Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum
                                            GEMEENTE  D O K K U M  FAF/VAF    
Tabel 1: BURGERBOEK D O K K U M, Personen met Familienaam, periode 1574 - 1798,                blad  2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        A
07 jan 1774 AALSUM, Saco - van                   Aalsum
23 apr 1763 ABAS, Reinder -           schipper      Groningen
22 okt 1667 ADAMA, Jan Jipes          schipper      Westerburen    NB
15 mei 1667 ADAMA, Jipe Sijbrens                            zv Sijbrant Adama
15 jan 1667 ADEMA, Michiel Eepis                  Weerderburen    in Kollumerland
08 jan 1663 ADEMA, Pijter Eepes                   Anjum
28 mei 1701 ADAMA, Pijter Sjoerdts                 Leeuwarden
15 mei 1667 ADAMA, Sijbrant -                    Groningen
22 dec 1615 ADIUS, Isaac -                     Leeuwarden
18 okt 1697 AIJLVA, Ernst - van                   Ternaard
18 okt 1697 AIJLVA, Sicco - van                   Ternaard
20 aug 1590 AIJSMA, Gerbrandt -         apotheker
23 dec 1633 AIJSMA, Horatius - van       olde hopman     Leeuwarden
17 jul 1679 AITZEMA, Julius Schelto van
21 aug 1628 AITSMA, Marcus - van        dr convoijmr    Dokkum
31 dec 1632 AITSEMA, Schelto -         secr.                  Admiraliteit
11 mrt 1680 ACCRONIUS, Abrahamus -                           Leeuwarden; monsr.
27 dec 1669 AQUILA, Eedo -                     Jorwerd
25 jun 1667 AQUILA, Joannes Bernardus                Jorwerd
07 feb 1670 ALMA, Klaas -            mr glaesmaker    Kollum
20 sep 1658 ALMA, Sijpt Sijes                    Hiaure
07 jan 1787 ALTENA, N. - van          mr         Leeuwarden
17 aug 1765 ALTHUIJS, Jacobus -                   Heerenveen
07 sep 1744 ALTINGH, Ysak-Martijn -                 Leeuwarden
01 jun 1726 ANDRINGA, Watze -                    Hijum
21 sep 1648 ANSSA, Gerbrandus -         dr medecinen    Harlingen
19 okt 1737 ANTHONIJ, Andrijs -                   Stanterbuinen    dicht bij Rotterdam
02 feb 1693 ANTONI, Daniel -                    Dokkum
15 jun 1793 ARK, Bauke Ekkis van der      mr schrijnwerker  Leeuwarden
21 mrt 1767 ASSEN, Harmanus - van                  Noordbarge
08 nov 1622 AETSEMA, Leo -           dr         Dokkum
30 dec 1617 AETSEMA, Meinardus -        dr secretaris              Admiraliteit
31 dec 1646 ATTEMA, Abelus Siboldus                           NB
31 dec 1646 ATTEMA, Gijsbert Siboldus                          NB
19 okt 1625 ATTEMA, Harmannes -         mr chirurgijn    Franeker
31 dec 1646 ATTEMA, Lolke Siboldus                           NB
31 dec 1646 ATTEMA, Meile Siboldus                           NB
31 dec 1646 ATTEMA, Siboldus -         proc. post.     Leeuwarden
24 jul 1674 ATTAMA, Simon Elings                  Dokkum

        B
28 dec 1639 BAARDT, Folperus -         secr        Lollum
21 dec 1638 BAARDT, Sijbrant -         mr         Bolsward
28 sep 1793 BACKER, Jacob Eelkes                  Anjum
14 mrt 1760 BACKER, Jacob Hansen                  Emden
03 okt 1795 BAKKER, Jan Hendrik                   Mettingen      in 't graafschap Lin
21 mrt 1767 BACKER, Rintie -                    Leeuwarden
12 dec 1649 BACKER, Anthoonij Jansen de               Paterborn
23 dec 1730 BACKUM, Johannis - van                 Leeuwarden
13 okt 1792 BANDELEIN, Christiaen -                 Stallopin?
03 feb 1586 BANDT, Peter Jans van der      bakker
22 nov 1710 BATIST, Jan -                      Bergen, Henegouwen
18 okt 1783 BARLINKHOFF, Johannes -       med dr       Groningen
03 mrt 1792 BARNEVELT, Anthonij - van                Utrecht
19 mrt 1718 BARON, Adolff - de                             zv Philander de Baro
19 mrt 1718 BARON, Philander - de                  Batavia
                                            GEMEENTE  D O K K U M  FAF/VAF
Tabel 1: BURGERBOEK D O K K U M, Personen met Familienaam, periode 1574 - 1798,               blad  3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        B (Vervolg)
02 sep 1644 BASUIJN, Hendrik -                   Schouwe
26 nov 1686 BAVIUS, Nicolaus -         old secretaris
28 dec 1644 BENTTEMA, Eco Douwes                  Beintemahuis    broer van Oene Douwenttema
25 okt 1680 BEINTEMA, Hyacinthus -                 Beintemahuys    bij Westergeest
28 dec 1644 BENTTEMA, Oene Douwes                  Beintemahuis    broer van Eco Douwesttema
28 sep 1793 BAITSMA, Abraham Cornelis                Groningen
09 mei 1796 BEITSMA, Pieter Cornelis                Helpen       in Groningerland
25 jul 1723 BEKIUS, Benjamijn -                             NB
25 jul 1723 BEKIUS, Benjamijn -         controleur     Britsum       van de konvooien
31 mei 1749 BEKIUS, Benjamijn -         chirurgijn     Leiden
29 sep 1775 BEKIUS, Francois-Hendric -               Ilpendam
12 dec 1660 BECKER, Arent -           mr schoenmaker   Meurs
12 dec 1660 BECKER, Aernt -                               zv Arent Becker
03 okt 1795 BECKER, Beernt Jurjen                  Mettingen      NB
10 mrt 1665 BECKER, Hendrik -          parssementwelcker  Metslawier
18 jun 1796 BECKER, Jan-Beerent -                  Mettingen      in t' graafschap Lingen
12 dec 1660 BECKER, Johannes -                             zv Arent Becker
12 dec 1660 BECKER, Willem -                              zv Arent Becker
18 jun 1735 BENNEMANS, Pijtter Regniers                         zv Regnier Bennemans
18 jun 1735 BENNEMANS, Regnier -                  Leeuwarden
28 dec 1657 BENTEM, Jan Geerts van
18 aug 1736 BERG, Everardus Hendri - vdn              Arnhem
25 mei 1754 BERGER, Johannes -                   Rinsumageest
12 mei 1693 BERGSMA, Pieter -                    Engwierum
12 nov 1768 BERKEPAS, Hendrik Willem                Doetinchem
02 jun 1731 BERKHOUWER, Antonij -                  Leeuwarden
03 mrt 1694 BESUIJNCK, Egbert -
03 mrt 1694 BESUIJNCK, Geert -                             zv Egbert Basuijnck
10 aug 1668 BESICUM, Hendrik - van       gardenier      Antwerpen
10 okt 1753 BEUMER, Gerrijt Jan                   Brevoort
16 apr 1791 BIJL, Willem - van der                 Dokkum
03 okt 1772 BIJMHOLT, Poppe Jacobs                 Leeuwarden
15 dec 1770 BIJNEMA, Johannes -                   Sneek
24 mei 1610 BLECKMA, Eelke Jansen                  Janum
22 dec 1792 BLEEKER, Geert Freerk                  Appingedam
27 mrt 1651 BLIXSUM, Jan Jansen van
11 jun 1580 BLOEM, Jan Claes                              Keulen; alias bloem Ceulen
14 jul 1749 BLOM, Johannes -          chirurgijn     Ternaard
22 nov 1661 BODENDIJCK, Philippus -       sergeant      Jiburg       onder Jr Ernst van A.
22 nov 1661 BODENDIJCK, Gerrijt -                            zv Philippus Bodendijck
22 nov 1661 BODENDIJCK, Jurien -                            zv Philippus Bodendijck
26 mrt 1718 BOEDE, Andries -                              Lingen; t graafschapgen
24 apr 1751 BOEKHOLT, Jacob -                    Leeuwarden
23 jun 1719 BOELENS, Jacob -
18 feb 1576 BOEM, Willem -           excysmr                 van Kon. Majest. binDockum
05 apr 1763 BOER, Hibbe Gerjes de                  Norden
25 feb 1758 BOER, Claas Jansen de                  Norden
19 jan 1601 BOERSMA, Gercke -          olieslager
02 mei 1629 BOIJMER, Theodorus -                  Beckum       achter Leeuwarden
01 aug 1694 BOCK, Jacob Jansen                   Leek
14 feb 1701 BOCKMA, Claas Bockes                  Hallum
21 aug 1680 BOLCK, Gerrit -
07 nov 1622 BOLTHA, Jacobus - Fabritius-    fiscael       Leeuwarden
11 jun 1631 BONDENZEE, Leonardus -       proc. post.     Leeuwarden
12 jun 1697 BONCK, Corneles Pijters                 Harlingen
23 dec 1671 BONTEKOE, Hendrik Jansen      schipper
                                            GEMEENTE  D O K K U M  FAF/VAF
Tabel 1: BURGERBOEK D O K K U M, Personen met Familienaam, periode 1574 - 1798,               blad  4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        B (Vervolg)
16 jul 1740 BONTEKOE, Sijtse -                   Dokkum       had 't burgerrecht vond.
15 aug 1705 BONTRIDDER, Joost Harmen                Groningen
15 dec 1730 BOOM, Pijtter Pijtters                 Nijmegen
15 dec 1730 BOOM, Pijtter Pijtters                           zv Pijtter Pijtters
29 dec 1640 BONGAERTS, Huibert Pouwels     seemtouwer     Amsterdam
08 nov 1622 BONGAERT, Pouwels -         seemtouwer     Kestrich
22 jun 1771 BOOMSMA, Pijtter -                   Oudega
31 dec 1662 BOON, Jan Jansen          oud burgemr               Dokkum; NB
31 aug 1709 BOOTSMA, Frans Sijmens                 Harlingen
16 mei 1689 BORGER, Tieerdt Romckes       herbergier               NB
06 jun 1696 BORGER, Tiaerd Romckes                 Wijns
19 aug 1680 BOS, Fijt Pieters                              int 17 de jr, zv Petos
19 aug 1680 BOS, Jan Thomas Pieters                           zv Peter Bos
19 aug 1680 BOS, Peter -
30 sep 1710 BOSMAN, Hindrik Geerts                           Benthem; t graafschanthem
20 jun 1672 BOSMAN, Cornelius -         not. publ.
22 apr 1661 BOTVANGER, Eilert Jansen      mr metselaar
28 nov 1674 BOTVANGER, Outger Eilerts      mr metselaar
01 jun 1771 BOUWMAN, Godfrid -                   Poppenhousen    NB
18 aug 1772 BOUWENS, Debora -                   Hertogenbosch, 's  dv Pijtter Bouwens
18 aug 1772 BOUWENS, Jan -                     Utrecht       zv Pijtter Bouwens
18 aug 1772 BOUWENS, Pijtter -                   Kuijlenburg
18 aug 1772 BOUWENS, Windeline-Arnol -               Hoorn        dv Pijtter Bouwens
18 aug 1772 BOUWENS, Willem -                    Hoorn        zv Pijtter Bouwens
23 dec 1641 BRANDENBURG, Wijger Harmens     proc. pos.     Kollum
20 dec 1648 BRANDTGUM, Bote Eedes        kwartiermeester
29 jun 1700 BRANDGUM, Ide Botes
28 jun 1682 BRANDTS, Hendrik -                   Borgsteenvoord
11 mei 1699 BRAND, Christiaen -                   Palts
11 mei 1699 BRAND, Willem -                               NB
08 okt 1777 BRANTSMA, G. -           mr                   zie Johan Meerman
11 sep 1665 BREIJDER, Sipke Gerrijts                Rinsumageest
25 jun 1735 BRETEL, Pijtter -                    Normandie
06 mrt 1660 BRUGLEMAN, Jan Pieters                 Emden
06 mrt 1660 BRUGLEMAN, Pieter Jansen                          zv Jan Pieters Brugl
16 apr 1774 BRINK, Gaitse -                     Leeuwarden
30 dec 1711 BROEKE, Jacobus - van den                Terzool
28 apr 1764 BROEKMAN, Jan -                     Nijkerke      onder Munsterland
08 jan 1606 BROES, Bastiaan -          contrarolleur    Groningen
02 feb 1715 BROUWER, Jan Jansen                   Wierum
02 feb 1754 BRUGMANS, Georgius -        dr medicinae    Hantum
06 jan 1690 BRUJNICH, Beernt Hindrix      mr linnenwever   Schutrup      graafschap Bentum
27 nov 1646 BRUYNSMA, Hans Hans         mr goudsmid     Bolsward
30 mei 1708 BRUIJNSVELT, Gerrit -                  Nes
30 mei 1708 BRUIJNSVELT, Harmannus -                          NB
18 feb 1764 BRUIJT, Pijtter -                    Borkum
19 nov 1661 BRUINNIA, Agge Gerrijts                 Sexbierum
01 mrt 1659 BRUINA, Gerrijt Gerrijts      mr goudsmid
25 apr 1690 BUFCKENS, Ebeneser -                  Amsterdam
10 mei 1643 BUYTEN, Pieter - van        mr         Franeker
10 mei 1687 BUMA, Jan Pijers                    Harlingen
13 dec 1649 BUMA, Wijger -                     Kollumerland
31 mrt 1680 BURMAN, Aerndt -                    Bremen
20 okt 1738 BURMANIA, Epo-Sjuwk - van                Cornjum
20 aug 1763 BUSING, Johannes -                   Leeuwarden

                                            GEMEENTE  D O K K U M  FAF/VAF
Tabel 1: BURGERBOEK D O K K U M, Personen met Familienaam, periode 1574 - 1798,               blad  5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        C
10 jan 1599 CHIRURGUS, Feicke -         mr

        D
03 jun 1713 DAMEN, Cornelis -                    Harlingen
07 okt 1689 DAM, Elias - van
07 okt 1689 DAM, Gerrijt - van                             zv Elias v Dam
07 okt 1689 DAM, Claas - van                              zv Elias v Dam
07 okt 1689 DAM, Pijter - van                              zv Elias v Dam
20 jan 1798 DAMSTRA, Jan Coerts                   Schiermonnikoog
16 feb 1782 DENKGREVEN, Harm Gerhardus               Groningen
15 feb 1770 DIJKSTRA, Robbertus -                  Leeuwarden
22 apr 1661 DIONISIUS, Pieter -                             
29 jan 1773 DJURREMA, Claas -                    Kollum
19 dec 1638 DOEIJEM, Eeme Wijbrants                 Thuijm
13 mei 1681 DOEIGA, Johannes Jans                  Sneek
07 apr 1671 DOCKINGA, Cornelis Ariaens               Dokkum
20 dec 1619 DONIA, Jonas - van         mr goudsmid     Groningen
29 dec 1640 DONCKER, Tiebbe -          convoijmr      Dokkum
12 dec 1634 DONCKER, Wilcke -          mr goudsmid     Groninger
26 jun 1751 DOORN, Louwrens -                    Leiden
10 aug 1693 DOOREMA, Andries -                   Dokkum
17 feb 1579 DOVER, Obbe Jans                              alias Dover
19 mei 1759 DRAIJER, Claas Reinders                 Leeuwarden
28 dec 1644 DRIEST, Jaques - van                  Franeker
14 feb 1768 DRIEST, Claas -                     Hamburg
23 okt 1627 DROGENHAM, Johannes Cyritius                        NB
23 okt 1627 DROGENHAM, Cyritius Sixti      not. publ.     Drogeham      en post.
23 okt 1627 DROGENHAM, Sijtse Cyritius                         NB
22 mei 1796 DRONTMAN, Steffen -                   Mettingen      in t' graafschap Lingen
26 jan 1691 DUIEF, Bardus -                               zv Jacob Bernardus Duief
26 jan 1691 DUIEF, Jacob Barnardus                 Leeuwarden
10 mei 1727 DUPON, Adam Jans                              zv Jan Dupon
10 mei 1727 DUPON, Jan -            schipper                trekschipper
28 mei 1719 DURANT, Sebastiaan -

        E
22 jul 1752 AENNAE, Albertus -                   Dokkum
22 jul 1752 AENNAE, Johannes -                   Leeuwarden
28 sep 1686 ECKELMAN, Johannes -                  Rijnbergh
02 jul 1774 EEKHOFF, Boote -                    Leeuwarden
11 jun 1729 EIJSINGA, Sicko - Roorda-van-              Kollum
11 jun 1729 EIJSINGA, Sicko - Roorda-van-              Kollum
14 apr 1759 EISMA, Christiaan -         kastmaker      Leeuwarden
31 mei 1738 EISMA, Arnoldus -                    Kollum
18 mrt 1768 EHLEN, Eerde -                     Norden
05 jan 1793 ELLENS, Teen Gerrijts                  Schiermonnikoog
14 apr 1731 ELST, Former Jans van der                          zv Jan Theunis v/d Elst
14 apr 1731 ELST, Jan Theunis van der                Dokkum       had z'n burgerrecht oont.
14 apr 1731 ELST, Theunis Jans van der                         zv Jan Theunis v/d Elst
02 jun 1753 ENGELS, Cornelis -         schipper      Nordstrand
14 dec 1754 AENGWARDA, Niclaas -                  Leeuwarden
17 apr 1790 ESCHES, Pijtter Cornelis                Kollum
17 jun 1752 ESSENER, Arnoldus -                   Sint Troijen

        F
29 nov 1712 FASEN, Johannis -
                                            GEMEENTE  D O K K U M  FAF/VAF
Tabel 1: BURGERBOEK D O K K U M, Personen met Familienaam, periode 1574 - 1798,               blad  6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        F (Vervolg)
28 jul 1792 FABER, Auke Wijbrens                  Lioessens
30 jun 1680 FABER, Baucke Wijtzes
12 dec 1649 PHABER, Claas Martens                  Jelsum
31 mei 1791 VEEN, Pijtter - van der                 Heerenveen
17 feb 1787 FEENSTRA, Thijs -                    Franeker
08 jan 1585 FEDMA, Tjalling Gabes
06 mei 1701 FEIJCAMA, Rinso -          proc. post.     Leeuwarden
10 mei 1710 FEIKAMA, Wijbrandus -        not. publ.
08 jan 1599 FECKS, Jan Gerbens
24 nov 1646 VECKENS, Claas -
09 jun 1792 VELT, Georg -                      Reinvelt
04 feb 1792 VELT, Paulus -                     Leeuwarden
01 jul 1697 FELLINGA, Gale Pijters                 Stiens
07 mei 1672 VERBEEK, Augustinus -        kassier       Sneek        Dokkum; NB
25 mei 1771 VERHOEK, Anne -                     Dokkum
06 jan 1606 VERMEERS, Jan Pieters                  Leeuwarden
15 jan 1667 VERMEER, Johannes -         dr medicinae    Leeuwarden
23 dec 1650 VERMEES, Pierius -         dr advocaat     Holwerd       voor het Hof van Frl
20 okt 1728 VERRUCY, Harmanus Rudolph                Leeuwarden
13 mei 1689 PHIFRON, Agpheus -         dr medici      Harlingen
03 nov 1759 VIGA, Yke Ennes                     Witmarsum
03 apr 1773 VINIA, Claas -                     Hallum
28 dec 1644 FINIA, Tiaard -                     Weidum
21 dec 1641 VIERPIJL, Johan -
14 mei 1706 VIERSEN, Jurjen - van                  Leeuwarden
14 feb 1681 VINGERLINGH, Johan -                  Hamburg
29 jul 1783 VISSCHER, Albert Dirks                 Aalsum
04 feb 1730 VISSER, Fransoijs -                   Harlingen
17 mei 1747 VISSCHER, Frans - Canter-                Cochin
03 mrt 1770 VISSER, Harmen Gerrijts                 Juist
07 mei 1747 VISSCHER, Hendricus - Canter-              Batavia
25 feb 1758 VISSER, Jacob Haijkes                  Norden
01 apr 1785 VISSER, Jan - Hallen-                  Juist
09 okt 1756 VISSCHER, Jan Jacobs                  Norden
28 apr 1764 FISSER, Jan Jansen                   Juist
16 mei 1772 VISSCHER, Johannes -                  Coevorden
26 jul 1760 VISSCHER, Onne Eilders                 Juist
03 mrt 1703 VISSCHER, Wolter Jansen                 Wormerveer
27 nov 1646 FLASBLOEM, Lowijs -         boekdrukker     Harlingen
19 jun 1751 FLIERINGH, Georgh -                   Palts
09 jul 1767 VLIET, Joachim - van        mr         Batavia
28 dec 1644 VOGELSANGH, Pieter Eeckes                Oosterwierum
31 dec 1657 FOGELSANG, Pijter Eeckes                Oosterbierum    waarschijnlijk Oosterum
16 aug 1783 FOGTELO, Johannes -                   Dokkum
17 feb 1579 PHOCALI, Focke -
10 mei 1687 FOCKAMA, Johannes Roeleffs               Morra
11 mei 1674 VOLLEN, Eevolt Hendriks                 Den Graef
14 nov 1643 FOLTS, Daniel Jans                   Phalts
21 jun 1718 FONTEIN, Bouwe -
13 nov 1674 FONTEIN, Georgius -         medicinae doctor  Harlingen
21 jun 1718 FONTEIN, Jurjen Bouwes                           zv Bouwe Fontein
21 jun 1718 FONTEIN, Ruyrd Bouwes                            zv Bouwe Fontein
25 apr 1744 VOOGDT, Pijtter -
26 jun 1751 VOORBLANS, Johannes Bernard               Leeuwarden
21 jan 1660 FOIJ, Freerk Clases         mr snijder     Delfzijl
28 aug 1709 FORKARDEN?, Jan -                    Sneek
                                            GEMEENTE  D O K K U M  FAF/VAF
Tabel 1: BURGERBOEK D O K K U M, Personen met Familienaam, periode 1574 - 1798,               blad  7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        F (Vervolg)
13 aug 1700 FOUBERT, Pieter -                    Normandie
09 dec 1713 FRANSBERGEN, Jacobus -                           NB
09 dec 1713 FRANSBERGEN, Johan -                            Roodenbrug;in Duitsl
09 dec 1713 FRANSBERGEN, Johannis -                           1 jr; zv Johan Fransen ?
27 mei 1777 VREDEMAN, Hendericus -                 Stedum
21 dec 1660 VRIJ, Hans Hansen
11 mei 1580 VRIELSMA, Sieurdt - van
03 nov 1759 FRIES, Anna Pijtters de                          dv Pijtter Jacobs dees
03 nov 1759 FRIES, Evertie Pijtters de                         dv Pijtter Jacobs dees
01 mrt 1686 FRIJES, Jaques Douwes de                Huisternoord
17 jun 1752 FRIES, Cornelis - de                  Leeuwarden
03 nov 1759 FRIES, Pijtter Jacobs de                Makkum
07 feb 1579 VRIESKE, Sieurdt -
16 apr 1791 FRIEWIJK, Harmen -                   Drachten      Noorderdrachten
24 jan 1649 FUIC, Jan Jans                               zv Jan Sijmens Fuic
24 jan 1649 FUIC, Jan Sijmens          mr glaasemaker   Leeuwarden

        G
29 apr 1668 GABBEMA, Fredericus -                  Aardenburg
15 dec 1632 GEIAS, Meles -           schipper      Alblasserdam    Leeuwarder schipper
06 jan 1710 GELLIUS, Lourentius -                  Wirdum
15 nov 1643 GENNES, Foppe -                     Nes
15 dec 1759 GERING, David -                     Plauwen
13 mei 1679 GESEL, Hans Roelofs                             1/2 jr, zv Roelof Gesel
11 mei 1771 GESEL, Jan-Christoffel -                Andreasberg, St   NB
13 mei 1679 GESEL, Joucke Roelofs                            int 4 de jr
13 mei 1679 GESEL, Roelof -                     Bordam       bij Bremen
24 okt 1772 GILLEBAART, Freerk -                            zv Jeronimus Gillebaart
24 okt 1772 GILLEBAART, Jan -                              zv Jeronimus Gillebaart
24 okt 1772 GILLEBAART, Jeronimus -       chirurgijn     Alkmaar
08 apr 1783 GLASIUS, Wierd Pijtters                 Winschoten
19 mei 1792 GOGH, Freerk Johannes                  Kollum
05 mrt 1712 GOMBORGH, Danjiel - van                 Zutphen
17 dec 1762 GOMMELS, Adde -                     Norden
28 sep 1654 GAUMA, Jelle Jelles         brouwer       Wirdum
31 dec 1617 GAUMA, Tiaardt Oetses        apotheker      Beetsterzwaag
19 sep 1659 GRAEFF, Jan Hendriks de                 Groningen
10 jan 1612 GRAEFF, Pieter Lupkes de                Genum
20 jan 1708 GRAMSBERGEN, Bensum -                  Groningen
25 jul 1772 GRASHIJS, Lucas -          koopman       Groningen
02 dec 1652 GRAETEMA, Mentso -         apotheker      Leeuwarden     ontrent bij Leeuward
25 jun 1667 GRAUDA, Jan Folkerts                  Harlingen ?
31 mrt 1753 GRINDET, Jan -           schipper      Emden
20 dec 1642 GROENEWOLT, Abraham Jans      klerk v/d secr.   Groningen
21 sep 1762 GROENEWOUD, J. -          boekhouder               NB
02 feb 1754 GROENEWOUDT, Jacobus -                 Leeuwarden
21 mei 1677 GROENEWOLT, Simon -         not publ      Dokkum
05 mrt 1660 GROENWOLT, Simen Jansen       onderequipagiemr            ter admiraliteit van Esland
05 mrt 1660 GROENWOLT, Simen Simens                           NB
05 feb 1640 GROENEWOLT, Teunes Jansen                Groningen
31 jan 1749 GROENJA, Pijtter -
19 nov 1629 GRAMBORCH, Henric -                   Emsteeck      uit Sticht van Munst
24 mrt 1759 GROOT, Hildrik-Onnen - de      schipper      Juist
12 apr 1755 GROOT, Jacob Jacobs de       schipper      Juist
26 jul 1760 GROOT, Jan Jacobs de                  Altona

                                            GEMEENTE  D O K K U M  FAF/VAF
Tabel 1: BURGERBOEK D O K K U M, Personen met Familienaam, periode 1574 - 1798,               blad  8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        H
23 dec 1650 HAIEMA, Nicolaes -         mr         Bolsward
03 mrt 1792 HAAKMA, Harmanus -                   Leeuwarden
02 okt 1790 HAAN, Aate Heerties de                 Kollum
09 jan 1606 HAEN, Bartholomeus - d'                 Gent
13 feb 1664 HAEN, Egbert Gerrijts                  Leeuwarden
12 apr 1777 HAAN, Ferdinandus - de                 Grave
19 jun 1676 HAERSMA, Tjeerd Sybouts
31 jan 1749 HAAS, Coenraadt - de                            Oosterwalt; in 't Harse
31 jul 1678 HACHTINGIUS, Hermannus -      predikant      Tjummarum
06 dec 1659 HACHTINGIUS, Nicolaus -       medecine doctor   Leeuwarden
14 nov 1681 HAFFMAN, Hendrik -                   Gelder       NB
12 nov 1768 HAGER, Gerrijt Hendriks                 Leeuwarden
22 apr 1668 HALBERTSMA, Schipio -        dr                   j.u. dr.
13 jan 1798 HALBETSMA, Sipke -                   Akkerwoude
03 apr 1764 HALBERSMA, Theodorus -       dr med.       Holwerd
29 jul 1668 HAENIS, Lammert -          mr zadelmaker    Bolsward
31 mei 1738 HANJA, Aucke Pijtters
31 mei 1738 HANJA, Jan Pijtters                   Aalsum
29 jan 1683 HANIA, Sioerdt Saskers                 Jouswier
28 okt 1628 HANSMAN, Thomas -                    Statijn       in Pommeren
18 aug 1772 HANSWIJK, Johannes Wilhelm van             Hertogenbosch, 's
01 dec 1692 HARTMAN, Geerd Hendricks
28 mrt 1670 HAESENAER, Lourens -                  Schingen
08 jun 1668 HASIUS, Jacobus -          dr advocaat               j.u. dr, adv. Hof val.
11 nov 1741 HOBOIJS, Jacobus -                   Leeuwarden
31 mei 1788 HIEMSTRA, Tjiepke Sijbouts               Workum
09 jun 1792 HEEP, Joeke -                      Dokkum
03 okt 1631 HEERMANS, Franciscus -                 Leeuwarden
21 dec 1636 HEERMA, Juijcke Johannes                Anjum
03 mrt 1750 HEERMA, Johannes -
05 nov 1621 HEERMANS, Cornelis -                  Leeuwarden
17 jun 1786 HEEGER, Beerent Jurjen                 Mettingen      NB
22 jan 1686 HEIJDE, Arent Jansen van ter              Rijnbergh
22 jan 1686 HEIJDE, Jan Arents van ter               Winschoten     NB
24 jan 1784 HEIDE, Luitjen - van der                Noordwolde
05 feb 1776 HEIJEN, Hendrik -                    Norden
30 mrt 1664 HEIXAN, Jan -            mr goudsmid     Dokkum
21 okt 1631 HEIXAN, Jan Allerts         controlleur     Franeker
24 mrt 1703 HEIXAN, Pier Jans                    Dokkum
02 sep 1724 HEYNEMA, Pijter -                    Kollum
27 dec 1686 HEIJNSIUS, Heijnsius Johannes    old secr HAS
27 dec 1686 HEIJNSIUS, Maijcke -                            dv H. J. Heijnsius
27 dec 1686 HEIJNSIUS, Trijntie -                           dv H. J. Heijnsius
09 dec 1786 HELDER, Kornelis Jans                  Sijbrandahuis
19 okt 1737 HELDER, Tomas Jansen                  Oostrum
31 mrt 1672 HILLINGA, Corneles Tjommes                         NB
31 mrt 1672 HILLINGA, Tjomme Binnerts                Blija
17 jul 1773 HELM, Harmen Hendriks                  Birdaard
02 jan 1624 HEMERT, Bartholomeus - van     koopman       Harlingen
30 apr 1762 HEN, Hendrik Jans
04 sep 1655 HENDTS, Gosse -           koopman
05 mei 1760 HENSMAN, Jan -                     Solborgh
03 mrt 1781 HERBERG, Samuel - van der                Krevel
18 jun 1796 HERBERTS, Jan Geerts                  Mettingen      in t' graafschap Lingen
30 jun 1693 HERINGA, Dirck -                              5 jr; zv Goswijnes Heringa
30 jun 1693 HERINGA, Goswijnes -                  Oudkerk
                                            GEMEENTE  D O K K U M  FAF/VAF
Tabel 1: BURGERBOEK D O K K U M, Personen met Familienaam, periode 1574 - 1798,               blad  9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        H (Vervolg)
30 dec 1732 HERINGA, Gosuinus -                             zv Rinso Heringa
24 mei 1783 HERINGA, Gosuinus -                   Dokkum
12 jun 1711 HERINGA, Heere -                    Leeuwarden
12 jul 1713 HERINGA, Here Tomas
30 jun 1693 HERINGA, Paulus -                              7 jr; zv Goswijnes Heringa
30 dec 1732 HERINGA, Rinso -                    Dokkum       NB
12 dec 1725 HERINGA, Thimotheus -                  Leeuwarden
30 dec 1732 HERINGA, Titus -                              zv Rinso Heringa
07 feb 1791 HESLINGA, Hessel Jacobs                 Aalsum
22 apr 1661 HESMAN, Jan -            verwer
05 mei 1731 HESSLING, Dirk Dirks                  Groningen
24 nov 1770 HESSELIUS, Bernardus -                 Edens
21 dec 1613 HETEREN, Willem - van        confoimeester    Utrecht
02 okt 1696 HEUCKEN, Christiaen -                  Aurich
30 mrt 1674 HIDDINGA, Fedde Heeres                 Pingjum
22 jul 1713 HILARIDUS, Hilcke -
19 mrt 1692 HILLARIDUS, Johannes -       conrector      Leeuwarden     NB
11 mei 1694 HILLEMA, Andries Tiepckes
06 apr 1658 HILLAMA, Engelbartus -       stadsbode
08 jan 1585 HILLEMA, Tiepk Sioerdts
19 okt 1625 HOBBEMA, Nicolaus -         postulant      Dokkum       en not. publ.
11 mei 1618 HOBBEMA, Otte -                     Dokkum
08 nov 1622 HOBBEMA, Otto -                     Dokkum
21 dec 1782 HOEKSTRA, Jan -           mr         Sneek
19 dec 1761 HOFMEESTER, Johannes -       commies                 com. der Convoijen ecenten
10 jan 1599 HOLLANDER, Jacob Pieters
05 feb 1579 HOLLANDER, Jacob Willems
20 feb 1593 HOLLANDER, Sijmen Arriens
13 mei 1758 HOLVERDA, Jan -           koopman       Holwerd
01 feb 1766 HOOGACKER, Jan Clasen                  Holwerd
20 nov 1762 HOOREN, Jacobus Thobias van               Lier
22 mei 1760 HOOREN, Christoffel - ten                Borkum
17 aug 1765 HOORST, Epke - van der                 Sneek
05 mei 1764 HOPPERUS, Auke Ennes                  Kollumerzwaag
04 jun 1669 HOPPERUS, Douwe Worps        schipper      Buitenpost     Harlinger schipper
28 sep 1582 HORST, Jacob - van der       mr
28 okt 1631 HOTTINGA, Gerbrandus - ab                Dokkum
29 feb 1612 HOTTINGA, Hero - van        dr
30 sep 1648 HOTTINGA, Jarich - van                 Dokkum
18 nov 1656 HOUET, Harmen -                               zv Jan Houet
18 nov 1656 HOUET, Hendrik -                              zv Jan Houet
18 nov 1656 HOUET, Jan -            wachtmeester    Tecklenburg     en excecuteur
18 nov 1656 HOUET, Joost -                               zv Jan Houet
23 okt 1627 HUBER, Zacharias -         not. publ.               en proc. post.
11 mei 1771 HUBMEIER, Jan Geerts                  Mettingen      NB
25 sep 1770 HUYZINGA, Lambertus -                  Augustinusga
30 jan 1723 HUISINGA, Sjoerd -                   Huizum
19 sep 1659 HUISMAN, Folkert -         schipper      Dokkum       schipper op Leeuwarden
11 jun 1729 HUTGERTS, Jan Pijtters                           zv Pijtter Hutgerts
11 jun 1729 HUTGERTS, Pijtter -                   Gullick       t land van Guilligh

        I
17 apr 1767 IDSINGA, Johan - van        mr         Groningen
17 sep 1667 IDTSKEMA, Cybella -                             x met Dominicus Langt
31 aug 1668 IDEMA, Arnoldus -          not. publ      Hallum       Hallumermieden
23 dec 1645 INIA, Claas Wilhelmus                            NB
                                            GEMEENTE  D O K K U M  FAF/VAF
Tabel 1: BURGERBOEK D O K K U M, Personen met Familienaam, periode 1574 - 1798,               blad 10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        I (Vervolg)
23 dec 1645 INIA, Lenert Wilhelmus                           NB
07 sep 1658 INIA, Pijter Gerrijts                  Nijkerk
03 mrt 1671 INTEMA, Johannes Sjoerds                Deinum
15 dec 1727 YSSEL, Jan Jacobs van                  Oude Bildtzijl
04 feb 1739 ITSMA, Wijbrandt - van                 Leeuwarden

        J
30 dec 1608 JANGA, Jelle Sijbes                   Wetsens
24 feb 1759 JANNEKES, Teunis -         schipper      Schiermonnikoog
03 mrt 1781 JANSMA, Ambrosius -                   Leeuwarden
07 apr 1667 JELLEMA, Freerk -                    Kollum
28 jun 1682 JELMERSMA, Andreas -                  Nijkerk
04 jun 1685 JELMERSMA, Dirck -                   Joure
30 mrt 1670 JENNEMA, Gerlacus -                             zv Anthonius Jennema
30 mrt 1670 JENNEMA, Johannes -                             zv Anthonius Jennema
30 mrt 1670 JENNEMA, Anthonius -                            wederom aangenomen
22 jan 1687 JENSMA, Dirck Lammerts                 Augustinusga
05 mei 1669 JENSMA, Willem Clasen        chirurgijn     Leeuwarden
25 apr 1744 JILDERDA, Jan -                     Dokkum       had het burgerrecht oond
09 okt 1773 JONG, Amarentia Arjens de                         NB
09 okt 1773 JONG, Arjen Willems de                 Metslawier
30 mei 1761 JONG, Harmen Jans der                  Leeuwarden
09 okt 1773 JONG, Hanna Arjens de                           NB
09 okt 1773 JONG, Maria Arjens de                           NB
09 okt 1773 JONG, Willem Arjens de                           zv Arjen Willems de
19 jan 1646 JONGBLOEDT, Hendrik -                  Oossenbrugge
07 nov 1631 JONGBLOET, Coert -                   Minnen
05 jan 1581 JONGHBLOEDT, Nanningh Lieuppes                       Dokkum; alias Jonghbloedt
23 dec 1646 JONGHE, Jan Jans de         koopman       Dokkum       NB
12 jun 1762 JONGEJAN, Jacobus -                   Amsterdam
21 dec 1660 JONGHMA, Evert Aukes
06 feb 1759 JONGHMAN, Jacob Hendriks      schipper      Groninger
08 nov 1622 JOURSMA, Mennolt -                   Akkerwoude
06 mei 1578 JUCKEMA, Jasper -

        K
27 dec 1611 CALAMA, Cierc Willems                  Stiens
29 sep 1669 CAMPENAER, Hendrik Jans                           NB
29 sep 1669 CAMPENAER, Jan Hendriks                 Haeselunnen
14 feb 1691 CANTUS, Willem -                    Rowanen
28 jan 1792 CAPPEN, Jan Joost                    Winterberg     NB
31 jan 1784 KAPPEN, Johannes -                   Winterberg     NB
09 jun 1649 CARDEMUM, Hendrik -                             Marimum; in Henegouwen
05 aug 1684 CARWELAER, Gosse Jacobs                           NB
05 aug 1684 CARWELAER, Jacob Gossis                 Leeuwarden
09 dec 1664 CASTELHUN, Elias -         proc. post.     Kerckberg      in de Pals
14 mei 1757 KAT, Jan Gatses                     Wartena
22 jun 1782 CAT, Steven Tjerks                   Winsum
16 jan 1742 KELLENAAR, Jan -          koopman       Haarlem
12 feb 1751 KERN, Willem -                     Wulpe        in Hanover
28 jan 1681 KETEL, Baarent -          kapitein      Diever
08 okt 1729 KEETELAAR, Jan Cornelis                 Jorwerd
08 jan 1599 CEULEN, Jan - van
28 dec 1782 KIENSTRA, Christiaan -                 Dronrijp
31 mei 1788 KIESTRA, Frans -                    Dronrijp
05 okt 1701 KIESTRA, Epaeus -          dr jur.       Franeker
                                            GEMEENTE  D O K K U M  FAF/VAF
Tabel 1: BURGERBOEK D O K K U M, Personen met Familienaam, periode 1574 - 1798,               blad 11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        K (Vervolg)
06 mei 1701 KIJWIT, Willem Henrix                  Dokkum
14 jul 1770 CLEBE, Hendericus -                   Oudhuisen
05 feb 1596 CLINGER, Christoffel -       mr chirurgijn
26 sep 1682 CLOCK, Andries -          chirurgijn     Leeuwarden
30 jun 1656 CLOPPENBURGH, Jemme Jans                Weerderburen    onder de klokslag vadwoude
25 feb 1627 KNIJFF, Heine Willems        mr smid
28 dec 1659 CNIPPER, Lambert -         boekbinder     Werelte
16 feb 1762 KNOBBE, Jan Jansen
27 jun 1772 KNOL, Petrus-Joh. Wijbrandus              Leeuwarden
17 nov 1658 COCK, Wessel Harmens                  Groningen
19 jun 1756 COLERUS, Ulbe -           proc. post.     Foudgum
11 jan 1606 COLCKMAN, Hendrik Gerrijts                         NB
19 mei 1792 KOONING, Jan Wijbrens                  Gerkesklooster
29 sep 1759 KOOL, Dirk -            koopman       Groningen
06 jul 1663 KOOLSMAN, Douwe Juriens                           NB
06 jul 1663 KOOLSMAN, Harmen Juriens                          NB
06 jul 1663 KOOLSMAN, Jan Juriens                            NB
06 jul 1663 KOOLSMAN, Jurien Harmens                Emmelkam      int graafschap
02 sep 1644 COLHTE, Christoffel -        snijder       Gottingen
31 mei 1788 COSTER, Sijbe Louwrens                 Harlingen
15 nov 1699 COUMANS, Gerrit -                    Leeuwarden
06 jan 1798 COUSIN, Jan B.                     IJzendijke     in Zeeland
07 sep 1771 KRAAK, Johannes Jans                  Haarlem
08 okt 1625 CRABBE, Berend -          mr chirurgijn    Farmsum       bij Delfzijl
18 dec 1644 CRAB, Beernt Ulckes                   Akkerwoude
01 aug 1670 CRAB, Gerrijt Pieters                            NB
12 jun 1663 CRAB, Gerrijt Thomas                  Ee
23 nov 1674 CRAB, Jan Gerrijts                   Dokkum
01 aug 1670 CRAB, Minne Pieters                             NB
01 aug 1670 CRAB, Pieter Minnes         stadsroeper               Dokkum; en makelaar
12 jun 1663 CRAB, Thomas Gerrijts                            zv Gerrijt Thomas Crab
08 sep 1684 CRAB, Tomes Kernillius                           stiefzn v Frans Jurjens
30 jan 1675 CRAMEERUS, Douwe Andris       koopman
28 mei 1701 CRANTSIUS, Justus -                   Lippenhuizen
15 jun 1737 CRANS, Willem -                     Metslawier
15 jun 1737 CREEFFT, Poulus -                    Goutum
30 mei 1739 CREEFFT, Wijbe -                    Leeuwarden
26 mrt 1757 KRIJGEL, Johannes -                   Leeuwarden
01 dec 1714 CHRISTIAAN, Jan Hinrix                 Solums       t graafschap Solums
04 dec 1779 KROES, Pijtter -                    Leeuwarden
30 jun 1736 CROMHUIS, Carel -                    Harlingen
26 jan 1728 CUPERIJ, Marten Assius
04 jun 1672 CURINGA, Jacobus Louws                 Harlingen
11 dec 1648 QUAD, Jurgien -                               NB

        L
15 feb 1755 LAAR, Jan - van                     Slochteren
05 apr 1669 LAERMAN, Gerrijt -         metselaar
21 dec 1705 LAMBERGEN, Antonius -
28 sep 1761 LAND, Teeke Jacobs                   Makkum
11 nov 1780 LANG, Georg Fredrick                  Grave
17 sep 1667 LANWAERT, Dominicus -        schrijver      Leeuwarden     van een compagnie tet
17 sep 1667 LANGWERT, Simen -                              NB
09 nov 1631 LANCKEMA, Wilhelmus -        old sec. DAN    Franeker
13 aug 1720 LAURIER, Ignatius -                   Brugge
06 jan 1663 LOUWERMAN, Hans Hendriks                Appingedam
                                            GEMEENTE  D O K K U M  FAF/VAF
Tabel 1: BURGERBOEK D O K K U M, Personen met Familienaam, periode 1574 - 1798,               blad 12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        L (Vervolg)
05 mei 1764 LEIJ, Aarent Hendriks vdr                Oude Leije
20 dec 1638 LEY, Claes Gerrijts vdr
04 feb 1679 LEIJTHO, Daniel -          herbergier     Meklenburg     in de Posthoorn
04 feb 1679 LEIJTHO, Dirck Daniels                           3 jr, zv Daniel Leij
14 mei 1681 LELIJENBERGH, Aarnolt - van               Utrecht
08 jan 1606 LENNICK, Simon -          dr stadsmedicus   Franeker
13 mrt 1790 LYKLAMA A NYHOLT, Likle Lubbartus            Oudeschoot
10 nov 1686 LIEUMA, Pijter Heutes        roeper der stad   Huisternoord
28 nov 1674 LIEUMA, Sicke Hoytes
11 mei 1676 LINDEMAN, Hendrick Jansen                Schuttrop
11 mei 1676 LINDEMAN, Jan Hendrix                            NB
02 jul 1681 LIVII, Theodori -          landmeter      Buitenpost     en Not. Publ.
23 jul 1791 LODOIJSEN, Fredrik -                  Herpen       in 't vorstendom Wal.
09 dec 1775 LOENSMA, Lodewijk -         med dr       Amsterdam
21 mrt 1767 LOO, Albert - van                    Leeuwarden
04 okt 1764 LOH, Hinrich Matthies van                Hamburg
27 dec 1692 LUNINGH, Freerck Harmens                Groningen

        M
31 jul 1663 MAES, Gerk Jansen                              zv Jan Jansen Maes
06 okt 1755 MAAS, Hans-Jacob -                   Gladtvelden     in het kanton Suirig
31 jul 1663 MAES, Jan Jansen                              zv Jan Jansen Maes
31 jul 1663 MAES, Jan Jansen          mr timmerman
01 jun 1726 MAJON, Meindert -                    Kollum
01 jun 1726 MAJON, Poulus Meinderts                           16 jr; zv Meindert M
09 aug 1649 MAELEN, Johannes - van der     rector
10 aug 1681 MASTORFF, Hendrik -                   Bremervoert
02 jun 1663 MEER, Ananias Cornelis vder     dr medicinae    Leiden
02 jun 1663 MEER, Samuel Ananias van der                         zoon van Ananias v/er
08 okt 1777 MEERMAN, Johan -                    Gravenhage, 's   NB
26 feb 1644 MARSWAL, Jacob Pieters       drost                  van Schiermonnikoog
26 feb 1644 MARSWAL, Pieter Jacobs                           zv Jacob Pieters Mar
04 jan 1627 METSMA, Wijtse Ennes        biersteker     Oldeboorn
14 jan 1592 MEIJBORGH, Hans - van
30 mrt 1765 MEIER, Jan -
08 nov 1628 MEIJER, Jurien -          mr metselaar    Boeckenberck    leggende tegen Zwitsnd
09 feb 1754 MELLEMA, Jacob Tjeerdts                 Nes
25 mrt 1576 MELLEMA, Jan Jacobs                             RK
05 feb 1596 MELLEMA, Lieuwe Minnes
09 feb 1754 MELLEMA, Tjeerd Jacobs                 Hallum       zv Jacob Tjeerdts Mea
27 aug 1662 MELLINGA, Isbrant Meinerts               Holwerd
27 aug 1662 MELLINGA, Meinert Isbrants                         NB
23 okt 1762 METS, Lourens -                     Menaldum
07 feb 1596 MEULEN, Hendrik Sanders van
31 mei 1738 MEULEN, Pope - van der                 Bolsward
10 aug 1681 MEWERT, Matheas - van                  Deventer
14 jan 1592 MINNEMA, Ritske -
06 feb 1668 MOEDT, Robert Andries        mr leertouwer    Leeuwarden
17 nov 1632 MOL, Henricus - de         dr         Leeuwarden
01 dec 1792 MOLEN, Jan Johannes van der               Wildervank
27 dec 1611 MOLLENAER, Pieter -         bakker
01 okt 1688 MOLENSCHOT, Johan - van       kapitein                incl. zijn kinderen
28 apr 1618 MONSMA, Eccius -          mr post. fisc.             Ferwerd; van desen ghte
29 mei 1652 MONSMA, Petrus Rombertus      not. publ.     Blija
06 feb 1668 MOSELIJN, Isac -                    Leeuwarden
14 nov 1767 MULLER, Adam -                     Holtrop
                                            GEMEENTE  D O K K U M  FAF/VAF
Tabel 1: BURGERBOEK D O K K U M, Personen met Familienaam, periode 1574 - 1798,               blad 13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        M (Vervolg)
11 dec 1781 MULLER, Andreas -                    Dokkum
03 mrt 1760 MULLER, Harmen Jansen                  Emden
10 mei 1783 MULLER, Hendericus -        mr         Dokkum
03 nov 1652 MUNNECKEHUYS, Tierck Harmens    apotheker      Ferwerd
18 sep 1652 MUIJRER, Harmen Jacobs       mr schooldienaar  Leeuwarden
18 sep 1652 MUIJRER, Jacob Harmens                           zv Harmen Jacobs Muijren

        N
08 okt 1727 NAGELMAN, Jan -                     Lingen       uit het graafschap Lingen
14 jun 1796 NAGELMAN, Jan Hendrik                  Mettingen      in t' graafschap Lingen
23 apr 1796 NAGEL, Lyckle - van der                 Workum
28 aug 1771 NAUTA, Bavius -                     Leeuwarden
14 dec 1715 NAUTA, Harmen Simens                  Leeuwarden
14 mei 1673 NEDERHOF, Gerrijt -         mr Chirurgijn    Amsterdam
13 dec 1651 NIJENHUIJS, Piecke Fockes                Hiaure
12 nov 1768 NIJMAN, Coenraad -                   Marborg
28 jun 1701 NOTEBOOM, Hermannus -                  Utrecht
28 dec 1644 NUYS, Isaack Isaacks van                Amsterdam

        O
05 mrt 1736 OUDERMAN, Cornelis -                  Appingedam
03 dec 1757 ONNEN, Albert -           schipper      Juist
30 nov 1757 ONNEN, Ulrich -           schipper      Juist
12 aug 1672 ONPARLE, Hans Jarigs                  Rambargh      in de Palts
07 nov 1622 OOSTEN, Jacob - Canter-van-     not. publ.     Kuinder
19 mei 1792 OOSTERBAAN, Klaas Hilles                Nijkerk
16 mei 1750 ORANJE, Tiebbe Gerbens                 Leek

        P
03 okt 1760 PAESENS, Jacob Jans                   Paesens
06 feb 1779 PEEL, Leonardus -                    Ieperen
12 sep 1711 PENTERMAN, Adriaan -        dr
08 jul 1713 PESTROM?, Auke Hendriks                 Ferwerd
12 feb 1704 PIVE, Pijter -                     Coutence, Fr    in Normandie
18 feb 1788 PLANTINGA, Melle Johannes                Murmerwoude
14 nov 1767 PLANTINUS, Doede Rienks                 Dokkum
26 jan 1782 PLANTINUS, Sijmon -                   Dokkum
29 mrt 1669 PLASBERG, Adam - van                  Leeuwarden
23 dec 1775 PLOEG, Feijko - van der                 Franeker
03 apr 1773 PLOEGSMA, Tjiepke -                   Dokkum
08 jan 1599 POOL, Hendrik -           kistemaker
30 sep 1678 POPPINGA, Sibren Tiaerds                Franeker
30 jun 1736 POSTHUMUS, Harmanus -                  Leeuwarden
08 dec 1792 POSTHUMUS, Jan Jellis                  Duurswoude
21 aug 1751 POSTMUS, Johannes -         lintwever      Bolsward
17 sep 1757 POSTUMUS, Claas -          apotheker      Holwerd
02 jan 1696 POSMA, Johannes -          fiscaal DAN     Dokkum
05 apr 1699 POSMA, Johannes -          Adv fiscaal DAN   Dokkum
02 mei 1759 POSTMA, Tiepke Tiepkes                 Kollum
20 mei 1797 POTGIETER, Johannes -                  Zwolle
22 apr 1661 POTTER, Sioert Sioerts                           
26 okt 1756 POUTSMA, Abraham -         proc. post.     Gorredijk
17 feb 1786 POUTSMA, Arnold Mathijs van               Rinsumageest
15 mei 1686 PREAU, Francois Benoist                 Nivelle
27 sep 1659 PROVANA, Jacob -                    Workum

                                            GEMEENTE  D O K K U M  FAF/VAF
Tabel 1: BURGERBOEK D O K K U M, Personen met Familienaam, periode 1574 - 1798,               blad 14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        R
06 jun 1767 RAAD, Coenraad -                    Swamendingen    in 't canton Surich
28 nov 1674 RADCAMP, Hendrick -                   Groningen
09 nov 1631 RAARD, Scipio -           proc. post.     Raard        bij Leeuwarden
05 mrt 1647 RADBODUS, Nicolaus -        dr         Holwerd
29 jun 1681 RAEDELINGH, Adolph Hendrich               Bremen
06 nov 1628 RAPENBURGH, Arnoldus -       proc. post.     Oudewater      in Holland
15 dec 1638 RAS, Ernestus -           dr Medicinae    Leeuwarden
29 jul 1668 RAEVEN, Daniel -                    Groningen
29 jul 1668 RAEUEN, Daniel -                    Groningen
28 nov 1674 REDDINGH, Jan -           snijder
08 jan 1757 REDOLFS, Hendrik -         schipper      Norden       broer van Reijnder Rfs
08 jan 1757 REDOLFS, Reijnder -         schipper      Norden       broer van Hendrik Res
10 mei 1687 REIJDAMA, Mathaeus Claesen               Schiermonnikoog
13 mei 1797 REITZ, Hendrik -                    Hoogh Zollums?   NB
15 mei 1744 RHEENEN, Daniel Theunis van                         zv Theunis van Rheen
15 mei 1744 RHEENEN, Theunis - van                 Dokkum
16 mrt 1715 REVEL, Fraans -
05 dec 1705 REVIUS, Arnoldus -                   Makkum
07 mei 1672 REVIUS, Wijbrandus -                  Holwerd
27 mei 1681 RIJDEL, Jacob -                     Pruisen       nihil, is bankroet geld
27 jul 1577 RIJCHERT, Willem -                             RK
19 apr 1578 RIJPELMONDE, Pieter -
01 mei 1669 RIPEMA, Bernardus -         controleur     Ee
31 mrt 1669 RIPEMA, Buwe -                     Ee
08 jun 1717 RIJPAMA, Duyrd -                    Dokkum
16 jun 1787 RIJPMA, Hillebrand Pijtters               Marsum
06 jun 1716 RIJPEMA, Pijter -
08 mei 1658 RIJPEMA, Ritske - van
31 mei 1788 RIJPSTRA, Tjeerd Laases                 Menaldum
19 jul 1662 RIJSWIJCK, Hendrik -                  Kampen
09 okt 1677 RIP, Abram - van                              NB
27 mrt 1673 RIPPERS, Jan Jans                    Wezel
29 jun 1743 RIJPERDA, Folkert Sioerdts                         Brantgum; DG
24 dec 1740 RISPENS, Johannes -                   Metslawier
12 nov 1690 RYTSINGA, Claas Barthold                Leeuwarden
05 apr 1669 RODE, Dirk Jacobs                              NB
05 apr 1669 RODE, Jacob Pieters
05 apr 1669 RODE, Pieter Jacobs         molenaar
31 dec 1617 RODENBURGH, Hans - van
18 okt 1628 RODINGENUS, Johannes -                 Hoorn
23 mei 1720 ROC, Jan Reinders
02 feb 1754 RONDA, Douwe Sijmens                  Leeuwarden
02 jan 1624 ROO, Brandt -            snijder       Dokkum
30 sep 1644 ROO, Dirk -             gewezen Kapitein  Warstermolen, od  NB
23 mei 1720 ROO, Jan Reinders                    Ameland
17 sep 1707 ROORDA, Douwe Feijo van                 Leeuwarden
13 mei 1690 ROORDA, Pijter -                    Bolsward
07 aug 1734 ROOS, Hero - de                     Groningen
07 aug 1734 ROOS, Jan Heeres de                             zv Hero de Roos
19 apr 1763 ROOS, Willem Johannes de
07 aug 1734 ROOS, Wijke Heeres de                            zv Hero de Roos
05 jan 1581 ROSCKAM, Jan Jansen                             Doedmoersswager
28 dec 1621 ROUCKEMA, Sijt -          mr schoenmaker   Buitenpost
14 nov 1643 REIES, Pieter -                     Leeuwarden
01 aug 1694 RUBEN, Gregorius -
16 dec 1702 RUDIGER, Hector -                    Leeuwarden
                                            GEMEENTE  D O K K U M  FAF/VAF
Tabel 1: BURGERBOEK D O K K U M, Personen met Familienaam, periode 1574 - 1798,               blad 15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        R (Vervolg)
16 dec 1702 RUDIGER, Lenart -                              NB
23 jun 1753 RUIJMAN, Pijtter -                   Weversvliet     op de Steur onder DK
30 jul 1763 RUITER, Tjerk Claasen        schipper      Schiermonnikoog
26 dec 1640 RUES, Jan Hendriks de                  Amsterdam

        S
21 mrt 1767 SAAGMANS, Hans -                    Sneek
26 aug 1786 SALEN, Andrijs - van                  Oosterwitwert
14 mei 1706 SAPMA, Rintie -                     Burum
10 feb 1692 SEECCAMA, Jacobus -                   Groninger
03 mrt 1694 SAVIS, Johannis -                    Sneek
15 aug 1707 SANDEREN, Willem Frederik de              Leeuwarden
07 aug 1734 SANSTRA, Hendrijk -                   Dokkum
12 feb 1696 SANSTRA, Lammert Henrix
07 aug 1734 SANSTRA, Lammert Hendrikx                          zv Hendrik Sanstra
05 apr 1669 SANTAMA, Isac Pieters
11 jan 1606 SARTORIUS, Jacob -         mr
16 apr 1668 SCHEVOLA, Johannes -        dr medicinae    Workum
16 apr 1668 SCHEVOLA, Julius Johannes                          NB
13 jan 1798 SCHAAFSMA, Alle -                    Wanswerd
22 jun 1743 SCHEERHAGEN, Dirk -
30 jun 1668 SCHEFFER, Simen Hendriks                          NB
30 jun 1668 SCHEFFER, Hendrik Simens      slotmaker      Winschoten
14 apr 1759 SCHELTINGA, Allert -        koopman       Harlingen      DG
14 apr 1671 SCHELTINGA, Gerlacus -       procureur      Dokkum
25 okt 1794 SCHELWALD, Petrus Jacobus      med dr       Enkhuizen
10 jun 1741 SCHEERINGA, Hendrik Foekes               Burum
04 mei 1765 SCHIERINGA, Gerhardus -                 Anjum
26 mrt 1679 SCHICK, Petrus -          dr adv HvF     Franeker
14 jan 1592 SCHILHOORN, Zacharias -
05 mei 1762 SCHIPPER, Jurjen Hendriks
08 okt 1740 SCHOE, Josias -                     Vlissingen
18 feb 1681 SCHODT, Johan -                     Wesel        NB
27 dec 1755 SCHUIL, Philippus -                   Groningen
26 mei 1731 SCHUILENBURG, Ate Jans                 Kollum
26 mei 1731 SCHUILENBURG, Gerrit Ates                          zv Ate Jans Schuilen
26 mei 1731 SCHUILENBURG, Johannes Ates                         zv Ate Jans Schuilen
26 mei 1731 SCHUILENBURG, Jan Ates                           zv Ate Jans Schuilen
03 nov 1759 SCHUTS, Joostinus -                   Delfzijl
14 jun 1669 ZELDENAER, Hans Hansen       schoenmaker     Joure
13 feb 1664 SEUR, Harmen -                     Askendorp
22 jun 1793 ZIJLSTRA, Garrelt -                   Visquert      in Oost Friesland
18 jun 1735 ZIJLSTRA, Wijbe -                    Minnertsga
03 jun 1730 SINDEREN, Hotze - van                  Beetsterzwaag
31 jan 1749 SJORDEMA, Eilardus -                  Kollum       zijn kinderen inbegr
04 aug 1781 SLEEMAN, Eelke -                    Leeuwarden
02 okt 1696 SLIM, Jan Jansen                    Harlingen
16 apr 1791 SLOOT, Jacobus Willems vdr               Deventer
28 jun 1786 SLOOTEN, Fedde Jan - van      dr JUD en adv HvF
21 dec 1776 SLOTERDIJK, Sijmon - van      koopman
16 mei 1679 SLUYTERMAN, Gerrijt -                  Deventer
13 jan 1677 SMEDINGH, Gerlof Eebes                 Amsterdam
03 aug 1714 SMINIA, Hessel - van                  Leeuwarden
06 jan 1606 SNEBERGER, Arent Fransen                Leeuwarden
12 feb 1668 SNIP, Frans Folkerts                  Joure
10 mrt 1770 SNORREBERGER, Hendrik -                 Zurich
                                            GEMEENTE  D O K K U M  FAF/VAF
Tabel 1: BURGERBOEK D O K K U M, Personen met Familienaam, periode 1574 - 1798,               blad 16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        S (Vervolg)
15 jan 1762 SONDERDIJK, Jurjen -                  Mettingen
21 dec 1776 SOVELE, Eelke -                     Kollum
05 jun 1601 SPRONGH, Sieurdt -         convoymeester
02 aug 1783 STACHOUWER, Coppen Lammert               Schiermonnikoog   geboren 7 aug. 1726.
09 jun 1740 STAL, Beern -                      Lingen       t graafschap Lingen
20 mrt 1660 STANGERUS, Johannes -                  Dokkum
19 mei 1691 STANJA, Majerus -                    Ee
26 apr 1652 STANGIA, Wijgerus Nicolaius     dr Medicinae    Kollum
01 jul 1730 STEEGH, Jan - ter
01 jul 1730 STEEGH, Johannes - ter                           zv Jan ter Steegh
31 jul 1751 STEENHUIJS, Dirk Sickes                 Loppersum
09 dec 1786 STEENSMA, Lolle -          dr med.       Bolsward      Bolswarder Nieuwland
08 sep 1577 STEENWIJCK, Jacobus Jans
15 feb 1770 STELWAGEN, Leendert -                  Holwerd
10 feb 1770 STENER, Samuel -                    Bern        t canton Bern
15 jan 1669 STINSTRA, Djurre Cornelis                Dokkum
14 dec 1684 STICKART, Jurjen -                   Bremen
15 jul 1732 STINS, Willem Willems                  Weelde       in Munsterland
24 mrt 1690 STOECKWIS, Jurien Jan                  Osenbrugge
21 mrt 1767 STOETE, Johannes -                   Paterborn
09 dec 1784 STOIT, Roeloff -                    Oldehove
04 dec 1733 STOLTE, Andre -                               zv Hendrik Stolte
04 dec 1733 STOLTE, Hendrik -
04 dec 1733 STOLTE, Lammert -                              zv Hendrik Stolte
17 jun 1582 STRUIS, Hendrik -
12 mei 1714 ZUIDEMA, Pijter -
16 mei 1750 SUIDEMA, Steffen -                   Scheemda
19 mei 1792 SUIDERBAAN, Johannes Gerbens              Grouw
22 apr 1661 SUYDERBAEN, Lolke Jansen                          
05 jul 1697 SUIJTINGH, Harmen Harmens                Hede        in Munsterland
02 jun 1753 SUIJREN, Johannes -         snijder       Maastricht
05 okt 1795 SUUREN, Roelof -                    Winterberg     in Keulsland
06 okt 1714 SUURMAN, Gerardus -
15 mei 1728 SWART, Rienk -                     Nijkerk       DG

        T
18 aug 1742 TAAN, Johannes -
03 mei 1699 TADEMA, Gerrick Gerrits                 Burum
02 jun 1787 TALSMA, Jacobus Nicolaus                Leeuwarden
12 jun 1655 TAMSSEN, Hendricus Adriani     rector       Groningen      Dokkum; geroijeerd
21 dec 1613 TANIA, Pier Johannes        wijnheer      Berlikum
21 dec 1641 TEECKLENBURG, Jan -
26 nov 1779 TEITSMA, Jouke Keimpes                 Leeuwarden
19 jan 1787 THEKEN, Bavius Renici van                Leeuwarden
01 mrt 1690 TIDDINGA, Casper -
08 apr 1636 TIJLMANS, Thijs -                    Kempen
12 mei 1759 TIEPELS, Christiaan -                  Namen
30 jun 1742 TONNEMA, Sijtse -                    Leeuwarden
02 okt 1728 TOORNS, Markus -                    Weerelte      in Munsterland
06 dec 1704 TRAAN, Jan -                                zv Jan Traan
06 dec 1704 TRAAN, Jan -                      Linburg       uit het land van Linh
28 okt 1741 THUIJNEN, Valerius - van      dr med.       Dokkum
16 feb 1661 TUIJNEN, Johannes - van       not. publ.               en Proc. Post.

        U
05 jul 1703 UMA, Arnoldus -                     Steenwijk
                                            GEMEENTE  D O K K U M  FAF/VAF
Tabel 1: BURGERBOEK D O K K U M, Personen met Familienaam, periode 1574 - 1798,               blad 17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        U (Vervolg)
06 mei 1625 UNIA, Jan Clasen                    Kollum
23 dec 1645 UNIA, Wilhelmus -          not. publ.     Leeuwarden
10 jul 1773 URHAAN, Jan-Fredrick -                 Beerstad

        W
15 nov 1643 WALWIJCK, Jacob Clasen                 Rinsumageest
29 mei 1790 WALING, Jan Joost                    Winterberg     NB
26 mei 1736 WALTINGA, Christiaan -                 Leeuwarden
30 nov 1782 WARBORLING, Machiel -                  Linnich
17 dec 1583 WARENDORP, Jan -
20 dec 1619 WARENDORP, Jan Jansen                  Kollum
10 mei 1698 WARNINCK, Daniel -                   Sas van Gent
15 mei 1722 WASSENAAR, Sijmon Coerts                Leeuwarden
10 jan 1599 WEDERSPAN, Jan Jansen
29 okt 1628 WEDERSPAN, Tiaart -                   Dokkum
06 jan 1690 WEETBOSCH, Dedert Clasen                Bentheim?      graafschap Bentum
07 dec 1782 WEILAND, Auke -                     Dokkum
30 sep 1705 WEIJLS, Jan -                      Egelant
28 mrt 1767 WENDELAAR, Ewert -         not publ      Ferwerd
29 dec 1665 WENDELAER, Evert Freerks      lijnslager     Boertange
28 nov 1674 WENDELAER, Hans Jurien                           Gerts; uit Saxenland
12 jun 1669 WENDELAER, Jan Freerks                 Bourtange
29 dec 1665 WENDELAER, Toenis Everts                          NB
27 nov 1646 WENT, Andries -           mr chirurgijn    Holwerd
26 dec 1640 WEND, Andries Hans                   Holwerd
21 mei 1656 WENTH, Eijse Hanses         chirurgijn     Kollum
17 nov 1632 WENT, Hans -            mr         Straelsont
27 aug 1688 WERVEN, Teunis Coerts van                Uyterwolde     in Gelderland
02 nov 1743 WESLINGH, Freerk -                   Wetring       in Munsterland
23 mrt 1680 WESTERMAN, Ruirt -         Gerechtsbode              van deze stad
28 jun 1689 WICHMAN, Johannes -                   Dokkum
25 nov 1618 WYCKEL, Anne Hans van        konvoijmeester   Wyckel
30 sep 1705 WIELS, Jan -                      Egelant
05 feb 1697 WIJNANT, Dirck -                    Groningen
04 aug 1781 WIJNGAARDEN, Age Cornelis                Leeuwarden
31 mei 1738 WIJNIA, Claas Botes                   Hantum
04 nov 1664 WIERDTSMA, Dirk Pieters                 Hallum
14 mei 1700 WIERSMA, Hessel -                    Leeuwarden
13 nov 1672 WIERSMA, Johannes -                   Leeuwarden
14 mei 1700 WIERSMA, Johannis Theodor                          NB
27 mrt 1790 WIEST, Christiaen -                   Frikhoven      NB
07 okt 1720 WIGCHENHORN, Jan Harmens                          Welbergen; in Munsterland
08 jun 1649 WISMA, Sabinus -                    Leeuwarden
22 mrt 1758 WIT, Gerrijt Feijken de       schipper      Borkum
02 apr 1757 WITZEN, Anthonij Pijtter                Amsterdam
07 mei 1667 WOBMA, Eelke Jans          harthouwer     Weidum
21 jan 1702 WOLBERGEN, Aldert -                   Huije
18 jun 1735 WOODMANS, Harmen -                ije
18 jun 1735 WOODMANS, Harmen -                             zv Johannes Woodmans
18 jun 1735 WOODMANS, Johannes -                  Franeker
.pa
.PO10
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF     
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 18 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        ABE
25 apr 1760 ABE GREELTS                       Staveren                      
                                                            
        ABEL
10 dec 1583 ABEL GIJSES             ijzerkramer                              
05 apr 1669 ABEL JANSEN             breider                                
28 jul 1709 ABLE JOHANNIS                      Drachten      Noorderdrachten        
25 aug 1602 ABBEL CLASEN            mr         Rijp, de      in Embderlandt         
31 dec 1646 ABELUS SIBOLDUS ATTEMA                           NB               
                                                            
        ABRAHAM
11 mrt 1680 ABRAHAMUS - ACCRONIUS                            Leeuwarden; monsr.       
26 okt 1756 ABRAHAM - POUTSMA          proc. post.     Gorredijk                     
09 okt 1677 ABRAM - VAN RIP                               NB               
28 dec 1639 ABRAHAM AERTSEN                     Haarlem                      
15 dec 1656 ABRAHAM AUKES            scheepstimmerman  Kommerzijl                     
27 dec 1630 ABRAHAM JANS                      Franeker                      
08 jun 1639 ABRAHAM JANS                      Franeker      had zijn burgerschap verwoond 
20 dec 1642 ABRAHAM JANS GROENEWOLT       klerk v/d secr.   Groningen                     
25 jun 1618 ABRAHAM CLASEN           grootschipper    Hamburg                      
28 sep 1793 ABRAHAM CORNELIS BAITSMA                Groningen                     
29 nov 1619 ABRAHAM WILLEMS           schilderaer     Germerzijl                     
                                                            
        ADAM
14 nov 1767 ADAM - MULLER                      Holtrop                      
29 mrt 1669 ADAM - VAN PLASBERG                   Leeuwarden                     
10 mei 1727 ADAM JANS DUPON                               zv Jan Dupon          
                                                            
        ADOLF
19 mrt 1718 ADOLFF - DE BARON                              zv Philander de Baron     
29 jun 1681 ADOLPH HENDRICH RAEDELINGH               Bremen                       
                                                            
        ADSER
07 jul 1618 ADSERT RENGERS           mr bakker      Oudezijl      bij Dokkum           
                                                            
        AGE
19 nov 1661 AGGE GERRIJTS BRUINNIA                 Sexbierum                     
09 jul 1697 AEGE JACOBS                                 zv Jacob Aeges         
19 mei 1686 AGGE JELTIS                       Workum                       
04 aug 1781 AGE CORNELIS WIJNGAARDEN                Leeuwarden                     
30 dec 1654 AGGE MARTENS                      Harlingen                     
19 mrt 1576 AGGE PIERS                                 RK               
28 dec 1644 AGGE SIJTSES                      Harlingen                     
24 nov 1646 AGGE SIKKES                       Driesum                      
07 mei 1707 AGE WIJBES                       Makkum                       
                                                            
        AGGEUS
13 mei 1689 AGPHEUS - PHIFRON          dr medici      Harlingen                     
                                                            
        AISE
21 sep 1618 AIJSSE TEUNIS            schipper                Tolbert; NB          
                                                            
        ALBERT
22 jul 1752 ALBERTUS - AENNAE                    Dokkum                       
21 mrt 1767 ALBERT - VAN LOO                    Leeuwarden                     
03 dec 1757 ALBERT - ONNEN           schipper      Juist                       
22 sep 1646 ABBERT ANDRIES                     Morra                       
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 19 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        ALBERT (Vervolg)
30 jun 1753 ALBERT AUKES                      Roordahuizen                    
25 nov 1629 ALBERT DIRKS            turfdrager     Wolfenbuttel    in 't van Brunswich      
29 jul 1783 ALBERT DIRKS VISSCHER                  Aalsum                       
04 jan 1627 ALBERT DOUWES                                zv Douwe Douwes        
13 jul 1782 ALBERT AEDES                      Kollumerzwaag                   
08 jan 1663 ALBERT FOLKERTS                     Surhuisterveen                   
04 jan 1606 ALBERT GAICKES                     Esens                       
27 sep 1625 ALBERT HABSES            bakker       Dokkum                       
07 jan 1606 ALBERT HENDRIKS           kistemaker     Burum                       
12 mrt 1668 ALBERT EETES                      Visvliet                      
06 okt 1606 ALBERT JACOBS                      Humsterland                    
24 nov 1582 ALBERT JELLES            bakker                                 
04 aug 1582 ALBERT CLAES            lotmaker                                
20 dec 1643 ALBERT CLASEN                                NB               
29 dec 1685 ALBERT ROBERTS                     Dokkum                       
11 nov 1627 ALBERT SCHELTES                     Hantumhuizen                    
18 dec 1644 ALBERT SIJBRENS                     Oudega                       
05 jan 1587 ALBERT TIAARDS           mr chirurgijn    Leeuwarden                     
17 nov 1632 ALBERT WIJBES                      Nijkerk                      
                                                            
        ALEF
22 dec 1643 ALEF ANNES             gortmaker                               
29 dec 1645 ALEF SAKES             kwartiermeester             NB               
                                                            
        ALKE
08 jan 1585 ALCKE HESSELS                                               
                                                            
        ALLE
13 jan 1798 ALLE - SCHAAFSMA                    Wanswerd                      
01 mei 1779 ALLE DIRKS                       Garijp                       
04 jan 1606 AELE OENTSES            schipper      Marrum                       
12 jun 1582 ALE PIETERS                                                
17 aug 1765 ALE RIENKS                       Hiaure                       
10 sep 1700 ALLE SICKES                       Beetsterzwaag    DG               
28 apr 1618 ALE SWEGERS             brouwer       Grijpskerk                     
26 mei 1792 ALLE TJERKS                       Murmerwoude                    
23 dec 1650 ALE TIETSES             bezummaker     Garijp                       
24 jul 1759 ALLE WILLEMS            schipper      Groningen                     
                                                            
        ALLERT
14 apr 1759 ALLERT - SCHELTINGA         koopman       Harlingen      DG               
21 jan 1702 ALDERT - WOLBERGEN                   Huije                       
25 jul 1750 ALLERT ALLERTS                     Anjum                       
20 dec 1642 ALLERT JOCHUMS           bakker       Humsterland                    
12 nov 1678 ALLERT LIEUPPES                     Leeuwarden     Nijeulandt           
03 mrt 1750 ALDERT TIETES                                zv Tiete Alderts        
                                                            
        AMBROSIUS
03 mrt 1781 AMBROSIUS - JANSMA                   Leeuwarden                     
19 jan 1592 AMBROSIUS FOLCKERTS         pottebakker                              
                                                            
        AME
22 feb 1593 AMELINGH JANS                                               
                                                            
        AMERENS
09 okt 1773 AMARENTIA ARJENS DE JONG                          NB               
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 20 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        ANDELE
04 jan 1609 ANLE RIEURDS            schipper      Dronrijp      op het veer naar Leeuwarden  
22 dec 1623 ANLE SIEURDS            timmerman      Westergeest                    
                                                            
        ANDRIES
19 okt 1737 ANDRIJS - ANTHONIJ                   Stanterbuinen    dicht bij Rotterdam      
26 mrt 1718 ANDRIES - BOEDE                               Lingen; t graafschap Lingen  
10 aug 1693 ANDRIES - DOOREMA                    Dokkum                       
28 jun 1682 ANDREAS - JELMERSMA                   Nijkerk                      
26 sep 1682 ANDRIES - CLOCK           chirurgijn     Leeuwarden                     
11 dec 1781 ANDREAS - MULLER                    Dokkum                       
26 aug 1786 ANDRIJS - VAN SALEN                   Oosterwitwert                   
04 dec 1733 ANDRE - STOLTE                               zv Hendrik Stolte       
27 nov 1646 ANDRIES - WENT           mr chirurgijn    Holwerd                      
15 feb 1636 ANDRIES ANDRIES                     Sneek                       
15 sep 1670 ANDRIES BAUKES                               NB               
07 okt 1693 ANDRIES DOUWES                     Dokkum                       
23 jul 1696 ANDRIES EELCKES                                              
04 sep 1673 ANDRIES ELIASER                     Amsterdam                     
26 dec 1640 ANDRIES HANS WEND                    Holwerd                      
10 jan 1599 ANDRIES JANSEN           wielmaker                               
22 dec 1683 ANDRIES JANS            brouwersgezel    Hantumhuizen                    
31 okt 1761 ANDRIJS JANS                      Goutum                       
30 sep 1691 ANDRIES JORIJTS                     Bildt, het     stadstrompetter v Dokkum    
08 feb 1578 ANDRIES CLAESZ                                               
05 mei 1693 ANDRIES CLASS                      Oostrum                      
09 dec 1718 ANDRIJS MEWIS                                zv Mewis Andrijs        
25 mei 1782 ANDRIJS OEDSES                     Veenwouden                     
07 apr 1664 ANDRIES REIJNERS                              zv Reijner Harmens       
28 dec 1644 ANDRIJS SIPKES           schipper      Hardegarijp     Harlinger schipper       
13 mei 1689 ANDRIES TIALLINGS                    Franeker                      
11 mei 1694 ANDRIES TIEPCKES HILLEMA                                          
                                                            
        ANNE
25 mei 1771 ANNE - VERHOEK                     Dokkum                       
19 mrt 1681 ANNE EELKES             brouwer       Metslawier                     
21 dec 1614 ANNE GERBENS            lakenbereider    Boornbergum                    
11 mei 1674 ANNE GERBENS                      Hantumhuizen                    
09 nov 1683 ANNE GERRITS                                2 jr, zv Gerrit Harmens    
25 nov 1618 ANNE HANS VAN WYCKEL        konvoijmeester   Wyckel                       
12 mei 1692 ANNE HARMENS            mr koperslager   Oldeboorn      DG               
06 mei 1775 ANNE HENNES                       Rottevalle                     
08 nov 1622 ANNE JELLES             koemelker      Winsum       ende sleper          
02 jun 1663 ANANIAS CORNELIS VDER MEER     dr medicinae    Leiden                       
23 nov 1622 ANNE OLPHERTS            schipper      Goutum       Leeuwarder schipper      
08 okt 1625 ANNE PIETERS                      Dokkum                       
08 sep 1684 ANNE REIJNERTS                     Welsryp                      
02 sep 1644 ANNE RITSKES                      Dokkum                       
15 jul 1762 ANNE SIJBOUTS                      Workum                       
12 feb 1749 ANNE SIJMONS                      Jelsum                       
17 mrt 1714 ANNE SIJPTS                                                
                                                            
        ANSKE
29 jan 1596 ANSKE LIEUWES                                               
27 mrt 1672 ANSKE MINNES                      Lutjelollum                    
                                                            

                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 21 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        ANTJE
27 dec 1650 ANNE GERCKS                                 zoon van Gerck Annes      
03 nov 1759 ANNA PIJTTERS DE FRIES                           dv Pijtter Jacobs de Fries   
29 jan 1752 ANTIE WILLEMS                                NB               
                                                            
        AREND
12 dec 1660 ARENT - BECKER           mr schoenmaker   Meurs                       
12 dec 1660 AERNT - BECKER                               zv Arent Becker        
31 mrt 1680 AERNDT - BURMAN                     Bremen                       
20 okt 1582 ARENT BAUKES                                                
08 nov 1622 ARENT BAUKES                      Pieterzijl                     
10 jan 1667 AERNT EERNSTES                     Bremen       t Sticht Bremen        
06 jan 1606 ARENT FRANSEN SNEBERGER                 Leeuwarden                     
14 aug 1586 ARENT HARMENS            bakker                                 
30 okt 1620 ARENT HARMENS            mr schoenmaker   Meurs                       
15 nov 1643 ARENT HENDRIKS           scheepstimmerman  Sneek                       
27 aug 1756 ARENT HENDRIKS                     Kollumerzwaag                   
05 mei 1764 AARENT HENDRIKS VDR LEIJ                Oude Leije                     
02 jun 1787 ARENT YNSES                       Wetsens                      
06 jan 1606 AENE JAKLES             koopman       Dokkum                       
07 feb 1579 ARENT JANS             schipper                                
14 jan 1609 ARENT JANSEN                                                
22 jan 1686 ARENT JANSEN VAN TER HEIJDE               Rijnbergh                     
26 jun 1683 ARENT GIJLES                      Tienen                       
07 feb 1579 ARENT GEORGIUS           brouwer                                
08 jan 1606 ARENT CORNELIS           schoenmaker     Bolsward                      
13 mei 1670 AREND CORNELIS                                               
21 sep 1618 ANE SIJBOLTS            schipper      Winsum                       
07 jan 1609 ARENT SEGERS                                zv Seger Jansen        
09 mei 1744 AARENT TIEERDTS           mr schoenmaker   Metslawier                     
                                                            
        ARJEN
12 sep 1711 ADRIAAN - PENTERMAN         dr                                   
15 mrt 1666 ARRIEN ARRIENS           schipper                op Bolsward          
16 jan 1712 ARRIEN EELKES                                               
29 jun 1618 ARRIEN GERRIJTS           mr kannegieter   Leeuwarden                     
24 jul 1745 ARJEN HENDRIKS                               Dokkum; NB           
08 jan 1606 ARIS JACOBS             hoedenmaker     Grijpskerk                     
25 jun 1618 ARRIEN JANSEN                      Abbekerk      in Noord Holland        
21 dec 1641 ARRIEN CORNELIS                     Annaparochie, St                  
22 jan 1592 ARIAEN MICHIELS           moltmaker                               
26 mei 1681 ARRIEN REIJNERS                     Anjum                       
15 jul 1713 ARRIEN SIJMENS                                               
27 mrt 1707 ARRIEN SIJTSES                     Bornwerderhuizen                  
27 mei 1730 ARJEN TJEERDS                      Lichtaard                     
14 jul 1725 ARRIEN WALINGS                                               
09 okt 1773 ARJEN WILLEMS DE JONG                  Metslawier                     
                                                            
        ATE
15 mrt 1689 AETE BARTELS            mr bakker      Dokkum                       
10 dec 1583 ATTE BRUCHTS            mr                                   
05 feb 1596 ATE DOUWES                                                 
21 mrt 1767 ATE FEDDIS                       Bergum                       
27 apr 1618 ATZE HARMENS            wagenmaker     Wierum                       
02 okt 1790 AATE HEERTIES DE HAAN                  Kollum                       
07 feb 1579 ATE JANS                                                  
05 nov 1631 ATE JANSEN                       Ternaard                      
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 22 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        ATE (Vervolg)
26 mei 1731 ATE JANS SCHUILENBURG                  Kollum                       
30 sep 1746 AATE CARSTEN                      Dokkum                       
22 mrt 1616 ATE REIJNS             bakker       Edens        bij Franeker          
18 mrt 1698 AETE SIOLLES                      Metslawier                     
31 mei 1578 AETHE SIOUCKES                                               
05 feb 1579 ATE SIOUCKES                                                
                                                            
        AUGUSTINUS
07 mei 1672 AUGUSTINUS - VERBEEK        kassier       Sneek        Dokkum; NB           
28 okt 1758 AUGUSTINUS ALDERTS         schipper      Borkum                       
22 feb 1593 AUGUSTINUS JEMMES          schoenmaker                              
                                                            
        AUKE
07 dec 1782 AUKE - WEILAND                     Dokkum                       
10 dec 1583 AUCKE BAUCKES            mesmaker                                
20 feb 1593 AUCKE BOTES             schoenmaker                              
17 mei 1679 AUCKE EECKIS            mr kuiper      Bergum                       
05 mei 1764 AUKE ENNES HOPPERUS                   Kollumerzwaag                   
14 mei 1707 AUKE FRANSENS                      Metslawier                     
26 dec 1640 AUKE HENDRIKS                      Leeuwarden                     
18 nov 1656 AUKE HENDRIKS                                zv Hendrik Feijkes       
08 jul 1713 AUKE HENDRIKS PESTROM?                 Ferwerd                      
04 dec 1733 AUCKE HENDRIX                      Anjum                       
27 apr 1649 AUKE JANS                                  NB               
25 mei 1720 AUKE JANS                        Kollum                       
28 jun 1660 AUKE JOHANNES                      Dokkum                       
05 apr 1777 AUKE JOHANNES                      Kollum                       
08 nov 1622 AUKE LEUWES             schipper      Kornjum       Leeuwarder schipper      
15 nov 1620 AUKE MARTENS            bakker       Wirdum                       
31 mei 1738 AUCKE PIJTTERS HANJA                                            
14 jan 1592 AUCKE SEERPS                                                
13 aug 1687 AUCKE SIJTSES                      Oostrum       zv Sijtse Sioerts       
13 dec 1631 AUKE WABBES                       Grouw                       
28 jul 1792 AUKE WIJBRENS FABER                   Lioessens                     
                                                            
        AUWERT
14 feb 1579 AUT LIEUWES                                                
07 jan 1606 AUT SIPKES                       Kollum                       
                                                            
        BAAF
28 aug 1771 BAVIUS - NAUTA                     Leeuwarden                     
19 jan 1787 BAVIUS RENICI VAN THEKEN                Leeuwarden                     
                                                            
        BAARTE
26 jan 1691 BARDUS - DUIEF                               zv Jacob Bernardus Duief    
                                                            
        BALLING
16 dec 1688 BALLING JURIENS                               zv Jurien Ballings       
                                                            
        BARTELE
05 jan 1581 BARTEL -              mesmaker                                
09 jan 1606 BARTHOLOMEUS - D' HAEN                 Gent                        
02 jan 1624 BARTHOLOMEUS - VAN HEMERT      koopman       Harlingen                     
14 jan 1577 BARTEL HENDRICKS                              RK               
08 jan 1599 BARTEL HENDRIKS           bakker                                 
26 mei 1681 BARTEL HILLEBRANDS                             zv Hillebrand Harmens     
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 23 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        BARTELE (Vervolg)
30 mrt 1709 BARTEL HINDIRX                     Rijnsbergh                     
27 dec 1650 BARTEL JANSEN                      Munnekezijl                    
10 mrt 1658 BARTEL JOHANNES                     Metslawier                     
27 mrt 1651 BARTHOLOMAEUS CLAESSEN                 Bolsward                      
07 sep 1666 BARTEL MARTENS           grootschipper    Delfzijl                      
                                                            
        BARTOUT
20 feb 1593 BARTOLT ROELEFFS          brouwer                                
                                                            
        BASTIAAN
08 jan 1606 BASTIAAN - BROES          contrarolleur    Groningen                     
28 mei 1719 SEBASTIAAN - DURANT                                            
15 aug 1750 BASTIAAN KEIMPES                    Blija                       
                                                            
        BAUKE
15 sep 1670 BAUKE ANDRIES            scheepstimmerman  Leeuwarden                     
20 okt 1728 BAUKE DANIELS                                               
15 jun 1793 BAUKE EKKIS VAN DER ARK       mr schrijnwerker  Leeuwarden                     
19 apr 1578 BAUCKE FEIJES                                               
07 aug 1706 BAUKE GIJSES                      Kollum                       
02 mrt 1754 BAUKE HANSES                      Tietjerk      Sijbrandahuis; Oudzijl od S.  
17 feb 1601 BAUCKE JACOBS                                               
28 sep 1688 BOUKE JELLES                      Warga                       
25 jun 1740 BAUCKE CLAESES                                               
12 dec 1649 BAUKE MINNES                      Metslawier                     
18 okt 1679 BAUCKE PIJTERS                     Ee                         
22 apr 1661 BAUKE SIPPES                                                
25 jun 1618 BAUKE TAMMES            schipper      Holwerd       tussen Dokkum en Leeuwarden  
30 jun 1680 BAUCKE WIJTZES FABER                                            
                                                            
        BENEDIKTUS
14 apr 1671 BENDICTUS ANSKES          mr smid                                
12 dec 1649 BENEDICTUS BENEDICTI                                            
09 nov 1631 BENEDICTUS FOKKES          schipper      Lioessens      Kollumer schipper       
08 jun 1697 BENEDICTUS JENSES                    Dokkum                       
                                                            
        BENJAMIN
25 jul 1723 BENJAMIJN - BEKIUS                             NB               
25 jul 1723 BENJAMIJN - BEKIUS         controleur     Britsum       van de konvooien        
31 mei 1749 BENJAMIJN - BEKIUS         chirurgijn     Leiden                       
                                                            
        BEREND
24 nov 1770 BERNARDUS - HESSELIUS                  Edens                       
28 jan 1681 BAARENT - KETEL           kapitein      Diever                       
08 okt 1625 BEREND - CRABBE           mr chirurgijn    Farmsum       bij Delfzijl          
01 mei 1669 BERNARDUS - RIPEMA         controleur     Ee                         
09 jun 1740 BEERN - STAL                      Lingen       t graafschap Lingen      
03 apr 1699 BERENT ALBERTS                     Dokkum                       
25 sep 1702 BEERN DIRX                       Oenen        int graafschap Benthem     
30 jan 1583 BEREND ENGBERTS           schrijver                               
28 nov 1674 BEERNT ELTIES                                               
25 jun 1667 BEREND HENDRIKS                     Almelo                       
30 jun 1679 BARENT HENDRIX           molenaar      Wieringen                     
06 jan 1690 BEERNT HINDRIX BRUJNICH       mr linnenwever   Schutrup      graafschap Bentum       
06 mrt 1671 BEREND JACOBS            pottebakker     Harlingen                     
07 nov 1722 BEERN JACOBS                      Tienallum                     
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 24 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        BEREND (Vervolg)
04 aug 1582 BEREND JANS                                                
03 mrt 1694 BEERN JANSEN                                zv Jan Jansen         
27 apr 1696 BERENT JANS                       Wierum                       
28 jan 1713 BEERNT JANS                       Assen                       
29 sep 1669 BEREND JELLES                      Holwerd                      
17 jun 1786 BEERENT JURJEN HEEGER                  Mettingen      NB               
03 okt 1795 BEERNT JURJEN BECKER                  Mettingen      NB               
03 jun 1713 BEERNT NICOLAES                                              
22 mei 1717 BEERN MARTENS                                zv Marten Sijmens       
10 dec 1583 BEREND MINNES            waegener                                
16 mei 1664 BEERNT REMMERTS           molenaar      Niezijl                      
13 okt 1671 BEREND ROELOFS           mr snijder     Coevorden                     
10 sep 1672 BEREND SCHELTES                               NB               
11 dec 1583 BEREND SIUCKS            slachter                                
19 mrt 1684 BEERNT THEUNIS                     Dokkum                       
15 sep 1581 BERENDT THOMAS                                               
18 dec 1644 BEERNT ULCKES CRAB                   Akkerwoude                     
20 feb 1593 BEREND WARNERS           wever                                 
29 jan 1592 BERENDT WILLEMS                     Ameland                      
                                                            
        BIENSE
20 jan 1708 BENSUM - GRAMSBERGEN                  Groningen                     
                                                            
        BINNE
06 jul 1660 BENTE OETSES            schipper      Oosterwierum    Groninger schipper       
                                                            
        BINNERT
27 mrt 1672 BINNERT JANS                      Nijkerk                      
07 nov 1622 BINNARDT PIETERS          apotheker      Leeuwarden                     
17 dec 1621 BINNARDT ROMMERTS          mr smid       Anjum                       
                                                            
        BODE
30 mei 1739 BODES JACOBS                                zv Jacob Bodes         
                                                            
        BOELE
06 jan 1612 BOELE DIRXSEN                      Warga                       
26 dec 1640 BOELE GAUKES            bakker       Harlingen                     
14 jan 1769 BOELE HENDRIKS                     Wildervank                     
28 dec 1737 BOELE JACOBS                                zv Jacob Boeles        
                                                            
        BOIEN
17 dec 1621 BOIJE BONNES            herbergier     Eiderstee                     
23 mrt 1589 BOIJEN JACOBS                                               
17 jun 1741 BOIJE MARTENS            uurwerkmaker    Kollum                       
                                                            
        BOKKE
21 feb 1575 BOCKE BERENDS                                RK               
25 jun 1618 BOKKE DIRX             koemelker      Wester Nijkerk                   
09 jun 1668 BOKKE GERRITS            schoenmaker     Betterwirt                     
15 dec 1638 BOKKE GOSSES                      Ternaard                      
12 nov 1684 BOCKE HENDRIX                      Driesum                      
10 feb 1685 BOCKE SIJERX                                zv Sijerck Bockkes       
05 apr 1669 BOCKE WIJTSES            koemelker                               
20 dec 1638 BOKKE WORPS                       Oostrum                      
                                                            

                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 25 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        BONIFATIUS (Vervolg)
05 nov 1627 BONEFAES MEIJNTSES                   Betterwerd                     
30 dec 1654 BONEVAS MEIJNSES                    Betterwerd                     
                                                            
        BOTE
02 jul 1774 BOOTE - EEKHOFF                     Leeuwarden                     
21 sep 1648 BOTTE AGGES             brouwer       Oosterende                     
17 feb 1579 BOTE ALLERTS            mr                                   
25 jan 1578 BOTTE BOTTES                                RK               
19 okt 1625 BOTTE DOUWES            bakker       Morra                       
20 dec 1648 BOTE EEDES BRANDTGUM        kwartiermeester                            
04 jan 1606 BOETE GERRIJTS           smid        Paessens                      
05 feb 1579 BOTTE HESSELS                                               
19 nov 1661 BOTE HENNES                       Oostrum                      
27 dec 1611 BOTE JANSEN                       Hantumhuizen                    
23 dec 1629 BOTE JANSEN             schoenmaker     Nes                        
27 nov 1668 BOOTE JANSEN                                oudste zoon van Jan Jansen   
04 jan 1627 BOTTE CLAESEN            zijdekramer     Dantumawoude                    
08 jan 1606 BOTE CRIJNS                       Dokkum                       
16 dec 1668 BOOTE MEIJNERTS           schipper      Ferwerd       NB               
13 dec 1583 BOTE SIJMENS            bakker                                 
                                                            
        BOUWE
21 jun 1718 BOUWE - FONTEIN                                              
31 mrt 1669 BUWE - RIPEMA                      Ee                         
28 apr 1648 BUWE FOLKERTS                      Oostrum                      
31 dec 1646 BUWE FOPPES                       Hantum                       
25 feb 1699 BOUWE FREERCX                      Beetsterzwaag                   
04 jan 1609 BUWE GAUKES             zeilmaker      Ee                         
06 jan 1606 BUWE JANS                        Trijnwolden                    
27 dec 1611 BUWE PIJLS             koopman       Werderburen                    
05 nov 1631 BOUWE TIEBBES                      Akkerwoude                     
07 jul 1725 BUWE TJIBBES                                                
07 aug 1762 BOUWE UILKES                      Surhuisterveen                   
                                                            
        BRAND
02 jan 1624 BRANDT - ROO            snijder       Dokkum                       
10 jun 1662 BRANT MIENTS                      Dijkhuizen                     
30 nov 1782 BRANT MENNES                      Emden                       
11 mei 1618 BRANDT ROODE            herbergier     Kollum                       
02 jan 1624 BRANDT ROO             snijder       Dokkum                       
                                                            
        BROER
19 sep 1659 BROER ATES                       Herenveen                     
18 nov 1656 BROER DOUWES                      Sijbrandahuis                   
20 feb 1593 BROER FOCKES            snijder                                
10 sep 1661 BROER HENDRIKS                     Wierum                       
04 mei 1627 BROER HUIGES            schipper      Bolsward                      
                                                            
        BRONGER
01 feb 1641 BRONGER WIJTSES           mr chirurgijn    Beets                       
                                                            
        BRUCHT
23 sep 1635 BRUCHT ANNES            brouwer       Trijnwouden                    
                                                            
        BRUIN
06 jan 1606 BRUIN FRIESES                      Oostrum                      
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 26 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        BRUIN (Vervolg)
11 mei 1630 BRUIN ITES                       Boornbergum                    
14 nov 1682 BRUIJN MICHIELS                     Dokkum                       
03 okt 1662 BRUIN SWETSES                                zv Swetse Bruins        
                                                            
        CECILIA
25 jun 1692 SIELLE SIBES                      Paesens                      
                                                            
        DAAM
23 feb 1707 DAAM HEERTS                       Annaparochie, St                  
05 mei 1686 DAEM CORNELIS                                               
                                                            
        DANIEL
02 feb 1693 DANIEL - ANTONI                     Dokkum                       
05 mrt 1712 DANJIEL - VAN GOMBORGH                 Zutphen                      
04 feb 1679 DANIEL - LEIJTHO          herbergier     Meklenburg     in de Posthoorn        
29 jul 1668 DANIEL - RAEVEN                     Groningen                     
29 jul 1668 DANIEL - RAEUEN                     Groningen                     
10 mei 1698 DANIEL - WARNINCK                    Sas van Gent                    
04 jan 1609 DANIEL HARMENS           schipper      Bremen                       
14 nov 1643 DANIEL JANS FOLTS                    Phalts                       
15 mei 1744 DANIEL THEUNIS VAN RHEENEN                         zv Theunis van Rheenen     
31 mei 1665 DANIEL TIJPENS                     Groningen                     
                                                            
        DAVID
15 dec 1759 DAVID - GERING                     Plauwen                      
30 mrt 1764 DAVID JACOBS                      Borkum                       
01 mrt 1762 DAVID WILLEMS                      Grijpskerk                     
                                                            
        DEBORA
18 aug 1772 DEBORA - BOUWENS                    Hertogenbosch, 's  dv Pijtter Bouwens      
                                                            
        DEDDE
24 jul 1585 DEDDE PIETERS            timmerman                               
                                                            
        DIETERT
06 jan 1690 DEDERT CLASEN WEETBOSCH                 Bentheim?      graafschap Bentum       
                                                            
        DIONISIUS
07 feb 1579 DIONYSIUS HENRICKS                                             
                                                            
        DIRK
30 jun 1693 DIRCK - HERINGA                               5 jr; zv Goswijnes Heringa   
04 jun 1685 DIRCK - JELMERSMA                    Joure                       
29 sep 1759 DIRK - KOOL             koopman       Groningen                     
30 sep 1644 DIRK - ROO             gewezen Kapitein  Warstermolen, od  NB               
22 jun 1743 DIRK - SCHEERHAGEN                                             
05 feb 1697 DIRCK - WIJNANT                     Groningen                     
21 nov 1629 DIRK ALBERTS                      Dokkum                       
20 mrt 1632 DIRK ALBERTS            schipper      Ruigezand                     
10 mrt 1694 DIRK ALBERTS                      Zuidbroek                     
11 aug 1685 DIRCK AUTIES                      Eenrum                       
16 mei 1664 DIRK BEERNTS                      Bremen                       
29 nov 1710 DIRK BEERNS                       Leeuwarden                     
13 aug 1714 DIRK BEERNS                                                
04 feb 1679 DIRCK DANIELS LEIJTHO                            3 jr, zv Daniel Leijtho    
30 dec 1608 DIRK DIRKS                       Kollumerland                    
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 27 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        DIRK (Vervolg)
05 mrt 1660 DIRK DIRKS             korfmaker      Dokkum                       
05 mei 1731 DIRK DIRKS HESSLING                   Groningen                     
24 nov 1582 DIRCK DOEDES                                                
10 jan 1606 DIRK DOEDES             brandewijnbrander                           
22 dec 1638 DIRK EGBERTS            mr koperslager   Dokkum                       
14 okt 1664 DIRK EGBERT                                 NB               
14 jun 1738 DIRK EILDERTS                      Grijpskerk                     
11 jun 1580 DIRCK FOLCKERTS                                              
27 dec 1668 DIRK GERBENS            mr smid       Roordahuizum                    
04 sep 1655 DIRK JILTS             bakker                                 
06 jun 1696 DIRCK HANSEN                      Groningen                     
01 mei 1667 DIRK HARMENS                      Nijkerk                      
01 mei 1690 DIRCK HARMENS                      Rijperkerk                     
18 feb 1684 DIRK HENDRIKS            linnenwever     Wetring       in graafsch. Bentheim     
17 sep 1697 DIRCK HENDRICX                     Kollum                       
01 jun 1740 DIRK HENDRIX                      Franeker                      
25 nov 1629 DIRK JACOBS             bakker       Ee                         
20 dec 1642 DIRK JACOBS             mr slotmaker    Leeuwarden, od                   
05 apr 1669 DIRK JACOBS RODE                              NB               
29 jan 1596 DIRCK JANS             snijder                                
27 dec 1611 DIRK JANSEN             hoedenmaker     Leeuwarden                     
06 jan 1612 DIRK JANSEN             koopman       Kollumer Uiterdijk                 
25 nov 1629 DIRK JANSEN             snijder       Anjum                       
25 nov 1629 DIRK JANSEN             mesmaker      Been        in Groningerland        
14 nov 1643 DIRK JANS                        Sneek                       
05 apr 1669 DIRK JANSEN             geelgieter                               
18 mei 1673 DIRK JANSEN             schipper      Ferwerd       van Dokkum op Leeuwarden    
01 aug 1722 DIRCK JANS                                                 
30 jun 1742 DIRK JANS                                                 
02 jun 1780 DIRK JANS                        Rinsumageest                    
19 jun 1751 DIRK JANTIES                      Anjum                       
10 dec 1583 DIRCK JARICHS                                               
04 jan 1606 DIRCK JELMERS                      Sijbrandahuis                   
30 mei 1739 DIRK JELMERS                      Zurich                       
30 apr 1633 DIRK JELTES                       Bornwerd                      
11 mrt 1670 DIRK JOPS                        Gerbenhuis                     
27 dec 1611 DIRK JOHANNES            schoenmaker     Aalsum                       
14 jul 1687 DIRCK JOHANNES                               NB               
19 aug 1705 DIRK JOHANNIS                      Wartena                      
17 feb 1601 DIRCK CLASEN                                                
20 dec 1642 DIRK CLASEN                       Kollum                       
19 apr 1656 DIRK CLASEN             schipper      Munnekezijl     schipper op Amsterdam     
27 nov 1669 DIRK CLASEN                                 NB               
19 mei 1753 DIRK CLAASIS                      Augustinusga                    
15 okt 1677 DIRCK CORNELIS           estrikbakker    Leeuwarden     op het Vliet          
15 aug 1686 DIRCK CORNELIS                     Oude Bildtzijl                   
09 jul 1697 DIRCK CORNELIS                               NB               
22 jan 1687 DIRCK LAMMERTS JENSMA                  Augustinusga                    
19 okt 1698 DIRCK LIUBES                                zv Liube Wijbes        
08 sep 1683 DIRK LIEUWES                      Harlingen                     
17 apr 1749 DIRK LIEUWES            koopman       Ternaard      DG               
17 aug 1692 DIRCK LOUWES            snikvaarder     Berlikum      Anjumerklooster bij Belcum   
11 feb 1684 DIRCK LUBBERTS                     Hallum       DG               
31 mei 1578 DIRCK MARTENS                                               
06 nov 1628 DIRK MARTENS                      Dokkum                       
09 dec 1718 DIRK MARTENS                                                
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 28 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        DIRK (Vervolg)
24 nov 1664 DIRK MEIJNERTS           hoedemaker     Dokkum                       
02 sep 1644 DIRK MINNES                       Hallum                       
03 jul 1661 DIRK MINNES                                 zv Minne Heerkes        
22 mrt 1704 DIRK PIJBES                                 NB               
25 jun 1618 DIRK PIETERS            mr schoenmaker   Jouwswier                     
04 nov 1664 DIRK PIETERS WIERDTSMA                 Hallum                       
31 mrt 1708 DIRK PIJTERS                      Oude Bildtzijl                   
15 jun 1731 DIRK PIJTTERS                                zv Pijtter Nannings      
20 mei 1578 DIRCK REIJNERS                                               
11 jun 1673 DIRK ROMKES             kuipersgezel    Harlingen                     
27 okt 1725 DIRK SIJBRENS                                13 jr; zv Sijbren Huigens   
29 mei 1667 DIRK SIJTSES            mr kistemaker    Wirdum                       
21 dec 1613 DIRK SIKKES             bakker       Wester Nijkerk                   
31 jul 1751 DIRK SICKES STEENHUIJS                 Loppersum                     
28 aug 1668 DIRK SIPKES             garenspinner    Harlingen                     
08 sep 1676 DIRCK SIPCKES                                Hantumhuizen; van Hantumhuisum 
12 dec 1583 DIRCK SIPPES            kramer                                 
12 dec 1634 DIRK TAEKES             proc. pos.     Bildt, het                     
17 jan 1728 DIRCK TETTINGHS                     Kimswerd                      
09 jan 1606 DIRK TEUNES             koopman       Jorwerd                      
21 feb 1767 DIRK ULBES                       Ezumazijl                     
14 aug 1762 DIRK WAALKES                      Nijkerk                      
29 dec 1663 DIRK WERNERS                      Hardegarijp                    
22 jan 1592 DIRCK WIJBES                                Wetsens; is uit Dokkum vertrok 
05 jun 1781 DIRK WIJBRENS                      Gerkesklooster                   
05 feb 1697 DIRCK WIJNANTS                     Groningen                     
                                                            
        DJOERD
08 jun 1717 DUYRD - RIJPAMA                     Dokkum                       
31 dec 1621 DIOERDT DOUWES           sarchier      Dokkum                       
25 nov 1629 DIOERD EDDES            schilder      Leeuwarden                     
                                                            
        DJURRE
15 jan 1669 DJURRE CORNELIS STINSTRA                Dokkum                       
                                                            
        DOEDE
24 jul 1585 DOEDE DOECKES            wielmaker                               
05 mrt 1660 DOEDE GERBENS            mr schoenmaker   Sexbierum                     
15 dec 1653 DOEDE HENDRIKS           slotmaker      Kollum                       
15 dec 1656 DOEDE JANS                                 zv Jan Sijdses         
22 sep 1646 DOEDE JENTIES                      Irnsum                       
13 nov 1693 DOEDE JETSES                                zv Jetse Jans         
14 nov 1767 DOEDE RIENKS PLANTINUS                 Dokkum                       
23 feb 1657 DOEDE SIJTSES            schipper      Oldeboorn      NB               
08 okt 1785 DOEDE WIJBRENS                     Lioessens                     
                                                            
        DOEKE
19 nov 1661 DOEKE EIDES                       Altena                       
31 mei 1578 DOECKE TIALLINGHS                                             
                                                            
        DOMINIKUS
17 sep 1667 DOMINICUS - LANWAERT        schrijver      Leeuwarden     van een compagnie te voet   
                                                            
        DOOITSE
09 dec 1583 DOITSE HAITSES                                               
23 mrt 1589 DOITSE HAITSES                                               
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 29 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        DOOITSE (Vervolg)
13 nov 1680 DOIJTE LOLCKES                               zv Lolcke Lolckes       
21 sep 1646 DOIJE MARTENS                                zv Marten Sipkes        
30 dec 1608 DOITSE REINTSES           brouwer       Menaldum                      
                                                            
        DOUWE
30 dec 1611 DOUWE ALBERTS            schipper      Oosterend      Harlinger schipper       
30 jan 1675 DOUWE ANDRIS CRAMEERUS       koopman                                
28 mrt 1589 DOUWE BERENDS            schipper                                
24 jan 1583 DOUWE BOCKES                                                
14 dec 1630 DOUWE BUWES                       Nijkerk                      
18 nov 1656 DOUWE BROERS                                zv Broer Douwes        
21 sep 1618 DOUWE DOUWES            vleeshouwer     Grouw                       
04 jan 1627 DOUWE DOUWES                      Driesum                      
08 sep 1629 DOUWE DOUWES                      Tibma                       
08 jun 1669 DOUWE DOUWES            schipper      Grouw        Harlinger schipper       
14 feb 1596 DOUWE EDES                                                 
12 mei 1663 DOUWE ELINGHS                                zv Elingh Douwes        
08 nov 1678 DOUWE ENGELS                      Hantum                       
16 mei 1670 DOUWE ENNIS             voerman       Blija                       
26 jul 1660 DOUWE FEDDES                      Trijnwouden                    
17 sep 1707 DOUWE FEIJO VAN ROORDA                 Leeuwarden                     
16 dec 1687 DOUWE GERRITS                      Rijperkerk                     
05 nov 1631 DOUWE HESSELS                      Akkerwoude                     
06 mei 1690 DOUWE HOUIJTES                     Roordahuizen                    
30 dec 1665 DOUWE EEBLIS                                zv Eeble Douwes        
07 jan 1587 DOUWE JACOBS                                                
08 jan 1599 DOUWE JACOBS                                                
13 dec 1634 DOUWE JACOBS                      Hantumhuizen                    
04 jan 1627 DOUWE JANS                                 zv Jan Douwes         
05 nov 1631 DOUWE JANSEN                      Morra                       
23 apr 1652 DOUWE JANSEN                      Wester Nijkerk                   
19 sep 1659 DOUWE JANSEN            smid        Sneek                       
07 nov 1622 DOUWE JELTES            timmerman      Holwerd                      
20 mrt 1692 DOUWE JELTES                      Franeker                      
21 dec 1613 DOUWE JOHANNES           brouwer       Aalsum                       
06 jul 1663 DOUWE JURIENS KOOLSMAN                           NB               
03 dec 1633 DOUWE CORNELIS                     Wier                        
16 mei 1689 DOUWE CORNELIS                               zv Cornelis Tiallings     
14 mei 1704 DOUWE CORNELIS                     Harlingen                     
29 dec 1645 DOUWE LUIPKES                      Hantum                       
08 nov 1622 DOUWE LIUMMES            schipper      Anjum        Leeuwarder schipper      
11 mei 1694 DOUWE LIJUMMES                                               
31 mei 1578 DOUWE LUITIESZ                                               
07 jan 1606 DOUWE MINNES                      Lioessens                     
24 jan 1649 DOUWE OUTGERS            timmerman      Dokkum                       
10 jan 1599 DOUWE PIETERS            timmerman                               
10 mrt 1615 DOUWE PIETERS            kleermaker     Lioessens                     
31 dec 1632 DOUWE PIETERS                      Jislum                       
8 apr 1678 DOUWE PYTERS                      Lichtaard                     
05 mrt 1704 DOUWE PIJTERS                      Kollum                       
03 nov 1670 DOUWE REIJNERS           brouwer       Surhuisterveen                   
20 dec 1642 DOUWE REITSES                      Jislum                       
05 apr 1669 DOUWE RITSKES            bierdrager                               
10 jan 1606 DOUWE SIJES             schipper      Holwerd                      
22 apr 1716 DOUWE SIJMONS                                               
02 feb 1754 DOUWE SIJMENS RONDA                   Leeuwarden                     
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 30 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        DOUWE (Vervolg)
17 mrt 1668 DOUWE STOFFELS           schipper      Holwerd                      
02 dec 1633 DOUWE TAEKES                      Oosterend                     
29 dec 1640 DOUWE TIJSEN            molenaar      Grouw                       
20 jun 1795 DOUWE WYGERS                      Hantum                       
04 jun 1669 DOUWE WORPS HOPPERUS        schipper      Buitenpost     Harlinger schipper       
                                                            
        DREEUWIS
17 jun 1676 DREVES HYLCKIS           gortmaker                               
                                                            
        EBBE
16 mei 1750 TIEBBE GERBENS ORANJE                  Leek                        
                                                            
        EDGER
14 feb 1596 ADGE EELTSES                                ijs al doot          
                                                            
        EDSE
13 feb 1691 EDSE HARMENS                      Leek                        
                                                            
        EEBE
06 jan 1606 AEBE AUKES                       Garsmer                      
31 mei 1578 AEBE DOUWES                                                
15 nov 1643 EBE EVERTS                                 zv Evert Ebes         
14 mei 1575 AEBE GEERTS             schroor                 RK               
16 jan 1623 AEBE HENDRIKS                                zv Hendrik Samson       
06 dec 1659 EBE JANSEN             mr metselaar    Rinsumageest                    
13 mei 1710 EEBE MARTENS                      Niawier                      
28 jun 1660 EBE PIJTERS                       Kollum                       
09 dec 1663 AEBE PIJTERS                      Akkerwoude                     
25 jun 1618 AEBE SIJBES             korfmaker      Driesum                      
23 mei 1683 EEBE TIJSSEN                                zv Tijs Sioerdtsz       
                                                            
        EEDE
27 dec 1669 EEDO - AQUILA                      Jorwerd                      
18 mrt 1768 EERDE - EHLEN                      Norden                       
17 dec 1762 ADDE - GOMMELS                     Norden                       
21 dec 1614 EEDE DIRX              schoenmaker     Niawier                      
12 jun 1669 EEDE HOTSES             schuitevaarder   Leek                        
31 mei 1749 EIDERT JANS             molenaar      Kollum                       
01 mrt 1755 EDE JANS                        Norden                       
27 dec 1650 EEDE JOHANNES            schipper      Dokkum       Leeuwarder schipper      
01 feb 1759 EDE PAULUS             schipper      Spiekeroog                     
27 mrt 1651 EEDE TIAARDS            sergeant      Brantgum      NB               
30 dec 1608 AEDE THOMAS                       Miedum                       
24 jan 1649 AEDE WIJNTIES                      Dokkum                       
                                                            
        EELKE
04 aug 1781 EELKE - SLEEMAN                     Leeuwarden                     
21 dec 1776 EELKE - SOVELE                     Kollum                       
23 okt 1627 EELCKE DIOERRES                     Genum                       
28 dec 1644 ECO DOUWES BENTTEMA                   Beintemahuis    broer van Oene Douwes Benttema 
31 okt 1662 EELKE HARMENS                                zv Harmen Eelkes        
03 nov 1759 EELTIE JACOBS                      Jacobiparochie, St                 
24 mei 1610 EELKE JANSEN BLECKMA                  Janum                       
07 mei 1667 EELKE JANS WOBMA          harthouwer     Weidum                       
08 nov 1628 EELKE JOHANNES           brouwer       Joure                       

                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 31 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        EELKE (Vervolg)
14 feb 1750 EELKE CLAASIS            ontvanger      Raard        ontv v Foudgum         
25 jun 1618 EELKE POULS             mr schoenmaker   Sijbrandahuis                   
10 apr 1745 EELTIE TABES            schipper                Groningen; smakschipper    
26 mrt 1718 EELKE WIGLES                                zv Wigle Eelkes        
                                                            
        EELSE
25 jun 1618 AELTSE HIDDES            bakker       Oudezijl      bij Dokkum           
07 feb 1579 AELTSE JELLES                                               
25 jun 1618 AELTSE WIJTSES           mr smid       Dokkum                       
                                                            
        EERT
11 mei 1676 EERT RINSES             mr snijder     Ee                         
                                                            
        EESGE
13 mei 1631 EESGE DOUWES                      Oudezijl                      
14 nov 1620 AESGE HOMMES            schipper      Leeuwarden                     
05 apr 1669 EEDS JANSEN             stoeldraaier                              
13 nov 1680 AETSE JANSEN                                                
30 dec 1617 AESIGE JOHANNES           hopman                 Dokkum; NB           
31 dec 1701 AETSE SAKES                                 zv Sake Jans          
                                                            
        EEUWE
20 dec 1732 EUWE GERBENS                                zv Gerben Willems       
05 feb 1596 EUWE JOUCKES            wever                                 
                                                            
        EGBERT
03 mrt 1694 EGBERT - BESUIJNCK                                             
28 nov 1631 EGBERT ALBERTS                     Dokkum       incl. zijn zoontje       
21 dec 1638 EGBERT ANES             houtkoper      Dokkum                       
23 jul 1663 EGBERT AUKES                      Leeuwarden                     
09 jan 1599 EGBERT BOIJES                                               
14 okt 1664 EGBERT DIRKS                      Dantumawoude                    
13 feb 1664 EGBERT GERRIJTS HAEN                  Leeuwarden                     
02 jun 1753 EGBERT HENDRIKS                     Olderam       Oude Raan?           
06 jul 1663 JURIEN HARMENS KOOLSMAN                 Emmelkam      int graafschap         
02 mei 1664 EGBERT ITTES            mr bakker      Emderland                     
04 feb 1730 ENGBERT JANS                                zv Jan Engberts        
28 jun 1699 EGBERT OETSES                      Kollum                       
01 mei 1587 ENGBERT PIETERS                     Leeuwarden                     
24 nov 1646 EGBERT PIETERS           schipper      Oude Bildtzijl                   
13 okt 1736 EGBERT ROELEFFS                     Beetsterzwaag                   
22 dec 1638 EGBERT SIJBRANTS                                              
08 jan 1599 EGBERT TIALLINGS                                              
08 jun 1669 EGBERT TJAARDS           schipper      Binnerhuis     Leeuwarder schipper      
04 jul 1744 EGBERT WIJPKES                                               
                                                            
        EIE
20 nov 1643 IE BALTES                        Dokkum                       
19 jul 1662 JIE HESSELS                       Niehuis                      
15 dec 1656 IJE JELLES                                 zv Jelle Gerrijts       
04 jan 1627 JIJE SIOERTS            schipper      Twijzel                      
                                                            
        EILERT
31 jan 1749 EILARDUS - SJORDEMA                   Kollum       zijn kinderen inbegrepen    
26 jun 1683 EIJLERT HESSELS                                              
22 apr 1661 EILERT JANSEN BOTVANGER       mr metselaar                              
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 32 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        EILERT (Vervolg)
31 aug 1720 EIJLARD WILLEMS                     Kollum                       
                                                            
        EINTE
19 apr 1777 EINTE BENNES                      Valom                       
02 jun 1663 EINTE BROERS            hoedemaker     Ezumazijl                     
07 jul 1618 EINTE DOUWES            schipper      Ee                         
19 okt 1625 EINTE RIENX                       Driesum                      
09 dec 1583 EINTE SIERDS                                Dokkum; in de Coninckstraet  
                                                            
        EISE
21 mei 1656 EIJSE HANSES WENTH         chirurgijn     Kollum                       
23 mrt 1646 EISE HARMENS                      Emden                       
03 jan 1606 EIJSE JANSEN            kistemaker     Leeuwarden                     
                                                            
        EKKE
28 apr 1618 ECCIUS - MONSMA           mr post. fisc.             Ferwerd; van desen gerechte  
                                                            
        ELIA
07 okt 1689 ELIAS - VAN DAM                                              
09 dec 1664 ELIAS - CASTELHUN          proc. post.     Kerckberg      in de Pals           
24 nov 1712 ELIAS EELKES                                                
3 mrt 1681 ELIAS TADES             mr. kuiper     Hoorn                       
                                                            
        ELING
12 mei 1663 ELINGH DOUWES            mr schoenmaker   Dokkum                       
06 nov 1628 ELING SAPES                       Wirdum                       
04 jan 1627 ELING SIMENS            apotheker      Bolsward                      
                                                            
        EBENAESER
25 apr 1690 EBENESER - BUFCKENS                   Amsterdam                     
                                                            
        ENGELBERT
06 apr 1658 ENGELBARTUS - HILLAMA        stadsbode                               
                                                            
        ENNE
27 okt 1620 ENNE DIRX              smid        Niezijl       in d' Omlanden         
25 mei 1665 ENNE GABIS                       Blija                       
18 apr 1583 ENNE YMES                                                 
                                                            
        ERASMUS
14 jan 1663 ASMIS TIERKS                      Leeuwarden                     
                                                            
        ERNST
18 okt 1697 ERNST - VAN AIJLVA                   Ternaard                      
15 dec 1638 ERNESTUS - RAS           dr Medicinae    Leeuwarden                     
10 jan 1667 EERNST AERNTS                                zv Aernt Eernstes       
02 okt 1696 EERNST HENDRICKS          linnenwever     Bentum       t graafschap van Bentum    
                                                            
        EVERT
28 mrt 1767 EWERT - WENDELAAR          not publ      Ferwerd                      
20 dec 1642 EVERT ANNES                       Anjum                       
21 dec 1660 EVERT AUKES JONGHMA                                            
23 mrt 1707 EWERT BOUWES                      Veenwouden                     
22 mei 1686 EVERT DIRXZ                       Appingedam                     
15 nov 1643 EVERT EBES                       Groninger      oppen Hoorn          
13 nov 1680 EWERT AETSES                                zv Aetse Jansen        
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 33 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        EVERT (Vervolg)
22 feb 1593 EVERT EVERTS            brouwer                                
20 dec 1643 EVERT EVERTS                                zv Evert Coops         
06 mrt 1654 EVERT FICTOORS                               zv Fictoor Everts       
08 nov 1622 EVERT FOKKES                      Burumer Nieuwland                 
13 dec 1649 EVERT FRANSEN            kruidenier     Ferwerd                      
29 dec 1665 EVERT FREERKS WENDELAER       lijnslager     Boertange                     
19 okt 1720 EVERT GERRIJTS                     Oen         in 't graafschap Bentum    
02 aug 1667 EVERT HANSEN                      Leeuwarden                     
08 dec 1599 EVERT HARMENS                                               
15 dec 1653 EVERT HENDRIKS                               zv Hendrik Jansen       
11 mei 1674 EEVOLT HENDRIKS VOLLEN                 Den Graef                     
18 aug 1736 EVERARDUS HENDRI - V.D.BERG               Arnhem                       
16 mei 1750 EWERT YPES                       Kollumer Nieuwland                 
22 feb 1593 EVERT JANS             schoenmaker                              
04 jan 1609 EVERT JANSEN                      Kollumerzijl                    
09 dec 1631 EVERT JANSEN            schipper      Dokkum                       
19 jun 1751 EWERT JELLES                                NB               
07 nov 1622 EVERT JOHANNES           kannegieter     Franeker                      
20 dec 1643 EVERT COOPS             mr wiedraaier    Oostrum                      
06 nov 1762 EWERT LOUWRENS                                               
17 dec 1582 EVERT LUITGENS                                               
16 mei 1664 EVERT REIJNERS           lijndraaier     Kollum                       
04 jan 1627 EVERT TAKES             brouwer       Reide                       
10 mrt 1690 EWERT WILLEMS                      Enkhuizen                     
                                                            
        EVERTJE
03 nov 1759 EVERTIE PIJTTERS DE FRIES                          dv Pijtter Jacobs de Fries   
                                                            
        FAAS
03 jan 1606 SERVAES JANSEN           glaasmaker     Loeven                       
                                                            
        FALERIUS
28 okt 1741 VALERIUS - VAN THUIJNEN       dr med.       Dokkum                       
                                                            
        FEDDE
05 mei 1610 FEDDE ATES                       Dongeradeel                    
30 mrt 1674 FEDDE HEERES HIDDINGA                  Pingjum                      
05 dec 1711 FEDDE JACOBS                      Sneek                       
28 jun 1786 FEDDE JAN VAN SLOOTEN        dr JUD en adv HvF                           
12 dec 1764 FEDDE PIJTTERS                     Ternaard                      
14 aug 1661 FEDDE TEUNES                                zv Teunes Feddes        
                                                            
        FEDDRIK
27 nov 1646 FEDDRICK ALBERTS                    Morra                       
25 nov 1629 FEDDERIK WEPKES                     Dokkum                       
                                                            
        FEIE
15 mei 1679 FEIJE ALLES                       Beesterzwaag                    
04 jan 1627 FEIJE TIERX                       Ferwerd                      
                                                            
        FEIKE
10 jan 1599 FEICKE - CHIRURGUS         mr                                   
23 dec 1775 FEIJKO - VAN DER PLOEG                 Franeker                      
05 feb 1697 FEIJCKE FEIJCKES                    Metslawier                     
04 jan 1627 FEIJCKE HEERES           schipper      IJlst                       
13 feb 1664 FEIKE JOEKES                                zv Joeke Feikes        
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 34 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        FEIKE (vervolg)
06 feb 1691 FEIJCKE LULLES                     Brantgum                      
08 mrt 1660 FEIKE ROMMERTS           gortmaker      Nes                        
28 sep 1659 FEIKE SIERKS                                zv Sierk Feikes        
                                                            
        FEITE
29 dec 1665 FEIJTE SIBRENS                                               
                                                            
        FEKKE
07 feb 1596 FECKE FRANS             saalmaecker                              
                                                            
        FEMME
14 mei 1580 FEMME PIETERS                                               
14 dec 1630 FEMME TIJMENS                      Anjum                       
05 mei 1731 FEMME TJEERDS                                               
                                                            
        FERDINAND
12 apr 1777 FERDINANDUS - DE HAAN                  Grave                       
                                                            
        FIET
19 aug 1680 FIJT PIETERS BOS                              int 17 de jr, zv Peter Bos   
                                                            
        FIKTOR
06 mrt 1654 FICTOOR EVERTS           wever        Benthum       graafschap           
                                                            
        FILANDER 
19 mrt 1718 PHILANDER - DE BARON                  Batavia                      
                                                            
        FILIPPUS
22 nov 1661 PHILIPPUS - BODENDIJCK       sergeant      Jiburg       onder Jr Ernst van Aylua    
27 dec 1755 PHILIPPUS - SCHUIL                   Groningen                     
17 mei 1587 PHILIPPUS JACOBS          bakker                                 
29 dec 1640 PHILIPS PIETERS           schoenmaker     Leeuwarden                     
                                                            
        FLORIS
15 jun 1663 FLORIS FREERKS                     Lekkum                       
                                                            
        FOEKE
04 jan 1606 FOECKE MERCKS            koopman       Nommels                      
21 sep 1685 FOECKE RINNERTS                     Wouterswoude    NB               
                                                            
        FOKELE
28 aug 1668 FOECKLE KLASEN                     Bolsward                      
                                                            
        FOKKE
17 feb 1579 FOCKE - PHOCALI                                              
19 okt 1625 FOKKE AGGES             snijder       Leeuwarden                     
16 mrt 1765 FOCKE ARENTS                      Juist                       
23 mei 1714 FOKKE AUKES                                                
09 jan 1606 FOCCO EVERTS            wagenaar      Burum                       
02 dec 1633 FOKKE FOLKERTS                     Gerkesklooster                   
09 nov 1683 FOCKE GERRITS            snijder       Munnekezijl                    
04 mrt 1661 FOCKE HAIJES                      Bergum                       
25 apr 1744 FOCKE HEMKES                      Nijkerk                      
07 sep 1686 FOCKE JALCKES                                zv Jalcke Fockes        
06 mei 1670 FOCKE JANSEN            mr mesmaker                              
10 jun 1741 FOCKE JANS                       Bolsward                      
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 35 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        FOKKE (Vervolg)
12 okt 1726 FOCKE LUBBERTS                     Dantumawoude                    
15 dec 1638 FOKKE METSKES                      Kollumerzwaag                   
30 jan 1583 FOOCKE PIETERS           smid                                  
11 feb 1730 FOCKE THEUNIS                                               
                                                            
        FOLKE
13 dec 1748 FOLKE BAUKES            wieldraaier                              
                                                            
        FOLKERT
19 sep 1659 FOLKERT - HUISMAN          schipper      Dokkum       schipper op Leeuwarden     
08 jan 1663 FOLKERT ALBERTS                               zv Albert Folkerts       
29 sep 1705 FOLKERT FORMERS                     Wetsens                      
29 mei 1717 FOLKERT FORMERS                                              
02 apr 1757 FOLKERT GERMENS           schipper      Spiekeroog                     
14 aug 1594 FOLCKERT HESSELS                                              
10 dec 1583 FOLCKERT JANS            pottebakker                              
28 apr 1747 VOLKERT JANS                      Houwerzijl                     
17 apr 1760 FOLKERT JOEKES                     Wartena                      
29 jun 1680 FOLCKERT CLAESZEN                                             
09 aug 1727 FOLKERT CLASES                     Ternaard                      
10 aug 1754 FOLKERT CORNELIS                    Aalsum                       
25 jun 1667 FOLKERT LIEUWES                     Niawier                      
29 mei 1762 FOLKERT MARTENS                     Anjum                       
18 dec 1644 FOLKERT MEINDERTS                    Dokkum                       
12 jun 1697 FOLCKERT PIETERS                    Kollumer Nieuwland                 
31 dec 1612 FOLKERT ROMKES           brouwer       Grouw                       
29 jun 1743 FOLKERT SIOERDTS RIJPERDA                          Brantgum; DG          
14 nov 1643 FOLKERT WAATSES                     Nijehooff                     
25 jun 1796 FOLKERT WIGERS                     Anjum                       
                                                            
        FOLPERT
28 dec 1639 FOLPERUS - BAARDT          secr        Lollum                       
23 dec 1650 FOLPERUS JACOBUS          bakker       Ferwerd                      
                                                            
        FONGER
04 jul 1704 FONGER SEERPS                      Bolsward                      
                                                            
        FOPKE
28 dec 1647 FOPKE JACOBS            kramer                                 
                                                            
        FOPPE
15 nov 1643 FOPPE - GENNES                     Nes                        
20 dec 1647 FOPPE PHILLIPUS           schipper      Blessum       veerschipper op Kollum     
13 mei 1690 FOPPE FOPPES                      Wouterswoude                    
12 feb 1667 FOPPE GERBENS            schipper      Kollum                       
21 jan 1633 FOPPE GOSSES                      Dokkum                       
15 nov 1697 FOPPE HESSELS                      Vrouwenparochie, L DG               
13 dec 1649 FOPPE HIJLKES            schipper      Klaarkamp      Kollumer schipper       
07 mei 1672 FOPPE HILCKES                      Claarcamp                     
30 dec 1608 FOPPE HOPKES            rademaker      Leeuwarden                     
15 nov 1643 FOPPE GENNES                      Nes                        
05 feb 1596 FOPPE JACOBS            snijder                                
30 dec 1608 FOPPE OENTZES            brouwer       Marrum                       
24 jul 1585 FOPPE PIETERS            vlaskoper                en wever            
30 dec 1608 FOPPE PIETERS            convoymeester    Leeuwarden                     
02 dec 1652 FOPPE TEIRCKS            kuiper       Engelum                      
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 36 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        FORMER
14 apr 1731 FORMER JANS VAN DER ELST                          zv Jan Theunis v/d Elst    
06 nov 1694 FORMER PIETERS                     Aalsum                       
                                                            
        FRANS
04 feb 1730 FRANSOIJS - VISSER                   Harlingen                     
17 mei 1747 FRANS - CANTER- VISSCHER                Cochin                       
03 okt 1631 FRANCISCUS - HEERMANS                  Leeuwarden                     
31 mei 1788 FRANS - KIESTRA                     Dronrijp                      
16 mrt 1715 FRAANS - REVEL                                               
15 mei 1686 FRANCOIS BENOIST PREAU                 Nivelle                      
08 jan 1585 FRANS FETIES                                                
12 feb 1668 FRANS FOLKERTS SNIP                   Joure                       
25 jun 1667 FRANS FOPPES                      Hiaure       Hiaure?            
28 okt 1628 FRANS GERKES            gortmaker      Rijperkerk     in de Wolde          
13 dec 1634 FRANS HALBES                      Dokkum                       
08 sep 1684 FRANS JURJENS                      Stiens                       
13 dec 1583 FRANS REIJNERS           gortmaker                               
31 aug 1709 FRANS SIJMENS BOOTSMA                  Harlingen                     
21 dec 1614 FRANS TAECKES            apotheker      Holwerd                      
14 feb 1690 FRANS TIAARTS                      Grijpskerk                     
29 sep 1775 FRANCOIS-HENDRIC - BEKIUS                Ilpendam                      
                                                            
        FREERK
29 apr 1668 FREDERICUS - GABBEMA                  Aardenburg                     
24 okt 1772 FREERK - GILLEBAART                             zv Jeronimus Gillebaart    
07 apr 1667 FREERK - JELLEMA                    Kollum                       
23 jul 1791 FREDRIK - LODOIJSEN                   Herpen       in 't vorstendom Waldeck.   
02 nov 1743 FREERK - WESLINGH                    Wetring       in Munsterland         
25 jun 1740 FREERK ALKES                      Holwerd                      
25 nov 1629 FREERK DANIELS                     Dokkum                       
14 feb 1596 FREERCK FLORIS                                               
08 jan 1606 FREERK FREERX            tromslager     Rinsumageest                    
29 sep 1685 FREERCK FREERX                     Evergunne      in Oldenburgerland       
12 apr 1702 FREERK FREERKS                     Valom                       
23 dec 1641 FREERK GERKS            mr glaesemaker   Ee                         
07 sep 1677 FREERCK GERCKS                     Burum        Burumerland          
11 jul 1757 FREERK HANSEN                      Jutland                      
27 dec 1692 FREERCK HARMENS LUNINGH                 Groningen                     
25 jun 1618 FREERK HENDRIX           schuitvaarder    Kollum                       
30 mei 1739 FREERK HENDRIX                     Beilen                       
23 nov 1748 FREERK HENDRIKS                                              
21 aug 1669 FREERK JACOBS                      Niawier                      
09 jun 1592 FREERCK JANS                                                
04 jan 1627 FRERICK JANSEN           koopman       Oudwoude                      
25 apr 1744 FREERK JANS                       Leeuwarden                     
19 mei 1792 FREERK JOHANNES GOGH                  Kollum                       
31 dec 1633 FREERK CLAESEN                     Bormirhuysen                    
21 jan 1660 FREERK CLASES FOIJ         mr snijder     Delfzijl                      
14 nov 1656 FREERK PIJTERS                               zv Pijter Freerks       
14 jul 1708 FREERK REINDERS                     Bokkeren      in Oldenburgerland       
26 jan 1663 FREERK SIJES                                zv Sije Jacobs         
03 jan 1733 FREERK SIJBES                      Valom                       
12 dec 1634 FREERK TAEKES                      Wierum                       
19 okt 1645 FREERK WIJBES            linnenwever     Leeuwarden                     
11 mrt 1665 FREERK WOPKES            mr schoenmaker   Dokkum                       

                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 37 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        FRIESE
06 jan 1606 FRIESE JANSEN            schipper      Emrick       en koopman           
05 feb 1586 FREESGER SIEURDS          smid                                  
                                                            
        G.
08 okt 1777 G. - BRANTSMA            mr                   zie Johan Meerman       
                                                            
        GABE
13 feb 1578 GHABBE BEENTZES                                              
17 jun 1588 GABBE JANS                       Ee                         
10 aug 1668 GABE PIJTERS            schipper      Brantgum      Bolswarder schipper      
30 dec 1608 GABBE TIERX             schoenmaker                              
                                                            
        GATSE
16 apr 1774 GAITSE - BRINK                     Leeuwarden                     
18 dec 1627 GAATSE GEELKES                     Woudsend                      
12 nov 1675 GATSE GERBENS                      Rinsumageest                    
07 mei 1678 GATSE SICKIS                      Arum                        
                                                            
        GAUKE
12 dec 1634 GAUKE REIJNS                      Leeuwarden                     
                                                            
        GEELE
01 jul 1697 GALE PIJTERS FELLINGA                  Stiens                       
                                                            
        GEERT
03 mrt 1694 GEERT - BESUIJNCK                              zv Egbert Basuijnck      
31 dec 1633 GEERT ALES                       Dokkum                       
08 jan 1606 GEERT DIRKS                       Jeslum                       
09 nov 1694 GEERT DIRCKS                      Benthem       't graafschap Benthem     
06 dec 1664 GEERT DOUWES                      Niehove                      
11 feb 1663 GEERT EVERTS                      Dokkum                       
22 dec 1792 GEERT FREERK BLEEKER                  Appingedam                     
08 jan 1606 GEERT GEERTS            pannebakker     Bolsward                      
14 nov 1625 GEERT HENDRIKS           mr roermaker    Lubbeck       uit 't Sticht van Minden    
20 dec 1643 GEERT HENDRIKS           puisterlapper    Dokkum                       
03 jan 1661 GEERT HENDRIKS                                               
01 dec 1692 GEERD HENDRICKS HARTMAN                                          
11 jun 1580 GEERT JANS             korfmaker                               
07 jan 1632 GEERT JANSEN                      Leeuwarden                     
29 dec 1665 GEERT JANS                                 NB               
24 sep 1670 GEERT JANS             wever        Benthem       uit het Graafschap Bentheim  
10 aug 1683 GEERT JANS             pottebakker               zijn vader was ook burger   
19 aug 1687 GEERT JANS                       Groningen                     
15 okt 1740 GEERT JANS                       Kollum                       
17 sep 1693 GEERT JENNES                      Driesum                      
26 dec 1640 GEERT JURGIENS                     Minnen                       
14 dec 1684 GEERT CLAESEN                                zv Claes Geerts        
24 jun 1741 GEERT MINNES                      Dokkum       had 't burgerrecht verwoont  
05 okt 1694 GEERT PIETERS                                zv Pieter Auckes        
17 mei 1783 GEERT ROELOFFS                     Oudeschoot                     
07 jan 1606 GEERT ROMKES                      Dokkum                       
15 jun 1663 GEERT SIJPTS                      Kollum                       
28 apr 1648 GEERT STEVENS            wever        Ottenstienen                    
13 feb 1691 GEERT CHRISTOFFELS                   Munsterland                    
08 jan 1585 GEERT WILLEMS            smid                                  
19 jul 1661 GEERT WILLEMS            koopman       Groningen                     
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 38 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        GERARDUS
04 mei 1765 GERHARDUS - SCHIERINGA                 Anjum                       
06 okt 1714 GERARDUS - SUURMAN                                             
14 nov 1674 GERHARD PIETERS           snijdersgezel    Leeuwarden                     
16 jun 1770 GERHARDUS RINKES                    Beetsterzwaag                   
                                                            
        GERBEN
20 aug 1590 GERBRANDT - AIJSMA         apotheker                               
21 sep 1648 GERBRANDUS - ANSSA         dr medecinen    Harlingen                     
28 okt 1631 GERBRANDUS - AB HOTTINGA                Dokkum                       
11 mrt 1680 GERBEN DOUWES            grootschipper                             
12 feb 1667 GERBEN FOPPES                                zv Foppe Gerbens        
11 dec 1583 GERBEN GERBENS           pottebakker                              
12 dec 1634 GERBEN GERBENS                     Sijbrandahuis                   
13 mei 1663 GERBEN GERBENS           mr bakker      Ee                         
03 feb 1586 GERBEN GOSSES                                               
04 jan 1606 GERBEN JACOBS            koperslager     Leeuwarden                     
10 mrt 1658 GERBEN JANS             wolkammer      Risumageest                    
26 jun 1663 GERBEN JANSEN            wagenmaker     Hantum       onder de klokslag       
13 mei 1752 GERBEN JOHANNES                     Leeuwarden     onder de clokslagh       
21 dec 1641 GERBEN CORNELIS                               zv Cornelis Claesz       
28 mrt 1767 GERBEN CORNELIS                     Visvliet                      
14 nov 1643 GERBEN LIPKES                                               
04 nov 1750 GERBEN MATHIJSSEN                    Wirdum                       
07 jul 1618 GERBEN OENES            mr bakker      Niawier                      
05 mei 1686 GERBEN OLPHERTS                                              
11 mei 1674 GERBEN ROELOFS                     Waaksens                      
20 aug 1590 GERBEN SIERX                                                
27 dec 1650 GERBEN WIJNTIES                     Rinsumageest    onder de klokslag       
30 okt 1717 GERBEN WILLEMS                                               
20 dec 1732 GERBEN WILLEMS           houtkoper      Metslawier                     
30 dec 1608 GERBEN WOUTERS           lakenbereider    Franeker                      
                                                            
        GERKE
19 jan 1601 GERCKE - BOERSMA          olieslager                               
27 dec 1650 GERCK ANNES                       Nijkerk                      
25 sep 1661 GERCK BEERNS                      Midhuizen      onder de klokslag van Ee    
02 sep 1644 GERKE GERKES                      Ee                         
03 mei 1699 GERRICK GERRITS TADEMA                 Burum                       
31 jul 1663 GERK JANSEN MAES                              zv Jan Jansen Maes       
03 mei 1783 GERKE SJERPS                      Bolsward                      
                                                            
        GERLAKUS
30 mrt 1670 GERLACUS - JENNEMA                             zv Anthonius Jennema      
14 apr 1671 GERLACUS - SCHELTINGA        procureur      Dokkum                       
                                                            
        GERLOF
08 jun 1709 GERLOFF ANDRIJS                     Birdaard                      
29 dec 1663 GERLOFF DIRKS                                NB               
17 dec 1583 GERLIFF DOUWES           schipper                                
13 jan 1677 GERLOF EEBES SMEDINGH                  Amsterdam                     
28 aug 1668 GERLOF EELKES                                               
19 apr 1755 GERLOFF GERBRANDTS                   Ameland                      
12 dec 1583 GERLOFF HENDRIKS                                              
03 jan 1606 GERLOFF LUBBERTS          hoedenmaker     Sneek                       
29 feb 1580 GERLOFF REIJNERS                                              

                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 39 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        GERLOF (vervolg)
21 sep 1618 GERLOF ROMKES            schipper      Nes                        
28 okt 1625 GERLOF TEUNES            schipper                NB               
                                                            
        GERRIT
22 nov 1661 GERRIJT - BODENDIJCK                            zv Philippus Bodendijck    
21 aug 1680 GERRIT - BOLCK                                               
30 mei 1708 GERRIT - BRUIJNSVELT                  Nes                        
07 okt 1689 GERRIJT - VAN DAM                              zv Elias v Dam         
15 nov 1699 GERRIT - COUMANS                    Leeuwarden                     
05 apr 1669 GERRIJT - LAERMAN          metselaar                               
14 mei 1673 GERRIJT - NEDERHOF         mr Chirurgijn    Amsterdam                     
22 jun 1793 GARRELT - ZIJLSTRA                   Visquert      in Oost Friesland       
16 mei 1679 GERRIJT - SLUYTERMAN                  Deventer                      
08 jan 1599 GERRIJT ALBERTS                                              
10 dec 1583 GERRIJT ANDRIES                                              
26 mei 1731 GERRIT ATES SCHUILENBURG                          zv Ate Jans Schuilenburg    
12 dec 1649 GERRIJT BAUKES                     Leeuwarden                     
07 jul 1618 GERRIJT BOTES            mr smid       Paesens                      
18 nov 1656 GERRIJT BROERS                               zv Broer Douwes        
16 dec 1687 GERRIT DOUWES                                6 jr; zv Douwe Gerrits     
23 dec 1672 GERRIJT ENNES                      Blija                       
22 mrt 1758 GERRIJT FEIJKEN DE WIT       schipper      Borkum                       
04 jan 1606 GERRIJT FOLCKERTS                    Holwerd                      
20 dec 1648 GERRIJT GERBENS                     Kollumerzwaag                   
08 jan 1606 GERRIJT GERLOFS                     Holwerd                      
13 dec 1583 GERRIJT GERRIJT           schipper                                
01 mrt 1659 GERRIJT GERRIJTS BRUINA       mr goudsmid                              
19 nov 1661 GERRIJT GERRIJTS                    Trelleborgh                    
19 nov 1661 GERRIJT GERRIJTS                              NB               
05 mrt 1660 GERRIJT HARINGS           mr wagenmaker    Hallum                       
08 jan 1588 GERRIJT HARMENS           hoedenmaker     Niehove       in Groningerland        
08 jan 1606 GERRIJT HARMENS           korfmaker      Kollum                       
21 dec 1621 GERRIJT HARMENS           mr kistemaker    Nes         in Dongeradeel         
09 nov 1683 GERRIT HARMENS                     Bergum                       
15 nov 1726 GERRIJT HARMENS                     Vrouwenparochie, L                 
30 jun 1753 GERRIJT HARMENS           snijder       Eep         in Munsterland         
21 apr 1604 GERRIJT HENDRIKS          wever        Oudenzeel                     
15 mei 1722 GERRIT HENDRIKS                               zv Hendrik Geerts       
03 nov 1759 GERRIJT HENDRIKS                    Murmerwoude                    
12 nov 1768 GERRIJT HENDRIKS HAGER                 Leeuwarden                     
23 aug 1683 GERRIT EGGES                      Wormerveer                     
23 dec 1726 GERRIT JACOBS                      Terschelling                    
11 aug 1610 GERRIJT JANSEN           linnenwever     Norden                       
19 okt 1625 GERRIJT JANS            rademaker      Hoorn                       
25 nov 1629 GERRIJT JANSEN           schipper      Wouterswoude                    
09 mrt 1677 GERRIJT JANSEN                               NB               
08 jun 1697 GERRIT JANSEN                      Antwerpen                     
10 okt 1753 GERRIJT JAN BEUMER                   Brevoort                      
15 dec 1656 GERRIJT JELLES                               zv Jelle Gerrijts       
06 jul 1715 GERRIT JURJENS                     Burum                       
02 jun 1699 GERRIT LIEUWES                     Cornjum                      
05 nov 1631 GERRIJT LOUS                      Akkerwoude                     
26 jun 1663 GERRIJT LUCKAS                     Dokkum                       
14 mei 1580 GERRIJT MICHIELS                                              
26 dec 1640 GERRIJT MICHIELS          mr chirurgijn    Dokkum, od                     
28 nov 1631 GERRIJT MINNES                     Harlingen                     
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 40 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        GERRIT (Vervolg)
13 dec 1651 GERRIJT UBLES                                               
01 aug 1670 GERRIJT PIETERS CRAB                            NB               
28 jan 1691 GERRIJT PIJTERS           schuitevaarder   Terhorne                      
18 apr 1633 GERRIJT REMMERENS          mr goudsmid     Kollum                       
22 nov 1619 GERRIJT ROMKES           wever        Rinsumageest                    
08 jan 1585 GERRIJT SCHOLTUS          schipper                                
03 mei 1699 GERRIT SCHELTES                     Dokkum                       
30 mrt 1698 GERRIT SIJMENS                     Sijbrandahuis    in Oostdongeradeel       
26 dec 1640 GERRIJT SJOERDS                     Dokkum                       
10 aug 1613 GERRIJT STOFFELS          goudsmid      Oldambt                      
16 mei 1689 GERRIJT TIEERTS                               zv Tieerdt Romckes       
27 sep 1704 GERRIJT TIEERDS                     Bergum                       
18 dec 1644 GERRIJT THOMAS           biersteker     Dokkum                       
12 jun 1663 GERRIJT THOMAS CRAB                   Ee                         
21 dec 1641 GERRIJT WIJLKES                     Akkerwoude                     
24 jul 1661 GERRIJT WOPKES                               NB               
                                                            
        GERROLT
08 sep 1577 GERROLT FEICKES                                              
30 dec 1619 GORRELT SIJMENS           gortmaker      Bolsward                      
23 dec 1641 GERROLT THOMAS           bakker       Anjum                       
29 nov 1620 GERROLT WILLEMS           linnenwever     Jelsum                       
                                                            
        GIESBERT
27 jan 1630 GIJSBERT ALBERTS                    Leeuwarden                     
08 sep 1658 GIJSBERT ALEFFS           pottebakker                              
16 jul 1730 GIJSE BAUKIS                                                
26 mrt 1668 GIJSBERT JANSEN           paardemr      Doesburg                      
29 jun 1618 GIJBERT CLASEN           moltmaker      Trijnwouden                    
31 dec 1646 GIJSBERT SIBOLDUS ATTEMA                          NB               
                                                            
        GJALT
08 nov 1622 GILT FRANSEN            bakker       Oudwoude                      
05 jan 1581 JELT JACOBS                                 op het blokhuis        
07 apr 1667 JILT JILDERTS                                zv Jildert Johannes      
14 jan 1592 GIELT PIETERS                      Helbada                      
                                                            
        GODFRIED
01 jun 1771 GODFRID - BOUWMAN                    Poppenhousen    NB               
23 jun 1747 GODFRIEDT PETERSEN                                             
                                                            
        GOFFE
18 mei 1603 GOFFE SIOERDS                                               
                                                            
        GOOITSE
06 sep 1727 GOITSEN JACOBS                     Foudgum                      
05 okt 1726 GOIJKE JOHANNES                     Dokkum       NB               

        GOSLING
17 mrt 1668 GOSSELIK HARKES                     Jelsum                       
01 aug 1722 GOSLING JANS                      Ternaard                      
31 jul 1751 GOSLINGH JANS            schoolmeester    Ee                         
21 okt 1713 GOSSLING CLASIS                                              
17 okt 1670 GOSLING WIJGERS                     Paesens                      


                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 41 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        GOSSE
04 sep 1655 GOSSE - HENDTS           koopman                                
30 jun 1693 GOSWIJNES - HERINGA                   Oudkerk                      
30 dec 1732 GOSUINUS - HERINGA                             zv Rinso Heringa        
24 mei 1783 GOSUINUS - HERINGA                   Dokkum                       
18 jun 1735 GOSSE EIJBERTS                     Leeuwarden     op 't Vliet          
19 mrt 1576 GOSSE GAYTSES                                RK               
16 jul 1672 GOSSE GERRIJTS                     Nes                        
06 mrt 1689 GOSSE HANSES            schipper      Dokkum       trekschipper          
04 sep 1655 GOSSE HENDTS            koopman                                
05 aug 1684 GOSSE JACOBS CARWELAER                           NB               
30 jan 1583 GOESEN JANS             goudsmid                                
23 dec 1641 GOSSE JANSEN            slachter      Dokkum, od                     
27 okt 1725 GOSSE LOLKES                                                
03 jan 1606 GOSSE MINNES                      Sijbrandahuis                   
16 dec 1587 GOSSE PIETERS            kuiper                                 
15 jan 1576 GOSSE WILLEMS            kuiper                 RK               
12 jun 1663 GOSSE WOPKES            molenaar      Dokkum                       
                                                            
        HABE
18 mrt 1750 HABBE GERHARDUS           schipper                                
                                                            
        HAIE
17 dec 1582 HAIE JACOBS             goudsmid                                
07 okt 1693 HAIJE JANS                       Stiens                       
08 jun 1639 HAIE CLASEN                       Visvliet                      
11 mei 1674 HAIE CORNELIS            brouwer       Anjum                       
12 mei 1687 HAJO CORNELIS                                zv Cornelis Hajes       
17 jun 1588 HAIE LUITIES            schoenmaker     Sexbierum                     
17 dec 1583 HAIE SIJES             schipper                                
30 dec 1608 HAIE SIJMENS            timmerman      Kornjum                      
20 sep 1658 HAIE SIJPTS                                 zv Sijpt Sijes         
19 jan 1592 HAIE SICKES             bakker                                 
25 jun 1692 HAIJE ULBES                       Sneek                       
                                                            
        HAITSKE
08 jan 1585 HAICKE AUKES            schroor                                
29 dec 1759 HAIJKE JACOBS                      Norden                       
                                                            
        HALBE
20 feb 1593 HALBE FRANS                                                
                                                            
        HANKE 
10 nov 1759 HANTIE CLAASIS           slager       Aalsum                       

        HANS
14 jan 1592 HANS - VAN MEIJBORGH                                            
31 dec 1617 HANS - VAN RODENBURGH                                           
21 mrt 1767 HANS - SAAGMANS                     Sneek                       
17 nov 1632 HANS - WENT             mr         Straelsont                     
27 nov 1646 HANS HANS BRUYNSMA         mr goudsmid     Bolsward                      
21 dec 1660 HANS HANSEN VRIJ                                              
14 jun 1669 HANS HANSEN ZELDENAER        schoenmaker     Joure                       
23 okt 1627 HANS HARMENS                      Erffort       in 't lant van Duringen    
11 dec 1583 HANS HENDRIKS            bakker                                 
27 sep 1625 HANS HENDRIX                      Hildesheim     in 't landt van Brunswijck   
23 dec 1641 HANS HENDRIKS                      Nijkerk       alias clijn Hans        
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 42 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        HANS (Vervolg)
06 jan 1663 HANS HENDRIKS LOUWERMAN                 Appingedam                     
17 okt 1670 HANS HENDRIKS            korfmaker      Dokkum                       
07 jul 1618 HANS JACOBS             kuiper       Aalsum                       
07 mei 1678 HANS JACOBS                       Rostock                      
08 nov 1622 HANS JANSEN             rademaker      Groningen                     
31 jan 1728 HANS JANS                        Dantumawoude                    
12 aug 1672 HANS JARIGS ONPARLE                   Rambargh      in de Palts          
26 jun 1683 HANS JETSES                       Leeuwarden                     
28 nov 1674 HANS JURIEN WENDELAER                            Gerts; uit Saxenland      
21 dec 1660 HANS MARTENS            scheepstimmerman  Dokkum                       
17 nov 1658 HANS MEINTSES                      Weidum                       
05 apr 1669 HANS MICHELS            leertouwer                               
14 feb 1672 HANS MINNOLTS                                NB               
17 jul 1734 HANS OENES                       Twijzel                      
09 dec 1718 HANS PIJTERS                                zv Pijter Hansen        
13 mei 1679 HANS ROELOFS GESEL                             1/2 jr, zv Roelof Gesel    
22 dec 1613 HANS SIKKES             goudsmid      Menaldum                      
28 jun 1602 HANS WIJGERS            snijder                                
31 mrt 1694 HANS WILLEMS                                19(14?) jr; zv Willem Swiers  
06 okt 1755 HANS-JACOB - MAAS                    Gladtvelden     in het kanton Suirigh     
                                                            
        HARING
02 jan 1624 HARING CORNELIS                     Surhusum, Dl    NB               
                                                            
        HARKE
09 feb 1648 HARKE ABLES                       Sijbrandahuis                   
17 mrt 1668 HARKE GOSSELIKS                               NB               
27 okt 1725 HARKE SYMENS                                                
10 mei 1727 HARKE TEUNIS                      Stroobos                      
                                                            
        HARMEN
21 mrt 1767 HARMANUS - VAN ASSEN                  Noordbarge                     
19 okt 1625 HARMANNES - ATTEMA         mr chirurgijn    Franeker                      
30 mei 1708 HARMANNUS - BRUIJNSVELT                           NB               
16 apr 1791 HARMEN - FRIEWIJK                    Drachten      Noorderdrachten        
03 mrt 1792 HARMANUS - HAAKMA                    Leeuwarden                     
31 jul 1678 HERMANNUS - HACHTINGIUS       predikant      Tjummarum                     
18 nov 1656 HARMEN - HOUET                               zv Jan Houet          
28 jun 1701 HERMANNUS - NOTEBOOM                  Utrecht                      
30 jun 1736 HARMANUS - POSTHUMUS                  Leeuwarden                     
13 feb 1664 HARMEN - SEUR                      Askendorp                     
18 jun 1735 HARMEN - WOODMANS                              zv Johannes Woodmans      
26 jun 1683 HARMEN ALBERTS                                               
13 dec 1718 HARMEN ALBERTS                                               
29 dec 1645 HARMEN ALEFS                                zv Alef Sakes         
05 apr 1669 HARMEN ARIS             korfmaker                               
29 sep 1651 HARMANUS BALTES           leedsetter     Bijlevelt                     
10 jun 1662 HARMEN BRANTS                                zv Brant Mients        
15 dec 1653 HARMEN DIRKS            brouwer       Anjum                       
27 mrt 1683 HARMEN DIRX             mr schoenmaker                             
14 dec 1630 HARMEN DOUWES            bakkersgezel    Morra                       
31 okt 1662 HARMEN EELKES                      Hantumhuizen                    
04 jan 1606 HARMEN EUWES            koekebakker     Loppersum                     
09 jun 1592 GARUM ERNSTS                                                
11 mrt 1665 HARMEN EERNSTES                     Oldenburgerlandt                  
06 feb 1672 HARMEN EVERTS            mr bakker      Blija                       
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 43 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        HARMEN (Vervolg)
13 mei 1680 HARMEN FOOKLES           molenaar      Feenklooster                    
07 dec 1694 HARMEN FRANSEN                     Offerop       in't graafschap Bentheim    
03 dec 1629 HARMEN GAEYTSES                     Holwerd                      
28 jul 1666 HARMEN GEERTS                      Vreden                       
07 aug 1734 HARMEN GEERTS                      Wijnjeterp                     
16 feb 1782 HARM GERHARDUS DENKGREVEN                Groningen                     
17 jan 1633 HARMEN GERRIJTS                     Kollumerland                    
09 nov 1683 HARMEN GERRITS                               5 jr, zv Gerrit Harmens    
15 nov 1726 HARMEN GERRIJTS                               10 jr; zv Gerrijt Harmens   
03 mrt 1770 HARMEN GERRIJTS VISSER                 Juist                       
05 apr 1669 HARMEN GOSSES                                               
06 dec 1611 HARMEN HARMENS           linnenwever     Franeker                      
08 dec 1690 HARMEN HARMENS           mr kleermaker    Reen        Kollum; Reen in Munsterland  
05 jul 1697 HARMEN HARMENS SUIJTINGH                Hede        in Munsterland         
14 jan 1592 HARMEN HEMMES                                               
30 dec 1682 HARMEN HEMMES                                NB               
11 nov 1627 HARMEN HENDRIKS                     Dokkum                       
17 jul 1773 HARMEN HENDRIKS HELM                  Birdaard                      
26 mei 1681 HARMEN HILLEBRANDS                             zv Hillebrand Harmens     
20 nov 1643 HARMEN IDSES                      Bergum                       
31 mei 1732 HARMEN IDSES                      Nijkerk                      
02 dec 1633 HARMEN JACOBS                      Dokkum                       
18 sep 1652 HARMEN JACOBS MUIJRER        mr schooldienaar  Leeuwarden                     
02 dec 1577 HARMEN JANS             wever                  RK               
05 feb 1579 HARMEN JANS             kruidenier                               
29 dec 1640 HARMEN JANS             stads gardenier   Paterborn                     
02 jul 1663 HARMEN JANS             schipper      Winsum, Gr     van Dokkum op Harlingen    
11 sep 1665 HARMEN JANSEN            schuitevaarder   Winsum       in Friesland          
14 sep 1685 HARMEN JANS             schuitevaarder   Leek                        
14 jul 1701 HARMEN JANSEN                                ca 8 jr; zv Jan Wessels    
27 okt 1714 HARMANUS JANSEN                     Dokkum       zv Jan Harmens         
31 okt 1739 HARMANUS JANS                      IJlst                       
25 apr 1744 HARMEN JANS                       Sijbrandahuis                   
03 mrt 1760 HARMEN JANSEN MULLER                  Emden                       
30 mei 1761 HARMEN JANS DER JONG                  Leeuwarden                     
20 feb 1593 HARMEN JELCKES                                               
15 mei 1682 HARMEN JOCHUMS                               zv Jochum Harmens       
28 nov 1647 HARMEN JOHANNES           kuiper       Akkerwoude                     
06 jul 1663 HARMEN JURIENS KOOLSMAN                           NB               
21 dec 1641 HARMEN CORNELIS                               zv Cornelis Claesz       
19 nov 1661 HARMEN CORNELIS                     Dokkum                       
23 mrt 1663 HARMEN LOUWRENS                     Dokkum                       
29 jan 1596 HARMEN LUBBERS           droogscheerder                             
24 dec 1621 HARMEN LUBBERTS                     Jever                       
04 sep 1645 HARMEN LUCAS            linnenwever     Anckum       Dokkum; NB           
24 jan 1649 HARMEN MARTENS           metselaar      Wouterswoude                    
02 jan 1624 HARMEN MEINERTS           bakker       Nijkerk       in Dongeradeel         
07 mei 1785 HARMEN MINNES                      Driesum                      
11 mei 1720 HARMEN OENSIS                      Berwegen                      
04 jan 1606 HARMEN OTTES            koopman       Dokkum                       
30 dec 1608 HARMEN PIETERS           passementwerker   Keulen                       
06 nov 1628 HARMEN PIETERS           hoedemaker     Sant        in Groningerland        
07 apr 1664 HARMEN REIJNERS                               zv Reijner Harmens       
29 jan 1592 HARMEN RINTSES                                               
20 okt 1728 HARMANUS RUDOLPH VERRUCY                Leeuwarden                     
24 apr 1756 HARMANUS ROELOFFS                    Kootstertille                   
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 44 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        HARMEN (Vervolg)
11 mei 1694 HARMEN ROMPTS                      Oudezijl                      
31 dec 1632 HARMEN SIJMENS                     Dokkum                       
28 nov 1647 HARMEN SIJMENS           wever        Uitwierde      bij Delfzijl          
14 dec 1715 HARMEN SIMENS NAUTA                   Leeuwarden                     
12 dec 1583 HARMEN SIPKES                                               
02 sep 1644 HARMEN SIOERDS                               zv Sioerd Sioerds       
14 nov 1620 HARMEN CHRISTOFFELS         mr bakker      Marrum       uit d' Marren         
04 dec 1579 HARMEN WILLEMS                                               
11 dec 1583 HARMEN WILLEMS           kramer                                 
18 jul 1761 HARMEN WILLEMS           koopman       Holwerd                      
                                                            
        HART
15 nov 1680 HART PIERS                       Driesum                      
                                                            
        HARTMAN
05 jan 1587 HARTMAN FOPPES                                               
08 jun 1709 HARTMAN HENDRIX                               3 jr; zv Hendrik Hartmans   
13 mei 1646 HARTMAN SIJMENS                     Bergum                       
                                                            
        HEDSER
30 mei 1578 HETSE SIJBES            snijder                                
27 dec 1611 HETSE TAECKES            scheepstimmerman  Emden                       
                                                            
        HEEBELE
30 jan 1583 HIEBEL ALLIS            riemsnijder                              
                                                            
        HEERKE
25 mrt 1675 HEERCKE FREERCKS                                              
23 nov 1622 HEERKE JEPPES            schuitevoerder   Metslawier                     
13 dec 1632 HEERKE LIEUWES                     Ee                         
25 sep 1697 HEERKE LISKES                      Zurich       bij Harlingen         
                                                            
        HEERT
30 mei 1739 HEERT JANS                       Burum                       
15 dec 1656 HEERT TIJSSEN                      Joure        bij Sneek           
                                                            
        HEIN
01 aug 1722 HEIN DIRCKS                                 5 jr; zv Dirck Jans      
09 jun 1592 HEIN GERLOFFS                                               
22 okt 1618 HEINE JANSEN            schoenmaker               Holwerd; NB          
10 mei 1710 HEIN JANS                        Metslawier                     
11 dec 1583 HEIN ROELOFS            bakker                                 
25 feb 1627 HEINE WILLEMS KNIJFF        mr smid                                
                                                            
        HEINSE
27 dec 1686 HEIJNSIUS JOHANNES HEIJNSIUS    old secr HAS                              

        HEMME
16 nov 1660 HEMME FREERKS            wever        Emden                       
16 okt 1676 HEMME GOSSES                      Leeuwarden                     
30 dec 1682 HEMME HARMENS                      Uithuizen                     
23 nov 1622 HEMME WARNERS            koopman       Franeker                      
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 45 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        HENDRIK
02 sep 1644 HENDRIK - BASUIJN                    Schouwe                      
10 mrt 1665 HENDRIK - BECKER          parssementwercker  Metslawier                     
10 aug 1668 HENDRIK - VAN BESICUM        gardenier      Antwerpen                     
28 jun 1682 HENDRIK - BRANDTS                    Borgsteenvoord                   
07 mei 1747 HENDRICUS - CANTER- VISSCHER              Batavia                      
27 mei 1777 HENDERICUS - VREDEMAN                  Stedum                       
19 nov 1629 HENRIC - GRAMBORCH                   Emsteeck      uit Sticht van Munster     
14 nov 1681 HENDRIK - HAFFMAN                    Gelder       NB               
05 feb 1776 HENDRIK - HEIJEN                    Norden                       
18 nov 1656 HENDRIK - HOUET                               zv Jan Houet          
19 jan 1646 HENDRIK - JONGBLOEDT                  Oossenbrugge                    
09 jun 1649 HENDRIK - CARDEMUM                             Marimum; in Henegouwen     
14 jul 1770 HENDERICUS - CLEBE                   Oudhuisen                     
10 aug 1681 HENDRIK - MASTORFF                   Bremervoert                    
17 nov 1632 HENRICUS - DE MOL          dr         Leeuwarden                     
10 mei 1783 HENDERICUS - MULLER         mr         Dokkum                       
08 jan 1599 HENDRIK - POOL           kistemaker                               
28 nov 1674 HENDRICK - RADCAMP                   Groningen                     
08 jan 1757 HENDRIK - REDOLFS          schipper      Norden       broer van Reijnder Redolfs   
13 mei 1797 HENDRIK - REITZ                     Hoogh Zollums?   NB               
19 jul 1662 HENDRIK - RIJSWIJCK                   Kampen                       
07 aug 1734 HENDRIJK - SANSTRA                   Dokkum                       
10 mrt 1770 HENDRIK - SNORREBERGER                 Zurich                       
04 dec 1733 HENDRIK - STOLTE                                              
17 jun 1582 HENDRIK - STRUIS                                              
28 dec 1611 HENDRIK ALBERTS           kistemaker     Leeuwarden                     
30 dec 1608 HENDRIK ALLERTS                     Dronrijp                      
08 nov 1622 HENDRIK ARENTS           scheepstimmerman  Wanneperfeen                    
05 jul 1704 HENDRIK ARENDS                     Wierum                       
17 mrt 1767 HENDRIK AARENTS                     Juist                       
07 nov 1622 HENDRIK ARIENS                                               
12 jun 1655 HENDRICUS ADRIANI TAMSSEN      rector       Groningen      Dokkum; geroijeerd       
20 dec 1643 HENDRIK AUKES                      Tibma                       
04 dec 1733 HENDRIK AUCKES                               zv Aucke Hendrix        
02 mrt 1583 HENDRIK BERENDS           schoenmaker                              
20 feb 1593 HENDRIK BERENDS           koperslager                              
16 mei 1664 HENDRIK BEERNTS                               NB               
25 jun 1667 HENDRIK BERENDS                               zv Berend Hendriks       
02 okt 1719 HENDRIK BERENTS                               Nijkerk; in Munsterland    
28 jun 1682 HENDRIK BRANDTS                     Borgsteenvoord                   
20 okt 1596 HENDRIK DAVIDS           wever                                 
22 sep 1646 HENDRIK DIRKS                      Tzum                        
13 mei 1675 HENDRICK DOUWES           mr glaesmaker                             
14 mei 1782 HENDRIK DOUWES                     Niawier                      
23 jul 1663 HENDRIK EGBERTS                               NB               
04 feb 1617 HENDRIK ELIAS            wever        Brunswijk      NB               
26 jun 1779 HENDRIK FEDDES                     Bolsward                      
18 nov 1656 HENDRIK FEIJKES           schuitemaker    Goingahuizen                    
07 feb 1625 HENDRIK FOECKES           mr smid       Vrouwenparochie, L van S. Vrouwenkerck opt Bildt 
10 jun 1741 HENDRIK FOEKES SCHEERINGA                Burum                       
04 feb 1678 HENDRICK FRANSEN                    Wierum                       
04 sep 1662 HENDRIK FREERKS                                              
21 aug 1680 HENDRICK GABES                                               
30 sep 1710 HINDRIK GEERTS BOSMAN                            Benthem; t graafschap Benthem 
15 mei 1722 HENDRIK GEERTS                                               
11 jan 1606 HENDRIK GERRIJTS COLCKMAN                          NB               
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 46 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        HENDRIK (Vervolg)
23 dec 1646 HENDRIK GIJSBERTS          slachter      Ternaard                      
15 jan 1576 HENRICK HAIES            kuiper                 RK               
25 mrt 1576 HENDRICK HAITSES                              RK               
29 dec 1640 HENDRIK HANSSES           molenaar      Zoutkamp                      
25 sep 1661 HENDRIK HANSEN                     Sneek                       
08 jul 1713 HENDRIK HANSEN                     Stiens                       
22 jan 1592 HENDRIK HARMENS                                              
08 jun 1709 HENDRIK HARTMANS                    Steinfort      uit het graafschap Steinfort  
31 mei 1578 HENRICK HENRICKS          riemsnijder                              
10 dec 1583 HENDRIK HENDRIKS          pelser                                 
03 jan 1606 HENDRIK HENDRIX           Schoenmaker     Oldenzeel                     
24 nov 1631 HENDRIK HENDRIKS          puisterlapper    Esens        in Oost Friesland       
21 dec 1641 HENDRIK HENDRIKS          biersteker     Kollum                       
20 dec 1643 HENDRIK HENDRIKS          puisterlapper    Dokkum       de jonge            
22 apr 1661 HENDRIK HENDRIKS                                              
12 dec 1583 HENDRIK HOBBES                                               
02 jan 1664 HENDRIK JACOBS           wever        Dokkum                       
17 apr 1723 HENDRIK JACOBS                                               
03 jul 1574 HENRICK JANS            burgemr Dokkum                             
11 dec 1583 HENDRIK JANS            brouwer                                
30 jun 1588 HENDRIK JANS                                                
10 jan 1599 HENDRIK JANS                      Metslawier                     
04 jan 1606 HENDRIK JANSEN           Schipper      Anna kerk, St    franekerschipper        
11 mei 1618 HENDRIK JANSEN           ijzerkramer     Burum                       
08 nov 1622 HENDRIK JANSEN           kistemaker     Terschelling    holdende nu coopmanschap    
24 dec 1638 HENDRIK JANSEN           brouwer       Hou         in Groningerland        
28 nov 1647 HENDRIK JANSEN           bakker       Wouterswoude                    
15 dec 1653 HENDRIK JANSEN           voorzinger     Witlage                      
08 feb 1665 HENDRIK JANSEN           koopman       Dokkum                       
29 sep 1669 HENDRIK JANS CAMPENAER                           NB               
06 mrt 1671 HENDRIK JANS                                NB               
23 dec 1671 HENDRIK JANSEN BONTEKOE       schipper                                
11 mei 1676 HENDRICK JANSEN LINDEMAN                Schuttrop                     
06 mei 1690 HENDRICK JANSEN                               zv Jan Heres          
12 feb 1746 HENDRIK JANSEN           schipper      Wildervank     Dokkum; grootschipper     
20 dec 1755 HENDRIK JANS            timmerman      Oudkerk                      
14 mrt 1761 HENDRIK JANS                      Paesens                      
30 apr 1762 HENDRIK JANS HEN                                              
28 jan 1769 HENDRIK JANS                      Veendam                      
14 jan 1592 HENDRICK JASPERS                                              
03 jan 1624 HENDRIK JOHANNES                    Leeuwarden                     
21 sep 1648 HENDRIK JURRIENS                    Harlingen                     
01 feb 1738 HENDRIK JURJENS           mr gortmaker    Kollum       Dokkum; onder Kol en buiten Do 
21 aug 1680 HENDRICK CRISTIAENS                                            
25 nov 1629 HENDRIK CLAESSEN          slotmaker      Sleeswijk      in 't land te Holsten     
20 mrt 1697 HENDRICK CLASEN           molenaar      Veenklooster                    
12 mei 1759 HENDRIK CLAASIS                     Hallum                       
15 dec 1638 HENDRIK CORNELES                    Oude Bildtzijl                   
15 jun 1663 HENDRIK LAMMERTS                              zv Lammert Arends       
05 apr 1669 HENDRIK LAMMMERTS                                             
03 jan 1606 HENDRIK LOUS            smid        Ruigewaard                     
27 sep 1664 HENDRIK LUCAS                      Oodenze       Utrecht; op Funnen       
05 mei 1731 HENDRIK MARTENS                               zv Marten Pijtters       
09 dec 1583 HENDRIK MEUUS            bakker                                 
04 jan 1606 HENDRIK MEVIS                      Groningen                     
10 mei 1603 HENDRIK MEINERTS                    Franeker                      
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 47 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        HENDRIK (Vervolg)
24 sep 1670 HENDRIK MEIJNERTS                              NB               
23 feb 1760 HENDRIK MINSEN                                               
04 okt 1764 HINRICH MATTHIES VAN LOH                Hamburg                      
19 jan 1601 HENDRIK OENES            bakker                                 
08 jan 1606 HENDRIK PIETERS           seemtouwer     Noordhorn                     
28 jan 1670 HENDRIK PIETERS                               NB               
08 jul 1713 HENDRIK PIJTERS                                              
13 mei 1797 HENDRIK REITZ                      Hoogh Zollums?   NB               
18 dec 1644 HENDRIK REMMERTS          mr smid       Kollum                       
09 jan 1606 HENDRIK RITSKES           rademaker      Kollum                       
05 jun 1601 HENDRIK ROELOFFS          bakker                                 
22 feb 1678 HENDRICK ROELOFS                    Surhuisterveen                   
31 okt 1576 HENDRICK RIEURDS                              RK               
16 jan 1623 HENDRIK SAMSON           wever        Permont                      
07 feb 1596 HENDRIK SANDERS VAN MEULEN                                         
04 jan 1606 HENDRIK SANDERS           brouwer       Munster                      
28 sep 1659 HENDRIK SIBOLTS           koopman       Esens                       
30 jun 1668 HENDRIK SIMENS SCHEFFER       slotmaker      Winschoten                     
11 jun 1580 HENDRICK CIERCKS          kuiper                                 
18 dec 1644 HENDRIK SIOERDS                               zv Sioerd Eedes        
07 feb 1596 HENDRIK TEUNIS           scherier                                
05 sep 1659 HENDRIK TEUNIS                     Meppen                       
16 mei 1676 HENDRICK TOENIS                               zv Sioerd Toenis        
30 mei 1739 HENDRIK TJEERDS                     Holwerd                      
20 nov 1643 HENDRIK UILKES                     Surhuisterveen                   
04 jan 1627 HENDRICK WIJTZES          kuiper       Dokkum                       
15 jun 1737 HENDRIK WILLEMS                     Werelte       in Munsterland         
12 nov 1768 HENDRIK WILLEM BERKEPAS                 Doetinchem                     
                                                            
        HENNING
18 aug 1679 HENNINGH JOCHEMS                    Geuns                       
                                                            
        HEPKE
05 apr 1763 HIBBE GERJES DE BOER                  Norden                       
29 jun 1588 HEBBE HARMENS            bakker                                 
03 mei 1760 HIBBE HARMENS                      Nes                        
22 sep 1646 HIBBE JACOBS                      Dokkum       had zijn burgerrecht verwoond 
26 mrt 1740 HEBBE PIJTTERS           mr bakker      Oosterbierum                    
                                                            
        HERE
12 jun 1711 HEERE - HERINGA                     Leeuwarden                     
29 feb 1612 HERO - VAN HOTTINGA         dr                                   
07 aug 1734 HERO - DE ROOS                     Groningen                     
15 apr 1656 HERE DOEDES             wever        Harlingen                     
06 jan 1606 HERE DOUWES             smid        Wier                        
24 jan 1649 HERE HANSEN             mr scheepstimmerman Dokkum       inkl. zijn 4 zonen       
30 nov 1757 HEERES HEERES            schipper      Neuharlingersiel                  
22 dec 1638 HEERE JANSEN                                zv Jan Willems         
23 dec 1646 HERO JANS                                  zv Jan Jans de Jonghe     
25 sep 1677 HEERE JANS                       Vrouwenparochie, L                 
31 okt 1739 HEERE JELLES                      Harlingen                     
12 nov 1605 HERE JOHANNES                      Kollum                       
10 sep 1721 HERE JOUKES                       Uitwellingerga                   
14 mei 1580 HERE SICKES                                                
12 jul 1713 HERE TOMAS HERINGA                                             

                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 48 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        HESSEL
03 aug 1714 HESSEL - VAN SMINIA                   Leeuwarden                     
14 mei 1700 HESSEL - WIERSMA                    Leeuwarden                     
29 dec 1619 HESSEL DIRX                       Ternaard                      
23 mrt 1689 HESSEL EILERTS                     Brantgum                      
19 jan 1601 HESSEL FOLCKERTS                                              
29 aug 1739 HESSEL GERRIJTS                     Betterwerd                     
08 dec 1606 HESSEL JEPPES            bakker       Hallum                       
07 feb 1791 HESSEL JACOBS HESLINGA                 Aalsum                       
15 jun 1663 HESSEL LAMMERTS                               zv Lammert Arends       
15 jan 1667 HESSEL PIETERS                     Nijkerk       in Oostdongeradeel       
21 sep 1618 HESSEL SIJBOLTS           schipper      Bildt, het                     
15 apr 1581 HESSEL SIJMENS           bakker                                 
27 apr 1618 HESSEL TAECKES           brouwer       Akkerwoude                     
06 mei 1654 HESSEL TAECKES                     Niawier                      
                                                            
        HETTE
16 dec 1702 HECTOR - RUDIGER                    Leeuwarden                     
23 dec 1641 HETTE GERRIJTS                     Cambuur                      
12 mei 1693 HETTE JANSEN                                zv Jan Hettes         
02 sep 1644 HETTE SIJBRANDS           mr schoenmaker   Leeuwarden                     
23 sep 1690 HECTER SEYTSES                     Franeker      vrijgezel           
26 mrt 1735 HETTE WESSELS                      Driesum                      
                                                            
        HIASINT
25 okt 1680 HYACINTHUS - BEINTEMA                  Beintemahuys    bij Westergeest        
                                                            
        HIDDE
19 okt 1625 HIDDE GERLOFFS                     Dokkum                       
07 jun 1653 HIDDE GERRIJTS           mr steenhouwer   Amsterdam                     
16 dec 1587 HIDDE JANS             bakker                                 
09 jun 1792 HIDDE PAULUS                      Oostrum                      
06 nov 1628 HIDDE SIJES                       Kollum                       
12 mei 1687 HIDDE SIJBES                      Stiens                       
27 mei 1747 HIDDE SIJMONS                      Stiens                       
                                                            
        HIELKE
22 jul 1713 HILCKE - HILARIDUS                                             
13 dec 1583 HIJKCKE ALBERTS           metselaar                               
15 mei 1742 HIJLKE ANNES                      Leeuwarden                     
17 dec 1583 HIJLCKE JOHANNES          boode                  gezworen bode Dokkum      
03 aug 1782 HIJLKE LIEUWES                     Leeuwarden                     
31 mei 1738 HIJLKE WISSES                      Leeuwarden                     
                                                            
        HILDERT
24 mrt 1759 HILDRIK-ONNEN - DE GROOT      schipper      Juist                       
                                                            
        HILLE
21 sep 1648 HILLE AUKES                       Niawier                      
                                                            
        HILLEBRAND
26 mei 1681 HILLEBRANDT HARMENS                   Uithuizen                     
07 feb 1579 HILLEBRANDT LIEUWES                                            
16 jun 1787 HILLEBRAND PIJTTERS RIJPMA               Marsum                                                                   GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 49 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        HINNE
22 nov 1632 HINNE MARTENS                      Brantgum                      
                                                            
        HOBBE
09 jan 1606 HOBBE HARINGS            schoenmaker     Harlingen                     
07 feb 1711 HOBBE JANS                       Carriet?      in Oost Friesland       
                                                            
        HOITE
06 mei 1690 HOYTE DOUWES                                zv Douwe Hoytes        
05 jun 1601 HOITE GERLOFFS           timmerman                               
02 mrt 1583 HEUT JANS              schoenmaker                              
17 feb 1579 HOITE SIJDSZ                                                
28 jul 1681 HOIJTE TIEPCKES                     Akkerwoude                     
                                                            
        HOMME
17 dec 1621 HOMME CLASEN            apotheker      Raard        bij Dokkum           
                                                            
        HORATIUS
23 dec 1633 HORATIUS - VAN AIJSMA        olde hopman     Leeuwarden                     
                                                            
        HOTSE
03 jun 1730 HOTZE - VAN SINDEREN                  Beetsterzwaag                   
08 jan 1663 HOTSE ALBERTS                                zv Albert Folkerts       
22 apr 1741 HOTSE BUWES                                                
23 jun 1663 HOTSE EVERTS                      Sneek                       
11 nov 1622 HOTSE HESSELS            gortmaker      Akkerwoude                     
06 mei 1670 HOTSE EPES                       Hallum                       
10 mrt 1694 HOTSE SIOERTS                      Beers                       
                                                            
        HOUKE
26 jul 1704 HOLKE JOHANNIS                     Bolsward                      
                                                            
        HOUKJE
17 aug 1582 HOUCK AGGESDR                                               
                                                            
        HUGO
19 jan 1646 HUGO REIJNS                       Harlingen                     
                                                            
        HUIBERT
30 sep 1673 HUBERT JANSEN            brouwer                                
06 jul 1660 HUBERT CLAASEN                               zv Claas Pieters        
29 dec 1640 HUIBERT POUWELS BONGAERTS      seemtouwer     Amsterdam                     
                                                            
        IEBELE
30 dec 1665 EEBLE DOUWES                      Beetgum                      
17 dec 1583 AEBLE FOLCKERTS           moltmaker                               
06 nov 1694 EIBLE FORMERS                                NB               
07 jun 1697 IBLE JARICHS                      Gene                        
15 mei 1682 EBLE CLAESEN                      Rinsumageest                    
08 jan 1585 AEBLE PIETERS                                               
                                                            
        IEDE
29 jun 1700 IDE BOTES BRANDGUM                                             
29 dec 1640 JEDE JANS              schipper      Marrum       schipper op Sneek       

        IEGE
09 dec 1583 EGEN JANS                                                 
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 50 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        IEKE
12 mei 1660 JICKE BRANTS                      Ternaard                      
03 nov 1759 YKE ENNES VIGA                     Witmarsum                     
18 nov 1625 EECKE OETSES            timmerman      Dantumawoude                    
27 mrt 1683 EECKE RIENX                                 zv Rienk Eeckes        
05 okt 1670 EECKE WIJBES            turfmeter      Blija                       
                                                            
        IEME
30 jun 1656 JEMME JANS CLOPPENBURGH                 Weerderburen    onder de klokslag van Oudwoude 
08 jul 1687 JIMME JOHANNES                     Dokkum       omtrent de olde zijl      
10 aug 1683 JEMME SIOERDTS                     Metslawier                     
19 dec 1638 EEME WIJBRANTS DOEIJEM                 Thuijm                       
                                                            
        IENSE
29 dec 1640 JENS BARTELS            schipper      Rijpen       in Denemarken         
29 okt 1628 INSE DOUWES                       Hidaard       bij Oldeklooster        
19 jul 1727 YNSE HAEBELES                                               
31 mei 1578 INTZE HERES                                                
                                                            
        IENTE
23 dec 1671 JIENTIE JANS            mr schoenmaker                             
                                                            
        IEPE
05 okt 1701 EPAEUS - KIESTRA          dr jur.       Franeker                      
08 nov 1628 JEPPE ADSERS            stoeldraaier    Hantumhuizen                    
13 dec 1583 EPE DOUWES             bakker                                 
05 dec 1705 YPE EEDES                        Kooten                       
17 sep 1693 IPE GEERTS                                 zv Geert Jennes        
25 jun 1618 JEPPE GERRIJTS           schipper      Raard        tussen Dokkum en Leeuwarden  
15 mei 1744 EPPE GERRIJTS            mr metselaar    Dokkum                       
01 feb 1578 IPE HEMMES                                                 
06 mei 1670 EPE HOTSES                                 NB               
05 jan 1581 EPE JANS              goudsmid                                
14 jan 1592 JEPPE JUCKES                                                
17 jun 1588 JEPPE CLAES             schoenmaker                              
15 okt 1740 YPE CLAESES                       Kollum                       
07 mrt 1746 YPE MARTENS             schipper      Anjum        smakschipper          
23 dec 1650 EPE MEIJNERTS            mr goudsmid     Drogenham                     
29 dec 1640 JEPPE NITERTS            schipper      Dokkum                       
28 nov 1674 JEPPE PIETERS            schuitevaarder   Lichtaard                     
15 mei 1667 JIPE SIJBRENS ADAMA                             zv Sijbrant Adama       
14 mei 1634 JEPPE SIOERDS                      Hallum                       
20 dec 1648 JEPPE TIALLINGH                     Murmerwoude                    
29 jun 1720 YPE TJEERDS             brouwersknecht             zv Tjeerd Ypes         
11 nov 1657 YPE TIERKS                                 zv Tierk Ypes         
03 okt 1662 JEPPE TIERKS            herbergier     Stiens                       
22 jan 1686 EPPE WILCKES                      Winschoten                     
                                                            
        IEPKE
17 aug 1765 EPKE - VAN DER HOORST                  Sneek                       
27 sep 1677 JEPKE UULCKIS                      IJlst                       
20 okt 1738 EPO-SJUWK - VAN BURMANIA                Cornjum                      

        IESBRAND
17 sep 1688 ISEBRANT HINDRICKS                   Groningen                     
09 dec 1583 YSBRANDT YSBRANDS                                             
12 dec 1696 ISBRANT JOHANNIS                    Oosterlittens                   
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 51 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        IESBRAND (vervolg)
12 aug 1665 ISEBRANT LIEUWES          linnenwever     Dokkum                       
27 aug 1662 ISBRANT MEINERTS MELLINGA                Holwerd                      
                                                            
        IESKE
09 jan 1606 EESKE HARKES            snijder       Oostrum                      
16 aug 1693 EITSCK JANS                       Janum                       
09 dec 1718 YSKE JOHANNES                                zv Johannes Esges       
07 jan 1663 EESKE METSKES                      Surhuisterveen                   
                                                            
        IETE
15 nov 1680 ITE ABES                        Rinsmageest                    
15 dec 1638 JITE ANDRIES                      Sneek                       
06 jul 1712 YTE ELLARDS                                                
15 jun 1663 IETE MICHIELS                      Dokkum                       
20 dec 1648 EETE WILLEMS                                zv Willem Eetes        
                                                            
        IGLE
02 jun 1770 IGLE JACOBS                       Foudgum                      
25 okt 1746 IGLE SIJBRENS                      Betterwerd                     
                                                            
        IGNATIUS
13 aug 1720 IGNATIUS - LAURIER                   Brugge                       
                                                            
        ISAAK
22 dec 1615 ISAAC - ADIUS                      Leeuwarden                     
06 feb 1668 ISAC - MOSELIJN                     Leeuwarden                     
08 nov 1622 ISAAC ARENTS            koopman       Reijsum                      
28 dec 1644 ISAACK ISAACKS VAN NUYS                 Amsterdam                     
05 apr 1669 ISAC PIETERS SANTAMA                                            
12 jun 1669 ISAC SIJBRANTS                               NB               
07 sep 1744 YSAK-MARTIJN - ALTINGH                 Leeuwarden                     
                                                            
        J.
21 sep 1762 J. - GROENEWOUD           boekhouder               NB               
                                                            
        JAKLE
10 mei 1727 JACKLE SIJBERENS                                              
                                                            
        JAKOB
17 aug 1765 JACOBUS - ALTHUIJS                   Heerenveen                     
24 apr 1751 JACOB - BOEKHOLT                    Leeuwarden                     
23 jun 1719 JACOB - BOELENS                                              
30 dec 1711 JACOBUS - VAN DEN BROEKE                Terzool                      
28 dec 1644 JAQUES - VAN DRIEST                   Franeker                      
07 nov 1622 JACOBUS - FABRITIUS- BOLTHA     fiscael       Leeuwarden                     
09 dec 1713 JACOBUS - FRANSBERGEN                            NB               
02 feb 1754 JACOBUS - GROENEWOUDT                  Leeuwarden                     
08 jun 1668 JACOBUS - HASIUS          dr advocaat               j.u. dr, adv. Hof van Frl.   
11 nov 1741 JACOBUS - HOBOIJS                    Leeuwarden                     
28 sep 1582 JACOB - VAN DER HORST        mr                                   
12 jun 1762 JACOBUS - JONGEJAN                   Amsterdam                     
07 nov 1622 JACOB - CANTER-VAN- OOSTEN     not. publ.     Kuinder                      
27 sep 1659 JACOB - PROVANA                     Workum                       
27 mei 1681 JACOB - RIJDEL                     Pruisen       nihil, is bankroet gespeeld  
11 jan 1606 JACOB - SARTORIUS          mr                                   
10 feb 1692 JACOBUS - SEECCAMA                   Groninger                     
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 52 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        JAKOB (Vervolg)
09 jul 1697 JACOB AEGES                       Bolsward                      
27 jan 1630 JACOB ALBERTS            schipper      Ruigezand      in Groningerland        
08 jan 1663 JACOB ALBERTS                                zv Albert Folkerts       
29 dec 1645 JACOB ALEFS                                 zv Alef Sakes         
24 dec 1632 JACOB ALLERTS                      Holwerd                      
06 apr 1764 JACOB ALLERTS                      Anjum                       
16 jul 1678 JACOB ANDRIS            estrikbakker    Dokkum                       
10 mei 1717 JACOB AARENTS                                               
27 mei 1730 JACOB ARJENS                                zv Arjen Tjeerds        
23 dec 1650 JACOB AUKES                       Holwerd                      
13 okt 1721 JACOB AUKES                                                
07 jul 1618 JACOB BERENDS            koemelker      Grouw                       
30 jun 1679 JACOB BARENTS                                NB               
26 jan 1691 JACOB BARNARDUS DUIEF                  Leeuwarden                     
30 mei 1739 JACOB BODES                       Driesum                      
28 dec 1737 JACOB BOELES            koopman       Franeker                      
18 nov 1656 JACOB BROERS                                zv Broer Douwes        
12 dec 1583 JACOB DIRKS                                                
14 dec 1630 JACOB DIRKS             bakker       Niehove       in Humsterland         
24 nov 1664 JACOB DIRKS                                 zv Dirk Meijnerts       
05 feb 1697 JACOB DIRCX                                 NB               
27 sep 1759 JACOB DIRKS             visser       Hamburg                      
04 jan 1627 JACOB DOUWES                      Murmerwoude                    
01 mrt 1686 JAQUES DOUWES DE FRIJES                 Huisternoord                    
16 aug 1673 JACOB AEBES             snijder       Wanswerd                      
27 mrt 1651 JACOB EEDES                                 zv Eede Tiaards        
14 nov 1620 JACOB EELKES                      Veenwouden                     
28 sep 1793 JACOB EELKES BACKER                   Anjum                       
27 sep 1690 JACOB EWERTS                      Houwerzijl     DG               
05 dec 1711 JACOB FEDDES                                NB               
23 dec 1650 JACOB FEDDRICKS           bakker                                 
25 nov 1629 JACOB FOKERTS            goudsmid      Harlingen                     
15 dec 1638 JACOB FOLKERTS                     Gerkesklooster                   
30 dec 1608 JACOB FRANSEN            passementwerker   Franeker                      
28 dec 1611 JACOB FRANSEN            bakker       Nijkerk                      
04 apr 1685 JACOB FREERX                      Nijkerk                      
03 jul 1574 JACOB GERRYTS            burgemr Dokkum                             
03 mei 1699 JACOB GERRITS                      Vrouwenparochie, L                 
20 mei 1712 JACOB GERRITS                      Stiens                       
05 aug 1684 JACOB GOSSIS CARWELAER                 Leeuwarden                     
06 jun 1663 JACOB HAIES                       Weerderburen                    
26 mei 1669 JACOB HAIJES                      Westergeest                    
25 feb 1758 JACOB HAIJKES VISSER                  Norden                       
29 dec 1710 JACOB HANSEN                      Dokkum                       
14 mrt 1760 JACOB HANSEN BACKER                   Emden                       
18 sep 1652 JACOB HARMENS MUIJRER                            zv Harmen Jacobs Muijrer    
25 jun 1678 JACOB HENDRIS                      Driehuizen     bij Dokkum           
29 jan 1751 JACOB HENDRIKS                     Kessel       in Kleefsland         
06 feb 1759 JACOB HENDRIKS JONGHMAN       schipper      Groninger                     
06 jan 1612 JACOB HERES             schipper      Langwirdt      uit Oostfriesland       
11 aug 1610 JACOB HIDDES            linnenwever     Dokkum                       
27 apr 1618 JACOB HIDDES            brouwer       Oudezijl      bij Dokkum           
03 mei 1690 JACOB INTSES                      Nes         DG               
05 mei 1693 JACOB YSBRANTS                     Franeker                      
13 dec 1583 JACOB JACOBS            schoenmaker                              
07 nov 1622 JACOB JACOBS            ontvanger      Ameland       der Admiraliteit in Friesland 
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 53 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        JAKOB (Vervolg)
29 dec 1640 JACOB JACOBS            schipper      Dokkum                       
20 dec 1680 JACOB JACOBS                      Anjum        DG               
27 jun 1701 JACOB JACOBS                      Dantumawoude                    
27 jun 1701 JACOB JACOBS                                zv Jacob Jacobs        
23 jul 1701 JACOB JACOBS                      Leeuwarden                     
12 apr 1755 JACOB JACOBS DE GROOT        schipper      Juist                       
05 feb 1791 JACOB JACOBS                      Aalsum                       
18 jun 1574 JACOB JANSEN            wever                  Uilvoerden; vrijgez. RK    
15 jan 1576 JACOB JANS                                 RK               
08 sep 1577 JACOBUS JANS STEENWIJCK                                          
11 jun 1580 JACOB JANS                                                 
05 jan 1581 JACOB JANS                                                 
14 jan 1592 JAQUES JANS                                                
28 dec 1613 JACOB JANSEN                      Rijperkerk                     
08 nov 1622 JACOB JANSEN            koopman                                
02 sep 1644 JACOB JANS             olieslagersgezel  Niezijl                      
30 mrt 1674 JACOB JANS             mr kuiper      Britswerd                     
27 mei 1681 JACOB JANSEN                      Ternaard                      
12 nov 1690 JACOB JANS                       Ferwerd                      
01 aug 1694 JACOB JANSEN BOCK                    Leek                        
24 sep 1757 JACOB JANS             winkelier      Niehove                      
03 okt 1760 JACOB JANS PAESENS                   Paesens                      
14 dec 1630 JACOB JARICHS                      Metslawier                     
30 dec 1611 JACOB JELTES            mr timmerman    Holwerd                      
28 apr 1693 JACOB JETTIES                      Franeker                      
13 nov 1693 JACOBUS JETSES                               zv Jetse Jans         
29 apr 1794 JACOB JOBS                       Dokkum                       
30 dec 1608 JACOB CLAESSEN           lakenkoper     Luik                        
14 nov 1643 JACOB CLASEN            timmerman                               
15 nov 1643 JACOB CLASEN WALWIJCK                  Rinsumageest                    
22 jul 1658 JACOB CLASEN            timmerman      Metslawier                     
01 jun 1726 JACOB CLAESEN                      Hiaure                       
02 jun 1787 JACOBUS NICOLAUS TALSMA                 Leeuwarden                     
21 sep 1618 JACOB CORNELIS           kramer       Kollumer Nieuwland                 
07 mei 1662 JACOB CORNELIS                     Janum                       
05 aug 1684 JACOB LIEUWES                                zv Lieuwe Sioerdts       
09 jan 1590 JACOB LOURENS            schoenmaker     Aalsum                       
04 jun 1672 JACOBUS LOUWS CURINGA                  Harlingen                     
23 dec 1629 JACOB LUBKES            schoenmakersgezel  Dokkum                       
15 dec 1656 JACOB LUBBERTS                     Munnekezijl                    
01 jul 1658 JACOB LUCAS                                 NB               
16 dec 1618 JACOB SELIS             zijdekramer     Leeuwarden                     
19 okt 1729 JACOB MARTENS                      Oudwoude                      
27 mei 1761 JACOB MEIJES                      Koningsbergen                   
05 apr 1669 JACOB MEINSES                      Esens                       
10 jan 1599 JACOB OPTS             timmerman                               
22 mrt 1704 JACOB PIJBES                                NB               
31 mei 1578 JACOB PIETERS                                               
10 dec 1583 JACOB PIETERS                                               
10 jan 1599 JACOB PIETERS HOLLANDER                                          
30 dec 1608 JACOB PIETERS            timmerman      Wetsens                      
23 dec 1641 JACOB PIETERS            mr koperslager   Harlingen                     
26 feb 1644 JACOB PIETERS MARSWAL        drost                  van Schiermonnikoog      
05 apr 1669 JACOB PIETERS RODE                                             
11 feb 1685 JACOB PIJTERS                      Hantumhuizen                    
30 sep 1758 JACOB PIJTTERS           schipper      Borkum                       
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 54 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        JAKOB (Vervolg)
08 jan 1581 JACOB ROELEFFS           schoenmaker                              
28 sep 1659 JACOB ROELANTS           zadelmaker     Sevenbergen                    
15 jan 1576 JACOB SCHELTES                               RK               
14 mei 1753 JACOB SCHELTIS                     Hallum                       
01 dec 1645 JACOB SEERPS            kuiper       Hallum                       
26 jan 1663 JACOB SIJES                                 zv Sije Jacobs         
28 dec 1611 JACOB SIJBRANDS           grootschipper    Harlingen                     
12 dec 1660 JACOB SIJBRANTS                               zv Sijbrant Jacobs       
25 apr 1744 JACOB SIJBRENS                                               
21 mrt 1767 JACOB SIJBRENS                     Bergum                       
27 dec 1611 JACOB SIJMENS            timmerman      Kornjum                      
14 jan 1592 JACOB SICKES                                                
10 mei 1687 JACOB SIJVERTS           mr bakker      Enkhuizen                     
07 feb 1713 JACOB SJOERDS                      Driesum                      
03 okt 1662 JACOB SWETSES                                zv Swetse Bruins        
04 feb 1730 JACOB TEEKES                      Dokkum       incl zijn zoon.        
22 dec 1613 JACOB TIAARDS            kruidenier     Loppersum                     
09 feb 1754 JACOB TJEERDTS MELLEMA                 Nes                        
27 jun 1687 JACOB TIEPKES                      Blija                       
20 nov 1762 JACOBUS THOBIAS VAN HOOREN               Lier                        
25 mrt 1576 JACOB WIERDS                                RK               
01 jun 1771 JACOB WITSES                      Aalsum                       
05 feb 1579 JACOB WILLEMS HOLLANDER                                          
19 aug 1705 JACOB WILLEMS                                zv Willem Rinties       
16 apr 1791 JACOBUS WILLEMS VDR SLOOT                Deventer                      
                                                            
        JALKE
07 sep 1686 JALCKE FOCKES                      Lippenhuizen                    
                                                            
        JAN
29 jul 1577 JAN -                bakker                 onder 't raadhuis, RK     
22 nov 1710 JAN - BATIST                      Bergen, Henegouwen                 
18 aug 1772 JAN - BOUWENS                      Utrecht       zv Pijtter Bouwens       
28 apr 1764 JAN - BROEKMAN                     Nijkerke      onder Munsterland       
10 mei 1727 JAN - DUPON             schipper                trekschipper          
01 apr 1785 JAN - HALLEN- VISSER                  Juist                       
28 aug 1709 JAN - FORKARDEN?                    Sneek                       
24 okt 1772 JAN - GILLEBAART                              zv Jeronimus Gillebaart    
31 mrt 1753 JAN - GRINDET            schipper      Emden                       
30 mrt 1664 JAN - HEIXAN            mr goudsmid     Dokkum                       
05 mei 1760 JAN - HENSMAN                      Solborgh                      
22 apr 1661 JAN - HESMAN            verwer                                 
21 dec 1782 JAN - HOEKSTRA           mr         Sneek                       
13 mei 1758 JAN - HOLVERDA           koopman       Holwerd                      
18 nov 1656 JAN - HOUET             wachtmeester    Tecklenburg     en excecuteur         
25 apr 1744 JAN - JILDERDA                     Dokkum       had het burgerrecht verwoond  
16 jan 1742 JAN - KELLENAAR           koopman       Haarlem                      
08 jan 1599 JAN - VAN CEULEN                                              
15 feb 1755 JAN - VAN LAAR                     Slochteren                     
30 mrt 1765 JAN - MEIER                                                
08 okt 1727 JAN - NAGELMAN                     Lingen       uit het graafschap Lingen   
28 nov 1674 JAN - REDDINGH           snijder                                
01 jul 1730 JAN - TER STEEGH                                              
21 dec 1641 JAN - TEECKLENBURG                                             
06 dec 1704 JAN - TRAAN                       Linburg       uit het land van Linburgh   
06 dec 1704 JAN - TRAAN                                 zv Jan Traan          
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 55 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        JAN (Vervolg)
17 dec 1583 JAN - WARENDORP                                              
30 sep 1705 JAN - WEIJLS                      Egelant                      
30 sep 1705 JAN - WIELS                       Egelant                      
31 mei 1578 JAN AGGES              bakker                                 
07 feb 1579 JAN ALBERTS                                                
26 nov 1632 JAN ALBERTS                       Holwerd                      
24 sep 1718 JAN ALBERTS                       Bentum       t graafschap Bentum      
23 dec 1650 JAN ALIS              gortmaker      Oosterend                     
06 feb 1691 JAN ALLES                        Beetsterzwaag    DG               
21 okt 1631 JAN ALLERTS HEIXAN         controlleur     Franeker                      
12 dec 1634 JAN ALTS              smid        Heerenveen                     
20 dec 1643 JAN ANDRIJS                       Aalsum                       
24 jul 1585 JAN ARENTS             schroor                                
14 jan 1609 JAN ARENTS             schipper      Harlingen      Dokkum; zoon van Arent Jansen 
22 jan 1686 JAN ARENTS VAN TER HEIJDE                Winschoten     NB               
03 sep 1688 JAN ARENTS                       Drachten                      
29 sep 1692 JAN ARRELS             kramer                                 
22 jan 1592 JAN ARIS                                                  
25 nov 1629 JAN ARRIENS             bakker       Lichtaard                     
27 mei 1730 JAN ARJENS                                 zv Arjen Tjeerds        
26 mei 1731 JAN ATES SCHUILENBURG                            zv Ate Jans Schuilenburg    
06 jan 1798 JAN B. COUSIN                      IJzendijke     in Zeeland           
12 feb 1656 JAN BANIER                       Oostendt      op Donia            
22 nov 1710 JAN BATIST                       Bergen, Henegouwen                 
04 jan 1606 JAN BERENDS             snijder       Holwerd                      
27 okt 1620 JAN BERENDS             smid        Pieterzijl                     
05 apr 1669 JAN BERENDS             schuitemaker                              
29 sep 1669 JAN BERENDS                                 NB               
13 mei 1680 JAN BEERNTS             slager       Drente                       
09 aug 1710 JAN BEERNS                       Sneek                       
21 aug 1680 JAN BITTERTS                                                
05 apr 1669 JAN BINDERTS            voerman                                
18 nov 1656 JAN BROERS                                 zv Broer Douwes        
28 nov 1674 JAN BURCHERTS                                               
28 nov 1674 JAN BURCHERTS                                               
11 jan 1606 JAN DUICKES             wagenaar                                
11 jun 1580 JAN DIRCKS             boekbinder                               
10 dec 1583 JAN DIRX              wever                                 
10 jan 1599 JAN DIRX              mr                                   
02 jul 1608 JAN DIRKS                        Embderland     NB               
22 dec 1638 JAN DIRKS                                  zv Dirk Egberts        
02 sep 1644 JAN DIRKS                        Oude Leije                     
22 apr 1661 JAN DIRKS              schoenmaker     Keulen                       
18 feb 1689 JAN DIRX              mr pottebakker   Franeker                      
09 feb 1691 JAN DIRCX                        Aalsum                       
06 jul 1712 JAN DIRX                                                  
01 aug 1722 JAN DIRCKS                                 15 jr; zv Dirck Jans      
16 jul 1730 JAN DURKS                        Metslawier                     
25 jan 1749 JAN DIRKS                        Kollum                       
30 jan 1773 JAN DOEDES                       Betterwerd                     
13 dec 1583 JAN DOUWES             moutmaker                               
11 jan 1606 JAN DOUWES             stadsbode                               
04 jan 1609 JAN DOUWES                       Hartwerd                      
04 jan 1627 JAN DOUWES             aannemer      Driesum       van dijck ende aerdwercken   
04 jan 1627 JAN DOUWES                                 zv Douwe Douwes        
31 dec 1632 JAN DOUWES                       Finkum                       
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 56 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        JAN (Vervolg)
23 apr 1652 JAN DOUWES                                 zv Douwe Jansen        
04 jul 1744 JAN DOUWES                                                 
27 mrt 1651 JAN EEDES                                  zv Eede Tiaards        
05 dec 1661 JAN EESGES                       Dokkum                       
04 aug 1582 JAN EGBERTS             bakker                                 
15 dec 1638 JAN ENGBERTS                      Kollumer Nieuwland                 
04 feb 1730 JAN ENGBERTS                      Zwolle                       
31 okt 1662 JAN EILERTS             mr metselaar    Delfzijl                      
16 okt 1728 JAN EWERTS                                 stiefzv Romke Willems     
27 mrt 1651 JAN FEDDES             mr chirurgijn    Beetsterzwaag    NB               
14 mei 1580 JAN FOOCKLES            kalkbrander                              
06 mei 1670 JAN FOCKES                                 NB               
14 nov 1643 JAN FOLKERTS                      Sloten                       
25 jun 1667 JAN FOLKERTS GRAUDA                   Harlingen ?                    
28 apr 1747 JAN VOLKERTS                                zv Volkert Jans        
25 jun 1657 JAN FORMERS                       Kollumerland                    
28 dec 1672 JAN FORMERS                       Niawier                      
24 jul 1585 JAN FRANS                                                 
29 jun 1618 JAN FRANSEN             herbergier     Jelsum                       
12 jun 1669 JAN FREERKS WENDELAER                  Bourtange                     
14 mei 1757 JAN GATSES KAT                     Wartena                      
10 dec 1621 JAN GEERTS             stoeldraaier    Oldeboorn                     
28 dec 1657 JAN GEERTS VAN BENTEM                                           
28 dec 1657 JAN GEERTS                                                 
29 dec 1665 JAN GEERTS             metselaar      Rolde                       
11 mei 1771 JAN GEERTS HUBMEIER                   Mettingen      NB               
18 jun 1796 JAN GEERTS HERBERTS                   Mettingen      in t' graafschap Lingen    
08 jan 1599 JAN GERBENS FECKS                                             
13 mei 1687 JAN GERCKS                       Aalsum                       
31 mei 1578 JAN GERLOFFS                                                
10 dec 1583 JAN GERLOFFS            wagenaer                                
00 --- 1575 JAN GERRYTS                                                
08 jan 1585 JAN GERRIJTS                                                
07 feb 1596 JAN GERRIJTS            saalmaecker                              
04 jan 1609 JAN GERRIJTS            schipper      Aalsum       op het veer naar Leeuwarden  
30 dec 1611 JAN GERRIJTS            schipper      Joure        Harlinger schipper       
22 dec 1623 JAN GERRIJTS                      Niawier                      
23 nov 1674 JAN GERRIJTS CRAB                    Dokkum                       
13 dec 1583 JAN GIELTS                                                 
23 jun 1747 JAN GODFRIETS                                zv Godfriedt Petersen     
05 nov 1627 JAN GOSSES                       Nijkerk                      
02 dec 1633 JAN GOSSES             mr kuiper      Holwerd                      
07 jun 1732 JAN GOSSES                       Leeuwarden                     
26 jul 1732 JAN HALBES                       Driesum                      
01 mei 1665 JAN HANSEN             hoedemaker     Oldambt                      
05 apr 1760 JAN HANSEN                       Zuurdijk                      
15 dec 1638 JAN HARKES             brouwer       IJlst                       
30 jan 1583 JAN HARMENS                                                
26 dec 1640 JAN HARMENS             wever        Knijphuizen                    
30 mrt 1660 JAN HARMENS             mr messemaker    Zwolle                       
13 feb 1697 JAN HARMENS                       Kollum                       
27 okt 1714 JAN HARMENS                       Munsterland                    
07 okt 1720 JAN HARMENS WIGCHENHORN                           Welbergen; in Munsterland   
28 dec 1611 JAN HEDTS              bakker       Buweklooster                    
03 jan 1624 JAN HEERTS                       Brantgum                      
11 jun 1580 JAN HENDRICKS                                               
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 57 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        JAN (Vervolg)
05 jan 1581 JAN HENDRIX             lakenkoper                               
05 jan 1587 JAN HENDRIKS            smid                                  
04 jan 1606 JAN HENDRIKS            koopman       Kollumerland                    
04 jan 1609 JAN HENDRIKS            touwmaker      Leeuwarden                     
29 feb 1612 JAN HENDRIX             ontv. Gen.               NB               
05 nov 1627 JAN HENDRIKS                      Bergum                       
26 dec 1640 JAN HENDRIKS DE RUES                  Amsterdam                     
29 dec 1640 JAN HENDRIKS            messemaker     Oldenborch                     
19 sep 1659 JAN HENDRIKS DE GRAEFF                 Groningen                     
05 apr 1669 JAN HENDRIKS            hoedemaker                               
29 sep 1669 JAN HENDRIKS CAMPENAER                 Haeselunnen                    
06 mrt 1671 JAN HENDRIKS            schipper      Groningen                     
11 mei 1676 JAN HENDRIX LINDEMAN                            NB               
19 jul 1688 JAN HINDRICX            mr schoenmaker   Paesens                      
17 sep 1697 JAN HENDRICX                      Hogebeintum     van Hooch Beintema       
01 dec 1714 JAN HINRIX CHRISTIAAN                  Solums       t graafschap Solums      
20 okt 1728 JAN HENDRIKS                      Scheemda                      
03 okt 1795 JAN HENDRIK BAKKER                   Mettingen      in 't graafschap Lingen    
14 jun 1796 JAN HENDRIK NAGELMAN                  Mettingen      in t' graafschap Lingen    
06 mei 1690 JAN HERES                        Dokkum                       
07 aug 1734 JAN HEERES DE ROOS                             zv Hero de Roos        
12 mei 1693 JAN HETTES                       Dokkum                       
26 dec 1640 JAN HIDDES             brouwer       Oudezijl                      
29 nov 1704 JAN HIDDES                       Ferwerd                      
11 mei 1669 JAN HIJLKES                                                
23 okt 1627 JAN HUBERTS                       Gullick                      
30 sep 1673 JAN HUBERTS                                 6 jr, zv Hubert Jansen     
26 dec 1640 JAN IJLES                        Ferwerd                      
22 okt 1667 JAN JIPES ADAMA           schipper      Westerburen     NB               
17 feb 1601 JAN ISEBRANDS            schoenmaker                              
15 jun 1663 JAN IETES                                  zv Iete Michiels        
25 okt 1746 JAN IGLES                                  zv Igle Sijbrens        
25 mrt 1576 JAN JACOBS MELLEMA                             RK               
11 jun 1580 JAN JACOBS             korfmaker                               
14 jan 1592 JAN JACOBS             korfmaker      Kampen                       
09 jan 1599 JAN JACOBS             koekebakker                              
11 feb 1604 JAN JACOBS             wever                                 
05 nov 1628 JAN JACOBS             kuiper       Ee                         
29 dec 1640 JAN JACOBS             vetermaker     Leeuwarden                     
27 apr 1649 JAN JACOBS                       Holwerd                      
19 nov 1659 JAN JACOBS             mr kuiper      Dokkum                       
26 jan 1663 JAN JACOBS                       Dokkum                       
22 mrt 1675 JAN JACOBS             mr zilversmid    Makkum                       
15 dec 1727 JAN JACOBS VAN YSSEL                  Oude Bildtzijl                   
09 okt 1756 JAN JACOBS VISSCHER                   Norden                       
26 jul 1760 JAN JACOBS DE GROOT                   Altona                       
19 mrt 1576 JAN JANSEN             hoedenmaker               RK               
17 apr 1578 JAN JANS                                                  
17 apr 1578 JAN JANSEN             bakker                                 
30 jan 1579 JAN JANS              wever                                 
30 jan 1579 JAN JANS              schroor                                
07 feb 1579 JAN JANS                                                  
05 jan 1581 JAN JANSEN ROSCKAM                             Doedmoersswager        
09 dec 1583 JAN JANS                                                  
12 dec 1583 JAN JANS              bakker                                 
17 jun 1588 JAN JANS                        Leeuwarden                     
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 58 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        JAN (Vervolg)
19 jan 1592 JAN JANSEN             koekebakker               Seerijp; in Groningerlandt   
20 feb 1593 JAN JANS              bakker                                 
20 feb 1593 JAN JANS                                                  
10 jan 1599 JAN JANSEN WEDERSPAN                                            
07 jan 1606 JAN JANSEN             wever                  wol- en wolspinner       
07 jul 1618 JAN JANSEN             kramer                                 
20 dec 1619 JAN JANSEN WARENDORP                  Kollum                       
07 nov 1622 JAN JANSEN             brouwer       Franeker                      
08 nov 1628 JAN JANSEN             schipper      Dokkum       Snekerschipper         
14 dec 1630 JAN JANSEN             snijder       Dokkum                       
05 nov 1631 JAN JANSEN                       Dokkum, od                     
04 sep 1632 JAN JANS                        Oldenburg                     
23 dec 1645 JAN JANS              breider       Oosenbrugge                    
23 dec 1646 JAN JANS DE JONGHE         koopman       Dokkum       NB               
23 dec 1646 JAN JANS                                  zv Jan Jans de Jonghe     
24 jan 1649 JAN JANS FUIC                                zv Jan Sijmens Fuic      
09 jun 1649 JAN JANSSEN             wagenmaker     Groningen                     
12 dec 1649 JAN JANSEN             wagenmaker               Dokkum; NB           
27 mrt 1651 JAN JANSEN VAN BLIXSUM                                           
27 mrt 1651 JAN JANSEN                                                 
02 dec 1652 JAN JANSEN             brouwer       Dokkum                       
30 nov 1661 JAN JANSEN                       Dokkum                       
31 dec 1662 JAN JANSEN BOON           oud burgemr               Dokkum; NB           
31 jul 1663 JAN JANSEN MAES           mr timmerman                              
31 jul 1663 JAN JANSEN MAES                               zv Jan Jansen Maes       
16 apr 1668 JAN JANSEN             brouwer       Nes                        
27 nov 1668 JAN JANSEN                       Eewal                       
24 aug 1670 JAN JANS              wagenmaker                               
27 mrt 1673 JAN JANS RIPPERS                    Wezel                       
09 okt 1677 JAN JANSEN                                                 
27 jun 1678 JAN JANSEN                                                 
30 jun 1679 JAN JANSEN                       Leeuwarden                     
15 mei 1682 JAN JANSEN                       Ee                         
27 dec 1686 JAN JANSEN                       Dokkum                       
09 aug 1690 JAN JANSEN                       Knollendam     vrijer             
03 mrt 1694 JAN JANSEN                       Cleveren                      
02 okt 1696 JAN JANSEN SLIM                     Harlingen                     
10 sep 1700 JAN JANSEN             linnenwever     Wilbergen      in Munsterland         
22 sep 1713 JAN JANS                                  Niefeen; in Drenthe      
02 feb 1715 JAN JANSEN BROUWER                   Wierum                       
04 feb 1730 JAN JANS                                  zv Jan Engberts        
01 okt 1746 JAN JANSEN             schipper                Morra; trekschipper v DOK op H 
31 jul 1756 JAN JANSEN                       Hiaure                       
13 jun 1759 JAN JANSEN             grootschipper    Borkum                       
16 feb 1762 JAN JANSEN KNOBBE                                             
28 apr 1764 JAN JANSEN FISSER                    Juist                       
05 feb 1596 JAN JARICHS             snijder                                
19 mrt 1576 JAN JASPERS             stoeldraaier              RK               
14 jan 1592 JAN JELLES                                                 
08 dec 1792 JAN JELLIS POSTHUMUS                  Duurswoude                     
17 aug 1582 JAN JELTIES             kramer                 Dokkum; edert lange jaren   
07 jan 1606 JAN JELTES             stoeldraaier    Wijnjeterp                     
10 mrt 1769 JAN JENTIES                       Dokkum                       
27 nov 1646 JAN JETSES                       Hantum                       
28 sep 1659 JAN JETSES             brouwer       Reisum                       
05 dec 1705 JAN JETSES                       Wartena                      
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 59 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        JAN (Vervolg)
26 sep 1684 JAN JILLIS                       Burum                       
11 apr 1691 JAN JOCHUMS             mr dopjeswever   Epe         in Munsterland         
28 dec 1754 JAN JOCHEMS                       Dokkum                       
13 feb 1664 JAN JOEKES                                 zv Joeke Feikes        
04 jan 1606 JAN JOHANNES            koopman                                
06 feb 1712 JAN JOHANNIS                                NB               
01 dec 1792 JAN JOHANNES VAN DER MOLEN               Wildervank                     
12 sep 1679 JAN JOOSTEN             schipper      Steijgersloot    van Dokkum op Leeuwarden    
29 mei 1790 JAN JOOST WALING                    Winterberg     NB               
28 jan 1792 JAN JOOST CAPPEN                    Winterberg     NB               
22 dec 1696 JAN JORIS                        Stiens                       
15 mei 1722 JAN JOUKES                                                 
06 jul 1663 JAN JURIENS KOOLSMAN                            NB               
07 apr 1688 JAN CHRISTIAENS           koperslager     Luik        land van Luik         
05 jan 1737 JAN KEIMPES                       Driesum                      
11 jun 1580 JAN CLAES BLOEM                               Keulen; alias bloem van Ceulen 
23 nov 1582 JAN CLAESZ                                                 
09 dec 1583 JAN CLAES              schroor                                
16 dec 1587 JAN CLAES                        Lutjegast                     
06 mei 1625 JAN CLASEN UNIA                     Kollum                       
16 apr 1645 JAN CLASEN                       Vierhuizen     in Groningerland        
16 sep 1659 JAN CLASEN                       Driesum                      
29 aug 1663 JAN CLAESSEN                                zijn zoontje mede inbegrepen  
05 apr 1669 JAN KLASEN             schuitevoerder                             
20 nov 1675 JAN CLASSEN                       Harlingen                     
30 sep 1678 JAN CLAESSEN                      Harlingen                     
28 jun 1692 JAN CLAESSEN            timmerman      Dantumawoude    DG               
21 sep 1705 JAN CLASSEN                                 zv Claas Jansen        
08 jun 1709 JAN CLAASES                                 2 jr; zv Claas Sickes     
01 feb 1766 JAN CLASEN HOOGACKER                  Holwerd                      
14 jan 1592 JAN KOERDS                                                 
16 jul 1639 JAN COERTS                       Bremen                       
27 jan 1670 JAN COENDERTS                                NB               
20 jan 1798 JAN COERTS DAMSTRA                   Schiermonnikoog                  
05 jan 1587 JAN CORNELIS                                                
14 jan 1609 JAN CORNELIS            timmerman      Holland                      
29 sep 1688 JAN CORNELIS            olieslager     Onderdendam     in Groningerland        
16 mei 1689 JAN CORNELIS                                zv Cornelis Tiallings     
16 mei 1691 JAN CORNELIS                      Sappemeer      DG               
08 okt 1729 JAN CORNELIS KEETELAAR                 Jorwerd                      
03 mrt 1750 JAN CORNELIS                      Dokkum                       
28 jun 1682 JAN QUINTIJNSEN                     Tergouw                      
14 feb 1596 JAN LAMMERTS            mesmaker                                
06 mei 1693 JAN LIJBBES                       Ferwerd                      
09 jan 1599 JAN LIEUWES                                                
27 sep 1677 JAN LIEUWES             mr wagenmaker                             
07 dec 1733 JAN LOLKES                                 zv Lolke Dirx         
29 jan 1596 JAN LAURENS                                                
27 dec 1611 JAN LAURENS             koopman       Randorp                      
04 feb 1792 JAN LOUWS                        Westergeest                    
14 feb 1596 JAN LUBBERTS            schoenmaker                              
08 jan 1585 JAN LUDSERS                                                
13 dec 1583 JAN LUITGENS            schoenlapper                              
05 nov 1627 JAN LUITIENS                      Leeuwarden                     
20 dec 1642 JAN MARTENS             klein comanschap  Brantgum                      
28 mrt 1651 JAN MARTENS             bakker       Holwerd                      
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 60 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        JAN (Vervolg)
13 mei 1716 JAN MARTENS                       Dokkum       nihil, door geb reeds burger  
26 jun 1663 JAN MEIJES             bombazijnwerker   Bolsward                      
31 okt 1664 JAN MEIJNERTS            mr korfmaker    Schansevoor                    
26 feb 1696 JAN MEINDERTS                      Lutjegast                     
20 mrt 1756 JAN MEIJNDERTS                     Buitenpost                     
09 mei 1658 JAN MEINTS                       Kollum                       
25 nov 1629 JAN MINKES             tinnegieter     Lioessens                     
20 aug 1590 JAN MINNES             schroor                                
02 dec 1652 JAN MINNES                       Burum                       
16 dec 1587 JAN MINNOLTS                      Anjum                       
14 dec 1684 JAN OLPHERTS            schipper      Accumerzijl                    
28 dec 1659 JAN POUWELS             mr schoenmaker   Anjum                       
28 nov 1674 JAN POUWELS                                 Dusburg; Doesburg of Duisburg? 
09 jan 1599 JAN PIERS              brouwer                                
10 mei 1687 JAN PIJERS BUMA                     Harlingen                     
05 jan 1587 JAN PIETERS             korfmaker                               
06 jan 1606 JAN PIETERS VERMEERS                  Leeuwarden                     
27 apr 1618 JAN PIETERS             kuiper       Franeker                      
29 dec 1621 JAN PIETERS             schipper      Pieterzijl                     
27 sep 1625 JAN PIETERS                       Bormerhuisen                    
26 dec 1640 JAN PIETERS             herbergier     Beers                       
14 nov 1643 JAN PIETERS             mr schoenmaker                             
06 mrt 1660 JAN PIETERS BRUGLEMAN                  Emden                       
28 jan 1670 JAN PIETERS                                 NB               
17 okt 1670 JAN PIETERS             herbergier     Kollumerzijl                    
28 nov 1674 JAN PIETERS                                 Dokkum; van Drie Huizen - Dok. 
20 mrt 1685 JAN PIJTERS                       Blija                       
27 okt 1725 JAN PIJTERS                                                
11 jun 1729 JAN PIJTTERS HUTGERTS                            zv Pijtter Hutgerts      
31 mei 1738 JAN PIJTTERS HANJA                   Aalsum                       
17 jun 1752 JAN PIJTTERS                      Anjum                       
14 mei 1757 JAN PIJTTERS                      Sappemeer                     
07 okt 1761 JAN PIJTTERS                                                
21 sep 1762 JANNEKE PIJTTERS          schipper                NB               
16 sep 1763 JANNEKE PIJTTERS          schipper      Schiermonnikoog   NB               
09 jan 1599 JAN REIJNERS                                                
17 aug 1694 JAN REIJNDERS                      Dijlerschans                    
28 mei 1697 JAN REINDERS                      Harlingen                     
23 mei 1720 JAN REINDERS ROC                                              
23 mei 1720 JAN REINDERS ROO                    Ameland                      
31 mei 1732 JAN REINS                                  zv Rein Jans          
28 dec 1743 JAN REIJNS             koopman       Dokkum       Dokkum; buiten de Aalsumerpoor 
11 jun 1684 JAN REPCKES                       Dokkum                       
09 dec 1631 JAN RIENKS             schipper      Jislum       Leeuwarder schipper      
18 sep 1679 JAN RIENX                        Dokkum       bij de hoge brugge       
14 nov 1643 JAN RINSES                       Kollum                       
12 dec 1634 JAN ROBERTS                       Leeuwarden                     
12 dec 1583 JAN ROCHUS                                                 
31 dec 1617 JAN ROELEFFS            mr herbergier    Leeuwarden     tegenwoordig herbergier    
03 dec 1768 JAN ROELOFFS                      Marrum                       
05 nov 1627 JAN ROMMERTS                      Wouterswoude                    
31 dec 1701 JAN SAKES                                  zv Sake Jans          
07 apr 1667 JAN SANDERS                       Schonenburgh    t Graefschap          
22 apr 1661 JAN SIJBES                                                 
04 jul 1761 JAN SYBES                        Wierum                       
22 okt 1618 JAN SIJBOLTS            schipper      Oostrum                      
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 61 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        JAN (Vervolg)
22 dec 1638 JAN SIJBRANTS                                zv Sijbrant Egberts      
24 jan 1649 JAN SIJBRENS                                zv Sijberen Meijnerts     
03 aug 1671 JAN SIJBRENS                      Holwerd                      
15 apr 1693 JAN SIBRANTS                                zv Sijbrant Jans        
08 jan 1599 JAN SIJMENS                                                
24 jan 1649 JAN SIJMENS FUIC          mr glaasemaker   Leeuwarden                     
15 dec 1656 JAN SIJMENS                       Bolsward                      
15 dec 1656 JAN SIJDSES             scheepstimmerman  Oldeboorn                     
22 jul 1752 JAN SIJTSES                       Janum                       
28 dec 1611 JAN SIEURTS             schuitemaker    Swichum                      
27 nov 1646 JAN SIOERDS             boekweitmaler    Harlingen                     
24 jan 1649 JAN SIOERDTS                      Dokkum                       
27 dec 1611 JAN SIOLLES             kuiper       Wouterswoude                    
21 sep 1618 JAN STEFFENS            koemelker      Cleijenborgh    bij Leeuwarden         
17 sep 1679 JAN STEVENS                                 Ottensteen; in Munsterland   
16 aug 1693 JAN STEFFENS                      Hantum                       
10 jan 1599 JAN TAMMES             schoenmaker                              
19 jan 1592 JAN TAECKES                                                
09 jul 1663 JAN TEKES              schipper      Wetsens       Bolswarder schipper      
22 jan 1592 JAN TEUNIS                                                 
08 jan 1606 JAN TEUNES                       Nijkerk       in Dongeradeel         
29 okt 1628 JAN THEUNES                       Emden                       
04 sep 1655 JAN TEUNES             soldaat                 NB               
14 mei 1700 JAN TEUNIS                       Dantumawoude                    
14 apr 1731 JAN THEUNIS VAN DER ELST                Dokkum       had z'n burgerrecht verwoont. 
07 jul 1713 JAN TIALLINGS                                               
30 jun 1736 JAN TJALLIS                       Oudkerk                      
28 apr 1789 JAN TJAMMES                       Ferwerd                      
13 feb 1690 JAN TIEERTS                       Workum                       
11 nov 1657 JAN TIERKS                                 zv Tierk Ypes         
21 aug 1669 JAN TIETSES                       Dantumawoude                    
29 okt 1628 JAN THOMAS                       Dokkum                       
19 aug 1680 JAN THOMAS PIETERS BOS                           zv Peter Bos          
12 dec 1632 JAN WAATSES                       Harlingen                     
14 jul 1701 JAN WESSELS                       Dokkum                       
12 okt 1625 JAN WIJBES                       Grootegast                     
28 dec 1659 JAN WIJBES                                 zv Wijbe Jansen        
19 mei 1792 JAN WIJBRENS KOONING                  Gerkesklooster                   
05 apr 1669 JAN WIJTSES                       Driesum                      
14 dec 1630 JAN WILLEMS             snijder       Marrum                       
30 dec 1631 JAN WILLEMS                       Hantumhuizen                    
22 dec 1638 JAN WILLEMS             burgemr                 Dokkum; NB           
30 sep 1705 JAN WEIJLS                       Egelant                      
30 sep 1705 JAN WIELS                        Egelant                      
08 nov 1622 JAN WOBBES             brouwer       Burum                       
15 aug 1661 JAN WOUTERS                       De Rijp       in Groningerland        
11 mei 1771 JAN-CHRISTOFFEL - GESEL                 Andreasberg, St   NB               
18 jun 1796 JAN-BEERENT - BECKER                  Mettingen      in t' graafschap Lingen    
10 jul 1773 JAN-FREDRICK - URHAAN                  Beerstad                      
                                                            
        JARIG
30 sep 1648 JARICH - VAN HOTTINGA                  Dokkum                       
22 jun 1689 JARICH FECKES                      Franeker      bij Franeker          
07 jun 1697 JARICH IBLES                                NB               
14 dec 1630 JARICH JACOBS                                zv Jacob Jarichs        
23 dec 1650 JARE JACOBS                       Twijzel                      
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 62 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        JARIG (vervolg)
11 feb 1652 JAERICH JANSEN                                               
28 jan 1711 JARIG MINNES                      Dokkum                       
13 dec 1583 JARICH PIETERS           bakker                                 
17 feb 1579 JARICH ROELEFFS                                              
31 mei 1578 JARICH SYURDTS                                               
                                                            
        JASPER
06 mei 1578 JASPER - JUCKEMA                                              
04 jan 1627 JASPER AELIS            koopman       Dokkum                       
27 apr 1618 JASPER FREERX            stoeldraaier    Leeuwarden                     
10 mrt 1658 JASPER GERBENS                     Hantumhuizen                    
08 jun 1649 JASPER GOSSES                      Ternaard                      
07 jul 1725 JASPER CLASEN                      Dokkum                       
                                                            
        JELGER
05 apr 1669 JELGER JOHANNES           schuitemaker                              
                                                            
        JELKE
06 jul 1663 JILKE JANSEN                      Kollum                       
                                                            
        JELLE
21 feb 1730 JELLE ANNIS                       Oldeboorn                     
29 sep 1669 JELLE BERENDS                                NB               
25 jun 1681 JELLE BOCKES                      Holwerd       vrijgezel           
19 mrt 1576 JELLE BROERSEN                               RK               
12 jun 1697 JELLE FOLCKERTS                               NB               
15 dec 1656 JELLE GERRIJTS           schipper      Bergum                       
07 feb 1596 JELLE HANS             wever                                 
19 jun 1751 JELLE HOYTES                      Aalsum       op de streek          
09 jan 1599 JELLE JACOBS            kuiper                                 
04 aug 1582 JELLE JANS             slotmaker                               
14 mei 1759 JOLLE JANS                       Dokkum                       
28 sep 1654 JELLE JELLES GAUMA         brouwer       Wirdum                       
10 jul 1704 JELLE JENTIES                      Heeg                        
08 jan 1606 JELLE JOHANNES                     Oudezijl                      
30 dec 1608 JELLE CLAES             koopman       Hiaure                       
23 nov 1622 JELLE CLAESEN            wieldraaier     Dokkum                       
15 dec 1656 JELLE CLASEN                                zv Claas Upkes         
02 feb 1697 JELLE MINNES                      Ee                         
3 mei 1681 JELLE MONTES                      Raard                       
06 jan 1606 JELLE PIETERS                                               
28 apr 1610 JELLE PIETERS            koopman                                
09 dec 1724 JELLE PYTERS                                Leeuwarden; uit de Schrans   
25 jul 1671 JELLE POPPES            wolkammer      Bolsward                      
05 feb 1596 JELLE RIENX             snijder                                
07 mei 1577 JELLE SEERPS            bakker                 Leeuwarden; RK         
02 jan 1779 JELLE SEVERIJN                     Joure                       
30 dec 1608 JELLE SIJBES JANGA                   Wetsens                      
25 mrt 1675 JELLE SYTSES                                                
25 jun 1785 JELLE TJIEBBES                     Akkerwoude                     
10 mei 1727 JELLE WILLEMS                                zv Willem Jelles        

        JELMER
03 jan 1606 JELMER JARICHS           koopman       Lioessens                     
26 nov 1632 JELMER WAATSES                               zv Waetse Pieckes       

                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 63 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        JELSE
03 jan 1624 JELTSE ANDRIES                     Nes         in Dongeradeel         
                                                            
        JELTE
30 mei 1708 JELTE AGES                       Harlingen                     
22 apr 1667 JELTE DOEDES            mr bakker      Holwerd                      
07 dec 1618 JELTE JANSEN            mr snijder     Driesum                      
29 mrt 1665 JELTIE LIEUWES           wagenmaker     Blija                       
07 feb 1579 JELTZIE ROELEFFS                                              
15 okt 1677 JELTE SYBIS                       Engwierum                     
11 nov 1622 JELTE SIPKES            koemelker      Hantumhuizen                    
                                                            
        JELTJE
31 mei 1732  JELTIE REINS                                dv Rein Jans         
                                                            
        JENNE
31 mei 1738 JENNE JOHANNIS                     Driesum                      
                                                            
        JENTJE
17 mrt 1668 JENTIE BOUWES            molenmaker     Grou                        
26 feb 1756 JENTIE HENDRIKS           schipper      Menaldum                      
                                                            
        JEREMIA
09 mei 1716 JEREMIAS TIJSSEN                                              
                                                            
        JEROEN
24 okt 1772 JERONIMUS - GILLEBAART       chirurgijn     Alkmaar                      
08 sep 1684 JERONIMUS FRANSEN                              zv Frans Jurjens        
                                                            
        JETSE
14 mei 1664 JETSE DOUWES            bakker       Wester Nijkerk                   
27 mei 1669 JETSE JACOBS            molenaar      Ternaard                      
04 jan 1606 JETSE JANSEN            cluinbrouwer    Leeuwarden                     
13 nov 1693 JETSE JANS             grootschipper                             
21 mrt 1767 JITSE SIPKES                      Wanswerd                      
21 aug 1680 JETZE TIEERDTS           schipper                                
                                                            
        JILLERT
08 jan 1585 JELDERT ALLES                                               
28 dec 1611 JELDERT DOUWES                     Sijbrandahuis                   
07 apr 1667 JILDERT JOHANNES                    Ternaard                      
                                                            
        JOCHEM
09 jul 1767 JOACHIM - VAN VLIET         mr         Batavia                      
15 mei 1682 JOCHUM HARMENS                     Murmerwoude                    
26 dec 1640 JOCHUM HENDRIKS           scheepstimmerman  Sneek                       
24 jan 1649 JOCHUM HENDRIKS                     Dokkum                       
21 aug 1680 JOCHUM JANSEN                                               
31 dec 1617 JOCHUM JURRIENS           herbergier                               
08 nov 1622 JOCHUM CLAESSEN           koopman       Ternaard                      
17 nov 1629 JOCHUM MINNES                      Harlingen                     
17 feb 1579 JOCHUM PIETERS                                               
                                                            
        JOEKE
09 jun 1792 JOEKE - HEEP                      Dokkum                       
13 feb 1664 JOEKE FEIKES                      Holwerd                      
06 mei 1601 JUCKE JOHANNES                                               
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 64 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        JOEKE (vervolg)
21 dec 1636 JUIJCKE JOHANNES HEERMA                 Anjum                       
18 sep 1644 JOEKE SIPPES            wever        Kollum                       
                                                            
        JOHANNES
23 dec 1730 JOHANNIS - VAN BACKUM                  Leeuwarden                     
18 okt 1783 JOHANNES - BARLINKHOFF       med dr       Groningen                     
12 dec 1660 JOHANNES - BECKER                              zv Arent Becker        
25 mei 1754 JOHANNES - BERGER                    Rinsumageest                    
15 dec 1770 JOHANNES - BIJNEMA                   Sneek                       
14 jul 1749 JOHANNES - BLOM           chirurgijn     Ternaard                      
20 aug 1763 JOHANNES - BUSING                    Leeuwarden                     
22 jul 1752 JOHANNES - AENNAE                    Leeuwarden                     
28 sep 1686 JOHANNES - ECKELMAN                   Rijnbergh                     
29 nov 1712 JOHANNIS - FASEN                                              
16 mei 1772 JOHANNES - VISSCHER                   Coevorden                     
16 aug 1783 JOHANNES - FOGTELO                   Dokkum                       
09 dec 1713 JOHANNIS - FRANSBERGEN                           1 jr; zv Johan Fransbergen ?  
09 dec 1713 JOHAN - FRANSBERGEN                             Roodenbrug;in Duitslant    
03 mrt 1750 JOHANNES - HEERMA                                             
19 mrt 1692 JOHANNES - HILLARIDUS        conrector      Leeuwarden     NB               
19 dec 1761 JOHANNES - HOFMEESTER        commies                 com. der Convoijen en Licenten 
17 apr 1767 JOHAN - VAN IDSINGA         mr         Groningen                     
30 mrt 1670 JOHANNES - JENNEMA                             zv Anthonius Jennema      
31 jan 1784 JOHANNES - KAPPEN                    Winterberg     NB               
26 mrt 1757 JOHANNES - KRIJGEL                   Leeuwarden                     
09 aug 1649 JOHANNES - VAN DER MAELEN      rector                                 
08 okt 1777 JOHAN - MEERMAN                     Gravenhage, 's   NB               
01 okt 1688 JOHAN - VAN MOLENSCHOT       kapitein                incl. zijn kinderen      
02 jan 1696 JOHANNES - POSMA          fiscaal DAN     Dokkum                       
05 apr 1699 JOHANNES - POSMA          Adv fiscaal DAN   Dokkum                       
21 aug 1751 JOHANNES - POSTMUS         lintwever      Bolsward                      
20 mei 1797 JOHANNES - POTGIETER                  Zwolle                       
24 dec 1740 JOHANNES - RISPENS                   Metslawier                     
18 okt 1628 JOHANNES - RODINGENUS                  Hoorn                       
03 mrt 1694 JOHANNIS - SAVIS                    Sneek                       
16 apr 1668 JOHANNES - SCHEVOLA         dr medicinae    Workum                       
18 feb 1681 JOHAN - SCHODT                     Wesel        NB               
20 mrt 1660 JOHANNES - STANGERUS                  Dokkum                       
21 mrt 1767 JOHANNES - STOETE                    Paterborn                     
02 jun 1753 JOHANNES - SUIJREN         snijder       Maastricht                     
01 jul 1730 JOHANNES - TER STEEGH                            zv Jan ter Steegh       
18 aug 1742 JOHANNES - TAAN                                              
16 feb 1661 JOHANNES - VAN TUIJNEN       not. publ.               en Proc. Post.         
15 jan 1667 JOHANNES - VERMEER         dr medicinae    Leeuwarden                     
21 dec 1641 JOHAN - VIERPIJL                                              
14 feb 1681 JOHAN - VINGERLINGH                   Hamburg                      
28 jun 1689 JOHANNES - WICHMAN                   Dokkum                       
13 nov 1672 JOHANNES - WIERSMA                   Leeuwarden                     
18 jun 1735 JOHANNES - WOODMANS                   Franeker                      
19 jul 1661 JOHANNES ABRAHAMS          leerbereijder    Nieustadt      in de onder Pats        
26 mei 1731 JOHANNES ATES SCHUILENBURG                         zv Ate Jans Schuilenburg    
25 jun 1667 JOANNES BERNARDUS AQUILA                Jorwerd                      
26 jun 1751 JOHANNES BERNARD VOORBLANS               Leeuwarden                     
18 dec 1627 JOHANNES BUWES                     Metslawier                     
05 dec 1661 JOHANNES DIRKS                     Metslawier                     
29 mei 1667 JOHANNES DIRKS                               NB               
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 65 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        JOHANNES (Vervolg)
14 jul 1687 JOHANNES DIRXZ                     Wartena                      
07 jul 1618 JOHANNES DOUWES           koopman       Sijbrandahuis                   
13 dec 1632 JOHANNES EELKES                     Bormert                      
09 dec 1718 JOHANNES ESGES                                               
20 dec 1643 JOHANNES ENGBERTS                    Kollumerland                    
15 nov 1697 JOHANNES FOPPES                     Aalsum       zv Foppe Hessels        
02 dec 1633 JOHANNES FREERKS          mr timmerman    Ternaard                      
30 apr 1633 JOHANNES GABES                     Kollum                       
19 mei 1792 JOHANNES GERBENS SUIDERBAAN               Grouw                       
04 jan 1606 JOHANNES GERCKS                     Oostrum                      
29 jan 1596 JOHANNES GERRIJTS          schipper                                
15 mei 1674 JOHANNES GOSSES           mr wieldraaier                             
26 sep 1705 JOHANNIS HARMENS                    Dokkum       zijn zoon mede inbegrepen   
08 jun 1709 JOHANNES HENDRIX                              6 jr; zv Hendrik Hartmans   
08 jan 1585 JOHANNES HOIJTES                                              
06 mei 1670 JOHANNES HOTSES                               NB               
10 mei 1727 JOHANNES HOLKUS                                              
28 feb 1715 JOHANNES HUIJBERTS                   Leeuwarden                     
28 jun 1680 JOHANNES EECKES                                              
30 nov 1782 JOHANNES YPES                      Roordahuizen                    
14 nov 1643 JOHANNES JACOBS           mr bakker                               
07 nov 1622 JOHANNES JANSEN           koopman                                
22 dec 1638 JOHANNES JANSEN                               zv Jan Willems         
13 mei 1681 JOHANNES JANS DOEIGA                  Sneek                       
07 sep 1771 JOHANNES JANS KRAAK                   Haarlem                      
15 mei 1722 JOHANNES JELLES                                              
07 apr 1667 JOHANNES JILDERTS                              zv Jildert Johannes      
08 mei 1711 JOHANNES JOCHUMS                    Aalsum                       
30 jun 1753 JOHANNES JOHANNES          koperslager     Dokkum                       
15 dec 1638 JOHANNES CLAESEN          brouwer       Rinsumageest                    
11 feb 1713 JOHANNES COENRAADS                                             
03 jun 1713 JOHANNES COENRAARDS         pottebakker     Bolsward                      
13 dec 1631 JOHANNES LIEUWES                    Nes                        
01 mei 1700 JOHANNES LOLLES                     Holwerd                      
28 nov 1647 JOHANNES MARTENS                    Valom                       
25 jun 1785 JOHANNES MATTHIJS                    Coevorden      Coevorden?           
29 dec 1640 JOHANNES OENES           koopman       Zoutkamp                      
05 jan 1587 JOHANNES PIETERS                                              
08 jan 1606 JOHANNES PIETERS          pottebakker     Birdaard                      
12 dec 1583 JOHANNES POPKES           schoenmaker                              
10 mei 1687 JOHANNES ROELEFFS FOCKAMA                Morra                       
07 jan 1606 JOHANNES ROMKES                     Dokkum                       
03 mrt 1694 JOHANNIS SAVIS                     Sneek                       
26 jul 1689 JOHANNES SAECKES                              een vd zns v Saecke Intsen   
24 sep 1757 JOAHANNIS SIJBIS          slager       Raard                       
18 dec 1790 JOH: SIJBES                       Dokkum                       
30 mrt 1689 JOHANNES SIJMENS          mr gortmaker    Anjum                       
23 okt 1627 JOHANNES CYRITIUS DROGENHAM                         NB               
10 feb 1685 JOHANNES SIJERX                               zv Sijerck Bockkes       
06 mrt 1671 JOHANNES SIJTSES          koopman       Ferwerd                      
30 dec 1654 JOHANNES SIKKES                     Dokkum                       
30 mei 1739 JOHANNIS SIPKES                               zv Sipke Johannis       
03 mrt 1671 JOHANNES SJOERDS INTEMA                 Deinum                       
30 jun 1674 JOHANNES SJOERDS                    Sijbrandahuis    Sijbrandahuis op Eewal     
14 mei 1700 JOHANNIS THEODOR WIERSMA                          NB               
31 mei 1738 JOHANNES TIJMENS                    Sneek                       
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 66 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        JOHANNES (Vervolg)
09 mei 1770 JOHANNES TJEERDS                    Oudkerk                      
17 aug 1694 JOHANNES TJERX                     Dantumawoude                    
02 mei 1744 JOHANNES THOMAS                     Oostrum                      
18 aug 1772 JOHANNES WILHELM VAN HANSWIJK              Hertogenbosch, 's                 
                                                            
        JOHANNESKE
09 okt 1773 HANNA ARJENS DE JONG                            NB               
                                                            
        JOON
20 dec 1619 JONAS - VAN DONIA          mr goudsmid     Groningen                     
24 jan 1728 JONAS JANSEN                      Bommel       in Gelderland         
                                                            
        JOOST
18 nov 1656 JOOST - HOUET                                zv Jan Houet          
08 okt 1740 JOSIAS - SCHOE                     Vlissingen                     
03 nov 1759 JOOSTINUS - SCHUTS                   Delfzijl                      
25 nov 1612 JOOST DIDERIX            linnenwever                              
17 feb 1579 JOOST FRANSZ                                                
15 aug 1705 JOOST HARMEN BONTRIDDER                 Groningen                     
16 dec 1587 JOOST CORNELIS                                               
10 aug 1683 JOOST PIJTERS                                               
05 nov 1631 JOOST RINSES                      Leermens      in Groningerland        
                                                            
        JORRIT
08 jan 1606 JORRIJT ABBES                      Kollumerzijl                    
27 dec 1650 JORRIT ANNES            chirurgijn     Baard                       
12 dec 1649 JOORIJT CORNELIS                                              
31 dec 1646 JORRIJT TAEDES                     Huis ten Oord    in Embderland         
                                                            
        JOSEF
11 mrt 1672 JOSEPH MOSES                      Grietzijl      in Oostfriesland        
                                                            
        JOSUA
30 jan 1708 JOSUA ANTONI                      Leeuwarden                     
                                                            
        JOUKE
04 jan 1609 JOUKE AENES                       Leons        bij Leeuwarden         
28 apr 1618 JOUKE JACOBS            koemelker      Bergum                       
15 mei 1722 JOUKE JANS                                 zv Jan Joukes         
24 jul 1585 JOUKE JETSE                                                
26 nov 1779 JOUKE KEIMPES TEITSMA                  Leeuwarden                     
13 mei 1679 JOUCKE ROELOFS GESEL                            int 4 de jr, zv Roelof Gesel  
09 feb 1683 JOUCKE SYMENS            mr schoenmaker   Engwierum                     
                                                            
        JOUWERT
28 apr 1618 JOUWERT OETSES           lakenkoper     Akkerwoude                     
                                                            
        JULIUS
17 jul 1679 JULIUS SCHELTO VAN AITZEMA                                         
                                                            
        JULLE
23 jun 1747 JULLE JANS             kuiper                                 
16 apr 1668 JULIUS JOHANNES SCHEVOLA                          NB               
                                                            


                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 67 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        JURJEN
22 nov 1661 JURIEN - BODENDIJCK                             zv Philippus Bodendijck    
02 feb 1754 GEORGIUS - BRUGMANS         dr medicinae    Hantum                       
09 jun 1792 GEORG - VELT                      Reinvelt                      
14 mei 1706 JURJEN - VAN VIERSEN                  Leeuwarden                     
19 jun 1751 GEORGH - FLIERINGH                   Palts                       
13 nov 1674 GEORGIUS - FONTEIN         medicinae doctor  Harlingen                     
08 nov 1628 JURIEN - MEIJER           mr metselaar    Boeckenberck    leggende tegen Zwitserland   
11 dec 1648 JURGIEN - QUAD                               NB               
01 aug 1694 GREGORIUS - RUBEN                                             
15 jan 1762 JURJEN - SONDERDIJK                   Mettingen                     
14 dec 1684 JURJEN - STICKART                    Bremen                       
16 dec 1688 JURIEN BALLINGS                                              
08 apr 1606 JURRIEN BAUKES                     Blija                       
08 jan 1585 JURRIEN BENEDICTUS         brouwer                                
21 jun 1718 JURJEN BOUWES FONTEIN                            zv Bouwe Fontein        
07 feb 1579 GEORGIEN FRANSZ                                              
11 nov 1780 GEORG FREDRICK LANG                   Grave                       
12 mei 1687 JURJEN HENRIX                                               
01 feb 1738 JURJEN HENDRIKS                               zv Hendrik Jurjens       
05 mei 1762 JURJEN HENDRIKS SCHIPPER                                          
18 jun 1669 JURRIEN JEPPES           boekweitmaler    Niawier                      
20 mrt 1678 JURIEN JANS             bakkersgezel    Kollum                       
24 mrt 1690 JURIEN JAN STOECKWIS                  Osenbrugge                     
23 dec 1726 JURJEN MATHIJSSEN                              NB               
03 jan 1661 JURRIEN SWEERTS           stoeldraaier                              
12 dec 1649 JURRIEN WIJBES           mr schoenmaker                             
                                                            
        JUSTUS
28 mei 1701 JUSTUS - CRANTSIUS                   Lippenhuizen                    
                                                            
        KAREL
30 jun 1736 CAREL - CROMHUIS                    Harlingen                     
27 mei 1671 KAREL GABRIELS                                               
09 jan 1599 CAREL JANS                                                 
02 jun 1792 CAREL STEVENS                      Waaksens                      
                                                            
        KARST
13 okt 1792 CHRISTIAEN - BANDELEIN                 Stallopin?                     
11 mei 1699 CHRISTIAEN - BRAND                   Palts                       
14 apr 1759 CHRISTIAAN - EISMA         kastmaker      Leeuwarden                     
02 okt 1696 CHRISTIAEN - HEUCKEN                  Aurich                       
28 dec 1782 CHRISTIAAN - KIENSTRA                  Dronrijp                      
12 mei 1759 CHRISTIAAN - TIEPELS                  Namen                       
26 mei 1736 CHRISTIAAN - WALTINGA                  Leeuwarden                     
27 mrt 1790 CHRISTIAEN - WIEST                   Frikhoven      NB               
15 dec 1656 CARST JANSEN                      Buitenpost                     
06 jul 1660 CARST JANSEN                      Buitenpost                     
16 jun 1694 CHRISTIAEN JANS                               Dornumerzijl; in Oost Frieslan 
26 dec 1640 CARST SIKKES                      Leeuwarden                     
                                                            
        KASPER
01 mrt 1690 CASPER - TIDDINGA                                             
08 sep 1677 CASPER GERBRANTS                    Amsterdam                     
22 jan 1622 CASPER HANSEN            wolspinner     Mackerode                     
04 dec 1677 CASPER JANSEN            mr schoenmaker                             
22 sep 1604 CASPER CLAES                                                
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 68 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        KEIMPE
04 jan 1609 KEIMPE AUKES            schuitvarrier    Leeuwarden                     
04 jan 1627 KEIMPE ENGBERTSEN          brouwer       Kollumerzijl                    
26 dec 1640 KEIMPE ENGBERTS                     Kollumerzijl                    
17 mei 1580 KEIMPE FOPPES            schipper                                
12 dec 1583 KEMPE FOPPES            schipper                                
30 dec 1608 KEIMPE HEBBES                      Ee                         
05 jan 1737 KEIMPE JANS                                 zv Jan Keimpes         
14 jan 1592 KEIMPE OPKES                                                
22 aug 1772 KEYMPE PIJTTERS           koopman       Dantumawoude                    
23 nov 1622 KEIMPE SIPKES            schipper      Hardegarijp     Leeuwarder schipper      
                                                            
        KLAAS
07 feb 1670 KLAAS - ALMA            mr glaesmaker    Kollum                       
26 nov 1686 NICOLAUS - BAVIUS          old secretaris                             
07 okt 1689 CLAAS - VAN DAM                               zv Elias v Dam         
29 jan 1773 CLAAS - DJURREMA                    Kollum                       
14 feb 1768 CLAAS - DRIEST                     Hamburg                      
14 dec 1754 NICLAAS - AENGWARDA                   Leeuwarden                     
24 nov 1646 CLAAS - VECKENS                                              
23 dec 1650 NICOLAES - HAIEMA          mr         Bolsward                      
06 dec 1659 NICOLAUS - HACHTINGIUS       medecine doctor   Leeuwarden                     
19 okt 1625 NICOLAUS - HOBBEMA         postulant      Dokkum       en not. publ.         
17 sep 1757 CLAAS - POSTUMUS          apotheker      Holwerd                      
05 mrt 1647 NICOLAUS - RADBODUS         dr         Holwerd                      
03 apr 1773 CLAAS - VINIA                      Hallum                       
05 jan 1587 CLAES ALBERTS            wever                                 
08 nov 1622 CLAES ALBERTS            mr kistemaker    Sneek                       
20 dec 1643 CLAAS ALBERTS            mr kistemaker    Sneek                       
12 mrt 1668 KLAAS ALBERTS                                NB               
05 apr 1669 KLAAS BALTHASAR                               Luxumburg; vermeld Lutsenburg 
12 nov 1690 CLAAS BARTHOLD RYTSINGA                 Leeuwarden                     
05 apr 1669 KLAAS BASTIAENS                                              
14 jan 1592 CLAES BERENTS                                               
22 jan 1592 CLAES BERENDTS                                               
22 apr 1661 CLAAS BENNES                                                
28 feb 1631 CLAES BOKKES            schipper      Bolsward                      
14 feb 1701 CLAAS BOCKES BOCKMA                   Hallum                       
31 mei 1738 CLAAS BOTES WIJNIA                   Hantum                       
10 jun 1662 CLAAS BRANTS                                zv Brant Mients        
28 dec 1611 CLAES DIRXSEN            grootschipper    Sijbrandahuis                   
29 dec 1640 CLAAS DIRKS             molenaar      Hantum                       
30 dec 1654 CLAAS DIRKS             mr smid       Britsum                      
27 nov 1669 CLAAS DIRKS             mr lijnslager    Kollum                       
19 sep 1772 CLAAS DOUWES                      Westergeest                    
23 okt 1627 CLAES EELKES            mr rademaker    Leeuwarden                     
23 sep 1646 CLAAS EELKES                      Spriens                      
29 dec 1640 CLAAS EGBERTS            molenaar      Kollum                       
24 nov 1646 CLAAS VECKENS                      Appingedam                     
29 jun 1680 CLAES FOLCKERTS                               Brantgum; NB          
09 aug 1727 CLAES FOLKERTS                               5 jr; zv Folkert Clases    
11 jan 1606 CLAES FRANSEN            schipper      Dokkum                       
20 dec 1642 CLAAS GEERTS            boendermaker    Emden                       
14 dec 1684 CLAES GEERTS                      Emden                       
04 jan 1627 CLAES GERBRANTS                     Hiaure       bij Dokkum           
04 jan 1627 CLAES GERRITS                      Werderburen                    
20 dec 1638 CLAES GERRIJTS VDR LEY                                           
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 69 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        KLAAS (Vervolg)
06 jan 1606 CLAES GIJSBERTS           breider       Ternaard                      
07 mei 1662 CLAAS GEELTS                      Dokkum       onder de klokslag       
22 dec 1623 CLAES HARKES                      Oostrum                      
25 mrt 1576 CLAES HARMENS                                RK               
08 nov 1627 CLAES HARMENS            schipper      Ee                         
30 dec 1682 CLAES HEMMES                                NB               
02 jun 1717 CLAAS HENDRIKS                                               
07 feb 1728 CLAES HENDRICKS           glasemaker     Leeuwarden                     
05 feb 1774 CLAAS HENDRIKS                     Dokkum                       
19 mei 1792 KLAAS HILLES OOSTERBAAN                 Nijkerk                      
08 okt 1729 CLAAS IDSIS                       Jelsum                       
20 nov 1643 CLAAS IDSERTS                      Wirdum                       
09 jan 1599 CLAES JEPPES            welmaker                                
08 jan 1585 CLAES JACOBS                                                
03 jan 1606 CLAES JACOBS            rademaker      Franeker                      
04 jan 1627 CLAES JACOBS            mr Kistemaker    Leeuwarden                     
22 dec 1643 CLAAS JACOBS                      Saaksum                      
23 jul 1701 CLAES JACOBS                                13 wkn oud; zv Jacob Jacobs  
12 mrt 1707 CLAAS JACOBS            mr wagenmaker    Kollum                       
07 sep 1686 CLAES JALCKES                                zv Jalcke Fockes        
14 jan 1592 CLAES JANS                                                 
04 jan 1606 CLAES JANSEN            mr chirurgijn    Hallum                       
23 dec 1631 CLAES JANSEN                      Kollumerland                    
23 dec 1641 CLAAS JANS             lijnslager     Dokkum                       
22 sep 1646 CLAAS JANS                       Betterwerd                     
21 sep 1705 CLAAS JANSEN            breijder      Leeuwarden                     
20 sep 1727 CLAES JANSEN                      Oldelamer                     
11 mei 1729 CLAAS JANSEN                      Groningen                     
25 feb 1758 CLAAS JANSEN DE BOER                  Norden                       
03 dec 1689 CLAAS JELLES            molenaar      Ee                         
24 mrt 1690 CLAAS JELLES                      Nes                        
16 dec 1661 CLAAS JOHANNES                     Dokkum                       
02 mei 1744 CLAAS JOHANNES                               zv Johannes Thomas       
22 dec 1770 CLAAS JOHANNES                     Betterwerd                     
31 mei 1578 CLAES CLAESZ                                                
03 mei 1783 KLAAS KLAASEN                      Hallum                       
28 dec 1611 CLAES COOPS             blauwverver                              
14 nov 1620 CLAES CORNELIS           snijder       Kleef                       
27 okt 1725 CLAAS CORNELIS                                               
07 sep 1666 CLAAS LENERTS                                zv Lenert Clasen        
05 jan 1581 CLAES MARTENS                                op de singel          
12 dec 1649 CLAAS MARTENS PHABER                  Jelsum                       
03 jan 1606 CLAES MINNES            snijder       Sneek                       
28 apr 1618 CLAES UPKES             mr snijder     Dokkum                       
15 dec 1656 CLAAS UPCKES                      Dokkum                       
15 dec 1656 CLAAS PIJTERS            bakker       Wouterswoude                    
06 jul 1660 CLAAS PIETERS            koopman       Harlingen                     
31 jul 1703 CLAES PIJTERS                                4 jr; zv Pijter Claessen    
21 jul 1753 CLAAS PIJTTERS           schipper      Scheemderhamrik   in 't Oldambt         
19 mei 1759 CLAAS REINDERS DRAIJER                 Leeuwarden                     
09 jan 1609 CLAES RITSKES            schoenmaker     Kollum                       
08 jun 1669 CLAAS ROELOFS            schuitevaarder   Surhuisterveen                   
08 apr 1670 KLAAS ROELOFS            schipper      Kollum                       
17 mrt 1665 CLAES ROMMERTS           schipper                NB               
28 nov 1674 CLAES ROTGERS                                Jimatil; Enumatil?       
30 apr 1633 CLAES SIJBRENS                     Oostrum                      
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 70 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        KLAAS (Vervolg)
19 okt 1625 CLAES SIJMENS            schipper      Rijperkerk     NB               
17 dec 1582 CLAES SICKES                                                
15 aug 1691 CLAES SICKES                                zv Sicke Jans         
08 jun 1709 CLAAS SICKES                      Dantumawoude                    
19 aug 1620 CLAES CHRISTOFFELS         timmerman      Mandelse      n't land van Bruinswick    
14 nov 1657 CLAAS TEUNES                      Burum                       
15 dec 1656 CLAAS TIAARDS                                zv Tiaard Siucks        
29 jun 1743 CLAAS TIEERDTS                               zv Tieerdt Tieerdts      
26 aug 1719 CLAAS TIEPKES                                               
09 mei 1616 CLAES ULCKES            lakenbereider    Leeuwarden     en koopman           
23 dec 1644 CLAAS UWLBES                                zv Uwlbe Pieters        
30 nov 1782 CLAAS WICHERS                      Groningen                     
22 okt 1618 CLAES WIJNTSES           mr metselaar    Holwerd                      
23 dec 1645 CLAAS WILHELMUS INIA                            NB               
06 nov 1784 KLAAS WURPS                       Leeuwarden                     
                                                            
        KOENE
31 jan 1749 COENRAADT - DE HAAS                             Oosterwalt; in 't Hanoverse  
07 nov 1631 COERT - JONGBLOET                    Minnen                       
12 nov 1768 COENRAAD - NIJMAN                    Marborg                      
06 jun 1767 COENRAAD - RAAD                     Swamendingen    in 't canton Surich      
31 dec 1790 COERT ASMUS                       Schiermonnikoog                  
05 apr 1669 KOERT FOLKERTS           snijder                                
17 nov 1606 KOERD HARMENS            wever        Almelo       bij Oldenzaal         
05 sep 1685 COERT JANS                       Harlingen                     
27 jan 1670 COENDERT LODEWIJKS                   Leeuwarden                     
05 mrt 1755 COERT LUBBERTS                     Kollum                       
03 jan 1606 KOERT WARNERS            verwer       Welfreven      NB               
14 nov 1620 COERDT WESSELS           mr snijder     Hoxter                       
                                                            
        KOOP
20 okt 1728 COOP YVIS                        Leek                        
23 dec 1631 COOP EVERTS                       Sijbrandahuis                   
02 aug 1783 COPPEN LAMMERT STACHOUWER                Schiermonnikoog   geboren 7 aug. 1726.      
                                                            
        KORNELIS
20 jun 1672 CORNELIUS - BOSMAN         not. publ.                               
03 jun 1713 CORNELIS - DAMEN                    Harlingen                     
02 jun 1753 CORNELIS - ENGELS          schipper      Nordstrand                     
17 jun 1752 CORNELIS - DE FRIES                   Leeuwarden                     
05 nov 1621 CORNELIS - HEERMANS                   Leeuwarden                     
05 mrt 1736 CORNELIS - OUDERMAN                   Appingedam                     
17 apr 1578 CORNELIS ALBERTS                                              
25 jul 1750 CORNELIS ALLERTS                              zv Allert Allerts       
30 sep 1691 CORRELIS ANDRIES                              zv Andries Jorijts       
08 jan 1599 CORNELIS ARRIENS                                              
05 apr 1669 CORNELIS ADRIAENS                              Amersfoort           
07 apr 1671 CORNELIS ARIAENS DOCKINGA                Dokkum                       
03 jun 1713 CORNELIS DAMEN                     Harlingen                     
20 dec 1587 CORNELIS DIRKS                                               
09 jul 1697 CORNELIS DIRCKS                     Harlingen                     
16 apr 1704 CORNELIS DOYTSES                    Nes                        
23 okt 1627 CORNELIS EGBERTS                    Surhuisterveen                   
08 jan 1585 CORNELIS EVERTS                                              
29 dec 1640 CORNELIS FOLKERTS          koemelker      Oostrum                      
15 jan 1576 CORNELIS GERRIJTS                              RK               
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 71 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        KORNELIS (Vervolg)
12 mei 1687 CORNELIS HAJES                     Onderdendam                    
27 apr 1618 CORNELIS HARMENS          mr chirurgijn    Leeuwarden                     
17 apr 1578 CORNELIS HENRICKS                              doorgehaald          
12 dec 1583 CORNELIS HENDRIKS          mr barbier                               
25 sep 1661 CORNELIS HENDRIKS                              NB               
26 feb 1696 CORNELIS YPES                      Jacobiparochie, St                 
16 dec 1587 CORNELIS JACOBS           mr chirurgijn                             
05 sep 1767 CORNELIS JACOBS                     Foudgum                      
30 dec 1608 CORNELIS JANSEN           koopman       Ee                         
16 mei 1631 CORNELIS JANS            metselaar      Dokkum                       
29 sep 1688 CORNELIS JANS                                zv Jan Cornelis        
23 feb 1693 CORNELIS JANS                      Bolsward                      
30 jul 1735 CORNELIS JANS                      Dokkum       op de Streek          
09 dec 1786 KORNELIS JANS HELDER                  Sijbrandahuis                   
20 jun 1761 CORNELIS JELLIS                     Harlingen                     
31 dec 1612 CORNELIS JEROENS          apotheker      Lansom       uit Holland          
17 sep 1697 CORNELIS JOHANNIS                    Leeuwarden     op 't Vliet          
17 apr 1711 CORNELIS JURJENS                    Sneek                       
21 dec 1641 CORNELIS CLAES                     Dokkum                       
30 dec 1608 CORNELIS COOPS           bakker       Oostrum                      
08 jan 1606 CORNELIS CORNELIS          schoenmaker     Leeuwarden                     
04 dec 1677 CORNELIS CORNELIS          parcementwercker  Leeuwarden                     
09 jan 1599 CORNELIS LAURENS          snijder                                
13 nov 1680 CORNELIS OBBIS           mr. metselaar    Beetgum                      
28 dec 1621 CORNELIS PIETERS          schipper      Dokkum                       
09 mei 1690 CORNELIS PIJTERS                    IJlst                       
12 jun 1697 CORNELES PIJTERS BONCK                 Harlingen                     
17 apr 1578 CORNELIS REIJNERS                                             
15 jul 1671 CORNELIS SAKES                               NB               
07 dec 1700 CORNELIUS SIJES                     Anjum                       
15 nov 1699 CORNELIS SIJBES                     Kollum                       
29 jan 1596 CORNELIS SIJBRANDS         mr chirurgijn                             
25 jun 1618 CORNELIS SIKKES           harthouwer     Stiens                       
27 dec 1611 CORNELIS TEUNES           mr chirurgijn    Ezumazijl                     
16 mei 1689 CORNELIS TIALLINGS                                             
31 mrt 1672 CORNELES TJOMMES HILLINGA                          NB               
15 dec 1736 CORNELIS WILLEMS                    Leeuwarden                     
                                                            
        LAAS
22 dec 1638 LAES JANSEN                                 zv Jan Willems         
05 mei 1686 LAES JOHANNES                      Leeuwarden                     
                                                            
        LAMMERT
28 dec 1659 LAMBERT - CNIPPER          boekbinder     Werelte                      
29 jul 1668 LAMMERT - HAENIS          mr zadelmaker    Bolsward                      
04 dec 1733 LAMMERT - STOLTE                              zv Hendrik Stolte       
25 sep 1770 LAMBERTUS - HUYZINGA                  Augustinusga                    
18 dec 1662 LAMMERT AGGES                      Beetsterzwaag                   
15 jun 1663 LAMMERT ARENDS           molenaar      Kollum                       
10 jan 1599 LAMBERT BERENDS           bakker                                 
07 feb 1690 LAMMERT BONNES                     Pekela                       
07 nov 1622 LAMBERT GEERTS                     Stellingwerff    Westende            
29 jul 1668 LAMMERT HAENIS           mr zadelmaker    Bolsward                      
20 feb 1593 LAMBERT HENDRIX           goudsmid                                
07 jan 1606 LAMMERT HENDRIKS          goudsmid      Kollum                       
12 feb 1696 LAMMERT HENRIX SANSTRA                                           
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 72 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        LAMMERT (Vervolg)
07 aug 1734 LAMMERT HENDRIKX SANSTRA                          zv Hendrik Sanstra       
17 mei 1575 LAMBERT JANS            wever                  RK, wollenwever        
19 apr 1578 LAMBERT JANS                                                
24 dec 1632 LAMMERT JANSEN                     Dokkum                       
02 sep 1644 LAMMERT JANSEN           knipper       Weerlte       en boekbinder         
19 mrt 1718 LAMMERT JANSEN           wieldraaier                              
09 jan 1606 LAMMERT LAMBERTS          speldemaker     Hertogenbosch, 's                 
10 nov 1671 LAMBERT SIJBOUTS          mr slotmaker    Leeuwarden                     
21 okt 1719 LAMMERT SIJBOLTS                    Franeker      zv Sijbolt Lammerts      
20 dec 1619 LAMMERT WIJBES           mr slotmaker    Franeker                      
                                                            
        LEENDERT
11 jun 1631 LEONARDUS - BONDENZEE        proc. post.     Leeuwarden                     
08 nov 1622 LEO - AETSEMA            dr         Dokkum                       
06 feb 1779 LEONARDUS - PEEL                    Ieperen                      
16 dec 1702 LENART - RUDIGER                              NB               
15 feb 1770 LEENDERT - STELWAGEN                  Holwerd                      
07 sep 1666 LEENERT CLASEN                     Dokkum                       
28 apr 1618 LENERT CORNELIS           wagenmaker     Vrouwenparochie, L op ter Bildt          
19 jan 1592 LENERT PIETERS           brouwer                                
21 dec 1660 LENERT PIJTTERS                     Dokkum                       
23 dec 1645 LENERT WILHELMUS INIA                            NB               
                                                            
        LIEBBE
10 mei 1766 LIEBBE HIJLKES                     Surhuisterveen                   
19 okt 1698 LIUBE WIJBES                      Akkerwoude     NB               
                                                            
        LIEKELE
23 apr 1796 LYCKLE - VAN DER NAGEL                 Workum                       
15 dec 1656 LIJKLE JASPERS                     Ternaard                      
13 mrt 1790 LIKLE LUBBARTUS LYKLAMA A NYHEHOLT           Oudeschoot                     
20 feb 1751 LIJKLE NAMMENS                     Lichtaard                     
                                                            
        LIEPKE
20 dec 1642 LIPKE FOKKES            kuiper       Dokkum                       
19 sep 1659 LUPKE JACOBS                      Marrum                       
17 apr 1578 LIUPKE PIETERS                                               
                                                            
        LIEUWE
04 jan 1609 LIEUWE BOTTES            timmerman      Lutkewierum                    
10 mrt 1615 LIEUWE BROERS            kleermaker     Oostrum       NB               
28 nov 1647 LIEUWE DOUWES                                               
15 nov 1643 LIEUWE EELKES            schipper      Raard        op Leeuwarden         
23 dec 1629 LIEUWE FOKKES            timmerman      Dokkum                       
17 aug 1765 LIEUWE GEERTS                      Bergum                       
19 dec 1638 LIEUWE GERBENS                     Hantumhuizen                    
08 mei 1706 LIEUWE GERRITS                     Engwierum                     
16 dec 1587 LIEUWE HABS             bakker       Holwerd                      
20 jan 1583 LIEUWE HERES                                                
30 okt 1620 LIEUWE EETES            kramer       Leeuwarden                     
25 jun 1667 LIEUWE JANSSEN                     Rinsumageest                    
26 mei 1731 LIEUWE JANS                       Blija                       
29 aug 1739 LIEUWE JASPERS                     Kollum                       
28 nov 1674 LIEUWE JOHANNIS                                              
17 feb 1601 LIEUWE KEIMPES                                               
18 mrt 1758 LIEUWE CLAASSEN           schipper      Ameland       Nes              
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 73 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        LIEUWE (Vervolg)
05 jan 1587 LIEUWE CORNELIS                     Franeker                      
29 aug 1663 LIEUWE LENERTS                     Dokkum       zijn zoontje mede inbegrepen  
25 nov 1629 LIEUWE LIEUWES           turfdrager     Raard                       
25 nov 1629 LIEUWE LIEUWES                               zv Lieuwe Lieuwes       
02 sep 1644 LIEUWE LIEUWES                     Ee                         
10 feb 1692 LIEUWE LIEUWES                     Niawier                      
28 dec 1621 LIUWE LUITIES                      Arum                        
14 nov 1727 LIEUWE MELCHERS                     Jelsum                       
05 feb 1596 LIEUWE MINNES MELLEMA                                           
29 dec 1640 LIEUWE PIERS            snijder       Foudum                       
31 aug 1698 LIEUWE PIETERS                     Rinsumageest                    
29 jun 1743 LIEUWE PIJTTERS                                              
20 dec 1587 LIEUWE RINSES                                               
10 jan 1599 LIEUWE RITSKES           wielmaker                               
10 dec 1583 LIEUWE SIJTSES                                               
02 jan 1624 LIEUWE SIOERDS           brouwer       Bornwerd      bij Dokkum           
05 aug 1684 LIEUWE SIOERDTS                     Luwwolde                      
03 aug 1671 LIEUWE TEEKES            stoeldraaier    Wetsens                      
05 nov 1631 LIEUWE TIEPKES                     Ternaard                      
10 jan 1599 LIEUWE TIERX            schipper                                
20 feb 1593 LIEUWE UILKES                                               
26 mrt 1718 LIEUWE WIGLES                                zv Wigle Eelkes        
23 dec 1641 LIEUWE WILLEMS           snijder       Dokkum                       
                                                            
        LODEWIEK
27 nov 1646 LOWIJS - FLASBLOEM         boekdrukker     Harlingen                     
09 dec 1775 LODEWIJK - LOENSMA         med dr       Amsterdam                     
27 jan 1670 LODEWIJK COENDERTS                             NB               
                                                            
        LOLKE
07 dec 1733 LOLKE DIRX                       Waaksens                      
26 mei 1759 LOLKE HILLES            grootschipper    Wartena                      
28 okt 1625 LOLKE JANS             lijndraaier     Sneek                       
22 apr 1661 LOLKE JANSEN SUYDERBAEN                           doorgehaald, was reeds burger 
21 dec 1641 LOLKE LOLKES                      Claercamp                     
13 nov 1680 LOLCKE LOLCKES                                               
31 dec 1646 LOLKE SIBOLDUS ATTEMA                            NB               
15 dec 1656 LOLKE SIJMENS            bakker       Bartlehiemsterkloo                 
31 jul 1703 LOLCO WALLES                      Huizum                       
05 apr 1669 LOLKE WIJBES                                                
                                                            
        LOLLE
09 dec 1786 LOLLE - STEENSMA          dr med.       Bolsward      Bolswarder Nieuwland      
21 dec 1641 LOLLE BOUWENS                      Harlingen                     

        LOURENS
26 jun 1751 LOUWRENS - DOORN                    Leiden                       
28 mrt 1670 LOURENS - HAESENAER                   Schingen                      
23 okt 1762 LOURENS - METS                     Menaldum                      
06 jan 1710 LOURENTIUS GELLIUS                   Wirdum                       
21 aug 1790 LOUWRENS JIETSES          koopman       Hantum                       
25 jun 1667 LOURENS LIEUWES                               zv Lieuwe Janssen       
29 jun 1743 LOUWRENS TIEERDTS                              zv Tieerdt Tieerdts      
08 okt 1625 LOURENS WILLEMS                     Dokkum                       


                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 74 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        LOUW
12 dec 1583 LOU DIRKS                                                 
                                                            
        LUBBERT
05 mrt 1755 LUBBERT COERTS                               zv Coert Lubberts       
29 jan 1751 LUBBERTUS LUPPES          koopman       Groningen                     
01 dec 1792 LUBBERT MELCHERTS                    Kollum                       
                                                            
        LUITJE
24 jan 1784 LUITJEN - VAN DER HEIDE                 Noordwolde                     
21 dec 1621 LUITIEN GERBENS           mr glaesmaker    Raard        bij Sneek           
19 sep 1671 LUITIEN HARMENS           seemsbereider    Kollum                       
28 sep 1691 LUIJTIEN JANS                      Franeker                      
20 okt 1705 LUIJTIEN JANS                      Warfhuizen                     
28 apr 1618 LUITIEN LIEUWES           mr snijder     Nijkerk       en laknkoper          
12 dec 1649 LUYTIEN NOLLES                     Staveren                      
20 aug 1590 LUITIEN TAMMES           kuiper                                 
                                                            
        LUKAS
25 jul 1772 LUCAS - GRASHIJS          koopman       Groningen                     
22 dec 1638 LUCAS DIRKS                                 zv Dirk Egberts        
24 dec 1631 LUCAS GERRIJTS                     Aurich                       
26 jun 1663 LUCAS GERRIJTS                               NB               
16 dec 1587 LUCAS HARMENS            bakker       Oost Friesland                   
27 sep 1664 LUCAS HENDRIKS                               Utrecht; NB          
01 jul 1658 LUCAS JACOBS                      Dokkum                       
                                                            
        M.
24 jun 1741 M. GEERTS                        Ameland       zv Geert Minnes        
                                                            
        MAAIKE
27 dec 1686 MAIJCKE - HEIJNSIUS                             dv H. J. Heijnsius       
09 okt 1773 MARIA ARJENS DE JONG                            NB               
                                                            
        MAKKE
23 dec 1645 MAKKE EELKES            schipper      Hantumhuizen    Leeuwarder schipper      
                                                            
        MARCELIS
17 sep 1631 SELIS LOUWERENS                     Slede                       
                                                            
        MARK
21 aug 1628 MARCUS - VAN AITSMA         dr convoijmr    Dokkum                       
02 okt 1728 MARKUS - TOORNS                     Weerelte      in Munsterland         
03 apr 1684 MARCK DOUWES                      Lijtseleerde    DG               
04 okt 1764 MARCUS CLAASSEN                     Ditmarssen                     

        MARTEN
06 jan 1606 MARTEN ARIENS                      Opmeer       in Holland           
26 jan 1728 MARTEN ASSIUS CUPERIJ                                           
25 okt 1738 MARTEN HENDRIX                     Aalsum                       
07 sep 1686 MARTEN JALCKES                               zv Jalcke Fockes        
12 dec 1649 MARTEN JANSEN            leertouwer     Nijestat      an der Haert          
28 mei 1669 MARTEN JANSEN            molenaar      Zuidhorn                      
26 jul 1732 MARTEN JANSEN                      Howerd       DG               
25 jun 1618 MARTEN CLASEN            mr smid       Sijbrandahuis                   
17 dec 1621 MARTEN CLASEN            mr chirurgijn    Leeuwarden                     
29 sep 1651 MARTEN CLAESSEN           mr chirurgijn                             
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 75 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        MARTEN (vervolg)
29 okt 1628 MARTEN LUIJWES                     Harlingen                     
15 sep 1624 MARTEN LOURENS                     Hellendal      in 't Graafschap Sleeden    
16 dec 1687 MARTEN LUBBERTS                     Kollum                       
16 dec 1718 MARTEN LUITJENS                                              
05 nov 1631 MARTEN MARTENS                     Berlikum                      
10 aug 1657 MARTEN MARTENS                     Hantum                       
31 mei 1578 MARTEN OUTGERS           seilmaker                               
05 mei 1731 MARTEN PIJTTERS                     Meurs        t graafschap Meurs       
04 feb 1730 MARTEN SAAKES                                zv Saake Martens        
09 jan 1712 MARTEN SIJBRANTS                    Scheemda                      
22 mei 1717 MARTEN SIJMENS                                               
24 jan 1649 MARTEN SIJDSES           wieldraaier     Oldeboorn                     
21 sep 1646 MARTEN SIPKES            mr snijder     Ternaard                      
13 mei 1680 MARTEN SIPCKES           molenaar      Hantum                       
14 mei 1580 MARTEN UILCKES           mr Barbier                               
22 jul 1668 MARTEN WUBBES            kleermaker     Langackker Schans                 
                                                            
        MARTJE
03 nov 1759 MARTIEN GERRIJTS                              dv Gerrijt Hendriks      
                                                            
        MATTEUS
10 aug 1681 MATHEAS - VAN MEWERT                  Deventer                      
29 dec 1645 MATHIJS ALEFS                                zv Alef Sakes         
23 dec 1726 MATHIJS GERBENS           schipper      Wirdum       trekschipper          
20 nov 1756 MATHIJS GERBENS                     Betterwerd     Aalsum; NB           
14 mei 1673 MATHIJS JANSEN           koekebakker     Leeuwarden                     
10 mei 1687 MATHAEUS CLAESEN REIJDAMA                Schiermonnikoog                  
14 nov 1620 MATHIJS WIJBES           mr snijder     Leeuwarden                     
                                                            
        MEEUWIS
09 dec 1718 MEWIS ANDRIJS                                Luik; van 't land van Luijk  
18 feb 1764 MEUWIS EGGIS                      Borkum       NB               
                                                            
        MEIE
19 mei 1691 MAJERUS - STANJA                    Ee                         
04 jan 1609 MEIJE JANSEN            brouwer       Esens                       
                                                            
        MEILE
31 dec 1646 MEILE SIBOLDUS ATTEMA                            NB               
                                                            
        MEINERT
30 dec 1617 MEINARDUS - AETSEMA         dr secretaris              Admiraliteit          
01 jun 1726 MEINDERT - MAJON                    Kollum                       
04 aug 1582 MEINERT ALBERTS                                              
21 nov 1629 MEINERT AUKES                      Anjum                       
24 nov 1664 MEIJNERT DIRKS                               zv Dirk Meijnerts       
24 mrt 1628 MEINERT FOLKERTS                    Borcholt      in Emderland          
05 jan 1587 MEINERT GERBENS                                              
11 dec 1583 MEINERT GOSSES                                               
24 dec 1618 MEINERT HEINES           timmerman      Beetgum                      
24 sep 1670 MEIJNERT HENDRIKS          metselaarsgezel                            
27 aug 1662 MEINERT ISBRANTS MELLINGA                          NB               
25 jun 1618 MEINERT JACOBS           houtsnijder     Dokkum                       
17 okt 1722 MEINDERT JANS                                               
21 mrt 1761 MEINDERT JANS                      Schiermonnikoog                  
07 dec 1618 MEINERT LOLKES           schipper      Fium        Franekerschipper        
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 76 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        MEINERT (Vervolg)
07 mei 1662 MEIJNERT LOUWS                     Foudgum                      
07 feb 1596 MEINERT MARTENS           kuiper                                 
20 aug 1590 MEINERT PETERS                                               
27 sep 1625 MEIJNERT THEUNES          schuitemaker    Harlingen                     
20 mei 1747 MEIJNDERT TJEERDTS                             11 jr; zv Tjeerdt Meijnderts  
                                                            
        MEINTE
10 jun 1662 MEINT BRANTS                                zv Brant Mients        
15 jun 1737 MEINSO FEICKES                     Leeuwarden                     
                                                            
        MELCHERT
14 nov 1727 MELCHERT LIEUWES                              zv Lieuwe Melchers       
                                                            
        MELIS
15 dec 1632 MELES - GEIAS            schipper      Alblasserdam    Leeuwarder schipper      
28 dec 1621 MELIS MEINERTS           mr glaesmaker    Leeuwarden                     
                                                            
        MELLE
06 nov 1628 MELLE GEERTS                      Wouterswoude                    
13 mei 1681 MELLE GERLOFS                      Ternaard      DG               
06 mrt 1750 MELLE HOIJTES                      Aalsum       de Hoeck onder Aalsum     
18 feb 1788 MELLE JOHANNES PLANTINGA                Murmerwoude                    
08 mei 1696 MELLE JOONS                       Suameer       Suameer?; vrijgezel      
                                                            
        MICHIEL
30 nov 1782 MACHIEL - WARBORLING                  Linnich                      
03 nov 1693 MICHIEL ALBERTS                     Leeuwarden                     
21 aug 1680 MICHIEL ANDRIESZ                                              
01 feb 1738 MICHIEL HENDRIKS                              zv Hendrik Jurjens       
15 jan 1667 MICHIEL EEPIS ADEMA                   Weerderburen    in Kollumerland        
13 dec 1583 MICHIEL CUERTS           saalmaker                               
28 nov 1674 MICHIEL ROBERTS                                              
09 dec 1583 MIJCKLE SAECKES           apotheker                               
14 sep 1612 MICHIEL SIJBRANDS                    Kollum                       
07 apr 1664 MICHIEL SIJBRENS                    Holwerd                      
19 mei 1792 MACHIEL WIJNANTS                    Leeuwarden                     
                                                            
        MIENT
16 nov 1662 MIENT FOEKES                      Driesum                      
06 feb 1691 MIENT HINDRICX                     Surhuisterveen                   
27 okt 1781 MIENT JOUKES                      Drogeham                      
                                                            
        MINK
07 jul 1713 MINKES JACOBS                                               
20 dec 1642 MINKES RITSKES           sergeant      Sneek        pottebakker          

        MINNE
29 jun 1618 MINNE BERENDS            mr schoenmaker   Rinsumageest                    
08 okt 1634 MINNE DOUWES            schipper      Anjum                       
23 dec 1641 MINNE AESGES            schipper      Holwerd       op Leeuwarden         
28 jan 1792 MENNO ENGBERTS                     Ezumazijl                     
29 jan 1596 MINNE GOSSES                                                
03 jul 1661 MINNE HEERKES                      Oostrum                      
02 mei 1692 MINNE JANS                       Dokkum                       
05 apr 1669 MINNE JARIGS                                                
04 jan 1609 MINNE GILIS                       Ferwerd                      
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 77 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        MINNE (vervolg)
26 jun 1683 MINNE LOUWRENS                               Leeuwarden; belofte ipv eed  
15 mei 1745 MINNE MARTENS                                               
17 dec 1634 MINNE PIETERS                      Dokkum, od                     
01 aug 1670 MINNE PIETERS CRAB                             NB               
02 mei 1698 MINNO SIJBES                      Ee                         
                                                            
        MINNERT
13 nov 1678 MINNERT JANS                      Weerderburen    onder Westergeest       
29 jul 1668 MINNERT SAKES                      Dokkum       buiten de Hanspoort      
                                                            
        MINNOLT
08 nov 1622 MENNOLT - JOURSMA                    Akkerwoude                     
14 feb 1672 MINNOLT HANSEN                     Dokkum                       
18 jun 1657 MINNOLT JANS                      Dokkum                       
19 jan 1633 MINNOLT MINNES                     Grijpskerk                     
                                                            
        MINSE
02 dec 1652 MENTSO - GRAETEMA          apotheker      Leeuwarden     ontrent bij Leeuwarden     
30 dec 1654 MEIJNSE BONEVAS                               zv Bonevas Meijnses      
30 sep 1746 MINTIE DIRKS                                                
24 nov 1646 MEINSE JANS                       Betterwerd                     
12 okt 1694 MENSE JANS                       Anjum                       
09 jan 1599 MENSE JOHANNES                                               
06 nov 1762 MENTIE RIENKS                      Wetsens                      
21 sep 1727 MINSE TAEKIS                                                
                                                            
        MONSE
07 nov 1631 MONTE ROELOFS                      Leeuwarden                     
                                                            
        N.
07 jan 1787 N. - VAN ALTENA           mr         Leeuwarden                     
                                                            
        NANNE
28 jun 1692 NANNE GERLOFS            pompmaker      Dokkum                       
08 jan 1599 NANNE CLAESZ                                                
05 jan 1581 NANNINGH LIEUPPES JONGHBLOEDT                        Dokkum; alias jonghbloedt   
05 mei 1686 NANNINGH SIOERDTS                                             
                                                            
        NOLLE
31 mei 1738 ARNOLDUS - EISMA                    Kollum                       
17 jun 1752 ARNOLDUS - ESSENER                   Sint Troijen                    
31 aug 1668 ARNOLDUS - IDEMA          not. publ      Hallum       Hallumermieden         
14 mei 1681 AARNOLT - VAN LELIJENBERGH               Utrecht                      
06 nov 1628 ARNOLDUS - RAPENBURGH        proc. post.     Oudewater      in Holland           
05 dec 1705 ARNOLDUS - REVIUS                    Makkum                       
05 jul 1703 ARNOLDUS - UMA                     Steenwijk                     
17 feb 1786 ARNOLD MATHIJS VAN POUTSMA               Rinsumageest                    

        NUTTERT
02 jan 1630 NITTERT JANSEN           schipper      IJlst                       
13 mei 1711 NITTERT MARTENS                     Anjum                       
                                                            
        OBBE
05 apr 1777 OBBE FEDDIS                       Augustinusga                    
05 feb 1579 OBBE HAIES             mr                                   
17 feb 1579 OBBE JANS DOVER                               alias Dover          
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 78 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        OBBE (vervolg)
03 jan 1606 OBBE OEFFTS             smid                                  
                                                            
        OEBELE
13 mrt 1666 UBLE GERRIJTS            brouwer       Dokkum, od                     
25 mrt 1576 OBLE HENNES                                 RK               
07 sep 1677 UBLE MELIS                       Nes                        
29 dec 1617 UBLE REMKES             stoeldraaier    Uithuizen      en wieldraaier         
13 dec 1583 UBLE SIPPES             wielmaker                               
                                                            
        OEDS
01 mrt 1777 OEDS HARINGS                      Surhuisterveen                   
29 dec 1640 OEDS WIJBES             schuitevaarder   Sexbierum                     
                                                            
        OEGE
25 aug 1631 OEGE ANDRIES            gortmaker      Kollumerzwaag                   
10 mrt 1692 OEGE BINNES                       Dantumawoude                    
13 feb 1685 OEGE DOUWES                       Leeuwarden                     
19 apr 1710 OEGE IPES                        Hardegarijp                    
20 nov 1643 OEGE JASPERS                      Driesum                      
15 apr 1667 OEGE JOHANNES            mr kuiper      Dokkum                       
23 nov 1622 OEGE OEGES             schipper      Grouw        Leeuwarder schipper      
                                                            
        OENE
26 feb 1757 ONNE ARENTS             grootschipper    Juist                       
28 dec 1644 OENE DOUWES BENTTEMA                  Beintemahuis    broer van Eco Douwes Benttema 
26 jul 1760 ONNE EILDERS VISSCHER                  Juist                       
06 mrt 1766 ONNE FREERKS                      Juist                       
17 jul 1734 OENE HANSEN                                 zv Hans Oenes         
23 sep 1757 ONNE HILDRICKS                     Juist                       
27 apr 1618 OENE HILLES             smid        Berlikum                      
19 nov 1661 OENE HINNES                       Valom                       
28 aug 1668 OENE HOTSES                                                
03 jul 1574 OENE JISCHES                                                
09 nov 1631 OENE JACOBS             koemelker      Burum                       
                                                            
        OENSE
14 dec 1630 OENTSE ROMMERTS                     Anjum                       
22 jun 1743 OENSE ROMMERTS                                               
                                                            
        OEPKE
07 jun 1675 UPKE HENDRIX            timmerman                Heerenveen; soon        
02 dec 1633 WPT JOHANNES                      Ternaard                      
15 dec 1656 UPKE CLASEN                                 zv Claas Upkes         
23 dec 1672 UPT PIETERS                       Dokkum                       

        OFKE
08 nov 1622 OFFKE SAKES             brouwer       Wanswerd                      
                                                            
        OKKE
26 dec 1640 OKKO JANS              brouwer       Dokkum                       
26 feb 1761 OCKE JURJENS                      Dornumersiel    Doremazijl           

                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 79 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        OLFERT
30 jan 1589 OLPHERT EEDES            timmerman                               
23 jun 1575 OLPHERT GERRYTS                               RK               
24 apr 1762 OLPHERT JANSEN                     Borkum                       
13 dec 1631 OLPHERT PIETERS                     Aalsum                       
                                                            
        OLTMAN
20 feb 1762 OLTMAN JANSEN                      Juist                       
                                                            
        OTTE
11 mei 1618 OTTE - HOBBEMA                     Dokkum                       
08 nov 1622 OTTO - HOBBEMA                     Dokkum                       
26 dec 1640 OTTO HENDRIKS                      Harlingen                     
17 feb 1759 OTTE JOOSTEN            schipper      Norden                       
10 jan 1606 OTTE OTTES             wagenaar      Dokkum                       
                                                            
        OUTGER
28 nov 1674 OUTGER EILERTS BOTVANGER      mr metselaar                              
                                                            
        PABE
07 jan 1606 PAEBE FEIKES                      Dokkum                       
                                                            
        PAULUS
08 nov 1622 POUWELS - BONGAERT         seemtouwer     Kestrich                      
04 feb 1792 PAULUS - VELT                      Leeuwarden                     
30 jun 1693 PAULUS - HERINGA                              7 jr; zv Goswijnes Heringa   
15 jun 1737 POULUS - CREEFFT                    Goutum                       
04 jan 1609 PAULS HIDDES            schoenmaker     Leeuwarden                     
07 feb 1711 PAULUS HOBBES                                int 3-de jr; zn v Hobbe Jans  
24 feb 1660 POUWELS JANS                      Almelo                       
15 mei 1734 POULUS JANS                       Wygeest                      
03 jun 1758 POULUS JANS                       Anjum                       
12 feb 1684 POULUS CLAESSEN           koopman       Bolsward      DG               
01 jun 1726 POULUS MEINDERTS MAJON                           16 jr; zv Meindert Majon    
29 jun 1719 POULUS PIJTERS                               zv Pijter Jurjens       
05 sep 1771 PAULUS PIJTTERS                     Welsryp                      
21 dec 1636 POUWELS SAKES                      Kollum                       
27 jan 1742 PAULUS WIJBES            schipper      Surhuisterveen                   
                                                            
        PEIE
28 mrt 1651 PAIJE PAEIES            schoenmaker     Nijkerk                      
                                                            
        PIEBE
13 dec 1649 PIEBE JEMMES            schipper      Foudgum       Leeuwarder schipper      
07 mei 1630 PIJBE JACOBS                      Franeker                      
30 sep 1678 PYBE CLAESSEN            molenaar      Rien                        
22 mrt 1704 PIJBE CLAESSEN                     Stiens                       
13 nov 1680 PIEBE LOLCKES                                zv Lolcke Lolckes       
15 mrt 1666 PIJBE UBLES             brouwer                                
12 dec 1583 PIJBE OENES                                                
17 dec 1583 PIEBE RIJUERTS           brouwer                                
30 nov 1661 PIJBE SIBRENS                      Bolsward                      

        PIEKE
13 dec 1651 PIECKE FOCKES NIJENHUIJS                Hiaure                       


                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 80 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        PIEL
23 dec 1650 PIJL HAIES                       Weerderbuyren                   
                                                            
        PIER
23 dec 1650 PIERIUS - VERMEES          dr advocaat     Holwerd       voor het Hof van Frl.     
09 jun 1592 PIER AGGES                                                 
10 feb 1691 PIER FRANSEN                      Holwerd                      
29 jun 1618 PIER HARMENS            schipper      Lippenhuizen    NB               
14 mrt 1691 PIER JACOBS                       Kollum                       
09 dec 1583 PIER JANS                                                 
22 mrt 1662 PIER JANS              leertouwer     Leeuwarden                     
24 mrt 1703 PIER JANS HEIXAN                    Dokkum                       
21 dec 1613 PIER JOHANNES TANIA         wijnheer      Berlikum                      
14 nov 1643 PIER CORNELIS                      Ferwerd                      
21 aug 1680 PIER CORNELIS                                               
23 dec 1672 PIER UPTS                                  NB               
26 mei 1731 PIER PIERSEN                      Roordahuizen                    
12 okt 1625 PIER PIETERS            herbergier     Britsum                      
04 mei 1692 PIER ROELOFFS                      Morra                       
08 jan 1599 PIER SIJMENS                                                
08 jan 1599 PIER WIJNTIES                                               
                                                            
        PIETER
12 mei 1693 PIETER - BERGSMA                    Engwierum                     
22 jun 1771 PIJTTER - BOOMSMA                    Oudega                       
19 aug 1680 PETER - BOS                                                
18 aug 1772 PIJTTER - BOUWENS                    Kuijlenburg                    
25 jun 1735 PIJTTER - BRETEL                    Normandie                     
18 feb 1764 PIJTTER - BRUIJT                    Borkum                       
10 mei 1643 PIETER - VAN BUYTEN         mr         Franeker                      
07 okt 1689 PIJTER - VAN DAM                              zv Elias v Dam         
22 apr 1661 PIETER - DIONISIUS                             doorgehaald, was reeds burger 
31 mei 1791 PIJTTER - VAN DER VEEN                 Heerenveen                     
25 apr 1744 PIJTTER - VOOGDT                                              
13 aug 1700 PIETER - FOUBERT                    Normandie                     
31 jan 1749 PIJTTER - GROENJA                                             
02 sep 1724 PIJTER - HEYNEMA                    Kollum                       
11 jun 1729 PIJTTER - HUTGERTS                   Gullick       t land van Guilligh      
04 dec 1779 PIJTTER - KROES                     Leeuwarden                     
27 dec 1611 PIETER - MOLLENAER         bakker                                 
12 feb 1704 PIJTER - PIVE                      Coutence, Fr    in Normandie          
14 nov 1643 PIETER - REIES                     Leeuwarden                     
19 apr 1578 PIETER - RIJPELMONDE                                            
06 jun 1716 PIJTER - RIJPEMA                                              
13 mei 1690 PIJTER - ROORDA                     Bolsward                      
23 jun 1753 PIJTTER - RUIJMAN                    Weversvliet     op de Steur onder DK      
26 mrt 1679 PETRUS - SCHICK           dr adv HvF     Franeker                      
12 mei 1714 PIJTER - ZUIDEMA                                              
17 dec 1635 PIETER ABRAHAMS                     Goch        in 't land van Cleve      
08 jun 1639 PIETER ABRAHAMS                               zv Abraham Jans        
07 feb 1579 PIETER ALBERTS                                               
07 jan 1606 PIETER ALBERTS           snijder       Dokkum                       
20 dec 1661 PIJTTER ALBERTS                     Tietjerk                      
30 dec 1631 PIETER ALLERTS           lijnslager     Dokkum                       
08 jan 1585 PIETER AUGUSTINUS                                             
18 aug 1574 PIETER AUCKES            mesmaker                RK               

                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 81 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        PIETER (Vervolg)
05 okt 1694 PIETERS AUCKES                     Kollum                       
27 dec 1611 PIETER BAUKES            kramer       Blija                       
22 mei 1751 PIJTTER BAUKES                     Dantumawoude                    
30 dec 1777 PIJTTER BENEDICTUS                   Rottevalle                     
24 dec 1632 PIETER BEERNS                      Siercksmahoff                   
20 feb 1593 PIETER BOTES            timmerman                               
29 aug 1672 PIETER BUWES                      Grouw        DG               
10 jun 1662 PIJTTER BRANTS                               zv Brant Mients        
05 apr 1669 PIETER DIRKS                                                
08 mrt 1704 PIJTER DIRKS                      Marsum                       
24 sep 1735 PIJTTER DIRX                      Sneek                       
22 jul 1752 PIJTTER DIRKS                      Kollum                       
20 aug 1590 PIETER DOUWES                                               
10 jan 1599 PIETER DOUWES                                in de hoeck          
30 jun 1656 PIETER DOUWES            molenmaker     Dokkum       wederom voor burger aangenomen 
12 dec 1673 PIETER DOUWES            mr snijder     Oudkerk                      
07 mei 1678 PYTER DOUWES            mr schuitemaker             buiten Dokkum         
12 okt 1625 PIETER AEBES                      Harlingen                     
07 mei 1672 PIETER AEBES            gortmaker      Holwerd                      
09 aug 1710 PYTER EESGES                                                
25 mei 1663 PIJTTER EIJTSES                     Visvliet                      
17 dec 1582 PIETER EVERTS            mesmaker                                
05 okt 1765 PIJTTER EWERTS                     Driesum                      
29 mrt 1761 PIJTTER FEMMES                     Paesens                      
17 feb 1579 PIETER FOCKES            korfmaker                               
12 jun 1697 PIETER FOLCKERTS                              NB               
06 nov 1694 PIETER FORMERS                               NB               
15 apr 1785 PIJTTER FRANSEN                     Aalsum                       
14 nov 1656 PIJTER FREERKS                     Dokkum                       
30 mrt 1669 PIETER GABES                      Leeuwarden                     
23 dec 1645 PIETER GAATSES           schipper                Midhuizen; Leeuwarder schipper 
22 sep 1770 PEETER GEERTS                      Bergum                       
10 feb 1693 PIJTTER GERBENS                     Anneparochie, St                  
31 mei 1578 PIETER GERRIJTS                                              
31 dec 1633 PIETER GERRIJTS                     Harlingen                     
07 sep 1658 PIJTER GERRIJTS INIA                  Nijkerk                      
04 apr 1685 PIJTER GERRITS                     Bergum                       
01 feb 1578 PIETER GOVERTS                                               
08 jan 1585 PIETER GOVERTS                                               
09 feb 1658 PIETER HAIES            smidsgezel     Bergum                       
09 dec 1718 PIJTER HANSEN                                               
25 jun 1740 PIJTTER HARMENS                                              
19 dec 1638 PIETER HENDRIKS           smid        Vrouwenparochie, L                 
23 mrt 1663 PIETER HENDRIKS                     Dokkum       NB               
28 jan 1670 PIETER HENDRIKS           schippersgezel   Aduarderzijl                    
16 dec 1587 PIETER HERES            gortmaker      Limsvert                      
19 dec 1638 PIETER HINNES            bakker       Oostrum                      
10 nov 1686 PIJTER HEUTES LIEUMA        roeper der stad   Huisternoord                    
09 dec 1583 PIETER IDSZ                                                
21 dec 1660 PIETER IEDES                      Dokkum       bij de drie piepen       
28 dec 1644 PIETER EECKES VOGELSANGH                Oosterwierum                    
31 dec 1657 PIJTER EECKES FOGELSANG                 Oosterbierum    waarschijnlijk Oosterwierum  
16 dec 1587 PIETER JEPPES            droogscheerder   Harlingen                     
08 jan 1599 PIETER JEPPES                                               
08 jan 1663 PIJTER EEPES ADEMA                   Anjum                       

                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 82 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        PIETER (Vervolg)
14 feb 1699 PIETER IJSBRANTS                    Franeker                      
25 okt 1746 PIJTTER IGLES                                zv Igle Sijbrens        
17 feb 1579 PIETER JACOBS            slotmaker                               
26 feb 1644 PIETER JACOBS MARSWAL                            zv Jacob Pieters Marswal    
05 apr 1669 PIETER JACOBS RODE         molenaar                                
11 feb 1685 PIJTER JACOBS                                zv Jacob Pijters        
09 jul 1697 PIJTER JACOBS                                zv Jacob Aeges         
27 sep 1704 PIJTER JACOBS                      Bolsward                      
03 nov 1759 PIJTTER JACOBS DE FRIES                 Makkum                       
25 okt 1794 PETRUS JACOBUS SCHELWALD      med dr       Enkhuizen                     
15 jan 1576 PIETER JANS             schoenmaker               RK               
05 feb 1579 PIETER JANS             kok                                  
03 feb 1586 PETER JANS VAN DER BANDT      bakker                                 
04 jan 1609 PIETER JANSEN            schotbakker                              
25 jun 1618 PIETER JANSEN            korfmaker      Beetsterzwaag                   
28 okt 1625 PIETER JANSEN            boekweitmaler    Seerijp       in Groningerland        
08 nov 1628 PIETER JANS             mr kistemaker    Dokkum                       
14 dec 1630 PIETER JANS             smid        Winsum       in Groningerland        
20 dec 1642 PIETER JANS             tassenmaker     Rinsumageest                    
06 mrt 1660 PIETER JANSEN BRUGLEMAN                           zv Jan Pieters Brugleman    
24 jul 1661 PIJTER JANSEN            bakker       Ee                         
23 sep 1661 PIJTER JANSEN                      Erbervelt      in Bercxlandt         
06 nov 1675 PIJTER JANSEN                      Aalsum                       
14 jan 1692 PIJTER JANSEN            hoedemaker     Gullick       uit het landt van Guilck    
03 mrt 1694 PIJTER JANSEN                                zv Jan Jansen         
29 jun 1698 PIJTER JANSEN                      Leeuwarden                     
29 okt 1729 PIJTTER JANSEN           distillateur    Ternaard                      
24 nov 1646 PIETER JASPERS           apotheker      Kollum                       
10 dec 1583 PIETER JELTSES                                               
31 mei 1578 PIETER JOCHUMS           mr                                   
22 apr 1600 PIETER JOHANNES                                              
07 jul 1703 PIJTER JOHANNIS                     Nes                        
10 aug 1683 PIJTER JOOSTES                               zv Joost Pijters        
29 jun 1719 PIJTER JURJENS                                               
06 jan 1606 PIETER CARSTS                      Grijpskerk                     
09 jun 1649 PIJTER CLAASEN           mr smid       Warfum                       
31 jul 1703 PIJTER CLAESSEN                     Dokkum                       
10 jun 1741 PIJTTER CLAASSEN          commis       Nijkerk       en optekenaar; NB       
21 jul 1753 PIJTTER CLAASSEN                              zv Claas Pijtters       
05 mrt 1755 PIJTTER COERTS                               zv Coert Lubberts       
10 dec 1583 PIETER CORNELIS           wever                                 
06 mei 1690 PIJTER CORNELIS                     Holwerd                      
17 apr 1790 PIJTTER CORNELIS ESCHES                 Kollum                       
09 mei 1796 PIETER CORNELIS BEITSMA                 Helpen       in Groningerland        
24 jul 1585 PIETER LENERTS           lakenkoper                               
10 jan 1612 PIETER LIJKLES                     Wommels                      
10 jan 1612 PIETER LUPKES DE GRAEFF                 Genum                       
27 nov 1669 PIETER LIEUWES                     Driesum                      
05 mei 1731 PIJTTER LOLKES                                               
04 jan 1606 PIETER LOUS             kramer       Saaksum       in Homsterlandt        
13 dec 1631 PIETER LUITIENS                     Arum                        
14 aug 1680 PIETER LUITIENS                               Dokkum; belofte i.p.v. eed   
23 apr 1578 PIETER MARTENS                                               
05 mei 1731 PIJTTER MARTENS                               zv Marten Pijtters       
06 jan 1606 PIETER MEUWIS            kistemaker     Franeker                      

                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 83 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        PIETER (Vervolg)
05 feb 1596 PIETER MEINTSES                                              
01 aug 1670 PIETER MINNES CRAB         stadsroeper               Dokkum; en makelaar      
15 jun 1731 PIJTTER NANNINGS                                              
23 dec 1672 PIETER UPTS                                 NB               
19 mrt 1576 PIETER PIETERS           kuiper                 RK               
16 dec 1587 PETER PETERS            bakker                                 
06 jan 1606 PIETER PIETERS           schoenmaker     Anjum                       
27 dec 1611 PIETER PIETERS                     Grijpskerk                     
18 dec 1644 PIETER PIETERS           schipper      Huizum       Leeuwarder schipper      
01 dec 1645 PIETER PIETERS           lakenkoper     Holwerd                      
15 dec 1730 PIJTTER PIJTTERS BOOM                            zv Pijtter Pijtters Boom    
15 dec 1730 PIJTTER PIJTTERS BOOM                  Nijmegen                      
14 nov 1643 PIETER REIES                      Leeuwarden                     
18 jun 1735 PIJTTER REGNIERS BENNEMANS                         zv Regnier Bennemans      
09 jan 1590 PIETER RINSES            kuiper                                 
24 jun 1644 PIETER RINSES                      Opeinde                      
09 mei 1770 PYTTER RENTIES                     Dokkum                       
08 nov 1628 PIETER ROELEFFS           koopman       Munnekezijl                    
15 dec 1736 PIJTTER ROELOFFS                                              
29 mei 1652 PETRUS ROMBERTUS MONSMA       not. publ.     Blija                       
25 mei 1754 PIJTTER SAKIS                      Bornwerd                      
10 jan 1606 PIETER SIJBRANDS          glaesmaker     Leeuwarden                     
09 dec 1583 PIETER SIJMENS                               Dokkum; in de Nauwestraet   
06 nov 1628 PIETER SIMENS                      Dokkum                       
29 jan 1757 PIJTTER SIJMENS           grootschipper    Emden                       
10 dec 1583 PIETER SIJTSES                                               
24 jan 1649 PIJTER SIJTSES                     Veenwouden                     
26 mei 1761 PIJTTER SIJTSES                     Holwerd                      
19 jun 1751 PIJTTER SICKES                     Dokkum                       
05 dec 1661 PIJTTER ZENTS                      Munnekezijl                    
22 apr 1716 PIJTER SIPKES                                               
17 feb 1579 PIETER SIEURDS                                               
17 dec 1583 PIETER SIEURDS           timmerman                               
09 aug 1679 PIETER SJOERDS           molenaar      Driesum                      
24 mrt 1686 PIJTER SIJVERTS           mr bakker                DG               
28 mei 1701 PIJTER SJOERDTS ADAMA                  Leeuwarden                     
30 dec 1608 PIETER STEFFENS           rademaker      Leeuwarden                     
04 mrt 1758 PIJTTER TAMMES           schipper      Termunterzijl                   
30 nov 1782 PIJTTER TAEKLES                     Holwerd                      
08 jan 1599 PIETER TIJMENS                                               
01 feb 1623 PIETER TIJMENS           mr metselaar    Ee                         
22 nov 1632 PIETER TIERKS                      Waaksens                      
15 apr 1724 PITTER THOMAS                      Dokkum       NB               
23 dec 1644 PIETER UWLBES                                zv Uwlbe Pieters        
06 aug 1690 PIJTER ULBES                      Sneek                       
13 sep 1620 PIETER WIJBES            wever        Stellingwerf                    
20 mei 1580 PIETER WIJBRANTS          turfman                 op de singel          
23 okt 1627 PIETER WIJGERS                     Janum                       
01 mei 1671 PIETER WILLEMS                     Nijkerk                      
10 mei 1727 PIJTER WILLEMS                               zv Willem Jelles        
27 jun 1772 PETRUS-JOH. WIJBRANDUS KNOL               Leeuwarden                     
                                                            
        POPKE
17 aug 1602 POPKE GABBES                      Ee                         
14 sep 1681 POPKE SIPKES                                zv Sipke Sijmens        

                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 84 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        POPPE
31 mei 1738 POPE - VAN DER MEULEN                  Bolsward                      
23 aug 1728 POPPE ANDRIES            mr brouwer     Holwerd       DG               
17 feb 1579 POPPE DOEDES            schuitemaker                              
17 aug 1765 POPPE GEERTS                      Aalsum                       
03 okt 1772 POPPE JACOBS BIJMHOLT                  Leeuwarden                     
30 dec 1693 POPPE SIJMENS                                zv Sijmen Poppes        
13 dec 1651 POPPE WIJBRANDS           schipper      Dongjum       Leeuwarder schipper      
                                                            
        RAATGER
14 nov 1682 RAATGER HENDRIKS                              Lunenborgh; t land v Lunenborg 
                                                            
        REIER
29 dec 1640 REIJER JANS                       Ditmarssen                     
                                                            
        REIMER
29 nov 1619 ROIJMER REPKES           snijder       Ee                         
                                                            
        REINDER
23 apr 1763 REINDER - ABAS           schipper      Groningen                     
18 jun 1735 REGNIER - BENNEMANS                   Leeuwarden                     
08 jan 1757 REIJNDER - REDOLFS         schipper      Norden       broer van Hendrik Redolfs   
22 feb 1593 REIJNER ATES                                                
29 okt 1735 REIJNDER AUCKES                     Ee                         
12 okt 1625 REIN BUWES                       Westergeest                    
06 jan 1606 REIJNER DOUWES                     Reitsum                      
03 nov 1652 REIJNER HAIES                      Weerderbuyren                   
07 apr 1664 REIJNER HARMENS                     Weerderburen                    
23 mrt 1663 REIJNER HENDRIKS                    Dokkum       NB               
05 mei 1693 REINDER HIJLCKES                    Kollum                       
19 jan 1646 REIJN HUGES                                 zv Hugo Reijns         
06 jan 1606 REIJNER JACOBS           brouwer       Harlingen                     
16 okt 1652 REIJNER JACOBS                     Oldehove      in Groningerland        
23 nov 1622 REIJNER JANSEN           kuiper       Dokkum                       
05 nov 1631 REIJNER JANSEN                     Groningen                     
24 jan 1655 REIJNER JANSEN                     Holwerd                      
22 mrt 1675 REYNER JANSEN            mr mesmaker                              
31 mei 1732 REIN JANS                        Dokkum       had z'n burgerrecht verwoont  
26 jul 1689 RENGNIER CLASEN                                              
23 aug 1686 REIJNER LEULES                     Brantgum                      
02 dec 1713 REINDER LUITJENS                                              
28 sep 1582 REIJN MARTENS                                               
29 dec 1640 REIJN MEIJNERTS           schoenmaker     Kollum                       
24 mei 1610 REIJNER MENNOLTS                    Buitenpost                     
29 dec 1640 REIJN PIETERS            gardenier      Kollumer Uiterdijk                 
10 sep 1721 REIJNER PIJTERS                     Gaast                       
17 apr 1578 REIJNER REIJNERS                                              
24 apr 1600 REIJNER REIJNERS          wever                                 
11 aug 1706 REIJNDER RINSIS                     Morra                       
09 jan 1599 REIJNER ROMCKES                                              
23 feb 1760 REINDER SIJMONS                                              
10 aug 1683 REIN TIBOLTS                                                
14 jan 1592 REIN WARNERS                                                
15 dec 1727 REIN WIJBES             schipper      Stiens       trekschipper          
02 jan 1624 REIJNER WIERCKS                     Metslawier                     
07 feb 1655 REIJNER WIJTSES           schipper      Stiens       Leeuwarder schipper      

                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 85 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        REMMERT
14 mei 1664 REMMERT HENDRIKS                    Feerwerd                      
23 dec 1645 REMMEREN TIERKS           schipper      Ee         Leeuwarder schipper      
                                                            
        REPKE
17 nov 1632 REPKE JANSEN                      Sijbrandahuis                   
11 jun 1684 REPCKE JANSEN                                zv Jan Repckes         
                                                            
        RIEK
29 mei 1717 RIJK FOLKERTS                                zv Folkert Formers       
29 jun 1677 RIJCK WOUTERS            schipper      Workum       treksch vn Dok - Lwrdn     
                                                            
        RIEKELE
13 mei 1679 RIJCKLE WIDMERS                     Jieuer       Jever ?            
                                                            
        RIEKHOLT
27 mei 1762 RIEKELF CLASIS                                               
07 nov 1622 RIJCKOLT SIJNES           biersteker     Balk                        
                                                            
        RIEMER
30 jan 1583 RIEMEREN HESSELS                                              
24 jan 1766 RIEMER JELLIS                      Warfum                       
                                                            
        RIENK
15 mei 1728 RIENK - SWART                      Nijkerk       DG               
01 okt 1746 RIENK BOCKES            schipper      Blija        trekschipper v DOK op HAR   
15 jun 1657 RINICK DOEDES            schipper      Annakerk, St    Leeuwarder schipper      
30 sep 1678 RIENCK EECKIS                                Beesterzwaag; mennist     
19 okt 1645 RIENICK FREERKS                               zv Freerk Wijbes        
01 mei 1587 RIENK GERLOFS                                               
08 nov 1622 RIENK GERRIJTS           timmerman      Werderburen                    
11 jun 1735 RIENK GERRIJTS                     Anjum                       
07 jul 1618 RIENK HANTKES            mr metselaar    Metslawier                     
16 dec 1634 RIENK HENDRIKS           bakker       Blija                       
27 mrt 1683 RIENCK EECKES                                               
21 dec 1613 RIENK JANSEN            koemelker      Metslawier                     
21 dec 1614 RIENCK JELLES                      Wierum                       
06 jan 1612 RIENCK JOHANNES           schipper      Janum                       
08 okt 1625 RIENK JOHANNES                     Lioessens                     
04 jan 1606 RIENK JOUKES                      Sneek                       
05 nov 1631 RIENK LUPKES                      Ternaard                      
20 feb 1593 RINCKE OLPHERTS           timmerman                               
17 feb 1579 RIENICK PIETERS           schipper                                
26 mei 1681 RIENCK PIJTERS                     Wanswerd                      
11 mei 1689 RIENCK RUIERDTS                     Hantumhuizen                    
13 dec 1583 RIENCK TIERX                                                
                                                            
        RIEPKE
09 jun 1649 RIJPKE RIJPKES                     Lioessens                     
25 jun 1618 RIJPKE TIEPKES           bakker       Raard                       

        RIKST
20 feb 1762 RIGT PIJTTERS                      Borkum                       
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 86 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        RINGER
21 jan 1660 RENGER WOPKES                      Dantumawoude                    
                                                            
        RINNERT
17 jan 1728 RINNERT FOEKES                     Bornwerd                      
21 apr 1697 RINDERT JELLES                     Sneek                       
05 feb 1596 RINNERT JOHANNES          bakker                                 
19 mrt 1718 RINDERT JOHANNIS                    Morra                       
14 nov 1643 RINNERT SIJMENS                     Morra                       
09 dec 1752 RINDERT TJEERDS                     Hantum                       
17 dec 1583 RINNERT WIGHLES           lakenkoper                               
                                                            
        RINSE
06 mei 1701 RINSO - FEIJCAMA          proc. post.     Leeuwarden                     
30 dec 1732 RINSO - HERINGA                     Dokkum       NB               
15 dec 1730 RINSE GOSSIS                      Suameer                      
14 mei 1681 RINSE JANSEN                      Oudwoude                      
03 mrt 1781 RINSE JANS                       Bornwerd                      
12 dec 1583 RINTZE JELGERS                                               
01 mrt 1583 RINSE LAESZ                                                
05 apr 1777 RINTSE PIJTTERS                     Makkum                       
10 jan 1667 RINSE RINSEN                      Jouswier                      
30 dec 1608 RINTSE SIJDSES           kruidenier                               
14 aug 1661 RINSE TEUNES                                zv Teunes Feddes        
07 nov 1622 RINSE TIERX             apotheker      Ferwerd                      
14 jan 1609 RINTSE WILLEMS                     Foudgum                      
                                                            
        RINSKE
07 feb 1756 RINSKE SIJNES                                dv Sijne Reinders       
                                                            
        RINTJE
14 mei 1706 RINTIE - SAPMA                     Burum                       
21 mrt 1767 RINTIE - BACKER                     Leeuwarden                     
02 mrt 1583 REINTIEN BENNIS           schroor                                
23 mei 1667 RINTIE JIBLIS                      Raard                       
28 mrt 1670 RINTIE JELLES            pottebakker     Harlingen                     
17 nov 1632 RINTIE CORNELIS                     Wier                        
                                                            
        RITSKE
14 jan 1592 RITSKE - MINNEMA                                              
08 mei 1658 RITSKE - VAN RIJPEMA                                            
09 jan 1599 RITSKE ABES             kistemaker                               
09 jan 1590 RITSKE BUWES                                                
10 jan 1606 RITSKE BUWES                                                
04 jan 1609 RITSKE FLORIS                      Leeuwarden                     
10 mrt 1658 RITSKE FOCKES            schipper      Hiaure       Leeuwarder schipper      
26 dec 1640 RITSKE FREERKS                     Surhuizum                     
05 feb 1596 RITSKE GERX                                                
27 sep 1664 RITSKE HINNES                      Oostrum                      
09 jan 1606 RITSKE JANSEN            schipper      Leeuwarden                     
22 dec 1613 RITSKE JANSEN            moutmaker      Burum                       
05 nov 1578 RITSKE JOCHUMS                                               
12 mei 1687 RISKE CLAESEN            slager       Dokkum                       
10 jan 1599 RITSKE MINNES            schipper                                
16 dec 1587 RITSKE PIETERS           schoenmaker     Holwerd                      
17 mrt 1628 RITSKE PIETERS           mr smid       Kollum                       

                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 87 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        RITSKE (Vervolg)
05 aug 1658 RITSKE PIJTERS           schipper      Wester Nijkerk                   
11 jan 1606 RITSKE POPKES            schoenmaker     Anjum                       
13 feb 1579 RITSKE SAECKES                                               
09 jan 1599 RITSKE SAKES                                                
                                                            
        ROBERT
15 feb 1770 ROBBERTUS - DIJKSTRA                  Leeuwarden                     
06 feb 1668 ROBERT ANDRIES MOEDT        mr leertouwer    Leeuwarden                     
                                                            
        RODMER
15 sep 1670 RODMER WIJBES                                zv Wijbe Rommerts       
                                                            
        ROELOF
13 mei 1679 ROELOF - GESEL                     Bordam       bij Bremen           
09 dec 1784 ROELOFF - STOIT                     Oldehove                      
05 okt 1795 ROELOF - SUUREN                     Winterberg     in Keulsland          
28 nov 1674 ROELOF AELEFS                                               
29 dec 1683 ROELEF ANNES                      Dokkum       bij Dokkum           
20 dec 1587 ROELOF DIRKS                      Hallum                       
27 nov 1646 ROELOF DIRKS            bakker       Niawier                      
30 mrt 1674 ROELOF DREVIS                      Burum                       
30 okt 1671 ROELOF GEERTS            linnenwever     Bentheim      uit het graafschap       
07 nov 1622 ROELEFF HENDRIX           clein reder     Groningen                     
15 jan 1576 ROELEFF HIDDES                               RK               
21 okt 1741 ROELOFF JANS            stuurman      Leens                       
22 dec 1613 ROELEFF LUILEFFS                    Groningen                     
14 jan 1592 ROELEFF MELLES                                               
04 sep 1655 ROELOF PIEKES                                               
04 mei 1692 ROELOFF PIERS                                zv Pier Roeloffs        
05 apr 1669 ROELOF TROCKELS                                              
05 apr 1669 ROELOF TROCHELS                                              
                                                            
        ROMKE
15 mei 1677 ROMCKE ALBERTS           gortmaker      Sijbrandehuis                   
08 jan 1585 ROMKE BAUKES            schipper                                
27 apr 1618 ROMKE AEDES             schoenmaker     Niawier                      
16 mei 1664 ROMKE FOKKES            molenaar      Dokkum                       
26 mei 1669 ROMKE JACOBS            bakker       Leeuwarden                     
23 jul 1735 ROMKE JANTIES                      Sijbrandahuis                   
12 dec 1583 ROMME JORCKS                                                
09 mrt 1677 ROMCKE STEFFENS           bakker       Engwierum                     
07 jan 1609 ROMKE TEUNES            vlaskoper      Ee                         
23 dec 1641 ROMKE TIAARDS            schipper      Franeker      op Harlingen          
16 okt 1728 ROMKE WILLEMS                      Stiens                       
                                                            
        ROMMERT
30 dec 1624 ROMMERT AEBES                      Claercamp                     
12 dec 1583 ROMPT JACOBS                                                
22 jun 1663 ROMMERT JANSEN                     Harlingen                     
06 jan 1612 ROMMERT JOHANNES          leertouwer     Leeuwarden                     
17 mrt 1665 ROMMERT CLAESSEN                              NB               
15 dec 1656 ROMMERT SIOERDS                               zv Sioerd Rommerts       
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 88 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        RUURD
23 mrt 1680 RUIRT - WESTERMAN          gGerechtsbode              van deze stad         
31 aug 1730 RUERD ALBERTS                      Metslawier                     
21 jun 1718 RUYRD BOUWES FONTEIN                            zv Bouwe Fontein        
03 mei 1699 RUIJRT FREERCX                     Harlingen                     
05 feb 1697 RUIJRT HENDRICX                     Murmerwoude                    
28 nov 1674 RUEERD CLAESIS           snijder                                
26 aug 1719 RUIRD CLASIS                                zv Claas Tiepkes        
20 dec 1647 RUIRDT PIERS                      Nijhooven                     
08 nov 1622 RIEURDT SIJMENS           boekverkoper    Leeuwarden                     
                                                            
        SAAF
01 nov 1582 SAEFF CLAES             cherier                                
                                                            
        SACHARIAS
23 okt 1627 ZACHARIAS - HUBER          not. publ.               en proc. post.         
14 jan 1592 ZACHARIAS - SCHILHOORN                                           
                                                            
        SAKE
07 jan 1774 SACO - VAN AALSUM                    Aalsum                       
29 dec 1645 SAKE ALEFS                                 zv Alef Sakes         
18 jun 1735 SAKE EELKES                       Garijp                       
11 feb 1730 SAKE FOCKIS                                 zv Focke Theunis        
24 feb 1659 SAKE HESSELS                      Holwerd                      
26 jul 1689 SAECKE INTSEN                                               
31 dec 1701 SAKE JANS                        Nijkerk                      
15 jul 1671 SAKE CORNELIS            timmerman      Morra        van 't klooster        
04 feb 1730 SAAKE MARTENS                      Anjum                       
30 dec 1611 SAKE RITSKES            mr kistemaker    Kollumerland                    
06 jan 1606 SAKE SIJTIES                      Brantgum                      
16 mei 1750 SAAKE TAMMES                      Akkerwoude                     
26 dec 1640 SAKE WILLEMS                      Kollum                       
                                                            
        SAMUEL
03 mrt 1781 SAMUEL - VAN DER HERBERG                Krevel                       
10 feb 1770 SAMUEL - STENER                     Bern        t canton Bern         
02 jun 1663 SAMUEL ANANIAS VAN DER MEER                         zoon van Ananias v/d Meer   
                                                            
+        SANNE
20 feb 1593 SANNE WIJBES                                                
                                                            
        SAPE
08 jun 1649 SABINUS - WISMA                     Leeuwarden                     
30 dec 1665 SAPE BEERNS                                                
28 jun 1660 SAPE DOITSES                      Bormert                      
19 apr 1578 SAPE HEDS                                                 
17 nov 1632 SAPE MINNES                       Kollum                       
08 nov 1622 SAPE SAPES             mr snijder     Akkerwoude     en burger vaandrig       
                                                            
        SASKER
15 mrt 1690 SASSCHER OENTIES                    Birdaard                      


                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 89 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        SCHELTE
31 dec 1632 SCHELTO - AITSEMA          secr.                  Admiraliteit          
10 sep 1672 SCHELTE BERENDS                     Dokkum                       
22 okt 1712 SCHELTE JOHANNIS                    Dokkum       incl zijn 2 zonen       
29 dec 1640 SCHELTE OEBLES           koemelker      Dokkum, od                     
20 aug 1590 SCHELTE SIEURDS                     Nijkerk       Dongeradeel          
20 mei 1702 SCHELTE WIJBES           kistemaker     Sneek                       
09 jan 1599 SCHELTE WIJTIES                                              
                                                            
        SEERP
07 jul 1618 SEERP PIETERS            mr snijder     Hijum                       
                                                            
        SEIE
22 dec 1619 SIJE DOUWES             koopman       Sijbrandahuis                   
24 jul 1700 SIJE GERBENS                      Metslawier                     
26 jan 1663 SIJE JACOBS                       Dokkum                       
09 jan 1606 SIJE MEINTS             pottebakker     Westergeest                    
06 mei 1670 SIJE SIEBES                       Wanswerd                      
20 sep 1658 SIJE SIJPTS                                 zv Sijpt Sijes         
                                                            
        SIBBELE
12 dec 1583 SIBLE ANNES                                                
                                                            
        SIBBELTJE
17 sep 1667 CYBELLA - IDTSKEMA                             x met Dominicus Langwaert   
                                                            
        SIEBE
07 dec 1622 SIJBE ATSES             herbergier     Nes                        
10 mei 1605 SIJBE HESSELS                      Ternaard                      
13 dec 1651 SIJBE HILLES            brouwer       Wanswerd                      
11 feb 1685 SIJBE JACOBS                                zv Jacob Pijters        
29 dec 1770 SIJBE JACOBS                      Foudgum                      
08 jan 1606 SIJBE JANS             wever        Rinsumageest                    
02 mei 1744 SIJBE JANS                       Sijbrandahuis                   
30 dec 1624 SIJBE JELLES                      Ee                         
13 dec 1651 SIJBE JELLES            koopman       Ternaard                      
24 sep 1757 SIJBE JOHANNIS                               zv Johannis Sijbis       
15 nov 1699 SIJBE CORNELIS                     Dokkum       NB               
31 mei 1788 SIJBE LOUWRENS COSTER                  Harlingen                     
11 mei 1784 SIJBE PIJTTERS                               Westergeest; van onder Westerg 
05 mei 1693 SIBE RITSKES                      Kollum                       
15 jan 1576 SYBBE SYRCKS                                RK               
28 dec 1611 SIJBE SENDS             smid                                  
21 dec 1685 SIJBE SIOERDTS                     Driesum                      
                                                            
        SIEBOUT
31 dec 1646 SIBOLDUS - ATTEMA          proc. post.     Leeuwarden                     
28 dec 1621 SIJBOLT HAIES            bakker       Akkerwoude                     
27 feb 1771 SIJBOUT HARMENS                     Dokkum                       
28 sep 1659 SIBOLT HENDRIKS                               zv Hendrik Sibolts       
21 okt 1719 SIJBOLT LAMMERTS                    Dokkum                       


                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 90 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        SIEBREN
15 mei 1667 SIJBRANT - ADAMA                    Groningen                     
21 dec 1638 SIJBRANT - BAARDT          mr         Bolsward                      
27 feb 1771 SIJBREN ANNES                      Amsterdam                     
05 nov 1631 SIJBREN BOKKES                     Birdaard                      
27 dec 1611 SIBREN DOUWES            mr chirurgijn    Bergum                       
24 jan 1649 SIJBREN DOUWES                               zv Douwe Outgers        
28 sep 1654 SIJBREN AELTSE           brouwer       Anjum                       
22 dec 1638 SIJBREN EGBERTS           gemeensman     Dokkum                       
10 jun 1741 SIJBREN FOCKES           mr bakker                               
19 okt 1645 SIBREN FREERKS                               zv Freerk Wijbes        
03 jul 1700 SIJBREN FEDDERECX                    Rugellollum                    
27 okt 1725 SIJBREN HUIGENS                                              
25 okt 1746 SIJBREN IGLES                                zv Igle Sijbrens        
28 dec 1611 SIJBREN JAKLES           koopman       Nijehuis                      
12 dec 1660 SIJBRANT JACOBS                     Berlikum                      
09 okt 1689 SIJBREN JACOBS                     Ee                         
30 mrt 1698 SIJBEREN JACOBS           schipper      Sneek        Sneker schipper        
29 dec 1640 SIJBRANT JANS            molenaar      Bildt, het                     
16 dec 1673 SIJBEREN JANS            kousenkoper     Hantumhuizen    hooscoper           
22 mrt 1677 SIBREN JANSEN            wagenmaker     Vrouwenparochie, L op het Bilt          
15 apr 1693 SIJBRANT JANS                      Nes                        
06 feb 1762 SIJBRANDT JANS                     Lutjegast                     
14 nov 1727 SIJBREN LIEUWES                               zv Lieuwe Melchers       
24 jan 1649 SIJBEREN MEIJNERTS                   Dokkum                       
07 nov 1622 SIJBRANDT PIETERS          koemelker      Joure                       
23 dec 1646 SIJBREN PIETERS           schipper      Ee         NB               
01 mei 1700 SIJBREN RENDERS                     Bornwerd                      
18 mei 1577 SIJBREN RIJPKES           schroor                 RK               
27 apr 1618 SIJBRAND SCHELTES          schoenmaker     Franeker, od                    
13 dec 1632 SIJBREN SIJBRENS                    Oudega                       
10 jan 1599 SIJBRANDT SIJTSES                                             
08 jan 1663 SIBRANT TIAARDS                     Bolsward                      
30 sep 1678 SIBREN TIAERDS POPPINGA                 Franeker                      
01 dec 1645 SIJBRANT TOMAS           koopman       Morra                       
09 jul 1690 SIJBREN WILLEMS                     Oenkerk                      
                                                            
        SIEDS
26 jul 1660 SYDTS ALES                                                 
24 mei 1653 SIJDS ANDRIES            brouwer       Hallum                       
22 dec 1619 SIJDS BOUWENS            mr antieksnijder  Harlingen                     
26 dec 1640 SIJDS DOEDES                      Trijnwouden                    
14 jan 1639 SIJDS EDES                       Leek                        
06 feb 1764 SIJDE IHMELS                      Roggesteij                     
10 dec 1583 SIJDS FOPKES            lijndraaier                              
11 mei 1618 SIJDS FRANSEN            koopman       Weerderburen    holdende coopmanschap     
09 jun 1649 SIJDS FRANSEN                      Wierum                       
27 dec 1650 SIJDS EEMES             boekweitmaler    Franeker                      
30 nov 1782 SIJDS JOHANNES                     Wanswerd                      
14 jan 1592 SIJDS PIERS                                                
08 jan 1606 SIJDS RIENKS                      Dokkum                       
                                                            
        SIEGER
07 jan 1609 SEGER JANSEN            koopman       Burum        zijn jonge zoon heet Arent                                               GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 91 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        SIEMEN
21 mei 1677 SIMON - GROENEWOLT         not publ      Dokkum                       
17 sep 1667 SIMEN - LANGWERT                              NB               
08 jan 1606 SIMON - LENNICK           dr stadsmedicus   Franeker                      
26 jan 1782 SIJMON - PLANTINUS                   Dokkum                       
21 dec 1776 SIJMON - VAN SLOTERDIJK       koopman                                
20 feb 1593 SIJMEN ARRIENS HOLLANDER                                          
31 jul 1605 SIJMEN ARRIENS                     Schagen                      
30 dec 1654 SIJMON BONEVAS                               zv Bonevas Meijnses      
16 jul 1664 SIJMPCKE EEDES                     Boltwirdt                     
06 feb 1779 SIJMON EELKES                      Drachten                      
12 mei 1663 SIJMEN ELINGHS                               zv Elingh Douwes        
24 jul 1674 SIMON ELINGS ATTAMA                   Dokkum                       
06 feb 1712 SIMEN HAITSES                                               
26 jun 1751 SIJMEN HAIJKES                     Visvliet                      
30 jun 1668 SIMEN HENDRIKS SCHEFFER                           NB               
26 jul 1689 SIJMEN HARCKES           brouwer       Anjum                       
18 okt 1761 SIJMON HARRITS                     Kollum                       
22 okt 1757 SIJMON JACOBS            mr         Onderdendam                    
03 dec 1633 SIJMEN JANSEN                      Ternaard                      
05 mrt 1660 SIMEN JANSEN GROENWOLT       onderequipagiemr            ter admiraliteit van Friesland 
26 mrt 1690 SIJMEN JANS                       Lichtaard                     
29 dec 1784 SIJMON JANS                       Ternaard                      
07 jan 1609 SIJMEN JARICHS           kooiker       Wirdum                       
15 mei 1722 SIJMON COERTS WASSENAAR                 Leeuwarden                     
14 mrt 1636 SIJMEN CORNELIS           bode        Lier        Amsterdammer Bode       
09 jan 1606 SIJMEN LIEUWES           schipper      Kollumerzwaag                   
10 jan 1612 SIJMEN LIEUWES           schipper      Siuckemahuis                    
23 jun 1668 SIMEN LIEUWES                      Ee                         
19 mrt 1681 SIJMEN MARTENS                     Nes                        
22 mei 1717 SIJMEN MARTENS                               zv Marten Sijmens       
22 nov 1632 SIJMEN OCKES                      Anjum                       
05 apr 1669 SIMEN PIETERS                                               
30 dec 1693 SIJMEN POPPES                      Bergum                       
14 mei 1686 SIJMEN RIENX                      Miedum                       
28 nov 1647 SIJMEN RINTIES           schipper      Foudgum       Leeuwarder schipper      
07 sep 1677 SIMEN RUEERDS                      Franeker                      
08 jan 1599 SIJMEN SIJMENS           kuiper                                 
05 mrt 1660 SIMEN SIMENS GROENWOLT                           NB               
17 jun 1588 SIJMEN SIERCKS           mesmaker      Oldeboorn                     
17 mei 1580 SIJMEN TIJS             kuiper                                 
                                                            
        SIENE
17 jun 1676 SIJNE REIJNERS           gortmaker      Raard        Raard bij Sneek        
07 feb 1756 SIJNE REINDERS           schipper      Oostermeer     reuijlebuetschipper      
28 dec 1639 SIJNE WILLEMS                      Terhorne                      
                                                            
        SIEPT
04 jan 1606 SIJPT MICHIELS           schipper      Wanswerd                      
20 sep 1658 SIJPT SIJES ALMA                    Hiaure                       
                                                            
        SIERD
16 aug 1693 SIERT DOUWES            mr schoenmaker   Morra                       
13 mrt 1666 SIERD JANSEN            mr schoenmaker   Dokkum                       
23 okt 1627 CYRITIUS SIXTI DROGENHAM      not. publ.     Drogeham      en post.            


                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 92 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        SIERK
10 feb 1685 SIJERCK BOCKES                     Rinsumageest                    
28 dec 1639 SIERK FEIKES            mr smid       Peins                       
28 sep 1659 SIERK FEIKES            smid        Peins                       
27 dec 1611 CIERC WILLEMS CALAMA                  Stiens                       
                                                            
        SIETE
28 dec 1621 SIJT - ROUCKEMA           mr schoenmaker   Buitenpost                     
06 dec 1659 SIJTE EEBES                                 zv Ebe Jansen         
09 jan 1606 SIJTIE SIJTIES                     Blija                       
                                                            
        SIETSE
16 jul 1740 SIJTSE - BONTEKOE                    Dokkum       had 't burgerrecht verwoond.  
30 jun 1742 SIJTSE - TONNEMA                    Leeuwarden                     
11 mei 1618 SIJTSE ALBERTS           mr snijder     Sneek                       
23 dec 1641 SIJTSE AUKES            pottebakker     Dokkum                       
30 aug 1670 SIJTSE DIRKS            metselaar      Holwerd                      
01 aug 1722 SIJTSE DIRCKS                                9 jr; zv Dirck Jans      
07 nov 1631 SIJTSE DOUWES                      Ee                         
20 dec 1643 SIJTSE EVERTS                                               
17 dec 1583 SIJTSE FOOCKES           brouwer                                
28 sep 1654 SIJTSE FOLKERTS           koopman       Oostrum                      
07 aug 1704 SIJTSE JURKS                      Anjum                       
08 nov 1622 SIJTSE LOURENS           mr harthouwer    Ranwoldt                      
24 dec 1621 SIJTSE ROMMERTS           mr koperslager   Wouterswoude                    
28 okt 1625 SIJTSE SIJBOLTS                     Oostrum                      
23 okt 1627 SIJTSE CYRITIUS DROGENHAM                          NB               
05 feb 1579 SIJTSE SIJTSZ                                               
13 aug 1687 SIJTSE SIOERTS                     Oostrum                      
09 okt 1784 SIJTSE WILLEMS                     Hantumeruitburen                  
27 apr 1618 SIJTSE WOPKES            koemelker      Nijkerk                      
                                                            
        SIKKE
18 okt 1697 SICCO - VAN AIJLVA                   Ternaard                      
11 jun 1729 SICKO - ROORDA-VAN- EIJSINGA              Kollum                       
17 mrt 1668 SIKKE ANNES             schipper      Dongjum                      
20 feb 1593 SICKE BERENDS                                               
28 apr 1618 SIKKE BOTTES            mr kuiper      Holwerd                      
07 jun 1732 SICKO EKENS                       Dokkum       NB               
13 mei 1679 SICKE FOCKIS            schipper      Leeuwarden     Groninger schipper       
20 feb 1593 SICKE HANS                                                 
26 dec 1640 SIKKE HENDRIKS           scheepstimmerman  Sneek                       
31 jan 1759 SICKE HILLES            schipper      Wartena                      
28 nov 1674 SICKE HOYTES LIEUMA                                            
15 aug 1691 SICKE JANS             mr gortmaker    Raard        DG               
27 dec 1650 SIKKE CLAASEN            estrikbakker    Leeuwarden                     
06 jul 1663 SIKKE CLASEN                      Munnekezijl                    
10 jan 1599 SICKE RITSKES            timmerman                               
27 dec 1667 SIKKE SIKKES            snijder       Oostrum                      
15 mei 1677 SICKE TOENS                       Damwoude                      
                                                            
        SINT
12 mei 1692 SENSES CLASEN                      Ferwerd                      
                                                            
        SIPKE
09 nov 1631 SCIPIO - RAARD           proc. post.     Raard        bij Leeuwarden         

                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 93 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        SIPKE (Vervolg)
22 apr 1668 SCHIPIO - HALBERTSMA        dr                   j.u. dr.            
13 jan 1798 SIPKE - HALBETSMA                    Akkerwoude                     
10 mrt 1658 SIPKE AUKES             mr snijder     Lichtaard      en lakenkoper         
25 jul 1688 SIPKE GABES                       Leeuwarden                     
11 sep 1665 SIPKE GERRIJTS BREIJDER                 Rinsumageest                    
22 sep 1693 SIPCKE GERRITS                     Vrouwenparochie, L                 
31 mei 1578 SIJPKE HESSELS                                               
27 mei 1669 SIPKE HOITES            schipper      Ferwerd       schipper op Leeuwarden     
28 jan 1671 SIPKE JACOBS            mr kuiper      Foudgum                      
28 nov 1674 SIPKE JANS                                                 
30 dec 1608 SIPKE JOHANNES           kleermaker     Hantumhuizen                    
21 sep 1612 SIPKE JOHANNES                     Poppingawier    bij Sneek           
30 mrt 1709 SIPKE JOHANNES                     Aalsum                       
30 mei 1739 SIPKE JOHANNIS                     Ureterp                      
21 sep 1646 SIPKE MARTENS                                zv Marten Sipkes        
14 sep 1681 SIPKE SIJMENS                      Wetsens                      
30 nov 1705 SIPKE SIJMENS                      Aalsum                       
15 dec 1730 SIPKE SIJMONS                      Aalsum                       
16 dec 1587 SIPKE SIJTSES            bakker       Dantumerzijl                    
29 okt 1628 SIJPKE SIJPKES                     Anjum                       
20 jan 1581 SIPKE SIEURDS                                Assen; halff assen       
                                                            
        SIPPE
31 jul 1574 SIPPE DOUWES            schroor                 RK               
12 mei 1676 SIJPPE RIENCKS                     Ternaard                      
21 feb 1673 SIPPE SJOERDS            bakker                                 
                                                            
        SJOERD
11 mei 1580 SIEURDT - VAN VRIELSMA                                           
07 feb 1579 SIEURDT - VRIESKE                                             
30 jan 1723 SJOERD - HUISINGA                    Huizum                       
05 jun 1601 SIEURDT - SPRONGH          convoymeester                             
13 mrt 1756 SJOERDT ALBERTS           timmerman      Ee                         
30 nov 1782 SJOERD ANDRIJS                     Surhuisterveen                   
04 dec 1717 SIOERD ANNIS                                                
08 jun 1717 SJOERD ANES                       Huizum       geroyeerd           
06 jul 1660 SJOERD BENTES                                zv Bente Oetses        
01 dec 1645 SIOERD BINNERTS           bakker       Morra                       
15 okt 1677 SIOERD DIRCKS                      Weerderburen    zoon              
18 mrt 1710 SJOERD DOYTSES                     Nijkerk       in OOD             
14 mei 1685 SIOERDT DOUWES                     Betterwerd                     
18 dec 1644 SIOERD EEDES            mr schuitemaker   Dokkum                       
12 mei 1692 SIOERD FEDDES                      Heerenveen                     
07 feb 1596 SIOERDT FRANSZ                                               
01 dec 1792 SJOERD FRANSEN                     Aalsum                       
23 nov 1622 SIEURDT GERRIJTS          koopman       Beintemahuis                    
08 jun 1639 SIOERD JILTS                      Dokkum                       
11 mei 1618 SIEURDT HEINES                     Beetgum                      
30 dec 1682 SIOERD HEMMES                                NB               
29 dec 1645 SIOERD HENDRIKS                     Dokkum                       
16 jun 1787 SJOERD HENDRIKS                     Kootstertille                   
04 jan 1609 SIEURDT HERES            schoenmaker     Veenwouden                     
10 aug 1683 SIOERD JEMMES                                zv Jemme Sioerdts       
23 dec 1645 SIOERD JACOBS            koopman       Lioessens                     
18 mrt 1698 SIOERT JANSEN                      Hallum                       
07 jan 1606 SIEURDT JELLES           schipper      Wierum                       
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 94 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        SJOERD (Vervolg)
09 dec 1583 SIEURDT JORCKS                                               
30 jun 1668 SJOERD KLASEN            boekweitmaler    Blija                       
05 feb 1596 SIOERDT LAES            kuiper                                 
10 jan 1599 SIOERDT LIEUWES           brouwer                                
08 apr 1663 SIOERD LIEUWES                     Sneek                       
04 sep 1655 SIOERD NANNES            koopman                 Workum; koopman binnen Dokkum 
29 jan 1596 SIOERDT OLPHERTS                                              
11 mei 1663 SIOERD PIETERS           mr bakker      Delfzijl                      
15 dec 1656 SIOERD ROMMERTS           scheepstimmerman  Anjum                       
29 jan 1683 SIOERDT SASKERS HANIA                  Jouswier                      
21 dec 1685 SIOERD SIJBES                                zv Sijbe Sioerdts       
13 dec 1649 SIOERD SIJTSES                     Oostrum                      
27 dec 1630 SIOERD SIOERDS           kuiper       Wester Nijkerk                   
02 sep 1644 SIOERD SIOERDS                               zv Sioerd Sioerds       
02 sep 1644 SIOERD SIOERDS           houtzager      Kollum                       
22 apr 1661 SIOERT SIOERTS POTTER                            doorgehaald, was reeds burger 
31 aug 1698 SIOERD TAEDES                                1/2 jr; zv Taede Sioerds    
06 sep 1659 SCHURDT TEKES                                               
16 mei 1676 SIOERD TOENIS                      Dokkum       Harlingen; wederom burger   
23 mei 1683 SIOERD TIJSSEN                               zv Tijs Sioerdtsz       
03 mrt 1750 SIOERDT TIETES                               zv Tiete Alderts        
20 mei 1747 SIOERD TJEERDTS                               9 jr; zv Tjeerdt Meijnderts  
16 mei 1778 SJOERD TJEERDS                     Jelsum                       
29 jan 1596 SIOERDT TIEPCKES          ketelaar      Dokkum                       
09 mei 1709 SJOERD WIJBES                      Aalsum                       
06 mei 1718 SJOERD WIJBES                                               
22 jan 1592 SIOERDT WIGBOLTS                                              
29 sep 1665 SIOERT WILLEMS           schipper      Niezijl                      
                                                            
        SJOERDJE
07 aug 1706 SIOERTIE BAUKES                               dv Bauke Gijses        
                                                            
        SJOLLE
18 mrt 1698 SIOLLE ATES                                 NB               
28 dec 1611 SIOLLE ROMMERTS           koopman       Wouterswoude                    
19 nov 1627 SIOLLE ROMMERTS                     Wouterswoude                    
                                                            
        SJOUKE
08 nov 1622 SIOUCKE GEERTS           keersmaker     Wetsens                      
19 sep 1659 SIOUKE TIJSSEN                     Hijum                       
                                                            
        SJUK
14 mei 1580 SIUCK SIJBRENS           schoenmaker                              
08 jan 1585 SIUCK SIJBRENS           schoenmaker                              
                                                            
        STEFFEN
22 mei 1796 STEFFEN - DRONTMAN                   Mettingen      in t' graafschap Lingen    
16 mei 1750 STEFFEN - SUIDEMA                    Scheemda                      
16 mrt 1715 STEFFEN ANDRIJS                                              
04 jan 1627 STEVEN HENDRICKS                    Jacobskerk, St                   
05 jan 1587 STEFFEN JANS            bakker                                 
06 feb 1769 STEFFEN PIJTTERS                    Ezumazijl                     
04 jan 1627 STEFFEN SCHELTES          stoeldraaier    Hantumhuizen                    
07 jul 1618 STEVEN STEVENS           vleeshouwer     Kornjum                      
22 jun 1782 STEVEN TJERKS CAT                    Winsum                       
                                                            
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 95 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        STEIN
08 sep 1577 STIJN CLAESEN                                Hantum; RK           
                                                            
        STOFFEL
22 mei 1760 CHRISTOFFEL - TEN HOOREN                Borkum                       
05 feb 1596 CHRISTOFFEL - CLINGER        mr chirurgijn                             
02 sep 1644 CHRISTOFFEL - COLHTE        snijder       Gottingen                     
09 jun 1592 STOFFEL FRANS                      Loeven                       
15 mei 1722 CHRISTOFFEL GEERTS                                             
12 mei 1660 CHRISTOFFEL JICKES                             zv Jicke Brants        
27 dec 1611 STOFFEL LUITIES           smid        Leeuwarden                     
                                                            
        SWEGER
29 dec 1621 SWEGER ALES             brouwer       Dokkum                       
                                                            
        SWEITSE
03 okt 1662 SWETSE BRUINS                      Bergum                       
                                                            
        SWIER
31 mrt 1694 SUIER WILLEMS                                27 jr; zv Willem Swiers    
                                                            
        TABE
16 dec 1587 TABE BERNARDUS                                               
14 jul 1687 TABE JOHANNES                                NB               
15 jun 1731 TABE ROELOFFS                                               
                                                            
        TAMME
21 aug 1590 TAMME TONIS             schroor                                
05 feb 1596 TAMME TIAARDS            snijder                                
                                                            
        TEEDE
30 jan 1656 TAEDE HENDRIKS                     Leeuwarden                     
21 mei 1675 TAEDE JANS                                                 
31 aug 1698 TAEDE SIOERDS                      Dokkum?                      
                                                            
        TEEKE
30 apr 1633 TAEKE BIENTSES                     Driesum                      
15 mei 1658 TEKE FOPPES             bakker                                 
23 mrt 1663 TAEKE HENDRIKS                     Dokkum       NB               
07 feb 1646 TAEKE HINNES                      Valom                       
30 jun 1702 TACO JACOBS                       Lioessens                     
28 sep 1761 TEEKE JACOBS LAND                    Makkum                       
24 sep 1718 TAEKE JANS                                                 
19 sep 1659 TEECKE CLAESSEN                     Ee                         
30 jan 1583 TAECKE CORNELIS           wever                                 
08 jan 1585 TAECKE LIEUWES                                               
30 dec 1608 TAKE LIEUWES            biersteker     Holwerd                      
23 okt 1627 TAECKE LIJUWES           hopman       Dokkum                       
21 sep 1727 TAEKE MINSES                                zv Minse Taekis        
05 aug 1658 TAEKE RITSKES                                NB               
19 dec 1638 TAEKE ROMKES                      Kollum                       
15 jul 1671 TAEKE SAKES                                 oud 9 jr, zn van Taeke Sakes  
26 jul 1660 TACK SIBES                                                 
24 jul 1585 TAECKE TAECKES           schuitemaker                              
07 jul 1618 TAKE TAKES             bakker       Rinsumageest                    
23 dec 1650 TAEKE TAEKES            mr snijder     Wouterswoude                    mr snijder     Wouterswoude                    

                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 96 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        TEEKE (Vervolg)
17 feb 1579 TAKE TIERCKS                                                
30 jan 1583 TEKE WIERDS                                                
12 dec 1649 TAEKE WIJTSES            mr kuiper      Ee                         
                                                            
        TEIE
26 dec 1640 TEIJE JOUKES            brouwer       Beets                       
                                                            
        TEODORUS
02 mei 1629 THEODORUS - BOIJMER                   Beckum       achter Leeuwarden       
03 apr 1764 THEODORUS - HALBERSMA        dr med.       Holwerd                      
02 jul 1681 THEODORI - LIVII          landmeter      Buitenpost     en Not. Publ.         
                                                            
        TEUNIS
02 jun 1731 ANTONIJ - BERKHOUWER                  Leeuwarden                     
24 feb 1759 TEUNIS - JANNEKES          schipper      Schiermonnikoog                  
03 mrt 1792 ANTHONIJ - VAN BARNEVELT                Utrecht                      
30 mrt 1670 ANTHONIUS - JENNEMA                             wederom aangenomen       
21 dec 1705 ANTONIUS - LAMBERGEN                                            
15 mei 1744 THEUNIS - VAN RHEENEN                  Dokkum                       
24 jan 1649 TONIS AIJSES                      Dokkum                       
03 jul 1661 TOENIS ARIENS            houtkoper      Bormwirterhuysen                  
05 feb 1596 TEUNIS BIENTSES                                              
05 mei 1686 THEUNIS DOUWES                                               
29 dec 1665 TOENIS EVERTS WENDELAER                           NB               
14 aug 1661 TEUNIS FEDDES            wachtmeester    Jacobskerk, St                   
11 feb 1730 THEUNIS FOCKIS                               zv Focke Theunis        
19 dec 1638 TEUNES FOLKERTS                     Gerkesklooster                   
17 aug 1694 TEUNIS FREERCX                     Leek                        
08 jan 1606 TOENIS GEERTS            wever        Juwsrijp                      
23 okt 1627 TEUNES GEERTS            mr glaesmaker    Leeuwarden                     
02 sep 1644 TEUNES GERRIJTS           metselaar      Bentheim                      
05 jan 1793 TEEN GERRIJTS ELLENS                  Schiermonnikoog                  
04 jan 1606 TONIS HENDRIKS           snijder       Slickenburgh                    
24 nov 1631 THEUNES HENDRIKS                    Dokkum                       
20 dec 1643 TEUNES HENDRIKS                               zv Hendrik Hendriks      
29 okt 1631 TEUNES JACOBS                      Gullick                      
05 apr 1669 ANTONI JACOBS            trompetter     Oldenze ?                     
25 aug 1591 TONIS JANS                                                 
11 mei 1618 TEUNES JANSEN            mr snijder     Marrum       uit d' Marren         
03 dec 1629 THONIS JANSEN                      Leeuwarden                     
05 feb 1640 TEUNES JANSEN GROENEWOLT                Groningen                     
12 dec 1649 ANTHOONIJ JANSEN DE BACKER               Paterborn                     
14 apr 1731 THEUNIS JANS VAN DER ELST                          zv Jan Theunis v/d Elst    
24 feb 1759 TEUNIS JANNEKES           schipper      Schiermonnikoog                  
06 jul 1663 TOENIS JILKES                                NB               
30 jan 1708 ANTONI JOSUAS                                zv Josua Antoni        
22 mrt 1662 TEUNES CLASEN                      Ee                         
07 mei 1672 THEUNES COENRAADS          koopman       Balk                        
27 aug 1688 TEUNIS COERTS VAN WERVEN                Uyterwolde     in Gelderland         
25 nov 1629 TOENIS LIEUWES                               zv Lieuwe Lieuwes       
02 apr 1757 ANTHONIJ PIJTTER WITZEN                 Amsterdam                     
17 feb 1601 TEUNIS SIJBRANDS                                              
15 mrt 1698 TEUNIS SICKES                      Beetsterzwaag                   
02 jan 1624 TEUNES TIALLINGS                                              
27 mrt 1666 THONIS TIERKS                      Dantumawoude                    
16 dec 1587 TONIS WIJBETS            schroor                                
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 97 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        TIEMEN
12 dec 1725 THIMOTHEUS - HERINGA                  Leeuwarden                     
                                                            
        TIES
08 apr 1636 THIJS - TIJLMANS                    Kempen                       
17 feb 1787 THIJS - FEENSTRA                    Franeker                      
04 jan 1606 TIJS OLPHERTS            gortmaker      Wijns                       
21 sep 1618 TIJS PIETERS            schipper      Stiens       NB               
23 mei 1683 TIJS SIOERDTS                      Betterwird                     
22 feb 1723 TYS WYBRENS                       Leeuwarden                     
                                                            
        TIETE
30 dec 1732 TITUS - HERINGA                               zv Rinso Heringa        
03 mrt 1750 TIETE ALDERTS                                               
11 mei 1674 TIETE ROMKES                      Dantumawoude                    
14 jan 1592 TIETE SIRX                                                 
                                                            
        TJALLING
30 dec 1624 TIALLING AATS                      Dokkum                       
20 dec 1648 TIALLING ANNES                     Veenklooster    bij Veenklooster        
08 jan 1585 TJALLING GABES FEDMA                                            
20 dec 1587 TJALLING LOLKES           glazenmaker                              
28 nov 1647 TIALLING MEINTSES          kuiper       Holwerd                      
11 dec 1583 TIALLINGH RINSES          kuiper                                 
07 dec 1622 TIALLINGH RINSES          schipper      Boksum       Leeuwarder schipper      
                                                            
        TJEBBE
29 dec 1640 TIEBBE - DONCKER          convoijmr      Dokkum                       
10 mei 1661 TIEBBE FEIJKES           mr schoenmaker   Harlingen                     
17 feb 1579 TIEBBE HEPKES                                               
10 mrt 1658 TIEBBE JANSEN            bode                                  
07 feb 1579 TIEBBE JELGERS                                               
12 dec 1583 TIEBBE JELGERS                                               
23 jun 1662 TIEBBE JOHANNES                     Dantumawoude                    
22 mrt 1616 TIEBBE SAPES                      Wirdum                       
23 okt 1627 TIBBE SAPES                       Oostrum                      
28 sep 1687 TIEBBE TIALLINGHS                    Rinsumageest                    
28 apr 1618 TZIEBBE TZIEBBES                    Hallum       van de Leijen         
                                                            
        TJEERD
28 dec 1644 TIAARD - FINIA                     Weidum                       
29 okt 1628 TIAART - WEDERSPAN                   Dokkum                       
27 mei 1730 TJEERD ARJENS                                zv Arjen Tjeerds        
29 nov 1620 TIAERDT BOTTES           timmerman      Lutkewierum                    
19 jul 1662 TIAARD DIRKS                      Kollum                       
27 mrt 1651 TIAARD EEDES                                zv Eede Tiaards        
04 okt 1619 TIAARDT GEERTS           wever        Dokkum                       
05 mei 1631 TIAARD GOFFES                      Stiens                       
12 dec 1583 TIAARDT AEBLES           wagenaer                                
29 jun 1720 TJEERD YPES             hospes?                                
21 dec 1641 TIAARD ITES                       Nijkerk                      
21 jan 1702 TIEERD JACOBS            mr schuitemaker   Dokkum                       
09 feb 1754 TJEERD JACOBS MELLEMA                  Hallum       zv Jacob Tjeerdts Mellema   
06 apr 1764 TJEERD JACOBS                      Midlum                       
06 jan 1606 TIAARDT JANSEN                     Rinsumageest                    
22 nov 1632 TIAARD JANS                       Reitsum                      
21 aug 1669 TJAERD JANS                                 zv Jan Tietses         
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 98 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        TJEERD (Vervolg)
18 jan 1672 TJAARD JOHANNES           mr schoenmaker   Raard                       
31 mei 1788 TJEERD LAASES RIJPSTRA                 Menaldum                      
15 jan 1576 TIAARDT LIEUWES           gortmaker                RK               
20 mei 1747 TJEERDT MEIJNDERTS                   Driesum                      
31 dec 1617 TIAARDT OETSES GAUMA        apotheker      Beetsterzwaag                   
09 jun 1649 TZIAARD PIJTERS                     Berlikum                      
13 jul 1663 TIAARD PIJTERS           molenaar      Buitenpost                     
25 jun 1740 TJEERD PYTTERS                                               
09 dec 1752 TJEERD RINDERTS                     Dokkum       zv Rindert Tjeerds       
08 nov 1628 TIAART ROMKES                      Ferwerd                      
16 mei 1689 TIEERDT ROMCKES BORGER       herbergier               NB               
06 jun 1696 TIAERD ROMCKES BORGER                  Wijns                       
19 jun 1676 TJEERD SYBOUTS HAERSMA                                           
23 dec 1641 TIAARD SIJBRENS           koopman       Oostrum       en weitwasker         
08 jan 1663 TIAARD SIBRANTS                               zv Sibrant Tiaards       
30 mrt 1693 TJEERD SYTIS                      Dantumawoude                    
06 mrt 1671 TJAARD SJOERDS           visser       Kollumerzijl                    
15 dec 1656 TIAARD SIUCKS                      Dokkum                       
29 jun 1743 TIEERDT TIEERDTS                    Dokkum       DG               
28 dec 1639 TIAARD ULBES                                zv Ulbe Tiaards        
                                                            
        TJEPKE
03 apr 1773 TJIEPKE - PLOEGSMA                   Dokkum                       
29 dec 1595 TIEPCKE AELTSES           wever        Holwerd                      
25 jun 1618 TIEPKE HAIES            gortmaker      Murmerwoude                    
22 feb 1593 TIEPCKE JASPERS                                              
24 dec 1613 TIEPKE CLASEN            brouwer       Joure        bij Dokkum           
09 mei 1690 TJEPKE CORNELIS                     Oude Bildtzijl   zv Cornelis Pijters      
04 sep 1655 TIEPCKE LIEUWES           kistemaker                               
21 sep 1646 TIEPKE MARTENS                               zv Marten Sipkes        
09 dec 1631 TIEPKE ROMKES                      Kollum                       
31 mei 1788 TJIEPKE SIJBOUTS HIEMSTRA                Workum                       
26 dec 1640 TJEPKE SIKKES                      Veenwouden                     
08 jan 1585 TIEPK SIOERDTS HILLEMA                                           
13 dec 1634 TIEPKE SIOERDS                     Hallum                       
26 mrt 1666 TIEPKE TIEPKES           brouwer       Binnerhuizen                    
02 mei 1759 TIEPKE TIEPKES POSTMA                  Kollum                       
                                                            
        TJERK
17 dec 1583 TIERCK ALLERTS           ketelaar                                
30 dec 1659 TIERK DIRKS                                                
28 dec 1659 TIERK DOUWES            mr glaesmaker    Kollum                       
28 dec 1647 TIERK GERBENS                                               
31 dec 1633 TIERK GERLOFS                      Bormirhuysen                    
07 feb 1579 TIERCK HARMENS                                               
03 nov 1652 TIERCK HARMENS MUNNECKEHUYS     apotheker      Ferwerd                      
02 jun 1675 TIERCK AEBLES                      Murmerwoude                    
14 nov 1625 TIERK JEPPES            schipper      Metslawier     NB               
11 nov 1657 TIERK YPES                       Dokkum                       
14 jan 1592 TJERK JANS                                                 
24 mrt 1670 TIERK JANS             molenaar                                
30 jul 1763 TJERK CLAASEN RUITER        schipper      Schiermonnikoog                  
25 nov 1629 TIERK POUUELS                      Dokkum                       
21 dec 1641 TIERK RINNERTS                     Leeuwarden                     
31 dec 1612 TIERK ROMKES            brouwer       Grouw                       
28 dec 1619 TIERCK SAPES            brouwer       Wirdum                       
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 99 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        TJERK (Vervolg)
20 apr 1765 TJERK SJOERDS                      Dantumawoude                    
29 jun 1618 TIERK TIAARDS            koemelker      Wester Nijkerk                   
20 nov 1661 TIERK TIERKS            schipper      Morra        van Dokkum op Groningen    
03 nov 1652 TIERCK WILLEMS           koopman       Harlingen                     
                                                            
        TJITSE
14 nov 1727 TJESSE MEINDERTS                    Veenwouden                     
13 dec 1583 TYESSE SICKES                                               
                                                            
        TJOMME
31 mrt 1672 TJOMME BINNERTS HILLINGA                Blija                       
                                                            
        TOBIAS
22 dec 1638 TOBIAS DIRKS                                zv Dirk Egberts        
                                                            
        TOMAS
28 okt 1628 THOMAS - HANSMAN                    Statijn       in Pommeren          
02 dec 1664 THOMAS ANNES                      Niawier                      
10 jan 1667 TOMES AERNTS                                zv Aernt Eernstes       
23 dec 1629 THOMAS DIRKS            brouwer       Berlikum                      
07 nov 1631 THOMAS DIRKS                      Dokkum                       
24 mrt 1747 THOMAS AEIJBES                     Warfum                       
13 dec 1632 THOMAS EGBERTS                     Kollum                       
12 jun 1663 THOMAS GERRIJTS CRAB                            zv Gerrijt Thomas Crab     
29 jan 1690 TOMES JANSEN                      Oostrum                      
19 okt 1737 TOMAS JANSEN HELDER                   Oostrum                      
11 dec 1583 THOMAS JELGERS                                               
08 jan 1606 THOMAS JELTSES                     Sneek                       
29 jan 1596 THOMAS JOHANNIS                                              
02 mei 1744 THOMAS JOHANNES                               zv Johannes Thomas       
08 sep 1684 TOMES KERNILLIUS CRAB                            stiefzn v Frans Jurjens    
15 aug 1703 TOMAS LUIJTJENS                     Blija                       
03 dec 1629 THOMAS RINSES            schipper      Boksum       Leeuwarder schipper      
12 dec 1634 THOMAS RINTSES                     Kollum                       
28 dec 1639 THOMAS SIJBRENS                     Arum                        
18 mrt 1690 THOMES SIOUCX                      Hantumerhuizen                   
23 jun 1747 THOMAS TIEPKES           lintwever                               
02 mrt 1583 THOMAS THOMASZ                                               
                                                            
        TRIENTJE
27 dec 1686 TRIJNTIE - HEIJNSIUS                            dv H. J. Heijnsius       
                                                            
        TROCHEL
05 apr 1669 TROCHEL ALBERTS                                              
25 jun 1667 TROCKEL ROELOFS                     Dokkum                       
25 jun 1667 TROCHEL ROELOFS                     Dokkum                       
                                                            
        UILKE
07 aug 1762 UILKE BOUWES                                zv Bouwe Uilkes        
28 sep 1687 UIJLCKE DIRX                      Blija                       
02 mei 1744 UIJLKE JOHANNES                               zv Johannes Thomas       
15 aug 1705 UIJLKE TIERX                      Leeuwarden     op 't Vliet          
                                                            
        ULBE
19 jun 1756 ULBE - COLERUS           proc. post.     Foudgum                      
19 apr 1578 ULBE JANS                                                 
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 100 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        ULBE (Vervolg)
23 dec 1644 UWLBE PIETERS            stadsbode      Leeuwarden                     
28 dec 1639 ULBE TIAARDS            mr         Harlingen                     
                                                            
        ULDRIK
30 nov 1757 ULRICH - ONNEN           schipper      Juist                       
27 dec 1611 ULDRICK EBELS            goudsmid      Leeuwarden                     
14 aug 1767 ULRICH JANSEN                      Juist                       
                                                            
        WABE
14 nov 1681 WABBE LIEUWES                      Workum                       
                                                            
        WALLE
31 mrt 1677 WALLE GOSSIS            schoenmaker     Beesterzwaag                    
23 jun 1747 WALLE MELIS             molenaar                Stiens; Stiensertichelwerk   
04 aug 1582 WAELE THIJSZ                                                
                                                            
        WARNER
08 sep 1577 WARNER HEMMES            wever                  Hantum; RK           
                                                            
        WATE
06 jun 1739 WAART DIRX                       Drogeham                      
23 dec 1645 WAATKE LOLKES            koopman       Wirdum                       
                                                            
        WATSE
01 jun 1726 WATZE - ANDRINGA                    Hijum                       
11 aug 1703 WAETSE JACOBS                      Stiens                       
26 nov 1632 WAATSE PIEKES                      Grijpskerk                     
05 aug 1684 WATSE SCHELTES                     Dokkum                       
                                                            
        WEIT
03 jan 1606 WIJT GERX              olieslager                               
                                                            
        WENDELTJE
18 aug 1772 WINDELINE-ARNOL - BOUWENS                Hoorn        dv Pijtter Bouwens       
                                                            
        WESSEL
14 jun 1740 WESSEL FOLBERS                     Hopsen       in Munsterland         
17 nov 1658 WESSEL HARMENS COCK                   Groningen                     
                                                            
        WIDMER
18 dec 1644 WIDMER UPTS                       Anjum                       
                                                            
        WIEBE
30 mei 1739 WIJBE - CREEFFT                     Leeuwarden                     
18 jun 1735 WIJBE - ZIJLSTRA                    Minnertsga                     
07 mei 1707 WIJBE AGES                                 zv Age Wijbes         
26 jun 1683 WIJBE ALES                                                 
10 jun 1662 WIJBBET BRANTS                               zv Brant Mients        
19 okt 1645 WIJBET FREERKS                               zv Freerk Wijbes        
18 dec 1617 WIJBE GOSSES            bode der stad    Oldeberkoop                    
24 jul 1585 WIJBE HENDRIKS           bakker                                 
30 dec 1611 WIJBE HEPKES                      Oudezijl                      
21 dec 1685 WIJBE EECKES                      Blija                       
30 jun 1742 WIJBE JACOBS                                                
28 dec 1659 WIJBE JANSEN            mr schoenmaker   Ee                         

                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 101 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        WIEBE (Vervolg)
28 dec 1644 WIJBE OENTSES                      Ternaard                      
16 jan 1663 WIJBE OKKES                       Ferwerd                      
26 sep 1625 WIJBE PIETERS                      Dokkum                       
22 apr 1661 WIJBE ROMMERTS           mr breider                               
15 sep 1670 WIJBE ROMMERTS                     Paesens                      
14 jan 1592 WIJBE THONIS                                                
30 dec 1611 WIJBE TIAARTS            schipper      Hemelum                      
27 dec 1611 WIJBE WIJBES            glaesmaker     Harlingen                     
26 jun 1657 WIJBE WIJBES            koopman       Harlingen                     
                                                            
        WIEBREN
10 mei 1710 WIJBRANDUS - FEIKAMA        not. publ.                               
04 feb 1739 WIJBRANDT - VAN ITSMA                  Leeuwarden                     
07 mei 1672 WIJBRANDUS - REVIUS                   Holwerd                      
12 dec 1632 WIJBREN BALLINGS                    Berlikum                      
22 dec 1623 WIJBRANDT DUICKES          timmerman      Leeuwarden                     
08 jan 1606 WIBREN GABES                      Birdaard                      
14 mei 1580 WIBREN GOSSES                                               
30 dec 1608 WIJBRAND JANSEN                     Ternaard                      
11 jan 1606 WIBRANDUS LEONIS          mr                                   
14 jan 1592 WIJBRANDT LIPKES                              Niehooff; uit Homsterlandt   
24 mrt 1697 WIJBREN REINDERS                    Oostermeer                     
06 jun 1726 WIJBREN SIPKES                     Workum                       
15 jun 1731 WIJBREN TABES                                zv Tabe Roeloffs        
22 feb 1723 WYBREN TYSSES                                6 jr; zv Tys Wybrens      
21 dec 1613 WIJBREN WIJBRENS          koopman       Garijp                       
                                                            
        WIEGER
13 dec 1649 WIJGER - BUMA                      Kollumerland                    
11 mei 1618 WIJGER BERENDS           kannegieter     Leeuwarden                     
05 nov 1627 WIJGER DIJES                      Engwierum                     
05 apr 1669 WIEGER EELSES                                               
08 nov 1622 WIJGER ELLERTS                     Harlingen                     
10 jan 1628 WIJGER JILTS            gortmaker      Dantumawoude                    
23 dec 1641 WIJGER HARMENS BRANDENBURG     proc. pos.     Kollum                       
11 dec 1583 WIJGER JURRIENS           houtsnijder                              
26 apr 1652 WIJGERUS NICOLAIUS STANGIA     dr Medicinae    Kollum                       
22 jan 1601 WIJGER THONIS                                               
20 dec 1648 WIJGER WIJBES            schuitevaarder   Surhuisterveen                   
15 jun 1663 WIEGER WIEGERS           molenaar      Surhuizum                     
21 dec 1614 WIJGER WOBBES            kuiper       Metslawier                     
                                                            
        WIEMER
20 aug 1590 WIJMEREN JACOBS           kuiper                                 
                                                            
        WIENSEN
06 jan 1606 WIJNTSEN EEDES                     Merrum                       
                                                            
        WIERD
17 dec 1582 WIERDT FOOCKES           mesmaker                                
23 dec 1645 WIERD JACOBS                      Roordahuizum                    
12 dec 1634 WIERD JOUS                       Nijkerk                      
08 apr 1783 WIERD PIJTTERS GLASIUS                 Winschoten                     
14 nov 1643 WIERCK REIJNERS                     Nijkerk                      
11 dec 1583 WIJER ROELEFFS                                               
28 dec 1644 WIERD SIOERDS                      Metslawier                     
                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 102 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        WIETSE
18 jun 1574 WYTTGE -              mr wever                                
03 okt 1662 WIJTSE ANNES                      Niawier                      
11 mrt 1777 WIJTSE BENEDICTUS                    Rottevalle                     
04 jan 1627 WIJTSE ENNES METSMA         biersteker     Oldeboorn                     
07 mei 1662 WIJTSE FOLKERTS                     Engwierum                     
19 mrt 1576 WIJTTHIE JANS            wever                  RK defunctas          
09 dec 1631 WIJTSE JANS             schipper      Sneek        Kollumer schipper       
15 mei 1722 WIJTSE JANS                                 zv Jan Joukes         
31 okt 1627 WIJTSE JELLES                      Ternaard                      
25 jun 1618 WIJTSE KEIMPES           mr kistemaker    Dokkum                       
31 jul 1756 WIJTSE CLAASES                     Menaldum                      
17 nov 1632 WIJTSE LAMMERTS                     Harlingen                     
31 jul 1662 WIJTSE UBLES                      Wouterswoude                    
12 okt 1694 WIJTSE PIJTERS                     Wanswerd                      
09 jan 1599 WIJTSE REMCKES                                               
07 feb 1596 WIJTSE SIOERDS           metselaar                               
                                                            
        WIGBOLD
18 apr 1583 WIGHBOLT EELTIES          bakker                                 
                                                            
        WIGLE
24 mrt 1697 WIGGELE EELTJES                     Blija                       
26 mrt 1718 WIGLE EELKES                                                
12 mrt 1746 WIGLE JANS             schipper      Wartena       smakschipper          
                                                            
        WIKKE
07 aug 1734 WIJKE HEERES DE ROOS                            zv Hero de Roos        
23 okt 1627 WICKE HESSELS                      Wetsens                      
28 dec 1621 WICKE SIEURDS            schipper      Dokkum                       
                                                            
        WILKE
12 dec 1634 WILCKE - DONCKER          mr goudsmid     Groninger                     
02 sep 1644 WILKE JELMERS                      Dokkum                       
17 feb 1579 WILCKE JETSZ                                                
12 dec 1634 WILCKE WILCKES                     Paesens                      
                                                            
        WILLEM
12 dec 1660 WILLEM - BECKER                               zv Arent Becker        
16 apr 1791 WILLEM - VAN DER BIJL                  Dokkum                       
18 feb 1576 WILLEM - BOEM            excysmr                 van Kon. Majest. binnen Dockum 
18 aug 1772 WILLEM - BOUWENS                    Hoorn        zv Pijtter Bouwens       
11 mei 1699 WILLEM - BRAND                               NB               
21 dec 1613 WILLEM - VAN HETEREN        confoimeester    Utrecht                      
14 feb 1691 WILLEM - CANTUS                     Rowanen                      
12 feb 1751 WILLEM - KERN                      Wulpe        in Hanover           
15 jun 1737 WILLEM - CRANS                     Metslawier                     
09 nov 1631 WILHELMUS - LANCKEMA        old sec. DAN    Franeker                      
27 jul 1577 WILLEM - RIJCHERT                              RK               
23 dec 1645 WILHELMUS - UNIA          not. publ.     Leeuwarden                     
12 jan 1649 WILLEM ABRAHAMS           mr schoenmaker   Dokkum                       
15 jan 1576 WILLEM DRIES            riemsnijder               RK               
09 okt 1773 WILLEM ARJENS DE JONG                            zv Arjen Willems de Jong    
30 okt 1620 WILLEM DOUWES            bakker       Morra                       
22 apr 1724 WILLEM DOUWES                      Dokkum                       
15 nov 1726 WILLEM PHILIPPUS                    Nijkerk                      

                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 103 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        WILLEM (Vervolg)
15 aug 1707 WILLEM FREDERIK DE SANDEREN               Leeuwarden                     
16 apr 1631 WILLEM FREEKS            mr goudsmid     Kollum                       
27 nov 1632 WILLEM GABES                      Bornwerd                      
20 dec 1732 WILLEM GERBENS                               zv Gerben Willems       
14 sep 1664 WILLEM GERLOFFS                     Groningen                     
12 aug 1676 WILLEM HARMENS                     Wouterswoude                    
15 dec 1653 WILLEM HENDRIKS                               zv Hendrik Jansen       
06 mei 1701 WILLEM HENRIX KIJWIT                  Dokkum                       
13 dec 1748 WILLEM HEERES            scheepstimmerman                            
09 jan 1606 WILLEM HILLEBRANTS         schipper      Norden                       
23 jul 1696 WILLEM HOIJTES                     Maastricht                     
20 dec 1648 WILLEM EETES                      Nijkerk                      
08 nov 1622 WILHELM ISAAX            postulant      Bolsward                      
20 dec 1587 WILLEM JANS             kruidenier                               
20 aug 1590 WILLEM JANS             schoenmaker                              
20 feb 1593 WILLEM JANS             goudsmid                                
09 jan 1599 WILLEM JANS             rademaecker                              
22 dec 1638 WILLEM JANSEN                                zv Jan Willems         
16 feb 1657 WILLEM JANSEN            metselaarsgezel   Nijkerk       in Oostdongeradeel       
16 nov 1662 WILLEM JANSEN                      Leek                        
10 mei 1727 WILLEM JELLES                      Kollum                       
19 apr 1763 WILLEM JOHANNES DE ROOS                                          
05 mei 1669 WILLEM CLASEN JENSMA        chirurgijn     Leeuwarden                     
15 dec 1736 WILLEM CORNELIS                               zv Cornelis Willems      
12 dec 1583 WILLEM LAMBERTS           schroor                                
19 jan 1601 WILLEM LAURENS           brouwer                                
22 dec 1623 WILLEM OUTGERS                     Raard                       
29 jan 1596 WILLEM PAULS                                                
17 feb 1601 WILLEM PIETERS                                               
30 mrt 1669 WILLEM PIETERS                               NB               
25 sep 1684 WILLEM PIJTERS           schipper      Sneek        Snekerschipper         
23 jul 1701 WILLEM PIJTERS                     Luik        uit het land van Luik     
21 sep 1618 WILLEM REIJNERS           schipper      Dokkum       schipper op Amsterdam     
15 mei 1744 WILLEM REIJNS                      Harlingen                     
01 sep 1670 WILLEM REMMERTS           bierdrager     Amsterdam                     
19 aug 1705 WILLEM RINTIES                     Makkum                       
01 jun 1675 WILLEM ROELOFS                               Niezijl; uit Groningerland   
21 aug 1680 WILLEM ROELOFS                                               
29 jan 1752 WILLEM SIJTSES                     Bergum                       
31 mrt 1694 WILLEM SWIERS                      Almelo                       
10 jan 1599 WILLEM TIJSEN                                               
26 dec 1640 WILLEM UILKES            scheepstimmerman  Leeuwarden                     
15 jun 1663 WILLEM WIEGERS                               zv Wieger Wiegers       
15 jul 1732 WILLEM WILLEMS STINS                  Weelde       in Munsterland         
                                                            
        WISSE
04 jan 1609 WISSE JELTES            schipper      Holwerd       NB               
                                                            
        WOBBE
20 jan 1601 WOBBE RETTES            snijder                                
                                                            
        WOPKE
02 jul 1608 WOPKE BARTHOLOMEUS                   Nijkerk       in Dongeradeel         
11 mrt 1665 WOPKE FREEKS                                NB               
24 jul 1661 WOPKE GERRIJTS                     Dongjum                      

                                            GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 2: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Voornaam, periode 1574 - 1798,                  blad 104 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        WOPKE (Vervolg)
24 dec 1631 WOPKE JANSEN                      Holwerd                      
30 jan 1583 WOPKE POPKES            wever                                 
19 jan 1601 WOPKE SICKES            snijder                                
24 jan 1649 WOPKE TONIS                                 zv Tonis Aijses        
15 aug 1673 WOPKE TJALLINGS                     Kettingwier                    
24 dec 1631 WOPKE WIJBES                      Hantum                       
                                                            
        WORP
28 dec 1611 WORP BOCKES                       Jelsum                       
                                                            
        WOUTER
12 mei 1663 WOUTER ELINGHS                               zv Elingh Douwes        
17 aug 1694 WOUTER HENDRICX                     Welbergen      in Munsterland         
14 jan 1609 WOLTER JEPPES            schipper                                
30 dec 1624 WOUTER EPES             mr snijder     Kimswerd                      
31 mei 1578 WOLTER JANS                                                
21 dec 1638 WOUTER JANSEN            mr snijder     Dokkum                       
29 mrt 1675 WOUTER JANSEN                                               
03 mrt 1703 WOLTER JANSEN            visser       Wormerveer                     
03 mrt 1703 WOLTER JANSEN VISSCHER                 Wormerveer                     
12 mei 1687 WOUTER CORNELIS                               zv Cornelis Hajes       
08 feb 1671 WOUTER RINSES            mr schoenmaker   Luine, ter     onder Kollum          
13 feb 1704 WOLTER TIJSSEN                     Franeker                      
12 okt 1727 WOUTER WOUTERS                     Weerelt       in Munsterland         
.pa
.po10
                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF     
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 105
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        AART
30 dec 1624 TIALLING AATS                      Dokkum                       
                                                            
        ABE
15 nov 1680 ITE ABES                        Rinsmageest                    
08 jan 1606 JORRIJT ABBES                      Kollumerzijl                    
09 jan 1599 RITSKE ABES             kistemaker                               
                                                            
        ABEL
09 feb 1648 HARKE ABLES                       Sijbrandahuis                   
                                                            
        ABRAHAM
19 jul 1661 JOHANNES ABRAHAMS          leerbereijder    Nieustadt      in de onder Pats        
17 dec 1635 PIETER ABRAHAMS                     Goch        in 't land van Cleve      
08 jun 1639 PIETER ABRAHAMS                               zv Abraham Jans        
12 jan 1649 WILLEM ABRAHAMS           mr schoenmaker   Dokkum                       

        ADSER
08 nov 1628 JEPPE ADSERS            stoeldraaier    Hantumhuizen                    
                                                            
        AGE
21 sep 1648 BOTTE AGGES             brouwer       Oosterende                     
19 okt 1625 FOKKE AGGES             snijder       Leeuwarden                     
17 aug 1582 HOUCK AGGESDR                                               
09 jul 1697 JACOB AEGES                       Bolsward                      
31 mei 1578 JAN AGGES              bakker                                 
30 mei 1708 JELTE AGES                       Harlingen                     
18 dec 1662 LAMMERT AGGES                      Beetsterzwaag                   
09 jun 1592 PIER AGGES                                                 
07 mei 1707 WIJBE AGES                                 zv Age Wijbes         
                                                            
        AISE
24 jan 1649 TONIS AIJSES                      Dokkum                       
                                                            
        ALBERT
03 apr 1699 BERENT ALBERTS                     Dokkum                       
21 nov 1629 DIRK ALBERTS                      Dokkum                       
20 mrt 1632 DIRK ALBERTS            schipper      Ruigezand                     
10 mrt 1694 DIRK ALBERTS                      Zuidbroek                     
30 dec 1611 DOUWE ALBERTS            schipper      Oosterend      Harlinger schipper       
28 nov 1631 EGBERT ALBERTS                     Dokkum       incl. zijn zoontje       
27 nov 1646 FEDDRICK ALBERTS                    Morra                       
08 jan 1663 FOLKERT ALBERTS                               zv Albert Folkerts       
08 jan 1599 GERRIJT ALBERTS                                              
27 jan 1630 GIJSBERT ALBERTS                    Leeuwarden                     
26 jun 1683 HARMEN ALBERTS                                               
13 dec 1718 HARMEN ALBERTS                                               
28 dec 1611 HENDRIK ALBERTS           kistemaker     Leeuwarden                     
13 dec 1583 HIJKCKE ALBERTS           metselaar                               
08 jan 1663 HOTSE ALBERTS                                zv Albert Folkerts       
27 jan 1630 JACOB ALBERTS            schipper      Ruigezand      in Groningerland        
08 jan 1663 JACOB ALBERTS                                zv Albert Folkerts       
07 feb 1579 JAN ALBERTS                                                
26 nov 1632 JAN ALBERTS                       Holwerd                      
24 sep 1718 JAN ALBERTS                       Bentum       t graafschap Bentum      
05 jan 1587 CLAES ALBERTS            wever                                 
08 nov 1622 CLAES ALBERTS            mr kistemaker    Sneek                       
                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 106 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        ALBERT (Vervolg)
20 dec 1643 CLAAS ALBERTS            mr kistemaker    Sneek                       
12 mrt 1668 KLAAS ALBERTS                                NB               
17 apr 1578 CORNELIS ALBERTS                                              
04 aug 1582 MEINERT ALBERTS                                              
03 nov 1693 MICHIEL ALBERTS                     Leeuwarden                     
07 feb 1579 PIETER ALBERTS                                               
07 jan 1606 PIETER ALBERTS           snijder       Dokkum                       
20 dec 1661 PIJTTER ALBERTS                     Tietjerk                      
15 mei 1677 ROMCKE ALBERTS           gortmaker      Sijbrandehuis                   
31 aug 1730 RUERD ALBERTS                      Metslawier                     
11 mei 1618 SIJTSE ALBERTS           mr snijder     Sneek                       
13 mrt 1756 SJOERDT ALBERTS           timmerman      Ee                         
05 apr 1669 TROCHEL ALBERTS                                              
                                                            
        ALEF
08 sep 1658 GIJSBERT ALEFFS           pottebakker                              
29 dec 1645 HARMEN ALEFS                                zv Alef Sakes         
29 dec 1645 JACOB ALEFS                                 zv Alef Sakes         
29 dec 1645 MATHIJS ALEFS                                zv Alef Sakes         
28 nov 1674 ROELOF AELEFS                                               
29 dec 1645 SAKE ALEFS                                 zv Alef Sakes         
                                                            
        ALKE
25 jun 1740 FREERK ALKES                      Holwerd                      
                                                            
        ALLE
15 mei 1679 FEIJE ALLES                       Beesterzwaag                    
31 dec 1633 GEERT ALES                       Dokkum                       
30 jan 1583 HIEBEL ALLIS            riemsnijder                              
23 dec 1650 JAN ALIS              gortmaker      Oosterend                     
06 feb 1691 JAN ALLES                        Beetsterzwaag    DG               
04 jan 1627 JASPER AELIS            koopman       Dokkum                       
08 jan 1585 JELDERT ALLES                                               
26 jul 1660 SYDTS ALES                                                 
29 dec 1621 SWEGER ALES             brouwer       Dokkum                       
26 jun 1683 WIJBE ALES                                                 
                                                            
        ALLERT
25 jul 1750 ALLERT ALLERTS                     Anjum                       
28 okt 1758 AUGUSTINUS ALDERTS         schipper      Borkum                       
17 feb 1579 BOTE ALLERTS            mr                                   
30 dec 1608 HENDRIK ALLERTS                     Dronrijp                      
24 dec 1632 JACOB ALLERTS                      Holwerd                      
06 apr 1764 JACOB ALLERTS                      Anjum                       
21 okt 1631 JAN ALLERTS HEIXAN         controlleur     Franeker                      
25 jul 1750 CORNELIS ALLERTS                              zv Allert Allerts       
30 dec 1631 PIETER ALLERTS           lijnslager     Dokkum                       
03 mrt 1750 TIETE ALDERTS                                               
17 dec 1583 TIERCK ALLERTS           ketelaar                                
                                                            
        ALTE
12 dec 1634 JAN ALTS              smid        Heerenveen                     
                                                            
        ANDRIES
22 sep 1646 ABBERT ANDRIES                     Morra                       
15 feb 1636 ANDRIES ANDRIES                     Sneek                       
                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 107 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        ANDRIES (Vervolg)
15 sep 1670 BAUKE ANDRIES            scheepstimmerman  Leeuwarden                     
30 jan 1675 DOUWE ANDRIS CRAMEERUS       koopman                                
08 jun 1709 GERLOFF ANDRIJS                     Birdaard                      
10 dec 1583 GERRIJT ANDRIES                                              
15 dec 1638 JITE ANDRIES                      Sneek                       
16 jul 1678 JACOB ANDRIS            estrikbakker    Dokkum                       
20 dec 1643 JAN ANDRIJS                       Aalsum                       
03 jan 1624 JELTSE ANDRIES                     Nes         in Dongeradeel         
30 sep 1691 CORRELIS ANDRIES                              zv Andries Jorijts       
09 dec 1718 MEWIS ANDRIJS                                Luik; van 't land van Luijk  
21 aug 1680 MICHIEL ANDRIESZ                                              
25 aug 1631 OEGE ANDRIES            gortmaker      Kollumerzwaag                   
23 aug 1728 POPPE ANDRIES            mr brouwer     Holwerd       DG               
06 feb 1668 ROBERT ANDRIES MOEDT        mr leertouwer    Leeuwarden                     
24 mei 1653 SIJDS ANDRIES            brouwer       Hallum                       
30 nov 1782 SJOERD ANDRIJS                     Surhuisterveen                   
16 mrt 1715 STEFFEN ANDRIJS                                              
15 jan 1576 WILLEM DRIES            riemsnijder               RK               
                                                            
        ANNE
22 dec 1643 ALEF ANNES             gortmaker                               
23 sep 1635 BRUCHT ANNES            brouwer       Trijnwouden                    
20 dec 1642 EVERT ANNES                       Anjum                       
27 dec 1650 GERCK ANNES                       Nijkerk                      
15 mei 1742 HIJLKE ANNES                      Leeuwarden                     
21 feb 1730 JELLE ANNIS                       Oldeboorn                     
27 dec 1650 JORRIT ANNES            chirurgijn     Baard                       
29 dec 1683 ROELEF ANNES                      Dokkum       bij Dokkum           
02 jun 1663 SAMUEL ANANIAS VAN DER MEER                         zoon van Ananias v/d Meer   
12 dec 1583 SIBLE ANNES                                                
27 feb 1771 SIJBREN ANNES                      Amsterdam                     
17 mrt 1668 SIKKE ANNES             schipper      Dongjum                      
04 dec 1717 SIOERD ANNIS                                                
20 dec 1648 TIALLING ANNES                     Veenklooster    bij Veenklooster        
02 dec 1664 THOMAS ANNES                      Niawier                      
03 okt 1662 WIJTSE ANNES                      Niawier                      
                                                            
        ANSKE
14 apr 1671 BENDICTUS ANSKES          mr smid                                
                                                            
        AREND
28 dec 1639 ABRAHAM AERTSEN                     Haarlem                      
21 dec 1638 EGBERT ANES             houtkoper      Dokkum                       
10 jan 1667 EERNST AERNTS                                zv Aernt Eernstes       
16 mrt 1765 FOCKE ARENTS                      Juist                       
08 nov 1622 HENDRIK ARENTS           scheepstimmerman  Wanneperfeen                    
05 jul 1704 HENDRIK ARENDS                     Wierum                       
17 mrt 1767 HENDRIK AARENTS                     Juist                       
08 nov 1622 ISAAC ARENTS            koopman       Reijsum                      
10 mei 1717 JACOB AARENTS                                               
24 jul 1585 JAN ARENTS             schroor                                
14 jan 1609 JAN ARENTS             schipper      Harlingen      Dokkum; zoon van Arent Jansen 
03 sep 1688 JAN ARENTS                       Drachten                      
29 sep 1692 JAN ARRELS             kramer                                 
22 jan 1686 JAN ARENTS VAN TER HEIJDE                Winschoten     NB               
04 jan 1609 JOUKE AENES                       Leons        bij Leeuwarden         
                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 108 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        AREND (Vervolg)
15 jun 1663 LAMMERT ARENDS           molenaar      Kollum                       
26 feb 1757 ONNE ARENTS             grootschipper    Juist                       
08 jun 1717 SJOERD ANES                       Huizum       geroyeerd           
10 jan 1667 TOMES AERNTS                                zv Aernt Eernstes       
                                                            
        ARJEN
09 okt 1773  AMARENTIA ARJENS DE JONG                          NB               
15 mrt 1666 ARRIEN ARRIENS           schipper                op Bolsward          
05 apr 1669 HARMEN ARIS             korfmaker                               
07 nov 1622 HENDRIK ARIENS                                               
12 jun 1655 HENDRICUS ADRIANI TAMSSEN      rector       Groningen      Dokkum; geroijeerd       
27 mei 1730 JACOB ARJENS                                zv Arjen Tjeerds        
22 jan 1592 JAN ARIS                                                  
25 nov 1629 JAN ARRIENS             bakker       Lichtaard                     
27 mei 1730 JAN ARJENS                                 zv Arjen Tjeerds        
09 okt 1773  HANNA ARJENS DE JONG                            NB               
08 jan 1599 CORNELIS ARRIENS                                              
05 apr 1669 CORNELIS ADRIAENS                              Amersfoort           
07 apr 1671 CORNELIS ARIAENS DOCKINGA                Dokkum                       
09 okt 1773  MARIA ARJENS DE JONG                            NB               
06 jan 1606 MARTEN ARIENS                      Opmeer       in Holland           
31 jul 1605 SIJMEN ARRIENS                     Schagen                      
20 feb 1593 SIJMEN ARRIENS HOLLANDER                                          
03 jul 1661 TOENIS ARIENS            houtkoper      Bormwirterhuysen                  
27 mei 1730 TJEERD ARJENS                                zv Arjen Tjeerds        
09 okt 1773 WILLEM ARJENS DE JONG                            zv Arjen Willems de Jong    
                                                            
        ASSE
26 jan 1728 MARTEN ASSIUS CUPERIJ                                           
                                                            
        ATE
19 sep 1659 BROER ATES                       Herenveen                     
05 mei 1610 FEDDE ATES                       Dongeradeel                    
26 mei 1731 GERRIT ATES SCHUILENBURG                          zv Ate Jans Schuilenburg    
26 mei 1731 JOHANNES ATES SCHUILENBURG                         zv Ate Jans Schuilenburg    
26 mei 1731 JAN ATES SCHUILENBURG                            zv Ate Jans Schuilenburg    
22 feb 1593 REIJNER ATES                                                
07 dec 1622 SIJBE ATSES             herbergier     Nes                        
18 mrt 1698 SIOLLE ATES                                 NB               
                                                            
        AUGUSTINUS
08 jan 1585 PIETER AUGUSTINUS                                             
                                                            
        AUKE
15 dec 1656 ABRAHAM AUKES            scheepstimmerman  Kommerzijl                     
30 jun 1753 ALBERT AUKES                      Roordahuizen                    
06 jan 1606 AEBE AUKES                       Garsmer                      
23 jul 1663 EGBERT AUKES                      Leeuwarden                     
21 dec 1660 EVERT AUKES JONGHMA                                            
23 mei 1714 FOKKE AUKES                                                
08 jan 1585 HAICKE AUKES            schroor                                
20 dec 1643 HENDRIK AUKES                      Tibma                       
04 dec 1733 HENDRIK AUCKES                               zv Aucke Hendrix        
21 sep 1648 HILLE AUKES                       Niawier                      
23 dec 1650 JACOB AUKES                       Holwerd                      
13 okt 1721 JACOB AUKES                                                
                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 109 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        AUKE (Vervolg)
04 jan 1609 KEIMPE AUKES            schuitvarrier    Leeuwarden                     
21 nov 1629 MEINERT AUKES                      Anjum                       
18 aug 1574 PIETER AUCKES            mesmaker                RK               
05 okt 1694 PIETERS AUCKES                     Kollum                       
29 okt 1735 REIJNDER AUCKES                     Ee                         
23 dec 1641 SIJTSE AUKES            pottebakker     Dokkum                       
10 mrt 1658 SIPKE AUKES             mr snijder     Lichtaard      en lakenkoper         
                                                            
        AUWERT
11 aug 1685 DIRCK AUTIES                      Eenrum                       
                                                            
        B.
06 jan 1798 JAN B. COUSIN                      IJzendijke     in Zeeland           
                                                            
        BALLING
16 dec 1688 JURIEN BALLINGS                                              
12 dec 1632 WIJBREN BALLINGS                    Berlikum                      
                                                            
        BALT
20 nov 1643 IE BALTES                        Dokkum                       
29 sep 1651 HARMANUS BALTES           leedsetter     Bijlevelt                     
                                                            
        BALTASAR
05 apr 1669 KLAAS BALTHASAR                               Luxumburg; vermeld Lutsenburg 
                                                            
        BANIER
12 feb 1656 JAN BANIER                       Oostendt      op Donia            
                                                            
        BAPTIST
22 nov 1710 JAN BATIST                       Bergen, Henegouwen                 
                                                            
        BARTELE
15 mrt 1689 AETE BARTELS            mr bakker      Dokkum                       
29 dec 1640 JENS BARTELS            schipper      Rijpen       in Denemarken         
02 jul 1608 WOPKE BARTHOLOMEUS                   Nijkerk       in Dongeradeel         
                                                            
        BARTOUT
12 nov 1690 CLAAS BARTHOLD RYTSINGA                 Leeuwarden                     
                                                            
        BASTIAAN
05 apr 1669 KLAAS BASTIAENS                                              
                                                            
        BAUKE
15 sep 1670 ANDRIES BAUKES                               NB               
20 okt 1582 ARENT BAUKES                                                
08 nov 1622 ARENT BAUKES                      Pieterzijl                     
10 dec 1583 AUCKE BAUCKES            mesmaker                                
13 dec 1748 FOLKE BAUKES            wieldraaier                              
12 dec 1649 GERRIJT BAUKES                     Leeuwarden                     
16 jul 1730 GIJSE BAUKIS                                                
08 apr 1606 JURRIEN BAUKES                     Blija                       
27 dec 1611 PIETER BAUKES            kramer       Blija                       
22 mei 1751 PIJTTER BAUKES                     Dantumawoude                    
08 jan 1585 ROMKE BAUKES            schipper                                
07 aug 1706 SIOERTIE BAUKES                               dv Bauke Gijses        
                                                            
                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 110 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        BENEDIKTUS
12 dec 1649 BENEDICTUS BENEDICTI                                            
08 jan 1585 JURRIEN BENEDICTUS         brouwer                                
30 dec 1777 PIJTTER BENEDICTUS                   Rottevalle                     
11 mrt 1777 WIJTSE BENEDICTUS                    Rottevalle                     
                                                            
        BENOIST
15 mei 1686 FRANCOIS BENOIST PREAU                 Nivelle                      
                                                            
        BEREND
21 feb 1575 BOCKE BERENDS                                RK               
16 mei 1664 DIRK BEERNTS                      Bremen                       
29 nov 1710 DIRK BEERNS                       Leeuwarden                     
13 aug 1714 DIRK BEERNS                                                
28 mrt 1589 DOUWE BERENDS            schipper                                
25 sep 1661 GERCK BEERNS                      Midhuizen      onder de klokslag van Ee    
02 mrt 1583 HENDRIK BERENDS           schoenmaker                              
20 feb 1593 HENDRIK BERENDS           koperslager                              
16 mei 1664 HENDRIK BEERNTS                               NB               
25 jun 1667 HENDRIK BERENDS                               zv Berend Hendriks       
02 okt 1719 HENDRIK BERENTS                               Nijkerk; in Munsterland    
07 jul 1618 JACOB BERENDS            koemelker      Grouw                       
30 jun 1679 JACOB BARENTS                                NB               
26 jan 1691 JACOB BARNARDUS DUIEF                  Leeuwarden                     
04 jan 1606 JAN BERENDS             snijder       Holwerd                      
27 okt 1620 JAN BERENDS             smid        Pieterzijl                     
05 apr 1669 JAN BERENDS             schuitemaker                              
29 sep 1669 JAN BERENDS                                 NB               
13 mei 1680 JAN BEERNTS             slager       Drente                       
09 aug 1710 JAN BEERNS                       Sneek                       
29 sep 1669 JELLE BERENDS                                NB               
25 jun 1667 JOANNES BERNARDUS AQUILA                Jorwerd                      
26 jun 1751 JOHANNES BERNARD VOORBLANS               Leeuwarden                     
14 jan 1592 CLAES BERENTS                                               
22 jan 1592 CLAES BERENDTS                                               
10 jan 1599 LAMBERT BERENDS           bakker                                 
29 jun 1618 MINNE BERENDS            mr schoenmaker   Rinsumageest                    
24 dec 1632 PIETER BEERNS                      Siercksmahoff                   
30 dec 1665 SAPE BEERNS                                                
10 sep 1672 SCHELTE BERENDS                     Dokkum                       
20 feb 1593 SICKE BERENDS                                               
16 dec 1587 TABE BERNARDUS                                               
11 mei 1618 WIJGER BERENDS           kannegieter     Leeuwarden                     
                                                            
        BIENSE
13 feb 1578 GHABBE BEENTZES                                              
21 aug 1680 JAN BITTERTS                                                
30 apr 1633 TAEKE BIENTSES                     Driesum                      
05 feb 1596 TEUNIS BIENTSES                                              
                                                            
        BINNE
19 apr 1777 EINTE BENNES                      Valom                       
22 apr 1661 CLAAS BENNES                                                
10 mrt 1692 OEGE BINNES                       Dantumawoude                    
02 mrt 1583 REINTIEN BENNIS           schroor                                
06 jul 1660 SJOERD BENTES                                zv Bente Oetses        
                                                            
                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 111 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        BINNERT
05 apr 1669 JAN BINDERTS            voerman                                
01 dec 1645 SIOERD BINNERTS           bakker       Morra                       
31 mrt 1672 TJOMME BINNERTS HILLINGA                Blija                       
                                                            
        BODE
30 mei 1739 JACOB BODES                       Driesum                      
                                                            
        BOELE
28 dec 1737 JACOB BOELES            koopman       Franeker                      
                                                            
        BOIEN
09 jan 1599 EGBERT BOIJES                                               
                                                            
        BOKKE
24 jan 1583 DOUWE BOCKES                                                
25 jun 1681 JELLE BOCKES                      Holwerd       vrijgezel           
28 feb 1631 CLAES BOKKES            schipper      Bolsward                      
14 feb 1701 CLAAS BOCKES BOCKMA                   Hallum                       
01 okt 1746 RIENK BOCKES            schipper      Blija        trekschipper v DOK op HAR   
05 nov 1631 SIJBREN BOKKES                     Birdaard                      
10 feb 1685 SIJERCK BOCKES                     Rinsumageest                    
28 dec 1611 WORP BOCKES                       Jelsum                       
                                                            
        BONIFATIUS
30 dec 1654 MEIJNSE BONEVAS                               zv Bonevas Meijnses      
30 dec 1654 SIJMON BONEVAS                               zv Bonevas Meijnses      
                                                            
        BONNE
17 dec 1621 BOIJE BONNES            herbergier     Eiderstee                     
07 feb 1690 LAMMERT BONNES                     Pekela                       
                                                            
        BOTE
20 feb 1593 AUCKE BOTES             schoenmaker                              
25 jan 1578 BOTTE BOTTES                                RK               
07 jul 1618 GERRIJT BOTES            mr smid       Paesens                      
29 jun 1700 IDE BOTES BRANDGUM                                             
31 mei 1738 CLAAS BOTES WIJNIA                   Hantum                       
04 jan 1609 LIEUWE BOTTES            timmerman      Lutkewierum                    
20 feb 1593 PIETER BOTES            timmerman                               
28 apr 1618 SIKKE BOTTES            mr kuiper      Holwerd                      
29 nov 1620 TIAERDT BOTTES           timmerman      Lutkewierum                    
                                                            
        BOUWE
14 dec 1630 DOUWE BUWES                       Nijkerk                      
23 mrt 1707 EWERT BOUWES                      Veenwouden                     
22 apr 1741 HOTSE BUWES                                                
17 mrt 1668 JENTIE BOUWES            molenmaker     Grou                        
18 dec 1627 JOHANNES BUWES                     Metslawier                     
21 jun 1718 JURJEN BOUWES FONTEIN                            zv Bouwe Fontein        
21 dec 1641 LOLLE BOUWENS                      Harlingen                     
29 aug 1672 PIETER BUWES                      Grouw        DG               
12 okt 1625 REIN BUWES                       Westergeest                    
09 jan 1590 RITSKE BUWES                                                
10 jan 1606 RITSKE BUWES                                                
21 jun 1718 RUYRD BOUWES FONTEIN                            zv Bouwe Fontein        
22 dec 1619 SIJDS BOUWENS            mr antieksnijder  Harlingen                     
                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 112 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        BOUWE (Vervolg)
07 aug 1762 UILKE BOUWES                                zv Bouwe Uilkes        
                                                            
        BRAND
10 jun 1662 HARMEN BRANTS                                zv Brant Mients        
28 jun 1682 HENDRIK BRANDTS                     Borgsteenvoord                   
12 mei 1660 JICKE BRANTS                      Ternaard                      
10 jun 1662 CLAAS BRANTS                                zv Brant Mients        
10 jun 1662 MEINT BRANTS                                zv Brant Mients        
10 jun 1662 PIJTTER BRANTS                               zv Brant Mients        
10 jun 1662 WIJBBET BRANTS                               zv Brant Mients        
                                                            
        BROER
18 nov 1656 DOUWE BROERS                                zv Broer Douwes        
02 jun 1663 EINTE BROERS            hoedemaker     Ezumazijl                     
18 nov 1656 GERRIJT BROERS                               zv Broer Douwes        
18 nov 1656 JACOB BROERS                                zv Broer Douwes        
18 nov 1656 JAN BROERS                                 zv Broer Douwes        
19 mrt 1576 JELLE BROERSEN                               RK               
10 mrt 1615 LIEUWE BROERS            kleermaker     Oostrum       NB               
                                                            
        BRUCHT
10 dec 1583 ATTE BRUCHTS            mr                                   
                                                            
        BRUIN
03 okt 1662 SWETSE BRUINS                      Bergum                       
                                                            
        BURGERT
28 nov 1674 JAN BURCHERTS                                               
28 nov 1674 JAN BURCHERTS                                               
                                                            
        DAAM
03 jun 1713 CORNELIS DAMEN                     Harlingen                     
                                                            
        DANIEL
20 okt 1728 BAUKE DANIELS                                               
04 feb 1679 DIRCK DANIELS LEIJTHO                            3 jr, zv Daniel Leijtho    
25 nov 1629 FREERK DANIELS                     Dokkum                       
                                                            
        DAVID
20 okt 1596 HENDRIK DAVIDS           wever                                 
                                                            
        DEIE
05 nov 1627 WIJGER DIJES                      Engwierum                     
                                                            
        DIEDERIK
25 nov 1612 JOOST DIDERIX            linnenwever                              
                                                            
        DIEUWKE
11 jan 1606 JAN DUICKES             wagenaar                                
22 dec 1623 WIJBRANDT DUICKES          timmerman      Leeuwarden                     
                                                            
        DIRK
25 nov 1629 ALBERT DIRKS            turfdrager     Wolfenbuttel    in 't van Brunswich      
29 jul 1783 ALBERT DIRKS VISSCHER                  Aalsum                       
01 mei 1779 ALLE DIRKS                       Garijp                       
25 sep 1702 BEERN DIRX                       Oenen        int graafschap Benthem     
                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 113 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        DIRK (Vervolg)
06 jan 1612 BOELE DIRXSEN                      Warga                       
25 jun 1618 BOKKE DIRX             koemelker      Wester Nijkerk                   
30 dec 1608 DIRK DIRKS                       Kollumerland                    
05 mrt 1660 DIRK DIRKS             korfmaker      Dokkum                       
05 mei 1731 DIRK DIRKS HESSLING                   Groningen                     
21 dec 1614 EEDE DIRX              schoenmaker     Niawier                      
14 okt 1664 EGBERT DIRKS                      Dantumawoude                    
27 okt 1620 ENNE DIRX              smid        Niezijl       in d' Omlanden         
22 mei 1686 EVERT DIRXZ                       Appingedam                     
08 jan 1606 GEERT DIRKS                       Jeslum                       
09 nov 1694 GEERT DIRCKS                      Benthem       't graafschap Benthem     
29 dec 1663 GERLOFF DIRKS                                NB               
15 dec 1653 HARMEN DIRKS            brouwer       Anjum                       
27 mrt 1683 HARMEN DIRX             mr schoenmaker                             
01 aug 1722 HEIN DIRCKS                                 5 jr; zv Dirck Jans      
22 sep 1646 HENDRIK DIRKS                      Tzum                        
29 dec 1619 HESSEL DIRX                       Ternaard                      
12 dec 1583 JACOB DIRKS                                                
14 dec 1630 JACOB DIRKS             bakker       Niehove       in Humsterland         
24 nov 1664 JACOB DIRKS                                 zv Dirk Meijnerts       
05 feb 1697 JACOB DIRCX                                 NB               
27 sep 1759 JACOB DIRKS             visser       Hamburg                      
11 jun 1580 JAN DIRCKS             boekbinder                               
10 dec 1583 JAN DIRX              wever                                 
10 jan 1599 JAN DIRX              mr                                   
02 jul 1608 JAN DIRKS                        Embderland     NB               
22 dec 1638 JAN DIRKS                                  zv Dirk Egberts        
02 sep 1644 JAN DIRKS                        Oude Leije                     
22 apr 1661 JAN DIRKS              schoenmaker     Keulen                       
18 feb 1689 JAN DIRX              mr pottebakker   Franeker                      
09 feb 1691 JAN DIRCX                        Aalsum                       
06 jul 1712 JAN DIRX                                                  
01 aug 1722 JAN DIRCKS                                 15 jr; zv Dirck Jans      
16 jul 1730 JAN DURKS                        Metslawier                     
25 jan 1749 JAN DIRKS                        Kollum                       
05 dec 1661 JOHANNES DIRKS                     Metslawier                     
29 mei 1667 JOHANNES DIRKS                               NB               
14 jul 1687 JOHANNES DIRXZ                     Wartena                      
28 dec 1611 CLAES DIRXSEN            grootschipper    Sijbrandahuis                   
29 dec 1640 CLAAS DIRKS             molenaar      Hantum                       
30 dec 1654 CLAAS DIRKS             mr smid       Britsum                      
27 nov 1669 CLAAS DIRKS             mr lijnslager    Kollum                       
20 dec 1587 CORNELIS DIRKS                                               
09 jul 1697 CORNELIS DIRCKS                     Harlingen                     
07 dec 1733 LOLKE DIRX                       Waaksens                      
12 dec 1583 LOU DIRKS                                                 
22 dec 1638 LUCAS DIRKS                                 zv Dirk Egberts        
24 nov 1664 MEIJNERT DIRKS                               zv Dirk Meijnerts       
30 sep 1746 MINTIE DIRKS                                                
05 apr 1669 PIETER DIRKS                                                
08 mrt 1704 PIJTER DIRKS                      Marsum                       
24 sep 1735 PIJTTER DIRX                      Sneek                       
22 jul 1752 PIJTTER DIRKS                      Kollum                       
20 dec 1587 ROELOF DIRKS                      Hallum                       
27 nov 1646 ROELOF DIRKS            bakker       Niawier                      
30 aug 1670 SIJTSE DIRKS            metselaar      Holwerd                      
                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 114 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        DIRK (Vervolg)
01 aug 1722 SIJTSE DIRCKS                                9 jr; zv Dirck Jans      
15 okt 1677 SIOERD DIRCKS                      Weerderburen    zoon              
19 jul 1662 TIAARD DIRKS                      Kollum                       
30 dec 1659 TIERK DIRKS                                                
22 dec 1638 TOBIAS DIRKS                                zv Dirk Egberts        
23 dec 1629 THOMAS DIRKS            brouwer       Berlikum                      
07 nov 1631 THOMAS DIRKS                      Dokkum                       
28 sep 1687 UIJLCKE DIRX                      Blija                       
06 jun 1739 WAART DIRX                       Drogeham                      
                                                            
        DJURRE
23 okt 1627 EELCKE DIOERRES                     Genum                       
                                                            
        DOEDE
24 nov 1582 DIRCK DOEDES                                                
10 jan 1606 DIRK DOEDES             brandewijnbrander                           
15 apr 1656 HERE DOEDES             wever        Harlingen                     
30 jan 1773 JAN DOEDES                       Betterwerd                     
22 apr 1667 JELTE DOEDES            mr bakker      Holwerd                      
17 feb 1579 POPPE DOEDES            schuitemaker                              
15 jun 1657 RINICK DOEDES            schipper      Annakerk, St    Leeuwarder schipper      
26 dec 1640 SIJDS DOEDES                      Trijnwouden                    
                                                            
        DOEKE
24 jul 1585 DOEDE DOECKES            wielmaker                               
                                                            
        DOOITSE
16 apr 1704 CORNELIS DOYTSES                    Nes                        
28 jun 1660 SAPE DOITSES                      Bormert                      
18 mrt 1710 SJOERD DOYTSES                     Nijkerk       in OOD             
                                                            
        DOUWE
04 jan 1627 ALBERT DOUWES                                zv Douwe Douwes        
07 okt 1693 ANDRIES DOUWES                     Dokkum                       
05 feb 1596 ATE DOUWES                                                 
19 okt 1625 BOTTE DOUWES            bakker       Morra                       
18 nov 1656 BROER DOUWES                      Sijbrandahuis                   
31 dec 1621 DIOERDT DOUWES           sarchier      Dokkum                       
21 sep 1618 DOUWE DOUWES            vleeshouwer     Grouw                       
04 jan 1627 DOUWE DOUWES                      Driesum                      
08 sep 1629 DOUWE DOUWES                      Tibma                       
08 jun 1669 DOUWE DOUWES            schipper      Grouw        Harlinger schipper       
31 mei 1578 AEBE DOUWES                                                
28 dec 1644 ECO DOUWES BENTTEMA                   Beintemahuis    broer van Oene Douwes Benttema 
13 mei 1631 EESGE DOUWES                      Oudezijl                      
07 jul 1618 EINTE DOUWES            schipper      Ee                         
12 mei 1663 ELINGH DOUWES            mr schoenmaker   Dokkum                       
06 dec 1664 GEERT DOUWES                      Niehove                      
11 mrt 1680 GERBEN DOUWES            Grootschipper                             
17 dec 1583 GERLIFF DOUWES           schipper                                
16 dec 1687 GERRIT DOUWES                                6 jr; zv Douwe Gerrits     
14 dec 1630 HARMEN DOUWES            bakkersgezel    Morra                       
13 mei 1675 HENDRICK DOUWES           mr glaesmaker                             
14 mei 1782 HENDRIK DOUWES                     Niawier                      
06 jan 1606 HERE DOUWES             smid        Wier                        
06 mei 1690 HOYTE DOUWES                                zv Douwe Hoytes        
                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 115 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        DOUWE (Vervolg)
30 dec 1665 EEBLE DOUWES                      Beetgum                      
29 okt 1628 INSE DOUWES                       Hidaard       bij Oldeklooster        
13 dec 1583 EPE DOUWES             bakker                                 
04 jan 1627 JACOB DOUWES                      Murmerwoude                    
01 mrt 1686 JAQUES DOUWES DE FRIJES                 Huisternoord                    
13 dec 1583 JAN DOUWES             moutmaker                               
11 jan 1606 JAN DOUWES             stadsbode                               
04 jan 1609 JAN DOUWES                       Hartwerd                      
04 jan 1627 JAN DOUWES             aannemer      Driesum       van dijck ende aerdwercken   
04 jan 1627 JAN DOUWES                                 zv Douwe Douwes        
31 dec 1632 JAN DOUWES                       Finkum                       
23 apr 1652 JAN DOUWES                                 zv Douwe Jansen        
04 jul 1744 JAN DOUWES                                                 
14 mei 1664 JETSE DOUWES            bakker       Wester Nijkerk                   
28 dec 1611 JELDERT DOUWES                     Sijbrandahuis                   
07 jul 1618 JOHANNES DOUWES           koopman       Sijbrandahuis                   
19 sep 1772 CLAAS DOUWES                      Westergeest                    
28 nov 1647 LIEUWE DOUWES                                               
03 apr 1684 MARCK DOUWES                      Lijtseleerde    DG               
08 okt 1634 MINNE DOUWES            schipper      Anjum                       
13 feb 1685 OEGE DOUWES                       Leeuwarden                     
28 dec 1644 OENE DOUWES BENTTEMA                  Beintemahuis    broer van Eco Douwes Benttema 
20 aug 1590 PIETER DOUWES                                               
10 jan 1599 PIETER DOUWES                                in de hoeck          
30 jun 1656 PIETER DOUWES            molenmaker     Dokkum       wederom voor burger aangenomen 
12 dec 1673 PIETER DOUWES            mr snijder     Oudkerk                      
07 mei 1678 PYTER DOUWES            mr schuitemaker             buiten Dokkum         
06 jan 1606 REIJNER DOUWES                     Reitsum                      
22 dec 1619 SIJE DOUWES             koopman       Sijbrandahuis                   
27 dec 1611 SIBREN DOUWES            mr chirurgijn    Bergum                       
24 jan 1649 SIJBREN DOUWES                               zv Douwe Outgers        
16 aug 1693 SIERT DOUWES            mr schoenmaker   Morra                       
07 nov 1631 SIJTSE DOUWES                      Ee                         
31 jul 1574 SIPPE DOUWES            schroor                 RK               
14 mei 1685 SIOERDT DOUWES                     Betterwerd                     
05 mei 1686 THEUNIS DOUWES                                               
28 dec 1659 TIERK DOUWES            mr glaesmaker    Kollum                       
30 okt 1620 WILLEM DOUWES            bakker       Morra                       
22 apr 1724 WILLEM DOUWES                      Dokkum                       
                                                            
        DREEUWIS
30 mrt 1674 ROELOF DREVIS                      Burum                       
                                                            
        EEBE
15 nov 1643 EVERT EBES                       Groninger      oppen Hoorn          
13 jan 1677 GERLOF EEBES SMEDINGH                  Amsterdam                     
16 aug 1673 JACOB AEBES             snijder       Wanswerd                      
12 okt 1625 PIETER AEBES                      Harlingen                     
07 mei 1672 PIETER AEBES            gortmaker      Holwerd                      
30 dec 1624 ROMMERT AEBES                      Claercamp                     
06 dec 1659 SIJTE EEBES                                 zv Ebe Jansen         
24 mrt 1747 THOMAS AEIJBES                     Warfum                       
                                                            
        EEDE
13 jul 1782 ALBERT AEDES                      Kollumerzwaag                   
20 dec 1648 BOTE EEDES BRANDTGUM        kwartiermeester                            
                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 116 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        EEDE (Vervolg)
25 nov 1629 DIOERD EDDES            schilder      Leeuwarden                     
19 nov 1661 DOEKE EIDES                       Altena                       
14 feb 1596 DOUWE EDES                                                 
05 dec 1705 YPE EEDES                        Kooten                       
27 mrt 1651 JACOB EEDES                                 zv Eede Tiaards        
27 mrt 1651 JAN EEDES                                  zv Eede Tiaards        
30 jan 1589 OLPHERT EEDES            timmerman                               
27 apr 1618 ROMKE AEDES             schoenmaker     Niawier                      
14 jan 1639 SIJDS EDES                       Leek                        
16 jul 1664 SIJMPCKE EEDES                     Boltwirdt                     
18 dec 1644 SIOERD EEDES            mr schuitemaker   Dokkum                       
27 mrt 1651 TIAARD EEDES                                zv Eede Tiaards        
06 jan 1606 WIJNTSEN EEDES                     Merrum                       
                                                            
        EILERT
06 jul 1712 YTE ELLARDS                                                
                                                            
        EELKE
23 jul 1696 ANDRIES EELCKES                                              
19 mrt 1681 ANNE EELKES             brouwer       Metslawier                     
16 jan 1712 ARRIEN EELKES                                               
17 mei 1679 AUCKE EECKIS            mr kuiper      Bergum                       
24 nov 1712 ELIAS EELKES                                                
28 aug 1668 GERLOF EELKES                                               
31 okt 1662 HARMEN EELKES                      Hantumhuizen                    
14 nov 1620 JACOB EELKES                      Veenwouden                     
28 sep 1793 JACOB EELKES BACKER                   Anjum                       
13 dec 1632 JOHANNES EELKES                     Bormert                      
23 okt 1627 CLAES EELKES            mr rademaker    Leeuwarden                     
23 sep 1646 CLAAS EELKES                      Spriens                      
15 nov 1643 LIEUWE EELKES            schipper      Raard        op Leeuwarden         
23 dec 1645 MAKKE EELKES            schipper      Hantumhuizen    Leeuwarder schipper      
30 sep 1678 RIENCK EECKIS                                Beesterzwaag; mennist     
18 jun 1735 SAKE EELKES                       Garijp                       
06 feb 1779 SIJMON EELKES                      Drachten                      
07 jun 1732 SICKO EKENS                       Dokkum       NB               
18 apr 1583 WIGHBOLT EELTIES          bakker                                 
24 mrt 1697 WIGGELE EELTJES                     Blija                       
26 mrt 1718 WIGLE EELKES                                                
                                                            
        EELSE
14 feb 1596 ADGE EELTSES                                ijs al doot          
28 sep 1654 SIJBREN AELTSE           brouwer       Anjum                       
29 dec 1595 TIEPCKE AELTSES           wever        Holwerd                      
05 apr 1669 WIEGER EELSES                                               
                                                            
        EESGE
13 nov 1680 EWERT AETSES                                zv Aetse Jansen        
05 dec 1661 JAN EESGES                       Dokkum                       
09 dec 1718 JOHANNES ESGES                                               
23 dec 1641 MINNE AESGES            schipper      Holwerd       op Leeuwarden         
09 aug 1710 PYTER EESGES                                                
                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 117 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        EEUWE
04 jan 1606 HARMEN EUWES            koekebakker     Loppersum                     
20 okt 1728 COOP YVIS                        Leek                        
                                                            
        EGBERT
30 jan 1583 BEREND ENGBERTS           schrijver                               
22 dec 1638 DIRK EGBERTS            mr koperslager   Dokkum                       
14 okt 1664 DIRK EGBERT                                 NB               
18 jun 1735 GOSSE EIJBERTS                     Leeuwarden     op 't Vliet          
23 jul 1663 HENDRIK EGBERTS                               NB               
04 aug 1582 JAN EGBERTS             bakker                                 
15 dec 1638 JAN ENGBERTS                      Kollumer Nieuwland                 
04 feb 1730 JAN ENGBERTS                      Zwolle                       
20 dec 1643 JOHANNES ENGBERTS                    Kollumerland                    
04 jan 1627 KEIMPE ENGBERTSEN          brouwer       Kollumerzijl                    
26 dec 1640 KEIMPE ENGBERTS                     Kollumerzijl                    
29 dec 1640 CLAAS EGBERTS            molenaar      Kollum                       
23 okt 1627 CORNELIS EGBERTS                    Surhuisterveen                   
28 jan 1792 MENNO ENGBERTS                     Ezumazijl                     
22 dec 1638 SIJBREN EGBERTS           gemeensman     Dokkum                       
13 dec 1632 THOMAS EGBERTS                     Kollum                       
                                                            
        EILERT
14 jun 1738 DIRK EILDERTS                      Grijpskerk                     
23 mrt 1689 HESSEL EILERTS                     Brantgum                      
31 okt 1662 JAN EILERTS             mr metselaar    Delfzijl                      
26 jul 1760 ONNE EILDERS VISSCHER                  Juist                       
28 nov 1674 OUTGER EILERTS BOTVANGER      mr metselaar                              
08 nov 1622 WIJGER ELLERTS                     Harlingen                     
                                                            
        EITE
25 mei 1663 PIJTTER EIJTSES                     Visvliet                      
                                                            
        EKKE
15 jun 1793 BAUKE EKKIS VAN DER ARK       mr schrijnwerker  Leeuwarden                     
                                                            
        ELEASAR
04 sep 1673 ANDRIES ELIASER                     Amsterdam                     
                                                            
        ELIA
04 feb 1617 HENDRIK ELIAS            wever        Brunswijk      NB               
                                                            
        ELING
12 mei 1663 DOUWE ELINGHS                                zv Elingh Douwes        
12 mei 1663 SIJMEN ELINGHS                               zv Elingh Douwes        
24 jul 1674 SIMON ELINGS ATTAMA                   Dokkum                       
12 mei 1663 WOUTER ELINGHS                               zv Elingh Douwes        
                                                            
        ELLE
28 nov 1674 BEERNT ELTIES                                               
                                                            
        EMILIUS
06 feb 1764 SIJDE IHMELS                      Roggesteij                     
                                                            
        ENGEL
08 nov 1678 DOUWE ENGELS                      Hantum                       
                                                            
                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 118 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        ENNE
05 mei 1764 AUKE ENNES HOPPERUS                   Kollumerzwaag                   
16 mei 1670 DOUWE ENNIS             voerman       Blija                       
23 dec 1672 GERRIJT ENNES                      Blija                       
03 nov 1759 YKE ENNES VIGA                     Witmarsum                     
04 jan 1627 WIJTSE ENNES METSMA         biersteker     Oldeboorn                     
                                                            
        ERASMUS
31 dec 1790 COERT ASMUS                       Schiermonnikoog                  
                                                            
        ERNST
10 jan 1667 AERNT EERNSTES                     Bremen       t Sticht Bremen        
09 jun 1592 GARUM ERNSTS                                                
11 mrt 1665 HARMEN EERNSTES                     Oldenburgerlandt                  
                                                            
        EVERT
15 nov 1643 EBE EVERTS                                 zv Evert Ebes         
22 feb 1593 EVERT EVERTS            brouwer                                
20 dec 1643 EVERT EVERTS                                zv Evert Coops         
06 mrt 1654 FICTOOR EVERTS           wever        Benthum       graafschap           
09 jan 1606 FOCCO EVERTS            wagenaar      Burum                       
11 feb 1663 GEERT EVERTS                      Dokkum                       
06 feb 1672 HARMEN EVERTS            mr bakker      Blija                       
23 jun 1663 HOTSE EVERTS                      Sneek                       
27 sep 1690 JACOB EWERTS                      Houwerzijl     DG               
16 okt 1728 JAN EWERTS                                 stiefzv Romke Willems     
23 dec 1631 COOP EVERTS                       Sijbrandahuis                   
08 jan 1585 CORNELIS EVERTS                                              
17 dec 1582 PIETER EVERTS            mesmaker                                
05 okt 1765 PIJTTER EWERTS                     Driesum                      
20 dec 1643 SIJTSE EVERTS                                               
29 dec 1665 TOENIS EVERTS WENDELAER                           NB               
                                                            
        FEDDE
21 mrt 1767 ATE FEDDIS                       Bergum                       
26 jul 1660 DOUWE FEDDES                      Trijnwouden                    
26 jun 1779 HENDRIK FEDDES                     Bolsward                      
05 dec 1711 JACOB FEDDES                                NB               
27 mrt 1651 JAN FEDDES             mr chirurgijn    Beetsterzwaag    NB               
05 apr 1777 OBBE FEDDIS                       Augustinusga                    
12 mei 1692 SIOERD FEDDES                      Heerenveen                     
14 aug 1661 TEUNIS FEDDES            wachtmeester    Jacobskerk, St                   
                                                            
        FEDDRIK
23 dec 1650 JACOB FEDDRICKS           bakker                                 
                                                            
        FEIE
19 apr 1578 BAUCKE FEIJES                                               
17 sep 1707 DOUWE FEIJO VAN ROORDA                 Leeuwarden                     
                                                            
        FEIKE
05 feb 1697 FEIJCKE FEIJCKES                    Metslawier                     
22 mrt 1758 GERRIJT FEIJKEN DE WIT       schipper      Borkum                       
08 sep 1577 GERROLT FEICKES                                              
18 nov 1656 HENDRIK FEIJKES           schuitemaker    Goingahuizen                    
13 feb 1664 JOEKE FEIKES                      Holwerd                      
15 jun 1737 MEINSO FEICKES                     Leeuwarden                     
                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 119 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        FEIKE (Vervolg)
07 jan 1606 PAEBE FEIKES                      Dokkum                       
28 dec 1639 SIERK FEIKES            mr smid       Peins                       
28 sep 1659 SIERK FEIKES            smid        Peins                       
10 mei 1661 TIEBBE FEIJKES           mr schoenmaker   Harlingen                     
                                                            
        FEITE
08 jan 1585 FRANS FETIES                                                

        FEKKE
22 jun 1689 JARICH FECKES                      Franeker      bij Franeker          
24 nov 1646 CLAAS VECKENS                      Appingedam                     
                                                            
        FEMME
29 mrt 1761 PIJTTER FEMMES                     Paesens                      
                                                            
        FIKTOR
06 mrt 1654 EVERT FICTOORS                               zv Fictoor Everts       
                                                            
        FILIPPUS
20 dec 1647 FOPPE PHILLIPUS           schipper      Blessum       veerschipper op Kollum     
15 nov 1726 WILLEM PHILIPPUS                    Nijkerk                      
                                                            
        FLORIS
14 feb 1596 FREERCK FLORIS                                               
04 jan 1609 RITSKE FLORIS                      Leeuwarden                     
                                                            
        FOEKE
07 feb 1625 HENDRIK FOECKES           mr smid       Vrouwenparochie, L van S. Vrouwenkerck opt Bildt 
10 jun 1741 HENDRIK FOEKES SCHEERINGA                Burum                       
16 nov 1662 MIENT FOEKES                      Driesum                      
17 jan 1728 RINNERT FOEKES                     Bornwerd                      
                                                            
        FOKELE
13 mei 1680 HARMEN FOOKLES           molenaar      Feenklooster                    
14 mei 1580 JAN FOOCKLES            kalkbrander                              
                                                            
        FOKKE
09 nov 1631 BENEDICTUS FOKKES          schipper      Lioessens      Kollumer schipper       
20 feb 1593 BROER FOCKES            snijder                                
08 nov 1622 EVERT FOKKES                      Burumer Nieuwland                 
07 sep 1686 JALCKE FOCKES                      Lippenhuizen                    
06 mei 1670 JAN FOCKES                                 NB               
20 dec 1642 LIPKE FOKKES            kuiper       Dokkum                       
23 dec 1629 LIEUWE FOKKES            timmerman      Dokkum                       
13 dec 1651 PIECKE FOCKES NIJENHUIJS                Hiaure                       
17 feb 1579 PIETER FOCKES            korfmaker                               
10 mrt 1658 RITSKE FOCKES            schipper      Hiaure       Leeuwarder schipper      
16 mei 1664 ROMKE FOKKES            molenaar      Dokkum                       
11 feb 1730 SAKE FOCKIS                                 zv Focke Theunis        
10 jun 1741 SIJBREN FOCKES           mr bakker                               
17 dec 1583 SIJTSE FOOCKES           brouwer                                
13 mei 1679 SICKE FOCKIS            schipper      Leeuwarden     Groninger schipper       
11 feb 1730 THEUNIS FOCKIS                               zv Focke Theunis        
17 dec 1582 WIERDT FOOCKES           mesmaker                                
                                                            

                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 120 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        FOLKERT
08 jan 1663 ALBERT FOLKERTS                     Surhuisterveen                   
19 jan 1592 AMBROSIUS FOLCKERTS         pottebakker                              
28 apr 1648 BUWE FOLKERTS                      Oostrum                      
11 jun 1580 DIRCK FOLCKERTS                                              
02 dec 1633 FOKKE FOLKERTS                     Gerkesklooster                   
12 feb 1668 FRANS FOLKERTS SNIP                   Joure                       
04 jan 1606 GERRIJT FOLCKERTS                    Holwerd                      
19 jan 1601 HESSEL FOLCKERTS                                              
17 dec 1583 AEBLE FOLCKERTS           moltmaker                               
25 nov 1629 JACOB FOKERTS            goudsmid      Harlingen                     
15 dec 1638 JACOB FOLKERTS                     Gerkesklooster                   
14 nov 1643 JAN FOLKERTS                      Sloten                       
28 apr 1747 JAN VOLKERTS                                zv Volkert Jans        
25 jun 1667 JAN FOLKERTS GRAUDA                   Harlingen ?                    
12 jun 1697 JELLE FOLCKERTS                               NB               
29 jun 1680 CLAES FOLCKERTS                               Brantgum; NB          
09 aug 1727 CLAES FOLKERTS                               5 jr; zv Folkert Clases    
05 apr 1669 KOERT FOLKERTS           snijder                                
29 dec 1640 CORNELIS FOLKERTS          koemelker      Oostrum                      
24 mrt 1628 MEINERT FOLKERTS                    Borcholt      in Emderland          
12 jun 1697 PIETER FOLCKERTS                              NB               
29 mei 1717 RIJK FOLKERTS                                zv Folkert Formers       
28 sep 1654 SIJTSE FOLKERTS           koopman       Oostrum                      
19 dec 1638 TEUNES FOLKERTS                     Gerkesklooster                   
07 mei 1662 WIJTSE FOLKERTS                     Engwierum                     
                                                            
        FOLPERT
14 jun 1740 WESSEL FOLBERS                     Hopsen       in Munsterland         
                                                            
        FOPKE
10 dec 1583 SIJDS FOPKES            lijndraaier                              
                                                            
        FOPPE
31 dec 1646 BUWE FOPPES                       Hantum                       
13 mei 1690 FOPPE FOPPES                      Wouterswoude                    
25 jun 1667 FRANS FOPPES                      Hiaure       Hiaure?            
12 feb 1667 GERBEN FOPPES                                zv Foppe Gerbens        
05 jan 1587 HARTMAN FOPPES                                               
15 nov 1697 JOHANNES FOPPES                     Aalsum       zv Foppe Hessels        
17 mei 1580 KEIMPE FOPPES            schipper                                
12 dec 1583 KEMPE FOPPES            schipper                                
15 mei 1658 TEKE FOPPES             bakker                                 
                                                            
        FORMER
29 sep 1705 FOLKERT FORMERS                     Wetsens                      
29 mei 1717 FOLKERT FORMERS                                              
06 nov 1694 EIBLE FORMERS                                NB               
25 jun 1657 JAN FORMERS                       Kollumerland                    
28 dec 1672 JAN FORMERS                       Niawier                      
06 nov 1694 PIETER FORMERS                               NB               
                                                            
        FRANS
06 jan 1606 ARENT FRANSEN SNEBERGER                 Leeuwarden                     
14 mei 1707 AUKE FRANSENS                      Metslawier                     
13 dec 1649 EVERT FRANSEN            kruidenier     Ferwerd                      
07 feb 1596 FECKE FRANS             saalmaecker                              
                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 121 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        FRANS (Vervolg)
08 nov 1622 GILT FRANSEN            bakker       Oudwoude                      
20 feb 1593 HALBE FRANS                                                
07 dec 1694 HARMEN FRANSEN                     Offerop       in't graafschap Bentheim    
04 feb 1678 HENDRICK FRANSEN                    Wierum                       
30 dec 1608 JACOB FRANSEN            passementwerker   Franeker                      
28 dec 1611 JACOB FRANSEN            bakker       Nijkerk                      
24 jul 1585 JAN FRANS                                                 
29 jun 1618 JAN FRANSEN             herbergier     Jelsum                       
08 sep 1684 JERONIMUS FRANSEN                              zv Frans Jurjens        
17 feb 1579 JOOST FRANSZ                                                
07 feb 1579 GEORGIEN FRANSZ                                              
11 jan 1606 CLAES FRANSEN            schipper      Dokkum                       
10 feb 1691 PIER FRANSEN                      Holwerd                      
15 apr 1785 PIJTTER FRANSEN                     Aalsum                       
11 mei 1618 SIJDS FRANSEN            koopman       Weerderburen    holdende coopmanschap     
09 jun 1649 SIJDS FRANSEN                      Wierum                       
07 feb 1596 SIOERDT FRANSZ                                               
01 dec 1792 SJOERD FRANSEN                     Aalsum                       
09 jun 1592 STOFFEL FRANS                      Loeven                       
                                                            
        FREERK
25 feb 1699 BOUWE FREERCX                      Beetsterzwaag                   
29 dec 1665 EVERT FREERKS WENDELAER       lijnslager     Boertange                     
15 jun 1663 FLORIS FREERKS                     Lekkum                       
08 jan 1606 FREERK FREERX            tromslager     Rinsumageest                    
29 sep 1685 FREERCK FREERX                     Evergunne      in Oldenburgerland       
12 apr 1702 FREERK FREERKS                     Valom                       
22 dec 1792 GEERT FREERK BLEEKER                  Appingedam                     
25 mrt 1675 HEERCKE FREERCKS                                              
16 nov 1660 HEMME FREERKS            wever        Emden                       
04 sep 1662 HENDRIK FREERKS                                              
04 apr 1685 JACOB FREERX                      Nijkerk                      
10 jul 1773 JAN-FREDRICK - URHAAN                  Beerstad                      
12 jun 1669 JAN FREERKS WENDELAER                  Bourtange                     
27 apr 1618 JASPER FREERX            stoeldraaier    Leeuwarden                     
02 dec 1633 JOHANNES FREERKS          mr timmerman    Ternaard                      
11 nov 1780 GEORG FREDRICK LANG                   Grave                       
06 mrt 1766 ONNE FREERKS                      Juist                       
14 nov 1656 PIJTER FREERKS                     Dokkum                       
19 okt 1645 RIENICK FREERKS                               zv Freerk Wijbes        
26 dec 1640 RITSKE FREERKS                     Surhuizum                     
03 mei 1699 RUIJRT FREERCX                     Harlingen                     
19 okt 1645 SIBREN FREERKS                               zv Freerk Wijbes        
03 jul 1700 SIJBREN FEDDERECX                    Rugellollum                    
17 aug 1694 TEUNIS FREERCX                     Leek                        
19 okt 1645 WIJBET FREERKS                               zv Freerk Wijbes        
16 apr 1631 WILLEM FREEKS            mr goudsmid     Kollum                       
15 aug 1707 WILLEM FREDERIK DE SANDEREN               Leeuwarden                     
11 mrt 1665 WOPKE FREEKS                                NB               
                                                            
        FRIESE
06 jan 1606 BRUIN FRIESES                      Oostrum                      


                                                            

                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 122 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        GABE
25 mei 1665 ENNE GABIS                       Blija                       
21 aug 1680 HENDRICK GABES                                               
30 apr 1633 JOHANNES GABES                     Kollum                       
30 mrt 1669 PIETER GABES                      Leeuwarden                     
17 aug 1602 POPKE GABBES                      Ee                         
25 jul 1688 SIPKE GABES                       Leeuwarden                     
08 jan 1585 TJALLING GABES FEDMA                                            
08 jan 1606 WIBREN GABES                      Birdaard                      
27 nov 1632 WILLEM GABES                      Bornwerd                      
                                                            
        GABRIEL
27 mei 1671 KAREL GABRIELS                                               
                                                            
        GATSE
04 jan 1606 ALBERT GAICKES                     Esens                       
19 mrt 1576 GOSSE GAYTSES                                RK               
03 dec 1629 HARMEN GAEYTSES                     Holwerd                      
14 mei 1757 JAN GATSES KAT                     Wartena                      
23 dec 1645 PIETER GAATSES           schipper                Midhuizen; Leeuwarder schipper 
                                                            
        GAUKE
26 dec 1640 BOELE GAUKES            bakker       Harlingen                     
04 jan 1609 BUWE GAUKES             zeilmaker      Ee                         
                                                            
        GEELE
18 dec 1627 GAATSE GEELKES                     Woudsend                      
                                                            
        GEERT
14 mei 1575 AEBE GEERTS             schroor                 RK               
08 jan 1606 GEERT GEERTS            pannebakker     Bolsward                      
28 jul 1666 HARMEN GEERTS                      Vreden                       
07 aug 1734 HARMEN GEERTS                      Wijnjeterp                     
15 mei 1722 HENDRIK GEERTS                                               
30 sep 1710 HINDRIK GEERTS BOSMAN                            Benthem; t graafschap Benthem 
17 sep 1693 IPE GEERTS                                 zv Geert Jennes        
10 dec 1621 JAN GEERTS             stoeldraaier    Oldeboorn                     
28 dec 1657 JAN GEERTS                                                 
29 dec 1665 JAN GEERTS             metselaar      Rolde                       
28 dec 1657 JAN GEERTS VAN BENTEM                                           
18 jun 1796 JAN GEERTS HERBERTS                   Mettingen      in t' graafschap Lingen    
11 mei 1771 JAN GEERTS HUBMEIER                   Mettingen      NB               
20 dec 1642 CLAAS GEERTS            boendermaker    Emden                       
14 dec 1684 CLAES GEERTS                      Emden                       
07 nov 1622 LAMBERT GEERTS                     Stellingwerff    Westende            
17 aug 1765 LIEUWE GEERTS                      Bergum                       
24 jun 1741 M. GEERTS                        Ameland       zv Geert Minnes        
06 nov 1628 MELLE GEERTS                      Wouterswoude                    
22 sep 1770 PEETER GEERTS                      Bergum                       
17 aug 1765 POPPE GEERTS                      Aalsum                       
30 okt 1671 ROELOF GEERTS            linnenwever     Bentheim      uit het graafschap       
08 nov 1622 SIOUCKE GEERTS           keersmaker     Wetsens                      
15 mei 1722 CHRISTOFFEL GEERTS                                             
08 jan 1606 TOENIS GEERTS            wever        Juwsrijp                      
23 okt 1627 TEUNES GEERTS            mr glaesmaker    Leeuwarden                     
04 okt 1619 TIAARDT GEERTS           wever        Dokkum                       
                                                            
                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 123 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        GERARDUS
18 mrt 1750 HABBE GERHARDUS           schipper                                
16 feb 1782 HARM GERHARDUS DENKGREVEN                Groningen                     
                                                            
        GERBEN
21 dec 1614 ANNE GERBENS            lakenbereider    Boornbergum                    
11 mei 1674 ANNE GERBENS                      Hantumhuizen                    
27 dec 1668 DIRK GERBENS            mr smid       Roordahuizum                    
05 mrt 1660 DOEDE GERBENS            mr schoenmaker   Sexbierum                     
16 mei 1750 TIEBBE GERBENS ORANJE                  Leek                        
20 dec 1732 EUWE GERBENS                                zv Gerben Willems       
02 apr 1757 FOLKERT GERMENS           schipper      Spiekeroog                     
12 feb 1667 FOPPE GERBENS            schipper      Kollum                       
12 nov 1675 GATSE GERBENS                      Rinsumageest                    
11 dec 1583 GERBEN GERBENS           pottebakker                              
12 dec 1634 GERBEN GERBENS                     Sijbrandahuis                   
13 mei 1663 GERBEN GERBENS           mr bakker      Ee                         
19 apr 1755 GERLOFF GERBRANDTS                   Ameland                      
20 dec 1648 GERRIJT GERBENS                     Kollumerzwaag                   
08 jan 1599 JAN GERBENS FECKS                                             
10 mrt 1658 JASPER GERBENS                     Hantumhuizen                    
19 mei 1792 JOHANNES GERBENS SUIDERBAAN               Grouw                       
08 sep 1677 CASPER GERBRANTS                    Amsterdam                     
04 jan 1627 CLAES GERBRANTS                     Hiaure       bij Dokkum           
19 dec 1638 LIEUWE GERBENS                     Hantumhuizen                    
21 dec 1621 LUITIEN GERBENS           mr glaesmaker    Raard        bij Sneek           
23 dec 1726 MATHIJS GERBENS           schipper      Wirdum       trekschipper          
20 nov 1756 MATHIJS GERBENS                     Betterwerd     Aalsum; NB           
05 jan 1587 MEINERT GERBENS                                              
10 feb 1693 PIJTTER GERBENS                     Anneparochie, St                  
24 jul 1700 SIJE GERBENS                      Metslawier                     
28 dec 1647 TIERK GERBENS                                               
20 dec 1732 WILLEM GERBENS                               zv Gerben Willems       
                                                            
        GERKE
27 dec 1650 ANNE GERCKS                                 zoon van Gerck Annes      
28 okt 1628 FRANS GERKES            gortmaker      Rijperkerk     in de Wolde          
23 dec 1641 FREERK GERKS            mr glaesemaker   Ee                         
07 sep 1677 FREERCK GERCKS                     Burum        Burumerland          
02 sep 1644 GERKE GERKES                      Ee                         
13 mei 1687 JAN GERCKS                       Aalsum                       
04 jan 1606 JOHANNES GERCKS                     Oostrum                      
05 feb 1596 RITSKE GERX                                                
03 jan 1606 WIJT GERX              olieslager                               
                                                            
        GERLOF
08 jan 1606 GERRIJT GERLOFS                     Holwerd                      
09 jun 1592 HEIN GERLOFFS                                               
19 okt 1625 HIDDE GERLOFFS                     Dokkum                       
05 jun 1601 HOITE GERLOFFS           timmerman                               
31 mei 1578 JAN GERLOFFS                                                
10 dec 1583 JAN GERLOFFS            wagenaer                                
13 mei 1681 MELLE GERLOFS                      Ternaard      DG               
28 jun 1692 NANNE GERLOFS            pompmaker      Dokkum                       
01 mei 1587 RIENK GERLOFS                                               
31 dec 1633 TIERK GERLOFS                      Bormirhuysen                    
14 sep 1664 WILLEM GERLOFFS                     Groningen                     
                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 124 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        GERRIT
19 nov 1661 AGGE GERRIJTS BRUINNIA                 Sexbierum                     
09 nov 1683 ANNE GERRITS                                2 jr, zv Gerrit Harmens    
29 jun 1618 ARRIEN GERRIJTS           mr kannegieter   Leeuwarden                     
09 jun 1668 BOKKE GERRITS            schoenmaker     Betterwirt                     
04 jan 1606 BOETE GERRIJTS           smid        Paessens                      
16 dec 1687 DOUWE GERRITS                      Rijperkerk                     
13 feb 1664 EGBERT GERRIJTS HAEN                  Leeuwarden                     
19 okt 1720 EVERT GERRIJTS                     Oen         in 't graafschap Bentum    
09 nov 1683 FOCKE GERRITS            snijder       Munnekezijl                    
03 mei 1699 GERRICK GERRITS TADEMA                 Burum                       
13 dec 1583 GERRIJT GERRIJT           schipper                                
19 nov 1661 GERRIJT GERRIJTS                    Trelleborgh                    
19 nov 1661 GERRIJT GERRIJTS                              NB               
01 mrt 1659 GERRIJT GERRIJTS BRUINA       mr goudsmid                              
16 jul 1672 GOSSE GERRIJTS                     Nes                        
17 jan 1633 HARMEN GERRIJTS                     Kollumerland                    
09 nov 1683 HARMEN GERRITS                               5 jr, zv Gerrit Harmens    
15 nov 1726 HARMEN GERRIJTS                               10 jr; zv Gerrijt Harmens   
03 mrt 1770 HARMEN GERRIJTS VISSER                 Juist                       
11 jan 1606 HENDRIK GERRIJTS COLCKMAN                          NB               
05 apr 1763 HIBBE GERJES DE BOER                  Norden                       
29 aug 1739 HESSEL GERRIJTS                     Betterwerd                     
23 dec 1641 HETTE GERRIJTS                     Cambuur                      
07 jun 1653 HIDDE GERRIJTS           mr steenhouwer   Amsterdam                     
25 jun 1618 JEPPE GERRIJTS           schipper      Raard        tussen Dokkum en Leeuwarden  
15 mei 1744 EPPE GERRIJTS            mr metselaar    Dokkum                       
03 jul 1574 JACOB GERRYTS            burgemr Dokkum                             
03 mei 1699 JACOB GERRITS                      Vrouwenparochie, L                 
20 mei 1712 JACOB GERRITS                      Stiens                       
00 --- 1575 JAN GERRYTS                                                
08 jan 1585 JAN GERRIJTS                                                
07 feb 1596 JAN GERRIJTS            saalmaecker                              
04 jan 1609 JAN GERRIJTS            schipper      Aalsum       op het veer naar Leeuwarden  
30 dec 1611 JAN GERRIJTS            schipper      Joure        Harlinger schipper       
22 dec 1623 JAN GERRIJTS                      Niawier                      
23 nov 1674 JAN GERRIJTS CRAB                    Dokkum                       
15 dec 1656 JELLE GERRIJTS           schipper      Bergum                       
29 jan 1596 JOHANNES GERRIJTS          schipper                                
04 jan 1627 CLAES GERRITS                      Werderburen                    
20 dec 1638 CLAES GERRIJTS VDR LEY                                           
15 jan 1576 CORNELIS GERRIJTS                              RK               
08 mei 1706 LIEUWE GERRITS                     Engwierum                     
24 dec 1631 LUCAS GERRIJTS                     Aurich                       
26 jun 1663 LUCAS GERRIJTS                               NB               
03 nov 1759 MARTIEN GERRIJTS                              dv Gerrijt Hendriks      
13 mrt 1666 UBLE GERRIJTS            brouwer       Dokkum, od                     
23 jun 1575 OLPHERT GERRYTS                               RK               
31 mei 1578 PIETER GERRIJTS                                              
31 dec 1633 PIETER GERRIJTS                     Harlingen                     
04 apr 1685 PIJTER GERRITS                     Bergum                       
07 sep 1658 PIJTER GERRIJTS INIA                  Nijkerk                      
08 nov 1622 RIENK GERRIJTS           timmerman      Werderburen                    
11 jun 1735 RIENK GERRIJTS                     Anjum                       
22 sep 1693 SIPCKE GERRITS                     Vrouwenparochie, L                 
11 sep 1665 SIPKE GERRIJTS BREIJDER                 Rinsumageest                    
23 nov 1622 SIEURDT GERRIJTS          koopman       Beintemahuis                    
                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 125 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        GERRIT (Vervolg)
02 sep 1644 TEUNES GERRIJTS           metselaar      Bentheim                      
05 jan 1793 TEEN GERRIJTS ELLENS                  Schiermonnikoog                  
12 jun 1663 THOMAS GERRIJTS CRAB                            zv Gerrijt Thomas Crab     
24 jul 1661 WOPKE GERRIJTS                     Dongjum                      
                                                            
        GIESBERT
10 dec 1583 ABEL GIJSES             ijzerkramer                              
07 aug 1706 BAUKE GIJSES                      Kollum                       
23 dec 1646 HENDRIK GIJSBERTS          slachter      Ternaard                      
06 jan 1606 CLAES GIJSBERTS           breider       Ternaard                      
                                                            
        GJALT
04 sep 1655 DIRK JILTS             bakker                                 
13 dec 1583 JAN GIELTS                                                 
07 mei 1662 CLAAS GEELTS                      Dokkum       onder de klokslag       
08 jun 1639 SIOERD JILTS                      Dokkum                       
10 jan 1628 WIJGER JILTS            gortmaker      Dantumawoude                    
                                                            
        GODFRIED
23 jun 1747 JAN GODFRIETS                                zv Godfriedt Petersen     
                                                            
        GOFFE
05 mei 1631 TIAARD GOFFES                      Stiens                       
                                                            
        GOSLING
17 mrt 1668 HARKE GOSSELIKS                               NB               
                                                            
        GOSSE
15 dec 1638 BOKKE GOSSES                      Ternaard                      
21 jan 1633 FOPPE GOSSES                      Dokkum                       
03 feb 1586 GERBEN GOSSES                                               
05 apr 1669 HARMEN GOSSES                                               
16 okt 1676 HEMME GOSSES                      Leeuwarden                     
05 aug 1684 JACOB GOSSIS CARWELAER                 Leeuwarden                     
05 nov 1627 JAN GOSSES                       Nijkerk                      
02 dec 1633 JAN GOSSES             mr kuiper      Holwerd                      
07 jun 1732 JAN GOSSES                       Leeuwarden                     
08 jun 1649 JASPER GOSSES                      Ternaard                      
15 mei 1674 JOHANNES GOSSES           mr wieldraaier                             
11 dec 1583 MEINERT GOSSES                                               
29 jan 1596 MINNE GOSSES                                                
15 dec 1730 RINSE GOSSIS                      Suameer                      
31 mrt 1677 WALLE GOSSIS            schoenmaker     Beesterzwaag                    
18 dec 1617 WIJBE GOSSES            bode der stad    Oldeberkoop                    
14 mei 1580 WIBREN GOSSES                                               
                                                            
        GOVERT
01 feb 1578 PIETER GOVERTS                                               
08 jan 1585 PIETER GOVERTS                                               
                                                            
        GREULT
25 apr 1760 ABE GREELTS                       Staveren                      
                                                            
        HAAN
29 jul 1668 LAMMERT HAENIS           mr zadelmaker    Bolsward                      
                                                            
                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 126 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        HAIE
04 mrt 1661 FOCKE HAIJES                      Bergum                       
15 jan 1576 HENRICK HAIES            kuiper                 RK               
06 jun 1663 JACOB HAIES                       Weerderburen                    
26 mei 1669 JACOB HAIJES                      Westergeest                    
12 mei 1687 CORNELIS HAJES                     Onderdendam                    
05 feb 1579 OBBE HAIES             mr                                   
23 dec 1650 PIJL HAIES                       Weerderbuyren                   
09 feb 1658 PIETER HAIES            smidsgezel     Bergum                       
03 nov 1652 REIJNER HAIES                      Weerderbuyren                   
28 dec 1621 SIJBOLT HAIES            bakker       Akkerwoude                     
25 jun 1618 TIEPKE HAIES            gortmaker      Murmerwoude                    
                                                            
        HAITSE
09 dec 1583 DOITSE HAITSES                                               
23 mrt 1589 DOITSE HAITSES                                               
25 feb 1758 JACOB HAIJKES VISSER                  Norden                       
25 mrt 1576 HENDRICK HAITSES                              RK               
06 feb 1712 SIMEN HAITSES                                               
26 jun 1751 SIJMEN HAIJKES                     Visvliet                      
                                                            
        HALBE
13 dec 1634 FRANS HALBES                      Dokkum                       
26 jul 1732 JAN HALBES                       Driesum                      
                                                            
        HANKE
07 jul 1618 RIENK HANTKES            mr metselaar    Metslawier                     
                                                            
        HANS
26 dec 1640 ANDRIES HANS WEND                    Holwerd                      
25 nov 1618 ANNE HANS VAN WYCKEL        konvoijmeester   Wyckel                       
02 mrt 1754 BAUKE HANSES                      Tietjerk      Sijbrandahuis; Oudzijl od S.  
06 jun 1696 DIRCK HANSEN                      Groningen                     
21 mei 1656 EIJSE HANSES WENTH         chirurgijn     Kollum                       
02 aug 1667 EVERT HANSEN                      Leeuwarden                     
11 jul 1757 FREERK HANSEN                      Jutland                      
06 mrt 1689 GOSSE HANSES            schipper      Dokkum       trekschipper          
27 nov 1646 HANS HANS BRUYNSMA         mr goudsmid     Bolsward                      
21 dec 1660 HANS HANSEN VRIJ                                              
14 jun 1669 HANS HANSEN ZELDENAER        schoenmaker     Joure                       
29 dec 1640 HENDRIK HANSSES           molenaar      Zoutkamp                      
25 sep 1661 HENDRIK HANSEN                     Sneek                       
08 jul 1713 HENDRIK HANSEN                     Stiens                       
24 jan 1649 HERE HANSEN             mr scheepstimmerman Dokkum       inkl. zijn 4 zonen       
29 dec 1710 JACOB HANSEN                      Dokkum                       
14 mrt 1760 JACOB HANSEN BACKER                   Emden                       
01 mei 1665 JAN HANSEN             hoedemaker     Oldambt                      
05 apr 1760 JAN HANSEN                       Zuurdijk                      
07 feb 1596 JELLE HANS             wever                                 
22 jan 1622 CASPER HANSEN            wolspinner     Mackerode                     
14 feb 1672 MINNOLT HANSEN                     Dokkum                       
17 jul 1734 OENE HANSEN                                 zv Hans Oenes         
09 dec 1718 PIJTER HANSEN                                               
20 feb 1593 SICKE HANS                                                 


                                                            
                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 127 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        HARING
05 mrt 1660 GERRIJT HARINGS           mr wagenmaker    Hallum                       
09 jan 1606 HOBBE HARINGS            schoenmaker     Harlingen                     
01 mrt 1777 OEDS HARINGS                      Surhuisterveen                   
                                                            
        HARKE
17 mrt 1668 GOSSELIK HARKES                     Jelsum                       
09 jan 1606 EESKE HARKES            snijder       Oostrum                      
15 dec 1638 JAN HARKES             brouwer       IJlst                       
22 dec 1623 CLAES HARKES                      Oostrum                      
26 jul 1689 SIJMEN HARCKES           brouwer       Anjum                       
                                                            
        HARMEN
12 mei 1692 ANNE HARMENS            mr koperslager   Oldeboorn      DG               
14 aug 1586 ARENT HARMENS            bakker                                 
30 okt 1620 ARENT HARMENS            mr schoenmaker   Meurs                       
27 apr 1618 ATZE HARMENS            wagenmaker     Wierum                       
04 jan 1609 DANIEL HARMENS           schipper      Bremen                       
01 mei 1667 DIRK HARMENS                      Nijkerk                      
01 mei 1690 DIRCK HARMENS                      Rijperkerk                     
13 feb 1691 EDSE HARMENS                      Leek                        
31 okt 1662 EELKE HARMENS                                zv Harmen Eelkes        
23 mrt 1646 EISE HARMENS                      Emden                       
08 dec 1599 EVERT HARMENS                                               
27 dec 1692 FREERCK HARMENS LUNINGH                 Groningen                     
08 jan 1588 GERRIJT HARMENS           hoedenmaker     Niehove       in Groningerland        
08 jan 1606 GERRIJT HARMENS           korfmaker      Kollum                       
21 dec 1621 GERRIJT HARMENS           mr kistemaker    Nes         in Dongeradeel         
09 nov 1683 GERRIT HARMENS                     Bergum                       
15 nov 1726 GERRIJT HARMENS                     Vrouwenparochie, L                 
30 jun 1753 GERRIJT HARMENS           snijder       Eep         in Munsterland         
23 okt 1627 HANS HARMENS                      Erffort       in 't lant van Duringen    
06 dec 1611 HARMEN HARMENS           linnenwever     Franeker                      
08 dec 1690 HARMEN HARMENS           mr kleermaker    Reen        Kollum; Reen in Munsterland  
05 jul 1697 HARMEN HARMENS SUIJTINGH                Hede        in Munsterland         
30 dec 1682 HEMME HARMENS                      Uithuizen                     
22 jan 1592 HENDRIK HARMENS                                              
29 jun 1588 HEBBE HARMENS            bakker                                 
03 mei 1760 HIBBE HARMENS                      Nes                        
26 mei 1681 HILLEBRANDT HARMENS                   Uithuizen                     
18 sep 1652 JACOB HARMENS MUIJRER                            zv Harmen Jacobs Muijrer    
30 jan 1583 JAN HARMENS                                                
26 dec 1640 JAN HARMENS             wever        Knijphuizen                    
30 mrt 1660 JAN HARMENS             mr messemaker    Zwolle                       
13 feb 1697 JAN HARMENS                       Kollum                       
27 okt 1714 JAN HARMENS                       Munsterland                    
07 okt 1720 JAN HARMENS WIGCHENHORN                           Welbergen; in Munsterland   
15 mei 1682 JOCHUM HARMENS                     Murmerwoude                    
26 sep 1705 JOHANNIS HARMENS                    Dokkum       zijn zoon mede inbegrepen   
15 aug 1705 JOOST HARMEN BONTRIDDER                 Groningen                     
25 mrt 1576 CLAES HARMENS                                RK               
08 nov 1627 CLAES HARMENS            schipper      Ee                         
17 nov 1606 KOERD HARMENS            wever        Almelo       bij Oldenzaal         
27 apr 1618 CORNELIS HARMENS          mr chirurgijn    Leeuwarden                     
19 sep 1671 LUITIEN HARMENS           seemsbereider    Kollum                       
16 dec 1587 LUCAS HARMENS            bakker       Oost Friesland                   
29 jun 1618 PIER HARMENS            schipper      Lippenhuizen    NB               
                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 128 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        HARMEN (Vervolg)
25 jun 1740 PIJTTER HARMENS                                              
07 apr 1664 REIJNER HARMENS                     Weerderburen                    
27 feb 1771 SIJBOUT HARMENS                     Dokkum                       
07 feb 1579 TIERCK HARMENS                                               
03 nov 1652 TIERCK HARMENS MUNNECKEHUYS     apotheker      Ferwerd                      
17 nov 1658 WESSEL HARMENS COCK                   Groningen                     
23 dec 1641 WIJGER HARMENS BRANDENBURG     proc. pos.     Kollum                       
12 aug 1676 WILLEM HARMENS                     Wouterswoude                    
                                                            
        HARRIT
18 okt 1761 SIJMON HARRITS                     Kollum                       
                                                            
        HART
28 dec 1611 JAN HEDTS              bakker       Buweklooster                    
19 apr 1578 SAPE HEDS                                                 
                                                            
        HARTMAN
08 jun 1709 HENDRIK HARTMANS                    Steinfort      uit het graafschap Steinfort  
                                                            
        HEEBE
27 sep 1625 ALBERT HABSES            bakker       Dokkum                       
16 dec 1587 LIEUWE HABS             bakker       Holwerd                      
                                                            
        HEEBELE
19 jul 1727 YNSE HAEBELES                                               
                                                            
        HEERKE
02 okt 1790 AATE HEERTIES DE HAAN                  Kollum                       
03 jul 1661 MINNE HEERKES                      Oostrum                      
                                                            
        HEERT
23 feb 1707 DAAM HEERTS                       Annaparochie, St                  
03 jan 1624 JAN HEERTS                       Brantgum                      
                                                            
        HEIN
24 dec 1618 MEINERT HEINES           timmerman      Beetgum                      
11 mei 1618 SIEURDT HEINES                     Beetgum                      
                                                            
        HEMKE
25 apr 1744 FOCKE HEMKES                      Nijkerk                      
                                                            
        HEMME
14 jan 1592 HARMEN HEMMES                                               
30 dec 1682 HARMEN HEMMES                                NB               
01 feb 1578 IPE HEMMES                                                 
30 dec 1682 CLAES HEMMES                                NB               
30 dec 1682 SIOERD HEMMES                                NB               
08 sep 1577 WARNER HEMMES            wever                  Hantum; RK           
                                                            
        HENDRIK
29 jun 1681 ADOLPH HENDRICH RAEDELINGH               Bremen                       
07 jan 1606 ALBERT HENDRIKS           kistemaker     Burum                       
15 nov 1643 ARENT HENDRIKS           scheepstimmerman  Sneek                       
27 aug 1756 ARENT HENDRIKS                     Kollumerzwaag                   
05 mei 1764 AARENT HENDRIKS VDR LEIJ                Oude Leije                     
24 jul 1745 ARJEN HENDRIKS                               Dokkum; NB           
                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 129 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        HENDRIK (Vervolg)
26 dec 1640 AUKE HENDRIKS                      Leeuwarden                     
18 nov 1656 AUKE HENDRIKS                                zv Hendrik Feijkes       
04 dec 1733 AUCKE HENDRIX                      Anjum                       
08 jul 1713 AUKE HENDRIKS PESTROM?                 Ferwerd                      
14 jan 1577 BARTEL HENDRICKS                              RK               
08 jan 1599 BARTEL HENDRIKS           bakker                                 
30 mrt 1709 BARTEL HINDIRX                     Rijnsbergh                     
25 jun 1667 BEREND HENDRIKS                     Almelo                       
30 jun 1679 BARENT HENDRIX           molenaar      Wieringen                     
06 jan 1690 BEERNT HINDRIX BRUJNICH       mr linnenwever   Schutrup      graafschap Bentum       
14 jan 1769 BOELE HENDRIKS                     Wildervank                     
12 nov 1684 BOCKE HENDRIX                      Driesum                      
10 sep 1661 BROER HENDRIKS                     Wierum                       
07 feb 1579 DIONYSIUS HENRICKS                                             
18 feb 1684 DIRK HENDRIKS            linnenwever     Wetring       in graafsch. Bentheim     
17 sep 1697 DIRCK HENDRICX                     Kollum                       
01 jun 1740 DIRK HENDRIX                      Franeker                      
15 dec 1653 DOEDE HENDRIKS           slotmaker      Kollum                       
16 jan 1623 AEBE HENDRIKS                                zv Hendrik Samson       
02 jun 1753 EGBERT HENDRIKS                     Olderam       Oude Raan?           
30 jun 1668 SIMEN HENDRIKS SCHEFFER                           NB               
02 okt 1696 EERNST HENDRICKS          linnenwever     Bentum       t graafschap van Bentum    
15 dec 1653 EVERT HENDRIKS                               zv Hendrik Jansen       
18 aug 1736 EVERARDUS HENDRI - VDN BERG               Arnhem                       
11 mei 1674 EEVOLT HENDRIKS VOLLEN                 Den Graef                     
25 jun 1618 FREERK HENDRIX           schuitvaarder    Kollum                       
30 mei 1739 FREERK HENDRIX                     Beilen                       
23 nov 1748 FREERK HENDRIKS                                              
14 nov 1625 GEERT HENDRIKS           mr roermaker    Lubbeck       uit 't Sticht van Minden    
20 dec 1643 GEERT HENDRIKS           puisterlapper    Dokkum                       
03 jan 1661 GEERT HENDRIKS                                               
01 dec 1692 GEERD HENDRICKS HARTMAN                                          
12 dec 1583 GERLOFF HENDRIKS                                              
21 apr 1604 GERRIJT HENDRIKS          wever        Oudenzeel                     
15 mei 1722 GERRIT HENDRIKS                               zv Hendrik Geerts       
03 nov 1759 GERRIJT HENDRIKS                    Murmerwoude                    
12 nov 1768 GERRIJT HENDRIKS HAGER                 Leeuwarden                     
04 sep 1655 GOSSE HENDTS            koopman                                
11 dec 1583 HANS HENDRIKS            bakker                                 
27 sep 1625 HANS HENDRIX                      Hildesheim     in 't landt van Brunswijck   
23 dec 1641 HANS HENDRIKS                      Nijkerk       alias clijn Hans        
17 okt 1670 HANS HENDRIKS            korfmaker      Dokkum                       
06 jan 1663 HANS HENDRIKS LOUWERMAN                 Appingedam                     
11 nov 1627 HARMEN HENDRIKS                     Dokkum                       
17 jul 1773 HARMEN HENDRIKS HELM                  Birdaard                      
08 jun 1709 HARTMAN HENDRIX                               3 jr; zv Hendrik Hartmans   
31 mei 1578 HENRICK HENRICKS          riemsnijder                              
10 dec 1583 HENDRIK HENDRIKS          pelser                                 
03 jan 1606 HENDRIK HENDRIX           Schoenmaker     Oldenzeel                     
24 nov 1631 HENDRIK HENDRIKS          puisterlapper    Esens        in Oost Friesland       
21 dec 1641 HENDRIK HENDRIKS          biersteker     Kollum                       
20 dec 1643 HENDRIK HENDRIKS          puisterlapper    Dokkum       de jonge            
22 apr 1661 HENDRIK HENDRIKS                                              
17 sep 1688 ISEBRANT HINDRICKS                   Groningen                     
25 jun 1678 JACOB HENDRIS                      Driehuizen     bij Dokkum           
29 jan 1751 JACOB HENDRIKS                     Kessel       in Kleefsland         
                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 130 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        HENDRIK (Vervolg)
06 feb 1759 JACOB HENDRIKS JONGHMAN       schipper      Groninger                     
11 jun 1580 JAN HENDRICKS                                               
05 jan 1581 JAN HENDRIX             lakenkoper                               
05 jan 1587 JAN HENDRIKS            smid                                  
04 jan 1606 JAN HENDRIKS            koopman       Kollumerland                    
04 jan 1609 JAN HENDRIKS            touwmaker      Leeuwarden                     
29 feb 1612 JAN HENDRIX             ontv. Gen.               NB               
05 nov 1627 JAN HENDRIKS                      Bergum                       
29 dec 1640 JAN HENDRIKS            messemaker     Oldenborch                     
05 apr 1669 JAN HENDRIKS            hoedemaker                               
06 mrt 1671 JAN HENDRIKS            schipper      Groningen                     
19 jul 1688 JAN HINDRICX            mr schoenmaker   Paesens                      
17 sep 1697 JAN HENDRICX                      Hogebeintum     van Hooch Beintema       
20 okt 1728 JAN HENDRIKS                      Scheemda                      
03 okt 1795 JAN HENDRIK BAKKER                   Mettingen      in 't graafschap Lingen    
19 sep 1659 JAN HENDRIKS DE GRAEFF                 Groningen                     
29 sep 1669 JAN HENDRIKS CAMPENAER                 Haeselunnen                    
01 dec 1714 JAN HINRIX CHRISTIAAN                  Solums       t graafschap Solums      
11 mei 1676 JAN HENDRIX LINDEMAN                            NB               
14 jun 1796 JAN HENDRIK NAGELMAN                  Mettingen      in t' graafschap Lingen    
26 dec 1640 JAN HENDRIKS DE RUES                  Amsterdam                     
26 feb 1756 JENTIE HENDRIKS           schipper      Menaldum                      
26 dec 1640 JOCHUM HENDRIKS           scheepstimmerman  Sneek                       
24 jan 1649 JOCHUM HENDRIKS                     Dokkum                       
08 jun 1709 JOHANNES HENDRIX                              6 jr; zv Hendrik Hartmans   
12 mei 1687 JURJEN HENRIX                                               
01 feb 1738 JURJEN HENDRIKS                               zv Hendrik Jurjens       
05 mei 1762 JURJEN HENDRIKS SCHIPPER                                          
02 jun 1717 CLAAS HENDRIKS                                               
07 feb 1728 CLAES HENDRICKS           glasemaker     Leeuwarden                     
05 feb 1774 CLAAS HENDRIKS                     Dokkum                       
17 apr 1578 CORNELIS HENRICKS                              doorgehaald          
12 dec 1583 CORNELIS HENDRIKS          mr barbier                               
25 sep 1661 CORNELIS HENDRIKS                              NB               
20 feb 1593 LAMBERT HENDRIX           goudsmid                                
07 jan 1606 LAMMERT HENDRIKS          goudsmid      Kollum                       
27 sep 1664 LUCAS HENDRIKS                               Utrecht; NB          
25 okt 1738 MARTEN HENDRIX                     Aalsum                       
24 sep 1670 MEIJNERT HENDRIKS          metselaarsgezel                            
01 feb 1738 MICHIEL HENDRIKS                              zv Hendrik Jurjens       
06 feb 1691 MIENT HINDRICX                     Surhuisterveen                   
12 feb 1696 LAMMERT HENRIX SANSTRA                                           
07 aug 1734 LAMMERT HENDRIKX SANSTRA                          zv Hendrik Sanstra       
07 jun 1675 UPKE HENDRIX            timmerman                Heerenveen; soon        
26 dec 1640 OTTO HENDRIKS                      Harlingen                     
19 dec 1638 PIETER HENDRIKS           smid        Vrouwenparochie, L                 
23 mrt 1663 PIETER HENDRIKS                     Dokkum       NB               
28 jan 1670 PIETER HENDRIKS           schippersgezel   Aduarderzijl                    
14 nov 1682 RAATGER HENDRIKS                              Lunenborgh; t land v Lunenborg 
23 mrt 1663 REIJNER HENDRIKS                    Dokkum       NB               
14 mei 1664 REMMERT HENDRIKS                    Feerwerd                      
16 dec 1634 RIENK HENDRIKS           bakker       Blija                       
07 nov 1622 ROELEFF HENDRIX           clein reder     Groningen                     
05 feb 1697 RUIJRT HENDRICX                     Murmerwoude                    
28 sep 1659 SIBOLT HENDRIKS                               zv Hendrik Sibolts       
26 dec 1640 SIKKE HENDRIKS           scheepstimmerman  Sneek                       
                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 131 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        HENDRIK (Vervolg)
29 dec 1645 SIOERD HENDRIKS                     Dokkum                       
16 jun 1787 SJOERD HENDRIKS                     Kootstertille                   
04 jan 1627 STEVEN HENDRICKS                    Jacobskerk, St                   
30 jan 1656 TAEDE HENDRIKS                     Leeuwarden                     
23 mrt 1663 TAEKE HENDRIKS                     Dokkum       NB               
04 jan 1606 TONIS HENDRIKS           snijder       Slickenburgh                    
24 nov 1631 THEUNES HENDRIKS                    Dokkum                       
20 dec 1643 TEUNES HENDRIKS                               zv Hendrik Hendriks      
24 jul 1585 WIJBE HENDRIKS           bakker                                 
15 dec 1653 WILLEM HENDRIKS                               zv Hendrik Jansen       
06 mei 1701 WILLEM HENRIX KIJWIT                  Dokkum                       
17 aug 1694 WOUTER HENDRICX                     Welbergen      in Munsterland         
                                                            
        HEPKE
30 dec 1608 KEIMPE HEBBES                      Ee                         
17 feb 1579 TIEBBE HEPKES                                               
30 dec 1611 WIJBE HEPKES                      Oudezijl                      
                                                            
        HERE
30 mrt 1674 FEDDE HEERES HIDDINGA                  Pingjum                      
04 jan 1627 FEIJCKE HEERES           schipper      IJlst                       
30 nov 1757 HEERES HEERES            schipper      Neuharlingersiel                  
31 mei 1578 INTZE HERES                                                
06 jan 1612 JACOB HERES             schipper      Langwirdt      uit Oostfriesland       
06 mei 1690 JAN HERES                        Dokkum                       
07 aug 1734 JAN HEERES DE ROOS                             zv Hero de Roos        
20 jan 1583 LIEUWE HERES                                                
16 dec 1587 PIETER HERES            gortmaker      Limsvert                      
04 jan 1609 SIEURDT HERES            schoenmaker     Veenwouden                     
13 dec 1748 WILLEM HEERES            scheepstimmerman                            
07 aug 1734 WIJKE HEERES DE ROOS                            zv Hero de Roos        
                                                            
        HESSEL
08 jan 1585 ALCKE HESSELS                                               
05 feb 1579 BOTTE HESSELS                                               
05 nov 1631 DOUWE HESSELS                      Akkerwoude                     
19 jul 1662 JIE HESSELS                       Niehuis                      
26 jun 1683 EIJLERT HESSELS                                              
14 aug 1594 FOLCKERT HESSELS                                              
15 nov 1697 FOPPE HESSELS                      Vrouwenparochie, L DG               
11 nov 1622 HOTSE HESSELS            gortmaker      Akkerwoude                     
30 jan 1583 RIEMEREN HESSELS                                              
24 feb 1659 SAKE HESSELS                      Holwerd                      
10 mei 1605 SIJBE HESSELS                      Ternaard                      
31 mei 1578 SIJPKE HESSELS                                               
23 okt 1627 WICKE HESSELS                      Wetsens                      
                                                            
        HETTE
12 mei 1693 JAN HETTES                       Dokkum                       
                                                            
        HIDDE
25 jun 1618 AELTSE HIDDES            bakker       Oudezijl      bij Dokkum           
11 aug 1610 JACOB HIDDES            linnenwever     Dokkum                       
27 apr 1618 JACOB HIDDES            brouwer       Oudezijl      bij Dokkum           
26 dec 1640 JAN HIDDES             brouwer       Oudezijl                      
29 nov 1704 JAN HIDDES                       Ferwerd                      
                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 132 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        HIDDE (Vervolg)
04 jan 1609 PAULS HIDDES            schoenmaker     Leeuwarden                     
15 jan 1576 ROELEFF HIDDES                               RK               
                                                            
        HIELKE
17 jun 1676 DREVES HYLCKIS           gortmaker                               
13 dec 1649 FOPPE HIJLKES            schipper      Klaarkamp      Kollumer schipper       
07 mei 1672 FOPPE HILCKES                      Claarcamp                     
11 mei 1669 JAN HIJLKES                                                
10 mei 1766 LIEBBE HIJLKES                     Surhuisterveen                   
05 mei 1693 REINDER HIJLCKES                    Kollum                       
                                                            
        HILDERT
23 sep 1757 ONNE HILDRICKS                     Juist                       
                                                            
        HILLE
19 mei 1792 KLAAS HILLES OOSTERBAAN                 Nijkerk                      
26 mei 1759 LOLKE HILLES            grootschipper    Wartena                      
27 apr 1618 OENE HILLES             smid        Berlikum                      
13 dec 1651 SIJBE HILLES            brouwer       Wanswerd                      
31 jan 1759 SICKE HILLES            schipper      Wartena                      
                                                            
        HILLEBRAND
26 mei 1681 BARTEL HILLEBRANDS                             zv Hillebrand Harmens     
26 mei 1681 HARMEN HILLEBRANDS                             zv Hillebrand Harmens     
09 jan 1606 WILLEM HILLEBRANTS         schipper      Norden                       
                                                            
        HINNE
06 mei 1775 ANNE HENNES                       Rottevalle                     
19 nov 1661 BOTE HENNES                       Oostrum                      
25 mrt 1576 OBLE HENNES                                 RK               
19 nov 1661 OENE HINNES                       Valom                       
19 dec 1638 PIETER HINNES            bakker       Oostrum                      
27 sep 1664 RITSKE HINNES                      Oostrum                      
07 feb 1646 TAEKE HINNES                      Valom                       
                                                            
        HOBBE
12 dec 1583 HENDRIK HOBBES                                               
07 feb 1711 PAULUS HOBBES                                int 3-de jr; zn v Hobbe Jans  
                                                            
        HOITE
19 jun 1751 JELLE HOYTES                      Aalsum       op de streek          
08 jan 1585 JOHANNES HOIJTES                                              
06 mrt 1750 MELLE HOIJTES                      Aalsum       de Hoeck onder Aalsum     
10 nov 1686 PIJTER HEUTES LIEUMA        roeper der stad   Huisternoord                    
28 nov 1674 SICKE HOYTES LIEUMA                                            
27 mei 1669 SIPKE HOITES            schipper      Ferwerd       schipper op Leeuwarden     
23 jul 1696 WILLEM HOIJTES                     Maastricht                     
                                                            
        HOMME
14 nov 1620 AESGE HOMMES            schipper      Leeuwarden                     
                                                            
        HOPPE
30 dec 1608 FOPPE HOPKES            rademaker      Leeuwarden                     


                                                            
                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 133 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        HOTSE
12 jun 1669 EEDE HOTSES             schuitevaarder   Leek                        
06 mei 1670 EPE HOTSES                                 NB               
06 mei 1670 JOHANNES HOTSES                               NB               
28 aug 1668 OENE HOTSES                                                
                                                            
        HOUKE
06 mei 1690 DOUWE HOUIJTES                     Roordahuizen                    
10 mei 1727 JOHANNES HOLKUS                                              
                                                            
        HUGO
04 mei 1627 BROER HUIGES            schipper      Bolsward                      
19 jan 1646 REIJN HUGES                                 zv Hugo Reijns         
27 okt 1725 SIJBREN HUIGENS                                              
                                                            
        HUIBERT
23 okt 1627 JAN HUBERTS                       Gullick                      
30 sep 1673 JAN HUBERTS                                 6 jr, zv Hubert Jansen     
28 feb 1715 JOHANNES HUIJBERTS                   Leeuwarden                     
                                                            
        IDS
20 nov 1643 HARMEN IDSES                      Bergum                       
31 mei 1732 HARMEN IDSES                      Nijkerk                      
08 okt 1729 CLAAS IDSIS                       Jelsum                       
09 dec 1583 PIETER IDSZ                                                
                                                            
        IDSERT
20 nov 1643 CLAAS IDSERTS                      Wirdum                       
                                                            
        IEBELE
30 dec 1665 DOUWE EEBLIS                                zv Eeble Douwes        
07 jun 1697 JARICH IBLES                                NB               
23 mei 1667 RINTIE JIBLIS                      Raard                       
12 dec 1583 TIAARDT AEBLES           wagenaer                                
02 jun 1675 TIERCK AEBLES                      Murmerwoude                    
27 dec 1611 ULDRICK EBELS            goudsmid      Leeuwarden                     
                                                            
        IEDE
21 dec 1660 PIETER IEDES                      Dokkum       bij de drie piepen       
                                                            
        IEGE
23 aug 1683 GERRIT EGGES                      Wormerveer                     
18 feb 1764 MEUWIS EGGIS                      Borkum       NB               
                                                            
        IEKE
28 jun 1680 JOHANNES EECKES                                              
28 dec 1644 PIETER EECKES VOGELSANGH                Oosterwierum                    
31 dec 1657 PIJTER EECKES FOGELSANG                 Oosterbierum    waarschijnlijk Oosterwierum  
27 mrt 1683 RIENCK EECKES                                               
12 mei 1660 CHRISTOFFEL JICKES                             zv Jicke Brants        
21 dec 1685 WIJBE EECKES                      Blija                       
                                                            
        IELE
26 dec 1640 JAN IJLES                        Ferwerd                      


                                                            
                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 134 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        IEME
22 feb 1593 AUGUSTINUS JEMMES          schoenmaker                              
18 apr 1583 ENNE YMES                                                 
15 nov 1643 FOPPE GENNES                      Nes                        
13 dec 1649 PIEBE JEMMES            schipper      Foudgum       Leeuwarder schipper      
27 dec 1650 SIJDS EEMES             boekweitmaler    Franeker                      
10 aug 1683 SIOERD JEMMES                                zv Jemme Sioerdts       
                                                            
        IENSE
02 jun 1787 ARENT YNSES                       Wetsens                      
08 jun 1697 BENEDICTUS JENSES                    Dokkum                       
03 mei 1690 JACOB INTSES                      Nes         DG               
26 jul 1689 SAECKE INTSEN                                               
                                                            
        IEPE
16 mei 1750 EWERT YPES                       Kollumer Nieuwland                 
23 nov 1622 HEERKE JEPPES            schuitevoerder   Metslawier                     
08 dec 1606 HESSEL JEPPES            bakker       Hallum                       
06 mei 1670 HOTSE EPES                       Hallum                       
22 okt 1667 JAN JIPES ADAMA           schipper      Westerburen     NB               
30 nov 1782 JOHANNES YPES                      Roordahuizen                    
18 jun 1669 JURRIEN JEPPES           boekweitmaler    Niawier                      
09 jan 1599 CLAES JEPPES            welmaker                                
26 feb 1696 CORNELIS YPES                      Jacobiparochie, St                 
15 jan 1667 MICHIEL EEPIS ADEMA                   Weerderburen    in Kollumerland        
19 apr 1710 OEGE IPES                        Hardegarijp                    
16 dec 1587 PIETER JEPPES            droogscheerder   Harlingen                     
08 jan 1599 PIETER JEPPES                                               
08 jan 1663 PIJTER EEPES ADEMA                   Anjum                       
29 jun 1720 TJEERD YPES             hospes?                                
14 nov 1625 TIERK JEPPES            schipper      Metslawier     NB               
11 nov 1657 TIERK YPES                       Dokkum                       
14 jan 1609 WOLTER JEPPES            schipper                                
30 dec 1624 WOUTER EPES             mr snijder     Kimswerd                      
                                                            
        IESBRAND
09 dec 1583 YSBRANDT YSBRANDS                                             
05 mei 1693 JACOB YSBRANTS                     Franeker                      
17 feb 1601 JAN ISEBRANDS            schoenmaker                              
27 aug 1662 MEINERT ISBRANTS MELLINGA                          NB               
14 feb 1699 PIETER IJSBRANTS                    Franeker                      
                                                            
        IESKE
03 jul 1574 OENE JISCHES                                                
                                                            
        IETE
12 mrt 1668 ALBERT EETES                      Visvliet                      
11 mei 1630 BRUIN ITES                       Boornbergum                    
06 jul 1663 JURIEN HARMENS KOOLSMAN                 Emmelkam      int graafschap         
02 mei 1664 EGBERT ITTES            mr bakker      Emderland                     
15 jun 1663 JAN IETES                                  zv Iete Michiels        
30 okt 1620 LIEUWE EETES            kramer       Leeuwarden                     
21 dec 1641 TIAARD ITES                       Nijkerk                      
20 dec 1648 WILLEM EETES                      Nijkerk                      
                                                            
        IGLE
25 okt 1746 JAN IGLES                                  zv Igle Sijbrens        
                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 135 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        IGLE (Vervolg)
25 okt 1746 PIJTTER IGLES                                zv Igle Sijbrens        
25 okt 1746 SIJBREN IGLES                                zv Igle Sijbrens        
                                                            
        ISAAK
28 dec 1644 ISAACK ISAACKS VAN NUYS                 Amsterdam                     
08 nov 1622 WILHELM ISAAX            postulant      Bolsward                      
                                                            
        JAKLE
06 jan 1606 AENE JAKLES             koopman       Dokkum                       
28 dec 1611 SIJBREN JAKLES           koopman       Nijehuis                      
                                                            
        JAKOB
09 jul 1697 AEGE JACOBS                                 zv Jacob Aeges         
06 okt 1606 ALBERT JACOBS                      Humsterland                    
08 jan 1606 ARIS JACOBS             hoedenmaker     Grijpskerk                     
17 feb 1601 BAUCKE JACOBS                                               
06 mrt 1671 BEREND JACOBS            pottebakker     Harlingen                     
07 nov 1722 BEERN JACOBS                      Tienallum                     
30 mei 1739 BODES JACOBS                                zv Jacob Bodes         
28 dec 1737 BOELE JACOBS                                zv Jacob Boeles        
23 mrt 1589 BOIJEN JACOBS                                               
30 mrt 1764 DAVID JACOBS                      Borkum                       
25 nov 1629 DIRK JACOBS             bakker       Ee                         
20 dec 1642 DIRK JACOBS             mr slotmaker    Leeuwarden, od                   
05 apr 1669 DIRK JACOBS RODE                              NB               
07 jan 1587 DOUWE JACOBS                                                
08 jan 1599 DOUWE JACOBS                                                
13 dec 1634 DOUWE JACOBS                      Hantumhuizen                    
03 nov 1759 EELTIE JACOBS                      Jacobiparochie, St                 
05 dec 1711 FEDDE JACOBS                      Sneek                       
17 mei 1587 PHILIPPUS JACOBS          bakker                                 
23 dec 1650 FOLPERUS JACOBUS          bakker       Ferwerd                      
28 dec 1647 FOPKE JACOBS            kramer                                 
05 feb 1596 FOPPE JACOBS            snijder                                
21 aug 1669 FREERK JACOBS                      Niawier                      
04 jan 1606 GERBEN JACOBS            koperslager     Leeuwarden                     
23 dec 1726 GERRIT JACOBS                      Terschelling                    
05 jan 1581 JELT JACOBS                                 op het blokhuis        
06 sep 1727 GOITSEN JACOBS                     Foudgum                      
05 aug 1684 GOSSE JACOBS CARWELAER                           NB               
17 dec 1582 HAIE JACOBS             goudsmid                                
29 dec 1759 HAIJKE JACOBS                      Norden                       
07 jul 1618 HANS JACOBS             kuiper       Aalsum                       
07 mei 1678 HANS JACOBS                       Rostock                      
06 okt 1755 HANS-JACOB - MAAS                    Gladtvelden     in het kanton Suirigh     
02 dec 1633 HARMEN JACOBS                      Dokkum                       
18 sep 1652 HARMEN JACOBS MUIJRER        mr schooldienaar  Leeuwarden                     
02 jan 1664 HENDRIK JACOBS           wever        Dokkum                       
17 apr 1723 HENDRIK JACOBS                                               
22 sep 1646 HIBBE JACOBS                      Dokkum       had zijn burgerrecht verwoond 
07 feb 1791 HESSEL JACOBS HESLINGA                 Aalsum                       
02 jun 1770 IGLE JACOBS                       Foudgum                      
13 dec 1583 JACOB JACOBS            schoenmaker                              
07 nov 1622 JACOB JACOBS            ontvanger      Ameland       der Admiraliteit in Friesland 
29 dec 1640 JACOB JACOBS            schipper      Dokkum                       
20 dec 1680 JACOB JACOBS                      Anjum        DG               
                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 136 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        JAKOB (Vervolg)
27 jun 1701 JACOB JACOBS                                zv Jacob Jacobs        
27 jun 1701 JACOB JACOBS                      Dantumawoude                    
23 jul 1701 JACOB JACOBS                      Leeuwarden                     
05 feb 1791 JACOB JACOBS                      Aalsum                       
12 apr 1755 JACOB JACOBS DE GROOT        schipper      Juist                       
11 jun 1580 JAN JACOBS             korfmaker                               
14 jan 1592 JAN JACOBS             korfmaker      Kampen                       
09 jan 1599 JAN JACOBS             koekebakker                              
11 feb 1604 JAN JACOBS             wever                                 
05 nov 1628 JAN JACOBS             kuiper       Ee                         
29 dec 1640 JAN JACOBS             vetermaker     Leeuwarden                     
27 apr 1649 JAN JACOBS                       Holwerd                      
19 nov 1659 JAN JACOBS             mr kuiper      Dokkum                       
26 jan 1663 JAN JACOBS                       Dokkum                       
22 mrt 1675 JAN JACOBS             mr zilversmid    Makkum                       
09 okt 1756 JAN JACOBS VISSCHER                   Norden                       
26 jul 1760 JAN JACOBS DE GROOT                   Altona                       
15 dec 1727 JAN JACOBS VAN YSSEL                  Oude Bildtzijl                   
25 mrt 1576 JAN JACOBS MELLEMA                             RK               
14 dec 1630 JARICH JACOBS                                zv Jacob Jarichs        
23 dec 1650 JARE JACOBS                       Twijzel                      
09 jan 1599 JELLE JACOBS            kuiper                                 
27 mei 1669 JETSE JACOBS            molenaar      Ternaard                      
14 nov 1643 JOHANNES JACOBS           mr bakker                               
28 apr 1618 JOUKE JACOBS            koemelker      Bergum                       
08 jan 1585 CLAES JACOBS                                                
03 jan 1606 CLAES JACOBS            rademaker      Franeker                      
04 jan 1627 CLAES JACOBS            mr Kistemaker    Leeuwarden                     
22 dec 1643 CLAAS JACOBS                      Saaksum                      
23 jul 1701 CLAES JACOBS                                13 wkn oud; zv Jacob Jacobs  
12 mrt 1707 CLAAS JACOBS            mr wagenmaker    Kollum                       
16 dec 1587 CORNELIS JACOBS           mr chirurgijn                             
05 sep 1767 CORNELIS JACOBS                     Foudgum                      
19 sep 1659 LUPKE JACOBS                      Marrum                       
01 jul 1658 LUCAS JACOBS                      Dokkum                       
25 jun 1618 MEINERT JACOBS           houtsnijder     Dokkum                       
07 jul 1713 MINKES JACOBS                                               
09 nov 1631 OENE JACOBS             koemelker      Burum                       
07 mei 1630 PIJBE JACOBS                      Franeker                      
14 mrt 1691 PIER JACOBS                       Kollum                       
17 feb 1579 PIETER JACOBS            slotmaker                               
11 feb 1685 PIJTER JACOBS                                zv Jacob Pijters        
09 jul 1697 PIJTER JACOBS                                zv Jacob Aeges         
27 sep 1704 PIJTER JACOBS                      Bolsward                      
03 nov 1759 PIJTTER JACOBS DE FRIES                 Makkum                       
26 feb 1644 PIETER JACOBS MARSWAL                            zv Jacob Pieters Marswal    
05 apr 1669 PIETER JACOBS RODE         molenaar                                
25 okt 1794 PETRUS JACOBUS SCHELWALD      med dr       Enkhuizen                     
03 okt 1772 POPPE JACOBS BIJMHOLT                  Leeuwarden                     
06 jan 1606 REIJNER JACOBS           brouwer       Harlingen                     
16 okt 1652 REIJNER JACOBS                     Oldehove      in Groningerland        
26 mei 1669 ROMKE JACOBS            bakker       Leeuwarden                     
12 dec 1583 ROMPT JACOBS                                                
26 jan 1663 SIJE JACOBS                       Dokkum                       
11 feb 1685 SIJBE JACOBS                                zv Jacob Pijters        
29 dec 1770 SIJBE JACOBS                      Foudgum                      
                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 137 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        JAKOB (Vervolg)
12 dec 1660 SIJBRANT JACOBS                     Berlikum                      
09 okt 1689 SIJBREN JACOBS                     Ee                         
30 mrt 1698 SIJBEREN JACOBS           schipper      Sneek        Sneker schipper        
22 okt 1757 SIJMON JACOBS            mr         Onderdendam                    
28 jan 1671 SIPKE JACOBS            mr kuiper      Foudgum                      
23 dec 1645 SIOERD JACOBS            koopman       Lioessens                     
30 jun 1702 TACO JACOBS                       Lioessens                     
28 sep 1761 TEEKE JACOBS LAND                    Makkum                       
29 okt 1631 TEUNES JACOBS                      Gullick                      
05 apr 1669 ANTONI JACOBS            trompetter     Oldenze ?                     
21 jan 1702 TIEERD JACOBS            mr schuitemaker   Dokkum                       
06 apr 1764 TJEERD JACOBS                      Midlum                       
09 feb 1754 TJEERD JACOBS MELLEMA                  Hallum       zv Jacob Tjeerdts Mellema   
11 aug 1703 WAETSE JACOBS                      Stiens                       
30 jun 1742 WIJBE JACOBS                                                
20 aug 1590 WIJMEREN JACOBS           kuiper                                 
23 dec 1645 WIERD JACOBS                      Roordahuizum                    
                                                            
        JALKE
07 sep 1686 FOCKE JALCKES                                zv Jalcke Fockes        
07 sep 1686 CLAES JALCKES                                zv Jalcke Fockes        
07 sep 1686 MARTEN JALCKES                               zv Jalcke Fockes        
                                                            
        JAN
05 apr 1669 ABEL JANSEN             breider                                
27 dec 1630 ABRAHAM JANS                      Franeker                      
08 jun 1639 ABRAHAM JANS                      Franeker      had zijn burgerschap verwoond 
20 dec 1642 ABRAHAM JANS GROENEWOLT       klerk v/d secr.   Groningen                     
10 mei 1727 ADAM JANS DUPON                               zv Jan Dupon          
22 feb 1593 AMELINGH JANS                                               
10 jan 1599 ANDRIES JANSEN           wielmaker                               
22 dec 1683 ANDRIES JANS            brouwersgezel    Hantumhuizen                    
31 okt 1761 ANDRIJS JANS                      Goutum                       
07 feb 1579 ARENT JANS             schipper
14 jan 1609 ARENT JANSEN
22 jan 1686 ARENT JANSEN VAN TER HEIJDE               Rijnbergh
25 jun 1618 ARRIEN JANSEN                      Abbekerk      in Noord Holland
07 feb 1579 ATE JANS
05 nov 1631 ATE JANSEN                       Ternaard
27 apr 1649 AUKE JANS                                  NB
25 mei 1720 AUKE JANS                        Kollum
27 dec 1650 BARTEL JANSEN                      Munnekezijl
04 aug 1582 BEREND JANS
03 mrt 1694 BEERN JANSEN                                zv Jan Jansen
27 apr 1696 BERENT JANS                       Wierum
28 jan 1713 BEERNT JANS                       Assen                       
27 mrt 1672 BINNERT JANS                      Nijkerk                      
27 dec 1611 BOTE JANSEN                       Hantumhuizen                    
23 dec 1629 BOTE JANSEN             schoenmaker     Nes                        
27 nov 1668 BOOTE JANSEN                                oudste zoon van Jan Jansen   
06 jan 1606 BUWE JANS                        Trijnwolden                    
14 nov 1643 DANIEL JANS FOLTS                    Phalts                       
29 jan 1596 DIRCK JANS             snijder                                
27 dec 1611 DIRK JANSEN             hoedenmaker     Leeuwarden
06 jan 1612 DIRK JANSEN             koopman       Kollumer Uiterdijk                 
25 nov 1629 DIRK JANSEN             mesmaker      Been        in Groningerland        
                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 138 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        JAN (Vervolg)
25 nov 1629 DIRK JANSEN             snijder       Anjum                       
14 nov 1643 DIRK JANS                        Sneek                       
05 apr 1669 DIRK JANSEN             geelgieter                               
18 mei 1673 DIRK JANSEN             schipper      Ferwerd       van Dokkum op Leeuwarden    
01 aug 1722 DIRCK JANS
30 jun 1742 DIRK JANS                                                 
19 jun 1751 DIRK JANTIES                      Anjum                       
02 jun 1780 DIRK JANS                        Rinsumageest                    
15 dec 1656 DOEDE JANS                                 zv Jan Sijdses         
04 jan 1627 DOUWE JANS                                 zv Jan Douwes         
05 nov 1631 DOUWE JANSEN                      Morra                       
23 apr 1652 DOUWE JANSEN                      Wester Nijkerk                   
19 sep 1659 DOUWE JANSEN            smid        Sneek                       
26 mei 1731 ATE JANS SCHUILENBURG                  Kollum                       
06 dec 1659 EBE JANSEN             mr metselaar    Rinsumageest
31 mei 1749 EIDERT JANS             molenaar      Kollum                       
01 mrt 1755 EDE JANS                        Norden                       
24 mei 1610 EELKE JANSEN BLECKMA                  Janum                       
07 mei 1667 EELKE JANS WOBMA          harthouwer     Weidum                       
05 apr 1669 EEDS JANSEN             stoeldraaier                              
13 nov 1680 AETSE JANSEN                                                
04 feb 1730 ENGBERT JANS                                zv Jan Engberts        
22 apr 1661 EILERT JANSEN BOTVANGER       mr metselaar                              
03 jan 1606 EIJSE JANSEN            kistemaker     Leeuwarden                     
22 feb 1593 EVERT JANS             schoenmaker                              
04 jan 1609 EVERT JANSEN                      Kollumerzijl
09 dec 1631 EVERT JANSEN            schipper      Dokkum                       
03 jan 1606 SERVAES JANSEN           glaasmaker     Loeven                       
28 jun 1786 FEDDE JAN - VAN SLOOTEN       dr JUD en adv HvF                           
06 mei 1670 FOCKE JANSEN            mr mesmaker                              
10 jun 1741 FOCKE JANS                       Bolsward                      
10 dec 1583 FOLCKERT JANS            pottebakker                              
28 apr 1747 VOLKERT JANS                      Houwerzijl                     
14 apr 1731 FORMER JANS VAN DER ELST                          zv Jan Theunis v/d Elst    
09 jun 1592 FREERCK JANS
04 jan 1627 FRERICK JANSEN           koopman       Oudwoude                      
25 apr 1744 FREERK JANS                       Leeuwarden                     
06 jan 1606 FRIESE JANSEN            schipper      Emrick       en koopman           
17 jun 1588 GABBE JANS                       Ee                         
11 jun 1580 GEERT JANS             korfmaker                               
07 jan 1632 GEERT JANSEN                      Leeuwarden                     
29 dec 1665 GEERT JANS                                 NB               
24 sep 1670 GEERT JANS             wever        Benthem       uit het Graafschap Bentheim  
10 aug 1683 GEERT JANS             pottebakker               zijn vader was ook burger   
19 aug 1687 GEERT JANS                       Groningen                     
15 okt 1740 GEERT JANS                       Kollum
10 mrt 1658 GERBEN JANS             wolkammer      Risumageest                    
26 jun 1663 GERBEN JANSEN            wagenmaker     Hantum       onder de klokslag       
31 jul 1663 GERK JANSEN MAES                              zv Jan Jansen Maes       
11 aug 1610 GERRIJT JANSEN           linnenwever     Norden                       
19 okt 1625 GERRIJT JANS            rademaker      Hoorn                       
25 nov 1629 GERRIJT JANSEN           schipper      Wouterswoude                    
09 mrt 1677 GERRIJT JANSEN                               NB               
08 jun 1697 GERRIT JANSEN                      Antwerpen                     
10 okt 1753 GERRIJT JAN BEUMER                   Brevoort
26 mrt 1668 GIJSBERT JANSEN           paardemr      Doesburg                      
                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 139 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        JAN (Vervolg)
01 aug 1722 GOSLING JANS                      Ternaard                      
31 jul 1751 GOSLINGH JANS            schoolmeester    Ee                         
30 jan 1583 GOESEN JANS             goudsmid                                
23 dec 1641 GOSSE JANSEN            slachter      Dokkum, od                     
07 okt 1693 HAIJE JANS                       Stiens                       
08 nov 1622 HANS JANSEN             rademaker      Groningen
31 jan 1728 HANS JANS                        Dantumawoude                    
02 dec 1577 HARMEN JANS             wever                  RK               
05 feb 1579 HARMEN JANS             kruidenier                               
29 dec 1640 HARMEN JANS             stads gardenier   Paterborn                     
02 jul 1663 HARMEN JANS             schipper      Winsum, Gr     van Dokkum op Harlingen    
11 sep 1665 HARMEN JANSEN            schuitevaarder   Winsum       in Friesland          
14 sep 1685 HARMEN JANS             schuitevaarder   Leek                        
14 jul 1701 HARMEN JANSEN                                ca 8 jr; zv Jan Wessels    
27 okt 1714 HARMANUS JANSEN                     Dokkum       zv Jan Harmens
31 okt 1739 HARMANUS JANS                      IJlst                       
25 apr 1744 HARMEN JANS                       Sijbrandahuis                   
30 mei 1761 HARMEN JANS DER JONG                  Leeuwarden                     
03 mrt 1760 HARMEN JANSEN MULLER                  Emden                       
30 mei 1739 HEERT JANS                       Burum                       
22 okt 1618 HEINE JANSEN            schoenmaker               Holwerd; NB          
10 mei 1710 HEIN JANS                        Metslawier                     
03 jul 1574 HENRICK JANS            burgemr Dokkum                             
11 dec 1583 HENDRIK JANS            brouwer                                
30 jun 1588 HENDRIK JANS                                                
10 jan 1599 HENDRIK JANS                      Metslawier
04 jan 1606 HENDRIK JANSEN           Schipper      Anna kerk, St    franekerschipper        
11 mei 1618 HENDRIK JANSEN           ijzerkramer     Burum                       
08 nov 1622 HENDRIK JANSEN           kistemaker     Terschelling    holdende nu coopmanschap    
24 dec 1638 HENDRIK JANSEN           brouwer       Hou         in Groningerland        
28 nov 1647 HENDRIK JANSEN           bakker       Wouterswoude                    
15 dec 1653 HENDRIK JANSEN           voorzinger     Witlage                      
08 feb 1665 HENDRIK JANSEN           koopman       Dokkum                       
06 mrt 1671 HENDRIK JANS                                NB               
06 mei 1690 HENDRICK JANSEN                               zv Jan Heres
12 feb 1746 HENDRIK JANSEN           schipper      Wildervank     Dokkum; grootschipper     
20 dec 1755 HENDRIK JANS            timmerman      Oudkerk                      
14 mrt 1761 HENDRIK JANS                      Paesens                      
28 jan 1769 HENDRIK JANS                      Veendam                      
23 dec 1671 HENDRIK JANSEN BONTEKOE       schipper                                
30 apr 1762 HENDRIK JANS HEN                                              
29 sep 1669 HENDRIK JANS CAMPENAER                           NB               
11 mei 1676 HENDRICK JANSEN LINDEMAN                Schuttrop                     
22 dec 1638 HEERE JANSEN                                zv Jan Willems         
23 dec 1646 HERO JANS                                  zv Jan Jans de Jonghe     
25 sep 1677 HEERE JANS                       Vrouwenparochie, L
12 mei 1693 HETTE JANSEN                                zv Jan Hettes         
16 dec 1587 HIDDE JANS             bakker                                 
07 feb 1711 HOBBE JANS                       Carriet?      in Oost Friesland       
02 mrt 1583 HEUT JANS              schoenmaker                              
30 sep 1673 HUBERT JANSEN            brouwer                                
29 dec 1640 JEDE JANS              schipper      Marrum       schipper op Sneek       
09 dec 1583 EGEN JANS                                                 
30 jun 1656 JEMME JANS CLOPPENBURGH                 Weerderburen    onder de klokslag van Oudwoude 
23 dec 1671 JIENTIE JANS            mr schoenmaker
05 jan 1581 EPE JANS              goudsmid                                
                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 140 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        JAN (Vervolg)
16 aug 1693 EITSCK JANS                       Janum                       
18 jun 1574 JACOB JANSEN            wever                  Uilvoerden; vrijgez. RK    
15 jan 1576 JACOB JANS                                 RK               
11 jun 1580 JACOB JANS                                                 
05 jan 1581 JACOB JANS                                                 
14 jan 1592 JAQUES JANS
28 dec 1613 JACOB JANSEN                      Rijperkerk                     
08 nov 1622 JACOB JANSEN            koopman                                
02 sep 1644 JACOB JANS             olieslagersgezel  Niezijl                      
30 mrt 1674 JACOB JANS             mr kuiper      Britswerd                     
27 mei 1681 JACOB JANSEN                      Ternaard                      
12 nov 1690 JACOB JANS                       Ferwerd                      
24 sep 1757 JACOB JANS             winkelier      Niehove                      
01 aug 1694 JACOB JANSEN BOCK                    Leek                        
03 okt 1760 JACOB JANS PAESENS                   Paesens
08 sep 1577 JACOBUS JANS STEENWIJCK                                          
19 mrt 1576 JAN JANSEN             hoedenmaker               RK               
17 apr 1578 JAN JANS                                                  
17 apr 1578 JAN JANSEN             bakker                                 
30 jan 1579 JAN JANS              wever                                 
30 jan 1579 JAN JANS              schroor                                
07 feb 1579 JAN JANS                                                  
09 dec 1583 JAN JANS                                                  
12 dec 1583 JAN JANS              bakker                                 
17 jun 1588 JAN JANS                        Leeuwarden                     
19 jan 1592 JAN JANSEN             koekebakker               Seerijp; in Groningerlandt
20 feb 1593 JAN JANS              bakker                                 
20 feb 1593 JAN JANS                                                  
07 jan 1606 JAN JANSEN             wever                  wol- en wolspinner       
07 jul 1618 JAN JANSEN             kramer                                 
07 nov 1622 JAN JANSEN             brouwer       Franeker                      
08 nov 1628 JAN JANSEN             schipper      Dokkum       Snekerschipper         
14 dec 1630 JAN JANSEN             snijder       Dokkum                       
05 nov 1631 JAN JANSEN                       Dokkum, od                     
04 sep 1632 JAN JANS                        Oldenburg
23 dec 1645 JAN JANS              breider       Oosenbrugge                    
23 dec 1646 JAN JANS                                  zv Jan Jans de Jonghe     
09 jun 1649 JAN JANSSEN             wagenmaker     Groningen                     
12 dec 1649 JAN JANSEN             wagenmaker               Dokkum; NB           
27 mrt 1651 JAN JANSEN                                                 
02 dec 1652 JAN JANSEN             brouwer       Dokkum                       
30 nov 1661 JAN JANSEN                       Dokkum                       
16 apr 1668 JAN JANSEN             brouwer       Nes                        
27 nov 1668 JAN JANSEN                       Eewal                       
24 aug 1670 JAN JANS              wagenmaker                               
09 okt 1677 JAN JANSEN
27 jun 1678 JAN JANSEN                                                 
30 jun 1679 JAN JANSEN                       Leeuwarden                     
15 mei 1682 JAN JANSEN                       Ee                         
27 dec 1686 JAN JANSEN                       Dokkum                       
09 aug 1690 JAN JANSEN                       Knollendam     vrijer             
03 mrt 1694 JAN JANSEN                       Cleveren                      
10 sep 1700 JAN JANSEN             linnenwever     Wilbergen      in Munsterland         
22 sep 1713 JAN JANS                                  Niefeen; in Drenthe      
04 feb 1730 JAN JANS                                  zv Jan Engberts
01 okt 1746 JAN JANSEN             schipper                Morra; trekschipper v DOK op H 
                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 141 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        JAN (Vervolg)
31 jul 1756 JAN JANSEN                       Hiaure                       
13 jun 1759 JAN JANSEN             grootschipper    Borkum                       
27 mrt 1651 JAN JANSEN VAN BLIXSUM                                           
31 dec 1662 JAN JANSEN BOON           oud burgemr               Dokkum; NB           
02 feb 1715 JAN JANSEN BROUWER                   Wierum                       
28 apr 1764 JAN JANSEN FISSER                    Juist
24 jan 1649 JAN JANS FUIC                                zv Jan Sijmens Fuic      
23 dec 1646 JAN JANS DE JONGHE         koopman       Dokkum       NB               
16 feb 1762 JAN JANSEN KNOBBE                                             
31 jul 1663 JAN JANSEN MAES                               zv Jan Jansen Maes       
31 jul 1663 JAN JANSEN MAES           mr timmerman                              
27 mrt 1673 JAN JANS RIPPERS                    Wezel                       
05 jan 1581 JAN JANSEN ROSCKAM                             Doedmoersswager        
02 okt 1696 JAN JANSEN SLIM                     Harlingen                     
20 dec 1619 JAN JANSEN WARENDORP                  Kollum
10 jan 1599 JAN JANSEN WEDERSPAN                                            
11 feb 1652 JAERICH JANSEN                                               
06 jul 1663 JILKE JANSEN                      Kollum                       
04 aug 1582 JELLE JANS             slotmaker                               
14 mei 1759 JOLLE JANS                       Dokkum                       
07 dec 1618 JELTE JANSEN            mr snijder     Driesum                      
04 jan 1606 JETSE JANSEN            cluinbrouwer    Leeuwarden                     
13 nov 1693 JETSE JANS             grootschipper                             
21 aug 1680 JOCHUM JANSEN                                               
07 nov 1622 JOHANNES JANSEN           koopman                                
22 dec 1638 JOHANNES JANSEN                               zv Jan Willems
13 mei 1681 JOHANNES JANS DOEIGA                  Sneek                       
07 sep 1771 JOHANNES JANS KRAAK                   Haarlem                      
24 jan 1728 JONAS JANSEN                      Bommel       in Gelderland         
15 mei 1722 JOUKE JANS                                 zv Jan Joukes         
23 jun 1747 JULLE JANS             kuiper                                 
20 mrt 1678 JURIEN JANS             bakkersgezel    Kollum                       
24 mrt 1690 JURIEN JAN STOECKWIS                  Osenbrugge                     
09 jan 1599 CAREL JANS                                                 
15 dec 1656 CARST JANSEN                      Buitenpost
06 jul 1660 CARST JANSEN                      Buitenpost                     
16 jun 1694 CHRISTIAEN JANS                               Dornumerzijl; in Oost Frieslan 
04 dec 1677 CASPER JANSEN            mr schoenmaker                             
05 jan 1737 KEIMPE JANS                                 zv Jan Keimpes         
14 jan 1592 CLAES JANS                                                 
04 jan 1606 CLAES JANSEN            mr chirurgijn    Hallum                       
23 dec 1631 CLAES JANSEN                      Kollumerland                    
23 dec 1641 CLAAS JANS             lijnslager     Dokkum                       
22 sep 1646 CLAAS JANS                       Betterwerd                     
21 sep 1705 CLAAS JANSEN            breijder      Leeuwarden                     
20 sep 1727 CLAES JANSEN                      Oldelamer
11 mei 1729 CLAAS JANSEN                      Groningen                     
25 feb 1758 CLAAS JANSEN DE BOER                  Norden                       
05 sep 1685 COERT JANS                       Harlingen                     
30 dec 1608 CORNELIS JANSEN           koopman       Ee                         
16 mei 1631 CORNELIS JANS            metselaar      Dokkum                       
29 sep 1688 CORNELIS JANS                                zv Jan Cornelis        
23 feb 1693 CORNELIS JANS                      Bolsward                      
30 jul 1735 CORNELIS JANS                      Dokkum       op de Streek          
09 dec 1786 KORNELIS JANS HELDER                  Sijbrandahuis
22 dec 1638 LAES JANSEN                                 zv Jan Willems         
                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 142 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        JAN (Vervolg)
17 mei 1575 LAMBERT JANS            wever                  RK, wollenwever        
19 apr 1578 LAMBERT JANS                                                
24 dec 1632 LAMMERT JANSEN                     Dokkum                       
02 sep 1644 LAMMERT JANSEN           knipper       Weerlte       en boekbinder         
19 mrt 1718 LAMMERT JANSEN           wieldraaier                              
25 jun 1667 LIEUWE JANSSEN                     Rinsumageest
26 mei 1731 LIEUWE JANS                       Blija                       
28 okt 1625 LOLKE JANS             lijndraaier     Sneek                       
22 apr 1661 LOLKE JANSEN SUYDERBAEN                           doorgehaald, was reeds burger 
28 sep 1691 LUIJTIEN JANS                      Franeker                      
20 okt 1705 LUIJTIEN JANS                      Warfhuizen                     
12 dec 1649 MARTEN JANSEN            leertouwer     Nijestat      an der Haert          
28 mei 1669 MARTEN JANSEN            molenaar      Zuidhorn                      
26 jul 1732 MARTEN JANSEN                      Howerd       DG               
14 mei 1673 MATHIJS JANSEN           koekebakker     Leeuwarden
04 jan 1609 MEIJE JANSEN            brouwer       Esens                       
17 okt 1722 MEINDERT JANS                                               
21 mrt 1761 MEINDERT JANS                      Schiermonnikoog                  
02 mei 1692 MINNE JANS                       Dokkum                       
13 nov 1678 MINNERT JANS                      Weerderburen    onder Westergeest       
18 jun 1657 MINNOLT JANS                      Dokkum                       
24 nov 1646 MEINSE JANS                       Betterwerd                     
12 okt 1694 MENSE JANS                       Anjum                       
02 jan 1630 NITTERT JANSEN           schipper      IJlst                       
17 feb 1579 OBBE JANS DOVER                               alias Dover          
26 dec 1640 OKKO JANS              brouwer       Dokkum
24 apr 1762 OLPHERT JANSEN                     Borkum                       
20 feb 1762 OLTMAN JANSEN                      Juist                       
24 feb 1660 POUWELS JANS                      Almelo                       
15 mei 1734 POULUS JANS                       Wygeest                      
03 jun 1758 POULUS JANS                       Anjum                       
09 dec 1583 PIER JANS                                                 
22 mrt 1662 PIER JANS              leertouwer     Leeuwarden                     
24 mrt 1703 PIER JANS HEIXAN                    Dokkum                       
15 jan 1576 PIETER JANS             schoenmaker               RK
05 feb 1579 PIETER JANS             kok                                  
04 jan 1609 PIETER JANSEN            schotbakker                              
25 jun 1618 PIETER JANSEN            korfmaker      Beetsterzwaag                   
28 okt 1625 PIETER JANSEN            boekweitmaler    Seerijp       in Groningerland        
08 nov 1628 PIETER JANS             mr kistemaker    Dokkum                       
14 dec 1630 PIETER JANS             smid        Winsum       in Groningerland        
20 dec 1642 PIETER JANS             tassenmaker     Rinsumageest                    
24 jul 1661 PIJTER JANSEN            bakker       Ee                         
23 sep 1661 PIJTER JANSEN                      Erbervelt      in Bercxlandt         
06 nov 1675 PIJTER JANSEN                      Aalsum                       
14 jan 1692 PIJTER JANSEN            hoedemaker     Gullick       uit het landt van Guilck
03 mrt 1694 PIJTER JANSEN                                zv Jan Jansen         
29 jun 1698 PIJTER JANSEN                      Leeuwarden                     
29 okt 1729 PIJTTER JANSEN           distillateur    Ternaard                      
03 feb 1586 PETER JANS VAN DER BANDT      bakker                                 
06 mrt 1660 PIETER JANSEN BRUGLEMAN                           zv Jan Pieters Brugleman    
29 dec 1640 REIJER JANS                       Ditmarssen                     
23 nov 1622 REIJNER JANSEN           kuiper       Dokkum                       
05 nov 1631 REIJNER JANSEN                     Groningen                     
24 jan 1655 REIJNER JANSEN                     Holwerd
22 mrt 1675 REYNER JANSEN            mr mesmaker                              
                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 143 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        JAN (Vervolg)
31 mei 1732 REIN JANS                        Dokkum       had z'n burgerrecht verwoont  
17 nov 1632 REPKE JANSEN                      Sijbrandahuis                   
11 jun 1684 REPCKE JANSEN                                zv Jan Repckes         
21 dec 1613 RIENK JANSEN            koemelker      Metslawier                     
14 mei 1681 RINSE JANSEN                      Oudwoude                      
03 mrt 1781 RINSE JANS                       Bornwerd
09 jan 1606 RITSKE JANSEN            schipper      Leeuwarden                     
22 dec 1613 RITSKE JANSEN            moutmaker      Burum                       
21 okt 1741 ROELOFF JANS            stuurman      Leens                       
23 jul 1735 ROMKE JANTIES                      Sijbrandahuis                   
22 jun 1663 ROMMERT JANSEN                     Harlingen                     
31 dec 1701 SAKE JANS                        Nijkerk                      
08 jan 1606 SIJBE JANS             wever        Rinsumageest                    
02 mei 1744 SIJBE JANS                       Sijbrandahuis                   
29 dec 1640 SIJBRANT JANS            molenaar      Bildt, het                     
16 dec 1673 SIJBEREN JANS            kousenkoper     Hantumhuizen    hooscoper
22 mrt 1677 SIBREN JANSEN            wagenmaker     Vrouwenparochie, L op het Bilt          
15 apr 1693 SIJBRANT JANS                      Nes                        
06 feb 1762 SIJBRANDT JANS                     Lutjegast                     
07 jan 1609 SEGER JANSEN            koopman       Burum        zijn jonge zoon heet Arent   
03 dec 1633 SIJMEN JANSEN                      Ternaard                      
26 mrt 1690 SIJMEN JANS                       Lichtaard                     
29 dec 1784 SIJMON JANS                       Ternaard                      
05 mrt 1660 SIMEN JANSEN GROENWOLT       onderequipagiemr            ter admiraliteit van Friesland 
13 mrt 1666 SIERD JANSEN            mr schoenmaker   Dokkum                       
15 aug 1691 SICKE JANS             mr gortmaker    Raard        DG               
28 nov 1674 SIPKE JANS
18 mrt 1698 SIOERT JANSEN                      Hallum                       
05 jan 1587 STEFFEN JANS            bakker                                 
21 mei 1675 TAEDE JANS                                                 
24 sep 1718 TAEKE JANS                                                 
25 aug 1591 TONIS JANS                                                 
11 mei 1618 TEUNES JANSEN            mr snijder     Marrum       uit d' Marren         
03 dec 1629 THONIS JANSEN                      Leeuwarden                     
12 dec 1649 ANTHOONIJ JANSEN DE BACKER               Paterborn                     
14 apr 1731 THEUNIS JANS VAN DER ELST                          zv Jan Theunis v/d Elst
05 feb 1640 TEUNES JANSEN GROENEWOLT                Groningen                     
24 feb 1759 TEUNIS JANNEKES           schipper      Schiermonnikoog                  
10 mrt 1658 TIEBBE JANSEN            bode                                  
06 jan 1606 TIAARDT JANSEN                     Rinsumageest                    
22 nov 1632 TIAARD JANS                       Reitsum                      
21 aug 1669 TJAERD JANS                                 zv Jan Tietses         
14 jan 1592 TJERK JANS                                                 
24 mrt 1670 TIERK JANS             molenaar                                
29 jan 1690 TOMES JANSEN                      Oostrum                      
19 okt 1737 TOMAS JANSEN HELDER                   Oostrum                      
19 apr 1578 ULBE JANS                                                 
14 aug 1767 ULRICH JANSEN                      Juist
28 dec 1659 WIJBE JANSEN            mr schoenmaker   Ee                         
30 dec 1608 WIJBRAND JANSEN                     Ternaard                      
19 mrt 1576 WIJTTHIE JANS            wever                  RK defunctas          
09 dec 1631 WIJTSE JANS             schipper      Sneek        Kollumer schipper
15 mei 1722 WIJTSE JANS                                 zv Jan Joukes
12 mrt 1746 WIGLE JANS             schipper      Wartena       smakschipper
20 dec 1587 WILLEM JANS             kruidenier
20 aug 1590 WILLEM JANS             schoenmaker
                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 144
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        JAN (Vervolg)
20 feb 1593 WILLEM JANS             goudsmid
09 jan 1599 WILLEM JANS             rademaecker
22 dec 1638 WILLEM JANSEN                                zv Jan Willems
16 feb 1657 WILLEM JANSEN            metselaarsgezel   Nijkerk       in Oostdongeradeel
16 nov 1662 WILLEM JANSEN                      Leek
24 dec 1631 WOPKE JANSEN                      Holwerd
31 mei 1578 WOLTER JANS
21 dec 1638 WOUTER JANSEN            mr snijder     Dokkum
29 mrt 1675 WOUTER JANSEN
03 mrt 1703 WOLTER JANSEN            visser       Wormerveer

        JARIG
10 dec 1583 DIRCK JARICHS                                               
12 aug 1672 HANS JARIGS ONPARLE                   Rambargh      in de Palts          
07 jun 1697 IBLE JARICHS                      Gene
14 dec 1630 JACOB JARICHS                      Metslawier                     
05 feb 1596 JAN JARICHS             snijder                                
03 jan 1606 JELMER JARICHS           koopman       Lioessens                     
05 apr 1669 MINNE JARIGS                                                
07 jan 1609 SIJMEN JARICHS           kooiker       Wirdum                       
                                                            
        JASPER
14 jan 1592 HENDRICK JASPERS                                              
19 mrt 1576 JAN JASPERS             stoeldraaier              RK               
15 dec 1656 LIJKLE JASPERS                     Ternaard                      
29 aug 1739 LIEUWE JASPERS                     Kollum                       
20 nov 1643 OEGE JASPERS                      Driesum                      
24 nov 1646 PIETER JASPERS           apotheker      Kollum                       
22 feb 1593 TIEPCKE JASPERS                                              
                                                            
        JELGER
12 dec 1583 RINTZE JELGERS                                               
07 feb 1579 TIEBBE JELGERS                                               
12 dec 1583 TIEBBE JELGERS                                               
11 dec 1583 THOMAS JELGERS
                                                            
        JELKE
20 feb 1593 HARMEN JELCKES                                               
06 jul 1663 TOENIS JILKES                                NB               
                                                            
        JELLE
24 nov 1582 ALBERT JELLES            bakker                                 
08 nov 1622 ANNE JELLES             koemelker      Winsum       ende sleper          
28 sep 1688 BOUKE JELLES                      Warga                       
29 sep 1669 BEREND JELLES                      Holwerd                      
07 feb 1579 AELTSE JELLES                                               
15 dec 1656 IJE JELLES                                 zv Jelle Gerrijts       
19 jun 1751 EWERT JELLES                                NB               
15 dec 1656 GERRIJT JELLES                               zv Jelle Gerrijts       
31 okt 1739 HEERE JELLES                      Harlingen                     
14 jan 1592 JAN JELLES
08 dec 1792 JAN JELLIS POSTHUMUS                  Duurswoude                     
28 sep 1654 JELLE JELLES GAUMA         brouwer       Wirdum                                                                    GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 145
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        JELLE (Vervolg)
15 mei 1722 JOHANNES JELLES                                              
03 dec 1689 CLAAS JELLES            molenaar      Ee                         
24 mrt 1690 CLAAS JELLES                      Nes                        
20 jun 1761 CORNELIS JELLIS                     Harlingen                     
06 jan 1710 LOURENTIUS GELLIUS                   Wirdum                       
24 jan 1766 RIEMER JELLIS                      Warfum                       
21 dec 1614 RIENCK JELLES                      Wierum                       
21 apr 1697 RINDERT JELLES                     Sneek                       
28 mrt 1670 RINTIE JELLES            pottebakker     Harlingen                     
30 dec 1624 SIJBE JELLES                      Ee                         
13 dec 1651 SIJBE JELLES            koopman       Ternaard                      
07 jan 1606 SIEURDT JELLES           schipper      Wierum                       
31 okt 1627 WIJTSE JELLES                      Ternaard                      
10 mei 1727 WILLEM JELLES                      Kollum
                                                            
        JELMER
04 jan 1606 DIRCK JELMERS                      Sijbrandahuis
30 mei 1739 DIRK JELMERS                      Zurich                       
02 sep 1644 WILKE JELMERS                      Dokkum                       
                                                            
        JELSE
10 dec 1583 PIETER JELTSES                                               
08 jan 1606 THOMAS JELTSES                     Sneek                       
                                                            
        JELTE
19 mei 1686 AGGE JELTIS                       Workum                       
30 apr 1633 DIRK JELTES                       Bornwerd                      
07 nov 1622 DOUWE JELTES            timmerman      Holwerd                      
20 mrt 1692 DOUWE JELTES                      Franeker                      
30 dec 1611 JACOB JELTES            mr timmerman    Holwerd                      
17 aug 1582 JAN JELTIES             kramer                 Dokkum;sedert lange jaren   
07 jan 1606 JAN JELTES             stoeldraaier    Wijnjeterp                     
04 jan 1609 WISSE JELTES            schipper      Holwerd       NB               

        JENNE
17 sep 1693 GEERT JENNES                      Driesum                      

        JENTJE
22 sep 1646 DOEDE JENTIES                      Irnsum                       
10 mrt 1769 JAN JENTIES                       Dokkum                       
10 jul 1704 JELLE JENTIES                      Heeg                        
                                                            
        JEROEN
31 dec 1612 CORNELIS JEROENS          apotheker      Lansom       uit Holland          
                                                            
        JETSE
13 nov 1693 DOEDE JETSES                                zv Jetse Jans         
26 jun 1683 HANS JETSES                       Leeuwarden                     
28 apr 1693 JACOB JETTIES                      Franeker                      
13 nov 1693 JACOBUS JETSES                               zv Jetse Jans         
27 nov 1646 JAN JETSES                       Hantum                       
28 sep 1659 JAN JETSES             brouwer       Reisum                       
05 dec 1705 JAN JETSES                       Wartena                      
24 jul 1585 JOUKE JETSE
21 aug 1790 LOUWRENS JIETSES          koopman       Hantum                       
17 feb 1579 WILCKE JETSZ                                                
                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 146 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        JILLERT
07 apr 1667 JILT JILDERTS                                zv Jildert Johannes      
07 apr 1667 JOHANNES JILDERTS                              zv Jildert Johannes      
                                                            
        JILLES
26 jun 1683 ARENT GIJLES                      Tienen                       
26 sep 1684 JAN JILLIS                       Burum                       
04 jan 1609 MINNE GILIS                       Ferwerd                      
                                                            
        JOB
11 mrt 1670 DIRK JOPS                        Gerbenhuis                     
29 apr 1794 JACOB JOBS                       Dokkum                       
                                                            
        JOCHEM
20 dec 1642 ALLERT JOCHUMS           bakker       Humsterland
15 mei 1682 HARMEN JOCHUMS                               zv Jochum Harmens       
18 aug 1679 HENNINGH JOCHEMS                    Geuns                       
11 apr 1691 JAN JOCHUMS             mr dopjeswever   Epe         in Munsterland         
28 dec 1754 JAN JOCHEMS                       Dokkum                       
08 mei 1711 JOHANNES JOCHUMS                    Aalsum                       
31 mei 1578 PIETER JOCHUMS           mr                                   
05 nov 1578 RITSKE JOCHUMS                                               
                                                            
        JOEKE
13 feb 1664 FEIKE JOEKES                                zv Joeke Feikes        
17 apr 1760 FOLKERT JOEKES                     Wartena                      
14 jan 1592 JEPPE JUCKES                                                
13 feb 1664 JAN JOEKES                                 zv Joeke Feikes        
                                                            
        JOHANNES
28 jul 1709 ABLE JOHANNIS                      Drachten      Noorderdrachten        
28 jun 1660 AUKE JOHANNES                      Dokkum                       
05 apr 1777 AUKE JOHANNES                      Kollum                       
10 mrt 1658 BARTEL JOHANNES                     Metslawier                     
27 dec 1611 DIRK JOHANNES            schoenmaker     Aalsum
14 jul 1687 DIRCK JOHANNES                               NB               
19 aug 1705 DIRK JOHANNIS                      Wartena                      
21 dec 1613 DOUWE JOHANNES           brouwer       Aalsum                       
27 dec 1650 EEDE JOHANNES            schipper      Dokkum       Leeuwarder schipper      
08 nov 1628 EELKE JOHANNES           brouwer       Joure                       
30 dec 1617 AESIGE JOHANNES           hopman                 Dokkum; NB           
07 nov 1622 EVERT JOHANNES           kannegieter     Franeker                      
19 mei 1792 FREERK JOHANNES GOGH                  Kollum                       
13 mei 1752 GERBEN JOHANNES                     Leeuwarden     onder de clokslagh       
05 okt 1726 GOIJKE JOHANNES                     Dokkum       NB               
28 nov 1647 HARMEN JOHANNES           kuiper       Akkerwoude                     
27 dec 1686 HEIJNSIUS JOHANNES HEIJNSIUS    old secr HAS                              
03 jan 1624 HENDRIK JOHANNES                    Leeuwarden                     
12 nov 1605 HERE JOHANNES                      Kollum                       
17 dec 1583 HIJLCKE JOHANNES          boode                  gezworen bode Dokkum      
26 jul 1704 HOLKE JOHANNIS                     Bolsward                      
08 jul 1687 JIMME JOHANNES                     Dokkum       omtrent de olde zijl      
12 dec 1696 ISBRANT JOHANNIS                    Oosterlittens                   
09 dec 1718 YSKE JOHANNES                                zv Johannes Esges       
04 jan 1606 JAN JOHANNES            koopman
06 feb 1712 JAN JOHANNIS                                NB               
01 dec 1792 JAN JOHANNES VAN DER MOLEN               Wildervank                     
                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 147 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        JOHANNES (Vervolg)
05 apr 1669 JELGER JOHANNES           schuitemaker                              
08 jan 1606 JELLE JOHANNES                     Oudezijl                      
31 mei 1738 JENNE JOHANNIS                     Driesum                      
07 apr 1667 JILDERT JOHANNES                    Ternaard                      
06 mei 1601 JUCKE JOHANNES                                               
21 dec 1636 JUIJCKE JOHANNES HEERMA                 Anjum                       
30 jun 1753 JOHANNES JOHANNES          koperslager     Dokkum                       
16 dec 1661 CLAAS JOHANNES                     Dokkum                       
02 mei 1744 CLAAS JOHANNES                               zv Johannes Thomas       
22 dec 1770 CLAAS JOHANNES                     Betterwerd                     
17 sep 1697 CORNELIS JOHANNIS                    Leeuwarden     op 't Vliet          
05 mei 1686 LAES JOHANNES                      Leeuwarden                     
28 nov 1674 LIEUWE JOHANNIS                                              
16 apr 1668 JULIUS JOHANNES SCHEVOLA                          NB
18 feb 1788 MELLE JOHANNES PLANTINGA                Murmerwoude                    
19 apr 1763 WILLEM JOHANNES DE ROOS                                          
09 jan 1599 MENSE JOHANNES                                               
15 apr 1667 OEGE JOHANNES            mr kuiper      Dokkum                       
02 dec 1633 WPT JOHANNES                      Ternaard                      
21 dec 1613 PIER JOHANNES TANIA         wijnheer      Berlikum                      
22 apr 1600 PIETER JOHANNES                                              
07 jul 1703 PIJTER JOHANNIS                     Nes                        
06 jan 1612 RIENCK JOHANNES           schipper      Janum                       
08 okt 1625 RIENK JOHANNES                     Lioessens                     
05 feb 1596 RINNERT JOHANNES          bakker                                 
19 mrt 1718 RINDERT JOHANNIS                    Morra                       
06 jan 1612 ROMMERT JOHANNES          leertouwer     Leeuwarden                     
22 okt 1712 SCHELTE JOHANNIS                    Dokkum       incl zijn 2 zonen       
24 sep 1757 SIJBE JOHANNIS                               zv Johannis Sijbis       
30 nov 1782 SIJDS JOHANNES                     Wanswerd                      
30 dec 1608 SIPKE JOHANNES           kleermaker     Hantumhuizen                    
21 sep 1612 SIPKE JOHANNES                     Poppingawier    bij Sneek           
30 mrt 1709 SIPKE JOHANNES                     Aalsum                       
30 mei 1739 SIPKE JOHANNIS                     Ureterp
14 jul 1687 TABE JOHANNES                                NB               
23 jun 1662 TIEBBE JOHANNES                     Dantumawoude                    
18 jan 1672 TJAARD JOHANNES           mr schoenmaker   Raard                       
29 jan 1596 THOMAS JOHANNIS                                              
02 mei 1744 THOMAS JOHANNES                               zv Johannes Thomas       
02 mei 1744 UIJLKE JOHANNES                               zv Johannes Thomas       
                                                            
        JOON
08 mei 1696 MELLE JOONS                       Suameer       Suameer?; vrijgezel      
                                                            
        JOOST
12 sep 1679 JAN JOOSTEN             schipper      Steijgersloot    van Dokkum op Leeuwarden    
28 jan 1792 JAN JOOST CAPPEN                    Winterberg     NB               
29 mei 1790 JAN JOOST WALING                    Winterberg     NB               
17 feb 1759 OTTE JOOSTEN            schipper      Norden                       
10 aug 1683 PIJTER JOOSTES                               zv Joost Pijters        
                                                            
        JORIS
22 dec 1696 JAN JORIS                        Stiens                       

        JORRIT
30 sep 1691 ANDRIES JORIJTS                     Bildt, het     stadstrompetter v Dokkum    
                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 148 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        JOSUA
30 jan 1708 ANTONI JOSUAS                                zv Josua Antoni        
                                                            
        JOUKE
05 feb 1596 EUWE JOUCKES            wever                                 
10 sep 1721 HERE JOUKES                       Uitwellingerga                   
15 mei 1722 JAN JOUKES                                                 
27 okt 1781 MIENT JOUKES                      Drogeham                      
04 jan 1606 RIENK JOUKES                      Sneek                       
26 dec 1640 TEIJE JOUKES            brouwer       Beets                       
                                                            
        JOUW
12 dec 1634 WIERD JOUS                       Nijkerk                      
                                                            
        JURJEN
07 feb 1579 ARENT GEORGIUS           brouwer                                
16 dec 1688 BALLING JURIENS                               zv Jurien Ballings       
03 okt 1795 BEERNT JURJEN BECKER                  Mettingen      NB               
17 jun 1786 BEERENT JURJEN HEEGER                  Mettingen      NB               
06 jul 1663 DOUWE JURIENS KOOLSMAN                           NB               
08 sep 1684 FRANS JURJENS                      Stiens                       
26 dec 1640 GEERT JURGIENS                     Minnen                       
06 jul 1715 GERRIT JURJENS                     Burum                       
28 nov 1674 HANS JURIEN WENDELAER                            Gerts; uit Saxenland      
06 jul 1663 HARMEN JURIENS KOOLSMAN                           NB               
21 sep 1648 HENDRIK JURRIENS                    Harlingen                     
01 feb 1738 HENDRIK JURJENS           mr gortmaker    Kollum       Dokkum; onder Kol en buiten Do 
06 jul 1663 JAN JURIENS KOOLSMAN                            NB               
31 dec 1617 JOCHUM JURRIENS           herbergier                               
17 apr 1711 CORNELIS JURJENS                    Sneek                       
26 feb 1761 OCKE JURJENS                      Dornumersiel    Doremazijl           
29 jun 1719 PIJTER JURJENS                                               
11 dec 1583 WIJGER JURRIENS           houtsnijder                              
                                                            
        JURK
12 dec 1583 ROMME JORCKS                                                
07 aug 1704 SIJTSE JURKS                      Anjum                       
09 dec 1583 SIEURDT JORCKS                                               
                                                            
        KARST
30 sep 1746 AATE CARSTEN                      Dokkum                       
21 aug 1680 HENDRICK CRISTIAENS                                            
07 apr 1688 JAN CHRISTIAENS           koperslager     Luik        land van Luik         
06 jan 1606 PIETER CARSTS                      Grijpskerk                     
                                                            
        KEIMPE
15 aug 1750 BASTIAAN KEIMPES                    Blija                       
05 jan 1737 JAN KEIMPES                       Driesum                      
26 nov 1779 JOUKE KEIMPES TEITSMA                  Leeuwarden                     
17 feb 1601 LIEUWE KEIMPES                                               
25 jun 1618 WIJTSE KEIMPES           mr kistemaker    Dokkum                       
                                                            
        KLAAS
25 aug 1602 ABBEL CLASEN            mr         Rijp, de      in Embderlandt         
25 jun 1618 ABRAHAM CLASEN           grootschipper    Hamburg
04 aug 1582 ALBERT CLAES            lotmaker                                
20 dec 1643 ALBERT CLASEN                                NB               
                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 149 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        KLAAS (Vervolg)
08 feb 1578 ANDRIES CLAESZ                                               
05 mei 1693 ANDRIES CLASS                      Oostrum                      
27 mrt 1651 BARTHOLOMAEUS CLAESSEN                 Bolsward                      
25 jun 1740 BAUCKE CLAESES                                               
03 jun 1713 BEERNT NICOLAES                                              
04 jan 1627 BOTTE CLAESEN            zijdekramer     Dantumawoude                    
06 jan 1690 DEDERT CLASEN WEETBOSCH                 Bentheim?      graafschap Bentum       
17 feb 1601 DIRCK CLASEN                                                
20 dec 1642 DIRK CLASEN                       Kollum                       
19 apr 1656 DIRK CLASEN             schipper      Munnekezijl     schipper op Amsterdam     
27 nov 1669 DIRK CLASEN                                 NB               
19 mei 1753 DIRK CLAASIS                      Augustinusga                    
14 feb 1750 EELKE CLAASIS            ontvanger      Raard        ontv v Foudgum         
28 aug 1668 FOECKLE KLASEN                     Bolsward
29 jun 1680 FOLCKERT CLAESZEN                                             
09 aug 1727 FOLKERT CLASES                     Ternaard                      
31 dec 1633 FREERK CLAESEN                     Bormirhuysen                    
21 jan 1660 FREERK CLASES FOIJ         mr snijder     Delfzijl                      
14 dec 1684 GEERT CLAESEN                                zv Claes Geerts        
29 jun 1618 GIJBERT CLASEN           moltmaker      Trijnwouden                    
21 okt 1713 GOSSLING CLASIS                                              
08 jun 1639 HAIE CLASEN                       Visvliet                      
10 nov 1759 HANTIE CLAASIS           slager       Aalsum                       
25 nov 1629 HENDRIK CLAESSEN          slotmaker      Sleeswijk      in 't land te Holsten     
20 mrt 1697 HENDRICK CLASEN           molenaar      Veenklooster                    
12 mei 1759 HENDRIK CLAASIS                     Hallum                       
17 dec 1621 HOMME CLASEN            apotheker      Raard        bij Dokkum           
06 jul 1660 HUBERT CLAASEN                               zv Claas Pieters        
15 mei 1682 EBLE CLAESEN                      Rinsumageest                    
17 jun 1588 JEPPE CLAES             schoenmaker                              
15 okt 1740 YPE CLAESES                       Kollum                       
30 dec 1608 JACOB CLAESSEN           lakenkoper     Luik                        
14 nov 1643 JACOB CLASEN            timmerman                               
22 jul 1658 JACOB CLASEN            timmerman      Metslawier
01 jun 1726 JACOB CLAESEN                      Hiaure                       
02 jun 1787 JACOBUS NICOLAUS TALSMA                 Leeuwarden                     
15 nov 1643 JACOB CLASEN WALWIJCK                  Rinsumageest                    
23 nov 1582 JAN CLAESZ                                                 
09 dec 1583 JAN CLAES              schroor                                
16 dec 1587 JAN CLAES                        Lutjegast                     
16 apr 1645 JAN CLASEN                       Vierhuizen     in Groningerland        
16 sep 1659 JAN CLASEN                       Driesum                      
29 aug 1663 JAN CLAESSEN                                zijn zoontje mede inbegrepen  
05 apr 1669 JAN KLASEN             schuitevoerder                             
20 nov 1675 JAN CLASSEN                       Harlingen                     
30 sep 1678 JAN CLAESSEN                      Harlingen                     
28 jun 1692 JAN CLAESSEN            timmerman      Dantumawoude    DG               
21 sep 1705 JAN CLASSEN                                 zv Claas Jansen        
08 jun 1709 JAN CLAASES                                 2 jr; zv Claas Sickes     
11 jun 1580 JAN CLAES BLOEM                               Keulen; alias bloem van Ceulen 
01 feb 1766 JAN CLASEN HOOGACKER                  Holwerd                      
06 mei 1625 JAN CLASEN UNIA                     Kollum                       
07 jul 1725 JASPER CLASEN                      Dokkum                       
30 dec 1608 JELLE CLAES             koopman       Hiaure
23 nov 1622 JELLE CLAESEN            wieldraaier     Dokkum                       
15 dec 1656 JELLE CLASEN                                zv Claas Upkes         
                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 150 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        KLAAS (Vervolg)
08 nov 1622 JOCHUM CLAESSEN           koopman       Ternaard                      
15 dec 1638 JOHANNES CLAESEN          brouwer       Rinsumageest                    
22 sep 1604 CASPER CLAES                                                
31 mei 1578 CLAES CLAESZ                                                
03 mei 1783 KLAAS KLAASEN                      Hallum                       
21 dec 1641 CORNELIS CLAES                     Dokkum                       
07 sep 1666 LEENERT CLASEN                     Dokkum                       
18 mrt 1758 LIEUWE CLAASSEN           schipper      Ameland       Nes              
04 okt 1764 MARCUS CLAASSEN                     Ditmarssen                     
25 jun 1618 MARTEN CLASEN            mr smid       Sijbrandahuis                   
17 dec 1621 MARTEN CLASEN            mr chirurgijn    Leeuwarden                     
29 sep 1651 MARTEN CLAESSEN           mr chirurgijn                             
10 mei 1687 MATHAEUS CLAESEN REIJDAMA                Schiermonnikoog                  
08 jan 1599 NANNE CLAESZ
15 dec 1656 UPKE CLASEN                                 zv Claas Upkes         
12 feb 1684 POULUS CLAESSEN           koopman       Bolsward      DG               
30 sep 1678 PYBE CLAESSEN            molenaar      Rien                        
22 mrt 1704 PIJBE CLAESSEN                     Stiens                       
09 jun 1649 PIJTER CLAASEN           mr smid       Warfum                       
31 jul 1703 PIJTER CLAESSEN                     Dokkum                       
10 jun 1741 PIJTTER CLAASSEN          commis       Nijkerk       en optekenaar; NB       
21 jul 1753 PIJTTER CLAASSEN                              zv Claas Pijtters       
26 jul 1689 RENGNIER CLASEN                                              
27 mei 1762 RIEKELF CLASIS                                               
12 mei 1687 RISKE CLAESEN            slager       Dokkum                       
17 mrt 1665 ROMMERT CLAESSEN                              NB               
28 nov 1674 RUEERD CLAESIS           snijder                                
26 aug 1719 RUIRD CLASIS                                zv Claas Tiepkes        
01 nov 1582 SAEFF CLAES             cherier                                
27 dec 1650 SIKKE CLAASEN            estrikbakker    Leeuwarden                     
06 jul 1663 SIKKE CLASEN                      Munnekezijl                    
12 mei 1692 SENSES CLASEN                      Ferwerd                      
30 jun 1668 SJOERD KLASEN            boekweitmaler    Blija                       
08 sep 1577 STIJN CLAESEN                                Hantum; RK
19 sep 1659 TEECKE CLAESSEN                     Ee                         
22 mrt 1662 TEUNES CLASEN                      Ee                         
24 dec 1613 TIEPKE CLASEN            brouwer       Joure        bij Dokkum           
30 jul 1763 TJERK CLAASEN RUITER        schipper      Schiermonnikoog                  
26 apr 1652 WIJGERUS NICOLAIUS STANGIA     dr Medicinae    Kollum                       
31 jul 1756 WIJTSE CLAASES                     Menaldum                      
05 mei 1669 WILLEM CLASEN JENSMA        chirurgijn     Leeuwarden                     
                                                            
        KOENE
14 jan 1592 JAN KOERDS                                                 
16 jul 1639 JAN COERTS                       Bremen                       
27 jan 1670 JAN COENDERTS                                NB               
20 jan 1798 JAN COERTS DAMSTRA                   Schiermonnikoog                  
11 feb 1713 JOHANNES COENRAADS                                             
03 jun 1713 JOHANNES COENRAARDS         pottebakker     Bolsward                      
27 jan 1670 LODEWIJK COENDERTS                             NB               
05 mrt 1755 LUBBERT COERTS                               zv Coert Lubberts       
13 dec 1583 MICHIEL CUERTS           saalmaker                               
05 mrt 1755 PIJTTER COERTS                               zv Coert Lubberts       
15 mei 1722 SIJMON COERTS WASSENAAR                 Leeuwarden
07 mei 1672 THEUNES COENRAADS          koopman       Balk                        
27 aug 1688 TEUNIS COERTS VAN WERVEN                Uyterwolde     in Gelderland         
                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 151 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        KOOP
20 dec 1643 EVERT COOPS             mr wiedraaier    Oostrum                      
28 dec 1611 CLAES COOPS             blauwverver                              
30 dec 1608 CORNELIS COOPS           bakker       Oostrum                      
                                                            
        KORNELIS
28 sep 1793 ABRAHAM CORNELIS BAITSMA                Groningen                     
04 aug 1781 AGE CORNELIS WIJNGAARDEN                Leeuwarden                     
02 jun 1663 ANANIAS CORNELIS VDER MEER     dr medicinae    Leiden                       
08 jan 1606 ARENT CORNELIS           Schoenmaker     Bolsward                      
13 mei 1670 AREND CORNELIS                                               
21 dec 1641 ARRIEN CORNELIS                     Annaparochie, St                  
05 mei 1686 DAEM CORNELIS                                               
15 okt 1677 DIRCK CORNELIS           estrikbakker    Leeuwarden     op het Vliet          
15 aug 1686 DIRCK CORNELIS                     Oude Bildtzijl
09 jul 1697 DIRCK CORNELIS                               NB               
15 jan 1669 DJURRE CORNELIS STINSTRA                Dokkum                       
03 dec 1633 DOUWE CORNELIS                     Wier                        
16 mei 1689 DOUWE CORNELIS                               zv Cornelis Tiallings     
14 mei 1704 DOUWE CORNELIS                     Harlingen                     
10 aug 1754 FOLKERT CORNELIS                    Aalsum                       
21 dec 1641 GERBEN CORNELIS                               zv Cornelis Claesz       
28 mrt 1767 GERBEN CORNELIS                     Visvliet                      
11 mei 1674 HAIE CORNELIS            brouwer       Anjum                       
12 mei 1687 HAJO CORNELIS                                zv Cornelis Hajes       
02 jan 1624 HARING CORNELIS                     Surhusum, Dl    NB               
21 dec 1641 HARMEN CORNELIS                               zv Cornelis Claesz       
19 nov 1661 HARMEN CORNELIS                     Dokkum                       
15 dec 1638 HENDRIK CORNELES                    Oude Bildtzijl                   
21 sep 1618 JACOB CORNELIS           kramer       Kollumer Nieuwland                 
07 mei 1662 JACOB CORNELIS                     Janum                       
05 jan 1587 JAN CORNELIS                                                
14 jan 1609 JAN CORNELIS            timmerman      Holland                      
29 sep 1688 JAN CORNELIS            olieslager     Onderdendam     in Groningerland        
16 mei 1689 JAN CORNELIS                                zv Cornelis Tiallings
16 mei 1691 JAN CORNELIS                      Sappemeer      DG               
03 mrt 1750 JAN CORNELIS                      Dokkum                       
08 okt 1729 JAN CORNELIS KEETELAAR                 Jorwerd                      
16 dec 1587 JOOST CORNELIS                                               
12 dec 1649 JOORIJT CORNELIS                                              
14 nov 1620 CLAES CORNELIS           snijder       Kleef                       
27 okt 1725 CLAAS CORNELIS                                               
08 jan 1606 CORNELIS CORNELIS          schoenmaker     Leeuwarden                     
04 dec 1677 CORNELIS CORNELIS          parcementwercker  Leeuwarden                     
28 apr 1618 LENERT CORNELIS           wagenmaker     Vrouwenparochie, L op ter Bildt          
05 jan 1587 LIEUWE CORNELIS                     Franeker                      
14 nov 1643 PIER CORNELIS                      Ferwerd                      
21 aug 1680 PIER CORNELIS                                               
10 dec 1583 PIETER CORNELIS           wever                                 
06 mei 1690 PIJTER CORNELIS                     Holwerd                      
09 mei 1796 PIETER CORNELIS BEITSMA                 Helpen       in Groningerland        
17 apr 1790 PIJTTER CORNELIS ESCHES                 Kollum                       
17 nov 1632 RINTIE CORNELIS                     Wier                        
15 jul 1671 SAKE CORNELIS            timmerman      Morra        van 't klooster        
15 nov 1699 SIJBE CORNELIS                     Dokkum       NB
14 mrt 1636 SIJMEN CORNELIS           bode        Lier        Amsterdammer Bode       
30 jan 1583 TAECKE CORNELIS           wever                                 
                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 152 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        KORNELIS (Vervolg)
09 mei 1690 TJEPKE CORNELIS                     Oude Bildtzijl   zv Cornelis Pijters      
08 sep 1684 TOMES KERNILLIUS CRAB                            stiefzn v Frans Jurjens    
15 dec 1736 WILLEM CORNELIS                               zv Cornelis Willems      
12 mei 1687 WOUTER CORNELIS                               zv Cornelis Hajes       
                                                            
        KRIEN
08 jan 1606 BOTE CRIJNS                       Dokkum                       
                                                            
        KWINTEN
28 jun 1682 JAN QUINTIJNSEN                     Tergouw                      
                                                            
        LAAS
01 mrt 1583 RINSE LAESZ                                                
05 feb 1596 SIOERDT LAES            kuiper
31 mei 1788 TJEERD LAASES RIJPSTRA                 Menaldum                      
                                                            
        LAMMERT
22 jan 1687 DIRCK LAMMERTS JENSMA                  Augustinusga                    
15 jun 1663 HENDRIK LAMMERTS                              zv Lammert Arends       
05 apr 1669 HENDRIK LAMMMERTS                                             
15 jun 1663 HESSEL LAMMERTS                               zv Lammert Arends       
14 feb 1596 JAN LAMMERTS            mesmaker                                
02 aug 1783 COPPEN LAMMERT STACHOUWER                Schiermonnikoog   geboren 7 aug. 1726.      
09 jan 1606 LAMMERT LAMBERTS          speldemaker     Hertogenbosch, 's                 
21 okt 1719 SIJBOLT LAMMERTS                    Dokkum                       
17 nov 1632 WIJTSE LAMMERTS                     Harlingen                     
12 dec 1583 WILLEM LAMBERTS           schroor                                
                                                            
        LEELE
23 aug 1686 REIJNER LEULES                     Brantgum                      
                                                            
        LEENDERT
07 sep 1666 CLAAS LENERTS                                zv Lenert Clasen        
29 aug 1663 LIEUWE LENERTS                     Dokkum       zijn zoontje mede inbegrepen
24 jul 1585 PIETER LENERTS           lakenkoper                               
11 jan 1606 WIBRANDUS LEONIS          mr                                   
                                                            
        LIEBBE
19 okt 1698 DIRCK LIUBES                                zv Liube Wijbes        
06 mei 1693 JAN LIJBBES                       Ferwerd                      
                                                            
        LIEKELE
10 jan 1612 PIETER LIJKLES                     Wommels                      
                                                            
        LIEPKE
29 dec 1645 DOUWE LUIPKES                      Hantum                       
14 nov 1643 GERBEN LIPKES                                               
10 jan 1612 PIETER LUPKES DE GRAEFF                 Genum                       
05 nov 1631 RIENK LUPKES                      Ternaard                      
14 jan 1592 WIJBRANDT LIPKES                              Niehooff; uit Homsterlandt   
                                                            
        LIEPPE
12 nov 1678 ALLERT LIEUPPES                     Leeuwarden     Nijeulandt           
29 jan 1751 LUBBERTUS LUPPES          koopman       Groningen
05 jan 1581 NANNINGH LIEUPPES JONGHBLOEDT                        Dokkum; alias jonghbloedt   
                                                            
                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 153 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        LIEUWE
29 jan 1596 ANSKE LIEUWES                                               
08 nov 1622 AUKE LEUWES             schipper      Kornjum       Leeuwarder schipper      
14 feb 1579 AUT LIEUWES                                                
08 sep 1683 DIRK LIEUWES                      Harlingen                     
17 apr 1749 DIRK LIEUWES            koopman       Ternaard      DG               
25 jun 1667 FOLKERT LIEUWES                     Niawier                      
02 jun 1699 GERRIT LIEUWES                     Cornjum                      
13 dec 1632 HEERKE LIEUWES                     Ee                         
03 aug 1782 HIJLKE LIEUWES                     Leeuwarden                     
07 feb 1579 HILLEBRANDT LIEUWES                                            
12 aug 1665 ISEBRANT LIEUWES          linnenwever     Dokkum                       
05 aug 1684 JACOB LIEUWES                                zv Lieuwe Sioerdts       
09 jan 1599 JAN LIEUWES                                                
27 sep 1677 JAN LIEUWES             mr wagenmaker
29 mrt 1665 JELTIE LIEUWES           wagenmaker     Blija                       
13 dec 1631 JOHANNES LIEUWES                    Nes                        
25 nov 1629 LIEUWE LIEUWES           turfdrager     Raard                       
25 nov 1629 LIEUWE LIEUWES                               zv Lieuwe Lieuwes       
02 sep 1644 LIEUWE LIEUWES                     Ee                         
10 feb 1692 LIEUWE LIEUWES                     Niawier                      
25 jun 1667 LOURENS LIEUWES                               zv Lieuwe Janssen       
28 apr 1618 LUITIEN LIEUWES           mr snijder     Nijkerk       en laknkoper          
29 okt 1628 MARTEN LUIJWES                     Harlingen                     
14 nov 1727 MELCHERT LIEUWES                              zv Lieuwe Melchers       
27 nov 1669 PIETER LIEUWES                     Driesum                      
14 nov 1727 SIJBREN LIEUWES                               zv Lieuwe Melchers       
09 jan 1606 SIJMEN LIEUWES           schipper      Kollumerzwaag                   
10 jan 1612 SIJMEN LIEUWES           schipper      Siuckemahuis                    
23 jun 1668 SIMEN LIEUWES                      Ee                         
10 jan 1599 SIOERDT LIEUWES           brouwer                                
08 apr 1663 SIOERD LIEUWES                     Sneek                       
08 jan 1585 TAECKE LIEUWES                                               
30 dec 1608 TAKE LIEUWES            biersteker     Holwerd                      
23 okt 1627 TAECKE LIJUWES           hopman       Dokkum
25 nov 1629 TOENIS LIEUWES                               zv Lieuwe Lieuwes       
15 jan 1576 TIAARDT LIEUWES           gortmaker                RK               
04 sep 1655 TIEPCKE LIEUWES           kistemaker                               
14 nov 1681 WABBE LIEUWES                      Workum                       
                                                            
        LISKE
25 sep 1697 HEERKE LISKES                      Zurich       bij Harlingen         
                                                            
        LJOMME
08 nov 1622 DOUWE LIUMMES            schipper      Anjum        Leeuwarder schipper      
11 mei 1694 DOUWE LIJUMMES                                               
                                                            
        LODEWIEK
27 jan 1670 COENDERT LODEWIJKS                   Leeuwarden                     
                                                            
        LOLKE
13 nov 1680 DOIJTE LOLCKES                               zv Lolcke Lolckes       
27 okt 1725 GOSSE LOLKES                                                
07 dec 1733 JAN LOLKES                                 zv Lolke Dirx         
21 dec 1641 LOLKE LOLKES                      Claercamp
13 nov 1680 LOLCKE LOLCKES                                               
07 dec 1618 MEINERT LOLKES           schipper      Fium        Franekerschipper        
                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 154 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        LOLKE (Vervolg)
13 nov 1680 PIEBE LOLCKES                                zv Lolcke Lolckes       
05 mei 1731 PIJTTER LOLKES                                               
20 dec 1587 TJALLING LOLKES           glazenmaker                              
23 dec 1645 WAATKE LOLKES            koopman       Wirdum                       
                                                            
        LOLLE
01 mei 1700 JOHANNES LOLLES                     Holwerd                      
                                                            
        LOURENS
06 nov 1762 EWERT LOUWRENS                                               
23 mrt 1663 HARMEN LOUWRENS                     Dokkum                       
09 jan 1590 JACOB LOURENS            schoenmaker     Aalsum                       
29 jan 1596 JAN LAURENS                                                
27 dec 1611 JAN LAURENS             koopman       Randorp
09 jan 1599 CORNELIS LAURENS          snijder                                
17 sep 1631 SELIS LOUWERENS                     Slede                       
15 sep 1624 MARTEN LOURENS                     Hellendal      in 't Graafschap Sleeden    
26 jun 1683 MINNE LOUWRENS                               Leeuwarden; belofte ipv eed  
31 mei 1788 SIJBE LOUWRENS COSTER                  Harlingen                     
08 nov 1622 SIJTSE LOURENS           mr harthouwer    Ranwoldt                      
19 jan 1601 WILLEM LAURENS           brouwer                                
                                                            
        LOUW
17 aug 1692 DIRCK LOUWES            snikvaarder     Berlikum      Anjumerklooster bij Belcum   
05 nov 1631 GERRIJT LOUS                      Akkerwoude                     
03 jan 1606 HENDRIK LOUS            smid        Ruigewaard                     
04 jun 1672 JACOBUS LOUWS CURINGA                  Harlingen                     
04 feb 1792 JAN LOUWS                        Westergeest                    
07 mei 1662 MEIJNERT LOUWS                     Foudgum                      
04 jan 1606 PIETER LOUS             kramer       Saaksum       in Homsterlandt        
                                                            
        LUBBERT
11 feb 1684 DIRCK LUBBERTS                     Hallum       DG               
12 okt 1726 FOCKE LUBBERTS                     Dantumawoude
03 jan 1606 GERLOFF LUBBERTS          hoedenmaker     Sneek                       
29 jan 1596 HARMEN LUBBERS           droogscheerder                             
24 dec 1621 HARMEN LUBBERTS                     Jever                       
23 dec 1629 JACOB LUBKES            schoenmakersgezel  Dokkum                       
15 dec 1656 JACOB LUBBERTS                     Munnekezijl                    
14 feb 1596 JAN LUBBERTS            schoenmaker                              
05 mrt 1755 COERT LUBBERTS                     Kollum                       
13 mrt 1790 LIKLE LUBBARTUS LYKLAMA A NYH              Oudeschoot                     
16 dec 1687 MARTEN LUBBERTS                     Kollum                       
                                                            
        LUDSER
08 jan 1585 JAN LUDSERS                                                
                                                            
        LUITJE
31 mei 1578 DOUWE LUITIESZ                                               
17 dec 1582 EVERT LUITGENS                                               
17 jun 1588 HAIE LUITIES            schoenmaker     Sexbierum                     
13 dec 1583 JAN LUITGENS            schoenlapper                              
05 nov 1627 JAN LUITIENS                      Leeuwarden                     
28 dec 1621 LIUWE LUITIES                      Arum
16 dec 1718 MARTEN LUITJENS                                              
13 dec 1631 PIETER LUITIENS                     Arum                        
                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 155 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        LUITJE (Vervolg)
14 aug 1680 PIETER LUITIENS                               Dokkum; belofte i.p.v. eed   
02 dec 1713 REINDER LUITJENS                                              
27 dec 1611 STOFFEL LUITIES           smid        Leeuwarden                     
15 aug 1703 TOMAS LUIJTJENS                     Blija                       
                                                            
        LUKAS
26 jun 1663 GERRIJT LUCKAS                     Dokkum                       
04 sep 1645 HARMEN LUCAS            linnenwever     Anckum       Dokkum; NB           
27 sep 1664 HENDRIK LUCAS                      Oodenze       Utrecht; op Funnen       
01 jul 1658 JACOB LUCAS                                 NB               
                                                            
        LULOF
06 feb 1691 FEIJCKE LULLES                     Brantgum                      
22 dec 1613 ROELEFF LUILEFFS                    Groningen
                                                            
        MARCELIS
16 dec 1618 JACOB SELIS             zijdekramer     Leeuwarden                     
                                                            
        MARK
04 jan 1606 FOECKE MERCKS            koopman       Nommels                      
                                                            
        MARTEN
30 dec 1654 AGGE MARTENS                      Harlingen                     
15 nov 1620 AUKE MARTENS            bakker       Wirdum                       
07 sep 1666 BARTEL MARTENS           grootschipper    Delfzijl                      
22 mei 1717 BEERN MARTENS                                zv Marten Sijmens       
17 jun 1741 BOIJE MARTENS            uurwerkmaker    Kollum                       
31 mei 1578 DIRCK MARTENS                                               
06 nov 1628 DIRK MARTENS                      Dokkum                       
09 dec 1718 DIRK MARTENS                                                
21 sep 1646 DOIJE MARTENS                                zv Marten Sipkes        
13 mei 1710 EEBE MARTENS                      Niawier                      
29 mei 1762 FOLKERT MARTENS                     Anjum                       
21 dec 1660 HANS MARTENS            scheepstimmerman  Dokkum
24 jan 1649 HARMEN MARTENS           metselaar      Wouterswoude                    
05 mei 1731 HENDRIK MARTENS                               zv Marten Pijtters       
22 nov 1632 HINNE MARTENS                      Brantgum                      
07 mrt 1746 YPE MARTENS             schipper      Anjum        smakschipper          
19 okt 1729 JACOB MARTENS                      Oudwoude                      
20 dec 1642 JAN MARTENS             klein comanschap  Brantgum                      
28 mrt 1651 JAN MARTENS             bakker       Holwerd                      
13 mei 1716 JAN MARTENS                       Dokkum       nihil, door geb reeds burger  
28 nov 1647 JOHANNES MARTENS                    Valom                       
05 jan 1581 CLAES MARTENS                                op de singel          
12 dec 1649 CLAAS MARTENS PHABER                  Jelsum                       
05 nov 1631 MARTEN MARTENS                     Berlikum                      
10 aug 1657 MARTEN MARTENS                     Hantum                       
07 feb 1596 MEINERT MARTENS           kuiper                                 
15 mei 1745 MINNE MARTENS                                               
13 mei 1711 NITTERT MARTENS                     Anjum                       
23 apr 1578 PIETER MARTENS                                               
05 mei 1731 PIJTTER MARTENS                               zv Marten Pijtters       
28 sep 1582 REIJN MARTENS                                               
04 feb 1730 SAAKE MARTENS                      Anjum
19 mrt 1681 SIJMEN MARTENS                     Nes                        
22 mei 1717 SIJMEN MARTENS                               zv Marten Sijmens       
                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 156 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        MARTEN (Vervolg)
21 sep 1646 SIPKE MARTENS                                zv Marten Sipkes        
21 sep 1646 TIEPKE MARTENS                               zv Marten Sipkes        
                                                            
        MATTEUS
04 nov 1750 GERBEN MATHIJSSEN                    Wirdum                       
04 okt 1764 HINRICH MATTHIES VAN LOH                Hamburg                      
25 jun 1785 JOHANNES MATTHIJS                    Coevorden      Coevorden?           
23 dec 1726 JURJEN MATHIJSSEN                              NB               
17 feb 1786 ARNOLD MATHIJS VAN POUTSMA               Rinsumageest                    
                                                            
        MEEUWIS
09 dec 1718 ANDRIJS MEWIS                                zv Mewis Andrijs        
09 dec 1583 HENDRIK MEUUS            bakker                                 
04 jan 1606 HENDRIK MEVIS                      Groningen                     
06 jan 1606 PIETER MEUWIS            kistemaker     Franeker
                                                            
        MEIE
27 mei 1761 JACOB MEIJES                      Koningsbergen                   
26 jun 1663 JAN MEIJES             bombazijnwerker   Bolsward                      
                                                            
        MEINERT
16 dec 1668 BOOTE MEIJNERTS           schipper      Ferwerd       NB               
24 nov 1664 DIRK MEIJNERTS           hoedemaker     Dokkum                       
18 dec 1644 FOLKERT MEINDERTS                    Dokkum                       
02 jan 1624 HARMEN MEINERTS           bakker       Nijkerk       in Dongeradeel         
10 mei 1603 HENDRIK MEINERTS                    Franeker                      
24 sep 1670 HENDRIK MEIJNERTS                              NB               
23 dec 1650 EPE MEIJNERTS            mr goudsmid     Drogenham                     
27 aug 1662 ISBRANT MEINERTS MELLINGA                Holwerd                      
31 okt 1664 JAN MEIJNERTS            mr korfmaker    Schansevoor                    
26 feb 1696 JAN MEINDERTS                      Lutjegast                     
20 mrt 1756 JAN MEIJNDERTS                     Buitenpost                     
28 dec 1621 MELIS MEINERTS           mr glaesmaker    Leeuwarden                     
01 jun 1726 POULUS MEINDERTS MAJON                           16 jr; zv Meindert Majon    
29 dec 1640 REIJN MEIJNERTS           schoenmaker     Kollum
24 jan 1649 SIJBEREN MEIJNERTS                   Dokkum                       
20 mei 1747 TJEERDT MEIJNDERTS                   Driesum                      
14 nov 1727 TJESSE MEINDERTS                    Veenwouden                     
                                                            
        MEINTE
05 nov 1627 BONEFAES MEIJNTSES                   Betterwerd                     
17 nov 1658 HANS MEINTSES                      Weidum                       
09 mei 1658 JAN MEINTS                       Kollum                       
05 feb 1596 PIETER MEINTSES                                              
09 jan 1606 SIJE MEINTS             pottebakker     Westergeest                    
28 nov 1647 TIALLING MEINTSES          kuiper       Holwerd                      
                                                            
        MELCHERT
14 nov 1727 LIEUWE MELCHERS                     Jelsum                       
01 dec 1792 LUBBERT MELCHERTS                    Kollum                       
                                                            
        MELIS
07 sep 1677 UBLE MELIS                       Nes                        
23 jun 1747 WALLE MELIS             molenaar                Stiens; Stiensertichelwerk   


                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 157 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        MELLE
14 jan 1592 ROELEFF MELLES                                               

        METSKE
15 dec 1638 FOKKE METSKES                      Kollumerzwaag                   
07 jan 1663 EESKE METSKES                      Surhuisterveen                   
                                                            
        MICHIEL
22 jan 1592 ARIAEN MICHIELS           moltmaker                               
14 nov 1682 BRUIJN MICHIELS                     Dokkum                       
14 mei 1580 GERRIJT MICHIELS                                              
26 dec 1640 GERRIJT MICHIELS          mr chirurgijn    Dokkum, od                     
05 apr 1669 HANS MICHELS            leertouwer                               
15 jun 1663 IETE MICHIELS                      Dokkum                       
04 jan 1606 SIJPT MICHIELS           schipper      Wanswerd                      
                                                            
        MIENT
10 jun 1662 BRANT MIENTS                      Dijkhuizen
                                                            
        MINKE
25 nov 1629 JAN MINKES             tinnegieter     Lioessens                     
                                                            
        MINNE
27 mrt 1672 ANSKE MINNES                      Lutjelollum                    
12 dec 1649 BAUKE MINNES                      Metslawier                     
10 dec 1583 BEREND MINNES            waegener                                
30 nov 1782 BRANT MENNES                      Emden                       
02 sep 1644 DIRK MINNES                       Hallum                       
03 jul 1661 DIRK MINNES                                 zv Minne Heerkes        
07 jan 1606 DOUWE MINNES                      Lioessens                     
24 jun 1741 GEERT MINNES                      Dokkum       had 't burgerrecht verwoont  
28 nov 1631 GERRIJT MINNES                     Harlingen                     
03 jan 1606 GOSSE MINNES                      Sijbrandahuis                   
07 mei 1785 HARMEN MINNES                      Driesum                      
20 aug 1590 JAN MINNES             schroor                                
02 dec 1652 JAN MINNES                       Burum                       
28 jan 1711 JARIG MINNES                      Dokkum                       
02 feb 1697 JELLE MINNES                      Ee
17 nov 1629 JOCHUM MINNES                      Harlingen                     
03 jan 1606 CLAES MINNES            snijder       Sneek                       
05 feb 1596 LIEUWE MINNES MELLEMA                                           
19 jan 1633 MINNOLT MINNES                     Grijpskerk                     
01 aug 1670 PIETER MINNES CRAB         stadsroeper               Dokkum; en makelaar      
10 jan 1599 RITSKE MINNES            schipper                                
17 nov 1632 SAPE MINNES                       Kollum                       
                                                            
        MINNOLT
14 feb 1672 HANS MINNOLTS                                NB               
16 dec 1587 JAN MINNOLTS                      Anjum                       
24 mei 1610 REIJNER MENNOLTS                    Buitenpost                     
                                                            
        MINSE
30 dec 1654 BONEVAS MEIJNSES                    Betterwerd                     
23 feb 1760 HENDRIK MINSEN                                               
05 apr 1669 JACOB MEINSES                      Esens                       
21 sep 1727 TAEKE MINSES                                zv Minse Taekis        
                                                            
                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 158 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        MONSE
3 mei 1681 JELLE MONTES                      Raard                       
                                                            
        MOSES
11 mrt 1672 JOSEPH MOSES                      Grietzijl      in Oostfriesland        
                                                            
        NAMME
20 feb 1751 LIJKLE NAMMENS                     Lichtaard                     
                                                            
        NANNE
15 jun 1731 PIJTTER NANNINGS                                              
04 sep 1655 SIOERD NANNES            koopman                 Workum; koopman binnen Dokkum 
                                                            
        NOLLE
12 dec 1649 LUYTIEN NOLLES                     Staveren
                                                            
        NUTTERT
29 dec 1640 JEPPE NITERTS            schipper      Dokkum                       
                                                            
        OBBE
13 nov 1680 CORNELIS OBBIS           mr. metselaar    Beetgum                      
                                                            
        OEBELE
13 dec 1651 GERRIJT UBLES                                               
15 mrt 1666 PIJBE UBLES             brouwer                                
29 dec 1640 SCHELTE OEBLES           koemelker      Dokkum, od                     
31 jul 1662 WIJTSE UBLES                      Wouterswoude                    
                                                            
        OEDS
25 mei 1782 ANDRIJS OEDSES                     Veenwouden                     
06 jul 1660 BENTE OETSES            schipper      Oosterwierum    Groninger schipper       
28 jun 1699 EGBERT OETSES                      Kollum                       
18 nov 1625 EECKE OETSES            timmerman      Dantumawoude                    
28 apr 1618 JOUWERT OETSES           lakenkoper     Akkerwoude                     
31 dec 1617 TIAARDT OETSES GAUMA        apotheker      Beetsterzwaag
                                                            
        OEGE
23 nov 1622 OEGE OEGES             schipper      Grouw        Leeuwarder schipper      
                                                            
        OENE
07 jul 1618 GERBEN OENES            mr bakker      Niawier                      
17 jul 1734 HANS OENES                       Twijzel                      
19 jan 1601 HENDRIK OENES            bakker                                 
29 dec 1640 JOHANNES OENES           koopman       Zoutkamp                      
12 dec 1583 PIJBE OENES                                                
                                                            
        OENSE
04 jan 1606 AELE OENTSES            schipper      Marrum                       
30 dec 1608 FOPPE OENTZES            brouwer       Marrum                       
11 mei 1720 HARMEN OENSIS                      Berwegen                      
15 mrt 1690 SASSCHER OENTIES                    Birdaard                      
28 dec 1644 WIJBE OENTSES                      Ternaard                      

        OEPKE
10 jan 1599 JACOB OPTS             timmerman                               


                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 159 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        OEPKE (Vervolg)
14 jan 1592 KEIMPE OPKES                                                
28 apr 1618 CLAES UPKES             mr snijder     Dokkum                       
15 dec 1656 CLAAS UPCKES                      Dokkum                       
23 dec 1672 PIER UPTS                                  NB               
23 dec 1672 PIETER UPTS                                 NB               
18 dec 1644 WIDMER UPTS                       Anjum                       
                                                            
        OFFE
03 jan 1606 OBBE OEFFTS             smid                                  
                                                            
        OKKE
22 nov 1632 SIJMEN OCKES                      Anjum                       
16 jan 1663 WIJBE OKKES                       Ferwerd                      

        OLFERT
23 nov 1622 ANNE OLPHERTS            schipper      Goutum       Leeuwarder schipper      
05 mei 1686 GERBEN OLPHERTS                                              
14 dec 1684 JAN OLPHERTS            schipper      Accumerzijl                    
20 feb 1593 RINCKE OLPHERTS           timmerman                               
29 jan 1596 SIOERDT OLPHERTS                                              
04 jan 1606 TIJS OLPHERTS            gortmaker      Wijns                       
                                                            
        OTTE
04 jan 1606 HARMEN OTTES            koopman       Dokkum                       
10 jan 1606 OTTE OTTES             wagenaar      Dokkum                       
                                                            
        OUTGER
24 jan 1649 DOUWE OUTGERS            timmerman      Dokkum                       
31 mei 1578 MARTEN OUTGERS           seilmaker                               
22 dec 1623 WILLEM OUTGERS                     Raard                       
                                                            
        PAULUS
01 feb 1759 EDE PAULUS             schipper      Spiekeroog                     
25 jun 1618 EELKE POULS             mr schoenmaker   Sijbrandahuis
09 jun 1792 HIDDE PAULUS                      Oostrum                      
29 dec 1640 HUIBERT POUWELS BONGAERTS      seemtouwer     Amsterdam                     
28 dec 1659 JAN POUWELS             mr schoenmaker   Anjum                       
28 nov 1674 JAN POUWELS                                 Dusburg; Doesburg of Duisburg? 
25 nov 1629 TIERK POUUELS                      Dokkum                       
29 jan 1596 WILLEM PAULS                                                
                                                            
        PEIE
28 mrt 1651 PAIJE PAEIES            schoenmaker     Nijkerk                      
                                                            
        PIEBE
22 mrt 1704 DIRK PIJBES                                 NB               
22 mrt 1704 JACOB PIJBES                                NB               
                                                            
        PIEKE
04 sep 1655 ROELOF PIEKES                                               
26 nov 1632 WAATSE PIEKES                      Grijpskerk                     
                                                            
        PIEL
27 dec 1611 BUWE PIJLS             koopman       Werderburen
                                                            

                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 160 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        PIER
19 mrt 1576 AGGE PIERS                                 RK               
15 nov 1680 HART PIERS                       Driesum                      
09 jan 1599 JAN PIERS              brouwer                                
10 mei 1687 JAN PIJERS BUMA                     Harlingen                     
29 dec 1640 LIEUWE PIERS            snijder       Foudum                       
26 mei 1731 PIER PIERSEN                      Roordahuizen                    
04 mei 1692 ROELOFF PIERS                                zv Pier Roeloffs        
20 dec 1647 RUIRDT PIERS                      Nijhooven                     
14 jan 1592 SIJDS PIERS                                                
                                                            
        PIETER
12 jun 1582 ALE PIETERS                                                
08 okt 1625 ANNE PIETERS                      Dokkum                       
03 nov 1759 ANNA PIJTTERS DE FRIES                           dv Pijtter Jacobs de Fries
31 mei 1738 AUCKE PIJTTERS HANJA                                            
18 okt 1679 BAUCKE PIJTERS                     Ee                         
07 nov 1622 BINNARDT PIETERS          apotheker      Leeuwarden                     
24 jul 1585 DEDDE PIETERS            timmerman                               
25 jun 1618 DIRK PIETERS            mr schoenmaker   Jouwswier                     
31 mrt 1708 DIRK PIJTERS                      Oude Bildtzijl                   
15 jun 1731 DIRK PIJTTERS                                zv Pijtter Nannings      
04 nov 1664 DIRK PIETERS WIERDTSMA                 Hallum                       
10 jan 1599 DOUWE PIETERS            timmerman                               
10 mrt 1615 DOUWE PIETERS            kleermaker     Lioessens                     
31 dec 1632 DOUWE PIETERS                      Jislum                       
8 apr 1678 DOUWE PYTERS                      Lichtaard                     
05 mrt 1704 DOUWE PIJTERS                      Kollum                       
28 jun 1660 EBE PIJTERS                       Kollum                       
09 dec 1663 AEBE PIJTERS                      Akkerwoude                     
01 mei 1587 ENGBERT PIETERS                     Leeuwarden                     
24 nov 1646 EGBERT PIETERS           schipper      Oude Bildtzijl                   
03 nov 1759 EVERTIE PIJTTERS DE FRIES                          dv Pijtter Jacobs de Fries   
12 dec 1764 FEDDE PIJTTERS                     Ternaard                      
14 mei 1580 FEMME PIETERS
19 aug 1680 FIJT PIETERS BOS                              int 17 de jr, zv Peter Bos   
29 dec 1640 PHILIPS PIETERS           schoenmaker     Leeuwarden                     
30 jan 1583 FOOCKE PIETERS           smid                                  
12 jun 1697 FOLCKERT PIETERS                    Kollumer Nieuwland                 
24 jul 1585 FOPPE PIETERS            vlaskoper                en wever            
30 dec 1608 FOPPE PIETERS            convoymeester    Leeuwarden                     
06 nov 1694 FORMER PIETERS                     Aalsum                       
14 nov 1656 FREERK PIJTERS                               zv Pijter Freerks       
10 aug 1668 GABE PIJTERS            schipper      Brantgum      Bolswarder schipper      
01 jul 1697 GALE PIJTERS FELLINGA                  Stiens                       
05 okt 1694 GEERT PIETERS                                zv Pieter Auckes        
14 nov 1674 GERHARD PIETERS           snijdersgezel    Leeuwarden                     
28 jan 1691 GERRIJT PIJTERS           schuitevaarder   Terhorne                      
01 aug 1670 GERRIJT PIETERS CRAB                            NB               
14 jan 1592 GIELT PIETERS                      Helbada                      
23 jun 1747 GODFRIEDT PETERSEN                                             
16 dec 1587 GOSSE PIETERS            kuiper                                 
09 dec 1718 HANS PIJTERS                                zv Pijter Hansen        
30 dec 1608 HARMEN PIETERS           passementwerker   Keulen                       
06 nov 1628 HARMEN PIETERS           hoedemaker     Sant        in Groningerland
08 jan 1606 HENDRIK PIETERS           seemtouwer     Noordhorn                     
28 jan 1670 HENDRIK PIETERS                               NB               
                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 161 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        PIETER (Vervolg)
08 jul 1713 HENDRIK PIJTERS                                              
26 mrt 1740 HEBBE PIJTTERS           mr bakker      Oosterbierum                    
15 jan 1667 HESSEL PIETERS                     Nijkerk       in Oostdongeradeel       
08 jan 1585 AEBLE PIETERS                                               
28 nov 1674 JEPPE PIETERS            schuitevaarder   Lichtaard                     
05 apr 1669 ISAC PIETERS SANTAMA                                            
31 mei 1578 JACOB PIETERS                                               
10 dec 1583 JACOB PIETERS                                               
30 dec 1608 JACOB PIETERS            timmerman      Wetsens                      
23 dec 1641 JACOB PIETERS            mr koperslager   Harlingen                     
11 feb 1685 JACOB PIJTERS                      Hantumhuizen                    
30 sep 1758 JACOB PIJTTERS           schipper      Borkum                       
10 jan 1599 JACOB PIETERS HOLLANDER                                          
26 feb 1644 JACOB PIETERS MARSWAL        drost                  van Schiermonnikoog
05 jan 1587 JAN PIETERS             korfmaker                               
27 apr 1618 JAN PIETERS             kuiper       Franeker                      
29 dec 1621 JAN PIETERS             schipper      Pieterzijl                     
27 sep 1625 JAN PIETERS                       Bormerhuisen                    
26 dec 1640 JAN PIETERS             herbergier     Beers                       
14 nov 1643 JAN PIETERS             mr schoenmaker                             
28 jan 1670 JAN PIETERS                                 NB               
17 okt 1670 JAN PIETERS             herbergier     Kollumerzijl                    
28 nov 1674 JAN PIETERS                                 Dokkum; van Drie Huizen - Dok. 
20 mrt 1685 JAN PIJTERS                       Blija                       
27 okt 1725 JAN PIJTERS                                                
17 jun 1752 JAN PIJTTERS                      Anjum                       
14 mei 1757 JAN PIJTTERS                      Sappemeer                     
07 okt 1761 JAN PIJTTERS                                                
21 sep 1762 JANNEKE PIJTTERS          schipper                NB               
16 sep 1763 JANNEKE PIJTTERS          schipper      Schiermonnikoog   NB               
06 mrt 1660 JAN PIETERS BRUGLEMAN                  Emden                       
06 jan 1606 JAN PIETERS VERMEERS                  Leeuwarden                     
31 mei 1738 JAN PIJTTERS HANJA                   Aalsum                       
11 jun 1729 JAN PIJTTERS HUTGERTS                            zv Pijtter Hutgerts
13 dec 1583 JARICH PIETERS           bakker                                 
06 jan 1606 JELLE PIETERS                                               
28 apr 1610 JELLE PIETERS            koopman                                
09 dec 1724 JELLE PYTERS                                Leeuwarden; uit de Schrans   
17 feb 1579 JOCHUM PIETERS                                               
05 jan 1587 JOHANNES PIETERS                                              
08 jan 1606 JOHANNES PIETERS          pottebakker     Birdaard                      
10 aug 1683 JOOST PIJTERS                                               
22 aug 1772 KEYMPE PIJTTERS           koopman       Dantumawoude                    
15 dec 1656 CLAAS PIJTERS            bakker       Wouterswoude                    
06 jul 1660 CLAAS PIETERS            koopman       Harlingen                     
31 jul 1703 CLAES PIJTERS                                4 jr; zv Pijter Claessen    
21 jul 1753 CLAAS PIJTTERS           schipper      Scheemderhamrik   in 't Oldambt         
05 apr 1669 JACOB PIETERS RODE                                             
28 dec 1621 CORNELIS PIETERS          schipper      Dokkum                       
09 mei 1690 CORNELIS PIJTERS                    IJlst                       
12 jun 1697 CORNELES PIJTERS BONCK                 Harlingen                     
19 jan 1592 LENERT PIETERS           brouwer                                
21 dec 1660 LENERT PIJTTERS                     Dokkum                       
17 apr 1578 LIUPKE PIETERS
31 aug 1698 LIEUWE PIETERS                     Rinsumageest                    
29 jun 1743 LIEUWE PIJTTERS                                              
                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 162 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        PIETER (Vervolg)
16 jun 1787 HILLEBRAND PIJTTERS RIJPMA               Marsum                       
05 mei 1731 MARTEN PIJTTERS                     Meurs        t graafschap Meurs       
20 aug 1590 MEINERT PETERS                                               
17 dec 1634 MINNE PIETERS                      Dokkum, od                     
01 aug 1670 MINNE PIETERS CRAB                             NB               
23 dec 1672 UPT PIETERS                       Dokkum                       
13 dec 1631 OLPHERT PIETERS                     Aalsum                       
29 jun 1719 POULUS PIJTERS                               zv Pijter Jurjens       
05 sep 1771 PAULUS PIJTTERS                     Welsryp                      
12 okt 1625 PIER PIETERS            herbergier     Britsum                      
19 mrt 1576 PIETER PIETERS           kuiper                 RK               
16 dec 1587 PETER PETERS            bakker                                 
06 jan 1606 PIETER PIETERS           schoenmaker     Anjum                       
27 dec 1611 PIETER PIETERS                     Grijpskerk
18 dec 1644 PIETER PIETERS           schipper      Huizum       Leeuwarder schipper      
01 dec 1645 PIETER PIETERS           lakenkoper     Holwerd                      
15 dec 1730 PIJTTER PIJTTERS BOOM                  Nijmegen                      
15 dec 1730 PIJTTER PIJTTERS BOOM                            zv Pijtter Pijtters Boom    
29 dec 1640 REIJN PIETERS            gardenier      Kollumer Uiterdijk                 
10 sep 1721 REIJNER PIJTERS                     Gaast                       
17 feb 1579 RIENICK PIETERS           schipper                                
26 mei 1681 RIENCK PIJTERS                     Wanswerd                      
20 feb 1762 RIGT PIJTTERS                      Borkum                       
05 apr 1777 RINTSE PIJTTERS                     Makkum                       
16 dec 1587 RITSKE PIETERS           schoenmaker     Holwerd                      
17 mrt 1628 RITSKE PIETERS           mr smid       Kollum                       
05 aug 1658 RITSKE PIJTERS           schipper      Wester Nijkerk                   
07 jul 1618 SEERP PIETERS            mr snijder     Hijum                       
11 mei 1784 SIJBE PIJTTERS                               Westergeest; van onder Westerg 
07 nov 1622 SIJBRANDT PIETERS          koemelker      Joure                       
23 dec 1646 SIJBREN PIETERS           schipper      Ee         NB               
05 apr 1669 SIMEN PIETERS                                               
11 mei 1663 SIOERD PIETERS           mr bakker      Delfzijl                      
06 feb 1769 STEFFEN PIJTTERS                    Ezumazijl
02 apr 1757 ANTHONIJ PIJTTER WITZEN                 Amsterdam                     
21 sep 1618 TIJS PIETERS            schipper      Stiens       NB               
09 jun 1649 TZIAARD PIJTERS                     Berlikum                      
13 jul 1663 TIAARD PIJTERS           molenaar      Buitenpost                     
25 jun 1740 TJEERD PYTTERS                                               
23 dec 1644 UWLBE PIETERS            stadsbode      Leeuwarden                     
26 sep 1625 WIJBE PIETERS                      Dokkum                       
08 apr 1783 WIERD PIJTTERS GLASIUS                 Winschoten                     
12 okt 1694 WIJTSE PIJTERS                     Wanswerd                      
17 feb 1601 WILLEM PIETERS                                               
30 mrt 1669 WILLEM PIETERS                               NB               
25 sep 1684 WILLEM PIJTERS           schipper      Sneek        Snekerschipper         
23 jul 1701 WILLEM PIJTERS                     Luik        uit het land van Luik     
                                                            
        POPKE
12 dec 1583 JOHANNES POPKES           schoenmaker                              
11 jan 1606 RITSKE POPKES            schoenmaker     Anjum                       
30 jan 1583 WOPKE POPKES            wever                                 
                                                            
        POPPE
25 jul 1671 JELLE POPPES            wolkammer      Bolsward                      
30 dec 1693 SIJMEN POPPES                      Bergum                       
                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 163 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        REIER
14 nov 1643 PIETER REIES                      Leeuwarden                     
                                                            
        REINDER
07 apr 1664 ANDRIES REIJNERS                              zv Reijner Harmens       
08 sep 1684 ANNE REIJNERTS                     Welsryp                      
26 mei 1681 ARRIEN REIJNERS                     Anjum                       
22 mrt 1616 ATE REIJNS             bakker       Edens        bij Franeker          
20 mei 1578 DIRCK REIJNERS                                               
03 nov 1670 DOUWE REIJNERS           brouwer       Surhuisterveen                   
16 mei 1664 EVERT REIJNERS           lijndraaier     Kollum                       
13 dec 1583 FRANS REIJNERS           gortmaker
14 jul 1708 FREERK REINDERS                     Bokkeren      in Oldenburgerland       
12 dec 1634 GAUKE REIJNS                      Leeuwarden                     
29 feb 1580 GERLOFF REIJNERS                                              
07 apr 1664 HARMEN REIJNERS                               zv Reijner Harmens       
19 jan 1646 HUGO REIJNS                       Harlingen                     
09 jan 1599 JAN REIJNERS                                                
17 aug 1694 JAN REIJNDERS                      Dijlerschans                    
28 mei 1697 JAN REINDERS                      Harlingen                     
31 mei 1732 JAN REINS                                  zv Rein Jans          
28 dec 1743 JAN REIJNS             koopman       Dokkum       Dokkum; buiten de Aalsumerpoor 
23 mei 1720 JAN REINDERS ROC                                              
23 mei 1720 JAN REINDERS ROO                    Ameland                      
31 mei 1732 JELTIE REINS                                dv Rein Jans         
19 mei 1759 CLAAS REINDERS DRAIJER                 Leeuwarden                     
17 apr 1578 CORNELIS REIJNERS                                             
18 jun 1735 PIJTTER REGNIERS BENNEMANS                         zv Regnier Bennemans      
17 apr 1578 REIJNER REIJNERS                                              
24 apr 1600 REIJNER REIJNERS          wever                                 
01 mei 1700 SIJBREN RENDERS                     Bornwerd                      
17 jun 1676 SIJNE REIJNERS           gortmaker      Raard        Raard bij Sneek        
07 feb 1756 SIJNE REINDERS           schipper      Oostermeer     reuijlebuetschipper
24 mrt 1697 WIJBREN REINDERS                    Oostermeer                     
14 nov 1643 WIERCK REIJNERS                     Nijkerk                      
21 sep 1618 WILLEM REIJNERS           schipper      Dokkum       schipper op Amsterdam     
15 mei 1744 WILLEM REIJNS                      Harlingen                     
                                                            
        REITSE
20 dec 1642 DOUWE REITSES                      Jislum                       
13 mei 1797 HENDRIK REITZ                      Hoogh Zollums?   NB               
20 jan 1601 WOBBE RETTES            snijder                                
                                                            
        REMMERT
16 mei 1664 BEERNT REMMERTS           molenaar      Niezijl                      
18 apr 1633 GERRIJT REMMERENS          mr goudsmid     Kollum                       
18 dec 1644 HENDRIK REMMERTS          mr smid       Kollum                       
01 sep 1670 WILLEM REMMERTS           bierdrager     Amsterdam                     
                                                            
        REPKE
11 jun 1684 JAN REPCKES                       Dokkum                       
29 nov 1619 ROIJMER REPKES           snijder       Ee                         

        RIEMKE
29 dec 1617 UBLE REMKES             stoeldraaier    Uithuizen      en wieldraaier         
09 jan 1599 WIJTSE REMCKES                                               

                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 164 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        RIENK
17 aug 1765 ALE RIENKS                       Hiaure                       
19 jan 1787 BAVIUS RENICI VAN THEKEN                Leeuwarden                     
14 nov 1767 DOEDE RIENKS PLANTINUS                 Dokkum                       
19 okt 1625 EINTE RIENX                       Driesum                      
16 jun 1770 GERHARDUS RINKES                    Beetsterzwaag                   
27 mrt 1683 EECKE RIENX                                 zv Rienk Eeckes        
09 dec 1631 JAN RIENKS             schipper      Jislum       Leeuwarder schipper      
18 sep 1679 JAN RIENX                        Dokkum       bij de hoge brugge       
05 feb 1596 JELLE RIENX             snijder                                
06 nov 1762 MENTIE RIENKS                      Wetsens                      
08 jan 1606 SIJDS RIENKS                      Dokkum
14 mei 1686 SIJMEN RIENX                      Miedum                       
12 mei 1676 SIJPPE RIENCKS                     Ternaard                      
                                                            
        RIEPKE
09 jun 1649 RIJPKE RIJPKES                     Lioessens                     
18 mei 1577 SIJBREN RIJPKES           schroor                 RK               
                                                            
        RINGER
07 jul 1618 ADSERT RENGERS           mr bakker      Oudezijl      bij Dokkum           
                                                            
        RINNERT
21 sep 1685 FOECKE RINNERTS                     Wouterswoude    NB               
09 dec 1752 TJEERD RINDERTS                     Dokkum       zv Rindert Tjeerds       
21 dec 1641 TIERK RINNERTS                     Leeuwarden                     
                                                            
        RINSE
30 dec 1608 DOITSE REINTSES           brouwer       Menaldum                      
11 mei 1676 EERT RINSES             mr snijder     Ee                         
29 jan 1592 HARMEN RINTSES                                               
14 nov 1643 JAN RINSES                       Kollum
05 nov 1631 JOOST RINSES                      Leermens      in Groningerland        
20 dec 1587 LIEUWE RINSES                                               
09 jan 1590 PIETER RINSES            kuiper                                 
24 jun 1644 PIETER RINSES                      Opeinde                      
11 aug 1706 REIJNDER RINSIS                     Morra                       
10 jan 1667 RINSE RINSEN                      Jouswier                      
11 dec 1583 TIALLINGH RINSES          kuiper                                 
07 dec 1622 TIALLINGH RINSES          schipper      Boksum       Leeuwarder schipper      
03 dec 1629 THOMAS RINSES            schipper      Boksum       Leeuwarder schipper      
12 dec 1634 THOMAS RINTSES                     Kollum                       
08 feb 1671 WOUTER RINSES            mr schoenmaker   Luine, ter     onder Kollum          
                                                            
        RINTJE
09 mei 1770 PYTTER RENTIES                     Dokkum                       
28 nov 1647 SIJMEN RINTIES           schipper      Foudgum       Leeuwarder schipper      
19 aug 1705 WILLEM RINTIES                     Makkum                       
                                                            
        RITSKE
02 sep 1644 ANNE RITSKES                      Dokkum                       
05 apr 1669 DOUWE RITSKES            bierdrager
09 jan 1606 HENDRIK RITSKES           rademaker      Kollum                       
09 jan 1609 CLAES RITSKES            schoenmaker     Kollum                       
                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF Tabel 3: BURGERBOEK D O K K U M, Personen op Patroniem, periode 1574 - 1798,                 blad 165 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        RITSKE (Vervolg)
10 jan 1599 LIEUWE RITSKES           wielmaker                               
20 dec 1642 MINKES RITSKES           sergeant      Sneek        pottebakker          
30 dec 1611 SAKE RITSKES            mr kistemaker    Kollumerland                    
05 mei 1693 SIBE RITSKES                      Kollum                       
10 jan 1599 SICKE RITSKES            timmerman                               
05 aug 1658 TAEKE RITSKES                                NB               
                                                            
        ROBERT
29 dec 1685 ALBERT ROBERTS                     Dokkum                       
12 dec 1634 JAN ROBERTS                       Leeuwarden                     
28 nov 1674 MICHIEL ROBERTS                                              
                                                            
        ROCHUS
12 dec 1583 JAN ROCHUS
                                                            
        ROELOF
20 feb 1593 BARTOLT ROELEFFS          brouwer                                
13 okt 1671 BEREND ROELOFS           mr snijder     Coevorden                     
13 okt 1736 EGBERT ROELEFFS                     Beetsterzwaag                   
17 mei 1783 GEERT ROELOFFS                     Oudeschoot                     
11 mei 1674 GERBEN ROELOFS                     Waaksens                      
13 mei 1679 HANS ROELOFS GESEL                             1/2 jr, zv Roelof Gesel    
24 apr 1756 HARMANUS ROELOFFS                    Kootstertille                   
20 okt 1728 HARMANUS RUDOLPH VERRUCY                Leeuwarden                     
11 dec 1583 HEIN ROELOFS            bakker                                 
05 jun 1601 HENDRIK ROELOFFS          bakker                                 
22 feb 1678 HENDRICK ROELOFS                    Surhuisterveen                   
08 jan 1581 JACOB ROELEFFS           schoenmaker                              
28 sep 1659 JACOB ROELANTS           zadelmaker     Sevenbergen                    
31 dec 1617 JAN ROELEFFS            mr herbergier    Leeuwarden     tegenwoordig herbergier    
03 dec 1768 JAN ROELOFFS                      Marrum                       
17 feb 1579 JARICH ROELEFFS                                              
07 feb 1579 JELTZIE ROELEFFS                                              
10 mei 1687 JOHANNES ROELEFFS FOCKAMA                Morra
13 mei 1679 JOUCKE ROELOFS GESEL                            int 4 de jr, zv Roelof Gesel  
08 jun 1669 CLAAS ROELOFS            schuitevaarder   Surhuisterveen                   
08 apr 1670 KLAAS ROELOFS            schipper      Kollum                       
07 nov 1631 MONTE ROELOFS                      Leeuwarden                     
04 mei 1692 PIER ROELOFFS                      Morra                       
08 nov 1628 PIETER ROELEFFS           koopman       Munnekezijl                    
15 dec 1736 PIJTTER ROELOFFS                                              
15 jun 1731 TABE ROELOFFS                                               
25 jun 1667 TROCHEL ROELOFS                     Dokkum                       
25 jun 1667 TROCKEL ROELOFS                     Dokkum                       
11 dec 1583 WIJER ROELEFFS                                               
01 jun 1675 WILLEM ROELOFS                               Niezijl; uit Groningerland   
21 aug 1680 WILLEM ROELOFS                                               
                                                            
        ROMKE
11 jun 1673 DIRK ROMKES             kuipersgezel    Harlingen                     
31 dec 1612 FOLKERT ROMKES           brouwer       Grouw                       
07 jan 1606 GEERT ROMKES                      Dokkum                       
21 sep 1618 GERLOF ROMKES            schipper      Nes                        
22 nov 1619 GERRIJT ROMKES           wever        Rinsumageest
07 jan 1606 JOHANNES ROMKES                     Dokkum                       
09 jan 1599 REIJNER ROMCKES                                              
                                             GEMEENTE D O K K U M FAF/VAF 
Tabel 3: BURGERBO