Tresoar Anton Musquetier Toegang 245-27. Archief Herv. Kerk Jislum, diakonie.
[ ….... ] Toevoeging gebaseerd op aannames en/of andere vermeldingen in deze inventaris.
InvBlz
300118093909BetAan dezeve [Jan Sijbrens] wegens gelevwerde waren bij de begraving van Antje Tijssen.2 . 17 . 8
310118093910BetAan Jan Fransen mr smid wegens geleverd ijzerwerk aan het doodvat voor Antje Tijssen.2 . 1 . 0
180618113922BetAan F. Apelhof voor ton bier gebruikt bij de begraving van onze gealimenteerden.4 . 10 . 0
240618113923BetAan Hendrik Hendriks wegens een geleeverd doodvat ten dienste van Klaas Nammens.14 . 11 . 8
000018113925BetAan L. Hellema wegens permissie billet ter begraving van Klaas Nammens.0 . 6 . 0
080818113929BetAan de schoolmeester van Blija voor een acte wegens het overlijden van Klaas Nammens.0 . 15 . 0
221118123930BetAan Heerke Gerbens voor een doodvat voor Boukie Hendriks.14 . 16 . 0
221118123930BetAan Eeltie Johannes weegens Boukie Hendriks doodkleed en allerlei onkosten bij de begravenisse.13 . 15 . 0
201218123930BetAan Hendrik Hendriks voor een doodvat voor Sijtske Jans.13 . 19 . 0
241118123931BetAan Haring Tjallings wegens het versterven en begraffenisse van Sijtske Jans.5 . 0 . 0
241118123931BetVoor bier en tee en diensten bij de begraffenisse van Sijtske Jans.10 . 15 . 0
241118123932BetAan Dirk Foppes wegens biergoed voor Sijtske Jans.4 . 10 . 0
191218123932BetAan de schoolmeester van Blija wegens het sterven van Sijtske Jans.0 . 10 . 0
200918173939BetAan Sijmen Tijsses voor het bergen en boelgoed houden van Jan Jitzes goed en ook jenever op die dag betaalt.2 . 9 . 0
200318173939BetAan E.K. van der Wal wegens Jan Jitzes goederen te Jislum gebragt.3 . 10 . 0
200318173940BetAan Anne Hendriks het graf maken en slegten van Jan Jitzes te Hantum.1 . 13 . 0
200318173940BetAan mr. Hillinga de Vries vanwegen leedbrood op de begrafenisse van Jan Jitzes.7 . 4 . 0
200318173940BetAan S.S. Ferwerda voor een doodvat voor Jan jitzes.15 . 14 . 0
200318173940BetAan E.K. van der Wal voor geleverde behoeften voor Jan Jitzes en voor het bier op de begraffenisse.9 . 5 . 0
200318173940BetAan W.T. Kamstra voor geleverde winkelwarn ten sterfhuijse van Jan Jitzes.5 . 10 . 4
200318173940BetAan Jan Jans Postma te Hantum het ijzerwerk aan de kiste van Jan Jitzes.3 . 2 . 0
200318173941BetVan wegen bij de begrafenisse van Jan Jitzes wat onkosten.0 . 4 . 0
200318173941BetOok was nog van allerlei uitgaaf van de verstervene Jan Jitzes tot Hantum voor de rotting in het graf en het kiste kleed aan buuren en aan bedienen op de leed en meer andere onkosten te zamen getrokken uit een kladbriefje.9 . 3 . 0
231218293967BetAan F. …. Faber wegens geleeverd ijserwerk aan de doodkist ten behoeve van de vrou Siemen Tijzes [Grietje Wopkes]1,00
180118303968BetAan P. van der Beek wegens kofie tee tabek pijpen etc bij de begravenis van de frouw van Siemen Tijssens [Grietje Wopkes] en verdere begravenis kosten.2,25
170218303970BetAan Jan A. Klaver wegens een doodvat ten behoeve van Wijberen A. Veltman.7,00
240518303970BetAan Jan A. Klaver wegens een doodvat ten behoeve van Siemen Tijssen7,00
250518303971BetAan F. van der Velde wegens de buuren in de school voor de begravenis van Siemen T. Jousma.0,60
020518313972BetAan Pieter F. de Bock wegens geleeverde winkelwaren bij de begravenis van Siemen Tijsses Jouwsma.1,13
161218313973BetAan Frans J. Faber wegens geleverde ijserwerk aan de doodvatten van Wijberen A. Veltman en Siemen T. Jouwsma.3,34
191118383989BetAan Wijbren S. Jansma wegens het gebruik van een kistkleed over het doodvat van Siemen A, Veltman.0,10
191118383989BetAan Pieter G. van der Beek winkelier te Jislum wegens geleverde waren ter gelegenheid van de begravenis van Simen A. Veldman. 1,70
020118383990BetAan Jan A. Klaver … …. etc .. etc en ander deels de kosten van het doodsvat ten behoeve van Simen A. Veltman. 19,93