Streekarchief Noordoost Friesland. Archief Herv. Kerk Brandgum
[ ….... ] Toevoeging gebaseerd op aannames en/of andere vermeldingen in deze inventaris.
InvBlz
040617800207OntNog bringt de Rindant in voor ontfang wegens boelp[enningen] van Jeltje Wierds.90 . 2 . 0
2101178002010BetAan Jan Fetses [gehuwd met Geertje Pieters] wegens het maken van een afschutsel op de solder van het diaconie huisen het maken van Gerben Martens doodkist [gehuwd met Jeltje Wierds]4 . 10 . 0
2401178002010BetAan Seike Douwes gehuwd met Lammert Hendriks] wegens geleverde winkelwaren en leedseggen van Gerben Martens [gehuwd met Jeltje Wierds]3 . 5 . 2
0203178002011BetAan Jetse Douwes wegens gedane dienst bij het versterven en begraven van Gerben Martens [gehuwd met Jeltje Wierds]1 . 6 . 0
1103178002011BetAan Eeltje Jans wegens geleverd brandewijn bij het versterven van Gerben Mar[tens]. En het jenever in het boelgoed van Jeltje Wierds meu[belen][gehuwd met Gerben Martens]2 . 0 . 0
1603178002011BetAan Jan Sjoerds Bakker wegens gelevert kleinbrood op de leed van G[erben] Martens [gehuwd met Jeltje Wierds]4 . 0 . 0
1203178002012BetAan Jetse Postumus wegens leed bier van Gerben Martens [gehuwd met Jeltje Wierds]3 . 1 . 0
3008178002026OntOntvangen bij het overlijden van Rinske Lolkes in de sterfbuidel bevonden.5 . 8 . 0
0409178002026OntWegens spinloon van Rinske Lolkes.0 . 5 . 0
1908178002026OntWegens naailoon van Rinske Lolkes.0 . 14 . 0
1908178002026OntWegens boelp[enningen] van Rinske Lolkes [blz 13. Een jaar huishuur voor Rinske Lolkes was 15.0.0]54 . 19 . 0
0503178102028OntOntvangen van Roeloff Jans wegens naailoon van Rinske Lolkes.1 . 14 . 0
2812178102032OntOntvangen een lap Serjes uit de nalatenschap van Jeltje Wierds [gehuwd met Gerben Martens]1 . 0 . 0
2801178202032OntWegens boelp[enningen] van Jeltje Wierds meubelen [gehuwd met Gerben Martens] 156 . 11 . 14
1903178202033OntVan Geert Geerts ontfangen voor wat garst van Jeltje Wierds [gehuwd met Gerben Martens]0 . 16 . 0
2804178202033OntOntfangen voor Jeltje Wierds [gehuwd met Gerben Martens] bakemmer.0 . 3 . 0
2705178202034OntOntfangen voor Jeltje Wierds [gehuwd met Gerben Martens] bakemmer.0 . 6 . 0
2109178002036BetWegens een half tonne bier aan de wedu. Van Douwe Hansma bij het begraven van Rinske Lolkes in het kistbesteden.3 . 10 . 0
0110178002037BetAan Eeltje Jans wegens geleverde winkelwaren en vragt van kisthout en leedbier van Rinske Lolkes.5 . 10 . 12
0110178002037BetAan Jan Fetses [gehuwd met Geertje Pieters] wegens het maken van Rinske Lolkes doodvat .1 . 10 . 0
0310178002037BetAan Folke Jans wegens ijserwerk aan Rinske Lolkes doodvat.1 . 11 . 0
2610178002038Betaan de koopman R. Minnema wegens doodvats hout voor Rinske Lolkes.6 . 0 . 0
0901178202040BetAan Lambert Hendriks [gehuwd met Seike Douwes] wengen geleverde winkelwaren op de leed van Jeltje Wierds [gehuwd met Gerben Martens] 5 . 16 . 14
2801178202040BetAan Jan Fetses [gehuwd met Geertje Pieters] wegens het maken van Jeltje Wierds [gehuwd met Gerben Martens] doodvat.2 . 0 . 0
3001178202040BetWegens gelevert ijserwerk aan het huis van Jeltje Wierds [gehuwd met Gerben Martens] en het ijserwerk aan haar doodkist.3 . 15 . 8
3101178202041BetAan Lolle Heres wegens gedane diensten aan het sterfhuis van Jeltje Wierds [gehuwd met Gerben Martens]2 . 2 . 0
3101178202041BetAan de koopman R. Minnema wegens gelevert hout aan Jeltje Wierds doodvat [gehuwd met Gerben Martens]8 . 8 . 0
0702178202041BetAan de wedu van D. Osinga wegens gelevert leedbier van Jeltje Wierds [gehuwd met Gerben Martens]3 . 11 . 0
1009178002047BetAan Sake Lamberts voor huisvesting van ton bier bij de begraving van Rinske Lolkes.0 . 10 . 0
1009178002047BetAan Sake Lamberts voor huisvesting van ton bier bij de begraving van Jeltje Wierds [gehuwd met Gerben Martens] 0 . 10 . 0
1009178002047BetAan Sake Lamberts voor huisvesting van ton bier bij de begraving van Jantje Jans [gehuwd met Eeltje Hendriks]0 . 10 . 0
1909178002047BetNog aan Lambert Hindri[ks] [gehuwd met Seike Douwes] voor gedan diensten en huir van een kistlaken van Rinse Lolkes.0 .10 . 0
2409178002048BetAan Lambert Hendriks [gehuwd met Seike Douwes] wegens min[gel] jenever bij het boelgoed van Rinsk Lolkes meubelen.0 . 4 . 0
2909178002048BetEen min[gel] schap[e] melk bij de leed van R. Lolkes.0 . 0 . 12
2312178102058BetNog [aan Jetse Douwes] wegens buir omseggen van Jeltje W[ierds] [gehuwd met Gerben Martens] begravenis.0 . 2 . 0
2312178102059BetAan Jets Douwes wegens leed seggen van J. Wierds [gehuwd met Gerben Martens] en andere gedane diensten.1 . 2 . 0
0601178202059BetAan Sake Lam[berts] wegens huisvestinge van bier voor de buiren van J. Wierds [gehuwd met Gerben Martens]1 . 0 . 0
2801178202060BetVoor de buidel van Jeltje Wierds [gehuwd met Gerben Martens] bet.0 . 3 . 8
2801178202060BetAan Lambert Hindriks [gehuwd met Seike Douwes] wegens tee en suiker genooten bij de buidel van J. Wierds [gehuwd met Gerben Martens]0 . 5 . 14
0812178202066OntBij het overlijden van Jantje Jans [gehuwd met Eeltje Hendriks] in haar kast bevonden. 12 . 8 . 0
1112178202067OntVoor desselfs [Jantje Jans gehuwd met Eeltje Hendriks] eerijser ontfangen.2 . 4 . 0
0202178302067OntNog bringt de rindant in voor ontfang wegens boelp[enningen] van Jantje Jans [gehuwd met Eeltje Hendriks] meub[elen]26 . 18 . 8
0704178302068OntWegens boelp[enningen] van Daniel Hanses [gehuwd met Grietje Nannes] meubelen ontfangen.9 . 6 . 0
1811178302070OntOntfangen wegens armegelt bij het verkopen van de huisenge van wijlen Trijntje Lieuwes.0 . 14 . 0
0403178402072OntOntf[angen] voor een regel silvere knopen van wijlen Jan Eeltjes [gehuwd met Pierkje Siebrens]5 . 8 . 8
0605178402072OntOntf[angen]van Hans Daniels, Jan Eeltjes [gehuwd met Pierkje Siebrens] aanpart van het raapkleet [Dorskleed bij het koolzaaddorsen]5 . 0 . 0
2306178402073OntOntf[angen] van Harmen Klaas als armvoogt de boelp[enningen] van Jan Eeltjes [gehuwd met Pierkje Siebrens] meubelen.20 . 19 . 4
0912178202075BetAan Otte Jans het dootvat voor Jan Eeltjes [gehuwd met Pierkje Siebrens] Deze notering komt per abuis nog een keer voor zie opmerking op blz 75]13 . 0 . 0
0812178202076BetAan Jan Eeltjes [gehuwd met Pierkje Siebrens] wegens kostgeld en bedienen van sijn moeder [Jantje Jans gehuwd met Eeltje Hendriks] in haar doodsijkte.3 . 6 . 0
0912178202076BetAan Otte Jans voor het doodvat van Jantje Jans [gehuwd met Eeltje Hendriks]13 . 0 . 0
0102178302077BetAan Jetse Brouwer wegens leedbier van Jantje Jans [gehuwd met Eeltje Hendriks]2 . 0 . 0
0905178302079BetAan F. Jans voor ijserwerk aan Jan Eeltjes [gehuwd met Pierkje Siebrens] kist.1 . 13 . 12
1705178302079BetAan Tjalling Watses wegens verteeringe van het besteden van een diaconie armekist [van Jan Eeltjes gehuwd met Pierkje Siebrens]2 . 13 . 8
1705178302079BetAan Otte Jans voor Jan Eeltjes [gehuwd met Pierkje Siebrens] doodvat.13 . 0 . 0
3003178302079BetAan Eeltje Jans voor het bier linnen van Jan Eeltjes.5 . 0 . 0
1006178302080BetAan de wed. van Osinga wegens ton bier op de begraffenis van Jan Eeltjes [gehuwd met Pierkje Siebrens]1 . 15 . 0
0207178302082BetAan M.J. van Sloten wegens mr loon en gedane diensten aan Jan Eeltjes [gehuwd met Pierkje Siebrens] in sijn doodsijkte.4 . 18 . 0
1012178202085BetAan Tjalling Watses wegens verteeringe van Jantje Jans [gehuwd met Eeltje Hendriks] doodvat.0 . 15 . 12
2212178202085BetAan Jan Eeltjes [gehuwd met Pierkje Siebrens] weegens gedaane diens aan het sterfhuis van J. Jans [gehuwd met Eeltje Hendriks] 0 . 6 . 0
0301178302085BetBet. voor huir van het kistkleet van J. Jans [gehuwd met Eeltje Hendriks] en wat winkelw[aren] aan de wedu. Van L[ambert] Hin[driks] [Seike Douwes]1 . 0 . 0
1201178302086BetAan D. Han.... wegens oproepen van Jantje Jans [gehuwd met Eeltje Hendriks] meubelen.0 . 4 . 0
1502178402091BetIn Jan Eeltjes [gehuwd met Pierkje Siebrens] doodsijk[te].0 . 12 . 0
1602178402091BetDe zelve [ Jan Eeltjes gehuwd met Pierkje Siebrens] overledenx
2402178402092BetAan de wedu van Jan Fetses [gehuwd met Geertje Pieters] wegens huisvesting van Jan Eeltjes [gehuwd met Pierkje Siebrens] leedbier.0 . 12 . 0
2602178402092BetAan Pijter Lieuwes wegens leed omseggen van J. Eeltjes [gehuwd met Pierkje Siebrens]0 . 10 . 0
0000178202093OntDe rindant bringt voor ontfang wegens boelp[enningen] van de wedu wijlen Lambert Hendriks [Seike Douwes].49 . 19 . 6
2701178402094BetAan Otte Jans voor het doodvat van de wedu wijlen Lam[bert] Hen[driks] [Seike Douwes]10 . 0 . 0
2701178402094BetAan Folke Jans wegens ijserwerk van dezelve [Seike Douwes gehuwd met Lambert Hendriks] kiste.1 . 14 . 0
2701178402094BetAan Klaas Eebes gehuwd met Tjitske Lammerts]wegen geleverde tee en suiker genoten bij het versterven, begraven en boelgoed van gedagte wedu [Seike Douwes gehuwd met Lambert Hendriks] 3 . 10 . 0
1202178402094BetAan Sijbren Swaanenborg voor ton bier [overlijden Seike Douwes gehuwd met Lambert Hendriks]1 . 16 . 12
0005178402095BetAan mr Jan van Sloten wegens mesterloon van Lambert Hindrik [gehuwd met Seike Douwes] in sijn doodsijke.3 . 18 . 0
0002178402095BetAan Gerrijt Gijsberts wegen leedbrood van Lambert Hendriks [gehuwd met Seike Douwes]8 . 0 . 0
2001178402096BetAan Sake Lamberts wegens huisvestinge van het leedbier van sijn moeder [Seike Douwes gehuwd met Lambert Hendriks]0 . 10 . 0
2001178402096BetWegens leed seggen van sijn moeder [Seike Douwes gehuwd met Lambert Hendriks] aan hem [Sake Lamberts] betaald.0 . 6 . 0
2701178402096BetAan Jan Eeltjes [gehuwd met Pierkje Siebrens] wegen omroepen van het boelgoed [van ….....]0 . 2 . 0
2701178402096BetAan Tjalling Watses wegens verteeringe in het kist besteden [van …......]0 . 2 . 0
2701178402096BetVan boelgoed roepen te Holwert [van ….]0 . 3 . 0
2701178402096BetVan het kistlaken betaald [van …....]O . 8 . 0
2701178402096BetAan Klaas Eebes vrouw [Tjitske Lamberts] bet. Voor gedane diensten [voor ….....]0 . 10 . 0
2701178402096BetAan Bein Klases voor oproep in het boelgoed [van ….]0 . 6 . 0
25031790020139BetAan Tietske Lam[merts] wegesn naailoon alsmede wegens geleverde tee en suiker bij het versterven van IJpe Pijbes vrou [Sjoukje Franses] en andere gedane diensten.8 . 7 . 8
28031790020140BetAan Harmen Durks wegens het maken van IJpe Pijbes vrouws [Sjoukje Franses] doodkis. 2 . 0 . 0
10051790020140BetAan Eebe Alberts wegens gelevert hout tot het doodvat van Ijpe Pijbes vrou [Sjoukje Franses] 7 . 0 . 0
03061790020142BetAan Andris Oetses wegens ton bier op de begravinge van IJpe Pijbes vrou [Sjoukje Franses] 1 . 15 . 0
05061790020142BetAan Folke Jans wegens het ijserwerk aan de doodkist van IJpe Pijbes vrou [Sjoukje Franses] en geleverde spijkers aan het diaconiehuis.2 . 10 . 8
08061791020153BetAan Tjitske Lamberts wegens winkelwaren en huisvesting van het bier op de begraffenisse van Marten Lamberts [gehuwd met Lijsbet Hendriks]3 . 0 . 0
30061791020153BetAan Harmen Dirks wegens het maken van Marten Lamberts [gehuwd met Lijsbet Hendriks] doodkist.2 . 0 . 0
26041792020154BetAan Rein Minnema wegens een doodkist plank [van Marten Lamberts gehuwd met Lijsbet Hendriks] en ton calk.8 . 16 . 0
02061792020156BetAan Folke Jans wegens gelevert ijzerwerk aan de doodkist van Marten Lamberts [gehuwd met Lijsbet Hendriks]1 . 17 . 0
21061792020156BetAan Andris Oetses wegens ton bier op de begraffenisse van Marten Lamberts [gehuwd met Lijsbet Hendriks]1 . 15 . 0
22051791020158BetNog voor onkosten bij het geld beuren van de buidel wijlen Aale Sakes.0 . 12 . 0
22051791020158BetNog wegens gelevert linnen als anderszins bij het overlijden van Marten Lamberts.4 . 16 . 0
30041796020179BetAan Aebe Alberts bet. Wegens een doodvat voor Gerben Thijssen [Gehuwd met Dieuke Douwes]7 . 0 . 0
04051796020179BetAan Sijke Osinga te Dockum bet. wegens een vierde ton bier op de begrafenis van Gerben Thijssen [overl te Holwerd, gehuwd met Dieuke Douwes]2 . 0 . 0
02061796020182BetWegens het graf en ijzerwerk van de kist van Gerben Thijssen [overl te Holwerd, gehuwd met Dieuke Douwes]3 . 12 . 8
02061796020182BetWegens het schrijven van een verklaring voor de arvoogden van Brantgum dat de diaconie de buidel van Gerben Thijssen [overl te Holwerd, gehuwd met Dieuke Douwes] aan de armestaat van Brantgum overdraagt.0 . 2 . 0
28021800020192BetAan Tabe Harmens wegens gelevert ijserwerk aan de doodkist van Jelke Wierds [gehuwd met Trijntje Symens]1 . 13 . 0
08061800020192BetAan Mient Klaases wegens het maken van een doodkist en winkelwaren voor Jelke Wierds [gehuwd met Trijntje Symens]4 . 9 . 12
18071800020192BetAan J. van Assen wegens 5 doodkist planken voor Jelke Wierds [gehuwd met Trijntje Symens]9 . 0 . 0
04031800020194BetAan Harmen Durks wedu. wegens gedane diensten doe Jelkom versturf [Jelke Wierds gehuwd met Trijntje Symens]1 . 0 . 0
04031800020194BetAan IJpe Piebes [gehuwd met Sjoukjen Franses] bet. Van leedseggen [van Jelke Wierds gehuwd met Trijntje Symens]0 . 14 . 0
04031800020194BetAan Hendrik Lammerts wegens het kleed over 't lijk [van Jelke Wierds gehuwd met Trijntje Symens]0 . 10 . 0
04031800020194BetBet. Wegens het doodkleed van Jelkom [Jelke Wierds gehuwd met Trijntje Symens]3 . 10 . 0
04031800020194BetAan Harmen Aebes wegen het oprijden van het kisthout [van Jelke Wierds gehuwd met Trijntje Symens]0 . 14 . 0
29051802020201OntOntvangen wegens het boelgoed van Hans Klaases [Gehuwd met Tietje Hendriks]25 . 4 . 6
00001802020202OntNog voor ontfang wegens 't boelgoed van IJe Piebes [gehuwd met Sjoukjen Franses]11 . 1 7 . 2
11061801020204BetAan R. en Klaas Mennema wegens doodkist planken9 . 0 . 0
27041802020205BetAan A. Hettema wegens het transporteeren met paarden en wagen om Pieter Lieuwes van Hallum na Brantgum.6 . 10 . 0
12051802020205BetAan Anne Pieters wegens opgeschoten penn. op het schip van IJpe Piebes [Gehuwd met Sjoukjen Franses]1 . 2 . 8
04061802020206BetAan Mient Klaases wegens het maken van een doodkist voor IJpe Piebes [Gehuwd met Sjoukjen Franses] en winkelwaren.4 . 9 . 8
04061802020206BetAan Klaas Jans wegens huisvesting en 't haalen van IJpe Piebes [Gehuwd met Sjoukjen Franses] van de hooge brug [Bij Raard]2 . 15 . 0
21061802020206BetAan J. van Assen wegens 5 doodkist planken ten dienste van IJpe Piebes [Gehuwd met Sjoukjen Franses]8 . 10 . 0
08071802020206BetAan Mient Klaases wegens het maken van 2 doodkisten en verder arbeidsloon.7 . 16 . 8
11121800020207BetVan P[ieter] Lieuwes kist de vragt bet. van 't haalen na Blia. 0 . 12 . 0
24121800020207BetBet. aan vragt voor de kist van P[ieter] Lieuwes van Blia na Brantgum. 0 . 12 . 0
20041801020208BetAan Hijlkjen Sijtses bet. Wegens 't kistekleed op de begrafenis van Pieter Lieuwes.0 . 10 . 0
08031802020209BetWegens het kistekleed op de begrafenis van Hans Klaases.0 . 10 . 0
04041802020209BetAan Trijntje Douwes voor 't bedienen op de begrafenis van Hans Klaases.0 . 6 . 0
25051802020210BetAan Hendrik Hanzes voor huisvesting van 't bier op de begraffenis van H. Klaases.0 . 12 . 0
29041816020273BetHet geld uit de bekken bij het begraven van Ds A. van Vliet.8 . 16 . 0
18121817020289BetBetaald aan I.K. IJtsma wegens twee doodvaten voor Hindrik Lamberts en een voor het lijk van Baukje Tijsses.22 . 0 . 0
19011817020290BetAan F. J. Hoekema wegens eet en drink en kleedwaren en gedane diensten aan en ten behoeve der armen en bij begravenissen.31 . 10 . 4
06011817020293BetAan R. IJpes wegens vragt van ton bier tot de begravenis van Hindr. Lammerts. 0 . 1 . 0
11031817020293BetAan L.W. Sijes wegens grafmaken voor het lijk van Baukje Tijsses.1 . 0 . 0
18111817020293BetAan R.W. Beintema wegens bekleeden vanm gemelde lijk [Baukje Tijsses] klokluiden, opdragen.3. 0 . 0
06091819020299BetAan Frans IJpes Hoekema wegens geleverde dieverse winkelwaren bij het afleggen en begraven van lijk van Taeke Wiggebolts. 6 . 3 . 0
24021820020300BetAan Jakob Jakobs Hogeboom wegens verteeringen bij het afleggen en begraven van Joost Jans.3 . 2 . 8
16061820020301BetAan Isaak Klazes IJtsma wegens twee doodkisten voor Joost Jans en Taeke Wiggebolts lijken alsmede voor het maken van 2 nieuwe ramen aan het diakoniehuis. 27 . 0 . 0
17061820020301BetAan F. IJ. Hoekema bij de leed van Joost Jans geleverde waren …. 2 den Febr 1820. 1 . 2 . 0
08061819020302BetBrief ontvangen betrekkelijk de registratie van de nalatenschap van Taeke Wiggebolts en voor port betaald.0 . 3 . 0
17061819020302BetRegistratie onkosten van gemelde nalatenschap [van Taeke Wiggebolts]0 . 8 . 0
15121819020302BetVragt van Joost Jans kiste aan F. IJ. Hoekema betaald [overl Joost Jans Terpstra op 17-01-1820] 0 . 10 . 0
21081820020303OntCollecte Geert Geetrts de Jong Begravenis.0 . 6 . 2
16051822020317BetAan J.J. Meinema wegens kostgeld enz als boven den 12 den verscheenen en huisvesting voor gevallen bijde gebraving van Wigbolt Taekes Terpstra.13 . 16 . 0
25081823020318BetAan Isaak K. IJtsma voor een doodvat voor Wigbolt Taekes geleverd den 10 maart 1812. 9 . 0 . 0
10121823020318BetAan J. Hoogeboom wegens geleverde waren op de begravenis van W. T. Terpstra.7 . 14 . 12
26061824020320BetAan G.B. Faber wegens doodvats ijzerwerk aan het lijk van Wigbolt Takes den 10e maart 1823 overleden.1 . 18 . 0
13101830020328BetAan Isaak K. IJtsma voor een doodvat voor Kasbeek en werkloon en materialen aan het diakoniehuis.11,35
29031831020328BetAan G.B. Faber wegens een doodvats ijzerwerk ten behoeve van het lijk van P.E. Kasbeek.1,80
20121830020330BetWegens doodklederen betaald voor 't lijk van Kasbeek.8,58
00001836020337OntOntvangen voor de verkochte nalatenschap van S.D. Wiersma wedu. Van wijlen Tjerk Sijbes.15,52
03051835020339BetAan G.B. Faber wegens geleverd ijzerwerk aan het doodvat van S. Douwes [gehuwd met Tjerk Sybes Wiersma]1,40
12081837020342BetVoor ijzerwerk aan F. Sijtses [gehuwd met Keimpe Jans Krop] doodvat betaald aan G. Faber.1,25
19041838020344BetBetaald voor een acte wegens het overlijden van K. Knaps vrouw [Fokje Sytzes Wagenaar]0,40
00001841020351OntOntvangen van J. Heep wegens verkochte goederen van Jiske Braaksma.60,50
00001841020354BetAan J. Klazinga zijnde dood en begravinge kosten van Jiske Braaksma.9,76
00001842020355BetAan F. Boersma wegens een doodkist voor Jiske Braaksma .3,75
00001842020355BetAan Thijs Woudsma wegens een doodkist voor Hiske Tjepkes [gehuwd met Geert Geerts Bijlstra]7,00
00001842020355BetAan Gerrit Faber wegens geleverd ijzerwerk aan de doodkist van Jiske Braaksma.2,40
00001842020355BetAan Trijntje Oebeles dienstmeid van Jiske Braaksma als bodeloon.3,05
14031846020367BetAan G. B. Faber voor het leveren van ijzerwerk aan de doodkist van Keimpe Krop [gehuwd met Fokje Sytzes Wagenaar]2,40
20101846020368BetDe rendant heeft ontvangen [betaald aan de rendant] wegens winkelgoederen en kleedwaren voor begraveniskosten van wijlen Keimpe Krop [gehuwd met Fokje Sytzes Wagenaar]68,63
00001848020389BetAan J. Stellema voor het leveren van een doodkist voor de wed. Klaas Hanses de Bruin [Tietje Joutes Jouta]6,00
00001848020389BetAan G. Faber wegens geleverd ijzerwerk aan de doodkist van wed. Klaas Hanzes de Bruin [gehuwd met Tietje Joutes Jouta]1,40
00001853020429BetAan H. Brantsma voor het graf maken van F. IJ. Hoekema. 1,00
00001853020429BetAan B. Peizel wegens verteeringskosten bij de begravenis van F. IJ. Hoekema. 0,62
00001853020429BetAan S. J. Dijkma wegens eene doodkist voor F. IJ. Hoekema. 6,50
00001853020429BetAan G.B. Faber wegens ijzerwerk aan de doodkist van F. IJ. Hoekema. 1,40
00001853020429BetAan C. Peizel voor begraveniskosten voor F. IJ. Hoekema. 1,66
00001856020448BetAan M. Brantsma voor het grafen van een graf voor Ate H. Westerhoek.1,00
00001857020452BetAan M. Brantsma voor het delven van een graf voor Fokeltje Reins [gehuwd met Geert Klazes Huisman]1,40
00001857020452BetAan J. Dijkstra voor geleverde waren bij de begrafenis van Fokeltje Reins wed. Geert Huisman.1,27