Wierumer genealogieŽn van de bemanningen betrokken bij de scheepsramp van 1 december 1893, met de namen van de schepen waar ze op voeren. Door Berend Beimers.
Bent u geÔnteresseerd in ťťn van deze genealogieŽn kunt u contact met mij opnemen.
B. Beimers, email b.beimers@chello.nl.

De personen met voornaam en patroniem zijn de oudste voorvader( s) die ik toen heb kunnen vinden.
De personen met voornaam, patroniem en familienaam en het nummer van de aak en de naam van de aak die  bij de ramp van Wierum in 1893 betrokken waren
Genealogie Kamma.
Jacob Pieters.
Jacob Pieters Kamma        van de WL 29 ` Goede Verwachting`.
Freek Christ Kamma        van de WL 36 ` Jonge Christ`.
Ulrich Christ Kamma        van de WL 36 ` Jonge Christ`.

Genealogie Kamma
Kornelis Piers
Jouw Piers Kamma        van de WL 30    ` Mevrouw Rinske`.
Klaas Piers Kamma        van de WL 30    ` Mevrouw Rinske`.

Genealogie de Vries
Pieter Sapes
Sape Jacobs de Vries        van de WL 27    ` Anna`.

Genealogie de Vries
Gerben Doedes
Aant Tjeerds de Vries        van de WL 27     Anna``.

Genealogie Dijkstra
Gerben Doedes
Atze Johannes Dijkstra        van de WL 29`Goede Verwachting`.
Genealogie Smit
Folkert Haikes
Pieter Folkerts Smit                 van de WL 35 ` Twee Gezusters`.

Genealogie Vaderloos
Remmeren Sjoukes
Remmeren Sjoukes Vaderloos    van de WL 41` Drie Gebroeders`.

Genealogie Vaderloos
Jan Jouws
Freerk Minnes Vaderloos        van de WL 35` Twee Gezusters`.
Jan Freerks Vaderloos        van de WL 35` Twee Gezusters`.
Minne Freerks Vaderloos        van de WL 35 Twee Gezusters``.

Genealogie Visser
Tjerk Pieters
Gosse Tjerks Visser                      van de WL 41    ` Drie Gebroeders`.
Tjerk Gosses Visser            van de WL 41` Drie Gebroeders`.
Jacob Doekes Visser            van de WL 34` Drie Gebroeders`.

Genealogie Visser
Kornelis Sijberens
Kornelis Sijberens Visser        van de WL 37` Vier Gebroeders`.
Atze Sijberens Visser            van de WL 37` Vier Gebroeders`.
Jitze Sijberens Visser            van de WL 37` Vier Gebroeders`.
Kornelis Tjeerds Visser        van de WL 37` Vier Gebroeders`.
Tjeerd Kornelis Visser        van de WL 37 ` Vier Gebroeders`.
Sijberen Jitzes Visser            van de WL 37 ` Vier Gebroeders`.
Freerk Jans Visser            van de WL 29    ` Goede Verwachting`.

Genealogie Visser
Tjerk Jans
Sijtse Tjerks Visser            van de WL 38    ` Twee Gebroeders`.
Jan Jans Visser            van de WL 38    ` Twee Gebroeders`.
Tjerk Jans Visser            van de WL 35    ` Twee Gezusters`.
Marten Sijtses Visser            van de WL 35`     Twee Gezusters`.
Rense Martens Visser        van de WL 29    ` Goede Verwachting`.

Genealogie Visser
Sipke Lieuwes Visser
Sipke Lieuwes Visser            van de WL 27    ` Anna`.

Genealogie Vonk
Jan Eelkens
Christiaan Jans Vonk            van de WL 45    ` Zes Gebroeders`.
Hille Jans Vonk            van de WL 45    ` Zes Gebroeders`.
Wijbe Jans Vonk            van de WL 45    ` Zes Gebroeders`.
Sape Jans Vonk            van de WL 45    ` Zes Gebroeders`.
Lieuw Jans Vonk            van de WL 45    ` Zes Gebroeders`.
Johannes Wijbes Vonk        van de WL 45     Zes Gebroeders``.
Tjipke Hilles Vonk            van de WL 41    ` Drie Gebroeders`.

Genealogie Jongeling
Sijbe Tjeerds
Dirk Jans Jongeling        van de WL 39    ` Jonge Jan`.
Hoite Dirks Jongeling        van de WL 39    ` Jonge Jan`.
Tjeerd Dirks Jongeling    van de WL 39    ` Jonge Jan`.
Jan Dirks Jongeling        van de WL 27    ` Anna`.
Dirk Jans Jongeling        van de WL 30    ` Mevrouw Rinske`.

Genealogie Bosgra
Freek Bosgraaf
Tiete Berends Bosgra        van de WL 38    ` Twee Gebroeders`.

Genealogie Gosman
Gosse Arjens
Arjen Gosses Gosma        van de WL 27    ` Anna`.
Anne Gosses Gosma        van de WL 28     `Drie Gebroeders`.

Genealogie Logterman
Kornelis Rienks
Kornelis Ages Logterman        van de WL 41 `Drie Gebroeders`.
Genealogie Sikkema
Tjeerd Jietzes
Sjoerd Renzes Sikkema        van de WL 28 ` Drie Gebroeders`.
Pier Sjoerds Sikkema            van de WL 36 `Jonge Christ`.
Sape Sjoerds Sikkema        van de WL 36 `Jonge Christ`.
Kornelis Sjoerds Sikkema        van de WL 36`Jonge Christ`.

Genealogie van der Zee
Jan Sijbes
Jan Sijbes van der Zee        van de WL 34 ` Drie Gebroeders`.
Sijbe Jans van der Zee        van de WL 34 ` Drie Gebroeders`.
Willem Sijbes van der Zee        van de WL 34 ` Drie Gebroeders`.

Genealogie Hiemstra
Sjoerd Tjeerds
Thomas Tjeerds Hiemstra        van de WL 30    `Mevrouw Rinske`.
Lieuwe Thomas Hiemstra        van de WL 41 `Drie Gebroeders`.
Lieuwe Sjoerds Hiemstra        van de WL 29 `Goede Verwachting`.
Wouter Thomas Hiemstra        van de WL 41`Drie Gebroeders`.
Jelle Lieuwes Hiemstra        van de WL 30`Mevrouw Rinske`.
Christiaan Lieuwes Hiemstra        van de WL 38`Twee Gebroeders`.
Jacob Sjoerds Hiemstra        van de WL 38`Twee Gebroeders`.
Pieter Dirks Hiemstra            van de WL 29`Goede Verwachting`.
Dirk Pieters Hiemstra            van de WL 29`Goede Verwachting`.

Genealogie Prins
Hoite Atzes
Hoite Atzes Prins sr                    van de WL 31`Nooitgedacht`.
Sjoerd Jans Prins            van de WL 31`Nooitgedacht`.
Jan Sjoerds Prins            van de WL 31`Nooitgedacht`.
Atze Hoites Prins            van de WL 31`Nooitgedacht`.
Hoite Atzes Prins jr            van de WL 31`Nooitgedacht`.
Anne Atzes Prins            van de WL 31`Nooitgedacht`.
Hoite Jacobs Prins            van de WL 39`Jonge Jan`.
Minne Atzes Prins            van de WL 39`Jonge Jan`.
Minne Hoites Prins            van de WL 39`Jonge Jan`.
Pieter Pieters Prins            van de WL 34`Drie Gebroeders`.
Lieuwe Hoites Prins            van de WL 34 `Drie Gebroeders`.

Genealogie van der Bos
Pieter Freerks

Sipke Freerks van der Bos        van de WL 28`Drie Gebroeders`.
Anne Sipkes van der Bos        van de WL 28`Drie Gebroeders`.
Freerk Sipkes van der Bos        van de WL 28`Drie Gebroeders`.
Pieter Sipkes van der Bos        van de WL 28`Drie Gebroeders`.
Thijs Sipkes van der Bos        van de WL 30`Mevrouw Rinske`.