Streekarchief Noordoost Friesland. Archief Herv. Kerk Hantum
[ ….... ] Toevoeging gebaseerd op aannames en/of andere vermeldingen in deze inventaris.
InvBlz
071218080785OntOntvangen van R.S. Van der Meulen wegens een rotting daar het lichaam van Anne Posthumus in het graf ligt.1 . 8 . 0
17031817078115OntOntvangen wegens een rotting voor het lijk van Jan Jitzes 1 . 8 . 0
17031817078115OntOntvangen van J. Klazes wegens een rotting van het lijk van Hessel Freerks1 . 8 . 0
16021831078231OntOntvangen wegens huur van twee graven of rottingen ten behoeve van de Armestaat van Hantum welke som door den aldaar administreerende armvoogd is betaald.1,40
10011832078240OntOntvangen van Jan Jeltes Bouma wegens huur van eene rotting ten behoeve van een overleden kind [Melle Jans Bouma] van bovengemelde.0,70
18121832078248OntOntvangen van Jan Jeltes Bouma wegens eene rotting op het kerkhof voor een overleden kindtje [Antje Jans Bouma]0,70