Vereniging van Archiefonderzoekers te DokkumRijksarchief Noordholland te Haarlem
In deze database vindt u namen en andere gegevens van militairen die veroordeeld werden door de krijgsraden in Noord-Holland in de periode 1798-1913
Zoek zelf in de database.
Krijgsraad 1794-1913:

archief inventarisnummer dossiernummer jaar vonnis achternaam voorvoegsel voornaam geboorteplaats geboortejaar 
Krijgsraad N-H 142 69 1887 Zijlstra Drevis Dokkum 1859 
Krijgsraad N-H 145 1 1890 Jongsma Jense Dokkum 1862 
Krijgsraad N-H 153 61 1897 Holman Nicolaas Dokkum 1862 
Krijgsraad N-H 172 73 1912 Stenekes Beerend Dokkum 1891 
Krijgsraad N-H 88 79 1833 Mook Jan Sjoerds Dokkum 1808 
Krijgsraad N-H 97 82 1841 Wiersma Jacob Wijbes Dokkum 1808 
Krijgsraad N-H 107 3 1851 Gunstra Ebele Dokkum 1830 
Krijgsraad N-H 108 26 1853 Lucart Jan Dokkum 1829 
Krijgsraad N-H 108 34 1853 Lucart Jan Dokkum 1829 
Krijgsraad N-H 135 51 1882 Emmeloth Marinus Carel Theodor Dokkum 1860 
Krijgsraad N-H 68 1266 1828 Boomsma Tjeerd Pietersz Dokkum 1800 
Krijgsraad N-H 4 436 1806 Jans Bouke Dokkum
Krijgsraad N-H	139	112	1884	Steen		Lammert	Anjum	1852
Krijgsraad N-H 137 107 1883 Wiersma Klaas Anjum 1864
Krijgsraad N-H 148 17 1893 Vries de Wilhelm Ee 1871
Krijgsraad N-H 153 91 1897 Heeringa Goseling Westdongeradeel 1874 
Krijgsraad N-H 172 155 1912 Visser Sytze Oostdongeradeel 1888 
Krijgsraad N-H 94 29 1839 Smi(d)t Pieter Hilles Westdongeradeel 1812 
Krijgsraad N-H 125 19 1874 Bosscha Sake Westdongeradeel 1846 
Krijgsraad N-H 148 17 1893 Vries de Wilhelm Oostdongeradeel 1871
Krijgsraad N-H 148 91 1892 Postma Broer Kollum 1861 
Krijgsraad N-H 146 11 1891 Dijkstra Ids Kollum 1868 
Krijgsraad N-H 4 506 1807 Hendriks Geerke Kollum (Friesland)
Krijgsraad N-H	149	114	1893	Sutsema		Gerrit	Ternaard	1868

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.