Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

Dokkumer stadsomroepers en andere bijzondere stadsberoepen

In de DTB boeken van Dokkum worden in de trouwregisters ook vaak de beroepen van de bruidegoms vermeld. Een bijzonder beroep is dat van stadsomroeper, een persoon die het nieuws in de stad verkondigde toen er van kranten nog geen sprake was. Hieronder volgt een lijst met namen met vermelding van hun naam, het jaar waarin ze trouwden, en het beroep wat ze toen in Dokkum uitoefenden.

Wyger Geerts, 1619, omroeper

Antoni Jacobs van den Broeck, 1659, trompetter en torenblazer van de stad Dokkum

Hans Jurjen Heckel, 1674, trompetter

Johannes Gregorius Nack, 1763, trompetter

Franciscus van Heermans, 1633, stadsbouwer

Wyberen Doeckes, 1636, stadstimmerman

Fetse Sydses, 1642, stadsomroeper

Pieter Freercks, 1655, stadsomroeper

Antoni Jacobs, 1671, stadstrompetter

Jan Breugelman, 1671, stadstamboer

Jilke Jans, 1674, stadsroggemeter

Eilert Hibbes, 1674, stadscrooder (crooder=kruier)

Sijtse Dircks, 1683, stadsmetselaar en burger luitenant

Pijtter Hoytes Lieuma, 1687 en 1708, stadsomroeper

Willem Pijtters, 1693, stadsvaandrig en meester tinnegieter

Jan Jakobs Overhart, 1730, stads tamboer

Cornelis Jacobs, 1731, stadstrompetter

Paulus Smedema, 1732, Stads Rentemeester

Tjipke Penijn, 1736, stadsroeper. Hij wordt ook genoemd in het Quotisatiekohier van 1749, wonend in het Hanspoorter Espel.

Jacob Boekhout, 1753, stadstromslager

Ritske Hoornsma, 1765, stadsrentmeester

Hermannus Groenia, 1778, stadsdrukker

Harmanus Boekhout, 1784, stadsroeper en burgertamboerDeze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.