Streekarchief Noordoost Friesland. Archief Herv. Kerk Nes, diakonie
[ ….... ] Toevoeging gebaseerd op aannames en/of andere vermeldingen in deze inventaris.
Nagezien tot 1830
InvBlz
1704180005921BetAan Pijtter Buwalda weegens een varndel 8 cargld bier geleverd op Bouwe Harmens [gehuwd met Tjietske Sybes] begravenis.1 . 16 . 0
0406180005921BetAan M.D. Plekker wegens Bouwe Harmens [gehuwd met Tjietske Sybes] doodvat.11 . 0 . 0
0406180005922BetAan Louw Jans wegens doodgraven van Bouwe Harmens [gehuwd met Tjietske Sybes] etc.1 . 4 . 0
0506180005922BetAan Gerrijt Hijltjes smid te Nes wegens geleverd ijserwerk aan Bouwe Harmens [gehuwd met Tjietske Sybes] doodvat.1 . 10 . 0
1104180005923BetVoor 't om en oproepen van Bouwe Harmens [gehuwd met Tjietske Sybes] verkogt [boelgoed]0 . 6 . 0
1104180005923BetBetaald wegens twee pond boter op de leed van Bouwe Harmens [gehuwd met Tjietske Sybes] gebruikt.1 . 10 . 0
1506180005927BetAan Michiel Rinses wegens 't kleed over Bouwe Harmens [gehuwd met Tjietske Sybes] doodvat.0 . 6 . 0
3007180505949BetAan Romke Wijbrans weeegens het doodvat van Bauke Jietzes [gehuwd met Trijntje Siemens]15 . 0 . 0
0808180505951BetAan P. Buwalda weegens geleverd bier aan het stervhuis van Bauke Jietzes [gehuwd met Trijntje Siemens]3 . 3 . 0
2907180505951BetAan Gerrit Hijltjes mr grofsmid weegens geleeverd ijserwerk aan het doodvat van Bauke Jietzes [gehuwd met Trijntje Siemens]2 .0 . 0
2807180505951BetAan Louw Jans weegens het maaken van een graf etc. [van Bauke Jietzes gehuwd met Trijntje Siemens]1 . 6 . 0
0000180805967BetAan B. Sekema voor een sommatie biljet ter begraving van Kornelis Pieters [gehuwd met Lijsbet jans]0 . 4 . 0
3105181005977BetAan M. Jakobs wegens de vertering van de kist van P. Cornelis wed. [Lijsbet Jans]1 . 16 . 0
205181005980BetVoor roepen van 't boelgoed van Tettje Mooij goed.0 . 2 . 0
00001818059119OntOntvangen uit het boelgoed van Japke Pieters [gehuwd met Douwe Hendriks]13 . 0 . 0
00001818059120BetAan Gerrit Jans Dijkstra wegens winkelwaren der begrafeniskosten van wijlen Japke Pieters [gehuwd met Douwe Hendriks]3 . 15 . 0
00001818059121BetAan Sjoerd Dirks Osinga wegens leverantie van een doodkist voor wijlen Japke Pieters [gehuwd met Douwe Hendriks] en verders matrialen en arbeidsloon aan het diaconiehuis alhier.24 . 2 . 0
00001818059121BetAan Sijtse Hansma te Dockum wegens ton achtguldens bier voor de begravenis van Japke Pieters [gehuwd met Douwe Hendriks]2 . 6 . 0
00001818059123BetAan Age Ages Wijma te Nes wegens geleverde ijserwaren aan de doodkist van wijlen Japke Pieters [gehuwd met Douwe Hendriks]1 . 19 . 0