Streekarchief Noordoost Friesland. Archief Herv. Kerk Ternaard, diakonie
[ ….... ] Toevoeging gebaseerd op aannames en/of andere vermeldingen in deze inventaris.
InvBlz
02031735107026OntSijtsmui's [Sietske Pieters gehuwd met Pieter Lolles] huisraad bij boelgoed verkogt.30 . 0 . 0
12031735107029BetAan Jelte Cornelis wegens jaar kerke deurwaren ligtenis 1736 verschenen betaalt drie caguld met nog tien st[uivers] wegens huisvestinge van Sijtsmui buure bier [Sietske Pieters gehuwd met Pieter Lolles]3 . 10 . 0
05031735107029BetAan Douwe Feddes voor geleverd kleinbrood gebruikt op Sijtsmuij's [Sietske Pieters gehuwd met Pieter Lolles] leed.3 . 0 . 0
05031735107029BetAan de doodgraver Claas Cornelis voor Sijtsmuij [Sietske Pieters gehuwd met Pieter Lolles] graf te maken.1 . 0 . 0
05031735107029BetAan de brouwer Claas Tjeerds voor tonne 8 gulders bier gebruikt op de begraffenisse van Sijtsmuij [Sietske Pieters gehuwd met Pieter Lolles]3 . 10 . 0
12031735107030BetVoor de doodkiste van Sijtsmuij [Sietske Pieters gehuwd met Pieter Lolles] aan Pijter Nannes betaalt.7 . 5 . 0
23031735107030BetAan Antie Jans ter sake in het doodvat leggen van Sijtsmuij.1 . 5 . 0
23031735107030BetAan Lolle Anes wegens geleverde brandewijn, suiker en rosijnen gebruikt in 't bieren en etc. van Sijtsmuij [Sietske Pieters gehuwd met Pieter Lolles]3 . 5 . 8
07051735107033BetAan Jan Wijbes wegens het ploegen, saijen en eiden van IJmkmuij hiem en 't huis halen van Sijtmuij [Sietske Pieters gehuwd met Pieter Lolles] de doodkist etc. 6 . 3 . 0
06121736107042OntOntvangen uit het boelgoed van Sjoerd Pijters wed. [Gatske Tietes]20 . 19 . 8
06121736107046BetAan Geert Klases wegens Sjoerd Pijters [wed?] doodkiste [gehuwd met Gatske Tietes]6 . 0 . 0
06121736107046BetAan Sioerd Gerrardus wegens kleinbrood gebruikt op de leed van Sjoerd Pijters [wed ?] [gehuwd met Gatske Tietes]2 . 5 . 0
10121736107046BetAan Douwe Feddes wegens gelevert kleinbrood op de leed van Sioerd Pijters wed. [Gatske Tietes]2 . 10 . 0
06121736107047BetAan Klaas Kornelis wegens Sioerd Pijters wed. 's [Gatske Tietes] graf te maken.1 . 0 . 0
14121736107047BetAan Mark Idskes wegens brandewijn gebruikt in 't kistbesteden en butter op de begraffenisse van Sioerd Pijters wed. [Gatske Tietes]3 . 2 . 0
04041737107047BetAan Sike Tjiepkes wegens bier geleverd op de begraffenisse van Sioerd Pijters wed. [Gatske Tietes]3 . 10 . 0
15111736107055BetAan burgem. Osinga voor een rinkelman bier geconsumeert bij Gaatsmuij [Gatske Tietes gehuwd met Sjoerd Pieters]0 . 11 . 0
23121736107055BetAan Klaas Sijmens wegens 't buure bier van Gaatsmuij [Gatske Tietes gehuwd met Sjoerd Pieters]0 . 10 . 0
28121736107055BetAan Jan Wijbes wegens rijden van Gaatsmuij [Gatske Tietes gehuwd met Sjoerd Pieters] leedgoed.O . 11 . 0
21051738107060OntUit Ulbe Pijters wed. [Trijntje Wiebrens Winia] boelgoet ontvangen.35 . 14 . 0
08121738107084OntVan de Bijsitter G.M. Eerlig ontvangen het overgeblevene van de nalatenschap van w:[ijlen] Lijsbet …....... wed. van Pijter van den Berg laast gewoont hebbende als dienstmaagt bij den heer Ritm. Aijlva en aldaar overleden [Lijsbet Johannes Bekkers gehuwd met Pieter Klases Berg]33 . 5 . 2
12071740107085OntOntvangen de huisgeraden van Trijn Alefs bij boelgoed verkogt en de doodschuld daar van betaalt is nog overig gebleven:6 . 19 . 0
290717411070110BetAan Nanne Lieuwes voor 't vloeren van Trijntie Nannes graf.0 . 6 . 0
060517421070116OntUit 't boelgoed van Folkert Schroor [Folkert Jans] ontvangen.41 . 9 . 4
040517421070120BetAan Bokke Joukes voor Folkert Schroors [Folkert Jans] doodkiste. 6 . 0 . 0
040517421070120BetAan Bauke smid voor geleverd ijserwerk van gemelte [van Folkert Jans] doodkiste. 1 . 8 . 0
040517421070120BetAan Knierke Riem voor geleverde winkelwaren gebruikt in 't bieren van Folkert Schroor [Folkert Jans]1 . 10 . 8
080517421070121BetAan Nanne Lieuwes voor 't maken van Folkert Schroors [Folkert Jans] graf en 't overvloeren.1 . 6 . 0
100517421070121BetAan Sike Tjiepkes wegens voor geleverd bier geconsumeert op de begraffenis van Folkert Schroor [Folkert Jans]2 . 13 . 0
121217421070136BetAan Klaas Pijters voor geleverd bier geconsumeerd in 't kist besteden van Folkerts Jans [Folkert Schroor]1 . 4 . 0
110417461070172BetAan Nanne Lieuwes wegens een graft maken voor de wed. Hendrik Beerns [Martjen Feikes]1 . 0 . 0
270417461070172BetAan Gerben Wijbes wegens een laken daar Martjen [Feikes] in bekleed is [gehuwd met Hendrik Berends]1 . 2 . 0
280417461070172BetAan Bouke Joukes ter sake een gelevert doodvat voor de wed. van Hendrik Beerns [Martjen Feikes]6 . 0 . 0
220517461070173BetAan Wijger Clases ter sake het inboel en huisraad van Hendrik Beerns [wed] [Hendrik Berends gehuwd met Martjen Feikes]11 . 0 . 0
070717461070174BetAan S. Osinga ter sake een half ton bier geleverd op de begraffenis van Martjen Feikes [gehuwd met Hendrik Berends]3 . 10 . 0
040317461070177BetAan Jan Pijters vrouw verdiend op de leed van Hendrik Wever [wed] [Hendrik Berends gehuwd met Martjen Feikes]0 . 6 . 0
040317461070177BetAan Pieter Scheltes wegens geleverde jenever bij de dood van Martjen [Feikes] geconsumeert [gehuwd met Hendrik Berends]0 . 9 . 0
040317461070177BetAan Jan Pijters vrou voor 't takseren van Hendrik wevers [Hendrik Berends gehuwd met Martjen Feikes] goed.0 . 2 . 0
040317461070177BetAan Lieuwe Nannes wegens boelgoed roepen [van Martjen Feikes gehuwd met Hendrik Berends]0 . 8 . 0
300617471070186BetAan Bokke Joukes wegens een geleverde doodkist voor de huisvrou van Nerus Elgersma [van Tjeerdje Reitses]6 . 0 . 0
160517481070196BetAan T. Osinga wegens geleverd bier op de begraffenis van Douwe Klases vrouw [Antje Pieters]3 . 10 . 0
020917481070198BetAan Nanne Lieuwes voor een graft maken en vloeren daar de huisvrou van Douwe Klases [Antje Pieters] in gelegt is. 1 . 6 . 0
070917481070199BetAan dezelve [Pijter Goijtzens] zijnde van brandewijn etc. gebruikt bij 't versterven van Douwe Klases huisvrouw [Antje Pieters]1 . 11 . 0
150517481070202BetBetaald zijnde vragt van ton bier tot de begraffenis van Douwe Klases huisvrouw [Antje Pieters]0 . 3 . 8
280517481070202BetAan Pieter Lolles voor 't leedzeggen van Douwe Klases huisvrouw [Antje Pieters]0 . 4 . 0
200617491070206OntOntvangen van Jetske Douwes zijnde van goederen die zij van hun w: [ijlen] vader [Douwe Klases gehuwd met Antje Pieters] gehouden heeft.1 . 10 . 0
000017491070207OntZijnde van verkogte goederen van Jacob Bottes wed. [Maaike Luitjens] en Ale Klases wed. [Trijntje Johannes] [93 . 0 . 0]x
000017491070207OntZijnde van verkogte goederen van Jacob Bottes wed. [Maaike Luitjens] en Ale Klases wed. [Trijntje Johannes] [93 . 0 . 0]x
010217491070209BetAan Feike Tjipkes zijnde voor ton bier op de begraffenis van Neres Klases [Regnerus Klases gehuwd met Tjeerdje Reitses]3 . 10 . 0
220217491070210BetAan Pieter Bokkes zijnde voor een doodvat daar Douwe Klases vrou [Antje Pieters] in gelegt is. [Antje Pieters] 6 . 10 . 0
180417491070210BetAan Pieter Goitzens zijnde van geleverde boter en brandewijn voor Tjipke Lolkes wed [Iemkje Rienks] 7 . 15 . 6
120317491070216BetBetaald zijnde voor huisvestinge van de begraffenis van IJmkmui [Iemkje Rienks gehuwd met Tjipke Lolkes] 1 . 3 . 0
120317491070216BetAan Klaas Pieters zijn de voor bier wegens 't kiste besteden van IJmkmui [Iemkje Rienks gehuwd met Tjipke Lolkes] 1 . 4 . 0
120317491070216BetAan Teeke Fokkes zijn de huur van 't kleed over de kist [van IJmkmui] [Iemkje Rienks gehuwd met Tjipke Lolkes] 0 . 4 . 0
300317491070216BetAan Nanne Lieuwes voor een graf te maken voor IJmkmui [Iemkje Rienks gehuwd met Tjipke Lolkes] 1 . 0 . 0
160417491070216BetZijnde vragten van bier op de begraffenis van Jacob Bottes [gehuwd met Antje Pieters] en Douwe Klases [gehuwd met Maaike Luitjens] [0 . 9 . 0]x
160417491070216BetZijnde vragten van bier op de begraffenis van Jacob Bottes [gehuwd met Antje Pieters] en Douwe Klases [gehuwd met Maaike Luitjens] [0 . 9 . 0]x
120517491070217BetAan Sake Johannes zijn de verdiend met IJmkmui [Iemkje Rienks gehuwd met Tjipke Lolkes] in de buuren te brengen. 0 . 18 . 0
151117491070222OntOntvangen zijnde voor verkogte appels en peren uit het hof van Ale Klazes wed. [Trijntje Johannes]2 . 1 . 0
090917501070238OntOntvangen van Jan Janzen zijnde voor een verrottinge van een lichaam in een Diakonie graft.1 . 0 . 0
200817521070250OntOntvangen van secretaris F. Reiding zijnde voor de verkogte goederen van Willem Willems wed. [Antje Cornelis]10 . 5 . 0
030317521070253BetAan Schelte Pieters zijn de van een graf te maken etc. voor Willem Willems wed. [Antje Cornelis]1 . 10 . 0
030317521070253BetAan Kornelis Willems zijnde kostpenningen van zijn overledene moeder Willem Willems wed. [Antje Cornelis] met april 1752 geindigt.34 . 0 . 0
030317521070253BetAan Rommert Jurjens voor een geleverde doodkiste daar de wed. Willem Willems in gelegt [Antje Cornelis]6 . 0 . 0
030317521070253BetAan Froukjen Wijtses zijnde voor geleverde brandewijn etc. geconsumeert bij 't overlijden van voorschreven Willem Willems wed. [Antje Cornelis]2 . 0 . 0
030317521070253BetAan Bauke Tietes zijnde van geleverd bier op de leedmaaltijd etc. van Willem Willems wed. [Antje Cornelis] 3 . 10 . 0
131017521070258BetZijnde verteringen voorgevallen ten Ferwert bij 't maken van nieuw accoort met Kornelis Willems wegens sijn moeder [Antje Cornelis] 0 . 8 . 0
030317521070259BetZijnde verteringen voorgevallen bij 't vereffenen der boedel van wijl[en] [Antje Cornelis] 0 . 5 . 0
160317521070259BetZijnde schipvragt voor 't goed van W. Willems wed. [Antje Cornelis]0 . 2 . 0
150917551070303OntDoor de rendant aan de secr. Dr F.S. Reiding betaalt een hemd van vier cargls nopens twe hembden voor Pieter Lolles gekogt in het boelgoed van Pieter Theunis en IJpe Harmens. 4 . 0 . 0
010617551070307BetAan Sake Johannes nopens het gebruik van een paard en chais om na Blia te rijden aan 't huis van Wijbe Pieters wegens Lutskemui [Lutske Wopkes gehuwd met Pieter Alberts]0 . 10 . 0
291217551070310OntBij de Rendant ontvangen nopens de verkogte goederen door Pieter Lolles [gehuwd met Sietske Pieters] met er dood nagelaten te zien uit de staat van verkopinge.24. 13 .8
191217551070313BetAan Pieter Gijsberts de Jonge betaalt nopens gelevert kleinbrood en brood op de begraffenis van Pieter Lolles [gehuwd met Sietske Pieters]3 . 9 . 0
290117561070313BetAan Geert Klases nopens een platte doodkiste met ijserwerk voor Pieter Lolles [gehuwd met Sietske Pieters]7 . 10 . 0
290817561070316BetAan Klaas Jans nopens geleverde boter en kaas op de begraffenisse van Pieter Lolles [gehuwd met Sietske Pieters]1 . 7 . 6
090917561070316BetAan de Bijsitter T. Osinga nopens geleverd bier op de begraffenisse van Pieter Lolles [gehuwd met Sietske Pieters]3 . 13 . 0
211217551070319BetAan Kornelis Warners nopens vragt en uitsettersgeld van 't bier op de leed van Pieter Lolles [gehuwd met Sietske Pieters]0 . 2 . 12
110117561070319BetAan Knierke Rijnks nopens geleverde winkelwaren aan Pieter Lolles [gehuwd met Sietske Pieters] in sijn siekte.0 . 4 . 8
020917571070325OntOntvangen van Ds M. Remkes wed. [Elisabeth Engelma] zijnde een present aan de diaconie volgens begeerte van de overledene [Ds M. Remkes]100 . 0 . 0
180817591070347BetAan Jan Pieters zijnde voor het maken van een graf etc daar Pieter Alberts wed [Lutske Wopkes] in gelegd is.2 . 0 . 0
120917591070348BetAan Lolke Jans nopens geleverd bier, brandewijn, suik[er], the[e] op de leed van Pieter Alberts wed. Lutske Wopkes.3 . 15 . 14
180717591070353BetBetaald zijnde voor het dragen van het lijk om de Ternaarder kerkhof van Pieter Alberts wed [Lutske Wopkes]0 . 12 . 0
100717591070353BetAan Bokke Hendriks te Blia zijnde van brandewijn en suiker verteert bij 't kiste besteden van Pieter Alberts wed. [Lutske Wopkes]0 . 10 . 8
100717591070353OntDoor de rendant betaalt zijnde voor bier, tabak, pijpen en vragt van Pieter Alberts wed. [Lutske Wopkes] nagelatene goederen.1 . 15 . 8
250617601070360BetDoor de rendant aan Reinder Pieters betaalt nopens geleverd kleinbrood op de begraffenis van Lolke Lolkes [gehuwd met Jansen Jans]6 . 0 . 0
240717601070361BetAan Pieter Sakes ter sake gelevert ton agr gulden bier op de begraffenis van Lolke Lolkes [gehuwd met Jansen Jans]3 . 10 . 0
050817601070361BetAan Janke Upts zijnde voor een doodkiste daar 't lighaam van Pieter Alberts wed. [Lutske Wopkes] in gelegt is.6 . 0 . 0
240817601070362BetDoor de rendant aan Mient Tjerks betaalt nopens een gelevert doodvat daar het lighaam van Lolke Lolkes [gehuwd met Jansen Jans] in gelegt is.11 . 0 . 0
210917631070407OntBij de rendant ontvangen uit de boedel van Klaas Bokkes.17 . 18 . 0
31121769107156BetAan Gerrit Teekes te marrum wegens geleverde kleedwaren en roggenbrood en 27 weken weekgeld aan Antje Jeltes. Uitgeschoten geld van de doodschulden van ged[achte] Antje Jeltes.51 . 2 . 6
31121769107162BetNa Mrrum geweest tot redding van Antje Jeltes boedel aan reiskosten en verteringe betaald.1 . 6 . 0
12011770107162BetSchipvragt van Antje Jeltes kleeren [vanuit Marrum]0 . 3 . 0
160517731071107BetAan Jan Pieters voor maken en overvloeren van 't graf van de opsigter [chercher] J. Ferwerda.1 . 6 . 0
150517741071113OntDe rendant stelt voor ontvang de suivere opbrengst van de verkogte goederen bij boelgoed van Klaaske Bokkes.21 . 5 . 0
170417751071127OntOntvangen zijnde de opbring van de bij boelgoed verkogte goederen van Baukje Tjeerds wed. wijlen Egbert Jans.31 . 19 . 8
280317751071131BetDe rendnt stelt voor uitgaaf uitgeschotene penningen bijwege van 't overlijden van Egbert Jans wed. [Baukje Tjeerds] uitgeschoten so op desselfs begravenisse, bij 't houden van 't boelgoed als anderszins.3 . 17 . 0
150517751071132BetAan Jan Boden voor een doodvat voor Baukjen Tjeerds wed. Egbert Jans.9 . 7 . 0
130717751071133BetAan D.J. Osinga voor een vandel en agt mengels bier op de begravenisse van Egbert Jans wed. [Baukje Tjeerds]2 . 3 . 0
120517751071137BetAan Marten Hendriks wegens 't maken van Egbert Jans wed. [Baukje Tjeerds] graf en 't roepen van 't boelgoed.1 . 2 . 0
150917751071142BetAan Anne Jans smid wegens geleverd ijserwerk aan 't doodvat van Egbert Jans wed. [Baukje Tjeerds]1 . 11 . 0
160317771071148OntDe rendant stelt voor ontvangst de bij boelgoed verkogte goederen van wijlen Pieter Gijsberts wed. [Janke Sakes]36 . 10 . 0
190517771071153BetAan Jan Bodes wegens een doodvat voor Pieter Gijsberts wed. [Janke Sakes]6 . 2 . 12
220517771071154BetAan Dr. T. Osinga wegens anderhalf vandel agt guldens bier op de begravenis van Pieter Gijberts wed. [Janke Sakes]2 . 13 . 0
240517771071154BetAan Pijtje Klases wegens geleverde brandewijn bij 't versterven van Pieter Gijsberts wed. [Janke Sakes]2 . 2 . 0
310717771071160BetAan Ruird Egberts voor 't lijklaken over Pieter Gijsberts wed. [Janke Sakes] doodvat.0 . 4 . 0
171217771071164OntDe Rendant stelt voor ontvang zijnde de suijvere opbring van de bij boelgoed verkogte goederen van Leentje Gerrijts.7 . 14 . 0
160817781071171BetAan Jan Bodes wegens een doodvat voor Pieter Johannes.11 . 0 . 0
010417781071174BetVragt van bier op de begravenisse van Pieter Johannes.0 . 17 . 0
020817781071174BetAan onkosten bij 't bestellen van Pieter Johannes doodvat.0 .7 . 8
071017781071181BetAan Tomas Klases wegens eenig week en kostgeld van wijlen Klaaske Bokkes sampt voor leedseggen en 't houden der begravenis aan huijs.12 . 0 . 0
131017781071182BetAan Auke Cornelis wegens geleverde brandewijn & suijker bij 't overlijden van Klaaske Bokkes. 1 . 16 . 0
151017781071182BetAan Anne Jans smid voor geleverd ijserwerk aan Johannes Sjabbes vrouw [Gertie Durks] doodvat.1 . 11 . 0
171017781071182BetAan Gerben Jelles wegens geleverde boter, tee & tabak op de begravenis van Klaaske Bokkes. 2 . 9 . 4
291017781071182BetAan Beeren Barik wegens gelevert ijserwerk aan Klaaske Bokkes doodvat.2 . 4 . 0
301117781071183BetAan Jan Boodes voor een doodvat voor Johannes Sjabbes vrouw [Gertje Durks] en voor Klaske Bokkes.22 . 0 . 0
040117791071183BetAan de wed. Dr. T. Osinga voor een half en een vandel 8guld bier op de begravenis van Claaske Bokkes.2 . 13 . 0
121117781071188BetBetaald op de leed van Klaaske Bokkes.2 . 6 . 0
060817801071205BetAan Jan Bodes wegens een doodvat voor Johannes Pieters.11 . 0 . 0
060817801071205BetAan Auke Kornelis wegens geleverde brandewijn en suijker bij 't overlijden van ged[achte] Johannes Pieters.1 . 19 . 0
281017801071205BetAan Reinder Pieters wegens geleverde kleinbrood op de begravenisse van Johannes Pieters en vier nagtmaals brooden.8 . 0 . 0
250217811071207BetAan Bartle Martens wegens geleverd ijserwerk aan Johannes {Pieters doodvat.1 . 1 2. 0
080317811071207BetAan de wqed. Van T. Osinga voor 3/8 ton 8 guld bier op de begravenis van Johannes Pieters.2 . 13 . 0
200417831071236OntTen sterfhuijs van de wed. wijlen Jan Sijmens aan leggend geld in de kast gevonden.2 . 18 . 8
200417831071236OntDe rendant stelt voor ontvang zijnde de opbring van de bij boelgoed verkogte goederen door de wed. wijlen Jan Sijmens nagelaten.60 . 1 2. 0
310117831071239BetAan Hendrik Sjoukes wegens geleverd kleinbrood op de begravenis van Pieter Johannes [gehuwd met Siebeltje Pieters]3 . 0 /. 0
310117831071239BetAan Grietje Gerbens wegens vier dagen huur van 't sterfhuijs van voorschreven wed. [Siebeltje Pieters gehuwd met Pieter Johannes]1 . 4 . 0
060217831071239BetAan G. Riemersma voor & ⅛ ton bier op de begravenisse van Pieter Johannes [gehuwd met Siebeltje Pieters]3 . 3 . 0
100317831071240BetAan Jan Bodes wegens een doodvat voor ged[achte] wed. van Pieter Johannes [Siebeltje Pieters]6 . 0 . 0
100317831071240BetAan Auke Kornelis wegens geleverde brandewijn bij 't overlijden van voorschrevene [Siebeltje Pieters gehuwd met Pieter Johannes]2 . 3 . 0
080517831071241BetAan G. Riemersma voor ton bier op de begravenis van Jan Sijmens wed.1 . 15 . 0
250817831071244BetAan deselve [Auke Kornelis] wegens geleverde brandewijn bij 't overlijden van Jan Sijmens wed.1 . 6 . 0
250817831071245BetAan Bodes Jans wegens een doodvat voor Jan Sijmens wed.6 . 0 . 0
310117831071248BetAan Johannes Sakes wegens huijsvestinge van bier op de begravenis van Pieter Johannes wed [Siebeltje Pieters]0 . 15 . 0
240317831071248BetAan Ruurd Egberts voor 't lijklaken over Pieter Johannes wed. [Siebeltje Pieters] doodvat.0 . 6 . 0
250417831071248BetAan Anne Bodes voor 't schrijven in 't boelgoed van Jan Sijmons wed.1 . 0 . 0
250417831071248BetBetaald voor 2 pond butter op de begravenisse van Jan Sijmens wed.0 . 14 . 8
250417831071248BetAan Klaas Giolts voor 't roepen in 't boelgoed van voor schrevene[Jan Sijmens wed.]0 .14 . 0
250417831071249BetAan Jan Jakobs voor 4 pond kaas op de begravenis van Pieter Johannes wed. [Siebeltje Pieters]0 . 10 . 0
250417831071249BetDe rendant stelt voor uitgaaf wegens 2 # boter op voor schrevene [Siebeltje Pieters gehuwd met Pieter Johannes] gebravenis.0 . 15 . 12
250417831071249BetAan Marten Hendriks voor 't roepen van het boelgoed van Jan Sijmens wed.0 . 6 . 0
250417831071249BetAan Ruurd Egberts voor 't lijklaken over Jan Sijmens wed. doodvat.0 . 4 . 0
260917831071259BetAan Lucas Brongers voor brengen van 't bier na Seepma op de begravenis van Pieter Johannes wed [Siebeltje Pieters]0 . 4 . 0
270617851071266OntOntvangen van Douwe Idses wegens gemaakt accoort over de schade & baat staande egt ged: Douwe Idses met zijn wijlen huijsvrouw Trijntje IJpes gehad waarvan de diaconie uit kragte van alimentatie van ged. Trijntje IJpes onder als erfgenamen 2/3 voorschreven competeren. 64 . 0 . 0
100717851071266OntOntvangen zijnde de opbring van de bij boelgoed verkogte klederen van Trijntje Ijpes [gehuwd met Douwe Idses] 26 . 2 . 0
270817851071267OntOntvangen van Antje Gosses voor een gouden kroontje van wijlen meergemelde Trijntje IJpes [gehuwd met Douwe Idses] 6 . 10 . 0
100717851071276BetAan Klaas Giolts voor 't roepen in 't boelgoed van wijlen Trijntje IJes [gehuwd met Douwe Idses] klederen. 0 . 8 . 0
220617861071280BetDoor de heer secr F.S. Reijding aan de diaconie preezent gedaan bij wege van 't overlijden van deszelfs schoonmoeder de wed. wijlen Ds M. Remkes [Elisabeth Engelma] in leven predikant te Ternaard die hiervoor ontvang.100 . 0 . 0
040317871071290OntOntvangen de zuijvere opbring van de bij boelgoed verkogte nagelatene goederen van wijlen IJpe Johannes. 115 . 0 . 0
040317871071294BetAan Nanne Botes wegens gedane diensten in de doodziekte van IJpe Johannes en verdere diensten. 3 . 10 . 0
040317871071294BetAan Hendrik Sjoukes wegens geleverd brood & kleinbrood aan IJpe Johannes zo in desselfs leven als in desselfs gebravenis.10 . 2 . 0
200317871071294BetAan Aafke Cornelis wegens geleverde winkelwaren aan 't sterfhuis van wijlen IJpe Johannes. 4 . 2 . 0
220317871071295BetAan Marten Hendriks wegens 't maken van een graf voor IJpe Johannes. 1 . 8 . 0
050417871071296BetAan Auke Kornelis wegens geleverde brandewijn & jenever bij 't overlijden en boelgoed van Ijpe Johannes. 2 . 17 . 4
310417871071296BetAan Bodes Jans wegens een geleverd doodvat voor IJpe Johannes. 9 . 0 . 0
070617871071296BetAan Dr A. van Poutsma voor ⅛ ton 8 gulners bier op de begravenis van IJpe Johannes 2 . 13 . 0
070717871071297BetBetaald wegens arbeijdsloon door wijlen Mient Tjerks [gehuwd met [Jetske Klases] verdient.1 . 9 . 8
150117871071300BetAan Lucas Brongers voor 't bringen met de wagen van IJpe Johannes wed[uwe] van 't kerkhof na de Visbuurt.0 . 10 . 0
150117871071300BetAan Ruurd Egberts wed. wegens 't lijklaken over IJpe Johannes doodvat.0 . 6 . 0
090617891071321BetAan Andrijs Oedses [Brouwer te Dokkum] wegen to 8 guilners [bier] en ⅛ ton 8 guilners bier op de begravenis van Jakob Fetses [gehuwd met Ynske Rienks]3 . 2 . 0
160817891071324BetAan Bodes Jans wegens een doodvat voor Jakob Fetses [gehuwd met Ynske Rienks]6 . 0 . 0
220817891071324BetAan Marten Hendriks voor 't maken van een graf voor Jakob Fetses [gehuwd met Ynske Rienks]1 . 0 . 0
220817891071324BetBetaald tot de leed van Jakob Fetses [gehuwd met Ynske Rienks] ingevolge accoort met desselfs kinderen dien aangaande gemaakt. 2 . 10 . 0
240817891071325BetAan Auke Kornelis wegens geleverde Spaanse wijn tot 't nagtmaal en brandewijn bij 't overlijden van Jakob Fetses [gehuwd met Ynske Rienks]11 . 2 . 8
160517891071325BetAan de weduwe van Jakob Fetses [Ynske Rienks] gegeven tot verven van rouwgoed.
050617891071327BetAan Gerben Johannes voor 't kleed over Jakob Fetses [gehuwd met Ynske Rienks] kiste.0 . 4 . 0
070617891071327BetAan Klaas Giolts wegens huisvestinge van 't bier op de begravenis van Jakob Fetses [gehuwd met Ynske Rienks]0 . 10 . 0
000017901071330OntDe rendant stelt voor ontvang zijnde de opbring van de bij boelgoed verkogte goederen door Klaas Giolts [gehuwd met Jantje Dirks] nagelaten.54 . 11 . 8
110817901071332OntBijk de rendant ontvangen van Gerrijt Jans wegens een regel zilveren knopen van wijlen Klaas Giolts [gehuwd met Jantje Dirks] nagelaten.4 . 15 . 0
110817901071332OntBij den rendant voor ontvang voor een hemdrok van wijlen Jakob Fetses [gehuwd met Ynske Rienks]0 . 15 . 0
181017891071333BetAan Hendrik Sjoukes wegens geleverd kleinbrood op de begravenis van Klaas Giolts [gehuwd met Jantje Dirks]2 . 10 . 0
261017891071333BetAan Marten Hendriks voor 't maken van een graf voor Klaas Giolts [gehuwd met Jantje Dirks] sampt voor 't om en oproepen van deszelfs boelgoed.1 . 18 . 0
251017891071333BetAan Auke Kornelis wegens geleverde brandewijn & suiker bij 't overlijden van Klaas Giolts [gehuwd met Jantje Dirks]2 . 11. 8
240117901071334BetAan Bodes Jans wegens een doodvat voor Klaas Giolts [gehuwd met Jantje Dirks]9 . 0 . 0
280117901071334BetAan Dr Poutsma voor ⅛ ton bier op de begravenis van Klaas Giolts [gehuwd met Jantje Dirks]2 . 13 . 0
130917891071339BetAan Klaas Giolts weduwe [Jantje Dirks] gerestitueert wegens massale in deszelfs boelgoed verkogte goederen.0 . 10 . 8
130917891071339BetAan Jakob Fetses weduwe [Antie Jans] voor 't tafel dienen op de begravenis van Klaas Giolts [gehuwd met Jantje Dirks] sampt voor het roepen te Holwerd en Hantum van deszelfs boelgoed, jenever & en verde kosten1 . 6 . 0
120117911071346BetAan Tomas Jetses wegens planke & schammels huur op de begravenis van Klaas Giolts [gehuwd met Jantje Dirks] en geleverde kalk en zand aan de diaconie huijzen.3 . 19 . 6
280817921071363BetAan Bodes Jans wegens een gelevert doodvat voor wijlen Marten Hendriks [gehuwd met Antje Jans]9 . 0 . 0
270717981071448OntOntvangen van Eelkjen Sijbes tot restititie der extra kosten wegens een doodvat voor deszelfs wijlen vader Sijbe Jacobs [gehuwd met Sybrich Pieters]3 . 0 . 0
140717981071455BetAan Bodes Jans ter sake halen van hout & voor 't maken van het doodvat voor Sijbe Jacobs [gehuwd met Sybrich Pieters]3 . 0 . 0
270717981071455BetAan coopman P. Helder tot betaling van 't geleverd hout tot voorschreven [voor Sijbe Jacobs gehuwd met Sybrich Pieters] doodvat.13 . 10 . 0
220817981071457BetAan Nanne Lieuwes nopens het maken, slegten & overvloeren van het graf voor voor Sijbe Jacobs [gehuwd met Sybrich Pieters]1 . 14 . 0
060617991071472BetAan Focke Clases nopens ⅜ ton geleverd bier op de begravenis van Doetje Aebes.2 . 13 . 0
250817991071477BetAan Auke Cornelis wegens geleverde brandewijn etc aan het sterfhuis van Doetje Aebes.2 . 2 . 0
290817991071478BetAan dezelve [Pieter Jansen] betaald wegens geleverd kleinbrood op de begravenis van Doetje Aebes.4 . 0 . 0
050917991071478BetAan de coopman P. Helder tot betalinge van geleverd hout, steen etc aan de diaconie mitsgaders hout tot het doodvat voor Doetje Aebes.23 . 7 . 8
050917991071478BetBetaald wegens een geleverde plank tot voorschreven [Doetje Aebes] doodvat voor rekeninge & ten laste van Jelle Hendriks.1 . 14 . 0
181217981071481BetAan Giolt Clases zijnde huisvesting van 't bier op de begravenis van Doetje Aebes.0 . 10. 0
181217981071481BetVoor 't omseggen van voorschreven [Doetje Aebes] begravenis.0 . 15 . 0
141217991071490BetAan Focke Klases voor een vierde ton bier op de begravenis van wijlen Sijbe Jacobs [gehuwd met Sybrich Pieters]1 . 15 . 0
200818011071509BetAan H. IJ. Van der Werff voor ton geleverd bier op de begravenis vanwijlen Tomas Klases. 1 . 18 . 0
010918011071510BetAan Lieuwe Ulbes wegens geleverde winkelwaren ten sterfhuize van wijlen Tomas Klases.3 . 5 . 0
121218021071535OntOntvangen van Rienk Jacobs en Jan Jacobs tot bijdraging van de leed wijlen Jacob Fetses wed [Ynske Rienks]6 . 18 . 8
241218021071535OntOntvangen wegens bij boelgoed verkogte goederen van gedachte [Ynske Rienks gehuwd met Jacob Fetses] weduwe.24 . 0 . 0
241218021071535OntAan leggend geld in de boedel van voorschreven weduwe [Ynske Rienks gehuwd met Jacob Fetses] bevonden dus hier voor ontvang.0 . 10 . 0
161118021071538BetAan Pieter Jansen wegens geleverde kleinbrood op de begravenis van Jacob Fetses wed [Ynske Rienks]8 . 5 . 0
181218021071538BetAan Bruijn Wiegers wegens een geleverd doodvat voor voorschreven weduwe [Ynske Rienks gehuwd met Jacob Fetses] & schammels huur op deszelfs begravenis.11 . 14 . 8
191218021071538BetAan Lieuwe Ulbes van der Kooij wegens geleverde winkelwaren aan de weduwe wijlen Jacob Fetses [Ynske Rienks] zo in deszelfs ziekte als begravenis.5 . 2 . 6
221218021071538BetAan Rienk Jacobs wegens geleverde boter & kaas op de begravenis van meergemelde weduwe [Ynske Rienks gehuwd met Jacob Fetses]3 . 0 . 0
221218021071539BetAan Nanne Lieuwes voor 't maken van een graf voor meergemelde weduwe [Ynske Rienks gehuwd met Jacob Fetses] en om & oproepen van deszelfs boelgoed.1 . 18 . 0
231218021071539BetAan Fokke Klases wegens geleverde bier op de begravenis van meergemelde weduwe [Ynske Rienks gehuwd met Jacob Fetses]3 . 4 . 0
231218021071539BetAan de weduwe wijlen Anne Jans wegens geleverd ijserwerk aan 't doodvat van voorschreven weduwe [Ynske Rienks gehuwd met Jacob Fetses]2 . 17 . 8
030918031071542BetAan de weduwe Auke Kornelis wegens geleverd brandewijn & jenever bij 't overlijden en kist inbringen van Jacob Fetses wed [Ynske Rienks]2 . 12 . 8
161218021071545BetAan Berber Ruirds voor gedane diensten aan de weduwe Jacob Fetses wed [Ynske Rienks] in haar siekte & begravenis.1 . 6 . 0
191218021071545BetAan kosten bij 't boelgoed van Jacob Fetses wed [Ynske Rienks]goederen betaald.0 . 5 . 0
040418031071545BetAan Gerben Johannes voor 't lijklaken over 't lijk van wijlen Jacob Fetses wed [Ynske Rienks]0 . 4 . 0
170818081071610OntOntvangen van het boelgoed van wijlen Leentje Gerrits.29 . 0 . 0
170818081071610OntNog wegens verkocht zilver en goud bij wijlen dezelfde [Leentje Gerrits] bevonden ontvangen.6 . 0 . 0
180818081071615BetAan Nanne Lieuwes wegens maken, slegten en vloeren wijlen Leentje Gerrits graf.2 . 4 . 0
150918081071616BetAan Tj. Klases voor ton bier op de begravenis van wijlen Leentje Gerrits.1 . 15 . 0
181018081071618BetAan Jan Kornelis voor eene vles wijn ten behoeve van Leentje Gerrits en wegens verteering bij het kist inbrengen van wijlen dezelve.1 . 18 . 0
000018081071619BetAan extr. Betaling wegens 't bestellen der begravenis billenz. van wijlen Leentje Gerrits. 0 . 3 . 0
000018081071619BetAan Nanne Lieuwes wegens 't om en oproepen bij 't boelgoed van wijlen Leentje Gerrits.0 . 10 . 0
000018081071619BetAan Klaas Gerrits de huisvesting van de buren op de begravenis van wijlen Leentje Gerrits.0 . 11 . 0
040918101071640OntOntvangen van denselfden [Jan Berents] wegens de nalatenschap van Gerrit Jans wed. [Aaltje Kornelis]33 . 0 . 0
190318101071642BetAan S. Hansma wegens geleverd bier op de begravenis van Gerrit Jans weduwe [Aaltje Kornelis]1 . 15 . 0
200318101071643BetEen doodkist aan Bruin Wiegers betaald voor wijlen Gerrit Jans weduwe [Aaltje Kornelis]12 . 13 . 0
150518101071644BetAan Pieter Jans wegens geleverd brood aan Gerrit Jans weduwe [Aaltje Kornelis] en klein brood aan derzelver begravenis.24 . 16 . 0
180818101071646BetAan jan Kornelis wegens verteering bij het doodkist inbrengen van wijlen Gerrit Jans [weduwe?] [Aaltje Kornelis]1 . 10 . 0
0206181110727OntOntvangen van Tjalling Pieters voor een grafstede.1 . 8 . 0
16051812107221BetAan N.L. Nanninga wegens het jaarlijksch onderhoud der diakoniegraven en het graf van Antje Eelkes [gehuwd met Wopke Jans]4 . 14 . 0
24051812107222BetAan Trijntje Jakobs wegens huisvesting, tafeldienen enz nopens de begravenis van wijlen Antje Eelkes [gehuwd met Wopke Jans]1 . 12 . 0
27051812107222BetAan B.J. Hoekstra voor ton bier op de begravenis van wijlen Antje Eelkes [gehuwd met Wopke Jans]2 . 6 . 0
01091812107223BetAan B.J. Wieringa wegens een doodkist voor wijlen Antje Eelkes [gehuwd met Wopke Jans]12 . 0 . 0
13091812107224BetAan Jan Kornelis wegens vertering bij het kist besteden van wijlen Antje Eelkes [gehuwd met Wopke Jans]1 . 15 . 12
18051812107225BetVoor het gebruik van het doodkleed over de doodkist van wijlen Antje Eelkes [gehuwd met Wopke Jans]0 . 6 . 0
15061813107231BetAan gemelde diaken [Jan S. Meulenaar diaken van Hindelopen] geretitueerd de begravenis onkosten van wijlen Abraham Geerts [gehuwd met Antje Cornelis Meiroos]23 . 0 . 0
03051813107233BetWegens vracht van een brief nopens het versterf van Antje Wiltjes betaald.0 . 3 . 0
28081815107249BetAan B. Wieringa wegens een doodkist voor wijlen Sjoerdtje Thomas [gehuwd met Lolke Ages Braaksma]16 . 18 . 0
20091815107251BetVan den 20 sept 1814 tot den 14 juli 1815 zijnde 43 weken 's weeks tien stuivers aan wijlen Jantje Jelles [gehuwd met Wieger Jans]21 . 10 . 0
06051816107259BetAan J.K. Boersma wegens vertering bij het kist besteden van wijlen Lolke Ages vrouw [Sjoerdtje Thomas]1 . 6 . 4
18051819107281OntUit de boedel van Willem Nannes [gehuwd met Berber Gerbens] aan leggend geld ontvangen.10 . 0 . 0
09061819107281OntOntvangen van J.K. Smedema wegens oud zilver van wijlen Willem Nannes [gehuwd met Berber Gerbens]10 . 11 . 8
00051819107281OntOntvangen van L.G. Van der Ploeg als curator over L.L. Van der Kooi de restante koopschat van Willem Nannes huis [gehuwd met Berber Gerbens]105 . 0 . 0
19061819107282OntBij boelgoed van wijlen Willem Nannes [gehuwd met Berber Gerbens] goederen zuiver ontvangen.54 . 1 . 0
19051819107284BetAan B.W. Wieringa het doodvat voor wijlen Willem Nannes [gehuwd met Berber Gerbens]14 . 0 . 0
01061819107284BetAan D.K. Peima wegens winkelwaren bij het afleggen en op de begravenis van Willem Nannes [gehuwd met Berber Gerbens]2 . 19 . 8
09061819107285BetAan Sijtze Hansma voor een vandel bier op de begravenis van Willem Nannes [gehuwd met Berber Gerbens]2 . 6 . 0
10061819107285BetAan L.U. Van der Kooi wegens vertering bij het inbrengen van Willem Nannes [gehuwd met Berber Gerbens] doodkist.0 . 19 . 8
14071819107285BetAan G.J. Dijkstra wegens het graf van Willem Nannes [gehuwd met Berber Gerbens] en het in orde brangen van 14 diakonie graven.4 . 4 . 0
18071819107286BetAan J.P. Schoorstra wegens het verbrengen van Willem Nannes [gehuwd met Berber Gerbens] uit de Vischburen naar Geert Nannes weduwe [wegens huisvesting van de buren?]4 . 0 . 0
18051819107288BetAan Jan Jans weduwe wegens gedane dienste bij de begravenis van Willem Nannes [gehuwd met Berber Gerbens]0 . 11 . 0
31051819107288BetAan R. Tj. Keegstra wegens het kleed over de doodkist van Willem Nannes [gehuwd met Berber Gerbens]0 . 6 . 6
01061819107288BetAan Sijtske IJpes wegens huisvesting bij het boelgoed van Willem Nannes [gehuwd met Berber Gerbens]0 . 10 . 0
150718211072101BetAan B.W. Wieringa de doodkist van wijlen Jan Dirks wed. [Dieuwke Harkes] 12,00
280818211072102BetAan G. J. Dijkstra het maken van een graf voor wijlen Jan Dirks wed. [Dieuwke Harkes] en voor het gebruik van het doodkleed over de kist.1,70
271218211072109BetAan G.J. Dijkstra voor het maken van het graf van wijlen Anke Kornelis [gehuwd met Abraham Geerts Wijngaarden]1,40
271218211072109BetAan G.J. Dijkstra voor het maken van twee graven van wijlen J.K. Boersma [gehuwd met Fokeltje Jakobs]1,40
220518221072110BetAan K.J. Boersma het aandeel aan zijn moeders nalatenschap uit den boedel van zijn vader [J.K. Boersma gehuwd met Fokeltje Jakobs]19,15
050618221072110BetAan Sijtze Hansma wegens geleverd bier op de begravenis van Anke Kornelis [gehuwd met Abraham Geerts Wijngaarden]2,30
250818221072111BetAan B.W. Wieringa voor de doodkist van Anke Kornelis [gehuwd met Abraham Geerts Wijngaarden]12,00
250818221072111BetAan B.W. Wieringa voor de doodkist van J.K. Boersma [gehuwd met Fokeltje Jakobs]12,00
090918221072112BetAan U.J. Boersma wegens verteering bij het afleggen van Anke Kornelis [gehuwd met Abraham Geerts Wijngaarden] en J.K. Boersma [gehuwd met Fokeltje Jakobs] geleverde eijers enz te zamen:8,23
261118211072114BetAan G.J. Elzinga wegens het begravenis aanzeggen van wijlen J.K. Boersma [gehuwd met Fokeltje Jakobs]0,60
000018221072114BetAan R.F. Keegstra voor het gebruiken van het doodkleed over de doodkisten van wijlen Abr. Geerts wed [Antje Cornelis Meiroos] en J.F. Boersma [gehuwd met Fokeltje Jakobs]0,60
280118231072116OntOntvangen van Dr Kools voor een bed van Abr. Geerts wed [Antje Cornelis Meiroos] nalatenschap.26,00
100218231072116OntOntvangen van K. T. Rensma wegens gekochte goederen bij wijlen J.K. Boersma [gehuwd met Fokeltje Jakobs] nagelaten.3,60
160818231072117OntOntvangen van G.J. Goslings wegens verkochte zilver en goud van wijlen J.K. Boersma [gehuwd met Fokeltje Jakobs]25,05
160818231072117OntOntvangen van den notaris Klaasesz wegens eenige verkochte losse goederen van wijlen Abr. Geerts wed [Antje Cornelis Meiroos] en J.K. Boersma [gehuwd met Fokeltje Jakobs]18,90
160818231072118OntOntvangen voor een deken uit de boedel van Abr. Geerts wed [Antje Cornelis Meiroos] 4,50 en voor een bijbel 1,005,50
030918231072121BetAan J.R. Kooistra wegens begravenis onkosten van thee, tabak enz van wijlen Nanne Lieuwes [gehuwd met Sijke Mients]3,97
070918231072121BetAan B.W. Wieringa voor een doodkist ten behoev van wijlen Nanne Lieuwes [gehuwd met Sijke Mients]12,00
080918231072122BetAan K.G. Van der Kleed wegens verteering van de begravenis enz van wijlen Nanne Lieuwes [gehuwd met Sijke Mients]1,26
280118231072122BetAan Bodes Jans wegens huisvesting van de buren nopens de begravenis van wijlen Nanne Lieuwes [gehuwd met Sijke Mients]0,70
230518231072123BetAan Gerb[en] Johannes voor het graf van wijlen Nanne Lieuwes [gehuwd met Sijke Mients]1,40
230918231072127OntOntvangen van Lieuwkje Willems voor een streng koralen afkomstig van wijlen Hendrik Sjoerds vrouw.1,50
151018231072127OntOntvangen van S. Haakma voor een gouden boot met steentjes van dezelfde [wijlen Hendrik Sjoerds vrouw] afkomstig.3,10
160218251072141BetAan W.B. Wieringa de doodkist van wijlen Kornelis Bokkes wed. [Trijntje Hessels Keegstra]12,00
080618271072159BetAan F.IJ. Hoekema voor de doodkist van wijlen Wieger Baukes [gehuwd met Sjoukje Dirks Elzinga]11,00
270518271072162BetAan R.F. Keegstra voor het gebruik van het doodkleed over de kist van wijlen Wieger Baukes [gehuwd met Sjoukje Dirks Elzinga]0,30
010918271072163BetAan P.G. Elzinga wegens huisvesting van de buren nopens de begraving van W.B. Van der Ploeg [gehuwd met Sjoukje Dirks Elzinga]0,85
301218271072169BetAan M.G. Broekens wegens de doodkist van Siebren Jans [gehuwd met Tytje Dirks]14,00
200518281072170BetAan R.F. Keegstra voor het gebruik van het doodkiste kleed.1,20
070818281072170BetAan A.J. Hoogeboom wegens geleverd doodkists ijzerwerk, ankers en spijkers. 10,90
000018271072172BetVoor het begraven van S.J. Palma aan de buren betaald.2,00
000018271072172BetWegens verdere begravenis onkosten van dezelven [S.J. Palma] betaald.1,50
070318291072181BetAan N.W. Van der Woud als gelastigde van den armvoogd J.P. Douma te Morra gerestitueerd de gedane verschotten wegens de begraveniskosten van L.A. Braaksma [gehuwd met Sjoerdtje Thomas Hoekstra]19,00
140418291072181BetAan M.G. Broekens wegens een doodvat voor S. J. Grasma [gehuwd met Doetje Jelles en IJmkje Gerkes Patrouilje] 12,00
141218291072194BetAan R. F. Keegstra voor het gebruik van een doodkist kleed.0,50
211218301072195BetAan J.M. van der Ploeg het begraven van twee diaxenije dooden.2,80
050418311072199BetAan J.M. Van der Ploeg voor het begraven van gemelde [Lieuwkje M. v.d. Schaaf] haar kind [Koert Nijland, zoon, geboren 27-02-1831]0,70
311218311072203BetAan J.M. van der Ploeg voor het begraven van Djoerd Braak [gehuwd met Stijntje Harmens] en van een kind van Lieuwkje v.d. Schaaf.1,80
311218311072203BetAan R. F. Keegstra de huur van een kleed over de doodkist van D.M. Braak [gehuwd met Stijntje Harmens]0,50
000018321072210BetVoor begraveniskosten van H.E. Kleiterp [gehuwd met Grietje Jakobs en Akke Gerrits]1,50
000018321072210BetVoor begraveniskosten van de weduwe van Jouke Pieters [Janke Fokkes Fokkes]1,50
000018321072211BetBetaald voor de huur van het doodkleed.0,80
050118361072231BetAan J.R. Kooistra wegens wekelijksche bedeling aan D.G. v.d. Ploeg wed. 50 cts benevns 6 el linnen en wat garen en winkelwaren bij de begravenis van G.P. de Vries [gehuwd met Habeltje Lieuwes] gebruikt.31,15
290918361072233BetNog betaald voor het op den 29 september 1835 voor het lijk van G.P. de Vries [gehuwd met Habeltje Lieuwes] gemaakte graf.1,40
060118371072240BetAan M.G. Broekens voor een doodvat voor S.J. Seepman [gehuwd met Antje Theunis Bosch]7,00
000018371072240BetAan J.M. v.d. Ploeg voor het graf maken van S.J. Seepman [gehuwd met Antje Theunis Bosch]1,10
000018371072241BetAan de wed. S. Waaksma voor het houden der buren bij de begrafenis van S.J. Seepma [gehuwd met Antje Theunis Bosch]0,50
000018371072241BetAan R. Feddes [Keegstra] voor het kleed over de kist van S.J. Seepma [gehuwd met Antje Theunis Bosch]0,30
000018371072241BetAan IJtske Gerrits voor het omzeggen [van S.J. Seepma gehuwd met Antje Theunis Bosch]0,35
000018371072250BetWegens begrafeniskosten van R.T. Miedema [gehuwd met Wieke Iepes v.d. Meulen (ook wel Molenaar)]4,50
000018371072250BetAan R. F. Keegstra voor het gebruiken van het doodkleed bij de begrafenis van R.T. Miedema [gehuwd met Wieke Iepes v.d. Meulen (ook wel Molenaar)]0,30
150218381072259BetDen15 februari voor het lijk [van Pieter Gerrits Elzinga gehuwd met Romkje Klazes v.d. Woude] gehaald en begrafeniskosten van Sjieuwke P. Elzinga.5,10
000018381072259BetVan bekleeden en begraveniskosten aan den zelfden [van Pieter Gerrits Elzinga gehuwd met Romkje Klazes v.d. Woude]3,85
130618381072260BetVoor begraveniskosten van Bodes Jans Schaafstra [gehuwd met Grietje Gelts]0,80
030718381072260BetWegens de doodacte van P.G. Elzinga [gehuwd met Romkje Klazes v.d. Woude] 0,35
100118431072315BetAan Marten Broekema voor het afbrengen der grafsteenen en het in orde brengen van 51 graven.8,60
011118431072326BetKosten bij de begrafenis van Wijke [Wieke Iepes v.d. Meulen (ook wel Molenaar) gehuwd met Rense Taekes Miedema]0,50