PLAISIER RIJTUIGEN EN VAARTUIGEN IN DANTUMADEEL.
Rijtuigenbezitters Dantumadeel.


Piet de Haan (de.haan.p(at)hetnet.nl)


Tresoar  archief B. R. F.  no 2300, 2301, 2302. 
Rijtuigen, Paarden en Jagten.
Dantumadeel 1797, 1798, 1802
() getal tussen haakjes is de te betalen belasting.
In 1803 komt er een 10e verhoging bij de belasting.
Drijsum
J. knijf Wagen zonder verdek, 2 paarden (7) 1802
Johannes Poutsma Verdekte wagen met 2 paarden (12) 1797
De weduwe Sijtzama
M. P. van Sijtzama wed. Verdekte wagen met 2 paarden (12)
Wagen met verdek, 2 paarden (12) 1797 1798
1802
Ate Uilkes Chais met 1 paard (3) 1797 1798 1802
Biense Bouwes Wagen met 2 paarden (7)
Wagen zonder verdek met 2 paarden (7) 1798
1802
Douwe Harmens Chais met 1 paard (3) 1798 1802
Egbert (Eijbert) Falks Open wagen met 2 paarden (7)
Wagen met 2 paarden (7)
Wagen zonder verdek, 2 paarden (7) 1797
1798

1802
Evert Jilles

Evert Jilles wed. Open wagen met 2 paarden (7)
Wagen met 2 paarden(7)
Wagen zonder verdek, 2 paarden (7) 1797
1798

1802
Feike Luitjes Open wagen met 1 paard (3)
Wagen met 1 paard (3)
Wagen zonder verdek, 1 paard (3) 1797
1798

1802
Geert Romkes Chais met 1 paard (3) 1797
Gerben Eelkes Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)
Wagen met 2 paarden (7) 1797
1798 1802
Gerrijt Sjoerds Chais met 1 paard (3) 1797 1798 1802
Haije Sjoerds Chais met 1 paard (3) 1802
Jacob Tomas Chais met 1 paard (3) 1797 1798 1802
Jan Jetses Open wagen met 2 paarden (7)
Wagen met 2 paarden (7)
Chais met 1 paard (3) 1797
1798

1802
Keimpe Jans Open wagen met 2 paarden (7) 1797
Lieuwe Ruirds Chais met 1 paard (3)
Wagen zonder verdek, 2 paarden (7) 1797 1798
1802
Meindert Jochums en Geert Meines Wagen zonder verdek, 2 paarden (7) 1802
Pieter Sijtses Wagen zonder verdek, 2 paarden (7) 1802
Rienk Everts Chais met 1 paard (3) 1798 1802
Sijbren Abrams Open wagen met 1 paard (3)
Wagen met een paard (3)
Wagen zonder verdek, 2 paarden (7) 1797
1798

1802
Sijtse Roelofs Chais met 1 paard (3) 1797

Wouterswoude
Doede Tjallings wed. Wagen zonder verdek, 2 paarden (7) 1802
Eelke Pieters Chais met 1 paard (3) 1797 1802
Eeltje Wijbes Chais met 1 paard (3) 1797 1798 1802
Klaas Ulkes Chais met 1 paard (3) 1802
Meindert Willems Chais met 1 paard (3) 1798 1802
Tjitse Pijtters(sen) Open wagen 2 paarden (7)
Wagen met 2 paarden (7) 1797
1798
Wijtse Joukes Chais met 1 paard (3) 1802
Willem Harmens Chais met 1 paard (3) 1797 1798 1802
Tjitse Pijtters(sen) jun. Chais met 1 paard (3) 1798

Damwoude
P. A. Bergsma Chais met 1 paard (3)
Wagen met verdek, 2 paarden (12) 1798
1802
Deselve Plaisier Jagt boven de dertig voet (8) 1802
W. C. Bergsma Wagen met verdek, 2 paarden (12) 1797
Renger Hedmans Wagen zonder verdek, 2 paarden (7) 1797 1798
H. Raap Een paard met een zadel (3)
Chais met 1 paard (3)
Wagen zonder verdek, 2 paarden (7) 1797
1798

1802
Douwe Johannes Wagen zonder verdek, 2 paarden (7) 1802
Fedde Douwes Chais met 1 paard (3) 1797 1798
Focke Johannes Wagen zonder verdek, 1 paard (3) 1802
Geert Hessels Chais met 1 paard (3) 1802
Johannes Douwes wed. Wagen zonder verdek, 2 paarden (7) 1797 1798
Johannes Minnes Chais met 1 paard (3) 1802
Johannes Willems wed. Chais met 1 paard (3) 1798
Liebe Alberts Chais met 1 paard (3) 1798
Liebe Jitses Chais met 1 paard (3) 1797 1798
Lieuwe Johannes Wagen zonder verdek, 2 paarden (7) 1797 1798 1802
Linse Sakes Open wagen met 1 paard (3)
Wagen met een paard (3)
Chais met 1 paard (3) 1797
1798

1802
Klaas Eekes wed. Wagen zonder verdek, 2 paarden (7) 1798
Minne Minnes Wagen zonder verdek, 2 paarden (7) 1797 1798 1802
Ouwe Jacobs Chais met 1 paard (3) 1797 1798 1802
Pieter Johannes Wagen zonder verdek, 2 paarden (7) 1802
Roelof Hedmans Chais met 1 paard (3) 1802
Romke Hendriks Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)
Chais met 1 paard (3) 1797
1798
1802
Sake Reitses Chais met 1 paard (3) 1797 1798 1802
Sikke Jans Wagen zonder verdek, 2 paarden (7) 1797 1798
Sikke Sjoerds
Sikke Sjoerds wed. Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)
Wagen zonder verdek, 2 paarden (7) 1797
1798
Tabe Annes Wagen zonder verdek, 2 paarden (7) 1798
Tjeerd Annes Wagen zonder verdek, 2 paarden (7) 1797 1798 1802
Tjitse Pieters Wagen zonder verdek, 2 paarden (7) 1802
Uilke Reitses Chais met 1 paard (3)
Wagen zonder verdek, 2 paarden (7) 1797
1798
1802Murmwoude
Hessel Hedmans Wagen zonder verdek, 2 paarden (7) 1797 1798
K. v. Kleffens Verdekte wagen met 2 paarden (12)
Wagen met verdek, 2 paarden (12) 1797 1798
1802
Andrijs Jans Een Chais zonder verdek met 2 paarden (7) 1802
Binne Hessels Wagen zonder verdek, 2 paarden (7) 1802
Dedde Reitses Chais met 1 paard (3) 1797 1798 1802
Jan Jans Chais met 1 paard (3) 1797 1798
Jelke Jans wed. Chais met 1 paard (3) 1797 1798 1802
Luitjen Sijdses Chais met 1 paard (3)
Wagen zonder verdek, 2 paarden (7) 1797 1798
1802
Minse Lolkes Chais met 1 paard (3) 1797 1798
Sijmen Jans Wagen zonder verdek, 2 paarden (7) 1797 1798 1802

Akkerwoude
Ds. Bolt Verdekte wagen (12)
Wagen met verdek met 1 paard (12) 1797 1798
1802
Eke Minnes Chais met 1 paard (3) 1797 1798 1802
Elle Willems Chais met 1 paard (3) 1797 1798 1802
Geert Hepkes Wagen zonder verdek, 2 paarden (7) 1797 1798
Gerk Hepkes Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)
Een wagen zonder 2 paarden (7) 1797
1798 1802
Jan Andries Wagen zonder verdek, 2 paarden (7) 1797 1798
Jan Aukes
Jan Aukes wed. Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)
Wagen zonder verdek, 2 paarden (7) 1797 1798
1802
Johannes Minnes Chais met 1 paard (3) 1797 1798
Lammert Emkes Chais met 1 paard (3) 1802
Martens Wijgers
Marten Wijgers wed. Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)
Wagen zonder verdek, 2 paarden (7) 1797 1798
1802
Sicke Andries Wagen zonder verdek, 2 paarden (7) 1802
Sikke Teunis Wagen zonder verdek, 1 paard (3)
Chais met 1 paard (3) 1797
1798
1802
Sikke Martens Chais met 1 paard (3) 1798
Sijtse Reinders Wagen zonder verdek, paarden (7) 1798 1802
Tijs Tijssens Chais met 1 paard (3) 1802
De weduwe Wijger Martens Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)
Chais met 1 paard (3) 1797
1798 1802


Rinsumageest
T. Asbeck wed. Een koets met 2 paarden (20) 1797 1798
Deselve Een jagt met verdek boven de 24 voet 1797
Ds. Cahai Chais met 1 paard (3)
Verdekte wagen met 1 paard (12) 1797
1798
J. P. Andrea van Haren Verdekte wagen met 2 paarden (12) 1797 1798
J. Loensma Wagen zonder verdek, 1 paard (3) 1802
W. P. van der Mark Chais met 1 paard (3) 1802
N. Posthumus Chais met 1 paard (3)
Wagen zonder verdek, 1 paard (3) 1797
1802
Jan Jacobs de Roos Chais met 1 paard (3) 1797 1798 1802
T. R. de Rotte Wagen met verdek, 2 paarden (12) 1802
F. K. Smidt Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)
Wagen zonder verdek, 1 paard (3) 1797 1798
1802
Folkert Freerks Wagen zonder verdek, 2 paarden (7) 1797 1798 1802
Geert Hessels Wagen zonder verdek, 2 paarden (7) 1797
Halbe Johannes Wagen zonder verdek, 2 paarden (7) 1798 1802
Hendrik Franses Chais met 1 paard (3) 1797 1798
Ipe Jans Wagen zonder verdek, 2 paarden (7) 1797 1798 1802
Jan Ebes Wagen zonder verdek, 2 paarden (7) 1802
Jan Jacobs bij de Ewal Wagen zonder verdek, 2 paarden (7) 1797 1798 1802
Jan Jans Chais met 1 paard (3) 1802
Jan Klases wed. Chais met 1 paard (3) 1798 1802
Jan Wates Chais met 1 paard (3) 1797 1798
Jetse Jans Chais met 1 paard (3) 1797
Johannes Rintjes Wagen zonder verdek, 2 paarden (7) 1802
Carel Cristiaans Chais met 1 paard (3)
Wagen zonder verdek, 1 paard (3) 1798
1802
Liebe Jitses Chais met 1 paard (3) 1802
Lijkle Willems Chais met 1 paard (3) 1797 1798

Marten Hendriks Chais met 1 paard (3) 1802
Marten Wijnses Chais met 1 paard (3)
Wagen zonder verdek, 1 paard (3)
Wagen zonder verdek, 2 paarden (7) 1797
1798

1802
Pier Johannes Chais met 1 paard (3) 1798 1802
Pier Pijttersen Wagen zonder verdek, 2 paarden (7) 1797
Pijtter Sijmens
Nummer 3 in origineel cohier Chais met 1 paard (3) 1798 1802
Pijtter Sijmens
Nummer 12 in origineel cohier Chais met 1 paard (3) 1802
Rein Rienks Chais met 1 paard (3) 1797 1798
Riens Geerts Wagen zonder verdek, 1 paard (3) 1802
Ringer Hessels Wagen zonder verdek, 2 paarden (7) 1798 1802
Romke Feddes Wagen zonder verdek, 1 paard (3)
Chais met 1 paard (3) 1797

1798
Tamme Sijmens Wagen zonder verdek, 2 paarden (7) 1802
Willem Pijtters Chais met 1 paard (3) 1798Sijbrandahuis
Pijtter Hania Chais met 1 paard (3) 1797 1798 1802
Tomas Jans Helder Wagen zonder verdek met 2 paarden (7) 1797 1798 1802
Brugt Witzenburg
B. Witzenburg wed. Chais met 1 paard (3)
Chais met 1 paard (3) 1797 1798
1802
Douwe Pijtters Chais met 1 paard (3) 1797 1798
Herke Jans Wagen zonder verdek met 2 paarden (7)
Wagen zonder verdek met 1 paard (3) 1797 1798
1802
Jan Reinders Wagen zonder verdek met 2 paarden (7) 1797 1798 1802
Jan Rinderts Chais met 1 paard (3)
Wagen zonder verdek met 1 paard (3) 1797 1798
1802
Keimpe Hedsers Chais met 1 paard (3) 1802
Cornelis Freerks Chais met 1 paard (3) 1802
Lourens Klases Chais met 1 paard (3) 1802

Janum
Geert Durks (Dirks) Wagen zonder verdek, 1 paard (3) 1798 1802
Goffe Beets Chais met 1 paard (3) 1797 1798 1802
Lieuwe Pijbes Wagen zonder verdek, 2 paarden (7) 1797 1798 1802
Wopke Abel(zoon) Chais met 1 paard (3) 1798 1802

Burdaard
F. Bavius Verdekte wagen met 2 paarden (12)
Wagen met verdek, 2 paarden (12) 1798
1802
Ds. van Giffens Verdekte wagen met 2 paarden (12)
Wagen met verdek, 2 paarden (12) 1797 1798
1802
Anske Lieuwes Chais met 1 paard (3) 1798 1802
Brant Tjipkes Chais met 1 paard (3) 1797 1798 1802
Gosse Edes Chais met 1 paard (3) 1802
Hendrik Pijtters Chais met 1 paard (3) 1797 1798 1802
Cornelis Jelles Chais met 1 paard (3) 1797 1798 1802
Jan Foppes Wagen zonder verdek, 2 paarden (7) 1797 1798 1802
Jan Johannes Chais met 1 paard (3) 1797 1798
Jelle Wopkes Chais met 1 paard (3) 1797 1798 1802
Johannes Sickes Chais met 1 paard (3) 1802
Leendert Gerrijts Chais met 1 paard (3) 1797 1798 1802
Pier Doekes Chais met 1 paard (3) 1797 1798 1802
Sape Rinses Wagen zonder verdek, 2 paarden (7) 1797 1798 1802
Sijds Fopkes Chais met 1 paard (3) 1797
Sijmen Lieuwes Chais met 1 paard (3) 1802

Roodkerk
J. G. Brolsma Wagen zonder verdek, 2 paarden (7)
Chais met 1 paard (3) 1797
1798
Alle Oenes Chais met 1 paard (3) 1797 1798 1802
Geert Alderts Chais met 1 paard (3) 1797 1802
Gerben Dirks Chais met 1 paard (3) 1797 1798 1802
Meint Jacobs Chais met 1 paard (3) 1797
Pijtter Gerks
Pijtter Gerks wed. Chais met 1 paard (3)
Chais met 1 paard (3) 1798
1802
Sije Andrijs Chais met 1 paard (3) 1797 1798

Feenwouden
D. G. Manger
(Daniel Gerdes) Fargon met 2 paarden (12)
Verdekte wagen met 2 paarden (12)
Wagen met verdek, 2 paarden (12) 1797
1798

1802
Deselve Een jagt van 18 tot 24 voet zonder verdek (2) 1797 1798 1802
Albert Jans Chais met 1 paard (3) 1797 1798
Eelke Edsers Chais met 1 paard (3) 1802
Geert Tjerks Chais met 1 paard (3)
Wagen zonder verdek, 2 paarden (7) 1797 1798
1802
Gelt Wijbes Chais met 1 paard (3) 1797 1798
Gerrit Mients Wagen zonder verdek, 2 paarden (7) 1802
Hendrik IJsbrants Chais met 1 paard (3) 1802
Hotse Eijberts Chais met 1 paard (3)
Wagen zonder verdek, 2 paarden (7) 1797 1798
1802
Jan Lourens Chais met 1 paard (3) 1797
Lieuwe Oebles Chais met 1 paard (3) 1797
Klaas Wierds Chais met 1 paard (3) 1798
Roel Tjallings Chais met 1 paard (3) 1797 1798
Tomas Jacobs Chais met 1 paard (3) 1798 1802

Zwaagwesteinde
Douwe Eelkes Chais met 1 paard (3) 1798 1802
Tjibbe Jacobs Chais met 1 paard (3) 1797 1798 1802

Files kwam men in de westerrein niet tegen of het moest al zo zijn dat Douwe Eelkes en Tjibbe Jacobs achterelkaar over een smal zandpad zouden rijdenTotaal overzicht 1797 dantumadeel
Ivm vergelijing andere gemeenten en Dokkum
() getal tussen haakjes is de te betalen belasting.
D-Driesum, W-Wouterswoude, D-Damwoude, M-Murmerwoude,
A-Akkerwoude, R-Rinsumageest, S-Sijbrandehuis, J-Janum, B-Burdaard,
R-Roodkerk, F-Feenwouden, Z-Zwaagwesteinde.

Spellingsvarianten:
D W D M A R S J B R F Z Tot.
Chais met 1 paard (3) 6 3 5 5 3 9 4 1 8 5 7 1

Open wagen met 1 paard (3) 2 1 - - - - - - - - -
Open wagen met 2 paarden (7) 4 1 - - - - - - - - - -
Wagen zonder verdek met 1 paard (3) - - - 1 1 - - - - - -
Wagen zonder verdek met 2 paarden(7) - 8 2 7 6 3 1 2 1 - -
Verdekte wagen (12) - - - - - - - - - - -
Wagen met verdek, 2 paarden (12) - 1 1 - - - - - - - -
Verdekte wagen met 2 paarden (12) 2 - - - 1 - - 1 - - -


Fargon met 2 paarden (12) - - - - - - - - - 1 -

Een koets met 2 paarden (20) - - - - 1 - - - - - -

Totaal 14 4 16 8 11 18 7 2 11 6 8 1

Een jagt van 18 tot 24 voet zonder verdek (2) - - - - - - - - - 1 -
Een jagt met verdek boven de 24 voet - - - - 1 - - - - - -

Een paard met een zadel (3) - 1 - - - - - - - - -
Totaal aantal registraties over de jaren 1797, 1798, en 1802
() getal tussen haakjes is de te betalen belasting.
Spellingsvarianten:
D W D M A R S J B R F Z Tot.
Chais met 1 paard (3)
Wagen zonder verdek met 1 paard (3)
Wagen zonder verdek met 2 paarden(7)
Verdekte wagen met 2 paarden (12)
Fargon met 2 paarden (12)
Een jagt van 18 tot 24 voet zonder verdek (2)