Tresoar Anton Musquetier Toegang 245-27. Archief Herv. Kerk Wānswert, diakonie.
[ ….... ] Toevoeging gebaseerd op aannames en/of andere vermeldingen in deze inventaris.
InvBlz
04041787358Ont[Uit de bekken] van de begravenis van Pijter Pot.2 . 11 . 0
10121787359BetWegens geleverd ijzerwerk aan de kist van Tjalle Oedses [xxx gezamelijke post]XXX
25041788358Ont[Uit de bekken] bij het opdragen van Wijgers kint.0 . 7 . 12
250717883513OntBij de begravenisn van huisvrouw van Jetze Harmens is in de bekken geweest den 25 juli.1 . 5 . 0
081217883513Ont[Uit de bekken] van de begravenisse van 't kind van Hette Dirks.1 . 2 . 6
081217883513Ont[Uit de bekken] van de vrouw van Hendrik Geerts.0 . 6 . 10
250317893513Ont[Uit de bekken] van de begravenis van Hettje Rinses.1 . 5 . 0
250317893513Ont[Uit de bekken] de begravenis van Wijbren Janses dogter.2 . 0 . 0
030417893513Ont[Uit de bekken] bij 't opdragen van Romke Hessels.0 . 16 . 4
290517893513Ont[Uit de bekken] bij 't opdragen van Jitze Harmens.1 . 7 . 4
060117903517Ont[Uit de bekken] bij de begravenis van de wed. van Jan Sjabbes.1 . 4 . 2
060117903517Ont[Uit de bekken] bij de begravenis van 't kindt van Sjoukje Fokkes.0 . 16 . 8
060117903517Ont[Uit de bekken] bij de begravenis van 't kindt van Klaas Jitses.0 . 16 . 8
051117903521Ont[Uit de bekken] bij de begravenis van de vrouw van IJtsen Dirks.1 . 18 . 6
020217913521Ont[Uit de bekken] bij de begravenis van de dogter van Pijtter Pot.1 . 15 . 6
290317913521Ont[Uit de bekken] bij de begravenis van de vrouw van Wijbren Janzes.2 . 5 . 0
290417913521Ont[Uit de bekken] bij de begravenis van Wijbren Janses.3 . 8 . 8
290417913521OntUit de bekken bij de begravenis van de dogter van Lammert Jeronues.1 . 3 . 4
210117923525Ont[Uit de bekken] bij de begravenis van de zoon van Steven Andries.1 . 13 . 8
210117923525Ont[Uit de bekken] bij de begravenis van Albert Liebbes.0 . 11 . 0
210117923525Ont[Uit de bekken] bij de begravenis van de vrouw van Dirk Pijtters.0 . 4 . 8
150417933530Ont[Uit de bekken] wegens de begravenisse van Fokke Saskers.2 . 2 . 4
150417933530Ont[Uit de bekken] wegens de begravenisse van 't kind van IJtze Durks.0 . 15 . 12
150417933530Ont[Uit de bekken] wegens de begravenisse van Jan Teitsma.1 . 1 . 2
150417933530Ont[Uit de bekken] wegens de begravenisse van Aaltje Meiles.1 . 16 . 8
041017943548BetBet. aan Sjoerd R. van der Bij wegens ¼ en 1/8 ton bier gelevert op de begraafenisse van Freerk Meinderts.4 . 7 . 0
121017943548BetBet. aan Hendrik Hendriks wegens een gele[verde] doodkist voor Freerk Meinderts. 12 . 0 . 0
250217953549BetBaargeld en klokluidersgeld bet. ]van Freerk Meinderts]1 . 10 . 0
12031795344BetDoodvat betaald [van Freerk Meinderts]12 . 0 . 0
01031795344BetBaargeld en klokluiders [van Freerk Meinderts]1 . 10 . 0
300417953550BetTot onderhoud van Willem Anders: Nog betaald wegens doodschuld van zijn kind en kisje.0 . 15 . 0
300417953550BetTot onderhoud van Willem Anders: Nog aan dezelve kisje betaald wegens 't ijzerwerk er aan.0 . 16 . 0
041217973566BetBetaald aan Sjoerd R. van der Bij wegens ¼ ton bier geleverd op de begraaffe. Van de vrouw van Romke Cornelis.2 . 0 . 0
150517983568BetAan Pijtter Broers wegens een doodvat ten dienste van de overleden vrouw van Jouke Cornelis benevens twee graaven.20 . 0 . 0
150517983568BetAan Andries Jans wegens ijzerwerk aan de doodkist van de vrouw van Jouke Kornelis.1 . 10 . 0
090117993574Ont[Uit de bekken] wegens de begravenisse van IJtje Moei. 0 . 12 . 10
090317993576BetAan Pijtter Oebles wegens kostgeld en onkosten van doodkist en verdere kosten van Oeble …...66 . 0 . 0
181117993582BetAan Feike Allerts wegens 3/5 parten van 't doodvat etc van Pijtter Alberts.11 . 6 . 12
050818003590Ont[Uit de bekken] wegens de begravenisse van Albert Pot.7 . 18 . 4
300818003591BetBetaald aan Sjoerd R. van der Bij wegens ¼ ton bier geleverd op de begraaffenis van Wijger Pijtters. 2 . 10 . 0
081118003594BetAan Pieter Gaatzes wegens een doodvat gemaakt voor het kind van Willem Andries.5 . 8 . 0
091118003599Betaan de doograver wegens het graf opzetten van Wijger Pijtters.0 . 6 . 0
161118003590Ont[Uit de bekken] wegens de begravenisse van Sijbren Oedzes.1 . 14 . 0
191118003592BetAan Hotze Tieses wegens een plat doodvat gemaakt met dezelfe annexen [toebehoren] er bij geleverd etc. voor Wijger Pieters.9 . 12 . 0
061218003592BetBetaald aan Sjoerd R. van der Bij wegens ¼ ton bier geleverd voor de begraaffenis van Lieuwe Sijbes.2 . 10 . 0
121218003590Ont[Uit de bekken] wegens de begravenisse van Lieuwe sijbes.1 . 0 . 0
171218003599BetAan de wed. Lieuwe Sijbes nog betaald wegens 1 vat bier voor de begraaffenis van Lieuwe Sijbes.0 . 1 . 0
201218003599BetAan Antje Freerks wegens het graf maken van Lieuwe Sijbes.1 . 10 . 0
261218003593BetAan Hendrik Hendriks wegens een doodvat gemaakt etc. voor de overleden Lieuwe Sijbes.10 . 7 . 12
200118013590Ont[Uit de bekken] wegens de begravenisse van van der Linde.2 . 16 . 0
0302180135100BetVragt betaald wegens 1 fandel bier voor de begraaffenis van 't kind van Wijger Pieters.0 . 1 . 2
0503180135100BetAan Jan Willems wegens linnen voor 't overleden kind van Wijger Pieters.1 . 8 . 0
0404180135101BetAan de doodgraver wegens 't graf opzetten van kind van Wijger Pieters.0 . 6 . 0
120518013590Ont[Uit de bekken] wegens de begravenisse van 't kind van Jan Baukes.1 . 13 . 2
140518013595BetAan Jelle Hotzes wegens een doodvat met dezelfs ijzerwerk gemaakt en geleverd voor 't kind van Wijger Pijtters.3 . 12 . 0
160518013596BetBetaald aan Sjoerd R. van der Bij wegens ¼ ton bier voor de begraafenis van 't kind van Wijger Pieters.2 . 10 . 0
220518013590Ont[Uit de bekken] wegens de begravenisse van Harmen Jitzes.0 . 17 . 4
220518013590Ont[Uit de bekken] wegens de begravenisse van Pijtter Gaatzes.1 . 16 . 4
280518013597BetAan Pieter Klaazes wegens ijzerwerk geleverd aan doodkist etc voor Willem Andries kind.0 . 15 . 8
280518013597BetAan Pieter Klaazes wegens ijzerwerk geleverd aan deszelve doodkist etc.4 . 5 . 8
2407180135104BetAan FG. Faber te Workum wegens de onkosten van de dood van de huisvrouw van Jildert Meinderts.24 . 14 . 8
2204180235113BetAan Abe Lammerts wegens 't bier in 't huis gehad van de begraafen van Lijsbert Jelles.0 . 11 . 0
2804180235103Ont[Uit de bekken] bij de begravenis van het kind van Frans Durks.0 . 13 . 10
2804180235103Ont[Uit de bekken] wegens de begravenis de vrouw van ….. Folkerts4 . 5 . 12
2804180235103Ont[Uit de bekken] wegens de begravenis de vrouw van Johannes Gosses.1 . 2 . 12
0705180235110BetAan Durk pieters weigens geleverde mondwaren etc. ten gebruik wegens begraafenis van de vrouw van Johannes Gosses.19 . 18 . 12
0805180235107BetAan Hendrik Hendriks als mede een doodvat etc. voor de overleden vrouw van Jahannes Gosses.12 . 0 . 0
0403180335115Ont[Uit de bekken] wegens de begrafenis van 't kind van Sijbe Andries.0 . 11 . 8
1103180335115Ont[Uit de bekken] wegens de begrafenis van een kind van dezelve ouders. [van Sijbe Andries]1 . 1 . 10
3003180335115OntGecollecteert van de begraafenis van de vrouw van Thomas Baukes.0 . 4. 0
1908180335123Ont[Uit de bekken] wegens de begrafenisse van Antje Dirks.1 . 18 .14
2308180335123Ont[Uit de bekken] wegens de begrafenisse van Antje Jans.0 . 11 . 12
2809180335123Ont[Uit de bekken] wegens de begrafenisse van Lammert Lammerts van Leeuwarden.1 . 4 . 0
1111180335123Ont[Uit de bekken] wegens de begrafenisse van de wed. van Harmen Jitzes.0 . 15 . 0
3011180335124BetAan Taeke Sijbes wegens graf maken voor Antje Jans.0 . 15 . 0
1802180435125BetAan Fr. Appelhoff wegens ¼ ton bier voor de begraaffenis van Antje Jans.3 . 0 . 0
1005180435125BetAan Jan Franzens wegens ijzerwerk voor de doodkiste van Antje Jans.1 . 15 . 8
2005180435127BetAan Dirk Pieters wegens …........ als meede eenige waren van kleding en etc. geleverd ten dienste voor de aflegging en etc wegens de overledene wedu. Van Lieuwe Sijbes [xxx gezamelijke post]XXX
2905180435127BetAan Hendrik Hendriks wegens een doodvat geleverd voor de wedu. Van Lieuwe Sijbes.11 . 0 . 0
0707180435132BetAan Jakob Gerbens wegens kostgeld van Jouke Kornelis als mede eenige behoefden en nodigheden geleverd en gedaan wegens het versterven van dezeve.13 . 14 . 6
1007180435131Ont[Uit de bekken] wegens de begraafenis van Thomas Jelles wedu.3 . 2 . 14
2007180435131Ont[Uit de bekken] wegens de begraafenis van het kind van Jan Lieuwes.0 . 11 . 0
2207180435132BetAan Jakob Rinders wegens geleverde ijzerwerken aan het doodvat Jouke Kornelis.2 . 2 . 0
1105180535133BetAan Fr. Appelhoff wegens ¼ ton bier geleverd ten dienste voor de begraafenis van Jouke Kornelis.2 . 10 . 0
1911180535141BetAan Mient Klaazes wegens geleverde winkelwaaren aan Jitze Kornelis [wegens overlijden van zijn vrouw]5 . 17 . 8
1911180535141BetAan Mient Klaazes wegens het maken van een doodvat voor de vrouw van Jitze Kornelis.4 . 17 . 8
2111180535142BetAan Jakob van der Werf wegens ijzerwerk van een doodkist [van Jitze Kornelis vrouw]1 . 7 . 0
2111180535142BetAan Rein J. Minnema wegens geleverd hout tot een doodvat voor de vrouw van Jitze Kornelis.7 . 10 . 0
0512180535142BetAan Beerend Ronner wegens een fandel bier bij de begraafinis van Jitze Kornelis vrouw.2 . 0 . 0
1401180635140Ont[Uit de bekken] wegens de begravenis van 't kindt van Gosse Johannes.0 . 11 . 0
1402180635140Ont[Uit de bekken] wegens de begravenis van het kind van Harmen Jitzes.0 . 12 . 10
2503180635140Ont[Uit de bekken] wegens de begravenis van Sierd Wopkes.2 . 10 . 10
2710180635156BetAan vragt wegens 't doodvat hout voor de vrouw van Jitze Kornelis.0 . 9 . 8
2610180735158Ont[Uit de bekken] bij de begravenis van de vrouw van Oeds Sijbrens.5 . 5 . 8
1912180735161BetAan P.O. Wiersma wegens een doodvat geleverd voor 't kind van Hendrik Jans.3 . 0 . 0
020318083461BetNij de begrafenisse van Wiebe Pietters betaald voor tee, candij, tebak en piepen.1 . 7 . 0
100318083461BetAan Teike Siebes het grafmaken van Wiebe Pietters,1 . 8 . 0
1003180835174BetNog wegens onkosten daar oplopend [voor graf maken van Wiebe Pieters]0 . 4 . 0
010418083461BetAan Jan Boukes weegen een laken voor Tijale Tiessens.1 . 10 . 0
0704180835175BetWegens versterven van Tjalle Tijssens.1 . 8 . 8
1104180835175BetWegens de begrafenisse van Tjalle Tijssens.2 . 12 . 0
2104180835175BetAan Teeke Siebes wegens het graf maken voor Tjalle Tijssens,1 . 8 . 0
2406180835175BetAan onkosten wegens de dood van Tjalle Tijssens.0 . 4 . 0
0409180835170BetAan Hendrik Hendriks wegens een doodvat voor Wiebe Pieters.13 . 10 . 0
1311180835170BetAan Saake Jakobs wegens een doodvat voor Tjalle Tijssen.11 . 8 . 0
0203180935174BetWegens begrafenisse van Wiebe Pieters.1 . 7 . 0
1003180935174BetWegens graf maken aan Teeke Sijbes voor Wiebe Pieters.1 . 8 . 0
1505180935173BetAan Jan Fransen wegens ijzerwerk tot het doodvat van Wiebe Pieters.4 . 3 . 8
1010180935184BetWegens het graf van Sijtze Eelkes.1 . 4 . 0
1410180935183BetAan de vrouw van Gosse Johannes wegens diensten gedaan van het versterven van Sijtze Eelkes en van derzelve begrafenis.1 . 15 . 8
021218093465BetAan ekstra van het versterven voor Zietse Elkes betald.4 . 0 . 0
0212180935184BetAan de executeur wegens het versterven van Sijtze Eelkes.0 . 4 . 0
2012180935184BetWegens het graf van Antje Freerks.1 . 2 . 0
281218093464BetVan het graf voor Ante Vriks gemakt betalt.1 . 2 . 0
160118103464Betaan Fei.. Klaases weegens de begrafenis van Antje Frijrks beatalt.1 . 16 . 0
160118103464BetAan exstar [exstra] weegens het versterven van Antje Frerks.0 . 4. 0
1602181035184BetAan Tjeerd Klazes wegens onkosten op de begrafenis van Antje Freerks.1 . 16 . 0
1602181035184BetAan de executeur wegens het versterven van Antje Freerks.0 . 4 . 0
1405181035181BetAan Jan Franzens wegens ijzerwerk aan de doodkisten van Sijtze Eelkes en Antje Freerks.3 . 12 . 0
1405181035181BetAan Jelle Gerbens wegens brood geleverd voor Antje Freerks en wegens onkosten tot de begrafenis van dezelve.15 . 9 . 2
250718103465BetBetaald aan Oeds Siebrens van wegens het wegbrengen van het lijk van Ruurdtje Honnes van Nijkerk naar Wanswird.5 . 4 . 0
2507181035186BetWegens uitgeschoten penningen wegens de doodkist van zijn moeder Ruurdje Hinnes van de begrafenisse en 't afleggen en etc. van dezelve.25 . 18 . 8
2507181035187BetAan Oeds en Jan Sijbrens wegens 't lijk van Nijkerk gehaald [met het schip] naar Wanswerd gebragt.5 . 4 . 0
2109181035179BetAan Sake Jakobs wegens een doodvat gemaakt en geleverd voor Antje Freerks.14 . 4 . 0
2109181035180BetAan Sake Jakobs wegens een doodvat gemaakt en geleverd voor Sijtze Eelkes.13 . 10 . 0
2612181035187BetAan T. F. Brouwer wegens geleverd bier op de begrafenisse van …......3 . 12 . 0
0407181135190BetWegens het lijk van Ruurtje Hinnes.0 . 18 . 0
0712181135197BetWegens het versterven van Jetze Eelkes kind.0 . 14 . 0
080318123467BetHeb ik betaalt voor Jettei Eelkes van het doodbeljet [overledene is Martzen Jitzes]0 . 0 . 6
0803181235197BetWegens een dood...... voor het kind van Jetze Eelkes.0 . 6 . 0
04041812369BetAan Taeke Sijbes wegens 't graf maken voor de zoon van Jitze Eelkes.1 . 4 . 0
1005181235197BetAan Teeke Sijbes wegens het graf gemaakt voor het kind van Jetze Sijbes. 1 . 2 . 0
2505181235194BetAan Hendrik Hendriks wegens een doodvat geleverd aan het kind van Jetze Eelkes en wegens materialen en van timmeren aan 't diakoniehuis. 8 . 19 . 8
0106181235192OntVan L.W. Hellema wegens bekkengeld [Volgens overlijdens akte W.L. Hellema, overl 25-07-1812] [Waarschijnlijk was dit voor een ander overlijden omdat er later weer een post uit het bekken van W.L. Hellema is2 . 2 . 6
29071812363OntUit de bekken gecollecteers wegens de begravenis van 't kind van L.W. Hellema. 1 . 10 . 2
0408181235197BetAan L.W. Hellema wegens vertering, huisvesting en het uitschrijven van deze rekening tezamen [overlijden W.L. Hellema]4 . 14 . 0
03091812363OntUit de bekken wegens de begrafenis van Hette Dirks.1 . 0 . 10
02011813363OntUit de bekken wegens de begrafenis van Ds H. Pollius.2 . 0 . 0
13021813363OntUit de bekken wegens de begrafenis van Klaas Hendriks vrouw.1 . 18 . 0
13021813363OntUit de bekken wegens de begrafenis van Aaltje Jimkes.0 . 2 . 0
14061813365OntWegens de begrafenis van Dirk Baukes.2 . 15 . 14
12071813368BetAan Hendrik Hendruiks wegens een doodvat voor het kind van Jitze Eelkes.7 . 0 . 0
12071813365OntUit de bekken wegens de begrafenis van Gijsbert Wiegers.0 . 16 . 4
20101813365OntUit de bekken wegens de begrafenis van het kind van Marten Ytzens Tamminga.0 . 12 . 0
050518143610OntUit de bekken wegens de begrafenis van Smr. [schoolmeester] Hendrik Bouwes.11 . 6 . 10
140618143610OntBij de begravenis van Jan Eiberts vrouw.1 . 9 . 12
290618143612BetAan O.J. Mellema wegens de wed. van Thomas Franzen met het schip gehaald van Oude Bildzijl alhier te Wanswerd.4 . 0 . 0
030918143610OntUit het bekken wegens bij de begraving van Janke.1 . 2 . 14
061218143610OntUit het bekken wegens de begraving van de dochter van Jitze Eelkes.0 . 6 . 12
180418153616OntBij de begravenis van Y. Durks.1 . 18 . 4
060618153616OntBij de begravenis van P. Folkers.2 . 11 . 6
180818153617BetAan Fr. Appelhof wegens ¼ ton bier ten dienste van de begrafenis van Jitze Eelkes dochter.3 . 0 . 0
201018153616OntBij de begravenis van W. Fokkes.1 . 16 . 0
180518163621BetBij de begravenis van J. W. 1 . 5 . 12
311218173629OntOntvangen van de wed. Pieter Melis wegens een rotting voor de overledene Pieter Melis in de diakonie graven.1 . 8 . 0
240118183639BetAan verfstoffen om kleeden te verven betrekkelijk de dood van Hessel Jelles.0 . 12 . 0
041018183637BetAan Andriers Meinderts wegens onkosten van de dood van Hessel Jelles.5 . 6 . 0
021218183637BetAan W. Jans Timmermans wegens een doodkist gemaakt en geleverd voor Hessel Jelles.10 . 2 . 0
101218183639BetAan de exuteur betrekkelijk het versterven van Hessel Jelles.0 . 10 . 0
311218193644BetAan Jan F. Faber wegens geleverd ijzerwerk aan de doodkist van Minke Offes. 1 . 12 . 0
240618213653Ont2 graven verkocht aan de wed. J. F. Faber.5 . 0 . 0
120818223659BetAan Paulus J. Reitsma wegens geleverde waren op de begrafenis enz. van ¼ deels jaar kostgeld en etc. [van Tjipke Wiebes]28 . 13 . 0
120818223659BetAan Paulus J. Reitsma wegens een doodkist met het ijzerwerk voor Tjipke Wiebes.17 . 14 . 8
080918253674BetAan J. M. Minnema wegens ¼ ton bier wegens de begrafenis van Jetske Klazes.3 . 0 . 0
240918253674BetAan Sake Jakobs Timmermans wegens een doodkist voor Jetske Klazes.10 . 18 . 0
021018253674BetAan Offen J. Mollema wegens het graf maken voor Jetske Klazes.1 . 8 . 0
031118253674BetAan Tjeerd Klazes Keuning wegens het lijk gehaald van Jetske Klazes met het snik van Raard.3 . 4 . 0
071118253674BetAan W.J. Terpstra wegens onkosten op de begrafenis van Jetske Klazes.9 . 5 . 0
120218263679BetAan Offen J. Mellema wegens het graf gemaakt voor Gerrijt Ritskes met de bijl gekapt en de 3 . 18 . 0
090218263678BetAan de wed. J.G. Oosterga wegens geleverde winkelwaren betrekkelijk de begrafenisse van Gerrijt Ritskes.3. 10 . 0
120218263679BetAan Froukje Jans wegens de begrafenis gehad en etc. ten haren huize [van Gerrijt Ritskes]5 . 0 . 0
280218263679BetAan de wed. J.Fr. Faber wegens geleverde ijzerwerken en etc. voor de doodkisten van de wed. Wiebe Pieters en Gerrijt Ritskes.4 . 15 . 0
240518263680BetUitgeschoten wegens gedane diensten wegens de dood van wedu. Wijbe Pieters.0 . 10 . 0
260618263679BetAan D.P. Idzinga wegens het doodgoed geleverd voor Gerrijt Ritskes en een ketel en theegoed voor Debora.7 . 8 . 0
160618263681BetAan de buurmannen wegens het afleggen en begraven van Gerrijt Ritskes.4 . 0 . 0
021018263680BetAan S.J. Timmermans wegens een doodkist gemaakt voor Gerrijt Ritskes.10 . 10 . 0
200218283689OntOntv van de wed. IJtzen Klazes Hoekstra wegens twee graven verkogt aan dezelve. 4,00
2803183136104BetAan D.T. Tamminga wegens het leveren van een rotting en het maken van een graf voor wijlen Fokeltje Fokkes.2,70
3105183136105BetAan Sijbe H. van Huizen wegens de begravenis van Fokeltje Fokkes.2,67 ½
1907183636138BetAan de wed. J.G. Oosterga wegens geleverde winkelwaren bij de begraving der vrouw van Theunis G. Hitman.1,25
1009183636138BetAan IJ. T. lijzenga voor het ter aarde bestellen en onkosten van het lijk van de vrouw van Sietse Piebes [moet Jitse Eelkes zijn] [van Antje Oebeles Bos]4,00
2709183636141BetAan M. Mellema voor het maken van het graf van T. Hitmans vrouw.1,50
1612183636138BetAan J.H. Faber voor een doodvat van de vrouw van Jitse Eelkes [van Antje Oebeles Bos]6,00
2012183636138BetAan de kerkvoogd te Giekerk voor een begraafplaats voor de vrouw van Jitse Eelkes en het kleed over de kist [van Antje Oebeles Bos]2,00
2012183636139BetAan S.H. Van Huizen wegens geleverde goederen gebruikt bij het begraven van de vrouw van Jitse Eelkes [van Antje Oebeles Bos]1,97
3112183636139BetAan A.P. Tadema voor geleverde winkelwaren bij de begraving der vrouw van Theunis G. Hitman.0,85
2601183736145BetBetaald wegend de waarschuwing van het overlijden van Antje O. Bos.0,40
0304183936162BetWegens verteeringskosten bij de begravenis van Tjipke Poortinga aan Meindert Tadema.13,24
0304183936163BetAan B.A. Wurdema wegens een plat vuren doodkist voor het lijk van Tjipke Poortinga.9,00
3004183936162BetAan IJ. Van der Meulen wegens 2/8 ton bier bij de begravenis van Tjipke Poortinga.4,00
2801184036163BetAan B.A. Wurdema wegens de doodkist van Jan M. Tamminga.7,50
0304184036163BetBetaald wegens het maken van het graf voor het lijk van Tjipke Poortinga.1,50
0304184036163BetBetaald wegens een sloop, das en muts voor het lijk van T. Poortinga.0,80
0304184036163BetBetaald wegens de voorgang bij de begraving van T. Poortinga.1,00
1106184036169BetWegens begraveningskosten van Grietje Sipkes.2,60
1106184036169BetWegens het maken van het graf en het dragen van het lijk.2,25
23618423710BetAan Aaltje Haarsma wegens geleverde behoeften bij de begravenis etc. van Minke Tamminga.5,97
23618423710BetAan de vrouw van Klaas Hiemstra [overlijden K. Hiemstra]0,50
151218423710BetWegens het maken van het graf voor het lijk van K. Hiemstra en verdere onkosten.2,50
281218423710BetWegens het maken van het graf voor het lijk van Minke M. Tamminga.1,00
281218423710BetAan Baukje Dijkstra en Debora Botma wegens huis schoonmaken, onkosten en koek [van Minke M. Tamminga]3,42
1512184234104BetVoor het graf maken en kosten.2,50
241218423710BetAaan F. Roeda wegens geleverde behoeften bij het overlijden van K. Hiemstra.3,40
081118433714BetAan A.J. Hofman wegens het maken van een doodkist voor Gosse Joh. 6,50
081118433714BetBetaald wegens leedzeggen [van Gosse Jans Kingma.]0,50
230118433710BetAan B. Wurdema wegens het maken van 2 doodkisten voor K. Hiemstra en M. Tamminga.13,10
120118443714BetAan de diakonie van Parraga wegens een …. doodkist van de vrouw van Sipke Faber [Geertje Meinderts van Dirken]10,00
070318453721BetAan Wijke Winkel wegens het bewaken en oppassen van Th. Hitman.0,50
210618453721BetAan Wijke Winkel wegens het bewaken en oppassen van Th. Hitman.0,10
280618453721BetBetaald wegens geleverde doodsklederen voor het lijk van Th. Hitman.2,15
010718453721BetAan M. Mellerma wegens het maken van een graf [van Th. Hitman]1,50
050718453721BetAan W.W. Talsma wegens kosten bij de begraving van Theunis Hitman.2,42 ½
050718453721BetAan de vrouw van P.J. Tijsma wegens begravenis kosten en gedane diensten [van Th Hitman]2,50
050718453721BetWegens huur van een kistekleed [van Th Hitman]0,25
301218473729BetAan Wietse W. Talsma wegens begraveniskosten van O. Mellema.2,26 ½
200118473729BetAan Dieuke Talsma wegens bediening bij de ter aarde bestelling van O. Mellema.0,30
210118473729BetAan S. Pot …. wegens het maken van een graf [van O. Mellema]1,00
210118473729BetVoor rond zeggen en het gebruik van een kistkleed [van O. Mellema]0,45
030418513745BetAan Marten Mellema voor het maken van een graf en voor een kistkleed [van A. Terpstra]1,80
290518513745BetAan Jetse Timmermans wegens begravenis kosten van A. Terpstra.2,63
190818513745BetAan Jan Timmermans wegens het maken van een doodkist voor het lijk van Antje Terpstra.4,50
270818573771BetAan S. Laurman wegens het maken van een doodkist ten behoeve van het lijk van Foekje Jans de Jong.8,00
270818573775BetWegens begravenis kosten enzv. Van Foekje Jans de Jong.9,25
110118583775BetWegens kosten van begraving van het lijk van J.E. Terpstra.8,00
110118583775BetWegens het maken van een doodskist aan S. Lauman voor bovengemelde lijk [van J.E. Terpstra]8,00
0000187137118BetAan J. Jansma te Birdaard betaald voor het gebruik van kistkleed bij Snoeks begrafenis.0,75
0000187137118BetAan R. Rozema voor het grafmaken voor J. Snoek. 3,00
0000187137118BetAan de wed. M. Boonstra voor verleende hulp en bijstand aan J. Snoek in nov. en dec. 1870.7,50
0000187137118BetAan W.K. Pheifer voor het graf maken van R. Rozema.3,00
1701187437131BetAan K.E. Straatsma wegens begrafeniskosten van hun kind.10,00
15011786353Ont[Uit de bekken] van Jan Sjabbes.1 . 9 . 10
15011786353Ont[Uit de bekken] van Tjalle Oedese.0 . 11 . 0
12031786353Ont[Uit de bekken] van D. Hikkert.1 . 3 . 1
12031786353Ont[Uit de bekken] van Wijger Pijters kint.0 . 5 . 12
12031786353Ont[Uit de bekken] van Wijbe Jenses dogter.2 . 6 . 12
04091786353OntWegens geld in de bekken verzamelt bij de begravenisse van Fokke Lieuwes.1 . 10 . 12
04091786353OntBij de begravenisse van Lieuwe Fokkes..0 . 15 . 0
04091786353OntBij de begravenisse van 't kind van Jacob Jans.1 . 3 . 8
04091786353OntBij de begravenisse van 't kind van Zijtze Schoenmaker.0 . 13 . 2
05121786353OntUit de bekken van de begravenisse van 't kind van Joh. Gosses.0 . 3 . 6
05121786353Ont[Uit de bekken] van Jan Douwes kindt.0 . 11 . 8
05121786353Ont[Uit de bekken] van Gerben Wijbes kindt.1 . 3 . 8
031017923530Ont[Uit de bekken] wegens de begravenisse van de wed. Polius.3 . 1 . 2
031017923530Ont[Uit de bekken] wegens de begravenisse van de vrouw van Taeke Sijbes.1 . 1 . 4
150417933535Ont[Uit de bekken] wegens de begravenisse van 't kindt van IJtzen Duks.0 . 18 . 8
150417933535Ont[Uit de bekken] wegens de begravenisse van Pietter Claases.1 . 7 . 8
181217933535Ont[Uit de bekken] wegens de begravenisse van de vrouw van Pijtter Alberts.0 . 17 . 0
181217933535Ont[Uit de bekken] wegens de begravenisse van de vrouw van Sijds Annes.0 . 13 . 6
101017943542Ont[Uit de bekken] wegens de begravenisse van …. Sipkes..0 . 19 . 6
141017943548BetBet. aan Jan Sijbrens wegens dood schuld van Freerk Meinderts.2 . 7 . 0
141017943548BetBet. aan Steeven Anders wegens gele[verd] witte brood en andere brood wegens Freerk Meinders. 7 . 15 . 0
151017943548BetBet. aan Pieter Klaazes wegens gel. Ijzerwerk aan de kist van Freerk Meinderts.1 . 12 . 0
25021795344BetDoodgraver betald van Freerk Meinderts.3 . 0 . 0
270517953547BetBet. aan Hendrik Jacobs wegens een doodkistje ge. Aan Andeers Willums voor zijn kindt.2 . 8 . 0
010317973415BetAan Antie Freerks betaald wegens doodgraven.2 . 6 . 0
010317973415BetAan Pitter Melis vrou wegens het beredden van Jan Doedes in zijn siekte betaald.1 . 1 . 0
140117983417BetAan Lieuwe Fokkes voor dat het bier van Jouke vrou daar geweest is. 0 . 6. 0
151118003429BetAan de doodgraver wegens het graf opzetten van Wijger Pijters.0 . 6 . 0
171218003429BetBetaald wegens vragt een vat bier wegens de begrafenisse van Lieuwe Sijbes.0 . 1 . 0
201218003430Betbetaald aan Antje Freerks wegens het grafopzetten van Lieuwe Sijbes.1 . 10 . 0
030218013431BetFragt wegens een fandel bier van een kind van Wijger Pijters.0 . 1 . 8
050318013431BetBetaald aan Jan Willems wegens linnen aan het overledenne kint van Weijger Pijters.1 . 8 . 0
040418013432Betbetaalt aan de doodgraaver wegens het grafopzetten van het kind van Wijger Pijters.0 . 6. 0
190418023440BetUitgegeeven aan Saeke Sijbes van het oproepen [van Lijsbet Jelles]0 . 5 . 0
220418023440BetAan Abe Lammerts wegens het bier welke de bureman er gehat heeft van de begrafenisse van Lijsbert Jelles.0 . 11 . 0
301118033449BetVan Antie Jans.0 . 15 . 0
180218043449BetAan P. Appelhof wegens ¼ ton bier [van Antje Jans]3 . 0 . 0
100518043450BetAan Jan Fransen een kistijserwerk [van Antje Jans]1 . 15 . 8
041118053456BetEen laaken een slo[o]p een hemd tot doodgoed voor de vrouw van Jitze Corneeles.4 . 1 . 0
271018063459BetNoch wegens vragt van het doodvatenhout voor de vrouw Jitze Kornelis.0 . 9 . 8
060418083461BetAan Durk pietters weigen een doek voor Tijale Tiessens.0 . 2 . 0
070418083461BetBij het versterven van Tijale Tiessens weigens anies en jenever.1 . 8 . 8
110418083461BetBij de begravenis van Tijale Tiessens weeges tie, candij, tabak, en piepen.
210418083461BetAan Taeke Siebes het grafmaken van Tijale Tiessens.1 . 8 . 0
040518083461BetAan Rens Gerbens weegens bier [van Tijale Tiessens]1 . 12 . 0
240618083461BetAan onkosten wegens de dood van Tijale Tiessens.0 . 7 . 0
101018093463BetAan de vrou van Gossch Johanes wegen het versterven van Zietis Eelkes en de begrafinssch betald.1 . 15 . 8
101018093464BetHet graf van Zietes Eelkes betald.1 . 4 . 0
121118103465BetNog betaald aan onkosten wegens het lijk van Ruurdje Hennes [Ruursdje Johannes??/]0 . 18 . 0
300718113466BetAan onkosten van Ruurdtje Hennes betaald.1 . 10 . 0
081218113467BetHeb ik betaalt voor Jettei Eelkes van zijn kent dat hij verlooren heef het doodbeljet [overledene is Martzen Jitzes]0 . 14 . 8
040418133468BetAan Take Sijbes betaald wegens het graft maaken van het kind ban Jitse Eelkes.1 . 4 . 0
000018173475BetIn het jaar 1817 en 1818 van timmeren en midderialen en 1 doodvat voor Offe Menk [Minke Offes Mellema]47 . 8 . 8
120818233482BetBetaald op de begra. Dag van de weduw van Tomas Franzes te Stiens met het kostgeld.28 . 13 . 0
120818233482BetDezelve nog voor het doodvat betaald met 't ijz[er] [van de weduw van Tomas Franzes]17 . 14 . 8
160818233482BetBetaald aan vragt van de kiste van Stiens [van de weduw van Tomas Franzes]0 . 14 . 0
280318313491BetBetaalt van het grafmaaken van Fokeltje en een roting.2,70
070718363496BetAan Theunis G. Hitman opgeschoten bij het overlijden van zijn vrouw.2,00
170918363495BetBetaald aan Heester van der Velde wegens het aanwizen van het graf van de vrouw van Tienes Gets Hetman [Teunis Geerts Hitman] en het aan tekenen in het doodregister.0,30
270918363495BetBetaald aan Marten Offes Mellema van het maken van het graf voor dezelve vrouw [de vrouw van Teunis Geerts Hitman]1,50
1503184234104BetHet graf maken en kosten.2,50
2812184234104BetHet graf van Minke Meinders en aan Baukje Debora voor uitchoonen en onkosten en koeken.7,42
2806184534106BetHet doodgoed .2,15
0107184534106BetHet grafmaken1,50
0507184534106BetAan Wijtze Talsma voor begraveniskosten.2,42 ½
0507184534106BetAan de vrouw van Pieter Joukes de begravenis en het huis uitschoonen.2,50
2101184734109Bet[Aan Mellema] Voor het kistekleed.0,25
2101184734109Bet[Aan Mellema] Voor het graf maken.1,00
0504185134113BetAan Marten Mellema voor graf maken en het kistekleed.1,40
0000185734120BetBetaald aan kosten van begraving en 't ectra van Foekj de Jong.9,25
0000185734120BetBetaald aan S. Lauwersma voor een doodkist.8,00
1101185834121BetBetaald voor begrafeniskosten van J.E. Terpstra [overleden een levenloos kind van J.E. Terpstra] 8,00
1101185834121BetBetaald aan S. Laverman voor een doodkist van J.E. Terpstra [zijn levenloos geboren kind]8,00
1101185834121BetBetaald aan IJsbrand Liesenga voor een rotting van J.E. Terpstra [zijn levenloos geboren kind]1,40
0601187134131BetBetaald aan R. Rosema wegens grafmaken ten behoeve van het lijk van J. Snoek.3,00
1401187134131BetAa. P.S. v.d. Tuuk voor begravenis kosten van J. Snoek.2,79 ½
1401187134131BetAan J. Jansma voor het kistkleed bij J. Snoek begraving.0,25
1102187134131BetAan W.K. Pheifer voor grafmaken ten behoeve van het lijk R.G. Rozema.3,00
1102187134131BetAan de wed. Rozema ter gedeeltelijke begraveniskosten van Rozema.2,50
0212187134131BetAan B.D. Kalma voor 2 doodskisten ten behoeve van het lijk van J. Snoek en van R. Rozema.18,00
1712187434134BetAan K.E. Straatsma tot begravenis kosten van hun kind [Ykje Tjeerds Straatsma]10,00
0307188334143BetR. Tijsma het maken van een graf voor kind J. Rozema [Jan Jans Rozema]0,70
1704188934148BetVoor 't graven van een graf voor lijk van wed. Hitman [Wijke Gerrits Winkel] betaald aan J. Jeltema.1,40