W 001 Diepswal 1585 (vr) Douwe Halbes
W 001 Diepswal 1585-1589 Obbe Haeijes, weduwe Douwe Halbes en meister Hendrix erven, staende opt west van de Vergulden Clock
W 001 Diepswal 1589-1592 Cunera
W 001 Diepswal 1592-1596 Amelinck Jans
W 001 Diepswal 1596 Ege Jans
W 002 Diepswal 1585 (vr) Harmen Rosewinckel Erven, eig
W 002 Diepswal 1585-1591 Roeliff Lammerts /Roelof Eigenaar Harmen Rosewinckel ende syn Erven, tegenover de Wyne, opt oost van de Staetssteegh
W 002 Diepswal 1591-1595 Siverd Jorx, bewoner /Sjoerd
W 002 Diepswal 1595 Gerben Goffes, burgemeester
W 003 Oosterstraat R 280 1585 (vr) Alberts, Schipper, huysstede
W 003 Oosterstraat R 280 1585-1587 Luitien Waterrider/Waterzider Het Cromhout of Schipper Alberts huysstede, eigenaar Hendrick Riemsnider, tegenover het achterste van de Blauwe Clock, op de hoek van de cleyne stege, lopende van de Lange Oosterstraat naar de Kleine Oosterstraat. Deze steeg wordt (later?) de Puijsterlapperssteegh genoemd, zie WD 091, het huis naast het Cromhout, na 1720 verenigd met dit huis.
W 003 Oosterstraat R 280 1587-1589 Hendrik Riemsnider
W 003 Oosterstraat R 280 1589-1591 Pybe  Oenes (eig.) /Piebe
W 003 Oosterstraat R 280 1591-1594 Pieter Fridtszn (eig)
W 003 Oosterstraat R 280 1594-1619 Wybrant Aeliffs (bew.) /Wijbrand
W 003 Oosterstraat R 280 1619-1625 Jacob Beerns
W 003 Oosterstraat R 280 1625-1627 Jacob Beerns weduwe
W 003 Oosterstraat R 280 1627-1628 Hendrick/Hendrik Hendrix
W 003 Oosterstraat R 280 1628-1634 Wytse  Jelles /Wietse
W 003 Oosterstraat R 280 1634-1639 Hendrick/Hendrik Hendrycks
W 003 Oosterstraat R 280 1639-1642 Harmen Ennes
W 003 Oosterstraat R 280 1642-1644 Jan Harmens
W 003 Oosterstraat R 280 1644-1651 Meles  Claes /Melis
W 003 Oosterstraat R 280 1651-1652 Hincke Harmens /Hinke
W 003 Oosterstraat R 280 1652-1658 Trijntie  Meles /Trijntje
W 003 Oosterstraat R 280 1658-1681 Meles weduwe /Melis
W 003 Oosterstraat R 280 1681-1685 Burgemeester Junior
W 003 Oosterstraat R 280 1685-1698 Harmen Hendricks
W 003 Oosterstraat R 280 1698-1700 Lieuwe Pieters
W 003 Oosterstraat R 280 1700-1714 Johannes Bierdrager
W 003 Oosterstraat R 280 1713-1714 Pieter Jans
W 003 Oosterstraat R 280 1713-1715 Cornelis Everts
W 003 Oosterstraat R 280 1713-1752 Petrus Bergsma (eig)
W 003 Oosterstraat R 280 1714-1720 Heert Hartman/Geert Hartman, eig/bew
W 003 Oosterstraat R 280 1715-1717 Jan Maurens, bew
W 003 Oosterstraat R 280 1715-1721 Beern Swaltie de Jonge, bew /Berend
W 003 Oosterstraat R 280 1717-1721 David Hendrix, bew
W 003 Oosterstraat R 280 1721-1723 Ritske Steenwijk,bew
W 003 Oosterstraat R 280 1734-1735 J. Saak Alting, bew
W 003 Oosterstraat R 280 1735-1751 Pieter Folkerts, bew
W 003 Oosterstraat R 280 1751-1754 Jacob Sjoerds, bew
W 003 Oosterstraat R 280 1752-1753 Wilhelmus Bergsma (eig)
W 003 Oosterstraat R 280 1753-1767 Harmen Bock (eig)
W 003 Oosterstraat R 280 1754-1755 Bocke van der Linde, bew /Bokke
W 003 Oosterstraat R 280 1755-1756 Jacobus Fockerda, bew
W 003 Oosterstraat R 280 1764-1765 Eelke Sijbes, bew
W 003 Oosterstraat R 280 1765-1766 Hendrik Welling, bew
W 003 Oosterstraat R 280 1767-1805 Diaconie
W 003 Oosterstraat R 280 1787-1788 Sijbren Igles, bew /Sieberen
W 003 Oosterstraat R 280 1788-1797 Anske Eilberts, bew
W 003 Oosterstraat R 280 1797-1801 Pieter Teekes, bew
W 003 Oosterstraat R 280 1797-1805 Anske Eilberts weduwe, bew
W 003 Oosterstraat R 280 1801-1805 Pieter Teekes weduwe, bew
W 004 Oosterstraat 1585 (vr) Joucke Holtsagers huijsstede /Jouke
W 004 Oosterstraat 1585 Cornelis Jacobs (huyrman) Joucke Holtsager huysstede, de erfgenamen van Monte Jouckes ofte Siverd Ockes cs zijn eig., tegen het achterste van de Blauwe Clock
W 005 Hoochstraet 1585 (vr) Toenis Droechscheriers /Theunis
W 005 Hoochstraet 1585 (vr) Jan backer, salige
W 005 Hoochstraet 1585 Dionysius Hendrix (eig/bew) Het Golden Cruys alsnu uythangende, tusschen Toenes Droechscherers ende salige Jan Backers huys
W 006 Diepswal 1585 (vr) Womck van Mockema, juffrouw
W 006 Diepswal 1585 (vr) Simen Olpherts /Siemen
W 006 Diepswal 1585-1587 Rintie Jelgers, stadshopman (eig/bew) /Rintje Op t west van de Nije Zijl tegenover de contegarde, ten oosten van Juffrouw Womck van Mockema Blauwe Huys. In 1619: staende ten oosten van de selve stege ende Simen Olpherts
W 006 Diepswal 1587-1619 Albert Geerts
W 006 Diepswal 1619-1625 Pieter Carsten
W 006 Diepswal 1625-1628 Albert Gooitses weduwe
W 006 Diepswal 1645 Jan Aernds /Arends Nu gezet op nummer 21 Hoochstraet
W 007 Coeninxstraet R 366 1585-1619 Jan Jansen Wever Zijnde tegenwoordig een ledige plaets, Jan Janzn Wever ofte Verver eigenaar
W 007 Coeninxstraet R 366 1619-1625 Albert Gooitses Wever
W 007 Coeninxstraet R 366 1625-1637 Jan Berents
W 007 Coeninxstraet R 366 1637-1640 Jan Berents Wed.
W 007 Coeninxstraet R 366 1640-1647 Sijmen Willems /Siemen
W 007 Coeninxstraet R 366 1647-1663 Ebbe Rijtskes /Ebe
W 007 Coeninxstraet R 366 1663-1672 Jan Jacobs
W 007 Coeninxstraet R 366 1672-1722 Willem Jensma, Burgemeester (eig/bew)
W 007 Coeninxstraet R 366 1721-1723 Jelle Haijes, bew
W 007 Coeninxstraet R 366 1721-1726 Theunis Olpherts (eig)
W 007 Coeninxstraet R 366 1723-1726 Jan Heeres, bew
W 007 Coeninxstraet R 366 1723-1726 Hylkjen IJdes, bew /Hielkje
W 007 Coeninxstraet R 366 1726-1727 Willem Rinties weduwe (eig/bew)
W 007 Coeninxstraet R 366 1738-1739 Regner Bennemans, bew
W 007 Coeninxstraet R 366 1738-1740 Sijbe Dirx, bew /Siebe
W 007 Coeninxstraet R 366 1738-1778 Klaas Hendrix (eig)
W 007 Coeninxstraet R 366 1741-1742 Dominee Columba weduwe, bew
W 007 Coeninxstraet R 366 1742-1743 Doetje Minnes, bew
W 007 Coeninxstraet R 366 1742-1744 Betje Fockes, bew
W 007 Coeninxstraet R 366 1743-1744 Pieter Wattes, bew
W 007 Coeninxstraet R 366 1744-1750 Jan Wattes, bew
W 007 Coeninxstraet R 366 1750-1751 Tjeerd Ypes weduwe, bew
W 007 Coeninxstraet R 366 1750-1752 Wytske Hempkes, bew /Wietske
W 007 Coeninxstraet R 366 1751-1778 Jan Haijes, bew
W 007 Coeninxstraet R 366 1752-1753 Theunis Feddes, bew
W 007 Coeninxstraet R 366 1778-1788 Sijtse Loijinga, bysitter (eig/bew) /Sietse
W 007 Coeninxstraet R 366 1787-1788 Seert S. Loijinga, eig /Tjeerd
W 007 Coeninxstraet R 366 1788-1797 S. Suidema, bew
W 007 Coeninxstraet R 366 1788-1805 Mevrouw F. Bekius (eig)
W 007 Coeninxstraet R 366 1797-1803 Grytje Haijes, bew /Grietje
W 007 Coeninxstraet R 366 1803-1805 W. Pannenborg, bew
W 008 Coeninxstraet R 349 1585 (vr) Dirck Martens /Dirk
W 008 Coeninxstraet R 349 1585 (vr) Luipck Peijma
W 008 Coeninxstraet R 349 1585-1619 Poucke Feijes Ten zuiden Dirck Martens, ten noorden Luipck Peyma, eig/bew Poucke Feijes. Aen de westzijde van de Coeninxstraet. In 1658 verkocht aan Jan Jacobs Fetermaker, nadat het was vervallen aan de armvoogden
W 008 Coeninxstraet R 349 1619-1634 Feijo Gabbema, Dr. (erfgen. Baeucke Feijes)
W 008 Coeninxstraet R 349 1634-1637 Trinke Gratema /Trijntje
W 008 Coeninxstraet R 349 1640-1644 Anne Gratema
W 008 Coeninxstraet R 349 1644-1650 Antie Gratema /Antje
W 008 Coeninxstraet R 349 1650-1654 Anne Gerlinga
W 008 Coeninxstraet R 349 1657-1658 Walbert van Lingen
W 008 Coeninxstraet R 349 1658-1682 Jan Jacobs fetermaker
W 008 Coeninxstraet R 349 1682-1751 Sierd Lieuwes (eig/bew)
W 008 Coeninxstraet R 349 1682-1751 Jan Jansen Helder
W 008 Coeninxstraet R 349 1716-1721 Pastoorsche Gellius, bew
W 008 Coeninxstraet R 349 1721-1730 Antie Alles / Antie Annes, bew /Antje
W 008 Coeninxstraet R 349 1730-1736 Geijske Clases, eig/bew /Geesje
W 008 Coeninxstraet R 349 1732-1736 Catrina Fellinga, bew /Catharina
W 008 Coeninxstraet R 349 1733-1735 Johannes Gosses, bew
W 008 Coeninxstraet R 349 1735-1736 Sijtske Jacobs, bew /Sietske
W 008 Coeninxstraet R 349 1736-1749 Jan Claessens, eig
W 008 Coeninxstraet R 349 1736-1750 L.P. Sevensma, bew
W 008 Coeninxstraet R 349 1750-1753 Br. B. Bekius jr., eig
W 008 Coeninxstraet R 349 1750-1758 Jan Jansen Helder weduwe
W 008 Coeninxstraet R 349 1758-1760 Jan Jansen Helder erven, eig
W 008 Coeninxstraet R 349 1760-1792 Coopman Bekius, eig/bew
W 008 Coeninxstraet R 349 1792-1798 Coopman B. Bekius weduwe, eig/bew
W 008 Coeninxstraet R 349 1798-1805 Jan Jansen Helder, eig
W 008 Coeninxstraet R 349 1799-1800 Lourens Jitzes
W 008 Coeninxstraet R 349 1799-1805 Foeke Rinderts, bew
W 008 Coeninxstraet R 349 1800-1805 Gerben Cornelis, bew
W 009 Opt blochuijs 1585 (vr) Douwe Sierxzn
W 009 Opt blochuijs 1585 Simen Flasman (bew) /Siemen Voorheen een holtsteck, nu een huis op gebouwd. Douwe Sierxzn Westerhoeckhuys ten noorden, de Nije Zyl ten zuiden. Marques van  Buylen, bewoner Het Witte Cruis, betaalt de rente
W 010 Onbekend 1585 Huis "Dockum", verder onbekend by Hylke de bode en bij Douwe Sierx, dus "nihil"
W 011 Opt blochuijs R 485 1585 (vr) Eefck Jeppezn
W 011 Opt blochuijs R 485 1585 (vr) Simen Flasmanhuijs /Siemen
W 011 Opt blochuijs R 485 1585-1587 Jelle Fransz Eefck Jeppezn voorheen eig, nu meister Jelle Frans, bewoner is Keimpe Foppezn. Hebbende ten noorden het Simen Flasmanhuys. 1714: In die Vlasstraat aen die westkant
W 011 Opt blochuijs R 485 1587-1588 Dirck Dodes /Dirk Doedes
W 011 Opt blochuijs R 485 1588-1589 Hijlcke Jansz /Hielke
W 011 Opt blochuijs R 485 1589-1597 Pieter Cornelis
W 011 Opt blochuijs R 485 1597-1619 Jelle Fransz wed.
W 011 Opt blochuijs R 485 1619-1624 Jelle Fransens erven
W 011 Opt blochuijs R 485 1624-1626 Gerrit Wever
W 011 Opt blochuijs R 485 1628-1636 Veltriel, Mijn heer 
W 011 Opt blochuijs R 485 1636-1640 Lijeuwe Lijeuwes /Lieuwe
W 011 Opt blochuijs R 485 1639-1641 Gerrijt Harmens /Gerrit
W 011 Opt blochuijs R 485 1640-1671 Lieuwe Sijmens
W 011 Opt blochuijs R 485 1671-1677 Douwe Ennes
W 011 Opt blochuijs R 485 1677-1691 Radbodus, Scrts,   stadsboode
W 011 Opt blochuijs R 485 1691-1695 Ruert Westerman (eig) /Ruurd
W 011 Opt blochuijs R 485 1695-1733 Pijter Jansen Muijs (eig/bew) /Pieter
W 011 Opt blochuijs R 485 1723-1753 Jan Muis (eig/bew)
W 011 Opt blochuijs R 485 1726-1727 Gerrit Tjeerds weduwe, bew
W 011 Opt blochuijs R 485 1753-1772 Jan Muis weduwe, eig/bew
W 011 Opt blochuijs R 485 1772-1778 Jan Muis erven, eig/bew
W 011 Opt blochuijs R 485 1778-1800 Jan Geerts Dijkstra (eig/bew)
W 011 Opt Blochuys R 485 1800-1805 Sijbrand Huizinga (eig/bew)
W 012 Opt blochuijs 1585 (vr) Epe, Schipper, stede
W 012 Opt blochuijs 1585 (vr) Folck moer
W 012 Opt blochuijs 1585 Sterck Jan Wibes Schipper Epe stede, hebbende ten westen een cleine steegh, ten oosten Folck moer. In 1597 wordt de lening van Hendrick Sanders genoemd, controlleur der Convoyen in Dockum.
W 013 Opt blochuijs 1585 (vr) Ocke tondragers huijs /Okke
W 013 Opt blochuijs 1585 Douwe Luitges Ocke Tondragers huysstede, verder onbekend, nooit eerder gebeurd, dus nihil. De obligatie uit handen van Haeycke Auckes Olijslager uit 1596 wordt wel genoemd
W 014 Onbekend 1585 (vr) Wilcke Tolnershuijsstede Wilcke Tolners huijsstede, verder onbekend, dus nihil
W 015 Opt blochuijs bij Steendam 1585 (vr) Thys, Schipper, huijs /Thijs
W 015 Opt blochuijs bij Steendam 1585 (vr) Jan Reilifs
W 015 Opt blochuijs bij Steendam 1585-1590 Douwe Muisker, Douwe Syes Schipper Thys huysstede, eig/bew Douwe Sijes, alias Douwe Muisker, de wesen van eenen Timen wonen hier prodeo, als bewoner opnemen Jan Reilifs. Volgens legger B stonden hier later drie huizen: zie WB 015-1 en WB 15-2 en ook WB 129 (zelfde namen vr 1700)
W 015 Opt blochuijs bij Steendam 1590-1592 Jan Sijes
W 015 Opt blochuijs bij Steendam 1590-1592 Minne Jans als voormondt
W 015 Opt blochuijs bij Steendam 1592-1637 Douwe Sijes, alias Muisker
W 015 Opt blochuijs bij Steendam 1637-1644 Freerck Daniels /Freerk
W 015 Opt blochuijs bij Steendam 1644-1651 Aucke Lieuwes /Auke
W 016 Opt blochuijs bij Steendam R 565 1585 (vr) Groene Jan huys
W 016 Opt blochuijs bij Steendam R 565 1585 (vr) Douwe Tiaert
W 016 Opt blochuijs bij Stiendam R 565 1585-1591 Frans Jans Groene Jans Huysstede, hebbende ten noorden Douwe Tiaerdt. 1714: By die steenen dam op een huys naest het voorsz. = W 015
W 016 Opt blochuijs bij Stiendam R 565 1591-1619 Wed. Tiebbe Hepkes
W 016 Opt blochuijs bij Stiendam R 565 1619-1645 Friese Jansen
W 016 Opt blochuijs bij Stiendam R 565 1645-1672 Boote Eedes /Bote
W 016 Opt blochuijs bij Stiendam R 565 1672-1698 Johannes Eelckes (voormonder)
W 016 Opt blochuijs bij Stiendam R 565 1698-1713 Adolf Reling
W 016 Opt blochuijs bij Stiendam R 565 1711-1729 Andries Tiepkes Brouwer (eig/bew)
W 016 Opt blochuijs bij Stiendam R 565 1713-1714 Roelof Drueues
W 016 Opt blochuijs bij Stiendam R 565 1714-1729 Roelof Drees erven
W 016 Opt blochuijs bij Stiendam R 565 1729-1732 Jan du Pon, bew
W 016 Opt blochuijs bij Stiendam R 565 1729-1733 Andries Tiepkes Erven, eig
W 016 Opt blochuijs bij Stiendam R 565 1732-1740 Rense Heeringa, eig/bew /Rinse
W 016 Opt blochuijs bij Stiendam R 565 1740-1757 Rinse Heeringa weduwe, eig/bew
W 016 Opt blochuijs bij Stiendam R 565 1757-1761 Claas Wijbes, eig/bew /Klaas
W 016 Opt blochuijs bij Stiendam R 565 1761-1763 Anske Wijbes, eig/bew
W 016 Opt blochuijs bij Stiendam R 565 1763-1764 Jochem Sijbes, bew
W 016 Opt blochuijs bij Stiendam R 565 1763-1766 Fiscaal U. Colerus, eig
W 016 Opt blochuijs bij Stiendam R 565 1764-1765 Claas Mellema, bew /Klaas
W 016 Opt blochuijs bij Stiendam R 565 1765-1781 Harm de Jong (eig/bew)
W 016 Opt blochuijs bij Stiendam R 565 1773-1780 Militairen, bew
W 016 Opt blochuijs bij Stiendam R 565 1774-1778 Johannes Volbragt, bew
W 016 Opt blochuijs bij Stiendam R 565 1778-1779 Jan Meinderts, bew
W 016 Opt blochuijs bij Stiendam R 565 1780-1782 Cornelis de Waij, bew
W 016 Opt blochuijs bij Stiendam R 565 1781-1808 Claas Douwes, eig /Klaas
W 016 Opt blochuijs bij Stiendam R 565 1785-1794 Geert Hendriks, bew
W 016 Opt blochuijs bij Stiendam R 565 1794-1798 Machiel Everts weduwe, bew /Michiel
W 016 Opt blochuijs bij Stiendam R 565 1798-1800 Fr. S. v.d. Graaf, bew
W 016 Opt blochuijs bij Stiendam R 565 1800-1801 S. Mefferts, bew
W 016 Opt blochuijs bij Stiendam R 565 1800-1804 Claas Douwes Kinderen, eig /Klaas
W 016 Opt blochuijs bij Stiendam R 565 1801-1803 Van Olst weduwe, bew
W 016 Opt blochuijs bij Stiendam R 565 1803-1805 Sjoerd Jacobs, bew
W 016 Opt blochuijs bij Stiendam R 565 1804-1805 G.F. de Lang (eig/bew. van de zolder)
W 016 Opt blochuijs bij Stiendam R 565 1805 Reinder Andries
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1585 (vr) Bientie, schipper, huys
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1585 (vr) Douwe Tiaert
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1585 (vr) Ane Siverd /Anne Sjoerds
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1585-1594 Schipper Hessel Schipper Bientie stede, hebbende ten westen Douwe Tiaert, ten oosten Ane Siverd, eig/bew. schipper Hessel. In 1714: Pytter Sieverts tuin op die hoeck van die Harlinger steegh bij het Nau diep by die stiennen dam. In 1697 werd W 017 en W 018 bijeen gevoegd. In 1745 wordt dit huis in tween of drien bewoond, twee eigenaren, soms ook de zolder.
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1594-1595 Tijebbe Hepkes /Tjibbe
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1595-1619 Schipper Hessel
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1619-1620 Sui (Sjioeck) Grote Hessels wed. /Sjoek
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1620-1624 Hessel Hessels
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1624-1627 Piter Martens Backer vrou /Pieter
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1627-1639 Douwe Roellef
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1639-1644 Marten Pieters
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1668-1696 Burgemeester Symen Ruimsadelaar
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1696-1700 Jacob Sijmens weduwe
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1696-1700 Jacob Sijmens wed.
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1700-1719 Piter Sieverts /Pieter
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1711-1713 Aefke Wijbets, eig/bew /Aafke
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1713-1733 Gerben Wijbets, eig/bew
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1733-1736 Aafke reitses, bew
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1733-1750 Cornelis Jans, eig
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1736-1750 Jan Sickes, bew
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1745-1746 Pijtter Harmens, bew /Pieter
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1745-1747 Harmen Elias, eig/bew
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1746-1747 Elias Harmens, bew
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1746-1747 Wouter Sijtses, bew
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1747-1775 Elias Harmens, eig/bew
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1750-1751 Cornelis Jans erven, eig
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1750-1751 Ynse Haafma, bew
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1751-1752 Frans Cornelis, eig/bew
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1751-1754 Jan Tialles, bew
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1752-1755 Frans Cornelis wed, eig/bew
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1754-1755 Nanne Jacobs, bew
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1754-1757 Jan Jochems, bew,
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1755-1756 Yde Pijtters, bew
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1755-1759 Frans Cornelis dochter, eig
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1756-1759 Wouter Sijtses, bew
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1759-1763 Harm Craamwinkel, bew
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1759-1778 Alle Jans Binninga, eig/bew
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1763-1765 Geert pijtters, bew
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1765-1766 Militairen
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1766-1767 Arent Romkes, bew
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1767-1768 Arent Romkes wed. bew
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1768-1769 Weesvoogden
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1769-1774 Cornelis Geerts, bew
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1774-1778 Pijtter Johannes, bew /Pieter
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1775-1777 Elias Harmens wed, eig/bew
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1777-1778 Elias Harmens wed, bew
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1777-1786 Johannes Fockema burgemeester, eig
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1778-1779 Harm Feddes, bew
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1778-1779 Alle Jans Binninga erven, eig
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1778-1786 Johannes Volbragt, bew
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1779-1780 Jan Willems Wolters, bew
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1779-1782 A. Scheltinga, eig
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1780-1781 Dirk Jan Wolters, bew
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1781-1782 Bote Eekhout, bew
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1782-1783 Willem Pijtters, bew
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1782-1805 T. Schonegevel, eig.
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1783-1786 Johannes Heselaar, bew
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1786-1787 Wijtse Rinses, bew /Wietse
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1786-1789 Hendrik Jans, bew
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1786-1805 Johannes Fockema, eig/bew
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1789-1790 Haije Pijtters, bew
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1790-1791 Arjen Sjoerds, bew
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1791-1794 Michiel Everts wed, bew
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1794-1805 Jan Harmens, bew
W 017 Opt blochuijs bij Steendam R 591 1805- Jan Harmens wed. bew
W 018 Opt blochuijs 1585 (vr) Tiaert opt blochuijsstede /Tjeerd
W 018 Opt blochuijs 1585 (vr) Hessel, schipper
W 018 Opt blochuijs 1585 (vr) Frans Jans
W 018 Opt blochuijs 1585-1591 Douwe Tiaertz Tiaert opt blochuijsstede, hebbende schipper Hessel ten oosten en Frans Jansz ten westen. Douwe Tiaert eig/bew. In 1697 bij W 017 gevoegd.
W 018 Opt blochuijs 1592-1596 Douwe Tiaerts huisfrou
W 018 Opt blochuijs 1596-1619 Douwe Tiaert
W 018 Opt blochuijs 1619-1624 Douwe Tiaerts zoons/erffgenamen
W 018 Opt blochuijs 1624-1629 Albert Jansen
W 018 Opt blochuijs 1625-1628 Jacob Hiddes
W 018 Opt blochuijs 1628-164- Jacob Douwes
W 018 Opt blochuijs 1640-1661 Poppe Douwes
W 018 Opt blochuijs 1661-1672 Burgemeester Ruijmsadelaar
W 018 Opt blochuijs 1678-1697 Symen Ruijmsadelaar /Siemen
W 019 Steendam R 590 1585 (vr) Epe Tiaertzn, schipper
W 019 Steendam R 590 1585 (vr) Hessel Hesselsz, schipper
W 019 Steendam R 590 1585 (vr) Keimpe Jouckeszn
W 019 Steendam R 590 1585-1592 Ane Sieverdt wagenar /Anne Schipper Epe Tiaert zn, hebbende schipper Hessel Hesselsz opt west met een steigh, Keimpe Jouckeszn opt oost., eig/bew. Aene Siverdtzn Wagenar. 1714: Gerben Wyberts camforijhuys
W 019 Steendam R 590 1592-1593 Wed. Ane Suvert
W 019 Steendam R 590 1593-1621 Jochum Jurriens /Jochem
W 019 Steendam R 590 1621- Jan Douwes
W 019 Steendam R 590 1621- Geert Jans
W 019 Steendam R 590 1621-  Webbet Jochams
W 019 Steendam R 590 1621-1623 Tiemen Tiemes
W 019 Steendam R 590 1636-1639 Jannis Tijmmerman
W 019 Steendam R 590 1636-1651 Feijke Jansen /Feike
W 019 Steendam R 590 1639-1641 Johannes Oenes
W 019 Steendam R 590 1656-1663 Jan Jansz
W 019 Steendam R 590 1663-1675 Lolcke Sijmens /Lolke
W 019 Steendam R 590 1675-1683 Halbe Lolckes
W 019 Steendam R 590 1683-1690 Wijbbet Coster /Wiebe
W 019 Steendam R 590 1690-1713 Wed. Aefke Wybets, eig
W 019 Steendam R 590 1713-1735 Gerben Wyberts camforijhuis, eig/bew
W 019 Steendam R 590 1735-1738 Wijbert Bartels, eig /Wiebe
W 019 Steendam R 590 1735-1738 Philippus Lammerts, bew
W 019 Steendam R 590 1738-1739 Evert Dirks, wed, bew
W 019 Steendam R 590 1738-1791 Wijbert Bartels erven, eig /Wiebe
W 019 Steendam R 590 1739-1740 Pyter Claessen, bew /Pieter
W 019 Steendam R 590 1739-1753 Gerryt Bartels, bew'/Gerrit
W 019 Steendam R 590 1753-1754 Martien Dirks, bew /Martje
W 019 Steendam R 590 1754-1755 Jan Pytters, bew
W 019 Steendam R 590 1755-1761 Lieuwe Louwrens, bew
W 019 Steendam R 590 1761-1767 Jan Meinderts, bew
W 019 Steendam R 590 1767-1769 David Willems, bew
W 019 Steendam R 590 1769-1783 Jan Harmens Vrije, bew
W 019 Steendam R 590 1783-1786 Hendrik Jans, bew
W 019 Steendam R 590 1786-1788 militairen
W 019 Steendam R 590 1788-1789 Jan Maurens, bew.
W 019 Steendam R 590 1789-1796 Bernardus Hesselius, bew.
W 019 Steendam R 590 1796-1798 Alle de Weerdt, bew
W 019 Steendam R 590 1797-1798 Alle de Weerdt, eig
W 019 Steendam R 590 1797-1805 Pytter Wyberts, eig /Pieter
W 019 Steendam R 590 1798-1805 Alle de Weerdt wed. eig/bew
W 019 Steendam R 590 1799-1800 militairen
W 019 Steendam R 590 1800-1805 Bernardus Hesselius, bew
W 020 Oppe Keppels 1585 (vr) Liuwe Slachtershuijs /Lieuwe Liuwe Slachtershuysstede, niet eerder gebeurd dus nihil
W 021 Oppe Keppels 1585 (vr) Rippert oppe Keppels huijs
W 021 Oppe Keppels 1585 (vr) Rienck Pelser /Rienk
W 021 Oppe Keppels 1585 (vr) Wib moer, weduw van Jan van Steenwijk
W 021 Oppe Keppels 1585 (vr) Jan van Steenwijk, salige
W 021 Oppe Keppels 1585-1595 Uble Sippes/Wble Sippes /Ulbe Rippert oppe Keppels huysstede, hebbende Rienck Pelser opt Suyd, by de Keppelspoort, gelegateerd door Wibmoer salige, Jan van Steenwix weduwe. Wbbele Sippezn Timmerman eig/bew. Afgekocht in 1651
W 021 Oppe Keppels 1595-1619 Wble Sippes weduwe
W 021 Oppe Keppels 1619-1620 Wble Sippes erfgenamen
W 021 Oppe Keppels 1620-1637 Hans Jansen
W 021 Oppe Keppels 1637-1641 Oble Andries Wielemaker /Ulbe
W 021 Oppe Keppels 1644-1646 Jan Martens
W 021 Oppe Keppels 1646-1651 Beernt Aeckles /Berend
W 022 By de Fetse 1585 (vr) Hendrick tinnegietershuijs /Hendrik
W 022 By de Fetse 1585 (vr) Minne Sypsma
W 022 By de Fetse 1585 (vr) Harmen Rosewinckel
W 022 By de Fetse 1585 Anna Juuckes, eig. Hendrick tinnegieters huys, hebbende opt west Minne Sypsma en opt oost Harmen Rosewinckel. Mitsgaders transpoortt 1-5-1539, in 1560 afgekocht aan de abt van Dockum, dus nihil
W 022 By de Fetse 1585 Meinert Gosses, bew.
W 023 Hoochstraet 1585 (vr) Jan Jacobs huijs
W 023 Hoochstraet 1585 (vr) Womck van Mockema
W 023 Hoochstraat 1585-1619 Iege Janszn, eig/bew Jan Jacobs huys, hebbende opt suijd Juffrouw Womck van Mockema Blauhuys, mitsgaders instrument dd 18-5-1541, afgekocht in 1651. Iege Jans eig/bew.
W 023 Hoochstraat 1619-1621 Reine van Putte, bew.
W 023 Hoochstraat 1621-1624 Reijner van Petten /Reinder
W 023 Hoochstraat 1624-1626 Popke Gabbes
W 023 Hoochstraat 1626-1637 Johannis Jansen /Johannes
W 023 Hoochstraat 1637-1638 Reijner Reijners /Reinder
W 023 Hoochstraat 1638-1639 Luicas Gerrits /Lucas
W 023 Hoochstraat 1639-1645 Reyner Reyners /Reinder
W 023 Hoochstraat 1645-1651 Luicas Gerryts "Lucas
W 023 Hoochstraat 1619 Eije Jansz/Iege Janszn erffgenamen
W 024 Onbekend 1585 (vr) Obbe Harmensz Obbe Harmenszn huys, volgens Douwe Sierx, Douwe Luities en anderen nooit Obbe Harmens maar Auck toe Wie, Lieuwe Mellesz moer, dus nihil. Jie Meynertzn alias Grote Jie opt blochuys wonende, leent 8-4-1595 geld
W 024 Onbekend 1585 (vr) Auck toe Wie /Aukje
W 024 Onbekend 1585 (vr) Liuwe Mellesz moer /Lieuwe
W 025 Gasthuysstraet R 134 1585 (vr) Wopcke Wevers huijs
W 025 Gasthuijsstraet R 134 1585 (vr) Jarich Sivert /Jarig
W 025 Gasthuijsstraat R 134 1585-1590 Hans Goltsmits erven, eig. Wopcke Wevers huijs, hebbende ten noorden Jarich Sivertzn, eig: Hans Goltsmits erven, bew. Wibe Schroor, mede by reversaal van 23-6-1558. (zie ook W 106)
W 025 Gasthuijsstraat R 134 1585-1590 Wibe Schroor (bew.) /Wiebe
W 025 Gasthuijsstraat R 134 1590-1593 Liupck Peijma
W 025 Gasthuijsstraat R 134 1593-? Jan Haert
W 025 Gasthuijsstraat R 134 1608 (vr) Eningha, dr. 
W 025 Gasthuijsstraat R 134 1619-1630 Claes Martens /Klaas
W 025 Gasthuijsstraat R 134 1625-1627 Jan Geerts wed.
W 025 Gasthuijsstraat R 134 1634-1641 Ruert Sijemes /Ruurd
W 025 Gasthuijsstraat R 134 1641-1647 Andries Wendt
W 025 Gasthuijsstraat R 134 1647-1649 Claes Casper, Capt. /Klaas
W 025 Gasthuijsstraat R 134 1649-1651 Barthelemeus Clasens
W 025 Gasthuijsstraat R 134 1658-1658 Philipus Henderici
W 025 Gasthuijsstraat R 134 1658-1658 Bartel Meuwes Clasen
W 025 Gasthuijsstraat R 134 1658-1661 Kempo Wopkes, als curator over de erfgenamen van Philippus Hendrici /Keimpe
W 025 Gasthuijsstraat R 134 1661-1666 Meinert Edgers /Meindert
W 025 Gasthuijsstraat R 134 1666-1681 Atse Eeverts, bew.
W 025 Gasthuijsstraat R 134 1666-1712 Cornelis Bosman, Secretaris OD 
W 025 Gasthuijsstraat R 134 1681-1712 Gerrijt Haringhs /Gerrit
W 025 Gasthuijsstraat R 134 1711-1714 Evert Atses, bew
W 025 Gasthuijsstraat R 134 1711-1714 Beern Swaeltie, bew /Berend
W 025 Gasthuijsstraat R 134 1711-1717 C. Bosman erven, eig
W 025 Gasthuijsstraat R 134 1712-  Bosman, Sec.  Erven, eig
W 025 Gasthuijsstraat R 134 1715-1723 Lourens Glijsenburg, bew
W 025 Gasthuijsstraat R 134 1717-1732 Petrus Bergsma, eig.
W 025 Gasthuijsstraat R 134 1719-1732 Timothes Jans, bew
W 025 Gasthuijsstraat R 134 1723-1729 Ritske Steenwijk, bew
W 025 Gasthuijsstraat R 134 1732-1736 Marijke Heinsius, bew
W 025 Gasthuijsstraat R 134 1732-1737 Wilhelmus Bergsma, eig
W 025 Gasthuijsstraat R 134 1736-1737 Claas Jelles, bew /Klaas
W 025 Gasthuijsstraat R 134 1736-1742 Baertel Josua, bew /Bartele
W 025 Gasthuijsstraat R 134 1737-1738 Tijmen Jans weduwe, bew /Tiemen
W 025 Gasthuijsstraat R 134 1737-1760 Hotse van Sinderen, eig
W 025 Gasthuijsstraat R 134 1742-1743 Antony Caspers, bew /Anthonie
W 025 Gasthuijsstraat R 134 1743-1752 Hendrik Dijderts, bew
W 025 Gasthuijsstraat R 134 1752-1753 Gerrit Tinnemas, bew
W 025 Gasthuijsstraat R 134 1752-1768 Romke Nappius weduwe, bew
W 025 Gasthuijsstraat R 134 1754-1758 Grytie Idses, bew /Grietje
W 025 Gasthuijsstraat R 134 1758-1760 Abel Gruis, bew
W 025 Gasthuijsstraat R 134 1760-1761 Gerlof Johannes, bew
W 025 Gasthuijsstraat R 134 1761-1765 Hendrik Kreeft, bew
W 025 Gasthuijsstraat R 134 1765-1766 Claas Mellema, bew /Klaas
W 025 Gasthuijsstraat R 134 1766-1774 Jan Gales, bew
W 025 Gasthuijsstraat R 134 1768-1770 Militairen, bew
W 025 Gasthuijsstraat R 134 1768-1789 J. van Vliet, eig/bew
W 026 Aelsumerpoortt 1585 (vr) Jancke Holtsagershuijs /Janke Bij de Donger ofte Aelsumerpoortt. Jancke Holtsagershuijs, mitsgaders instrument 1-5-1529, niet meer bekend in 1585, dus nihil
W 027 Opt blochuijs R 621 1585 (vr) Jacob Egberts, alias Oomcke huijs
W 027 Opt blochuijs R 621 1585-1589 Douwe Luitges Jacob Egberts, alias Oomcke huijs, in 1596 zijn W 027 en W028 n huis. Eig/bew. Douwe Luitges. In 1658: in het huis op de Dyck. In 1714: Op het Vleesmarck
W 027 Opt blochuijs R 621 1589-1592 Cornelis Doeckes
W 027 Opt blochuijs R 621 1592-1594 Lippe Luives (als eig.)
W 027 Opt blochuijs R 621 1594-1596 Lijuwe Lijuwes /Lieuwe
W 027 Opt blochuijs R 621 1596-? Wble Hemmesz (alias Vaer) /Ulbe
W 027 Opt blochuijs R 621 1625 (vr) Goffe glaesmaker (gebr.)
W 027 Opt blochuijs R 621 1625-1627 Wisse Jeltes
W 027 Opt blochuijs R 621 1646-1648 Jan Jacobs Schipper
W 027 Opt blochuijs R 621 1663-1665 Rienck Pijters /Rienk
W 027 Opt blochuijs R 621 1665-1685 Sije Jacobs
W 027 Opt blochuijs R 621 1685-1695 Rienck Sijes /Rienk
W 027 Opt blochuijs R 621 1695-1700 Freerck Sijes en Rienck Sijes /Freerk
W 027 Opt blochuijs R 621 1700-1705 Rienck Sijes /Rienk
W 027 Opt blochuijs R 621 1705-1713 Claas Roelofs sijl fisker, ei/bew /Klaas
W 027 Opt blochuijs R 621 1713-1721 Claas Roelofs weduwe, eig/bew /Klaas
W 027 Opt blochuijs R 621 1721-1726 Goslingh Clases, eig/bew
W 027 Opt blochuijs R 621 1726-1727 Gosling Clases erven, eig
W 027 Opt blochuijs R 621 1726-1730 Foppe Sickes,bew
W 027 Opt blochuijs R 621 1727-1730 Johannes Harmens, eig
W 027 Opt blochuijs R 621 1730-1731 Jan Popkes weduwe, bew
W 027 Opt blochuijs R 621 1730-1745 Harm Johannes, eig
W 027 Opt blochuijs R 621 1731-1732 Mevis Andries, bew
W 027 Opt blochuijs R 621 1732-1735 Mevis Andries weduwe, bew
W 027 Opt blochuijs R 621 1735-1736 Hendrik van der Bergh, bew
W 027 Opt blochuijs R 621 1736-1745 Atema, weduwe, bew
W 027 Opt blochuijs R 621 1745-1750 Jan Gosses Beintema, eig/bew
W 027 Opt blochuijs R 621 1750-1775 Johannes Suijrman, bew
W 027 Opt blochuijs R 621 1750-1776 Jan Gosses Beintema kinderen, eig
W 027 Opt blochuijs R 621 1775-1776 Cornelis Tuininga, bew
W 027 Opt blochuijs R 621 1775-1795 Br. D. de Vries, eig
W 027 Opt blochuijs R 621 1776-1786 S. Visser, fiscaal, bew
W 027 Opt blochuijs R 621 1786-1787 Cornelis Helden, bew
W 027 Opt blochuijs R 621 1787-1789 Evert Laurens,  bew
W 027 Opt blochuijs R 621 1790-1800 Jan Goslings, bew
W 027 Opt blochuijs R 621 1795-1805 D. de Vries, eig
W 027 Opt blochuijs R 621 1800-1803 Jan Herbert, bew
W 027 Opt blochuijs R 621 1803-1805 Albert Harmens, bew
W 027 Opt blochuijs R 621 1805 Jan Hendriks Nagelman, bew
W 028 Opt blochuijs 1585 (vr) Saecke Aene zn, schipper /Sake
W 028 Opt blochuijs 1585-1588 Douwe Luitges Schipper Saecke Aenezn stede, hebbende als naastleger de eigenaar, eig/bew Douwe Luitges
W 028 Opt blochuijs 1588-1589 Hylcke Jansz /Hielke
W 028 Opt blochuijs 1589-1592 Lippe Liuwes, eig.
W 028 Opt blochuijs 1594-1595 Liuwe Liuwes /Lieuwe
W 028 Opt blochuijs 1595-1596 Jan Douwes
W 028 Opt blochuijs 1596 Wbble Hemmeszn of Ulke of Wlke Hemmeszn /Ulbe of Uilke
W 029 Bij de Hanspoort R 453 1585 (vr) Stoffel Ottes huijs
W 029 Bij de Hanspoort R 453 1585 (vr) Fetse Backer
W 029 Bij de Hanspoort R 453 1585-1587 Neel Stoffel Ottes huijs, hebbende opt oost Fetse Backer, eig/bew Neel in de volle handt, mede instrument 13-2-1553. 1714: Op het end van de lege wegh
W 029 Bij de Hanspoort R 453 1587-1619 Aebe Wijerdts /Abe
W 029 Bij de Hanspoort R 453 1619-1624 Bets Aebe Wierts wed.
W 029 Bij de Hanspoort R 453 1624-1631 Hessel Aebes
W 029 Bij de Hanspoort R 453 1631-1633 Tettie Reiners
W 029 Bij de Hanspoort R 453 1633-1636 Tettie Reiners kinders
W 029 Bij de Hanspoort R 453 1636-1647 Hessel Aebes
W 029 Bij de Hanspoort R 453 1647-1651 Barthelemeus Clasens
W 029 Bij de Hanspoort R 453 1651-1673 E.H. Egbert Anes Itskema
W 029 Bij de Hanspoort R 453 1673-1681 Hoomannus Hugtingius (curator)
W 029 Bij de Hanspoort R 453 1681-? Idskema, Erven van 
W 029 Bij de Hanspoort R 453 1695 (vr) Egbert Stenstra, eig
W 029 Bij de Hanspoort R 453 1695-? Langhwaart, Docter  (De flle han)
W 029 Bij de Hanspoort R 453 1700-? Liesbet Langwarts
W 029 Bij de Hanspoort R 453 1711-1713 E. Langwart, eig
W 029 Bij de Hanspoort R 453 1713-1717 E. Langwart weduwe, eig
W 029 Bij de Hanspoort R 453 1713-1729 Foeke Rinderts (na 1726 eig)
W 029 Bij de Hanspoort R 453 1717-1729 E. Langwart erven, eig
W 029 Bij de Hanspoort R 453 1723-1726 Douwe Jans, bew
W 029 Bij de Hanspoort R 453 1729-1731 Bauke Daniels eig/bew
W 029 Bij de Hanspoort R 453 1731-1740 Lieuwe Jans, eig/bew
W 029 Bij de Hanspoort R 453 1739-1740 Janke Jans, bew
W 029 Bij de Hanspoort R 453 1740-1764 Freerk Alles, eig/bew
W 029 Bij de Hanspoort R 453 1764-1766 Freerk Alles weduwe, eig/bew
W 029 Bij de Hanspoort R 453 1766-1770 Freerk Alles erven, eig
W 029 Bij de Hanspoort R 453 1766-1770 Jacob Sijbrens, bew
W 029 Bij de Hanspoort R 453 1770-1791 Reinder Heins, eig/bew
W 029 Bij de Hanspoort R 453 1791-1799 Reinder Hens weduwe, eig/bew
W 029 Bij de Hanspoort R 453 1799-1805 Reinder Heins erven, eig
W 029 Bij de Hanspoort R 453 1799-1805 Eesge Hendriks, bew
W 030 Opt blochuijs R 609 1585 (vr) Jelle Smidts huijs
W 030 Opt blochuijs R 609 1585 (vr) Jan Ludgers
W 030 Opt blochuijs R 609 1585-? Militairen
W 030 Opt blochuijs R 609 1585-1586 Ritske Saecke zn Jelle Smidts huijs, by de olde brugge. Opt de dyck, hebbende opt oost Jan Ludgers twee kamers. Ritske Saecke zn brouwer eig, souldaten bew.. 1714: Op Vleesmarkt naest die drie leuwen
W 030 Opt blochuijs R 609 1586-1587 Claes Moltmaecker van wege Ritske Saekeszn /Klaas
W 030 Opt blochuijs R 609 1587-1591 Schipper Berent, bew
W 030 Opt blochuijs R 609 1591-1619 Jan Minnes
W 030 Opt blochuijs R 609 1619-1624 Sake Ritskes backer
W 030 Opt blochuijs R 609 1624-1626 Piter Schot /Pieter
W 030 Opt blochuijs R 609 1631-1637 Wopcke Bartelmeus /Wopke
W 030 Opt blochuijs R 609 1634-1651 Jan Henderijxks backer
W 030 Opt blochuijs R 609 1651-1653 Pijter Jeltes backer /Pieter
W 030 Opt blochuijs R 609 1653-1672 Hindrick Jansen Backer naast de 3 leeuwen /Hendrik
W 030 Opt blochuijs R 609 1672-1684 Folkert Jacobs in drie Lieuwen
W 030 Opt blochuijs R 609 1684-1689 Borgemeesterhuijs
W 030 Opt blochuijs R 609 1689-1705 Clas Resperda / Klaas Ripperda
W 030 Opt blochuijs R 609 1705-1725 Cornelis Hendriks Bontekoe, eig/bew
W 030 Opt blochuijs R 609 1721-1723 Jan Sijbrens, bew
W 030 Opt blochuijs R 609 1726-1730 Bouwe Jansen, eig/bew
W 030 Opt blochuijs R 609 1730-1734 Bouwe Jans weduwe, eig/bew
W 030 Opt blochuijs R 609 1734-1767 Jan Jacobs van IJssel, eig/bew
W 030 Opt blochuijs R 609 1761-1766 Pijtter Sijtses, bew /Pieter
W 030 Opt blochuijs R 609 1767-1805 Jacob van IJssel, eig/bew
W 030 Opt blochuijs R 609 1805 Jan van IJssel, bew.
W 031 Claercamp Zijl 1585 (vr) Hendrick Jan zn visschers huijs /Hendrik
W 031 Claercamp Zijl 1585-1598 Hendrik Jansen Visscher Buijten d stadt Dockum op d'Olde Claercamp zijl, Hendrick Jan zn visscher eig/bew. Dese beyde huijsingen op de oude zijl staen aen de Suyd oost syde van de Y ofte het Diept. Huis werd in tween bewoond, zie W 031-2.
W 031 Claercamp Zijl 1598-1619 Wybe Wybes /Wiebe
W 031 Claercamp Zijl 1619 (n) Lots Wybes
W 031 Claercamp Zijl 1619 (n) Jan Wybes
W 031 Claercamp Zijl 1619-1660 Wybe Wybes weduwe /Wiebe
W 031 Claercamp Zijl 1656 (vr) Johannes Harckes
W 031 Claercamp Zijl 1657-1660 Jan Wybes gewesen weduwe
W 031 Claercamp Zijl 1661-1662 Reiner Reiners
W 031 Claercamp Zijl 1660 Tiaerd Tijsen /Tjeerd
W 031 Claercamp Zijl 1662 Sybren Tijsen /Sieberen
W 031-2 Claercamp Zijl 1619-1630 Johannes Harckes, eig/bew
W 031-2 Claercamp Zijl 1630-1639 Eriy Jacobs
W 031-2 Claercamp Zijl 1639-1640 Jochem Clasen
W 031-2 Claercamp Zijl 1640-1644 Jacob Piters holzkooper
W 031-2 Claercamp Zijl 1644-1652 Siouck Hidde Folckertdhtr /Sjoukje
W 031-2 Claercamp Zijl 1652-1655 Sybren Tijsen /Sieberen
W 031-2 Claercamp Zijl 1655-1657 Aatse Weever /Atse
W 031-2 Claercamp Zijl 1657-1690 Aatse Wever weduwe
W 031-2 Claercamp Zijl 1690-1707 Kerkvoogden van Sybrandahuijs
W 031-2 Claercamp Zijl 1707-1741 Jan Jacobs Fettermacker
W 031-2 Claercamp Zijl 1741 Sicke Alles: afgekocht /Sikke
W 032 Hoochstraat R 170 1585 (vr) Geertien Cornelis weduwe, eig /Geertje
W 032 Hoochstraat R 170 1585-1592 Jan Hendrix zn Laeckencoper, eig/bew In de Tuimelar, voorheen Geertien Cornelis weduwe, hebben de ten noorden d'Oosterstraet. Jan Hendrixzn Laeckencoper eig/bew: hangende uyt  de halve mane
W 032 Hoochstraat R 170 1592-1619 Geertien Cornelis wed. /Geertje
W 032 Hoochstraat R 170 1619-1659 Jan Aernts, eig
W 032 Hoochstraat R 170 1659-? Jan Aernts erfgen
W 032 Hoochstraat R 170 1659-1681 Klaas Teunis Wieldraaijer bew. later eig
W 032 Hoochstraat R 170 1681-1695 Jacob Glasemaecker
W 032 Hoochstraat R 170 1695-1714 Phijlipus Pancras houdemaker /Philippus
W 032 Hoochstraat R 170 1711-1731 Philipus  Pantekras weduwe, bew
W 032 Hoochstraat R 170 1711-1731 Weeshuis, eig.
W 032 Hoochstraat R 170 1731-1762 Marten Pijters, eig/bew
W 032 Hoochstraat R 170 1762-1767 Joosienus Schut, bew /Joost
W 032 Hoochstraat R 170 1762-1774 Marten Pytters weduwe, eig
W 032 Hoochstraat R 170 1767-1771 Cornelis Engels, bew
W 032 Hoochstraat R 170 1770-1771 Cornelis Engels weduwe, bew
W 032 Hoochstraat R 170 1771-1772 Pytter Martens, bew /Pieter
W 032 Hoochstraat R 170 1774-1784 J.H. van Kessel, eig
W 032 Hoochstraat R 170 1774-1801 Hendrik van Kessel, bew.daarna eig.
W 032 Hoochstraat R 170 1784-1796 J.H. van Kessel erven, eig
W 032 Hoochstraat R 170 1796-1801 Catharina van Kessel, eig
W 032 Hoochstraat R 170 1801-1803 Johannes Suurmans, bew
W 032 Hoochstraat R 170 1803-1805 Johannes Voogd, bew
W 033 Hoochstraat R 326 1585 (vr) Jacob Gerritzn huijs
W 033 Hoochstraat R 326 1585 (vr) Hans Goltsmits erven
W 033 Hoochstraat R 326 1585-1591 Ale Pietersz Backer Jacob Gerritzn huijs, hebbende opt zuyd Hans Goltsmits erven, Ale Pieterzn backer eig/bew. 1714: staende naest die backery van die gloeijende ooven.
W 033 Hoochstraat R 326 1591-1619 Wed. Ale Pietersz backer
W 033 Hoochstraat R 326 1619-1623 Dieuck Backerske (Backster) Dieuwke
W 033 Hoochstraat R 326 1623-1631 Jasper Aleffs
W 033 Hoochstraat R 326 1631-1653 Tiebe Saepes /Tjibbe
W 033 Hoochstraat R 326 1653-1658 Tiebe Saepes erfgen. /Tjibbe
W 033 Hoochstraat R 326 1658-1661 IJpe Meintes (Meinerts)
W 033 Hoochstraat R 326 1661-1662 Harck Pijters /Harke
W 033 Hoochstraat R 326 1662-1666 Meinard Lijsingh
W 033 Hoochstraat R 326 1666-1679 Michiel Jies
W 033 Hoochstraat R 326 1679-1680 Michiel Jies weduwe
W 033 Hoochstraat R 326 1680-1686 Jan Jansen Recker
W 033 Hoochstraat R 326 1686-? Jan van der Stuer, hoedemaecker, eig/bew
W 033 Hoochstraat R 326 1711-1721 Hendrik Freerks, bakker, eig/bew
W 033 Hoochstraat R 326 1721-1726 Harmen Oentzes, eig/bew
W 033 Hoochstraat R 326 1726-1783 Haeble Jan Hornstra/Hoornstra, bew, later eig /Haebele
W 033 Hoochstraat R 326 1783-1795 Eelke Sleeman, bew
W 033 Hoochstraat R 326 1783-1796 Haeble Hoornstra erven, eig /Haebele
W 033 Hoochstraat R 326 1795-1796 Anne Beintema, bew
W 033 Hoochstraat R 326 1796-1798 Johan Sijtses weduwe, eig
W 033 Hoochstraat R 326 1796-1798 Hiltje Potter, eig
W 033 Hoochstraat R 326 1796-1798 Antje Potter, eig
W 033 Hoochstraat R 326 1796-1798 Heeble Potter, eig /Haebele
W 033 Hoochstraat R 326 1796-1798 Freerk Potter, eig
W 033 Hoochstraat R 326 1796-1805 Alle Beintema, eig/bew.
W 033 Hoochstraat R 326 1798-1800 Johan Sijtses erven, eig
W 034 Hoochstraat R 329 1585 (vr) Sytie Kannegietershuijs /Sietske
W 034 Hoochstraat R 329 1585 (vr) Aleff Backer
W 034 Hoochstraat R 329 1585 (vr) Pieter Janszn, burgemeester
W 034 Hoochstraat R 329 1585-1619 Gijsbert Cornelis  Sytie Kannegietershuijs, hebbende opt suyd de voorn. Aleff backer (=W 033), opt noord des burgemeesters Pieters Jansz huijs. Voor 4/5 voor de huijsarmen en 1/5 deel voor Gysbert Cornelis zn. In het reelkohier staat nummer 328 genoteerd als "grondpacht aan het weeshuis" en nummer 329 niet, echter de eig/bew corresponderen wel met het nummer van de weeshuisgrondpachten, dus is R 329 gekozen.
W 034 Hoochstraat R 329 1619-1622 Gijsbert Cornelis erfgen.
W 034 Hoochstraat R 329 1622-1638 Douwe Bockes (1616-1627)
W 034 Hoochstraat R 329 1638-1656 Martens, Meester
W 034 Hoochstraat R 329 1656-1668 Meester Martens erfgen.
W 034 Hoochstraat R 329 1668-1672 Paulus Zakes
W 034 Hoochstraat R 329 1672-1675 Paulus Sacharias, Burgemeester
W 034 Hoochstraat R 329 1675-1680? Reinouw Fetermackerschen
W 034 Hoochstraat R 329 1680- Jan Tunus, bew
W 034 Hoochstraat R 329 1680-1716 Tomas Hicht, eig. /Thomas
W 034 Hoochstraat R 329 1716-1723 Tomas Hicht, eig/bew /Thomas
W 034 Hoochstraat R 329 1721-1730 Sytske Brantsma, eig/bew /Sietske
W 034 Hoochstraat R 329 1730-1739 Ignatius Laurier, eig/bew
W 034 Hoochstraat R 329 1739-1742 Arnoldus Eisma, bew
W 034 Hoochstraat R 329 1739-1748 P. Brantsma, Burg.
W 034 Hoochstraat R 329 1742-1747 Arent Becker, bew
W 034 Hoochstraat R 329 1747-1754 Arent Becker wed, bew
W 034 Hoochstraat R 329 1748-1760 P. Brantsma wed, eig
W 034 Hoochstraat R 329 1760-1801 Sijmen Jacobs Mr. Glasemaaker, eig/bew /Siemen
W 034 Hoochstraat R 329 1801-1802 Bauke van der Ark, eig/bew
W 034 Hoochstraat R 329 1802-1805 Johannes Suurmans, eig/bew
W 035 Coeninxstraet 1585 (vr) Tiaerd Backers huijs /Tjeerd
W 035 Coeninxstraet 1585 Poucke Feijes Tiaerd Backers huijs, eig/bew. Poucke Feyes en de Lamme echtelieden, gelieerd met W 008
W 036 Opt Blochuijs R 622 1585 (vr) Harmen Rosewinckel
W 036 Opt Blochuijs R 622 1585 (vr) Geert Bartels
W 036 Opt Blochuijs R 622 1585-1589 Douwe Luitges Harmen Rosewinckels ledige plaets, daerop nu woont als eigenaer seecker smidt Geert Bartels (Bartels doorgehaald), hebbende als naestleger Douwe Luitges selfs. In 1658: staende op den Dyck. W 036 en W 038 later n huis
W 036 Opt Blochuijs R 622 1589-1619 Wbble Hemmesz alias Vaer /Ulbe
W 036 Opt Blochuijs R 622 1619-1625 Hemme Wbles
W 036 Opt Blochuijs R 622 1625-1628 Hendrick Jansen /Hendrik
W 036 Opt Blochuijs R 622 1628-1631 Pitter Corfmaecker /Pieter
W 036 Opt Blochuijs R 622 1631-1643 Pitter Corffmaecker weduwe /Pieter
W 036 Opt Blochuijs R 622 1643-1658 Aint Van Meurs Arend
W 036 Opt Blochuijs R 622 1658- Heine Obles, bew.
W 036 Opt Blochuijs R 622 1658-? Sije Jacobs Schippers, eig.
W 036 Opt Blochuijs R 622 1695 (vr) Sije Jacobs Erven
W 036 Opt Blochuijs R 622 1695-? Freerck en Rienck ? /Freerk
W 036 Opt Blochuijs R 622 1704 (vr) Rienck (alleen) /Rienk
W 036 Opt Blochuijs R 622 1704-1705 Petrus Bergsma
W 036 Opt Blochuijs R 622 1705-1730 Johannes Harmens
W 036 Opt Blochuijs R 622 1711-1713 Reinder Ainses, koopman, bew
W 036 Opt Blochuijs R 622 1713-1714 Reinder Luitjens, bew
W 036 Opt Blochuijs R 622 1714-1721 Rinske Jans Roorda, bew
W 036 Opt Blochuijs R 622 1721-1723 J. van Aelsum weduwe, bew
W 036 Opt Blochuijs R 622 1721-1723 Jacob Sakes ( op de zolder) bew
W 036 Opt Blochuijs R 622 1723-1733 Rienk Smittie weduwe, bew
W 036 Opt Blochuijs R 622 1726-1739 Br. Sijnja Br. Sinia (op de zolder), bew
W 036 Opt Blochuijs R 622 1730-1737 Harm Johannes, eig.
W 036 Opt Blochuijs R 622 1733-1744 Jan Gosses, eig/bew
W 036 Opt Blochuijs R 622 1739-1740 Tjalling Thijssen, bew
W 036 Opt Blochuijs R 622 1744-1750 Jan Gosses Beintema, eig.
W 036 Opt Blochuijs R 622 1750-1775 Jan Gosses Beintema erven, eig
W 036 Opt Blochuijs R 622 1750-1775 Johannes Suijrman, bew
W 036 Opt Blochuijs R 622 1775-1785 Johannes Jacobs, bew
W 036 Opt Blochuijs R 622 1775-1796 Br. D. de Vries, eig 
W 036 Opt Blochuijs R 622 1785-1787 Michiel Everts, bew
W 036 Opt Blochuijs R 622 1787-1797 Pijtter Feeckles, bew /Pieter
W 036 Opt Blochuijs R 622 1796-1805 D. de Vries, eig
W 036 Opt Blochuijs R 622 1797-1805 Pijtter Feeckles weduwe, bew /Pieter
W 037 Opt Blochuijs 1585 (vr) Harmen Rosewinckel
W 037 Opt Blochuijs 1585 (vr) Ritske Saeckezn
W 037 Opt blochuijs 1585-1592 Jan Ludgers Harmen Rosewinckel ledige plaets, hebbende opt west Ritske Saeckezn huijs. Jan Ludgers eig/bew, twee cameren. Oppe Dyck.
W 037 Opt blochuijs 1592-1595 Uwe Poppes
W 037 Opt blochuijs 1595-1596 Juerts Liuwe
W 037 Opt blochuijs 1596-1619 Joannes Douwes /Johannes
W 037 Opt blochuijs 1619-1624 Wytse Gaetses /Wietse
W 037 Opt blochuijs 1624-1630 Piter Jelles /Pieter
W 037 Opt blochuijs 1630-1632 Belly die gewaldige weduwe
W 037 Opt blochuijs 1632-1633 Hendryck Jurriens /Hendrik
W 037 Opt blochuijs 1633-1634 Sicke Bottes /Sikke
W 037 Opt blochuijs 1634-1651 Hendrick Jurriens /Hendrik
W 037 Opt blochuijs 1651 Aernt Harmens, afgekocht /Arend
W 037-2 Opt blochuijs 1619-1630 Jan Jansen
W 037-2 Opt blochuijs 1630-1633 Freerck Hendricks /Freerk
W 037-2 Opt blochuijs 1633-1651 Bote Jansen, afgekocht 1651
W 038 Opt blochuijs oppe Dyck 1585 (vr) Taecke Jelmerzn /Taeke
W 038 Opt blochuijs oppe Dyck 1585 (vr) Ebelke Harmen Rosewinckel dhtr
W 038 Opt blochuijs oppe Dyck 1585-1589 Douwe Luitges Taecke Jelmerzn huijs, hebbende Ebelke Harmens Rosewinckeldr huijs ten oosten. Douwe Luitges eig/bew. Oppe Dyck. Later W 036 en W 038 samengevoegd
W 038 Opt blochuijs oppe Dyck 1589-? Wbble Hemmesx /Ulbe
W 039 Oppe Keppels 1585 (vr) Pieter Gabbes Metselaarshuijs Pieter Gabbes Metselaershuijs waerop tegenwoordig staet de contegarde. De magistraat gebruikt dit: "wannear ense so haest men deselve mach missen ende ontberen van thouden des wachts: alsnu...patientia. By de Woltmanne poort
W 040 Stiendam R 566 1585 (vr) Dirck Jarichs huijs /Dirk
W 040 Stiendam R 566 1585-1587 Fetze Hessels, eig Dirck Jarichshuys, hebbende 't Stadsdiep ten westen. Fetze Hesselzn backer eig. bew. is Wopcke backer. 1714: op die Diepswal op die hoecke by die stienen dam
W 040 Stiendam R 566 1587-1592 Wopcke backer, bew /Wopke
W 040 Stiendam R 566 1592-1619 Hessel Fetses
W 040 Stiendam R 566 1619-1624 Hessel Fetses erfgen.
W 040 Stiendam R 566 1624-1645 Tabe Hessels
W 040 Stiendam R 566 1645-1649 Tabe Hessels wed.
W 040 Stiendam R 566 1649-1659 Sibolt Haejes backer
W 040 Stiendam R 566 1657-1658 Sibolt Haejes wed.
W 040 Stiendam R 566 1658-1677 Sibolt Haejes erfgen.
W 040 Stiendam R 566 1677-1680 Tiaerd Sibouts /Tjeerd
W 040 Stiendam R 566 1680-1688 Sander Tijeerts
W 040 Stiendam R 566 1688-1690 Matheus Clasen
W 040 Stiendam R 566 1690-1695 Backers weduwe
W 040 Stiendam R 566 1695-1702 Pier Fransen Brouwer
W 040 Stiendam R 566 1702-1705 Hemme Messelaer
W 040 Stiendam R 566 1705-1717 Sioerd Hemmes, eig/bew /Sjoerd
W 040 Stiendam R 566 1717-1729 Sjoerd Hemmes wed.  eig/bew
W 040 Stiendam R 566 1729-1744 Harmen Eesijas / Harmen Elias, eig/bew
W 040 Stiendam R 566 1744-1746 Lourens Jurjens, eig
W 040 Stiendam R 566 1745-1746 Richelina Basuink, bew
W 040 Stiendam R 566 1745-1747 Pijtter Pijtters weduwe, bew /Pieter
W 040 Stiendam R 566 1746-1747 Ype Jans, bew
W 040 Stiendam R 566 1746-1778 Lourens Jurjens weduwe, eig/bew
W 040 Stiendam R 566 1747-1748 Matheus Hosses, bew
W 040 Stiendam R 566 1748-1751 Jan Annes, bew
W 040 Stiendam R 566 1767-1768 Hendrik Brugmans, bew
W 040 Stiendam R 566 1768-1769 Jan Harmens, bew
W 040 Stiendam R 566 1769-1770 David Willems, bew
W 040 Stiendam R 566 1770-1783 Joost Lourens, eig/bew
W 040 Stiendam R 566 1782-1783 Militairen, bew
W 040 Stiendam R 566 1783-1805 Gosse Sapes, bew
W 040 Stiendam R 566 183-1805 Sape Gosses, eig.
W 041 Opt blochuijs R 544 1585 (vr) Vil Claes huijs
W 041 Opt blochuijs R 544 1585 (vr) Tiebbe Jelgers /Tjibbe
W 041 Opt blochuijs R 544 1585-1625 Jacob Roeliff zn Schoenmaker alias Engelman Vil Claes huising, hebbende opt west Tiebbe Jelgers huijs 't grouwe peertt, Jacob Roeliffzn Schoenmaker eig/bew. 1714: staende in die Keppelstaet naest die huisinge van Pytter Doeckes ten westen en Anne Tomes selfs ten oosten ten naesten (dit huis is R 544, het andere huis van Anne Tomas is R 543)
W 041 Opt blochuijs R 544 1625-1632 Pijtrick Roelefs backster /Pietrik
W 041 Opt blochuijs R 544 1632-1651 Uble Remckes, wieldraeijer /Ulbe
W 041 Opt blochuijs R 544 1651-1671 Johannes Martens, eig/bew
W 041 Opt blochuijs R 544 1671-1689 Johannes Annes
W 041 Opt blochuijs R 544 1689-1700 Murk Goslinghs
W 041 Opt blochuijs R 544 1700-? Moercke Gosses
W 041 Opt blochuijs R 544 1711-1716 Dirck Beerns wieldraijer, bew /Dirk
W 041 Opt blochuijs R 544 1713 (vr) Anne Toemis
W 041 Opt blochuijs R 544 1714- ? Pytter Doeckeszn /Pieter
W 041 Opt blochuijs R 544 1714- ? Anne Tomes
W 041 Opt blochuijs R 544 1716-1721 Dirk Beerns vrouw, bew
W 041 Opt blochuijs R 544 1721-1726 Teunis Everts, bew
W 041 Opt blochuijs R 544 1726-1729 Jacob Willems, bew
W 041 Opt blochuijs R 544 1729-1741 Anne Tomas weduwe, eig/bew
W 041 Opt blochuijs R 544 1740-1741 Geert Jans, bew
W 041 Opt blochuijs R 544 1741-1744 Jan Willems, bew
W 041 Opt blochuijs R 544 1741-1766 Dirk Heslinghs, eig. Dirk Heslinghs is eig/bew van R 543
W 041 Opt blochuijs R 544 1744-1745 Christoffel Beuker, bew
W 041 Opt blochuijs R 544 1745-1746 Claas Selles, bew /Klaas
W 041 Opt blochuijs R 544 1746-1747 Minne Verhoek, bew
W 041 Opt blochuijs R 544 1747-1749 Christoffel Beuker, bew
W 041 Opt blochuijs R 544 1749-1750 Ruijrd Foekarda, bew /Ruurd
W 041 Opt blochuijs R 544 1750-1751 Lourens Mets, bew
W 041 Opt blochuijs R 544 1751-1753 Jacob Berents weduwe, bew
W 041 Opt blochuijs R 544 1753-1764 Uijlkien Jans, bew /Uilkje
W 041 Opt blochuijs R 544 1764-1766 Claas Reinders, bew /Klaas
W 041 Opt blochuijs R 544 1766-1782 Claas Reinders eig/bew /Klaas
W 041 Opt blochuijs R 544 1782-1794 Claas Reinders weduwe, eig/bew /Klaas
W 041 Opt blochuijs R 544 1794-1796 Alle Schaafsma, bew
W 041 Opt blochuijs R 544 1795-1796 Claas Reinders erven, eig
W 041 Opt blochuijs R 544 1796-1798 Sijske Halbertsma, bew.
W 041 Opt blochuijs R 544 1796-1804 Jan Paulus Anjema, eig
W 041 Opt blochuijs R 544 1798-1799 Jelle Hessels, bew
W 041 Opt blochuijs R 544 1799-1802 Jan Coerts, bew
W 041 Opt blochuijs R 544 1802-1804 Gauke Tjerks de Ruiter, bew
W 041 Opt blochuijs R 544 1804-1805 Saapke Klazes draijer, eig/bew
W 042 Coeninxstraat R 355 1585 (vr) Syds Wevershuijs /Sietse
W 042 Coeninxstraat R 355 1585 (vr) Mr. Hendrix erven
W 042 Coeninxstraat R 355 1585-1591 Sinte Sivert Syds Wevershuijs, hebbende ten noorden Mr. Hendrix erven huijs in 1585 en Tierck Gerritzn Lolckema in 1591. In 1619: staende ten zuiden van Coen Harmen wever. Einte Sivert eig/bew. In 1658: "eertijds Date koemelcker toebehoort hebbende".
W 042 Coeninxstraat R 355 1591 (vr) Tierck Gerritzn Lolckema /Tjerk
W 042 Coeninxstraat R 355 1591 (vr) Atte Br.chts, bew
W 042 Coeninxstraat R 355 1591-1592 Jan Dates, bew
W 042 Coeninxstraat R 355 1592-1621 Claes Jans toe Stannije (of Stania), eig /Klaas
W 042 Coeninxstraat R 355 1619 (vr) Coen Harmen wever /Koen
W 042 Coeninxstraat R 355 1621-1631 Claes Jans toe Stania wed. /Klaas
W 042 Coeninxstraat R 355 1631-1632 Sipke Jansens
W 042 Coeninxstraat R 355 1632-1639 Harmen Offes
W 042 Coeninxstraat R 355 1639-1681 Elingh Douwes
W 042 Coeninxstraat R 355 1658 (vr) Date Koemelcker
W 042 Coeninxstraat R 355 1681-1721 Douwe Elinghs, schoenmaker, eig/bew
W 042 Coeninxstraat R 355 1721-1729 Jelle freerks weduwe, bew
W 042 Coeninxstraat R 355 1721-1729 Bernard Jacobs, bew
W 042 Coeninxstraat R 355 1721-1731 Romke Gerks weduwe, eig
W 042 Coeninxstraat R 355 1721-1733 Griettie Groenewouts /Grietje
W 042 Coeninxstraat R 355 1729-1730 Lijsbet Willems, bew /Elisabeth
W 042 Coeninxstraat R 355 1730-1731 Bernardus Jacobs, bew
W 042 Coeninxstraat R 355 1730-1731 Abel Ypes, bew
W 042 Coeninxstraat R 355 1731-1732 Willem Clases, bew
W 042 Coeninxstraat R 355 1731-1733 Abe Luipkes, bew
W 042 Coeninxstraat R 355 1731-1759 Jan Traan, eig.
W 042 Coeninxstraat R 355 1733-1734 Jan Annes, bew
W 042 Coeninxstraat R 355 1733-1744 Lieuwe Lourens, bew
W 042 Coeninxstraat R 355 1734-1735 Sijtske Pijters, bew /Sietske
W 042 Coeninxstraat R 355 1735-1739 Lieuwe Melcherts, bew
W 042 Coeninxstraat R 355 1739-1741 Focke Sakes, bew /Fokke
W 042 Coeninxstraat R 355 1741-1753 Eijldert Lodewijks, bew
W 042 Coeninxstraat R 355 1744-1749 Harmen Aukes, bew
W 042 Coeninxstraat R 355 1749-1762 Lieuwe Melchers, bew
W 042 Coeninxstraat R 355 1753-1754 Carel Ylles, bew /Karel
W 042 Coeninxstraat R 355 1754-1773 Pijtter Willems, bew /Pieter
W 042 Coeninxstraat R 355 1759-1793 Freerk Sijbes, eig.
W 042 Coeninxstraat R 355 1767-1783 Igle Sijbrens, bew
W 042 Coeninxstraat R 355 1773-1777 Willem Jans, bew
W 042 Coeninxstraat R 355 1777-1783 Pytter Clases weduwe, bew /Pieter
W 042 Coeninxstraat R 355 1783-1784 Steven Tjerks, bew
W 042 Coeninxstraat R 355 1783-1795 Johannes Bruising, bew
W 042 Coeninxstraat R 355 1784-1789 A. Hania weduwe, bew
W 042 Coeninxstraat R 355 1789-1798 Jelte Sipkes weduwe, bew
W 042 Coeninxstraat R 355 1793-1805 Jan freerks Hoekstra, eig.
W 042 Coeninxstraat R 355 1795-1796 Pytter Schut, bew /Pieter
W 042 Coeninxstraat R 355 1796-1800 Jan Cornelis, bew
W 042 Coeninxstraat R 355 1798-1801 Willem Pytters, bew
W 042 Coeninxstraat R 355 1800-1803 Johannes Buizing, bew
W 042 Coeninxstraat R 355 1801-1805 Durkje Jans, bew
W 042 Coeninxstraat R 355 1803-1804 Gosling Lieuwes, bew
W 042 Coeninxstraat R 355 1804-1805 Lieuwe Goslings weduwe, bew
W 042 Coeninxstraat R 355 1805 Jan Freerks weduwe, eig
W 042 Coeninxstraat R 355 1805 Geert Andries, bew
W 043 Opt blochuijs R 534 1585 (vr) Esge Lysbets huijs /Easge
W 043 Opt blochuijs R 534 1585 (vr) Jan Aesgens, eig
W 043 Opt blochuijs R 534 1585-1589 Cornelis Luitges Esge Lysbets huijs, nu ledige plaets, hebbende ten noorden Jan Aesgens als eig. groott huijs. Cornelis Luitges bew: nu een plaetse ende zijn schuire opstaande by de Woltpoorte. In 1714: staende ontrent die Woudpoort ten westen van die straedt tegens het voorsz. huijs over (= W 144)
W 043 Opt blochuijs R 534 1589-1623 Friel Haeima (Luijll Haeima??)
W 043 Opt blochuijs R 534 1625-1633 Focke Sierds /Fokke
W 043 Opt blochuijs R 534 1633-1651 Tade Rademaker /Taede
W 043 Opt blochuijs R 534 1651-1654 Taede Wagenmakers wed.
W 043 Opt blochuijs R 534 1654-1659 Claeske Raademaker wed. /Klaaske
W 043 Opt blochuijs R 534 1659-1661 Taede Wagenmakers wed.
W 043 Opt blochuijs R 534 1661-1669 Douwe Feddes
W 043 Opt blochuijs R 534 1669-1682 Jan Jansen voerman
W 043 Opt blochuijs R 534 1682-1713 Jan Jansen wed.
W 043 Opt blochuijs R 534 1711-1715 Trijntje Minnes, weduwe J.Jansen voerman, eig/bew /Trijntje
W 043 Opt blochuijs R 534 1715-1727 Boote Jansen, eig/bew /Bote
W 043 Opt blochuijs R 534 1727-1729 Pieter Alles, bew
W 043 Opt blochuijs R 534 1727-1729 Minne Jans erven, eig
W 043 Opt blochuijs R 534 1727-1729 Sijbe Jelles, bew /Siebe
W 043 Opt blochuijs R 534 1729-1733 Marten Cuperij, eig/bew
W 043 Opt blochuijs R 534 1733-1738 Sicco Ekens, eig
W 043 Opt blochuijs R 534 1734-1746 Jacob Willems, bew
W 043 Opt blochuijs R 534 1738-1745 Alle Sickes, eig
W 043 Opt blochuijs R 534 1745-1750 Alle Sickes weduwe, eig
W 043 Opt blochuijs R 534 1746-1748 Jacob Willems weduwe, bew
W 043 Opt blochuijs R 534 1748-1749 Willem Jacobs, bew
W 043 Opt blochuijs R 534 1749-1751 Thijs Wybrens weduwe eig/bew
W 043 Opt blochuijs R 534 1749-1751 Homme Ulbes, bew
W 043 Opt blochuijs R 534 1751-1752 Alle Sickes erven,eig/bew
W 043 Opt blochuijs R 534 1752-1771 Reinder Albes / Reinder Abbas
W 043 Opt blochuijs R 534 1771-1781 Doeke Jans weduwe eig/bew
W 043 Opt blochuijs R 534 1781-1782 Militairen
W 043 Opt blochuijs R 534 1781-1789 Sjoukje Minnes, eig.
W 043 Opt blochuijs R 534 1781-1789 Tjitske Minnes, eig.
W 043 Opt blochuijs R 534 1782-1783 Bote Eekhove, bew
W 043 Opt blochuijs R 534 1783-1787 Pieter Jans, bew
W 043 Opt blochuijs R 534 1787-1788 Frans Aukes, bew.
W 043 Opt blochuijs R 534 1788-1789 Tamme Sijlma, bew
W 043 Opt blochuijs R 534 1789-1805 Hoite Jelles Altema, eig/bew
W 044 Opt blochuijs R 533 1585 (vr) Lubbert Pelsers huijs
W 044 Opt blochuijs R 533 1585-1591 Dirck Pieters, bew /Dirk  Lubbert Pelsers huijs, hebbende ten noorden nr W 043 = R 534. Lubbert Pelsers erfgenamen eig. Dirck Pieterzn bew. 1714: staende ten suiden en naesten van vrsz = W 043
W 044 Opt blochuijs R 533 1591-1621 Pieter Meints, bew
W 044 Opt blochuijs R 533 1621-1638 Sijmen Wibes /Siemen
W 044 Opt blochuijs R 533 1638-1646 Eelke Aebes
W 044 Opt blochuijs R 533 1646-1657 Nicolas Habma Wevers
W 044 Opt blochuijs R 533 1657-1658 Claes Taedes /Klaas
W 044 Opt blochuijs R 533 1658-1669 Claes Taedes weduwe /Klaas
W 044 Opt blochuijs R 533 1669-1684 Tjeert Pijters, swager van Claas Taedes weduwe /Tjeerd
W 044 Opt blochuijs R 533 1684-1704 Jan Jansen voerman Wed.
W 044 Opt blochuijs R 533 1704-1720 Filippus Lammerts, eig/bew /Philippus
W 044 Opt blochuijs R 533 1721-1741 Tijs Wijbrens, eig/bew /Thijs
W 044 Opt blochuijs R 533 1726-1729 IJsak Philippus
W 044 Opt blochuijs R 533 1741-1745 Alle Sickes, eig/bew
W 044 Opt blochuijs R 533 1741-1746 Jacob Willems, bew
W 044 Opt blochuijs R 533 1745-1750 Alle Sickes weduwe, eig
W 044 Opt blochuijs R 533 1746-1748 Jacob Willems weduwe, bew
W 044 Opt blochuijs R 533 1748-1749 Willem Jacobs, bew
W 044 Opt blochuijs R 533 1749-1755 Homme Ulbes, bew
W 044 Opt blochuijs R 533 1749-1775 Thijs Wybrens weduwe, eig/bew
W 044 Opt blochuijs R 533 1754-1755 Willem Sijtses weduwe, bew
W 044 Opt blochuijs R 533 1755-1758 Florus Pijtters, bew
W 044 Opt blochuijs R 533 1758-1772 Wijbren Thijssen, bew /Wieberen
W 044 Opt blochuijs R 533 1772- 1775 Wybren Thijssens vrouw, bew /Wieberen
W 044 Opt blochuijs R 533 1775-1776 Willem Wagenvelt, bew
W 044 Opt blochuijs R 533 1775-1787 Pijtter Boomsma, eig. /Pieter
W 044 Opt blochuijs R 533 1776-1777 Gosse Cornelis, bew
W 044 Opt blochuijs R 533 1777-1778 Jelle Severijn, bew
W 044 Opt blochuijs R 533 1777-1779 Wybren Thijssen weduwe, bew /Wieberen
W 044 Opt blochuijs R 533 1778-1783 A. Hania weduwe, bew
W 044 Opt blochuijs R 533 1779-1780 Antje Blikma
W 044 Opt blochuijs R 533 1780-1781 Militairen
W 044 Opt blochuijs R 533 1783-1785 Sijbe Pijtters, bew /Siebe
W 044 Opt blochuijs R 533 1785-1787 Foeke Hemes weduwe, bew
W 044 Opt blochuijs R 533 1785-1787 Hein Swetses, bew
W 044 Opt blochuijs R 533 1787-1805 Pijtter Jans Bakker, eig/bew /Pieter
W 044 Opt blochuijs R 533 1797-1799 Jan Herbert, bew
W 044 Opt blochuijs R 533 1799-1805 Marten Andries, bew
W 044 Opt blochuijs R 533 1804-1807 Reitze Hansma, bew
W 045 Opt blochuijs 1585 (vr) Egbert Hiddinge weduwe: Jouck
W 045 Opt blochuijs 1585 (vr) Lubbert Pelser
W 045 Opt blochuijs 1585-1640 Broer Bartels Jouck Egberts Hiddinge weduwe huij, hebbende ten noorden Lubbert Pelser = W 044. Broer Bartels eig/bew. Afgekocht 1651.
W 045 Opt blochuijs 1640-1651 Tiaerd Jettes / Tiaerd Iettes /Tjeerd
W 046 Gasthuijsstraett 1585 Wbble Sippezn / Ubble Sippezn /Ulbe Ook onder W 026 Wbble Sippe zn timmerman by de Keppels eig/bew. Breder blickende by seecker instrument 23-2-1585. Wessel Messemaker eig/bew, zie ook W 098.
W 046 Gasthuysstraett 1585 Wessel Messemaker eig/bew
W 047 Onbekend 1585 Leentien Jelle wed. /Leentje Leentien Jelle weduwe legateert dd 15-2-1565 testament 36 strs jaarlijks uit het huis W 047, maar onbekend waar. Verderop: Douwe Sierx zn eig.: Gaende uijt de straet opt oost van de Gulden Clock
W 047 Halvemaanspoort 1594 Sydze Fockes /Sietse Sydze Fockes doneert jaarlijks 2 gg uit zijn Lijnbaan "buijten de halfe manspoort"
W 048 Keppelspoort 1577 Webbe Webbe de Weduwe van Jan van Steenwijk doneert dd 11-10-1577 jaarlijk 2 gg uit haar huis W 048 bij de Keppelspoort
W 049 Keppelspoort 1577 Jan van Steenwijk Zijn weduwe Webbe donaart 2 gg jaarlijk uit het huis aan de Keppelspoort
W 049 Keppelspoort 1585 Wbble Sippe zn, bew /Ulbe Ledige plaets uit legaat Webbe de weduwe van Jan van Steenwijk: : nu woont Wbb Sippe zn daar (zie ook W 021)
W 050 Schermerwiedster land R 558 1585 (vr) Minne Jans
W 050 Schermerwiedster land R 558 1585-1590 Haeije Teijes, bew /Haije Twee gg by den magistraet van Dockum verpacht tot proffyt van dezen ontfanck vijt Schermerwiedster land, binnen de Stadt gecomen door t fortificeren der Stadt, nu voor den jaere 1585 bebout en bew door Haeije Tyess, hebbende ten westen Minne Jans en opt suyd d Stadt bolwerck
W 050 Schermerwiedster land R 558 1590-1597 Haeije Teijes, huisfrou /Haije
W 050 Schermerwiedster land R 558 1597-1619 Melcher Claesz /Melchior
W 050 Schermerwiedster land R 558 1619-1620 Jurrien Baeuckes, eig/bew /Jurjen
W 050 Schermerwiedster land R 558 1620-1625 Piter Thomas /Pieter
W 050 Schermerwiedster land R 558 1625-1632 Reicke Wed.
W 050 Schermerwiedster land R 558 1632-1638 Rijcke Haeijes, Erfgen. 
W 050 Schermerwiedster land R 558 1638-1640 Siaerdt Willems (zwager van Rycke Haeijes) /Tjeerd
W 050 Schermerwiedster land R 558 1640-1647 Cornelis Gerrijts
W 050 Schermerwiedster land R 558 1647-1657 Jan Sijverdts
W 050 Schermerwiedster land R 558 1657-1658 Harmen Clases
W 050 Schermerwiedster land R 558 1658-1668 Jacob Pijters metselaar
W 050 Schermerwiedster land R 558 1668-1679 diakens
W 050 Schermerwiedster land R 558 1679-1696 Bonne Clasen, bew.
W 050 Schermerwiedster land R 558 1696-1709 Bonne Clasen wed.
W 050 Schermerwiedster land R 558 1709-1711 Pytter Rumkes, eig/bew van een wintmolen /Pieter
W 050 Schermerwiedster land R 558 1709-1717 Tjerck Tjeerds, eig/bew van een wintmolen
W 050 Schermerwiedster land R 558 1711-1717 Epo Edes / IJpo Edes
W 050 Schermerwiedster land R 558 1718-1729 IJpo Edes weduwe
W 050 Schermerwiedster land R 558 1729-1780 Aede IJpes / Ede Ypes
W 050 Schermerwiedster land R 558 1778-1798 Alle Dirks, eig/bew
W 050 Schermerwiedster land R 558 1780-1805 Pieter Wijbert, eig/bew
W 050 Schermerwiedster land R 558 1793-1805 Eelke Claversma, eig/bew
W 050 Schermerwiedster land R 558 1793-1805 Jan Jelles, eig/bew
W 050 Schermerwiedster land R 558 1798-1805 Alle Dirks weduwe, eig/bew
W 051 Schermerwiedster land R 556 1585 (vr) Haeije Teijes /Haije
W 051 Schermerwiedster land R 556 1585-1590 Cornelis Doeckes, eig/bew Twee gg zoals bij W 050. Cornelis Doeckes eig/bew, hebbende opt west Haeije Teijes vrsz en opt zuyd d Stadts bolwerck. 1714: naest voors ten oosten (W 050)
W 051 Schermerwiedster land R 556 1590-1637 Joucke Cornelis Wever, eig/bew. /Jouke
W 051 Schermerwiedster land R 556 1637-1641 IJge Andrijs
W 051 Schermerwiedster land R 556 1641-1642 Aibe Dircks ?Abe
W 051 Schermerwiedster land R 556 1642-1658 Ieme Taekes
W 051 Schermerwiedster land R 556 1658-1667 Pijter Sijtses, eig/bew /Pieter
W 051 Schermerwiedster land R 556 1667-1677 Johannes Lieuwes
W 051 Schermerwiedster land R 556 1677-? Sijtse Pijtters /Sietse
W 051 Schermerwiedster land R 556 1695 (vr) Bonne Classen
W 051 Schermerwiedster land R 556 1695-? Pieter Backer
W 051 Schermerwiedster land R 556 1704 (vr) diakens
W 051 Schermerwiedster land R 556 1704-1708 Hindrik Loftering /Hendrik
W 051 Schermerwiedster land R 556 1708-1713 Sijmen Poppes /Siemen
W 051 Schermerwiedster land R 556 1711-1714 Sijtse Lases turfmaker, bew /Sietse
W 051 Schermerwiedster land R 556 1711-1716 Sjoerd Dirks, bew
W 051 Schermerwiedster land R 556 1711-1721 Tierk Tieerds /Tjerk
W 051 Schermerwiedster land R 556 1713-? Jan Jansen het huijs
W 051 Schermerwiedster land R 556 1714 (vr) Pijtter Brantsma die tuin /Pieter
W 051 Schermerwiedster land R 556 1714-1716 Hans Dirks, bew
W 051 Schermerwiedster land R 556 1716-1732 Bartel Hillebrants
W 051 Schermerwiedster land R 556 1732-1733 Pijtter Bartels, eig/bew /Pieter
W 051 Schermerwiedster land R 556 1733-1743 Dirk Fransen, eig/bew
W 051 Schermerwiedster land R 556 1743-1744 Dirk Jansen, bew
W 051 Schermerwiedster land R 556 1743-1755 Wijbe Creeft, eig /Wiebe
W 051 Schermerwiedster land R 556 1744-1745 Jan Prins, bew
W 051 Schermerwiedster land R 556 1745-1751 Jan Prins weduwe bew.
W 051 Schermerwiedster land R 556 1751-1762 Tierk Alles, bew /Tjerk
W 051 Schermerwiedster land R 556 1753-1755 Hendrik Creeft
W 051 Schermerwiedster land R 556 1755-1757 Sijtse Loijinga, eig/bew /Sietse
W 051 Schermerwiedster land R 556 1757-1793 Freerk Sijbes
W 051 Schermerwiedster land R 556 1760-1793 Jan Freeks, bew
W 051 Schermerwiedster land R 556 1762-1763 Alle Tjerks, bew
W 051 Schermerwiedster land R 556 1763-1770 Obbe Fieddes, bew
W 051 Schermerwiedster land R 556 1785-1786 Sijbe Freerks, bew /Siebe
W 051 Schermerwiedster land R 556 1793-1805 Jan Freerks Hoekstra, eig/bew
W 051 Schermerwiedster land R 556 1805 Melis Ruurds, eig/bew
W 051-2 Schermerwiedster land R 556 1713-1751 Pytter Bransma /Pieter Pytter Bransma tuin op die Schermersweyde aghter het voorsz huys (=W 051) Afgekocht in 1775.  Zelfde eigenaren als W 053: wordt zelfde tuin bedoeld? Ook hier sprake van een azijnbrouwerij: R 528 en R 540 hebben zelfde eigenaren, In 1775 is echter bij R 550 sprake van een tuin, daarom dient dat nummer de voorkeur.
W 051-2 Schermerwiedster land R 556 1751-1775 Lieuwe Jans, eig
W 051-2 Schermerwiedster land R 556 1775-1782 Allert J. Scheltinga, eig
W 052 Schermerwiedster land R 557 1585 (vr) Cornelis Doeckes
W 052 Schermerweidster land R 557 1585-1619 Rijckle Thomas, eig/bew Twee gg zoals bij W 050 en W 051. Ryckle Thomas eig/bew. Hebbende opt west Cornelis Doeckes (=W 051) en opt suyd d Stadts bolwerck. Ryckle "hoeft geen pacht te betalen soelange syn tegenwoorie wijff dus cranck ende bedreel is leggende en levende. In 1591 tot beter gesondheyt gecomen.
W 052 Schermerweidster land R 557 1619-1626 Tiaer Wopckes (eig.) v. Wijbe Harmens huisinge ?Tjeerd
W 052 Schermerwiedster land R 557 1619-1626 Wybe Harmens bew /Wiebe
W 052 Schermerweidster land R 557 1626-1627 Claes Freercks Klaas
W 052 Schermerweidster land R 557 1627-1637 Stijn Pieters
W 052 Schermerweidster land R 557 1637-1643 Claes Jemmes holtsaeger /Klaas
W 052 Schermerweidster land R 557 1643-1649 Jilt Franses
W 052 Schermerweidster land R 557 1649-1650 Hendrick Janses /Hendrik
W 052 Schermerweidster land R 557 1650-1651 Dieu Wijtses wed.
W 052 Schermerweidster land R 557 1651-1652 Taecke Taeckes /Taeke
W 052 Schermerweidster land R 557 1652-? Hans Hendrijcks
W 052 Schermerweidster land R 557 1669 (vr) Fettie Hartmans /Fetje
W 052 Schermerwiedster land R 557 1669-1688 Bonne Claesen, betaalt niets
W 052 Schermerweidster land R 557 1688-1690 Bonne Claesen betaalt helft
W 052 Schermerweidster land R 557 1690-1696 Bonne Claesen, weduwe
W 052 Schermerweidster land R 557 1696-1713 Hendrik Lotringh
W 052 Schermerweidster land R 557 1713-1747 Pieter Bransma, eig
W 052 Schermerweidster land R 557 1716-1721 Bartel Hillebrants, bew.
W 052 Schermerweidster land R 557 1721-1731 Jan Didriks, bew
W 052 Schermerwiedster land R 557 1731-1734 Jan Didriks weduwe, bew
W 052 Schermerwiedster land R 557 1734-1735 Jacobus Sijbes, bew
W 052 Schermerwiedster land R 557 1735-1738 Age Reinders, bew
W 052 Schermerwiedster land R 557 1738-1739 Jan Klaermout, bew
W 052 Schermerwiedster land R 557 1739-1741 Jan Huiberts, bew
W 052 Schermerwiedster land R 557 1742-1746 Grijtie Sjoerds, bew /Grietje
W 052 Schermerwiedster land R 557 1746-1747 Jacob Cornelis, bew
W 052 Schermerwiedster land R 557 1747-1754 Gerloff Johannes, bew
W 052 Schermerwiedster land R 557 1748-1771 P. Brantsma weduwe, eig/bew
W 052 Schermerwiedster land R 557 1754-1756 Gertie Hanses, bew /Gertje
W 052 Schermerwiedster land R 557 1771-1786 G. Brantsma, burgemeester eig/bew
W 052 Schermerwiedster land R 557 1786-1789 P. Brantsma, Raadsheer, eig/bew
W 052 Schermerwiedster land R 557 1789-1796 P. Brantsma weduwe, eig
W 052 Schermerwiedster land R 557 1789-1796 Jacob Sijtses, bew
W 052 Schermerwiedster land R 557 1796-1802 Focke Jacobs eig/bew /Fokke
W 052 Schermerwiedster land R 557 1796-1805 Johannes Ferblans, eig/bew
W 052 Schermerwiedster land R 557 1802-1803 Sijbe Freerks, eig/bew /Siebe
W 052 Schermerwiedster land R 557 1803-1805 Sijbe Freerks weduwe, eig/bew /Siebe
W 053 Schermerwiedster land R 550 1585 (vr) Ryckle Thomas
W 053 Schermerwiedster land R 550 1585-1591 His, Jan Jelles weduwe, eig/bew Twee gg als W 050, 051, 052. His, Jan Jelles weduwe eig/bew, hebbende opt west Ryckle Thomas (=W 052), opt zuyd d Stadt bolwerck. His hoeft in 1585 niets te betalen "om gods wille geremittert". Al lange een leege Plaets geweest als noch blickt - is nu een lijnbaen op sedt door Wopk moey in die flesstraedt int Jaer 1697. In 1714: een tuin van gemaakt door Pytter Bransma. Na 1775 is er sprake van een azijnbrouwerij. Zelfde eigenaren als W 051-2: wordt zelfde tuin bedoeld?
W 053 Schermerwiedster land R 550 1591-1619 Hydde Falcx /Hidde
W 053 Schermerwiedster land R 550 1619-1625 Oene Willems weeskint
W 053 Schermerwiedster land R 550 1639-1641 Jacob Piters holtkooper
W 053 Schermerwiedster land R 550 1641-1644 Ruerdt Foeckes /Ruurd
W 053 Schermerwiedster land R 550 1641-1644 Sivert Foeckes (??) /Sjoerd
W 053 Schermerwiedster land R 550 1644-1669 Aeltie Gerryts /Aaltje
W 053 Schermerwiedster land R 550 1697-? Wopk Moeij Wopk (woont in de Vlasstraat) heeft een lijnbaan gemaakt op Schermerwiedster land in 1697 
W 053 Schermerwiedster land R 550 1714-1751 Pytter Bransma, een tuin /Pieter
W 053 Schermerwiedster land R 550 1721-1727 Johannes Gerlofs, bew
W 053 Schermerwiedster land R 550 1727-1731 Gerlof Johannes, bew
W 053 Schermerwiedster land R 550 1731-1748 G. Stinstra wed, bew
W 053 Schermerwiedster land R 550 1748-1762 G. Stinstra erven, bew
W 053 Schermerwiedster land R 550 1751-1774 Lieuwe Jans
W 053 Schermerwiedster land R 550 1774-1782 A.J. Scheltinga, afgekocht
W 054 Schermerwiedster land 1585 (vr) His Jelles weduwe
W 054 Schermerwiedster land 1585 Dionysius Hendrix Laeckencoper Twee gg zoals bij W 050 enz. Een stuck lants uit Schermerweidsterfenne gecomen. Ten oosten van His, Jan Jelles weduwe. Op 25-4-1586 verpacht aan Dionisius Hendrix, lakenkoper in de Hoochstraet
W 055 Schermerwiedster land 1585 (vr) Dionisius Hendrix
W 055 Schermerwiedster land 1586-1597 Berent Engbertsen wantscherer, eig/bew Zie W 050 enz. Berent Engbertsen is eig/bew. Ten oosten van Dionisius Hendrix (=W 054). In 1628 afgelost door Peter Dionisius
W 055 Schermerwiedster land 1597-1619 Dionysius Hendrcks Lackencoper weduwe
W 055 Schermerwiedster land 1619-1626 Pier Simens Lakencoper
W 055 Schermerwiedster land 1626-1628 Piter Dionisius, afgekocht /Pieter
W 056 Hoochstraet R 363 1585 (vr) Dirck Dircxs, wijlen olderman /Dirk
W 056 Hoochstraet R 363 1585-1619 Gerben Gosses, burgemeester De toorn van Babilonien genaemt uithangende. Erfgenamen van Douwe Sierx eig, Gerben Gosses bew. Hebbende ten noorden hett Oldermans wylen Dirck Dircxs. Na 1714 (??) is het huis in tween bewoond: R 363 en R 361 (ligt ten zuiden van 363)
W 056 Hoochstraet R 363 1619-1625 Dirck Douwes Tritsum /Dirk
W 056 Hoochstraet R 363 1619-1625 Syerck Tritsum ?Tjerk
W 056 Hoochstraet R 363 1625-1630 Fopcke Siedts /Foppe
W 056 Hoochstraet R 363 1630-1635 Jasper Aelles
W 056 Hoochstraet R 363 1635-1637 Jacob Jarychs, coopman
W 056 Hoochstraet R 363 1637-1638 Tibbe Sapes /Tjibbe
W 056 Hoochstraet R 363 1638-1639 Brant Wytses
W 056 Hoochstraet R 363 1639-1644 Poppe Jansen
W 056 Hoochstraet R 363 1644-1648 Gerryt Harmens, burgemeester rentenier /Gerrit
W 056 Hoochstraet R 363 1648-1650 Hendrick Jansen, rentmeester /Hendrik
W 056 Hoochstraet R 363 1650-1652 A. Ydsinga, rentmeester
W 056 Hoochstraet R 363 1652-1661 Johannes Classen, rentmeester
W 056 Hoochstraet R 363 1661-1663 Jan Feykes
W 056 Hoochstraet R 363 1663-1669 Sytse Wybrens Sietse
W 056 Hoochstraet R 363 1669 (n) Coenraat Maessen, schoenlapper /Koenraad
W 056 Hoochstraet R 363 1669 (n) Eybert Stinstera /Egbert
W 056 Hoochstraet R 363 1669 (n) Foppe Jans schoenlapper, de helft met Ben Eltis
W 056 Hoochstraet R 363 1669 (n) Ben Eltis, de helft met Foppe Jans
W 056 Hoochstraet R 363 1669 (n) Jeppe bierdrager, de helft met Foppe Jans
W 056 Hoochstraet R 363 1669 (n) Foppe Jans, de helft met Jeppe bierdrager
W 056 Hoochstraet R 363 1669- ? Hendrik Teunis weduwe, genaamd Grietje
W 056 Hoochstraet R 363 1711-1723 Harke Jans, bew
W 056 Hoochstraet R 363 1711-1726 Johannes Wigmans, Oostinjevarder, eig/bew
W 056 Hoochstraet R 363 1723-1726 Sjoerd Hotses, bew
W 056 Hoochstraet R 363 1723-1727 Marten Baukes, eig/bew
W 056 Hoochstraet R 363 1727-1730 Jan Wigmans weduwe, eig/bew
W 056 Hoochstraet R 363 1727-1733 Marten Jans
W 056 Hoochstraet R 363 1729-1730 Bernardus Jacobs, bew
W 056 Hoochstraet R 363 1730-1731 Jelle Scheltij, bew
W 056 Hoochstraet R 363 1730-1736 J. Suiderbaan, eig.
W 056 Hoochstraet R 363 1731-1732 Jan Tjeerds, bew
W 056 Hoochstraet R 363 1734-1738 Focke Fontein, bew. /Fokke
W 056 Hoochstraet R 363 1736-1777 Claas Hendrix, eig. /Klaas
W 056 Hoochstraet R 363 1738-1739 Teeske Daniels, bew /Teatske
W 056 Hoochstraet R 363 1739-1740 Hans Dirx, bew
W 056 Hoochstraet R 363 1740-1741 Hans Dirx weduwe, bew
W 056 Hoochstraet R 363 1741-1742 Sijbe Reinders, bew /Siebe
W 056 Hoochstraet R 363 1742- ? Marten Jans weduwe , bew onder het weeshuis als geheel arm"
W 056 Hoochstraet R 363 1742-1743 Jacob Tierks, bew.
W 056 Hoochstraet R 363 1743-1744 Harmen Fink, bew
W 056 Hoochstraet R 363 1744-1746 Frans Jerasmus, bew
W 056 Hoochstraet R 363 1746-1748 Hans Alberts, bew
W 056 Hoochstraet R 363 1748-1749 Lieuwe Meldrus, bew
W 056 Hoochstraet R 363 1749-1757 Eeltie Hendriks, bew /Eeltje
W 056 Hoochstraet R 363 1758-1759 Aagtien Hinstra, bew /Aagje
W 056 Hoochstraet R 363 1759-1764 Sipke Sipkes, bew.
W 056 Hoochstraet R 363 1764-1767 Militairen
W 056 Hoochstraet R 363 1768-1769 Hendrik Sjoukes, bew
W 056 Hoochstraet R 363 1769-1770 Johannes Becker, bew
W 056 Hoochstraet R 363 1770-1773 Foeke Douwes, bew
W 056 Hoochstraet R 363 1773-1777 Lourens Rademaker, bew
W 056 Hoochstraet R 363 1777-1779 Gerrit Severijn, bew
W 056 Hoochstraet R 363 1778-1799 IJsak Jacobs weduwe, eig.
W 056 Hoochstraet R 363 1779-1786 Claas IJtsma, bew /Klaas
W 056 Hoochstraet R 363 1786-1795 Weeshuis
W 056 Hoochstraet R 363 1787-1795 Jelle Pyters, bew
W 056 Hoochstraet R 363 1795-1805 Andries Douwes, bew
W 056 Hoochstraet R 363 1799-1805 IJsak Jacobs erven, eig.
W 056-2 Hoochstraet R 361 1706-1711 Wierd Jacobs weduwe
W 056-2 Hoochstraet R 361 1711-1713 Aeltie Kijwijt, bew /Aaltje
W 056-2 Hoochstraet R 361 1711-1715 Dirk Hagenauwes weduwe, bew
W 056-2 Hoochstraet R 361 1711-1721 Willem Jensma, old bgm. eig
W 056-2 Hoochstraet R 361 1713-1714 Jan Tjeerds, bew
W 056-2 Hoochstraet R 361 1714-1718 Lodewijk Claesen, bew.
W 056-2 Hoochstraet R 361 1715-1726 Johannes IJsbrants, bew
W 056-2 Hoochstraet R 361 1718-1726 Sijtske Tjeerds, bew /Sietske
W 056-2 Hoochstraet R 361 1721-1729 Jan Fockerda, eig.
W 056-2 Hoochstraet R 361 1726-1727 Christian Beverwijk, bew.
W 056-2 Hoochstraet R 361 1726-1727 Jan Berends weduwe, eig/bew
W 056-2 Hoochstraet R 361 1726-1729 Jan Tjeerds, bew
W 056-2 Hoochstraet R 361 1727-1729 Jan Jansen, bew.
W 056-2 Hoochstraet R 361 1729-1730 Johannes Rinderts, bew.
W 056-2 Hoochstraet R 361 1729-1735 Gerben Willems, eig.
W 056-2 Hoochstraet R 361 1729-1739 Robert Michiels, eig/bew
W 056-2 Hoochstraet R 361 1731-1774 Cornelis Jacobs, eig/bew
W 056-2 Hoochstraet R 361 1739-1753 Ignatius Laurier, eig/bew
W 056-2 Hoochstraet R 361 1753-1765 Ignatius Laurier weduwe, eig/bew
W 056-2 Hoochstraet R 361 1765-1795 Br. N. Posthumus, eig/bew
W 056-2 Hoochstraet R 361 1774-1775 Cornelis Jacobs erven, eig
W 056-2 Hoochstraet R 361 1775-1776 Dom. A. Dorhout, eig.
W 056-2 Hoochstraet R 361 1775-1779 Militairen
W 056-2 Hoochstraet R 361 1776-1777 Dom. A. Dorhout erven, eig.
W 056-2 Hoochstraet R 361 1777-1778 Rienk Dirks, bew
W 056-2 Hoochstraet R 361 1777-1783 Jullie Backer vrouw, bew.
W 056-2 Hoochstraet R 361 1777-1805 A.G. Schultz, convooimeester, eig.
W 056-2 Hoochstraet R 361 1779-1782 P. Pive weduwe, bew
W 056-2 Hoochstraet R 361 1783-1795 Jacob Goitsens, bew
W 056-2 Hoochstraet R 361 1795-1805 Tjeerd Posthumus, eig/bew
W 056-2 Hoochstraet R 361 1796-1800 Leendert Spreuwer/Spreuwer/Speuwer, bew.
W 056-2 Hoochstraet R 361 1800-1801 Johannes Staal weduwe, bew
W 056-2 Hoochstraet R 361 1801-1802 Joseph Barents, bew
W 056-2 Hoochstraet R 361 1801-1802 Harmen Joosten, bew
W 056-2 Hoochstraet R 361 1802-1805 Karst Berndie / Bernardus, bew
W 057 Land in de Westerisse 1590-1592 Minne Willems Gelegen buiten de Hanspoort, 72 koegangen, voorheen kloosterland
W 057 Land in de Westerisse 1592- ? Hylck Johannes /Hielke
W 058 Westersingel 1591-1595 Anna Theunis Metselaars weduwe Zij geeft elk jaar 1 gg uit dit huis: legaat
W 059 Oostermeullen buren 1591 Tryn Tierck Tierckenszn weduwe /Trijntje Zij geeft jaarlijks 1 gg
W 060 Hoochstraet 1585 (vr) Pieter Janszn
W 060 Hoochstraet 1585 (vr) Ale Backer
W 060 Hoochstraat 1585-1596 Gijsbert Cornelis zn De armen zijn sinds 21-5-1571 voor 4/5 en Gijsbert Cornelis voor 1/5 eig. In 1591 koopt Gijsbert alles op. Hebbende opt noord bgm Pietr Janszn huys en opt zuijd t huis van Ale backer. Deze verplichting lag op hetzelfde huis als van W 034
W 061 By de Fetse R 6 1585 (vr) Douwe Sierx
W 061 Bij de Fetse R 6 1586-1590 Douwe Sierx, eig Drie camers, bew. door armeluyden prodea, hebbende Douwe Sierxzn ten oosten en westen. In 1586 verkocht aan Douwe Sierx. In 1714: staende half op die Fetse
W 061 Bij de Fetse R 6 1590-1619 Gerben Gosses, burgemeester
W 061 Bij de Fetse R 6 1619-1620 Hendrick Hendrickus /Hendrik
W 061 Bij de Fetse R 6 1619-1620 Gerben Gosses erfgen.
W 061 Bij de Fetse R 6 1620-1625 Jan Meinerts
W 061 Bij de Fetse R 6 1620-1625 Hendrick Hendricks (met Jan Meinerts) /Hendrik
W 061 Bij de Fetse R 6 1627-1628 Jan Meinerts
W 061 Bij de Fetse R 6 1633-1638 Jan Meinerts, Schoenmaker
W 061 Bij de Fetse R 6 1633-1638 Hendrick Hendricks /Hendrik
W 061 Bij de Fetse R 6 1638-1642 Jan Meinerts, wed.
W 061 Bij de Fetse R 6 1642-1646 Jacob Wijbrants
W 061 Bij de Fetse R 6 1646-1652 Hette Andres, Boekweijtmaker
W 061 Bij de Fetse R 6 1652-1654 Hepke Wibes, Schoenmaker
W 061 Bij de Fetse R 6 1654-1663 Wijbe Jansen Schoenmaker, Triepke /Wiebe
W 061 Bij de Fetse R 6 1663-1668 Uma, Dr., Claske Uma betaalt (Unia?)
W 061 Bij de Fetse R 6 1668-1707 Piter Eises, backer /Pieter
W 061 Bij de Fetse R 6 1707-1707 Piter Eises wed. /Pieter
W 061 Bij de Fetse R 6 1707-1733 Hendrick Diederts /Hendrik
W 061 Bij de Fetse R 6 1711-1753 Jan Ydes, eig/bew
W 061 Bij de Fetse R 6 1753-1779 Anne Jans, eig/bew
W 061 Bij de Fetse R 6 1779-1781 Jan Dirks weduwe, eig/bew
W 061 Bij de Fetse R 6 1781-1805 Hendrik Jans Fontein, eig/bew
W 061 Bij de Fetse R 6 1784-1791 Askje Jans, eig
W 061 Bij de Fetse R 6 1786-1788 Luitje Jacobs Bos, bew
W 061 Bij de Fetse R 6 1788-1791 Albert Eedes, bew
W 061 Bij de Fetse R 6 1791-1805 Meint Joukes,eig/ bew
W 061 Bij de Fetse R 6 1805 P. Breugemans, eig
W 061 Bij de Fetse R 6 1805 Sjoerd Simons, bew
W 062 Land by de Woldmannepoort 1585 (vr) Vicaris van Dockums landen
W 062 Land by de Woldmannepoort 1585 (vr) Waling Fedma
W 062 Land by de Woldmannepoort 1586 Cornelis Luijtyens, eig Lutjebleek
W 062 Land by de Woldmannepoort 1585 Minne Mollema, gebr Fenne by de Woldmannepoort, voor t fortificeren 8 pm, nu vergraven, buiten de stad, 1 pm, onverhuurt, woest gebruickt, in 1586 verhuurd aan Minne Mollema. In 1586 Cornelis Luijtyens en Mr. Ruert Simens "tot profijtt van de gemeenen burgerij om tot eenen gemeene bleeck gebruyct te mogen worden by een yder borger ofte inwoonder sonder yets daervoor te betalen, mits Cornelis CS de pacht betalen".
W 062 Land by de Woldmannepoort 1586 Ruert Simens, eig /Ruurd Lutjebleek
W 063 Land by de Woldmannepoort 1585 Wiger Folckert uit Dantumawoude, gebr /Wieger Mede voor t vergraven der fortificatie gebruijckt. hebbende vicaris van Dockums landen ten oosten, Waling Tedma ten westen. Breder blickende dd 15-10-1506
W 064 Land 1585 (vr) Monte Jouckes
W 064 Land 1585-1594 Jan Montes, gebr. Opt suydsyde van de Stadt in Monte Jouckes fenne, gebr. Claes Jacobzn. Jan Montes is in 1591 al 15 jaar achter in huur.
W 064 Land 1594-1596 Sybe Syrcx, gebr
W 064 Land 1596- ? Hendrick Janszn, gebr /Siebe
W 065 Land 1585 (vr) Jan Hanszn, eig.
W 065 Land 1585 (vr) Fries Auckes, gebr.
W 065 Land 1585-1597 Dirck Wibes, gebr /Dirk 4 1/2 pm maedland by Oostrum in Drioes landt, anno 77 verhuurd door Jan Hanszn aen Fries Auckes, schriftelijke baer dd 5-6-1534
W 066 Sate 1585 (vr) Signada te Holwerd
W 066 Sate 1585-1597 Taecke Hiemstra, eig /Taeke Eeuwige rente uit Sate Signada te Holwerd, eig. Taecke Hiemstra, gebr. Agge Juwzn. Breder blickende twee instrumenten dd 15-7-1527 en "opten saterdag na ascentiones" in 1484
W 066 Sate  1585 Agge Juwzn, gebr.
W 067 Sate 1585 (vr) Heringa te Holwerd
W 067 Sate 1585 (vr) Geringa te Holwerd
W 067 Sate 1585 Hoeyt Tierxzn, eig/gebr Uit Heringa/Geringa te Holwerd. Hoeyt Tierxzn eig/gebr. Afgekocht na een proces
W 067-2 Hanspoort 1585 (vr) Albert Fijnckelerdam (?)
W 067-2 Hanspoort 1585 (vr) Albert Tinckelerdam (?)
W 067-2 By de Hanspoort 1597-1598 Wybe Goltsmidts erfgenamen eig. /Wiebe Eeuwige rente uit twee huizen naast elkaar by de Hanspoort, bedoeld om Olde Wemellmoer te onderhouden (die thijt haer levens) die in de Koningstraat woont, weduwe van Albert Fynckelerdam / Fiuckelendam ?
W 067-2 By de Hanspoort 1597-1598 Sicke Berents, eig. /Sikke
W 067-2 Koningstraat 1597-1598 Olde Wemellmoer, bew
W 068 Land 1585 (vr) Doeitie Winie
W 068 Land 1585 (vr) Doytsen Wynia /Dooitsen
W 068 Land 1585-1591 Sipke en Anna, gebr. Drie pm land liggende in Doeitie Winie Sate te Nes, gebr. Sipke en Anna. Raadsheer Gerckema, als voormond over de nagelaten kinderen van Doytsen Wynia verclaert in 1591 van vrsz rente niets te weten, dus nihil
W 069 Land 1585 (vr) Tiaersma te Ternaard
W 069 Land 1585-1597 Jemme Burmania, eig 3 1/2 pm land in Tiaersma Sate te Ternaard (Tenaert). Jemme Burmania eig, Jemcke Wibes gebr. 
W 069 Land 1585-1597 Jemcke Wibes, gebr.
W 070 Land 1585 (vr) Sittema te Ternaard
W 070 Land 1585- ? Freerck Wibrants, gebr /Freerk
W 070 Land 1585-1597 Hans Goltsmidt, eig Zeven pm in Sittema Sate te Ternaard, Hans Goltsmidt eig, Freerck Wibrants gebr. Mitsgader instrumenten dd 9-12-1527. Later verwandelt met 4 pm te Paesens (Jelmer Pyters Sate) en 3 pm te Nijkerk (Wytze Henckema van Syon = Heintema Sate)
W 070 Land 1597 (vr) Jan Johannes, gebr.
W 070 Land 1597 (vr) Jelmer Pyters te Paesens
W 070 Land 1597 (vr) Wytze Henckema te Nijkerk /Wietse
W 071 Land 1585 (vr) Sittema te Ternaard
W 071 Land 1585 Wytze Hentkema Sate /Wietse Eeuwige rente uit Sittema Sate te Ternaard (mitsgaders instrument dd 1-6-1529) verwandeld met 3 pm in Wytze Hentkema Saete, gelegen toe Nykerck by Sion (=Heintema Sate te Nijkerk)
W 072 Sate 1585 (vr) Nittema te Ternaard
W 072 Land 1585-1597 Tietke van Roorda, eig. Eeuwige rente uit Nittema Sate te Ferwerd by de dyck, Tietke van Roorda eig, Jelle Taetsma gebr. Mitsgaders instrument dd 22-5-1534. Volgens Register van Aanbreng uit 1511 ook al 2 flor. in eigendom
W 072 Land 1585-1597 Jelle Taetsma, gebr
W 073 Sate 1585 (vr) Lytze Leerdt oppe Jouwer /Hiaure
W 073 Sate 1585-1589 Sibe Steffens, gebr. /Siebe
W 073 Sate 1585-1597 Tamme Feckes, eig. Eeuwige rente uit Sate oppe Jouwer Lytze Leerdt genaemt, Tamme Feckes eig, Sibe Steffens gebr.
W 073 Sate 1589-1597 Jan Steffens, gebr
W 074 Land 1585 (vr) Nittema te Morra
W 074 Land 1585 (vr) Keegsdijk
W 074 Land 1585-1597 Sivert Nittema, eig/gebr. Zeven pm land leggende op de Keegsdyck in Anium kolcken, gebruikt door Nittema Sate te Morra. Dit volgens het Gratema register in 1584, "maer behoirt meer te gelden".
W 075 Sate 1585 (vr) Tietie Hottes te Anjum
W 075 Sate 1585-1597 Gabbe Sapes eig/gebr Eeuweige rente uit Tietie Hotties zns Sate te Anium by de dyck, mitsgaders instrument dd 7-12-1535. Gabbe Sapes eig/gebr.
W 076 Sate 1585 (vr) Jeppema te Anjum
W 076 Sate 1585-1592 Sibren Jacobs eig/gebr /Sieberen Eeuwige rente uit Jeppema Sate te Anium, Sibren Jacobs eig/gebr
W 076 Sate 1592-1597 Rienck Juckes, gebr. /Rienk
W 076 Sate 1592-1597 Douwe Rienks, gebr.
W 077 Sate 1585 (vr) Ripte te Anjum /Ropta
W 077 Sate 1585-1597 Sippe van Mockema CS, eig Eeuwige rente uit Ripta Sate te Anium, mitsgaders instrument dd 22-3-1525. Sippe van Mockema CS zijn eigenaar, Wiger Wpkes is gebr. In 1652 afgekocht door Joucke Symen van Malda
W 077 Sate 1585-1597 Wiger Wpkes, gebr. /Wieger
W 077 Sate 1652 (vr) Joucke Symen van Malda /Jouke
W 078 Sate 1577-? Luipck Peyma
W 078 Land 1585-1597 Jannes Reiner, gebr. Drie pm Saedtlandt te Juuswier / Jouswier opt terp, verhuurd aan Jannes Reiner voor 5 gg, mitsgaders instrumenten dd 27-3-1533 en 27-10-1536. Ook geschreven als Johannes Remmerts.
W 078 Land 1585-1597 Johannes Remmerts, gebr.
W 079 Sate 1585-1597 Friese Aucke, gebr. Losbare rente uit de Sate tot Wetsens uyt het guedt alwaer Friese Aucke op woont, volgens vier instrumenten. Tijdens de administratie van Sybe Peyma is er afgelost. 
W 079 Sate 1597 (vr) Tiete Peijma
W 080 Legaat 1579 Anna Hanses, de erfgenamen van Anna Hanses heeft het Weeshuis 400 gg nagelaten, de erfgenamen betalen 24 gg 's jaars tot ze het aflossen, dd 10-12-1879. Liupck Peijma betaalt in 1590 (is hij erfgenaam?)
W 081 Legaat 1585 Stads Dokkum Domeinen Eeuwige rente uit 11 gg van de Stadt Dockum Domeinen, mitsgaders renthebrieff dd 6-7-1555
W 082 Legaat 1585 (vr) Geert Merx dhtr
W 082 Legaat 1585 Frans Fetses Losbare rente door Frans Fetses, burger in Dockum op de Brestraet, gehuwd met Geert Merx dhtr, mitsgaders instrument dd 19-1-1585, afgelost in 1590
W 083 Legaat 1585 Anna Siverda Jaarlijkse rente door Anna Siverda, mitsgaders instrument dd 15-3-1561: 100 gg aan de Stadt Dockum om de huysarmen de rente te betalen.
W 084 Aelsmapoort 1565-? Rents Aants dhtr /Renske
W 084 Aelsmapoort 1585-1589 Hendrick van Munster eig/bew /Hendrik Eeuwige rente uit een huis aan de Aalsumerpoort, eerrtijds bewoont door Hendrick van Munster, nu is Teuus Folckert zn pottebacker de eig. Afgelost door de Stadt. Jadt Minke ontvangt deze rente (is zij een arme?)
W 084 Aelsmapoort 1585-1589 Jadt Minke dhtr /Jaatje
W 085 Aelsmapoort 1585 (vr) Rents Aants dhtr /Rients
W 085 Aelsmapoort 1585-? Hendrick van Munster, eig/bew /Hendrik Eeuwige rente uit een huis van Hendrik van Munster, mitsgaders instrument dd 6-8-1565, na 1589 nihil (zie W 084)
W 085 Aelsmapoort 1585-1586 Sinthe Gerbens, bew
W 085 Aelsmapoort 1586-1589 Eev Pieters, bew /Eef/Eva
W 086 Legaat 1585 J. Bernsch van Mockema Eeuwige rente door wijlen J. Bernsch van Mockema alias Scheltema, echter nihil
W 087 Bredestraet 1585 (vr) Doecke Brouwers ende Magdalena /Doeke
W 087 Bredestraet 1585 (vr) Magdalena ende Doecke Brouwers
W 087 Bredestraet 1585-1598 Pieter Doeckes schoenmaker eig/bew Eeuwige rente uit Doecke Brouwers ende Magdalena huys, opt oost van de Bredestraet, Pieter Doeckes, schoenmaker eig/bew, mitsgaders instrument dd 12-2-1576
W 088 Aelsmapoort 1585-1586 Pieter Martenzn backer, bew Legaat uit een huis op Aelsemerpoort van wylen Harmen Rosewinckel, acte dd 7-1-1566. In 1651 afgelost.
W 088 Aelsmapoort 1586-1590 Tryn Heeremans /Trijntje
W 088 Aelsmapoort 1590-1594 Romcke Claesen / Romke
W 088 Aelsmapoort 1590-1594 Buwe Jeltinga /Bouwe
W 088 Aelsmapoort 1594-1612 Romcke Claesen weeskinderen /Romke
W 088 Aelsmapoort 1612-1623 Folckert Hessels /Folkert
W 088 Aelsmapoort 1623-1634 Claes Jans /Klaas
W 088 Aelsmapoort 1634-1651 Jan Alberts Coopmans
W 088 Aelsemerpoort 1566 Harmen Rosewinckel
W 089 Lening 1581 Douwe Sierx Obligatie by Douwe Sierx dd 18-11-1581, in 1591 nihil
W 090 Legaat 1585 Jantien Hiemstra /Jantje Legaat van 100 gg door Jantien Hiemstra aan de Stadt, deze betaalt de 7 gg, afgelost in 1591
W 091 Lening 1585-1593 Berent Thimens, alias Oldetoffel  Uyt seeckere schuyt ende alle verdere goederen van Berent Thimens, alias Oldetoffel wonende binnen Dockum, dd 22-3-1585 en dd 4-5-1585 nog eens omdat hij 20 cg leende, de weduwe lost in 1593 af met "niet geblekt linnen voor de armen". Berent "is schier tegelyck door storm in zee gebleven end de vrsz schipper daenae gestorven", daarna betalen de borgen.
W 092 Lening 1584-1587 Taecke Tierx /Taeke Taecke Tierx en syner huysfrou lenen op 26-8-1584 100 gg, beleent op alle goederen
W 093 Waag 1585 Boterwaag De Stadsboterwaag "uijt dese stadts butter waeg" moet 2 oude schilden betalen (1 schild = 24 strs), wil niet betalen "hoewel de armen daeraff geen gelyck en geschiet",  blickende seecker auctentyq coopbrieff dd 23-2-1524. Echter nihil.
W 094 Sate 1585 Theodoricq Coenen /Theodorus Eeuwige rente uit een Sate gelegen te Collum "In de Wiel", instrument uit 1535, niet meer te achterhalen, dus nihil.
W 095 Legaat 1585 Schelto van Scheltema Schelto van Scheltema legateert 1000cg aan de armen binnen Dockum ( 70 cg jaarlijkse rente)
W 096 ontbreekt
W 097 Lening 1586 Auck Douwes /Auke Auck Douwes leent geld van Weeshuis dd 18-7-1586
W 098 Gasthuisstraat 1587 (vr) Romcke Janszn schroer /Romke
W 098 Lening 1587 Wessel Janszn messemaker Rente met als onderpand het huis van Wessel Jansz messemaker (=W 046 Gasthuisstraat), geleend 50 gg dd 22-2-1587 "op Lichtmisse".
W 098 Gasthuisstraat 1587 Wessel Jansz messemaker
W 099 Lening 1588-1596 Albert Jacobzn Glasmaker Albert Jacobzn leent 5 gg dd 13-5-1588 en lost dat in 1596 af.
W 100 Lening 1588-1596 Albert Jacobzn Glasmaker  Albert Jacobzn leent geld op 13-5-1588 en lost dat in 1596 af (zie ook W 099)
W 101 Oostermeullen 1585 (vr) Lyeupk Tyercs /Liupke
W 101 Oostermeullen 1585 (vr) Regnerus Bras, Mr.
W 101 Oostermeullen 1585-1590 Peter Wibrens Tondraeger Een huys verkocht aan Peter Tondrager voor 85 gg, jaarlijkse grondpacht is 3 gg, staende by de Oostermeullen, hebbende Lyeupk Tyercs ten oosten en Mr. Regnerus Bras ten westen.
W 101 Oostermeullen 1591-? Peter Wibrens weduwe
W 102gh Land 1585 Palle Harmen zn Zes pm fenne (ook wel 6 koeganck) gelegen bij Aelsum, gebr. Palle Harmenzn uit Dockum, woont ten zuiden van het gasthuis ("aller naest t gasthuijs"). Zie ook W 103gh en 104gh
W 103gh Land 1585 (vr) Wetsmiede
W 103gh Land 1585 Palle Harmenszn Vier mans mad mieden, gelegen oppe Wetsmiede tusschen Dockum ende Berch. Gebr. Palle Harmenszn, mitsgaders instrument "in handen van Douwe Sierx is berustende".
W 104gh Gasthuisstraat R 95 1582-1583 Romke Jans Eerste huis ten zuiden van het gasthuis, bew. Palle Harmenszn (zie ook W 102gh en W 103gh). Verkocht in 1592 aan Fecke Roermaecker voor 366 gg, terwijl de 4 gg eeuwige stedepacht blijft. Het is niet duidelijk of dit huis R 95 of R 96 moet zijn, omdat na 1711 voor beide huizen dezelfde eigenaars zijn genoteerd. Omdat de eigenaars het meest in R 95 woonden is voor R 95 gekozen, maar er is nader onderzoek nodig!)
W 104gh Gasthuisstraat R 95 1585-1592 Wessel Messemaker, bew
W 104gh Gasthuisstraat R 95 1592-? Fecke Roermaecker, eig /Feike
W 104gh Gasthuisstraat R 95 1619-1623 Lambert Hendriks, eig
W 104gh Gasthuisstraat R 95 1619-1623 Aene Saekles, eig. /Anne
W 104gh Gasthuisstraat R 95 1619-1623 Hendrick Tiemen, eig. /Hendrik
W 104gh Gasthuisstraat R 95 1619-1623 Hendrick Tiemen weduwe, bew. /Hendrik
W 104gh Gasthuisstraat R 95 1622-1625 Dirck Tuenes /Dirk
W 104gh Gasthuisstraat R 95 1623-? Jan Bruyns, soldaat, bew
W 104gh Gasthuisstraat R 95 1625-1636 Lammert Hendricks
W 104gh Gasthuisstraat R 95 1630-1639 Jan Bruins, bew
W 104gh Gasthuisstraat R 95 1633-1636 Claes Minnes /Klaas
W 104gh Gasthuisstraat R 95 1637-1638 Jacob Jarichs
W 104gh Gasthuisstraat R 95 1638-1651 Jelger Anes, in 1651 afgekocht
W 104gh Gasthuisstraat R 95 1640-1647 Gerryt Harmens /Gerrit
W 104gh Gasthuisstraat R 95 1641-1645 Piter Denieses (Dionysius?) /Pieter
W 104gh Gasthuisstraat R 95 1642-1644 His Jacobs
W 104gh Gasthuisstraat R 95 1649-1664 Jan Jacobs Fetermaecker
W 104gh Gasthuisstraat R 95 1664-1677 Jan Jacobs Fetermaeckers weduwe
W 104gh Gasthuisstraat R 95 1677-1679 Jacob Jansen (zoon van JJ Fetermaecker)
W 104gh Gasthuisstraat R 95 1679-? Jacob Jansen weduwe, getrouwd met Jacob Jetses
W 104gh Gasthuisstraat R 95 1679-? Jacob Jetses, getrouwd met de weduwe van Jacob Jansen
W 104gh Gasthuisstraat R 95 1711 (vr)- 1721 Jan Jacobs Fetermaker, eig/bew
W 104gh Gasthuisstraat R 95 1721-1730 Jan Jacobs Fetermakers weduwe, eig/bew
W 104gh Gasthuisstraat R 95 1730-1763 Aede Jans weduwe, eig/bew
W 104gh Gasthuisstraat R 95 1763-1764 Aede Jans erven, bew/eig
W 104gh Gasthuisstraat R 95 1764-1786 Jacob Boeles weduwe, eig/bew
W 104gh Gasthuisstraat R 95 1786-1796 Jacob Boeles erven, eig/bew
W 104gh Gasthuisstraat R 95 1796-1803 Tijttje Folkerts, eig/bew /Tietje
W 104gh Gasthuisstraat R 95 1796-1805 B.J. Klaver, eig/bew tot 1803
W 104gh Gasthuisstraat R 95 1803-1805 Nammen Lammerts, bew
W 104gh Gasthuisstraat R 95 1805 B.J. Klaver en Tijttje Folkerts erven, eig.
W 104gh Gasthuisstraat R 95 1805 Paulus Johannes, bew
W 105 Sate 1585-1597 Iepema te waaxens Eeuwige rente uit Ipema Sate te Waexens, mitsgaders "in de aenbrengh van Waexens", verder niet bekend, dus nihil
W 106 Gasthuisstraat 1585 (vr) Wopke Wever huijs
W 106 Gasthuisstraat 1585 (vr) Hans Goltsmits erven
W 106 Gasthuisstraat 1585 (vr) Jarich Sivert, bew /Jarig
W 106 Gasthuisstraat 1585 Wibe Schroor, bew /Wiebe Eertijds Wopke Wevers huijs, vercregen van Lutke Gaeitie te Ternaard, hebbende ten zuiden Hans Goltsmits erven, ten noorden Jarich Sivert (eigendom van Hans Goltsmits erven. Verder nihil. Dit lijkt hetzelfde huis te zijn als W 025, vandaar dat "nihil"?
W 107 Oosterstraat R 306 1585 (vr) Bartelt Hemmeszn huijs
W 107 Oosterstraat R 306 1585-1587 Trijn Bartels Eertijds Bartelt Hemmeszn huijsstede (27 strs). Nu verdeelt in: Tryn Bartels huijs in de Oosterstraat (10 strs= W107-1) en Claes Alberts huijsstede in de Wargestraet (17 strs=W107-2) achter vrsz Tryn Bartels huysinge staende. 1619: als synde nu een ministe kercke, ook in 1658 nog. In 1664: op de hoek van de nauwe straet. In 1714: "schuin aghter die posthoorn over". In 1711 is het R 304, in 1716 wordt dat R 306.
W 107 Oosterstraat R 306 1585-1589 Claes Alberts /Klaas
W 107 Oosterstraat R 306 1587-1589 Gaelke Alberts wed.
W 107 Oosterstraat R 306 1589-1595 Focke Sijbrens huisfrou, Reinsck /Fokke
W 107 Oosterstraat R 306 1595-1619 Claes Wpkes, eig /Klaas
W 107 Oosterstraat R 306 1619-1621 Douwe Bockes, eig.
W 107 Oosterstraat R 306 1621-1625 Jannie Tuenes
W 107 Oosterstraat R 306 1625-1639 Tamme Tunis
W 107 Oosterstraat R 306 1639-1641 Gerleff Douwes /Gerlof
W 107 Oosterstraat R 306 1641-1644 Hendrick Lous /Hendrik
W 107 Oosterstraat R 306 1646-1650 Eling Simens
W 107 Oosterstraat R 306 1650-1652 Thoenis Wijgers /Theunis
W 107 Oosterstraat R 306 1652-1656 Louis Wijgers
W 107 Oosterstraat R 306 1656-1661 Saecke Tammes /Sake
W 107 Oosterstraat R 306 1661-1664 Lenert Pijters /Leendert
W 107 Oosterstraat R 306 1664-1678 Pijtter Hinnes /Pieter
W 107 Oosterstraat R 306 1678-1682 Johannes Backer
W 107 Oosterstraat R 306 1682-1691 Pijter Eedes /Pieter
W 107 Oosterstraat R 306 1691-1705 Adema gemeensman
W 107 Oosterstraat R 306 1705-1710 Jan Lidsers wed.
W 107 Oosterstraat R 306 1710-1726 Martijn Meverts, cordwercker, eig/bew
W 107 Oosterstraat R 306 1726-1729 Johannes Coenraads, bew
W 107 Oosterstraat R 306 1726-1740 Cornelis Douwes, eig
W 107 Oosterstraat R 306 1730-1731 Walle Durks, bew
W 107 Oosterstraat R 306 1731-1736 Gerlof Revers weduwe, bew
W 107 Oosterstraat R 306 1736-1740 Eelke arjens, bew
W 107 Oosterstraat R 306 1740-1741 B. Verwijs, eig.
W 107 Oosterstraat R 306 1741-1771 Frans Snip, eig/bew
W 107 Oosterstraat R 306 1771-1774 Frans Snip erven, eig.
W 107 Oosterstraat R 306 1774-1775 Frans Franses Snip, eig/bew
W 107 Oosterstraat R 306 1775-1789 Haantje Clases, eig/bew
W 107 Oosterstraat R 306 1789-1793 Frans Alles Klaver weduwe, eig/bew
W 107 Oosterstraat R 306 1793-1796 Frans Alles Klaver erven, eig/bew
W 107 Oosterstraat R 306 1796-1805 Alle Frans Klaver, eig/bew
W 107-2 Waagstraat R 198 1632 (vr) Jurrien Jurriens, eig Jurrien Jurriens als nu eigenaer van Geel Alberts huisinge in de Wagestraet staende ten westen van Bauck backster. In 1714: Rintie Sapma camforijhuys in de Wargestraet staende naest Jan Wybes. Afgelost in 1742. Huis afkomstig van Bartelt Hemmesz huijsstede, van W 107-1, zie aldaar)
W 107-2 Waagstraat R 198 1632-1635 Albert Jurrien
W 107-2 Waagstraat R 198 1635-1650 Anne Jurriens
W 107-2 Waagstraat R 198 1650-1667 Antie Jurriens
W 107-2 Waagstraat R 198 1667-1675 Antie Craiembaecster /Antje
W 107-2 Waagstraat R 198 1675-1690 Wijger Dircx lijndrager /Wieger
W 107-2 Waagstraat R 198 1690-1705 Jan Tierts Mr kooperslaager
W 107-2 Waagstraat R 198 1705-1723 Rintie Sapma camforijhuys /Rintje
W 107-2 Waagstraat R 198 1711-1716 Rinse Adema weduwe, bew
W 107-2 Waagstraat R 198 1716-1718 L. Gellius, bew
W 107-2 Waagstraat R 198 1718-1721 Pytter Classes, bew /Pieter
W 107-2 Waagstraat R 198 1721-1723 Jan Phasen, bew
W 107-2 Waagstraat R 198 1723-1726 Jac. Riviere, bew
W 107-2 Waagstraat R 198 1723-1738 Rintie Sapma erven, eig /Rintje
W 107-2 Waagstraat R 198 1726-1727 Watse Jans, bew
W 107-2 Waagstraat R 198 1727-1729 Pytter Sipkes weduwe, bew /Pieter
W 107-2 Waagstraat R 198 1729-1738 Gosse Walles, bew
W 107-2 Waagstraat R 198 1738-1739 Jan Aldrix, eig
W 107-2 Waagstraat R 198 1738-1739 Isbrand Jacobs, bew /IJsbrand
W 107-2 Waagstraat R 198 1739-1762 Maeike Jacobs Pantekras, eig/bew
W 107-2 Waagstraat R 198 1762-1772 Antje Jacobs, eig/bew
W 107-2 Waagstraat R 198 1772-1805 Claas van der Molen, eig/bew /Klaas
W 108 Lange Oosterstraat R 208 1585 (vr) Sibe Frederixzn huijs /Siebe Sibe Frederixzn huijsstede, eertijts. Hebbende t hoeckhuys van de Oosterstraet ten westen, daarin eene Icke moer plach in te woonen". Hendrix Hendrix van Amelants weduwe eig/bew. "agterhuys van die pau, het huis van die pau staet op die hoeck van die kleine Breedstraet met die syde in die oosterstraet", dus De Pau = de Expert, voorheen foto Hamstra.
W 108 Lange Oosterstraat R 208 1585 (vr) Icke moer
W 108 Lange Oosterstraat R 208 1585-1586 Hendrik Hendricks Amelants
W 108 Lange Oosterstraat R 208 1586-1590 Hendricks Amelants weduwe, Griet /Hendrik
W 108 Lange Oosterstraat R 208 1590-1593 Hendrick Amelants, Hendrik zoon van /Hendrik
W 108 Lange Oosterstraat R 208 1593-1619 Arent Hendrix, zoon van ?
W 108 Lange Oosterstraat R 208 1619-1627 Sijdts Fopckes /Sietske
W 108 Lange Oosterstraat R 208 1627-1630 Focke Siets /Fokke
W 108 Lange Oosterstraat R 208 1630-1633 Geert Romkes
W 108 Lange Oosterstraat R 208 1634-1640 Geert Romkes, Burg.
W 108 Lange Oosterstraat R 208 1640-1646 Johannes Rodingenis
W 108 Lange Oosterstraat R 208 1646-1658 Johannes Rodingenis, Burg.
W 108 Lange Oosterstraat R 208 1658-1661 Rodingenis, Wed.
W 108 Lange Oosterstraat R 208 1661-1662 Petris Marswal
W 108 Lange Oosterstraat R 208 1662-1681 Broer Ates
W 108 Lange Oosterstraat R 208 1681-1711 Tiepke Martens /Tjipke
W 108 Lange Oosterstraat R 208 1711-1734 Augestienes de Pluim (?), eig/bew
W 108 Lange Oosterstraat R 208 1711-1734 Augustinus de Penijn (?), eig/bew
W 108 Lange Oosterstraat R 208 1734-1742 Augustinus de Penijn weduwe, eig/bew
W 108 Lange Oosterstraat R 208 1742-1775 Doeke de Haan, eig/bew
W 108 Lange Oosterstraat R 208 1775-1805 Andries Cuperus, eig/bew
W 109 Gasthuijs Steegh R 102 1585 (vr) Offe Tondragers huijs By de Botterwaegh, op de hoeck van de Gasthuijs Steegh. De zoon van Gerrit Cuiper eig, Hendrick Cuips wed. bew. 1714: Jacob Sieverts weduwe huijs en backerij staende neven die waegh, op die hoeck van die gasthuijssteegh".
W 109 Gasthuijs Steegh R 102 1585 (vr) Gerrit Cuiper, de zoon van, eig.
W 109 Gasthuijs Steegh R 102 1585-1586 Hendrick Cuips weduwe /Hendrik
W 109 Gasthuijs Steegh R 102 1586-1587 Jacob Pibes
W 109 Gasthuijs Steegh R 102 1587-? Steffen Backer, eig.
W 109 Gasthuijs Steegh R 102 1625-1629 Steffen Janssen backr weduwe
W 109 Gasthuijs Steegh R 102 1629-1630 Jan Aebes
W 109 Gasthuijs Steegh R 102 1630-1631 Tettie Reiners
W 109 Gasthuijs Steegh R 102 1631-1633 Hessel Aebes
W 109 Gasthuijs Steegh R 102 1633-1640 Jan Heerts
W 109 Gasthuijs Steegh R 102 1640-1649 Jan Heerts weduwe
W 109 Gasthuijs Steegh R 102 1640-1649 Gely Reiners, wed. Jan Heerts
W 109 Gasthuijs Steegh R 102 1649-1652 Roeluff Dircks /Roelof
W 109 Gasthuijs Steegh R 102 1652-1655 Gely Reines kinderen
W 109 Gasthuijs Steegh R 102 1655-1659 Steffen Aesges backer
W 109 Gasthuijs Steegh R 102 1659-1688 Steffen Aesges backer weduwe
W 109 Gasthuijs Steegh R 102 1688-1694 Eesge Douwes weduwe /Easge
W 109 Gasthuijs Steegh R 102 1694-1711 Jacob Sieverts backer
W 109 Gasthuijs Steegh R 102 1711-1714 Jacob Sieverts weduwe (Janke Gabes?) eig/bew
W 109 Gasthuijs Steegh R 102 1714-1721 Janke Gabes, eig
W 109 Gasthuijs Steegh R 102 1714-1721 Hein Jans, bew
W 109 Gasthuijs Steegh R 102 1721-1723 Jan Reinders, eig/bew
W 109 Gasthuijs Steegh R 102 1723-1726 Paulus Schieringa, eig/bew
W 109 Gasthuijs Steegh R 102 1726-1774 Paulus Schieringa wed, eig/bew
W 109 Gasthuijs Steegh R 102 1774-1776 Sjoukjen Douwes, bew
W 109 Gasthuijs Steegh R 102 1774-1780 Paulus Schieringa wed, eig.
W 109 Gasthuijs Steegh R 102 1776-1779 Fredrik Urhaan, bew /Frederik
W 109 Gasthuijs Steegh R 102 1779-1780 Gerhardus Schieringa, bew.
W 109 Gasthuijs Steegh R 102 1780-1782 Gerhardus Schieringa, eig/bew
W 109 Gasthuijs Steegh R 102 1782-1799 Durk Wijbrens, eig/bew
W 109 Gasthuijs Steegh R 102 1799-1800 Jacob van Rijs, eig/bew
W 109 Gasthuijs Steegh R 102 1800-1803 Jacob van Rijs, eig
W 109 Gasthuijs Steegh R 102 1800-1803 Rinse van Rijs, bew
W 109 Gasthuijs Steegh R 102 1803-1805 Sijtze Cornelis Wiersma, eig/bew /Sietse
W 110gh Gasthuisstraat R 94 1585-1590 Gelderse Pieter, = Pieter Janszn Huis in de Gasthuisstraat, op den hoeck van den Wargestraet, hebbende ten noorden 't Gasthuijs huijs, bew. Gelderse Pieter = Piter Jans schoenmaker. Huis staat naast W 115, in 1589 verkocht aan Wessel Mesmaecker. In 1714: staende in de Wargestraet.
W 110gh Gasthuisstraat R 94 1586-1590 Pieter Jans, Schoenmaker = Gelderse Pieter
W 110gh Gasthuisstraat R 94 1590-1619 Wessel Jans Mesmacker
W 110gh Gasthuisstraat R 94 1619-1621 Wessel Jan Mesmacker weduwe
W 110gh Gasthuisstraat R 94 1621-1626 Jan Wessels
W 110gh Gasthuisstraat R 94 1626-1633 Claes Minnes /Klaas
W 110gh Gasthuisstraat R 94 1633-1680 Sijtse Douwes, eig/bew /Sietse
W 110gh Gasthuisstraat R 94 1680-1687 Jan Jansen, Wagenmaker
W 110gh Gasthuisstraat R 94 1687-1696 Geert Jinnes en Antje Eppes
W 110gh Gasthuisstraat R 94 1687-1696 Antje Eppes, bew
W 110gh Gasthuisstraat R 94 1696-1730 Pieter Joosten, leedomzegger, eig/bew
W 110gh Gasthuisstraat R 94 1730-1745 Joost Pijters, eig
W 110gh Gasthuisstraat R 94 1730-1745 Enne Jans, bew
W 110gh Gasthuisstraat R 94 1745-1751 Joost Pytters weduwe, eig/bew
W 110gh Gasthuisstraat R 94 1751-1755 D. Rooterp, bew
W 110gh Gasthuisstraat R 94 1751-1764 B. Bekius, bgm, eig
W 110gh Gasthuisstraat R 94 1755-1759 Coert Theunis, bew
W 110gh Gasthuisstraat R 94 1759-1760 Tiepke Tiepkes Postma, bew /Tjipke
W 110gh Gasthuisstraat R 94 1760-1764 Militairen, bew.
W 110gh Gasthuisstraat R 94 1764-1791 H.S. Croese, kwartiermeester, eig/bew
W 110gh Gasthuisstraat R 94 1769-1779 H.S. Croese weduwe, eig/bew
W 110gh Gasthuisstraat R 94 1772-1791 H.S. Croese dochter, eig
W 110gh Gasthuisstraat R 94 1772-1792 Hendrik Schregardus weduwe, bew
W 110gh Gasthuisstraat R 94 1791-1805 B.J. Klaver, eig.
W 110gh Gasthuisstraat R 94 1792-1805 Aukje Schregardus, bew.
W 111gh Onbekend 1585 Oloff Pelsers Oloff Pelsers stede. Niets van bekend ook niet bij Douwe Sierx als laeste administrateur, dus nihil
W 112 Gasthuisstraat 1585 Rouwert Vaers  Rouwert Vaers huysstede, achter 't gasthuis, verder onbekend, dus nihil.
W 113 Waagstraat R 99 1658-1682 Claes Jelles /Klaas Gelegen naast W 113gh in de Wargestraet, waarschijnlijk afkomstig van de verkoop in 1586 van W 113gh
W 113 Waagstraat R 99 1682-1687 Dirk Jobs
W 113 Waagstraat R 99 1687-1692 Frans Kuiper
W 113 Waagstraat R 99 1692-1700 Jan Wijbbes Hoornstra
W 113 Waagstraat R 99 1700-1716 Freerck Benedictus, Meester Wieldraaijer, eig/bew /Freerk
W 113 Waagstraat R 99 1716-1746 Freerck Benedictus, weduwe, eig/bew /Freerk
W 113 Waagstraat R 99 1746-1763 Baukje Freerks, eig/bew
W 113 Waagstraat R 99 1763-1764 Hiltje Jans, eig/bew
W 113 Waagstraat R 99 1764-1777 Tjerk Clases, eig/bew
W 113 Waagstraat R 99 1777-1805 Tjerk Clases weduwe
W 113b Waagstraat R 98 1658 (vr) Albert Kistemaker, eig
W 113b Waagstraat R 98 1658 (vr) Simen Arnts camer /Siemen
W 113b Waagstraat R 98 1658 (vr) Jan Lieuwes
W 113b Waagstraat R 98 1658-? Claes Geerts, hoosverkoper /Klaas Huis in de Waagstraat, Claes Geerts eig, voor desen Albert Kistemaker. Simen Arnts Camer, gelegen inde Wargestraet, hebbende Jan Lieuwe ten oosten, dus naast W 113
W 113b Waagstraat R 98 1681 (vr) Pijtter Jansen, Doeckdraager /Pieter
W 113b Waagstraat R 98 1681-? Andries Pijtter mr., klerenmaecker (Booms)
W 113b Waagstraat R 98 1711-1713 Folkert Snip, bew. zilversmid
W 113b Waagstraat R 98 1711-1736 Andries Born, burgemeestersweduwe, eig
W 113b Waagstraat R 98 1713-1716 Pytter Jacobs, bew /Pieter
W 113b Waagstraat R 98 1716-1718 Pijtter Clasen, bew. /Pieter
W 113b Waagstraat R 98 1718-1721 Lourens Gellius, bew
W 113b Waagstraat R 98 1721-1723 Tieerd Sanders, bew /Tjeerd
W 113b Waagstraat R 98 1723-1726 Reinder Aikes weduwe, bew
W 113b Waagstraat R 98 1726-1731 Pytter Romkes, bew /Pieter
W 113b Waagstraat R 98 1727-1729 Pytter Breugelman, bew /Pieter
W 113b Waagstraat R 98 1731-1733 Hendrik Winants, bew
W 113b Waagstraat R 98 1732-1734 Lourens Gellius, bew
W 113b Waagstraat R 98 1734-1736 Benedictus Freerks, bew
W 113b Waagstraat R 98 1736-1743 F. Snip weduwe, eig/bew
W 113b Waagstraat R 98 1743-1767 Douwe Snip, burgemeester, eig/bew
W 113b Waagstraat R 98 1767-1794 Johannes Snip, hopman/vroetsma, eig/bew
W 113b Waagstraat R 98 1796-1805 Sev. Visscher, ontvanger, eig /Severinus
W 113b Waagstraat R 98 1796-1805 Cornelis Jacob Visscher, bew.
W 113gh Wargestraat R 100 1585 (vr) Arent Bauckes Seecker kamer ofte huys, opt oost seeckere ledige plaetse eigen aan gasthuis, bew. pro deo door weduwe van wijlen Willem Schoenlapper. 1619: ten zuiden van Aene Jaeckleszn, staende by de Waegh. Staende naast W 116 en op die hoeck van de Wargestraet. W 113, 114, 116 tesamen verkocht by admissie decreet van de Raedt aen Arent Bauckes. Die verkoopt het weer door aan Reyn Ferwer en Jan Liuwes, syn swager in mei 1586.
W 113gh Wargestraat R 100 1585 (vr) Reyn Ferwer /Reinder
W 113gh Wargestraat R 100 1585-1586 Willem Schoelapper, wed.
W 113gh Wargestraat R 100 1586 (vr) Jan Liuwes
W 113gh Wargestraat R 100 1586-1596 Jan Lieuwes Lindraijer
W 113gh Wargestraat R 100 1596-1619 Binthe Gabbes, burgemeester, eig.
W 113gh Wargestraat R 100 1619 (vr) Aene Jackleszn /Anne
W 113gh Wargestraat R 100 1619-1622 Jan Lieuwes ofte burg. Beencke Gabbes
W 113gh Wargestraat R 100 1622-1629 Gabe Hanckema
W 113gh Wargestraat R 100 1629-1641 Dirck Egberts /Dirk
W 113gh Wargestraat R 100 1641-1649 Sibrant Egberts /Sijbrand
W 113gh Wargestraat R 100 1649-1682 Flijppes Pijtters, vlaskopers /Philippus
W 113gh Wargestraat R 100 1682-? Flijppes Pijtters, vlaskopers, erven /Philippus
W 113gh Wargestraat R 100 1690 (vr) Hendrick Hansen, weduwe /Hendrik
W 113gh Wargestraat R 100 1690-1692 Jelle Upkes, koperslager
W 113gh Wargestraat R 100 1692-1729 Sijbout Hendricks, koperslager, eig/bew
W 113gh Wargestraat R 100 1729-1742 Anne Sybolts, eig/bew
W 113gh Wargestraat R 100 1742-1746 Sijtse Tonnema, bew /Sietse
W 113gh Wargestraat R 100 1742-1748 Anne Sibouts, erven
W 113gh Wargestraat R 100 1746-1748 Sijbe Sijbrens, bew /Siebe
W 113gh Wargestraat R 100 1748-1750 Jacob Bontekoe, eig/bew
W 113gh Wargestraat R 100 1750-1755 Jacob Bontekoe, weduwe
W 113gh Wargestraat R 100 1755-1764 Eildert Lodewijks, eig/bew
W 113gh Wargestraat R 100 1764-1774 E. Windelaar, fiscaal, eig/bew
W 113gh Wargestraat R 100 1774-1780 Minne Jochems van der Werf, eig.
W 113gh Wargestraat R 100 1774-1781 Jochum van der Werf, bew
W 113gh Wargestraat R 100 1781-1796 Minne Jochums van der Werf, weduwe, eig/bew
W 113gh Wargestraat R 100 1792-1793 Jacobus van der Sloot, bew
W 113gh Wargestraat R 100 1793-1801 Paulus Velt, bew
W 113gh Wargestraat R 100 1796-1798 Trijntje Dirks Ferwerda, eig.
W 113gh Wargestraat R 100 1796-1804 Jochum Minnes van der Werf, eig.
W 113gh Wargestraat R 100 1801-1804 Paulus Velt, weduwe
W 113gh Wargestraat R 100 1804-1805 Jan Arjens Ronner, eig/bew
W 114gh Wargestraat R 97 1585-1589 Anna uijtdraechster, bew  Sekere camer ofte behuijsinghe in de Wargestraet, staat ten westen van W 112 (Willem Schoenlappersweduwe). Anne Vuijtdraechster woont er prodeo. Later verkocht aan Jacob Jacobs (zie W 113gh). Staat naast W 113b.
W 114gh Wargestraat R 97 1589-1590 Jacob Jacobs, eig.
W 114gh Wargestraat R 97 1590-1591 Eernst Gabbe wed. /Ernst
W 114gh Wargestraat R 97 1591-1594 Douwe Eelties, Burgemeester
W 114gh Wargestraat R 97 1594-1625 Fecke Stoffel /Feike
W 114gh Wargestraat R 97 1626-1634 (Onleesbaar) Feckes
W 114gh Wargestraat R 97 1634-1645 Bruin Ittes
W 114gh Wargestraat R 97 1645-1652 Seerp Wiegers
W 114gh Wargestraat R 97 1652-1658 Doede Hendricks, slottemaecker
W 114gh Wargestraat R 97 1658-1659 Doede Hendricks, wed.
W 114gh Wargestraat R 97 1659-1677 Jan Hendricks, de Groete slotmaker
W 114gh Wargestraat R 97 1677-? Tiebbe Feijkes
W 114gh Wargestraat R 97 1690 (vr) Eiso Went
W 114gh Wargestraat R 97 1690-1712 Maria Wint
W 114gh Wargestraat R 97 1711-1713 Pytter Muis, eig /Pieter
W 114gh Wargestraat R 97 1711-1713 J. Gellius, bew.
W 114gh Wargestraat R 97 1713-1716 Oege Ypes/Jeppes Smidt, eig/bew
W 114gh Wargestraat R 97 1716-1723 Folkert Snip, eig
W 114gh Wargestraat R 97 1723-1726 Hein Clases, bew
W 114gh Wargestraat R 97 1723-1743 Folkert Snip weduwe
W 114gh Wargestraat R 97 1726-1727 Eelke Wigles, bew
W 114gh Wargestraat R 97 1727-1729 Jacobus Reviere, bew
W 114gh Wargestraat R 97 1729-1734 Barber Arent, bew
W 114gh Wargestraat R 97 1734-1735 Lourns Gellius, bew /Lourens
W 114gh Wargestraat R 97 1735-1737 Romke Gerks weduwe, bew
W 114gh Wargestraat R 97 1737-1750 Klaas Walles, bew
W 114gh Wargestraat R 97 1743-1767 Douwe Snip, burgemeester, eig
W 114gh Wargestraat R 97 1750-1751 Wachtmeester, de
W 114gh Wargestraat R 97 1751-1752 Jan Hendriks, bew
W 114gh Wargestraat R 97 1752-1753 G. Keijser, bew
W 114gh Wargestraat R 97 1753-1754 Militairen, bew
W 114gh Wargestraat R 97 1754-1755 Hiltie Davids, bew. /Hiltje
W 114gh Wargestraat R 97 1755-1758 Jacob Sijbrens, bew.
W 114gh Wargestraat R 97 1758-1761 Haije Jans, bew
W 114gh Wargestraat R 97 1761-1801 Jan Watses, bew.
W 114gh Wargestraat R 97 1767-1795 Johannes Snip, hopman/vroetsma, eig.
W 114gh Wargestraat R 97 1795-1796 Johannes Snip erven, eig
W 114gh Wargestraat R 97 1796-1805 Sev. Visscher, ontvanger /Severinus
W 114gh Wargestraat R 97 1801-1805 Foecke Jans, bew /Foeke
W 115gh Wargestraet 1585 (vr) Anna Uijtdraechster, bew
W 115gh Wargestraet 1585-? Minck Alberts weduwe, bew /Minke
W 115gh Wargestraet 1585-1589 Anna Keimpe dhtr, bew Sekere camer ofte behuisinghe, staende in de Wargestraet, hebbende Anna Uitdraachster (W 114gh) ten westen, Anna Keimpe weduwe en Minck Alberts weduwe wonen er pro deo. In 1589 verkocht aan Jan Lambert Mesmaecker
W 115gh Wargestraet 1589-1619 Jan Lambert Mesmaker, eig.
W 115gh Wargestraet 1619-1622 Albert Hendricks kistemaker
W 115gh Wargestraet 1622-1625 Albert Hendrick weduwe
W 115gh Wargestraet 1624-1655 Evert Coops
W 115gh Wargestraet 1625-1626 Alberts Siouck ( = weduwe van Albert Hendricks?)
W 115gh Wargestraet 1626-1658 Claes Geerts /Klaas
W 115gh Wargestraet 1655-? Claes Jelles /Klaas
W 115gh-2 Wargestraet R 96 1585-1587 Teth Mette Simpele twee kinderen, bew Staat in de Wargestraat naast W 114, zie ook W 115gh en W 104gh (heeft dezelfde eigenaren in het Reeelkohier R 95, maar andere bewoners: is dit een kamer in hetzelfde huis??)
W 115gh-2 Wargestraet R 96 1587-1589 Hendrick Reiners /Hendrik
W 115gh-2 Wargestraet R 96 1589-1619 Jacob Jacobs, eig.
W 115gh-2 Wargestraet R 96 1619-1625 Lammert Speldemaker
W 115gh-2 Wargestraet R 96 1625-1658 Aernt van Moers /Arend
W 115gh-2 Wargestraet R 96 1658-1672 Arent van Muers weduwe /Arend
W 115gh-2 Wargestraet R 96 1672-1678 Piter Oenes /Pieter
W 115gh-2 Wargestraet R 96 1678-1680 Eiso Wendt, burgemeester
W 115gh-2 Wargestraet R 96 1680-1681 Tjebbe Feyckes, bew /Tjibbe
W 115gh-2 Wargestraet R 96 1681-1688 Eiso Wendt  weduwe
W 115gh-2 Wargestraet R 96 1688-1712 Joukie Hessels, hertrouwd aan Jacob Jetzes /Joukje
W 115gh-2 Wargestraet R 96 1688-1712 Jacob Jetzes, hertrouwd aan Joukie Hessels
W 115gh-2 Wargestraet R 96 1711-1717 Gertie Johannes, bew. /Gertje
W 115gh-2 Wargestraet R 96 1711-1721 Jan Jacobs Fetermaker, eig.
W 115gh-2 Wargestraet R 96 1717-1743 Frans Bootsma weduwe, bew
W 115gh-2 Wargestraet R 96 1721-1730 Jan Jacobs weduwe, eig
W 115gh-2 Wargestraet R 96 1730-1763 Aede Jans weduwe, eig
W 115gh-2 Wargestraet R 96 1763-1764 Aede Jans erven, eig
W 115gh-2 Wargestraet R 96 1764-1786 Jacob Boeles weduwe, eig/bew
W 115gh-2 Wargestraet R 96 1786-1796 Jacob Boeles erven, eig/bew
W 115gh-2 Wargestraet R 96 1796-1805 B.J. Klaver, eig/bew
W 115gh-2 Wargestraet R 96 1796-1805 Tijttje Folkerts, eig/bew /Tietje
W 115gh-2 Wargestraet R 96 1805 Willem Minnes, bew
W 116gh Wargestraat R 101 1619-1621 Aene Jackles /Anne In 1619: ledige plaets, ten oosten van Willem Schoelapper weduwe camer, op de hoeck nae de Waegh gaende, van de Wargestraett. Verkocht met W 113 en W 114. 1714: by die wagh staende nast vrsz (=W109 Gasthuissteegh) daer die banck van leen wort gehouden
W 116gh Wargestraat R 101 1621-1636 Dirck Teunes /Dirk
W 116gh Wargestraat R 101 1626-1657 Jelger Annes (1650: hopman)
W 116gh Wargestraat R 101 1657-1658 Jelger Aenes weduwe
W 116gh Wargestraat R 101 1658-1658 Jelger Aenes erven
W 116gh Wargestraat R 101 1658-1659 Eijse Wint / Eiso de Wendt
W 116gh Wargestraat R 101 1659-1677 Rijpema, Dr.
W 116gh Wargestraat R 101 1677-1678 Rijpema kinders, Eiso de Wendt als curator
W 116gh Wargestraat R 101 1678-1689 Gerloff Smedingh, Barbier en mede burgemeester
W 116gh Wargestraat R 101 1689-1700 Frans Snip, Burgemeester
W 116gh Wargestraat R 101 1700-1711 Augustienies Verbeck / Verbeek weduwe, eig/bew /Augustinus
W 116gh Wargestraat R 101 1713-1723 Folkert Snip, eig/bew
W 116gh Wargestraat R 101 1723-1743 Folkert Snip weduwe, eig/bew
W 116gh Wargestraat R 101 1743-1767 Douwe Snip, burgemeester, eig/bew
W 116gh Wargestraet R 101 1767-1795 Johannes Snip, koopman/vroetsman, eig/bew
W 116gh Wargestraet R 101 1795-1796 Johannes Snip erven, eig
W 116gh Wargestraet R 101 1796-1805 Sev. Visscher, ontvanger, eig /Severinus
W 116gh Wargestraet R 101 1796-1805 Cornelis Jacob Visscher, bew
W 116gh-2 Wargestraet 1585 (vr) Palle Harmens Eeuwige rente uit een ledige plaets gelegen ten noorden van de ledige plaets W 116gh. Is verkocht met de schuur van het huis van Palle Harmens, staande in de Gasthuisstraat, ten zuiden van het Gasthuis (W 104gh), aan J. Syts Scheltema, die het doorverkocht aan Wiger Jurriens Houtsager
W 116gh-2 Wargestraet 1585 (vr) Syts Scheltema /Sietse/Sietske
W 116gh-2 Wargestraet 1586-1591 Wiger Jurriens Houtsager /Wieger
W 116gh-2 Wargestraet 1591- ?  Tiebbe Jelgers /Tjibbe
W 117 Sate 1585-1597 Anna in die Tioegen Eeuwige rente uit Ripperma state te Oostrum, Anna in die Tioegen betaalt de 20 strs.
W 117 Sate 1585-1597 Rytske Gerks toe Nyehuis
W 118gh Land 1585-1597 Siverd Eerntszn, gebr. /Sjoerd En pm land gelegen te Raerd in eenen Wybe Sate, gebr. Siverd Eerntsz
W 119 Sate 1585-1597 Hendrick Keimpema, gebr. /Hendrik Eeuwige rente uit Keimpema Sate oppe Jouwer, bew. Hendrick Keimpema
W 120gh Land 1585-1597 Jannes Juusma / Jousma Vijf pm land te Nes in Dongerdeel, eertijds gebr. door Jannes Juusma, nu onbekend. "ende vermits t selvige landt door t maecken des dyx vergraven ende also van seer geringe estimatie wa", verkocht aan Hans Sierxzn toe Nes.
W 120gh Land 1585 Hans Sierxszn tot Nes
W 121 Sate 1585 (vr) Jancke toe Germerhuijs /Janke
W 121 Sate 1585-1591 Engle toe Germerhuijs
W 121 Sate 1591-1597 Jan Simonszn, gebr.
W 121 Sate 1585 Jancke toe Germerhuijs /Janke Eeuwige rente uit een sate te Germerhuijs te Wetsens, bew. eenen Jancke, nu Engle, eig. onbekend
W 122gh Land 1585 (vr) Wiger Heddes, gebr. Wieger Vijf pm land In die Tyuegen te Oostrum, bew. Wiger Hedde, eig. Doede Sierxma
W 122gh Land 1585- ? Gabbe in die Tioegen /Gabe
W 122gh Land 1597-1637 Romcke Feddrix, gebr /Romke
W 123 Sate 1585 Haeit Tierx / Hoeit Tierx Eeuwige rente uit Geringa sate/guedt te Holwerd - Heringa (?) waaruit de huysarmen mede 3 1/2 gg bueren. Haeit Tierx eig/bew
W 123-2 Legaat 1585 Jan Roelijffzn Van de Stadt 68 cg omdat Salige Jan 975 schuldig was (Saelighe Jan Roelijffzn)
W 124 Lening 1582 Stad Dokkum Rente vanwege 113 gg geleend an de stad in 1582 "ende tot hun eigen behoeff geimploieert". Afgelost in 1591 met de grondpachten van W 141, 142, 143, 144, huizen op de Nieuwe Buren.
W 125 Westersingel R 401 1585 (vr) Marten Willems
W 125 Westersingel R 401 1585-1619 Hendrick Haens /Hendrik Voorheen Marten Willemshuijsinge, staat naast W 126, nu Hendrick Haens huijsstede.
W 125 Westersingel R 401 1619-1626 Jurrien Cruse
W 125 Westersingel R 401 1626-1652 Jurrien Cruse weduwe
W 125 Westersingel R 401 1652-1655 Claes Clases /Klaas
W 125 Westersingel R 401 1655-1659 Jan balster weduwe, later getrouwd met Hendrick Freercks
W 125 Westersingel R 401 1659- ? Hendrick Freercks dopjeswever, getrouwd met Jan balster weduwe /Hendrik
W 125 Westersingel R 401 1691 (vr) Hendrick Freercks dopjes wevers weduwe /Hendrik
W 125 Westersingel R 401 1691-1696 Sioerdsma, Procureur /Sjoerdsma
W 125 Westersingel R 401 1696-1721 Jan Jochems mr. dopkes wever, eig/bew
W 125 Westersingel R 401 1721-1730 Jan Jochums weduwe, onvermogen eig/bew
W 125 Westersingel R 401 1730-1770 Haije Uilkes, eig/bew
W 125 Westersingel R 401 1770-1771 Jan Eintes, bew
W 125 Westersingel R 401 1770-1779 Geert Hendrik, bew
W 125 Westersingel R 401 1770-1805 Klaas Eelses, eig.
W 125 Westersingel R 401 1771-1772 Eelse Daniels weduwe, bew
W 125 Westersingel R 401 1772-1774 Militairen, bew
W 125 Westersingel R 401 1774-1785 Einte Jans, bew
W 125 Westersingel R 401 1779-1781 Tjeerd Hommes, bew
W 125 Westersingel R 401 1781-1782 Harpes Jans, bew
W 125 Westersingel R 401 1782-1783 IJttie Haikes, bew
W 125 Westersingel R 401 1783-1784 Hendrik Jans, bew
W 125 Westersingel R 401 1784-1785 Johannes Jnas, bew
W 125 Westersingel R 401 1785-1786 Eelke (?)
W 125 Westersingel R 401 1785-1790 Adam Mller, bew
W 125 Westersingel R 401 1789-1805 Dirk Jans, bew
W 125 Westersingel R 401 1790-1791 Antje Luitjes, bew
W 125 Westersingel R 401 1791-1802 Halbe Dirks, bew
W 125 Westersingel R 401 1802-1805 Pieter Martens, bew.
W 125 Westersingel R 401 1805 Johannes IJdes, bew
W 126 Westercingel R 402 1590-1591 Lieuwe Reijnertsz Staat naast W 127. Lieuwe Reijners staat huis af aan het gasthuis, wordt in 1592 verkocht aan Reijner Lieuwes (zoon?) die het huis in hetzelfde jaar weer afstaat aan gasthuis. Verkoop aan Baucke Aukes
W 126 Westercingel R 402 1591-1592 Harmen Janszn, bew bew.
W 126 Westercingel R 402 1592-1593 Reijner Liuwes, eig/bew /Reinder
W 126 Westercingel R 402 1593-1619 Bauke Aukesz. eig
W 126 Westercingel R 402 1619-1625 Bauke Aukesz. weduwe
W 126 Westercingel R 402 1625-1627 Gerben Jaeps weduwe
W 126 Westercingel R 402 1627-1646 Auck Harmens /Auk(je)
W 126 Westercingel R 402 1646-1655 Pieter Dionisius burgemeester
W 126 Westercingel R 402 1655-1673 Jan Geerts Groenlants vaerder
W 126 Westercingel R 402 1673-1680 Allema, burgemeester
W 126 Westercingel R 402 1680-1690 Allema weduwe
W 126 Westercingel R 402 1690-1705 Klaas Jans Doese (?), eig
W 126 Westercingel R 402 1705- ? Jan Flippes
W 126 Westercingel R 402 1705-1729 Dirck Alberts eig /Dirk
W 126 Westercingel R 402 1711-1726 Claas Martens, schipper, bew /Klaas
W 126 Westercingel R 402 1729-1730 Freerk Reinders weduwe, eig/bew
W 126 Westercingel R 402 1730-1745 Antie Freerks, eig/bew /Antje
W 126 Westercingel R 402 1744-1751 Theunis van Reene, eig
W 126 Westercingel R 402 1745-1751 Else Daniels, bew
W 126 Westercingel R 402 1751-1771 Pijtter Arents, eig/bew /Pieter
W 126 Westercingel R 402 1771-1772 Pijtter Arents weduwe, eig/bew doch onvermogend /Pieter
W 126 Westercingel R 402 1772-1774 Johannes Jans, bew
W 126 Westercingel R 402 1772-1784 Trijntje Arents, eig, later ook bew
W 126 Westercingel R 402 1774-1775 Thijs Jans, bew
W 126 Westercingel R 402 1784-1785 Jan Sybouts, bew
W 126 Westercingel R 402 1784-1800 Gerrit Ruvel, eig
W 126 Westercingel R 402 1785-1786 Jan Schuiling, bew
W 126 Westercingel R 402 1786-1800 Jacob Christiaan, bew
W 126 Westercingel R 402 1800-1801 Terke Aukes, bew /Taeke
W 126 Westercingel R 402 1800-1805 Frans Kienstra, eig
W 126 Westercingel R 402 1801-1802 Sijbe Hanses, bew /Siebe
W 126 Westercingel R 402 1802-1804 Pijtter Johannes, bew /Pieter
W 126 Westercingel R 402 1804-1805 Hendrik de Haan, bew
W 127 Westersingel R 403 1589-1596 Eve Douwes Eve Douwes huijssteed, ook Eeuwe Douwes, eig/bew. staat naast W 129. In 1711 wordt in het reelkohier gesproken over "een camer".
W 127 Westersingel R 403 1596-1621 Femme Daniels
W 127 Westersingel R 403 1621-1648 Douwe Takes Gortmaker
W 127 Westersingel R 403 1648-1656 Bocke Wbberens /Bokke
W 127 Westersingel R 403 1656-1678 Jan Claesen Metselaar
W 127 Westersingel R 403 1658-1678 Menso Gratema
W 127 Westersingel R 403 1678-1705 Claes Jansen Doese metselaar, de zoon van /Klaas
W 127 Westersingel R 403 1705-1729 Dirck Alberts, eig /Dirk
W 127 Westersingel R 403 1711-1715 Freerk Reinders, bew
W 127 Westersingel R 403 1715-1721 Hans Jurjen, bew
W 127 Westersingel R 403 1721-1723 Sjoerd Dirks, bew
W 127 Westersingel R 403 1721-1723 Oetse Sakes, bew
W 127 Westersingel R 403 1723-1726 Claas Bruins, bew /Klaas
W 127 Westersingel R 403 1723-1729 Grietje Jans, bew
W 127 Westersingel R 403 1726-1729 Oetske Saekes, bew
W 127 Westersingel R 403 1729-1730 Freerk Reinders wed, eig/bew
W 127 Westersingel R 403 1729-1734 Jan Paulus, bew
W 127 Westersingel R 403 1729-1734 Lijs Daesrijds (?), bew
W 127 Westersingel R 403 1730-1734 Antie Freerks, eig/bew /Antje
W 127 Westersingel R 403 1734-1735 Hoffe Rinses, bew
W 127 Westersingel R 403 1734-1742 Hendrik Mients, eig
W 127 Westersingel R 403 1740-1742 Eelke Arjens, bew
W 127 Westersingel R 403 1740-1782 Bauke Daniels, eig
W 127 Westersingel R 403 1742-1748 Lourens Dirkje, bew
W 127 Westersingel R 403 1745-1748 Theunis van Rheene, eig/bew
W 127 Westersingel R 403 1748-1749 Hiltie Doedes, bew /Hiltje
W 127 Westersingel R 403 1748-1749 Marten Botes, bew
W 127 Westersingel R 403 1748-1782 Bauke Daniels, eig
W 127 Westersingel R 403 1749-1751 Sybren Jans, bew /Sieberen
W 127 Westersingel R 403 1751-1770 Else Daniels, bew
W 127 Westersingel R 403 1770-1771 Else Daniels weduwe, bew
W 127 Westersingel R 403 1771-1782 Daniel Baukes, bew
W 127 Westersingel R 403 1777-1778 Jan Eelkes, bew
W 127 Westersingel R 403 1782-1783 Daniel Baukes, eig/bew
W 127 Westersingel R 403 1783-1786 Jacob Christiaan, bew
W 127 Westersingel R 403 1783-1796 Jacob Hansma, eig
W 127 Westersingel R 403 1786-1789 Andries Douwes, bew
W 127 Westersingel R 403 1789-1790 Karst Bernardus, bew
W 127 Westersingel R 403 1790-1791 Sybe Jacobs, bew /Siebe
W 127 Westersingel R 403 1791-1792 Jan Mintjes, bew
W 127 Westersingel R 403 1792-1795 Marten Hendriks, bew
W 127 Westersingel R 403 1795-1796 Jacob Igles, bew
W 127 Westersingel R 403 1796-1797 Willem Iedes, bew
W 127 Westersingel R 403 1796-1797 Frans Ludolf weduwe, bew
W 127 Westersingel R 403 1796-1801 Jacob Hansma weduwe, eig
W 127 Westersingel R 403 1797-1799 Hendrik Cornelis, bew
W 127 Westersingel R 403 1799-1801 Hendrik Hanekraat, bew
W 127 Westersingel R 403 1801-1802 Jan Harmens, bew
W 127 Westersingel R 403 1801-1805 Jacob Hansma kinderen, eig
W 127 Westersingel R 403 1802-1805 Johannes Boekhout, bew
W 128 Westersingel R 433 1589 (vr) Tymen Gerrits, vanaf 1590?? /Tiemen
W 128 Westersingel R 433 1589-1591 Joannes Wevers /Johannes Joannes Wevers huijsstede, naast W 130, Tymen Gerrits eig (na 1590?, bew. Theije Sytzes). Na 1745 in tween bewoond, na 1749 zelfs in drien
W 128 Westersingel R 433 1591-1596 Thije Sijtses
W 128 Westersingel R 433 1596-1619 Bauck Theijes
W 128 Westersingel R 433 1619-1624 Jan Hendricks tonmaker
W 128 Westersingel R 433 1624-1647 Elfke Jackgxs
W 128 Westersingel R 433 1647-1650 Elfke Jacobs, vrouw van Thijs, die diaconen wegens
W 128 Westersingel R 433 1651-1656 Jan Coerts Wever
W 128 Westersingel R 433 1656-1658 Hans Hendrijcks van Nijkerck
W 128 Westersingel R 433 1658-1668 Hendrick Hansen /Hendrik
W 128 Westersingel R 433 1668-1702 Jan Jansen Leertouwer
W 128 Westersingel R 433 1702-1713 Haermen Becker /Harmen
W 128 Westersingel R 433 1713-1729 Freerck Reinders turfdrager, eig (1726 insolvent verklaard) /Freerk
W 128 Westersingel R 433 1729-1730 Dirk Beerents, eig Berends
W 128 Westersingel R 433 1729-1732 Jarigh Romkes, bew, Jarig
W 128 Westersingel R 433 1730-1733 Antie Freerks, eig, Antje
W 128 Westersingel R 433 1732-1733 Jelle Jochums, bew., Jochem
W 128 Westersingel R 433 1733-1749 Wyger Dirks, eig/bew, Wieger
W 128 Westersingel R 433 1749-1750 Jurjen Daniels, eig/bew
W 128 Westersingel R 433 1750-1767 Jentje Jans, eig/bew
W 128 Westersingel R 433 1767-1771 Jentje Jans wed. eig/bew
W 128 Westersingel R 433 1770-1790 Jetse de Vries wed, eig
W 128 Westersingel R 433 1771-1778 Anthoni Velthuisen, bew
W 128 Westersingel R 433 1778-1781 Albert Aukes wed. bew
W 128 Westersingel R 433 1781-1782 Hendrik Jans vrouw, bew
W 128 Westersingel R 433 1782-1783 Jacob Christiaans, bew
W 128 Westersingel R 433 1784-1785 Johannes Martens, bew
W 128 Westersingel R 433 1785-1788 Theunis Gerbens, bew
W 128 Westersingel R 433 1788-1789 Tjeerd Pottinga, bew
W 128 Westersingel R 433 1789-1791 Sake Meinderts, bew
W 128 Westersingel R 433 1790-1805 Jan Ysaks (van der Werff), eig. Isac
W 128 Westersingel R 433 1792-1796 Tjerk Jans, bew
W 128 Westersingel R 433 1792-1802 Armvoogden van Aalsum, bew
W 128 Westersingel R 433 1796-1797 militairen
W 128 Westersingel R 433 1796-1800 Jacob Igles, bew
W 128 Westersingel R 433 1802-1805 Jan Ysaks van der Werff, bew
W 129 Westercingel R 432 1589 (vr) Schelte Symens, eig.
W 129 Westersingel R 432 1589-1590 Aleff Metzlers Aleff Metzlers huijssteed, naast W 129, Schelte Symens eig. In 1711 is dit nummer R 426, maar dat verandert in 1716 als dit huis R 428 wordt. In 1730 krijgt het uiteindelijk R 423 als reelnummer toegewezen. In 1711 is het een huis en brouwerij. In 1798 op 29 nov. is het huis afgebrand "en in plaets van deselve een nieuwe huisinge weeder geboud".
W 129 Westersingel R 432 1590-1619 Schelte Hemmesz
W 129 Westersingel R 432 1619-1625 Eelcke Willems
W 129 Westersingel R 432 1625-1647 Jacob Dircks
W 129 Westersingel R 432 1647-1653 Hartman Fockes
W 129 Westersingel R 432 1653-1672 Jan Jansen Boom, burgemeester en tinnegieter
W 129 Westersingel R 432 1672-1701 Jan Jansen Leertouwer  
W 129 Westersingel R 432 1701-1728 Gerben Olferts Swanenburg, eig/bew.
W 129 Westersingel R 432 1711-1716 Sjoerd Sybes, bew
W 129 Westersingel R 432 1729-1731 Jacobus Staverijen, bew
W 129 Westersingel R 432 1729-1763 Jackle Sijbrens, eig
W 129 Westersingel R 432 1731-1735 Hendrik Meints, bew
W 129 Westersingel R 432 1735-1745 Stoffel Rinses, bew
W 129 Westersingel R 432 1745-1749 Sybren Jans, bew /Sieberen
W 129 Westersingel R 432 1749-1750 Marten Botes, bew
W 129 Westersingel R 432 1750-1751 Wobbe Jans, bew
W 129 Westersingel R 432 1751-1752 Groenevelt, sergeant, bew
W 129 Westersingel R 432 1752-1753 Jacobus Johannes, bew
W 129 Westersingel R 432 1753-1754 Eelke Taekes, bew
W 129 Westersingel R 432 1754-1755 Jarigh Jans, bew. Jarig
W 129 Westersingel R 432 1755-1756 Gerk Sluiterman, bew
W 129 Westersingel R 432 1756-1757 Gerk Sluiterman wed. bew
W 129 Westersingel R 432 1757-1758 Karel Illes, bew. Jilles (?)
W 129 Westersingel R 432 1758-1764 militairen
W 129 Westersingel R 432 1763-1776 Jackle Sijbrens weduwe, eig
W 129 Westersingel R 432 1763-1776 Jackle Sybrens wed. eig/bew
W 129 Westersingel R 432 1776-1778 Sybren Jackles, eig/bew /Sieberen
W 129 Westersingel R 432 1778-1787 Marijke Johannes, bew
W 129 Westersingel R 432 1778-1787 Sybren Jackles, eig /Sieberen
W 129 Westersingel R 432 1780-1781 Jan Huisman, bew
W 129 Westersingel R 432 1781-1787 Geert Annes, bew
W 129 Westersingel R 432 1787-1790 Sybren Jackles, bew /Sieberen
W 129 Westersingel R 432 1787-1805 Jan Ysaks (van der werff), eig
W 129 Westersingel R 432 1790-1791 Jelte Dirks, bew
W 129 Westersingel R 432 1790-1791 Jacob Ouwes wed, bew
W 129 Westersingel R 432 1791-1794 Johannes Martens, bew
W 129 Westersingel R 432 1794-1798 Johannes Martens wed, bew
W 129 Westersingel R 432 1796-1797 Jacobus Rosier, bew
W 129 Westersingel R 432 1797-1805 Pijbe Lourens wed. bew /Piebe
W 129 Westersingel R 432 1801-1805 Sijbersma wed. bee
W 130 Westersingel R 433-1/2 1589-1619 Roelof Willems, eig/bew Roeloff Willems huijssteed, naast W 134.  Daniel Eelses en Bauke Daniels komen niet op dit reelnummer voor, mogelijk woonden zij in een gedeelte van dit huis en werd pas na 1745 die splitsing in de reelkohieren opgenomen, in 1749 zelfs in drien bewoond.  
W 130 Westersingel R 433-1/2 1619-1625 Gosen Jans zoon, bew
W 130 Westersingel R 433-1/2 1625-1639 Gerrijt Folkerts /Gerrit
W 130 Westersingel R 433-1/2 1639-1644 Evert Taekes
W 130 Westersingel R 433-1/2 1644-1650 Aellef Aenes /Alef
W 130 Westersingel R 433-1/2 1650-1659 Ocke Aelefs /Okke
W 130 Westersingel R 433-1/2 1659-1678 Ale Gortmakers kint, Ocke Aelefs als voormombaer over
W 130 Westersingel R 433-1/2 1678- Hendrik Taekis cur. over Pijter Sijbrens kint
W 130 Westersingel R 433-1/2 1678 (n) Pieter Jansen (die.v.bol ?) groot schieper
W 130 Westersingel R 433-1/2 1701 (vr) Saules Saules Schetmaker /Saulus
W 130 Westersingel R 433-1/2 1701 (vr) Jan Bauckes Messeler
W 130 Westersingel R 433-1/2 1701-1708 Daeniel lertouwer /Daniel
W 130 Westersingel R 433-1/2 1728-1732 Daniel Eelses weduwe /Daniel
W 130 Westersingel R 433-1/2 1732-1745 Bauke Daniels Woonde 1731 in R 412, 1732 in R 426, 1740 in R 403
W 130 Westersingel R 433-1/2 1746-1770 Tewes Freerx Turfdrager, eig/bew /Tewis
W 130  Westersingel R 433-1/2 1708-1728 Daeniel Eelses /Daniel
W 130  Westersingel R 433-1/2 1749-1750 Walle Dirks, bew
W 130  Westersingel R 433-1/2 1750-1763 Biense Jans wed. bew
W 130  Westersingel R 433-1/2 1763-1769 Sieuke Jans, bew
W 130  Westersingel R 433-1/2 1770-1772 Jan Eintes, bew
W 130  Westersingel R 433-1/2 1770-1787 Thewis Freerks wed. eig/bew /Tewis
W 130  Westersingel R 433-1/2 1772-1775 militairen
W 130  Westersingel R 433-1/2 1775-1777 Jan Huisman, bew
W 130  Westersingel R 433-1/2 1777-1781 Willem Heeres wed, bew
W 130  Westersingel R 433-1/2 1787-1788 Geert Annes, bew
W 130  Westersingel R 433-1/2 1787-1797 Pytter Eelkes, eig/bew /Pieter
W 130  Westersingel R 433-1/2 1788-1796 Theunis Gerbens wed.bew
W 130  Westersingel R 433-1/2 1795-1797 Pytter Minnes, bew /Pieter
W 130  Westersingel R 433-1/2 1796-1797 Dieuke, bew
W 130  Westersingel R 433-1/2 1797-1805 Pytter Eelkes wed. eig/bew /Pieter
W 130  Westersingel R 433-1/2 1798-1799 Jacob Clases, bew
W 130  Westersingel R 433-1/2 1799-1800 Jan Jelles, bew
W 130  Westersingel R 433-1/2 1802-1804 Hendrik Henekraij, bew
W 130  Westersingel R 433-1/2 1804-1805 Weduwe Yrssel, bew
W 131 Westersingel R 433-1/3 1589-1592 Jucke Janzn, eig/bew Joeke Jucke Jans zn huijsstede, naast 135. Vanaf 1745 splitsing in tween en in 1749 in drien
W 131 Westersingel R 433-1/3 1592-1619 Jucke Janzn wed. /Joeke
W 131 Westersingel R 433-1/3 1619-1621 Focke Gosses, eig/bew /Fokke
W 131 Westersingel R 433-1/3 1621-1640 Bientse Sapes /Bjinse
W 131 Westersingel R 433-1/3 1640-1644 Laes Bienses
W 131 Westersingel R 433-1/3 1644-1651 Aeleff Aenes /Alef
W 131 Westersingel R 433-1/3 1651-1658 Jan Aelefs gortmaker
W 131 Westersingel R 433-1/3 1658-1681 Wijbbe Ockes gortmaker /Wiebe
W 131 Westersingel R 433-1/3 1681-1690 Jan gortmaecker als cur.
W 131 Westersingel R 433-1/3 1690-1704 Harmen Everts Backer
W 131 Westersingel R 433-1/3 1704-1709 Harmen Everts wed.
W 131 Westersingel R 433-1/3 1709-1724 Auke Hindrik
W 131 Westersingel R 433-1/3 1724-1751 Antonij Pieve, Vroetsman, eig/bew /Anthoni
W 131 Westersingel R 133-1/3 1751-1753 militairen
W 131 Westersingel R 433-1/3 1751-1762 Suiderbaan, Secr. J.S. eig
W 131 Westersingel R 133-1/3 1753-1766 J.J. de Vries, bew
W 131 Westersingel R 433-1/3 1765-1781 Haselhoff, Dominee, eig
W 131 Westersingel R 433-1/3 1766-1772 Jan Jansen, bew
W 131 Westersingel R 433-1/3 1766-1773 Room Katholieke armvoogden, bew
W 131 Westersingel R 433-1/3 1773-1779 Diaconie, bew
W 131 Westersingel R 433-1/3 1779-1781 militairen
W 131 Westersingel R 433-1/3 1781-1805 Dirk Velthuis, eig/bew
W 131 Westersingel R 433-1/3 1805 Dirk Velthuis wed, eig
W 131 Westersingel R 433-1/3 1805 Gosse Doedes, bew
W 132 Bij de keppels poort R 525 1589 (vr) Harmen Jansen (in voortijden eigenaar geweest)
W 132 Bij de keppels poort R 525 1589 (vr) Hendrik van Munster
W 132 Bij de keppels poort R 525 1589-1591 Wopcke Andries /Wopke Wopke Andries huijsstede, aflossing van Hendrik van Munster huijssteed van W 085. Wopke Andries is eig/bew.In 1619: Ten zuiden van Rienck Pelsers. In 1714: Borgemeester van de Rijpe huijs die herberge het Wapen van Groningen staende aen het bolwerck by westen die Woudpoort. Harmen Jansen is "in voortyden eigenaer geweest". Is de herberg in 1742 veranderd in een woonhuis? Er zijn dan ineens 3 eigenaren en 3 bewoners! Na 1762 2 eig/bew.
W 132 Bij de keppels poort R 525 1597-1619 Lieuwe Ridtskes, eig/bew
W 132 Bij de keppels poort R 525 1619 (vr) Rienk Pelsers
W 132 Bij de keppels poort R 525 1619-1624 Schelte Wijtses
W 132 Bij de keppels poort R 525 1624-1635 Fecke Hendricks Cramer /Feike
W 132 Bij de keppels poort R 525 1635-1641 Pijter Tziercks /Pieter
W 132 Bij de keppels poort R 525 1641-1651 Anne Siverts
W 132 Bij de keppels poort R 525 1651-1655 Age Sijckes
W 132 Bij de keppels poort R 525 1655-1675 Pijl Haaijes brouwer
W 132 Bij de keppels poort R 525 1675-1683 Issack moselijn? /Ysak
W 132 Bij de keppels poort R 525 1683-1717 Jan Jansen v.d. Rijp, burgemeester, sijn herberge bij de woudpoort
W 132 Bij de keppels poort R 525 1711-1713 Hartmans, bew
W 132 Bij de keppels poort R 525 1713-1721 Jan Baptist, bew
W 132 Bij de keppels poort R 525 1717-1727 Duirt Rijpma / Rijpema, eig. /Duurd
W 132 Bij de keppels poort R 525 1721-1723 Johannes Hosman, bew
W 132 Bij de keppels poort R 525 1723-1730 Pieter Jetse, bew
W 132 Bij de keppels poort R 525 1727-1730 Jan Alberts eig/bew
W 132 Bij de keppels poort R 525 1730-1735 Tjeerd Ypes, bew
W 132 Bij de keppels poort R 525 1730-1738 T.L. Suiderbaan, eig.
W 132 Bij de keppels poort R 525 1735-1738 Sake Eeltjes, bew
W 132 Bij de keppels poort R 525 1738-1748 Broer Tanja, wed, eig/bew
W 132 Bij de keppels poort R 525 1742-1746 Allert Allerts, bew
W 132 Bij de keppels poort R 525 1742-1750 Hylke Wisses, eig /Hielke
W 132 Bij de keppels poort R 525 1742-1784 Jelle Freerks eig/bew
W 132 Bij de keppels poort R 525 1746-1750 Sybren Foekes, bew /Sieberen
W 132 Bij de keppels poort R 525 1750-1762 Sjoerd Lap, bew
W 132 Bij de keppels poort R 525 1762-1763 Tjeerd Johannes weduwe, bew
W 132 Bij de keppels poort R 525 1762-1777 Lieuwe Alberts, bew
W 132 Bij de keppels poort R 525 1777-1778 Lieuwe Alberts weduwe, bew
W 132 Bij de keppels poort R 525 1784-1785 Jelle Freerks weduwe, eig/bew
W 132 Bij de keppels poort R 525 1785-1805 Jelle Freerks kinderen eig.
W 132 Bij de keppels poort R 525 1787-1790 Hildebrand Pijtters, bew.
W 132 Bij de keppels poort R 525 1790-1805 Hilbrand Rijpma, bew.
W 133 Westersingel R 434 1589-1593 Theije Sijtses, eig/bew Theye Sytses huijssteed, staat naast W 131, na 1745 in tween bewoond
W 133 Westersingel R 434 1593-1619 Sijouck Theijes
W 133 Westersingel R 434 1619-1636 Oene Rinses, eig/bew
W 133 Westersingel R 434 1636-1639 Anne Reijnsses
W 133 Westersingel R 434 1639-1644 Gerrit Harmens
W 133 Westersingel R 434 1644-1654 Allert Jochoms backer
W 133 Westersingel R 434 1654-1661 Hans Hendricks van Nijkerck
W 133 Westersingel R 434 1661-1663 Tijs Hendricks Metselaar /Thijs
W 133 Westersingel R 434 1663-1672 Thijs Hendricks Metselaar weduwe
W 133 Westersingel R 434 1672-1679 Baucke Minnes /Bauke
W 133 Westersingel R 434 1679-1694 Wijbe Ockes /Wiebe
W 133 Westersingel R 434 1694-1698 Bouwe Pijtters tot Sneeck (dus eig?)
W 133 Westersingel R 434 1698-1712 Saulus Saulus
W 133 Westersingel R 434 1711-1726 Harmen Beuker, eig/bew
W 133 Westersingel R 434 1717-1721 Albert Jans, bew
W 133 Westersingel R 434 1721-1723 Wopkien Warners, bew
W 133 Westersingel R 434 1723-1726 Oetse Sakes, bew
W 133 Westersingel R 434 1726-1740 Hendrik de Reus, eig/bew, insolvent verklaard, ook Hendrick Reuske en Hendrik Jans
W 133 Westersingel R 434 1730-1740 Hendrik Jans, eig/bew
W 133 Westersingel R 434 1740-1741 Hendrik Nansen, bew
W 133 Westersingel R 434 1740-1759 Tecke/Fecke Wouters, eig /Taeke of Feike
W 133 Westersingel R 434 1741-1742 Cornelis Willems, bew
W 133 Westersingel R 434 1742-1745 Huijbert Wessels, bew /Huibert
W 133 Westersingel R 434 1745-1747 Pytter Romkes, bew /Pieter
W 133 Westersingel R 434 1747-1748 Esege Hendriks, bew /Easge
W 133 Westersingel R 434 1748-1749 Elias Smits, bew
W 133 Westersingel R 434 1749-1750 Gerk Sluiterman wed. bew
W 133 Westersingel R 434 1750-1753 Johannes Martens, bew
W 133 Westersingel R 434 1753-1754 militairen, bew
W 133 Westersingel R 434 1754-1755 Gerrit Pytters, bew
W 133 Westersingel R 434 1755-1767 Einte Jans, bew
W 133 Westersingel R 434 1759-1805 Sjoerd Alberts (Portier)
W 133 Westersingel R 434 1767-1768 Sybe Pytters, bew /Siebe
W 133 Westersingel R 434 1768-1769 Sybe Pytters wed, bew /Siebe
W 133 Westersingel R 434 1769-1770 Johannes Koen, bew
W 133 Westersingel R 434 1771-1772 Haring Jetses, bew
W 133 Westersingel R 434 1772-1774 Haring Jetses wed, bew
W 133 Westersingel R 434 1774-1777 Anthony Albregt, bew
W 133 Westersingel R 434 1777-1784 Armvoogden van Hantumeruitburen, bew
W 133 Westersingel R 434 1784-1786 Rein Wybes, bew
W 133 Westersingel R 434 1786-1787 Adriaantje Wybes, bew
W 133 Westersingel R 434 1787-1794 Egbert Goslings, bew.
W 133 Westersingel R 434 1794-1796 Hendrik Tjibbes, bew
W 133 Westersingel R 434 1796-1798 Gerrit Jacobs, bew
W 133 Westersingel R 434 1798-1799 Lysbert Sybes, bew /Elisabeth
W 133 Westersingel R 434 1799-1800 Casper Johannes, bew
W 133 Westersingel R 434 1800-1802 Douwe Douwes
W 133 Westersingel R 434 1802-1803 Harmen Gerrits, bew
W 133 Westersingel R 434 1803-1804 Armvoogden van Stiens, bew
W 133 Westersingel R 434 1804-1805 Sicke Martens, bew /Sikke
W 134 Westersingel R 434-1/2 1589-1592 Tijaerdt Tijaerdts zn, eig/bew /Tjeerd Tiaerdt Tyaerdts huijssteedts, naast W 133. In 1639 wordt gezegd dat Jancke het huis voor de helft bewoond, dat pleit voor de latere verdeling in het R-nummer
W 134 Westersingel R 434-1/2 1592-1619 Tijaerdt Tijaerdts zn wed. /Tjeerd
W 134 Westersingel R 434-1/2 1619-1621 Tiaert Siverts, eig/bew /Tjeerd
W 134 Westersingel R 434-1/2 1621-1629 Jan Harmens
W 134 Westersingel R 434-1/2 1629-1639 Aeff Heerts /Aafke
W 134 Westersingel R 434-1/2 1638-1652 Allert Jochems /Allard
W 134 Westersingel R 434-1/2 1639-1646 Janck Wollennaijster
W 134 Westersingel R 434-1/2 1646-1652 Albert Wobbes
W 134 Westersingel R 434-1/2 1652-1658 Hans Hendricks
W 134 Westersingel R 434-1/2 1658-1696 Ocke Ales tot Ferwert (dus eig?) /Okke
W 134 Westersingel R 434-1/2 1696-? Overharten, Burgemeester 
W 134 Westersingel R 434-1/2 1705 (vr) Rendert, Haije backers swaager /Rindert
W 134 Westersingel R 434-1/2 1705-1733 Rinnert Johannes /Rindert
W 134 Westersingel R 434-1/2 1733-1750 Egbert Beerents (staat 1731-1737 op R 435)
W 134 Westersingel R 434-1/2 1742-1748 Gerrit Wybes, eig
W 134 Westersingel R 434-1/2 1742-1752 Anthony Pive, eig
W 134 Westersingel R 434-1/2 1748-1750 Jacob Carsten, bew
W 134 Westersingel R 434-1/2 1750-1752 Sergeant Groenevelt, bew
W 134 Westersingel R 434-1/2 1750-1762 Suiderbaan, Secr. J.S. eig
W 134 Westersingel R 434-1/2 1752-1769 Sybren Jans wed, bew /Sieberen
W 134 Westersingel R 434-1/2 1762-1769 B. Bekius, hopman, bew
W 134 Westersingel R 434-1/2 1762-1789 Haselhoff, Dominee, eig
W 134 Westersingel R 434-1/2 1769-1772 Johannes Markedant, bew
W 134 Westersingel R 434-1/2 1769-1781 Hendrik Ronner, bew
W 134 Westersingel R 434-1/2 1772-1777 Claas Hendriks, bew /Klaas
W 134 Westersingel R 434-1/2 1777-1779 militairen
W 134 Westersingel R 434-1/2 1779-1789 Weesvoogden
W 134 Westersingel R 434-1/2 1781-1789 Johannes Volbragt, eig/bew
W 134 Westersingel R 434-1/2 1789-1790 B.C. van Balen, eig
W 134 Westersingel R 434-1/2 1789-1797 Freerk Cuperi wed, bew
W 134 Westersingel R 434-1/2 1790-1803 Johannes Crijgel, eig
W 134 Westersingel R 434-1/2 1797-1798 Hendrik ?, bew
W 134 Westersingel R 434-1/2 1797-1803 Weesvoogden, eig.
W 134 Westersingel R 434-1/2 1798-1803 Yede Pytters, bew /Yde
W 134 Westersingel R 434-1/2 1803-1804 Tjeerd Posthumus, eig/bew
W 134 Westersingel R 434-1/2 1804-1805 Harmen Flierl, eig/bew
W 135 Westersingel 1589-1591 Geert Sippes Geert Sippes huijssteed, naast W 136. In 1591: Pieter Douwes wonende te Keppenwier by Westergeest als voormondt over vrsz Geert Sippes weeskint. In 1592: Geert Sytses als bewoner. Mogelijk een kamer, niet teruggevonden
W 135 Westersingel 1591-1619 Pieter Douwes als curator over Geert Sippes weeskind
W 135 Westersingel 1592-1595 Gerrit Sytses, bew
W 135 Westersingel 1619-1629 Jacob Lyckles, eig/bew
W 135 Westersingel 1629-1630 Hans Christoffels
W 135 Westersingel 1630-1639 Taecke Eintes /Taeke
W 135 Westersingel 1639-1642 Andries Tierts
W 135 Westersingel 1643-1659 Hans Hendrick van Nykerck
W 135 Westersingel 1659-1677 Jan Willems, vader van Mr Hendrick voorsanger
W 135 Westersingel 1659-1677 Hendrick voorzanger /Hendrik
W 135 Westersingel 1677-1687 Hendrick Heringha, executeur /Hendrik
W 135 Westersingel 1687-1692 Luckjen Teunes, eig /Lutske
W 135 Westersingel 1692-1697 Sivert Klaassens gortmaeckers weduwe /Sjoerd
W 135 Westersingel 1697-1732 Diaconie, afgelost 1732
W 136 Westersingel 1589-1592 Reijner Lijeuwes /Reinder Reijner Lieuwes huijssteed, staat naast W 137. Mogelijk een kamer, niet teruggevonden.
W 136 Westersingel 1592-1619 Reijner Lieuwes weduwe /Reinder
W 136 Westersingel 1619-1620 Douwe Tiaerts schutevaerder
W 136 Westersingel 1620-1625 Albert Jetses
W 136 Westersingel 1625-1630 Tiet Alberts
W 136 Westersingel 1630-1633 Jan Pieters
W 136 Westersingel 1633-1637 Pieter Timens
W 136 Westersingel 1637-1641 Remmert Oenes
W 136 Westersingel 1641-1657 Hans Hendricks van Nijkerck (Cleine Hans)
W 136 Westersingel 1657-1678 Lijsbetije Mellema ./Elisabeth
W 136 Westersingel 1678-1732 Diaconie, afgelost 1732
W 137 Westercingel R 435 1589-1619 Menso Gratema Menso Gratema huijssteed, staat naast W 138. In 1714: Wiggele Eelckes huijs en schuire die gorterij naest voors ten suiden
W 137 Westercingel R 435 1591-1593 Siuverd Eernsz, bew /Sjoerd
W 137 Westercingel R 435 1619-1626 Rienck Hantses /Rienk
W 137 Westercingel R 435 1626-1629 Pieter Dionisius
W 137 Westercingel R 435 1629-1630 Heert Jansen
W 137 Westercingel R 435 1630-1637 Teunis Jacobs Wever /Theunis
W 137 Westercingel R 435 1637-1640 Cornelis Jansen
W 137 Westercingel R 435 1640-1644 Cornelis Jansen wed.
W 137 Westercingel R 435 1644-1647 Aule Sioerds haar man
W 137 Westercingel R 435 1647-1650 Jan Siurdts
W 137 Westercingel R 435 1650-1651 Jan Siurdts wed.
W 137 Westercingel R 435 1651-1656 Sijds Jemmes Gortmaker /Sietse
W 137 Westercingel R 435 1656-1660 Sjoerd Hendricks backer
W 137 Westercingel R 435 1663 (vr) Leeuwarder schipper
W 137 Westercingel R 435 1663-1675? Claes Gielts /Klaas
W 137 Westercingel R 435 1675-1693 Sioerd Clasen Gortemaeker /Sjoerd
W 137 Westercingel R 435 1693-1700 Jelle Beernts
W 137 Westercingel R 435 1700-1704 Lin Jans tot Franiker (dus eig?)
W 137 Westercingel R 435 1704-1733 Wiggele Eelckes, eig/bew
W 137 Westercingel R 435 1729-1730 Wigle Eelkes wed, eig/bew
W 137 Westercingel R 435 1730-1731 Wigle Eelkes erven, eig/bew
W 137 Westersingel R 435 1731-1737 Eijbert Beernt, bew /Egbert
W 137 Westersingel R 435 1731-1759 Geert Rinderts, eig/bew
W 137 Westersingel R 435 1737-1742 Jan Hansen, bew
W 137 Westersingel R 435 1742-1744 Cornelis Willems, bew
W 137 Westersingel R 435 1744-1748 Sybren Jans, bew /Sieberen
W 137 Westersingel R 435 1748-1750 Haijbert Wessels, bew
W 137 Westersingel R 435 1750-1751 Justus Hes, bew
W 137 Westersingel R 435 1751-1752 Lijsbet Meijers, bew /Elisabeth
W 137 Westersingel R 435 1752-1754 Claus Cobbe, bew
W 137 Westersingel R 435 1754-1755 Militairen, bew
W 137 Westersingel R 435 1755-1756 Jan Willems, bew
W 137 Westersingel R 435 1756-1757 Militairen, bew
W 137 Westersingel R 435 1757-1759 Jan Kleijman, bew
W 137 Westersingel R 435 1759-1766 Gosse Lolkes, eig/bew
W 137 Westersingel R 435 1766-1767 Gosse Lolkes weduwe, eig/bew
W 137 Westersingel R 435 1767-1770 Jetse de Vries, eig/bew
W 137 Westersingel R 435 1770-1798 Jetse de Vries weduwe, eig/bew
W 137 Westersingel R 435 1798-1805 Jetse de Vries erven, eig/bew
W 138 Westersengel R 436 1589-1591 Cornelis Dirx, eig Cornelis Dirx zn huijsstede ende holtsteck, bew Iepe Haeitsma/Boeitsma (?). In 1659: huijs en vallom genaempt, later "De Vallom". In 1714: staende op die westercengel by die piep by die hanspoort naest die poortiers huys.
W 138 Westersengel R 436 1591-1619 Jepe Haeitsma, bew /Jeppe/Ype
W 138 Westersengel R 436 1593 (n) Cornelis Dirx wed, eig
W 138 Westersengel R 436 1619-1621 Gerloff Jelles Bruinsma
W 138 Westersengel R 436 1621-1625 Gerrit Die Boer
W 138 Westersengel R 436 1625-1632 Willem Fetses
W 138 Westersengel R 436 1632-1633 Fopke Sijes
W 138 Westersengel R 436 1633-1668 Gerrijt Jansen Crab, wagenmaker /Gerrit
W 138 Westersengel R 436 1668-1679 Douwe Feddes
W 138 Westersengel R 436 1685-1713 Anne Eelkes houtkooper, eig/bew
W 138 Westersengel R 436 1697-1685 Douwe Feddes weduwe
W 138 Westersengel R 436 1713-1730 Eelcke Annes, eig/bew /Eelke
W 138 Westersengel R 436 1730-1749 E.A. Houterus weduwe, eig/bew
W 138 Westersengel R 436 1749-1766 Gosse Lolkes, eig/bew
W 138 Westersengel R 436 1766-1770 Gosse Loles weduwe, eig/bew
W 138 Westersengel R 436 1766-1770 Jetse de Vries, eig/bew
W 138 Westersengel R 436 1770-1798 Jetse de Vries weduwe, eig/bew
W 138 Westersengel R 436 1798-1805 Jetse de Vries erven, eig/bew 
W 139 Nieuwe buijren R 602 1590 (vr) Antke Thomas Hendricks weduwe /Antje
W 139 Nieuwe buijren R 602 1590-1592 Jacob Claes, eig Jacob Claes zns huijsstede Op de Nieuwe Buyren by de drie pijpen, hebbende Antke Thomas Hendricks weduwe ten westen. Eerst nummer R 602 en na 1730 nummer R 603 (er moet een fout gemaakt zijn in het weeshuisregister). In 1797 wordt voor het eerst de zoutbranderij genoemd
W 139 Nieuwe buijren R 602 1592- Symen Thijss wyff, bew /Siemen
W 139 Nieuwe buijren R 602 1592-1619 Willem Thijs
W 139 Nieuwe buijren R 602 1619-1625 Tiepcke Haijes  gortmaker /Tjipke
W 139 Nieuwe buijren R 602 1625-1626 Thomas Dirck
W 139 Nieuwe buijren R 602 1626-1630 Benedictus
W 139 Nieuwe buijren R 602 1630-1631 Frans Gerckes
W 139 Nieuwe buijren R 602 1631-1635 Sijberen Jansen Mellenaer /Sieberen
W 139 Nieuwe buijren R 602 1635-1647 Haije Elckes
W 139 Nieuwe buijren R 602 1647-1655 Jan Martens
W 139 Nieuwe buijren R 602 1655-1661 Laas Gortmaecker
W 139 Nieuwe buijren R 602 1661-1674 Nicolaus Habbema
W 139 Nieuwe buijren R 602 1674-1696 Issack Sipma, Mr. Barbier, man van Eeffke Habma /Ysak
W 139 Nieuwe buijren R 602 1674-1696 Eeffke Habma, vrouw van Mr Issack Sipma, barbier
W 139 Nieuwe buijren R 602 1696-? Douwe Andries reuilebuit (=voddenman)
W 139 Nieuwe buijren R 602 1711-1723 Harmen Wybrens, eig/bew
W 139 Nieuwe buijren R 602 1723-1729 Teunis Harmens, bew /Theunis
W 139 Nieuwe buijren R 602 1723-1730 Taeke Hendriks, eig.
W 139 Nieuwe buijren R 602 1729-1730 Hans Coerts, bew
W 139 Nieuwe buijren R 603 1730-1764 Jan Vincks, eig/bew
W 139 Nieuwe buijren R 603 1764-1766 Daniel Baukes, bew
W 139 Nieuwe buijren R 603 1764-1767 Johannes Clases weduwe, bew
W 139 Nieuwe buijren R 603 1764-1771 Jan Vincks erven, eig.
W 139 Nieuwe buijren R 603 1766-1768 Jacob Sijmens, bew
W 139 Nieuwe buijren R 603 1767-1772 Jan Huisman, bew
W 139 Nieuwe buijren R 603 1768-1769 Meindert Ekkes, bew
W 139 Nieuwe buijren R 603 1769-1772 Olphen Clases, bew
W 139 Nieuwe buijren R 603 1771-1773 Sijtse Lases weduwe, eig. /Sietse
W 139 Nieuwe buijren R 603 1772-1773 Teeke Jacobs weduwe, bew /Taeke
W 139 Nieuwe buijren R 603 1772-1773 Militairen, bew
W 139 Nieuwe buijren R 603 1772-1805 Fr. Ripperda, burgemeester, eig.
W 139 Nieuwe buijren R 603 1773-1780 Lieuwe Pijtters, bew
W 139 Nieuwe buijren R 603 1778-1779 Jacob Hendriks, bew
W 139 Nieuwe buijren R 603 1779-1780 Teeke Jacobs weduwe, bew /Taeke
W 139 Nieuwe buijren R 603 1780-1784 Pieter Lieuwes, bew
W 139 Nieuwe buijren R 603 1780-1791 Anthoni Albrecht, bew
W 139 Nieuwe buijren R 603 1784-1785 Jacob Gerlofs,, bew
W 139 Nieuwe buijren R 603 1785-1787 Eijbert Lakes, bew /Egbert
W 139 Nieuwe buijren R 603 1787-1797 Johannes Anthoni, bew
W 139 Nieuwe buijren R 603 1788-1790 Olphen Clases, bew
W 139 Nieuwe buijren R 603 1790-1792 Rienk Dirks , bew
W 139 Nieuwe buijren R 603 1792-1793 Gelt Coerts, bew
W 139 Nieuwe buijren R 603 1793-1801 Sybren Melcherts, bew /Sieberen
W 139 Nieuwe buijren R 603 1797-1805 Fr. Ripperda, zoutbranderij, 1/4eig
W 139 Nieuwe buijren R 603 1797-1805 Johannes Fockema, zoutbranderij,1/4 eig.
W 139 Nieuwe buijren R 603 1797-1805 L. Stijl weduwe (1/12 eig)
W 139 Nieuwe buijren R 603 1797-1805 J. Crans, drs, zoutbranderij, 1/12 eig
W 139 Nieuwe buijren R 603 1797-1805 B. Jeltema, zoutbranderij (1/12 eig)
W 139 Nieuwe buijren R 603 1797-1805 Johannes Fockema als curator over Freerk en Jeltje Jelles, 1/4 eig
W 139 Nieuwe buijren R 603 1797-1805 Freerk Jelles, Joh. Fockema is zijn curator
W 139 Nieuwe buijren R 603 1797-1805 Jelte Jelles, Joh. Fockema is haar curator
W 139 Nieuwe buijren R 603 1798-1805 Johannes Hofman, bew
W 139 Nieuwe buijren R 603 1801-1803 H.J. Vrije, bew
W 139 Nieuwe buijren R 603 1803-1805 Jan Zeilmaker, bew
W 139 Nieuwe buijren R 603 1805 G. Zeverijn, bew
W 140 Opt Nieuwe buijren R 603 1590-1591 Albert Geerts, eig Albert Geerts huijssteede opten Nieuwe Buijren by de drie pijpen. In 1619: staende ten oosten van Tiepke Haijes op nr. W 139. In 1594 wordt het huis verkocht en de pacht overgebracht naar W 142. Tot 1730 is dit Reelnummer 603, daarna R 602 (er moet een fout zijn gemaakt in het weeshuisregister). Na 1752 wordt het huis opgesplitst in tween
W 140 Opt Nieuwe buijren R 603 1591-1592 Meindert Pietrsz, bew
W 140 Opt Nieuwe buijren R 603 1592 (vr) Romcke Greelts tot Liverden, eig. /Romke
W 140 Opt Nieuwe buijren R 603 1592-1594 Eeve, Schipper 
W 140 Opt Nieuwe buijren R 603 1594-? Romcke Bauckes, eig. /Romke
W 140 Opt Nieuwe buijren R 603 1594-? Jacob Schotsman, bew
W 140 Opt Nieuwe buijren R 603 1594-1619 Sijmen Wolkes /Siemen
W 140 Opt Nieuwe buijren R 603 1619 (vr) Tiepke Haijes /Tjipke
W 140 Opt Nieuwe buijren R 603 1619-1634 Claes Franssen /Klaas
W 140 Opt Nieuwe buijren R 603 1634-1675 Nicolaas Gabma, postulant in Dockum
W 140 Opt Nieuwe buijren R 603 1675-1688 Issack Sipma, Mr /Ysak
W 140 Opt Nieuwe buijren R 603 1688-1707 Pijbe Molemaker /Piebe
W 140 Opt Nieuwe buijren R 603 1707-1726 Hendrijk Jansen bontekoe van sijn koelsteeck /Hendrik
W 140 Opt Nieuwe buijren R 603 1711-1713 Sjouke Jans, bew
W 140 Opt Nieuwe buijren R 603 1711-1715 Jacob Douwes, bew
W 140 Opt Nieuwe buijren R 603 1711-1721 Douwe Roijlebuits, eig (ruilebuit=voddenman)
W 140 Opt Nieuwe buijren R 603 1713-1721 Claes Finks Tietes weduwe /Klaas
W 140 Opt Nieuwe buijren R 603 1715-1717 Frans Ruiter, bew
W 140 Opt Nieuwe buijren R 603 1717-1729 Jacob Douwes, eig/bew
W 140 Opt Nieuwe buijren R 603 1721-1729 Cornelis Bontekoe, bew
W 140 Opt Nieuwe buijren R 602 1729-1730 Jan Vinks, eig/bew
W 140 Opt Nieuwe buijren R 602 1730-1731 Theunis, bew
W 140 Opt Nieuwe buijren R 602 1730-1748 Taeke Hendriks, eig
W 140 Opt Nieuwe buijren R 602 1731-1736 Jan Engberts, bew
W 140 Opt Nieuwe buijren R 602 1736-1745 Jan Engberts weduwe, bew
W 140 Opt Nieuwe buijren R 602 1745-1749 Douwe Andries, bew
W 140 Opt Nieuwe buijren R 602 1748-1752 Taeke Hendriks erven, eig
W 140 Opt Nieuwe buijren R 602 1749-1752 Jan Jansen, bew
W 140 Opt Nieuwe buijren R 602 1752-1758 T. Schonegevel erven, eig/bew
W 140 Opt Nieuwe buijren R 602 1752-1772 Jan Jansen, eig/bew
W 140 Opt Nieuwe buijren R 602 1758-1802 Heerke Schonegevel, eig/bew
W 140 Opt Nieuwe buijren R 602 1772-1791 Jan Jansen weduwe, eig/bew
W 140 Opt Nieuwe buijren R 602 1791-1805 Sijmen Clases, bew /Siemen
W 140 Opt Nieuwe buijren R 602 1802-1805 Heerke Schonegevel weduwe, eig/bew
W 140 Opt Nieuwe buijren R 602 1805- Sijmen Clases, eig/bew /Siemen
W 140 Opt Nieuwe buijren R 602 1805- B.L. van Balen, eig/bew
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1590-1594 Juucke Taeckes, eig /Jouke Jucke Taeckes huijsstede, opde nieuwe buijren by de drie pijpen. In 1619: staende ten oosten van Claes Fransen op nr 140. Vanaf 1797 wordt hierbij een zoutbranderij genoemd, dezelfde eigenaren als bij R 603
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1594-1619 Jucke Taeckes weduwe /Jouke
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1619- Claes Fransen /Klaas
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1619-1622 Dirck Hendricks Visscher /Dirk
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1622-1658 Cornelis Egberts
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1658-1673 Cornelis Egberts weduwe
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1673-1688 Jan Leertouwer 
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1673-1688 Lieuwe Jochems
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1688-1718 Jan Gerrijts Schipper bij d Bonte Brugh, eig
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1711-1715 Harmen Jacobs, schipper, bew
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1711-1717 Jan Jacobs, schipper, bew
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1717-1718 Feddrik Tieerds, bew /Frederik
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1718-17121 Freerk Bontekoe weduwe, bew
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1718-1723 Claas Sicks, bew /Klaas
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1718-1723 Cornelis Haijes, eig
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1721-1723 Pijter Romkes, bew /Pieter
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1721-1723 Paulus Jansen, bew
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1721-1726 Petrus Jansen, bew
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1723-1729 Doeke Doekes, bew
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1723-1733 Christ Elias, bew
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1723-1739 Cornelis Haijes erven, eig
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1726-1729 Jan Piers, bew
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1726-1741 Reinder Aikes weduwe, bew
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1729-1730 Walle Dirx, bew
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1729-1731 Johannes Aldrix, bew
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1730-1731 Pijtter Dirks, bew /Pieter
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1731-1732 Jan Harmens, bew
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1731-1732 Sijmen Dirks, bew /Siemen
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1732-1733 Haije Oebeles, bew
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1732-1738 Arent Hendriks, bew
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1733-1738 Christ Elias, wed, bew
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1737-1738 Harmen Nantveld, bew
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1738-1739 Cornelis Ulbes, bew
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1738-1740 Philippus Lammerts, bew
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1738-1743 Pijtter Baarda, bew /Pieter
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1739-1745 Jetse Doedes, eig
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1739-1755 Johannes Clases, bew
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1740-1742 Philippus Lammerts weduwe, bew
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1741-1743 Jan Reinders, bew
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1743-1744 Pijtter Baarda weduwe, bew /Pieter
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1743-1744 Engbert Jans, bew
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1743-1744 Jurjen Daniels, bew
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1744-1745 Benedictus Jennes, bew
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1744-1747 Pijtter Hendriks, bew /Pieter
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1744-1748 Sierk Hanses, bew
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1745-1747 Hiltje Doedes, bew
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1745-1753 Jetse Doedes weduwe, eig
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1747-1749 Sjoerd Doedes, bew
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1747-1752 H. Dorema weduwe, bew
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1748-1756 Einte Jans, bew
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1749-1756 Duike Clases, bew
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1752-1761 Harmen Flink, bew
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1753-1760 Jetse Doedes kinderen, eig.
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1755-1761 Johannes Clases weduwe, bew
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1756-1757 Gerben Daniels, bew
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1756-1759 Militairen
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1757-1758 Rindert Fockes weduwe, bew
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1759-1805 Fr. Ripperda, burgemeester
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1775-1797 Fr. Ripperda, zoutbranderij
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1797-1805 Johannes Fockema, zoutbranderiij 1/4 eig
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1797-1805 L. Stijl weduwe, zoutbranderij 1/12
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1797-1805 J. Crans, zoutbranderij 1/12 eig
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1797-1805 B. Jeltema, zoutbranderij 1/12 eig
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1797-1805 Freerk Jelles zoutbranderij 1/8 eig
W 141 Opt Nieuwe buijren R 604 1797-1805 Jeltje Jelles, zoutbranderij 1/8 eig.
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1590-1619 Albert Geerts Albert Geerts zn huijsstede, eig. opde nieuwe buijren by de drie pijpen. Na 1740 wonen er soms wel 8 personen/ gezinnen in dit huis, met 4 eigenaren, vanaf 1721 verdeling in drien. Na 1782 bewonen alle 4 eigenaren het pand zelf.
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1619-1622 Heercke Jansz  boomsluiter /Gerke
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1622-1625 Janne Mullenaar
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1625-1656 Wiger Jelts Gortmaker /Wieger
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1656-1668 Jochem Hendrijcks boomsluiter, wortelverkoper
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1668 (vr) Coert Munsterman / Koert
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1668-1673 Jie Minnes
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1673-1688 Jie Minnes wed.
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1688-1711 Teije Alles weduwe, eig
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1688-1716 Roeloff Bok, schipper, bew
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1711-1713 Sint Jacobs, bew
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1716-1726 Cornelia Dirx, bew
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1721-1723 Sijtse Lases, bew /Sietse
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1721-1723 Jacob de Vries, bew
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1721-1723 Antie Sierks, bew /Antje
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1721-1723 Sybrigmuoi, bew /tante Siebrechtje
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1721-1737 Pieter Douwes, eig
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1721-1748 Minne Lieuwes, eig/bew
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1721-1764 Jan Jansen,eig/bew
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1723-1729 Laas Sijtses, bew
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1726-1729 Lieuwe Rinderts, bew
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1729-1732 Antie Alderts, bew /Antje
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1729-1734 Johannes Clasen, bew
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1729-1739 Jacob de Vries, bew
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1732-1733 Benne Jans, bew
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1734-1737 Sjoerd Doedes, bew
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1736-1737 Pijtter Dirx, bew /Pieter
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1737-1740 Sijmen Dirx, bew /Siemen
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1737-1760 Harmen Harmens Potter, eig
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1739-1742 Jacob de Vries weduwe, bew
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1740-1761 Douwe Jacobs, bew
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1742-1743 Jurjen Daniels, bew
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1742-1744 Antie Goverts, bew /Antje
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1742-1744 Hans Hofmans, bew
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1742-1748 Douwe Hansma weduwe, bew
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1743-1746 Hendrik Bontekoe, bew
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1743-1747 Doetje Minnes, bew
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1744-1748 Pijtter Baarda weduwe, bew /Pieter
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1744-1748 Sierk Clases, bew /Tjerk
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1746-1749 Rindert Fockes weduwe, bew
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1747-1748 Claas Bruijns weduwe, bew /Klaas
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1747-1752 Teunis Gerbens, bew /Theunis
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1750-1751 M. Cuperij, eig/bew
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1750-1751 Tacut, majoor, bew
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1750-1753 Diaconie, bew
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1750-1769 Claas Bruijns weduwe, bew /Klaas
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1751-1752 Dirk Coets, bew
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1751-1753 Hans Dirks, bew
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1751-1777 M. Cuperij weduwe, eig
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1752-1756 Tieerdt Tieerdts, bew /Tjeerd
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1753-1756 Gerrijt Sjoerds, bew /Gerrit
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1753-1758 Jan Martens, bew
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1754-1756 Trijntje Sybouts, bew
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1756-1758 Wytse timmerman, bew /Wietse
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1756-1760 Jacobus Westman, bew
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1758-1759 Militairen
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1758-1768 Reinder Foekes weduwe, bew
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1758-1769 Olphert Clases, bew
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1759-1805 Br. F. Ripperda, eig
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1760-1762 Jacob Christ, bew
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1762-1766 Militairen, bew
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1764-1769 Pijtter Jansen, eig /Pieter
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1767-1768 Jacob Hansma, bew
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1768-1769 Emme Veltkamp weduwe, bew
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1768-1770 Corneliske Pantekras, bew.
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1768-1772 Trijntje Pijtters, bew
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1770-1771 Oege Clases, bew
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1770-1773 Paulus Pijtters, bew.
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1771-1772 Eelle Clases, bew
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1773-1774 Teecke Jacobs weduwe, bew /Taeke
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1774-1777 Jacob Christiaans, bew
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1774-1779 Levine Jacobs, bew
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1775-1797 Fr. Ripperda, 
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1776-1779 Cornelis Ulbes, bew
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1776-1789 Elisabeth Cuperij, eig/bew
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1782-1805 Jacob Douwes weduwe, eig/bew
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1789-1793 Militairen
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1789-1805 B.C. van Balen eig
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1793-1794 Hendrik Cornelis, bew
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1794-1795 Jan Brants, bew
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1795-1801 Lammert Vlaskamp, bew
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1797-1805 Johannes Fockema, 1/4 eig
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1797-1805 L. Stijl weduwe,  1/12
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1797-1805 J. Crans,  1/12 eig
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1797-1805 B. Jeltema,  1/12 eig
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1797-1805 Freerk Jelles  1/8 eig
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1797-1805 Jeltje Jelles,  1/8 eig.
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1797-1805 F. Ripperda, 1/4 eig
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1801-1805 Sijtse Ronner /Sietse
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1801-1805 Sijtse Lieukes weduwe, bew /Sietse
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1805- Jacob Douwes erven, eig
W 142 Opt Nieuwe buijren R 605 1805- Lubbert Martens, bew
W 143 Opt nieuwe buijren R 605-1/2 1590-1591 Ernst Buwes, bew Ernst Buwes huijsstede, mr. Everth Meijer betaalt (dus eig?). Opt nieuwe buijren by de drie pijpen. Afgekocht in 1732 voor 70 cg, rente was 2 1/2 gg. Dit huis lijkt een splitsing van R 605 te zijn.
W 143 Opt nieuwe buijren R 605-1/2 1591-1619 Everth Meijer, Mr. eig.
W 143 Opt nieuwe buijren R 605-1/2 1619-1619 Sijmen Lieuwes schipper /Siemen
W 143 Opt nieuwe buijren R 605-1/2 1619-1620 Wopke Harmens
W 143 Opt nieuwe buijren R 605-1/2 1620-1626 Dirck Tuenis /Dirk
W 143 Opt nieuwe buijren R 605-1/2 1626-1630 Liuwe Simmens /Lieuwe
W 143 Opt nieuwe buijren R 605-1/2 1630-1640 Enne Ennes /Inne
W 143 Opt nieuwe buijren R 605-1/2 1640-1669 Gerrijt Jansen, Liwarder Schipper /Gerrit
W 143 Opt nieuwe buijren R 605-1/2 1667-? Oege Johannes
W 143 Opt nieuwe buijren R 605-1/2 1668-? Jelle Leovits ?
W 143 Opt nieuwe buijren R 605-1/2 1669-1674 Suiderbaan
W 143 Opt nieuwe buijren R 605-1/2 1674-1677 Pijter Dionijsius, burg.  /Pieter
W 143 Opt nieuwe buijren R 605-1/2 1677-1680 Lomans
W 143 Opt nieuwe buijren R 605-1/2 1680-1687 Hans Snip, Gemeensman 
W 143 Opt nieuwe buijren R 605-1/2 1687-1697 Hans Hendrix  Lieuverder Schipper
W 143 Opt nieuwe buijren R 605-1/2 1697-1714 Lieuwe Classens  kalckman
W 143 Opt nieuwe buijren R 605-1/2 1714-1720 Lieuwe Clasens wed.
W 143 Opt nieuwe buijren R 605-1/2 1720-1764 Jan Jansen Ruilebuit (=voddenman), eig/bew
W 143 Opt nieuwe buijren R 605-1/2 1747-1748 Claas Bruyns wed, bew /klaas
W 143 Opt nieuwe buijren R 605-1/2 1764-1768 Pytter Jansen, eig/bew /Pieter
W 143 Opt nieuwe buijren R 605-1/2 1768-1769 Enne Veltkamp, bew /Inne
W 143 Opt nieuwe buijren R 605-1/2 1768-1769 Claas Bruins wed., bew /klaas
W 143 Opt nieuwe buijren R 605-1/2 1769-1793 Jacob Douwes, eig/bew
W 143 Opt nieuwe buijren R 605-1/2 1793-1801 Jacob Douwes wed. eig/bew
W 143 Opt nieuwe buijren R 605-1/2 1801-1805 Jacob Douwes wed. eig
W 143 Opt nieuwe buijren R 605-1/2 1801-1805 Sijtse Ronners, bew /Sietse
W 143 Opt nieuwe buijren R 605-1/2 1805 Jacob Douwes wed erven, eig
W 144 Opt Blochuijs R 517 1589-1619 Heerman Jacobs /Herman Heerman Jacobs nieuw huijssteed, bew. Cornelis Luijtijens opt blochuijs. 1619: staende op het blochuijs by 'e woldpoorte. In 1714: staende ontrent die woudpoort naest die huijsinge van vrouw Plasborgh
W 144 Opt Blochuijs R 517 1589-1619 Cornelis Luijtijens
W 144 Opt Blochuijs R 517 1619-1644 Jaques (d') Moll /Jacques
W 144 Opt Blochuijs R 517 1644-1651 Jaques (d') Moll weduwe /Jacques
W 144 Opt Blochuijs R 517 1651-1658 Sijoucklinen Mols (=weduwe van Jagues d Moll) /Sjoukje
W 144 Opt Blochuijs R 517 1658-1659 Siouck de Mol, erfgenamen /Sjoukje
W 144 Opt Blochuijs R 517 1659-1678 Ugbertus Haen, cassier in de bank van Leninghe /Egbert
W 144 Opt Blochuijs R 517 1678-1686 Jasper Gerbens Brouwer
W 144 Opt Blochuijs R 517 1686-? Anne Gerbens Weduwe
W 144 Opt Blochuijs R 517 1693 (vr) Tzietske Gerbens /Tjitske
W 144 Opt Blochuijs R 517 1693-1696 Jasper Gerbens weduwe
W 144 Opt Blochuijs R 517 1696-1703 Jan Okterdts / Okkerts?
W 144 Opt Blochuijs R 517 1703-1713 Jan Hendrijks (koopt het huis)
W 144 Opt Blochuijs R 517 1713-1716 Claes Eelkes Backer, eig/bew /Klaas
W 144 Opt Blochuijs R 517 1714 (vr) Plasborgh, vrouw
W 144 Opt Blochuijs R 517 1716-1718 Jan Lindman, eig
W 144 Opt Blochuijs R 517 1716-1718 Jeltie Jalkes, bew /Jeltie
W 144 Opt Blochuijs R 517 1718-1748 Freerk Bock, eig/bew
W 144 Opt Blochuijs R 517 1748-1752 H. Bock, eig/bew
W 144 Opt Blochuijs R 517 1752-1754 Jacobus Houbois, bew
W 144 Opt Blochuijs R 517 1752-1777 Johannes Hermannus Muller, rector, eig
W 144 Opt Blochuijs R 517 1752-1783 Lubbertus Luppus, koopman, eig
W 144 Opt Blochuijs R 517 1754-1755 Militairen, bew
W 144 Opt Blochuijs R 517 1755-1756 Nicolaas Engwarda, bew
W 144 Opt Blochuijs R 517 1756-1757 Militairen, bew
W 144 Opt Blochuijs R 517 1757-1763 IJ. Ruimsadelaars weduwe, bew
W 144 Opt Blochuijs R 517 1763-1765 Drs Halbertsma, bew
W 144 Opt Blochuijs R 517 1765-1805 IJ. Ruimsadelaars weduwe, bew
W 144 Opt Blochuijs R 517 1777-1782 J.H. Muller weduwe, eig
W 144 Opt Blochuijs R 517 1782-1787 J.H. Muller erven, eig
W 144 Opt Blochuijs R 517 1783-1787 Lubbertus Luppus weduwe eig
W 144 Opt Blochuijs R 517 1787-1805 H. Muller, eig
W 144 Opt Blochuijs R 517 1787-1805 A. MUller, eig
W 144 Opt Blochuijs R 517 1797-1805 H. Muller, dr, bew
W 145 Cleijne Oosterstraat 1590 (vr) Harmtien Tammes /Harmke
W 145 Cleijne Oosterstraat 1590 (vr) Tiaert Tiebbes /Tjeerd
W 145 Cleijne Oosterstraat 1590 (vr) Simen Syties /Siemen
W 145 Cleijne Oosterstraat 1590-1593 Sybe Sierx /Siebe Wijlen Harmtien Tammes was eigenaar, nu Sybe Sierx, gekocht van de armvoogden. Staende in de Cleijne Oosterstraat hebben Tiaert Tiebbes poort ten oosten en Simen Syties huijs te westen. In 1593 afgekocht
W 146B Blochuijs 1619 (n) Claes Harmens /Klaas
W 146B Blochuijs 1619- ? Claes Pyters mantmaker /klaas Dit nummer ontbreekt in legger A, staat wel in legger B: Claes Pyters mantmaker en Ocke Franses suster, Griet, geven tesamen 7 strs "Uit een old huiske" staende op het blochuijs. Na Claes Harmens niet verder ingevuld, waarschijnlijk "nihil' vergeten te schrijven
W 146B Blochuijs 1619- ? Ocke Franses /Okke
W 146B Blochuijs 1619- ? Griet Franses
W 147B Gasthuissteegh 1619-1625 Steffen Janssen backer Ontbreekt in legger A, wel in legger B. "Voort mede gebruick van de Gasthuissteegh en een ledige plaetse by hem van de voorgaende voochden gecocht", Steffen Janssen eigenaar van dit huis waarop 2 gg 16-0 eeuwige rente rust. Van Steffen Janssen tot Roeloff Dirks ook in W 109
W 147B Gasthuissteegh 1625-1629 Steffen Janssen backer weduwe
W 147B Gasthuissteegh 1629-1631 Jan Aebes weduwe, Tettie Reinders
W 147B Gasthuissteegh 1629-1631 Tettie Reiners, weduwe Jan Aebes
W 147B Gasthuissteegh 1631-1633 Hessel Aebes
W 147B Gasthuissteegh 1633-1640 Jan Heerts backer
W 147B Gasthuissteegh 1640-1650 Jan Heerts backer weduwe, Geli Reijners
W 147B Gasthuissteegh 1640-1650 Gelie Reijners, weduwe Jan Heerts backer
W 147B Gasthuissteegh 1650-? Roeluff Dircks /Roelof
W 148 ontbreekt
W 149 Abdijkamers 1592- Cornelis Cornelis
W 149 Abdijkamers 1592 (vr) Wessel Maesmaecker, eig De eerste dicht aen den toorn, binoorden, gekocht door Wessel Maesmaecker/mesmaker(?) voor 77 gg, blijft 2 gg stedepacht.

Abdijkamers...als by den hooftdiaconen nieus getimmert tot profijt vanden selven ontfanck, soeven nieuwe met pannen gedecte camers, staende binnen deser steede Dockum, dicht aenden grooten toorn, tusschen deselve toorn ende de abdije. Welcke vrsz cameren wederom door gewichtige redenen ende tot profijt deses ontfanck streckende in februari 1592 verkocht.

De gegevens zijn na 1660 niet meer ingevuld "weesvoogden zelf".

In 1714: "en wordt nu door arme weduwen bewoont"
W 150 Abdijkamers 1592-1619 Cornelis Cornelis, eig De tweede abdijkamer, ten noorden van W 149, gekocht door Cornelis Cornelis voor 78 gg, er blijft 2 gg eeuwige rente. In legger B staat deze vermelding: Jan Jacobs de Dootgraver geeft 2 gg wegens gekochte abdijkamer in 1619 (tot 1627 als de weesvoogden zelf eigenaar zijn)
W 150 Abdijkamers 1619-1623 Luitsen Lieuwes en zijn zuster, erfgenamen van Lieuwe Keimpes
W 150 Abdijkamers 1619-1623 Lieuwe Keimpes
W 150 Abdijkamers 1623-1627 Jan Jacobs doodgraver
W 151 Abdijkamers 1592-1619 Tierck Allertszn, eig /Tjerk De derde abdijkamer, "de derde van de toorn", "naast aan de abdij". Gekocht door Tierck Allertszn voor 99 gg, eeuwige stedepacht 2 gg.
W 151 Abdijkamers 1619-1638 Siouck, Egbert Boyckes weduwe /Sjoukje
W 151 Abdijkamers 1619-1638 Egbert Boyckes weduwe, Siouck
W 151 Abdijkamers 1627-? Weesvoogden
W 151 Abdijkamers 1638- ? Diaconie
W 152 Abdijkamers 1592-1618 Tet Jans
W 152 Abdijkamers 1592-1619 Tierck Alles koperslager,eig /Tjerk De vierde abdijkamer, naast W 151, gekocht door Tierck Alles voor 91 gg, blijft 2 gg eeuwige rente, bewoont door Tet Jans met de Simpele kindern, daerom huijs betaalt door de armevoghden
W 152 Abdijkamers 1619-1625 Harcke Lolckes dootgraver /Harke
W 152 Abdijkamers 1626-1635 Jan Gooitses
W 152 Abdijkamers 1635-1641 Grote Hans
W 152 Abdijkamers 1641-1644 Allert Stevens /Allard
W 152 Abdijkamers 1644- ? Diaconie (afkoop in 1732)
W 153 Abdijkamers 1592-1594 Pieter Rinties Cuijper, eig De vijfde abdijkamer, naast W 152, gekocht door Pieter Rinties Cuyper voor 89 gg, blijft 2 gg eeuwige rente, bewoont door arme weduwen
W 153 Abdijkamers 1594-1619 Jan Dyrck
W 153 Abdijkamers 1619 (n) Evert Harmens
W 153 Abdijkamers 1619 (n) Jan Jans
W 153 Abdijkamers 1619-? Pyter Harckes doodgraver, eig /Pieter
W 153 Abdijkamers 1627-1635 Jacobus Holerus pastoor in Ackerwolde
W 153 Abdijkamers 1635-1639 Jan Hoytes / Jan Goytes (?)
W 153 Abdijkamers 1639-1653 Seles Lourens wever
W 153 Abdijkamers 1653-1680 Roeleff Geerts wever /Roelof
W 153 Abdijkamers 1680-1702 Harmen Becker
W 153 Abdijkamers 1702-1712 Freerck Riemers turfdrager /freerk
W 153 Abdijkamers 1714-1719 Wouter Hendricks wever
W 153 Abdijkamers 1719-1730 Hendrik Berns
W 153 Abdijkamers 1730- ? Weesvoogden
W 154 Abdijkamers 1592-1619 Jan Janszn Coeckebacker, eig De zes abdijkamer, naast W 153, gekocht door Jan Jan zn Coeckebacker voor 89 gg, blijft 2 gg eeuwige rente voor de weesvoogden
W 154 Abdijkamers 1619-1628 Jan Jacobs policimeester, eig
W 154 Abdijkamers 1628-1630 Lieuwe Fockes timmerman
W 154 Abdijkamers 1630- ?  Diaconie
W 155 Abdijkamers 1592-1593 Minne Jans, eig De zevende abdijkamer, naast W 154, gekocht door Minne Jans voor 84 gg, blijft 2 gg eeuwige rente.
W 155 Abdijkamers 1593-1619 Harcke Lolckes /Harke
W 155 Abdijkamers 1619-1622 Tierck Allerts /Tjerk
W 155 Abdijkamers 1622-1634 Claes Caestooffels /Klaas
W 155 Abdijkamers 1634-1638 Egbert Annes
W 155 Abdijkamers 1638-1639 Benne Gosses /Binne
W 155 Abdijkamers 1639-1640 Biense Jurryens
W 155 Abdijkamers 1640-1641 Biense Jurriens weduwe
W 155 Abdijkamers 1641-1644 Derck Dercks /Dirk
W 155 Abdijkamers 1644-1659 Evert Geerts stoeldraaijer, curator?
W 155 Abdijkamers 1644-1660 Aeltie Wibets, curator? /Aaltje
W 155 Abdijkamers 1644-1660 Jancke Pytters weeskint /Janke
W 156 Lening 1593 Siuck Smidt Lening van 100 cg aan Siuck Smidt en Hill te Dokkum op hun huis aan de Lege Wegh
W 156 Lege Wegh 1593 Siuck Smidt Woont in 1593 met zijn vrouw Hill aan de Legeweg, huis als onderpand van een lening
W 157 Lening 1592 Ebe Wierts Ebe Wierts en Beits Jans lenen 100 gg met hun huis "In de Volle Hand" aan de Legeweg als onderpand
W 157 Lege Wegh 1592 Ebe Wierts Ebe Wierts en Beits Jans wonen in 1592 aan de Legeweg
W 157 Lege Wegh 1592 Beits Jans Beits Jans woont in 1592 met haar man aan de Legeweg
W 157-2 Diepswal 1591 Albert Geerts Albert Geerts woont in 1592 aan de Diepswal, ten westen vanden syl hebbende Mockemahuijs ten oosten tenaesten ende de steege ten westen tenaesten
W 157-2 Lening 1592 Albert Geerts Albert Geerts van de Diepswal leent in 1592 200 gg van het weeshuis, betaalt jaarlijk 14 gg.
W 158 Lening 1592 Ebe Wierts Ebe Wierts en Beits Jans lenen nog een 100 gg tegen 7 %, onderpand hun huis "In de Volle Handt" aan de Legeweg
W 158 Lege Wegh 1592 Ebe Wierts
W 158 Lege Wegh 1592 Beits Jans
W 159 Abdijkamer 1594 Jacob Sapedhtr Staende aenden grooten toorn, gemaakt door armvoogden (op grond van de stad, dus geen grondpacht), bewoond en onder houden door de armvoogden: Jacob Sape dhtr
W 159-2 Opt nieuwe buijren 1595-? Jan Jan zn d'olde straetmaecker Twee camers by den drie pijpen opt de Nieuwe Buijren. bew. Hil Pieters wed, pro deo en Jan Janzn d'olde straetmaecker voor 7 gg 's jaers.. Vrdwijnt in de administratie.
W 159-2 Opt nieuwe buijren 1595 Hil Pieters weduwe
W 160 Opt Blochuijs 1594 (vr) Jan Aeisses
W 160 Opt Blochuijs 1594 Anna Tonijs dhtr Caemer opt blochuijs op den dyck by den olden brugge, nagelaten door Jan Aeisses, bewoond door Anna Tonijsdochter voor 11 gg 's jaers.
WB 001 Diepswal 1613 (vr) Jan Roelofs
WB 001 Diepswal 1613-1626 Jan Lubberts Huis aan de Diepswal naast "de drie vergulden clocken", Jan Roeleffs eig, later Jan Lubberts, gegevens tot 1652 als de grondpacht wordt afgekocht
WB 001 Diepswal 1626-1638 Jan Bantum, Mr.
WB 001 Diepswal 1638-1651 Pyter Dionysius, afkoop in 1652 /Pieter
WB 002 Diepswal R 158 1619-1621 Tierck Tritsum /Tjerk Diepswal aan de oostzijde van de stege, bew. Tierck Tritsum. In 1714 (in E) staat: "staende op die diepswal en loopende in die lange Oosterstraet, op die hoeck van die steegh, die Brauwerij van het half maentie ten oosten ten naesten".
WB 002 Diepswal R 158 1621-1624 Joannes Gerckes /Johannes
WB 002 Diepswal R 158 1624-1631 Popke Gabbes
WB 002 Diepswal R 158 1624-1631 Trintke Trijntje
WB 002 Diepswal R 158 1631-1634 Lenert Pieters /Leendert
WB 002 Diepswal R 158 1634-1646 Tierck Pouwels /Tjerk
WB 002 Diepswal R 158 1646-1649 Geurt Taekes
WB 002 Diepswal R 158 1649-1670 Claes Gerrits /klaas
WB 002 Diepswal R 158 1670(n)-1715 Hendrick Taeckes Zielmacker, eig/bew /Hendrik
WB 002 Diepswal R 158 1670-? Johannes Clasen Backer
WB 002 Diepswal R 158 1715-1729 Hendrik Tekes weduwe, eig/bew
WB 002 Diepswal R 158 1729-1730 Teeke Hendriks, eig/bew /Taeke
WB 002 Diepswal R 158 1730-1749 Take Schonegevel, eig/bew /Taeke
WB 002 Diepswal R 158 1749-1758 Take Schonegevel erven, eig/bew /Taeke
WB 002 Diepswal R 158 1758-1802 Heerke Schonegevel, eig/bew
WB 002 Diepswal R 158 1802-1805 Heerke Schonegevel weduwe, eig/bew
WB 015-1 Stenen Dam R 593 1619-1621 Jurrien Jurriens Jurjen Jurrien Jurriens huijs op de Stenen Dam, ten westen van voornoemde Douwe Seijes (W 015). Zie ook WB 015-2, ook WB 129 heeft veel dezelfde namen. Na 1721 wordt het huis in tween bewoond, na 1734 weer alleen door de eigenaar
WB 015-1 Stenen Dam R 593 1621-1622 Sibe Hessels /Siebe
WB 015-1 Stenen Dam R 593 1621-1622 Jan Isbrants
WB 015-1 Stenen Dam R 593 1622-1633 Tijaert Wopkes /Tjeerd
WB 015-1 Stenen Dam R 593 1633-1639 Tiedt Oetges/ Tiete/Tietje
WB 015-1 Stenen Dam R 593 1639-1641 Willem Oetges
WB 015-1 Stenen Dam R 593 1641-1644 Tiet Oetgers /Tiete/Tietje
WB 015-1 Stenen Dam R 593 1644-1646 Lieuwe Lieuwes
WB 015-1 Stenen Dam R 593 1646-1652 Piter Fockes /Pieter
WB 015-1 Stenen Dam R 593 1652-1657 Cornelis Joosten
WB 015-1 Stenen Dam R 593 1657-1660 Crijstijaens Hansen /Christiaan
WB 015-1 Stenen Dam R 593 1660-1662 Cornelis Gerrijts
WB 015-1 Stenen Dam R 593 1662-1666 Pier Bretton (Tamboerijn onder d. Cap. Ockinga)
WB 015-1 Stenen Dam R 593 1666-? Erick Martens /Erik
WB 015-1 Stenen Dam R 593 1680 (vr) Hendrik Jansen, Luitenant 
WB 015-1 Stenen Dam R 593 1680 (vr) Ruimsadeler Burgem.
WB 015-1 Stenen Dam R 593 1680-1703 Goet Fonteijn
WB 015-1 Stenen Dam R 593 1703-1704 Rinck Heijs Hijsinga /Rinke
WB 015-1 Stenen Dam R 593 1704-1726 Huibert Jansen, eig
WB 015-1 Stenen Dam R 593 1711-1713 Bauke Gerbens, bew
WB 015-1 Stenen Dam R 593 1713-1714 Antie Clases, bew /Antje
WB 015-1 Stenen Dam R 593 1714-1717 Jacobus Pikhorn, bew
WB 015-1 Stenen Dam R 593 1717-1721 Jacob Pikhorn, eig/bew
WB 015-1 Stenen Dam R 593 1721-1730 Einte Cornelis weduwe, bew
WB 015-1 Stenen Dam R 593 1721-1731 Sicco Symens, bw
WB 015-1 Stenen Dam R 593 1721-1734 Pijter Brantsma, eig /Pieter
WB 015-1 Stenen Dam R 593 1726-1731 Sicke Sijmens eig/bew /Sikke
WB 015-1 Stenen Dam R 593 1730-1734 Pijter Boom, bew /Pieter
WB 015-1 Stenen Dam R 593 1731-1733 Tjeerdt Meinderts, bew
WB 015-1 Stenen Dam R 593 1731-1733 Sicke Sijmens weduwe, eig/bew Sikke
WB 015-1 Stenen Dam R 593 1732-1733 Folkert Tjeerds, bew
WB 015-1 Stenen Dam R 593 1733-1734 Claas Sjoerds, eig/bew /Klaas
WB 015-1 Stenen Dam R 593 1734-1784 Pijtter Boom, eig/bew /Pieter
WB 015-1 Stenen Dam R 593 1784-1785 Coert Luitjens, bew /Koert
WB 015-1 Stenen Dam R 593 1784-1805 Hendrik Beernts, eig
WB 015-1 Stenen Dam R 593 1785-1786 Willem Igles, bew
WB 015-1 Stenen Dam R 593 1786-1787 Pijtter Gooitsen, bew. /Pieter
WB 015-1 Stenen Dam R 593 1787-1788 Hylke Lieuwes, bew /Hielke
WB 015-1 Stenen Dam R 593 1788-1792 Harmen Dirks, bew
WB 015-1 Stenen Dam R 593 1792-1793 Auke Taeckes, bew
WB 015-1 Stenen Dam R 593 1793-1803 Thomas Steindam, bew
WB 015-1 Stenen Dam R 593 1803-1804 Jan Teunis, bew
WB 015-1 Stenen Dam R 593 1804-1805 Johannes Eebes weduwe, bew
WB 015-1 Stenen Dam R 593 1805 Johannes Tijssen, bew
WB 015-2 Stenen Dam R 594 1619-1621 Douwe Sijes Douwe Sijes op Stenen Dam "mede in het huijs ofte dwerscamer". In 1714: Daeniel Antoni huijs of dwerscamer staende by het nau diep by die stenen dan". Pas in 1721 wordt het van een kamer tot een huis. Staat naast R 593. Zie ook W 015 en WB 015-1
WB 015-2 Stenen Dam R 594 1621-1634 Jan Tijmens
WB 015-2 Stenen Dam R 594 1634-1635 Douwe Douwes
WB 015-2 Stenen Dam R 594 1635-1638 Pijeter Jans Weduwe /Pieter
WB 015-2 Stenen Dam R 594 1638-1642 Pieter Corfmakers wed.
WB 015-2 Stenen Dam R 594 1642-1659 Arent v. Meurs
WB 015-2 Stenen Dam R 594 1659-1675 Aacht Reijners
WB 015-2 Stenen Dam R 594 1675-1687 Hendrick Jansz Junior, Burgemeester /Hendrik
WB 015-2 Stenen Dam R 594 1675-1687 Huber C.S., Heer
WB 015-2 Stenen Dam R 594 1687-? Jurrigh Smidt  /Jarig
WB 015-2 Stenen Dam R 594 1687-? Liesbet Jurjens /Elisabeth
WB 015-2 Stenen Dam R 594 1695 (vr) Jan Juckis wed.
WB 015-2 Stenen Dam R 594 1695-1772 Daniel Anthonij, visser, eig/bew
WB 015-2 Stenen Dam R 594 1736-1755 Daniel Antonij weduwe, eig/bew
WB 015-2 Stenen Dam R 594 1755-1772 Daniel Antonij erven eig/bew
WB 015-2 Stenen Dam R 594 1772-1805 Diaconie
WB 015-2 Stenen Dam R 594 1783-1795 Luitjen Jacobs, bew
WB 015-2 Stenen Dam R 594 1795-1802 Eelke Sleeman, bew
WB 015-2 Stenen Dam R 594 1803-1804 Jan Eijberts, bew
WB 015-2 Stenen Dam R 594 1804-1805 Jacobus Rosier, bew
WB 077 Lege Wech  R 445 1619- Wijbe Goldtsmidts ofte zijn erfgenamen eig /Wiebe Dit nummer uit legger B verwijst naar legger A 167, maar die bladzijde bestaat niet (meer).

Het huis staat aan de lege wech, hebbende Claas Beernts ten oosten en Sicke Beerns ten westen. Wybe Goltsmitt ofte zijne erffgenamen zijn eig.

In 1714: "Op die hooge polle ten zuiden van die strad". In 1716 wordt R 441 veranderd in R 445. Vanaf 1729 wordt het huis in tween bewoond.
WB 077 Lege Wech R 445 1619 (vr) Claas Beerns /Klaas
WB 077 Lege Wech  R 445 1619-1640 Sicke Beerns /Sikke
WB 077 Lege Wech  R 445 1640-1641 Antke Booijes /Antje
WB 077 Lege Wech  R 445 1641-1649 Weesvoogden, de
WB 077 Lege Wech  R 445 1649-1652 Tomes Rijnses /Thomas
WB 077 Lege Wech  R 445 1652-1667 Aets Fockes, eig /Atse
WB 077 Lege Wech  R 445 1667-1676 Hantie Rienx /Hantje
WB 077 Lege Wech  R 445 1676-1680 Anna Hasig, weduwe ds De bruin
WB 077 Lege Wech  R 445 1676-1680 De Bruin, ds, Anna Hasig de weduwe van
WB 077 Lege Wech  R 445 1698 (vr) Seerdt Bavius, d'oude /Tjeerd
WB 077 Lege Wech  R 445 1698-1708 Beinte, de weduwe van dokter
WB 077 Lege Wech  R 445 1708-1713 Aitsma, mijnheer, eig
WB 077 Lege Wech  R 445 1711-1716 Claasje Barents, bew /Klaasje
WB 077 Lege Wech  R 445 1713-1721 Jan Holdinga, eig
WB 077 Lege Wech  R 445 1721-1726 E Suiderbaan fiscaal, eig/bew
WB 077 Lege Wech  R 445 1726-1729 G. Suiderbaan, eig/bew
WB 077 Lege Wech  R 445 1729-1735 G. Heeringa, eig/bew
WB 077 Lege Wech R 445 1729-1792 B. Bekius, eig/bew
WB 077 Lege Wech R 445 1735-1736 G. Heeringa weduwe, eig/bew
WB 077 Lege Wech R 445 1736-1750 J.W. Verruci, eig/bew
WB 077 Lege Wech R 445 1750-1769 V. van Thuijnen, drs, eig/bew
WB 077 Lege Wech R 445 1769-1773 Van Thuijnen weduwe, eig/bew
WB 077 Lege Wech R 445 1773-1791 E. Bergsma,  weduwe drs
WB 077 Lege Wech R 445 1791-1798 L. Bergsma, juffrouw, eig
WB 077 Lege Wech R 445 1792-1793 B. Bekius weduwe, eig/bew
WB 077 Lege Wech R 445 1793-1805 Hendrik Douwes, eig/bew
WB 077 Lege Wech R 445 1798-1801 E. Bergsma, eig
WB 077 Lege Wech R 445 1798-1801 W. Bergsma, eig
WB 077 Lege Wech R 445 1801-1805 Smelz, dr., eig.
WB 078 Lege Wech. R 440 1619-1640 Sicke Beernts, eig /Sikke Dit nummer uit legger B verwijst naar legger A 168, maar die bladzijde bestaat niet (meer). Het huis staat aan de Lege Weg, ten westen van Wybe Goltsmidts (= WB 077).

In 1658: "Negen jaren achterstallige grontpacht van dit huis syn onbetaelt gebleven tot may 1674 om het verval van Albert Egberts nagelaten boedel"

In 1714: "Staende op die hooge polle naast voorsz". Vanaf 1750 wordt het huis in tween bewoon
WB 078 Lege Wech. R 440 1640-1651 Reijn Meijnerts /Reinder Het huis staat aan de lege wech, hebbende Claas Beernts ten oosten en Sicke Beerns ten westen.
WB 078 Lege Wech. R 440 1651-1657 Tijs Tillemans /Thijs
WB 078 Lege Wech. R 440 1657-1674 Albert Egberts glasenmaker
WB 078 Lege Wech. R 440 1674-1693 Radbodij, Secr. /Radbodus
WB 078 Lege Wech. R 440 1693-1721 Johannes Wigmans, wolkammer, eig/bew
WB 078 Lege Wech. R 440 1721-1726 Johannes Wigmans weduwe, eig/bew
WB 078 Lege Wech. R 440 1726-1730 Roelof Hendriks, eig/bew
WB 078 Lege Wech. R 440 1730-1734 Roelof Hendriks weduwe, eig/bew
WB 078 Lege Wech. R 440 1733-1734 Jan Glerses, bew
WB 078 Lege Wech R 440 1734-1735 Olpherts weduwe, bew
WB 078 Lege Wech R 440 1734-1736 Claas Rienx, bew /Klaas
WB 078 Lege Wech R 440 1734-1738 Eijlert Willems, eig
WB 078 Lege Wech R 440 1735-1788 Jan Cornelis, bew, na 1752 ook eig.
WB 078 Lege Wech R 440 1737-1738 Harm Dirx weduwe, bew
WB 078 Lege Wech R 440 1738-1753 J.W. Verruci, eig/bew
WB 078 Lege Wech R 440 1750-1769 V. van Thuijnen, drs, eig/bew
WB 078 Lege Wech R 440 1769-1773 Van van Thuijnen weduwe, eig/bew
WB 078 Lege Wech R 440 1773-1790 E, Bergsma weduwe,eig/bew
WB 078 Lege Wech R 440 1785-1789 J.W. de Krane, bew.
WB 078 Lege Wech R 440 1788-1791 Bauke Daniels, bew
WB 078 Lege Wech R 440 1788-1805 Hessel Bontekoe, eig, na 1800 ook bew
WB 078 Lege Wech R 440 1790-1791 P. Eskes, bew
WB 078 Lege Wech R 440 1790-1797 L. Bergsma, juffrouw, eig
WB 078 Lege Wech R 440 1791-1794 Daniel Baukes, bew
WB 078 Lege Wech R 440 1791-1796 Slothouwer, bew
WB 078 Lege Wech R 440 1794-1805 Daniel Baukes weduwe bew
WB 078 Lege Wech R 440 1796-1797 Bern Sluiterman, bew /Berend
WB 078 Lege Wech R 440 1797-1798 Geert Abment, bew
WB 078 Lege Wech R 440 1797-1800 E. Bergsma, eig
WB 078 Lege Wech R 440 1797-1800 Willem Bergsma, eig
WB 078 Lege Wech R 440 1798-1800 Smeltz, dr, bew
WB 078 Lege Wech R 440 1800-1805 Smeltz, dr, eig/bew
WB 082 Blochuijs  R 612 1619-1624 Dirck Doedes /Dirk Erfgenamen Dirck Doedes brandewijnbrander huijs ofte camer, staende "Op het Vleesmarck".
WB 082 Blochuijs  R 612 1624-1655 Anne Duckes
WB 082 Blochuijs  R 612 1655-1660 Doeke Jans
WB 082 Blochuijs R 612 1655-1660 Willem Jans
WB 082 Blochuijs  R 612 1660-1677 Duke Jansen, Schipper /Doeke
WB 082 Blochuijs  R 612 1677-1684 Duke Jansen weduwe /Doeke
WB 082 Blochuijs  R 612 1684-1690 Lieske Pijtter /Elisabeth
WB 082 Blochuijs  R 612 1690-1696 Pijtter Doekes /Pieter
WB 082 Blochuijs  R 612 1696-1700 Sijbren Jans backer /Sieberen
WB 082 Blochuijs  R 612 1700-? Rintse Jans Roorda /Rintje
WB 082 Blochuijs  R 612 1700-1711 Meindert Mellinga, eig/bew
WB 082 Blochuijs  R 612 1711-1715 Meindert Mellinga weduwe, eig/bew
WB 082 Blochuijs  R 612 1715-1729 Dirck Beerns, eig/bew /dirk
WB 082 Blochuijs  R 612 1729-1730 Dirk Berents weduwe, eig/bew
WB 082 Blochuijs R 612 1730-1734 Lambertus Vos, bew
WB 082 Blochuijs  R 612 1730-1740 M. Braaksma, eig
WB 082 Blochuijs R 612 1734-1736 Pier Andrijs, bew
WB 082 Blochuijs R 612 1736-1749 Wouter Pijters, bew
WB 082 Blochuijs R 612 1749-1751 Jan Martens, bew
WB 082 Blochuijs R 612 1749-1752 Arent Johannes, eig
WB 082 Blochuijs R 612 1752-1756 Jan Pijtters, eig/bew
WB 082 Blochuijs R 612 1756-1757 Jan Ketelaar, bew
WB 082 Blochuijs R 612 1756-1770 Pijtter Jurjens, eig/bew /Pieter
WB 082 Blochuijs R 612 1770-1771 Obbe Feddes, eig
WB 082 Blochuijs R 612 1771-1775 Johannes Jacobs, bew
WB 082 Blochuijs R 612 1771-1780 Br. D. Fockema weduwe, eig
WB 082 Blochuijs R 612 1775-1780 Br. Johannes Fockema, bew
WB 082 Blochuijs R 612 1780-1805 Johannes Fockema, seepsiederij, eig/bew
WB 083 Blochuijs R 545 1619-1641 Tiebbe Jelgers /Tjibbe Tiebbe Jelgers geeft Jaerlijx tot grontpacht int selver camer staende op het Blochuijs tegen over Tiaer Symens huisinge, 14 strs den armen, by Salige Tiaer Symens syn naegelaten overmits daer vier wesen van wylen Tiaer ten laste van de voochden zijn gecomen. In 1714: "twe camers staende in die Valckstradt ofte die stradt daer die Stroboster peertestal staet, op die hoeck die steegh teegens die Valck over en by suiden en westen van Pytter Tuin. 1649: rechtover die Blauwe Valck
WB 083 Blochuijs R 545 1641-1642 Rennerd Oedts burgemeester
WB 083 Blochuijs R 545 1642-1649 Joost Rinia
WB 083 Blochuijs R 545 1649-1658 Harmen Tijl 
WB 083 Blochuijs R 545 1649-1658 Duinsands Anne
WB 083 Blochuijs R 545 1658-1659 Freerck Harmens /freerk
WB 083 Blochuijs R 545 1659-1711 Diaconie
WB 083 Blochuijs R 545 1711-1715 Tjalling Ates schoenmaker, bew
WB 083 Blochuijs R 545 1711-1715 Pyter Doekes weduwe en erven, eig /Pieter
WB 083 Blochuijs R 545 1715-1729 Tjalling Ates schoenmaker eig/bew
WB 083 Blochuijs R 545 1729-1730 Haen, Vroetsman de, eig
WB 083 Blochuijs R 545 1729-1730 Wouter Tysen wed eig
WB 083 Blochuijs R 545 1729-1742 Tijs de Haan, bew /Thijs
WB 083 Blochuijs R 545 1731-1732 W. de Haan eig
WB 083 Blochuijs R 545 1732-1742 W. de Haan wed. eig
WB 083 Blochuijs R 545 1742-1743 W. de Haan wed. en erven, eig.
WB 083 Blochuijs R 545 1743-182 Haan, Thijs de, burgemeester, eig
WB 083 Blochuijs R 545 1782-1785 Thijs de Haan wed. eig/bew
WB 083 Blochuijs R 545 1785-1805 Johannes Ferblans, eig/bew
WB 085 Nieuwe Buren R 602 1619 (vr) Thomas Hendricks
WB 085 Nieuwe Buren R 602 1619-1627 Anna, Thomas Hendricks Wed. eig/bew Anna Thomas Hendricks weduwe huis en stal opt nieuwe buren. Uit camer by haer van de voogden gecoft, staende by de drie pijpen naast het moollenaers huijs, staat ten westen van W 139. Anna is eig/bew. Dit is Reelnummer 602, waarschijnlijk een gedeelte (de kamer), staat naast de molen, dat is R 601.
WB 085 Nieuwe Buren R 602 1627-1627 Freerck Hendricks /freerk
WB 085 Nieuwe Buren R 602 1627-1634 Albert Jansen
WB 085 Nieuwe Buren R 602 1639-1645 Meijnert Wiercks /Meindert
WB 085 Nieuwe Buren R 602 1645-1655 Jucke Taekes, betaald door Harmen Hendricks /Joeke
WB 085 Nieuwe Buren R 602 1645-1655 Harmen Hendricks
WB 085 Nieuwe Buren R 602 1655-1664 Wijger Wijbs Schuijtevoerder /Wieger
WB 085 Nieuwe Buren R 602 1664-1666 Wijger Wijbs weduwe /Wieger
WB 085 Nieuwe Buren R 602 1666-1692 Harlinger Schippers nu Eigenaar
WB 085 Nieuwe Buren R 602 1692-1708 Pitter Gerbens /Pieter
WB 085 Nieuwe Buren R 602 1708 (n) Hendrik Teekes wed.
WB 085 Nieuwe Buren R 602 1708-? Harmen Wijbrens , eig/bew
WB 085 Nieuwe Buren R 602 1752 (n) Simon Klases
WB 085 Nieuwe Buren R 602 1752-?  Jan Jansen
WB 086 Abdijkamers 1619 Jan Jacobs Dootgraver Jan Jacobs Dootgraver geeft 2 gg wegens gekochte abdijkamer
WB 086 Abdijkamers 1627 Weesvoogden
WB 088 Diepswal 1634 (vr) Pyter Tymens equipagemeester /Pieter
WB 088 Diepswal 1634-1639 Berent Craebbe, Mr. Een huis aan de Diepswal "Emas" genaemd staende op het Blochuijs aen 't Diepswal ten oosten van Pyter Tymens Equipagemeesters huisinge
WB 088 Diepswal 1639-1647 Berent Craebbe, mr., weduwe
WB 088 Diepswal 1647-1652 Jan Pieters Coopman, swager van Mr. Berent Craebbe
WB 088 Diepswal 1650-1652 Hendrick Jurriens biersteecker /Hendrik
WB 088 Diepswal 1652 (n) Hendrick Hendricks Biersteker (afkoop) /Hendrik
WB 091 Wargestraet R 95 1640 (vr) Lammert Hendricks Goltsmidts
WB 091 Wargestraat R 95 1640-1643 Jacob Jarighs Lammert Hendricks Goltsmidtshuis staende in de Wargestraet
WB 091 Wargestraet R 95 1643-1666 Jan Jacobs Fetermaecker
WB 091 Wargestraet R 95 1666-1676 Jan Jacobs fetermaecker weduwe
WB 091 Wargestraet R 95 1676-1679 Jacob Jansen (zv Jan Jacobs !)
WB 091 Wargestraet R 95 1679-1686 Jacob Jansen weduwe
WB 091 Wargestraet R 95 1679-1686 Ymkjen Hessels  = weduwe Jacob Jansen
WB 091 Wargestraet R 95 1686-1711 Jacob Jetses eig/bew
WB 091 Wargestraet R 95 1711-1718 Jan Jacobs Vetermaecker, eig/bew
WB 091 Wargestraet R 95 1718-1731 Jan Jacobs weduwe, eig/bew
WB 091 Wargestraet R 95 1731-1763 Aede Jans weduwe, eig/bew (lost af in 1749)
WB 091 Wargestraet R 95 1763-1764 Aede Jans wed en erven, eig/bew
WB 091 Wargestraet R 95 1764-1797 Jacob Boeles wed, eig/bew
WB 091 Wargestraet R 95 1797-1803 Tijttje Folkerts, eig/bew /Tietje
WB 091 Wargestraet R 95 1797-1805 B.J. Claver, eig
WB 091 Wargestraet R 95 1803-1805 Tijtje Folkerts, eig /Tietje
WB 091 Wargestraet R 95 1803-1805 Nammen Lammerts, bew
WB 091 Wargestraet R 95 1805 Paulus Johannes, bew
WB 092 Oldermanssteegh 1636-1648 Jan Willems Goltsmidts, burgemeester Jan Willems Goltsmidts huis in de Oldermansstraat of steegh, geeft 1 1/2 gg uit het huis "staende agter de burgemeestershuis in de hoochstraet" (=achter W 056 Hoogstraat)
WB 092 Oldermanssteegh 1650-1651 Pytter Eeckes /Pieter
WB 092 Oldermanssteegh 1651-1655 Huijbbert Poulus Langaerts /huibert
WB 092 Oldermanssteegh 1655-1657 Willem Jansen Bock
WB 092 Oldermanssteegh 1657-1662 Hette Sybrants erven
WB 092 Oldermanssteegh 1657-1662 Tjallingh Meijnses als curator over Hette Sybrants erven
WB 092 Oldermanssteegh 1662-1664 Claas Gerryts als curator over Hette Sybrants erven /Klaas
WB 092 Oldermanssteegh 1664-1674 Isaac Moselyn erfgenaam van Hette Sybrants kint
WB 092 Oldermanssteegh 1674-1681 Isaac Pyters Boeckbinder, eig /Ysak
WB 092 Oldermanssteegh 1681-1682 Isaac Santema, weduwe /Ysak
WB 092 Oldermanssteegh 1682-1693 Hendrick Hasman/Hafman Boeckebinder /Hendrik Het huis staat "In de Hoogstraat" maar ook in de "Oldermanssteegh", is het dus een hoekhuis?
WB 092 Oldermanssteegh 1693-? Tomas Hight, burgemeester /Thomas
WB 093 Flasstraat R 483 1641-1645 Donckers, Convoijmr  Capitein Donckers huis, volgens coopbrieff van Jonkheer Julius Mockema van Unia ende Juffer Ida van Ailua, dd 4-5-1641, betaalt 2 gg. In 1714: "staende in die Vlasstraat op een huijs naest voorsz (=WB 094)
WB 093 Flasstraat R 483 1645-1651 Seijke Aukes /Sijtje
WB 093 Flasstraat R 483 1652-1656 Tijebbe Doncker /Tjibbe
WB 093 Flasstraat R 483 1656-1669 Age Sickes
WB 093 Flasstraat R 483 1669-1675 Jacob Classen als curator
WB 093 Flasstraat R 483 1675-1689 Folckert Hicht n. u. en Sije Jacobs in qu. /Folkert
WB 093 Flasstraat R 483 1675-1689 Sije Jacobs in qualiteit
WB 093 Flasstraat R 483 1689-1723 Gatse Gerbens Zijboisser, eig/bew
WB 093 Flasstraat R 483 1723-1729 Gatse Gerbens Zijboisser erven, eig/bew
WB 093 Flasstraat R 483 1729-1732 Gerben Gatses, eig/bew
WB 093 Flasstraat R 483 1732-1735 Gerben gatse, bew
WB 093 Flasstraat R 483 1732-1742 Jan Foppes, eig
WB 093 Flasstraat R 483 1735-1742 Lammert Foppes, bew
WB 093 Flasstraat R 483 1742-1763 Lammert Foppes, eig/bew
WB 093 Flasstraat R 483 1763-1796 Tiette Alderts slagter, eig/bew /Tjitte
WB 093 Flasstraat R 483 1796-1797 Pijtter Feddes, bew /Pieter
WB 093 Flasstraat R 483 1796-1802 Tiete Alderts, eig
WB 093 Flasstraat R 483 1797-1800 Sipke Halbertsma, bew
WB 093 Flasstraat R 483 1800-1805 Jan Jelles Posthuma, bew
WB 093 Flasstraat R 483 1802-1805 Tiete Alderts weduwe, eig
WB 094 Zijl R 484 1641-1648 Saekema T. Heeteren of Boymers huis staende aende Zijl. Coopbrief van Jr. Julius Mockema de Unia en Juff Ida van Ailva dd 4-5-1641. In 1714: staende in die Vlasstraat teegens het voorsz over (=W 011). Na 1774 wordt het huis inn tween bewoond.
WB 094 Zijl R 484 1648-1656 Taecke Hendrijcks seijlmaker /Taeke
WB 094 Zijl R 484 1656-1669 Johannes Clasen Waelwijck, Burg. 
WB 094 Zijl R 484 1669-1670 Johannes Clasen, Erven
WB 094 Zijl R 484 1670-1676 Jacob Classen in Qualit.
WB 094 Zijl R 484 1676-1694 Tijmen Sannes bew. /Tiemen
WB 094 Zijl R 484 1694-1697 Douwe Redingh
WB 094 Zijl R 484 1697-1714 Buwe Fooij, Gemeensman, eig/bew /Bouwe
WB 094 Zijl R 484 1714-1728 Bouwe Foij, Burg. 
WB 094 Zijl R 484 1728-1739 Buwe Foij weduwe, eig/bew /bouwe
WB 094 Zijl R 484 1739-1745 Jan Kellenaar eig/bew
WB 094 Zijl R 484 1745-1774 Jan Kellenaar bew
WB 094 Zijl R 484 1774-1776 Thomas Gosses, bew
WB 094 Zijl R 484 1774-1782 Tjibbe Melles, eig
WB 094 Zijl R 484 1774-1783 Johannes Bijnema, eig/bew
WB 094 Zijl R 484 1776-1778 Gerr. Schieringa, bew
WB 094 Zijl R 484 1778-1782 Eelke Hemans, bew
WB 094 Zijl R 484 1782-1783 Johannes Bijnema zijn dochter,bew
WB 094 Zijl R 484 1782-1784 Arjen Ronner, eig/bew
WB 094 Zijl R 484 1783-1802 Harmen Flierl, eig/bew, na 1787 alleen eig
WB 094 Zijl R 484 1784-1805 F. de Lang, eig/bew
WB 094 Zijl R 484 1787-1796 Frans Kienstra, bew
WB 094 Zijl R 484 1796-1798 Leendert Peels weduwe,bew
WB 094 Zijl R 484 1798-1799 Johannes Bienema, bew
WB 094 Zijl R 484 1799-1800 Willem Eekhoff, bew
WB 094 Zijl R 484 1800-1801 Frans Martens, bew
WB 094 Zijl R 484 1801-1802 Cornelis Geerts Dijkstra, bew
WB 094 Zijl R 484 1802-1804 Cornelis Geerts Dijkstra weduwe, bew
WB 094 Zijl R 484 1802-1805 H. Grandpierre weduwe, eig
WB 094 Zijl R 484 1804-1805 Johannes van Sloten, bew
WB 094 Zijl R 484 1807- Frans Martens
WB 095 Lange Oosterstraat R 298 1641-1647 Wieger Dijes Wieger Dyes huis ende hoff "staende in die lange Oosterstraet tegen die tuin over van die olde collegie",  zie de coopbrieff van Jr. Julius Mockema de Unia en Juff, Ida van Ailva van 4-5-1641, betaalt 2 gg eeuwige rente.
WB 095 Lange Oosterstraat R 298 1647-1650 Tetske Wiegers /Teatske
WB 095 Lange Oosterstraat R 298 1650-1657 Evert Froucks cruijdenier
WB 095 Lange Oosterstraat R 298 1657-1665 Theunis Jansen brouwer
WB 095 Lange Oosterstraat R 298 1665-1677 Broer Ates
WB 095 Lange Oosterstraat R 298 1677-1711 Heeringa, Burgm. eig
WB 095 Lange Oosterstraat R 298 1711-1721 W. Feijkema, bew
WB 095 Lange Oosterstraat R 298 1711-1726 G. Heringa, eig
WB 095 Lange Oosterstraat R 298 1721-1723 Holdinga wed. bew
WB 095 Lange Oosterstraat R 298 1723-1726 Jan Coerts, bew
WB 095 Lange Oosterstraat R 298 1726-1729 Dierck Heeringa, eig /Dirk
WB 095 Lange Oosterstraat R 298 1729-1734 Gossewinus Heeringa, eig
WB 095 Lange Oosterstraat R 298 1729-1736 Janke Coerts, bew
WB 095 Lange Oosterstraat R 298 1734-1736 Rinse Heringa, eig
WB 095 Lange Oosterstraat R 298 1736-1737 Gossewinus Heeringa wed. eig
WB 095 Lange Oosterstraat R 298 1736-1737 Sytske Jacobs, bew /Sietske
WB 095 Lange Oosterstraat R 298 1737-1740 Rinse Heringa, eig
WB 095 Lange Oosterstraat R 298 1737-1742 Hendrik Bontekoe, bew
WB 095 Lange Oosterstraat R 298 1740-1750 R. Heringa wed, eig
WB 095 Lange Oosterstraat R 298 1742-1757 A. de Penijn wed, bew
WB 095 Lange Oosterstraat R 298 1750-1757 J.S. Suiderbaan, secr. eig
WB 095 Lange Oosterstraat R 298 1757-1763 Minne Cornelis Visser, eig/bew
WB 095 Lange Oosterstraat R 298 1763-1764 Minne Visser, eig
WB 095 Lange Oosterstraat R 298 1763-1765 Ysak Gerrits, bew /Ysak
WB 095 Lange Oosterstraat R 298 1764-1765 Folkert Martens, eig
WB 095 Lange Oosterstraat R 298 1765-1776 Folkert Martens, eig/bew
WB 095 Lange Oosterstraat R 298 1776-1793 Folkert Martens wed. eig/bew
WB 095 Lange Oosterstraat R 298 1793-1794 Jan Leiker, bew
WB 095 Lange Oosterstraat R 298 1793-1795 Sybren Benedictus, eig /sieberen
WB 095 Lange Oosterstraat R 298 1794-1795 Pytter Sjoerdtsma, bew /Pieter
WB 095 Lange Oosterstraat R 298 1795-1801 Anthonij Barnevelt, bew
WB 095 Lange Oosterstraat R 298 1795-1805 Sybren van Rijs, eig /Sieberen
WB 095 Lange Oosterstraat R 298 1801-1805 Wybren Sybrens (van Rijs?) bew /Wiebren
WB 096 Aelsumpoort 1641 (vr) Dionisius, burgemeester
WB 096 Aelsumpoort 1641 (vr) Julius Mockema de Unia, Jr.
WB 096 Aelsumpoort 1641 (vr) Ida van Ailva, Juffr.
WB 096 Aelsumpoort 1641-1651 Lambert Jans Ramakers De erven van burgemeester Dionisius of Lambert Jans Ramakers huis aan de Aelsumpoort geeft 3 1/2 gg eeuwige rente. Volgens coopbrieff van Jr. Julius Mockema de Unia en Juff Ida van Ailva op 4-5-1641, afgekocht voor 96 cg op 20-9-1651
WB 097 Op de Keppels R 536 1641-1646 Liuwe Martens /lieuwe Het hoeckhuis op de keppels tegenover de Lombert, Coopbrieff Jr. Julius Mockema de Unia en Juff Ida van Ailva dd 4/5/1641. 1714: Op die hoeck van die keppelstradt an die woudpoort. Taecke bientses Backer koopt achterste van het huis af.
WB 097 Op de Keppels R 536 1646-1646 Jan Engberts
WB 097 Op de Keppels R 536 1650-1650 Teodori Finck (stadsboode) wegens Jan Engberts /Theodorus
WB 097 Op de Keppels R 536 1650-1651 Geert Jans smid
WB 097 Op de Keppels R 536 1651-1653 Taecke Biensius wegens Geert Jans smid /Taeke
WB 097 Op de Keppels R 536 1653-1659 Jan Engberts
WB 097 Op de Keppels R 536 1659-1670 Oene Hemes wieldraaijer
WB 097 Op de Keppels R 536 1670-1715 Diaconie
WB 097 Op de Keppels R 536 1715-1721 Willem Willems, eig/bew
WB 097 Op de Keppels R 536 1721-1726 Willem Willems weduwe, eig/bew
WB 097 Op de Keppels R 536 1726-1742 Johannes Huiberts, eig/bew
WB 097 Op de Keppels R 536 1742-1756 Hendrik Foekes, eig/bew
WB 097 Op de Keppels R 536 1756-1757 Gosse Lolkes CS, eig
WB 097 Op de Keppels R 536 1756-1757 Johannes Hofman, bew
WB 097 Op de Keppels R 536 1757-1758 Hendrik Tjeerds, bew
WB 097 Op de Keppels R 536 1757-1761 Auke Sants, eig/bew
WB 097 Op de Keppels R 536 1761-1767 Janke Aukes, eig/bew
WB 097 Op de Keppels R 536 1767-1769 Colerus weduwe, bew
WB 097 Op de Keppels R 536 1767-1790 Pope Aukes, eig
WB 097 Op de Keppels R 536 1769-1776 Dirk kool, ontvanger, bew
WB 097 Op de Keppels R 536 1776-1777 T. Halbertsma, burgemeester, bew
WB 097 Op de Keppels R 536 1777-1781 Sjoerd Tjeerds, bew
WB 097 Op de Keppels R 536 1781-1783 Militairen, bew
WB 097 Op de Keppels R 536 1783-1784 Borlinksof, Dr. bew
WB 097 Op de Keppels R 536 1785-1794 Sijbe Pijtters, bew /Siebe
WB 097 Op de Keppels R 536 1790-1805 Pope Aukes weduwe, eig
WB 097 Op de Keppels R 536 1794-1795 Johannes Clases, bew
WB 097 Op de Keppels R 536 1799-1805 Jan Aukes, bew
WB 127 Hoogstraat 1612 (vr) Lysbert Cornelis erven, eig /Elisabeth Er ligt een obligatie van 300 cg op dit huis in de Hoogstraat, eigen aan de erven van Lysbert Cornelis en bewoond door Rimer Johannes, jaarlijk 24-10-0 rente
WB 127 Hoogstraat 1612 Rimer Johannes, bew /Riemer
WB 129 Stenen Dam R 610 1612-1622 Jan Jansen Jan Janssen op Stenen Dam, het Blokhuis, zie ook WB 015 (zelfde eigenaren vr 1700). In 1714: is nu een tuin. Na 1721 wordt R 610 in tween bewoond.
WB 129 Stenen Dam R 610 1622-1633 Tiaert Wopkes /Tjeerd
WB 129 Stenen Dam R 610 1633 (vr) Lieuwe Luitzes
WB 129 Stenen Dam R 610 1633-1644 Tiedt Outges wed. v. Luiwe Luitzes /Tietje
WB 129 Stenen Dam R 610 1644-1646 Lieuwe Lieuwes
WB 129 Stenen Dam R 610 1646-1652 Pijter Fockes /Pieter
WB 129 Stenen Dam R 610 1652-1657 Cornelis Joosten
WB 129 Stenen Dam R 610 1657-1660 Crijstijaan Jansen soldaat /Christiaan
WB 129 Stenen Dam R 610 1660-1663 Cornelis Gerrijts
WB 129 Stenen Dam R 610 1660-1663 Pier Bretten tamboer onder cap. Ockinga
WB 129 Stenen Dam R 610 1663-1680 Ruimsaedeler, burgemeester
WB 129 Stenen Dam R 610 1680-1697 Sijmen Ruimzadelaar /Siemen
WB 129 Stenen Dam R 610 1697-1711 Jelle Joossen Struiff
WB 129 Stenen Dam R 610 1711-1714 Egbert Stinstra, eig/bew
WB 129 Stenen Dam R 610 1714-1721 Dirck Geerts / Dirk Heerts /Dirk
WB 129 Stenen Dam R 610 1721-1726 Philippus Lammerts, eig/bew
WB 129 Stenen Dam R 610 1721-1733 Dirk Pijters, een tuin, eig/bew
WB 129 Stenen Dam R 610 1723-1726 Remelia Willems, bew.
WB 129 Stenen Dam R 610 1726-1727 Jan Alberts, eig/bew
WB 129 Stenen Dam R 610 1727-1732 Jacob IJsaks, eig/bew
WB 129 Stenen Dam R 610 1732-1737 Wouter Pijtters, bew
WB 129 Stenen Dam R 610 1732-1741 S. Huisinga, eig
WB 129 Stenen Dam R 610 1733-1769 D. Fockema, eig/bew
WB 129 Stenen Dam R 610 1734-1748 Ph. Baron, grondpacht
WB 129 Stenen Dam R 610 1737-1739 Gerrit Wijbes, bew
WB 129 Stenen Dam R 610 1739-1740 J.F. Berger weduwe, bew
WB 129 Stenen Dam R 610 1740-1741 Pijtter Claessen, bew /Pieter
WB 129 Stenen Dam R 610 1741-1742 Jan Martens weduwe, bew
WB 129 Stenen Dam R 610 1741-1745 Harmanus Jans, eig
WB 129 Stenen Dam R 610 1745-1746 D. Scheerhagen, eig/bew
WB 129 Stenen Dam R 610 1746-1747 Gerrit Paulus, bew
WB 129 Stenen Dam R 610 1746-1773 Hylke Annes, eig, na 1761 ook bew. /Hielke
WB 129 Stenen Dam R 610 1747-1750 S. Huisinga, weduwe, bew
WB 129 Stenen Dam R 610 1750-1751 Chirurg Majoor, bew
WB 129 Stenen Dam R 610 1751-1753 Johannes Bernardus, bew
WB 129 Stenen Dam R 610 1753-1755 Pijtter Voogdt, bew /Pieter
WB 129 Stenen Dam R 610 1755-1757 Sijtse Sijtses, bew /Sietse
WB 129 Stenen Dam R 610 1757-1761 Jurjen Mathijsen, bew
WB 129 Stenen Dam R 610 1761-1769 Ph. Baron weduwe (de grondpacht)
WB 129 Stenen Dam R 610 1769-1780 D. Fockema weduwe, eig/bew
WB 129 Stenen Dam R 610 1773-1774 Hijlke Annes weduwe, eig/bew /Hielke
WB 129 Stenen Dam R 610 1774-1796 Gaitse Brink, bew
WB 129 Stenen Dam R 610 1774-1801 Hijlke Annes kinderen, eig /hielke
WB 129 Stenen Dam R 610 1775-1780 Johannes Fockema, bew
WB 129 Stenen Dam R 610 1776-1783 Ph. de Baron weduwe en dochter, de grondpacht
WB 129 Stenen Dam R 610 1780-1805 Johannes Fockema, eig/bew
WB 129 Stenen Dam R 610 1783-1798 Rosette Baron, de grondpacht
WB 129 Stenen Dam R 610 1796-1805 Anne Hijlkes van der Werf, bew
WB 129 Stenen Dam R 610 1798-1805 Rosette Baron erven, de grondpacht
WB 129 Stenen Dam R 610 1801-1805 Hylke Annes van der werf kinderen, eig /Hielke
WB 133 Bank van Lening 1600-1643 Jacques dije Moll Jacques Moll Taeffel holder deser stede, 200 cg per jaar, volgens octrooi van 1 may 1600 voor 16 jaar, daarna 300 cg.
WB 133 Bank van Lening 1644-1654 Jacques dije Moll weduw
WB 133 Bank van Lening 1651-1654 Simon Vollenhooff, cassier wegens de weduwe Moll
WB 133 Bank van Lening 1654-1679 Egbert Gerrits Haan, cassier wegens de weduwe Moll
WB 133 Bank van Lening 1679-? Augustinus Verbeek
WB 172 Land 1612 Hidde Folperts Drie pm miedlandt by de miers wall, gebr. Hidde Folperts op d'olde zijl. In 1643 werden er nog 3 pm aangekocht "in een mienschar gelegen" in Dantumadeel onder Sybrandehuys
WB 176-2 Opt blochuijs 1631 (n) Mancke Michell /Manke
WB 176-2 Opt blochuijs 1631 Hendrick Claessen /Hendrik Staende opt blochuijs in de mullensteijgh, hebbende Hendrick Claessen ten noorden en Jantien Bruijns weduwe ten zuiden. In 1631 aangekocht door het weeshuis. Het achterhuis komt ook aan de voogden omdat zij de bewoonster, Manck Michelle, hebben onderhouden. In margine: Nr. 4.
WB 176-2 Opt blochuijs 1631 Jantien Bruijns weduwe /Jantje
WD 091 Puysterlapperssteegh R 280 1680 (na) Lieuwe Pieters
WD 091 Puysterlapperssteegh R 280 1680 (na) Johannes Bierdrager
WD 091 Puysterlapperssteegh R 280 1680 (na) Johannes Bierdrager dogter
WD 091 Puysterlapperssteegh R 280 1680 (vr) Rinske Harmens weduwe Hendrick Gerbrants
WD 091 Puysterlapperssteegh R 280 1680 (vr) Hendrick Gerbrants /Hendrik
WD 091 Puysterlapperssteegh R 280 1680 (vr) Trijntje Melus
WD 091 Puysterlapperssteegh R 280 1680-1720 Harmen Hendricks mr. timmerman Rinske Harmens, weduwe Hendrick Gerbrants (in margine: staende in de Puysterlapperssteegh), er stond eerst: "In de steegh dewelcke loopt van de langhe Oosterstraet in de kleijne Oosterstraedt, naest Trijntje Melus huisinge "Het Kromholt"(= W 003) Laatste vermelding "nu op Oosterstraat 3)
WD 141 Gasthuijsstraat R 184 1661-1664 Oene Hilles Oene Hilles eigenaar van een huis "in de Gasthuijsstraet op d'suijder hoeck van Harmen Rosewinckels, nu Bagine steegh", geregistreerd in legger B folio 35. Volgens coopbrieff van Harmen Rooswinxkel van 1 may 1558 en cessie dd 4-10-1617. In 1710: "staende op de suijder hoeck van de baginesteegh"
WD 141 Gasthuijsstraat R 184 1664-1665 Oene Hilles weduwe
WD 141 Gasthuijsstraat R 184 1665-1675 Gerrijt Brunia /Gerrit
WD 141 Gasthuijsstraat R 184 1675-1681 Ereske v.d. malen
WD 141 Gasthuijsstraat R 184 1681-? Fontein, Jr 
WD 141 Gasthuijsstraat R 184 1709 (vr) Jan van der Bos, eig
WD 141 Gasthuijsstraat R 184 1709-1710 Claes Jansen Redding /Klaas
WD 141 Gasthuijsstraat R 184 1710-1730 Wijtse Tammes, pannebacker, eig /Wietse
WD 141 Gasthuijsstraat R 184 1711-1713 Reinder Aikes schipper, bew
WD 141 Gasthuijsstraat R 184 1711-1713 Mayke Pyters weduwe, bew /Maaike
WD 141 Gasthuijsstraat R 184 1711-1713 Ate Tjallings, bew
WD 141 Gasthuijsstraat R 184 1713-1717 Pier Franses weduwe, bew
WD 141 Gasthuijsstraat R 184 1713-1717 Jan Wytses weduwe, bew
WD 141 Gasthuijsstraat R 184 1717-1721 Jurjen Hendrixks, bew
WD 141 Gasthuijsstraat R 184 1721-1723 Doede Gabes, bew
WD 141 Gasthuijsstraat R 184 1721-1723 Sibbele Stinstra, bew
WD 141 Gasthuijsstraat R 184 1723-1732 Doede Gabes weduwe, bew
WD 141 Gasthuijsstraat R 184 1723-1732 E. Brantsma weduwe, bew
WD 141 Gasthuijsstraat R 184 1730-1753 Wytse Tammes weduwe, eig/bew /Wietse
WD 141 Gasthuijsstraat R 184 1732-1753 Goitsen Jacobs, bew
WD 141 Gasthuijsstraat R 184 1753-1773 Goitsen Jacobs eig/bew
WD 141 Gasthuijsstraat R 184 1773-1779 Goitsen Jacobs weduwe, eig/bew
WD 141 Gasthuijsstraat R 184 1779-1783 Jacob Goitsens, eig/bew
WD 141 Gasthuijsstraat R 184 1783-1801 Lieuwe Fransen, eig/bew
WD 141 Gasthuijsstraat R 184 1801-1805 Lieuwe Fransen weduwe eig/bew
WD 142 Westerisse 1661-1666 Daniel Fols leertouwer Campke Lant, daer syn Leermolen op staet in d'Westerisse buijten d'Hanspoort, Boek D, bl. 142, later 174 (volgens Banga is de molen verdwenen na 1739)
WD 142 Westerisse 1666-1671 Daniel Fols weduwe
WD 142 Westerisse 1671-? Jacob Lupckes
WD 142 Westerisse 1672- ? Joannes Abrams /Johannes
WD 142 Westerisse 1697 (n) Daniel leertouwer erfgenamen
WD 144 Hanspoort A 23 1695-1708 Harmen Jans Weever Harmen Jans Weever " uijt syn huissing staende by de drie huissen. In 1714: "huijs en schuire staende op die streck buijten die hanspoort van Dockum". Wordt in 1739 afgekocht door bgm Osinga voor 8 cg. Johannes Aukes komt voor op nummer 23 van de huizen in Aalsum: huis en tichelwerk
WD 144 Hanspoort A 23 1708-1739 Johannes Auckes
WD 144 Hanspoort A 23 1739 Osinga, burgemeester, afgekocht
WD 145 Hanspoort 1697 (vr) Hendrick Jacobs weeskint
WD 145 Hanspoort 1697-1715 Hylke Dircks /Hielke Hylke Dircks erven buiten in drie huisen, afkomstig van weeskint Hendryk Jacobs. In 1714: "staende op die streck buyten die Hanspoort van Dockum". Secretaris Suiderbaan koopt deze 8 strs af voor 8 cg in 1745. Rein Jans is in 1714 gebruiker van 4 pm land te Aalsum, afkomstig van sate nr 2
WD 145 Hanspoort 1715-? Reyn Jans , eig /Reinder
WD 145 Hanspoort 1745 (vr) Jan Reins
WD 145 Hanspoort 1745 Suiderbaan, secretaris
WE 45 Woudpoort R 529 1716-1717 Jan Broers, bew
WE 45 Woudpoort R 529 1716-1721 Freerks Freeks, bew
WE 45 Woudpoort R 529 1716-1731 Wybren Ballings wed. eig /Wiebren Tiete Alderts huis staende bij de Woudpoort op de hoeck van de moolenaarssteeg. Deze post is pas in 1742, legger E, begonnen, maar het gehele reel 529 is meegenomen. De post staat op dezelfde bladzijde als A 149: "een camer naest de groote toorn", maar die grondpacht is afgekocht.
WE 45 Woudpoort R 529 1717-1718 Antie Annes, bew /Antje
WE 45 Woudpoort R 529 1721-1723 Freerk Freerks wed. bew
WE 45 Woudpoort R 529 1723-1731 Romke Tieerds, bew
WE 45 Woudpoort R 529 1731-1732 Jan Wybrens erven, eig
WE 45 Woudpoort R 529 1731-1734 Philippus Lammerts, bew
WE 45 Woudpoort R 529 1732-1734 Pytter Piv, eig /Pieter
WE 45 Woudpoort R 529 1734-1736 Wybe Melis wed.bew /Wiebe
WE 45 Woudpoort R 529 1734-1743 Lenert/Leendert Piv, eig
WE 45 Woudpoort R 529 1736-1737 Johannes Jeltes, bew
WE 45 Woudpoort R 529 1737-1738 Lourens Jurjens, bew
WE 45 Woudpoort R 529 1738-1740 Jorrijt Baukes, bew /Jorrit
WE 45 Woudpoort R 529 1740-1742 Wybe Creeft, bew /Wiebe
WE 45 Woudpoort R 529 1740-1743 Hylcke Wisses, bew /Hielke
WE 45 Woudpoort R 529 1742-1743 Ruijrd Jans, bew /Ruurd
WE 45 Woudpoort R 529 1743-1745 Tiete Alderts, eig/bew
WE 45 Woudpoort R 529 1745-1765 Jan Jansen, eig/bew
WE 45 Woudpoort R 529 1765-1769 Jan Jansen wed., eig/bew
WE 45 Woudpoort R 529 1769-1771 Arent Homan, bew
WE 45 Woudpoort R 529 1769-1793 Sybren Fokkes, eig /Sieberen
WE 45 Woudpoort R 529 1771-1772 Adriaantje Harmens, bew
WE 45 Woudpoort R 529 1772-1773 Paulus Pytters, bew
WE 45 Woudpoort R 529 1773-1774 Paulus Pytters wed. bew
WE 45 Woudpoort R 529 1774-1776 Folkert Jans wed. bew
WE 45 Woudpoort R 529 1776-1783 Anne Hinnes, bew
WE 45 Woudpoort R 529 1783-1789 Dirk Walkes, bew
WE 45 Woudpoort R 529 1789-1793 Asmus Coerts, bew
WE 45 Woudpoort R 529 1793-1805 Teen Gerrits, eig/bew