Streekarchief Noordoost Friesland. Archief Herv. Kerk Hollum, Ballum Ameland
[ ….... ] Toevoeging gebaseerd op aannames en/of andere vermeldingen in deze inventaris.
Index A 1735-1772 Index B 1777-1800
Let op. De losse bladen zijn niet overal op datum ingebonden.
InvBlz
06091736A19BetVoor Aeltje Ruits kist aan houit en maeken en spijkers tesamen.5 . 0 . 0
09091736A19BetAan Douwe Mets betaelt voor de …...aeger en graft macken van Aeltje Reurts.2 . 11 . 0
01111736A20BetAan Jan Sanders getaelt voor geleverde winkelwaere aen de arme en meede voor brandewijn en jenever voor de beure die Aeltje Reurt houde [bij overlijden] in alles volgens qutantie verscheene een week van sint Japick op Alder[heiligen]15 . 1 6. 1
16111738A25BetAaen Douwe Mets betaelt van verdijneken [verdiensten] van dee daagers [dragers] van Aneke Gatjes en dee grafsmakers en het bier in de huis gehaelt.4 . 0 . 0
16111738A26BetAen Sjidts Gerrjts voor Anke Gatjes kist.10 . 10 . 0
14121738A26BetAen Jens Lubberts gegeven voor dat sij bijde kinders in die hujs geweest is wilt Anke [Gatjes] doot was. 0 . 8 . 0
14121738A26BetBetaelt voor een laken daer Anke Gatjes in gebaert is.0 . 16 . 0
07021739A27BetVoor Janke Hindriks [wegens haar overlijden] van wassen om nooden en lacken over de kist.1 . 0 . 0
07021739A28BetAen lacken [lijklaken] daer sij [Janke Hendriks] in baerd [opgebaard] is betaelt.2 . 0 . 0
07021739A28BetAen Sijds Gerrits voor Janke Hendriks kist. 10 . 10 . 0
07021739A28BetVoor brandewijn toe baeren vande sel[ve] [Janke Hendriks]0 . 18 . 0
07021739A28BetAen Douwe Mets betaelt voor draegers bier [overlijden Janke Hendriks]3 . 0 . 0
15031739A28BetAen Anne Wiebes betaelt voor winkelwaere voor Jens Lubberts tot dat zij sturf.3 . 16 . 0
15031739A28BetAen Nuttert Backer voor brood voor Jens Lubberts1 . 2 . 0
15031739A28BetAen de waeckers die bij Jens Lubberts waeckt bet[aald]1 . 5 . 0
15031739A28BetAen Douwe Mets betaelt voor bier voor Jens [overlijden Jens Lubberts]0 . 6 . 8
16031739A28BetVoor boelgoet omseggen [leedzeggen] en papier en inkt [overlijden Jens Lubberts]0 . 6 . 8
16031739A28BetVoor Jens Lubberts dootschuld met de kist in alles.14 . 17 . 0
15051739A29BetAen Nutter backer voor brood van Wijtske Hessels betaelt2 . 7 . 0
15051739A29BetDe goedvrouwe [vroetvrouw] betaelt voor oppassen bij Jens Lubberts.2 . 0 . 0
16031739A32OntVan boelgoeds gelt van Ancke Gaetjes.26 . 10 . 0
20041739A32OntVan boelgoeds gelt van Jens Lubberts.20 . 3 . 0
10101740A38BetAen Trijn Wijnnants gegeven tot doodt schult fan haer man [Theunis Wijnands?]12 . 0 . 0
05011741A40BetAen Douwe Mets betaalt op mengels bier ….....0 . 14 . 0
11011741A40BetAen Sioucks betaelt voor et klaedt over de kist.0 . 6 . 0
15011741A40BetAen Lodtske Outgers betaelt voor brandewijn en sucker en aen voorij.....0 . 13 . 8
13011741A40BetAen Sijs Gerrits betaelt voor de kist.11 . 5 . 0
13011741A40BetAen Douwe Mets betaelt aan bier en jenver. 4 . 5 . 0
00001742A47OntFan Bauck Jans bo[e]lgoet.25 . 9 . 0
00001742A47OntFan de boedel fan Teues Wijnnandts ontvang.40 . 0 . 0
07101759A135BetBetaelt aen Jascob Pijtters voor een koe voor Bouwe Wijbrants en Krijnke Jochems.20 . 0 . 0
13101759A135BetKrijnke Jochems [relatie met Bouwe Wiebrens] en haer doghter weekgelt.7 . 8 . 0
11101759A135BetAen Baukje Abrahams aen wegh gehaelde [opgehaalde] waren van [voor] Krijnke Jochems terwijl haer man [Bouwe Wiebrens] op sijn doodbed gelegen heeft en dood boven d aerde gestaan heeft2 . 0 . 8
13101759A135BetAen Dirkjen Jobs onkosten op 't leed en graftmaken van Bouwe Wijbrant [relatie met Krijnke Jochems]3 . 17 . 0
13101759A135BetAen bier voor d 'selve [Bouwe Wijbrant gehuwd met Krijnke Jochems] van Neeltjen Wijbrants. 0 . 7 . 0
13101759A135BetNogh aen Sijtse Joukes aen gehaalde waren voor d 'selve [Bouwe Wijbrant gehuwd met Krijnke Jochems] X
13101759A136BetAen Gerrit Sijdses van d 'doodkist van Bouwe Wijbrants [gehuwd met Krijnke Jochems] 10 . 0 . 0
30011760A137BetVan Reijnou Gatjes haere grafmaken en dragen aen Dirckje mui [Dirkje Jobs] 3 . 10 . 0
30011760A137BetAen Saeckjen Gerrits betaelt doe Reijnou [Gatjes] te kerken brogt is.2 . 10 . 4
04021760A137BetReinou Gatjes den 4 februarij haar doot schult betaelt aen Saeckjen Gerrits van baren en kist leggen en kerken brengen 2 . 6 . 0
04021760A137BetReijnou Gatjes haer kist betaelt aen Gerrit Sieddes. 9 . 10 . 0
00111763A150BetTutmuijs [Tiet Wijnands] doot schulden voor de kijst.10 . 0 . 6
00111763A150BetDoe Tutmuijs [Tiet Wijnands] gebaerd is en doe sij ijn de kijst gelied is.0 . 0 . 4
00111763A150BetEn vna om nooden [benodigdheden] en van de dragers saemen [overlijden Tiet Wijnands]9 . 8 . 0
00021765A155BetAen de timmerlui geeven an Nanne [Piers] voor Cornelis Wijnand sijn doodkist.10 . 0 . 0
00021765A155BetCornelis Winand sin dootschulden van begraven en baeren in de kist te leggen en grave macken.9 . 5 . 0
00051765A156BetVoor Margrite dootschuld voor het begraven voor baeren en voor in de kist te leggen.8 . 18 . 0
00051765A157BetVoor dootkist aen de timmerlui aen Nanne [Piers]10 . 0 . 0
00081765A157BetGrijtke [Sjoukles] haer dootschuld voor het begraven en voor het baeren en voor in de kist toe leggen.8 . 16 . 0
00081765A157BetAen de timmerlui geeven an Nanne Piers voor haar [Grietje Sjoukes] dootkist.10 . 0 . 0
01041750A215BetDen 1 april de onkosten van Gerk-om [Gerke Doekes gehuwd met Trijntje Siedses] doe hij sturven is fan brandewijn suiker en rosijnen.0 . 13 . 0
01041750A215BetVoor sijn [Gerke Doekes gehuwd met Trijntje Siedses] dootkist betaelt.10 . 0 . 0
01041750A215BetAen Douwe Mets betaelt van grafmaken en dragers met en ander [overlijden Gerke Doekes gehuwd met Trijntje Siedses]3 . 16 . 0
00001750A216BetVan omnooden [benodig heden bij het overlijden Gerke Doekes gehuwd met Trijntje Siedses]0 . 12 . 0
00001750A217BetVan het laken over de kist [overlijden Gerke Doekes gehuwd met Trijntje Siedses]0 . 5 . 0
00001750A217BetDoe hij [Gerke Doedes gehuwd met Trijntje Siedses] gestarven is en doe hij in de kist leijd is aen brandewijn en goet met en ander [Gerke Doekes]1 . 3 . 0
00001750A217BetSijn [Gerk Doekes] kist betaelt aen Nanne Piers.10 . 0 . 0
27031752A222BetDen 22 maert Gerke Trijnke dootkist betaelt [Trijntje Siedses gehuwd met Gerke Doekes]10 . 0 . 0
27031752A222BetAen Douwe Mets betaelt van dootschult [benodig heden bij overlijden Trijntje Siedses gehuwd met Gerke Doekes]3 . 15 . 0
27031752A222BetHet laken over de kist [overlijden Trijntje Siedses gehuwd met Gerke Doekes]0 . 6 . 0
27031752A222BetAen suiker en roosijnen doe sij [Trijntje Siedses gehuwd met Gerke Doekes] storven is.0 . 7 . 0
00001752A225BetAen Douwe Mets betaelt van Anke Klases [betreft haar overlijden]7 . 12 . 0
00001752A225BetAen Harm doe sij [Anke Klases] begraven is.1 . 14 . 0
00001752A225BetVan het laken en omnoden [overlijden Anke Klases]0 . 18 . 0
00001752A225BetVan booter, tee en sijker [overlijden Anke Klases]0 . 18 . 0
00001752A225BetAen krakels, rosijnen en suiker aen Saeckjen [overlijden Anke Klases]0 . 13 . 0
00001752A225BetAnke Klases haer kist aen Nanne Piers.11 . 0 . 0
15061753A226BetDen 15 junij betaelt voor een pael voor Ancke Klases graf voor maken en setten en verven.1 . 10 . 0
05061771A241BetAen Feijke Jops wegens onkosten wegens onkosten gedaen aen Tied Cornelis op haer sterven en begraven.1 . 16 . 0
05061771A241BetAen Dirkjen Jops wegens verteerde onkosten op 't leed van Tied Cornelis.3 . 8 . 0
10061771A242BetAen Reijnder Classen voor de kist van Tied Cornelis.10 . 0 . 0
10061771A242BetAen mr Gerrit Sijdses voor 't graf van Tied Cornelis.1 . 10 . 0
10061771A242BetHet laken over de kist [van Tied Cornelis]0 . 6 . 0
10061771A242BetVan omnoden [benodig heden bij overlijden Tied Cornelis]0 . 12 . 0
10061771A242BetVoor een laken en sloop en doek [overlijden Tied Cornelis]1 . 9 . 0
10061771A242BetNog aen kosten van leed ….. [overlijden Tied Cornelis]0 . 6 . 0
07071771A242BetAen Gertje Sijmens voor gehaelde waeren bij 't versterven van Feijkjen en begraven. 2 . 2 . 0
21071771A242BetAen Dirkjen Jops wegens 't leed van Feijkje.2 . 19 . 0
21071771A243BetAen Reijnder Claasen wegens de kist voor Feijkjen.10 . 0 . 0
21071771A243BetAen mr Gerrit Sijdses voor een graf voor Feijkjen.1 . 10 . 0
21071771A243BetEen laken voor Feijkjen om in te baeren.1 . 3 . 0
21071771A243BetOmnoden en 't kleed over de kist [van Feijkjen] 0 .12 . 0
00001777B15OntOntvangen bij d verkooping van de boel van Trijntie Claases.58 . 5 . 0
00001778B19OntBij Klaaske Koerts aan baer geld vonden.2 . 5 . 0
00001778B19OntOntvangen van het meel van Klaaske Koerts.2 . 4 . 1
00001778B20OntOntvangen van den boedel van Klaaske Koerts volgens het boelseedel.204 . 3 . 0
00001778B20OntOntvangen van de boedel van Neeltie Wibbrants [gehuwd met Douwe Teunis] volgens het boedel seedel.204 . 5 . 0
00001778B20OntOntvangen van baergeld van Neeltie Wibbrants [gehuwd met Douwe Teunis] 402 . 11 . 0
20041785B49OntOntvangen van de verkogte boel van Elijsabet Kaerels.12 . 5 . 4
00001790B66OntOntvangen van de boel van Jan Liebberts.30 . 0 . 0
00001791B71OntOntvangen van de heer Polet weegens de dood schulden van Gertie Tijmmens [gehuwd met Feike Jobs]19 . 12 . 0
00001791B71OntNog van deselve [dhr Polet] ontfang uijt de boel van Gertie [Gertie Tijmmens gehuwd met Feike Jobs]52 . 0 . 0
00001791B72OntOntfangen van het boelgoed van de goederen van Feike Jops [gehuwd met Gertie Tijmmens]41 . 5 . 0
00001801B99Ont[van] de eerven van Cornelis Droeviger ontvangen.50 . 0 . 0
00001775B113BetAen Lijsbet geeven van om nooden en het kleed [overlijden Cornelis]0 . 12 . 0
00001775B113BetAen botter en kaas toe aen Kornelis begraffenisse 0 . 14 . 0
00001775B113BetAen Griet Kornelis geeven van nooden en van het kleed [overlijden Kornelis]0 . 12 . 0
00001775B113BetAen baer en tijmens voor linnen toe hemd en laeken weigens baergoed.4 . 3 . 0
00001775B113BetAen Trijnke Klases betaelt voor onkosten van haar moeder begraffenis betaelt [Trijnke Klases dochter van Klaas Douwes en Trijntje Ones]1 . 4 . 0
23081778B122BetAen Akke Hendriks betaelt voor butter toe het leed van Neeltie Wibbrants [gehuwd met Douwe Teunis]1 . 7 . 8
23081778B123BetAen Foeke Foppes betaelt voor een kist voor Neeltje Wibbrants [gehuwd met Douwe Teunis]13 . 0 . 0
23081778B123BetAen Foeke Foppes betaelt voor een kist voor Klaaske Koerts.10 . 0 . 0
23081778B123BetAen Dirkje Jops betaelt voor doodschulden van Neeltje Wibbrants [gehuwd met Douwe Teunis]10 . 10 . 0
23081778B123BetAen Dirkje Jops betaelt voor doodschulden van Klaas Koerts.2 . 17 . 0
23081778B123BetAen Doeke Botes betaelt voor brood op het leed van Neeltje Wibbrants [gehuwd met Douwe Teunis]4 . 5 . 0
23081778B123BetAen Wibbren Freerks betaelt voor een reis nar Vrisland met het testiment van Neeltje Wibbrants [gehuwd met Douwe Teunis]4 . 1 . 0
00001778B126BetAen Dirkjen Jops betaelt voor verturde kosten gevallen over het verkoopen van de boedel van Klaeske Koerts.3 . 15 . 0
00001778B126BetAen Dirkjen Jops betaelt wegens verteerde kosten vevallen over het verkoopen van de boedel van Neeltje Wibbrants [gehuwd met Douwe Teunis]4 . 18 . 0
00001778B127BetEen post van Hollem van het overlijden van Klaeske Koerts.0 . 2 . 0
00001778B128BetAen het baeren en begraaven van Neeltje Wibbrants [gehuwd met Douwe Teunis] betaelt.1 . 5 . 0
00001779B139BetVoor het maken van een graf....... en arbeijtsloon voor Nettie Wiebrents [gehuwd met Douwe Teunis] betaelt graf.0 . 12 . 0
00001780B142BetAen Doeke Bootes betaelt voor geleverde waaren op het leed van Grijttie Cornelis.4 . 0 . 0
00001780B142BetAen Wijbbren Freerks betaelt weegens geleeverde waren op het leed van Grijttie Cornelis en van steken[?] bij Nettie Wiebrents [gehuwd met Douwe Teunis]3 . 1 . 0
00001780B142BetAen Foeke Foppes betaelt voor Grijttie Cornelis doodkist.10 . 0 . 0
00001780B143BetAen Gertie Tijmmens betaelt voor suijker, krakels en rosijnen en koffij doe sij tiijs lacht [lag] en baerd [opgebaard] is.1 . 18 . 10
00001780B144BetAen Reijn Foppes betaelt voor dat hij na Holm [Hollum] weest het doe Grijttie Muij begraven is.0 . 3 . 0
00001781B146BetAen Doeke Botes betaelt voor geleeverde waren op de toe de beegraffenijsse van Trintie Klases.0 . 4 . 0
00001781B146BetAen Knijerke Wopkes betaelt voor geleeverde waren op de toe de beegraffenijsse van Trintie Klases.2 . 0 . 4
00001781B147BetAen Foeke Foppes betaelt voor een dootkist voor Trijntie Klases.14 . 0 . 0
24081781B147Bet24 augustes an Dirkjen Jops betaelt weegens de dragers en grafmakers en luijders voor Trijntie Klases.2 . 10 . 0
00001781B147BetAen Wiebren Frercks voor 3 pondt booter en 2 pondt kaes toe de begraffenijsse van Trijntie Klases.1 . 2 . 0
00001781B149BetAn onkosten van het bulgoedt van Grietie Kornelis.0 . 10 . 0
00001781B150BetAn Ruert Gerkes betaelt voor an Rinkelmantie bier toe de begrafnijs van Trijntie Klases.0 . 17 . 0
00001781B150BetAn Buckjen Feijjkes betaelt voor het lacken van de doodtkijst van Trintie Klases.0 . 6 . 0
00001781B151BetAn domeni Burger betaelt voor pondt taeback tot de begraffenijsse van Trintie Klases.0 . 5 . 0
00001781B151BetAn Bauckjen Feijjkes betaelt voor een half vandels pondt tee toe de begraffenijsse [van Trintie Klases]0 . 6 . 0
00001781B151BetAn Neeke Wijllems betaelt voor de post na Hollem [Hollum] om beekent toe maken an de vrijenden dee de doot van Trijntie Klases. 0 . 3 . 0
00001785B174BetAen Antie Frercks het laaste fandels jaar kost geld en de doodschulden van Lijsbet Kaarels.19 . 18 . 0
00001785B174BetAen Dircktie Jobs van de doodschuld van Lijsbet Kaarels.4 . 18 . 8
00001785B174BetAen Foeke Foppes voor de kist van Leisbet Karels.11 . 0 . 0
00001785B174BetAen de weduwe van Doeke Bootes voor bollen op het leed van Lijsbet Kaarels.2 . 0 . 0
00001786B176BetAen Bauktie Feijkes voor het kleed over de kist voor LeisbetKaarels.0 . 7 . 0
00001786B176BetAen IJnske Jacobs voor het bekent maken van de dood Leisbet Karels tot Holm en Balm. O . 6 . 0
00001786B176BetAen Jan Smel voor drie pond boter op het leed van Leisbet Kaarels.0 . 19 . 8
00001787B179BetAn Reijnder Klasen betaelt en Pier Nannes voor tvie dootkisten voor Bregje Dircks [gehuwd met Pieter Sjoerds] kijnders.7 . 0 . 0
00001787B179BetAn Gerben Mets betaelt weegens de dootschult van Bregje Dircks [gehuwd met Pieter Sjoerds] kienders.0 . 5 . 10
00001787B179BetAn de weeden van Doeke Botes betaelt voor geleeverde waren van Bregje Dircks [gehuwd met Pieter Sjoerds] bijde kinders an bollen toe de begraffenisse.1 . 4 . 8
00001787B180BetAn Japik Jops betaelt voor twe banden an Bregje Dirks [gehuwd met Pieter Sjoerds] jonge sin kist.0 . 14 . 8
00001787B180BetA Bauckjen Fijkes betalt voor het kleed voor de dootkist voor Bregjen Dircks [gehuwd met Pieter Sjoerds] kinders.0 . 8 . 0
00001787B180BetAn Enske Japiks betaelt voot twee maal omnoden van Bregje Dircks [gehuwd met Pieter Sjoerds] kinders [bij het overlijden]0 . 12 . 0
00001787B180BetAn Antie Tijercks betaelt weegens weggehaal goet of doodt schult voor Bregje Dircks [gehuwd met Pieter Sjoerds] kinders.0 . 14 . 0
00001787B180BetAn Hinke Pitters betaelt weegens de dootschult van Bregje Dircks [gehuwd met Pieter Sjoerds] kinders.O . 18 . 0
00001789B186BetAen Gerben Mets betaelt weegens verteerde doodschulden van Jai tijmens.2 . 6 . 0
00001789B186BetAen Antie Turks betaelt voor weggehaeld goed [ivm doodschulden] goed voor Jai tijmens.1 . 3 . 0
00001789B187BetAen Hans Doekes betaelt voor bollen op het leed van Jai tijmens.2 . 0 . 0
00001789B187BetAen Reinder Klasen voor de kist en het stoppen van het nuis [?] [overlijden Jai tijmens]9 .10 . 0
00001789B187BetAen Bregjen Dirks voor omnooden en oppassen en van het kleed [kistekleed] betaelt [overlijden Jai tijmens]1 . 1 . 0
00001790B188BetAen Antie Tierks betaelt voor geleeverde goederen op de begrafe. van Jan Lubberts gehuwd met Janke Tiemens]1 . 18 . 0
00001790B189BetAen Hans Doekes betaelt weegens bollen op het leed van Jan Lubberts [gehuwd met Janke Tiemens] 2 . 0 . 0
00001790B189BetAen Gerben Mets betaelt wegens verteerde doodschulden van Jan Lubberts [gehuwd met Janke Tiemens] 1 . 10 . 0
00001790B189BetAen Reijnder Claesen betaelt voor een beste kist voor Jan Lubberts [gehuwd met Janke Tiemens] 10 . 10 . 0
00001790B190BetAen Reijnder Claesen betaelt voor een beste doodkist voor Gerttie Tijmmens [gehuwd met Feike Jobs]10 . 10 . 0
00001790B190BetAen Antie Tierks betaelt weegens geleverde goederen bij het baren en op de begraffenis en bij het beschrijven van Gert. Tim. Gerttie Tijmmens [gehuwd met Feike Jobs] de goederen.3 . 0 . 0
00001790B190BetAen Hans Doekes betaelt 20 bollen op het leed van Gertie Tijmens [gehuwd met Feike Jobs]2 . 0 . 0
00001790B190BetAen Gerben Mets betaelt weegens verteerde doodschulden op de begrafenis van Gerttie Tijmmens [gehuwd met Feike Jobs]2 . 18 . 0
00001790B191BetAen Brechje Dirks voor het kleed op de begraffenis betaelt [overlijden Geertje Tiemens gehuwd met Feike Jobs]1 . 2 . 0
00001790B191BetAen Brechje Dirks voor het kleed en omnooden en daar in huijs weesen [overlijden Jan Lubberts gehuwd met Janke Tiemens]1 . 6 . 0
00001790B191BetAen 't pond butter op de begraffenis van Gertie Timens [Gehuwd met Feike Jobs]1 . 2 . 0
00001790B192BetAen Bocke Reijnders betaelt voor het halen van de koon [?] en bring tot het nachtmael te Balm [Ballum] en de vrienden bekend macken dat Jan Lubberts [gehuwd met Janke Tiemens] dood waer en begraven sou.0 . 14 . 0
00001790B192BetAen Claes Reijnders betaelt voor voor. 3 reijs na Nes weest om de docter voor Gerttie Tijmmens [gehuwd met Feike Jobs]0 . 12 . 0
00001790B192BetAen Bocke Reijnders betaelt om bekent te maken dat Gertie [Geertje Tiemens gehuwd met Feike Jobs] dood waer.0 . 4 . 0
00001790B194BetAen Gerben Mets betaelt voor de verteerde kosten op de begrafenise van Feijke Jops [gehuwd met Geertje Tiemens]5 . 19 . 8
00001790B194BetAen Antie Tierks betaelt weegens weggehaalde goederen bij het baren en op de begr. van Feike Jobs [gehuwd met Geertje Tiemens]2 . 10 . 0
00001790B194BetAen Reijnder Claesen beta. voor een doodkist voor Feijke Jobs. 11 . 0 . 0
00001790B194BetAen Hans Doekes betaelt de leed bollen [overlijden Feike Jobs gehuwd met Geertje Tiemens]2 . 0 . 0
00001790B195BetVoor 3 butter op de begrafenis van Feijke Jops [gehuwd met Geertje Tiemens]1 . 0 . 0
00001790B195BetVoor het [kiste] kleed [overlijden Feike Jobs gehuwd met Geertje Tiemens]0 . 7 . 0
00001790B196BetAen Bocke Reijnders betaelt voor het halen van de docter voor Feijke Jops en de vrienden bekend maekt dat hij dood waer en begraven sou.0 .18 . 0
00001793B202BetAen Reijnder Clasen betaelt voor een doodkist voor Wijbbren Gerrijts.11 . 0 . 0
00001795B210BetAen Hindrik Docter betaelt voor het doodkisjen voor Joege Minnes kind [gehuwd met Jakob Martens Ruiter]0 . 3 . 0
00001800B227BetAen Gerbrant Mets betaalt van dootschulden van Aaltie Jans.1 . 16 . 0
00001800B227BetAen Cornelis Droeviger voor het baarg[eld] [overlijden Aaltje Jans]2 . 0 . 0
00001800B230BetAen Lies Gerrits betaalt voor een doodkist voor Aaltie Jans.15 . 0 . 0