Historische Vereniging Noordoost Friesland




Formulier voor bestellen van de dubbel-CD met 75 nummers van De Sneuper



De Sneuper cover.
Bestel nu de dubbel-CD met de eerste 75 nummers van De Sneuper!


Alle nummers van De Sneuper van 1986 t/m juni 2005 verzameld in een dubbele CD-box.
Het is een enorm werk geweest om alle nummers op CD te krijgen. Vooral het digitaliseren van de oude nummers van vσσr het computertijdperk is een tijdrovend werk geweest. Maar we zijn er in geslaagd de klus te klaren.
Vanwege de hoeveelheid van het materiaal wordt de CD een zogenaamde dubbel CD. Deze twee CD’s horen bij elkaar en zijn van een index voorzien op onderwerp en auteur. Via MS-Word zijn de Sneupers te raadplegen. In een enkel geval staat een artikel in een PDF bestand. Op de CD wordt Acrobat reader meegeleverd om ook dit bestand te raadplegen. Teksten en foto’s kunnen gebruikt worden om uw eigen digitaal archief te vervolmaken.

U kunt dezen bestellen door onderstaande strookje uit te printen geheel ingevuld op te sturen naar:
J de Jager
Kouwe 9
9103 PE Dokkum.

De prijs is vanaf 20 april 2006 verlaagd naar € 20 en dit is inclusief verpakkings- en verzendkosten. Voor leden van onze vereniging geldt de speciale prijs van € 12,50.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ik bestel hierbij de dubbel-CD van De Sneuper.

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

0 Ik ben geen lid van de vereniging. Hierbij verleen ik de vereniging een machtiging om ιιnmalig het bedrag van € 20 van mijn rekening af te schrijven.*

0 Ik ben lid van de vereniging, lidnummer...... Hierbij verleen ik de vereniging een machtiging om ιιnmalig het bedrag van € 12,50 van mijn rekening af te schrijven.*

0 Ik ben in 2006 nieuw lid van de vereniging geworden. Hierbij verleen ik de vereniging een machtiging om ιιnmalig het bedrag van € 12,50 van mijn rekening af te schrijven.*

* Kruis aan wat van toepassing is en vermeld uw lidnummer.

Mijn bank/gironummer is:
Handtekening:



Datum: