Emigranten Wouterswoude 1880-1940
Naam:			vertrokken naar/komen uit:	datum:		folio:

Bijlstra, Jacob		naar: Noord-Amerika		februari 1882	79
Bijlstra, Jan		naar: Noord-Amerika		augustus 1888	79
Bijlstra, Hitje		naar: Noord-Amerika		augustus 1888	79
Ven van der, Willem H.	uit: Noord-Amerika		juli 1895	143
Slooten van, Maaike J.	uit: Noord-Amerika		juli 1895	143
Ven van der, Hendrik	uit: Noord-Amerika		juli 1895	143
Ven van der, Anna	uit: Noord-Amerika		juli 1895	143
Vries de, Rienk J.	naar: Noord-Amerika		sept.1895       180	
Veer van der, Jan J	naar: Duitsland 		maart 1901	6
Jong de, Doetje D.	naar: Duitsland			maart 1901	6
Veer van der, Doetje	naar: Duitsland			maart 1901	6
Veer van der, Johannes	naar: Duitsland			maart 1901	6
Wijbenga, Trijntje B.	naar: Noord-Amerika		------		14
Bouma, Binne E.		uit: Noord-Amerika		april 1905	37
Oegema, Johannes	naar: Duitsland			------		50
Veer van der, Johannes	naar: Duitsland			mei 1908	60
Hoogerhuis, Wiepkje	naar: Duitsland			mei 1908	60
Veer van der, Berend	naar: Duitsland			mei 1908	60
Veer van der, Sieds	naar: Duitsland			mei 1908	60
Veer van der, Dirk	naar: Duitsland			mei 1908	60
Zijlstra, Jan		naar: Noord-Amerika			------	89
Ven van der, Willem	naar: Noord-Amerika		januari 1904	99
Slooten van, Maaike	naar: Noord-Amerika		januari 1904	99
Ven van der, Hendrik	naar: Noord-Amerika		januari 1904	99
Ven van der, Anna	naar: Noord-Amerika		januari 1904	99
Ven van der, Henderika	naar: Noord-Amerika		januari 1904	99
Ven van der, Hitje	naar: Noord-Amerika		januari 1904	99
Ven van der, Agatha	naar: Noord-Amerika		januari 1904	99
Jongsma, Louw		naar: Noord-Amerika			1909	115
Wiersma, Jan		naar: Noord-Amerika			1909	126
Vries de, Jan J.	naar: Noord-Amerika		april 1901	164
Groot de, Neeltje	naar: Duitsland			juni 1906	179
Posthuma, Pieter	naar: Duitsland			juli 1908	192
Wielstra, Sijtske	naar: Zuid-Amerika		na sept. 1907	196
Hoogland, Wentoura	naar: Zuid-Amerika		na sept. 1907	196
Boonstra, Hendrik	naar: Noord-Amerika			1920	57
Boonstra, Gerrit	naar: Canada				1924	57
Boonstra, Elske		naar: Noord-Amerika		september 1930	57
Bouma, Saakje		naar: Noord-Amerika		april 1914	89
Bouma, Mient		uit: Ned-Indie			juni 1925	89/90
Uhlenbus, Sophia C.	uit: Ned-Indie			juni 1925	89/90
Bouma, Joukje		uit: Ned-Indie			juni 1925	89/90
Bouma, Mient M.		uit: Ned-Indie			juni 1925	89/90
Bouma, Heinrich F. W.	uit: Ned-Indie			juni 1925	90
Feddema, Freerk		uit: Duitsland			mei 1910	118
Dijkstra, Wijbe		uit: Noord-Amerika		september 1933	143
Dijkstra, Liekele	naar: Noord-Amerika		februari 1927	149
Jellema, Hermina	naar: Noord-Amerika		februari 1927	149
Dijkstra, Aaltje	naar: Noord-Amerika		februari 1927	149
Groot de, Jan		uit: Duitsland			maart 1916	169
Hoekstra, Klara		uit: Duitsland			maart 1916	169
Groot de, Hinke		uit: Duitsland			maart 1916	169
Groot de, Klara		uit: Duitsland			maart 1916	169
Groot de, Roelof	uit: Duitsland      		maart 1917	169
Jong de, Pieter		naar: Duitsland			april 1913	265
Jong de, Johannes	uit: Duitsland			april 1913	265
Jouksma, Tjoukje	naar: Noord-Amerika		januari 1922	285
Kooistra, Sijmen	naar: Canada				1929	294
Greidanus, Sijtze J.	uit: Ned-Indie			september 1933	323
Greidanus, Frans J.	uit: Ned-Indie			september 1933	323
Laverman, Saakje	naar: Ned-Indie			februari 1923	323
Miedema, Willem		naar: Noord-Amerika		september 1920	352
Miedema, Johannes	naar: Noord-Amerika		september 1920	352
Oegema, Dirk		naar: Noord-Amerika		januari 1914	368
Planting, Sieger	naar: Noord-Amerika		november 1920	375
Planting, Sijbren	naar: Noord-Amerika		november 1920	375
Meindertsma, Sijbe	uit: Noord-Amerika		oktober 1914	461
Wiersma, Minne M.	naar: Noord-Amerika		mei 1910	591
Vries de, Pietje	naar: Noord-Amerika		mei 1910	591
Wiersma, Rinske		uit: Noord-Amerika		juli 1910	591

Terug naar Index Emigrantie Dantumadeel