Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

Grondpachten aan het weeshuis te Dokkum (1585-1808)

R. Tolsma

De grondpachten aan het weeshuis te Dokkum geven weer wie in Dokkum grond pachtte van het weeshuis en daarvoor betaalde. (Uitgebreidere intro volgt binnenkort). Beschreven wordt: naam-jaartallen-straat-reeelnummer

........ Feckes	1626-....	Wargestraat	W 97
A. Cupers	1776-	Lange Oosterstraat	W 208
Aacht Reijners	1649-1659	Stenen Dam	W 594
Adema gemeensman	1691-1705	Oosterstraat	W 306
Aebe Wijerdts	1587-1619	Bij de Hanspoort	W 453
Aede IJpes	?-1780	Schermerwiedster land	W 558
Aede IJpes Erven	1780-	Schermerwiedster land	W 558
Aeff Heerts	1629-1632	Westersingel	W 433
Aege Jeppes Smidt	1712-1719	Wargestraat	W 97
Aeleff Aenes	1644-1651	Westersingel	W 434
Aellef Aenes	1641-1644	Westersingel	W 433
Aene Jackles	1619-1621	Wargestraat	W 101
Aets Fockes	1650-1652	Lege Wech 	W 441
Age Sickes (maij 1655)	1656-1669	Flasstraat	W 483
Age Sijckes	1645-1651	Bij de keppels poort	W 525
Aibe Dircks	1641-1642	Schermerwiedster land	W 556
Aint Van Meurs	1641-1643	Opt Blochuijs	W 622
Aitsma, mijnheer	1708?-1713?	Lege Wech 	W 441
Albert Egberts glasenmaker	1654-1657	Lege Wech.	W 440
Albert Geerts	1590-1591	Opt Nieuwe buijren	W 603/latr602
Albert Geerts	1590-1619	nieuwe buijren	W 605
Albert Gootses Wever	1619-1625	Coeninxstraat	W 366
Albert Jansen	1627-1634	Nieuwe Buren	W 602
Albert Jurrien	1621-1632	Waagstraat	W 198
Albert Wobbes	1646-1652	Westersingel	W 433
Ale Gortmakers kint, als voormombaer over	1659-1678	Westersingel	W 433
Ale Pietersz Backer	1585-1591	Hoochstraat	W 326
Aleff Metzlers	1589-1590	Westersingel	W 423
Alle Beintma	1799-	Hoochstraat	W 326
Alle Sickes	1739-?	Opt blochuijs	W 534
Alle Sickes Wedu.	1726?-1752?	Opt blochuijs	W 533
Alle Sickes, dogter IJnske	1752?-1776	Opt blochuijs	W 533
Allema, Burg.	1673-1680	Westercingel	W 402
Allema, wed.	1680-1690	Westercingel	W 402
Allert Jochems	1638-1652	Westersingel	W 433
Allert Jochoms backer	1644-1654	Westersingel	W 434
Andries Pijtter mr., klerenmaecker (Booms)	1681-?	Waagstraat	W 98
Andries Wendt	1641-1647	Gasthuijsstraat	W 134
Ane Suvert	1585-1592	Steendam	W 591
Anna Hasig	1670-1676	Lege Wech 	W 441
Anna Hasig wed. wijlen dms de Bruin	1680-?	Lege Wech 	W 441
Anna Thomas Hendricks Wed.	1619-1627	Nieuwe Buren	W 602
Anna Toemis	?-1713	Opt blochuijs	W 543 of 544
Anna Tomis huijs	1714-1729	Opt blochuijs	W 543 of 544
Anna vrijtdraechster	1585-1589	Wargestraat	W 97
Anne Duckes (wed. v. J. bockes)	1624-1655	Blochuijs 	W 612
Anne Eelkes houtkooper	1679-1685	Westersengel	W 436
Anne Gerbens Weduwe	1686-?	Blokhuis	W 517
Anne Gerlinga	1646-1650	Coeninxstraat	W 349
Anne Gratema	1640-1644	Coeninxstraat	W 349
Anne Jurriens	1632-1635	Waagstraat	W 198
Anne Reijnsses (zelfde?)	1629-1636	Westersingel	W 434
Anne Sibouts	1729-?	Wargestraat	W 100
Anne Siverts	1641-1645	Bij de keppels poort	W 525
Antie Craiembaecster	1667-1675	Waagstraat	W 198
Antie Gratema	1644-1646	Coeninxstraat	W 349
Antie Jurriens	1646-1650	Waagstraat	W 198
Antke Booijes	1628-1640	Lege Wech 	W 441
Antonij, Vroetsman 	1724-1751	Westersingel	W 434
Arent Hendrix	1593-1619	Lange Oosterstraat	W 208
Arent v. Meurs	1642-1649	Stenen Dam	W 594
Atse Eeverts	?-1681	Gasthuijsstraat	W 134
Atse Everts	?-?	Gasthuijsstraat	W 134
Auck Harmens	1627-1646	Westercingel	W 402
Augestienes de Pluim	1711-1776	Lange Oosterstraat	W 208
Augustienies Verbeck, wed. van	1700-1711	Wargestraat	W 101
Auke Hindrik	1709-1724	Westersingel	W 434
Aule Sioerds haar man	1644-1647	Westercingel	W 435
B. Bekius jr.	175.-	Coeninxstraat	W 349
Backers weduwe	1690-1695	Stiendam	W 566 of 567
Bartel Hellebrants	1725-1742	Schermerwiedster land	W 556
Bartel Meuwes Clasen, erfgen. van	1658-1658	Gasthuijsstraat	W 134
Barthelemeus Clasens	1647-1649	Gasthuijsstraat	W 134
Barthelemeus Clasens	1647-1651	Bij de Hanspoort	W 453
Bauck Theijes	1596-1619	Westersingel	W 433
Baucke Minnes	1672-1679	Westersingel	W 434
Bauke Aukesz.	1593-1619	Westercingel	W 402
Bauke Aukesz. wed.	1619-1625	Westercingel	W 402
Bauke Daniels	1751-?	Westersingel	W 403
Bauke Daniels	1732-17..	Westersingel	W 433
Bauke Daniels	1728-1731	Bij de Hanspoort	W 453
Benedicktus	1626-1626	Nieuwe buijren	W 603
Berent, Schipper 	1587-1591	Opt blochuijs	W 609
Bets Aebe Wierts wed.	1619-1624	Bij de Hanspoort	W 453
Bientse Sapes	1621-1640	Westersingel	W 434
Binthe Gabbes (burgmr. eigenaar)	1596-1619	Wargestraat	W 100
Bocke Wbberens	1648-1656	Westersingel	W 403
Bonne Claesen betaald helft	1688-1690	Schermerweidster land	W 557
Bonne Clasen bew.)	1679-1696	Schermerwiedster land	W 558
Bonne Clasen wed.	1696-1709	Schermerwiedster land	W 558
Bonne Classen	?-1695	Schermerwiedster land	W 556
Boote Eedes	1645-1672	Opt blochuijs bij Stiendam	W 565
Boote Jansen	1713-1728	Opt blochuijs	W 534
borgemeesterhuijs	1684-1689	Opt blochuijs	W 609
Bosman, Sec. Erven	1712-?	Gasthuijsstraat	W 134
Bouwe Foij, Burg. 	1714-1726?	Zijl	W 484
Bouwe Jansen	1725-1734	Opt blochuijs	W 609
Bouwe Pijtters tot Sneeck	1694-1698	Westersingel	W 434
Brantsma, Burg.	1740-175.	Hoochstraat	W 328
Broer Ates	1662-1681	Lange Oosterstraat	W 208
Broer Ates	1665-1677	Lange Oosterstraat	W 298
Broer Tanje wed.	1739-?	Bij de keppels poort	W 525
Bruin Ittes	1627-1634	Wargestraat	W 97
Buwe Fooij, Gemeensman 	1697-1714	Zijl	W 484
Claas Douwes	?-1802	Opt blochuijs bij Stiendam	W 565
Claas Roelofs sijl fisher	1705-1714	Opt blochuijs	W 621
Claas Wijbes	?-?	Opt blochuijs bij Stiendam	W 565
Claes Alberts	?-1587	Oosterstraat	W 306
Claes Casper, Capt. 	1647-1647	Gasthuijsstraat	W 134
Claes Clases	1652-1655	Westersingel	W 401
Claes Franssen	1619-1622	Opt Nieuwe buijren	W 603/latr602
Claes Freercks	1624-1626	Schermerweidster land	W 557
Claes Geerts, hoosverkoper	1658-?	Waagstraat	W 98
Claes Gerrits	1649-1670	Diepswal	W 158 of 258
Claes Gielts	1663-1675?	Westercingel	W 435
Claes Jans tou Stannije (of Stania)	1592-1621	Coeninxstraat	W 355
Claes Jans wed.	1621-1627	Coeninxstraat	W 355
Claes Jansen Doese metselaar, de zoon	1678-1705	Westersingel	W 403
Claes Jansen Redding	1709-1710	Gasthuijsstraat	W 184-185
Claes Jelles	1658-1682	Waagstraat	W 99
Claes Jemmes haltsaeger	1637-1643	Schermerweidster land	W 557
Claes Martens	1608-1619	Gasthuijsstraat	W 134
Claes Minnes	1626-1633	Gasthuisstraat	W 94
Claes Moltmaecker van wege R.S.	1586-1587	Opt blochuijs	W 609
Claes Taedes	1653-1657	Opt blochuijs	W 533
Claes Wpkes	1595-1619	Oosterstraat	W 306
Claeske Raademaker wed.	1654-1659	Opt blochuijs	W 534
Clas Resperda	1689-?	Opt blochuijs	W 609
Coert Munsterman	1664-1668	nieuwe buijren	W 605
Corn. Bosman, Secr. 	1666-?	Gasthuijsstraat	W 134
Cornelis Dirx	1589-1591	Westersengel	W 436
Cornelis Doeckes	1585-1590	Schermerwiedster land	W 556
Cornelis Doeckes	1589-1592	Opt blochuijs	W 621
Cornelis Egberts	1622-1658	op de nieuwe buijren	W 604?
Cornelis Gerrijts	1638-1640	Schermerwiedster land	W 558
Cornelis Gerrijts	1660-1662	Stenen Dam	W 593
Cornelis Gerrijts	1660-?	Stenen Dam	W 610
Cornelis Hendricks Bontekoe	1705-1725	Opt blochuijs	W 609
Cornelis Jansen	1637-1640	Westercingel	W 435
Cornelis Jansen wed.	1640-1644	Westercingel	W 435
Cornelis Joosten	1646-1652	Stenen Dam	W 593
Cornelis Joosten	1646-1652	Stenen Dam	W 610
Cornelis Luijtijens bet. 1590	?-1619	Blokhuis	W 517
Cornelis Luitges	1585-1589	Opt blochuijs	W 534
Crijstijaan Jansen soldaat	1657-1660	Stenen Dam	W 610
Crijstijaens Hansen	1657-1660	Stenen Dam	W 593
Culerus, Viskaal 	?-?	Opt blochuijs bij Stiendam	W 565
D' Harlinger Schipper nu Eigenaar	1666-1692	Nieuwe Buren	W 602
D. Fockema, Br. , wedu.	?-1774	Blochuijs 	W 612
D. Snip, Jr. Copmansche	1736-1773	Waagstraat	W 98
D.J. Fockema	1735-1774	Stenen Dam	W 610
Daeniel Eelses	1708-1728	Westersingel	W 433
Daeniel lertouwer	1701-1708	Westersingel	W 433
Daniel Anthonij, Verkocht aan	1695-1772	Stenen Dam	W 594
Daniel Baukes	1782-?	Westersingel	W 403
De Vries, "Burg. 	1780-1781	Opt blochuijs	W 621
deijakeneij	?-1704	Schermerwiedster land	W 556
Diaconie	1659-1729	Blochuijs	W 545
Diaconij	1772-1780	Stenen Dam	W 594
Diakenen Geref. kerck	1670-1715	Op de Keppels	W 536
diakens	1668-1679	Schermerwiedster land	W 558
Dierck Heeringa, nu	1723-	Lange Oosterstraat	W 298
Dieu Wijtses wed.	1650-1651	Schermerweidster land	W 557
Dieuck Backerske (Backster)	1619-1623	Hoochstraat	W 326
Dirck Alberts	1705-17..	Westercingel	W 402
Dirck Alberts	1705-1731	Westersingel	W 403
Dirck Beerns	1715-17..	Blochuijs 	W 612
Dirck Beerns wieldraijer als huurder	1713-1714	Opt blochuijs	W 543 of 544
Dirck Dodes	1587-1588	Opt blochuijs	W 485
Dirck Doedes	1619-1624	Blochuijs 	W 612
Dirck Egberts	1629-1641	Wargestraat	W 100
Dirck Geerts is nu een tuin	1714-1719	Stenen Dam	W 610
Dirck Hendricks Visscher	1619-1622	op de nieuwe buijren	W 604?
Dirck Pieter	1585-1591	Opt blochuijs	W 533
Dirck Teunes	1621-1636	Wargestraat	W 101
Dirck Tuenis	1620-1626	nieuwe buijren	W 598
Dirk Jobs	1682-1687	Waagstraat	W 99
Dirk Pieters	1719-1735	Stenen Dam	W 610
Dirk Velthuis	1797-	Westersingel	W 401
Doede Hendricks, slottemaecker	1652-1658	Wargestraat	W 97
Doede Hendricks, wed.	1658-1659	Wargestraat	W 97
Doeke en Willem Jans	1655-1660	Blochuijs 	W 612
Doeke Hendricks	1726-1734	Lege Wech.	W 440
Doeke Jans Wedu.	?-1783	Opt blochuijs	W 534
Donckers, Convoijmr 	1641-1645	Flasstraat	W 483
Douwe Andries	1696?-?	Nieuwe buijren	W 603
Douwe Bockes	1619-1621	Oosterstraat	W 306
Douwe Bockes (1616-1627)	1620-1622	Hoochstraat	W 328
Douwe Douwes	1622-1634	Stenen Dam	W 594
Douwe Eelties, Burg.	1591-1594	Wargestraat	W 97
Douwe Elinghs	1681-172.	Coeninxstraat	W 355
Douwe Ennes	1671-1677	Opt blochuijs	W 485
Douwe Feddes	1664-1668	Westersengel	W 436
Douwe Feddes	1661-1669	Opt blochuijs	W 534
Douwe Gortmakers (Takes)	1621-1648	Westersingel	W 403
Douwe Luitges	1585-1589	Opt blochuijs	W 621
Douwe Luitges	1585-1589	Opt Blochuijs	W 622
Douwe Redingh	1694-1697	Zijl	W 484
Douwe Roellef	1627-1634	Opt blochuijs bij Steendam	W 566?
Douwe Sierx	1586-1590	Bij de Fetse	W 6
Douwe Sijes	1619-1621	Stenen Dam	W 594
Duiert Ripma	1717-1726	Bij de keppels poort	W 525
Duke Jansen, Schipper 	1660-1677	Blochuijs 	W 612
E. Windelaar, afgekocht door fiscaal	1764-	Wargestraat	W 100
E.H. Egbert Anes Itskema	1651-1673	Bij de Hanspoort	W 453
Ebbe Rijtskes	1647-1663	Coeninxstraat	W 366
Eeke Sickes	1729-?	Opt blochuijs bij Stiendam	W 565
Eelcke Annes huis en houtsteel	1712-1751	Westersengel	W 436
Eelcke Willems	1619-1625	Westersingel	W 423
Eelke Aebes	1628-1638	Opt blochuijs	W 533
Eernst Gabbe wed.	1590-1591	Wargestraat	W 97
Eeve, Schipper 	1592-1594	Opt Nieuwe buijren	W 603/latr602
Egbert Beerents	1733-1750	Westersingel	W 433
Egbert Stenstra	?-1695	Bij de Hanspoort	W 453
Egbert Stensz.	?-1714	Stenen Dam	W 610
Eijbert Willems	1734-1738	Lege Wech.	W 440
Eijse Wint	1658-1659	Wargestraat	W 101
Eiso Went	?-1690	Wargestraat	W 97
Elfke Jackgxs	1624-1647	Westersingel	W 433
Elias Harmens	?-1777	Opt blochuijs bij Steendam	W 566?
Eling Simens	1644-1646	Oosterstraat	W 306
Elingh Douwes	1636-1639	Coeninxstraat	W 355
Eningha, dr. 	?-1608	Gasthuijsstraat	W 134
Enne Ennes	1630-1640	nieuwe buijren	W 598
Ereske v.d. molen	1675-1681	Gasthuijsstraat	W 184-185
Erfgen. Siouck de Mol	1658-1659	Blokhuis	W 517
Erick Martens	1666-?	Stenen Dam	W 593
Ernst Buwes	1590-1591	nieuwe buijren	W 598
Eve Douwes	1589-1596	Westersingel	W 403
Evert Froucks cruijdenier	1650-1655	Lange Oosterstraat	W 298
Evert Taekes	1628-1639	Westersingel	W 433
Everth Meijer, Mr	1591-1619	nieuwe buijren	W 598
F. Ripperda, Burg. 	?-1797	Nieuwe buijren	W 603
F. Ripperda, Burg. 	?-1797	op de nieuwe buijren	W 604?
F. Snip, Wed.	1719-1773	Wargestraat	W 97
F.H. Bekius, afgelost Vroetsman	1788-	Coeninxstraat	W 366
Fecke Hendrcks Cramer	1622-1624	Bij de keppels poort	W 525
Fecke Stoffel	1594-1625	Wargestraat	W 97
Fecke Wouters	1726?-?	Westersingel	W 434
Feijke Jansen	1621-1636	Steendam	W 591
Feijo Gabbema, Dr. (erfgen. Baeucke Feijes)	1619-1634	Coeninxstraat	W 349
Femme Daniels	1596-1619	Westersingel	W 403
Femme Daniels	1619-1621	Westersingel	W 403
Fettie Hartmans	?-1669	Schermerweidster land	W 557
Fetze Hessel	1585-1587	Stiendam	W 566 of 567
Filippes Lammerts	1704-1720	Opt blochuijs	W 533
Flijppes Pijtters, vlaskopers	1646-1682	Wargestraat	W 100
Flijppes Pijtters, vlaskopers.De erven	1682-?	Wargestraat	W 100
Focke Gosses	1619-1621	Westersingel	W 434
Focke Sierds	1623-1625	Opt blochuijs	W 534
Focke Siets	1627-1627	Lange Oosterstraat	W 208
Foecke Renderts wed.	1726-1728	Bij de Hanspoort	W 453
Fokkema, Burg.	1777-1778	Opt blochuijs bij Steendam	W 566?
Folckert Fransen Snip	1714-1773	Wargestraat	W 101
Folckert Hicht n. u. en Sije Jacobs in qu.	1675-1689	Flasstraat	W 483
Folckert Tuijp	1711-1714	Wargestraat	W 101
Folkert Jacobs in drie Lieuwen	1672-1684	Opt blochuijs	W 609
Fontein, Jr 	1681-?	Gasthuijsstraat	W 184-185
Fopke Sijes	1632-1633	Westersengel	W 436
Frans Alles Klaver, wed.	179.-	Oosterstraat	W 306
Frans Gerckes	1626-1630	Nieuwe buijren	W 603
Frans Jans	1585-1591	Opt blochuijs bij Stiendam	W 565
Frans Kuiper	1687-1692	Waagstraat	W 99
Frans Martens	1807-	Zijl	W 484
Frans Snip	1740-1775	Oosterstraat	W 306
Frans Snip, Burgem.	1689-1700	Wargestraat	W 101
Frederik Lang	?-1797	Zijl	W 484
Freerck (en) Rienck	1695-?	Opt Blochuijs	W 622
Freerck Altens Erven	17..-17..	Bij de Hanspoort	W 453
Freerck Benedictus, Meester Wieldraaijer	1700-1765	Waagstraat	W 99
Freerck Bock	1717-?	Blokhuis	W 517
Freerck en Rienck Sijes	1695-1700	Opt blochuijs	W 621
Freerck Harmens (de helft)	1658-1659	Blochuijs	W 545
Freerck Hendricks	1627-1627	Nieuwe Buren	W 602
Freerck Riemers turfdrager	1713-1731	Westersingel	W 433
Freerk Sjbes	176.-1808	Coeninxstraat	W 355
Friese Jansen	1619-1645	Opt blochuijs bij Stiendam	W 565
Gabe Hanckema	1622-1629	Wargestraat	W 100
Gaelke Alberts wed.	1587-1589	Oosterstraat	W 306
Gasper Gerbens Brouwer	1678-1686	Blokhuis	W 517
Gatse Gerbens	1689-1724	Flasstraat	W 483
Geert Andries	1807-	Bij de keppels poort	W 525
Geert Jans	1619?	Steendam	W 591
Geert Jans smid	1650-1651	Op de Keppels	W 536
Geert Jinnes en Antje Eppes	1687-1696	Gasthuisstraat	W 94
Geert Rinderts	1733-1759	Westercingel	W 435
Geert Romkes	1627-1630	Lange Oosterstraat	W 208
Geert Romkes, Burg.	1633-1634	Lange Oosterstraat	W 208
Geertien Cornelis wed.	1592-1619	Hoochstraat	W 170
Gelderse Pieter	1585-1586	Gasthuisstraat	W 94
Gerben Gatses	1724-1733	Flasstraat	W 483
Gerben Gosses, burgemeester	1590-1619	Bij de Fetse	W 6
Gerben Jaeps, Wed. van	1625-1627	Westercingel	W 402
Gerben Olferts	1701-1728	Westersingel	W 423
Geref. kerk, die diaconen v.d.	1650-1651	Westersingel	W 433
Gerleff Douwes	1639-1641	Oosterstraat	W 306
Gerloff Jelles Bruinsma	1619-1621	Westersengel	W 436
Gerloff Smedingh, Barbier en mede burgemeester	1678-1689	Wargestraat	W 101
Gerrijt Brunia	1665-1675	Gasthuijsstraat	W 184-185
Gerrijt Folkerts	1625-1628	Westersingel	W 433
Gerrijt Haringhs	1681-1712	Gasthuijsstraat	W 134
Gerrijt Harmens	1637-1639	Opt blochuijs	W 485
Gerrijt Jansen wagenmaker Crab	1633-1664	Westersengel	W 436
Gerrijt Jansen, Liwarder Schipper	1640-1669	nieuwe buijren	W 598
Gerrit Die Boer	1621-1625	Westersengel	W 436
Gerrit Harmens	1639-1644	Westersingel	W 434
Gerrit Ruwell	1784-1786	Westercingel	W 402
Gerrit Wever	1622-1624	Opt blochuijs	W 485
Geurt Taekes	1634-1646	Diepswal	W 158 of 258
Gijsbert Cornelis	1585-1619	Hoochstraat	W 328
Gijsbert Cornelis ofte erfgen.	1619-1620	Hoochstraat	W 328
Goet Fonteijn	1680-1703	Stenen Dam	W 593
Goffe glaesmaker (gebr.)	?-1623	Opt blochuijs	W 621
Gosen Jans zoon	1619-1625	Westersingel	W 433
Goslingh Clases	1714-1726	Opt blochuijs	W 621
Gosse Lolkes lost af 56 g	1759-	Westercingel	W 435
Gosse Lolkes, door Coopman, afgekogt 60 cg	1759-	Westersengel	W 436
Gosse Polkis/Lolkes?	1751-1759	Westersengel	W 436
Griettie Groenewouts	172.-1733	Coeninxstraat	W 355
H. Goltsmits	1585-?	Gasthuijsstraat	W 134
H. Schonegeevel 73-10-0	?-?	Opt Nieuwe buijren	W 603/latr602
Haan, Burg. T. de 28 cg.	1758-	Blochuijs	W 545
Haeije Teijes	1585-1590	Schermerwiedster land	W 558
Haeije Teijes, huisfrou	1590-1597	Schermerwiedster land	W 558
Haen, Vroetsman de 	1729-1758	Blochuijs	W 545
Haermen Becker	1702-1713	Westersingel	W 433
Haije Elckes	1635-1647	Nieuwe buijren	W 603
Haije Ulkes	1724-?	Westersingel	W 401
Haike Jans smid	?-1762	Op de Keppels	W 536
Haimen Everts Backer	1690-1704	Westersingel	W 434
Haimen Everts wed.	1704-1709	Westersingel	W 434
Halbe Hoornstra	17..-1799	Hoochstraat	W 326
Halbe Lolckes	1675-1683	Steendam	W 591
Hans Hendricks	1652-1658	Westersingel	W 433
Hans Hendricks van Nijkerck	1654-1661	Westersingel	W 434
Hans Hendrijcks	1652-?	Schermerweidster land	W 557
Hans Hendrijcks (v. Nijkerck)	1656-1658	Westersingel	W 433
Hans Hendrix Lieuverder Schipper	1687-1697?	nieuwe buijren	W 598
Hans Snip, Gemeensman 	1680-1687	nieuwe buijren	W 598
Hantie Rienx	1667-1670	Lege Wech 	W 441
Hantse Klazes	1775-179.	Oosterstraat	W 306
Harck Pijters	1661-1662	Hoochstraat	W 326
Harm Flierl	1783-?	Zijl	W 484
Harmen Clases	1653-1657	Schermerwiedster land	W 558
Harmen de Jong	?-?	Opt blochuijs bij Stiendam	W 565
Harmen Eesijas	1720-?	Stiendam	W 566 of 567
Harmen Flierl	?-1807	Zijl	W 484
Harmen Hendricks backer	1712-1724	Westersingel	W 434
Harmen Jansen (in voortijden eigenaar geweest)	?-1619	Bij de keppels poort	W 525
Harmen Janzn	1591-1592	Westercingel	W 402
Harmen Offes	1632-1636	Coeninxstraat	W 355
Harmen Tijl of dunsard Anne	1649-1658	Blochuijs	W 545
Harmen Wijbbrens 	1708-?	Nieuwe Buren	W 602
Harmens Elias	1733-?	Opt blochuijs bij Steendam	W 566?
Harmne Johannes	1727-?	Opt blochuijs	W 621
Hartman Fockes	1647-1653	Westersingel	W 423
Haselhof, D 	1765-1766	Westersingel	W 433
Haselhof, D. 	1765-1766	Westersingel	W 434
Heercke Jansz boomsluiter	1619-1622	nieuwe buijren	W 605
Heeringa, Burg. G.	1729-1735	Lege Wech 	W 441
Heeringa, Burgm.	1677-1711	Lange Oosterstraat	W 298
Heerman Jacobs bet. 1590	1589-?	Blokhuis	W 517
Heert Jansen	1629-1630	Westercingel	W 435
Heine Obles	?-?	Opt Blochuijs	W 622
Hemme Messelaer	1702-1705	Stiendam	W 566 of 567
Hemme Wbles	1619-1621	Opt Blochuijs	W 622
Hendrick Diederts	1707-1733	Bij de Fetse	W 6
Hendrick Freercks dopjes wevers Wed.	16..-1689	Westersingel	W 401
Hendrick Freercks getr.	1659-16..	Westersingel	W 401
Hendrick Haens	1589-1595	Westersingel	W 401
Hendrick Hansen	1658-1668	Westersingel	W 433
Hendrick Hansen, Wed.	?-1690	Wargestraat	W 100
Hendrick Hendrick	1628	Bij de Fetse	W 6
Hendrick Hendrick	1633-1638	Bij de Fetse	W 6
Hendrick Hendricks (met Jan Meinerts)	1622-1625	Bij de Fetse	W 6
Hendrick Hendrickus	1616-1619	Bij de Fetse	W 6
Hendrick Hendrickus, Erfgenamen van 	1619	Bij de Fetse	W 6
Hendrick Jansen	1621-1625	Opt Blochuijs	W 622
Hendrick Janses	1649-1650	Schermerweidster land	W 557
Hendrick Lous	1641-1644	Oosterstraat	W 306
Hendrick Rueske	1724-1726?	Westersingel	W 434
Hendrick Taeckes Zielmacker	?-1700	Diepswal	W 158 of 258
Hendricks Amelants, Griet wed.	1586-1590	Lange Oosterstraat	W 208
Hendricks Amelants, Hendrik zoon van	1590-1593	Lange Oosterstraat	W 208
Hendrijk Jansen bontekoe van sijn koelsteeck	1707-1726	Opt Nieuwe buijren	W 603/latr602
Hendrijkes Muller	1783-	Blokhuis	W 517
Hendrik Berents	1784-	Stenen Dam	W 593
Hendrik Foekes	?-?	Op de Keppels	W 536
Hendrik Hendricks Amelants	1585-1586	Lange Oosterstraat	W 208
Hendrik Jansen, Luitenant 	?-?	Stenen Dam	W 593
Hendrik Lotringh	1696-1713	Schermerweidster land	W 557
Hendrik Meints	1731-1751	Westersingel	W 403
Hendrik Taekis cur. over Pijter Sijbrens kint	1678-?	Westersingel	W 433
Hendrik Teekes wed.	?-1752	Nieuwe Buren	W 602
Hepke Wibes, Schoenmaker	1652-1654	Bij de Fetse	W 6
Hermen Hermens Potter, Vroetsman, afgekogt 70 cg.	1744-	nieuwe buijren	W 605
Hessel Aebes	1624-1631	Bij de Hanspoort	W 453
Hessel Aebes	1636-1647	Bij de Hanspoort	W 453
Hessel Fetses	1592-1619	Stiendam	W 566 of 567
Hessel Fetses ofte z. erfgen.	1619-1622	Stiendam	W 566 of 567
Hessel Hessels	1620-1621	Opt blochuijs bij Steendam	W 566?
Hette Andres, Boekweijtmaker	1646-1652	Bij de Fetse	W 6
Hijlcke Jansz	1588-1589	Opt blochuijs	W 485
Hindrick Jansen Backer naast de 3 leeuwen	1653-1672	Opt blochuijs	W 609
Hindrik Loftering	1704-1708	Schermerwiedster land	W 556
Homannus Hugtingius (cur.)	1673-1681	Bij de Hanspoort	W 453
Hotse van Sinderen	1736-1740	Gasthuijsstraat	W 134
Huber C.S., Heer	1664-1675	Stenen Dam	W 594
Huibert Jans	1704-1716	Stenen Dam	W 593
Idskema, Erven van 	1681-?	Bij de Hanspoort	W 453
Ieme Taekes	1642-1651	Schermerwiedster land	W 556
Ignatius Laurien	1719-1740	Hoochstraat	W 328
IJelger Annes	1626-1651	Wargestraat	W 101
IJelger Annes	1651-1657	Wargestraat	W 101
IJge Andrijs	1637-1641	Schermerwiedster land	W 556
IJpe Meintes (Meinerts)	1658-1661	Hoochstraat	W 326
Isack Wollennaijster	1632-?	Westersingel	W 433
Issack moselijn?	1668-1675	Bij de keppels poort	W 525
Issack Sipma, Mr	1665-1675	Opt Nieuwe buijren	W 603/latr602
Issack Sipma, Mr, Barbier maz. v. Eeffke Habma	1674-1696?	Nieuwe buijren	W 603
J.S. Suiderbaan, secr.	 ?	Lange Oosterstraat	W 298
J.W. Frutjes	1735-1751	Lege Wech 	W 441
Jackle Siberens	1728-1780	Westersingel	W 423
Jacob Bontekoe	?-1764	Wargestraat	W 100
Jacob Claes	1590-1592	Nieuwe buijren	W 603
Jacob Classen als cur. over Ngm Ovael soijck?	1669-1675	Flasstraat	W 483
Jacob Classen in Qualit.	1670-1676	Zijl	W 484
Jacob Dircks	1625-1647	Westersingel	W 423
Jacob Douwes	1720-1729	Nieuwe buijren	W 603
Jacob Glasemaecker	1681-1695	Hoochstraat	W 170
Jacob Goissen en zuster	1780-1782	Gasthuijsstraat	W 184-185
Jacob Hansma	?-	Westersingel	W 403
Jacob Hendriks van Kessel C.S.	1775-	Hoochstraat	W 170
Jacob IJsbrants	1719-1733	Opt blochuijs bij Steendam	W 566?
Jacob IJssel	1734-?	Opt blochuijs	W 609
Jacob Jacobs	1589-1590	Wargestraat	W 97
Jacob Jans vol (sic) IJssel	?-1770	Opt blochuijs	W 609
Jacob Pijters metselaar	1658-1668	Schermerwiedster land	W 558
Jacob Pikhorn (?)	1716-1724	Stenen Dam	W 593
Jacob Roeliff zn Schoenmaker alias Engelman?	1585-1625	Opt blochuijs	W 543 of 544
Jacob Schotsman	1594-?	Opt Nieuwe buijren	W 603/latr602
Jacob Sijmens wed.	1696-1700	Opt blochuijs bij Steendam	W 566?
Jacob Wijbrants	1642-1646	Bij de Fetse	W 6
Jan Aelefs gortmaker	1651-1658	Westersingel	W 434
Jan Aernts	1619-1659	Hoochstraat	W 170
Jan Aernts erfgen. (Klaas Teunis Wieldraijer)	1659-?	Hoochstraat	W 170
Jan Alberts	1733-1736	Bij de Fetse	W 6
Jan Alberts	1726-1728	Bij de keppels poort	W 525
Jan balster, wed.	1655-1659	Westersingel	W 401
Jan Bauckes Messeler	?-?	Westersingel	W 433
Jan Berents	1625-1637	Coeninxstraat	W 366
Jan Berents Wed.	1637-1640	Coeninxstraat	W 366
Jan Claesen Metselaar 1658-1678	1656-1658	Westersingel	W 403
Jan Clases Treck	1729-?	Nieuwe buijren	W 603
Jan Coerts Wever	1651-1656	Westersingel	W 433
Jan Dates	1591-1592	Coeninxstraat	W 355
Jan Engberts	1644-1646	Op de Keppels	W 536
Jan Engeberts (achterste een ander)	1653-1659	Op de Keppels	W 536
Jan Flippes	17..-?	Westercingel	W 402
Jan Foppes	1733-?	Flasstraat	W 483
Jan Geerts Groenlants vaerder	1655-1673	Westercingel	W 402
Jan Geerts wed.	1623-1625	Gasthuijsstraat	W 134
Jan Gerrijts Schipper bij d Bonte Brugh	1688-?	op de nieuwe buijren	W 604?
Jan gortmaecker als cur.	1681-1690	Westersingel	W 434
Jan Gosses Beintema	?-1780	Opt blochuijs	W 621
Jan Haert	1593-?	Gasthuijsstraat	W 134
Jan Harmens	1621-1629	Westersingel	W 433
Jan Henderijxks backer	1634-1651	Opt blochuijs	W 609
Jan Hendricks tonmaker	1619-1624	Westersingel	W 433
Jan Hendricks, de Groete slotmaker	1659-1677	Wargestraat	W 97
Jan Hendrijks (koopt het huis)	1703-1711	Blokhuis	W 517
Jan Hendrix zn Laeckencoper	1585-1592	Hoochstraat	W 170
Jan Holdinga	1713?-1720	Lege Wech 	W 441
Jan Iedes	1736-17..	Bij de Fetse	W 6
Jan IJzaak C.S.	1786-1819	Westersingel	W 423
Jan Isaaks	?-?	Westersingel	W 433
Jan Isbrants en de Sibe Hessels	1621-1622	Stenen Dam	W 593
Jan Jacobs	1663-1672	Coeninxstraat	W 366
Jan Jacobs fetermaker	1658-1682	Coeninxstraat	W 349
Jan Jacobs Schipper	1644-1646	Opt blochuijs	W 621
Jan Jacobs van IJssel	?-?	Opt blochuijs	W 609
Jan Jansen	1752-? 	Nieuwe Buren	W 602
Jan Jansen	1612-1622	Stenen Dam	W 610
Jan Jansen (burg. tiinegieter) Boom	1653-1672	Westersingel	W 423
Jan Jansen het huijs	1713-?	Schermerwiedster land	W 556
Jan Jansen kelder	1751-175.	Coeninxstraat	W 349
Jan Jansen Leertouwer	1668-1702	Westersingel	W 433
Jan Jansen loousomer ? Leertouwer 	1672-1701	Westersingel	W 423
Jan Jansen Recker	1680-1686	Hoochstraat	W 326
Jan Jansen Ruilebuit	1720-1732	nieuwe buijren	W 598
Jan Jansen v.d. Rijp sijn herberge bij de woudpoort	1675-1683	Bij de keppels poort	W 525
Jan Jansen voerman	1669-1682	Opt blochuijs	W 534
Jan Jansen voerman Wed.	1684-1704	Opt blochuijs	W 533
Jan Jansen wed.	1682-1713	Opt blochuijs	W 534
Jan Jansen Wever	1585-1619	Coeninxstraat	W 366
Jan Jansen, Bontweever	17..-1807	Bij de Fetse	W 6
Jan Jansen, Wagenmaker	1680-1687	Gasthuisstraat	W 94
Jan Jansz	1656-1663	Steendam	W 591
Jan Jochems mr. dopkes wever	1696-1724	Westersingel	W 401
Jan Jouckes	1714-1725	Schermerwiedster land	W 556
Jan Juckis wed.	?-1695	Stenen Dam	W 594
Jan Kellenaar	1726?-1776	Zijl	W 484
Jan Leertouwer en Lieuwe Jochems	1673-1688	op de nieuwe buijren	W 604?
Jan Lidsers wed.	1705-1710	Oosterstraat	W 306
Jan Lieuwes Lindraijer	1586-1596	Wargestraat	W 100
Jan Lieuwes ofte burg. Beencke Gabbes	1619-1622	Wargestraat	W 100
Jan Martens	1647-1649	Nieuwe buijren	W 603
Jan Meinerts	1620-1622	Bij de Fetse	W 6
Jan Meinerts	1627-1628	Bij de Fetse	W 6
Jan Meinerts, Schoenmaker	1627-1633	Bij de Fetse	W 6
Jan Meinerts, wed.	1638-1642	Bij de Fetse	W 6
Jan Minnes	1591-1619	Opt blochuijs	W 609
Jan Okterdts	1696-1703	Blokhuis	W 517
Jan Sijverdts	1647-1653	Schermerwiedster land	W 558
Jan Siurdts	1647-1650	Westercingel	W 435
Jan Siurdts wed.	1650-1651	Westercingel	W 435
Jan Suiderbaan	1720-1729	Lege Wech 	W 441
Jan Tierts Mr kooperslaager	1690-1705	Waagstraat	W 198
Jan Tijmens	1621-1622	Stenen Dam	W 594
Jan Traan	1733-176.	Coeninxstraat	W 355
Jan Tunus	?-1719	Hoochstraat	W 328
Jan van der Bos	?-1709	Gasthuijsstraat	W 184-185
Jan van der Steur, hoedemaecker	1686-17..	Hoochstraat	W 326
Jan Wessels	1621-1626	Gasthuisstraat	W 94
Jan Wijllen Hoornstra	1692-1700	Waagstraat	W 99
Jan Willem Vruijtjes	1738-1757	Lege Wech.	W 440
Janke Aukes	1762-?	Op de Keppels	W 536
Janne Mullenaar	1622-1625	nieuwe buijren	W 605
Jannes Temmerman	1637-1637	Steendam	W 591
Jannes Wevers	1589-1591	Westersingel	W 433
Jannie Tuenes	1621-1625	Oosterstraat	W 306
Jannis Tijmmerman (van 't jaar 1636)	1619?	Steendam	W 591
Jantje Cornelis	?-	Lege Wech.	W 440
Jaques (d') Moll	1619-1644	Blokhuis	W 517
Jaques (d') Moll wed.	1644-1651	Blokhuis	W 517
Jasper Aleffs	1623-1629	Hoochstraat	W 326
Jasper Gerbens wed.	1693-1696	Blokhuis	W 517
Jelger Aenes, de erven van	1658-1658	Wargestraat	W 101
Jelger Aenes, de wed. van	1657-1658	Wargestraat	W 101
Jelle Beernts	1693-1700	Westercingel	W 435
Jelle Fransens erven	1619-1622	Opt blochuijs	W 485
Jelle Fransz wed.	1597-1619	Opt blochuijs	W 485
Jelle Freercks	?-1807	Bij de keppels poort	W 525
Jelle Frensz	1585-1587	Opt blochuijs	W 485
Jelle Joossen Struiff	1697-?	Stenen Dam	W 610
Jelle Upkes, koperslager	1690-1692	Wargestraat	W 100
Jentje Jans temmerkrijt	1749-	Westersingel	W 433
Jepe Hacitsma	1591-1619	Westersengel	W 436
Jeppe Eeddes Wedu.	1723-?	Schermerwiedster land	W 558
Jetse de Vries	?-?	Westersingel	W 433
Jetse Doedes Wee	?-?	op de nieuwe buijren	W 604?
Jie Minnes	1668-1673	nieuwe buijren	W 605
Jie Minnes wed.	1673-1688	nieuwe buijren	W 605
Jilt Franses	1643-1649	Schermerweidster land	W 557
Joannes Gerckes	1621-1624	Diepswal	W 158 of 258
Jochem Hendrijcks boomsluiter, wortelverkoper	1656-1664	nieuwe buijren	W 605
Jochum Jurriens	1593-1619	Steendam	W 591
Jochum Jurriens	1619-1619	Steendam	W 591
Joh. Rodingenis	1634-1640	Lange Oosterstraat	W 208
Joh. Ruurmans	1802-	Hoochstraat	W 328
Joh. Snip, lost af	1773-	Wargestraat	W 97
Joh. Snip, lost af	1773-	Waagstraat	W 98
Johannes Alles Gorter afgelost 42 cg	1819-	Westersingel	W 423
Johannes Annes	1671-1689	Opt blochuijs	W 543 of 544
Johannes Backer op de 4 j.	1674-1678	Oosterstraat	W 306
Johannes Clasen Backer en	1670-?	Diepswal	W 158 of 258
Johannes Clasen Waelwijck, Burg. 	1656-1669	Zijl	W 484
Johannes Clasen, Erven	1669-1670	Zijl	W 484
Johannes Eelckes (voormonder)	1672-1698	Opt blochuijs bij Stiendam	W 565
Johannes Harmens	1726-1727	Opt blochuijs	W 621
Johannes Harmens	1705-	Opt Blochuijs	W 622
Johannes Huiberts	1720-?	Op de Keppels	W 536
Johannes Lieuwes	1667-1677	Schermerwiedster land	W 556
Johannes Martens	1649-1651	Opt blochuijs	W 543 of 544
Johannes Oenes	1637-1639	Steendam	W 591
Johannes Wighmans	1693-?	Lege Wech.	W 440
Johs. Snip afgelost, door	1773-	Wargestraat	W 101
Joost Lourens	?-1783	Stiendam	W 566 of 567
Joost Pijters	1734-1740	Gasthuisstraat	W 94
Joost Pijters, lost af 112-9-0	1740-	Gasthuisstraat	W 94
Joost Rinia ( 1642: gekocht door voogden)	1642-1649	Blochuijs	W 545
Joucke Cornelis Wever	1590-1637	Schermerwiedster land	W 556
Jucke Janzn	1589-1592	Westersingel	W 434
Jucke Janzn wed.	1592-1619	Westersingel	W 434
Jucke Taekes	1639-1645	Nieuwe Buren	W 602
Junior (Hendrick Jansz), Burg. 	1664-1675	Stenen Dam	W 594
Jurrien Baeuckes	1619-1620	Schermerwiedster land	W 558
Jurrien Cruse	1619-1626	Westersingel	W 401
Jurrien Cruse, wed.	1626-1652	Westersingel	W 401
Jurrien Jurriens	1619-1621	Stenen Dam	W 593
Jurrigh Smidt Liesbet Jurjens	1687-?	Stenen Dam	W 594
Juucke Taeckes	1590-1594	op de nieuwe buijren	W 604?
Klaas Eelkis	1711-1717	Blokhuis	W 517
Klaas Eelses Metselaar	?-1797	Westersingel	W 401
Klaas Hendrix	1741-177.	Coeninxstraat	W 366
Klaas Jans Doese ?	1690-1705	Westercingel	W 402
Klaas Ripperda	?-1705	Opt blochuijs	W 609
Kornelis Douwes	1724-1740	Oosterstraat	W 306
Kuijpper, mr. 	?-1729	Wargestraat	W 100
Laas Gortmaecker	1649-1655	Nieuwe buijren	W 603
Laes Bienses	1640-1644	Westersingel	W 434
Lammert Foppes	?-?	Flasstraat	W 483
Lang, G.F. de 	1802-	Opt blochuijs bij Stiendam	W 565
Langhwaart, Docter (De flle han)	1695-?	Bij de Hanspoort	W 453
later Rienck alleen	?-1704	Opt Blochuijs	W 622
Leeuwarder schipper	?-1663	Westercingel	W 435
Lenert Pieters	1631-1634	Diepswal	W 158 of 258
Lenert Pijters	1661-1664	Oosterstraat	W 306
Liesbet Langwarts	?-1726	Bij de Hanspoort	W 453
Lieske Pijtter	1681-1684	Blochuijs 	W 612
Lieuwe Clasens wed.	1714-1720	nieuwe buijren	W 598
Lieuwe Classens kalckman	1697?-1714	nieuwe buijren	W 598
Lieuwe Fransen	1782-	Gasthuijsstraat	W 184-185
Lieuwe Jans	1731-17..	Bij de Hanspoort	W 453
Lieuwe Jans	1751-1775	Schermerweidster land	W 557
Lieuwe Lieuves	1641-1644	Stenen Dam	W 610
Lieuwe Lieuwes	1641-1644	Stenen Dam	W 593
Lieuwe Reijnertsz	1591-1591	Westercingel	W 402
Lieuwe Ridtskes	1591-1597	Bij de keppels poort	W 525
Lieuwe Sijmens	1640-1671	Opt blochuijs	W 485
Lijeuwe Lijeuwes	1632-1636	Opt blochuijs	W 485
Lijuwe Lijuwes	1594-1596	Opt blochuijs	W 621
Lin Jans tot Franiker	1700-1704	Westercingel	W 435
Lippe Luives (als eig.)	1592-1594	Opt blochuijs	W 621
Liupck Peijma	1590-1593	Gasthuijsstraat	W 134
Liuwe Martens	1641-1644	Op de Keppels	W 536
Liuwe Simmens	1626-1630	nieuwe buijren	W 598
Lolcke Sijmens	1663-1675	Steendam	W 591
Lomans	1677-1680	nieuwe buijren	W 598
Louis Wijgers	1652-1656	Oosterstraat	W 306
Lourens Jurjens wed.	?-?	Stiendam	W 566 of 567
Lubbertus Luppes	?-1783	Blokhuis	W 517
Luijll Haema (Friel)	1589-1623	Opt blochuijs	W 534
Maijke Jacobs Spantekras	17..-1742	Waagstraat	W 198
Maria Wint	1690-1712	Wargestraat	W 97
Marten Altena	?-?	Opt blochuijs	W 534
Marten Cuperi, Majoor 	1728-1739	Opt blochuijs	W 534
Marten Pieters	1634-1639	Opt blochuijs bij Steendam	W 566?
Marten Pijters	1731-1775	Hoochstraat	W 170
Martens, Meester	1636-1638	Hoochstraat	W 328
Martijn Meesverts ?	1710-?	Oosterstraat	W 306
Mathus Clasen	1688-1690	Stiendam	W 566 of 567
Meefuerts, cordwercker 	?-1724	Oosterstraat	W 306
Meester Martens erfgen.	1654-1656	Hoochstraat	W 328
Meijnert Wiercks	1634-1639	Nieuwe Buren	W 602
Meinard Lijsinh	1662-1666	Hoochstraat	W 326
Meinert Edgers	1661-1666	Gasthuijsstraat	W 134
Meinert Pietrsz (Gerrit Caspers eig.)	1591-1592	Opt Nieuwe buijren	W 603/latr602
Melcher Claesz	1597-1619	Schermerwiedster land	W 558
Menne Jogchims Dogter	1783-?	Opt blochuijs	W 534
Mennert (Meindert) Mellinga	1700-1711	Blochuijs 	W 612
Mense Gratema	1589-1591	Westercingel	W 435
Menso Gratema	1658-1678	Westersingel	W 403
Menso Gratema	1593-1619	Westercingel	W 435
Michiel Jies	1666-1679	Hoochstraat	W 326
Minne Cornelis Visser	?	Lange Oosterstraat	W 298
Moercke Gosses	1700-?	Opt blochuijs	W 543 of 544
Murk Goslinghs	1689-1700	Opt blochuijs	W 543 of 544
Neel	1585-1587	Bij de Hanspoort	W 453
Nicolaas Gabma, postlant in Dockum	1622-1634	Opt Nieuwe buijren	W 603/latr602
Nicolas Habma Wevers	1641-1646	Opt blochuijs	W 533
Nicolaus Habbema	1655-1661	Nieuwe buijren	W 603
Ocke Aelefs	1650-1659	Westersingel	W 433
Ocke Ales tot ferwert	1658-1696	Westersingel	W 433
Oege Johannes Jelle Leovits ?	1667/1668	nieuwe buijren	W 598
Oene Hemes wieldraaijer	1659-1670	Op de Keppels	W 536
Oene Hilles	1661-1664	Gasthuijsstraat	W 184-185
Oene Hilles wed.	1664-1665	Gasthuijsstraat	W 184-185
Oene Rinses	1619-1629	Westersingel	W 434
Overharten, Brgn. 	1696-?	Westersingel	W 433
Paulus Sacharias Burg.	1672-1675	Hoochstraat	W 328
Paulus Zakes	1668-1672	Hoochstraat	W 328
Peterus Bergsma	1704-1705	Opt Blochuijs	W 622
Petris Marswal	1658-1661	Lange Oosterstraat	W 208
Phijlipus Pancras houdemaker	1695-1714	Hoochstraat	W 170
Philipus Pantekras wed.	1714-1731	Hoochstraat	W 170
Philipus Henderici	1658-1658	Gasthuijsstraat	W 134
Philipus Henderici, Hempo Wopkes als curator over	1658-1661	Gasthuijsstraat	W 134
Pier Bretter tamboer onder cap. Ockinga	?-1663	Stenen Dam	W 610
Pier Bretton (Tamboerijn onder d. Cap. Ockinga)	1662-1666	Stenen Dam	W 593
Pier Fransen Brouwer	1695-1702	Stiendam	W 566 of 567
Pieter Backer	1695-?	Schermerwiedster land	W 556
Pieter Bransma	1713-1751	Schermerweidster land	W 557
Pieter Corfmakers wed.	1638-1642	Stenen Dam	W 594
Pieter Cornelis	1589-1597	Opt blochuijs	W 485
Pieter Dionisius	1626-1629	Westercingel	W 435
Pieter Dionisius burg.	1646-1655	Westercingel	W 402
Pieter Jans Bakker	?-1807	Opt blochuijs	W 533
Pieter Jans, Schoenmaker	1586-1590	Gasthuisstraat	W 94
Pieter Jansen die v bol groot schieper	?-?	Westersingel	W 433
Pieter Joosten	1696-1734	Gasthuisstraat	W 94
Pieter Jurjens Les	?-?	Blochuijs 	W 612
Pieter Meints	1591-1619	Opt blochuijs	W 533
Pijbe Molemaker	1688-1707	Opt Nieuwe buijren	W 603/latr602
Pijeter Jans Weduwe	1635-1638	Stenen Dam	W 594
Pijl Haaijes brouwer	1655-1668	Bij de keppels poort	W 525
Pijter Breugman	1807-	Bij de Fetse	W 6
Pijter Dionijsuis, burg. 	1674-1677	nieuwe buijren	W 598
Pijter Eedes	1682-1691	Oosterstraat	W 306
Pijter Fockes	1644-1646	Stenen Dam	W 610
Pijter Jans Backer	1808-	Coeninxstraat	W 355
Pijter Jansen Muijs	1695-1733	Opt blochuijs	W 485
Pijter Jeltes backer	1651-1653	Opt blochuijs	W 609
Pijter Sijtses	1651-1658	Schermerwiedster land	W 556
Pijter Tziercks	1635-1641	Bij de keppels poort	W 525
Pijtrick Roelefs backster	1625-1630	Opt blochuijs	W 543 of 544
Pijtter Boom	1740-1784	Stenen Dam	W 593
Pijtter Boomsma	1776-?	Opt blochuijs	W 533
Pijtter Brantsma die tuin	?-1714	Schermerwiedster land	W 556
Pijtter Clasen	?-1736	Waagstraat	W 98
Pijtter Doekes	1690-1696	Blochuijs 	W 612
Pijtter Hinnes	1664-1674	Oosterstraat	W 306
Pijtter Jansen, Doeckdraager	?-1681	Waagstraat	W 98
Piter Arents	1752-1771	Westercingel	W 402
Piter Eises wed.	1707	Bij de Fetse	W 6
Piter Eises, backer	1668-1707	Bij de Fetse	W 6
Piter Fockes	1644-1646	Stenen Dam	W 593
Piter Martens Backer vrou	1621-1624	Opt blochuijs bij Steendam	W 566?
Piter Schot	1622-1624	Opt blochuijs	W 609
Piter Sieverts	1700-1719	Opt blochuijs bij Steendam	W 566?
Piter Thomas	1620-1622	Schermerwiedster land	W 558
Pitter Bergsma	?-1736	Gasthuijsstraat	W 134
Pitter Corfmaecker / Freerck Daniels	1628-1631	Opt Blochuijs	W 622
Pitter Douwes	1724-1736	nieuwe buijren	W 605
Pitter Gerbens	1692-1708	Nieuwe Buren	W 602
Pope Aukes	?-	Op de Keppels	W 536
Popke Gabbes	1624-1624	Diepswal	W 158 of 258
Potter, Vroetsman 	1736-1744	nieuwe buijren	W 605
Poucke Feijes	1585-1619	Coeninxstraat	W 349
Radbodij, Secr.	1674-1693	Lege Wech.	W 440
Radbodus, Scrts,  stadsboode	1677-1691	Opt blochuijs	W 485
Reicke Wed.	1622-1625	Schermerwiedster land	W 558
Reijn Meijnerts	1633-1640	Lege Wech.	W 440
Reijner Liuwes	1592-1593	Westercingel	W 402
Reinder Abbas	?-?	Opt blochuijs	W 534
Reinder Heins	17..-	Bij de Hanspoort	W 453
Reindert Haije backers swaager	?-1705	Westersingel	W 433
Reinouw Fetermackerschen	1675-1680?	Hoochstraat	W 328
Reinsck Focke Sijbrens huisfrou	1589-1595	Oosterstraat	W 306
Reitse Hansma	1807-	Opt blochuijs	W 533
Rennerd Oedts, (1641 voor het eerst betaald) burg. 	1641-1642	Blochuijs	W 545
reuiljebuit	?-?	Nieuwe buijren	W 603
Reullebuts	?-1720	Nieuwe buijren	W 603
Reurt Sijemes	1625-1634	Gasthuijsstraat	W 134
Rienck Aleen	1700-1705	Opt blochuijs	W 621
Rienck Hantses	1619-1626	Westercingel	W 435
Rienck Pijters	1663-1665	Opt blochuijs	W 621
Rienck Sijes	1685-1695	Opt blochuijs	W 621
Rijcke Haeijes, Erfgen. 	1632-1634	Schermerwiedster land	W 558
Rijckle Thomas	1585-1619	Schermerweidster land	W 557
Rijpema kinders, Eiso als cur. over Dr.	1677-1678	Wargestraat	W 101
Rijpema, Dr.	1659-1677	Wargestraat	W 101
Rinck Heijs Hijsinga	1703-1704	Stenen Dam	W 593
Rinnert Johannes	1705-1733	Westersingel	W 433
Rinse Adema wed, huurder	1714-17..	Waagstraat	W 198
Rinse Heeringa wedu.	?-?	Opt blochuijs bij Stiendam	W 565
Rinske Adema wed.	?-1714	Waagstraat	W 198
Rintie Sapma camforij	1705-?	Waagstraat	W 198
Rintse Jans Roorda	17..-?	Blochuijs 	W 612
Ritske Saecke zn	1585-1586	Opt blochuijs	W 609
Rodingenis, Burg.	1646-1658	Lange Oosterstraat	W 208
Rodingenis, Wed.	1658-1658	Lange Oosterstraat	W 208
Roelof Drees erven	1714-1729	Opt blochuijs bij Stiendam	W 565
Roelof Drewes	1698-1713	Opt blochuijs bij Stiendam	W 565
Roelof Willems	1589-1619	Westersingel	W 433
Romcke Bauckes	?-?	Opt Nieuwe buijren	W 603/latr602
Ruert Westerman	1691-1695	Opt blochuijs	W 485
Ruijme fordeler (Ruimsadelaar), Brgms. 	1668-?	Opt blochuijs bij Steendam	W 566?
Ruimsadeler Burgem.	?-1680	Stenen Dam	W 593
Ruimsaedeler, burg.	1663-1680	Stenen Dam	W 610
S. Loijenga, bijsitter	177.-1788	Coeninxstraat	W 366
Saecke Tammes	1656-1661	Oosterstraat	W 306
Saekema	1641-1648	Zijl	W 484
Sake Ritskes backer	1619-1622	Opt blochuijs	W 609
Salwe Salwes (Salfo Salfes)	1698-1712	Westersingel	W 434
Sander Tijeerts	1680-1688	Stiendam	W 566 of 567
Sape Gosses	1783-1785	Stiendam	W 566 of 567
Saules Saules Schetmaker	?-?	Westersingel	W 433
Schelte Lijuwes (hemmes)	1590-1619	Westersingel	W 423
Schelte Wijtses	1619-1622	Bij de keppels poort	W 525
Scheltinga, A.J., 56 cg.	1775- 	Schermerweidster land	W 557
Schipper Hessel	1585-1594	Opt blochuijs bij Steendam	W 566?
Schipper Hessel	1595-1619	Opt blochuijs bij Steendam	W 566?
Seerdts Bavius, d'oude 	?-1698	Lege Wech 	W 441
Seerp Wiegers	1645-1652	Wargestraat	W 97
Seijke Aukes	1645-1651	Flasstraat	W 483
Siaerdt Willems (zwager R. H.)	1634-1638	Schermerwiedster land	W 558
Sibe Hessels, Jan Isbrants en de 	1621-1622	Stenen Dam	W 593
Sibolt Haejes backer	1646-1649	Stiendam	W 566 of 567
Sibolt Haejes erfgen.	1658-1677	Stiendam	W 566 of 567
Sibolt Haejes wed.	1657-1658	Stiendam	W 566 of 567
Sibrant Egberts	1641-1646	Wargestraat	W 100
Sicke Beerns	1619-1628	Lege Wech 	W 441
Sicke Beernts	1619-1633	Lege Wech.	W 440
Sicke Sijmons	1724-1740	Stenen Dam	W 593
Sierd Lieuwes	1682-1751	Coeninxstraat	W 349
Sijberen Jansen Mellenaer	1631-1635	Nieuwe buijren	W 603
Sijbout Hendricks	1692-?	Wargestraat	W 100
Sijbren Jans backer	1696-1700	Blochuijs 	W 612
Sijds Jemmes Gortmaker	1651-1656	Westercingel	W 435
Sijdts Fopckes	1619-1627	Lange Oosterstraat	W 208
Sije Jacobs	1665-1685	Opt blochuijs	W 621
Sije Jacobs Erven	....-1695	Opt Blochuijs	W 622
Sije Jacobs Schippers	1658-?	Opt Blochuijs	W 622
Sijmen Jacobs Mr. Glasemaaker	175.-1802	Hoochstraat	W 328
Sijmen Lieuwes schipper	1619-1619	nieuwe buijren	W 598
Sijmen Poppes	1708-1713	Schermerwiedster land	W 556
Sijmen Ruimzadelaar	?-1696	Opt blochuijs bij Steendam	W 566?
Sijmen Ruimzadelaar	1680-1697	Stenen Dam	W 610
Sijmen Wibes	1619-1621	Opt blochuijs	W 533
Sijmen Willems	1640-1647	Coeninxstraat	W 366
Sijmen Wolkes	?-?	Opt Nieuwe buijren	W 603/latr602
Sijouck Theijes	1593-1619	Westersingel	W 434
Sijoucklinen Mols	1651-1658	Blokhuis	W 517
Sijtse Douwes	1633-1680	Gasthuisstraat	W 94
Sijtse Lases wed.	?-?	Nieuwe buijren	W 603
Sijtse Pijtter	1677-?	Schermerwiedster land	W 556
Simon Klases	?-	Nieuwe Buren	W 602
Sinte Sivert	1585-1591	Coeninxstraat	W 355
Sioerd Clasen Gortemaeker	1675?-1693	Westercingel	W 435
Sioerd Hemmes	1705-1720	Stiendam	W 566 of 567
Sioerdsma, Procureur	1689-1691	Westersingel	W 401
Sipke Jansens	1627-1631	Coeninxstraat	W 355
Siuverd Eernsz	1591-1593	Westercingel	W 435
Sjoerd Alberts Portier	?-	Westersingel	W 434
Sjoerd Hendricks backer	1656-?	Westercingel	W 435
Stijn Pieters	1627-1637	Schermerweidster land	W 557
Sui (Sjioeck) Grote Hessels wed.	1619-1620	Opt blochuijs bij Steendam	W 566?
Suiderbaan	1669-1674	nieuwe buijren	W 598
Suiderbaan, Fiscaal 	1728-1739	Bij de keppels poort	W 525
Suiderbaan, Secr. J.S.	1750-1765	Westersingel	W 433
Suiderbaan, Secr. J.S. 	1751-1765	Westersingel	W 434
Tabe Hessels	1622-1624	Stiendam	W 566 of 567
Tabe Hessels wed.	1645-1646	Stiendam	W 566 of 567
Tade Rademaker	1627-1633	Opt blochuijs	W 534
Taecke Biensius wegens Geert Jans smid	1651-1653	Op de Keppels	W 536
Taecke Hendrijcks seijlmaker	1648-1656	Zijl	W 484
Taecke Taeckes	1651-1652	Schermerweidster land	W 557
Taede Wagenmakers wed.	1643-1651	Opt blochuijs	W 534
Taede Wagenmakers wed.	1659-1661	Opt blochuijs	W 534
Tamme Tunis	1625-1639	Oosterstraat	W 306
Tecke Hendrick, coopma	1726-1759	Opt Nieuwe buijren	W 603/latr602
Tedori Finck (stadsboode) wegens Jan Engberts 	1650-1650	Op de Keppels	W 536
Tetske Wiegers	1647-1650	Lange Oosterstraat	W 298
Tettie Reiners	1631-1633	Bij de Hanspoort	W 453
Tettie Reiners kinders	1633-1636	Bij de Hanspoort	W 453
Teunis Daniels van Renenen	?-1752	Westercingel	W 402
Teunis Danils van Renen	?-1782	Westersingel	W 403
Teunis Jachobs Wever	1630-1637	Westercingel	W 435
Tewes Freerx Turfdrager	17..-1746	Westersingel	W 433
Theije Sijtses 	1589-1593	Westersingel	W 434
Thijs Sijtses	1591-1596	Westersingel	W 433
Thijs van Elifke Jacobs, die diaconen wegens	1647-1650	Westersingel	W 433
Thoenis Wijgers	1650-1652	Oosterstraat	W 306
Thomas Dirck	1625-1626	Nieuwe buijren	W 603
Tiaer Wopckes (eig.) v. Wijbe Harmens huisinge	1619-1624	Schermerweidster land	W 557
Tiaerd Sibouts	1677-1680	Stiendam	W 566 of 567
Tiaert Siverts	1619-1621	Westersingel	W 433
Tiaert Wopkes	1622-1633	Stenen Dam	W 610
Tiebbe Feijkes	1677-?	Wargestraat	W 97
Tiebbe Jelgers	1619-1641	Blochuijs	W 545
Tiebe Saepes	1629-1631	Hoochstraat	W 326
Tiebe Saepes erfgen.	1653-1658	Hoochstraat	W 326
Tiedt Oetges	1633-1636	Stenen Dam	W 593
Tiedt Outges wed. v. Luiwe Luitzes	1633-1641	Stenen Dam	W 610
Tiemen Tuemes (in margine nu Jan Douwes	1619-1621	Steendam	W 591
Tines Jansen (Theunis) brouwer	1655-1657	Lange Oosterstraat	W 298
Tiepcke Haijes gortmaker	1619-1625	Nieuwe buijren	W 603
Tiepke Martens	1681-1711	Lange Oosterstraat	W 208
Tier Oetgers	1639-1641	Stenen Dam	W 593
Tierck Tierdts en IJieppe Eddes	1714-1723	Schermerwiedster land	W 558
Tierck Tritsum	1619-1621	Diepswal	W 158 of 258
Tiette Alderts slagter	?-?	Flasstraat	W 483
Tijaerdt Tijaerdts zn	1589-1592	Westersingel	W 433
Tijaerdt Tijaerdts zn wed.	1592-1619	Westersingel	W 433
Tijaert Wopkes	1622-1633	Stenen Dam	W 593
Tije Alles wed., Roelof boeck 	1688-1724	nieuwe buijren	W 605
Tijebbe Doncker	1652-1656	Flasstraat	W 483
Tijebbe Hepkes	1594-1595	Opt blochuijs bij Steendam	W 566?
Tijmen Sannes bew.	1676-1694	Zijl	W 484
Tijs Hendricks Metselaar	1661-1663	Westersingel	W 434
Tijs Tillemans	1644-1651	Lege Wech.	W 440
Tijs Wijbrens	1720-1726?	Opt blochuijs	W 533
Tjeert Pijters, swager	1669-1684	Opt blochuijs	W 533
Tjerck Tjeerds en Pijtter Rumkes ter o en ter w.	1709-1714	Schermerwiedster land	W 558
Tjerk Clases Ruiter, wed.	1765-	Waagstraat	W 99
Tjibbe Mellis Johannes Bijnema	1776-1783	Zijl	W 484
Tomes Hicht	1680?-?	Hoochstraat	W 328
Tomes Rijnses	1641-1649	Lege Wech 	W 441
Trijn Bartels	1585- ?	Oosterstraat	W 306
Trijntie Arents	1771-1784	Westercingel	W 402
Trinke Gratema	1634-1637	Coeninxstraat	W 349
Trintke	1624-1631	Diepswal	W 158 of 258
Tzietske Gerbens	?-1693	Blokhuis	W 517
Uble wieldraeijer Remckes	1630-1632	Opt blochuijs	W 543 of 544
Ugbertus Haen, cassier in de bank van Leninghe	1659-1678	Blokhuis	W 517
Uma, Dr. (Claske Uma betaald) (Unia?)	1663-1668	Bij de Fetse	W 6
V. van Thunen	1751-1757	Lege Wech 	W 441
v.d. rijp, Burg. 	1714-1717	Bij de keppels poort	W 525
Veltriel, Mijn heer 	1628-1632	Opt blochuijs	W 485
Volkert Martens	?	Lange Oosterstraat	W 298
Walbert van Lingen	1657-1658	Coeninxstraat	W 349
Wbble Hemmesz alias Vaer	1589-1619	Opt Blochuijs	W 622
Wble Hemmesz (alias Vaer)	1596-?	Opt blochuijs	W 621
Webbet Jochams	1619?	Steendam	W 591
wed, Mennert (Meindert) Mellinga	1711-1715	Blochuijs 	W 612
Wed. Aefke, bew. Gerben Wijbets	1690-?	Steendam	W 591
Wed. Ale Pietersz backer	1591-1619	Hoochstraat	W 326
wed. Alle Sickes	?-?	Opt blochuijs	W 534
wed. Bonne Claesen	1690-1696	Schermerweidster land	W 557
wed. Claes Taedes	1658-1669	Opt blochuijs	W 533
wed. Cornelis Egberts	1658-1673	op de nieuwe buijren	W 604?
wed. Daniel Eelses	1728-1732	Westersingel	W 433
Wed. Douwe Feddes	1679-1679	Westersengel	W 436
wed. Duke Jansen	1677-1681	Blochuijs 	W 612
wed. Jucke Taeckes	1594-1619	op de nieuwe buijren	W 604?
Wed. Michiel Jies 	1679-1680	Hoochstraat	W 326
wed. Pitter Corffmaecker	1631-1641	Opt Blochuijs	W 622
Wed. Suvert	1592-1593	Steendam	W 591
wed. Thijs Hendricks Metselaar	1663-1672	Westersingel	W 434
Wed. Tiebbe hepkes	1591-1619	Opt blochuijs bij Stiendam	W 565
Wed. v. Anne Tomas 126 cg afgekogt	1729-	Opt blochuijs	W 543 of 544
wed. van dokter Beintema	1698-1708?	Lege Wech 	W 441
wed. Wijger Wijbs	1664-1666	Nieuwe Buren	W 602
Weeshuis	1742-	Schermerwiedster land	W 556
Weesvoogden, de	1641-1641	Lege Wech 	W 441
Wessel Jan Mesmacker	1590-1619	Gasthuisstraat	W 94
Wessel Jan Mesmacker wed.	1619-1621	Gasthuisstraat	W 94
Wibe Schroor	?-1590	Gasthuijsstraat	W 134
Wieger Dijes	1641-1647	Lange Oosterstraat	W 298
Wiger Gortmaker (Jelts)	1625-1656	nieuwe buijren	W 605
Wiggele Eelckes	1704-1733	Westercingel	W 435
Wijbbe Ockes gortmaker	1658-1681	Westersingel	W 434
Wijbbet Coster	1683-1690	Steendam	W 591
Wijbe Goldtsmidts	1619-1619	Lege Wech 	W 441
Wijbe Jansen, Triepke door, Schoenmaker	1654-1663	Bij de Fetse	W 6
Wijbe Ockes	1679-1694	Westersingel	W 434
Wijbert Bartels	?-1780	Steendam	W 591
Wijbert Bartels, dessels kinderen	1780-	Steendam	W 591
Wijger Dircx lijndrager	1675-1690	Waagstraat	W 198
Wijger Dirks	1731-1749	Westersingel	W 433
Wijger Wijbs Schuijtevoerder	1655-1664	Nieuwe Buren	W 602
Wijllen Renties, Wed. van 	1722-1741	Coeninxstraat	W 366
Wijllen Wijllems	1715-1720	Op de Keppels	W 536
Wijtse Tammes	1710-1780	Gasthuijsstraat	W 184-185
Willem Fetses	1625-1632	Westersengel	W 436
Willem Jensma, Brgns.	1672-1722	Coeninxstraat	W 366
Willem Oetges	1636-1639	Stenen Dam	W 593
Willem Schoelapper, wed.	1585-1586	Wargestraat	W 100
Willem Thijs	1592-1619	Nieuwe buijren	W 603
Wisse Jeltes	1623-1625	Opt blochuijs	W 621
Wollekammer, Mr. (Johannes Wighmans?)	?-1726	Lege Wech.	W 440
Wopcke Andries	1589-1591	Bij de keppels poort	W 525
Wopcke backer	1587-1592	Stiendam	W 566 of 567
Wopcke Bartelmeus	1625-1631	Opt blochuijs	W 609
Wopke Harmens	1619-1620	nieuwe buijren	W 598Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.