Streekarchief Noordoost Friesland. Archief Herv. Kerk Ee
[ ….... ] Toevoeging gebaseerd op aannames en/of andere vermeldingen in deze inventaris.
Inv 053 veel vermeldingen van huur lijklaken. Diakonie bezat in 1744 2 lijklakens blz 386 en inv 054 blz 53 t/m 56, blz 207. inv 054 blz 333 dan 3 lijklakens. Inv 54 blz 474 twee lijklakens. Inv 55 blz 128 3 lijklakens.
Na 1814 geen namen bij verhuur lijklakens en inkomsten uit de bekken.
InvBlz
25081726531BetGetet aan Jan Dirks mr brouwer te Ee voor drie vandel 8 gld bier op de leed van Tjertje muij tot 5 car 5 stuv en nog een car 10 stuv voor 30 mingels bier bi de buiderij verconsumeert op het besteeden van Tjertje Muij doodvat.6 . 15 . 0
22091726531BetGetet aan Teede Sjoerds ter zako verteering bi de buieren verteert op besteeden van Geert Jacobs wed. doodvat en van verhaalde winkelwaren bi Tjertje Muij in haar dood zijkte genoten.2 . 8 . 12
21111726532BetAan Dirk Folkerts voor een doodvat bi Geert Jacobs wed. genoten.8 . 0 . 0
15121726532BetAan Jan Dirks voor een tonne bier op de leed van Pijtter Douwes frou [Grietje Geerts] verconsumeert en een mingel brandewijn bi het afleggen en van vier korvollen turf. 8 . 16 . 0
15121726533BetAan Tomas Hendriks [wagenmaker] voor een doodvat bi Pijtter Douwes wijf [Grietje Geerts] genoten.8 . 0 . 0
26041726537BetAan Willem Jans wed. [Trijntje Gooitsens] voor kleinbrood op Beern Geerts leed verconsumeert.0 . 11 . 0
26041726537BetAan Wijtse Dirks voor drie half varnties [vandel] traan in het sterfhuis van Beern Geerts.0 . 1 . 14
19051726537BetBetaalt van verteeringe Beern Geerts boedel rakende.0 . 10 . 0
01091726538BetAan Jouk Andris van diensten in het sterfhuis van Tjertje muij gedane en van toe gedaane seep. 0 . 13 . 0
01091726538BetAan Jouk Andris van leedseggen doodgraven en van roepen van 't boelgoed alles Tjertje muij rakende.1 . 5 . 0
08091726539BetAan Jacob Eesges betaalt van 't roepen van Tjertje muij boelgoed.0 . 6 . 0
08091726539BetAan mr Jan Goslings betaalt van 't schrijven van Tjertje muij boelgoed.0 . 12 . 0
08091726539BetVan verteerige gevallen over 't houden van 't boelgoed [van Tjertje muij]1 . 2 . 0
27091726539BetAan Froukje Jacobs wegens het stoppen van 't lijklaken [gebruikt bij Tjertje muij]0 . 6 . 0
151217265310BetAan Teecke Rienks [gehuwd met Lijsbet Fokkes] van leedseggen van Pijtter Douwes wijf [Grietje Geerts]0 . 14 . 0
151217265310BetAan de doodgravers van Pijtter Douwes wijf [Grietje Geerts]0 . 12 . 0
010117285317OntOntvangen van Jacob Harmens van 't lijklaken gebruikt over zijn wijlen wijf lijk.1 . 4 . 0
140117285333OntOntvangen van Auke Reinders van 't lijklaken.1 . 4 . 0
070217285333OntOntvangen van meester Kramer van 't lijklaken.1 . 4 . 0
110717285333OntBoelgoed gehouden van Pijtter Douwes [gehuwd met Grietje Geerts] nagelatene goederen en daarvoor ontvangen aan suiver geld. 36 . 9 . 0
110717285333OntOntvangen van Jan Goslings van 't lijklaken gebruikt over Sijbren Mintjes lijk.1 . 16 . 0
201017285335OntOntvangen van het lijklaken gebruikt over Reinerd Freerks lijk. 1 . 4 . 0
241017285336OntOntvangen van de erven van Reinu Pijtters van 't lijklaken.1 . 4 . 0
211217285337OntOntvangen uit de bekken doen Sjoerd Foekes wed. [Aaltje Hanses] ter aarde is besteld.2 . 6 . 0
060117295338OntOntvangen van Jakob Eelkes [gehuwd met Aukjen Jelses] zijnde de volle betalinge van zijn wijlen. schoonmoeders dood schult.11 . 8 . 0
240517285340BetDe Rendant bringt voor uitgaaf sodanige 9-3-0 van verteeringe op Grijtmuij doodvat en van leed bier als mede van schammel en mingel verhuier met nog 8-2-0 van verteeringe op Pijtter Douwes [gehuwd met Grietje Douwes] doodvat en van bier op de leed.17 . 5 . 0
110717285340BetAan Tomas Hendriks [wagenmaker] voor een doodvat bi Pijtter Douwes [gehuwd met Grieje Geerts] genoten.8 . 0 . 0
110717285340BetAan Tomas Hendriks [wagenmaker] voor een doodvat bi Grijt muij genoten.8 . 0 . 0
120817295341BetAan Freerk Sjoerds voor eetbare winkelwaren bi Pijtter Douwes [gehuwd met Grieje Geerts] in zijn doodijkt genoten.2 . 0 . 0
100717285346BetBetaalt van doodgraven van Pijtter Douwes [gehuwd met Grietje Geerts] graf.0 . 12 . 0
100717285346BetBetaalt van doodgraven van Grijt muij graf.0 . 12 . 0
100717285346BetAan Jacob Eesges van led seggen van Grijt muij.0 . 16 . 0
100717285346BetBetaalt van leedseggen van Pijtter Douwes [gehuwd met Grietje Geerts]. 0 . 12 . 0
300817285348BetAan mr. Kramer voor medecijnen bi Pijtter Douwes [gehuwd met Grietje Geerts] in zijn doodzijkte genoten.0 . 7 . 0
110117295353OntOntvangen uit de bekken doen Douwen Eelkes [gehuwd met Riemke Sijbrens] ter aarde is gebragt.1 . 14 . 8
180117295353OntOntvangen uit de bekken doen Brant Reinders [gehuwd met Aukje Pieters] ter aarde is bestelt en van 't lijklaken.2 . 6 . 4
280117295353OntOntvangen van 't lijklaken gebruikt over 't lijk van Douwe Eelkes [gehuwd met Riemke Siebrens] 1 . 10 . 0
021217295357OntOntvangen Lolle Annes van 't lijklaken gebruikt over zijn wijfs lijk.1 . 4 . 0
091217295357OntOntvangen van 't lijklaken gebruikt over Wijbren Jarigs lijk.1 . 4 . 0
070117305371OntOntvangen van 't lijklaken gebruikt over mr. Cramers lijk.1 . 4 . 0
260317305373OntOntvangen van 't lijklaken gebruikt over Sape Sjoeks. 1 . 16 . 0
070517305374OntOntvangen voor Antje Poulus meubelen en huisgeraden de bi boelgoed zijn verkogt.19 . 12 . 0
010117315378OntOntvangen van 't lijklaken gebruikt over Sijbe Jakobs wijf [Tjitske Johannes] voor 4/5 parten tot Sijbe Jakobs zoons 1/5 part rest:1 . 8 . 4
210417305379BetAan Stijntje Gerrijts van diensten gedaan in Antje Poules dood zijkte.2 . 4 . 0
070517305379BetAan Jan Dirks van verteeringe op Antje Poules doodvat verteert en van bier op de leed. 7 . 6 . 0
311217305381BetAan Jan Dirks brouwer tot Ee ter sake verteeringe op Teecke Rienks [gehuwd met Lijsbet Fokkes] kindt doodvat verteert en van bier op de leed.5 . 4 . 0
010517305385BetAan Rinske Gerks betaalt van leedseggen van Antje Poules en van huisvesting.1 . 0 . 0
200517305385BetBetaalt van doodgraven van Antje Poules graft.0 . 12 . 0
270517305385BetBetaalt aan eetbare waren bi Antje Poules in haar dood zijkte genoten.0 . 8 . 8
301217305389BetGeen vermelding3 . 6 . 8
080417315393OntIn het sterf huis van IJmme Sjoerds wed. [Beitske Folkerts] bevonden aan legges geld.5 . 10 . 0
150417315394OntBoelgoed gehouden van Ymme Sjoerds [Beitske Folkerts] meubelen en huisgeraden en daarvoor ontvangen verhuis geld.101 . 17 . 0
150517315394OntOntvangen uit de bekken doen Wietse Dirks [Froukje Tjeerds] ter aarde is bestelt en van 't lijklaken.1 . 10 . 0
230517315394OntOntvangen uit de bekken ontvangen doen Hijlke Hijlkes [gehuwd met Aukje Rinnerts] ter aarde is bestelt.3 . 4 . 0
080617315395OntOntvangen uit de bekken ontvangen doen Tomas Hindriks [gehuwd met Froukje Jakobs] ter aarde is bestelt.1 . 19 . 0
100617325396OntOntvangen van Tomas Hindriks wed. [Froukje Jakobs] van 't lijklaken gebruikt over haar mans [Thomas Hendriks] lijk. 1 . 4 . 0
100617325396OntOntvangen van de erven van Haije Dirks van 't lijk laken gebruikt over het lijk van Haije Dirks.1 . 4 . 0
190617325396OntOntvangen uit de bekken doen Jacob Bodes kint ter aarde is bestelt.1 . 9 . 0
080717315396OntOntvangen uit de bekken doen Jan Johannes ter aarde is bestelt.3 . 1 . 0
280917315397OntOntvangen uit de bekken doen G. Coumans wed. [Suffrida Harmanides Suiderhof] ter aarde is bestelt.4 . 5 . 0
160917315397OntOntvangen van de rerven van wijlen Wijtse Dirks [gehuwd met Froukje Tjeerds] van 't lijk laken.1 . 4 . 0
310817315398OntGeen vermelding10 . 0 . 0
301217315399OntBoelgoed gehouden van eenige goederen van Baatje Clases [Luitjen Nicolaas Elgersma] en daar voor ontvangen.28 . 11 . 8
010117325399OntOntvangen van Jan Goslings als administreerende curator over Hijlke Hijlkes [gehuwd met Aukje Rinnerts] kind. van 't laken gebruikt over het [lijk] van Hijlke Hijlkes. 1 . 10 . 0
0804173153100BetAan Gerrijt Geerts ter sake verteeringe bi de buieren verteert op het besteeden van Ymme Sjoerds wed. [Beitske Folkerts] doodvat en van eetwaren.3 . 18 . 0
0804173153100BetAan Johannis Jacobs van diensten in het sterfhuis van Ymme Sjoerds wed. [Beitske Folkerts] verdient.3 . 0 . 0
0105173153100BetAan Jan Dirks voor bier op de leed van Ymme Sjoerds wed. [Beitske Folkerts] 5 . 2 . 0
0105173153100BetAan Jan Dirks voor bier op de leed van Jacob Pijtters en verteeringe op het besteeden van 't doodvat.6 . 6 . 0
0105173153101BetAan Dirk Folkerts voor een doodvat bi Jacob Pijtters genoten.8 . 0 . 0
0105173153101BetAan Dirk Folkerts voor een doodvat bi Beitske Folkerts [gehuwd met Ieme Sjoerds] genoten.8 . 0 . 0
0101173253104BetAan Jan Goslings 2-12-0 voor kleedwaren bi Jan Clases genoten en nog in een tweede 1-12-0 voor linnenzijde en geern tot het lijklaken.4 . 5 . 0
2312173153109BetAan Crijntje Freerks [gehuwd met Haie Harmens] van het lijklaken.0 . 15 . 0
3012173153110BetAan Teecke Rienks van doodgraven van Jacob Pijtters.0 . 12 . 0
3012173153110BetAan deselve [Teecke Rienks] van doodgraven van Ymme Sjoerds wed. [Beitske Folkerts] 0 . 12 . 0
3012173153110BetNa Aanjum geweest om het eerste remijn te ontvangen van de vercogte huisinge bi Roelof Douwes en Teetje Poulus [gehuwd met Jarig van Burmania] nagelaten als doen van verteeringe betaalt.0 . 8 . 0
2601173253115OntOntvangen uit de bekken doen Teecke Sjoerds wijf [Metje Ruurds] ter aarde is bestelt.0 . 8 . 0
0602173253116OntOntvangen uit de bekken doen Jacob Bodes wijf [Grietje Freerks] ter aarde is bestelt.1 . 12 . 8
1502173253116OntOntvangen uit de buidel doen de Rendant [Haie Harmens] wijf [Krijntje Freerks] ter aarde is bestelt.1 . 10 . 8
1502173253116OntDe Rendant [Haie Harmens] bringt voor ontvang van 't lijk laken over zijn wijfs [Krijntje Freerks] lijk.0 . 18 . 0
0203173253116OntVoor ontvang van 't lijk laken over Baat Clases [gehuwd met Luitjen Nicolaas Elgersma] lijk gebruikt.0 . 18 . 0
1403173253117OntOntvangen uit de bekken doen Opt Scgelts [Oepke Scheltes gehuwd met Elske Johannes] ter aarde is bestelt.0 . 10 . 8
1803173253117OntOntvangen uit de bekken doen Rinse Tomas [gehuwd met Geertje Jakobs] ter aarde is bestelt.2 . 2 . 0
1304173253117OntVoor ontvang van Jacob Bodes van 't lijk laken over zijn wijfs [Grietje Freerks] lijk gebruikt.1 . 16 . 0
1706173253118OntOntvangen uit de bekken doen Auke Hijlkes [gehuwd met Grietje Minnes] ter aarde is bestelt.1 . 9 . 8
2406173253118OntVoor ontvang van Rinse Tomas wed. [Geertje Jakobs] van 't lijk laken over haar wijlen mans lijk.1 . 4 . 0
0101173353124OntOntvang van Jan Goslings van 't lijk laken over Eeltje Eeltjes lijk gebruikt.1 . 16 . 0
1401173253124OntBoelgoed gehouden van Baat Clases [gehuwd met Luitjen Nicolaas Elgersma] meubelen en huisgeraden en doen ontvangen:49 . 18 . 0
2001173253125BetAan Bregtje Geerts voor brandewijn bi de buier wiewen verconumeert doen zij Baatje Clases [gehuwd met Luitjen Nicolaas Elgersma] in de kist hebben geleit.2 . 8 . 6
2001173253125BetAan Jan Willems voor eetwaren bi Baatje Clases [gehuwd met Luitjen Nicolaas Elgersma] in haar dood zijkte genoten.6 . 8 . 0
2001173253125BetGeen vermelding8 . 17 . 8
0102173253125BetAan Sjouk Sjoerds van diensten in het sterfhuis van Baat Clases [gehuwd met Luitjen Nicolaas Elgersma]3 . 0 . 0
2209173253125BetAan Willem Freerks en Hans Sijmens voor een doodvat bi Baat Clases [gehuwd met Luitjen Nicolaas Elgersma] genoten.9 . 0 . 0
1001173353143OntOntvangen uit de bekken doen Jetze Jetzes wijf [Rienkje Sjoerds] ter aarde is bestelt.0 . 11 , 0
1804173353145OntOntvang van Nanno Botma wed. van 't lijk laken over haar wijlen mans lijk gebruikt.1 . 16 . 0
0706173353146OntOntvang van Mintje Sijbrens van 't klein lijk laken.1 . 0 . 0
1707173353146OntBoelgoed gehouden van wijlen Willem Jans wed. [Trijntje Gooitsens] meubelen en huisgeraden en daar voor ontvangen aan sui[ver] geld.18 . 12 . 0
0507173353151BetAan Jan Dirks voor bier op de leed van Willem Jans wed. [Trijntje Gooitsens] en van verteeringe op het besteeden van het doodvat.6 . 9 . 0
0507173353151BetAan Hessel Jelses mede diaken van Ee voor een doodvat bi Willem Jans wed. [Trijntje Gooitsens] genoten.8 . 0 . 0
0612173353153BetAan Gaatse Egberts van leedseggen doodgraven van wijlen Willem Jans wed. [Trijntje Gooitsens] 1 . 1 2. 0
1010173353159BetAan Teede Sjoerds voor brandewijn bi het afleggen van wijlen Willem Jans wed. [Trijntje Gooitsens]0 . 18 . 0
1110173353159BetAan Hessel Jelses huisvrou van diensten gedaan in het sterfhuis van Willem Jans wed. [Trijntje Gooitsens]0 . 6 . 0
1412173453167OntOntvangen uit de bekken doen Johannes Eedes ter aarde is bestelt.1 . 14 . 0
1512173453167OntOntvangen uit de bekken doen Mintje Sijbrens [gehuwd met Sjoukje Johannes] ter aarde is bestelt.0 . 18 . 0
0201173553168OntOntvangen van 't lijk laken over het lijk van Mintje Sijbrens [gehuwd met Sjoukje Johannes]1 . 10 . 0
2612173453173BetAan Antje Hielkes huisvrouw van Gerrijt Geerts voor ferf stoffen leem rijden aan de diakonie huyisen gelevert en verbruikt en brandewijn bi het afleggen van Gerrijt Jans wijf.5 . 6 .12
0501173553175BetDe rendant brengt [Hessel Jelses] voor uitgaaf ter sake arbeidsloon aan de borden in de kerk verdiensten mede aan de diakonie huisen en van een doodvat bi Gerrijt Jans wijf genoten. 22 . 10 . 0
1509173453180BetAan Gerrijt Geerts van een doodvat na Jouswier te bringen bi Gerrijt Jan wijf genoten.0 . 10 . 0
0803173553189OntOntvangen uit de bekken dat er een doode ter aarde is bestelt.1 . 0 . 10
2303173553189OntOntvangen van het lijklaken.0 . 18. 0
0904173553189OntOntvangen van het lijklaken.1 . 16 . 0
1004173553189OntOntvangen van het lijklaken.1 . 10 . 0
1505173553189OntOntvangen van het lijklaken.1 . 4 . 0
2505173553189OntBoelgoed gehouden van Gaatsse Egberts [gehuwd met Trijntje Tjepkes] huisgeraden en daar voor ontvangen.3 . 9 . 0
2505173553189OntBoelgoed gehouden van Trijntje Tjepkes [gehuwd met Gatse Egberts] meubelen en huisgeraden en daar voor ontvangen voor de diakonie genoten.48 . 3 . 6
1701173553190BetAan Pieter Pieters van doodgraven van Gerrijt Jans wijfs graff.1 . 4 . 0
1512173553195BetAan Jan Dirks voor bier op het besteeden en op de leed van Gerrijt Jans wijf.4 . 5 . 0
2504173653209OntOntvangen uit de bekken dat er een doode te aarde is bestelt.0 . 13 .12
0105173653209OntOntvangen van het groot lijklaken.1 . 10 . 0
1809173653209OntOntvangen uit de bekken dat er een doode te aarde is bestelt.0 . 17 . 4
2610173653209OntOntvangen uit de bekken dat er een doode te aarde is bestelt.0 . 10 . 0
2810173653209OntBoelgoed gehouden van Bauke Egberts wed [Froukje Eesges] meubelen en huisgeraden daar voor ontvangen. 62 . 0 . 6
2810173653209OntAan leggen geld bevonden van Bauke Egberts wed [Froukje Eesges] 3 . 0 . 0
3012173653210OntOntvangen van Jan Reinders wed van het lijk laken.1 . 10 . 0
0310173653213BetAan Freerk Rienks verdient met leed seggen en van Froukje Eesges [gehuwd met Bauke Egberts] graf te maken.1 . 12 . 0
1612173653214BetAan Jan Dirks voor bier geconsumeert in de dood zijkte, kist besteeden en begraffenisse van Bauke Egberts wed [Froukje Eesges]8 . 15 . 0
2212173653215BetAan Hessel Jelses voor Bauke Egberts wed [Froukje Eesges] doodvat.9 . 0 . 0
0000173653216BetDe rendant [Jacob Eelkes] brengt nog voor uitgaaf wegens kleedwaren bi wijlen Ymme Sjoerds wed [Beitske Folkerts] genoten in 't jaar 1730.2 . 3 . 0
2910173653224BetAan onkosten over het houden van Bauke Egberts wed [Froukje Eesges] boelgoed voorgevallen.1 . 12 . 8
0309173653224BetAan Sjouk Sjoerds [gehuwd met Bauke Klases] verdient met wasschen in het sterfhuis van Bauke Egberts wed [Froukje Eesges] 0 . 12 . 0
2909173653224BetAan Claas Brants van huisvesting voor de buieren op de begraffenisse van Frouk muij [Froukje Eesges gehuwd met Bauke Klases]0 . 8 . 0
0101173853230OntOntvangen uit de bekken doen Johannes Folkerts [gehuwd met Aaltje Jans] kint ter aarde is bestelt.0 . 8 . 0
0101173853230OntOntvangen uit de bekken doen Teecke Sjoerds [gehuwd met Metje Ruurdfs] ter aarde is bestelt.0 . 10 . 0
0101173853230OntOntvangen uit de bekken doen Minne Arjens ter aarde is bestelt.0 . 15 . 0
0101173853230OntOntvangen uit de bekken doen Jan Willems [Froukje Wilkes] ter aarde is bestelt.0 . 11 . 0
0101173853230OntOntvangen uit de bekken doen Willem Folkerts [gehuwd met Afke Jans] wijf ter aarde is bestelt.1 . 1 . 0
0101173853230OntOntvangen uit de bekken doen Lourens Rinderts [gehuwd met Janke Poppes] ter aarde is bestelt.2 . 6 . 0
0101173853230OntOntvangen uit de bekken doen Jacob Ypes [gehuwd met Lijsbet Reitses] kint ter aarde is bestelt.1 . 4 . 0
1101173753230OntOntvangen van Jan Mokma van ut lijklaken over sijn wijf.1 . 16 . 0
1501173753230OntOntvangen van Willem Folkerts van 't lijk laken.1 . 4 . 0
0000173953248OntOntvangen uit de bekken doen Willem Folkerts ter aarde is bestelt.1 . 5 . 0
0000173953248OntOntvangen uit de bekken dat er 'n kint aarde is bestelt.0 . 18 . 0
0000173953248OntOntvangen uit de bekken doen Freerk Sijdses ter aarde is bestelt.0 . 15 . 0
0000173953249OntOntvangen van Willem Folkerts erven van 't lijk laken.1 . 4 . 0
0000173953249OntOntvangen van Freerk Sijdses erven van 't lijk laken.1 . 10 . 0
0000173953249OntOntvangen van Mintje Sijbrens wed erven van 't lijk laken.1 . 10 . 0
0000173953249OntOntvangen uit de bekken doen Jan Goslings [gehuwd met Trijntje Minnes Donga] kint ter aarde is bestelt.0 . 8 . 0
0000173953249OntOntvangen uit de bekken doen Gerk Jans ter aarde is bestelt.0 . 10 . 0
0000173953249OntOntvangen uit de bekken doen Afke Freerks ter aarde is bestelt.0 . 15 . 0
0000173953249OntOntvangen van Gerrijt Arjens van het lijk laken.1 . 16 . 0
0000173853250OntOntvangen uit de bekken doen Lubbert Minnes wijf [Trijntje Willems] ter aarde is bestelt.0 . 6 . 0
0000173853250OntOntvangen uit de bekken doen Dirk Folkerts [gehuwd met Antje Jans] ter aarde is bestelt.1 . 0 . 0
0000173853250OntOntvangen van Jakob Eelkes [gehuwd met Aukjen Jelses] van het lijk laken.0 . 18 . 0
0000173853250OntOntvangen van het lijk laken van Dirk Folkerts wed [Antje Jans]0 . 18 . 0
0000173853251OntOntvangen van Minne Rinses van het lijk laken op het lijk van Rinse Jacobs gebruikt.0 . 18 . 0
0809173853253BetAan Albert Beerns en Cornelis Keimpes voor een doodvat met ijserwerk bi Tjerk Rinses genoten.11 . 10 . 0
0809173853253BetAan Wikje Dirks voor bier en brandewijn bi de buiermannen verteert op het kist besteeden van Tjerk Rinses doodvat en bi het af leggen.5 . 4 . 0
0809173853254BetAan Bauke Alberts 8-0-0 voor een laken en sloop bi Tjerk Rinses genoten als mede verdiensten gedaan in zijn doodzijkte onder deduktie van 2-8-0 bi Tjerk Rinses verdient aan de vernoemde Bauke Alberts. 5 . 12 . 0
2109173853254BetAan Jan Dirks voor bier en mingel hu... op de begraffenisse van Tjerk Rinses en van verteeringe bi Bauke Alberts verteert doen hi het de diakens bekent maakte dat de vernoemde Tjerk Rinses overleeden was.4 . 12 . 8
2711173853255BetAan Tjeerd Ellerts van dat hi Tjerk Rinses van Brantgum heeft gehaalt doen hi dood was.1 . 8 . 0
0312173853255BetAan S. Haringhoek voor medecijnen en gedane diensten bi Tjerk Rinses in zijn dood zijkte genoten. 3 . 0 . 0
0312173853255BetAan Freerk Hessels voor huisvesting doen Tjerk Rinses ter aarde is bestelt1 . 4 . 0
1502173953263OntOntvangen uit de bekken doen Dirk Cornelis ter aarde is bestelt.0 . 14 . 0
1602173953263OntOntvangen van 't lijk laken doen Minne Ebles ter aarde is bestelt.1 . 4 . 0
2202173953264OntOntvangen van Dirk Cornelis wed van 't lijk laken.1 . 10 . 0
1005173953265OntOntvangen aanleggen geld bevonden bij Sjouk Jans nagelaten.7 . 15 . 4
0000174053268OntOntvangen van de secretaris Bergsma zijnde het gene Tjerk Rinses boelgoed heeft opgebragt.40 . 1 2. 0
3105173953270BetAan Jan Dirks ter sake verteeringe bij de buieren verteert op het kist besteeden van Gerrijt Jans doodvat en van bier op de begraffenisse. 6 . 9 . 2
3105173953270BetAan Jan Dirks ter sake verteeringe bij de buieren verteert op het kist besteeden van Sjouk Jans doodvat en voor bier op de begraffenisse. 7 .16 . 8
0708173953270BetAan Pijtter Jaspers mede diaken voor een doodvat bij Gerrijt Jans genoten.8 . 0 . 0
0708173953271BetAan Pijtter Jaspers mede diaken voor een doodvat bij Sjouk Jans genoten.8 . 0 . 0
2612173953272BetAan Tjalling Lieuwes van huisvestinge bij Hendrik Eesges verwoont en van leedseggen en de begraffenisse van vernoemde Hendrik Eesges [gehuwd met Dieuwke Pieters]10 . 10 . 0-
0901174053273BetAan Hindrik Eesges ik segge Jan Dirks voor bier op de begraffenisse van Hindrik Eesges [gehuwd met Dieuwke Pieters] en van verteeringe op het kist besteeden.8 . 12 . 8
0901174053273BetAan Pijtter Jaspers mede diaken van Ee voor een doodvat bij Hindrik Eesges [gehuwd met Dieuwke Pieters] genoten.8 . 0. 0
2405173953276BetAan de doodgraven van Gerrijt Jans graf.0 . 12 . 0
2405173953276BetAan de doodgraver wegens het doodgraven van Couke Jans.0 . 12 . 0
2405173953276Betvoor jenever bij de buirmannen verteert doen sij 't lijk met name Gerrijt Jans in huis hebben gebrgt.0 .3 . 8
3006173953277BetAan Claas Brants van dat hij Gerrijt Jans van Pijtter Eelkes wed heeft gehaalt doen hij dood was.0 . 11 . 0
3006173953277BetAan Claas Brants van dat hij Gerrijt Jans van Ee na Oostrum heeft gebragt. 0 . 12 . 0
0811173953278BetAan Teecke Rienks van doodgraven van Hindrik Eesges [gehuwd met Dieuwke Pieters]0 . 12 . 0
2605174053282OntUit de bekken ontvangen doen Rindert Hijlkes ter aarde is bestelt.1 . 5 . 0
2110174053283OntUit de bekken ontvangen doen doen de rendant [Pieter Jaspers] kint ter aarde is bestelt.1 . 3 . 0
0102174053284OntOntvangen van Tjeerd Dirks van het lijk laken.1 . 4 . 0
2009174053284OntOntvangen van secrt. Bergsma zijnn de het gene de boelgoederen hebben opgebragt van Coule Jans, Gerrijt Jans en Hindrik Eesges.Hindrik Eesges [gehuwd met Dieuwke Pieters] 115 . 10 . 0
0601174153291BetDe rendant [Pieter Jaspers] brengt voor uitgaaf van geleverde hout aan de diakonie huisen verbruikt en voor een doodvat bij Pijtter Pijtters [gehuwd met Romkje Jans] genoten. Het doodvat van Pijtter Pijtters is 8-0-0.28 . 8 . 0
1105174053297BetAan de Eester [Oostrum] snikschippers wegens vragt van Foekje Wijbrens huisgeraden.0 . 12 . 0
2102174153303OntBoelgoed gehouden van wijlen Pijtter Pijtters meubelen en huisgeraden en daarvoor ontvangen:10 . 19 . 0
2802174153303OntOntvangen uit de bekken doen Lammert Bokkes wed [Trijntje Klases] en Dirk Jans wed ter aarde zijn bestelt.2 . 3 . 0
1403174153303OntOntvangen uit de bekken doe Jacob Eelkes [gehuwd met Aukjen Jelses] ter aarde is bestelt.1 . 13 . 0
1903174153303OntOntvangen van 't lijk laken over Lammert Bokkes wed [Trijntje Klases] lijk gebruikt.1 . 16 . 0
2306174153304Ont Ontvangen uit de bekken doen Jan Goslings [gehuwd met Trijntje Minnes Donga] kint ter aarde is bestelt.1 . 19 . 0
2602174153306BetAan Bouwe Pijtters Bijsjager te Ee bij het verdient met het invorderen van salarien die wijlen Pijtter Pijtters [gehuwd met Romkje Jans] te goede hadde. 5 . 10 . 0
2602174153306BetAan Jan Dirks voor bier op de leed van Pijtter Pijtters en van verteeringe van het kist besteeden als mede voor een laken tot een hennekleed [lijklaken] bij Pijtter Pijtters genoten.10 . 19 . 0
1903174153306BetAan mr Jan Goslings 6-0-0 ter sake huis huur maij 1740 ingegaan bij wijlen Pijtter Pijtters [gehuwd met Romkje Jans] verwoont met nog 0-5-8 voor het schrijven van het boelgoed.6 . 5 . 8
1202174153318BetAan Willem Lucas wegens huisvestinge van een half tonne bier op de begraffenisse van Pijtter Pijtters [gehuwd met Romkje Jans] 0 . 14 . 0
1202174153318BetAan Teecke Rienks van doodgraven van Pijtter Pijtters [gehuwd met Romkje Jans]0 . 12 . 0
2704174253323OntOntvangen uit de bekken doen mr Jan Goslings [gehuwd met Trijntje Minnes Donga] kint ter aarde is bestelt.1 . 9 . 0
1908174253324OntOntvangen van Poulus Sipkes van 't [lijk] laken over zijn wijf gebruikt.1 . 4 . 0
0506174253331BetAan Jan Goslings wegens doodschulden dat hi voor Johannes Folkerts [gehuwd met Aaltje Jans] hadde betaald.2 . 9 . 10
0502174253332BetAan Folkert Dirks voor een doodvat bij Reins muij [Rinske Sjuks gehuwd met Einte Lubberts] genoten.8 . 0 . 0
0000174253340BetAan Sijbren Dirks van Reins muij [Rinske Sjuks gehuwd met Einte Lubberts] huis geraden te rijden van Tibma na Ee.0 . 10 . 0
0000174253340BetAan Sipke Willems van Reins muij [Rinske Sjuks gehuwd met Einte Lubberts] graf te maken.0 . 12 . 0
0000174253341BetNog brengt de rendant [Eebe Hielkes] voor uitgaaf bij zijn wijf verdient met naijen aan de lijk lakens en aan Gaatse Egberts [Lamke Sweitses] kussens sloopen.0 . 6 . 0
2402174353344OntOntvangen voor de meubelen en drie lakens, 3 hemden ontvangen bij Foekje Wijbrens nagelaten.29 . 9 .12
0711174353347OntOntvangen van secrt Bergsma van boelp[enningen] uitkomende van Einte Lubberts wed. [Rinske Sjuks]25 . 0 . 0
0812174353348OntOntvangen uit de bekken doen Claas Pijbes [gehuwd met Aaltje Eedes] ter aarde is bestelt.0 .14 . 0
0101174453349OntOntvangen van Claas Pijbes wed [Aaltje Eedes] van lijk laken.1 . 10 . 0
0304174353350BetAan Geert Wijgers voor een doodvat bij Foekje Wijbrens genoten.8 . 0 . 0
1304174353350BetAan Aukjen Hijlkes bij haar verdient met wasschen van Foekjen Wijbrens kleeren en van leedseggen.1 . 15 . 0
0912174353353BetAan Hessel Jans voor een kinder doodvat bij Tjeerd Jetses [gehuwd met Doetje Johannes] kint genoten voor de diakonie. 1 . 0 . 0
0601174453354BetAan Jan Dirks [voor de diakonie armen] voor Foekjen Wijbrens aan brood en bier tot de begraffenisse.7 . 9 . 12
0601174453354BetAan Jan Dirks [voor de diakonie armen] voor Jan Harmens [gehuwd met Trijntje Johannes] aan doodschuld.6 . 14 . 0
0601174453354BetAan Jan Dirks [voor de diakonie armen] voor Ale Meinses van brood en doodschulden van brandewijn tot zijn been. 10 . 6 . 0
0601174453354BetAan Jan Dirks [voor de diakonie armen] voor Tjeerd Jetses [gehuwd met Doetje Johannes] voor doodschuld voor de helft.2 . 7 . 0
3103174353364BetAan doodgraven van Foekje Wijbrens.0 . 12 . 0
2202174453366OntOntvangen van Tjeerd Edes van 't lijk laken over Gerrijt Botma lijk gebruikt.1 . 10 . 0
2405174453368OntBoelgoed gehouden van Gaatse Egberts [gehuwd met Lamke Sweitses] meubelen en daarvoor ontvangen:5 . 17 . 0
2405174453368OntOntvangen van Dirk Jans van het klein lijk laken.0 . 18 . 0
3012174453372OntOntvangen uit de bekken doen Johannes Mintjes wijf ter aarde is bestelt.0 .11 . 9
1701174453373BetAan Gerben Pijls zijnde een halfjaar kostp[enningen] maij 1744 verschenen en van nailoon leeseggen alles tot laste van Gaatse Egberts [gehuwd met Lamke Sweitses].21 . 13 . 0
2705174453374BetAan Geert Wijgers voor een doodvat bij Gaatse Egberts [gehuwd met Lamke Sweitses].8 . 0 . 0
1809174453375BetAan Tjeerd Jetses [gehuwd met Doetje Johannes] ik seggen aan Geert Wijgers voor een doodvat bij Tjeerd Jetses kint genioten voor de diakonie.2 . 7 . 0
2305174453381BetAan Teecke Rienks en Sipke Willems van doodgraven van wijlen Gaatse Egberts [gehuwd met Lamke Sweitses]0 . 12 . 0
2405174453382BetVoor verteeruinge bij 't houden van Gaatse Egberts [gehuwd met Lamke Sweitses] boelgoed.0 . 2 . 0
2002174553388OntOntvangen van Pijtter Jacobs wed van lijk laken over haar wijlen mans lijk.0 . 18 . 0
2302174553388OntOntvangen uit de bekken doen Jan Dirks brouwer ter aarde is bestelt. 2 . 6 . 0
0903174553388OntOntvangen uit de bekken doen Jacob Jans zoon Johannis ter aarde is bestelt. 1 . 10 . 8
1903174553388OntOntvangen uit de bekken doen Jan Jacob zijnde de zoon Jacob Jans ter aarde is bestelt.1 . 5 . 0
1203174553389OntOntvangen van Jacob Jans van 't groot lijk laken op dijferse tijden gebruikt bij het opdragen van zijn twee zoons [Jan Jakobs en Johannes Jakobs]3 . 0 . 0
1005174553389OntOntvangen van Jan Dirks wed van 't klein lijk laken over haar man lijk gebruikt.0 . 18 . 0
0309174553391OntUit de bekken ontvangen doen Swaantje Wessels wed Minne Sijbes Bonga ter aarde is bestelt. 3 . 16 . 0
1704174653408OntBoelgoed gehouden van Tjeerd Jetses [gehuwd met Doetje Johannes] meubelen en huisgeraden en daarvoor ontvangen suiver geld.7 . 2 . 8
1704174653408OntBoelgoed gehouden van Albert Ouwes [Lijsbert Sjoerds] goederen en daarvoor ontvangen.4 . 7 . 0
2309174653411OntUit de bekken ontvangen doen Sijbe Jacobs ter aarde is bestelt.1 . 2 . 8
2201174653418BetVoor papier, pennen bet. tot leedbrief schrijven van Tjeerd Jetses [gehuwd met Doetje Johannes] 0 . 1 . 0
2602174653419BetVan doodgraven betaalt van Tjeerd Jetses [gehuwd met Doetje Johannes]0 . 12 . 0
2602174653419BetAan Antje Minnes betaalt van leed seggen van Tjeerd Jetses [gehuwd met Doetje Johannes]0 . 6 . 0
1805174753432OntAan geld bevonden in het sterfhuis van Teecke Rienks [gehuwd met Lijsbet Fokkes] 0 .15 . 4
0406174753432OntBoelgoed gehouden van Teecke Rienks [gehuwd met Lijsbet Fokkes]meubelen en huisgeraden en daarvoor ontvangen.11 . 14 . 12
0906174753432OntUit de bekken ontvangen doen Ds Revius [gehuwd met Antje Schregardus] ter aarde is bestelt.4 . 8 . 14
0407174753432OntUit de bekken ontvangen doen Geert Wijgers [gehuwd met Rinske Jelles] ter aarde is bestelt.0 . 12 . 6
1107174753433OntUit de bekken ontvangen doen Auke Hijlkes [gehuwd met Froukje Jakobs] ter aarde is bestelt.0 . 2 . 6
3007174753433OntBoelgoed gehouden van Auke Hijlkes [gehuwd met Froukje Jakobs] meubelen en huisgeraden en daarvoor ontvangen.43 . 18 . 0
0310174753434OntUit de bekken ontvangen doen Auke Hijlkes [gehuwd met Froukje Jakobs] ter aarde is bestelt.1. 0 . 0
0401174853436OntOntvangen van Rinse Lieuwes wed [Martjen Meinerts] van het klein lijk laken.0 . 18 . 0
2005174853437OntOntvangen van Pijtter Willems van het klein lijk laken.1 . 4 . 0
2512174853442OntIn het sterfhuis van Riemk muij aan leggen geld bevonden.1 . 11 . 6
2512174853442OntBoelgoed gehouden van Riemk muij meubelen en huisgeraden.24 . 7 . 0
2912174853442OntOntvangen van Auke Hijlkes [gehuwd met Froukje Jakobs] van het klein lijk laken.1 . 4 . 0
2912174853442OntOntvangen van Sijbren Dirks [gehuwd met Froukje Jakobs] van het klein lijk laken.1 . 4 . 0
2804174853447BetAan Poules Sipkes van leedseggen van Ale Mensis wijff.1 . 0 . 0
2112174853449BetAan Tjalling Binnes ter sale eetbare waren en van verteeringe op het besteeden van Riemk muij doodvat alles tot laste van vernoemde Riemk muij.2 . 6 . 4
0407174753454BetBetaalt van doodgraven van Teecke Rienks [gehuwd met Lijsbet Fokkes] graff.0 . 11 . 0
0407174753454BetAan Juike Sippes betaalt van oproepen van Teecke Rienks [gehuwd met Lijsbet Fokkes] meubelen en huisgeraden die bij maniere van boelgoed werden verkogt.0 . 6 . 0
1107174753456BetAan Jan Willems van leed seggen van Ak Muij.0 . 6 . 0
1607174753456BetAan Sipke Willems betaalt van doodgraven van Auk muij.0 . 12 . 0
2907174753456BetAan Minne Jans en Sjoukje Sippes bet. van boelgoed houden van Ak muij nalatenschap.0 . 11 . 9
2804174853463BetAan Sipke Willems van doodgraven van Ale Meinses wijf.0 . 12 . 0
2804174853463BetAan Sjouk Sjoerds van diensten gedaan doen Ale Meinses wijf is ter aarde bestelt.0 . 3 . 0
2112174853471BetAan Antje Hijlkes van leedseggen bet. van Riemkje muij.1 . 0 . 0
2412174853472BetAan Minne Jans van schrijven en Sjoukje Sippes van roepen wegens het verkopen van Rienk muij bij maniere van boelgoed vercogt.0 . 10 . 0
2412174853472BetVan doodgraven betaalt van Riemk muij graff.0 . 12 . 0
2404174953478OntOntvangen van Willem Idses van het klein lijk laken over Tjerk Minses doodvat0 . 18 . 0
2008174953480OntUit de bekken ontvangen doen Teecke Clases ter aarde is bestelt.1 . 13 . 0
0209174953481OntVan Teecke Clasis wed ontvangen van het klein lijk laken over haar wijlen mans lijk.1 . 4 . 0
0101175053482OntOntvangen van Jan Jacobs van het klein lijk laken over zijns schoonmoeders lijk.0 . 18 . 0
1712174953487BetAan Mintje Geerts voor een kinder doodvat bij Sipke Willems kindt genoten en van huisvestinge doen de vernoemde Sipke Willems huisvrou [Sipkje Teunis] ter aarde is bestelt.3 . 0 . 0
2308174953495BetAan Aale Minses van doodgraven van Sipke Willems huisvou en kint.0 . 18 . 0
2111174953498BetAan Ale Meinses betaalt van doodgraven van Pijbe Pijtters.0 . 12 . 0
0102175053506OntOntvangen van Jan Gerks wed [Riemkje Jetses] van het klein lijk laken over haar mans lijk.1 . 0 . 0
0102175053506OntOntvangen uit de bekken doen Jan Gerks [gehuwd met Riemkje Jetses] ter aarde is bestelt.0 . 7 . 6
0102175053506OntOntvangen van Jan Jacobs wed van het klein lijk laken.0 . 18 . 0
2009175053506OntOntvangen van Gerben Pijtters van 't klein lijk laken over Claas Sippes lijk. 1 . 0 . 0
1101175053511BetAan doodgraven van Jan Harmens [gehuwd met Trijntje Johannes] graf.0 . 12 . 0
0201175153520BetAan Lieuwe Willems wijf van leedseggen van wijlen Jan Harmens [gehuwd met Trijntje Johannes]0 . 10 . 0
0501175153522OntBoelgoed gehouden van Albert Ouwes [gehuwd met Lijsbet Sjoerds] meubelen en huisgeraden en daarvoor ontvangen:20 . 9 . 0
1801175153522OntOntvangen van Jan Gerks wed [Riemke Jetses] van het klein lijk laken.0 . 18 . 0
3004175153523OntOntvangen uit de bekken doen Harke Jacobs huisvrou [Trijntje Douwes] ter aarde is bestelt.1 . 5 . 0
0305175153524OntOntvangen van Acke Freerks van het klein lijk laken.1 . 4 . 0
3005175153524OntOntvangen van Jan Pijtters onder Juiswier [Jouwswier] van het klein lijk laken.1 . 4 . 0
0808175153525OntOntvangen van Claas Teeckes wed [Antje Jans] van 't klein lijk laken.1 . 4 . 0
2308175153525OntOntvangen uit de bekken doen Jan Pijtters kint ter aarde is bestelt.1 . 13 . 0
2912175153529BetAan Pijtter Jaspers voor een doodvat bij Albert Ouwes [gehuwd met Lijsbet Sjoerds] genoten en voor hout, kalk etc tot de diakonie huisen verbruikt.10 . 3 . 8
2912175153529BetAan Tjeerd Dirks voor een dood vattje bij Sipke Willems kind genoten.3 . 0 . 0
0501175153531BetAan Minne Jans voor schrijven van Albert Ouwes [gehuwd met Lijsbet Sjoerds] boelgoed.0 . 5 . 8
0501175153531BetAan Sipke Willems van roepen in de buiren en boelgoed [van Albert Ouwes gehuwd met Lijsbet Sjoerds] samen.0 . 9 . 8
2001175153531BetAan Sipke Willems van doodgraven van Albert Ouwes [gehuwd met Lijsbet Sjoerds] graf0 . 12 . 0
0405175153533BetAan Ale Meinses van doodgraven van Sipke Willems kint graf.0 . 9 . 0
0000175153536BetDe rendant [Wiebe Jurjens] brengt voor uitgaaf van verteeringe op 't doodvat van Sipke Willems.0 . 16 . 0
1807175253541OntOntvangen uit de bekken doen Reinder Eeltjes dr [dochter] ter aarde is bestelt.0 . 18 . 0
0808175253541OntOntvangen uit de bekken doen Pijtter Jaspers zoon te aarde is bestelt.1 . 17 . 0
2909175253542OntOntvangen uit de bekken doen Jacob Cornelis [gehuwd met Rinske Jans] kint ter aarde is bestelt.1 . 2 . 0
0810175253542OntOntvangen van Jan Goslings van 't lijk laken over het lijk van Minne Annes [gehuw met Greetje Willems] 1 . 16 . 0
1411175253542OntOntvangen uit de bekken doen Sipke Pouluis ter aarde is bestelt.1 . 4 . 0
2512175253543OntOntvangen van Jan Dirks wed erven van 't lijk laken.0 . 18 . 0
2512175253544OntOntvangen van Pijtter Jaspers van 't lijk laken.0 . 18 . 0
0202175253547BetAan Gelles Ypes voor bier en jenever bij het afleggen en op de begraffenisse van Sipke Willems kint [Teunis Sipkes]2 . 17 . 0
0202175253547BetAan Mintje Geerts voor een doodvat bij Trijntje Johannes zoon genoten.8 . 0 . 0
0202175253547BetAan Mintje Geerts voor een doodvat bij Sipke Willems zoon [Teunis Sipkes] genoten.7 . 0 . 0
1802175253547BetAan Wiebe Jurjens van verteeringe op het listbesteeden van Geert Jans en Teunis Sipkes doodvatten en voor een paar schoenen bij Sjoukmuij genoten als mede voor elf pond keersen tot het categeseeren in de kerk.4 . 18 . 0
2912175253548BetAan Grijttje Jacobs erven voor bier etc op de begraffenis van Geert Jans en bij het kistbesteeden alsoo te samen.5 . 11 . 0
0804175253550BetAan de huisvrouw van Sipke Willems nopens het maken van de beide lijklakens.0 . 6 . 0
0804175253550BetBetaald voor zijde tot het maken van de verscheidene lijk lakens.0 . 3 . 12
2106175253552BetAan Ale Meinses van doodgraven van Geert Jans.0 . 12 . 0
1207175253552BetAan Ale Meinses van doodgraven van Sipke Willems zoon [Teunis Sipkes]0 . 9 . 0
2101175353555OntOntvangen van Poulus Sipkes van het klein lijk laken over het lijk van zijn zoon.0 . 18 . 0
2503175653556OntUit de bekken ontvangen doen Jan Dirks huisvrou ter aarde is bestelt.1 . 11 . 0
2903175753556OntOntvangen van Jan Dirks van 't klein lijk laken over het lijk van zijn vrou gebruikt.0 . 18 . 0
28061753541OntOntvangen uit de bekken doen Ebe Hijlkes [gehuwd met Beitske Jochums] kint ter aarde is bestelt.0 . 12 . 0
04071753541OntUit de bekken ontvangen doen Johannis Bodes vrou ter aarde is bestelt.0 . 10 . 0
23071753543OntOntvangen van Jacob Cornelis [gehuwd met Rinske Jans] van het groot lijk laken over 't lijk van zijn moeder.1 . 16 . 0
23101753544OntOntvangen uit de bekken doen Pijtter Jaspers kint ter aarde is bestelt.1 . 3 . 0
140117545419OntOntvangen van Pijbe Pijbes wed [Jetske Tiemens] van het klein lijk laken gebruikt over het lijk van haar wijlen man.1 . 0 . 0
050417545420OntUit de bekken doen Dirk Jakcobs ter aarde is bestelt.1 . 10 . 0
070417545421OntOntvangen van Dirk Jans wed van 't klein lijk laken gebruikt over haar wijlen mans lijk.1 . 0 . 0
300717545422OntUit de bekken ontvangen doen Wijbe Watses ter aarde is bestelt.1 . 4 . 0
300717545422OntOntvangen van Wijbe Watses wed van 't klein lijk laken gebruikt over haar wijlen mans lijk. 1 . 0 . 0
010917545425OntBoelgoed gehouden van Sipke Willems meubelen en huisgeraden etc en daar voor ontvangen.74 . 8 . 8
010917545425OntOntvangen van Claas Crans voor een rijgesilveren knopen bij Sipke Willems nagelaten.4 . 15 . 0
231017545429BetAan Gellos IJpes mr brouwer te Ee voor bier op het kist besteden en begraffenisse van Ale Meinses kindt. 4 . 1 . 0
111217545430BetAan Pijtter Jaspers mede diaken van Ee voor een doodvat bij Ale Meinses kint genoten en voor hout kalk etc tot de diakoniehuisen verbruikt.7 . 2 . 8
230317545432BetAan Sipke Willems van doodgraven van Ale Meinses kint.0 . 9 . 0
200517545432BetBetaalt van 't lijk mlaken te maken.0 . 4 . 0
281017545437BetAan Pijtter Jaspers en Mintje Geerts voor een doodvat bij Sipke Willems genoten.8 . 0 . 0
281017545437BetAan Gellos IJpes mr brouwer voor bier op het kist besteden en begraffenisse van Sipke Willems.3 . 16 . 0
180817545437BetAan Ale Meinses van doodgraven van Sipke Willems.0 . 12 . 0
010917545437BetAan Jan Jans van het schrijven nopens het boelgoed houden van Sipke Willems meubelen en huisgeraden.0 . 11 . 0
010917545438BetAan Mintje Geerts van huisvesting doen Sipke Willems ter aarde is bestelt.0 . 6 . 0
080917545438BetAan Eelkje Wiltjes van leedseggen etc van Sipke Willems.0 . 12 . 0
040217555439OntUit de bekken ontvangen doen Lieuwe Rinses wijf ter aarde is bestelt.1 . 14 . 4
060817555442OntUit de bekken ontvangen doen bisitter Balamis [Beilanus] ter aarde is bestelt.1 . 10 . 8
040917555443OntOntvangen uit de bekken doen Jacob Eesges wed ter aarde is bestelt.1 . 11 . 6
050917555443OntOntvangen uit de bekken doen Sijbe Jans kint ter aarde is bestelt.1 . 16 . 12
221217555443OntOntvangen van Jan Pijtters van 't lijk laken over zijn schoonmoeders lijk.0 . 18 . 0
050417925457nvtJohannes Beilanus beroepen van Engelum in den maand van augustus 1766 en te Ee overleden den 5 april 1792.-
180217565464OntOntvangen van Auke Hijlkes van 't lijk laken.0 . 18 . 0
110517565465OntOntvangen van Bauke Clases wed [Sjoukje Sjoerds] meubelen en huisgeraden en daarvoor ontvangen.5 . 12 . 12
270517565465OntDe rendant [Freerk Harmens] brengt voor ontvang doen de rendant zijn vrou [Aaltje Eedes] ter aarde is bestelt.1 . 1 . 0
110517565473BetBetaalt van roepen e verteeringe etc over het houden van Sjouk muij [Sjoukje Sjoerds gehuwd met Bauke Klases] boelgoed0 . 9 . 0
020117575477OntOntvangen van Lieuwe Harmens van 't klein lijk laken over 't lijk van Paulis Sipkes [gehuwd met Antje Teekes]0 . 18 . 0
010217575478OntOntvangen uit de bekken doen Tjomme Wijtses frou [Anske Tjerks] ter aarde is bestelt.0 . 18 . 12
010617575480OntOntvangen uit de bekken doen Tjomme Wijtses [gehuwd met Anske Tjerks] dogter ter aarde is bestelt.0 . 17 . 0
051217575482OntOntvangen van Tjomme Wijtses [gehuwd met Anske Tjerks] van 't lijk laken.1 . 0 . 0
241217575493BetDe rendant [Gerke Jans] brengt voor uitgaaf bij zijn huisvrouw [Minke Everts] verdient wegens 't maken van 't lijk laken.0 . 6 . 0
190817585497OntBoelgoed gehouden van Douwe Sijbrens [gehuwd met Rinske Klases] meubelen huisgeraden en heeft aan zuiver geld opgebragt:68 . 13 . 0
061017585498OntUit de bekken ontvangen doen Jan Pijtters vrou ter aarden is bestelt.3 . 5 . 0
181017585498OntUit de bekken ontvangen doen Gatse Gerrijts [gehuwd met Doetje Johannes] ter aarden is bestelt.1 . 5 . 0
241017585498OntOntvangen van Jan Pijtters van 't lijk laken.0 . 18 . 0
021117585498OntEen rijggel silvere knopen en een paar silvere knopen verkogt aan de burgmeester Snip [Douwe Snip burgemeester te Dokkum] afkomende van Douwe Sijbrens [gehuwd met Rinske Klases] 11 . 8 . 0
0208175854101BetAan Jeltje Pijtters betaalt dat sij bij Douwe Sijbrens wed [Rinske Klases] in huis heeft wijl haar overleden man [Douwe Sijbrens] dood op de aarde stond.1 . 0 . 0
2911175854102BetAan Tjeerd en Jan Dirks wegens een ophoogd [verhoogd] doodvat voor Douwe Sijbrens [gehuwd met Rinske Klases] 11 . 0 . 0
2712175854103BetAan Gerlof IJpes van bier op de begravenisse van Douwe Sijbrens [gehuwd met Rinske Klases] verconsumeert.2 . 2 . 0
0408175854107BetAan Eesge Jacobs zijn wijf [Trijntje Jakobs] betaalt wegens leed omseggen en bij het opdragen van Douwe Sijbrens [gehuwd met Rinske Klases] in huis geweest.0 . 18 . 0
2508175854107BetBij het verkopen van Douwe Sijbrens en Rinske Clases haar huis verteert.0 . 9 . 0
3012175854109BetBetaalt nopens dood graven van wijlen Douwe Sijbrens [gehuwd met Rinske Klases]0 . 18 . 0
2709175954114OntOntvangen van Rinse Douwes [zoon van Douwe Siebrens en Rinske Klases] van 't lijk laken.0 . 18 . 0
1812175954115OntOntvangen uit de bekken bij 't opdragen van Pijtter Sjoeks [gehuwd met Grietje Jakobs]3 . 10 . 8
2212175954115OntOntvangen van Jan Pieters van het lijk laken.0 . 18 . 0
1701176154143OntOntvangen uit de bekken doen Jogchem Geerts wed ter aarde is bestelt.0 . 16 . 0
0708176154145OntOntvangen uit de bekken doen Minne Sijmens ter aarde is bestelt.1 . 11 . 4
0912176154146OntOntvangen uit de bekken doen Dirk Coens ter aarde is bestelt.2 . 4 . 12
2212176154146OntOntvangen uit de bekken doen Gerrijt Lammerts ter aarde is bestelt.1 . 7 . 8
0401176254147OntOntvangen van Lieuwe Rinses van het klein 't lijk laken. 0 . 18 . 0
1006176254147OntOntvangen van Cornelis Hijlkes van het klein lijk laken.0 . 18 . 0
1008176254147OntOntvangen van Minne Sijmens wed van het groot lijk laken.1 . 16 . 0
0912176254148OntOntvangen van Dirk Coens erven voor 't klein lijk laken.0 . 18 . 0
2712176254148OntOntvangen van Gerrijt Lammerts van het klein lijk laken.0 . 18 . 0
1812176154151BetAan Enne Jans Veltkamp voor vijf [dood]kist planken 1 duim dik het stuk 1-2-0 verbruikt aan de diakonie armen.5 . 10 . 0
2412176154151BetAan Hinke Geerts voor bier, brandewijn, jenever, annijs, suiker en turf verconsumeert op de begravenisse van Sjoukje Sjoerds [gehuwd met Bauke Klases]6 . 1 . 0
2712176154160BetAan Jiemke van Morra wegens heene bringen van bier en turf na Lieuwe Reitses tot de begravenisse.0 . 4 . 0
0902176254167OntOntvangen uit de bekken doen Minne Bokkes [gehuwd met Rinske Folkerts] ter aarde is bestelt.1 . 2 . 0
1004176254167OntOntvangen van Minne Bokkes wed [Rinske Folkerts] van het klein lijk laken.0 . 18 . 0
2704176254167OntOntvangen uit de bekken doen Sijtse Johannes ter aarde is bestelt.3 . 0 . 0
0206176254168OntOntvangen uit de bekken doen Mintje Geerts vrou [Emke Iepes] ter aarde is bestelt.2 . 3 . 0
0206176254168OntOntvangen van Sijtse Johannes wed van 't groot lijk laken.1 . 16 . 0
2812176254168OntOntvangen uit de bekken doe Gosling Jans kinders ter aarden zijn bestelt.2 . 8 . 0
3112176254174BetAan Tjepke Alberts wegens verteringe gevallen op het kist besteden en op de begravenisse van Douwe Sijbrens wed [Rinske Klases]3 . 3 . 8
2001176354189OntOntvangen uit de bekken doen Doede Cornelis [gehuwd met Baukje Thomas] ter aarden is bestelt.2 . 11 . 0
0102176354189OntOntvangen uit de bekken doen Jacob Jans vrou ter aarden is bestelt.1 . 12 . 0
0102176354189OntOntvangen van het groot lijk laken over Jacob Jans vrou kiste.1 . 16 . 0
1802176354189OntOntvangen uit de bekken doe Sijbren Mintjes kinders ter aarden zijn bestelt.1 . 6 . 0
1802176354189OntOntvangen van Jakob Kornelis wed [Rinske Jans] van het groot lijk laken.1 . 16 . 0
1802176354189OntOntvangen van Doede Cornelis wed [Baukje Thomas] van het klein lijk laken.0 . 18 . 0
2202176354189OntOntvangen uit het boelgoed van Sijbren Douwes wed [Froukje Pieters] suiver geld buiten alle onkosten.20 . 10 . 0
2202176354189OntOntvangen van Jacob IJpes [gehuwd met Lijsbet Reitses] vanhet groot lijk laken. 1 . 16 . 0
0105176354189OntOntvangen van Jan Gerks wed [Riemkje Jetses] van het klein lijk laken.0 . 18 . 0
1605176354190OntOntvangen van Hendrik Jans van het klein lijk laken over Pijtter Botes doodvat.0 . 18 . 0
3012176354190OntOntvangen van Sijbren Jacobs van het groot lijk laken.1 . 16 . 0
0402176354191BetAan Lieuwe Piijtters een verrotting van een dood lighaam op het kerkhof te Aalzum.1 . 8 . 0
2405176354191BetAan Pijtter Jaspers toe een doodvat bij Douwe Sijbrens wed [Rinske Klases] genoten.8 . 0 . 0
0311176354193BetAan Sjoerd Cornelis wegens een graf gemaakt en toegedekt voor de wed Sjoukjen Sjoerds [gehuwd met Bauke Klases] in den jare 1761.1 . 8 . 0
2112176354195BetAan Gerlof IJpes voor een half tonne bier verconsumeert op de begravenisse van Douwe Sijbrens wed [Rinske Klases] en op het boelgoed van deselve wed. 4 . 1 . 8
2901176354197BetAan Trijntje Douwes [dochter van Douwe Siebrens] wegens schoon maken van haar moeders kleren en van twe dagen kostpen[ningen] en dat haar moeder daar dood op floer heeft gestaan.3 . 16 . 8
3004176354199BetBetaalt van 't maken van de lijk lakens.0 . 16 . 0
0804176454214BetAan Eeltje Jans van het klein lijk laken over sijn vrous doodvat.0 . 18 . 0
2309176454215BetOntvangen van Gerrijt Lammerts van 't klein lijk laken over sijn vrous doodvat.0 . 18 . 0
2309176454215BetOntvangen van Beern [Berber?] Harmens erven van 't klein lijk laken over haar vaders doodvat.0 . 18 . 0
1201176554233OntOntvangen van Marten Jans van 't klein lijk laken over sijn vrouws doodvat.0 . 18 . 0
2401176554233OntOntvangen van Claas Douwes van het groot lijk laken over sijn vrouws doodvat.1 . 16 . 0
0503176554233OntOntvangen van Sijbren Jacobs wed van het groot lijk laken over haar mans doodvat.1 . 10 . 0
2003176554233OntOntvangen van Jan Sakes van het klein lijk laken over sijn moeders doodvat.0 . 18 . 0
0408176554233OntOntvangen van Reinder Fransens [gehuwd met Riemke Lolles] van het klein lijk laken over sijn vrou susters doodvat.1 . 2 . 0
1409176554233OntOntvangen van Lieuwe Harmens [gehuwd met Joukje Sipkes] van het klein lijk laken over sijn vrouws doodvat.0 . 18 . 0
1212176554234OntOntvangen van DouweLClases van het groot lijk laken over sijn vaders doodvat.1 . 16 . 0
1812176554234OntOntvangen van Jan IJtsma wed [Baukje Willems] van het groot lijk laken over haar swagers broers doodvat.1 . 16 . 0
0202176654253OntOntvangen van Jan Hendriks wegens het groot lijk laken over Arent Weslings [gehuwd met Francijna Damans] doodvat.0 .18 . 0
1803176654253OntOntvangen van Jan Pijtters om een nieuw lijk laken te kopen en te gebruiken 't geld aan maij 1768 toe.35 . 0 . 0
0305176654253OntOntvangen van de bijsitter Jan Goslings wegens het groot lijk laken over Dg A. G. Dreas [gehuwd met Trijntje Kornelis Eisma] doodvat.1 . 4 . 0
1506176654253OntOntvangen van IJpe Jacobs wegens het groot lijk laken over sijn broeder Reitse Jacobs dood vat. 1 . 10 . 0
1606176654253OntOntvangen van Claas Pijtters wegens het groot lijk laken over sijn vrouw doodvat.1 . 10 . 0
1709176654254OntOntvangen van Freerk Reinders wegens het groot lijk lakens over sijn vaders doodvat.1 . 10 . 0
2110176654254OntOntvangen van Johannes Mintjes wegens het klein lijk laken over Folkert Minnes vrous [Trijntje Johannes] doodvat.1 . 0 . 0
0512176654254OntOntvangen van Eelze Jans wegens het klein lijk laken over sijn vrous [Tjitske Hielkes] doodvat.1 . 4 . 0
3012176654254OntOntvangen van Johannes Sijtses wegens het groot lijk laken over sijn moeders [Sipkje Sjoerds] doodvat.3 . 0 . 0
1503176654255BetAan Pijttje Folkerts voor 6 ellen swart laken een 11 ellen en 5/8 sijden toe een nieuw lijk laken.32 . 19 . 4
2002176654261BetAan Sipke Willems wed [Sipkje Teunis] het maakloon van een nieu lijk laken.0 . 18 . 0
1912176754273OntOntvangen van Harke Jacobs wed [Minke Pieters] wegens het groot lijk laken over Marten Jans doodvat.1 . 4 . 0
1912176754273OntOntvangen van Marten Jans erven wegens het groot lijk laken over Marten Jans doodvat.1 . 4 . 0
1912176754273OntOntvangen uit de becken doe Freerk Reinders [gehuwd met Geertje Siegers] kint ter aarde is bestelt.0 .16 . 0
1912176754273OntOntvangen uit de becken doe Tiete Jans [gehuwd met Dominica Annes] kint ter aarde is bestelt.0 . 12 . 0
1912176754273OntOntvangen uit de becken doe Gerlof IJpes [gehuwd met Antje Jans] kint ter aarde is bestelt.1 . 4 . 0
1912176754273OntOntvangen uit de becken doe Jan Willems ter aarde is bestelt.0 . 14 . 0
1912176754273OntOntvangen uit de becken doe Jacob Minnes ter aarde is bestelt.0 . 7 . 0
1912176754273OntOntvangen uit de becken doe Harke Jakocobs [gehuwd met Minke Pieters] ter aarde is bestelt.2 . 9 . 0
1912176754273OntOntvangen uit de becken doe Marten Jans ter aarde is bestelt.2 . 3 . 0
1912176754273OntOntvangen uit de boedel voor Acke Teekes van haar wijlen suster Neeltje. 307 . 4 . 8
2208176754275BetAan Jan Pijtters dat deselve ons begeset heeft den 19 maart 1766 om een nieu lijk laken te kopen.35 . 0 . 0
3008176754277BetDe rendant [Sjoerd Haies] brengt voor uitgaaf dat door hem is betaalt een rekening tusschen Neeltje en Sibbeltje Teekes en reele van huis en land etc tot laste komende van Acke Teekes aandeel.180 . 16 . 12
1601176854292OntOntvangen van Gerrijt Lammerts van 't klein lijk laken over Tjepke Doedes doodvat.1 . 4 . 0
1901176854292OntUit de becken ontvangen Dg [Ds] Revius wed [Antje Schregardus] ter aarden is bestelt.2 . 0 . 0
2201176854292OntUit de becken ontvangen doe Lieuwe Clases vrou [Jetske Jakobs] ter aarden is bestelt.1 . 16 . 0
2601176854292OntOntvangen van Lieuwe Clases van het klein lijk laken over sijn vrous [Jetske Jakobs] doodvat.1 . 0 . 0
1202176854292OntOntvangen uit de becken doe Tijmen Jans [Jantje Alberts Douma] kint ter aarden is bestelt.2 . 9 . 0
1602176854292OntOntvangen uit de becken doe Gerk Jans [gehuwd met Minke Everts] kint ter aarden is bestelt.1 . 3 . 0
1902176854292OntOntvangen uit de becken doe Willem Freerks [gehuwd met Eelkje Seerps] dogter ter aarden is bestelt.0 . 17 . 0
2402176854292OntOntvangen van Willen Freerks [gehuwd met Eelkje Seerps] van het klein lijk laken over sijn dogters doodvat.0 . 18 . 0
0103176854292OntOntvangen uit de becken doe Dirk Lieuwes [gehuwd met Trijntje Eelkes] kint ter aarden is bestelt.0 . 6 . 0
1708176854293OntOntvangen uit de becken doe Jacob Hindriks [gehuwd met Aaltje Gerbens] kint ter aarden is bestelt.0 . 13 . 0
2810176854293OntOntvangen uit de becken doe Lou Minnes [gehuwd met Antje Wietses] kint ter aarden is bestelt.0 . 6 . 0
0211176854293OntOntvangen uit de becken doe Tjepke Piebes [gehuwd met Tetje Brands] kint ter aarden is bestelt.2 . 6 . 0
1409176854293OntOntvangen van Hans Jeppes wegens het groot lijk laken over sijn moeders doodvat.1 . 10 . 0
2909176854293OntOntvangen uit de becken doe Wijbe Watse wed ter aarden is bestelt.1 . 13 . 0
1012176854293OntOntvangen van Watse Wijbe [gehuwd met Sjoukjen Gerbens] wegens het klein lijk laken over sijn moeders doodvat.0 . 18 . 0
2404176854295BetAan Jan Hendriks lakenkoper te Engwierum voor 6 ellen swart laken 6 el linnen sijde gaande toe een nieuw klein ijk laken.25 . 14 . 0
0101176854303BetAan Trijntje Johannes het maakloon van een nieu lijk laken.0 . 17 . 0
0401176954316OntOntvangen uit de becken doe Jacobs Hendriks vrou ter aarden is bestelt.1 . 10 . 0
0802176954316OntOntvangen van Jakob Hendriks wegens het klein lijk laken over sijn vrou doodvat.1 . 0 . 0
0704176954316OntUit de becken ontvangen doe Tjepke Alberts [gehuwd met Rikstje Jans] ter aarden is bestelt.0 . 16 . 0
2106176954317OntOntvangen uit de becken doe Jan Sakes ter aarden is bestelt.1 . 13 . 0
2207176954317OntOntvangen van Jan Abrahams [gehuwd met aaltje Sakes] in com soc wegens het groot lijk laken over Jan Sakes doodvat.1 . 4 . 0
2308176954317OntOntvangen uit de becken doe Jan Ruurds [gehuwd met Klaaske Alberts] ter aarden is bestelt.0 . 10 . 0
2608176954317OntOntvangen van Jan Ruurds wed [Klaaske Alberts] wegens het klein lijk laken over haar mans doodvat. 1 . 0 . 0
2502177054338OntOntvangen van Klaas Jans wegens het groot lijk laken over sijn vrouws doodvat.1 .16 . 0
1804177054338OntUit de becken ontvangen doe mr Jan Jans huisvrou ter aarden is bestelt.6 . 17 . 0
2304177054338OntOntvangen van mr Jan Jans wegens het groot lijk laken over sijn vrouws doodvat.1 . 4 . 0
2004177054338OntUit de becken ontvangen doe Jan Pieters ter aarden is bestelt.5 . 11 . 0
2304177054338OntOntvangen van Jan Pieters erven wegens het groot lijk laken over haar wl vaders doodvat.1 . 4 . 0
2404177054338OntOntvangen van Jan Michiels erven wegens het groot lijk laken over haar wl vaders doodvat.1 . 16 . 0
2105177054339OntOntvangen van IJpe Jakcobs als beredder van de boedel wl Jan Pijtters. 1 . 10 . 0
2805177054339OntOntvangen van Douwe Clases wegens het klein lijk laken over cornelis Doedes doodvat.1 . 0 . 0
0211177054340OntOntvangen uit de becken doe Jetze Jans huisvrou [Martjen Klases] ter aarden is bestelt.4 . 12 . 0
0511177054340OntOntvangen van Jetze Jans [gehuwd met Martjen Klases] wegens 't groot lijk laken over sijn vrous doodvat.1 . 4 . 0
2111177054340OntUit de becken ontvangen doe Reinder Eeltjes wed ter aarden is bestelt.1 . 9 . 0
2811177054340OntOntvangen van Freerk Reinders wegens het groot lijk laken over sijn moeders doodvat.1 . 4 . 0
2811177054340OntUit de becken ontvangen doe Tijmen Jans [Janke Douwes] kinders ter aarden sijn bestelt.1 . 8 . 0
1112177054343BetAan Gerlof IJpes voor een varndel 8 gld bier verconsumeert op de begravenisse van Ale Meinses. 1 . 15 . 0
1112177054343BetAan Minse Geerts voor een platte doodkiste bij Ale Meinses genoten.8 . 0 . 0
1503177154344OntOntvangen uit de becken doe Tjepke Pijbes [Tetje Brants] ter aarden is bestelt.2 . 7 . 0
2503177154344OntOntvangen van Jan Pijbes wegens nhet groot lijk laken over sijn broeders [Tjepke Pijbes gehuwd met Tetje Brants] doodvat.1 . 10 . 0
3004177154344OntOntvangen uit de becken doe Feije Dirks [gehuwd met Aaltje Pieters] en Jacob Lourens ter aarden sijn bestelt.2 . 3 . 0
0705177154344OntOntvangen van Jacob Lourens wed wegens het groot lijk laken over haar mans doodvat.1 . 4 . 0
1605177154344OntOntvangen van Johannes Willems wegens het groot lijk laken over sijn vaders doodvat.1 .10 . 0
3105177154345OntOntvangen uit de becken doe de bijsetter Jan Goslings [gehuwd met Trijntje Minnes Donga] ter aarden is bestelt.10 . 18 . 0
0106177154345OntOntvangen van Jan Goslings wed [Trijntje Minnes Donga] wegens het groot lijk laken over haar mans doodvat.1 . 4 . 0
0908177154345OntUit de becken ontvangen doe de Cornelis Hijlkes ter aarden is bestelt.1 . 1 . 0
1210177154345OntOntvangen van Hielke Kornelis wegens het klin lijk laken over sijn vaders [Kornelis Hielkes] doodvat.0 . 18 . 0
1210177154345OntOntvangen uit de becken doe Jan Boeles knegt ter aarden is bestelt.0 . 10 . 0
2610177154345OntOntvangen van Jan Boeles wegens het klein lijk laken over sijn knegt doodvat.1 . 0 . 0
1911177154345OntOntvangen uit de becken doe Hans Jeppes [gehuwd met Antje Minses] ter aarden is bestelt.0 . 15 . 0
2011177154345OntDe rendant [Johannes Douwes] bringt voor ontvang van twee silvere oorijzers bij Antje Hijlkes en Trijntje Johannes nagelaten.7 . 3 . 0
1605177154347BetAan Mintje Geerts voor een platte doodvat bij Antje Hijlkes genoten.8 . 0 . 0
1705177154347BetAan Antje Melles wegens kostpenningen, leedleggen en waskloon etc bij Trijntje Johannes genoten.18 . 0 . 0
0208177154348BetAan Gerlof IJpes voor drie varnd[el] bier en drie varntjes brandewijn met suiker verconsuimeert op het kiste besteden en begravenisse van Antje Hijlkes en Trijntje Johannes.7 . 0 . 0
0212177154349BetAan Pijtter Jaspers voor een platte doodkiste bij Trijntje Johannes genoten. En voor dakschoven, roop en spijkers verbruikt aan de diakonie huisen.10 . 14 . 0
1801177254364OntOntvangen van Hans Jeppes wed [Antje Minses] wegens het groot lijk laken over haar mans doodvat.1 . 16 . 0
0704177254364OntOntvangen uit de becken doe Wijbe Jurjens vrou [Antje Lammerts] ter aarden is bestelt.1 . 12 . 0
2004177254364OntOntvangen van Wijbe Jurjens wegens het klein lijk laken over sijn vrous [Antje Lammerts] doodvat.0 . 1 . 0
1408177254365OntOntvangen uit de becken doe Ale Meinses ter aarden is bestelt.0 . 10 . 0
1408177254365OntOntvangen van Ale Meinses erven van een lijk tot verrotting in de diakonie graven.1 . 0 . 0
1203177354384OntOntvangen uit de becken doe Antje Teekes [gehuwd met Paulus Sipkes] ter aarden is bestelt.0 . 11 . 0
1503177354384OntOntvangen van Antje Teekes [gehuwd met Paulus Sipkes] erven wegens het groot lijk laken over haar moeders doodvat.1 . 4 . 0
2907177354385OntOntvangen uit de becken doe Jan Ruurds wed [klaaske Alberts] ter aarden is bestelt.0 . 10 . 0
2507177354385OntOntvangen van Folkert Harkes wed [Trijntje Foekes] het klein lijk laken over haar wl moeders doodvat.1 . 0 . 0
0308177354385OntOntvangen uit de becken doe Bartel Sakes [Seeske Pieters] kint ter aarden is bestelt.0 . 14 . 0
2208177354385OntUit de becken ontvangen doe Lou Minnes [Antje Wietses] vrou ter aarden is bestelt.1 . 6 . 0
2409177354385OntUit de becken ontvangen doe Gerlof IJpes [gehuwd met Antje Jans] kint ter aarden is bestelt. 1 . 0 . 0
1412177354386OntUit de becken ontvangen doe Tjebbe Cornelis [gehuwd met Ietje Scheltes] kint ter aarden is bestelt.0 . 9 . 0
2202177454404OntOntvangen uit de becken doe Gerk Jans [gehuwd met Minke Everts] kint ter aarden is bestelt.0 . 8 . 0
0605177454404OntOntvangen uit de becken doe Pijtter Jaspers ter aarden is bestelt.3 . 2 . 0
0705177454404OntOntvangen van Pijtter Jaspers wed wegens het groot lijk laken over haar mans doodvat.1 . 4 . 0
2005177454405OntOntvangen uit de becken doe Freerk Reinders vrou [Geertje Siegers] ter aarden is bestelt.2 . 3 . 0
2105177454405OntOntvangen van Freerk Reinders wegens het groot lijk laken over sijn vrous doodvat.1 . 10 . 0
1207177454405OntOntvangen uit de becken doe Minne Sijmons wed ter aarden is bestelt.2 . 18 . 0
1507177454405OntOntvangen van Minne Sijmons wed erven wegens het groot lijk laken over haar doodvat.1 . 4 . 0
1908177454405OntOntvangen uit de becken doe Tjalling Binnes vrou [Klaaske Lieuwes] ter aarden is bestelt.1 . 12 . 0
1908177454405OntOntvangen van Tjalling Binnes wegens het klein lijk laken over sijn vrous [Klaaske Lieuwes] doodvat.0 . 18 . 0
1312177454406OntOntvangen uit de becken doe Einte Eelkes vrou ter aarden is bestelt.0 . 5 . 0
1712177454410BetAan Gerlof IJpes voor geleverde bier en jenever verconsumeert bij Johannes Folkerts en op de begravenisse van deselve. 5 . 0 . 8
3112177454420BetAan Jantje Wiltjes van leed omseggen en bedienen op de leed van Johannes Folkerts.0 . 12 . 0
2402177554426OntOntvangen uit de becken bij het opdragen van Tjiepke Jelles [gehuwd met Trijntje Minnes] kint.0 . 7 . 0
2706177554427OntOntvangen uit de becken bij doe Tjiepke Jacobs vrou [Pietje Baukes] ter aarden is bestelt.0 . 5 . 14
1108177554427OntOntvangen uit de becken bij doe Auke Hijlkes ter aarden is bestelt.2 . 6 . 12
1108177554427OntOntvangen van Auke Hijlkes [gehuwd met Froukje Jakobs] erven wegens het groot lijk laken over haar vaders doodvat.1 . 4 . 0
0809177554427OntOntvangen uit de becken bij doe Pijtter Jaspers wed ter aarden is bestelt.3 . 0 . 0
0809177554427OntOntvangen van Pijtters Jaspers erven wegens het groot lijk laken over haar moeders doodvat.1 . 4 . 0
2609177554427OntOntvangen uit de becken bij doe Watse Wijbes [gehuwd met Sjoukje Gerbens] kint ter aarden is bestelt.0. 10 . 0
2010177554427OntOntvangen uit de becken bij doe Watse Wijbes [gehuwd met Sjoukje Gerbens] kint ter aarden is bestelt.0. 10 . 0
2112177554428OntOntvangen uit de becken bij doe Gerben Piebes vrou ter aarden is bestelt.1 . 7 . 0
2010177554428OntOntvangen uit de becken bij doe Mintje Wijtses [gehuwd met Swaantje Jakobs] kint ter aarden is bestelt.1 . 0 . 0
2804177054443BetAan Jan Freerks vanm het leedseggen van Ale Meinses.0 . 12 . 8
2804177054443BetAan Willem Freerks van Ale Meinses graf.0 . 12 . 0
1802177154455OntUit het boelgoed van Antje Hijlkes en Trijntje Johannes aan suiver geld.51 . 0 . 0
2602177154455OntOntvangen van Tjeerd Bartels wed [Antje Botes] wegens het groot lijk laken over haar mans doodvat.1 . 10 . 0
2802177154455OntOntvangen van Wijtsk Jacobs wegens het groot lijk laken over haar mans doodvat.30 . 0 . 0
1201177654460OntOntvangen uit de becken doe Lieuwe Harmens [gehuwd met Joukje Sipkes] ter aarde is bestelt.1 . 18 . 0
1201177654460OntOntvangen uit de becken doe Freerk Harmens knegt ter aarde is bestelt.0 . 10 . 0
1201177654460OntOntvangen van Lieuwe Harmens [gehuwd met Joukje Sipkes] erven weegens 't groot lijk laken over haar vaders doodvat.1 . 4 . 0
1501177654460OntOntvangen uit 't boelgoed van Sieds Ouwes wijfs [Romkjen Gosses] klederen aan suiver geld.11 . 18 . 8
1701177654460OntOntvangen van Mense Dirks wegens 't groor lijk laken over Gerben Pijbes wijfs doodvat.1 . 4 . 0
1701177654460OntOntvangen van H. Ronner weegens oud silverwerk bij Sieds Ouwes vrouw [Romkjen Gosses] nagelaten.7 . 9 . 8
1701177654460OntOntvangen uit de bekkeng doe Bartel Sakes [Seeske Pieters] kint ter aarde is bestelt.0 . 8 . 0
1701177654460OntOntvangen van Freerk Harmens wegens gebruik van 't oud lijk laken over sijn knegts doodvat.0 . 18 . 0
1701177654460OntOntvangen van Hein Pijtters wed [Gerritje Gerrits] wegens gebruik van het groot lijk laken over haar mans doodvat.1 . 4 . 0
1903177654460OntOntvangen uit de bekken bij 't ter aarde bestellen van Gerlof IJpes [gehuwd met Antje Jans] kint.1 . 0 . 0
0704177654460OntOntvangen uit 't boelgoed van Johan Volkertsw voor de part de diakonie toebehoren.5 . 8 . 4
0405177654461OntOntvangen van M.J. Hindriks wegens heur van 't lijk laken gebruikt over het doodvat van Oeke Jans te Engwierum.1 . 16 . 0
0405177654461OntOntvangen uit de bekken doe Eebe Wiltjes [gehuwd met Rinske Minnes] is ter aarde bestelt.1 . 4 . 0
0405177654461OntOntvangen van Eebe Wiltjes wed [Rinske Minnes] wegens huier van 't groot lijk laken over haar mans doodvat te Engwierum.1 . 16 . 0
0405177654461OntOntvangen van Menne Pieters [gehuwd met Jetske Kornelis] te Engwierum wegens gebruyik van 't groot lijk laken over sijn vrouwd doodvat.