Emigranten Janum 1880-1940
Naam:			vertrokken naar/komen uit:	datum:		folio:

Jousma, Joute L		naar: Noord-Amerika		maart 1882	18
Offringa, Pietje K	naar: Noord-Amerika		maart 1893	7

Boersma, Sijtse H	naar: Noord-Amerika		april 1892	15
Memerda, Tetje T	naar: Noord-Amerika		april 1892	15
Boersma, Teade 		naar: Noord-Amerika		april 1892	15
Boersma, Grietje	naar: Noord-Amerika		april 1892	15
Boersma, Sjoukje	naar: Noord-Amerika		april 1892	15
Boersma, Hendrikje	naar: Noord-Amerika		april 1892	15

Offringa, Kerst D	naar: Noord-Amerika		maart 1893	19
Banga, Neeltje IJ	naar: Noord-Amerika		maart 1893	19
Offringa, Dirk		naar: Noord-Amerika		maart 1893	19
Offringa, Petronella	naar: Noord-Amerika		maart 1893	19
Offringa, IJsbrandia	naar: Noord-Amerika		maart 1893	19
Offringa, IJtje		naar: Noord-Amerika		maart 1893	19
Offringa, Joukje	naar: Noord-Amerika		maart 1893	19
Offringa, Gooitske	naar: Noord-Amerika		maart 1893	19

Keuning, Rintje P	naar: Noord-Amerika		mei 1892	21
Koopmans, Grietje S	naar: Noord-Amerika		mei 1892	21
Keuning, Rinske		naar: Noord-Amerika		mei 1892	21
Keuning, Minne		naar: Noord-Amerika		mei 1892	21
Kuipers, Maartje	naar: Noord-Amerika		mei 1892	21
Mellema, Jacob		naar: Noord-Amerika		1929		40
Mellema, Berend		naar: Noord-Amerika		1929		40

Terug naar Index Emigrantie Dantumadeel