Index Mairie Ee (Oostdongeradeel) inv.nr. 230 (Ingekomen stukken 1814)
ToegangInv.nr.DatumNadere aanduidingAanduidingNaam of titel
223002/01/1814pagina1Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 1. Groot aantal artikelen betrefende instructies over de manier loting der landmilitie.
223008/01/1814pagina5Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 25. Instructies en vele voorbeeld certificaten ten aanzien van de loting der landsmilitie.
223008/01/1814pagina11Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 23. Verzoek om bericht of er zich ook Fransen in de gemeente bevinden.
223008/01/1814pagina12Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 24. Prijzen van het roggebrood.
223008/01/1814pagina13Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 25. Prijzen van diverse soorten tarwebrood.
223018/01/1814pagina14Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 27. Besluit tot het algemeen ontslag van maires en adjunct -maires.
223025/01/1814pagina15Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 34. Betreft een brief van de voormalige maire vanwege de kosten verbonden aan het doortrekken vanm de Franse generaal en functionairissen alsmede van de kozakken.
223031/01/1814pagina17Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 74. Omslag om de kosten van de bevrijding door de verenigde mogendheden te dekken.
223003/02/1814pagina19Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 20. Besluiten rond de levering van 52 hooiwagens met haver met twee paarden en een conducteur voor het leger. Af te leveren in Zwolle. Betreft hoeveelheden en de randvoorwaarden van het transport.
223004/02/1814pagina21Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr..... Bekendmaking voor de manschappen van de Landsmilitie uit het Canton D
223005/02/1814pagina22Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 118. Bezwaar van de voormalige maire van Ee J.N. Talma woonachtig te Dokkum tegen de door hem betaalde en nog te betalen personele repartitie der armgelden van de gemeente Ee.
223011/02/1814pagina23Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 166. Goedkeuring van de voorgedragen adjunct-schout [hierbij geen namen geneomd]
223008/02/1814pagina24Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 150. Betreft levering, voorwaarden, prijzen en omschrijving van huzaren en dragonder paarden aan het leger.
223016/02/1814pagina28Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 89. Betreft de specificatie van de kosten verbonden aan het doortrekken vanm de Franse generaal en functionairissen alsmede van de Russen [kozakken]
223007/03/1814pagina31Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 274. Verzoek om alle in de gemeente aanwezige kruid naar Groningen over te brengen. Dit ivm de belegering van Coevorden en Delfzijl.
223014/03/1814pagina32Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 159a. Vele pagina,s over hoe nieuwe wijze waarop de gemeente begroting ingericht dient te worden. worden.
223014/03/1814pagina38Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 166. De wijze van omslaan van de kosten van Landstorm en Landmilitie over de gemeenten.
223010/03/1814pagina41Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 283a. Betreft de inrichting van de Landstorm en de daar bij behorende voorwaarden.
223014/03/1814pagina42Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 306. Bericht dat de gereedstaande paarden, nodig voor het leger op vrijdag 18 maart in Leeuwarden aanwezig moeten zijn.
223019/03/1814pagina43Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 180. Verzoek om een lijst van financiŽle ambtenaren die in of kort na de omwenteling van 1795 om politieke redenen van hun post ontheven zijn.
223026/03/1814pagina45Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 217. Aanschrijving van kostenverhoging voor de gemeente Ee van de Landmilitie. Was 55 gulden per man en wordt 65 gulden per man.
223004/04/1814pagina46Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 243. Toestemming om voor het bestrijden van de kosten voor de loting der Landmilitie van 1813 gebruik te maken van de post onvoorzien.
223004/04/1814pagina47Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 421. Oproep dat de lotelingen no 379 Folkert Willems van der Ploeg en no 326 Fokke Jacobs Hoekstra zich in Leeuwarden dienen te melden.
223004/04/1814pagina48Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 326a. Mededeling dat de grondwet aangenomen is en dat de Koning dat eed heeft afgelegd. Verder opdracht om dit op 6 april door de dominees in de kerken te laten afkondigen. Met daarbij een vurig gebed.
223009/04/1814pagina49Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 456. Verzoek om uit te zien naar E.J. Wijbenga, lid der Landmilitie. Zonodi arresteren.
223018/04/1814pagina50Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 477. Vervanging van loteling no 200 Jacob Taekes Boorsma door no 324 Nicolaas Nicolaas Muller.
223019/04/1814pagina51Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 504. Oproep voor de Landmilitie aan no 200 Jacob Taekes Boorsma in diens plaats no 324 Nicolaas Nicolaas Muller. No 334 Ruurd Pieters Peeringa em no 335 Klaas Menderts Mellema.
223020/04/1814pagina52Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 505. Twintig artikelen betreffende de oefeningen van de Landstorm. Hoe in het gelid te staan. Hoe te marcheren. Hoe een piek vast te houden en eventuele vergoedingen.
223025/04/1814pagina56Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 528. Oproep aan loteling no 324 Jacob Taekes Boorsma om zich op 2 mei in Leeuwarden te melden.
223028/04/1814pagina57Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 338. Betreft de toestemming tot de verhuringe van het dorpshuis te Ee.
223028/04/1814pagina58Ontvangen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland brief nr 303. Betreft de inrichting van het patent register. Inclusief een voorbeeld formulier.
223002/05/1814pagina61Ontvangen van de Gouverneur van de provincie Vriesland brief nr 450. Betreft de personele omslagen inclusief bedragen van de dorpen in de gemeente Ee. Tevens vermelding van achterstallige tractementen.
223002/05/1814pagina62Ontvangen van de Gouverneur van de provincie Vriesland brief nr 317. Vijftal artikelen omtrent de inrichting van de patentregisters.
223004/05/1814pagina64Ontvangen van de Gouverneur van de provincie Vriesland brief nr 576. Verzoek om een staat in te leveren van aan het Russische leger geleverde paarde die niet terug ontvangen zijn.
223007/05/1814pagina65Ontvangen van de Gouverneur van de provincie Vriesland brief nr 370. Betreft de begroting en de reglementen op de in en uitvoer van wijn, brood en meel. Tevens betrekking hebbende op de belasting op het beestiaal, genever, brandewijn, kolen en turf.
223003/06/1814pagina66Ontvangen van de Gouverneur van de provincie Vriesland brief nr 395. Betreft het aantal te verzenden gezegelde patentakten.
223009/06/1814pagina67Ontvangen van de Gouverneur van de provincie Vriesland brief nr 723. Oproep aan loteling Jacob Taekes Boorsma om zich op 15 juni in Leeuwarden te melden.
223019/06/1814pagina68Ontvangen van de Gouverneur van de provincie Vriesland brief nr 776. Betreft de arrestatie van de dragonder Jan Sakes van der Werf. Tevens opsporing verzocht van de dragonder Theodorus Jacobs Mulslegel.
223022/06/1814pagina69Ontvangen van de Gouverneur van de provincie Vriesland brief nr 780. Betreft de dragonders Jan Sakes van der Werf en Theodorus Jacobs Mulslegel. Dringend verzoek om zich te melden.
223025/06/1814pagina70Ontvangen van de Gouverneur van de provincie Vriesland brief nr 568. Betreft de begroting van 1814 en de achterstand, reparatien en onderhoud door de armenadministratie.
223018/06/1814pagina72Ontvangen van de Gouverneur van de provincie Vriesland brief nr 14. Betreft het gebruik van borgtocht door de plaatselijke ontvangers.
223025/06/1814pagina73Ontvangen van de Gouverneur van de provincie Vriesland brief nr 572a. Betreft het gebruik van borgtocht door de plaatselijke ontvangers.
223027/06/1814pagina74Ontvangen van de Gouverneur van de provincie Vriesland brief nr 644. Betref de eeuwige renten van de pastorie van Ee en Engwierum.
223009/07/1814pagina75Ontvangen van de Gouverneur van de provincie Vriesland brief nr 838. In december had de gemeente een geleverd en terug ontvangen paard gestald bij kastelijn Plekker In Leeuwarden. Verzoek tot betaling van de kosten.
223016/07/1814pagina76Ontvangen van de Gouverneur van de provincie Vriesland brief nr 657. In december had de gemeente een geleverd en terug ontvangen paard gestald bij kastelijn Plekker In Leeuwarden. Verzoek tot betaling van de kosten.
223015/07/1814pagina77Ontvangen van de Gouverneur van de provincie Vriesland brief nr 862. Betreft in gebrek blijven van de betaling voor de kustartillerie.
223016/07/1814pagina78Ontvangen van de Gouverneur van de provincie Vriesland brief nr 869. Bericht dat de gelden voor de betaling van de geleverde dragonderpaarden klaar ligt.
223022/07/1814pagina79Ontvangen van de Gouverneur van de provincie Vriesland brief nr 526. Betreft in gebrek blijven van de betaling voor de Landmilitie.
223005/07/1814pagina80Ontvangen van de Gouverneur van de provincie Vriesland brief nr 688. Betreft de gemeentelijke inkomsten en uitgaven over de jaren 1813 en 1814.
223026/07/1814pagina82Ontvangen van de Gouverneur van de provincie Vriesland brief nr 889. Beschrijving met cijfers van de financiŽle achterstand van de gemeente en het armbestuur van Engwierum.
223030/07/1814pagina85Ontvangen van de Gouverneur van de provincie Vriesland brief nr 758. Wegens geconstateerde pest in Smirna en een daar liggend schip met bestemming Amsterdam is waakzaamheid geboden voor strandvonders en elke zeevarende. Hierbij ook eenige maatregelen.
223020/08/1814pagina87Ontvangen van de Gouverneur van de provincie Vriesland brief nr 195. Betreft een probleem bij de betaling van de personele repartitie.
223026/08/1814pagina88Ontvangen van de Gouverneur van de provincie Vriesland brief nr 822. Behorende bij brief van 26-08-1814 no 822.
223027/08/1814pagina89Ontvangen van de Gouverneur van de provincie Vriesland brief nr 842. Uitgebreide verhandeling over de betaling van de traktementen der predikanten.
223031/08/1814pagina91Ontvangen van de Gouverneur van de provincie Vriesland brief nr 840a. In december had de gemeente een geleverd en terug ontvangen paard gestald bij kastelijn Plekker In Leeuwarden. Verzoek tot betaling van de kosten.
223003/09/1814pagina92Ontvangen van de Gouverneur van de provincie Vriesland brief nr 863. brief betreffende de berging en redding van in zee geviste en gestrande goederen [geen beschrijving van het besluit]
223003/09/1814pagina93Ontvangen van de Gouverneur van de provincie Vriesland brief nr 864. Het vanuit Smirna uitgevaren schip met mogelijk pest aan boord is in Den Helder aangekomen en ligt in quarantaine.
223006/10/1814pagina94Ontvangen van de Gouverneur van de provincie Vriesland brief nr 1014. Betreft traktementen naar aanleiding van een meningsverschil tussen de ingezetenen en de predikant van Oostrum en Jouwswier.
223031/10/1814pagina95Ontvangen van de Gouverneur van de provincie Vriesland brief nr 1106. Betreft een meningsverschil over het domicilie van onderstand van Siebe Hendriks Bottinga tussen Engwierum en Ferwerd.
223031/10/1814pagina96Ontvangen van de Gouverneur van de provincie Vriesland brief nr 1109a. Betreft het afschaffen van de arrondissementen en de functie van commissaris in een arrondissement. Deze commissaris kan voortaal lid der gedeputeerde staten zijn.
223004/11/1814pagina97Ontvangen van de Gedeputeerde staten van Vriesland brief nr …... Betreft de vereffening van de 10 pCts heffing op plaatselijke inkomsten.
223004/11/1814pagina98Ontvangen van de Gedeputeerde Staten van Vriesland brief nr …... Betreft de vereffening van de 10 pCts heffing op plaatselijke inkomsten.
223007/11/1814pagina99Ontvangen van de Gouverneur van de provincie Vriesland brief nr 1121a. Herroeping van enkele ingevoerde besluiten ten aanzien van de verhuur van vastigheden behorende aan gestichten van liefdadigheid en de inrichtingen van weldadigheid.
223008/11/1814pagina100Ontvangen van de Gouverneur van de provincie Vriesland brief nr 1130. Betreft de nationale feestelijkheden op 18 november aanstaande. Dit naar aanleiding van de omwenteling van 18 november 1813 en de verjaardag van de princes van oranje op 17 november.
223010/11/1814pagina101Ontvangen van de Gouverneur van de provincie Vriesland brief nr 1138a. Dankstond in de kerken op de de nationale feestelijkheden op 18 november aanstaande. Dit naar aanleiding van de omwenteling van 18 november 1813 en de verjaardag van de prinses van oranje op 17 november.