Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum
Dokkumer bijnamen

H. Zijlstra

In het boek Dokkum, beeld van een stad (1986), staat op blz 44 een opsomming van Dokkumer bijnamen. Een hoofdstukje getiteld ‘Van Antsje Poes tot Steven Nachtpit’ verhaald wat uitgebreider over de achtergronden van de diverse bijnamen en toont prachtige foto's van enkele markante persoonlijkheden. Zo kreeg een manufacturier uit de Hoogstraat de aanduiding ‘Kiestra met ’t Bultsje’, liep Cor B. door het leven met de bijnaam ‘Cor het hondsje mut poepe’ en werd postbode Dijkstra steevast ‘Louw Lieger’genoemd. Het betreft hier bijnamen vanaf ca. 1900. In het manuscript van vroedvrouw Schrader (zie elders op deze site) worden in de 17e eeuw in Dokkum al vele bijnamen genoemd. Een echte Dokkumer traditie dus. Als u aanvullingen hebt, mail ze dan naar de redactie.

Tjisse Knoest (Kamstra)
Gerrit Joodsje (Toornstra)
Jelle Kater
Feike Mol (Pietersma)
Leendert Kopke (Helder)
Meindert Kachel (Van der Veen)
Bouke Melkbêlig (Mellema)
Willem Karper (Jonkhof)
Jelke de Nachtloper (Van der Meulen)
Willem Roei
Eibert Pikpot (Visser)
Haaye Sjut (Honderd)
Kobus Knien (Van der Woude)
Auke Pinkel (Visser)
Pieter Dwars (Lijn)
Willem Panne (Zijlstra)
Arjen Lip (Ronner)
Sietse Broodsje (Zijlstra)
Albert Kabinet (Zijlstra)
Ulbe Slof (Van der Mei)
Janne Poepela (Heelema)
Siebrent Kont (Boersma of Hoekstra)
Jan Zwaai (Timmermans)
Take Joet (Rozema)
Pieter Neut (Van der Meulen)
Jan Tiek (Jongsma, bekend hardrijder)
Luutte Lach
Trien Duvel (Trien Pypstra)
Jan Flieber (Kooistra)
Abram en Sara (Van der Werf)
Veger en Blikje (gez. Schaafsma)
De Kikkerts (fam. Jousma)
De Duimelotten (fam. Visser)
De Mosken (fam. Dijkstra)
Koperen Ketel
Rooie Oorveeg
Stoeltsjeklok (Ozinga)
Tataret
Witte Housok
Koeikop (De Jong)
Smolten Boter (mevr Van der Werf)
Zoo se wat (een smid op De Streek)
Zwaaiende Buffel (Boonstra)
Kekke
Kromme Geert
Blauwe Albert (burgemeester Jonker)
Grote Ulbe
Rooie Christ (Rozema)
Foeke met stoompeerd (Boomsma)
Siets met buusgat (wed. Ronner)
Jaggele met de prikke (Ronner)
Abram met de blieren (Dijkstra)
Murk met de skammels (Dijkstra)
Jan hinget de poeppet (Van Dijk)
Siemen Piepke (Kamminga)
Joede Jet (mevr. Bokma-Ney)
Rooie Nap (Havinga)
Zwarte Marten (Jousma)
Sjoukje Mosterdpot (Jaarsma)
Baas Snel (Agema)
De Tsaar (politieman Westra)
De Boomotter (politieman Ronner)
Bleke Bet (inspecteur Jelsma)
Lucas Zes (Terpstra)
Sietse Houtene Sabel (Zijlstra)
Flip de Fluiter (Age van Rijs)
Robert (buik)Spier (Wilkens)
Robert Spier
Steven Nachtpit (Schregardus)
Jan Scharrel (Schregardus)
Potrikak (Volmer)
Wietse Kattesmoor (Pijpstra)
Geert Tuurlel (Toornstra)
Pieke (Leendert Douma)
Keesje Rollebol/ Keesje Waterdrager (Elzinga)
A la Rothschild (buurman van Elzinga)
De Watertreder (Spaanstra)
Niet te min (Jitse Mulder)
Eelke Breawolf (Holwerda)
Japik en Sibbel (Rosier)
Japik en Sibbel
Lubbert met de ‘rotsjes’(=ratjes)(Lubbert Herema)

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.