Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

Lijst van de leden der schutterij ligtingen 1832 tot en met 1837, van 1838 tot en met 1847, van 1848 tot en met 1857 en van 1858 tot en met 1867. Bron C 1597, C 1598, C 1599 en C 1600

1e Afdeeling, 2e bataillon, 3 en 4e compagnie, gemeente Ferwerderadeel.

Inleiding

In het Souverein Besluit van 20 december 1813 werd het “Reglement van algemeene Volkswapening, Landstorm en Landmilitie” geregeld. Hierin werd voorzien door alle weerbare mannen van 17 tot 50 jaar. Uit de groep mannen tot 45 jaar werd een landmilitie gevormd, in eerste instantie door vrijwilligers en aangevuld met lotelingen.
In datzelfde besluit werd ook de grondslag van de Schutterijen gelegd. Deze werden gevormd uit de landstorm in die steden, waar een burgermacht bestond. In de latere regelingen kende men twee soorten schutterijen, namelijk de dienstdoende en de rustende schutterij. De dienstdoende schutterij was in plaatsen “waarvan de bevolking binnen den besloten kring of omtrek der gebouwen” meer dan 2500 zielen telde. In de overige gemeenten was dus een rustende schutterij. De schutterij bestond sinds 1815 uit mannen van 18 tot 50 jaar en sinds 1827 uit mannen van 25 tot 34 jaar. De diensttijd bedroeg 5 jaar, waarna men nog 5 jaar reserve bleef.

In het archief van de gemeente Ferwerderadiel liggen diverse boeken met gegevens over militie, schutterij en landstorm. Ook voor de genealoog kan dit interessante informatie geven. Waar woonde hij in het betreffende jaar, welk beroep oefende hij uit. Ging hij voor zichzelf bij de schutterij of als plaatsvervanger. Waar kwam hij vandaan en waar verhuisde hij naar toe (Amerika?). Bekleedde hij een functie binnen de schutterij, enz.

Klik hier voor het bestand Schutterij 1832-1837 in Excel. Dit bestand bestaat uit twee tabbladen. De eerste geeft de stand per 16 augustus 1832 aan en het tweede blad de periode daarna tot en met 1837.

Klik hier voor het bestand Schutterij 1838-1847 in Excel.

Klik hier voor het bestand Schutterij 1848-1857 in Excel.

Klik hier voor het bestand Schutterij 1858-1867 in Excel.

Zoet u iemand speciaal druk dan op Ctrl F, waarna u de door u gezochte naam kunt intypen en op “volgende zoeken” kunt drukken.
Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.