Emigranten Rinsumageest 1880-1940
Naam:			vertrokken naar/komen uit:	datum:		folio:

Boonstra, Albert K	naar: Noord-Amerika		maart 1881	87
Zijlstra, Maaike H	naar: Noord-Amerika		maart 1881	87
Boonstra, Klaas		naar: Noord-Amerika		maart 1881	87
Boonstra, Hessel	naar: Noord-Amerika		maart 1881	87
Boonstra, Eeltje	naar: Noord-Amerika		maart 1881	87

Rozema, Gerrit J	naar: Noord-Amerika		maart 1881	166
Talma, Baukje K		naar: Noord-Amerika		maart 1881	166
Rozema, Antje		naar: Noord-Amerika		maart 1881	166

Woudstra, Pieter M	naar: Noord-Amerika		januari 1882	176

Wal van der, Trijntje T	naar: Noord-Amerika		maart 1882	178
Keuning, Pieter R.	naar: Noord-Amerika		mei 1892	4

Fokkema, Sijmon F.	naar: Noord-Amerika		mei 1893	8
Algra, Eelkje D.	naar: Noord-Amerika		mei 1893	8
Fokkema, Dirk		naar: Noord-Amerika		mei 1893	8
Fokkema, Fokke		naar: Noord-Amerika		mei 1893	8
Fokkema, Tjeerd		naar: Noord-Amerika		mei 1893	8
Fokkema, Sjoerd		naar: Noord-Amerika		mei 1893	8
Fokkema, IJtje		naar: Noord-Amerika		mei 1893	8
Fokkema, Nieske		naar: Noord-Amerika		mei 1893	8
Fokkema, Hielkje	naar: Noord-Amerika		mei 1893	8
Fokkema, Seeske		naar: Noord-Amerika		mei 1893	8
Fokkema, IJkje		naar: Noord-Amerika		mei 1893	8
Fokkema, Aan		naar: Noord-Amerika		mei 1893	8
Fokkema, Antje		naar: Noord-Amerika		mei 1893	8
Fokkema, Sijmen		naar: Noord-Amerika		mei 1893	8

Kingma, Eelke J.	uit: Noord-Amerika		september 1893	16

Offringa, Tjitske K.	naar: Noord-Amerika		maart 1893	18

Postma, Ruurd W.	naar: Noord-Amerika		mei 1893	23

Polen van, Jacob	naar: Noord-Amerika		na mei 1892	33
Jongsma, Grietje	naar: Noord-Amerika		na mei 1892	33
Polen van, Garmt	naar: Noord-Amerika		na mei 1892	33
Polen van, Sibbeltje	naar: Noord-Amerika		na mei 1892	33
Polen van, Jantje	naar: Noord-Amerika		na mei 1892	33
Braaksma, IJtje G.	naar: Duitsland			augustus 1897	39

Dijkstra, Pieter	uit: Noord-Amerika		geen datum	62

Greidanus, Wopke J	naar: Noord-Amerika		voor juli 1894	117

Vries de, Evert J.	naar: Noord-Amerika		na maart 1892	142
Vries de, Wietske	naar: Noord-Amerika		na maart 1892	142

Steensma, Tjeerd	naar: Noord-Amerika		september 1895	161

Visser, Dirk S.		naar: Noord-Amerika		maart 1893	192
Hollander, Jenke	naar: Noord-Amerika		maart 1893	192
Visser, Trijntje 	naar: Noord-Amerika		maart 1893	192
Werf van der, Klaas	naar: Noord-Amerika			1909	12
Woude van der, Sijmen	naar: Noord-Amerika		april 1907	21
Jongsma, Lieuwe		naar: Noord-Amerika			1909	36
Braaksma, Auke		naar: Noord-Amerika			1909	47
Visser, Foppe		naar: Noord-Amerika		april 1903	51
Bol, Marten		naar: Noord-Amerika			1909	59
Jong de, Grietje G.	naar: Noord-Amerika			1909	59
Bol, Thijs G.		naar: Noord-Amerika			1909	59
Tuininga, Hendrik J.	naar: Noord-Amerika		mei 1908	83
Struiksma, Ybeltje	naar: Noord-Amerika			1906	118
Talsma, Jacob		naar: Noord-Amerika			1909	119
Ven van der, Willem	uit: Noord-Amerika		november 1905	137
Slooten van, Maaike	uit: Noord-Amerika		november 1905	137
Ven van der, Hendrik	naar: Noord-Amerika			1909	137
Ven van der, Anna	uit: Noord-Amerika		november 1905	137
Ven van der, Hendrika	uit: Noord-Amerika		november 1905	137
Ven van der, Hitje	uit: Noord-Amerika		november 1905	137
Ven van der, Agatha W.	uit: Noord-Amerika		november 1905	137
Talstra, Roelof		naar: Duitsland				------	140
Talstra, Johannes	naar: Noord-Amerika			1906	140
Dijk van, Rinse		naar: Noord-Amerika		oktober 1903	156
Westra, Hitje		naar: Noord-Amerika		oktober 1903	156
Dijk van, Anna P.	naar: Noord-Amerika		oktober 1903	156
Dijk van, Jacob		naar: Noord-Amerika		oktober 1903	156
Dijk van, Grietje	naar: Noord-Amerika		oktober 1903	156
Visser, Ruurd		naar: Noord-Amerika		april 1903	172
Boskma, Sjoukje		naar: Noord-Amerika			1909	179
Woudstra, Pieter	uit: Noord-Amerika		juni 1907	197
Jellema, Hendrik	naar: Noord-Amerika		september 1907	212
Vries de, Klaas		naar: Noord-Amerika			------	230
Hofing, Freerk		naar: Noord-Amerika		maart 1905	255
Jaarsma, Engeltje	naar: Noord-Amerika		maart 1905	255
Hofing, Lieuwe		naar: Noord-Amerika		maart 1905	255
Hofing, Jelske		naar: Noord-Amerika		maart 1905	255
Hofing, Willem		naar: Noord-Amerika		maart 1905	255
Bosch, Folkert		uit: Duitsland			mei 1903	263
Epema, Rients		naar: Noord-Amerika			1910	296
Woudstra, Maria		naar: Noord-Amerika			1910	296
Epema, Sake		naar: Noord-Amerika			1910	296
Epema, Froukje		naar: Noord-Amerika			1910	296
Beintema, Gerlof	naar: Ned-Indie			september 1908	298
Zijlsta, Romkje B.	naar: Ned-Indie			september 1908	298
Beintema, Arenddiena	naar: Ned-Indie			september 1908	298
Beintema, Willem B.	naar: Ned-Indie			september 1908	298
Beintema, Maaike	naar: Ned-Indie			september 1908	298
Beintema, Sieuwke	naar: Ned-Indie			september 1908	298
Algra, Rindert Pieters	uit Ned-Indie		september 1933		 7
Linthorst, Meindertje	uit Ned-Indie		september 1933		 7
Algra, Sijtske		uit Ned-Indie		september 1933		 7
Algra, Jan		uit Ned-Indie		september 1933		 7
Algra,Pieter Taede S.W.	uit Ned-Indie		september 1933		 7
Algra,Klaaske Reinoh E.	uit Ned-Indie		september 1933		 7
Algra, Taede Keimpe	uit Ned-Indie		september 1933		 7
Algra, Bauke Tjalling	uit Ned-Indie		september 1933  	 7
Algra, Roelof		uit Noord-Amerika		1925		 8
Goot van der, Hinke	uit Noord-Amerika		1925		 8
Algra, Jeltje		uit Noord-Amerika		1925		 8
Algra, Aan		uit Noord-Amerika		1925		 8
Algra, Tjitske		uit Noord-Amerika		1925		 8
Algra, Cornelis		uit Noord-Amerika		1925		 8
Algra, Anna		uit Noord-Amerika		1925		 8
Beek van der, Gerardus	naar Noord-Amerika		1921		 25
Tuininga, Trijntje	naar Noord-Amerika		1921		 25
Beek van der, Antje	naar Noord-Amerika		1921		 25
Beek van der, Arjen	naar Noord-Amerika		1921		 25
Beek van der, Tietje	naar Noord-Amerika		1921		 25
Beek van der, Jacob	naar Noord-Amerika		1921		 25
Beek van der, Jan	naar Noord-Amerika		1921		 25
Beek van der, Sieds	naar Noord-Amerika		1921		 25
Blumers, Tjalling	naar Noord-Amerika	maart 1913		 36
Dijk van, Antje		naar Noord-Amerika	maart 1913		 36
Blumers, Willem		naar Noord-Amerika	maart 1913		 36
Blumers, Aukje		naar Noord-Amerika	maart 1913		 36
Blumers, Hendrik	naar Noord-Amerika	maart 1913		 36
Boersma, Kornelis K	naar Noord-Amerika		1911		 44
Zijlstra, Pietje	naar Noord-Amerika		1911		 44
Boersma, Sijtske	naar Noord-Amerika		1911		 44
Boersma, Kornelis	naar Noord-Amerika		1911		 44
Boersma, Minne		naar Noord-Amerika		1911		 44
Boersma, Trijntje	naar Noord-Amerika		1911		 44
Boersma, Jan		naar Noord-Amerika 		1911		 44
Boersma, Albert Jan	naar Noord-Amerika		1911		 44
Boskma, Hendrik H	uit Noord-Amerika 	mei 1929		 66
Woudstra, Jitske	uit Noord-Amerika	mei 1929		 66
Boskma, Tjitske		uit Noord-Amerika	mei 1929		 66
Eison, Fannie Lou	uit Noord-Amerika	mei 1929		 66
Boskma, Yke		naar Noord-Amerika		----		 67
Boskma, Lieuwe H	naar Noord-Amerika	december 1927		 73
Koonstra, Doutzen W	naar Noord-Amerika	december 1927		 73
Boskma, Herre		naar Noord-Amerika	december 1927		 73
Boskma, Wijtse		naar Noord-Amerika	december 1927		 73
Boskma, Klaas		naar Noord-Amerika	december 1927		 73
Boskma, Aant		naar Noord-Amerika	december 1927		 73
Braaksma, Andries	naar Noord-Amerika	maart 1912		 83
Braaksma, Geertje	naar Noord-Amerika	maart 1912		 83
Braaksma, Kornelis	naar Noord-Amerika	maart 1912		 83
Braaksma, Geert Dirk	naar Noord-Amerika	maart 1912		 83
Braaksma, Marten	naar Noord-Amerika	maart 1912		 83
Braaksma, Fedde	 J	naar Noord-Amerika	augustus 1918		84/91
Jagersma, Eelkje J	naar Noord-Amerika		augustus 1918	 84
Braaksma, Fedde		naar Duitsland			augustus 1939	 92
Braaksma, Aan		naar Duitsland			november 1938	 92	
Braaksma, Fedde		naar Canada				1928	 95
Deelstra, Ale		naar Noord-Amerika		maart 1913	132
Douma, Douwe		naar Noord-Amerika		december 1912	139
Jellema, Meike		naar Noord-Amerika		december 1912	139
Douma, Tjitske		naar Noord-Amerika		december 1912	139
Douma, Aagje		naar Noord-Amerika		december 1912	139
Douma, Douwe		naar Noord-Amerika		december 1912	139
Douma, Jacob		uit Duitsland			maart 1933	139
Meekeren van, Antje	uit Duitsland			maart 1933	139
Algra, Roelof		uit Noord-Amerika		oktober 1914	145
Dijk van, Bokke		naar Ned-Indie				1932	157
Dijk van, Jacob		naar Noord-Amerika			1921	159
Dijk van, Fokke		naar Duitsland				1921	159
Hoekstra, Wijtze H.	uit Noord-Amerika		mei 1912	190
Feddema, Trijntje	uit Noord-Amerika		mei 1912	190
Hoekstra, Engeline	uit Noord-Amerika		mei 1912	190
Hoekstra, Anne		uit Noord-Amerika		mei 1912	190
Hanenburg, Rudmer	naar Duitsland				----	234
Jongsma, Jan		naar Noord-Amerika		november 1920	318
Klaver, Sape		naar Noord-Amerika		april 1915/1918	334
Klaver, Haaye		naar Noord-Amerika			1914	334
Klaversma, Douwe	naar Noord-Amerika		maart 1913	337
Kooistra, Rindert	naar Duitsland				1911	353
Epema, Akke		naar Noord-Amerika		december 1927	358
Koolstra, Meindert	naar Noord-Amerika		december 1927	358
Koolstra, Tjeerd	naar Noord-Amerika		december 1927	358
Koolstra, Jan		naar Noord-Amerika		december 1927	358
Koolstra, Wijbren	naar Noord-Amerika		december 1927	358
Koolstra, Pieter	naar Noord-Amerika		december 1927	358
Koolstra, Froukje	naar Noord-Amerika		december 1927	358
Koolstra, Wiebie Akke	naar Noord-Amerika		december 1927	358
Lijzenga, Lammert	naar Noord-Amerika		maart 1913	385
Minnema, Minne Johannes	naar Noord-Amerika		maart 1912	436
Meij van der, Hiltje G.	naar Noord-Amerika		maart 1912	436
Minnema, Johannes	naar Noord-Amerika		maart 1912	436
Minnema, Gerrit		naar Noord-Amerika		maart 1912	436
Minnema, Harmen		naar Noord-Amerika		maart 1912	436
Minnema, Janke		naar Noord-Amerika		maart 1912	436
Minnema, Trijntje	naar Noord-Amerika		maart 1912	436
Minnema, Riekeltje	naar Noord-Amerika		maart 1912	436
Postma, Gerrit		uit Duitsland			juni 1932	495
Pijper, Johannes	uit Noord-Amerika		mei 1924	507
Reitsma, Jan		naar Noord-Amerika		april 1929	511
Reitsma, Sjirk		naar Noord-Amerika			1930	511
Roos de, Sijne		uit Noord-Amerika		oktober 1925	529
Roos de, Klaas		naar Ned-Indie			mei 1920	530
Schoffelmeer, Taeke	naar Duitsland		augustus 1912		546
Pijper, Klara		naar Duitsland		augustus 1912		546
Schoffelmeer, Theodorus	naar Duitsland		augustus 1912		546
Sikma, Gerk		naar Frankrijk			1928		554
Scheffer, Janke		naar Frankrijk			1928		554
Sikma, Germina		naar Frankrijk			1928		554
Sikma, Grietje		naar Frankrijk			1928		554
Sikma, Jacob		naar Frankrijk			1928		554
Straatsma, Geert	uit Noord-Amerika	december 1929		580
Straatsma, Jogchum	uit Canada		december 1932		580
Talma, Hesfel		uit Noord-Amerika	juni 1920		592
Knoop, Pietje		uit Noord-Amerika	juni 1920		592
Talma, Gooitske		uit Noord-Amerika	juni 1920		592
Talma, Meindert		uit Noord-Amerika	juni 1920		592
Talsma, Jense		naar Noord-Amerika	mei 1920		610
Linthorst, Reinouw	naar Noord-Amerika	mei 1920		610
Talsma, Klaaske		naar Noord-Amerika	mei 1920		610
Talsma, Jan		naar Noord-Amerika	mei 1920		610
Talsma, Bauke		naar Noord-Amerika	mei 1920		610
Talsma, Dirk		naar Noord-Amerika	mei 1920		610
Ven van der, Willem	naar Noord-Amerika	mei 1910		687
Slooten van, Maaike	naar Noord-Amerika	mei 1910		687
Ven van der, Hitje	naar Noord-Amerika	mei 1910		687
Ven van der, Agatha W.	naar Noord-Amerika	mei 1910		687
Pietersma, Jantje	uit Afrika		november 1936		722
Pietersma, Bindert H.	uit Afrika		november 1936		722
Vries de, Harmen	naar Duitsland		juni 1929		723
Rintjema, Pietje	naar Duitsland		juni 1929		723
Vries de, Pieter	naar Duitsland		juni 1929		723
Vries de, Sijtske	naar Duitsland		juni 1929		723
Wal van der, Alle	uit Duitsland		oktober 1931		738
Meekeren van, Rigst	uit Duitsland		oktober 1931		738
Wal van der, Douwe	uit Duitsland		oktober 1931		738
Wal van der, Akke	uit Duitsland		oktober 1931		738
Werff van der, Klaas	naar Noord-Amerika	november 1920		751
Minnema, Tjitske	naar Noord-Amerika	november 1920		751
Werff van der, Geertje	naar Noord-Amerika	november 1920		751
Jong de, Aant		naar Noord-Amerika	na december 1919	751
Werff van der, Pietje	naar Noord-Amerika	na december 1919	751
Jong de, Alfred		naar Noord-Amerika	na december 1919	751
Jong de, Sedic		naar Noord-Amerika	na december 1919	751
Jong de, Arline		naar Noord-Amerika	na december 1919	751
Wiersma, Ruurd		naar Duitsland		augustus 1925		779
Woudstra, Hendrik	naar Noord-Amerika	september 1930		801

Terug naar Index Emigrantie Dantumadeel