Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

Noord-Oost Friezen in Franse krijgsdienst overleden in de jaren 1792-1815

In het Genealogysk Jierboekje van 1956 worden op pagina 22 en volgende de namen vermeld van Friezen die in Franse krijgsdienst omkwamen en werden geregistreerd in de periode 1792-1815. Hieruit is een selectie gemaakt van Noord-Oost Friezen, die hieronder is weergegeven. De overlijdensakte van een overleden militair moest volgens de Franse Code civil van 1804 worden opgestuurd naar het Franse Ministerie van Oorlog.
Deze akten werden echter pas in 1899/1900 aan de Nederlandse regering overgedragen.
De klapper met gegevens bevindt zich in het Algemeen Rijksarchief te Den Haag.
De namen zijn ook hier door de Franse ambtenaren verbasterd. Zo is Henry: Hendrik, Jean: Jan, Germain: Herman, Pierre: Pieter.

Nummer		Naam		Voornaam	Geboorteplaats

303		Bonnerson	Arms Henry	Metzlawier
364		Braak		Jacob		Metzlawier
133		Dicksma		Jean Dom(inicus)Dokkum
178		Docter		Germain Jean	Anjum
3		De Haan				Ferwerd
35		Hannefeld	Berend		Dokkum
55		Harme		Mins		Ternaard
318		Horard		Listra		Anjum
49		Jansma		Jean		Dantumawoude
213		Coutra		Mathieu		Kollumerzwaag
293		Korstra		Gerret Etzes	Jouswier
4		V.d. Laan	Johannes	Oudwoude
45		Langmann	Pierre		Ferwerd
34		Landal		Johannes van	Hallum
146		Lieuwes		Theodore	Berlikum
140		Metz		Oeke		Ameland
226		Mulder		Jn. B. Armand	Holwerd
77		Pieters		Martin		Burum
141		Post		Martin		Dokkum
152		Postne		soldaat		Kollum
154		Pott		M		Dokkum
Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.