Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

Familie van u ? (Sneuper no. 58, maart 2001)

R. Tolsma

Bij het doorspitten van het archief van de Maire te Nes kwam ik toevallig bijgaand archiefstuk tegen. Het betreft een lijst van verdachte personen in de gehele gemeente West-dongeradeel in 1816. Omdat het een mooie weergave is van de gewoonte in de dorpen op het platteland om mensen bijnamen te geven (een nog steeds bestaande gewoonte!) wordt de lijst hierbij afgedrukt. Ik hoop niet dat er voorvaderen van u tussen zitten (of juist wel, het brengt wat leven tussen de veelal “dode” gegevens van een genealogie) !

Lijst van suspecte personen in Westdongeradeel

Holwerd:
Jan Pieters, alias Jan Kruk, voormaals gegeseld
Lubbert Cornelis Cats
Gerben Arjens, alias Gerben Pakje
Pieter Teekes vd Schaaf, alias Pieter Meppels
Anne Sijmons van der Mulen corr. gestraft
Jan Sjoerds, alias Jan Lieger
Ternaard:
Gerben Pieters van ’t Ein
Jelle Wiegers Posthumus
Hantum:
Pieter Oebles Walstra
Nes:
Dirk Tammes Braaksma
Foudgum:
Popke Sjoerds Braaksma
Bornwird:
Jan Paulus Hiemstra
Hantumeruitburen:
Reinder Jelmers Hoekstra


Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.