Index Mairie Ee OostD Inv nr 234 (Dit boek bevat een index op een deel van de ingekomen stukken en beantwoording daarop van inv 229 en een deel van inv 230
ToegangInventarisDatumNadere aanduidingAanduidingNaam of titel
223410/01/1813pagina1Uitgebreid schrijven van de maire aan de prefect nav de brief van 23 sept 1812 nr 981 betreffende het feit dat de vier dorpen van de gemeente over 1811 en 1812 aan financiale verplichtingen hebben voldaan.
223424/12/1813pagina2Nr 1A. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1587. Enige besluiten omtrent de registers van de civielen staat. Beantwoording: VKA
223429/12/1813pagina2Nr 2A. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1628. Geschil over het onderhoud van het jaagpad van Dokkum naar Oostrum en Ee. [zie index 233 blz 164en index 229 blz 2] Beantwoording: VKA
223429/12/1813pagina2Nr 3A. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 750a. Enige besluiten omtrent de suppletoire roles der patenten. Beantwoording: VKA
223430/12/1812pagina2Nr 4A. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 54. Besluiten betreffende de betalingen voor de dienst van 1813. Beantwoording: Korte reactie van de maire.
223408/01/1813pagina4Nr 5A. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 3. Betreft de drukkosten van verschillende benodigde registers. Beantwoording: VKA
223411/01/1813pagina4Nr 6A. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 52a. Betreft al of niet betaling van de kosten bij aangifte van een misdrijf of overtreding. Beantwoording: VKA
223413/01/1813pagina4Nr 7A. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 72. Betreft verhuring aan schoolmeesters of behoeftigen. Beantwoording: VKA
223417/01/1813pagina4Nr 8A. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 57. Verhandeling over de te leveren 15000 paarden voor het leger. O.a. Vergoeding, kenmerken aantallen etc. Beantwoording: Paarden op 26 januari verzonden. Op 27 weer drie afgekeurde en op 29 weer drie afgekeurde paarden verzonden.
223418/01/1813pagina6Nr 9A. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 60a. Betreft de te betalen indemniteitskosten door de afgekeurde concrits van de klasse 1811. Beantwoording: VKA
223419/01/1813pagina6Nr 10A. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 66b. Uiterste leveringsdatum van de te leveren paarden voor het leger. Beantwoording: VKA
223416/01/1813pagina6Nr 11A. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 32. Besluiten betreffende de betalingen voor de dienst van 1813. Beantwoording: VKA
223424/01/1813pagina6Nr 12A. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 86a. Bericht dat alle kustkannoniers met verlof zich uiterlijk 1 februari in Delfzijl moeten melden. Beantwoording: VKA
223425/01/1813pagina6Nr 13A. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 144a. Betreft het kappen van bossen die aan gemeenten of instellingen van liefdadigheid behoren. Beantwoording: VKA
223427/01/1813pagina6Nr 14A. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 110. Uitgebreide verhandeling over de te leveren paarden en de vrijwilligers voor het leger. Beantwoording: VKA
223430/01/1813pagina9Schrijven van de maire aan de prefect nav de brief van januari 1813. Betreft het onderhoud van de kinderen van Joukje Willems [zie blz 51, index 228 blz 421, index 229 blz 145 en index 233 blz 180]
223427/01/1813pagina10Nr 1B. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 104. Betreft de betaling van de veldwachters en de daaraan verbonden verhoging van de grondbelasting. Beantwoording: VKA
223430/01/1813pagina10Nr 2B. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 186a. Hernieuwde oproep aan de maires om te zorgen dat aan het decreet van 18 augustus 1811 op de familienamen te voldoen. Beantwoording: VKA
223401/02/1813pagina10Nr 3B. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 3b. Bepalingen betreffende de oproeping van de klasse van 1812. Beantwoording: De jongelingen opgeroepen bij aflezing en aanplakking.
223408/01/1813pagina12Nr 4B. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 32a. Ivm misbruik mag de verkoop van zout niet per gewicht plaatsvinden. Beantwoording: VKA
223409/01/1813pagina12Nr 5B. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 7. Richtlijnen voor het budget van 1812. Beantwoording: VKA
223429/01/1813pagina12Nr 6B. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 67. Besluiten betreffende de betalingen voor de dienst van 1813. Beantwoording: VKA
223401/02/1813pagina14Nr 7B. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 200a. Betreft de kosten van het gezegelde papier. Beantwoording: VKA
223402/02/1813pagina14Nr 8B. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 18a. Lengte van de vrijwilligers voor het leger. De door hen te betalen kosten voor de uitrusting en de bewapening. Beantwoording: VKA
223403/02/1813pagina14Nr 9B. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 19a. Betreft voorwaarden waaraan de vrijwilligers voor het leger moeten voldoen. Beantwoording: VKA
223403/02/1813pagina14Nr 10B. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 209. Voorwaarden en kosten van de verhuringen van vastigheden aan gestichten van liefdadigheid. Beantwoording: VKA
223403/02/1813pagina16Kort schrijven van de maire aan de prefect nav de brief van 13 febr 1813 betreffende de reparatie van de Aalsumerweg.
223403/02/1813pagina16Kort schrijven van de maire aan de prefect nav de brief van 13 febr 1813 betreft de reparatie aan de vallaten van Oostrum en Aalsum.
223404/02/1813pagina16Nr 11B. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 143. Betreft de voorraad binnenlandse paspoorten. Beantwoording: Korte reactie van de maire.
223401/02/1813pagina16Nr 12B. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr …... Oproep aan de maires om een vergadering bij te komen wonen. Beantwoording: VKA
223406/02/1813pagina18Nr 13B. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 224a. Betreft het dubbelberoep heelmeester-apotheker. Beantwoording: VKA
223409/02/1813pagina18Nr 14B. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 65. Plaats en tijd van de komende loting voor de militaire dienst. Beantwoording: VKA
223409/02/1813pagina18Nr 15B. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 250a. Toezending van een in te vullen tableau ter opgave van de doofstommen. Beantwoording: VKA
223410/02/1813pagina18Nr 16B. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 254a. Verhandeling over de paspoorten en bedelaars. Beantwoording: VKA
223410/02/1813pagina20Nr 17B. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 66a. Betreft de prijs van brood voor gearresteerde militairen. Beantwoording: VKA
223412/02/1813pagina20Nr 18B. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 266. Verzoek tot opzending van de gevraagde Generale staten van het voor gevallene omtrent de bevolking van het afgelopen jaar. Beantwoording: VKA
223413/02/1813pagina20Nr 19B. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 262a. Betreft vreemdelingen en bedelaars en tevens de registers voor vreemdelingen voor de logementhouders. Beantwoording: VKA
223415/02/1813pagina20Nr 20B. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 292. Uitgebreide verhandeling over het vissen. Soorten vis, manieren om te vissen, tijden wanneer men mag vissen etc. Beantwoording: VKA
223415/02/1813pagina22Nr 21B. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 291. Betreft de financiŽle afhandeling van de voormalige gemeente Oostdongeradeel ten opzichte van de nieuwe mairies. Beantwoording: zie blz 43.
223415/02/1813pagina22Nr 22B. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 96a. Betreft de te berekenen prijzen van brood voor de doortrekkende troepen. Beantwoording: VKA
223416/02/1813pagina22Nr 23B. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 108a. Betreft het uitzien naar en arresteren van deserteurs uit het leger. Beantwoording: VKA
223416/02/1813pagina22Nr 24B. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 109b. Betreft de alfabetische lijst van de klasse 1811 [Hierin geen vermelding van namen] Beantwoording: VKA
223417/02/1813pagina22Nr 25B. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 116a. Betreft het aantal te leveren manschappen per canton. Beantwoording: VKA
223420/02/1813pagina24Nr 26B. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 315a. Enige bepalingen omtrent het voeren van een apotheek of het uitoefenen van de heelkunde door de weduwen van heelmeesters of apothekers.
223423/02/1813pagina24Nr 27B. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 161. Omschrijving hoe de certificaten voor de conscrits van de klasse 1812 te gebruiken.
223426/02/1813pagina24Nr 28B. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 177. Betreft een schrijven omdat een door Ee geleverd paard aan het leger afgekeurd is. Opdracht om hierin te voorzien door twee nieuwe paarden te sturen.
223426/02/1813pagina24Nr 29B. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 176a. Plaats en zitting data van de raad der recrutering.
223426/02/1813pagina24Nr 30B. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 176b. Voorwaarden voor het zich wenden tot de raad der recrutering.
223401/03/1813pagina27Schrijven van de maire aan de prefect betreft de inbeslagneming door de Douane op de Nieuwe Zijlen van de lading van twee Snikken: 15 paarden en vier wagens en diverse soorten graan. In het schrijven voorkomende personen: E.W. Meindersma, Willem Joh. Dijkstra, Tjalling Minzes de Boer, Auke Taekes Hofman en Jan Jakobs Holwerda.
223401/03/1813pagina29Schrijven van de maire aan de prefect. De vorige maire Talma is overhaast vertrokken naar Amsterdam. Omdat daarna niemand precies wist hoe de gang van zaken bij de loting van de conscrits verontschuldigd de nieuwe maire J. van assen zich voor de onvolkomenheden.
223405/03/1813pagina30Nr 1C. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 395b. Hernieuwde vraag om de lijst van doofstommen. Beantwoording: VKA
223405/03/1813pagina30Nr 2C. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 394. Hernieuwde vraag om het tableau van vaccine gedurende het jaar 1812. Beantwoording: VKA
223405/03/1813pagina30Nr 3C. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 45. Betreft onenigheid over wie gerechtigd is tot het tekenen van de certificaten voor afgekeurde lotelingen. Beantwoording: Schrijven van de maire aan de prefect om bij ziekte de maire te vervangen door de adjunct-maire.
223407/03/1813pagina31Schrijven van de maire J.N. Talma aan de prefect. De maire vraagt ontslag omdat hij zich niet in staat acht om de functie als maire naar behoren te vervullen. Hij heeft zijn studerende zoon is zinneloos en gebonden in Amsterdam aangetroffen. Voorstel om J.van Assen als Maire te benoemen.
223406/03/1813pagina32Nr 4C. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 403a. Waarschuwing om streng toezicht te houden op aangespoelde goederen. Goederen kunnen besmet zijn en om verspreiding te voorkomen dienen ze berookt te worden. Verder kunnen ze rustverstorende papieren bevatten die aan de prefect overhandigd dienen te worden. Beantwoording: VKA
223408/03/1813pagina32Nr 5C. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 416a. Betreft een decreet van Napoleon over misdaad in het leger. Beantwoording: VKA
223408/03/1813pagina34Nr 6C. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 420. Betreft gevonden granen bij de Dokkumer Nieuwe zijlen die niet bij de douane zijn aangegeven. Beantwoording: VKA
223409/03/1813pagina34Nr 7C. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 85. Betreft twee vrijstelling certificaten voor de opgeschrevenen Geert Baukes Stienstra en IJpe Klases Sipma waarin een fout is gemaakt. Beantwoording: VKA
223410/03/1813pagina34Nr 8C. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 177. Betreft besluiten om tot een ťťn duidende opmaak van gemeente inkomsten en uitgaven te komen. Beantwoording: VKA
223411/03/1813pagina34Nr 9C. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 432. Betreft het ontslag van de maire J.N. Talma. Beantwoording: VKA
223411/03/1813pagina34Nr 10C. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 297. betreft enige art. omtrent de rŰles der patenten. Beantwoording: VKA
223416/03/1813pagina36Nr 11C. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr ….. Bekendmaking houdende de opgeschrevenen van de klasse van 1812 [Hierin geen vermelding van namen] Beantwoording: VKA
223416/03/1813pagina36Nr 12C. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 468a. Mogelijke komst van de Keizer naar de Nederlanden en derhalve het verzoek om de voornaamste wegen in rijbare staat te brengen cq te houden. Beantwoording: De veldwachters opdracht gegeven om de ingezetenen aan te zeggen om de wegen in orde te maken.
223417/03/1813pagina36Nr 13C. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 322. Betreft de manier waarop de eigenaren van de voor het leger geleverde paarden de betaling kunnen ontvangen. Beantwoording: VKA
223419/03/1813pagina36Nr 14C. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 482. Bericht van de komst van 8 [extra] prťposťs [begeleiders] van de douane die in Dokkumer Nieuwe Zijlen gestationeerd worden. Daarbij een verhandeling over huisvesting en wie dat moet betalen. Beantwoording: VKA
223422/03/1813pagina38Nr 15C. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 503. Betreft de vraag wie zorg moet dragen voor betaling van het onderhoud van het z.g Paarde padje [jaagpad] tussen Dokkum en Leeuwarden. Beantwoording: Een zeer uitgebreid schrijven over het onderhoud van het jaagpad en de vraag wie de eigenaar is.
223422/03/1813pagina40Nr 16C. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 505. Autorisatie voor het registreren van de door Jacob Douwes gekozen familienaam van der Oven. Beantwoording: Schrijven van de maire aan de prefect dat er een acte opgemaakt is met daarin de familienaam van der Oven.
223431/03/1813pagina43Schrijven van de maire aan de prefect nav de brief van 15 febr1813 nr 291 betreft de financiŽle afhandeling van de voormalige gemeente Oostdongeradeel ten opzichte van de nieuwe mairies.
223401/04/1813pagina45Schrijven van de maire aan de prefect nav de brief van 22 maart 1813 nr 203. Beantwoording: Een zeer uitgebreid schrijven over het onderhoud van het jaagpad tussen het Paardepadje en de Hanspoort. Daarbij een overzicht van gemaakte kosten.
223429/03/1813pagina48Nr 1D. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 505a. Aantal door de maire te beantwoorden vragen betreffende olie van koolzaad en lijnzaad zoals opbrengst, verbruik en waarvoor. Beantwoording: VKA
223401/04/1813pagina48Nr 2D. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 566a. Verbod op het afgeven van paspoorten voor vrouwen en kinderen van publieke functionarissen. Beantwoording: VKA
223402/04/1813pagina48Nr 3D. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 572. Betreft de verantwoording van de financiŽle administratie van de gemeente die nog niet op orde is. Beantwoording: VKA (zie blz 85)
223405/04/1813pagina48Nr 4D. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 413. Betreft enige artikelen voor de belastingheffing op paarden, runderen en schapen. Beantwoording: VKA
223407/04/1813pagina51Schrijven van de maire aan de prefect. Betreft het onderhoud van de kinderen van Joukje Willems [zie blz 9, index 228 blz 421, index 229 blz 145 en index 233 blz 180]
223405/04/1813pagina52Nr 5D. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 221. Groot aantal artikelen betreffende de overstorting van effecten van waarde toebehorende aan de gemeenten. Beantwoording:zodanige effecten zijn niet aanwezig.
223407/04/1813pagina52Nr 6D. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 424. Enige artikelen betreffende de benoeming van repartiteurs door de minicipale raden waaronder leeftijd, ouderdom, etc. Beantwoording: Hendrik Jacobs Obma Engwierum, Mintje Joh. Tibma Ee, Dirk Jakobs Holdinga Ee, Minne Douwes Mellema Oostrum, Lieuwe Pieters Banga Aalzum.
223408/04/1813pagina52Nr 7D. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 30. Uitgebreide verhandeling over de te leveren paarden voor het leger. O.a. Gebreken, kenmerken aantallen etc. Beantwoording:aan besluit voldaan en de paarden op 14 april verzonden.
223412/04/1813pagina52Nr 8D. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 68. Verzoek om bij de levering van de legerpaarden enige reserve paarden mee te nemen. Beantwoording: VKA
223406/04/1813pagina54Nr 9D. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 228. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 503. Betreft de vraag wie zorg moet dragen voor betaling van het onderhoud van het z.g Paarde padje [jaagpad] tot aan de Hanspoort van Dokkum. Beantwoording: VKA
223412/04/1813pagina54Nr 10D. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 65. Toezending van de relevťs der directe belastingen voor de opgeschrevenen van de klasse 1812. Beantwoording: VKA
223412/04/1813pagina54Nr 11D. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 640. Betreft de huisvesting en kosten van diverse soorten gevangenen. Beantwoording: VKA
223412/04/1813pagina54Nr 12D. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 641c. Verbod op het zoeken, rapen en verkopen van kievitseieren na 1 mei. Beantwoording: VKA
223415/04/1813pagina54Nr 13D. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 678. Hernieuwd verzoek om de lijst van ingekomen en uitgaande schepen uit de haven van Dokkumer Nieuwe Zijlen gedurende de maanden maart en april. Beantwoording: VKA
223414/04/1813pagina57Schrijven van de maire aan de prefect. Betreft het gezin van de predikant van Aalzum Wiebe van Hateren dat zich wegens het uitblijven van het traktement in beklagenswaardige toestand bevind.
223405/04/1813pagina58Nr 14D. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 100. Bevel tot het vormen van een Nationale Garde met daarbij aantallen en verdere omschrijvingen. Beantwoording: Veldwachters opdracht gegeven om in ieder huis de manspersonen van 20 tot 40 jaar op te schrijven.
223416/04/1813pagina58Nr 15D. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 101. Bevel tot het vormen van de Garde d'Honneur met daarbij aantallen en verdere omschrijvingen. Beantwoording: VKA
223417/04/1813pagina58Nr 16D. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 693. Betreft het traktement van de predikant van Aalzum.
223417/04/1813pagina59Schrijven van de maire aan de prefect nav de brief van 21 nov 1812 nr 379. Verzoek om toestemming om een huis te Ee en een kamer te Ee te mogen verhuren.
223418/04/2013pagina60Nr 17D. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 116. Twee pagina grote verhandeling over de oprichting van de Garde d'Honneur. Beantwoording: VKA
223421/04/1813pagina60Nr 18D. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 148a. Twee pagina grote verhandeling over de oprichting van de Nationale Garde. Beantwoording: VKA
223422/04/1813pagina60Nr 19D. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 169. Pagina grote verhandeling over de oprichting van de Garde d'Honneur met de nadruk op de voorwaarden. Beantwoording: VKA
223424/04/1813pagina60Nr 20D. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr .... Ivm met vorming van de Garde d'Honneur de verplichting van de prefect aan de maire van Ee om de gegevens van de volgende personen als nog op te sturen. Arjen Kingma, Minne Mellema, Pieter Meindertsma, Wierd Wigcher Heerema en Sieds Meindersma. Beantwoording: VKA
223403/05/1813pagina63Schrijven van de maire aan de prefect nav de brief van 15 april 1813 nr 13E. Betreft het bijhouden van ingekomen en uitgaande schepen uit de haven van Dokkumer Nieuwe Zijlen. Dit geeft problemen omdat er niemand van de bewoners voor in aanmerking komt.
223427/04/1813pagina64Nr 1E. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 217. Lijst van arrondissementen en cantons met daarbij de te leveren aardkarren en paarde, metselaars en aardwerkers. Beantwoording: VKA
223427/04/1813pagina64Nr 2E. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 219a. Aanschrijving dat ambtenaren werkzaam bij de administratie der Vereenigde Regten die slechts ťťn kamer bewonen en geen eigen huishouding voeren niet met militaire inkwartiering belast behoeven te worden. Beantwoording: VKA
223430/04/1813pagina64Nr 3E. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 229. Betreft het aantal door de gemeente Ee te leveren personen voor de Nationale Garde. Beantwoording: VKA
223401/05/1813pagina64Nr 4E. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr …... Verzoek om bij de boekhandelaren na te gaan of er ook schotschriften (pamflet, smaadschrift) aanwezig zijn. Deze in beslag te nemen en het ťťń en ander door te geven. Beantwoording: VKA
223401/05/1813pagina64Nr 5E. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 554. Betreft de grondbelasting en welke punten hierbij in acht genomen moeten worden. Beantwoording: Schrijven van de maire aan de prefect.
223406/05/1813pagina67Schrijven van de maire aan de prefect. Verzoek om de Bode van de gemeente Engbert Everts Bosma vrijstelling van dienst bij de Nationale Garde te verlenen.
223406/05/1813pagina67Schrijven van de maire aan de prefect. Niemand van de manspersonen tussen de 20 en 40 jaar wil vrijwillig op de lijst voor dienst op Texel.
223406/05/1813pagina69Schrijven van de maire aan de prefect nav de brief van 17 april 1813 nr 693. Betreft het traktement van de predikant van Aalzum. Hierbij een overzicht van gemaakte kosten en voorschotten.
223401/05/1813pagina70Nr 6E. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 549. Door de wed. Gerrits te Aalsum nog te betalen halster voor aan het leger geleverde paard. Beantwoording: VKA
223405/05/1813pagina70Nr 7E. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 28. Betreft de loting voor de Nationale Garde. Beantwoording: Rienk Minnes Douwma en Bote Tjeerds Obma municipaleraden en aangeloot uit de gemeente Romke Hendriks Slink uit Engwierum die het eerst de dienst op Texel als Nat. Garde moet waarnemen.
223406/05/1813pagina70Nr 8E. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 772. Betreft de kosten voor de releves van de inkomende en uitgaande schepen bij Dokkumer Nieuwe Zijlen. Beantwoording: Korte reactie van de maire met vermelding van de kosten.
223411/05/1813pagina72Nr 9E. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 68. Oproep aan Romke Hendriks Slink voor de Nationale Garde voor dienst op Texel. Beantwoording: Aan Romke Hendriks Slink doorgegeven.
223412/05/1813pagina72Nr 10E. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 799. Betreft het traktement van de predikant van Aalzum. Beantwoording: VKA
223414/05/1813pagina72Nr 11E. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 301. Aantal artikelen betreffende de financiŽle verantwoordelijkheid van de leden van de municipale raad. Beantwoording: VKA
223414/05/1813pagina72Nr 12E. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 300. Enige besluiten ten aanzien van Markten en veilplaatsen. Beantwoording: VKA
223415/05/1813pagina72Nr 13E. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr ….. Omschrijving van uitrusting en kosten daarvan voor leden van de Nationale Garde. Beantwoording: VKA
223418/05/1813pagina76Nr 14E. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 309. Betreft de kosten voor de releves van de inkomende en uitgaande schepen bij Dokkumer Nieuwe Zijlen. Beantwoording: VKA
223415/05/1813pagina76Nr 15E. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 302a. Verzoek om als gemeente zich te abonneren op het blad: Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding. Beantwoording: Bezorging aan P. van der Meulen.
223418/05/1813pagina76Nr 16E. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 825. Betreft het bestek en begroting van de reparatie van de Aalzumerweg en de twee valaten onder Aalzum en Oostrum. Tevens de verhuur van een kamer en een huizinge te Ee. Beantwoording: VKA
223414/05/1813pagina75Schrijven van de maire aan de prefect nav van Nr 16E. Uitgebreide reactie van de Maire waarin hij verklaard dat de woningen al betrokken zijn en de beste tijd van reparaties aan de vallaaten de zomer is.
223418/05/1813pagina76Nr 17E. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 829. Betreft de alimentatie van de kinderen van Joukje Willems. Beantwoording: VKA
223414/05/1813pagina75Schrijven van de maire aan de prefect nav 17E. Betreft de verantwoordelijkheid over de kinderen van Joukje Willems. Veenwouden wil nog steeds niet betalen.
223420/05/1813pagina78Nr 18E. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 833a. Oproep aan de kerkgenootschappen om de overwinning van de keizer in de velden van Lutzen op luisterrijke wijze te vieren. Beantwoording: VKA
223421/05/1813pagina78Nr 19E. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 837. Hernieuwd verzoek om toezending van de tabel der industriŽle en manufacturiele statistiek. Beantwoording: aan nevenstaande voldaan en 31 mei 1813 met de trekschuit verzonden.
223421/05/1813pagina78Nr 20E. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 840a. Betreft het aannemen van een familienaam. Beantwoording: De 20e maart de nodige aandacht eraan gegeven.
223424/05/1813pagina78Nr 21E. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 314. Betreft de betaling van het ťťn en twintigste der gemeente inkomsten voor de reserve compagnie. Beantwoording: Korte reactie van de maire.
223428/05/1813pagina80Nr 1F. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 332. Uitgebreide verhandeling over de manier van boeken bij de gemeentelijke begroting. Beantwoording: VKA
223431/05/1813pagina80Nr 2F. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 210. Order dat Sake Bouwes Streekstra als suppleant van Romke Hendriks Sluik zich moet melden bij de Nationale Garde voor de dienst op Texel. Beantwoording: Genoemde personen op gestelde tijd vertrokken.
223409/06/1813pagina81Schrijven van de maire aan de prefect nav 10F op blz 95. Overeenkomst met de douane van de Nieuwe Zijlen over de veertiendaagse lijsten van schepen.
223401/06/1813pagina84Nr 3F. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 335. Betreft bestek en begroting van de reparatie van de Aalzumerweg en de twee valaten onder Aalzum en Oostrum. Beantwoording: VKA
223410/06/1813pagina84Nr 4F. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr ….. Aanschrijving dat de overwinning van de Keizer te Wurtchen in de kerkgebouwen op plechtige wijze gevierd dient te worden. Beantwoording: VKA
223415/06/1813pagina83Schrijven van de maire aan de prefect nav 3F. Uitgebreid schrijven betreffende de financiŽn voor de reparatie van de vallaaten en het bekeizelen van de Aalzumerweg. Tevens een aantal posten waar autorisatie voor wordt gevraagd.
223415/06/1813pagina85Schrijven van de maire aan de prefect nav 02-04-1813 nr 3D. Zeer uitgebreid schrijven betreffende de verantwoording van de financiŽle administratie van de gemeente die nog niet op orde is. Mede het gevolg van de splitsing van de voormalige gemeente in drie mairien.
223422/06/1813pagina91Schrijven van de maire aan de prefect nav 22-03-1813 nr 15C blz 38. Betreft onderhoud van het Paardepadje en de vuilnis die er ligt en die wel eens in brand vliegt. Tevens vermelding van de locatien en de houtschuur van J. van Asses.
223408/06/1813pagina92Nr 5F. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 693. Achttien artikelen over de roles van de diverse belastingen. Beantwoording: VKA
223409/06/1813pagina92Nr 6F. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 52a. Betreft de te berekenen prijzen van brood voor gearresteerde militairen. Beantwoording: VKA
223412/06/1813pagina92Nr 7F. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 956a. Verzoek om een lijst met alle gegevens betreffende de veeartsen in de gemeente. Beantwoording: VKA
223412/06/1813pagina92Nr 8F. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 969a. Verzoek om het bijgeleverde tablau met diverse gegevens betrekkelijk de hoornbeesten nauwkeurig na te zien [tableau niet aanwezig] Beantwoording: VKA (zie blz 105)
223414/06/1813pagina92Nr 9F. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 371. Betreft de nog te betalen prelevement van het honderdste des gemeentes inkomsten. Beantwoording: VKA
223414/06/1813pagina94Nr 10F. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 370b. Besluit om voor de verificatie de gemeente kassen in drie klassen te verdelen. Beantwoording: Korte reactie van de maire waarin de mededeling dat de ontvanger van de gemeente Ee, G.R. Kooistra gunstig bekend staat.
223415/06/1813pagina94Nr 11F. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 374. Betreft autorisatie voor de releves van de inkomende en uitgaande schepen bij Dokkumer Nieuwe Zijlen. Beantwoording: VKA
223422/06/1813pagina94Nr 12F. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1022. Betreft een aanschrijving over de aanneming van familienamen. Beantwoording: VKA
223422/06/1813pagina94Nr 13F. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 409. Betreft de betaling van het prelevement van het een tiende der vaste goederen voor den Eredienst. Beantwoording: VKA
223424/06/1813pagina96Nr 14F. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 415. Betreft onderhoud en reparatie van de Aalzumerweg en de twee valaten onder Aalzum en Oostrum. Beantwoording: VKA
223425/06/1813pagina96Nr 15F. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1034. Aanschrijving aan de maire om er voor te zorgen dat Jacobus Nicolaas Talma aan zijn belasting verplichtigen voldoet. Beantwoording: VKA
223428/06/1813pagina96Nr 16F. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1048a. Wegens de pest op Malta moeten schepen uit het middellandse zee gebied, Engeland en Ierland bij aankomst 20 dagen in quarantaine worden gehouden. Beantwoording: De douane op de Nieuwe zijlen geÔnformeerd.
223430/06/1813pagina98Nr 1G. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1071. Vele pagina's over de inrichting van de gemeenten. Stemmen en plaats waar de vergaderingen moeten plaats vinden. Beantwoording: VKA
223430/06/1813pagina98Nr 2G. Aantal bedragen betreffende de personele en de belasting op vensters en deuren. Beantwoording: VKA
223403/07/1813pagina98Nr 3G. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1084a. Betreft enige premies van aanmoediging voor de landbouw. Beantwoording: VKA
223408/07/1813pagina99Schrijven van de maire aan de prefect. Er is een dolle hond in de gemeente die al de nodige verwoestingen heeft aangericht. Afkondiging dat alle honden zes weken vast moeten worden gehouden.
223406/07/1813pagina100Nr 4G. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1112. Mededeling dat van der Haegen van Mussain benoemt is als onder-prefect. Beantwoording: VKA
223410/07/1813pagina100Nr 5G. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1124a. Wegens de pest op Malta moeten schepen uit het middellandse zee gebied 20 dagen in quarantaine worden gehouden. Voor Engeland en Ierland is dit nu 10 dagen. Beantwoording: De douane op de Nieuwe zijlen geÔnformeerd.
223421/07/1813pagina100Nr 6G. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 481. Verzoek om opgave van de kosten over 1812 wegens onderhoud aan bruggen en vallaten. Tevens de bgroting hierover voor 1813. Beantwoording: VKA
223427/07/1813pagina103Schrijven van de maire aan de prefect nav 21-07-1813 nr 6G. De opgave van kosten over 1812 wegens onderhoud aan bruggen en vallaten oa bij Aalzum en Engwierum. Teven svermelding van huisvesting en transport naar Leeuwarden van Jan Sjoerds en vrouw.
223429/07/1813pagina105Schrijven van de maire aan de prefect nav 12-06-1813 nr 8F. De antwoorden op de diverse vragen aangaande de hoornbeesten.
223413/08/1813pagina106Nr 1H. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1313b. Wegens de pest op Malta moeten schepen uit het middellandse zee gebied 20 dagen in quarantaine worden gehouden. Voor Engeland en Ierland is dit nu 10 dagen. De gele koorts in nu in Malaga en thans moeten ook binnenkomende Franse en Spaanse schepen tien dagen in quarantaine. Beantwoording: De douane op de Nieuwe zijlen bericht gegeven..
223418/08/1813pagina106Nr 2H. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 582. Betreft de gemeentebegroting van 1812 en 1813. Beantwoording: de municipale raad opgeroepen voor maandag 30 augustus 1813.
223430/08/1813pagina108Nr 1i. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 629. Autorisatie voor de aanschafkosten van bussen en sloten nodig bij de vergaderingen. Beantwoording: VKA
223403/09/1813pagina108Nr 2i. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 649. Betreft het onderhoud van de sluis bij Esumazijl en de vallaten van Oostrum em Aalsum. Beantwoording: VKA
223428/08/1813pagina109Schrijven van de maire aan de prefect. Voor de diverse verkiezingen zijn bussen en sloten aangeschaft. De maire vraagt zich af uit onder welke post hij deze uitgaven moet opvoeren.
223415/09/1813pagina110Nr 3i. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 3. Bekendmaking voor de opgeschrevenen van de klasse 1813 Beantwoording: VKA
223411/09/1813pagina110Nr 4i. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 670. Betreft het onderhoud van de sluis bij Esumazijl en de vallaten van Oostrum en Aalsum. Beantwoording: VKA
223422/09/1813pagina113Schrijven van de maire aan de prefect. Uitgebreid schrijven met financiŽle verantwoording over schoolmeester traktementen en de reparatie aan de Esumazijl en de vallaten van Oostrum en Aalsum.
223422/09/1813pagina113Schrijven van de maire aan de prefect nav 01-06-1813 brief nr 335 Nr 3F blz 84. Betreft de reparatie van de twee valaten onder Aalzum en Oostrum. Aannemer is Sjoerd Aukes de Boer uit Dockum voor 1104 fr 60 cent. Daarnaast nog een verhandeling over de betaling en het Dijksbestuur dat eraan mee moet betalen. Tevens de vraag over de toekomstige onderhoudskosten.
223428/09/1813pagina115Schrijven van de maire aan de prefect. Betreft de reparatie van de twee valaten onder Aalzum en Oostrum.
223411/10/1813pagina119Schrijven van de maire aan de prefect nav 25-09-1813 brief nr 728 (zie blz 122 nr 1K). Uitgebreid schrijven betreffende tractementen van predikanten en armenhuizen.
223425/09/1813pagina122Nr 1K. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 728. Betreft het traktement van schoolmeesters, onderhoud van dorpsscholen en armenhuizen. Tevens het traktement van sluiswachters en onderhoud van de sluis van Esumazijl. Beantwoording: VKA
223401/10/1813pagina122Nr 2K. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 750b. Betreft de betalingen van het onderhoud aan de sluis bij Esumazijl en de vallaten van Oostrum em Aalsum. Beantwoording: VKA
223409/10/1813pagina122Nr 3K. Geheime brief.
223413/10/1813pagina124Nr 4K. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 471. Oproeping van Thomas Renderts tot de maritieme dienst. Beantwoording:zie blz 125.
223428/10/1813pagina124Nr 5K. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 562. Betreft de releves der directe belastingen voor de opgeschrevenen van de klasse 1813 welke afgekeurd zijn. Beantwoording: VKA
223418/10/1813pagina125Schrijven van de maire aan de prefect nav 28-10-1813 nr 4K blz 124. Betreft Thomas Renderts die nr 38 van de leeftijdsgenoten van 24 tot 49 jaar getrokken heeft. Hij is al sedert geruime tijd overleden en er is al geruime tijd een vervanger nl Johannes Sjouwkes.
223427/10/1813pagina127Schrijven van de maire aan de prefect over het slecht functioneren van veldwachter A,J, Smedema van Engwierum. Deze heeft tot blijdschap van de maire om zijn ontslag verzocht. Voorgedragen word Hans Blom die een goede reputatie heeft.
223408/11/1813pagina129Schrijven van de maire aan de prefect betreffende Gerben Jacobs Obma uit Ee en de boete die hij gekregen heeft wegens het in gebreke blijven van het slatten van een tochtsloot.
223410/11/1813pagina130Nr 1L. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1725. Teruggezonden akten van de burgerlijke stand [Hierin geen namen] Beantwoording: VKA
223404/11/1813pagina130Nr 2L. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 602. Bericht dat alle verloven van de kustkanonniers worden ingetrokken. Beantwoording: VKA
223415/11/1813pagina130Nr 3L. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1758. Verzoek om rust en orde wegens vertrek van de Fransen en de nadering van de vijand. Beantwoording: VKA (zie blz 131)
223422/11/1813pagina131Schrijven van de maire aan de prefect nav 15-11-1813 nr 1758. Betreft de bevrijding en het bewaren van de rust. Veel vlagvertoon en het luiden der klokken en de ziekte van de adjunct-maire Meindersma. Meindersma is sedert vier weken onder behandeling van Ruestius te Leeuwarden.
223425/11/1813pagina132Nr 4L. Ontvangen van de raad van prefekture van Vriesland brief nr 4. Toezending van een notificatie [Hierbij geen verder toelichting] Beantwoording: VKA
223427/11/1813pagina132Nr 5L. Ontvangen van de raad van prefekture van Vriesland brief nr 7. Notificatie tot bevordering van het dragen van een Oranje teken. Beantwoording: VKA
223426/11/1813pagina132Nr 6L. Ontvangen van de raad van prefekture van Vriesland brief nr 16. Aanschrijving betreft de inning der belastingen. Beantwoording: VKA
223428/11/1813pagina134Nr 1M. Ontvangen van de raad van prefekture van Vriesland brief nr 12. Dag order van de Russische Overste Rosen [Hierbij geen verder toelichting] Beantwoording: VKA
223403/12/1813pagina134Nr 2M. Ontvangen van de raad van prefekture van Vriesland brief nr 1797a. Proclamatie aan de Nederlanders [Hierbij geen verder toelichting] Beantwoording: VKA
223401/12/1813pagina134Nr 3M. Ontvangen van de raad van prefekture van Vriesland brief nr 3. Proclamatie aan de Vriezen [Hierbij geen verder toelichting] Beantwoording: VKA
223406/12/1813pagina134Nr 4M. Ontvangen van de raad van prefekture van Vriesland brief nr 1803. Werving van vrijwilligers voor de lands verdediging. O.a door de plaatsing van een collectebus die door drie leden van de municipalen raad geleegd dient te worden. Beantwoording: Hieraan voldaan en de bussen geplaatst bij Willem Joh. Dijkstra te Engwierum, Eelke W. Meindersma te Ee, Sijbren Douwes Mellema te Oostrum en bij J. van Assen te Aalzum,
223407/12/1813pagina134Nr 5M. Ontvangen van de commissarissen generaal in het departement Vriesland brief nr 1810. Enige besluiten en proclamaties betreft de nieuwe staatsinrichting en de Nationale Garde. Beantwoording: VKA
223407/12/1813pagina136Nr 6M. Ontvangen van de commissarissen generaal in het departement Vriesland brief nr 1809d. Toezending van het besluit dat de administratie van justitie overeenkomstig de tegenwoordige zaken is gebracht. Beantwoording: VKA
223409/12/1813pagina136Nr 7M. Ontvangen van de commissarissen generaal in het departement Vriesland brief nr 1815a. Proclamatie dat de Prins van Oranje de soevereiniteit van het verenigd Nederland aanvaard heeft. Beantwoording: VKA
223408/12/1813pagina137Schrijven van de maire aan de Raad van Prefecture. Loflied op de nieuwe vorst.
223411/12/1813pagina138Nr 8M. Ontvangen van de commissarissen generaal in het departement Vriesland brief nr .... mededeling dat de administratie van de verenigde rechten intact blijft. Beantwoording: VKA
223402/12/1813pagina138Nr 9M. Ontvangen van de commissarissen generaal in het departement Vriesland brief nr 1817a. Extract betreffende het openbaar onderwijs. Beantwoording: VKA
223414/12/1813pagina138Nr 10M. Ontvangen van de commissarissen generaal in het departement Vriesland brief nr 704. Benoeming van Pesters van Cattenburg tot commissaris generaal bij de Russische en Pruisische legers. Beantwoording: VKA
223418/12/1813pagina138Nr 11M. Ontvangen van de commissarissen generaal in het departement Vriesland brief nr 1839. Enige maatregelen betreffende de Franse ingezetenen in de gemeente. Beantwoording: VKA
223420/12/1813pagina140Nr 12M. Ontvangen van de commissarissen generaal in het departement Vriesland brief nr 726a. Voorwaarden omtrent de levering van 75 paarden voor de Russische artillerie. Beantwoording: VKA
223423/12/1813pagina141Schrijven van de maire aan de commissarissen generaal in het departement Vriesland nav 06-12-1813 blz 134 4M. Tussenstand van de bijeengebrachte gelden voor de werving van vrijwilligers bedraagd 1000 gld en de maire verwacht dat er nog wel een sommetje bijkomt.
223424/12/1813pagina143Schrijven van de maire aan de commissarissen generaal in het departement Vriesland. Overzicht van onvoorziene kosten waaronder kosten gemaakt ten tijde van de Fransen en de Kozakken, reparatie van bruggen etc.
223420/12/1813pagina147Schrijven van de maire aan de commissarissen generaal in het departement Vriesland nav 13M blz 148. Verzoek om toestemming om de kerk en armvoogdij rekeningen als vanouds af te sluiten.
223424/12/1813pagina147Schrijven van de maire aan de commissarissen generaal in het departement Vriesland. Verzoek om de stukken voortaan rechtstreeks naar de secretaris van de gemeente R. de Jong te Dokkum te sturen.
223423/12/1813pagina148Nr 13M. Ontvangen van de commissarissen generaal in het departement Vriesland brief nr 1855. Betreft de rekeningen van kerk en armvoogdij. Beantwoording: VKA
223429/12/1813pagina148Nr 1A. Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland. Een besluit betreffende de regeling omtrent de loting der landmilitie. Beantwoording: VKA
223402/01/1814pagina148Nr 2A. Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 1. Groot aantal artikelen betreffende instructies over de manier loting der landmilitie. Beantwoording: VKA
223408/01/1814pagina148Nr 3A. Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 25. Instructies en vele voorbeeld certificaten ten aanzien van de loting der landsmilitie. Beantwoording: VKA
223408/01/1814pagina148Nr 4A. Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 23. Verzoek om bericht of er zich ook Fransen in de gemeente bevinden. Beantwoording: Veldwachters opdracht gegeven om naspeuringen te doen. Daarop vernomen dat er geen Fransen in de gemeente aanwezig zijn.
223408/01/1814pagina148Nr 5A. Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 24. Prijzen van het roggebrood. Beantwoording: VKA
223408/01/1814pagina148Nr 6A. Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 28. Besluit betreffende de zetting van tarwebrood. Beantwoording: VKA
223418/01/1814pagina150Nr 7A. Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 27. Besluit tot het algemeen ontslag van maires en adjunct -maires. Beantwoording: VKA
223418/01/1814pagina150Nr 8A. Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 27. Besluit tot het algemeen ontslag van maires en adjunct -maires. Dat de maires zullen worden vervangen door schouten. Benoeming van J. van Assen tot schout. Lijst van werkzaamheden van de schout. Beantwoording: Voorstel om uit de volgende personen de adjunct-schout te benoemen. E.W. Meindersma, Minne D. Mellema, Rienk Minnes Douwma en voor secretaris R. de Jong.
223425/01/1814pagina150Nr 9A. Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 34. Betreft een brief van de voormalige maire vanwege de kosten verbonden aan het doortrekken van de Franse generaal en functionairissen alsmede van de kozakken. Beantwoording: VKA
223431/01/1814pagina152Nr 1B. Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 74. Omslag om de kosten van de bevrijding door de verenigde mogendheden te dekken. Beantwoording: De ingezetenen hiervan in kennis gesteld.
223403/02/1814pagina152Nr 2B. Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 120. Besluiten rond de levering van 52 hooiwagens met haver met twee paarden en een conducteur voor het leger. Af te leveren in Zwolle. Betreft hoeveelheden en de randvoorwaarden van het transport. Beantwoording: hieraan voldaan en 18 wagens op de 5e aangekomen en de 9e terug.
223404/02/1814pagina152Nr 3B. Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr..... Bekendmaking voor de manschappen van de Landsmilitie uit het Canton D. Beantwoording: VKA
223405/02/1814pagina152Nr 4B. Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 118. Bezwaar van de voormalige maire van Ee J.N. Talma woonachtig te Dokkum tegen de door hem betaalde en nog te betalen personele repartitie der armgelden van de gemeente Ee. Beantwoording: VKA
223411/02/1814pagina152Nr 5B. Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 166. Goedkeuring van de voorgedragen adjunct-schout [hierbij geen namen geneomd] Beantwoording: VKA
223411/02/1814pagina152Nr 6B. Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 150. Betreft levering, voorwaarden, prijzen en omschrijving van huzaren en dragonder paarden aan het leger. Beantwoording: VKA
223410/02/1814pagina155Schrijven van de schout aan de commissarissen generaal in het departement Vriesland nav 25-01-1814 blz 140 Nr 9A. Betreft een schrijven over niet bij name genoemde kosten.
223421/02/1814pagina155Schrijven van de schout aan de commissarissen generaal in het departement Vriesland nav het bezwaar van de voormalige maire van Ee J.N. Talma woonachtig te Dokkum zie 05-02-1814 nr 118 blz 152. Puntgewijze behandeling van alle bezwaren, in totaal elf pagina's groot.
223416/02/1814pagina168Nr 7B. Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 89. Betreft de specificatie van de kosten verbonden aan het doortrekken vanm de Franse generaal en functionairissen alsmede van de Russen [kozakken] Beantwoording: VKA
223407/03/1814pagina168Nr 1C. Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 274. Verzoek om alle in de gemeente aanwezige kruid naar Groningen over te brengen. Dit ivm de belegering van Coevorden en Delfzijl. Beantwoording: Aan de ingezetene doorgegeven maar de voorraad is zo gering dat het de moeite niet is omhet op te zenden.
223414/03/1814pagina168Nr 2C. Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 159a. Vele pagina,s over hoe nieuwe wijze waarop de gemeente begroting ingericht dient te worden. Beantwoording: Staten zijn opgezonden.
223414/03/1814pagina168Nr 3C. Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 166. De wijze van omslaan van de kosten van Landstorm en Landmilitie over de gemeenten. Eerste termijn 440 gld op zijn tijd bezorgd.
223410/03/1814pagina168Nr 4C. Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 283a. Betreft de inrichting van de Landstorm en de daar bij behorende voorwaarden. Beantwoording: De schout meent dat het in de gemeente niet ontbreekt aan moedige mannen die na enige oefening het land wel kunnen verdedigen.
223414/03/1814pagina170Nr 5C. Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 306. Bericht dat de gereedstaande paarden, nodig voor het leger op vrijdag 18 maart in Leeuwarden aanwezig moeten zijn. Beantwoording: ^paarden ter keuring waarvan 5 zijn afgekeurd en het paard van Lieuwe Pieters Banga goed gekeurd en gekocht voor 265 gld.
223419/03/1814pagina170Nr 6C. Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 180. Verzoek om een lijst van financiŽle ambtenaren die in of kort na de omwenteling van 1795 om politieke redenen van hun post ontheven zijn. Beantwoording: In de gemeente geen zodanige ambtenaren.
223426/03/1814pagina170Nr 7C. Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 217. Aanschrijving van kostenverhoging voor de gemeente Ee van de Landmilitie. Was 55 gulden per man en wordt 65 gulden per man. Beantwoording: VKA
223402/04/1814pagina171Schrijven van de schout aan de commissarissen generaal in het departement Vriesland. Betreft de kosten verbonden aan de loting.
223409/04/1814pagina173Schrijven van de schout aan de commissarissen generaal in het departement Vriesland. Verschil van mening over de betaling van de verzorging eb stalling van een paard bij kastelein Plekker in Leeuwarden. Men dacht dat de rood schimmeld merrij afkomstig was uit Ee. Volgens de schout is het rood schimmeld geen merry maar een ruin en niet uit de gemeente Ee afkomstig.
223404/04/1814pagina174Nr 1D. Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 243. Toestemming om voor het bestrijden van de kosten voor de loting der Landmilitie van 1813 gebruik te maken van de post onvoorzien. Beantwoording: VKA
223404/04/1814pagina174Nr 2D. Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 421. Oproep dat de lotelingen no 379 Folkert Willems van der Ploeg en no 326 Fokke Jacobs Hoekstra zich in Leeuwarden dienen te melden. Beantwoording: De bedoelde personen aangeschreven.
223404/04/1814pagina174Nr 3D. Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 326a. Mededeling dat de grondwet aangenomen is en dat de Koning dat eed heeft afgelegd. Verder opdracht om dit op 6 april door de dominees in de kerken te laten afkondigen. Met daarbij een vurig gebed. Beantwoording: VKA
223409/04/1814pagina174Nr 4D. Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 456. Verzoek om uit te zien naar E.J. Wijbenga, lid der Landmilitie. Zonodig arresteren. Beantwoording: VKA
223418/04/1814pagina174Nr 5D. Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 477. Vervanging van loteling no 200 Jacob Taekes Boorsma door no 324 Nicolaas Nicolaas Muller. Beantwoording: Jacob Taekes Bootsma bevind zich thans niet binnen de gemeente. Zijn verblijfplaats is onbekend.
223419/04/1814pagina174Nr 6D. Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 504. Oproep voor de Landmilitie aan no 200 Jacob Taekes Boorsma in diens plaats no 324 Nicolaas Nicolaas Muller. No 334 Ruurd Pieters Peeringa em no 335 Klaas Menderts Mellema. Beantwoording: Jacob Taekes Boorsma is nog niet terug maar zijn vrienden zullen alle moeite doen om hem op te sporen. Ruurd Pieters Peeringa is getrouwd, arm en bezwaard met kinderen en daarom niet opgeroepen. Klaas Binnerts Mellema is aangeschreven.
223420/04/1814pagina176Nr 7D. Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 505. Twintig artikelen betreffende de oefeningen van de Landstorm. Hoe in het gelid te staan. Hoe te marcheren. Hoe een piek vast te houden en eventuele vergoedingen. Beantwoording: VKA
223425/04/1814pagina176Nr 8D. Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 528. Oproep aan loteling no 324 Jacob Taekes Boorsma om zich op 2 mei in Leeuwarden te melden. Beantwoording: VKA
223428/04/1814pagina176Nr 9D. Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 338. Betreft de toestemming tot de verhuringe van het dorpshuis te Ee. Beantwoording: VKA
223428/04/1814pagina176Nr 10D. Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 303. Betreft de inrichting van het patent register. Inclusief een voorbeeld formulier. Beantwoording: VKA
223402/05/1814pagina176Nr 11D. Ontvangen van de Gouverneur van de provincie Vriesland brief nr 450. Betreft de personele omslagen inclusief bedragen van de dorpen in de gemeente Ee. Tevens vermelding van achterstallige tractementen. Beantwoording: VKA
223402/05/1814pagina176Nr 12D. Ontvangen van de Gouverneur van de provincie Vriesland brief nr 317. Vijftal artikelen omtrent de inrichting van de patentregisters. Beantwoording: VKA
223404/05/1814pagina176Nr 13D. Ontvangen van de Gouverneur van de provincie Vriesland brief nr 576. Verzoek om een staat in te leveren van aan het Russische leger geleverde paarde die niet terug ontvangen zijn. Beantwoording: VKA
223407/05/1814pagina176Nr 14D. Ontvangen van de Gouverneur van de provincie Vriesland brief nr 370. Betreft de begroting en de reglementen op de in en uitvoer van wijn, brood en meel. Tevens betrekking hebbende op de belasting op het beestiaal, genever, brandewijn, kolen en turf. Beantwoording: VKA
223403/06/1814pagina178Nr 1F. Ontvangen van de Gouverneur van de provincie Vriesland brief nr 395. Betreft het aantal te verzenden gezegelde patentakten. Beantwoording: VKA
223409/06/1814pagina178Nr 2F. Ontvangen van de Gouverneur van de provincie Vriesland brief nr 723. Oproep aan loteling Jacob Taekes Boorsma om zich op 15 juni in Leeuwarden te melden. Beantwoording: J.F Bootsma heeft zich opgegeven bij Zijtzama.
223419/06/1814pagina178Nr 3F. Ontvangen van de Gouverneur van de provincie Vriesland brief nr 770. Betreft de arrestatie van de dragonder Jan Sakes van der Werf. Tevens opsporing verzocht van de dragonder Theodorus Jacobs Mulslegel. Beantwoording: VKA
223422/06/1814pagina178Nr 4F. Ontvangen van de Gouverneur van de provincie Vriesland brief nr 780. Betreft de dragonders Jan Sakes van der Werf en Theodorus Jacobs Mulslegel. Dringend verzoek om zich te melden. Beantwoording: De genoemde personen opdracht gegeven zich per direct in Leeuwarden te melden.
223425/06/1814pagina178Nr 5F. Ontvangen van de Gouverneur van de provincie Vriesland brief nr 568. Betreft de begroting van 1814 en de achterstand, reparatien en onderhoud door de armenadministratie. Beantwoording: VKA
223425/06/1814pagina178Nr 6F. Ontvangen van de Gouverneur van de provincie Vriesland brief nr 572a. Betreft het gebruik van borgtocht door de plaatselijke ontvangers. Beantwoording: De ontvanger geinformeerd.
223427/06/1814pagina178Nr 7F. Ontvangen van de Gouverneur van de provincie Vriesland brief nr 644. Betref de eeuwige renten van de pastorie van Ee en Engwierum. Beantwoording: De predikant geÔnformeerd
223409/07/1814pagina181Nr 1G. Ontvangen van de Gouverneur van de provincie Vriesland brief nr 838. In december had de gemeente een geleverd en terug ontvangen paard gestald bij kastelijn Plekker In Leeuwarden. Verzoek tot betaling van de kosten. Beantwoording: VKA
223416/07/1814pagina181Nr 2G. Ontvangen van de Gouverneur van de provincie Vriesland brief nr 657. In december had de gemeente een geleverd en terug ontvangen paard gestald bij kastelijn Plekker In Leeuwarden. Verzoek tot betaling van de kosten. Beantwoording: VKA
223415/07/1814pagina181Nr 3G. Ontvangen van de Gouverneur van de provincie Vriesland brief nr 862. Betreft in gebrek blijven van de betaling voor de kustartillerie. Beantwoording: VKA
223416/07/1814pagina181Nr 4G. Ontvangen van de Gouverneur van de provincie Vriesland brief nr 869. Bericht dat de gelden voor de betaling van de geleverde dragonderpaarden klaar ligt. Beantwoording: VKA
223422/07/1814pagina181Nr 5G. Ontvangen van de Gouverneur van de provincie Vriesland brief nr 526. Betreft in gebrek blijven van de betaling voor de Landmilitie. Beantwoording: VKA
223405/07/1814pagina181Nr 6G. Ontvangen van de Gouverneur van de provincie Vriesland brief nr 688. Betreft de gemeentelijke inkomsten en uitgaven over de jaren 1813 en 1814. Beantwoording: VKA
223426/07/1814pagina181Nr 7G. Ontvangen van de Gouverneur van de provincie Vriesland brief nr 889. Beschrijving met cijfers van de financiŽle achterstand van de gemeente en het armbestuur van Engwierum. Beantwoording: VKA
223430/07/1814pagina181Nr 8G. Ontvangen van de Gouverneur van de provincie Vriesland brief nr 758. Wegens geconstateerde pest in Smirna en een daar liggend schip met bestemming Amsterdam is waakzaamheid geboden voor strandvonders en elke zeevarende. Hierbij ook eenige maatregelen. Beantwoording: De sijlvester op de Nieuwe Zijlen in kennis gesteld.