Damwoude Begraven Diakonie Herv kerk Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude. Tresoar of de site van Anton Musquetier Toegang 244-16 1756-1856
[ ….... ] Toevoeging gebaseerd op aannames en/of andere vermeldingen in deze inventaris.
InvBlz
10011762445BetAan taeke roelofs voor een doodkistje voor johannis sijbrens kind.2 . 2 . 0
20111762451BetAan gerlof sikkes betaald voor jenever en anijs bij 't afleggen van sikke gabes wed.0 . 19 . 0
13011763452BetAan jan freerks wegens vijf varndels bier geleverd op de begraffenisse van sikke gabes en desselfs vrouw.8 . 16 . 0
17011763452BetAan jacob toutenburg wegens een geleverde doodvat voor de wed. van sikke gabes.7 . 10 . 0
200217684137BetAan geert heinen voor vier mingels bier met de vragt genoten bij ijmkjen jans.0 . 4 . 8
200517684121BetAan jan freerks voor geleverd bier op de begraffenis van grijtje jans gebruikt. 4 . 8 . 0
270517684122BetAan johannes jacobs voor een doodvat voor grijttje jans.7 . 0 . 0
160617684132BetAan ruurd dirks voor 't graf besetten van grijtje jans.0 . 4 . 0
150417694138BetAan sjoukje gerbens anderhalf mengelen jenever gebruikt bij 't afleggen en in de kiste van jan haans.0 . 9 . 0
210417694139BetAan verteeringe en roepen bij het boelgoed van ijmkje jans. 1 . 2 . 6
040517694139BetAan ijbe johannes voor een doodvat voor jan haans.8 . 0 . 0
160617694143BetAan jan freerks voor een rinkelman en een varndel 8 guld. bier gebruikt op de begraffenisse van gerlof johannis kind gebruikt.2 . 13 . 0
281217694152BetAan jan freerks een half tonne bier betaalt op jeltie flores begraffenisse gebruikt.3 . 10 . 0
240217704152BetAan albert postmus betaalt voor een doodkiste voor jetske jacobs met een gulden vertering op de kiste dus te samen.9 . 0 . 0
130417704153BetAan jan klasens mr cuijper te ematill voor een doodkist voor froukjen sijbbema betaalt.8 . 0 . 0
130417704153BetAan antie alberts voor uitgeschoten onkosten bij 't versterven en begraffenisse wijl[en] froukjen sijbbema.4 . 10 . 0
130417704153BetUijtgelegt voor reijskosten en nootwendige verteringe in dese reijs na ematill bij de begraffenisse en lijguijdatie van de saken van froukjen sijbbema met ons beijden.4 . 7 . 0
110517704153BetAan tjerk jans voor verteringe bij het versterven en in de kiste leggen en boelgoed houden van mr jan.2 . 19 . 4
110517704153BetAan antie sjoerds voor de ongelegeneheijt over 't versterven begraffenisse en boelgoed houden van mr. Jan. 2 . 10 . 0
240517704154BetAan tabe eijntes voor een laken tot een doodkleed voor mr. Jan betaalt.2 . 5 . 0
240517704154BetAan taeke roelofs voor een doodkiste voor mr. Jan betaalt.7 . 0 . 0
230617704156BetAan jan freerks voor geleverd bier op verscheijdene begraffenissen als andersinds.17 . 8 . 0
110117714163BetAan pieter gosses van wegen het ophalen van het bier tot de begraffenis van susanne krol bij extraordinaris tijd tot en vragt betaald. 0 . 17 . 0
270217714164BetAan gerlof sikkes betaald wegens verteringe bij de dood van riemke rompts en susanne krol te zamen met het boelgoed. 3 . 15 . 8
270217714164BetAan gerben ijbeles wegens geleverd ijserwerk aan de doodkist van riemke romts.1 . 0 . 0
040317714164BetAan jacob toutenburg wegens twee geleverde doodvatten, één voor suiske muij van 8.0.0 en één voor gerke gerrijts wed. 10.0.0 .18 . 0 . 0
140317714164BetVoor 't opsetten van de graven van susanna krol en riemke romts betaald. 0 . 8 . 0
130617714168BetAan jan freerks voor bier op de diakonie vorige rekening een rinkelmantie en 3 varndel op riemke rompts kiste en leed verbruikt.7 . 1 . 0
130617714168BetAan minne jogchums betaald voor geleverd bier een rinkelmantie en een halft tonne 8 guldens [bier] 12 . 0 . 0
131017714176BetAan ijbe johannes voor een doodkist voor hinke hendriks. 8 . 0 . 0
040617724179BetAan minne jogchums voor bier op de begraffenisse van hinke hindriks gebruikt.3 . 19 . 0
1812177359BetAan pijter dirks voor een doodvat voor betske durks.9 . 6 . 0
09061775529BetAan jacob toutenburg voor een doodkist voor pijtter aarnts.8 . 0 . 0
09061775529BetVoor het opsetten van 't graf van pijtter aarnts.0 . 5 . 8
03081775529BetAan jan freerks voor geleverd bier op de begraffenis van pijtter aarnts.4 . 8 . 0
12011776532BetAan geert romkes verteringe bij 't maken van ijmkjen sjoerds doodkiste.0 . 16 . 0
28011776532BetVoor 't opsetten van 't graf van ijmkjen sjoerds.0 . 6 . 0
12031776533BetAan jacob toutenburg voor een doodkist van ijmkjen sjoerds.8 . 0 . 0
10091776541BetAan jacob jans meester kuijper te drijsum een doodkist voor de huisvrouw van jan iebles.7 . 0 . 0
13101776541BetAan wijger wopkes voor het leed omseggen van jan iebles vrouw.1 . 10 . 0
10081777546BetAan de kinderen van jan freerks wegens 2 vandels en ien rinkelmantje 8 guldens bier bij de begravinge en 't kist maken en het inbrengen van de vrouw van jan ijbles. 4 . 8 . 0
04091777547BetAan lieuwe jans wegens jenever gebruikt in het ster[f]huis van akke sijbbes0 . 6 . 0
16091777547BetAan pier renders voor het graf besetten van antje martens.0 . 4 . 0
16011778556BetVoor drank betaald op het inbrengen van de kist voor aukjen sijpkes.0 . 13 . 8
05021778556BetAan tjeerd sjoerds wegens het oppassen en redderen van het sterfgeval van aukjen sijpkes.2 . 10 . 0
12021778557BetAan de kinderen van jan freerks voor het leedbier vaan grijtje sikkes.4 . 8 . 0
19021778557BetAan jacob toutenburg voor een doodkist voor grijtje sikkes.7 . 0 . 0
21021778557BetAan ijbe johannes wegens een doodkist voor aukjen sipkes. 7 . 0 . 0
30041780583BetAan harmen pijters betaalt voor jenever voor de doodkiste van antje harmens in de vallom.0 .19 . 12
06051780583BetAan sikke jans voor een doodkiste voor antje hindriks lighaam. 14 . 0 . 0
24081780589BetAan freerk jans 't leedbier twee vandels en een rinkelmantie agt guldens bier 4 . 7 . 0
24081780589BetAan jacob jans een doodkiste voor romke mellis.8 . 0 . 0
24081780589BetBij de dood van romke mellis gebruikt.0 . 14 . 8
030817815104BetAan douwe harmens voor drank van het kiste inbrengen voor sikke rinnerts.0 . 14 . 0
030817815104BetAan jacob toutenburg voor de doodkiste voor sikke rinnerts.10 . 0 . 0
180917815104BetAan jan romkes voor 't huijs uit te hemelen en kostgeld van trijntje martens alles ten dienste en op de begraffenisse van janke binnes.3 . 4 . 0
240917815104BetAan jacob lieuwes voor een doodkiste voor janke binnes. 9 . 0 . 0
201017815105BetAan jacob toutenburg voor een doodvat voor baukjen beerns.9 . 0 . 0
201017815105BetAan trijntje andries voor een hemd en aan anijs water en seep bij de dood van baukjen beerns.1 . 4 . 14
201017815105BetAan lutske sipkes voor bier op de begraffenisse van haar dogter per order betaalt.4 . 0 . 0
201017815105BetAan lutske sipkes voor 't hout tot de doodkiste van haar dogter.9 . 0 . 0
201017815105BetNog aan lutske sipkes betaalt voor; t maken van de kiste en jenever bij 't afleggen en aan spijkers en swartzel tot de kiste alles te zamen.2 . 7 . 8
201017815105BetNog aan lutske sipkes voor linnen tot het bekleden van haar dode lighaam van desselfs [lutske sipkes] dogter.3 . 12 . 0
100117825108BetAan freerk jans voor twee varndels en een rinkelman bier [van jan ijebles en marten jacobs]4 . 7 . 0
100117825108BetAan mr. J. Jacobs voor klokluijden van jan ijebles en marten jacobs. 1 . 0 . 0
100117825108BetAan trijntje andries voor drank bij het af en in de kist leggen van jan ijebles en marten jacobs. 0 . 13 . 8
100117825108BetVvragt van bier betaald [van jan ijebles en marten jacobs]0 . 3 . 8
270117825108BetVoor 't graf van baukjen beerns.0 . 4 . 0
270117825108BetVan de graven van jan ijebles en marten jacobs.0 . 8 . 0
270117825108BetAan harmen thomas van leedseggen van jan ijebles.0 . 6 . 0
270117825108BetVan 't graf van janke binnes te besetten.0 . 4 . 0
090317825109BetAan jacob lieuwes voor twee doodvatten, één voor jan ijebles en één voor marten jacobs.18 . 0 . 0
200517825110BetAan jelle freerks voor bier op marten jacobs begraffenisse.5 . 5 . 0
200517825110BetAan minne smid te damwoude voor handsels aan marten jacobs doodkiste.0 . 14 . 8
070917825117BetVoor de gebracht tijding van hendrik feijes dood.0 . 4 . 0
080917825117BetDe rendant brengt voor uitgaaf wegens een doodvat voor hendrik feijes.9 . 0 . 0
080917825117BetAan jan tjipkes voor het leedbier van hindrik feijes.4 . 0 . 0
080917825118BetAan baukjen hendriks voor het leed leggen van hendrik feijes.0 . 10 . 0
100317835121BetAan jacob lieuwes wegens een doodvat voor trijntie klases.9 . 0 . 0
300617835125BetAan douwe harmens wegens twee doodvatten [twee kleine kinderen?]11 . 10 . 0
160917835131BetAan jan schoffel.... wegens geleverd biergoed ten dienste van klaas sijtses en 't halen van sijn doodkiste en verdere onkosten.5 . 11 . 4
160917835131BetAan executeur van een gedane dienst na de westerend om klaas sijtses onder de eerde te schikken.0 . 14 . 0
180917835132BetVan het doodgraven betaald van claas sijtses.0 . 14 . 0
290317845135BetAan de erven van jan freerks betaald van ½ tonne bier ten dienste gebruikt op de begraffenisse van arend tjisses huisvrouw.3 . 10 . 0
010417845135BetAan trijntie andries betaald van geleverde drank gebruikt bij het versterven van arend tjiesses huisvrouw teeske sijmens.1 . 5 . 0
190517845137BetVan het maken van een graf ten dienste van klaas sijtses en slegt maken.0 . 6 . 0
200517845137BetAan douwe harmens betaald van doodkisten van arend tjitses vrouw, klaas sietses, teetske thomas, grietje oenes, hoite douwes [allen á 9.0.0] [zie inv 5, 20-05-1784 blz 137]45 . 0 . 0
200517845137Bet[zie inv 5, 20-05-1784 blz 137]X
220517845137Bet[zie inv 5, 22-05-1784 blz 137]X
220517845137BetAan poutsma betaald van geleverd bier aan de armen bij 't versterven van deseleve. Op de begraffenisse van klaas sietses, taeske thomas, grietje oenes en hoite douwes [zie inv 5, 22-05-1784 blz 137]21 . 9 . 0
220617845138BetAan sijbe pijtters wed. betaald van klokluiden op de begraffenisse van rixtje tjietses. 0 . 10 . 0
250617845138BetAan doede wijbrens kiste ijsser maken van arend tjitses vrouw, klaas sietses, teetske thomas, grietje oenes, hoite douwes, rikstje tjitses [allen á 0.14.0] en de reperatie aan de arme huisen [zie inv 5, 25-06-1784 blz 137]4 . 19 . 0
250617845138Bet[zie inv 5, 25-06-1784 blz 137]x
250617845138BetAan gerrit ...mnes betaald aan arbeidsloon aan de arme huisen. Hieronder een doodkist van ricktje tjitses 9 . 0 . 030 . 19 . 0
060517855150BetAan wijtse jacobs mr wagemaker in damwoude voor een doodkist voor sijmen tijmens.9 . 0 . 0
070517855151BetAan trijnti melles voor drank bij het kiste inbrengen van sijmen tijmens.0 . 8 . 8
120517855152BetAan freerk jans brouwer te dokkum voor een vandel 8 gulds. Bier op het kist bestellen van sijmen tijmens. 2 vandels en 1 rinkelman. Op het leed van deselve.6 . 2 . 8
150517855152BetAan minne minnes mr. Smidt te damwoude voor ijserwerk aan de doodkist voor sijmen tijmens en ander goed.1 . 15 . 10
060617855145BetAan jan eelses voor het graf besetten van rigts tjietses.0 . 6 . 0
240817855146BetAan jan jacobs voor het opsetten van drie graaven als volgt: hoite douwes, taetske thomas, grijtie oenes [allen á 0.4.0]0 .12 . 0
160617865174BetAan jopke lieuwes voor een mingele jenever gebruikt bij het beste[den van de kist] doen en het halen van de kiste van sjoetie rodmers.0 . 8 . 0
160617865174BetBetaald voor het swartsel om de kiste swart te maken [van sjoerdje rudmers]0 . 3 . 0
180617865174BetAan de vrouw van kornelis pijtters wegens verteeringe en het bekleden van sjoeti moei [sjoerdje rudmers] en het schoonmaken van haar nagelatene goederen.1 . 0 . 0
180617865174BetAan de voerman voor het haelen van de doodkiste van damwoude [van sjoerdje rudmers]0 . 10 . 0
180617865174BetBetaald voor het tol en het paard op de stal bij het halen van het kistehout [van sjoerdje rudmers]0 . 3 . 0
180617865174BetVoor het grafmaaken en het klokluiden van sjoerti rudmers.1 . 0 . 0
200617865174BetBetaald voor het kistehout van sjoetie rudmers en voor het maken te samen.9 . 0 . 0
170517875183BetAan andries oedses voor een half tonne bier gebruikt op de begravenis van sjuttie rodmers.3 . 10 . 0
0805178866BetAan pieter beens voor een kist voor zwaantje lammerts.2 . 8 . 0
1205178866BetAan johannes jacobs wegens 't maken van een doodvat voor pieter beerents dogter.4 . 0 . 0
1705178867BetAan freerk jans brouwer te dokkum wegens drie rinkelmantjes bier gebruikt bij de begravenis van pieter beens diochter.2 . 12 . 8
20071788612BetVoor het grafbesetten van antie pijtters dogter.0 . 4 . 0
20071788612BetWegens klokluiden voor ouwe hendriks0 . 10 . 0
20081788612BetAan jan eelses wegens graf besetten voor ouwe hendriks.0 . 6 . 0
04061789618BetAan freerk jans brouwer wegens geleverdt bier. 18-07-1788 1 vandel bier aan de dogter van evert hendriks wed. 1.15.0 [wed. = antje pieters] 18-10-1788 aan pijter beens begraffenis 2 vandels en 1 rinkelmanti. 4.7.8 6 . 2 . 8
04071789622BetAan de drijsumer schippers vragt van doetje beens leedbier.0 . 2 . 0
06071789619BetAan pijtter aukes weegens een doodvat voor de dogter van evert hendriks [man van antje pieters]6 . 4 . 8
07091789623BetAan douwe harmens de doodkiste van doetje beens. 9 . 0 . 0
07091789623BetAan douwe harmens de doodkiste van pijtters beens. 9 . 10 . 0
29091789616BetAan geert pijtters wegens een doodkiste voor ouwe hendriks.9 . 16 . 0
15101789624BetAan f. J. Brouwer wegens bier op de begraffenisse en in de kiste leggen gebruikt van doetje beens.4 . 7 . 8
01111789624BetAan auke tjipkes het ijserw[erk] aan evert hendriks wed. dogters kiste. 0 . 12 . 0
00001790625BetVoor het opsetten van doetje beens graf.0 . 5 . 8
12051790627BetAan tjeerd annes vrouw wegens linnen etc. geleverd bij het afleggen van pijtters bartels vrouw.3 . 0 . 0
17081790630BetAan gerrit bokkes wegens het maaken van pijtter bartels vrouw doodkiste.3 . 0 . 0
05091790631BetAan h. van assen de doodkiste van pijtterr bartels vrouw.7 . 4 . 0
06091790631BetAan hendrik isaksma wegens geleverd bier op de begraffenis van pijtter bartels vrouw.4 . 10 . 0
03101790632BetAan meinderd tjissins de uitschot bij het afleggen van pijtter bartels vrouw.1 . 3 . 8
28051791634BetAan minne minnes wegens ijserwerk aan de doodkist van pijtter bartels vrouw wegens geleverd ijserwerk aan de diaconije huisen en een sleutel aan mantjemoei huis. 3 . 0 . 0
15071791639BetAan a. Ij. Van der werf weegens bier gebruikt op de leed van evert sijbes dogter [= martje everts]2 . 14 .0
12031792640BetAan sijbe gerbens betaald voor een doek bij het afleggen van jippe sikkes weduw.0 . 4 . 0
12031792640BetAan jan jans betaald voor 't maaken van de doodkist voor tjibbe jacobs weduw.2 . 3 . 0
17031792640BetAan hendrik minards voor ¼ ton bier gebruikt bij de begraffenisse van tjibbe jacobs weduw.2 . 5 . 0
17031792640BetAan harke klaases weegens hout tot de doodkist voor tjibbe jacobs weduw.6 . 0 . 0
21031792640BetAan douwe harmens voor een doodkist voor martjen everts [dochter van everts siebes]9 . 0 . 0
21031792640BetAan douwe harmens betaald voor de doodkist voor de weduwe van jippe sikkes.9 . 0 . 0
12051792641BetAan douwe harmens betaald voor brandewijn bij het bier van het baggelaar rijden en jenever bij het besteden van antje finnes doodkist en bij het boelgoed met een schort.5 . 12 . 0
12051792641BetAan bouke klaases weegens het afleggen en in de kist van tjibbe jacobs weduwe en weegens ….... …. self aan de doodkist van tjibbe jacobs weduwe.1 . 10 . 0
28061792642BetAan andries oedses weegens geleverd bier op de begraffenisse van antje finnes en ijnske tijssens.8 . 15 . 0
28071792642BetAan sijbe gerbens weegens geleverde ijzerwerk aan de diaconie huisen en de doodkist van martjen everts, antje finnes, inske tijssens en swaantje lamberts [zie index 6, blz 42 28-07-1792]10 . 3 . 14
28071792642Bet[zie index 6, blz 42 28-07-1792]X
02081792647BetAan freerk jans brouwer wegens geleverd bier bij het afleggen en begraven van zwaantje lammerts. 4 . 7 . 8
02011793650BetAan douwe harmens wegen de doodkiste van ijnskje tijssens. 9 . 0 . 0
02011793650BetAan douwe harmens wegen [de doodkiste van] zwaantjes lammerts.10 . 0 . 0
24121793658BetSelf [rendant wietse jacobs] geleverd een doodvat voor sjieuke lieuwes.9 . 0 . 0
06011794659BetAan riemersma weegens bier gebruikt bij de begraaffenis van sjieuke lieuwes.4 . 8 . 0
01031794660BetAan gerlof wijbes van het graf opzetten van sjieuke lieuwes.0 . 5 . 8
00001795675BetAan minne minnes wegens de hansels [handvaten] van joh. Sijbrens doodkiste.0 . 16 . 0
27031795671BetAan wijtse jacobs de doodkiste van johs. Sijbrens.10 . 0 . 0
27031795671BetVoor het klokluiden van johs. Sijbrens.0 . 6 . 0
27031795671BetAan mr. Marten joukes [schoolmeester en organist] voor het klokluiden van pijtter sikkes.0 . 10 . 0
31031795672BetAan geert pijtters wegens waaken bij zijn vader pijtter sikkes met vertering.2 . 0 . 0
12041795672BetAan sikke jans wegens het maken van pijtter sikkes kist.11 . 12 . 0
12041795672BetAan sikke jans weegens het doodklaaken voor pijtter sikkes.2 . 5 . 0
21051795673BetAan andrijs oedses weegens geleverd bier gebruikt bij het kist inbrengen en begraven van johs. Sijbrens.4 . 8 . 0
04061795674BetAan hend. Ijs. Van der werf wegens geleverd bier op de begraffenis van pijtter sikkes.1 . 16 . 0
26111795678BetAan klaas wijgers een achtste ton bier op de begrasaffenis van pijtter sikkes.1 . 0 . 12
13041797689BetAan freerk jans brouwer wegens een vandel 8 guld. bier op de leed van het kind van de wed. van sierk jans.1 . 18 . 0
15021798698BetAan g. Riemersma wegens een vandel bier gebruikt op de begraffenis van reinder reinders.1 . 15 . 0
03031798698BetEen doodkiste gemaakt voor reinder reinders.12 . 0 . 0
160517986100BetAan grafbesetten van reinder reinders graf.0 . 4 . 0
300517986101BetAan hendrik ijsaks wegens 1/8 ton bier gebruikt bij het inhaalen van de kiste van reinder reinders. 0 . 18 . 0
050917996109BetAan jelle binnes wegens het graf opsetten van albert jans wed.0 . 6 . 0
031017996109BetAan jacob aukes wegens een doodkist voor romke abrahams kind 1 . 5 . 0
280418006111BetAan douwe harmens wegens een doodkiste voor trijntje bastiaans.13 . 0 . 0
310418006111BetAan freerk jans brouwer wegens gel. Bier op de begraffenis vann trijntje bastiaans.4 . 10 . 0
200718006113BetAan minne minnes wegens 't ijzerwerk aan de kist van reinder reinders. 0 . 18 . 0
161218006115BetAan rinke willems voor geleverde winkelwaren aan het sterfhuis van wijtske teuis.2 . 13 . 0
040218016116BetAan binne jelles voor grafopzetten.0 . 4 . 0
120318016117BetAan h. Ij. Van der werff voor bier op de begraaffenis van wijtske teuis gebruikt.3 . 0 . 0
110518016117BetAan sikke jippes betaald voor boter bij de begraaffenis en gedane diensten van wijtske mattheus.2 . 1 . 0
200318036130BetAan joukje pijtters weegens de kiste van binne jelles.15 . 0 . 0
010618036133BetAan minne minnes 't ijzerwerk van de kist van jan dirks.1 . 8 . 0
020618036133BetAan r. Helder wegens geleverd doodkist planken voor jan durks.7 . 0 . 0
100618036134BetAan johs. Durks voor 't leedzeggen van maaike pijls.0 . 7 . 0
020118046141BetAan romke abrams voor het opzetten van dettje jacobs graff.0 . 3 . 0
230218046141BetAan h. van der werff betaald voor bier op de leed van dettje jacobs.3 . 0 . 0
270318046142BetAan romke abram voor het graff opzetten van mattje teijes en antje pijtters.0 . 6 . 0
060518046143BetAan romke abrams voor het graff opzetten van zijn vrouw [uilkje jans]0 . 3 . 0
050618046144BetAan auke tjipkes wegens geleverd ijzerwerk aan de hoolle [diaconiehuizen gelegen op de hale] en een kiste ijzerwerk voor de vrouw van romke abrams [uilkje jans]3 . 7 . 0
070618046144BetAan h. Van der werff voor geleverd bier van binne jelles wed. [tjepkjen gerrits]3 . 0 . 0
070618046144BetAan h. Van der werff voor geleverd bier van romke abrams vrouw [uilkje jans]3 . 0 . 0
100618046144BetAan mintje hattums betaald voor ijzerwerk van de kiste van romke abrams.0 . 16 . 0
180618046144BetAan sijbe gerbens voor geleverd ijzerwerk aan de kiste van antje pieters. 2 handzelsen, 4 ogen. 0 . 12 . 0
180618046144BetAan sijbe gerbens voor geleverd ijzerwerk aan de kiste van binne jelles wed. [tjepkjen gerrits] 2 handzelsen, 4 ogen. 0 . 12 . 0
180618046144BetAan sijbe gerbens voor geleverd ijzerwerk aan de kiste van tijnkmoeis [tjepkjen gerrits vrouw van binne jilles]. 2 handzelsen, 4 ogen. 0 . 12 . 0
180618046145BetAan douwe harmens voor 't maken van de kist van antje pijters.11 . 0 . 0
180618046145BetAan douwe harmens voor 't maken van de kist van binne jelles wed. [tjepke gerrits]11 . 0 . 0
180618046145BetAan douwe harmens voor 't maken van de kist van dettje jacobs.11 . 0 . 0
180618046145BetAan douwe harmens voor 't maken van de kist van maijke pijls. 11 . 0 . 0
180618046145BetAan douwe harmens voor 't maken van de kist van mattje teijes.11 . 0 . 0
180618046145BetAan douwe harmens voor 't maken van de kist van romke abrams vrouw [uilkjen jans] 11 . 0 . 0
180618046145BetAan douwe harmens voor 't maken van de kist van wijtske teuns.11 . 0 . 0
250718046149BetAan harmen douwes wegens medicijnen, bier op de begraffenis, de doodkiste etc voor auk lijkles.18 . 18 . 0
280818046151BetAan gosse luitjiens wegens graf opzetten van auk lijkles graf. 0 . 4 . 0
061218066155BetAan ijke clases wegens uitschot door hem gedaan aan de exteur [executeur] wegens de begrafenisse van jacob pieters. 0 . 4 . 0
06071806755BetAan romke abrams weegens het graf opsetten van jacob pijtters.0 . 3 . 0
05101806756BetAan mr. [de schoolmeester van] van drijzum klokluiden van jacob pijtters.0 . 10 . 0
21021808760BetAan ijbele jans wegens halen van bier gebruikt op de begraffenis van jacob pijtters.0 . 4 . 0
22021808760BetAan tomas geerts wegens onkosten bij 't versterven en begraffenis van de wed. Jacob pijtters.1 . 18 . 0
13031808761BetAan f.r. Beerda wegens klokluiden en biljet schrijven van jacob pijtters wed.0 . 14 . 0
17031808761BetAan de excuteur wegens een biljet schrijven van de wed. Jacob pijtters.0 . 4 . 0
09071808762BetAan de erven van h.ij. van der werf wegens ¼ deel 1/b ton bier bij de begraffenis van jitske pijtters. 3 . 0 . 0
11011809764BetAan auke tjipkes voor ijzerwerk aan de doodkiste van jacob pijtters wed.0 . 16 . 0
10041809766BetAan de schipper wegens vragt van het bier gebruikt bij de begraffenisse van hijlkjemoei.0 . 2 . 0
10041809766BetAan hieke jacobs wegens geleverd bier op de begraffenis van pieter sikkes.2 . 10 . 0
04051809767BetAan sikke jans wegens een doodkist voor ahijlkje geerts.17 . 18 . 0
25111811787BetAan doede johannes voor bollen op de begraffenis van romke abrahams aan de kinderen gegeven.0 . 6 . 0
25111811787BetAan t.r. Beerda voor een verzoek billet tot de begraving van romke abrahams.0 . 4 . 0
25111811787BetAan geele geeles voor 10 ½ dag oppassen bij romke abrahams en in het sterfhuis etc.2 . 2 . 0
21051812791BetAan binne jans hoekstra voor bier geleverd aan 't sterfhuis van jan durks wed.3 . 18 . 0
31121812797BetAan jacob wijgers wegens het aangeven bij de maire van het overlijden van de wed. Rinse alles [tietje wates] 0 stuivers en wegens onkosten van de buuren bij het kiste inbrengen en medizijnen door de overledene genoten. X
18051813797BetAan binne jans hoekstra wegens geleverd leedbier genoten bij de leed van romke abrahams en van de wed. Rinse alles [tietje wates]6 . 13 . 0
021118137101BetAan f. Feikes brouwer wegens geleverd bier genoten bij de begravenis van hijltje wed. Durk hovenier.5 . 15 . 0
121118137101BetAan j. Pellinga wegens een geleverd doodvat voor de wed. Durk hovenier.16 . 0 . 0
180118147102BetAan harme dorwent wegens een dookist voor romke abrams en voor de wed. Rinse alles [tietje wates] en wegens raparatie aan de diaconije huisen.41 . 2 . 11
120518147104BetAan klaas jacobs smid wegens ijserwerk aan het doodvat voor de wed. Durk hovenier.2 . 9 . 0
261018147105BetAan r. Helder wegens ½ part aan de doodkist ten dienste van de vrouw van gerrijt bokkes [elisabeth ritskes]4 . 16 . 0
121118147105BetAan p.a. Velthuis wegens ½ part onkosten bij het maken van de kist voor de vrouw van gerrijt bokkes [elisabeth ritskes]1 . 10 . 0
211218177118BetAan wijtze jacobs wegens een doodkist voor de wed. P.h. Van huisum [huisen] 20 . 0 . 0
211218177118BetAan wijtze jacobs wegens geleverde goederen op de begraving van de wed. Van huisum.1 . 18 . 8
211218177118BetAan uilke r. Dijkstra wegens geleverd kleinbrood op de begraving van de juffrouw van huisum.2 . 13 . 4
211218177118BetAan sijtze everts van der wiel wegens geleverde brandewijn en genever bij het afleggen van het lijk en bij de verkoping van de nagelatene goederen van de wed. van huisum.2 . 18 . 0
211218177118BetAan klaas jacobs smid wegens ijzerwerk aan de doodvkist van de wed. van huisum.2 . 18 . 0
231218177118BetAan minse joukes de vries wegens een rotting voor het lijk van de wed. P.a. Van huisum op het kerkhof te damwoude in eene der schole grav.1 . 8 . 0
241218177118BetAan binne j. Hoekstra wegens geleverd bier bij de begraving van de wed. van huisum.5 . 15 . 0
241218177118BetAan binne uilkes wegens het halen van het bier van dockum op de begravenis van de wed. Van huisum.1 . 0 . 0
240318187119BetAan minse j. de vries voor het bezetten van het graf van de wed. van huisum.0 . 6 . 0
240318217128BetAan harm douwes schaafsma voor een doodkistje voor het kind van joh. Wiegers.1 . 10 . 0
280518217129BetAan sjoerd roelfs kloosterman voor de visite bij het versterven, bekleden en in de kist leggen van ruurd tjeerds wed.0 .16 . 8
010618217129BetAan foeke jans van dijken voor huisvesting en besteding van mei 1821 tot de dood van ruurd tjeerds wed.7 . 0 . 0
060618217129BetAan binne jans hoekstra te dockum voor het bier gebruikt bij de begraving van ruurd tjeerds wed.5 . 15 . 0
200618217129BetAan harm douwes schaafstra voor een doodkist voor de wed. van ruurd tjeerds.14 . 0 . 0
210618217129BetAan gerrit douwes agema voor ijzerwerk aan de doodkiste van de wed. van ruurd tjeerds.1 . 16 . 0
161018217130BetAan johannes bartels de kosten bij het afleggen van sijtze malda.2 . 14 . 0
281018217130BetAan wijtze jac. Fellinga de doodkist van sijtze malda.14 . 0 . 0
150118227130BetAan binne hoekstra voor het leedbier van sijtze malda.7 . 8 . 0
100718227131BetVoor een doodacte van minke moei.0 . 6 . 0
100718227131BetVoor het opsetten van het graf van minke moei.0 . 4 . 0
100718227131BetVoor sijtze malda 's graf.0 . 16 . 0
100718227131BetVoor een doodacte van sijtze malda.0 . 6 . 0
290718227133BetAan klaas jacobs smid voor ijzerwerk aan de kist van sijtze malda.1 . 13 . 0
240518267146BetAan g. Agema wegens ijzerwerk aan de doodkist.2,15
210918267146BetVoor een brief van groningen [van antje gerbens]0,22 ½
230918267146BetAan k. Kuipers voor het klokluiden [van antje gerbens]0,30
230918267146BetVoor het maken van haar graf te damwoude [van antje gerbens]0,80
230918267146BetAan 8 dragers van haar lijk [van antje gerbens]2,40
230918267146BetAan ruurd wopkes de vries voor de doodkiste van haar [van antje gerbens]9,90
230918267146BetVoor 't brengen van het lijk van groningen naar damwoude [van antje gerbens]3,00
161018267148BetVoor een graf maken van antje rints [echtgenote van heine jans uitterdijk]0,80
261018267148BetVoor het maken van het graf te damwoude [van pieter aants velthuis]0,80
201118267146BetAan gosse luitjes voor 't maken van een graf.0,70
201218267148BetAan wijjtze j. Vellinga voor doodkist [van antje rints echtgenote van heine jans uitterdijk]8,00
201218267148BetAan j.j. Postma voor 't ijzerwerk aan dezelve kist [van antje rints echtgenote van heine jans uitterdijk]0,95
291218267148BetAan w.d. Wolters voor de doodkist [van pieter aants velthuis]8,00
291218267148BetAan w.d. Wolters voor het kistje van het kind [pieter johannes terpstra] 2,80
100118277147BetAan b.j. Hoekstra voor doodbrief [jetske sytses malda]3,00
100118277148BetAan b.j. Hoekstra doodbier.3,00
100118277148BetAan b.j. Hoekstra voor doodbrief [van pieter aants velthuis]3,00
180118277147BetAan h. Douwes te rinsumageest wegens onkosten bij het overlijden van het kind van v. Zuilen [theunis pieters van zuilen]1,00
270218277147BetAan c.c. Oberman wegens het kistje van genoemd kind [theunis pieters van zuilen]5,30
240518277147BetAan g.d. Agema voor ijzerwerk aan doodkist [jetske sytses malda]1,95
240518277148BetAan g.d. Agema voor ijzerwerk aan de kist [van pieter aants velthuis]1,75
240518277148BetAan g.d. Agema wegens ijzerwerk aan het kistje [van pieter johannes terpstra]0,57 ½
180818277152BetAan p.s. Wiersma voor een doodlaken en sloop [van theunis pieters van zuilen]1,70
180818277152BetAan a.j. Jongsma voor een rotting voor p. van zuilen.1,40
290818277152BetAan b.j. Tilman voor geleverd bier bij de begraving [van theunis pieters van zuilen]3,00
230918277147BetVoor het maken van een graf voor sijtze malda's dochter te damwoude [jetske sytses malda]0,80
230918277147BetAan k. Kuipers voor het klokluiden [jetske sytses malda]0,50
291218277147BetAan w. D. Wolters voor de doodkist van gemeld kind [jetske sytses malda]8,00
120518287152BetNog voor onkosten bij ziekte en dood van van zuilen [van theunis pieters van zuilen]2,03
110818287151BetAan oberman voor de doodkist [van theunis pieters van zuilen]7,00
180818287151BetAan van heezen ijzer aan de kist [van theunis pieters van zuilen] 1,20
260218297155BetVoor onderscheidene uitgaven ten behoeve van jan p. de jong in ziekte en bij versterven.11,30
020318297155BetTen behoeve van jan durks bij overlijden van deszelfs vrouw [van tjitske pieters van driesum de vrouw van jan durks venema]0,60
110418297155BetAan jan durks venema wegens opschrijving van de goederen van jan durks op zegel [van tjitske pieters van driesum de vrouw van jan durks venema]0,70
130818297159BetBij de begraving van gemelde g.p. v.d. Ploeg.3,90
311218297159BetAan doede g. v.d. Ploeg voor een doodkist en toebehoren [van gerrit p. v.d. Ploeg]7,95
311218297159BetAan harm d. Schaafsma voor een doodskist van de vrouw [van tjitske pieters van driesum de vrouw van jan durks venema]8,45
311218297159BetAan harm d. Schaafsma voor vragt van het doodbier bij de begraving [van tjitske pieters van driesum de vrouw van jan durks venema]0,15
311218297159BetAan harm d, schaafsma voor winkelwaren bij het waken [van jan pieters de jong]6,17
311218297159BetAan harm d. Schaafsma voor een doodskist en andere behoeften [van jan pieters de jong]10,95
000018327168BetAan c.c. Oberman wegens een doodkist voor Willem Jakobs.8,00
000018327168BetAan gosse l. v.d. Wal wegens het maken van een graf voor willem jakobs1,40
000018327168BetWegens de kosten bij de begraving van willem jakobs.1,20
000018347176BetAan j.j. Postma wegens ijzerwerk aan de doodkist voor de vrouw van lolle d. Hoekstra.2,,35 ¼½
000018347176BetAan w. Eisma wegens maken van vorenstaande doodkist [van de vrouw van lolle d. Hoekstra]1,70
00001836812BetAan j.w. Vellinga wegens een doodkist voor het lijk van beitske bokkes.8,00
00001836812BetAan j.j. Postma wegens geleverd ijzerwerk aan de doodkist. [van beitske bokkes]2,00
00001836812BetAan de buurmannne bij het begraven van het lijk van Beitske Bokkes.4,00
00001836812BetAan andries sjoukes voor het grafmaken bij vorenstaande begraving [van beitske bokkes]0,70
00011839831BetAan s.k. Van duinen voor een geleverde doodkist [van durk jans venema]8,00
00011839831BetVoor het maken van een graf van Durk Jans Venema.0,70
00011839831BetVoor het maken van een graf van jeltje eelkes.0,70
00011839831BetVoor het dragen van het lijk van dezelve [van jeltje eelkes]2,50
00011839831BetVoor onkosten bij 't afleggen van bovengenoemde lijken [jeltje eelkes en durk jans venema]0,92 ½
00001840837BetAan d.k. Van der wal wegens een doodkist geleverd voor het lijk van heine j. Uitterdijk.6,80
00001840838BetAan de wed. v.d. Schaafsma wegens een doodkist en andere kosten bij het overlijden van durk jans [venema]10,25
00001840838BetBij het overlijden van jeltje eelkes [dantuma]3,73
00001840838BetWegens kosten voor een graf en het begraven van het lijk van hijne j. Uitterdijk.4,40
00001841844BetWegens kosten bij het versterven en begraven van Lolle H. Hoekstra.3,80
00001846881BetAan j.j. Hofman wegens ijzerwerk geleverd aan de dookist van marten r. Vriesema.3,30
00001846881BetAan h.p. Postma wegens grafmaken en klokluiden bij het begraven van marten r. Vriesema.1,60
00001846881BetAan de buren bij het begraven van marten r. Vriesema. 3,50
00001846881BetAan de buren bij het begraven van gerben j. Dijkstra3,50
00001846881BetAan de buren bij het begraven van de wed. Gerrit b. Venema. 3,50
00001846881BetAan de buren bij het begraven van trijntje pranger.4,00
00001847886BetBetaald wegens begravingskosten voor het kind van rinse p. Hiemstra.2,40
00001848893BetAan douwe l. van der kooij wegens koste bij het overlijden van diakonij-arme.2,42
00001848893BetAan l.g. Van der wal wegens grafmaken bij het begraven van diakonij-armen.4,20
00001848893BetAan de buren bij het overlijden van twee kinderen van sjoerd hiemstra.3,75
00001848893BetAan de buren bij het overlijden van catarina leurs.3,75
000018498101BetWegens het bekleeden, in de kist leggen en naar de begraafplaats brengen van de wed. Wiebe klazes. 4,25
000018498101BetAan d.g. Agema wegens geleverd ijzerwerk aan de doodkist van de wed. Wiebe klazes.1,40
000018498102BetAan l.g. Van der wal wegens het maken van een graf voor de wed. Wiebe klazes.0,70
000018518120BetAan melle johannes te damwoude wegens grafmaken voor de vrouw van willen franzes [eelkje bokkes wiersma]0,70
000018518120BetAan de dragers gezamenlijk [van eelkje bokkes wiersma]2,35
000018518120BetAan a. Kuipers wegens een rotting van een grafstede voor de vrouw van willem franzes [eelkje bokkes wiersma] voor het gebruik van het dorpskiste kleed en voor het klokluiden.2,15
000018518120BetAan jacob wijtzes vellinga geleverde doodkist voor de vrouw van willem franzes [eelkje bokkes wiersma]7,00
000018518120BetAan jan hofman te damwoude wegens geleverd ijzerwerk aan de doodkist voor de vrouw van willem franzes [eelkje bokkes wiersma]1,70
000018518120BetAan kornelis johannes van der hoek wegens gebruikte goederen bij de begravenis van de vrouw van willem franzes [eelkje bokkes wiersma]0,79
000018528131BetAan s. van duinen te driesum voor geleverde doodkist te behoeve wijlen j. Stellingwerf overleden te driesum in 1852.8,00
000018528131BetAan de wed. Simon tiemens kooistra te driesum wegens geleverd ijzerwerk aan de doodkist voor j. Stellingwerf. 1,80
000018528131BetAan meile johannes plantinga voor grafmaken [van j.j. Stellingwerf]0,70
000018528131BetAan de dragers en verdere dood en begraveniskosten [van j.j. Stellingwerf]2,50
000018528131BetAan r. Baarsma te dantumawoude wegens maakloon van een doodkist voor de wed. Gerben jippes [grietje pieters smedema] overleden aldaar.1,40
000018528131BetAan j.j. Hofman te damwoude wegens geleverd ijzerwerk aan die doodkist [van grietje pieters smedema] 1,70
000018528131BetAan b.p. Plantinga armvoogd te dantumawoude voor huring of rotting van een graf op het kerkhof aldaar voor de wed. Gerben jippes [grietje pieters smedema] 1,40
000018528131BetAan meile joh. Plantinga voor grafmaken [voor de wed. Gerben jippes = grietje pieters smedema] 0,70
000018528131BetAan de dragers en verdere dood en begraveniskosten [voor de wed. Gerben jippes = grietje pieters smedema] 2,50
000018558162BetAan r. de jong wegens een geleverd doodkist voor de vrouw van b. Triemstra [hiske alles gorter]4,75
000018558162BetAan j. Hofman wegens geleverd ijzerwerk aan vorenstaande doodkist [ de vrouw van b. S. Triemstra = hiske alles gorter]1,73
000018558162BetAan de buurmannen bij het overlijden en begraven van gemelde persoon [ van de vrouw van b. S. Triemstra = hiske alles gorter]3,50
1107175649BetAan pijtter aukes voor een doodvat voor broer riemers en een mingelen jenever bij het inbrengen van broer riemer.8 . 6 . 0
2207175649BetAan freerk brouwer te dokkum voor bier betaald op broer riemers begraffenis.4 . 8 . 0
02121756412BetAan jan freerks voor een vaandel bier op haar [= marta teijes] kinds begraffenis.1 . 10 . 0
14121756412BetAan kornelis timmerman bet. voor 't maken van 't kinds kistje [van marta teijes haar kind]0 . 6 . 0
14121756412BetAan ijebe johannis voor een plank tot 't kistje betaalt [van marta teijes haar kind] 0 . 9 . 0
18121756412BetAan jan melles bet. voor koffij en tee en jenever etc [van marta teijes haar kind] 0 . 19 . 8
13121759430BetAan jan freerks brouwer te dokkum voor bier op de begraffenisse van gerlof johannis kind gebruikt.3 . 10 . 0
14121759430BetAan ijebe johannis voor een doodkistje voor gerlof johannis kind.1 . 14 . 0
02111761444BetAan taeke roelofs voor een doodvat etc. voor johannis sijbrens kind.3 . 5 . 0
16041762445BetAan jan gauwes bit[aald] het kostgeld van dirk jans van allerheijligen 1761 tot de dag van desefs begraffenisse in huijs.18 . 16 . 4
29041762445BetNog aan dezelfde [jan freerks] voor bier op de leed of begraffenisse van gerlof johannis desselfs kind gebruikt.6 . 3 . 0
29041762445BetAan jan freerks betaalt voor bier op de begraffenisse van dirk jans als mede bij 't kistmaken gebruikt.4 . 8 . 0
16051762446BetAan trijntie andrijs wedu. Wijlen jan melles betaald voor geleverde waren aan dirk jans zoo in zijn leven als bij desselfs overlijden aan zijn lichaam gebuikt te sion.3 . 1 . 8
16051762446BetAan ijebe johannis voor een doodkist voor dirk jans lighaam.7 . 0 . 0
16051762446BetAan deselve [ijebe johannis] voor twee doodkiste, één voor gerlof johannis en één voor desselfs wijl[en] dogters lighamen.10 . 18 . 0
16051762446BetVoor anijs water ten dienste van de buuren bij 't versterven van gerlof johannis en desselfs kind [bij] beijde geleverdt.9 . 0 . 0
01061762447BetAan jan gauwes betaalt voor 't besetten van dirk jans graf.0 . 4 . 0
01061762447BetBetaalt voor een muts voor gerlof johannis als mede van desselfs boelgoed te roepen en in 't graf te besetten.0 . 19 . 0
01061762447BetAan waate jans voor oprijden en te zamen brengen van de goederen van wijl[en] gerlof oudeboon.0 . 10 . 0
01061762447BetVoor 't besetten van 't graf van oudeboons kind.0 . 2 . 0
08051763453BetAan ijebe johannis zijnde voor een doodkist voor sikke gabes en verdiende arbeidsloon en geleverde materialen voor de diaconiehuizen.9 . 13 . 12
16081763458BetAan gerlof sikkes betaald voor geleverde winkelwaren aan pijter roelofs en zijn vrouw in 't leven en versterven van gemelde vrou geleverd.3 . 5 . 0
16081763459BetAan aaltie andrijs voor negen dagen huur bij pijtter roelofs in 't versterven van sijn vrouw 's daags 5 stuijvers.2 . 5 . 0
17081763459BetAan vragt van bier tot de begraffenisse van pijter roelofs vrouw.0 . 2 . 0
28081763459BetAan ijebe johannis voor een doodkist [8.0.0] voor wijl[en] pijtter roelofs vrouw en voor wat melk [0.½.0]8 . ½ . 0
15091763459BetAan hindrik jaspers voor 't graf van pijter roelofs vrouw gegeven te besetten.0 . 4 . 0
22121763460BetAan jan freerks brouwer te dokkum voor leedbier voor wijl[en] pijtter roelofs vrou en een rinkelmantie op de diaconierekeninge.5 . 6 . 0
14011764460BetAan gerlof sikkes betaalt voor jenever en anijs water geleverd aan de buuren in 't versterven en boelgoed houden van pijtter roelofs.1 . 10 . 0
14011764460BetVoor vragt van 't leedbier gegeven [van pieter roelofs] [moest uit dokkum komen]0 . 2 . 0
14011764460BetAan reijnier freerks voor een reijs naar pijtter roelofs soon.0 . 5 . 8
15011764460BetAan iebe johannis voor een doodvat voor wijl[en] pijtter roelofs lighaam.8 . 0 . 0
15021764460BetAan hindrik jaspers voor 't graf van pijtter jaspers te besetten gegeven.0 . 4 . 0
24071764469BetAan feikjen harmen voor het bedienen van hendrik jaspers doe hij ziek waar is weeks tien stuivers [vermelding van diverse datums van af 20 juni] 24 juli doe hij dood boven de aarde stond.0 . 17 . 0
24071764469BetAan riemke rompts betaald in 't sterfhuis van hendrik jaspers verdiend.0 . 7 . 8
24071764470BetAan jacob toutenburg voor het maken van het doodvat voor hendrik jaspers.10 . 0 . 0
28071764470BetAan jan freerks voor 't leed bier op de begraffenisse van hendrik jaspers gebruikt en een varndel dat hij nog schuldig waar.6 . 3 . 0
04091764471BetAan haije tomas voor het besetten van hendrik jaspers graf.0 . 4 . 0
04091764471BetAan gerben ijbeles voor het ijserwerk aan hendrik jaspersdoodvat. 0 . 4 . 0
20091764463BetAan jan freerks voor bier op pijter roelofs en 't kind van broer roelofs wedu. Begraffenisse gebruikt.7 . 18 . 0
050317674103BetAan tijs de haan gebruikt in 't sterfhuis van hendrik eintes.Anijs 0 . 5 . 8
130317674103BetAan lolkjen pijtters voor jenever gebruikt in 't sterfhuis van gerloftje lieuwes.0 . 8 . 0
130317674103BetAan lolkjen pijtters voor jenever gebruikt in 't sterfhuis van hendrik eintes.0 . 9 . 12
290317674103BetAan eelke minnes betaald vragt van bier in 't sterfhuis van hendrik eintes gebruikt.0 . 3 . 8
12041767495BetAan taeke roelofs voor drie geleverde doodvatten voor hendrik eintes één voor jacob jans wed. en één voor hendrik eintes zoon.16 . 10 . 0
23041767495BetAan jan freerks mr brouwer te dokkum voor geleverde bier gebruikt te sterfhuizen van hendrik eintes, jacob jans wed en jan haans kind.12 . 5 . 0
280417674104BetAan meike oenes voor jenever bij het kistje gebruikt van hendrik eintes kind.0 . 10 . 0
03051767495BetAan jacob toutenburg wegens een geleverde doodkiste voor jan haans kind.2 . 10 . 0
03051767496BetAan gerlof sikkes voor geleverde drank gebruikt bij jan haans kind.1 . 0 . 0
18061767497BetBetaald aan aan menke fokkes per ordre haar vader wegens geleverd bier op de begraaffenisse van hendrik eintes kind.2 .12 . 8
161217694151BetAan ibe johannes voor een doodkiste en een laken tot een doodkleed alsmede vertering op de kiste van sjoerd dirks.9 . 15 . 0
161217694151BetAan trijntie andrijsvoor jenever betaalt in 't afleggen van sjoerd dirks gebruikt. 0 . 18 . 0