Tresoar Anton Musquetier Toegang 244-69. Archief Herv. Kerk Reitsum – Genum – Lichtaard [inv 40]
[ ….... ] Toevoeging gebaseerd op aannames en/of andere vermeldingen in deze inventaris.
Inv 40 tot blz 30 doorgenoemen.
Kerkvoogdij en Armvoogdij volgens afspraak [ index 39 blz 66] vanaf 1805 in deze rekeningen één administratie.
InvBlz
26051785394OntOntvangen van Gerben Jans voor het gebruik van de baar en het luiden der klok bi het opdragen van sijn vader.1 . 10 . 0
201117923919OntOntvangen van Hedser Keimpes weegens klokluiden en het gebruik van de baar.1 . 10 . 0
150417953921OntOntvangen van Ate Ates voor een graf op het kerkhof. 1 . 10 . 0
00051808407OntVan de weduwe van Marten Wijnses [Diuke Rynders] voor het gebruik der baar ontvangen.2 . 16 . 0
131018084021BetAan Nammen Lijkeles voor onkosten der begraving zijner moeder, de wed. van Lijkele Nammens.2 . 18 . 0
261018084021BetAan Appelhov te Leeuwarden voor ¼ ton 8 guldens bier bij de begravenis der wed. van Lijkele Nammens.2 . 0 . 0
141118084021BetAan Gerben Hijltjes [Koopmans] [uit Holwerd] voor linnen en winkelwaaren verbruikt bij het afsterven der wed. van Lijkele Nammes.11 . 4 . 12
141118084022BetAan Aebe Alberts voor de doodkist der wed. van Lijkele Nammens.11 . 7 . 8
021218084022BetAan Heerke Gerbens te Blija wegens den doodkist voor Oebele Janties.13 . 19 . 0
041218084022BetVoor het graf maaken van Oebele Janties.1 . 2 . 0
041218084022BetAan M. Friesema te Blija voor geleverde waaren bij de begravenis van oebele Janties.6 . 7 . 0
190118094023BetAan Pieter Sijdses wegens geleeverd kleinbrood bij de begravenis van Gerben Jans [gehuwd met Grietie Feddes]2 . 1 . 0
260118094023BetAan Grietie Feddes weduwe van Gerben Jans wegens arbeidsloon verdient bij haar wijlen man aan het schoolhuis te Ligtaard.3 . 5 . 0
270318094023BetAan Durk Meints wegens geleeverde waaren bij het versterven van Gerben Jans [gehuwd met Grietie Feddes]3 . 12 . 8
270318094023BetAan Evert Joosten te Blija wegens een vierde ton bier bij de begravenis van Oebele Janties te Blija.2 . 2 . 0
160418094023BetAan Haring Jeltes te Reijsum [Reitsum] voor een doodkist voor Gerben Jans 16 . 14 . 0
190518094023BetAan F. Klases te Dockum voor ¼ton bier bij de begravenis van Gerben Jans [gehuwd met Grietie Feddes]1 . 15 . 0
250518094025BetAan Gosse Goffes voor boter gebruikt op de leed van Gerben Jans [gehuwd met Grietie Feddes]1 . 18 . 0
000018094027BetAan Pieter Sijtses voor het leedseggen van Gerben Jans [gehuwd met Grietie Feddes]0 . 6 . 0
000018094027BetAan ¼ thee bij de begravenis ban Gerben Jans [gehuwd met Grietie Feddes] betaald 0 . 15 . 0
000018094027BetAan S.G. De Vries en de grafmeesters voor begravenis kosten.0 . 16 . 0