Streekarchief Noordoost Friesland. R. K. Kerk Dokkum
[ ….... ] Toevoeging gebaseerd op aannames en/of andere vermeldingen in deze inventaris.
InvBlz
02011761242xBetAan de doodgravers betaelt voor het begraeven van Jellis Baker zijn kinderen.0 . 12 . 0
19121761242xBetAan Willem Heines betaelt voor de dootkiste van de appenteerde Fillip [appointeren] [aanstellen, bezoldigen] 5 . 0 . 0
19121761242xBetAan Gatje Pive voor geleverde bier bij het op draegen van de appenteerde Filip gekonsumeert.2 . 2 . 0
19121761242xBetDoor mij J. Suurmans gelevert en betaalt in 't afsterven en begraven van de oude appenteerde Filip.3 . 3 . 0
28071762242xBetAan de dootgravers betaelt voor het rippereren van de graeven.0 . 4 . 0
25081765242xBetAan Sastie Beker voor een laken tot verschoning van Arjaen …. sijn vrouw in haar dootsijkte.1 . 6 . 0
27081765242xBetBij het verstrven van de bovestaende gelevert aan de buiren aan brandewijn & suiker [van Arjaans … zijn vrouw]0 . 11 . 0
27081765242xBetAan de buirevrouwen betaelt voor het ridden van de doode hant [In dit verband waarschijnlijk het leegruimen van de (diaconie) woning ] [van Arjaans... zijn vrouw]1 . 14 . 0
02091765242xBetAan de dootgravers betaelt [van Arjaans... zijn vrouw]1 . 5 . 0
02091765242xBetAan de leed omsegger [van Arjaans... zijn vrouw]0 . 15 . 0
02091765242xBetAan L. Pive voor een fandel bier [van Arjaans... zijn vrouw]1 . 15 . 0
13071768242xBetVoor een doodlaeken voor Krainwinkels zijn vrouw [Michelina Leenders]1 . 2 . 0
18071768242xBetAan L. Pive weegens gelevert bier [Krainwinkels zijn vrouw]2 . 13 . 0
18071768242xBetDoor mij S. Suitman gelevert aan brandewijn etc [Krainwinkels zijn vrouw]1 . 4 . 0
18071768242xBetAan de leedomsegger betaelt [Krainwinkels zijn vrouw]0 . 15 . 0
17081768242xBetAan Jitse de Vries betaelt weigens het leveren van houd tot de dootkiste van Cranwinkel zijn vrouw [Michelina Leenders]6 . 8 . 0
18081768242xBetAan baas Wijtse betaelt van het maken van boven staande kiste & andere ripperaties.3 . 16 . 0
29051769242xBetAan S. Suurmans wegens brandewijn en jenever bij de begraeffenis van Margriete Clarebot. 0 . 18 . 0
29051769242xBetAan Focke Hemkes wegens ¼ ton bier bij deselve gelegenheit [van Margriete Clarebot]1 . 15 . 0
29051769242xBetAan Sare Bekker in de Wargastraat [Waagstraat] voor een doodlaken aan deselve Margriete [van Margriete Clarebot]1 . 4 . 0
29051769242xBetAan de doodgraver Joannes Scheltes voor een graf [van Margriete Clarebot]1 . 5 . 0
29051769242xBetAan de doghters van Kraamwinkel en Leene voor het wasschen en beredden van het goed van wijle Margriete Clarebot.1 . 3 . 2
29051769242xBetAan Wijtse Klases voor het maken en verdere materialen voor de dookist [van Margriete Clarebot]1 . 5 . 0
12061769242xBetAan Pijter de doodebidder voor de bediening bij Marg. [van Margriete Clarebot]0 . 15 . 0
27061769242xBetAan onse confrater Wijtse Klases voor uitschot van wegens een reis met J. Suurmans gedaan naar de Drogeham over de boedel van de weverknegt Jan Kip reeds overleeden.1 . 10 . 0
28061769242xBetAan de koopman Jetze de Vries voor het leveren van planken tot de 2 dookisten van Marg. Clarebot en Antie Sijbrens.4 . 10 . 0
10071769242xBetWegens het versterven van Antie Sijbrens uitgegeeven aan een doodhemd aan Sara Bekker.0 . 13 . 0
10071769242xBetAan Wijtse Klases voor het maaken van de doodkist van Antie Sijbrens als mede voor het ijserwerk, thee etc.1 . 12 . 0
10071769242xBetAan Pijter de doodebidder [van Antie Sijbrens]0 . 15 . 0
10071769242xBetAan Sijne Reinders voor ¼ ton bier [van Antie Sijbrens]1 . 10 . 0
10071769242xBetAan J. Suurmans voor brandewijn etc [van Antie Sijbrens]0 . 16 . 0
12071769242xBetAan de doodgraver J. Scheltes voor het graff en begraaven van Antie Sijbrends.1 . 5 . 0
21101771242xBetAan Hendrik Johannes doodgraver uitgegeeven voor het begraaven en van het lijk van Marten Jans.1. 5 . 0
30101771242xBetAan de doodbidder Pijter Leedsma voor de bediening bij Marten Jans.0 . 15 . 0
01111771242xBetAan de vroedman H. van Assen voor geleverde planken tot de doodkist van Marten Jans.2 . 16 . 0
02111771242xBetAan Wijtse Klases voor het maken en uitschot op de doodkist [van Marten Jans]2 . 10 . 0
09061772242xBetBetaald voor het staan van de overleden [Trijntie Jelles]0 . 10 . 0
09061772242xBetHet maaken van de doodkist [van Trijntie jelles]0 . 12 . 0
09061772242xBetAan hengsels, spiojkers en swartsel [van Trijntie Jelles]0 . 12 . 0
09061772242xBetAan de doodgravers betaald [van Trijntie Jelles]1 . 17 . 0
09061772242xBetAan hout tot de kiste [van Trijntie Jelles]3 . 0 . 0
09061772242xBetAan bier voor de buiren [van Trijntie Jelles]1 . 14 . 0
09061772242xBetAan gehaalde waaren bi Pijtter Sipkes [van Trijntie Jelles]5 . 8 . 0
22111773242xBetAan van Assen voor de doodkiste van Craenwinkel vrouw [Leene Simkes gehuwd met Harmanus Kraamwinkel]2 . 4 . 0
23111773242xBetAan de doodgravers betaald [van Leene Simkes gehuwd met Harmanus Kraamwinkel]1 . 5 . 0
29111773242xBetAan de leed omsegger [van Leene Simkes gehuwd met Harmanus Kraamwinkel]0 . 15 . 0
03121773242xBetAan Wijtse Klases voor het maaken van de doodkist met hangsels en spikers [van Leene Simkes gehuwd met Harmanus Kraamwinkel]1 . 4 . 0
29051774242xBetAan Saere Becker voor een Duitse muts [van de wed. Marten Jans] [Muts genoemd op de lijst van gekochte en gehuurde goederen over 't sterf geval van de wed. Marten Jans]1 . 4 . 0
29051774242xBetAan de doodgravers betaald [van de wed. Marten Jans]1 . 5 . 0
29051774242xBetAan de leedomseger [van de wed. Marten Jans]0 . 12 . 0
29051774242xBetAan Jan Roelofs voor 't laken [van de wed. Marten Jans] 0 . 15 . 0
29051774242xBetAan deselfde [Jan Roelofs] voort brod [brood] en smeer op de …....0 . 7 . 0
29051774242xBetVoor ¼ ton bier aan Minne Jochums [van de wed. Marten Jans]1 . 10 . 0
29051774242xBetAan Caatje Min.. voor oppassen op de begraeffenis [van de wed. Marten Jans]0 . 11 . 0
30101774242xBetWeegens gehaelde winkelwaeren bij Pieter Sipkes weegens het versterven van het kijn van Joost Harmaenis.0 . 15 . 0
30101774242xBetHet maaken van de doodkist [van Trijntie jelles]0 . 13 . 0
30101774242xBetAen Minne Jochums voor 1/8 ton bier [het kind van Joost Harmaenis]0 . 15 . 0
30101774242xBet¼ mingelen brandewijn [het kind van Joost Harmaenis]0 . 4 . 0
11011775242xBetAan Wijtze Klaasis betaalt het hout en arbeijdsloon van de doodkiste van Kobus-oom en Akke Martens en het kistje van het kind van Jeltje Joostens.8 . 8 . 0
23061775242xBetAan Gerardus Suurmans wegens leverantie op de begravenis van Gerrit Knijpper.1 . 15 . 8
23061775242xBetAan buure bier [van Gerrit Kuijpper]1 . 10 . 0
23061775242xBetAan de doodgraver [van Gerrit Knijpper]1 . 8 . 0
23061775242xBetAan de leedsegger [van Gerrit Knijpper]0 . 10 . 0
01071775242xBetAan Gerrardis Suurmans [van Lijsbet Jans]1 . 1 . 14
01071775242xBetAan tweebakken [van Lijsbet Jans]0 . 4 . 0
01071775242xBet Aan de doodgraver [van Lijsbet Jans]1 . 19 . 0
01071775242xBetAan de leedsegger [van Lijsbet Jans]0 . 12 . 0
01071775242xBetAan buurebier [van Lijsbet Jans]1 . 10 . 0
01071775242xBetAan J. Suurmans [van Lijsbet Jans]2 . 1 . 0
26121776242xBetAam Wijtse Clasis voor het maeken van drie kisten het leeveren van hout ijserwerk.12 . 2 . 0
15051777242xBetAan Saara Bekker doodlinnen [van vrouw Pieroo]1 . 13 . 0
15051777242xBetAan Catarijna stroo [van vrouw Pieroo]0 . 2 . 0
15051777242xBetRoom Tolhout [van vrouw Pieroo]0 . 1 . 4
15051777242xBetKaas Jaspers jenever [van vrouw Pieroo]0 . 6 . 0
15051777242xBetDirk Jans tee, suijker, tabak etc [van vrouw Pieroo] 0 . 16 . 0
15051777242xBetGradus Suurmans brandewijn suijker [van vrouw Pieroo] 0 . 6 . 14
15051777242xBetDoodbidder [van vrouw Pieroo]0 . 12 . 0
15051777242xBetDoodgraaver [van vrouw Pieroo] 1 . 5 . 0
15051777242xBet¼ ton bier [van vrouw Pieroo] 1 . 10 . 0
15051777242xBetAn de bank van leeningh [van vrouw Pieroo] 1 . 10 . 0
17091777242xBetAan de wed. van Pijter Martens brandewijn, zuijker, rozijnen [van Anne Muij]0 . 16 . 8
17091777242xBetKatarijna Clarabot [van Anne Muij]0 . 5 . 0
17091777242xBetArent van der Leij ¼ ton bier [van Anne Muij]1 . 10 . 0
17091777242xBetDoodbidder [van Anne Muij]0 . 12 . 0
17091777242xBetDoodgravers [van Anne Muij]1 . 17 . 0
17091777242xBetKlaas Jaspers [van Anne Muij]0 . 9 . 0
17091777242xBetH. van Kessel [van Anne Muij]0 . 14 . 10
31051778242xBetDoodlaken [van Antjre Harmens Valk]0 . 17 . 0
31051778242xBetJenever brandewijn [van Antjre Harmens Valk]0 . 14 . 0
31051778242xBetSuijker rosinen [van Antjre Harmens Valk]0 . 6 . 8
31051778242xBet¼ # tee, ¼ # suijker, safraan? [van Antjre Harmens Valk]0 . 8 . 12
31051778242xBetOp de begravenis 1 fandel bier [van Antjre Harmens Valk] 1 . 10 . 0
31051778242xBetDoodgravers [van Antjre Harmens Valk]1 . 5 . 0
31051778242xBetLeedsegger [van Antjre Harmens Valk] 0 . 12 . 0
31051778242xBetOp de begravenis tee, suijker, safraan [van Antjre Harmens Valk]0 . 9 . 0
31051778242xBetOp de begravenis room, ¼ tabak, ketel [voor de thee] [van Antjre Harmens Valk] [van Antjre Harmens Valk]0 . 4 . 0
31051778242xBetOppassen, wassen, zeem [van Antje Harmens Valk]0 . 6 . 12
30111778242xBetAan Wijtse Klases voor de kiste van Antje Harmens 3 . 14 . 0
27091779242xBetAan Gerhardus Suirmans voor de buirin bij het afleggen en het begraven van de vrouw van Pijter Eekhout voor Brandewijn thee Suiker en Rosijnen etc. [van Klaaske Klases]2 . 3 . 0
27091779242xBetAan J. van Kessel voor thee en suiker [van Klaaske Klases]0 . 8 . 12
27091779242xBetAan Douwe Hansma voor bier [van Klaaske Klases]1 . 10 . 0
27091779242xBetAan Wouter Torenmans voor 't leedseggen [van Klaaske Klases]0 . 12 . 0
27091779242xBetAan de doodgravers [van Klaaske Klases]1 . 5 . 0
15101779242xBetAan de vrouw van Berint Hendriks voor coffij bij den overledene [van Pieter Jansen Isaacs]0 . 2 . 0
19101779242xBetAan Gerrit Ruwel voor het laken [van Pieter Jansen Isaacs]1 . 8 . 0
19101779242xBetAan Gerhardus Suirmans voor de buirin bij het afleggen en begraven van bovengemelde Pijter Eekhout voor thee suiker en rosijnen etc.2 . 2 . 8
19101779242xBetAan J. van kessel voor thee en suiker [van Pieter Jansen Isaacs]0 . 8 . 12
19101779242xBetAan de vroetsman A. van der Lei voor buire bier [van Pieter Jansen Isaacs]1 . 10 . 0
19101779242xBetAan Wouter Torenmans voor leedseggen [van Pieter Jansen Isaacs]0 . 12 . 0
19101779242xBetAan de doodgravers [van Pieter Jansen Isaacs]2 . 0 . 0
30111779242xBetAan Wouter Torenmans voor het leedseggen [van Eeltje Hendriks]0 . 12 . 0
30111779242xBetAan de vroetsman A. van der Lei voor buire bier [van Eeltje Hendriks]1 . 10 . 0
30111779242xBetAan de doodgravers betaald voor 't maken van 't graf [van Eeltje Hendriks]1 . 5 . 0
30111779242xBetAan deselve voor ligten van de steen betaald [van Eeltje Hendriks]0 . 1 2. 0
30111779242xBetAan Gerardus Suirmans voor jenever bij 't afleggen [van Eeltje Hendriks]0 . 16 . 0
30111779242xBetAan Jacob Hendrik van Kessel voor thee suiker pijpen en tabak [van Eeltje Hendriks]1 . 3 . 0
30111779242xBetAan Sijmen Jacobs voor het doodlaken en sloop [van Eeltje Hendriks]1 . 15 . 0
30111779242xBetAan Claas Jacobs voor coffij en suiker voor de buirin [van Eeltje Hendriks]0 . 10 . 4
17121779242xBetAan de Wytze Clases voor het maken voor doodkisten voor den armen.11 . 12 . 0
21011781242xBetOp de begravenis van Antje Ketelaar aan Reggina Brockers voor thee brandewijn tabak en jenever.2 . 10 . 12
21011781242xBetWouter [Torenmans] voor leedzeggen [ van Antje Ketelaar]0 . 12 . 0
21011781242xBetAan Catrina voor huur van de ketel [van Antje Ketelaar]0 . 2 . 0
21011781242xBetVoor een laken en doek [ van Antje Ketelaar]1 . 10 . 0
21011781242xBetVoor zeep [ van Antje Ketelaar]0 . 6 . 0
21011781242xBetBier ¼ ton [van Antje Ketelaar]1 . 15 . 0
21011781242xBetDoodgravers [van Antje Ketelaar]1 . 5 . 0
16061781242xBetVoor de kist [van Jan Schuitings vrouw]3 . 10 . 0
16061781242xBetAan de doodgravers [van Jan Schuitings vrouw]1 . 17 . 0
16061781242xBetWouter voor leedzeggen [van Jan Schuitings vrouw]0 . 11 . 0
20061781242xBetAan Regina Brockers voor thee zuiker op de begravenis van Jan Schuitings vrouw.1 . 6 . 12
06081781242xBetAan de doodgravers voor een graf van Hendrik Nuners kind.1 . 7 . 0
31121781242xBetAan Wytse Clases voor maaken van 3 doodkisten en reparatie aan 't Armehuis.7 . 15 . 0
00001882242xBetDoodschulden Haarmen Valk.13 . 13 . 4
29031884242xBetDoodschulden Henderik Lubberts.7 . 17 . 8
29031884242xBetDoodschulden Westerwal.6 . 12 . 0
29031884242xBetDoodschulden Antoni Veldhuis.5 . 5 . 0
27081784242xBetEen rekening van Albert Ballings van doodkist planken.13 . 0 . 0
29081784242xBetEen rekening van Wytse Klaases van kist maken en de spijkers en hansels.4 . 18 . 0
25021785242xBetAan het sterfhuis van de soon van Grietje N. geleverd: Een laken.0 . 1 2. 0
25021785242xBetAan het sterfhuis van de soon van Grietje N. Een mingelen brandewijn. 0 . 16 . 0
25021785242xBetAan het sterfhuis van de soon van Grietje N. geleverd: ½ # suiker.0 . 16 . 0
25021785242xBetAan het sterfhuis van de soon van Grietje N. geleverd: ½ # rosijnen.0 . 4 . 8
25021785242xBetAan het sterfhuis van de soon van Grietje N. geleverd: Strooij suiker.0 . 2 . 8
25021785242xBetAan het sterfhuis van de soon van Grietje N. : Aan Leedomseggen.0 . 12 . 0
25021785242xBetAan het sterfhuis van de soon van Grietje N. : De doodgravers.1 . 5 . 0
25021785242xBetAan het sterfhuis van de soon van Grietje N. : Aan Claas Jasper voor burebier. 13 . 13 . 8
22011786242xBet½ mingelen brandewijn [van Franses Toornmans dogter]0 . 8 . 0
22011786242xBet ¼ # suiker en ¼ # rosijnen [van Franses Toornmans dogter]0 . 3 . 0
22011786242xBetNog ½ mingelen brandewijn [van Franses Toornmans dogter]0 . 8 . 0
22011786242xBet¼ ton bier [van Franses Toornmans dogter]1 . 10 . 0
22011786242xBetDe doodgravers [van Franses Toornmans dogter]1 . 5 . 0
22091786242xBetAan de doodgravers wegens agterstalligen van een graf van Antje Moij en 't aanteekenen der selve en 't graf maken weegen 't kind van Janneke Peel.1 . 1 . 0
22091786242xBetVan 't afleggen aan de buuren voor Coffie en suiker ['t kind van Janneke Peel]0 . 7 . 0
27121786242xBetAan Rein en Klaas Nennema voor kistplanken ['t kind van Janneke Peel]5 . 0 . 0
22061787242xBetAan de doodgravers [van Hendrik Creeft]1 . 5 . 0
22061787242xBetAan T. Brouwer voor ¼ ton bier [van Hendrik Creeft]1 . 10 . 0
22061787242xBetAan Wijtse Claas voor 't kistlaken [van Hendrik Creeft]0 . 10 . 0
22101887242xBetAfleggen en begravenis van Grijtje Haarmens wed. Smids voor ¼ ton bier.1 . 10 . 0
22101887242xBetVoor brandewijn, zuiker, tee, linnen, omseggen [van Grijtje Haarmens wed. Smids]4 . 15 . 8
22101887242xBetDe doodgravers voor de rotting [van Grijtje Haarmens wed. Smids]0 . 12 . 0
22101887242xBetVoor het maaken van het graf [van Grijtje Haarmens wed. Smids]1 . 5 . 0
27121887242xBetAan Wijtse Claasis voor 't maaken van twee doodkisten [van Hendrik Creeft] en [van Grijtje Haarmens wed. Smids]1 . 12 . 0
21071789242xBetVoor het begraven van die vrow van H. Willems en onkosten, doote gravers en het lijk omseggen en het doote kleijd.4 . 4 . 0
20121789242xBetAan Klaas Wijtzes van gelieverte goeteren op twee begravennisse.6. 5 . 0
21121789242xBetVoor ½ ton bier en die doote gravers en lijk omseggen etc van Jan Schütein. 3 . 10 . 0
0412179124315BetAan Wouter voor leed omseggen en dood laken wegens overleden.1 . 1 . 0
0512179124316BetAan de doodgravers voor begraven van eerder gemelde [?]1 . 5 . 0
1912179124316BetAan M. Warboling voor kist ijzerwerk van W. Bueker.1 . 12 . 0
0901179224320BetWegens het overlijden van Antie Geerts een laken een doek gekocht.2 . 5 . 0
1401179224320BetAan Wouter Torenmans wegens het leed omseggen [van Antie Geerts]0 . 12 . 0
1501179224320BetAan dootgravers [van Antie Geerts]1 . 17 . 0
1801179224320BetAan dootlaken betaald [van Antie Geerts]0 . 9 . 0
1011179224322BetEen laken gekogt voor het overleden kind van Vransch Torenmans.1 . 16 . 0
1011179224322BetAn dootgravers betaald [van het kind van Vransch Torenmans]1 . 5 . 0
1011179224322BetAn Wouter Torenmans voor leed opseggen [van het kind van Vransch Torenmans]0 . 12 . 0
1011179224322BetAn doot laken over kiste [van het kind van Vransch Torenmans]0 . 6 . 0
3011179224323BetAn Wouter Torenmanswegen het leed omseggen van H. Buker.0 . 12 . 0
3011179224323BetAn dootgravers betaald [van H. Buker]1 . 17 . 0
3011179224323BetAn Sikke Vransbergen wegens het klied over kiste [van H. Buker]0 . 12 . 0
0612179224323BetAan Berrent Ronder wegens vandel bier voor de buren [van H. Buker]1 . 10 . 0
1212179224323BetAn Obbe Vedde wegen en vandel bier voor de buren [van H. Buker]1 . 10 . 0
2512179224324BetAn de heer Pousma wegen een vandel bier voor de buren [van H. Buker]1 . 15 . 0
2512179224324BetMagel Warbaling wegen het leveren van doot ieserwerk [van H. Buker]4 . 5 . 8
2512179224324BetKlaas Wijtses wegen het leveren van de goedere an de buren en op de begraffenes [van H. Buker]8 . 4. 8
2006179324329BetAan Hendrik Sijtzis tot Cockhenne [Kuikhorne] voor maken van een doodkiste voor de soon van Willem Ottis op gemelde durp.6 . 0 . 0
2406179324330Betaan J. Gaikema wegens bier etc gebruikt bij het begraven van vorenstaande [de zoon van Willem Ottis]4 . 0 . 0
1410179824395BetAan Joh. Velt voor een laken voor de overleden dogter van Barber Peel.2 . 5 . 0
21051799243109BetWouter voor 't leed omseggen en doodkleed van wijllen Goijke Bakker.1 . 4 . 0
21051799243109BetDoodgravers van 't grafmaken en begraven van deselve [van Goijke Bakker]1 . 8 . 0
22021800243132BetAan H. van Kessel wegens een doodlaken voor de overledene vrou van Jakob Elle. 1 . 8 . 0
22021800243132BetNog betaald aan H. van Kessel en P. Velt voor uitschoten pen[ningen] voor wijllen Harmen Jans. Een doodlaken1 . 18 . 0
22021800243132Bet[dood] Hemd [van Harmen Jans]1 . 10 . 0
22021800243132BetSloop en mutz [van Harmen Jans]0 . 16 . 0
22021800243132BetTurf bij 't afleggen en begraven [van Harmen Jans] 0 . 10 . 0
22021800243132BetAan wouter voor 't leed omseggen en doodlaken [van Harmen Jans]1 . 6 . 0
22021800243132BetDoodgravers [van Harmen Jans]2 . 4 . 0
22021800243132Bet¼ ton bier aan de buuren [van Harmen Jans]1 .16 . 0
22021800243132BetNog voor resteerende dagen voor het oppassen van wijllen Harmen Jans en huisvro in haar siekte.3 . 10 . 0
22021800243132BetNog voor ¼ pond brood, ketel huur en room [van Harmen Jans]0 . 5 . 4
22021800243132BetAan Klaas Wijtses wegens geleverde waren bij het af en in de kiste leggen als mede bij de begraffenis en ok het maken der kist van de overledene [van Harmen Jans]2 . 11 . 0
23021800243133BetAan Leendert Spreeuw voor het maken van de kiste van de huisvrou van wijllen Jacob Elle.0 . 16 . 0
25021800243133BetVoorhet omseggen en doodlaken voor de overledene vrou van Jacob Elle.1 . 4 . 0
25021800243133BetDoogravers wegens het maken van een graft en begraven van dezelve [van de vrouw van Jacob Elle]2 . 4 . 0
25021800243133BetVoor klokluiden van dezelve [van de vrouw van Jacob Elle]2 . 0 . 0
25021800243133BetAan de exstuer wegen 2 rottens graven van de stad zijnde het eene voor de gewwese vrou van Jacob Elle. 1 . 10 . 0
25021800243133BetAan de wed. Suurmans voor geleverde waren bij het afleggen en kisteleggen en op de begravenis van wijllen de huisvrou van Jacob Elle. 2 . 11 . 0
27021800243134BetAan G. Riemersma voor ¼ ton bier voor de buiren wegen het begraven van de overledene vrou van Jacob Elle. 1 . 15 . 0
31031800243136BetWouter voor het leed omseggen en kistkleed wegens de ovrledene vrou van Jan Douwes.1 . 4 . 0
31031800243136BetAan de doodgraavers wegens het graft maken en begraven van deselve [van de vrouw van Jan Douwes]1 . 6 . 0
05041800243136BetAan L. a. Nijholt wegens uitschoten penningen aan Jan Douwes ten tijde van deszelfs vrou haar siekte en sterfen.5 . 13 . 0
08041800243136BetAan exsteur wegens een rotting van het graft van de vrou van jan Douwes.0 . 15 . 0
31051800243136BetBeerent Ronner voor een vaandel bier bij het versterf van de vrou van . Douwes gebruikt voor de buuren.1 . 16 . 0
06091800243149BetAan Wouter voor omseggen en verdere diensten bij het begraven van 't kind van Jan Douwes.0 . 12 . 0
06091800243149BetAan de doodgravers wegens het begraven van deselve [van het kind van Jan Douwes]0 . 12 . 0
06091800243149BetVoor het kistekleed van het kind van Jan Douwes.0 . 1 . 0
05011801243158BetEen doodslaken over de kist van Catrijne Claarbout op de begraffenis.0 . 12 . 0
06011801243159BetAan M. Toormans voor 't bedienen in 't sterfhuis van Catrijnne Claarbot.0 . 12 . 0
06011801243159BetAan de doodgrafens van deselve [van Catharina Klaarbot]1 . 4 . 0
11011801243159BetExtra vergadering over dood van Caattie Stins. [van Catharina Klaarbot]0 . 2 . 0
15011801243159BetAan de brouwer het bier van Caattie buuren betaald [van Catharina Klaarbot]0 . 18 . 0
18011801243159BetAan W. Toornmans 't bedienen betaald [van Catharina Klaarbot]0 . 12 . 0
18011801243159BetHet kleed over de kist van deselve [van Catharina Klaarbot]0 . 12 . 0
18011801243159BetHet graf maken voor Caattie [van Catharina Klaarbot]1 . 10 . 0
18011801243159BetHet opgraven van ander graf betaald [ivm graf voor Catharina Klaarbot]0 . 12 . 0
28031801243162BetAan Berent Ronner het bier over het versterven van Jacob Elle [volgens de begraafboeken op 10 april begraven]1 . 15 . 0
01041801243162BetAan Albertie voor 't bedienen in sijn zijkte en oppassen [van Jacob Ely]3 . 0 . 0
01041801243162BetAan de doodgravers [van Jacob Ely]2 . 2 . 0
01041801243162BetAan Wouter Toornmans bedienen en wat goed met overdragen [dragen naar het graf] [van Jacob Ely]0 . 18 . 0
01041801243162BetHet kleed over de kist [van Jacob Ely]0 . 14 . 0
11041801243163BetAan Lodewijk Molder en Klaas Wijtses het hout en 't maken van de doodkist van Jacob Elle.11 . 6 . 0
22121801243173BetAan de doodgravers voor een huurd graf en begraven van Jan Douwes.1 . 11 . 0
23121801243173BetAan W. Toornmans het bedienen en kleed over de kist van Jan Douwes.1 . 9 . 0
22011803243189BetAan Johannis Boekhout voor het maaken van de kist van de Wieldraaijers vrou.0 . 16 . 0
22011803243189BetNog aan deselve [Johannis Boekhout] voor swatsel [van de Wieldraaijers vrou]0 . 2 . 0
23011803243190BetAan woueter Toornmans voor dee leed en gedane diensten van de wieldraaijers vrou [van de Wieldraaijers vrou]0 . 10 . 0
23011803243190BetAan de doodgravers voor als boven staande vrou [van de Wieldraaijers vrou]1 . 5 . 0
25011803243190BetEen doek voor de bovenstaande vrou [van de Wieldraaijers vrou]0 . 6 . 0
16021803243191BetAan Johannis Boekhout voor het maaken van de kist van Johanne Pijters en swartsel.1 . 2 . 0
18021803243191BetAan Wouter Toormans voor de leed van Johanna Pijters.0 . 14 . 0
18021803243191BetAan de doodgravers voor het graf maaken van Johanne Pijters.1 . 5 . 0
24121803243202BetAan Maanis Knijper voor een hemd en doodlinnen van Johanna Pijters.1 . 8 . 0
1509180824512BetAan Sijbren Jacobs voor jenever aan de buuren voor 't afleggen [van Gerlof W, Fisser]0 . 18 . 0
1509180824512BetAan Mulder voor geleverd hout tot de doodkist [van Gerlof W. Fisser] 8 . 6 . 10
1509180824512BetAan Jacob van der Werf voor geleverd ijserwerk totdeselve [van Gerlof W. Fisser]0 . 12 . 0
1509180824512BetAan Klaas Wietses voor maaken van deselve [de Kist] [van Gerlof W. Fisser]0 . 16 . 0
1509180824512BetAan J. ten Huls voor een laaken tot een hennekleed [van Gerlof W. Fisser]2 . 5 . 0
1509180824512BetAan de buurvrouwen voor 't hennekleed maaken [van Gerlof W. Fisser]1 . 2 . 8
1509180824512BetAan Luitse Hansma wegens bier aan de buuren voor het opdraagen [van Gerlof W. Fisser]1 . 14 . 0
1509180824512BetAan B. Hijlleboeser voor twe tabak piepen op de begraving [van Gerlof W. Fisser]1 . 19 . 12
1509180824512BetAan Cristiaan Plieger voor leedseggen en 't laaken over de kist[van Gerlof W. Fisser]1 . 10 . 0
1509180824512BetAan de doodgravers [van Gerlof W. Fisser]1 . 5 . 0
2110180824516BetWegens tee bij 't oppassen in deselfs sijkte [van Willem W. Boekhout]0 . 6 . 0
2110180824516BetAan Poulus van Gelder weegens geleverd keersen tee aan 't strefhuijs en jenever aan de buiren bij 't afleggen [van Willem W. Boekhout]2 . 1 . 0
2110180824516BetAan Lodewijk Mulder weegens een geleverde doodkist voor deselve [van Willem W. Boekhout]7 . 10 . 0
2110180824516BetAan de buurvrouwen weegens 't maaken van hennekleed [van Willem W. Boekhout]0 . 12 . 0
2110180824516BetWeegens een geleverd sloop, das en muts [van Willem W. Boekhout]1 . 10 . 0
2110180824516BetVoor 't draagen aan de buuren [van Willem W. Boekhout]1 . 16 . 0
2110180824516BetAan Kristiaan Pliger weegens gedaane diensten en doodkleed en verschot [van Willem W. Boekhout]2 . 16 . 0
2110180824516BetAan Beerent Hijlleboesen weegens geleverde tee, tabak, piepen etc. op de begravenis [van Willem W. Boekhout]3 . 2 . 8
2110180824516BetAan Pieter Cornelis Eskes weegens een graft voor dezelve [van Willem W. Boekhout]0 . 17 . 0
2110180824516BetAan de doodgraavers [van Willem W. Boekhout]1 . 5 . 0
0111180824518BetAan de Eerwaarde Heer Pastoor Naarings] weegens gedaane diensten aan de overleden Gerlof W. Visser.1 . 10 . 0
0111180824518BetNog aan deselve [Pastoor Naarings] weegens gedaane diensten aan de overleden W. Boekhout.1 . 10 . 0
2611180824520BetAan P. van der Veen weegens 3 somatie biljetten ijder 3 stuivers als één weegens versterven van W. Boekhout één weegens versterven van G.W. Visser, één weegens versterven van een kint van N. Mulder. 0 . 9 . 0
1710180924538BetAan de buurvrouwen te Ee voor 't afleggen en in de kist [van Maria Toornmans]1 . 9 . 0
1710180924538BetVoor het brengen van de doodkist naar Ee en 't terug haalen derselve met het lijk [van Maria Toornmans]2 . 10 . 0
1710180924538BetVoor 't doodkist laaken en gedane diensten aan N. Mulder [van Maria Toornmans]1 . 4 . 0
1710180924538BetVoor vier schroeven aan de kist [van Maria Toornmans]0 . 4 . 0
1710180924538BetAan de buuren voor 't opdragen [van Maria Toornmans]1 . 16 . 0
1710180924538BetAan Lodewijk Mulder voor de doodkist [van Maria Toornmans]6 . 2 . 0
1710180924538BetAan P. K. Eskes weegens een een declarator en permisie biljet en een nieuw graft [van Maria Toornmans]1 . 5 . 0
1710180924538BetAan P. van Gelder voor geleverde coffi, piepen, tabak [van Maria Toornmans]0 . 14 . 12
1710180924538BetAan de doodgravers [van Maria Toornmans]1 . 1 . 0
0211180924539BetWeegens versterven van Jan Van Witteren voor een laaken tot een hinnekleed en das, muts en sloop. 3 . 6 . 0
0211180924539BetAan de buurvrouwen weegens 't hinnekleed maaken [van Jan van Weeteren]0 . 12 . 0
0211180924539BetAan P. J. Eskes weegens een permissie biljet en declaratie [van Jan Van Weeteren]0 . 8 . 0
0211180924539BetAan N. Mulder weegens gedaane diensten en het doodkleed [hier kistekleed ?] [van Jan Van Weeteren]1 . 6 . 0
0211180924540BetAan de doodgravers [van Jan Van Weeteren]1 . 5 . 0
0211180924540BetAan Loodewik Mulder voor de doodkist [van Jan Van Weeteren]6 . 9 . 0
0211180924540BetAan P. van Gelder weegens geleeverd jenever aan de buuren bij 't afleggen en coffi, piepen, tabak op de begravenis [van Jan Van Weeteren]1 . 13 . 0
0211180924540BetAan de buuren voor 't opdraagen [van Jan Van Weeteren]1 . 16 . 0
0211180924540BetAan de Ew. Heer Pastoor weegens gedaane diensten voor deselve [van Jan Van Weeteren]2 . 0 . 0
1202181024547BetBij het afleggen aan de buurvrouwen [van Antje Bakker]0 . 9 . 0
1202181024547BetEen kistelaaken en mantels voor de kinderen [van Antje Bakker]0 . 15 . 0
1202181024547Bet¼ ton bier voor de beurmannen [van Antje Bakker]1 . 16 . 0
1202181024547BetAan de doodgravers [van Antje Bakker]1 . 11 . 0
1202181024547BetAan P. Eskes voor 't graf en permissibiljet [van Antje Bakker]1 . 5 . 0
1202181024547BetVoor 't doodlaaken en hemd [van Antje Bakker]3 . 10 . 0
1202181024547BetKussens, sloop een doek twe mutsen [van Antje Bakker]2 . 2 . 0
1202181024547BetAan van der Veen voor sommatiebiljet [van Antje Bakker]0 . 3 . 0
1202181024547BetAan P. van Gelder voor gelleverde waaren in de Zijkte, 't aarde stellen van Antje Bakker.3 . 12 . 8
1202181024547BetAan Loodewijk Mulder voor de kist en ijserwerk [van Antje Mulder] 6 . 8 . 0
1508181124561Bethet doodlaken, muts, das, sloop [van Dooris Mulder]2 . 0 . 0
1508181124561BetHet doodkleed aan Wouter Toornmans [van Dooris Mulder]0 . 16 . 0
1508181124561BetDe doodgraavers [van Dooris Mulder]1 . 5 . 0
1508181124561BetExecuteur P. Eskes weegens een permissie billet en een graf [van Dooris Mulder]1 . 4 . 0
1508181124561BetLodewijk Mulder voor de doodkist en geleverd ijzerwerk aan dezelve [van Dooris Mulder]6 . 18 . 0
1508181124561BetDe buuren voor 't draagen en hinnekleed maaken [van Dooris Mulder]2 . 8 . 0
1508181124561BetAan P.W. Van Gelder weegens geleeverd aan de buuren bij 't af en inleggen in de kist [van Dooris Mulder]1 . 2 . 0
1508181124562BetAan Harm Joosten bij de ziekte van dezelfs vrou verschoten aan drinken [Antje Ruurds]1 . 4 . 0
1508181124562BetVoor een hemd en laaken [van Antje Ruurds]3 . 4 . 0
1508181124562BetAan de buurvrouwen voor 't af en in de kist leggen [van Antje Ruurds]1 . 12 . 0
1508181124562BetAan de doodgraavers [van Antje Ruurds]1 . 5 . 0
1508181124562BetAan de buurmannen voor 't draagen van 't lijk [van Antje Ruurds]1 . 16 . 0
1508181124562BetAan de excuteur P. Eskes voor een graf [van Antje Ruurds]0 . 16 . 0
1508181124562BetVoor een doodlaaken, sloop, doek en muts [van Antje Ruurds]4 . 0 . 0
1508181124562BetAan Lodewijk Muller voor de doodkist en geleeverd ijzerwerk aan dezelve [van Antje Ruurds]6 . 18 . 0
0501181224568BetAan de wedu. Peel voor een extra vergadering weegens het versterven van Dienne Tooremans.0 . 2 . 0
1101181224568BetAan de doodgravers [van Dienne Tooremans]1 . 5 . 0
1101181224568BetNog aan Maanes Boekhout voor het doodlaaken [van Dienne Tooremans]0 . 15 . 0
1201181224568BetNog aan de buurmannen voor zolaares […............] [van Dienne Tooremans]2 . 5 . 0
1301181224568BetNog aan P. Eskes weegens promeisse biljet [van Dienne Tooremans]0 . 8 . 0
1801181224568BetNog aan W.P. Van Gelder aan zolaars […............] voor bu[ur] vrouwen [van Dienne Tooremans]0 . 18 . 8
3101181224568BetNog aan Lodewijk Muller voor een doodkist en gelevert eiswerk [van Dienne Tooremans]6 . 18 . 0
2301181224569BetExtra vergadering aan de wedu. Peel weegens het versterven van de vrou van Wouter Toornmans.0 . 2 . 0
2401181224569BetAan de doodgraversvoor het grafmaaken [van de vrouw van Wouter Toornmans]1 . 5 . 0
2401181224569BetNog aan Manus Boekhout voor het doodlaaken [van de vrouw van Wouter Toornmans]0 . 15 . 0
2401181224569BetAan P. Eskes voor promiesse biljet [van de vrouw van Wouter Toornmans]0 . 8 . 0
2501181224569BetAan de buurmannen voor zolaares [van de vrouw van Wouter Toornmans]2 . 5 . 0
2501181224569BetAan P. van Geldervoor zolaars […............] van de burvrouwen [van de vrouw van Wouter Toornmans]0 . 18 . 8
2501181224569BetNog een extra vergaderingaan de wed Peel [van de vrouw van Wouter Toornmans]0 . 2 . 0
3101181224569BetNog aan Lodewijk Muller voor een doodkist en geleevert ijserwerk [van de vrouw van Wouter Toornmans]6 . 18 . 0
0901181224580BetAan de doodgravers [van Kornelis van der Hulk]1 . 5 . 0
0901181224580BetVoor solaris […..] der buurmannen [van Kornelis van der Hulk]3 . 12 . 0
0901181224580BetVoor solaris […..] der buurvrouwen [van Kornelis van der Hulk]1 . 2 . 0
0901181224580BetAan L. Muller voor de kist [van Kornelis van der Hulk]6 . 12 . 0
1809181324586BetAan de buurvrouwen tot solaris […..] [van de wed. Sjoerd Joekes]0 . 18 . 12
1809181324586BetInsgelijks [tot solaris] […..] aan de buurmannen [van de wed. Sjoerd Joekes]1 . 16 . 0
1809181324586BetAan de doodgravers [van de wed. Sjoerd Joekes]1 . 5 . 0
1809181324586BetAan L. Muller voor het maaken der kist en materiaalen [van Kornelis van der Hulk]6 . 18 . 0
1811181324589BetAan de buurvrouwen [van Wouter Toornmans]0 . 18 . 0
2111181324589BetAan de buurmannen [van Wouter Toornmans]3 . 5 . 0
2211181324589BetAan de doodgravers [van Wouter Toornmans] 1 . 5 . 0
2311181324589BetAan de excuteur P. Eskes voor een rotting op het kerkhof [van Wouter Toornmans]0 . 16 . 0
2411181324589BetAan Lodewijk Muller voor de kist [van Wouter Toornmans]6 . 18 . 0
2901181424593BetAan Maanes Boekhout voor het gebruik van een doodlaaken bij het ter aarde bestellen van het lijk van Wouter Toornmans.0 . 15 . 0
05121825245201BetDoodschuld van Winkelhaus.6 . 14 . 0
02091826245211BetAan de buuren wegens overlijden van de weduwe Broekers.1 . 5 . 0
02091826245211BetVoor het grafmaken [van weduwe Broekers]1 . 11 . 0
02091826245211BetAan de Pastoor de uitvaart [van weduwe Broekers]1 . 8 . 0
02091826245211BetDiverse liefdegaven [wegens overlijden van weduwe Broekers]4 . 0 . 0
07101826245212BetVoor de doodgravers en aan de burevrouwen voor de vrouw van H. Broekers.1 . 17 . 0
07101826245213BetVoor doodgraven voor het kind van Fekele Bijl.0 .13 . 0
30101826245213BetVoor doodgraven en verdere onkosten van Cornelis Douwes2 . 11 . 0
30101826245213BetNog voor een doodlaken en doek voor Cornelis Douwes.1 . 19 . 8