Doederus Johannes Kamminga (1884-1977)


D.J.Kamminga
In samenwerking met de Openbare Bibliotheek Dongeradeel en Streekmuseum 'Het Admiraliteitshuis' heeft de Vereniging van Archiefonderzoekers een speciaal nummer uitgegeven van 'De Sneuper', geheel gewijd aan leven en werk van D.J.Kamminga. Van 17 september - 31 december 1999 is er daarnaast een expositie geweest in de bibliotheek en het museum, georganiseerd in samenwerking met het Streekarchivariaat Noordoost Friesland.

Dhr. Doederus Johannes Kamminga begon als drukker in de zaak van zijn vader, in de Waagstraat te Dokkum.
Hij was een zeer veelzijdig persoon, deskundig op het gebied van drukwerk en een fervent verzamelaar van oudheden. Op zijn vele trektochten door Noord-Oost Friesland werden bezienswaardigheden van historische waarde vastgelegd op papier en oudheidkundige zaken verzameld, die later het begin vormden van wat nu het Streekmuseum 'Het Admiraliteitshuis' is.
Hij was gezien bij vele bekende personen als Waling Dijkstra, Ids Wiersma, en Halbesma en was kind aan huis bij het Fries Museum te Leeuwarden.
Kamminga heeft veel betekend voor de conservering van ons cultuur-historisch erfgoed en daarnaast was hij actief op het gebied van het uitgeven en drukken van boeken, affiches en handschriften.

Het speciale, 64 pagina's dikke, nummer van 'De Sneuper' bevat: U kunt dit speciale nummer bestellen door het formulier in te vullen dat u aantreft op de pagina 'De Sneuper'. Vult u bij het nummer een asterisk in (*), en geeft u bij 'Meer dan 1 nummer' aan dat u het speciale Kamminga-nummer wilt bestellen.

Meer informatie over Kamminga en Dokkum op deze site

Terug naar:
Welkom
De Sneuper