Index Mairie Ee OostD Inv nr 236 (Dit boek bevat een index op de ingekomen stukken van inv 229 en een deel van inv 230. Bevat tevens een aantal uitgaande bri
ToegangInventarisDatumNadere aanduidingAanduidingNaam of titel
223606/07/1813pagina1Nr 1A. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr … : Betreft de aflegging van de eed van de onderprefect van der Steege. VKA.
223607/07/1813pagina1Nr 2A. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr … : Het ontvangen van burgerkaarten en de distributie daarvan. VKA
223617/07/1813pagina1Nr 3A. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 5: Onderhouden van vertrouwelijke correspondentie met de commissaris speciaal ivm de aanhouding van verdachte personen.
223621/07/1813pagina1Nr 4A. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 6: Verzoek om opgave van de oppervlakte bouwland voor veldvruchten. VKA
223615/07/1813pagina3Nr 5A. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 3b: Verzoek tot invulling van een tabel over de consumptie van vlees over de jaren 1809 t/m 1812. VKA
223626/07/1813pagina3Nr 6A. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 3: Bericht aan de municipale raad om assistentie op 3 augustus bij de trekking voor de nationale garde plaats zal vinden. Sipke Pieters Prins lid van de minicipale raad zal hierbij aanwezig zijn.
223626/07/1813pagina3Nr 7A. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 8 : Verzoek om een vragenlijst over wol in te vullen. Als antwoord de vermelding van de hoeveelheid ingezamelde wol, de prijs en de hoeveelheid wol in de vellebloterijen van reeds gedode schapen. Betreft het Oud Vriesche Tesselsche schaap.
223627/07/1813pagina3Nr 8A. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 2: Oproeping van de conscrits tot de actieve dienst. VKA
223628/07/1813pagina3Nr 9A. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 1: Proces-verbaal voortaan niet meer naar de prefect maar naar de onderprefect te zenden. VKA
223602/08/1813pagina5Nr 1B. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 11 : Een aantal vraagpunten betreffende de fourage. VKA
223602/08/1813pagina5Nr 2B. Ontvangen van de divisie van financiele zaken nr 8 : Betreft de suppletoire patenten die execulable zijn. VKA
223602/08/1813pagina5Nr 3B. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 12b: Het vieren van de geboortedag van de Keizer op zondag 15 augustus. De predikanten te verwittigen en de armvoogden orders te geven tot het doen vlaggen op de dorpstoren.
223603/08/1813pagina5Nr 4B. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 1: Verzoek om direct te rapporteren bij sterfgevallen aan besmettelijke ziekten. VKA
223606/08/1813pagina5Nr 5B. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 5: Betreft de organisatie van de Nationale Garde. De manschappen te informeren.
223606/08/1813pagina7Nr 6B. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 9: Waarschuwing voor de nadelige gevolgen voor het geoogst graan ivm met het regenachtige weer. VKA
223606/08/1813pagina8Een schrijven aan de prefect over de gestuurde brieven. De brieven zijn op halve vellen en de maire van Ee heeft liever hele vellen zodat ze ingenaaid kunnen worden.
223606/08/1813pagina9Nr 7B. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 4: Betreft het budget op de openbare feesten. Maaltijden en feesten voor de organisatoren mogen niet uit het gemeentelijke budget. VKA
223607/08/1813pagina9Nr 8B. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 18: Betreft paspoorten voor vreemdelingen met name om desertie van krijgsgevangenen te voorkomen. VKA
223621/08/1813pagina9Nr 8B. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 27: Betreft paspoorten voor vreemdelingen. VKA
223627/08/1813pagina11Nr 1C. Nr 5B. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 21: Betreft het noteren van de deserteurs. VKA
223628/08/1813pagina11Nr 2C. Ontvangen van de divisie van financiele zaken nr 23a: Betreft de ontvangst van de roles op de belasting der runderbeesten. VKA
223603/09/1813pagina11Nr 3C. Nr 5B. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 23: Betreft de betaling van de remplaÁant Romke Hendriks Slink van de Nationale Garde. VKA
223608/09/1813pagina11Nr 4C. Nr 5B. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 27: Besluit van de prefect betreft de dienst der Nationale Garde. VKA
223608/09/1813pagina11Nr 5C. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 31. Betreft de indemniteit voor de veepest (Principe uit het verzekeringsrecht: Hierbij geldt voor schadeverzekeringen dat de verzekering niet mag leiden tot uitbetaling van een hoger bedrag, dan dat de schade was) VKA
223618/09/1813pagina13Nr 6C. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 9: Beterft de tekortkomende halsters en ijzers van de aan het leger geleverde paarden.
223612/09/1813pagina13Nr 7C. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 27a: Nummerwisselaars voor de conscrits mogen uit alle departementen komen. Tot 35 jaar oud en minstens 1 mtr 62,4 cm lang. VKA
223615/09/1813pagina13Nr 8C. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 32: Verhandeling over zinnelozen. Onderhoud, huisvesting, financiŽn etc. Zinneloze personen in deze gemeente niet aanwezig.
223613/09/1813pagina13Nr 9C. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 29: Missive aangaande de conscriptie. VKA
223625/09/1813pagina13Nr 10C. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 35: Betreft de feestelijkheden vanwege de luisterrijke overwinning van de keizer bij Dresden. VKA
223627/09/1813pagina13Nr 11C. Ontvangen van de divisie van financiele zaken nr 33: Betreft de belasting op het mobilair. Een extract van het fonds Non-valeurs met namen.
223608/10/1813pagina15Nr 1D. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 41: Waarschuwing dat in het departement van de Lippe en bende van rond 50 joden, zowel mannen als vrouwen, actief als gauwdieven. Tevens de waarschuwing om voorzichtig te werk te gaan met het uitgeven van paspoorten met name aan joden of andere verdachte personen.
223611/10/1813pagina15Nr 2D. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 46: Toestemming aan Joden om Bijbelse voornamen aan de kinderen te geven. VKA
223612/10/1813pagina15Nr 3D. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 30: Opdracht dat de veldwachters de leden van de plaatselijke Nationale Garde voor de oefeningen zullen oproepen. VKA
223613/10/1813pagina15Nr 4D. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 18: Verhandeling over de betalingen voor de reserve compagnie. VKA
223618/10/1813pagina17Nr 5D. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 49: Betreft het afgeven van paspoorten aan werklieden voor Parijs. VKA
223618/10/1813pagina17Nr 6D. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 10: Betreft een achterstallige betaling ivm de leveringen van paarden aan het leger. VKA
223625/10/1813pagina17Nr 7D. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 48: Verzoek om huisvesting wanneer officieren van de Nationale Garde voor inspectie langs komen. VKA
223626/10/1813pagina17Nr 8D. Ontvangen van de divisie van financiele zaken nr 62: In lokalen van herbergen die door de gemeente worden gehuurd omdat ze geen eigen gemeentehuis hebben mogen geen wijnen of dranken worden opgeslagen. VKA
223618/10/1813pagina17Nr 9D. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 52: Lijst van wegen die voortaan departementaal verklaard zijn. VKA
223629/10/1813pagina19Nr 1E. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 59: Zonder schriftelijke toestemming mogen er geen paspoorten aan douaniers afgegeven worden. VKA
223630/10/1813pagina19Nr 2E. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 60: Verzoek om bericht dat de beŽdigingen van veldwachters door de vrederechters geregistreerd is. Door de vrederechter op 13 november 1813 beedigd.
223605/11/1813pagina19Nr 3E. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 58: Betreft de prijs van brood voor gearresteerde militairen. VKA
223606/11/1813pagina19Nr 4E. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 66b: Bevestiging van de benoeming van Hans Blom tot veldwachter als vervanger voor Ale Johannes Smeding die ontslag heeft gekregen. VKA
223610/11/1813pagina19Nr 5E. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 68: De kosten van de platen voor de veldwachters kosten 6 franc per stuk [zwart lederen koppel voorzien met een ovale geel koperen plaat waarop de naam van de gemeente gegraveerd is] VKA
223620/12/1813pagina21Nr 1F. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr..: Kennismakings-brief van de nieuwe commissaris van het arrondissement Leeuwarden. VKA
223621/12/1813pagina21Nr 2F. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 1: Bericht van toezending van een kopie over militaire zaken. VKA
223621/12/1813pagina21Nr 3F. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 2: Betreft de manier van het verzenden van officiŽle brieven. Met kruisbanden gesloten. Vka
223621/12/1813pagina21Nr 4F. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 1: Enige publicaties aangaande tabak en convoijen en licenten. VKA
223621/12/1813pagina21Nr 5F. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 3: Proclamatie waarin de ingezetenen worden opgeroepen om de wapens op te nemen en fondsen bijeen te brengen tot verdediging van het vaderland. VKA
223623/12/1813pagina24Brief aan de commissaris in het arrondissement Leeuwarden. Felicitaties met de benoeming etc etc en weer de klacht dat de in gekomen brieven op halve vellen gesteld zijn en de maire van Ee liever hele vellen heeft zodat ze ingenaaid kunnen worden.
223621/12/1813pagina25Nr 6F. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 2: Betreft de levering van trekpaarden voor het leger. VKA
223621/12/1813pagina25Nr 7F. Ontvangen van de divisie van financiele zaken nr 1: Enige publicaties aangaande tabak en convoijen en licenten. VKA
223621/12/1813pagina25Nr 8F. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 3: Betreft de oproep om vrijwilligers om de vestingen Delfzijl en Coevorden te bevrijden. VKA
223622/12/1813pagina25Nr 9F. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 4: Betreft de voedsel- en veevoer voorziening van de militaire troepen die te wensen overlaat. VKA
223623/12/1813pagina25Nr 10F. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 5: Verklaring dat de werving en oproep voor de militaire dienst voortaan niet meer door de burgerlijke autoriteiten zal geschieden. In plaats daarvan dienen de burgerlijke autoritheiten sommen geld over te maken aan de commissaris generaal van de provincie die verder zorg voor de recrutering zal dragen. Cavalerist met paard 500 gulden en een infanterist 125 gulden. VKA
223623/12/1813pagina27Nr 11F. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 6: Betreft de reglementaire inzameling der vrijwillige giften voor de wapening ter verdediging van het vaderland. VKA
223624/12/1813pagina27Nr 12F. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 4: Betreft paspoorten. VKA
223623/12/1813pagina27Nr 13F. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 2: Betreft het opstellen en opsturen van het budget voor 1814. VKA
223627/12/1813pagina27Nr 14F. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 6: Het luiden van de klokken voor de erediensten is zoals van ouds toegestaan. VKA en de kerkeraden bericht gegeven.
223627/12/1813pagina27Nr 15F. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 7: Toezending van een uitgebreide instructie aangaande het binnenlands verkeer en het toezicht hierop. VKA
223628/12/1813pagina27Nr 16F. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 8: Betreft de toezending van de akten der burgerlijke stand. VKA
223629/12/1813pagina29Nr 17F. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 9: Oproep aan de maire om er voor te zorgen dat een missive door de dominees wordt voorgelezen. De brief is een oproep van de Vorst aan een ieder om mee te werken aan de opbouw en verdediging van het land. VKA
223630/12/1813pagina29Nr 18F. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 12: Het begraven van de doden in de kerken is zoals van ouds toegestaan. VKA
223630/12/1813pagina29Nr 19F. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 13: Toezending van een besluit van acht artikelen van de Prins van Oranje. Behelst de oprichting van het Staatsblad per 1 januari 1814. VKA
223603/01/1814pagina32Brief aan de commissaris in het arrondissement Leeuwarden. Uitgebreid schrijven over de afhandeling van de betaling van de geleverde trekpaarden.
223605/01/1814pagina32Brief aan de commissaris in het arrondissement Leeuwarden. Uitgebreid schrijven over de alimentatie van de kinderen van Joukje Willems door het Armbestuur van Veenwouden.
223603/01/1814pagina33Nr 1G. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 15, 16, 17: Betreft de koers van de dollar en de paspoorten. VKA
223604/01/1814pagina33Nr 2G. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 7: Verschaffen van onderstand aan behoeftige vrouwen en kinderen van diegenen als soldaat die naar Appingedam vertrokken zijn. VKA
223606/01/1814pagina33Nr 3G. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 20: Belasting van het gemaal betreffende tarwe. VKA
223606/01/1814pagina33Nr 4G. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 19: Betreft de vaststelling van een dank en biddag op 13 januari. Tevens vaststelling dat er op iedere eerste woensdag van de maand tot werderopzegging toe een dank en biduur zal worden gehouden. Uitgebreide verhandeling van de koning over de reden waarom de bid en dankstonden gehouden moeten worden. VKA
223606/01/1814pagina33Nr 5G. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 18: De certificaten bij de paspoorten dien beter ingevuld te worden. Geen werkzaamheden tijdens de godsdienstoefeningen. De koers van de goeden munt. Hulp aan militairen die het landverdedigen. De kosten van paarden, vervoer, onderdak en voedsel voor militairen. VKA
223611/01/1814pagina35Nr 6G. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 10: Betreft de leverantie van paarden voor het leger. VKA
223615/01/1814pagina35Nr 7G. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 7: Betreft de aankoop van masten en teer van de marine die ver onder de prijs zou zijn. Hierop toe te zien. VKA
223616/01/1814pagina37Nr 8G. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 3b: Betreft het plaisier, passage en dienstbodengeld. VKA
223617/01/1814pagina37Nr 9G. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 13: Aanbeveling om de oproep van luitenant kolonel van Sijtzama van de preekstoelen doen aftekondigen. Hieraan voldaan.
223618/01/1814pagina37Nr 10G. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 27: Betreft de toezending van het Staatsblad der Nederlanden. VKA
223617/01/1814pagina38Brief aan de commissaris in het arrondissement Leeuwarden. Schrijven met daarin de taxatie van de geleverde paarden voor de het leger. Vermelding van aantal, ras en prijs.
223618/01/1814pagina39Nr 11G. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 8: Betreft de verlenging van de belasting: directe contributien van enregistratie, zegel etc. VKA
223618/01/1814pagina39Nr 12G. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 14: Enkele artikelen betreffende de landstorm. Personen van 46 tot 50 jaar. Bewapend met piek, geweer, of jacht-ganzeroer. VKA
223619/01/1814pagina39Nr 13G. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 15: Betreft franse goederen en het sluiten van de kisten bestemd geweest voor de vrijwillige giften voor de algemene bewapening. VKA
223622/01/1814pagina39Nr 14G. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 16: Verzoek van de commissaris generaal van de Russische en Pruisische legers om opgaaf van de voorraad van, tarwe, stro, rijst, bier, genever, erwten, rogge, haver, gerts, wijn, slachtvee, olie, azijn, hooi, bonen, tabak, brandewijn, grutten, zout. VKA
223621/01/1814pagina41Nr 15G. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 30: Verzoek van de commissaris om de wegen ivm de gevallen sneeuw in combinatie met de harde wind sneuuwvrij te maken. VKA
223621/01/1814pagina41Nr 16G. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 17: Lijst van plaats en data van de raad van militie. Lijst met vragen en antwoorden over al of niet vrijstelling van dienstplicht. VKA
223626/01/1814pagina41Nr 17G. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 31: Domicilie van onderstand van de kinderen van Joukje Willems in Veenwoudsterwal. VKA
223627/01/1814pagina41Nr 18G. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 33: Betreft een waarschuwing voor de in Utrecht geconstateerde runderpest. VKA
223601/02/1814pagina44Brief aan de commissaris in het arrondissement Leeuwarden. Uitgebreid schrijven met daarin de hoeveelheden landbouwprodukten vermeld in 'Lopen'
223630/01/1814pagina45Nr 1H. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 19: Aanschrijving dat een aantal personen aangehouden dient te worden (Geen namen genoemd) Ook uitleg over onderdak en levensonderhoud der troepen. VKA
223630/01/1814pagina45Nr 2H. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 34: Besluit dat de eervol van hun taak ontheven adjunct-maires lid van de gemeenteraad worden. E. Meindersma als lid van de raad geinstaleerd.VKA
223631/01/1814pagina45Nr 3H. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 17: Opdracht om na te gaan of er ook nog franse eigendommen bij particulieren berusten. VKA
223601/02/1814pagina45Nr 4H. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 37: Aanbeveling van de collecte vanwege de ramp in Woerden. VKA
223603/02/1814pagina45Nr 5H. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 14: Betreft het abonnement op de Staatscourant. VKA
223603/02/1814pagina47Nr 6H. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 20: Betreft de vermelding van de leverancier van fouragies en vivres voor het leger. Tevens een oproep om vrijwilligers voor onbetaalde dienstneming in het nieuw op te richten corps Vrijwillige Jagers. Ook een oproep tot arrestatie van deserteurs en teruggekeerde soldaten van de voormalige vijand. VKA
223605/02/1814pagina47Nr 7H. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 19: Betreft het budget van 1813. VKA
223605/02/1814pagina47Nr 8H. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 21: Verzoek tot opzending van een staat van alle ongebruikte paspoorten. VKA
223606/02/1814pagina49Nr 9H. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 25: Plaats en data van de keuring van plaatsvervangers door de raad van militie. VKA
223609/02/1814pagina49Nr 10H. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 32: Besluiten aangaande personen die te goeder- of te kwader trouw zich niet voor de landmilitie gemeld hebben. VKA
223611/02/1814pagina49Nr 11H. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 45: Verbod op het vervoer van runderen naar of van Utrecht. Dit ivm de geconstateerde runderpest. VKA
223612/02/1814pagina49Nr 12H. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 24: Verhandeling dat een ieder in het lands belang waakzaam moet zijn. VKA
223615/02/1814pagina51Nr 13H. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 34: Verbod voor officieren in militaire dienst om rijtuigen en paarden privť te gebruiken. Hierop een groot aantal uitzondering die puntsgewijze genoemd worden. VKA
223615/02/1814pagina51Nr 14H. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 35: Betreft het verblijf en de daaraan verbonden kosten van doortrekkende krijgsgevangenen en deserteurs. VKA
223617/02/1814pagina51Nr 15H. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 52: Verzoek om de gemeenteraad bijeen te roepen en na voorlezing en goedkeuring de acte van opdragt van souvereiniteit te laten tekenen. De acte daarna op te sturen. VKA
223621/02/1814pagina51Nr 16H. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 45: Groot aantal artikelen betreffende reizende officieren en de daaraan verbonden verblijfskosten. VKA
223621/02/1814pagina53Nr 17H. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 54: Bericht dat ipv de commissaris generaal voor het departement van politie voortaan de heer procureur generaal bij het hoog gerechtshof der verenigde nederlanden belast is met het algemeen toezicht en het opperbestuur der politie. VKA
223622/02/1814pagina53Nr 16H. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 55: Volgens het besluit van 24 januari 1814 dienen uitgevers en drukkers drie exemplaren van al het geen zij drukken of uitgeven op te zenden aan het commissariaat generaal van binnenlandse zaken. VKA
223624/02/1814pagina53Nr 18H. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 40c: Besluiten van wijzigingen betreffende de centrale kas. VKA
223624/02/1814pagina53Nr 19H. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 44: Lijst met namen van personen die zich dienen te melden voor de landmilitie. VKA
223628/02/1814pagina55Nr 1i. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 37: Aanwijzingen voor het invullen der patentstaten. VKA
223628/02/1814pagina55Nr 2i. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 43: Betreft de vrijwillige inzamelingen voor de algemene wapening. VKA
223628/02/1814pagina55Nr 3i. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 38: Betreft het gratis afgeven van de certificaten van inwoning van de gepensioneerden. VKA
223602/03/1814pagina55Nr 4i. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 44: Betreft het door de gemeente aan te schaffen exemplaar: Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding. VKA
223607/03/1814pagina55Nr 5i. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 48: Betreft de verrekening van de leverantie van trekpaarden volgens het Keizerlijk decreet van 25 maart 1813. VKA
223608/03/1814pagina55Nr 6i. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 64: Bericht dat het Bestuur der wateren en bossen genoemd de Houtvesterij opgeheven word. Uitleg waaronder bossen en visserij voortaan komen te vallen. Tevens diverse artikelen omtrent toezicht op de visserij. VKA
223609/03/1814pagina55Nr 7i. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 50: Verzoek om de werving van mariniers te steunen. VKA
223609/03/1814pagina55Nr 8i. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 66: Betreft de vergoedingen aan de aannemers van postwagens en publieke rijtuigen. VKA
223609/03/1814pagina55Nr 9i. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 49: Te rekenen prijzen van inkwartiering van officieren. VKA
223609/03/1814pagina57Nr 10i. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 39: Bericht van de benoeming van enkele controleurs der belasting. VKA
223609/03/1814pagina57Nr 11i. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 40: Aansporing om de leggers van dienstboden, paarden, plaizier en passagegeld te versturen. VKA
223611/03/1814pagina57Nr 12i.Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 43: Belasting tarieven voor het veefonds per diersoort. VKA
223611/03/1814pagina57Nr 13i. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 68: Verzoek om meer publiciteit te geven aan het bericht over de runderpest in Utrecht. VKA
223615/03/1814pagina57Nr 14i. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 55: Betreft de kosten van het vervoer van haver voor het Russische leger met paard en wagen naar Zwolle. Tevens vermelding van de koten van het transport.
223618/03/1814pagina58/60Brief aan de commissaris in het arrondissement Leeuwarden. Uitgebreid schrijven over de levering en het vervoer van 300 lasten haver naar Zwolle. De vraag om vergoeding van tol en verdere kosten. Diverse dorpen worden hierin genoemd.
223619/03/1814pagina59Nr 15i. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 58: Verzoek tot opsturen van de budgets voor 1814. VKA
223623/03/1814pagina59Nr 16i. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 60: Betreft de vrijwillige inzamelingen voor de algemene wapening. VKA
223625/03/1814pagina59Nr 17i. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 48a: Betreft de liquidatie van de patentbladen van 1812. VKA
223602/04/1814pagina60/62Brief aan de commissaris in het arrondissement Leeuwarden. Uitgebreid schrijven over de begroting en de het liquideren van de schulden.
223626/03/1814pagina61Nr 1K. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 64: Verzoek om een lijst van aanwezige wagens, paarden, schepen en ponten. Tevens vermelding van de aantallen. VKA
223601/04/1814pagina61Nr 2K. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 49: Betreft enige instructies voor de directeuren der belastingen. VKA
223608/04/1814pagina61Nr 3K. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 73: Verzoek tot betaling van de ontvangen zegels voor de registers van de burgerlijke stand. VKA
223612/04/1814pagina61Nr 4K. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 72: Betreft oprichting en enige voorschriften omtrent de landstorm. Tevens prijs en aantal der benodigde pieken. VKA
223613/04/1814pagina61Nr 5K. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 73: Tijd, plaats en een aantal voorwaarden voor de na-loting voor de landmilitie. VKA
223614/04/1814pagina63Nr 6K. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 88: Verzoek om de wegen te slechten en berijdbaar te maken. VKA
223616/04/1814pagina63Nr 7K. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 89: Verklaring over de traktementen van de dominees met name de achterstallige. VKA
223618/04/1814pagina63Nr 8K. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 52: Bericht van vrije passage bij tol, brug, barriere, weg etc voor inspecteurs, controleurs etc in overheidsdienst. VKA
223618/04/1814pagina63Nr 9K. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 76: Bekendmaking van de benoeming van G.A. De Beijer Ten Bergen tot 1e luitenant directeur bij de algemene werving voor het leger. VKA
223622/04/1814pagina63Nr 10K. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 90: Enige artikelen betreffende de vorm der rapporten en voordrachten. VKA
223622/04/1814pagina63Nr 11K. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 82: Verzoek tot opsporing van Michelman, voormalig ritmeester in Westvaalse dienst. VKA
223622/04/1814pagina63Nr 12K. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 91: Verklaring van octrooi voor het vervaardigen en leveren van kunstcement voor de Amsterdamse kunstcementfabriek. VKA
223625/04/1814pagina63Nr 13K. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 81: Verzoek tot contributiebetaling van het staatsblad. VKA
223603/05/1814pagina65Nr 1L. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 88: Herhaald verzoek tot opzending van de administratieve rekening over 1814. VKA
223604/05/1814pagina65Nr 2L. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 58: Bericht van de benoeming tot regulateurs van de belasting; Ernestus Jongsma voor Cantons Leeuwarden, en Hallum. Frederik de With voor de Cantons Bergum, Buitenpost, Dockum en Holwerd. Sijbrand Wijbenga voor de Cantons Franeker, Dronrijp en Harlingen. VKA
223604/05/1814pagina65Nr 3L. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 97: Dringend verzoek aan de plaatselijke besturen om te voldoen aan de huisvestings regels voor reizende officieren zoals in de brief van 15 februari nr 34 is vermeld. VKA
223607/05/1814pagina65Nr 4L. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 100: Enkele verboden betreffende de visserij op de rivieren. Diverse soorten vis hierin genoemd. VKA
223609/05/1814pagina65Nr 5L. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 108: Waarschuwing omdat in het arrondissement hondsdolheid geconstateerd is. VKA
223611/05/1814pagina65Nr 6L. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 103: Betreft exercities van de landstorm en de mogelijkheid om een tweede exercitiemeester aan te stellen. VKA
223611/05/1814pagina65Nr 7L. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr104: Verzoek van de Pruisische bevelhebber om een lijst van alle pruisische militairen die in hospitalen, gestichten of bij particulieren zijn overleden. VKA
223612/05/1814pagina65Nr 8L. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 105: Bericht dat het verbod op het afslaan van paardenstaarten ingetrokken is. VKA
223613/05/1814pagina65Nr 9L. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 61: Betreft het patent op de koek en brood bakkers. VKA
223613/05/1814pagina67Nr 10L. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 62: Betreft de kosten van registratie voor de acten van admissie aan beurt en veerschippers. VKA
223614/05/1814pagina67Nr 11L. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 91: Bericht van bepalingen omtrent verhuring, verpachting of verkoop van gemeente eigendommen. VKA
223616/05/1814pagina67Nr 12L. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 107: Betreft de leeftijd waarop men deel moet nemen aan de landstorm. VKA
223617/05/1814pagina67Nr 13L. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 63: Betreft de vrijstelling van tolbetaling voor postiljons in overheidsdienst. VKA
223617/05/1814pagina67Nr 14L. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 110b: Geschil over een betaling aan Pieter van der Veen de stadsbode van Dokkum vanwege huwelijks proclamatien. VKA
223623/05/1814pagina67Nr 15L. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 113: Betreft het eindigen van de verboden tijd voor de visserij op 1 juni en niet op 1 juli zoals eerder aangegeven is. VKA
223625/05/1814pagina69Nr 16L. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 118: Vanwege het lengen der dagen de tijden en dagen van de exercities van de landstorm. VKA
223626/05/1814pagina69Nr 17L. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 115: Betreft het ophouden van de maandelijkse bedestonden. Dit aan de predikanten door te geven en van de kansel te laten afkondigen. Hier is aan voldoen doch wat later ivm oponthoud bij door de schippers
223631/05/1814pagina69Nr 18L. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 118: Betreft het ophouden van de maandelijkse bedestonden. VKA
223601/06/1814pagina69Nr 1M. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 98: Betreft een landsbetaling waarvan de gemeenteontvanger in kennis gesteld dient te worden. VKA
223601/06/1814pagina69Nr 2M. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 130: Betreft de onmiddellijke ontbinding van de Nationale Garde. VKA
223606/06/1814pagina69Nr 3M. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 136: Bericht van regelmatige desertie uit het leger en verzoek om gedeserteerden aan te houden. VKA
223607/06/1814pagina69Nr 4M. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 137: Vierentwintig artikelen groot reglement van discipline voor de landstorm. VKA
223608/06/1814pagina71Nr 5M. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 70: Betreft de financiŽle verantwoording van de gemeenten. VKA
223607/06/1814pagina71Nr 6M. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 71: Betreft de betaling aan gepensioneerden. VKA
223610/06/1814pagina71Nr. 7M. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 122: Betreft de wijze waarop de vrede tussen de verenigde mogendheden en Frankrijk gevierd zal worden. VKA
223611/06/1814pagina71Nr 8M. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 123: Betreft de datum van 15 juni waarop de vrede tussen de verenigde mogendheden en Frankrijk gevierd zal worden. VKA
223603/06/1814pagina71Nr 9M. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 140: Betreft de organisatie van de Landstorm en het aantal (in een tabel) daarvoor geschikte personen. VKA
223603/06/1814pagina71Nr 10M. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 142: Betreft een verschil van mening over de betaling der transportgelden voor 300 lasten haver naar Zwolle ten behoeve van de Russische legers. 18 wagens met 18 lopen (graan) naar Gorredijk getransporteerd.
223604/06/1814pagina71Nr 11M. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 72: Aanschrijving betreffende enkele belastingen waarvoor voortaan de directeuren der belastinge verantwoordelijkzijn. VKA
223605/06/1814pagina71Nr 12M. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 144: Bericht dat uit krijgsgevangenschap teruggekeerde militairen zich bij het plaatselijke legeronderdeel moeten melden om hun diensttijd uit te dienen. Tevens een verhandeling wanneer vrijstelling kan worden verleend. VKA
223618/06/1814pagina73Nr 13M. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 124: Verzoek om een lijst van Apothekers, doctoren, vroetmeester en vroetvrouwen met zdaarbij wanneer en waar zij geŽxamineerde of gepromoveerd zijn. VKA
223618/06/1814pagina73Nr 13M. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 100: Verzoek om een overzicht van onbetaalde rekeningen betreffende de cazernerings van de franse douaniers. VKA
223618/06/1814pagina73Nr 13M. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 99: Betreft de wet op het herstel der nationale schuld. VKA
223622/06/1814pagina73Nr 13M. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 76: Mededeling dat het oorspronkelijke placaat over de ophef der convoijen en licenten weer in werking getreden is. VKA
223623/06/1814pagina73Nr 13M. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 101: Bepalingen betreffende de wet op het herstel der nationale schuld. VKA
223625/06/1814pagina73Nr 13M. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 155: Aantal artikelen betreffende desertie uit de landmilitie of uit een ander legeronderdeel. VKA
223628/06/1814pagina73Nr 13M. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 159: Verplichting dat seizoenarbeiders uit het vorstendom Hannover van een deugdelijk paspoort voorzien moeten zijn. Tevens oproep om ervoor te zorgen dat niemand zich ontrekt aan de dienstplicht. VKA
223629/06/1814pagina73Nr 13M. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 77: Mededeling dat J. Witteveen benoemt is tot Regulateur der belasting over de cantons Bergum, Buitenpost, Dockum en Holwerd. VKA
223629/06/1814pagina73Nr 13M. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 160: Nr 13M. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 160: VKA
223630/06/1814pagina75Nr 1N. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 131: Brief van de Commissie ter inzameling van penningen ter ondersteuning van behoeftige landgenoten die door de gevolgen des oorlogs en de overstrooming buitengewoon gelden hebben. VKA
223601/07/1814pagina75Nr 2N. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 133: Mededeling n.a.v. het verdwijnen van de runderpest het cordon om Utrecht op geheven is. VKA
223602/07/1814pagina75Nr 3N. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 105: Dringend verzoek tot een betere naleving van de regels aangaande de gemeentelijke inkomsten en uitgaven. VKA
223604/07/1814pagina75Nr 4N. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 134: Uitgebreide brief die voorgelezen dient te worden op de algemene dankdag van 20 juli 1814. VKA
223605/07/1814pagina75Nr 5N. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 164: Betreft de officiŽle toestemming die leden van militie of leger nodig hebben om te mogen trouwen. VKA
223605/07/1814pagina75Nr 6N. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 78: Aantal artikelen betreffende het patent. VKA
223607/07/1814pagina75Nr 7N. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 171: Bericht dat de pieken voor de Landstorm nog niet aan de manschappen mogen worden uitgedeeld. VKA
223608/07/1814pagina75Nr 8N. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 172: Besluit dat terugkerende soldaten, van voor het samengaan van Holland en Frankrijk, die hun officiele diensttijd nniet uitgediend hebben zich alsnog moeten melden voor het uitdienen van hun dienstplicht. VKA
223611/07/1814pagina77Nr 9N. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 109: Hernieuwd verzoek om een overzicht van onbetaalde rekeningen betreffende de cazernerings van de franse douaniers. VKA
223611/07/1814pagina77Nr 10N. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 80: Betreft de vrijstelling van poort, tol en ander gelden voor belastingambtenaren. VKA
223612/07/1814pagina77Nr 11N. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 135: Betreft het publiceren van het slopen van gebouwen in stad of dorp. VKA
223614/07/1814pagina77Nr 12N. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 176: Bekendmaking dat i.v.m de oogsttijd de exercities van de landstorm opgeschort zijn. VKA
223616/07/1814pagina77Nr 13N. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 139: Betreft de tarieven voor de diverse akten van de burgerlijke stand. VKA
223619/07/1814pagina77Nr 14N. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 178: Verzoek om een lijst van onbetaalde fournitures uit de tijd van het franse bestuur. VKA
223621/07/1814pagina77Nr 15N. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 140: Oproep om alle diefstallen aan te geven om zo opsporing van daders te vergemakkelijken. VKA
223623/07/1814pagina79Nr 16N. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 181: Verzoek om een overzicht van onbetaalde rekeningen voor leveranties aan de geallieerde troepen. VKA
223625/07/1814pagina79Nr 17N. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 183: Verzoek om een lijst van militairen die omgekomen zijn bij de belegering van door de fransen bezette vestingen. VKA
223627/07/1814pagina79Nr 18N. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 144: Bericht van de wet op de Jagt en Visserij van 11 juli 1814. VKA
223629/07/1814pagina79Nr 19N. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 88: Betreft de vrijstelling van poort, tol en ander gelden voor belastingambtenaren. VKA
223601/08/1814pagina79Nr 1O. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 145: I.v.m geconstateerde hondsdolheid de verplichting om tot 1 september de honden vast te leggen. VKA
223601/08/1814pagina79Nr 2O. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 146: Bekendmaking van het verbod op alle vreemde- en particulieren loterijen van 22 julij 1814. VKA
223602/08/1814pagina79Nr 3O. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 89: Verzoek om vijf zetter te benoemen. Tevens vermelding van de vijf redenen waarom iemand voor de functie van zetter kan weigeren. VKA
223603/08/1814pagina79Nr 4O. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 90: Vijf artikelen betreffende de belasting op dienstboden, paarden, plaisier en passage. VKA
223603/08/1814pagina81Nr 5O. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 147: Bekendmaking dat alle vroegere wetten aangaande visserij, strandvonderij vervoer over water etc van kracht blijven. VKA
223603/08/1814pagina81Nr 6O. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 193b: Betreft een verwijzing naar brief nr 155 van 25 juni 1814 aangaande desertie. VKA
223608/08/1814pagina81Nr 7O. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 93: Betreft een aantal voorwaarden voor tussentijdse patentplichtigen. VKA
223609/08/1814pagina81Nr 8O. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 150: Bekendmaking van de benoeming van: van Heeckeren van de Cloes als opperhoutvester. W.L. Van Sminia district Oostergo. Voor het district Westrgo J.S.T. Camstra thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg. Voor district Zevenwouden B.P. Van Eijsinga. VKA
223610/08/1814pagina81Nr 9O. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 202: Enkele artikelen betreffende de aankoop van trommels en piepers [fluiten] voor de landstorm. VKA
223611/08/1814pagina81Nr 10O. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 151: Wijzigingen omtrent de functie van veldwachters als vervangers van de voormalige gendarmerie. VKA
223612/08/1814pagina81Nr 11O. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 96: Verklaring dat notarissen wel patentplichtig zijn. Tevens verklaring dat volgens de wet van 2 december 1805 ontduiging van patent strafbaar is. VKA
223613/08/1814pagina81Nr 12O. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 203: Benoeming van Colonel Guerin tot commandant der provincie Vriesland. VKA
223615/08/1814pagina83Nr 13O. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 152: Verzoek om een lijst van ambtenaren die ten gevolge van de revolutie van 1795 uit hun amb zijn gezet en de ambtenaren die toen benoemd werden. VKA
223615/08/1814pagina83Nr 14O. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 97: Elf artikelen over de aanpassing van belastingwetten. Betreft o.a drank, gemaal, zout, landbouw, molenaars, bakkerijen etc. VKA
223617/08/1814pagina83Nr 15O. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 153: Verzoek om een lijst van Friese edellieden die in de provincie wonen. VKA
223623/08/1814pagina83Nr 16O. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 212: Betreft de verspreiding van het signalement van deserteurs. VKA
223623/08/1814pagina83Nr 17O. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 154: Verklaring dat naar aanleiding van ongelukken met rijtuigen het verboden is om ,s nachts op de weg of dicht bij de huizen stro of hooi te verbranden. VKA
223625/08/1814pagina83Nr 18O. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 155: Verhandeling over het houden van collectes met de daarbij behorende voorwaarden. VKA
223626/08/1814pagina83Nr 19O. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 215: Eis van stipte uitvoering van het besluit van 12 augustus nr 11. Geen verdere omschrijving hierbij. VKA
223626/08/1814pagina83Nr 20O. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 216: Besluit van Z.K.H. van 3 augustus 1814 nr 33 nopens de huisvesting van doortrekkende troepen. VKA
223626/08/1814pagina83Nr 21O. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 156: Maatregelen ter voorkoming van onbehoorlijk gedrag door de bakkers waarmee het mengen van deeg met ongeoorloofde grondstoffen bedoeld word. VKA
223627/08/1814pagina83Nr 22O. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 218: Een schrijven met aan de achterzijde de daarbij behorende in te vullen staat van in de gemeente aanwezige wapenen. VKA
223602/09/1814pagina85Nr 1P. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 159: Verzoek aan burgemeesters en schouten om hun handtekening bij de rechtbank te deponeren. VKA
223603/09/1814pagina85Nr 2P. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 160: Voorwaarden waaronder een gemeente aan behoeftigen steun moet verlenen. VKA
223610/09/1814pagina85Nr 3P. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 106: Enkele artikelen betreffende de belasting op de runderbeesten en de oprichting van een veefonds ter voorkoming van runderziekten. VKA
223610/09/1814pagina85Nr 4P. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 225: Betreft de aanstelling van staf en verdere officieren van de landstorm. Tevens een overzicht van rangen met daarbij de namen der officieren. Battaillon Dokkum-Ee. Staf: Eelco Fockema, Minne Douwes Mellema, B. van Steenwijk en Hermanus Pieters Helder. Kapiteins: Gosling O. Goslings, IJnso Fockema, Gosse Heringa, Rienk Minnes Douwma en Frans Willems Weidema. 1e luitenant: Alle Beintema, Jan A. Gleistra, Frans A. Klaver, Dirk Jacobs Holdinga, Lieuwe Pieters Banga en Klaas Jacobs Doornbosch. 2e Luitenant: Jan Feddes de Vries, Ieme Schilsma, Sijbrandus K. Bakker, Jan Pieters Boersma, Sijbren Douwes Mellema en Jan Jans Alberda. VKA
223612/09/1814pagina85Nr 5P. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 166: Betreft de uitbaters van loterijen. Meldingsplicht en vergunning nodig. VKA
223613/09/1814pagina85Nr 6P. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 228: Wijze van verantwoording van de kosten nodig voor arrestatie transport etc van nalatigen of deserteurs der landsmilitie. Tevens vermelding van enkele bedragen. VKA
223614/09/1814pagina85Nr 7P. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 168: Verklaring betreffende het toezicht op de paardenposterijen. VKA
223615/09/1814pagina85Nr 8P. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 231: Aantal artikelen betreffende het vervoer van buskruit, oorlogsbehoeften en brandstoffen. VKA
223619/09/1814pagina87Nr 9P. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 235: Betreft voorwaarden voor inkwartiering van militairen. VKA
223627/09/1814pagina87Nr 10P. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 243: Verzoek om een lijst van contante betalingen aan Russische of andere militairen. Vermelding van naam, bedrag, etc. VKA
223628/09/1814pagina87Nr 11P. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 115: Enkele nieuwe artikelen betreffende de patentplichtigen. VKA
223629/09/1814pagina87Nr 12P. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 170: Mededeling dat Z.K.H. Op 11 oktober naar Friesland komt. VKA
223629/09/1814pagina87Nr 13P. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 246: Betreft de teruggekeerde conscrits die ten tijde van Napoleon in het leger dienden. Zij zullen niet vrijgesteld worden van dienst bij de landsmilitie. VKA
223605/10/1814pagina87Nr 1Q. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 184: Een schrijven over de gang van zaken bij het komende bezoek van Z.K.H. VKA
223610/10/1814pagina87Nr 2Q. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 117: Betreft de eedaflegging door molenaars, bakkers etc. VKA
223617/10/1814pagina89Nr 3Q. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 264: Betreft niet afgeven van het bewijs van goed gedrag van voldoening aan de landmilitie. VKA
223619/10/1814pagina89Nr 4Q. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 130: Betreft het tijdstip van inlevering van de begroting voor 1815. VKA
223619/10/1814pagina89Nr 5Q. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 193a:Schrijven dat agenten, bos – en veldwachters ingezet moeten worden voor bestrijding der misdaden en niet voor de huishoudelijke dienst. VKA
223622/10/1814pagina89Nr 6Q. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 268: Bericht dat de exercerende mannen van de landstorm vrije doorgang bij de tolhekken hebben. VKA
223625/10/1814pagina89Nr 7Q. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 270: Schrijven dat de landstorm ter assistentie van de politie en veldwachters ingezet moet bij het bestrijden van misdaden. VKA
223625/10/1814pagina89Nr 8Q. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 271: Betreft de wijze van het declareren van de kosten wegens leveranties aan de geallieerde troepen. Hierbij toegevoegd een origineel document met voorwaarden en diverse soorten leverantien. VKA
223626/10/1814pagina89Nr 9Q. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 195: Korte verhandeling over het besluit van 7 september 1814 nr 6 VKA
223631/10/1814pagina89Nr 10Q. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr 197: Na aanleiding van zij aftreden een bedankbrief van de voormalige commissaris van het arrondissement Leeuwarden aan de burgemeesters en schouten van Friesland. VKA
223625/10/1814pagina90Nr 11Q. Wetgeving betreffende de de verkoop van roerende en onroerende goederen van overheid, kerk- en armvoogdijen. VKA