Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

Trouwkaartjes uit Nes: Huwelijksaankondigingen in bijbel Minne Jans Bouta

H. Bouta

Gevonden in de bijbel van Minne Jans Bouta (1847 Niawier-1929 Engwierum) de volgende huwelijksaankondigingen die in de kerk werden uitgedeeld na de afkondiging. De datum is dus niet de huwelijksdatum, maar meestal de datum van afkondiging. Ze staan in chronologische volgorde. Onderaan deze pagina ziet u de afbeeldingen van de kaartjes !

jaar, datum, plaats	man	uit	vrouw	uit
1865, 30 april	Alberda, J.T.,        	Ee,	Hartmans,M.M.	Nes
1869, 2 mei, Nes	Douma, T.IJ.		Dijkstra, G.P.	
1870, 11 sept	Hiemstra, T.B.,	Oostrum,	Jousma, L.D.	Nes
1872, 19 mei	Jong, S.J.de,	Holwerd,	Jousma,J.L.	Aalzum
1874, 2 aug	Dijkstra, Gerrit P.	Nes	Beetsma, Sybrigje.J	Engwierum
1877, 27 dec	Reilingh,Mr. W. Dr.		Bokma de Boer, R.	
1878, 5 mei	Sipma, K.	Nes,	Hartmans, IJ.	Nijkerk
1878, 8 dec	Sipma, H.	Nes,	Bonga, S.	Nes
1884, 1 juni	Wilman, Johannes,	O-Nijkerk	Jong, Martje de,	O-Nijkerk
1886, 22 juli, Amsterdam,	Dijkstra, G.		Jong, E. de	

Verder enkele uitgeknipte bekendmakingen uit de krant:				
1884, 25 juli, Lioessens,	Sminia, Tjipke	Bekendmaking bij zijn overlijden, 69 jaar, vrouw F. Dijkstra		
1897, 14 sept, Scheveningen,	Bokma de Boer,A.M.  en Klaasesz.,D.	Bekendmaking bij hun 50jarige echtvereniging
1898, 21 juli, Nes,	Jong, Berber.W.de	Bekendmaking bij zijn overlijden, 69 jaar,
 1903, 17 sept, Dokkum,	Bos, Pieter Lamb.en Offringa, Pietje	Bedanken bij huwelijk		
1905, 14 jan, Dokkum,	Dijkstra, Tjitske F.	Bekenmaking bij haar overlijden, 78jaar, man Joh. van Minnen		
1913, 8 juli, Knijpe,	Jong, Bouke J. de	Bekendmaking bij zijn overlijden in Amerika, 24 jaar		

MIJN VRAAG: ZIJN ER NOG DIREKTE AFSTAMMELINGEN VAN DEZE MENSEN ? Reacties via emailadres van de Historische Vereniging Noordoost Friesland.
Huwelijksaankondigingen HuwelijksaankondigingenHuwelijksaankondigingen


Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.