9 Aelsumpoortster Espel Hendric Jansen burgemeester-nu 4-4-0 cg
9 Aelsumpoortster Espel Gosse Minnes kint 4-18-0 cg
9 Aelsumpoortster Espel Hessel Taeckes brouwer-nu 4-18-0 cg
9 Aelsumpoortster Espel Gosse Minnes kint-nu 1-8-0 cg De twee huizen van Gosse Minnes kint staan naast elkaar
9 Aelsumpoortster Espel Henrick Jaspers 4-18-0 cg
9 Aelsumpoortster Espel Jacob Piters-nu 4-18-0 cg
9 Aelsumpoortster Espel Gerrijt Gerryts, rentmeester-nu 3-10-0 cg
9 Aelsumpoortster Espel Dirck Claess, olde burgemeester 4-18-0 cg
9 Aelsumpoortster Espel Jan Janssen brouwer-nu 4-18-0 cg
9 Aelsumpoortster Espel Wierd Tiaerds backer-nu 2-10-0 cg
10 Aelsumpoortster Espel Folkert Hessels 3-18-0 cg Met het achterhuys ofte schuyre
10 Aelsumpoortster Espel Claes Jans, Mr.-nu 3-18-0 cg
10 Aelsumpoortster Espel Cornelis Arriens 2-10-0 cg
10 Aelsumpoortster Espel Jacob Cornelis-nu 2-10-0 cg
10 Aelsumpoortster Espel Gabbe Janssens, olde burgemeester-nu 2-10-0 cg
10 Aelsumpoortster Espel Dirck Jelmers-nu 2-10-0 cg
10 Aelsumpoortster Espel Thomas Jelgers holtsteck 1-0-0 cg
10 Aelsumpoortster Espel Claes Joachims tot Leuvarden eig-nu 1-0-0 cg
10 Aelsumpoortster Espel Riemeren Pouwels 2-10-0 cg
10 Aelsumpoortster Espel Eernst Haaringhs cuiper-nu 2-10-0 cg
10 Aelsumpoortster Espel Wibren Lupkes 2-16-0 cg
10 Aelsumpoortster Espel Jan Wiberens-nu 2-16-0 cg
10 Aelsumpoortster Espel Lieuwe Tiaerds 2-16-0 cg
10 Aelsumpoortster Espel Haringh Cornelis-nu 2-16-0 cg
11 Aelsumpoortster Espel Jaeij (?) Lieuwe Ulkes brughuijs-nu 2-16-0 cg
11 Aelsumpoortster Espel Haio Vallinc voormomber 2-16-0 cg
11 Aelsumpoortster Espel Lambert Claessen Cuiper-nu 2-16-0 cg
11 Aelsumpoortster Espel Ritske Jannses brouwer-nu 2-16-0 cg
11 Aelsumpoortster Espel Ritske Janssen-nu 4-10-0 cg Noch van zijn plaets old brouwerije op een staet van Ede Luities overgenomen
11 Aelsumpoortster Espel Ede Luities 4-10-0 cg
11 Aelsumpoortster Espel Henric Lous smid-nu 2-16-0 cg
11 Aelsumpoortster Espel Tiepke Claessen brouwer-nu 4-18-0 cg
11 Aelsumpoortster Espel Tomas Molener-nu 4-10-0 cg Van Ede Luities op zijn plaets overgenomen
11 Aelsumpoortster Espel Ede Luities 4-10-0 cg
11 Aelsumpoortster Espel Ede Luities-nu 4-10-0 cg Op zijn plaets behouden en zijn by Ritske Janssen ende Tomas Molener elx voor 1/3 part overgenomen
12 Aelsumpoortster Espel Meijster Opts 2-2-0 cg Op de Ooster Single
12 Aelsumpoortster Espel Jacob Upts-nu 2-2-0 cg Op de Ooster Single
12 Aelsumpoortster Espel Hotse Taeckes 2-2-0 cg
12 Aelsumpoortster Espel Tiepke Haijes, eig-nu 2-2-0 cg
12 Aelsumpoortster Espel Tiebbe Jelgers kint-nu 1-8-0 cg
12 Aelsumpoortster Espel Ritske Janssens 1-8-0 cg
12 Aelsumpoortster Espel Gijsbeert Claeszn-nu 1-8-0 cg
12 Aelsumpoortster Espel Dirck Claes, olde burgemeester 1-8-0 cg
12 Aelsumpoortster Espel Dirck Johannis schoenmaker-nu 1-8-0 cg
12 Aelsumpoortster Espel Sybe Sibes 1-8-0 cg
12 Aelsumpoortster Espel Jilt Sioerds-nu 1-8-0 cg
12 Aelsumpoortster Espel Botte Douwes 1-8-0 cg
12 Aelsumpoortster Espel Wopke Wibes-nu 1-8-0 cg
12 Aelsumpoortster Espel Bote Frielsma, Mr. 1-8-0 cg
12 Aelsumpoortster Espel Claes Harckes-nu 1-8-0 cg
13 Aelsumpoortster Espel Aeltie Sickes dhtr-nu 1-8-0 cg
13 Aelsumpoortster Espel Ant Sipkes-nu 2-16-0 cg
13 Aelsumpoortster Espel Tierck Steffens 1-0-0 cg
13 Aelsumpoortster Espel Jacob Tiercks-nu 1-0-0 cg
13 Aelsumpoortster Espel Johannes Romkes 1-0-0 cg
13 Aelsumpoortster Espel Jan Gerryts timmerman-nu 1-0-0 cg
13 Aelsumpoortster Espel Michiel Sibrants 1-0-0 cg
13 Aelsumpoortster Espel Antie Scheltesdhtr-nu 1-0-0 cg
13 Aelsumpoortster Espel Jelger Hiddes 1-0-0 cg
13 Aelsumpoortster Espel Hinne Piters te Oostrum-nu 1-0-0 cg
13 Aelsumpoortster Espel Jan Piters-nu 1-0-0 cg
13 Aelsumpoortster Espel Henric Janssens, olde burgemeester 1-0-0 cg
13 Aelsumpoortster Espel Wobbe Breiders (?)-nu 1-0-0 cg
14 Aelsumpoortster Espel Henrick Popeszn-nu 1-0-0- cg
14 Aelsumpoortster Espel Wytse Martens 1-0-0 cg
14 Aelsumpoortster Espel Bocke Jacobs weduwe 1-0-0 cg
14 Aelsumpoortster Espel Claes schroor-nu 1-0-0 cg
14 Aelsumpoortster Espel Saecke Wytses-nu 1-0-0 cg
14 Aelsumpoortster Espel Tierck Steffens-nu 1-0-0 cg
14 Aelsumpoortster Espel Dirck Johannes 1-0-0 cg
14 Aelsumpoortster Espel Jetse Jetses-nu 1-0-0 cg
14 Aelsumpoortster Espel Hessel Dircks-nu 0-14-0 cg
14 Aelsumpoortster Espel Hidde Janssen 0-14-0 cg
14 Aelsumpoortster Espel Jan Douwes weduwe-nu 0-14-0 cg
14 Aelsumpoortster Espel Jacob Aerts 0-14-0 cg
14 Aelsumpoortster Espel Symen Tiepkes-nu 0-14-0 cg
14 Aelsumpoortster Espel Otte Ottes 0-14-0 cg
14 Aelsumpoortster Espel Gerryt Henrics-nu 0-14-0 cg
15 Aelsumpoortster Espel Freerck Freerck 0-14-0 cg
15 Aelsumpoortster Espel Piter Timens metseler-nu 0-14-0 cg
15 Aelsumpoortster Espel Jan Lourens 0-14-0 cg
15 Aelsumpoortster Espel Minne Syds-nu 0-14-0 cg
15 Aelsumpoortster Espel Tiaerd Gauma 2-16-0 cg Drie camers
15 Aelsumpoortster Espel Fopke Syds-nu 2-16-0 cg Drie camers
15 Aelsumpoortster Espel Elingh Sapes 2-16-0 cg
15 Aelsumpoortster Espel Jan Watses-nu 2-16-0 cg
15 Aelsumpoortster Espel Willem Lourens, burgemeester-nu 1-2-0 cg achterhuijsstede
15 Aelsumpoortster Espel Henric Claesen-nu 1-2-0 cg achterhuijsstede
15 Aelsumpoortster Espel Arent Bauckes-nu 1-2-0 cg achterhuijsstede
15 Aelsumpoortster Espel Tiepke Jaspers 1-2-0 cg achterhuijsstede
15 Aelsumpoortster Espel Piter Janses boeckweytmaelder-nu 1-2-0 cg achterhuijsstede
16 Aelsumpoortster Espel Doijtse Rinses erven-nu 2-2-0 cg brouwerie
16 Aelsumpoortster Espel Ebele Ales 2-16-0 cg
16 Aelsumpoortster Espel Sije Douwes-nu 2-16-0 cg
16 Aelsumpoortster Espel Johannes Romkes, olde burgemeester-nu 4-18-0 cg huijsstede en molterie
16 Aelsumpoortster Espel Haije Luities, olde burgemeester-nu 2-16-0 cg
16 Aelsumpoortster Espel Reijner Wolters-nu 2-16-0 cg
16 Aelsumpoortster Espel Jacob Bouricius, Dr. 2-16-0 cg
16 Aelsumpoortster Espel Sijtse Alberts-nu 2-16-0 cg
16 Aelsumpoortster Espel Henric Davids-nu 0-14-0 cg huijsstede achter de kerck
16 Aelsumpoortster Espel Rienck Janssens 0-18-0 cg huijsstede achter de kerck
16 Aelsumpoortster Espel Anne Gerbens-nu 0-18-0 cg huijsstede achter de kerck
17 Aelsumpoortster Espel Lieuwe Takes CS-nu 4-16-0 cg In de Hoochstraet
17 Aelsumpoortster Espel Lieuwe Lieuwes 2-2-0 cg naest d'kerck nu de schole
17 Aelsumpoortster Espel Schole, de-nu 2-2-0 cg naest de kerck
17 Aelsumpoortster Espel Sipcke Gratema-nu 6-13-0 cg huijsstede en plaets
17 Aelsumpoortster Espel Frans Franszn erffgenaemen-nu 1-0-0 cg van haer camers ende plaetse
17 Aelsumpoortster Espel Sipcke Gratema-nu 1-0-0 cg noch een plaets
17 Aelsumpoortster Espel Sipcke Gratema-nu 1-10-0 cg noch anderhalff plaets
17 Aelsumpoortster Espel Willem van Heterens erven-nu 3-10-0 cg vierdehalff plaets
17 Aelsumpoortster Espel Jan Jeltes stoeldraijers-nu 1-10-0 cg
18 Aelsumpoortster Espel Aeltie Sickes-nu 3-0-6 cg drie plaetsen
18 Aelsumpoortster Espel Aeltie Sickes, holtstecksplaets 2-18-0 cg
18 Aelsumpoortster Espel Tuenes Sibrants-nu 2-18-0 cg van't holtstecksplaets
18 Aelsumpoortster Espel Claes Cornelis-nu 2-16-0 cg
18 Aelsumpoortster Espel Geert Jongbloet-nu 2-16-0 cg huijs ende plaets
18 Aelsumpoortster Espel Juke Johannes 2-12-0 cg
18 Aelsumpoortster Espel Steffen Scheltes stoeldraaijer-nu 2-12-0 cg
18 Aelsumpoortster Espel Steven Stevens 2-9-0 cg
18 Aelsumpoortster Espel Feije Tziercks, burgemeester-nu 2-9-0 cg
18 Aelsumpoortster Espel Rienck Janssens 3-3-0 cg
18 Aelsumpoortster Espel Pouwels Bonyaerts-nu 3-3-0 cg
18 Aelsumpoortster Espel Claes Rademeester (?)-nu 3-3-0 cg
18 Aelsumpoortster Espel Claes Rademeester (?)-nu 3-3-0 cg twede huijs
19 Aelsumpoortster Espel Upke Piters erven-nu 3-3-0 cg
19 Aelsumpoortster Espel Upke Piters erven-nu 2-9-0 cg ander huijsstede
19 Aelsumpoortster Espel Claes Minnes smid 2-2-0 cg
19 Aelsumpoortster Espel Reijner Wiercks smid-nu 2-2-0 cg
19 Aelsumpoortster Espel Roeleff Roeleffs (?) 2-9-0 cg
19 Aelsumpoortster Espel Tiepke Jaspers 2-9-0 cg
19 Aelsumpoortster Espel H. Dionysius, old secretaris-nu 2-9-0 cg
19 Aelsumpoortster Espel Jacob Folckerts erven 2-9-0 cg
19 Aelsumpoortster Espel Jan Jansen lijnslager-nu 2-9-0 cg
19 Aelsumpoortster Espel Jacob Upts-nu 2-16-0 cg tusehuijs in de hoffstraet by de piep
19 Aelsumpoortster Espel Harmen Haytses-nu 1-8-0 cg
19 Aelsumpoortster Espel Harmen Tiaerts 1-8-0 cg
19 Aelsumpoortster Espel Wopke Bartholomeus-nu 1-8-0 cg
20 Aelsumpoortster Espel Pijter Jansen, burgemeester-nu 5-12-0 cg huijsstede by 't panwerck
20 Aelsumpoortster Espel Ids Cramers erven 3-10-0 cg by de hoffstraetspiep
20 Aelsumpoortster Espel Gerloff Thonis-nu 3-10-0 cg by de hoffstraetspiep
20 Aelsumpoortster Espel Gosse Minnes 3-10-0 cg schuijrestede
20 Aelsumpoortster Espel Bote Jansen-nu 3-10-0 cg schuijrestede
20 Aelsumpoortster Espel Bote Jansens-nu 3-10-0 cg  huijsstede
20 Aelsumpoortster Espel Jacob Fransen-nu 3-10-0 cg in de hoffstraet
20 Aelsumpoortster Espel Dedde Piters weduwe-nu 2-16-0 cg hoeckhuijs naest Auke Bongahuijs
20 Aelsumpoortster Espel Aucke Bonga-nu 4-11-0 cg
20 Aelsumpoortster Espel Jan Piters Vermees 23-16-0 soutkeet
20 Aelsumpoortster Espel Hidde Gerloffs-nu 23-16-0 cg soutkeet
21 Aelsumpoortster Espel Fopke Syds-nu 10-10-0 cg lijnbaen
21 Aelsumpoortster Espel Noord Oosterdwinger of molenwier-nu 9-0-0 cg
21 Aelsumpoortster Espel Tomas Egberts-nu 9-0-0 cg d Noordermolenberge
21 Aelsumpoortster Espel Egbert Jansen-nu 9-0-0 cg d Noordermolenberge
21 Aelsumpoortster Espel Jan Siolles-nu 2-0-0 cg op de brede straet geeft iaers t grontpacht in heer Harders leen
21 Aelsumpoortster Espel Douwe Piters-nu 1-4-0 cg geeft iaerlyx in heer Harders leen
21 Aelsumpoortster Espel Heere Janssen-nu 1-4-0 cg geeft iaerlyx in heer Hidde leen
21 Aelsumpoortster Espel Raana (?) Dr. 1-4-0 cg daerachter geeft iaerlyx in heer Hidde leen
21 Aelsumpoortster Espel Here ... (niet ingevuld)-nu 1-4-0 cg daerachter geeft iaerlyx in heer Hidde leen
21 Aelsumpoortster Espel Buwe Jansen 1-0-0 cg by de Waegh, geeft iaerlyx in heer Hidde leen
21 Aelsumpoortster Espel Gerrijt Harmens-nu 1-0-0 cg by de Waegh, geeft iaerlyx in heer Hidde leen
21 Aelsumpoortster Espel Jelle Janssen slottemaker 1-0-0 cg geeft iaerlyx in heer Hidde leen
21 Aelsumpoortster Espel Claes Jansen-nu 1-0-0 cg geeft iaerlyx in heer Hidde leen
21 Aelsumpoortster Espel Sytse Alberts-nu 1-0-0 cg geeft iaerlyx in heer Hidde leen
21 Aelsumpoortster Espel Hans Wigers-nu 2-2-0 cg geeft iaerlyx van kerckegrondpacht
21 Aelsumpoortster Espel Gerben Gosses, burgemeester-nu 4-4-0 cg op de hoeck van de bredestraet van kercke grondpacht
30 Oosterstraetster Espel Jelke Reijner Atses erven-nu 3-8-0 cg
30 Oosterstraetster Espel Claes Jacobs 2-10-0 cg
30 Oosterstraetster Espel Egbert Alberts kistemaker-nu 2-10-0 cg
30 Oosterstraetster Espel Wytse Sakes-nu 2-2-0- cg
30 Oosterstraetster Espel Tuenis Sibrens 2-16-0 cg
30 Oosterstraetster Espel Evert Fockes-nu 2-16-0 cg
30 Oosterstraetster Espel Douwe Bockes, eig/bew-nu 2-16-0 cg
30 Oosterstraetster Espel Jelger Hiddes-nu 1-8-0 cg
30 Oosterstraetster Espel Lammert Jansen mesmaker-nu 1-8-0 cg
30 Oosterstraetster Espel Focco Sibrants 0-14-0 cg een camer
30 Oosterstraetster Espel Douwe Bockes-nu 0-14-0 cg een camer
31 Oosterstraetster Espel Bets Aebes 0-14-0 cg
31 Oosterstraetster Espel Dirck Jansen mesmaker-nu 0-14-0 cg
31 Oosterstraetster Espel Douwe Bockes, eig-nu 1-8-0 cg
31 Oosterstraetster Espel Lieuwe Hillebrants, bew-nu 1-8-0 cg
31 Oosterstraetster Espel Diue Douwes-nu 2-16-0 cg
31 Oosterstraetster Espel Lieuwe Bottes-nu 2-4-0 cg huijs ende holtsteck
31 Oosterstraetster Espel Michiel Sibrants 1-2-0 cg naest het holtsteck
31 Oosterstraetster Espel Dioerd Wageners weduwe-nu 1-2-0 cg naest het holtsteck
31 Oosterstraetster Espel Beijtske Peijma-nu 0-14-0 cg hoeckhuijs op de muelenbuijren
31 Oosterstraetster Espel Tryn Tiercks 1-0-0 cg
31 Oosterstraetster Espel Tiepke Tiercks-nu 1-0-0 cg
31 Oosterstraetster Espel Jan Olpherts weduwe-nu 0-14-0 cg
32 Oosterstraetster Espel Jelle Sybes koolhuis (hoeckhuis?) 1-8-0 cg
32 Oosterstraetster Espel Popke Gabbes, burgemeester-nu 1-8-0 cg
32 Oosterstraetster Espel Otto Henric 0-7-0 cg after d' Paeu
32 Oosterstraetster Espel Syds Fopckes-nu 0-7-0 cg  after d' Paeu
32 Oosterstraetster Espel Geert Romkes, burgemeester-nu 0-7-0 cg after d' Paeu
32 Oosterstraetster Espel Feijcke Jansens 0-9-0 cg
32 Oosterstraetster Espel Freerck...(?)-nu 0-9-0 cg
32 Oosterstraetster Espel Michiel Sibrens, burgemeester 2-5-0 cg huijs en molterije
32 Oosterstraetster Espel Wicke Hessels-nu 2-5-0 cg huijs en molterije
32 Oosterstraetster Espel Gerben Gosses, burgemeester 1-16-0 cg
32 Oosterstraetster Espel Wolter van Renius-nu 1-16-0 cg
32 Oosterstraetster Espel Gerben Gosses, burgemeester 1-16-0 cg
32 Oosterstraetster Espel Foeckien Ornia-nu 1-16-0 cg
32 Oosterstraetster Espel Staeckma-nu 1-16-0 cg
32 Oosterstraetster Espel Bleau huijs  4-1-0 cg het bleau huijs ofte d' Collegie van Admiraliteit
32 Oosterstraetster Espel Admiraliteit, Collegie van-nu 4-1-0 cg het bleau huijs ofte d' Collegie van Admiraliteit
32 Oosterstraetster Espel Cornelis Sioerdts 2-0-0 cg
32 Oosterstraetster Espel Sioerd Jelles 2-0-0 cg
32 Oosterstraetster Espel Jan Duitser-nu 2-0-0 cg
33 Oosterstraetster Espel Gerben Harts 4-7-0 cg hoeckhuijs by de Zyl
33 Oosterstraetster Espel Feie Tiercks-nu 4-7-0 cg hoeckhuijs by de Zyl
33 Oosterstraetster Espel Tierck Jansen 0-18-0 cg
33 Oosterstraetster Espel Jan Lubberts 0-18-0 cg
33 Oosterstraetster Espel Henrick Lamberts-nu 0-18-0 cg
33 Oosterstraetster Espel Symen Meijnerts 2-10-0 cg
33 Oosterstraetster Espel Dirck Meijnerts-nu 2-10-0 cg
33 Oosterstraetster Espel Bauke Gerbens 1-16-0 cg jaarlijks in heer Hardus leen
33 Oosterstraetster Espel Lieuwe Taeckes-nu 1-16-0 cg jaarlijks in heer Hardus leen
33 Oosterstraetster Espel Arent Harmens weduwe 0-12-0 cg jaarlijks in heer Hardus leen
33 Oosterstraetster Espel Jacob Arents-nu 0-12-0 cg jaarlijks in heer Hardus leen
33 Oosterstraetster Espel Sybrant Egberts, eigen-nu 0-12-0 cg jaarlijks in heer Hardus leen
33 Oosterstraetster Espel Harmen Onnes koeckbacker-nu 1-4-0 cg jaarlijks in heer Hardus leen
33 Oosterstraetster Espel Tietske Douwes 1-16-0 cg In "De Drie Clocken" "jaarlijks in heer Hardus leen
33 Oosterstraetster Espel Bram Roo-nu 1-16-0 cg In "De Drie Clocken" "jaarlijks in heer Hardus leen
33 Oosterstraetster Espel Albert Jacobs weduwe-nu 1-1-0 cg In "De Drie Clocken" "jaarlijks in heer Hardus leen
34 Oosterstraetster Espel Tierck Jansen 3-0-0 cg jaarlijks in heer Hardus leen
34 Oosterstraetster Espel Henric Lamberts-nu 3-0-0 cg jaarlijks in heer Hardus leen
34 Oosterstraetster Espel Harmannus Attama-nu 0-16-0 cg jaarlijks in heer Hiddes leen
40 Hanspoortster Espel Symen Tyssens-nu 4-4-0 cg hoeckhuijs in de hoochstraet naest doctor Veltdriel, daervan dr. Veltriel 2 gg ende Gerreyt Symens 1 gg is gevende
40 Hanspoortster Espel Veltdriel, doctor 4-4-0 gg hoeckhuijs in de hoochstraet naest doctor Veltdriel, daervan dr. Veltriel 2 gg ende Gerreyt Symens 1 gg is gevende
40 Hanspoortster Espel Gerryt Symens 4-4-0 gg hoeckhuijs in de hoochstraet naest doctor Veltdriel, daervan dr. Veltriel 2 gg ende Gerreyt Symens 1 gg is gevende
40 Hanspoortster Espel Lieuwe Mellema 1-8-0 gg in de Coeninckstraet
40 Hanspoortster Espel Aeff, Oene Feijckes weduwe-nu 1-8-0 gg in de Coeninckstraet
40 Hanspoortster Espel Oene Feijckes 1-8-0 gg in de Coeninckstraet
40 Hanspoortster Espel Albert Goities 0-9-0 gg
40 Hanspoortster Espel Jan Waatses, eig-nu 0-9-0 gg
40 Hanspoortster Espel Ritske Floris 0-7-0 gg huijs en brouwerije
40 Hanspoortster Espel Albert Goyties weduwe-nu 0-7-0 gg huijs en brouwerije
40 Hanspoortster Espel Buwe Gaukes-nu 2-0-8 gg
40 Hanspoortster Espel Allert Feckes erven 2-0-8 gg
40 Hanspoortster Espel Henric Gerbens-nu 2-0-8 gg
40 Hanspoortster Espel Frans Fransen 1-7-0 gg in de nauwestraet
40 Hanspoortster Espel Johannes Thomas-nu 1-7-0 gg in de nauwestraet
41 Hanspoortster Espel Johannes Romkes 0-9-0 gg
41 Hanspoortster Espel Sioerd Heres-nu 0-9-0 gg
41 Hanspoortster Espel Jan Berents-nu 1-7-0 gg in de nauwe straet
41 Hanspoortster Espel Buwe Janssen Wieldraijers 0-9-0 gg
41 Hanspoortster Espel Gerrijt Simens-nu 0-9-0 gg
41 Hanspoortster Espel Symen Arriens 0-9-0 gg
41 Hanspoortster Espel Gerryt Piters-nu 0-9-0 gg
41 Hanspoortster Espel Feycke Wibes 1-7-0 gg
41 Hanspoortster Espel Wibe Feyckes-nu 1-7-0 gg
41 Hanspoortster Espel Sioerd Jelles 0-9-0 gg
41 Hanspoortster Espel H. Dionysius, secretaris-nu 0-9-0 gg
41 Hanspoortster Espel Anne Reyners 1-7-0 gg
41 Hanspoortster Espel Pier Wyntie 1-7-0 gg
41 Hanspoortster Espel Gerryt Tiallings-nu 1-7-0 gg
41 Hanspoortster Espel Sybe Haijes 0-9-0 gg in de nauwe straet
41 Hanspoortster Espel Jan Gerloff-nu 0-9-0 gg in de nauwe straet
42 Hanspoortster Espel Gerryt Folckerts-nu 1-7-0 gg op d'hoeck laest by Rombert backer bewoont
42 Hanspoortster Espel Rombert backer 1-7-0 gg op d'hoeck laest by Rombert backer bewoont
42 Hanspoortster Espel Romme / Tzomme Wilkes weduwe 0-9-0 gg
42 Hanspoortster Espel Andle Sioerds-nu 0-9-0 gg
42 Hanspoortster Espel Bocke Piters, eig-nu 0-18-0 gg
42 Hanspoortster Espel Jan Fransen, bew-nu 0-18-0 gg
42 Hanspoortster Espel Bocke Piters-nu 2-2-0 gg noch van molenbergh
42 Hanspoortster Espel Jan Reyners 0-9-0 gg op de lege wech
42 Hanspoortster Espel Reyner Jansen-nu 0-9-0 gg op de lege wech
42 Hanspoortster Espel Abraham Claesen 0-18-0 gg
42 Hanspoortster Espel Sibrand wever-nu 0-18-0 gg
42 Hanspoortster Espel Sioerd Piters 0-18-0 gg
42 Hanspoortster Espel Evert Takes brouwer-nu 0-18-0 gg
42 Hanspoortster Espel Thuenis Reyners 0-18-0 gg
42 Hanspoortster Espel Gerrit Jansen-nu 0-18-0 gg
43 Hanspoortster Espel Cornelis Cornelis 0-17-0 gg op de lege wech
43 Hanspoortster Espel Jelle Claes-nu 0-17-0 gg op de lege wech
43 Hanspoortster Espel Claes Jeppes 0-10-0 gg
43 Hanspoortster Espel Jan Jacobs cuiper 0-10-0 gg
43 Hanspoortster Espel Douwe Riencks timmerman-nu 0-10-0 gg
43 Hanspoortster Espel Jan Cornelis timmerman-nu 0-14-0 gg
43 Hanspoortster Espel Jacob Jeltes-nu 0-18-0 gg
43 Hanspoortster Espel Sara Hiddesdhtr 0-18-0 gg
43 Hanspoortster Espel Hendrick Pieters-nu 0-18-0 gg
43 Hanspoortster Espel Piter Jacobs cuiper-nu 0-18-0 gg
43 Hanspoortster Espel Sijbe Sents-nu 0-18-0 gg
43 Hanspoortster Espel Cornelis Thuenis, Mr. -nu 0-18-0 gg
44 Hanspoortster Espel Wopke Popkes 0-18-0 gg
44 Hanspoortster Espel Veltdriel-nu 0-18-0 gg
44 Hanspoortster Espel Reijner Fransen-nu 0-18-0 gg
44 Hanspoortster Espel Eelke Symens-nu 0-18-0 gg huijsstede en holtsteck
44 Hanspoortster Espel Buwe Janssen 1-8-0 gg
44 Hanspoortster Espel Eijnte Rienicks-nu 1-8-0 gg
44 Hanspoortster Espel Feijcke Wibes-nu 2-2-0 gg schuijre
44 Hanspoortster Espel Inne Freercks 8-8-0 gg muellenplaet
44 Hanspoortster Espel Arijs Sibrants 8-8-0 gg muellenplaet
44 Hanspoortster Espel Claes Dirx-nu 8-8-0 gg muellenplaet
44 Hanspoortster Espel Jan Sioerds schuitemaker 3-10-0 gg huijs en braeubanckplaets
44 Hanspoortster Espel Schoenmakersperck 14-0-0 gg t Schoenmakers gild geeft iaerlyx vant schoenmakersperck
45 Hanspoortster Espel Titus Peijma-nu 2-16-0 gg in de hoochstraet in heer Magnus leen
45 Hanspoortster Espel Arent Fransen 2-16-0 gg in 't suaens huys in heer Magnus leen
45 Hanspoortster Espel Popke Gabbes, burgemeester-nu 2-16-0 gg in 't suaens huys in heer Magnus leen
45 Hanspoortster Espel N. Dionysius, Dr.-nu 2-16-0 gg in 't suaens huys in heer Magnus leen
45 Hanspoortster Espel Ritske Floris 0-9-0 gg huijs en brouwerije geeft iaerlyx in heer Magnus leen
45 Hanspoortster Espel Albert Goities weduwe-nu 0-9-0 gg huijs en brouwerije geeft iaerlyx in heer Magnus leen
45 Hanspoortster Espel Sicke Berents-nu 0-12-0 gg In den Arent, geeft iaerlyx in heer Magnus leen
45 Hanspoortster Espel Biu Lieuwe erven 1-0-0 gg geeft iaerlyx in heer Magnus leen
45 Hanspoortster Espel Sicke Berents-nu 1-0-0 gg die secht hem toetebehoren" geeft iaerlyx in heer Magnus leen
45 Hanspoortster Espel Gerrijt Jansens weduwe-nu 1-0-0 gg geeft iaerlyx in heer Magnus leen
45 Hanspoortster Espel Gerryt Jansens weduwe 1-0-0 gg tuede huijsstede geeft iaerlyx in heer Magnus leen
45 Hanspoortster Espel Eelke Symens-nu 1-0-0 gg geeft iaerlyx in heer Magnus leen
46 Hanspoortster Espel Titus Peima 2-0-0 gg geeft iaerlyx in heer Magnus leen
46 Hanspoortster Espel Abraham Claes-nu 2-0-0 gg geeft iaerlyx in heer Magnus leen
46 Hanspoortster Espel Peima plaets 1-0-0 gg geeft iaerlyx in heer Magnus leen
46 Hanspoortster Espel P (?) van Botmoers (?) plaets 1-0-0 gg geeft iaerlyx in heer Magnus leen
46 Hanspoortster Espel Abraham Claes zn eig-nu 1-0-0 gg geeft iaerlyx in heer Magnus leen
46 Hanspoortster Espel Egbert Boijckes weduwe 1-0-0 gg geeft iaerlyx in heer Magnus leen
46 Hanspoortster Espel Minnolt Jouwersma-nu 1-0-0 gg geeft iaerlyx in heer Magnus leen
46 Hanspoortster Espel Symen Tyssens 1-0-0 gg geeft iaerlyx in heer Magnus leen
46 Hanspoortster Espel Jacob Piters voocht vant Oogh-nu 1-0-0 gg geeft iaerlyx in heer Magnus leen
46 Hanspoortster Espel Tijs Olpherts gortmaker 1-0-0 gg geeft iaerlyx in heer Magnus leen
46 Hanspoortster Espel Tuenis Cornelis mueleners wijff-nu 1-0-0 gg geeft iaerlyx in heer Magnus leen
46 Hanspoortster Espel Cornelis Sioerds huijs 1-0-0 gg geeft iaerlyx in heer Magnus leen
46 Hanspoortster Espel Tuenis Sioerds-nu 1-0-0 gg geeft iaerlyx in heer Magnus leen
46 Hanspoortster Espel Piter Jacobs cuiper-nu 1-0-0 gg huijs ende houtsteck, geeft iaerlyx in heer Magnus leen
46 Hanspoortster Espel Folkert Alberts weduwe 1-0-0 gg geeft iaerlyx in heer Magnus leen
47 Hanspoortster Espel Ritske Floris 0-9-0 gg huijs ende brouwerije, geeft iaerlyx in heer Magnus leen
47 Hanspoortster Espel Albert Goijties weduwe-nu 0-9-0 gg huijs ende brouwerije, geeft iaerlyx in heer Magnus leen
47 Hanspoortster Espel Ritske Floris 0-9-0 gg geeft iaerlyx in heer Magnus leen
47 Hanspoortster Espel Albert Goijties weduwe-nu 0-9-0 gg geeft iaerlyx in heer Magnus leen
47 Hanspoortster Espel Anne Fetses 1-0-0 gg geeft iaerlyx van kercke grondpacht
47 Hanspoortster Espel Johannes Gercks-nu 1-0-0 gg geeft iaerlyx van kercke grondpacht
47 Hanspoortster Espel Bets Aebes 1-0-0 gg geeft iaerlyx van kercke grondpacht
47 Hanspoortster Espel Hessel Aebes-nu 1-0-0 gg geeft iaerlyx van kercke grondpacht
47 Hanspoortster Espel Saeck Ritskes-nu 2-16-0 gg geeft iaerlyx van kercke grondpacht
47 Hanspoortster Espel Sytse Fockes-nu 2-0-0 gg huijs ende holtsteck, geeft iaerlyx van kercke grondpacht
47 Hanspoortster Espel Jel Jacobs 0-9-0 gg geeft iaerlyx van kercke grondpacht
47 Hanspoortster Espel Claes Ritskes-nu 0-9-0 gg geeft iaerlyx van kercke grondpacht
47 Hanspoortster Espel Bet Aebes (weduwe Eebe Wierdts) 1-0-0 gg geeft iaerlyx van kercke grondpacht
47 Hanspoortster Espel Eebe Wierdts (x Bet Aebes) 1-0-0 gg
47 Hanspoortster Espel Elske / Seske (?) weduwe van Wigbolt kalckbrander-nu 1-0-0 gg geeft iaerlyx van kercke grondpacht
47 Hanspoortster Espel Wigbolt kalckbrander 1-0-0 gg
48 Hanspoortster Espel Wybe Sytses weduwe-nu 0-9-0 gg een camer, geeft iaerlyx van kercke grondpacht
48 Hanspoortster Espel Rintse Roelffs 0-16-0 gg t Franeker huijs tegen 't parck over geeft iaerlyx van kercke grondpacht
48 Hanspoortster Espel Frouc Bottes 0-16-0 gg t Franeker huijs tegen 't parck over geeft iaerlyx van kercke grondpacht
48 Hanspoortster Espel Piter Jansen-nu 0-16-0 gg t Franeker huijs tegen 't parck over geeft iaerlyx van kercke grondpacht
48 Hanspoortster Espel Johannes Gercks-nu 4-16-0 gg geeft iaerlyx van kercke grondpacht
48 Hanspoortster Espel Jelle Beijma-nu 0-7-0 gg geeft iaerlyx van kercke grondpacht
48 Hanspoortster Espel Dirck Claes zn 1-15-0 gg d'eerste camer by de toorn, geeft iaerlyx van kercke grondpacht
48 Hanspoortster Espel Jan Ysbrants-nu 1-15-0 gg d'eerste camer by de toorn, geeft iaerlyx van kercke grondpacht
48 Hanspoortster Espel Wytse Goethart 1-15-0 gg d'tuede camer, geeft iaerlyx van kercke grondpacht
48 Hanspoortster Espel Voochden, de-nu 1-15-0 gg d'tuede camer, geeft iaerlyx van kercke grondpacht
48 Hanspoortster Espel Piter Jansens weduwe 4-4-4 gg d'darde camer van de toorn, geeft iaerlyx van kercke grondpacht
48 Hanspoortster Espel Veltriel, de here-nu 4-4-4 gg d'darde camer van de toorn, geeft iaerlyx van kercke grondpacht
48 Hanspoortster Espel Voochden, de arme-nu 1-15-0 gg d'vierde camer, geeft iaerlyx van kercke grondpacht
49 Hanspoortster Espel Pier Wyntse-nu 1-17-6 gg d'vyfte camer, geeft iaerlyx van kercke grondpacht
49 Hanspoortster Espel Jan Passasie weeske-nu 1-17-6 gg d'seste ende laeste camer van de toorn aff, geeft iaerlyx van kercke grondpacht
52 Blockhuister Espel Oene Oenes 6-9-8 gg muelenbergh
52 Blockhuister Espel Pier Harmens weduwe, eijgeners-nu 6-9-8 gg muelenbergh
52 Blockhuister Espel Sibren Bockes, eijgeners-nu 6-9-8 gg muelenbergh
52 Blockhuister Espel Jie Sioerds-nu 3-10-0 gg
52 Blockhuister Espel Bocke Dirck-nu 3-10-0 gg
52 Blockhuister Espel Jan Berends voormomber-nu 3-10-0 gg
52 Blockhuister Espel Aysse Tuenis-nu 0-15-0 gg
52 Blockhuister Espel Gale Jochems 0-15-0 gg
52 Blockhuister Espel Oege Oeges-nu 0-15-0 gg
52 Blockhuister Espel Nies, Minne Jans weduwe 1-10-0 gg
52 Blockhuister Espel Minne Jans weduwe (Nies) 1-10-0 gg
52 Blockhuister Espel Jan Besummaker-nu 1-10-0 gg
52 Blockhuister Espel Piter Jelis 0-14-0 gg
52 Blockhuister Espel Johannes Hylkes, eig-nu 0-14-0 gg
52 Blockhuister Espel Douwe Liommes, bew-nu 0-14-0 gg
53 Blockhuister Espel Jan Sijes erven 3-0-0 gg
53 Blockhuister Espel Douwe Douwes schoenlapper-nu 3-0-0 gg
53 Blockhuister Espel Jasper Piters 1-8-0 gg
53 Blockhuister Espel Francg Feijes-nu 1-8-0 gg
53 Blockhuister Espel Focke Hanties 0-10-0 gg
53 Blockhuister Espel Douwe Geerts-nu 0-10-0 gg
53 Blockhuister Espel Minne Hinnes turfmeter-nu 1-10-0 gg
53 Blockhuister Espel Jantien Alberts erven, eig-nu 2-16-0 gg
53 Blockhuister Espel Lieuwe Lieuwes, bew-nu 2-16-0 gg
53 Blockhuister Espel Johannes Piters pottebacker-nu 1-0-0 gg
53 Blockhuister Espel Peter Augustinus, burgemeester-nu 1-8-0 gg een camer in de muelensteijgh
53 Blockhuister Espel Hidtie Boijes-nu 0-18-0 gg
54 Blockhuister Espel Syds Piers 2-16-0 gg een lijnbaen
54 Blockhuister Espel Tuenis Sibrants-nu 2-16-0 gg een lijnbaen
54 Blockhuister Espel Syds Fopckes 7-0-0 gg een lijnbaen
54 Blockhuister Espel Lolke Jansen-nu 7-0-0 gg een lijnbaen
54 Blockhuister Espel Anne Piter Douwes 0-12-0 gg geeft iaerlyx in heer Hidde leen
54 Blockhuister Espel Bote Edes, bew-nu 0-12-0 gg geeft iaerlyx in heer Hidde leen
54 Blockhuister Espel Joachin Jurriens 0-14-0 gg In de swarte ruijter by de stenen dam, geeft iaerlyx van kercke grondpacht
54 Blockhuister Espel Jan Douwes Soet (?), eig-nu 0-14-0 gg In de swarte ruijter by de stenen dam, geeft iaerlyx van kercke grondpacht
54 Blockhuister Espel Jan Wibes  0-14-0 gg bij de stenen dam daer de blauwe bijl uthangt, geeft iaerlijx van kercke grondpacht
54 Blockhuister Espel Berent Crabbe, Mr, eig-nu 0-14-0 gg bij de stenen dam daer de blauwe bijl uthangt, geeft iaerlijx van kercke grondpacht
62 Florenen Florenen van landen onder dese stads tafel schietende ende alle tue maenten betaelt wordende
63 Florenen Cruysfenne, de 6 fl
63 Florenen Weesvaren, de, gebr. van 't stads 5 pm 1 1/2 fl 4 strs Op d' Ore eijne (bl 88: op de Ooreneynen over de meersloot gelegen buyten de Woltpoort
63 Florenen Ore eijne, de
63 Florenen Weesvaren, de, gebr. van de huysarmenslanden 24 strs
63 Florenen huysarmenslanden, de
63 Florenen Weesvaren, de. gebr. van de gasthuysfenne van 6 pm 5 fl
63 Florenen gasthuysfenne, de
63 Florenen Dirck Johannes schoenmaker, gebr. van heer Engele landen 6 fl
63 Florenen heer Engele landen
63 Florenen Ant Sipckes weduwe, gebr. van Taecke Aylua 6 fl
63 Florenen Taecke Aylua
63 Florenen Ant Sipckes weduwe, gebr. van Ernst Aylva 2 fl
63 Florenen Ernst Aylva
64 Florenen Henric Claes, gebr van Jan van Cuelensfenne 4 fl
64 Florenen Jan van Cuelensfenne
64 Florenen Henric Claes, gebr. van Meijster Henrics fenne 6 fl
64 Florenen Meijster Henricsfenne
64 Florenen Tietse Siercks, gebr. van Jan van Cuelensfenne 3 fl
64 Florenen Jan van Cuelensfenne
64 Florenen Hester Loe, gebr. van Claes Tymens fenne 3 fl
64 Florenen Claes Tymensfenne
64 Florenen Hartman Sibrens, gebr. van Wiger Folkerts 1 1/2 fl
64 Florenen Wiger Folkerts
64 Florenen Wijbe Hepkes en Uble Wieldraeijer, gebr. van Sytse Aijlva landen 7 fl
64 Florenen Uble Wieldraeijer
64 Florenen Sytse van Aijlvalanden
64 Florenen Tietse Tiercks, gebr. van Veltdriels landen 2 fl
64 Florenen Veltdriels landen
64 Florenen Tietse Siercks, gebr. van Rinse Jelgers 3 1/2 fl
64 Florenen Rinse Jelgers
65 Florenen Gerben Piters, gebr. van heer Willems fenne 1 fl
65 Florenen heer Willems landen
65 Florenen d'weduwe op d'bleeck buten Aelsumerpoort, gebr. van Bolta fenne 2 1/2 fl
65 Florenen Boltafenne
65 Florenen Jan Claes, eig/gebr. van de Sylfenne 3 fl
65 Florenen Sylfenne
65 Florenen Worp Bockes, gebr. van Antonij droogscherersfenne 4 fl
65 Florenen Antonij droogscherersfenne
65 Florenen Sicke berent, gebr. van Alijdt Assens fenne 3 fl
65 Florenen Alijdt Assensfenne
65 Florenen Johannes Harmens t' Altena, gebr. van Hans Annes fenne 3 fl
65 Florenen Hans Annesfenne
65 Florenen Johannes Harmens, gebr. van Claes Tymens fenne 3 fl
65 Florenen Claes Tymensfenne
65 Florenen Fopke Syds, gebr. van Jancke Olislagersfenne 6 fl
65 Florenen Jancke Olislagersfenne
66 Florenen Johannes Siercks ende Jan Cornelis , gebr. van heer Juchsma fenne 3 1/2 fl
66 Florenen Jan Cornelis
66 Florenen heer Juchsmafenne
66 Florenen Jan Steffens by de kalckoven, gebr. van Rintse Jelgers landt 1 1/2 fl
66 Florenen Rintse Jelgerslandt
66 Florenen Jan Claes zn by de kalckovens, gebr. van Bauck Popta fenne
66 Florenen Bauck Poptafenne
66 Florenen Jan Claes, medegebr. van heer Juchsma fenne 2 fl
66 Florenen heer Juchsmafenne
66 Florenen Wybe Feijckes, gebr. van heer Juchsma fenne 3 fl
66 Florenen heer Juchsmafenne
66 Florenen Jan Cornelis timmerman, gebr. van de lege fenne 1 1/2 fl
66 Florenen lege fenne, de
66 Florenen Jan Hiddes, gebr. van Jantie Olislagersfenne 1 1/4 fl
66 Florenen Jantie Olislagersfenne
66 Florenen d'weesvoochden, gebr. van 't stadsmansmad 1 fl
66 Florenen stadsmansmad, 't
67 Florenen Jan Arriens t'lutkebergh, gebr. van de pastoorsfenne 1 fl
67 Florenen pastoorsfenne, de
67 Florenen Reytse Tiaerds t'bergh, eig van Trynke fenne 1 fl
67 Florenen Trynkefenne
67 Florenen Reytse Tiaerds t'bergh, gebr van Minne Eelkes fenne 2 fl
67 Florenen Minne Eelkesfenne
67 Florenen Michiel bleker buijte de Woutpoort, gebr. van de Meckemalanden 2 fl
67 Florenen Meckemalanden, de
67 Florenen Bote Jans, gebr. van Meckemalanden 2 fl
67 Florenen Meckemalanden. de
67 Florenen d'huijsarmen land 1 fl is te soecken"
67 Florenen d'Bontgenoten vande Westerisse als, gebr. van de Westerisselanden 40 fl
67 Florenen Westerisselanden