Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

Kollumer Oproer 1797

H.Combs/ H.Zijlstra

Inleiding

We hadden al enige tijd een lijst van arrestanten van het Kollumer Oproer bij de Indexen op deze site. Deze was echter summier en niet zo volledig als degene die gemaakt is door Berend van der Veen, de auteur van het boek over het Kollumer Oproer van 1797. Hij heeft zich gebaseerd op de originele strafdossiers, waarvan hij ook transcripties heeft gemaakt. Deze liggen ter inzage op het Streekarchivariaat te Dokkum, in het archief van onze vereniging. Vreemd genoeg staat in het boek zelf ook geen index maar dat hiaat vullen we hiermee in.
De eerste index is op voornaam van de betrokkene. De eerste kolom geeft het paginanummer in het boek (zie ook onze rubriek Boeken) en de tweede kolom het paginanummer van de transcripties van de strafdossiers.
Clickt u op de Indexnaam voor de lijst met details.

Index op Kollumer Oproer 1797, alfabetisch per voornaam en plaats:

Index op voornamen
Index op plaatsnamen

Ook in de Friesche Courant van 11 februari 1797 werd bericht over het oproer, o.a. via een anoniem getuigenverslag. Klik hier.Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.