Streekarchief Noordoost Friesland. Archief Herv. Kerk Wetsens, diakonie
[ ….... ] Toevoeging gebaseerd op aannames en/of andere vermeldingen in deze inventaris.
InvBlz
2409181105336BetAan Jacob Jans Jansma wegens geleverde houtwaren kist voor de wed. Pieter Jans en ijzerwerk en verdere diensten.25 . 3 . 0
1405181305340BetAan … Schregardus wegens goed bij de begraving Dieuwke wed. David Pieter Andries.3 . 0 . 0
2307183005382BetAan B.K. Boersma wegens ijzerwerk aan de doodkist van Jeltje Joukes Jouksma [gehuwd met Folkert Willems van der Ploeg]2,50
0908183005383BetAan Willemke Jans van der Herberg wegens klederen voor Folkert W. Ploegsma en zijne kinderen met derzelver begravingskosten van Jeltje Joukes Jouksma [gehuwd met Folkert Willems van der Ploeg] aan de vrienden en buurmannen.12,23
0908183005383BetAan G.A. Veendorp wegens het grafmaken en huisvesting van de buurmannen wegens Jeltje Joukes Jouksma [gehuwd met Folkert Willems van der Ploeg]2,40
2010183005384BetAan Jan J. Jansma te Nijawier wegens het maken van een doodkist voor Jeltje J. Jouksma [gehuwd met Folkert Willems van der Ploeg]14,00
0607183005386BetWegensd geleverde goederen aan Jeltje J. Jouksma [bij overlijden] [gehuwd met Folkert Willems van der Ploeg] Een hemd. 0,75
0607183005386BetWegensd geleverde goederen aan Jeltje J. Jouksma [bij overlijden] Een laken.1,50
0607183005386BetWegensd geleverde goederen aan Jeltje J. Jouksma [bij overlijden] [gehuwd met Folkert Willems van der Ploeg] Een sloop0,40
0607183005386BetWegensd geleverde goederen aan Jeltje J. Jouksma [bij overlijden] [gehuwd met Folkert Willems van der Ploeg] Een muts0,50
2507183005386Betaan de huisvrouw van Renger J. Boersma wegens gemaakte klederen aan de huishouding van H.W. Ploegsma en huisvesting van de vrienden bij het opdragen van de vrouw Jeltje J [gehuwd met Folkert Willems van der Ploeg] Jouksma.2,00
2412183105395BetAan R. J. Boersma wegens ijzerwerk aan de doodkist van Sibbeltje Siegers van der Weide [gehuwd met Broederik Hiddes Huisman]3,50
2703183205397BetAan Jan J. Jansma wegens een vuren doodkist voor Sibbeltje Siegers van der Weide [gehuwd met Broederik Hiddes Huisman]8,50
2703183205397BetAan Willemke Jans van der Herberg wegens winkelwaren, linnen en vertering bij de begravenis voor Broedrik Hiddes [Huisman] en zijne overledene huisvrouw Sibbeltje S. van der Weide.57,20
2903183205398BetAan G.A. Veendorp wegens het grafmaken voor Sibbeltje Siegers van der Weide [gehuwd met Broederik Hiddes Huisman]2,40
00001832053100BetNog brengt de Rendant in rekening wegens de navolgende goederen voor de overledene Sibbeltje Siegers van der Weide [gehuwd met Broederik Hiddes Huisman] Namelijk een hemd.0,75
00001832053100BetNog brengt de Rendant in rekening wegens de navolgende goederen voor de overledene Sibbeltje Siegers van der Weide [gehuwd met Broederik Hiddes Huisman] Namelijk een een laken.1,25
00001832053100BetNog brengt de Rendant in rekening wegens de navolgende goederen voor de overledene Sibbeltje Siegers van der Weide [gehuwd met Broederik Hiddes Huisman] Namelijk een een muts met een doek.0,50
00001832053100BetNog betaald aan Dirkje Rengers van het bedienen van de vrienden bij de begravenis van Sibbeltje Siegers van der Weide [gehuwd met Broederik Hiddes Huisman] 0,40
00001832053100BetNog brengt de rendant in rekening bij het afleggen van de overledene [Sibbeltje Siegers van der Weide gehuwd met Broederik Hiddes Huisman] gebruikt.0,15
00001832053100BetNog betaald bij de begravenis van de vrienden vijf onzen boter [ begravenis van Sibbeltje Siegers van der Weide gehuwd met Broederik Hiddes Huisman] 0,45
00121840053167BetAan P.N. Tillema wegens pijpen, tabak, koffij, koeken enzv bij de begravenis van Boedrik Hiddes Huisman [gehuwd met Sibbeltje Siegers van der Weide]3,53
04031841053169BetAan G.A. Veendorp wegens het maken van een graf door de vorst met het klokluiden op den 29 december 1840 voor Boedrik Hiddes Huisman [gehuwd met Sibbeltje Siegers van der Weide]3,40
04091841053175BetAan P. Helder te Aalzum wegens een doodvatshout voor het lijk van Boedrik Hiddes Huisman [gehuwd met Sibbeltje Siegers van der Weide]5,00
04091841053175BetAan K.P. Wijngaarden wegens het maken van een doodvatskist met uitschot voor Boedrik Hiddes Huisman [gehuwd met Sibbeltje Siegers van der Weide]3,40