Streekarchief Noordoost Friesland. Archief Doopsgezinde, Remonstrante en Verenigde Christelijke Gemeente Dokkum
[ ….... ] Toevoeging gebaseerd op aannames en/of andere vermeldingen in deze inventaris.
InvBlz
14091739204220BetAan Berent Hendriks voor 't graf maken van Antie Widmans.1 . 4 . 0
14101739204221BetAan Jan Sickes wegens 't leed omseggen van Antie Widmans.1 . 4 . 0
14101739204221BetBetaalt voor 't laken over de kiste [van Antie Wildmans]0 . 12 . 0
14101739204221BetAan Sioert Osinga voor een vandel en 6 mingels bier gebruikt in de begravenisse van Antie Widmans.2 . 1 . 0
14101739204221BetAan Jentie Jans voor de doodvats planken van Antie Widmans.4 . 15 . 0
14101739204222BetAan Jelle Rienks voor 't maken van de kiste van Antie Widmans.1 . 0 . 0
20121739204223BetAan Lieuwe Jans voor geleeverde brandewijn en suiker bij 't afleggen van Antie Widdemans met 150 tackebossen dus te samen. 4 . 1 . 2
20121739204223BetAan D. Rumsadelaer wegens wijn gebruikt van de buren bij 't versterven van Antie Widmans.1 . 6 . 0
20121739204223BetAan Tomas Goffes betaalt wegens twebacks [soort beschuit. fries twiebak] ook aldaar [versterven Antie Widmans.0 . 4 . 0
21121739204224BetAan Foppe Hessels voor 't ijserwerk tot Antie Widmans kiste.0 . 18 . 0
04111739204227BetAen de doodtgraves het graf voer Jan Bouves.1 . 4 . 0
04111739204227BetAan Pitter Annes ses mingels 8 guld bier noch een fandel 8 guld bier [van Jan Bouwes]2 . 01 . 0
05111739204228BetAan Jan Sijkkes het bidden tot de begrafenisse van de overleeden Jan Bouves.1 . 4 . 0
05111739204228BetHet maken van de kiste [van Jan Bouves]0 . 12 . 0
05111739204228BetAan wijn en suiker en tweebakken [soort beschuit] [van Jan Bouves]1 . 9 . 0
09111739204228BetAan Klaeske Jans aan brandewijn die gebruijk is bij het afliggen van Jan Bouves.0 . 9 . 0
10111739204229BetAan Jentie Jans weegens het doodtvat tot Jan Bouves.4 . 15 . 0
12111739204229BetAan Douwe Suied het eisserwerk aen het doodfat [van Jan Bouves]0 . 12 . 0
12111739204229BetAan Jelle Rijcks het maakken van het doodfat.1 . 0 . 0
04071741204278BetAaan Schelte doodgraver het ioeders[ wjoeders] geld tot 24 graven.1 . 4 . 0
17071741204278BetBetaalt weegens Tietske Tiercks doodschulden en begraffenisse.33 . 16 . 12
0310175120512BetAanTiepke Osinga voor bier [van Klaas Geerts]0 . 5 . 0
0910175120513BetAan Kneelis Uijtbintuna voor een halsmingel brandewijn gebrijckt bij het kistebesteeden van Klaes Geerts.0 . 10 . 0
1110175120514BetAan Haermen Goudsmid van het leed om seegen van Klaes Geerts.1 . 2 . 0
1510175120514BetAan Douwe Ruimsadelaer van geleeverde wijn brandewijn en suijker gekonsemeert bij het afsterven van Klaes Geerts.1 . 16 . 8
1510175120514BetAan IJan IJansen van het haalen van Klaes Geerts. 0 . 2 . 0
1510175120514BetAan Sijbren Fockes betaeld en fandel twiebacken van vier stu. Gebruijk toe de wijn [van Klaas Geerts]0 . 4 . 0
2110175120515BetAan Jentie Jans voor het hout tot de kiste van Klaes Geerts.5 . 0 . 0
2110175120515BetAan Jan Klaeses van het maeken van Klaes Geerts kiste en het ijserwerk. 1 . 17 . 0
2410175120515BetAan Freerk Alkes voor suijker en rosijnen gebruijk bij het aefsterfen van Klaes Geerts en een # [pond] kersen [kaarsen] in de kaemer te saemen. 1 . 9 . 8
1504175320545BetAan de burgemeester de Haan betaald voor mingelen brandewijn gekonsumeerd van de buuren bij 't afleggen die Wijberen Romkes versturwen was.0 . 10 . 0
1504175320545BetBij die boue ..sterende omstandigheit enz Maaike Roelifs betaald voor # [pond] suiker en # [pond] rosijnen te samen [van Wiebren Romkes]0 . 3 . 0
1504175320545BetAan Jan Fr... betaald voor een wit breiden muts gebruikt doe 't lijk in 't fat wierde geleit [van Wiebren Romkes]0 . 5 . 0
2004175320547BetAan de doodgravers betaald voor 't maken van een graf en 't begraven van Wijberen Romkes.1 . 4 . 0
2104175320547BetAan Harmen Leedomsegger betaald voor leed omseggen en de verdere dienst bij de begrafenis van Wijberen Romkes.1 . 2 . 0
0105175320547BetAan Jan Klasen timmerman betaald voor 't maken van Wijberen Romkes doodfat met 't ijeserwerk.1 . 17 . 0
0105175320547BetAan Jan Freerks betaald voor geleverd bier gekonsumeerd op de begrafenis van Wijberen Romkes.2 . 1 . 0
0205175320550BetAan Jentie Jans betaald voor 5 doodfats planken gebruikt tot het doodfat voor Wijberen Romkes.4 . 10 . 0
1411175320558BetBetalt aen de dodgravers [van Grietje Klases dogter]1 . 4 . 0
1411175320558BetBealt [betaald] het laaken over d kist [van Grietje Klases dogter]0 . 12 . 0
1411175320558BetAen de led omsegger [van Grietje Klases dogter]1 . 2 . 0
1411175320558BetAan Jan Klaies temmerman het maken van de kiste en ieserwerk [van Grietje Klases dogter]1 . 17 . 0
1411175320558BetAan Freerk Alkes aen reien [rosijnen] en suiker [van Grietje Klases dogter]0 . 2 . 8
1411175320558BetAan Klaes Hendrick 1/8 tonne bijer en 6 mengels [van Grietje Klases dogter]1 . 4 . 0
2111175320558BetAan Jente Jans weegen doodvat planken voor Griet Klies docter [van Grietje Klases dogter]8 . 16 . 0
2111175320560BetAan Jan Klaijes timmerman het maken van Kasse Lourens kisste en ieserwerk.1 . 17 . 0
2111175320561BetAan room betaald gekonsumeerd van de buieren doe Karstie Lourens versturwen was.0 . 0 . 8
2311175320561BetAan 't laken op de begrafenisse van Kasie Lourens gebruikt. 0 . 12 . 0
2311175320561BetAan Poulus Der... frou en de frou van Jan Lourens wegens 3 etmaal oppassen en dienst te doen bij Karsie Lourens doe sijn eerstsoon overfal had gekregen met de huiswesting op de be[g]rafenis te samen.1 . 10 . 0
2411175320561BetAan Johannes Scheltes betaald voor 't graf te maken voor Karsie Lourens en verdere dienst om 't lijk te begraven.1 . 4 . 0
2411175320561BetAan Harmen …..... wewer betaald voor doodbiden en verdere dienst op Karsie Louwrins begrafenis.1 . 2 . 0
2711175320562BetAan Tijtie Jans betaald voor haar gedane dienst bij Karstie Lourens in haar kranekte en na haar dood. 2 . 8 . 0
2711175320562BetAan Jan Freerks betaald voor 1/8 ton bier en 6 mingels agt guld bier van de buieren en frinden gekonsemeerd op de begrafenis van Karstie Lourens.1 . 4 . 0
1901175420564BetAan Jan Freeks meester brouwer tot Dockum betaald voor ton 8 guld. Bier gekonsemeerd aan de buieren van Karstie Lourens en Wijberen Romkes daar de buieren om kopermaandag [de eerste maandag na de Driekoningen van 6 januari] hadden te goede houden wegens de begrafenis van die beide overledene.1 . 15 . 0
2412175420585BetAan een # [pond] suiker an Frerick Alkes betalt veer Koens Meert bije buiren om Maer Moeij in kies te legen.9 . 6 . 0
2412175420586BetAan Jan Klaas betalt het macken van Maer Moeij kijest [kist] en iserwerck.1 . 17 . 0
2412175420587BetAan Dirck Hessegijng betalt een vandel backen [beschuit] ver Koens Meert bije in kiest [in de kist leggen van Maer Moeij]1 . 2 . 0
2612175420587BetAan Haermen goeut smit [goudsmid] betalt het leed om segen [van Maer Moeij]1 . 2 . 0
2612175420588BetAan Sacke Sijberens betalt een vandel en ses mengels ach[t] gul[den] bijer [bier] [van Maer Moeij]1 . 18 . 0
2612175420588BetAan Sijberen Sackes betalt voor lachen [kistlaken] gebruck over kijest van Maertijn Moeij. 0 . 12 . 0
2712175420588BetAan Jentie Jans het hout betalt van Maertijn Moeij kijest.4 . 10 . 0
2712175420588BetAan Baeuk Daeniels een haelf mengel brandewijen en sucker en rosijnen [van Maert Moeij]0 . 10 . 8
16041760205173BetAan de doodgravers betaelt van het begraeven van Grietie Klaeses.1 . 4 . 0
21041760205173BetAan Harmen goudsmig betaeld van het leed omseggen [van Grietje Klases]1 . 2 . 0
25041760205173BetAan Lieuwe IJans voor uijtschooten geld tot het afleggen van Grietie Klases.2 . 18 . 12
27041760205174BetAan Sicke Huijbert voor het laeken [laken] over het lijk van Griete Klaeses.0 . 12 . 0
27041760205174BetAan Sijbe Harmens voor het maeken en ijserwerk van Grietie Klaeses kist.1 . 17 . 8
19061760205177BetAan Freerk IJans betaelt het hout tot de kist voor Grietie Klaeses [mogelijk is het Freerk Iedes]6 . 5 . 0
19061760205178BetAan IJan Frerks voor bier tot het begraeven en inbrengen van de kist van Grietie Klaeses. 2 . 19 . 0
2712176420611BetAan Jan Martens weegens geleeverde brandewijn suiker en rosijnen bij 't overlijden van Antje Fockes van de bueren geconsumeerdt als meede een vandel en 6 mingels bier door sijn E [Eerwaarde] aan de brouwer betaeld.3 . 13 . 8
2712176420611BetAan de buere vrouwlui betaeld voor 't lijk in de kiste te leggen [van Antje Fokkes]1 . 13 . 0
2712176420611BetAan Harmen Beens voor sijn gedaene dienst bij de begraeffenis [van Antje Fokkes]1 . 2 . 0
2712176420611BetVoor het laaken over de kist [van Antje Fokkes]0 . 12 . 0
2712176420611BetAan de doodgrawers betaeld [van Antje Fokkes]1 . 5 . 0
2712176420611BetAan Jan klaesen timmermans voor uitgeschoten geld aen iserwerk en 't maaken van de kiste [van Antje Fokkes]1 . 18 . 0
1101176520612BetAan de wed. F.J. Minnema betaeld weegens doodsvats planken tot Antje Fockes kiste.5 . 12 . 0
16051771206126BetAan Jan Spansebil van huiswesting van bier van de buiren [van Rientje Willems]0 . 14 . 0
16051771206125BetAan de doodgravers betaalt [van Rientje Willems] 1 . 17 . 0
17051771206125BetAan de klokluiders betaalt van R. Willems.2 . 0 . 0
18051771206125BetAan Jacob Boekhout van het leed om seggen van Rientie Willems.1 . 18 . 0
18051771206125BetAan Jelle Wijngarden voor 't laeken over de kieste van R. Willems.1 . 0 . 0
21051771206125BetAan Douwe Hansma voor vandel agt guld. Bier [van Rientje Willems]2 . 5 . 0
26051771206126BetAan Jacob Sijberens betaald gebruikt bij 't overleeden van R. Willems.3 . 16 . 0
26051771206127BetAan Claas Sijbes betaalt wegens arbeijloon van ons gemeinte huis sengen? En et kiest maken van R. Willems.4 . 0 . 0
02061771206128BetAan Jacob Braaksma wegens kleinbrood en kees op de leed gebruikt van Rintie Willems [zie opmerkingen over rattekruid bij index Marien]3 . 7 . 8
12061771206128BetAan Hessel Bontekoe weegens scheergeld van Rintie Willems.1 . 0 . 0
1604177220714BetAan Evert Louwrens voor eenig linnengoed ten behoeve van Grietje Kruidt bij haar overlijden.1 . 15 . 0
2304177220714BetAan Douwe Hansma wegens een vaendel bier oor de buuren [van Grietje Kruidt]1 . 15 . 0
2404177220714BetAan Jacob Boekholt voor zijn dienst van 't leed omseggen [van Grietje Kruidt]1 . 4 . 0
2404177220714BetAan de doodgraavers [van Grietje Kruidt]
2404177220714BetAan Braaksma voor 't laaken [van Grietje Kruidt]0 . 15 . 0
3105177220715BetAan Duike en Jeltje Klaases en geleverde brandewijn etc. bij het overlijden van Grietje Kruit gebruikt.x
1710177520760BetAan Boekhout voor begravenis versoeken bij wijlen Djoeke Klases en de bediening aldaar.1 . 2 . 0
1710177520760BetAan de doodgravers [van Djuike Klaases]1 . 5 . 0
1710177520760BetAan het laken over de kist [van Djuike Klaases]0 . 14 . 0
1710177520760BetAan de wed. Riemersma voor ton bier voor 't opdragen van Djoeke Klases aan de buiren gegeven.1 . 15 . 0
1710177520760BetVoor thee ketel en theegoed huur op de begravenis [van Djuike Klaases] 0 . 10 . 0
2210177520760BetAan Klaas Siebes voor arbeidsloon en bier & jenever in maken der kist voor Djoeke Klases en verders aan 't gemeentehuis bij de Stenendam.17 . 5 . 8
11121780207127BetAan van der Herberg voor 4 koeken aan de buurevrouwen [van Saapke Pieters]0 . 12 . 0
12121780207127BetAan de doodgravers voor 't begrawen van Saapke Pieters.1 . 5 . 0
14121780207127BetAan de weduw J. Tonnema voor ton bier voor 't ter grawe brengen van Saapke Pieters.1 . 15 . 0
14121780207127BetAan de coopman Frans Alles Klawer voor brandewijn suiker coffij thee gebruikt door de buiren door 't overlijden van Saapke Pieters.1 . 0 . 0
17121780207127BetAan Johannes Bekker voor 't dienst bij 't opdragen van Saapke Pieters met 't doodlaken.2 . 4 . 0
01081781207135BetAn de buuren weegen 't redden van Jeltje Klaases an brandewijn suiker tee etc.2 . 5 . 0
01081781207135BetAan Klaas Sijbbes voor 't maaken van de kiste voor Jeltje Klaases.1 . 0 . 0
04081781207137BetAan Wouter Schoenmaker voor de bediening bij de begrafenis en 't doodlaken wijlen Jeltje Klasis.2 . 0 . 0
04081781207137BetAan de doodgravers voor dezelve [van Jeltje Klaases]1 . 5 . 0
04081781207137BetAan Jochum Minnes voor ton bier [van Jeltje Klaases]1 . 15 . 0
04081781207137BetAan Been Minnema voor de doodkist [van Jeltje Klaases]6 . 5 . 0
30091781207137BetAan Jan van Bur... voor 't staan van 't lijk en de moeite [van Jeltje Klaases]1 . 10 . 0