Gemeenten in Noordoost Friesland


Dantumadeel : Akkerwoude, Akkerwoudsterbroek, Broeksterwoude, Damwoude, De Valom, Driesum, Rinsumageest, Roodkerk, Sijbrandahuis, Veenwouden, Veenwoudsterwal, Wouterswoude, Zwaagwesteinde,


Dongeradeel : Aalsum (FR), Anjum, Bollingawier, Bornwird, Brantgum, De Bult, Dokkum, Dokkumer Nieuwe Zijlen, Ee, Engwierum, Ezumazijl, Foudgum, Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen, Hiaure, Holwerd, Jouswier, Lioessens, Metslawier, Moddergat, Morra, Nes, Niawier, Nijkerk, Oosternijkerk, Oostmahorn, Oostrum, Paesens, Raard, Ternaard, Tibma, Waaxens, Wetsens,/Wetzens, Wierum,


Ferwerderadiel : Bartlehiem, Birdaard, Blija, Ferwerd, Genum, Hallum, Hogebeintum, Janum, Jislum, Lichtaard, Marrum, Nieuwe Bildtzijl, Reitsum, Tergracht, Wanswerd,

Kollumerland en Nieuwkruisland : Augsbuurt, Burum, Kollum, Kollumerpomp, Kollumerzwaag, Munnekezijl, Oudwoude, Triemen, Veenklooster, Warfstermolen, Westergeest, Zwagerbosch,