Bron: Site Anton Musquetier of Tresoar Burdaard Diaconieboek 1645-1796. Diaconie Burdaard-Janum 1645-1796
[ ….... ] Toevoeging gebaseerd op aannames en/of andere vermeldingen in deze inventaris.
InvBlz
29121691x151BetAan Iete Jetses wegens verhaalde waren tot Claas Folkerts begraving. 0 . 13 . 0
01011692x151BetAan Jacob Claassen voor een biere kleedlaken [voor Claas Folkerts] en waschen en lappen.5 . 12 . 0
00001711x171BetNoch komt de rendant voor het maken van de doodkist van haar [de wed. Otto Klaasses] man en die van haar soon te samen.12 . 5 . 0
00001711x171BetVoor bier bij de begraffenis geconsumeerd [wed. Otto Klaasses man en die van haar soon te samen]1 . 19 . 0
04021720x26BetBetaald voor de doodkiste van Klaas Klaassen volgens quit. van Sijtse Jacobs.8 . 10 . 0
27081668x149BetAan Oentje Uites voor een doodkist voor Claas Folkerts overleden huisvrouw.7 . 0 . 0
12091668x149BetAan Oentje Uites voor een doodkist van Frans Jans overleden huisvrouw.3 . 15 . 0
16051691x151BetAan Oentje Uites voor een huisling? oft doodkist tot Claas Folkerts lijk.7 . 0 . 0
12121691x151BetAan Johannes van der Schilt voor 3 rinkelmannen wipp?? tot Claas Folkerts leed. 1 . 19 . 0
19121716x181BetVoor leedbier op Jan Freex leed betaald [Jan Freex de vader van Bauke Jans]1 . 5 . 0
31121716x181BetVoor ton wip voor Bauke Jans op sijn leed [Bauke Jans de zoon van Jan Freerx]1 . 5 . 0
31011717x182BetAan Luitsen Eelses voor 2 doodkisten voor Jan Freerx en sijn soontje Bauke.11 . 0 . 0
06051717x185BetWeegens Lieuwe Nanmes betaald voor ijserwerk aan de doodkist van sijn vrouw.1 . 12 . 0
15051717x185BetVoor deselve [de vrouw van Lieuwe Nanmes] brood op de leedmaaltijd. 4 . 9 . 0
17051717x185BetVoor deselve [Lieuwe Nanmes] de doodkist van sijn vrouw.8 . 0 . 0
20051717x185BetVoor deselve [de vrouw Lieuwe Nanmes] wip volgens quit. met LL van S. Stiensma.1 . 4 . 0
20051717x185BetVoor deselve [de vrouw Lieuwe Nanmes] weegens grafmaaken volgens quit. van mr. Douwes.0 . 18 . 0
08011728x40BetVoor een halftonne bier bij de leed bij Teunis Hendriks de reekening deeses. 3 . 13 . 8
18031728x42BetVoor een vierendeel bier op Jitske Douwes leed.1 . 16 . 12
16051728x42BetVoor twe doodkisten. 21 . 13 . 0
16051729x43BetWeegens Doede Pijtters voor bier tot zijn nooddruft en op sijn leed. 4 . 11 . 8
07011734x49BetAan Douwe Cornelis een halve tonne bier op het leed van Eecke Feddes. 3 . 11 . 8
17011734x49BetVragt van Eelke Feddes leedbier 0 . 4 . 0
23011734x49BetAan Jan Sjoerds voor 't maken van het ijzerwerk aan de doodkist van Eecke Feddes. 1 . 12 . 0
28011734x49BetAan Sijdze Jacobs voor het maken van een doodkiste van Eecke Feddes.10 . 0 . 0
00001742-1743x61BetAan Sjierk Jans wegens een vandel bier op de begravenis van Douwe Teunis gebruikt.1 . 1 . 0
00001742-1743x61BetAan Jarig Pijtters wegens een geleverde doodkiste voor Douwe Teunis.6 . 10 . 8
05041816x103BetAan Jan Abels wegen een doodvat maken voor Saapke Sipkes.12 . 0 . 0
20101818x105BetAan Pitter Carels wegens linnen tot het bekleden voor Saapke Sipkes. 2 . 10 . 0