Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

Index Geheim register van ontslagen gevangenen 1882-1890

In het jaarboek 1991 van het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) staat op pagina 232 e.v. de Index Geheim register van ontslagen gevangenen 1882-1890. Hierbij de ex-gevangenen uit Noordoost Friesland.

Achternaam, voornaam, leeftijd, geboorteplaats, jaar ontslag, volgnummer register

Eisinga, Broer, 37, Anjum, 1889 (989)
Elzinga, Sippe Boukes, 56, Oosternijkerk OOD, 1884 (234)
Halma, Sierk Cornelis, 37, Engwierum, 1882 (138)
Koudenburg, Rense, 31, Nes (Ameland), 1884 (282)
Landman, Lammert Geerts, 40, Rottevalle, 1885 (465)
Lutgendorff, Renske, 25, Dokkum, 1886 (517)
Meijer, Gosse Pieters, 30, Ferwerd, 1884 (358)
Schaaf, Wijbren van der, 51, Birdaard, 1888 (807)
Werff, Minne van der, 45, Dokkum, 1882 (136)

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.