Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

Betaalrol van het fregat Eensgezindheid der Friese Admiraliteit

P.F. Visser


Door omstandigheden was ik in de gelegenheid kennis te nemen van de betaalrol van het fregat Eensgezindheid der Friese Admiraliteit, over de jaren 1780, 81, 82 en 1783. Het schip stond onder commando van kapitein Willem Livius van Bouricius, die een buiten tussen Kollum en Oudwoude bewoonde. Ik trof verschillende opvarenden uit onze regio aan die ik heb genoteerd.

1.Adelborst Sytse Bylanus van Ee, opvarende van 1780-1782

2. matroos Hendrik Eelzes van Ee, in dienst der admiraliteit 13.2.1781; hij komt aan boord op 28 augustus d.a.v.

3. matroos Geert Davids van Wierum , in dienst op 28 juni 1782 en nog dezelfde dag aan boord. " gedeserteerd, doch weder aan boord gekomen"

4. matroos Saeke Sjoerds "van Leeuwarden of Metselwier", in dienst 10 november 1780, aan boord 9 december d.a.v. overleden op 15 juni 1781.

5. matroos Tjerck Martens van "Muntiezijl", op 7 december in dienst, aan boord 9 december 1780 d.a.v. tot 16 juli 1784.

6. matroos Dirk Romkes van " Peeses in Oostdongerdeel" in dienst 20 juni 1780, aan boord 17 juli d.a.v., overleden 5 maart 1781. Zijn tegoed bij de Admiraliteit bedraagt 56 gld 19 stvs. Het bedrag is uitbetaald aan B. Tuininga.

7. matroos Jurjen Hotses Pekelsma van Dokkum, indienst 7.7.1780, aan boor 17 juli d.a.v., uit dienst 4 juni 1784.

8. matroos Luitjen Alberts Bakker van Kollum, in dienst 28 augustus 1780, aan boord op 29 augustus d.a.v.. Hij is over boord gevallen en verdronken op 31 augustus 1780. ( mogelijk is dit Luitjen die op 10 april 1746 te Kollum werd gedoopt, als zoon van Albert Luitjens. PFV)

9. matroos Andries Hendriks van "Collumerzwaag", in dienst en tegelijk aan boord op 30 april 1782. Uit dienst 4 juni 1784.

10. soldaat Jouke Jans van Kollumerzwaag, samen met zijn bovengenoemde plaatsgenoot in dienst en aan boord. Hij ging op 16 juli 1784 uit dienst.

11. soldaat Marten Romkes van Ee, in dienst op 12 maart 1782, aan boord op 23 maart d.a.v. Uit dienst 11 juli 1784.

12. soldaat Jacob Frederic Kreeft van Dokkum, in dienst 7 juli 1780, aan boord op 18 juli d.a.v.. Ontslagen op 11 juni 1781.

Bron: ARA, toegang 1.01.46, inventaris nummer 3336.Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.