Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum

De doelstelling van de vereniging om geregelde contacten te leggen tussen de bezoekers van het Streekarchivariaat leidde als vanzelf tot het verschijnen van het verenigingscontactblad 'De Sneuper' in 1986.
De Sneuper verschijnt 4 keer per jaar in een oplage van 400 stuks. Begonnen als een eenvoudige uitgave van enkele A4'tjes, groeide het blad uit tot een volwaardig periodiek, vooral na de in begin 1993 doorgevoerde vernieuwing. Daardoor ontstond een kwartaalblad van rond de 60 bladzijden met een schitterend uitgevoerde omslag, waarop het wapen van de vereniging prijkt, in 1994 aan de vereniging toebedeeld.
De Sneuper cover.
De inhoud van het blad bestaat uit bijdragen van de leden die verslag doen van hun onderzoek of vragen om hulp bij vastgelopen onderzoeken. Het bestuur kan er mededelingen in kwijt en geregeld verschijnt er een ledenlijst met de onderwerpen waaraan gewerkt wordt. Op die manier weet de één waar de ander mee bezig is en kan er wederzijdse hulp worden geboden. Sinds 2002 worden regelmatig fotopagina's opgenomen waarmee oude foto's scherp kunnen worden afgedrukt.

Enkele voorbeelden van artikelen in De Sneuper:
 • Grafstenen in de vloer van de Ned.Herv. kerk te Lioessens
 • Vissersschip vergaan op het Pinkegat
 • In Ezumazijl klonk:"Blijf staan of ik schiet"
 • Quotisatie-belastingboeken Oudwoude, 1749
 • Grafstenen in de vloer van de Ned.Herv. kerk te Niawier

  De redactie werkte aan een serie artikelen over het doen van onderzoek in verschillende archieven, wat voor moeilijkheden men daarbij kan tegenkomen en waar men in het bijzonder op moet letten. Doelgroep is de beginnende onderzoeker. Een beschrijving van de diverse bronnen/kohieren die men bij genealogisch onderzoek kan gebruiken vindt u hier. Deze serie is in 1997 afgesloten. Sinds 1999 is De Sneuper ook gedeeltelijk online via de verenigingswebsite. Met name indexen van archiefbronnen worden zeer gewaardeerd. In oktober 2005 is een CD-ROM met alle 19 jaargangen van De Sneuper geproduceerd.

  Oud manuscript

  Een enkele keer komt de redactie met een speciaal nummer, vaak ter gelegenheid van de jaarlijkse ledenvergadering. Zo werden in nummer 32 van 'De Sneuper' 750 familienamen gepubliceerd waarvan gegevens te vinden zijn in het Streekarchivariaat, werd in nummer 41 een lijst met namen van gezinshoofden in Oostdongeradeel in 1853 afgedrukt en was nummer 44 geheel gewijd aan eendenkooien.

  Voor de speciale 'Sneuper' geheel gewijd aan leven en werk van Doederus Johannes Kamminga, klik hier voor meer informatie.

  De volgende rubrieken kunt u geregeld in 'De Sneuper' aantreffen: Let op ! De Sneuper komt 4x per jaar uit: eind maart, eind juni, eind september en eind december. Het kan dus soms even duren voordat u een eerste Sneuper ontvangt als u lid wordt !

  Hieronder vindt u links naar twee lijsten met gegevens over artikelen uit 'De Sneuper' (alle jaargangen, sinds 1986):
  Gealfabetiseerde lijst met titels
  Gealfabetiseerde lijst met namen

  U kunt losse nummers van 'De Sneuper' op de volgende manieren aanvragen: Het alsmaar groeiende ledenaantal heeft ten gevolg dat oude nummers van De Sneuper uitverkocht raken. Het betreft de nummers: 23, 27 en 40. Omdat er steeds vraag naar blijft verzoeken wij u om, mocht u geen belang meer stellen in uw exemplaar, of als u op de een of andere manier een exemplaar tegenkomt, dat ter beschikking te stellen aan de redactie (porto-vrij opsturen).

  Adressen vindt u onder Contact.
  Indien het versturen problemen geeft, kopieert u dan de benodigde data in een standaard email en stuur deze aan sneuperdokkum @yahoo.com
  Formulier voor aanvraag van een los nummer van 'De Sneuper'
  officieel orgaan van de Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum


  Losse nummers kosten 3,75 Euro per exemplaar, incl. porto, voor Nederland. Graag bedrag overmaken op Postbank rekeningnummer 68.61.847 te Dokkum t.n.v. Historische Vereniging Noordoost Friesland. Na ontvangst sturen wij de gevraagde nummers toe. Vermeld zo mogelijk uw onderwerp van interesse, zodat wij u eventueel verder kunnen helpen.

  De velden met een gele naam zijn verplicht, de overige optioneel.

  Achternaam
  Voornaam
  Straat en nummer
  Postcode en woonplaats
  Land
  alleen buiten Nederland
  Telefoonnummer
  Faxnummer
  Email-adres
  Eigen URL
  Nummer
  Aantal

  Indien u meer dan één nummer wenst te ontvangen, geeft u dan hier het (/de) overige nummer(s) op, met het aantal exemplaren, of uw onderwerp van interesse.


  NB: Druk slechts eenmaal op de Verzendknop