Streekarchief Noordoost Friesland. Archief Herv. Kerk Foudgum. Combinate Bornwird-Foudgum-Raard-Bornwird-Hiaure. Diakonie Foudgum en Raard beginnen vanaf 1824 en daarom niet meegenomen.
[ ….... ] Toevoeging gebaseerd op aannames en/of andere vermeldingen in deze inventaris.
InvBlz
1611179906038BetBij het Bierrin ?? van Jan Uilbes jenever.0 . 6 . 0
1711179906038BetEen breiden muts voor Jan Uilbes [bij zijn overlijden]1 . 2 . 0
2111179906032BetOp de leed van Jan Uilbes aan H. Feenstra wed. betaald.2 . 18 . 0
2111179906034BetAn Gerke Klases te Dockum een fat bier betaald op de leed van Jan Uilbes.1 . 15 . 0
2211179906038BetEen kleed over de kiste van Jan Uilbes.0 . 15 . 0
2811179906017OntOntvangen van den overleeden boedel van Jan Uilbes.20 . 5 . 0
2811179906017OntEen paar silver knoopen en een rijgel [rij] silver knoopen aan de hemdrok [van Jan Ulbes] en die aan Klas Jurema verruild voor ontvangen.4 . 16 . 0
2911179906017OntOntvangen van het boelgoed van Jan Uilbes.85 . 9 . 0
0801180006033BetAan Albert Heerkes betaal van weegens een fls jenever bij 't grafmaken van Jan Uilbes en een opzegging en verteerde kosten bij het boelgoed van Jan Ulbes.3 . 9 . 8
1711180006035BetAan Jan Hilder betaald van weegens de doodkist voor Jan Uilbes.12 . 12 . 0
1711180006036BetAan Pijtter wagenmaker betaald van weegens het maken van Jan Uilbes doodkiste.3 . 0 . 0
1711180006036BetAan Barre Sioeds betaald van wegens geleevert ijserwerk aan Jan Uilbes doodkiste.2 . 16 . 0
20061836060193BetWegens een geleverde doodkist voor het lijk van Baukje Fokkes [wed. van Jan Tjerk Terpstra]9,00
23061836060193BetAan B.J. Jonker wegens kostgeld en kosten van begraven van Baukje Fokkes [wed. van Jan Tjerk Terpstra]15,30
23041838060199BetBetaald aan B. S. Kuipers voor thee en tabak geleverd bij de begravenis der vrouw van T. Vlaskamp [Renske Reinders]1,84
08051838060200BetBetaald aan J. D. Scheepstra voor onkosten aan de buren bij de begravenis der vrouw van T. Vlaskamp [Renske Reinders]1,00
10051838060207BetBetaald voor het kistekleed gebruikt bij de begrafenis der vrouw van T. Vlaskamp [Renske Reinders]0,60
01061838060201BetBetaald aan J.R. Schaafsma voor een doodkist met ijzerwerk voor de vrouw van T. Vlaskamp [Renske Reinders]9,50
20091838060202BetBetaald aan A. Sipma voor het maken van het legerstede voor Renske Postma [Gehuwd met T. Vlasman]0,70
18101843060223BetBetaald aan S, IJpeij wegens brandewijn bij de begrafenis van Grietje Wijtses [weduwe van Dirk Jans] 1,60
29121843060224BetBetaald voor het maken van een graf van Grietje Wijtses [weduwe van Dirk Jans] 0,60
29121843060224BetWegens het kistkleed ten behoeve van haar uitgeschoten [van Grietje Wijtses wed. Dirk Jans]0,50
01011844060227BetAan T.A. Woudsma wegens het maken van eene doodkist voor de wed. van Dirk Jans, timmerloon enzv.12,81