Plaisier rijtuigen en vaartuigen in no-Friesland, FERWERDErADEEL

 

Piet de Haan (de.haan.p apestaartje hetnet punt nl)

 

Zie voor inleiding en doel van deze serie de eerdere bijdragen in De Sneupers 82, 83, 84, 85. Deze keer de gemeente Ferwerderadeel.

 

 


Tresoar archief B. R. F. no 2307

 

Plaisier Rijtuigen en Jagten

 

Ferwerderadiel 1797.

 

(Ö) getal tussen haakjes is de te betalen belasting.

In 1803 komt er een 10e verhoging bij de belasting die in de tabel niet wordt vermeld.

 

Ferwert

 

Age Looxma

Verdekte wagen met 2 paarden (12)

1797

 

Albert Jans wed.

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Ales Sijbrens

Wagentje met 2 paarden (7)

1797

 

Andries Pieters

Phaaiton met 2 paarden (7)

1797

 

Auke Sjoerds

Phaaiton met 2 paarden (7)

1797

 

B. Lauzman

Phaaiton met 2 paarden (7)

1797

 

C. Halbetsma

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Claas IJpeij

Wagentje met 2 paarden (7)

1797

 

D. Hooghiemstra

Wagentje met 2 paarden (7)

1797

 

Frans Fransen

Phaaiton met 2 paarden (7)

1797

 

Gosse Goffes

Phaaiton met 2 paarden (7)

1797

 

H. Albarda

Verdekte wagen met 2 paarden (12)

1797

 

Harmen Sijtses

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Hemme Gabes

Wagentje met 1 paard (3)

1797

 

IJde Dirks

Wagentje met 2 paarden (7)

1797

 

J. van Knijft

Chais met 2 paarden (7)

1797

 

Jacob Cornelis

Phaaiton met 2 paarden (7)

1797

 

Jacob Jacobs wed.

Phaaiton met 2 paarden (7)

1797

 

Jakle Johannes

Wagentje met 2 paarden (7)

1797

 

Jan Fransen

Wagentje met 1 paard (3)

1797

 

Jan Joukes

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Jan Sijedses

Phaaiton met 2 paarden (7)

1797

 

Jitse Boeles

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Jorrijt Cornelis

Wagentje met 2 paarden (7)

1797

 

Manus Manus

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Mient Windelaar

Wagentje met 1 paard (3)

1797

 

Pieter Andries

Wagentje met 2 paarden (7)

1797

 

Pieter Bonga

Phaaiton met 2 paarden (7)

1797

 

Pieter Dirks

Phaaiton met 1 paard (3)

1797

 

Pieter Sijedses

Phaaiton met 2 paarden (7)

1797

 

Pieter Watses

Wagentje met 2 paarden (7)

1797

 

Reinder Dirks

Phaaiton met 2 paarden (7)

1797

 

Willem Jacobs

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Blije

 

Andries Fransen

PhaiŽton met 2 paarden (7)

1797

 

Ane Abes

PhaiŽton met 2 paarden (7)

1797

 

Anne Melis

Chais met 2 paarden (7)

1797

 

Claas Rienks wed.

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Dirk Pieters

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Evert Cornelis

PhaiŽton met 2 paarden (7)

1797

 

Ids Jans

PhaiŽton met 2 paarden (7)

1797

 

Jacob Watses

PhaiŽton met 2 paarden (7)

1797

 

Jan Jonker

PhaiŽton met 1 paard (3)

1797

 

Jan Swart

Chais met 2 paarden (7)

1797

 

Jantje Reinders

PhaiŽton met 2 paarden (7)

1797

 

Jorrijt Hartmans

PhaiŽton met 2 paarden (7)

1797

 

Lieuwe Goffes

PhaiŽton met 2 paarden (7)

1797

 

Marten Ulbes

Chais met 1 paard (3)

1797

 

P. Brouwer

Wagen met 2 paarden (7)

1797

 

Pier Melis

PhaiŽton met 2 paarden (7)

1797

 

Hogebeintum

 

Beert Goffes wed.

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Cornelis Scheltes

Wagen met 2 paarden (7)

1797

 

De wed. Schepper

Verdekte wagen met 2 paarden (12)

1797

 

Eelke Willems

PhaiŽton met 2 paarden (7)

1797

 

Frans Ottes

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Jan IJdes

PhaiŽton met 2 paarden (7)

1797

 

Sjoerd Cornelis

PhaiŽton met 1 paard (3)

1797

 

Takle Swart

PhaiŽton met 2 paarden (7)

1797

 

Tiete Hanses

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Tijs Takes

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Ligtaard

 

Hendrik Keimpes

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Hette Sijbes

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Jan Tjommes

Wagen met 1 paard (3)

1797

 

Sipke Wijnsens wed.

Wagen met 2 paarden (7)

1797

 

Wouter Douwes

Wagen met 2 paarden (7)

1797

 

Reitzum

 

Abe Abes wed.

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Gerk Gerbens

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Gerrijt Lieuwes

PhaiŽton met 2 paarden (7)

1797

 

Jacobus Pieters

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Sjoerd Sipkes

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Take Oenses

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Th. Joha

Verdekte wagen met 2 paarden (12)

1797

 

Genum

 

Dirk Ulbes

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Gerrijt Cornelis

Chais met 1 paard (3)

1797

 

J. Roorda

PhaiŽton met 2 paarden (7)

1797

 

Jan Clases

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Oense Tjeerds

Wagen met 2 paarden (7)

1797

 

Pieter Wijbrens

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Sierk Cornelis

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Takle Douwes

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Jeslum

 

Claas Lijkles

Wagen met 2 paarden (7)

1797

 

Claas Sierks

Wagen met 2 paarden (7)

1797

 

Dirk Foppes

Wagen met 1 paard (3)

1797

 

IJme Ruurds

PhaiŽton met 2 paarden (7)

1797

 

Johannes Sijedses

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Pieter Jacobs

PhaiŽton met 1 paard (3)

1797

 

Sijbe Clases

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Tjeerd Oenses

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Wanswerd

 

Auke Harmens

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Dirk Baukes

Chais met 1 paard (3)

1797

 

H. Pollius

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Hendrik Geerts

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Hette Dirks

PhaŽiton met 1 paard (3)

1797

 

IJdema wed. kinders

Verdekt Jagt (4)

1797

 

IJtzen Dirks

PhaiŽton met 1 paard (3)

1797

 

Jan Baukes

Wagen met 2 paarden (7)

1797

 

Jan Gosses

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Jan Johannes

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Jan Willems

PhaŽiton met 2 paarden (7)

1797

 

Jense Wijbrens

Chais met 1 paard (3)

1797

 

M. Jaarda

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Marten IJtsens

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Oeble Gerbens

Wagen met 1 paard (3)

1797

 

Pieter Clases

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Pieter Nannes

PhaŽiton met 1 paard (3)

1797

 

Ritske Gerrijts

PhaiŽton met 2 paarden (7)

1797

 

Sasker Fokkes

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Sijbe Andries

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Sijbren Jans

Wagen met 1 paard (3)

1797

 

Sijbren Teitsma

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Wijbren Romkes wed.

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Wijtse Jitses

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Wijtze Fokkes

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Nijkerk

 

Beert Goffes

Wagen met 2 paarden (7)

1797

 

Cornelis Dirks

Chais met 2 paarden (7)

1797

 

Douwe Lieuwes

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Hendrik Dirks

PhaiŽton met 2 paarden (7)

1797

 

J. van der Meij

Wagen met 2 paarden (7)

1797

 

Pieter Tjeerds

PhaiŽton met 2 paarden (7)

1797

 

Reiner Lieuwes

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Marrum

 

A. Olivier

Wagen met 2 paarden (7)

1797

 

Anne Douwes

Chais met 1 paard (3)

1797

 

B. Looxma

Verdekte wagen met 2 paarden (12)

1797

 

Claas Sjoerds

Wagen met 2 paarden (7)

1797

 

Cornelis Joekes

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Cornelis Postma

PhaiŽton met 2 paarden (7)

1797

 

Dirk Pieters

Chais met 2 paarden (7)

1797

 

Gerben Douwes

PhaiŽton met 2 paarden (7)

1797

 

Hijlke Botes

Wagen met 2 paarden (7)

1797

 

Jan Jansen

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Jan Popkes

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Jan Sijbes

Chais met 2 paarden (7)

1797

 

Jelle Freerks

PhaiŽton met 2 paarden (7)

1797

 

Johannes Rienks

PhaiŽton met 2 paarden (7)

1797

 

Lieuwe Jans

PhaiŽton met 2 paarden (7)

1797

 

Pier Tjipkes wed.

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Wigle Sijbes

PhaiŽton met 2 paarden (7)

1797

 

Hallum

 

Albert Jans

PhaiŽton met 2 paarden (7)

1797

 

Alle Tietes wed.

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Andries IJves

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Anne Jans

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Arjen Jans

Wagen met 1 paard (7)

1797

 

Bauke Gerbens

PhaiŽton met 2 paarden (7)

1797

 

Beert Johannes

PhaiŽton met 1 paard (3)

1797

 

Bokke Alberts wed.

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Claas IJnses

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Claas Jitses

Rijtuig met 2 paarden (7)

1797

 

Claas Roelofs

Wagen met 2 paarden (7)

1797

 

Cornelis Arjens

PhaiŽton met 2 paarden (7)

1797

 

Douwe Gerbens

PhaiŽton met 2 paarden (7)

1797

 

Douwe Tjeerds

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Ette Jacobs

PhaiŽton met 2 paarden (7)

1797

 

Folkert Pieters

PhaiŽton met 2 paarden (7)

1797

 

Freerk Jans

PhaiŽton met 2 paarden (7)

1797

 

G. Postma

PhaiŽton met 2 paarden (7)

1797

 

Geert Pieters

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Gerben Wijbes

PhaiŽton met 2 paarden (7)

1797

 

Goffe Beerts

Chais met 1 paard (3)

1797

 

H. Boersma

PhaiŽton met 2 paarden (7)

1797

 

H. Stelwagen

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Harmen Gerrijts

PhaiŽton met 2 paarden (7)

1797

 

Hessel Tjeerds

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Hette Sijbes wed.

PhaiŽton met 2 paarden (7)

1797

 

J. D. Deinema

Chais met 1 paard (3)

1797

 

J. Meinarda

Chais met 1 paard (3)

1797

 

J. Stienstra

PhaiŽton met 2 paarden (7)

1797

 

Jan Gerrijts

PhaiŽton met 2 paarden (7)

1797

 

Jan Hendriks

PhaiŽton met 1 paard (3)

1797

 

Jan Jansen

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Jan Jansen Jippes

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Jan Sijbes

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Jan Sijmons

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Jan Wijsens

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Jitse Wijtses

PhaiŽton met 1 paard (3)

1797

 

Jochem Foppes

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Lammert Harmens

PhaiŽton met 2 paarden (7)

1797

 

Marten Sijmons

PhaiŽton met 2 paarden (7)

1797

 

Metske Sijbes

PhaiŽton met 1 paard (3)

1797

 

Monte Boersma

PhaiŽton met 2 paarden (7)

1797

 

Nanne Jans

Wagen met 2 paarden (7)

1797

 

Pieter Andries

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Pieter Broers

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Pieter Formers

PhaiŽton met 2 paarden (7)

1797

 

Pijbe Takes

PhaiŽton met 2 paarden (7)

1797

 

Reiner Pieters

PhaiŽton met 2 paarden (7)

1797

 

Ritske Dirks

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Rochus Pieters

Wagen met 2 paarden (7)

1797

 

Sas Clases

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Sijbren Jacobs wed.

PhaiŽton met 2 paarden (7)

1797

 

Sijmon Clases

PhaiŽton met 2 paarden (7)

1797

 

Sijmon Rienks

PhaiŽton met 2 paarden (7)

1797

 

Sipke Tjeerds

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Sjouke Jans

PhaiŽton met 2 paarden (7)

1797

 

Taeke Tijssesn

PhaiŽton met 2 paarden (7)

1797

 

Teunis Piers

PhaiŽton met 2 paarden (7)

1797

 

Tijs Douwes

PhaiŽton met 2 paarden (7)

1797

 

Tijs Rienks

PhaiŽton met 2 paarden (7)

1797

 

Tjalle Tijssen

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Tjerk Pieters

Chais met 1 paard (3)

1797

 

Tjisse Gerrijts

PhaiŽton met 2 paarden (7)

1797

 

W. Sannes

Verdekte wagen met 1 paard (12)

1797

 

Wed. Burmania

Verdekte wagen met 2 paarden (12)

1797

 

Willem Abes

PhaiŽton met 2 paarden (7)

1797

Totaal overzicht 1797 Ferwerderadiel

 

(Ö) getal tussen haakjes is de te betalen belasting.

ferw-ferwert, blij-blija, hog-hogebeintum, lig-ligtaard, rei-reitzum, gen-genum,

jes-jeslum, wan-wanswerd, nik-nikerk, hal-hallum.

 

 

ferw

blij

hog

lig

rei

gen

jes

wan

nik

mar

hal

totaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chais, 1 paard 3)

7

3

4

2

5

6

3

16

2

5

25

78

 

Chais, 2 p. (7)

1

2

-

-

-

-

-

-

1

2

-

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open wagen met 1 paard (3)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Open wagen met 2 paarden (7)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Wagen(tje) met 1 paard (3)

3

-

-

1

-

-

1

2

-

-

1

8

 

Wagen(tje) met 2 paarden (7)

8

1

1

2

-

1

2

1

2

3

3

24

 

Wagen zonder verdek met 1p(3)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Wagen zonder verdek met 2p(7)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhaŽton met 1 paard (3)

1

1

1

-

-

-

1

3

-

-

4

11

 

PhaŽton met 2 paarden (7)

11

9

3

-

1

1

1

2

2

6

30

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdekte wagen (12)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Overdektewagen,

2 paarden (12)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Wagen m.verdek,

2 paarden (12)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Verdekte wagen,

1 paard (12)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

 

Verdekte wagen,

2 paarden (12)

2

-

1

-

1

-

-

-

-

1

1

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digte wagen,

2 paarden (12)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Rijtuig met 2p(7)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

 

Totaal rijtuigen

33

16

10

5

7

8

8

24

7

17

66

201

 

Verdekt Jagt (4)

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1