Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

Index op personen uit Dokkum in leger van Napoleon, J. Paasman
Voor meer informatie, email dhr. Paasman op paasman13@zonnet.nl

Nr. Naam beroep geb.jaar lichting hoedanigheid van
1 Anjema, Rinse Jans** trekschipper 1789 1809 plaatsvervanger
2 Arnoldus, Tjerk Willems** 1776 vrijwilliger
3 Bekker, Philip Klazes* dagloner 1792 1812 nummerwisselaar
4 Besseling, Antoine** 1787 vrijwilliger
5 Bleker, Jan Pieters** grutter 1785 1811 plaatsvervanger
6 Boersma,Bauke Jelmers** dagloner 1786 1813 plaatsvervanger
7 Boerum, Jan Martens van** 1792 1812 wees
8 Bontekoe, Allard Hendriks ** vrijwilliger
9 Bos, Evert Alles** 1785 vrijwilliger
10 Brandes, Louis** 1787 vrijwilliger
11 Bruin, Jean de 1785 vrijwilliger
12 Damsma, Geert Hendriks* timmermanskn. 1790 1810 loteling
13 Dijkema, Jan** 1792 1812 loteling
14 Dijksma, Jan Dom. (?)** onbekend
15 Dijkstra, Germanus J.** 1789 vrijwilliger
16 Dol(le), Taeke Aukes* dagloner 1787 plaatsvervanger
17 Faber, Poppe Aukes** 1790 vrijwilliger
18 Feenstra, Jille Johannes** 1795 wees
19 Feenstra, Kornelis Hylkes** 1792 1812 loteling
20 Feltema, Hessel Rommerts** landbouwer 1789 1809 loteling
21 Veldkamp, Lubbert Ennes 1788 1811 loteling marine
22 Ferwerda, Dirk Egberts** 1788 1808 loteling
23 Viersen, Pieter Siebes ** timmerman 1784 plaatsvervanger
24 Visscherman, Jan Jacobs koopmanskn. 1789 1809 loteling marine
25 Flierl, Laurentius Harmens* bakker 1790 1810 loteling
26 Vries, Douwe Martens de** dienstknecht 1782(Ee) plaatsvervanger
27 Vries, Jacob Renses de** 1786 vrijwilliger (?)
28 Gerrekens, Pierre 1792 vrijwilliger
29 Godschalk, Jan Hendriks* kastenmaker plaatsvervanger
30 Godschalk, Rinze Hendriks 1793 (?) 1813 nummerwisselaar
31 Grijpstra, Wytze Thijsssen boerenknecht 1790(Lichtaard) 1810 loteling
32 Hansma, Anne Jacobs 1788 vrijwilliger (?)
33 Helfrig, Jan Frederiks* schoenmaker 1792 1812 loteling
34 Heslinga, Jacob** heelmeester 1777 vrijwilliger
35 Ytsma, Jacob Jans** mandenmakerskn. 1790 1810 nummerwisselaar
36 IJsel, Frederik** 1789 vrijwilliger
37 Jans, Haye** plaatsvervanger
38 Jong, Arend Ruurds de** wolkammerskn. 1790 1810 loteling
39 Jurgensma, Johannes Everts wolkammerskn. 1788 plaatsvervanger
40 Kamminga, Hylke Dirks** wolkammer 1785 wees
41 Katkamp, Evert Alles alias Bos 1785 vrijwilliger
42 Koster, Laurens Sybrens timmermanskn. 1789 plaatsvervanger
43 Laar, Lambertus Wouters van** bakker 1789 1809 loteling
44 Lodeizen, Igle Frederik** timmermanskn. 1789 1809 loteling
45 Marcus, Jacob Samuels 1785 vrijwilliger
46 Meffert, Jacob 1792 1812 vrijwilliger
47 Muis, Pieter Jans timmerman 1789 1809 loteling
48 Mulder, Pieter Klazes 1790 1810 loteling
49 Nijhuis, Nicolaas** pottenbakker 1791 vrijwilliger
50 Peel, Leendert Pieters van schoenmaker 1781 vrijwilliger
51 Ploegsma, Tibel (Timen ?) 1781 vrijwilliger
53 Post, Marten** loteling (?)
54 Posthuma, Fokke Fokkes** 1788 wees
55 Posthumus, Jacob Willems* werkman 1791 1811 loteling
56 Postma, Minne Harmens zeeman 1788 plaatsvervanger
57 Postmus, Jacob W.* boerenknecht onbekend; marine
58 Rijns, Wiebe mandenmaker 1781 vrijwilliger
59 Ruitenschild, Pieter Feites slagersknecht 1791 1811 loteling
60 Zadelaar, Piebe Lammerts 1791 1811 loteling
61 Scheffer, Jacobus** 1789 1809 loteling
62 Scheeringa, Barend 1791 vrijwilliger
63 Siedses, Jan verver 1788 1808 loteling
64 Stienstra, Jochum Gerkes* 1788 1808 loteling
65 Stins, Frederik Frederiks** timmerman 1790 1810 loteling
66 Stoffels, Reinder Andries* dagloner 1782 plaatsvervanger
67 Swart, Volke Hendriks 1789 wees
68 Tjipkes, Johannes (Douma)* 1788 (Ee) loteling
69 Tolman, Wyger Klazes werkman 1791 1811 loteling
70 Tonnema, Pieter Annes** zeepziederskn. 1790 1810 loteling
71 Toonstra, Johannes Pieters 1791 nummerwisselaar
72 Toornstra, Fredrik Klazes wolkammer 1788 vrijwilliger
73 Wal, Jan Sjoerds van der boerenknecht 1790(Nes WD) 1810 loteling
74 Warbeling, Henri ‘marchal’ 1788 vrijwilliger
75 Werf, Johannes Doekes van der dagloner plaatsvervanger
76 Weiland, Klaas Aukes 1791 1811 loteling
77 Wierds, Murk molenaarsknecht 1789 1809 loteling marine
78 Wijnands, Dirk 1789 vrijwilliger***
79 Wijngaarden, Kornelis Ages* 1789 (Ee) 1809 loteling
80 Woude, Nicolas van der* 1786 vrijwilliger

* = teruggekeerd
**=niet teruggekeerd
*** in OA Dokkum inv.nr.712-713 bevindt zich een niet ingeboekte overlijdensakte waaruit blijkt dat hij 13 juli 1812 in het hospitaal te Rennes is overleden aan de gevolgen van koorts; daarentegen trouwt in 1839 te Leeuwarden akte nr.63 een Dirk Wijnands

LOTELINGEN DIE ZICH HEBBEN LATEN VERVANGEN/NUMMER GEWISSELD

Nr loteling geb.jaar lichting bron: inv.nr. RAF
1 Blauw, Jacob Sybrands 1793 1813 8/4068 nr.469 en 26/27005 akte nr.029
2 Bouma, Hendrik Klazes* 1792 1812 26/27005 akte nr.204
3 Brunsveld, Gerrit Jans 1789 1809 8/4055 nr.118
4 Fontein, Ruurd Duierds* 1792 1812 26/27005 akte nr.051
5 Goslings, Sybe Oeges 1791 1811 8/4062 nr.287
6 Goslings, Sybe Oeges 1791 1811 8/4063 nr.307
7 Haakma, Harmanus* 1793 1813 26/27005 akte nr.048
8 Kousijn, Klaas Jans* 1790 1810 26/27005 akte nr.062
9 Sprietsma, Johannes Dirks* 1791 1811 26/27005 akte nr.294
10 Werff, Melle Walles van der* 1792 1812 26/27005 akte nr.326


* = nummerwisselaar

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.