Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum
Index op plaatsnamen Kollumer Oproer 1797.


H. Combs
Index op Plaatsnamen behorende bij het boek "Het Kollummer Oproer 
1797-naar de verhalen van de medespelers"door Berend van der Veen, 
1995, Uitgeverij: Skipper Publishing. ISBN 90 802511 1 9 NUGI 641 CIP.


Plaatsnamen:			Paginanummer:


A.

Aalsum				101,102,146
Akkerwoude			24,95,97,140
Anjum				25,144,146
Augsbuurt(Lutkewoude)		54,59,61,83
Augustinusga			42,48,62,63,66,141

B.

Bergum				48,49,51,52,134,139
Birdaard			96
Blauwvallaat			62,64,140
Blija				143,148
Buitenpost			40,43,48,50,51,53,54,61,62,64,66,68,72,74,83,88,90,104,141
Burum				21,56,61,80,83,86,89,90,91,104,130,131,135,141,151
Buweklooster			42,62,68,71,141

C.

Cuikhorne			138


D.

Damwoude			24,95,97,140,149
Dokkum				24,30,43,44,45,49,79,83,86,92,93,96,97,98,99,101,108,110,116,118,129,134,138,140,143,146,149
Drachten			40
Drachtster Compagnie (De)	142
Driesum				24,42,94,95,149
Drogeham			42,48,49,51,54,61,62,63,68,71,88,141


E.

Ee				42,61,80,92,104,144
Eestrum				54,68
Engwierum			42,61,80,92,104,105
Enumatil			32
Ezumazijl			25


F.

Ferwerd				143,148
Friesepalen			143


G.


Garijp				48,52
Godloos Tolhuis			140
Gorredijk			27
Grijpskerk			91,141
Groningen			30,79,119,122,126,129,135


H.

Hallum				148
Hantum				144
Hardegarijp			48,49,139
Harkema-Opeinde			42,69,71
Haulerwijk			142
Holwerd				143,145,147
Huis ter Heide			134
Huisternoord			57,98,103,116

I.

Idsegahuizen			16


J.

Jouswier			81


K. 

Kollum				20,21,23,29,30,31,37,42,43,45,47,48,49,51,54,58,61,62,66,68,75,77,79,80,83,84,89,93,95
,104,105,111,114,123,127,134,136,141
Kollumer Vallaat		30,45,47,51,57,58,59,60,66,72,75,76,77,78,79,86,87,88,89,92,93,95,98,104,105,108,110,124,125,127,129,134
Kollumerpomp			85,90
Kollumerterp			85,90
Kollumerzwaag			19,25,26,30,38,49,51,53,54,67,71,73,80,92,98,137,141
Kooten (De)			42,54,62,69,88
Kootstertille			54,62,68,69,71,74

L.

Leegte (De)			84,131,136
Leeuwarden			29,44,47,49,59,78,86,93,94,109,110,113,117,133,152
Lioessens			81,146
Lutjegast			141
Lutjepost			62,66
Lutkewierum			20
Lutkewoude			zie Augsbuurt


M.

Marrum				148
Metslawier			100,101,102,143,146
Moddergat			82,146
Morra				81,146
Munnekezijl			85,136
Murmerwoude			24,140

N.

Nes				100,143
Nijawier			101,103,146
Nijkerk				100,143,146

O.

Oostermeer			38,48,51,67
Ophuis				64
Optwijzel			30,40,42,43,53,61,62,68,88
Oudebildzijl			149
Oudwoude			30,42,92

P.

Paessens			82,99,101,145,146
Pieterzijl			131,136


R.

Rinsumageest			24,29,42,95,96,140
Roodeschuur			62,68
Rottevalle (De)			48


S.

Schiermonnikoog			145
Sijbrandahuis			24
Steenharster Til		56
Steenvak			80
Stiens				148
Stroobos			33,46,47,56,59,60,77,114,127,141
Surhuisterveen			1,62,66,72,140
Surhuizum			42,62,63,64,140,141

T.

Ternaard			143,145
Tietjerk			48,134,139
Triemerbrug			98
Twijzel				zie Optwijzel


U.

Ureterp				27,142


V.

Valom (De)			52,95,96,97,138
Veenklooster			30,37,42,43,49,52,53,60,61,66,67,77,80,88,95,98
Veenwouden			24,49,140
Veenwoudsterwal			49,140
Visvliet			21,130,141

W.

Warfstermolen			91,135
Welsrijp			8
Westergeest			30,42,57,60,61,92
Wetzens				146
Wierum				99,100,144,145,148
Wommels				20
Wouterswoude			24,98,149


Z.

Zwaagwesteinde			22,24,26,29,30,38,39,42,49,52,95,137,149		

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.