Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

Gereformeerde predikanten in N.O.-Friesland tot 1925.

B. Wijnstra

Deze gegevens zijn gevonden in het Jaarboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1926. Hoewel het niet in het jaarboek vermeld staat, ga ik ervan uit dat de gegevens m.b.t. het aantal inwoners en het aantal kerkleden uit 1925 zijn.
De predikanten die in 1926 werkzaam zijn, staan apart vermeld met enige nadere gegevens.

Anjum.
Aantal inwoners: 1520
Aantal kerkleden: 950, waarvan 420 belijdende leden
Kerk gesticht: 7-12-1886.


Predikanten:
Ds J. Langhout 23-2-1879 tot 13-1-1889
Ds E. Zwiers 16-2-1890 tot 24-9-1899
Ds S. Huismans 25-8-1901 tot 28-5-1916
Ds Tj. Petersen 4-3-1917 tot 12-6-1921

Ds E. van der Laan geb 6-12-1883
Cand. 1907
Wijckel 30-8-1908
Onstwedde 25-2-1912
Ulrum 16-9-1917
Anjum 2-9-1923

Broek onder Akkerwoude
Aantal inwoners: plm 1250
Aantal kerkleden: 259, waarvan 69 belijdende leden
Kerk gesticht: 9-6-1887

Predikanten:
R. Kuijper oefenaar, 1910 tot 1920

Ds K. Oussoren geb 2-4-1868
Cand. 1899
Coevorden 10-9-1899
Baarland 4-9-1904
Opperdoes 5-9-1909
Borger 27-4-1913
Huizen 23-7-1916
Broek onder Akkerwoude 8-1-1922

Dokkum Aantal inwoners: 4950 Aantal kerkleden: 1910, waarvan 964 belijdende leden Kerk gesticht: 12-7-1841 en 26-4-1887

Predikanten:
A.K. van der Meer, oefenaar 1836 tot 1843
Ds D.D. Drukker 1844 tot 1848
Ds J. Beijer 1849 tot 1852
Ds E. Teunis 1852 tot 1854
Ds J. ter Borg 1855 tot 1860
Ds IJ.J. Veenstra 17-4-1862 tot 12-5-1864
Ds A.F. Kok 5-11-1865 tot 16-5-1874
Ds W. Diemer 4-10-1874 tot 17-8-1890
Ds H.H. Woudstra 27-4-1890 tot 14-3-1919
Ds L.S. Jongsma 5-10-1890 tot 12-9-1897
Ds W. de Jonge jan 1898 tot 5-5-1901
Ds T. Bos 1-12-1901 tot 1-4-1914
Ds B. van der Werff 31-5-1914 tot 11-1-1920

Ds J.P. Klaarhamer geb 1-4-1873
Cand. 1898
Marken 21-8-1898
Wommels 21-2-1904
Dokkum 7-12-1919

Ds S.W. Bos geb 3-5-1885
Cand. 1909
Westergeest 24-10-1909
Koudum 15-11-1914
Oude Pekela 20-5-1917
Dokkum 30-5-1920


Driesum c.a.
Aantal inwoners: 901
Aantal kerkleden: 564, waarvan 231 belijdende leden
Kerk gesticht: 1840

Opm: Tot deze kerk worden gerekend Wouterswoude en Dantumawoude. Enige leden onder Driesum wonende, behoren kerkelijk tot Ee.

Predikanten:
Ds J.F. Zeebuijth 1842 tot 1854
Ds B.T. Bos 20-4-1856 tot 1874
Ds H.G. de Jonge 29-11-1874 tot 12-8-1877
Ds J. Offringa 18-11-1877 tot 10-4-1882
Ds L. Bouma 12-11-1882 tot 7-4-1889
Ds R.J. van der Veen 19-1-1890 tot 6-3-1892
Ds E. Kropveld 8-1-1893 tot 5-7-1896
Ds F.C. van Dorp 16-5-1897 tot 17-11-1901
Ds R. Zijlstra 10-2-1903 tot 8-9-1907
Ds E.C. van der Laan 2-8-1908 tot 18-4-1915
Ds B. Roorda 9-7-1916 tot 28-9-1924

Hantum c.a.
Aantal inwoners: 498
Aantal kerkleden: 401, waarvan 197 belijdende leden
Kerk gesticht: 29-9-1889


Opm: Hantumhuizen, Hantumeruitburen en Hiaure worden tot deze kerk gerekend.

Predikanten:
Ds B.J. Heeres 12-12-1897 tot 24-5-1903
Ds C.J. van den Boom 6-12-1903 tot 23-1-1910

Ds J.G.R. van Mourik geb 5-3-1877
Cand. 1903
Wijckel 9-10-1904
De Wilp 20-10-1907
Hantum c.a. 17-7-1910

Lioessens c.a.
Aantal inwoners: 1050
Aantal kerkleden: 643, waarvan 256 belijdende leden
Kerk gesticht: 2-11-1851

Opm: Morrha en Oudedijk worden tot deze kerk gerekend.

Predikanten:
Ds D.J. van der Werp 5-11-1854 tot 3-5-1857
Ds IJ.J. Veenstra 13-9-1857 tot 10-4-1862
Ds R. Eising 17-8-1862 tot 1871
Ds E.J. Seegers 29-9-1872 tot 18-9-1899
Ds K. Bakker 6-10-1901 tot 25-8-1907
Ds A.Ph.S. Schaafsma mei 1911 tot 23-11-1913
Ds G.H. Dijkstra 17-1-1915 tot 22-10-1922

Ds L. ten Kate geb 25-6-1900
Cand. 16-1-1924
Lioessens 10-8-1924

Metslawier
Aantal inwoners: 563
Aantal kerkleden: 282, waarvan 122 belijdende leden
Kerk gesticht: 10-6-1887

Predikanten:
Ds C.W. de Vries 10-12-1894 tot 10-12-1899
Ds S. Veltman 22-7-1900 tot 29-1-1915
Ds D. van der Meulen 7-5-1916 tot 8-8-1920

Ds E. Beukema zie Nijawier

Murmerwoude c.a.
Aantal inwoners: 1180
Aantal kerkleden: 386, waarvan 172 belijdende leden
Kerk gesticht: 25-2-1873

Opm: Tot deze kerk behoren ook de Gereformeerden te Akkerwoude, Noord. ged. (dorp), zomede een deel van Dantumawoude. Kerkgebouw en pastorie staan tussen Murmerwoude en Akkerwoude (dorp).

Predikanten:
Ds J. van Goor 19-10-1873 tot 29-3-1875
Ds S. de Jager 24-10-1875 tot 31-3-1878
Ds P. Medema 14-10-1878 tot 1-6-1893
Ds S. Datema 2-12-1894 tot 10-4-1898
Ds Tj. Algera 23-8-1903 tot 29-12-1909
Ds N. van Leeuwen 15-1-1911 tot 17-10-1920

Ds L.M. Wijnia geb 6-1-1892
Cand. 1916
Wateringen 14-1-1917
Murmerwoude 18-9-1921

Nes
Aantal inwoners: 1301
Aantal kerkleden: 344, waarvan 187 belijdende leden
Kerk gesticht: 25-7-1887

Opm: Onder het burgerlijk zielental van Nes is ook Moddergat begrepen. De Geref., die daar wonen behoren echter kerkelijk bij Paesens

Predikanten:
Ds H.K. Zijlstra 2-3-1890 tot 1-11-1896
Ds E. Troost 20-3-1898 tot 30-10-1898
Ds M.B. Parlevliet 16-9-1900 tot 2-3-1913

Ds H. van Dijk geb 20-7-1866
Cand. 12-8-1891
Zwammerdam 20-9-1891
Nes en Wierum 14-12-1913

Nijawier c.a.
Aantal inwoners: ruim 400
Aantal kerkleden: 436, waarvan 189 belijdende leden
Kerk gesticht: 20-10-1892

Opm: Deze kerk is voor de dienst des woords gecombineerd met die van Metslawier. Wetzens wordt tot deze kerk gerekend.

Predikanten:
Ds C.W. de Vries 10-12-1894 tot 1899
Ds S. Veltman 22-7-1900 tot 28-11-1915
Ds D. van der Meulen 7-5-1916 tot 8-8-1920

Ds E. Beukema geb 7-10-1884
Cand. 1909
Schettens c.a. 12-11-1911
Drachtster-Compagnie 21-5-1916
Nijawier en Metslawier 14-11-1920

Ooster-Nijkerk
Aantal inwoners: 920
Aantal kerkleden: 468, waarvan 190 belijdende leden
Kerk gesticht: 17-3-1890

Predikanten:
Ds P.I. Jongbloed 6-10-1895 tot 27-10-1901
Dr J.G. Ubbink 20-3-1904 tot 9-2-1913
Ds H. van Dijk 17-8-1913 tot 1-7-1924

Paesens c.a.
Aantal inwoners:
Aantal kerkleden: 603, waarvan 257 belijdende leden
Kerk gesticht: 3-10-1887

Opm: Moddergat wordt tot deze kerk gerekend. Paesens en Moddergat plm. 1400 inwoners. Zie aant. bij Nes en Wierum.

Predikanten:
Ds H.M. Dethmers 12-7-1891 tot 26-8-1900
Ds C. Vermaat 28-10-1900 tot 11-8-1907
Ds J. Oostveen 9-2-1908 tot 1-3-1914
Dr S. Geijdanus 25-7-1915 tot 1-12-1917
Ds C.J. van den Boom 14-4-1918 tot 20-2-1921

Ds D.G.A. Brouwer geb 23-9-1894
Cand. 1919
Oostwolde 28-9-1919
Paesens c.a. 26-2-1922
Dr S. Greijdanus geb 1-5-1871
Rozenburg 10-1-1904
Z.-Beijerland 11-6-1911
Paesens 25-7-1915
Hoogleraar Theol. School Kampen dec 1917

Raard c.a.
Aantal inwoners: 198
Aantal kerkleden: 320, waarvan 150 belijdende leden
Kerk gesticht: 25-5-1893

Opm: Een gedeelte van Betterwird wordt tot deze kerk gerekend.

Predikanten:
Ds H. Brouwer 3-4-1897 tot 25-3-1900
Ds S. Tromp 3-2-1901 tot 17-11-1905
Ds J.M. de Jong 26-8-1906 tot 30-3-1913
Ds H. de Lange 15-6-1913 tot 23-6-1918
Ds W. Weener 14-3-1920 tot 3-12-1922

Rinsumageest c.a.
Aantal inwoners: 1407
Aantal kerkleden: 725, waarvan 340 belijdende leden
Kerk gesticht: 29-12-1887

Opm: Sybrandahuis wordt tot deze kerk gerekend. De burgerlijke en kerkelijke grenzen van Rinsumageest en Sybrandahuis vallen niet samen. Onderscheidene huisgezinnen onder het behoor dezer dorpen wonende, behoren bij genabuurde kerken.

Predikanten:
Ds P.D. de Groot 21-10-1888 tot 12-7-1892
Ds H.C. van den Brink 3-9-1893 tot 8-11-1896
Ds J.G. Meynen 5-9-1897 tot 5-11-1899

Ds O. de Roos geb 6-4-1865
Cand. 1889
Oudega (W.) c.a. 12-1-1890
Rinsumageest c.a. 27-5-1900

Schiermonnikoog
Aantal inwoners: 674
Aantal kerkleden: 110, waarvan 73 belijdende leden
Kerk gesticht: 24-1-1896

Predikanten:
De heer R. Kuiper 1896 tot 1910
Ds H. Hasper 20-10-1912 tot 4-11-1917
De heer R. Kuiper 30-5-1920 tot

Ternaard
Aantal inwoners: 1462
Aantal kerkleden: 94, waarvan 48 belijdende leden
Kerk gesticht: 12-9-1920

Predikanten:
geen

Wierum
Aantal inwoners: 866
Aantal kerkleden: 218, waarvan 89 belijdende leden Kerk gesticht: mei 1919

Opm: Deze kerk is voor de dienst des woords gecombineerd met die van Nes.
Predikanten:
Ds H. van Dijk zie Nes

Alfabetische naamlijst predikanten N.O.-Friesland tot 1925

Ds Tj. Algera 23-8-1903 tot 29-12-1909 Murmerwoude
Ds K. Bakker 6-10-1901 tot 25-8-1907 Lioessens
Ds E. Beukema geb 7-10-1884
Cand. 1909
Schettens c.a. 12-11-1911
Drachtster-Compagnie 21-5-1916
Nijawier en Metslawier 14-11-1920

Ds J. Beijer 1849 tot 1852 Dokkum
Ds C.J. van den Boom 6-12-1903 tot 23-1-1910 Hantum
14-4-1918 tot 20-2-1921 Paesens

Ds J. ter Borg 1855 tot 1860 Dokkum
Ds B.T. Bos 20-4-1856 tot 1874 Driesum
Ds S.W. Bos geb 3-5-1885
Cand. 1909
Westergeest 24-10-1909
Koudum 15-11-1914
Oude Pekela 20-5-1917
Dokkum 30-5-1920

Ds T. Bos 1-12-1901 tot 1-4-1914 Dokkum
Ds H.C. van den Brink 3-9-1893 tot 8-11-1896 Rinsumageest
Ds L. Bouma 12-11-1882 tot 7-4-1889 Driesum
Ds D.G.A. Brouwer geb 23-9-1894
Cand. 1919
Oostwolde 28-9-1919
Paesens c.a. 26-2-1922

Ds H. Brouwer 3-4-1897 tot 25-3-1900 Raard
Ds S. Datema 2-12-1894 tot 10-4-1898 Murmerwoude
Ds H.M. Dethmers 12-7-1891 tot 26-8-1900 Paesens
Ds W. Diemer 4-10-1874 tot 17-8-1890 Dokkum
Ds F.C. van Dorp 16-5-1897 tot 17-11-1901 Driesum
Ds D.D. Drukker 1844 tot 1848 Dokkum
Ds G.H. Dijkstra 17-1-1915 tot 22-10-1922 Lioessens
Ds H. van Dijk geb 20-7-1866
Cand. 12-8-1891
Zwammerdam 20-9-1891
Nes en Wierum 14-12-1913

Ds H. van Dijk 17-8-1913 tot 1-7-1924 Oosternijkerk
Ds R. Eising 17-8-1862 tot 1871 Lioessens
Dr S. Greijdanus 25-7-1915 tot 1-12-1917 Paesens
Dr S. Greijdanus geb 1-5-1871
Rozenburg 10-1-1904
Z.-Beijerland 11-6-1911
Paesens 25-7-1915
Hoogleraar Theol. School Kampen dec 1917

Ds P.D. de Groot 21-10-1888 tot 12-7-1892 Rinsumageest
Ds J. van Goor 19-10-1873 tot 29-3-1875 Murmerwoude
Ds H. Hasper 20-10-1912 tot 4-11-1917 Schiermonnikoog
Ds B.J. Heeres 12-12-1897 tot 24-5-1903 Hantum
Ds S. Huismans 25-8-1901 tot 28-5-1916 Anjum
Ds S. de Jager 24-10-1875 tot 31-3-1878 Murmerwoude
Ds J.M. de Jong 26-8-1906 tot 30-3-1913 Raard
Ds P.I. Jongbloed 6-10-1895 tot 27-10-1901 Oosternijkerk
Ds H.G. de Jonge 29-11-1874 tot 12-8-1877 Driesum
Ds W. de Jonge jan 1898 tot 5-5-1901 Dokkum
Ds L.S. Jongsma 5-10-1890 tot 12-9-1897 Dokkum
Ds L. ten Kate geb 25-6-1900
Cand. 16-1-1924
Lioessens 10-8-1924

Ds J.P. Klaarhamer geb 1-4-1873
Cand. 1898
Marken 21-8-1898
Wommels 21-2-1904
Dokkum 7-12-1919

Ds A.F. Kok 5-11-1865 tot 16-5-1874 Dokkum
Ds E. Kropveld 8-1-1893 tot 5-7-1896 Driesum
De heer R. Kuiper 1896 tot 1910 Schiermonnikoog
De heer R. Kuiper 30-5-1920 tot Schiermonnikoog
R. Kuijper oefenaar, 1910 tot 1920 Broek onder Akkerwoude
Ds E. van der Laan geb 6-12-1883
Cand. 1907
Wijckel 30-8-1908
Onstwedde 25-2-1912
Ulrum 16-9-1917
Anjum 2-9-1923

Ds E.C. van der Laan 2-8-1908 tot 18-4-1915 Driesum
Ds H. de Lange 15-6-1913 tot 23-6-1918 Raard
Ds J. Langhout 23-2-1879 tot 13-1-1889 Anjum
Ds N. van Leeuwen 15-1-1911 tot 17-10-1920 Murmerwoude
Ds P. Medema 14-10-1878 tot 1-6-1893 Murmerwoude
A.K. van der Meer, oefenaar 1836 tot 1843 Dokkum
Ds D. van der Meulen 7-5-1916 tot 8-8-1920 Nijawier en Metslawier
Ds J.G. Meynen 5-9-1897 tot 5-11-1899 Rinsumageest
Ds J.G.R. van Mourik geb 5-3-1877
Cand. 1903
Wijckel 9-10-1904
De Wilp 20-10-1907
Hantum c.a. 17-7-1910

Ds J. Offringa 18-11-1877 tot 10-4-1882 Driesum
Ds J. Oostveen 9-2-1908 tot 1-3-1914 Paesens
Ds K. Oussoren geb 2-4-1868
Cand. 1899
Coevorden 10-9-1899
Baarland 4-9-1904
Opperdoes 5-9-1909
Borger 27-4-1913
Huizen 23-7-1916
Broek onder Akkerwoude 8-1-1922

Ds M.B. Parlevliet 16-9-1900 tot 2-3-1913 Nes
Ds Tj. Petersen 4-3-1917 tot 12-6-1921 Anjum
Ds B. Roorda 9-7-1916 tot 28-9-1924 Driesum
Ds O. de Roos geb 6-4-1865
Cand. 1889
Oudega (W.) c.a. 12-1-1890
Rinsumageest c.a. 27-5-1900

Ds A.Ph.S. Schaafsma mei 1911 tot 23-11-1913 Lioessens
Ds E.J. Seegers 29-9-1872 tot 18-9-1899 Lioessens
Ds E. Teunis 1852 tot 1854 Dokkum
Ds S. Tromp 3-2-1901 tot 17-11-1905 Raard
Ds E. Troost 20-3-1898 tot 30-10-1898 Nes
Dr J.G. Ubbink 20-3-1904 tot 9-2-1913 Oosternijkerk
Ds R.J. van der Veen 19-1-1890 tot 6-3-1892 Driesum
Ds IJ.J. Veenstra 13-9-1857 tot 10-4-1862 Lioessens
Ds IJ.J. Veenstra 17-4-1862 tot 12-5-1864 Dokkum
Ds S. Veltman 22-7-1900 tot 29-1-1915 Metslawier
Ds C. Vermaat 28-10-1900 tot 11-8-1907 Paesens
Ds C.W. de Vries 10-12-1894 tot 10-12-1899 Metslawier
Ds W. Weener 14-3-1920 tot 3-12-1922 Raard
Ds B. van der Werff 31-5-1914 tot 11-1-1920 Dokkum
Ds D.J. van der Werp 5-11-1854 tot 3-5-1857 Lioessens
Ds H.H. Woudstra 27-4-1890 tot 14-3-1919 Dokkum
Ds L.M. Wijnia geb 6-1-1892
Cand. 1916
Wateringen 14-1-1917
Murmerwoude 18-9-1921

Ds J.F. Zeebuijth 1842 tot 1854 Driesum
Ds E. Zwiers 16-2-1890 tot 24-9-1899 Anjum
Ds H.K. Zijlstra 2-3-1890 tot 1-11-1896 Nes
Ds R. Zijlstra 10-2-1903 tot 8-9-1907 Driesum


Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.