Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

Levenloze kinderen Dantumadeel 1817-1956

Kor Postma (Voor vragen of opmerkingen email k.postma @ chello.nl)

Kinderen die voor of kort na de geboorte zijn overleden en waarvan nog geen geboorteakte was opgemaakt werden in het overlijdensregister ingeschreven als “levenloos aangegeven”. Ruim duizend echtparen en alleenstaande vrouwen uit de gemeente Dantumadeel die in deze uitgezochte 140 jaar hiermee zijn geconfronteerd passeren u op jaartal vanaf 28-06-1817 tot en met 18-12-1956.

Het komt heel vaak voor dat er twee maal of drie maal en zelfs vier en vijf maal een levenloos kind wordt geboren in één gezin. De omstandigheden waarin men leefde was natuurlijk niet vergelijkbaar met die van nu. In de periode rond 1860 waren en geen ziekenhuizen met moderne apparatuur en daaruit kun je ook opmaken dat naarmate de tijd voortgaat het aantal levenloos geboren kinderen afneemt.
Ook de economische omstandigheden waarin men woonde of oorlogen en epidemieën kunnen van invloed zijn geweest op het aantal aangegeven levenloos geboren kinderen.
Het jaar waarin het aantal levenloos geboren kinderen het hoogst is vond plaats in 1874 waarin 30 keer een levenloos kind werd aangegeven en in 1905 waarin 29 keer een levenloos kind werd aangegeven in het overlijdensregister.
Voorts valt op dat er in 1838 slechts eenmaal een levenloos geboren kind werd aangegeven.

Opmerkelijk in de lange rij van namen zijn de volgende:
Op 09-07-1853 werden er 3 levenloze kinderen geboren in het gezin van Willem Pieters Hazekamp en Grietje Oedzes van der Meer en ook op 20-03-1887 werden er 3 levenloze kinderen geboren in het gezin van Klaas Jitzes Sikkema en Antje Pieters Minnema. Zeer bijzonder is het feit dat 7 keer in het gezin van Pieter Hendriks van der Heide en Johanna Sierks Roosma in de jaren 1886, 1887, 1888, 1890, 1891, 1894 en 1895 een levenloos kind werd geboren.
Ook in de gezinnen van Sytse Harmens Haisma en Jitske Jans Dijkstra en van Auke Keimpes Hoekstra en Anneke Theunis Elzinga waar 6 keer een levenloos kind werd geboren is opmerkelijk. Tragisch is het dat Ype Steringa en Aleida de Wendt tweemaal in hetzelfde jaar een levenloos geboren kind moeten aangeven en wel op 22-03-1900 en 17-11-1900.
Wat een leed moet dat elke keer weer zijn geweest voor deze gezinnen. Ik hoop dat dit boekwerk voor vele amateur genealogen een voedzame handreiking mag wezen en vele malen ter hand mag worden genomen.

Alfabetische lijst van levenloze kinderen Dantumadeel 1817-1956
Lijst per jaar van levenloze kinderen Dantumadeel 1817-1956Kor Postma
Tel: 0511 – 422640
Email: k.postma(apestaartje)chello.nl
Februari 2005


Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.