Index Mairie Ee (Oostdongeradeel) inv.nr. 229 (Ingekomen stukken 1813)
ToegangInv.nr.DatumNadere aanduidingAanduidingNaam of titel
222901/12/1812pagina1Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1587. Enige besluiten omtrent de registers van de civielen staat.
222924/12/1813pagina2Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1628. Geschil over het onderhoud van het jaagpad van Dokkum naar Oostrum en Ee.
222929/12/1813pagina4Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 750a. Enige besluiten omtrent de suppletoire roles der patenten.
222930/12/1812pagina5Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 54. Besluiten betreffende de betalingen voor de dienst van 1813.
222903/01/1813pagina6Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 3. Betreft de drukkosten van verschillende benodigde registers.
222911/01/1813pagina8Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 52a. Betreft al of niet betaling van de kosten bij aangifte van een misdrijf of overtreding.
222913/01/1813pagina9Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 72. Betreft verhuring aan schoolmeesters of behoeftigen.
222917/01/1813pagina10Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 57. Verhandeling over de te leveren 15000 paarden voor het leger. O.a. Vergoeding, kenmerken aantallen etc.
222908/02/1813pagina14Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 55. Verhandeling over de te leveren paarden voor het leger. O.a. Vergoeding, kenmerken aantallen etc.
222918/01/1813pagina16Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 60a. Betreft de te betalen indemniteitskosten door de afgekeurde concrits van de klasse 1811.
222919/01/1813pagina17Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 66b. Uiterste leveringsdatum van de te leveren paarden voor het leger.
222916/01/1813pagina19Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 32. Besluiten betreffende de betalingen voor de dienst van 1813.
222924/01/1813pagina20Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 86a. Bericht dat alle kustkannoniers met verlof zich uiterlijk 1 februari in Delfzijl moeten melden.
222925/01/1813pagina21Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 144a. Betreft het kappen van bossen die aan gemeenten of instellingen van liefdadigheid behoren.
222927/01/1813pagina22Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 110. Uitgebreide verhandeling over de te leveren paarden en de vrijwilligers voor het leger.
222927/01/1813pagina26Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 104. Betreft de betaling van de veldwachters en de daaraan verbonden verhoging van de grondbelasting.
222930/01/1813pagina29Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 186a. Hernieuwde oproep aan de maires om te zorgen dat aan het decreet van 18 augustus 1811 op de familienamen te voldoen.
222901/02/1813pagina30Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 3b. Bepalingen betreffende de oproeping van de klasse van 1812.
222908/01/1813pagina32Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 32a. Ivm misbruik mag de verkoop van zout niet per gewicht plaatsvinden.
222909/01/1813pagina33Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 7. Richtlijnen voor het budget van 1812.
222929/01/1813pagina35Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 67. Besluiten betreffende de betalingen voor de dienst van 1813.
222901/02/1813pagina37Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 200a. Betreft de kosten van het gezegelde papier.
222902/02/1813pagina38Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 18a. Lengte van de vrijwilligers voor het leger. De door hen te betalen kosten voor de uitrusting en de bewapening.
222903/02/1813pagina39Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 19a. Betreft voorwaarden waaraan de vrijwilligers voor het leger moeten voldoen.
222903/02/1813pagina40Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 19a. Voorwaarden en kosten van de verhuringen van vastigheden aan gestichten van liefdadigheid.
222904/02/1813pagina42Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 143. Betreft de voorraad binnenlandse paspoorten.
222901/02/1813pagina43Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr …... Oproep aan de maires om een vergadering bij te komen wonen.
222906/02/1813pagina44Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 224a. Betreft het dubbelberoep heelmeester-apotheker.
222909/02/1813pagina45Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 65. Plaats en tijd van de komende loting voor de militaire dienst.
222909/02/1813pagina46Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 250a. Toezending van een in te vullen tableau ter opgave van de doofstommen.
222910/02/1813pagina47Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 254a. Verhandeling over de paspoorten en bedelaars.
222910/02/1813pagina48Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 66a. Betreft de prijs van brood voor gearresteerde militairen.
222912/02/1813pagina49Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 266. Verzoek tot opzending van de gevraagde Generale staten van het voor gevallene omtrent de bevolking van het afgelopen jaar.
222913/02/1813pagina50Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 262a. Betreft vreemdelingen en bedelaars en tevens de registers voor vreemdelingen voor de logementhouders.
222915/02/1813pagina51Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 292. Uitgebreide verhandeling over het vissen. Soorten vis, manieren om te vissen, tijden wanneer men mag vissen etc.
222915/02/1813pagina54Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 291. Betreft de financiële afhandeling van de voormalige gemeente Oostdongeradeel ten opzichte van de nieuwe mairies.
222915/02/1813pagina57Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 96a. Betreft de te berekenen prijzen van brood voor de doortrekkende troepen.
222916/02/1813pagina58Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 108a. Betreft het uitzien naar en arresteren van deserteurs uit het leger.
222916/02/1813pagina59Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 109b. Betreft de alfabetische lijst van de klasse 1811 [Hierin geen vermelding van namen]
222917/02/1813pagina60Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 116a. Betreft het aantal te leveren manschappen per canton.
222920/02/1813pagina61Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 315a. Enige bepalingen omtrent het voeren van een apotheek of het uitoefenen van de heelkunde door de weduwen van heelmeesters of apothekers.
222923/02/1813pagina62Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 161. Omschrijving hoe de certificaten voor de conscrits van de klasse 1812 te gebruiken.
222926/02/1813pagina63Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 177. Betreft een schrijven omdat een door Ee geleverd paard aan het leger afgekeurd is. Opdracht om hierin te voorzien door twee nieuwe paarden te sturen.
222926/02/1813pagina65Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 176a. Plaats en zitting data van de raad der recrutering.
222926/02/1813pagina67Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 176b. Voorwaarden voor het zich wenden tot de raad der recrutering.
222905/03/1813pagina68Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 395b. Hernieuwde vraag om de lijst van doofstommen.
222905/03/1813pagina69Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 394. Hernieuwde vraag om het tableau van vaccine gedurende het jaar 1812.
222905/03/1813pagina70Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 45. Betreft onenigheid over wie gerechtigd is tot het tekenen van de certificaten voor afgekeurde lotelingen.
222906/03/1813pagina72Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 403a. Waarschuwing om streng toezicht te houden op aangespoelde goederen. Goederen kunnen besmet zijn en om verspreiding te voorkomen dienen ze berookt te worden. Verder kunnen ze rustverstorende papieren bevatten die aan de prefect overhandigd dienen te worden.
222908/03/1813pagina73Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 416a. Betreft een decreet van Napoleon over misdaad in het leger.
222908/03/1813pagina74Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 420. Betreft gevonden granen bij de Dokkumer Nieuwe zijlen die niet bij de douane zijn aangegeven.
222909/03/1813pagina75Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 85. Betreft twee vrijstelling certificaten voor de opgeschrevenen Geert Baukes Stienstra en IJpe Klases Sipma waarin een fout is gemaakt.
222910/03/1813pagina77Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 177. Betreft besluiten om tot een één duidende opmaak van gemeente inkomsten en uitgaven te komen.
222911/03/1813pagina79Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 297. betreft enige art. omtrent de rôles der patenten.
222916/03/1813pagina80Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr ….. Bekendmaking houdende de opgeschrevenen van de klasse van 1812 [Hierin geen vermelding van namen]
222916/03/1813pagina81Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 468a. Mogelijke komst van de Keizer naar de Nederlanden en derhalve het verzoek om de voornaamste wegen in rijbare staat te brengen cq te houden.
222917/03/1813pagina82Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 322. Betreft de manier waarop de eigenaren van de voor het leger geleverde paarden de betaling kunnen ontvangen.
222919/03/1813pagina83Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 482. Bericht van de komst van 8 [extra] préposés [begeleiders] van de douane die in Dokkumer Nieuwe Zijlen gestationeerd worden. Daarbij een verhandeling over huisvesting en wie dat moet betalen.
222922/03/1813pagina84Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 503. Betreft de vraag wie zorg moet dragen voor betaling van het onderhoud van het z.g Paarde padje [jaagpad] tussen Dokkum en Leeuwarden.
222922/03/1813pagina86Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 505. Autorisatie voor het registreren van de door Jacob Douwes gekozen familienaam van der Oven.
222929/03/1813pagina88Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 505a. Aantal door de maire te beantwoorden vragen betreffende olie van koolzaad en lijnzaad zoals opbrengst, verbruik en waarvoor.
222901/04/1813pagina89Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 566a. Verbod op het afgeven van paspoorten voor vrouwen en kinderen van publieke functionarissen
222902/04/1813pagina90Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 572. Betreft de verantwoording van de financiële administratie van de gemeente die nog niet op orde is.
222905/04/1813pagina92Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 413. Betreft enige artikelen voor de belastingheffing op paarden, runderen en schapen.
222905/04/1813pagina95Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 221. Groot aantal artikelen betreffende de overstorting van effecten van waarde toebehorende aan de gemeenten.
222907/04/1813pagina101Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 424. Enige artikelen betreffende de benoeming van repartiteurs door de minicipale raden waaronder leeftijd, ouderdom, etc
222908/04/1813pagina102Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 30. Uitgebreide verhandeling over de te leveren paarden voor het leger. O.a. Gebreken, kenmerken aantallen etc.
222912/04/1813pagina105Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 68. Verzoek om bij de levering van de legerpaarden enige reserve paarden mee te nemen.
222906/04/1813pagina106Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 228. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 503. Betreft de vraag wie zorg moet dragen voor betaling van het onderhoud van het z.g Paarde padje [jaagpad] tot aan de Hanspoort van Dokkum.
222912/04/1813pagina108Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 65. Toezending van de relevés der directe belastingen voor de opgeschrevenen van de klasse 1812.
222912/04/1813pagina109Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 640. Betreft de huisvesting en kosten van diverse soorten gevangenen.
222912/04/1813pagina111Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 641c. Verbod op het zoeken, rapen en verkopen van kievitseieren na 1 mei.
222915/04/1813pagina112Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 678. Hernieuwd verzoek om de lijst van ingekomen en uitgaande schepen uit de haven van Dokkumer Nieuwe Zijlen gedurende de maanden maart en april.
222905/04/1813pagina113Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 100. Bevel tot het vormen van een Nationale Garde met daarbij aantallen en verdere omschrijvingen.
222916/04/1813pagina115Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 101. Bevel tot het vormen van de Garde d'Honneur met daarbij aantallen en verdere omschrijvingen.
222917/04/1813pagina117Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 693. Betreft het traktement van de predikant van Aalzum.
222918/04/2013pagina119Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 116. Twee pagina grote verhandeling over de oprichting van de Garde d'Honneur.
222921/04/1813pagina121Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 148a. Twee pagina grote verhandeling over de oprichting van de Nationale Garde.
222922/04/1813pagina123Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 169. Pagina grote verhandeling over de oprichting van de Garde d'Honneur met de nadruk op de voorwaarden.
222924/04/1813pagina124Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr .... Ivm met vorming van de Garde d'Honneur de verplichting van de prefect aan de maire van Ee om de gegevens van de volgende personen als nog op te sturen. Arjen Kingma, Minne Mellema, Pieter Meindertsma, Wierd Wigcher Heerema en Sieds Meindersma.
222927/04/1813pagina124Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 217. Lijst van arrondissementen en cantons met daarbij de te leveren aardkarren en paarde, metselaars en aardwerkers.
222927/04/1813pagina127Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 219a. Aanschrijving dat ambtenaren werkzaam bij de administratie der Vereenigde Regten die slechts één kamer bewonen en geen eigen huishouding voeren niet met militaire inkwartiering belast behoeven te worden.
222930/04/1813pagina128Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 229. Betreft het aantal door de gemeente Ee te leveren personen voor de Nationale Garde.
222901/05/1813pagina130Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr …... Verzoek om bij de boekhandelaren na te gaan of er ook schotschriften (pamflet, smaadschrift) aanwezig zijn. Deze in beslag te nemen en het ééń en ander door te geven.
222901/05/1813pagina131Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 554. Betreft de grondbelasting en welke punten hierbij in acht genomen moeten worden.
222901/05/1813pagina132Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 549. Door de wed. Gerrits te Aalsum nog te betalen halster voor aan het leger geleverde paard.
222905/05/1813pagina133Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 28. Betreft de loting voor de Nationale Garde.
222906/05/1813pagina134Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 772. Betreft de kosten voor de releves van de inkomende en uitgaande schepen bij Dokkumer Nieuwe Zijlen.
222911/05/1813pagina136Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 68. Oproep aan Romke Hendriks Sluik voor de Nationale Garde voor dienst op Texel.
222912/05/1813pagina137Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 799. Betreft het traktement van de predikant van Aalzum.
222914/05/1813pagina138Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 301. Aantal artikelen betreffende de financiële verantwoordelijkheid van de leden van de municipale raad.
222914/05/1813pagina140Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 300. Enige besluiten ten aanzien van Markten en veilplaatsen.
222915/05/1813pagina140aOntvangen van de prefekt van Vriesland brief nr ….. Omschrijving van uitrusting en kosten daarvan voor leden van de Nationale Garde.
222918/05/1813pagina141Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 309. Betreft de kosten voor de releves van de inkomende en uitgaande schepen bij Dokkumer Nieuwe Zijlen.
222915/05/1813pagina142Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 302a. Verzoek om als gemeente zich te abonneren op het blad: Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding.
222918/05/1813pagina143Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 825. Betreft het niet aangekomen bestel en begroting van de reparatie van de Aalzumerweg en de twee valaten onder Aalzum en Oostrum. Tevens de verhuur van een kamer en een huizinge te Ee.
222918/05/1813pagina145Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 829. Betreft de alimentatie van de kinderen van Joukje Willems.
222920/05/1813pagina147Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 833a. Oproep aan de kerkgenootschappen om de overwinning van de keizer in de velden van Lutzen op luisterrijke wijze te vieren.
222921/05/1813pagina148Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 837. Hernieuwd verzoek om toezending van de tabel der industriële en manufacturiele statistiek.
222921/05/1813pagina149Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 840a. Betreft het aannemen van een familienaam.
222924/05/1813pagina150Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 314. Betreft de betaling van h t één en twintigste der gemeente inkomsten voor de reserve compagnie.
222928/05/1813pagina151Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 332. Uitgebreide verhandeling over de manier van boeken bij de gemeentelijke begroting.
222931/05/1813pagina154Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 210. Order dat Sake Bouwes Streekstra als suppleant van Romke Hendriks Sluyik zich moet melden bij de Nationale Garde voor de dienst op Texel.
222901/06/1813pagina155Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 335. Betreft bestel en begroting van de reparatie van de Aalzumerweg en de twee valaten onder Aalzum en Oostrum.
222910/06/1813pagina157Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr ….. Aanschrijving dat de overwinning van de Keizer te Wurtchen in de kerkgebouwen op plechtige wijze gevierd dient te worden.
222908/06/1813pagina158Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 693. Achttien artikelen over de roles van de diverse belastingen.
222909/06/1813pagina160Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 52a. Betreft de te berekenen prijzen van brood voor gearresteerde militairen.
222912/06/1813pagina161Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 956a. Verzoek om een lijst met alle gegevens betreffende de veeartsen in de gemeente.
222912/06/1813pagina162Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 969a. Verzoek om het bijgeleverde tablau met diverse gegevens betrekkelijk de hoornbeesten nauwkeurig na te zien [tableau niet aanwezig]
222914/06/1813pagina163Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 371. Betreft de nog te betalen prelevement van het honderdste des gemeentes inkomsten.
222914/06/1813pagina164Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 370b. Besluit om voor de verificatie de gemeente kassen in drie klassen te verdelen.
222915/06/1813pagina166Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 374. Betreft autorisatie voor de releves van de inkomende en uitgaande schepen bij Dokkumer Nieuwe Zijlen
222922/06/1813pagina167Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1022. Betreft een aanschrijving over de aanneming van familienamen.
222922/06/1813pagina170Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 409. Betreft de betaling van het prelevement van het een tiende der vaste goederen voor den Eredienst.
222924/06/1813pagina171Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 415. Betreft onderhoud en reparatie van de Aalzumerweg en de twee valaten onder Aalzum en Oostrum.
222925/06/1813pagina173Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1034. Aanschrijving aan de maire om er voor te zorgen dat Jacobus Nicolaas Talma aan zijn belasting verplichtigen voldoet.
222928/06/1813pagina175Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1048a. Wegens de pest op Malta moeten schepen uit het middellandse zee gebied, Engeland en Ierland bij aankomst 20 dagen in quarantaine worden gehouden.
222930/06/1813pagina177Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1071. Vele pagina's over de inrichting van de gemeenten. Stemmen en plaats waar de vergaderingen moeten plaats vinden.
222903/07/1813pagina186Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1084a. Betreft enige premies van aanmoediging voor de landbouw.
222906/07/1813pagina187Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1112. Mededeling dat van der Haegen van Mussain benoemt is als onder-prefect.
222910/07/1813pagina188Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1124a. Wegens de pest op Malta moeten schepen uit het middellandse zee gebied 20 dagen in quarantaine worden gehouden. Voor Engeland en Ierland is dit nu 10 dagen.
222921/07/1813pagina190Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 481. Verzoek om opgave van de kosten over 1812 wegens onderhoud aan bruggen en vallaten. Tevens de bgroting hierover voor 1813.
222913/08/1813pagina192Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1313b. Wegens de pest op Malta moeten schepen uit het middellandse zee gebied 20 dagen in quarantaine worden gehouden. Voor Engeland en Ierland is dit nu 10 dagen. De gele koorts in nu in Malaga en thans moeten ook binnenkomende Franse en Spaanse schepen tien dagen in quarantaine.
222918/08/1813pagina194Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 582. Betreft de gemeentebegroting van 1812 en 1813.
222930/08/1813pagina195Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 639. Autorisatie voor de aanschafkosten van bussen en sloten nodig bij de vergaderingen.
222903/09/1813pagina196Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 649. Betreft het onderhoud van de sluis bij Esumazijl en de vallaten van Oostrum em Aalsum.
222915/09/1813pagina199Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 3. Bekendmaking voor de opgeschrevenen van de klasse 181....
222911/09/1813pagina200Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 670. Betreft het onderhoud van de sluis bij Esumazijl en de vallaten van Oostrum em Aalsum.
222918/09/1813pagina202Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1469. Teruggezonden akten van de burgerlijke stand [Hierin geen namen]
222925/09/1813pagina203Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 728. Betreft het traktement van schoolmeesters, onderhoud van dorpsscholen en armenhuizen. Tevens het traktement van sluiswachters en onderhoud van de sluis van Esumazijl.
222901/10/1813pagina206Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 750b. Betreft de betalingen van het onderhoud aan de sluis bij Esumazijl en de vallaten van Oostrum em Aalsum.
222901/10/1813pagina207Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 750a. Betreft de betalingen van het onderhoud aan de sluis bij Esumazijl en de vallaten van Oostrum em Aalsum.
222913/10/1813pagina209Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 471. Oproeping van Thomas Renderts tot de maritieme dienst.
222928/10/1813pagina211Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 562. Betreft de releves der directe belastingen voor de opgeschrevenen van de klasse 1813 welke afgekeurd zijn.
222910/11/1813pagina212Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1725. Teruggezonden akten van de burgerlijke stand [Hierin geen namen]
222904/11/1813pagina213Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 602. Bericht dat alle verloven van de kustkanonniers worden ingetrokken.
222915/11/1813pagina214Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1758. Verzoek om rust en orde wegens vertrek van de Fransen en de nadering van de vijand.
222925/11/1813pagina215Ontvangen van de raad van prefekture van Vriesland brief nr 4. Toezending van een notificatie [Hierbij geen verder toelichting]
222927/11/1813pagina216Ontvangen van de raad van prefekture van Vriesland brief nr 7. Notificatie tot bevordering van het dragen van een Oranje teken.
222926/11/1813pagina217Ontvangen van de raad van prefekture van Vriesland brief nr 16. Aanschrijving betreft de inning der belastingen.
222928/11/1813pagina218Ontvangen van de raad van prefekture van Vriesland brief nr 12. Dag order van de Russische Overste Rosen [Hierbij geen verder toelichting]
222903/12/1813pagina219Ontvangen van de raad van prefekture van Vriesland brief nr 1797a. Proclamatie aan de Nederlanders [Hierbij geen verder toelichting]
222901/12/1813pagina220Ontvangen van de raad van prefekture van Vriesland brief nr 3. Proclamatie aan de Vriezen [Hierbij geen verder toelichting]
222906/12/1813pagina221Ontvangen van de raad van prefekture van Vriesland brief nr 1803. Werving van vrijwilligers voor de lands verdediging. O.a door de plaatsing van een collectebus die door drie leden van de municipalen raad geleegd dient te worden.
222907/12/1813pagina222Ontvangen van de commissarissen generaal in het departement Vriesland brief nr 1810. Enige besluiten en proclamaties betreft de nieuwe staatsinrichting en de Nationale Garde.
222907/12/1813pagina223Ontvangen van de commissarissen generaal in het departement Vriesland brief nr 1809d. Toezending van het besluit dat de administratie van justitie overeenkomstig de tegenwoordige zaken is gebracht.
222909/12/1813pagina224Ontvangen van de commissarissen generaal in het departement Vriesland brief nr 1815a. Proclamatie dat de Prins van Oranje de soevereiniteit van het verenigd Nederland aanvaard heeft.
222902/12/1813pagina225Ontvangen van de commissarissen generaal in het departement Vriesland brief nr 1817a. Extract betreffende het openbaar onderwijs.
222904/12/1813pagina226Ontvangen van de commissarissen generaal in het departement Vriesland brief nr 21. Extract betreffende het openbaar onderwijs voornamelijk over de academiën. Waaronder de afschaffing van het gebruik van de Franse taal.
222914/12/1813pagina227Ontvangen van de commissarissen generaal in het departement Vriesland brief nr 704. Benoeming van Pesters van Cattenburg tot commissaris generaal bij de Russische en Pruisische legers.
222918/12/1813pagina228Ontvangen van de commissarissen generaal in het departement Vriesland brief nr 1839. Enige maatregelen betreffende de Franse ingezetenen in de gemeente.
222920/12/1813pagina229Ontvangen van de commissarissen generaal in het departement Vriesland brief nr 726a. Voorwaarden omtrent de levering van 75 paarden voor de Russische artillerie.
222923/12/1813pagina230Ontvangen van de commissarissen generaal in het departement Vriesland brief nr 1855. Betreft de rekeningen van kerk en armvoogdij.
222906/07/1813pagina231Ontvangen van de onder-prefekt van het Arrondissement Leeuwarden brief nr ….. Kennismakingsbrief na zijn beëdiging
222907/07/1813pagina232Ontvangen van de onder-prefekt van het Arrondissement Leeuwarden brief nr …. Toezending van de burgerkaarten van de ingezetenen van de gemeente.
222917/07/1813pagina233Ontvangen van de onder-prefekt van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 5. Betreft de uitgifte van paspoorten. Tevens verzoek om een regelmatige informatie omtrent voorvallen waarbij politie nodig is.
222921/07/1813pagina234Ontvangen van de onder-prefekt van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 6. Verzoek van een opgave van de oppervlakte landbouw per gewas in de gemeente.
222915/07/1813pagina235Ontvangen van de onder-prefekt van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 3b. Verzoek om een tableau wegens de consumptie van vlees in de gemeente over de jaren 1809, 1810, 1811 en 1812 in te vullen.
222926/07/1813pagina236Ontvangen van de onder-prefekt van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 3. Uitnodiging voor het assisteren bij de trekking voor de nationale garde.
222926/07/1813pagina237Ontvangen van de onder-prefekt van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 8a. Verzoek om gegevens aangaande de hoeveelheden wol. O.a. bij de vellen-bloterijen.
222927/07/1813pagina238Ontvangen van de onder-prefekt van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 2. Aantal artikelen betreffende de opmaking van de lijsten van opgeschrevenen van de klasse 1813.
222928/07/1813pagina239Ontvangen van de onder-prefekt van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 1b. Verzoek om de processenverbaal wegens de gemeente kas voortaan rechtstreeks naar de onderprefekt te sturen.
222902/08/1813pagina240Ontvangen van de onder-prefekt van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 11. Verzoek van een opgave van de oppervlakte grasland en het gebruik daarvan. Zeer uitgebreide vragenlijst.
222902/08/1813pagina242Ontvangen van de onder-prefekt van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 8. Betreft de rôles der patenten.
222902/08/1813pagina243Ontvangen van de onder-prefekt van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 12b. Betreft de feestelijkheden op de geboortedag van de keizer op 15 augustus.
222903/08/1813pagina244Ontvangen van de onder-prefekt van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 15. Verzoek om bij overlijden door een besmettelijke ziekte de onder-prefekt te informeren.
222906/08/1813pagina245Ontvangen van de onder-prefekt van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 5. Betreft een verhandeling over de Nationale Garde en met name over plaatsvervangers.
222906/08/1813pagina247Ontvangen van de onder-prefekt van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 5. Oproep voor de Nationale Garde. Romke Hendriks Slink, Dooitje Klazes Landstra, Douwe Ruurds de Vries, Tabe Wobkes Sijtsma, IJnse Gerbens Tuinsma, Jan Hendriks Hendriksma, Geert Tjibbes Obma, Douwe Herkes van der Ploeg, Hendrik Pieters Rieswijk, Pieter Sjoerds Rolma en Douwe Jelmers Boersma.
222906/08/1813pagina248Ontvangen van de onder-prefekt van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 5. Enige officieren van de Nationale garde.
222909/08/1813pagina249Ontvangen van de onder-prefekt van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 6. Volledig in het Frans gestelde brief.
222909/08/1813pagina250Ontvangen van de onder-prefekt van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 6. Volledig in het Frans gestelde brief.
222906/08/1813pagina251Ontvangen van de onder-prefekt van het Arrondissement Leeuwarden brief nr .. Betreft het budget voor de feesten van de verjaardag en de kroning van de keizer.
222907/08/1813pagina252Ontvangen van de onder-prefekt van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 17. Ter voorkoming van desertie van de krijgsgevangenen moet een reiziger in Friesland voorzien zijn van een paspoort.
222920/08/0183pagina253Ontvangen van de onder-prefekt van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 27. Personen uit welker taal en kleding men kan opmaken dat zij vreemdelingen zijn en die geen paspoort bezitten dienen gearresteerd te worden.
222927/08/1813pagina254Ontvangen van de onder-prefekt van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 21. Instructies betreffende de opsporing van personen die zich niet aan de instructies van de conscriptie hebben gehouden.
222928/08/1813pagina257Ontvangen van de onder-prefekt van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 23a. Betreft de rôles op de runderbeesten, paarden en schapen.
222908/09/1813pagina258Ontvangen van de onder-prefekt van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 23. Betreft de voor de Nationale Garde opgeroepen Romke Hendriks Slink en de daaraan verbonden kosten.
222908/09/1813pagina259Ontvangen van de onder-prefekt van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 27. Besluit met daaraan verbonden een aantal artikelen betreffende de Nationale Garde.
222908/09/1813pagina260Ontvangen van de onder-prefekt van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 31. Verklaring over de term veepest en het begrip besmettelijke ziekten.
222921/09/1813pagina261Ontvangen van de onder-prefekt van het Arrondissement Leeuwarden brief nr .... Klein handgeschreven briefje met de notitie dat een bedrag niet ingevuld is.
222918/09/1813pagina262Ontvangen van de onder-prefekt van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 9a. Betreft betaling voor halsters en ijzers voor de aan het leger geleverde paarden.
222912/09/1813pagina263Ontvangen van de onder-prefekt van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 27a.Voorwaarden voor vervangers voor de lotelingen van de klasse 1812 en 1813.
222915/09/1813pagina264Ontvangen van de onder-prefekt van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 32. Uitgebreide verhandeling over zinnelozen. Onderhoud, huisvesting, financiën etc.
222913/09/1813pagina267Ontvangen van de onder-prefekt van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 29. Klein handgeschreven briefje met de melding van een bijgevoegde missive aangaande de conscriptie.
222913/09/1813pagina268Verschillende in het Frans gestelde voorbeeld tableaus.
222925/09/1813pagina294Ontvangen van de onder-prefekt van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 35. Betreft de feestelijkheden vanwege de luisterrijke overwinning van de keizer bij Dresden.
222927/09/1813pagina295Ontvangen van de onder-prefekt van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 33. Betreft de belasting op het mobilair. Een extract van het fonds Non-valeurs met namen en betalingen. Willem Wietzes, Tjepke Jeltema, Johannes Tjepkes, Eelke Heerkes, Jacob Teunder, Antje Pietes cs, Antje Douwes, Thijs Klaazes.
222908/10/1813pagina297Ontvangen van de onder-prefekt van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 41. Waarschuwing dat in het departement van de Lippe en bende van rond 50 joden, zowel mannen als vrouwen, actief als gauwdieven. Tevens de waarschuwing om voorzichtig te werk te gaan met het uitgeven van paspoorten met name aan joden of andere verdachte personen.
222911/10/1813pagina298Ontvangen van de onder-prefekt van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 46. Toestemming aan Joden om Bijbelse voornamen aan de kinderen te geven.
222912/10/1813pagina299Ontvangen van de onder-prefekt van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 30. Opdracht dat de veldwachters de leden van de plaatselijke Nationale Garde voor de oefeningen zullen oproepen.
222913/10/1813pagina300Ontvangen van de onder-prefekt van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 18. Verhandeling over de betalingen voor de reserve compagnie.
222918/10/1813pagina301Ontvangen van de onder-prefekt van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 49. Betreft de afgifte van paspoorten.
222918/10/1813pagina302Ontvangen van de onder-prefekt van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 62. Betreft een achterstallige betaling ivm de leveringen van paarden aan het leger.
222925/10/1813pagina303Ontvangen van de onder-prefekt van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 48. Verzoek om huisvesting wanneer officieren van de Nationale Garde voor inspectie langs komen.
222926/10/1813pagina304Ontvangen van de onder-prefekt van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 62. In lokalen van herbergen die door de gemeente worden gehuurd omdat ze geen eigen gemeentehuis hebben mogen geen wijnen of dranken worden opgeslagen.
222918/10/1813pagina305Ontvangen van de onder-prefekt van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 52. Lijst van wegen die voortaan departementaal verklaard zijn.
222929/10/1813pagina306Ontvangen van de onder-prefekt van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 59. Zonder schriftelijke toestemming mogen er geen paspoorten aan douaniers afgegeven worden.
222930/10/1813pagina307Ontvangen van de onder-prefekt van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 60. Verzoek om bericht dat de beëdigingen van veldwachters door de vrederechters geregistreerd is.
222905/11/1813pagina308Ontvangen van de onder-prefekt van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 58. Betreft de prijs van brood voor gearresteerde militairen.
222906/11/1813pagina309Ontvangen van de onder-prefekt van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 66b. Bevestiging van de benoeming van Hans Blom tot veldwachter als vervanger voor Ale Johannes Smeding die ontslag heeft gekregen.
222910/10/1813pagina310Ontvangen van de onder-prefekt van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 68. De kosten van de platen voor de veldwachters kosten 6 franc per stuk [zwart lederen koppel voorzien met een ovale geel koperen plaat waarop de naam van de gemeente gegraveerd is.
222920/12/1813pagina311Ontvangen van de commissaris van het Arrondissement Leeuwarden brief nr ….. Kennismakings brief van de nieuwe commissaris van het arrondissement Leeuwarden.
222921/12/1813pagina312Ontvangen van de commissaris van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 1. Bericht van toezending van een kopie [zie blz 313]
222918/12/1813pagina313Ontvangen van de commissaris generaal in het departement Vriesland brief nr 722. Schrijven ivm de gewapende burgerwacht.
222921/12/1813pagina314Ontvangen van de commissaris van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 2. Betreft de manier van het verzenden van officiële brieven.
222921/12/1813pagina315Ontvangen van de commissaris van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 1. Enige publicaties aangaande tabak en convoijen en licenten.
222921/12/1813pagina316Ontvangen van de commissaris van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 3. Proclamatie waarin de ingezetenen worden opgeroepen om de wapens op te nemen en fondsen bijeen te brengen tot verdediging van het vaderland.
222921/12/1813pagina317Ontvangen van de commissaris van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 2. Betreft de levering van trekpaarden voor het leger [zie blz 318]
222917/12/1813pagina318Ontvangen van de commissaris generaal in het departement Vriesland brief nr 715. Besluiten omtrent de betaling van de geleverde paarden aan het leger.
222921/12/1813pagina319Ontvangen van de commissaris van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 1. Opdracht aan de Maire om te onderzoeken of er ook partijen tabak achter gehouden worden.
222921/12/1813pagina320Ontvangen van de commissaris van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 3. Betreft de oproep om vrijwilligers om de vestingen Delfzijl en Coevorden te bevrijden.
222922/12/1813pagina321Ontvangen van de commissaris van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 4. Betreft de voedsel- en veevoer voorziening van de militaire troepen die te wensen overlaat.
222923/12/1813pagina323Ontvangen van de commissaris van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 5. Verklaring dat de werving en oproep voor de militaire dienst voortaan niet meer door de burgerlijke autoriteiten zal geschieden. In plaats daarvan dienen de burgerlijke autoritheiten sommen geld over te maken aan de commissaris generaal van de provincie die verder zorg voor de recrutering zal dragen. Cavalerist met paard 500 gulden en een infanterist 125 gulden.
222923/12/1813pagina324Ontvangen van de commissaris van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 6. Betreft de reglementaire inzameling der vrijwillige giften voor de wapening ter verdediging van het vaderland.
222911/12/1813pagina325Ontvangen van de Prins van Oranje brief nr 11. Betreft de inzameling van giften ten behoeve van de algemene bewapening. Overal dienen kisten te worden geplaatst voorzien van twee sloten. Achttien artikelen hierover.
222924/12/1813pagina328Ontvangen van de commissaris van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 4. Betreft paspoorten.
222924/12/1813pagina329Ontvangen van de Prins van Oranje brief nr 11. een tiental artikelen aangaande de paspoorten en het vrij reizen door het land.
222923/12/1813pagina331Ontvangen van de commissaris van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 2. Betreft het opstellen en opsturen van het budget voor 1814.
222927/12/1813pagina332Ontvangen van de commissaris van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 6. Het luiden van de klokken voor de erediensten is zoals van ouds toegestaan.
222927/12/1813pagina333Ontvangen van de commissaris van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 7. Toezending van een uitgebreide instructie aangaande het binnenlands verkeer en het toezicht hierop.
222928/12/1813pagina338Ontvangen van de commissaris van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 8. Betreft de toezending van de akten der burgerlijke stand.
222929/12/1813pagina339Ontvangen van de commissaris van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 9. Oproep aan de maire om er voor te zorgen dat een missive door de dominees wordt voor gelezen. De brief is een oproep van de Vorst aan een ieder om mee te werken aan de opbouw en verdediging van het land.
222930/12/1813pagina342Ontvangen van de commissaris van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 12. Het begraven van de doden in de kerken is zoals van ouds toegestaan.
222930/12/1813pagina343Ontvangen van de commissaris van het Arrondissement Leeuwarden brief nr 13. Toezending van een besluit van acht artikelen van de Prins van Oranje. Behelst de oprichting van het Staatsblad per 1 januari 1814.