Streekarchief Noordoost Friesland. Archief Herv. Kerk Hantumhuizen
[ ….... ] Toevoeging gebaseerd op aannames en/of andere vermeldingen in deze inventaris.
Index nr 61 1689-1756 overgeslagen.
InvBlz
0000177106260OntOntvangen wegens verkopinge van Grijttje Pijtters huisgeraden en van hare kledinge etc. 13 . 12 . 6
1410177006262BetAan Sjuk Goffes wegens het maken van een doodvat voor Grijttje Pijtters en voor een witte doek voor deselve.3 .10 . 0
1410177006262BetAan Dirk gerrijts vn omroepen van het boelgoed van Grijttje Pijtters en van vragt.0. 19 . 12
1510177006262BetAan mr Raadkamp wegens het schrijven en gebruik van tee en suker wegen het boelgoed van Grijttje Pijtters.0 . 17 . 4
2610177006262BetAan Tjietske Lolkes wegens het lijkkleed over het doodvat van Grijttje Pijtters.0 . 12 . 0
0101177106262BetAan Pijtter Jacobs wegens het graf maken voor Grijttje Pijtters.1 . 8 . 0
0101177106263BetAan Jan Bottes wegens vertering van the en suker en pijpen en tabak op het doodvat en begravinge van Grijttje Pijtters.4 . 14 . 6
1001177106263BetAan de weduw Riemersma wegens bier gebruikt op de begravinge van Grijttje Pijtters.2 . 13 . 0
1001177106263BetAan de weduw: Paulus Gradus wegens kleinbrood op de begraving gebruikt van Grijttje Pijtters.3 . 0 . 0
2502177106263BetPijtter Lieuwes gelevert aan Grijttje Pijtters een laken met een hemd ter bekledinge van het doode lichaam desselfs tot laste van de diaconie van Hantumhuisen.1 . 16 . 0
1704177106264BetAan Lieuwe Jaspers wegens spijkers en yserwerk aan het doodvat van Grijttje Pijtters.1 . 4 . 8
2804177106264BetAan Rein Koopmans wegens hout aan het diaconiehuis en toto het doodfat van Grijttje Pijtters.6 . 19 . 0
0201177106267BetAan Pijtter Jacobs wegens de tafeldienst op de begraving van Grijttje Pijtters.0 . 4. 0
0000177606282OntOntvangen van Dirk Gerrijts [2e] vrouw [Fetje Jetses] bij boelgoed verkogt.20 . 10 . 8
1206177606283BetAan Rein Jans wegens een doodvat voor de [2e] vrouw Dirk Gerrijts [Fetje Jetses]6 . 12 . 0
1306177606283BetAan de wed. Riemersma voor bier op de begravinge van Dirk Gerrijts [2e] vrouw [Fetje Jetses]4 . 8 . 0
1508177606284BetAan Sjoek Gosses wegens doodvat maken voor Durk Gerrijts [2e] vrouw [Fetje Jetses]2 . 10 . 0
0809177606284BetAan Henderijkes Bakker wegens kleinbrood op de begravenis van Dirk Gerrijts [2e] vrouw [Fetje Jetses]6 . 0 . 0
0110177606284BetAan Folkert Haikes voor ijserwerk aan het doodvat van Dirk Gerrijts [2e] vrou [Fetje Jetses]1 . 16 . 0
0709177606285BetAan Pijtter Jacobs wegens het graf maken voor Dirk Gerrijts [2e] vrou [Fetje Jetses]1 . 8 . 0
06101780062116BetAan S. Rosier wegens geleverde medecin en gedane diensten aan Dirk Gerrijts [3e huwelijk met Ietje Pieters blz 128] en het kleinste kindt.9 . 14 . 0
10101780062116BetAan Sjoek Gosses voor het maken van het doodvat voor het kint van Dirk Gerrijts [3e huwelijk met Ietje Pieters blz 128]0 . 14 . 0
06061781062118BetAan K. J. Minnema wegens kistplanken voor het kint van Dirk Gerrijts [3e huwelijk met Ietje Pieters blz 128]2 . 14 . 0
02021781062124BetAan Pijter Jacobs wegens het maken van een graf voor het overleden kindt van Dirk Gerrijts [3e huwelijk met Ietje Pieters blz 128]0 . 1 2. 0
28051782062135BetAan Sjoek Gosses wegens het maken een doodvat voor Dirk Gerrijts [3e huwelijk met Ietje Pieters blz 128] en door de dogter verdiend voor het meken van nieuwe klederen voor de kinders van Dirk Gerrijts.4 . 0 . 8
28051782062135BetAan Lammert Hendriks voor kleinbrood op de begravenis van Dirk Gerrijts [3e huwelijk met Ietje Pieters blz 128] 1 . 4 . 14
01061782062136BetAan Folkert Haikes wegens ijzerwerk aan het doodvatvan Dirk Gerrijts [3e huwelijk met Ietje Pieters blz 128]1 . 16 . 0
08071782062137BetAan Pijter Jacobs wegens het maken van een graf voor het lijk van Dirk Gerrijts [3e huwelijk met Ietje Pieters blz 128]1 . 8 . 0
17061783062139BetAan P. Helder wegens doodsvats planken voor Dirk Gerrijts [3e huwelijk met Ietje Pieters blz 128] en een vuren plank, 1 zak kalk.10 . 7 . 8
23061783062141BetBringt de rendant [Jan Idzes Banga] voor uitgaaf het weekgeld gegeven aan Dirk Gerrijts [3e huwelijk met Ietje Pieters blz 128] van den 25 juni 1781 voor de eerste reis geven den 15 maij 1782 overleden en den 20 maij na het overlijden voor de laatste reis is dus 48 weken 's weeks tien stuivers. 24 . 0 . 0
15051782062145BetDe rendant [Jan Idzes Banga] voor uitgaaf wegens een mengelen jenever gebruikt door de buurmannnen bij het overliden en bekleden van Dirk Gerrijts [3e huwelijk met Ietje Pieters blz 128]0 . 8 . 0
22051782062145BetAan Thijs Popkes wegens huisvesting van het bier en omzeggen van Dirk Gerrijts [3e huwelijk met Ietje Pieters blz 128]0 . 11 . 0
22051782062145BetAan de vrouw van Thijs Popkes [Baukje Tijses] wegens wassen van linnen en wollen en kamer opschrobben enz. gedaan na 't overlijden van Dirk Gerrijts [3e huwelijk met Ietje Pieters blz 128]0 . 8 . 0
23051782062146BetAan Thijs Popkes vrouw [Baukje Tijses] voor verstellen en lappen van badden en verdere diensten bij het opdragen van dezelve Dirk Gerrijts [3e huwelijk met Ietje Pieters blz 128]0 . 12 . 0
25051782062146BetBringt de rendant [Jan Idzes Banga] voor uitgaaf wegens een hemd en een laken tot bekleding van Dirk Gerrijts [3e huwelijk met Ietje Pieters blz 128] dood lichaam.2 . 15 . 0
25051782062146BetVoor het omroepen te Hantum van Dirk Gerrijts [3e huwelijk met Ietje Pieters blz 128] boelgoed.0 . 2 . 0
25051782062146Bet[Voor het omroepen] tot Ternaard voot 't zelve boelgoed [van Dirk Gerrijts, 3e huwelijk met Ietje Pieters blz 128]0 . 2 . 0
25051782062146BetAan Sjoerd Hendriks voor twee maal omroepen te Hantumhuizen en gedane diensten van en bij zelve boelgoed [van Dirk Gerrijts, 3e huwelijk met Ietje Pieters blz 128]0 . 6 . 0
25051782062146BetAan Dirk Martens voor het goed omroepen [van Dirk Gerrijts, 3e huwelijk met Ietje Pieters blz 128]0 . 5 . 0
01061782062147BetDoor de rendant [Jan Idzes Banga] voor uitgaaf wegens twe # butter op de leed van Dirk Gerrijts [3e huwelijk met Ietje Pieters blz 128]0 . 17 . 8
10011783062147BetAan Roelof Heerkes wegens halen van doodsvats planken tot Dirk Gerrijts [3e huwelijk met Ietje Pieters blz 128] kiste. 0 . 5 . 8
26061786062152OntOntvangen van Tijs Popkes [gehuwd met Baukje Tijses] wegens een silver oorijser van Minke Aarnts [gehuwd met Jakob Jans]1 . 10 . 0
06081783062158BetAan Lammert Sanstra wegens geleverde kleinbrood op de begravenis van Minke Aarnts [gehuwd met Jakob Jans]2 . 10 . 0
26081783062158BetAan Pijtter Jacobs wegens het graf en begraven van Minke Aarnts [gehuwd met Jakob Jans]1 . 8 . 0
00001784062164BetBrengt de rendant [Dirk Idzes Banga] voor uitgaaf wegens het halen van het [dood] kistehout voor Minke Aarnts [gehuwd met Jakob Jans]1 . 0 . 0
04021800062248BetAan H. Rommerts weegens maaken, haalen en verder onkosten van P. Raadkamps [gehuwd met Reinouke Lykles] kiste.6 . 2 . 0
04021800062248BetAan Folkert Haikes weegens gemaakt ijzerwerk aan P. Raadkamps [gehuwd met Reinouke Lykles] doodkist.3 . 0 . 0
08051800062255BetAan P. Helder weegens geleverd doodkist hout [van P. Raadkamp gehuwd met Reinouke Lykles]13 . 10 . 0
12051800062255BetAan Folkert Klaases zijnde weegens geleverd kleinbrood bij de begravenis van P. Raadkamp [gehuwd met Reinouke Lykles]3 . 0 . 0
00061800062255BetAan D.J. Banga voor een laaken en een das, boter en kaas voor P. Raadkamp [gehuwd met Reinouke Lykles] en op de begrafenis van dezelve.4 . 10 . 0
17011800062257BetAan Jelle Hettes weegens verteering bij het inbrengen P. Raadkamp [gehuwd met Reinouke Lykles] kiste.1 . 18 . 0
04021800062257BetAan Optje Opts van het inbringen van P. Raadkamp [gehuwd met Reinouke Lykles] kiste.0 . 18 . 4
04021800062257BetAan Optje Opts van verteering bij het bekleeden van P. Raadkamp [gehuwd met Reinouke Lykles]0 . 6 . 14
04021800062257BetNog betaald aan deselve [Optje Opts] tot verteering van de buuren op de begrafenis dag van P. Raadkamp [gehuwd met Reinouke Lykles]5 . 0 . 0
04021800062258BetNog betaald aan deselve [Optje Opts] weegens verteering bij 't boelgoed van P. Raadkamp [gehuwd met Reinouke Lykles]11 . 4 . 0
04021800062258BetAan W. de Vries weegens schrijven bij het boelgoed van P. Raadkamp [gehuwd met Reinouke Lykles] goederen.0 . 14 . 0
04021800062258BetAan Sjoerd Hendriks weegens omroepen van het vooren genoemde boelgoed [van P. Raadkamp gehuwd met Reinouke Lykles]0 . 6 . 0
04021800062258BetAan Jacob Pijtters weegens grafmaken P. Raadkamp [gehuwd met Reinouke Lykles]1 . 8 . 0