Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

Noord-Oost Friezen in testamenten (1652-1668)

Als vervolg op het eerdere overzicht van Oostdongeradelers in testamenten volgen hieronder de namen uit een volgende lijst testamenten (1652-1668) in band EEE, nummer 3, Hof Provinciaal (RA).
Klik hier om het volledige overzicht in Excel te downloaden! Mocht u een leuk verhaal vinden laat het ons dan weten via email.

Naam, voornaam				Plaats		Jaar	Folio

Adama, Antie Iepes dr. (x Siebe Jansz.)	Dokkum		1664	149
Bodenzee, Aaltie (x Oene Hilles z.)	Dokkum		1664	71
Oene Hillesz., smid			Dokkum		1664	72
Dirk Sietsesz., kistmaker		Ferwerd		1665	306
Eelke Jans, snijder			Rinsumageest	1667	307
Fonger Hendriksz, brouwer		Kollum		1665	121
Gerrit Gerritsz, oud-burgemeester	Dokkum		1664	233
Grietje Arendsdr.			Kollum		1665	362
Haantje Jansz, lakenkoper		Holwerd		1662	303
Jacob Pieters				Dokkum(?)	1663	512
Jan Idsz., bakker			Kollum		1666	277
Jan Lieuwesz. Mellema, burgemeester	Dokkum		1639	274
Jasper Jaspers				Dokkum		1660	30
Iwe Klaasz.				Dokkum		1668	406
Jochem Klaasz.				Bolsward	1652	247
Karst Jans				Dokkum		1663	512
Klaas Jans, koopman			Dokkum		1657	78
Lieuwe Lieuwes, lakenkoper		Dokkum		1664	176
Monte Jans				Dokkum		1652	87
Nicolai, Livius, predikant		Dokkum		1666	355
Pieter Pieters, bakker			Dokkum		1665	181
Pieter Seerps, kleermaker		Dokkum		1664	159
Sake Gerks, metselaar			Kollum		1666	239
Siebe Jans 				Dokkum		1664	149
Siebrand Egberts, gemeensman		Dokkum		1667	420
Tatie Arendsdr.				Kollum		1666	363
Teunis Wiegers, koopman			Dokkum		1663	20Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.