Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

De kerk van Holwerd, vragen en opmerkingen

Voor de bouw van de huidige kerk was er een uitgebreid bestek. In 1968 is hieruit nog geciteerd door de heer Algra, uitvoerder tijdens de restauratie.
Het bestek is niet meer in ons archief. Wie weet waar het misschien wel te vinden is ?

In 1779 zijn er 10 zilveren lepeltjes met inscriptie gemaakt m.b.t. de afronding van de bouw van de kerk.
Weet u of er ergens éen of enkele lepeltjes bij bepaalde families aanwezig zijn ? Laat het ons even weten om er een foto van te kunnen maken.

Hetzelfde geldt voor het bestek van het orgel. De heer Zandt dicteert er wel uit maar weet niet meer waar hij het gelezen heeft.
Wie kan ons helpen aan het origineel of een copie ?

In 1929 worden 2 halve banken en 3 graven verkocht door NV Landbouwonderneming Stania van Leeuwarden. Voorheen behoorden deze banken en graven toe aan de familie Rengers - Looxma. In ons archief is alleen een aantekening te vinden dat deze graven verkocht zijn.
Wie kan ons helpen aan informatie over deze onderneming en over de relatie van de familie Rengers en/of Looxma met de hervormde kerk Holwerd.

Gedenksteen met Latijnse tekst over de inpoldering (1580-1584) van de Oost- en Westholwerterpolder. Een ontwerp tekst zit in het Archief van de familie Harinxma thoe Slooten.
Welke relatie had deze familie met de inpoldering ?
Heeft deze familie deze gedenksteen laten maken ?
Wie waren Paulus Gellius en Regnerus Ringe ?

De Latijnse tekst op de gedenksteen luidt:
Octostichon indicans quo anno quo auctore quo Grijtmanno quibusque fundatoribus agger uterque ad ortum et occasum templi sui primus in littore sit congestus hic ao 1580 ille 1584 Virginis a puro partu annis millo (sic!) per actis Quingentisque datis rursum octogesimus annus ut fuit Ernestus Grijtmannus nobilis Aylva Existens auctor cinxerunt prata coloni Holverdani Templi Eurum versus Zephyrumque Aggere Littoteo struxit fundamina Paulus Gellus hujus at illius fundamina primo nobilis exstruxit Regnerus cespite Ringe.

Graag reacties naar (het emailadres van) de Sneuper redactie!


Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.